Sunteți pe pagina 1din 46

I.

MEMBRUL SUPERIOR
(membrum superius)
Sub aspect funcional centura i membrul propriu!is alc"tuiesc o unitate
#sine $ua non%&'n ca(rul acestei unit"i centura scapular" are un rol subor(onat
se)mentului apen(icular* c"ruia 'i asi)ura (e fapt le)"tura cu blocul toracic.
+.UM,RUL
Um"rul cuprin(e trei re)iuni topo)rafice*(ispuse 'n -urul centurii membrului
superior i al e.tremit"ii pro.imale a /umerusului.0ceste re)iuni sunt ae!ate 'n
felul urm"tor1re)iunea (eltoi(ian"'n partea lateral"*re)iunea scapular"'n partea
posterioar" i re)iunea a.ilar"'n partea me(ial".(fi).+*2)
+
+.+.RE3IU4E0 5EL6OI5I04,(re)io (eltoi(ea)
Este re)iunea lateral" a um"rului*ea corespun(e muc/iului (eltoi(* care este
muc/iul ab(uctor al braului i se inserea!" pe amprenta (eltoi(" a /umerusului
printrun ten(on puternic.
LIMI6E1pro.imalcla7icula i acromionul*
(istalplanul care trece (e(esubtul inseriei m.pectoral mare*
anteriormar)inea anterioar" a m.(eltoi((anul (eltopectoral)*
posteriormar)inea posterioara a (eltoi(ului.
S6R06I3R08I0cuprin(e urm"toarele planuri1
a)Pieleafin" i mobil"
b)Planul subcutanatalc"tuit (in esut celular subcutanat cu panicul a(ipos.
9onine1ramuri arteriale superficiale*7ene superficiale*limfatice superficiale*
ramuri ner7oase((in ple.ul cer7ical i (in ner7ul cutanat bra/ial lateral (in
a.ilar).
c)8ascia (eltoi(ian"acopera muc/iul (e care a(er".
()Planul profun( cuprin(e1
stratul muscular repre!entat (e (eltoi(*inserat pro.imal pe cla7icul" i pe
acromion*iar (istal pe tubero!itatea (eltoi(ian"*
esutul celular sub(eltoi(ian conine1bursa seroas" sub(eltoi(ian"*arterele
circumfle.e /umerale anterioar" i posterioar"*ramuri ale arterei a.ilare
'nsoite (e 7enele omonime*limfaticele profun(e*ner7ul a.ilar*
stratul ten(inos profun( este repre!entat (e ten(oanele (e inserie ale
urm"torilor muc/i1supraspinos*subspinos*rotun(ul mic('n partea lui
posterolateral")*subscapular('n partea anterioar")*ten(onul pectoralului
mare(anterior).
e)Planul articulareste repre!entat (e faa anterolateral" a articulaiei
um"rului*precum i (e articulaia acromiocla7icular".
+.2.RE3IU4E0 S90PUL0R,(re)io scapularis)
Ocup" partea posterioar" a um"rului i este repre!entat" (e totalitatea
parilor moi situate pe faa (orsal" a scapulei*(ubl:n( peretele posterior al a.ilei
(fi).+).
LIMI6E1pro.imalmar)inea superioar" a scapulei*
(istalmar)inea inferioara a rotun(ului mare*
me(ialmar)inea me(iala a scapulei*
lateralmar)inea posterioar" a (eltoi(ului.
S6R06I3R08I9 re)iunea scapular" este format" (in1
2
a)Pieleamobil" fa" (e planurile subiacente*)roas".
b)Planul subcutanatalc"tuit (in esut celular subcutanat 'n )eneral re(us*i (e
fascia superficial".Elementele ner7oase sunt aceleai ca i 'n re)iunea
(eltoi(ian".
c)Planul profun(cuprin(e fosa supraspinoas" i subspinoas"*separate (e spina
scapulei.
- 'n fosa supraspinoas" se 'nt:lnesc (ou" straturi1unul superficial
repre!entat (e muc/iul trape!*care se inser" pe spina scapulei&i unul
profun(*'n care se )asete muc/iul supraspinos.
'n fosa infraspinoas" se 'nt:lnesc (e asemenea (ou" straturi.Stratul
superficial este (iscontinuu*alc"tuit (in trei muc/i1fasciculul
inferior al trape!ului(superome(ial)*(orsalul mare(inferior)*fasci
culul posterior al (eltoi(ului(superolateral).Stratul al (oilea conine
'n succesiune (e sus in -os*muc/ii1infraspinos* rotun( mic i rotun(
mare.6oi sunt inserai 'n fosa infraspinoas" i se 'n(reapt" apoi 'n
(irecie lateral".

+.;.RE3IU4E0 0<IL0R,(re)io a.illaris)
Repre!int" totalitatea parilor moi cuprinse 'ntre articulaia scapulo/u
meral"(superolateral)*faa lateral" a toracelui(me(ial) i scapula(pos
terior).Re)iunea a.ilar" are forma unei pirami(e cu a.ul oblic 'n(reptat
'n -os i lateral.9a atare i se 7or (escrie patru perei(anterior*posterior*
me(ial*lateral)&o ba!"(fosa a.ilara)&un 7:rf(7:rful a.ilei) i un coninut
(ca7itatea a.ilei).
=n aceast" re)iune se )"sesc1m"nunc/iul 7asculo ner7os al a.ilei(7a
sele a.ilare i fasciculele ple.ului bra/ial)*ramurile colaterale ale
acestora*7ase i no(uri limfatice a.ilare.
2.BR0>UL(brac/ium)
Braul este se)mentul situat 'ntre um"r i cot.La copii*femei i subiecii
a(ipoi are forma aproape cilin(ric".La subiecii musculoi*proemin"
relieful muc/iului biceps bra/ial*flancat (e anul bicipital me(ial('ntins
(in a.il" p:na la plica cotului) i anul bicipital lateral('ntins (e la
tubero!itatea (eltoi(ian" p:na la plica cotului).
Braul este 'mp"rit 'ntro re)iune anterioar" i una posterioar"*
;
printrun plan frontal (us prin cei (oi epicon(ili i prin mar)inile
me(ial"*respecti7 lateral" ale (iafi!ei /umerala&planul trece prin cele (ou"
septuri intermusculare ale braului(fi).+*2).
2.+.RE3IU4E0 BR0?I0L, 046ERIO0R,
(re)io brac/ialis anterior)
S6R06I3R08I9 cuprin(e urm"toarele planuri1
a)Pieleamai fin" pe faa me(ial" (ec:t pe cea lateral"*este mobil" fa" (e
planurile subiacente.
b)Planul subcutanatconine 'n esutul celuloa(ipos o serie (e elemente
7asculoner7oase superficiale(7ena cefalic"*7ena ba!ilic"*7asele limfa
tice superficiale*ner7ul cutanat me(ial al braului).
c)8ascia bra/ial"'ncon-oar" braul ca un manon.
()Planul profun(este alc"tuit (in (ou" straturi musculare. 9el superficial
este repre!entat (e (eltoi((oar la inseria sa (istal" pe tubero!itatea
(eltoi(ian"i (e bicepsul bra/ial.Stratul al (oilea este alc"tuit* (e sus 'n -os
i 'n sens me(iolateral*(in1coracobra/ial*bra/ial*bra/iora(ial. =n partea
me(ial" a planului profun( trece m"nunc/iul 7asculoner7os al braului.
2.2 RE3IU4E0 BR0?I0L, POS6ERIO0R,
(re)io brac/ialis posterior)
S6R06I3R08I01
a)Pieleaeste mai )roas" i cu peri mai lun)i (ec:t cei (in re)iunea
anterioar".
b)Planul subcutanatmai bo)at 'n esut a(ipos*conine ca elemente ner7oase
superficiale1ner7ul cutanat bra/ial lateral superior*ner7ul cutanat bra/ial
lateral inferior*ner7ul cutanat bra/ial posterior.
c)Planul fascialeste repre!entat (e partea posterioar" a fasciei bra/iale.
()Planul profun(pre!int" muc/iul triceps bra/ial*cel mai puternic
e.tensor al antebraului*format (intro lun)" poriune inserat" sus pe
omoplat i (oi muc/i 7ati*unul intern*altul e.tern*inserai sus pe
/umerus*toi trei terminai 'n -os cu un ten(on puternic inserat pe
olecran.=ntre cele (ou" capete scurte ale tricepsului*(irect pe planul
@
osos*(escin(e ner7ul ra(ial cu 7asele bra/iale profun(e i cu limfaticele
profun(e.
A4er7ul ra(ial se (esprin(e (in fasciculul posterior al ple.ului
bra/ial*a7:n( ori)ine 'n r"("cinile 9B6+.4er7ul ra(ial este un ner7
mi.t*pre(ominant motor.Ramurile motoare se (istribuie muc/ilor e.tensori
i supinatori ai membrului superior1
pentru e.tensorii cotului(triceps*anconeu)&
pentru supinatorii antebraului(scurtul supinator*cel mai puternic
supinator)&
pentru e.tensorii pumnului(primul i al (oilea ra(ial i cubitalul posterior)&
pentru e.tensorii metacarpofalan)ieni(e.tensorul comun al
(e)etelor*e.ten sorul propriu al in(e.ului*e.tensorul propriu al (e)etului
B)&
e.tensorii policelui(scurtul i lun)ul e.tensor al policelui)&
pentru ab(ucia policelui(lun)ul ab(uctor al policelui).
Ramurile sen!iti7e asi)ur" sensibilitatea te)umentelor feei
posterioare a braului*antebraului i m:inii.4umai o !on" cutanat" 'n
tabac/era anatomic" este iner7at" e.clusi7 (e ra(ialare 7aloare
(ia)nostic".
4er7ul ra(ial conine puine fibre 7e)etati7e*spre (eosebire (e me(ian
i cubital*moti7 pentru care tulbur"rile 7asculonutriti7e sunt rare 'n parali!ia
(e ra(ial.
;. 9O6UL(cubitus)
Re)iunea cotului*interme(iar" 'ntre bra i antebra*corespun(e
articulaiei cotului.
LIMI6E1pro.imalplanul trans7ersal care trece la (ou" l"imi (e (e)et
(easupra epicon(ililor /umerali*
(istalplanul trans7ersal (us la (ou" (e)ete sub cei (oi epi
con(ili /umerali.
9otul se 'mparte 'n (ou" re)iuni*anterioar" i posterioar"*prin planul frontal
ce trece prin epicon(ilii /umerali.
;.+. RE3IU4E0 046ERIO0R, 0 9O6ULUI
(re)io cubitalis anterior)
B
Este numit" i plica cotului*pre!int" trei reliefuri musculare1unul
me(ian*(at (e fle.orii antebraului&unul lateral*al muc/ilor epicon(ilieni
laterali&i altul me(ial*al muc/ilor epicon(ilieni me(iali.
=ntre aceste proeminene musculare se (elimitea!" (ou" anuri1 bicipito
ra(ial i bicipitoulnar.=n anul bicipitoulnar se poate palpa artera bra/ial".
SR06I3R08I9 se succe(1
a)Pieleaeste subire*supl"*mobil".
b)Planul subcutanatconine panicul a(ipos*cuprin(e 7ase limfatice
superficiale*precum i importantele 7ene superficiale.=n partea lateral" urc"
7ena cefalic"*iar*'n partea me(ial"*7ena ba!ilic"&(e asemenea 'n partea
lateral" a re)iunii (escin(e ner7ul cutanat lateral al antebraului*iar 'n partea
me(ial"*ramura anterioar" (e bifurcaie a cutanatului me(ial al
antebraului.
c)Planul fascialeste format (e fascia cotului*continuare a fasciei
bra/iale*continuat" apoi cu cea antebra/iala.8ascia este 'nt"rit" me(ial (e
apone7ro!a bicipital" ce se (esprin(e (in ten(onul bicepsului.
()Planul profun(este alc"tuit (in trei )rupuri musculare*'ntre care se
formea!" cele (ou" anuribicipital me(ial(ulnar) i bicipital lateral(ra(ial).
- 3rupul mi-lociu cuprin(e poriunea terminal" a bicepsului bra/ial* care
acoper" muc/iul bra/ial.
- 3rupul me(ial*al fle.orilor*este repre!entat (e ase muc/i (ispui 'n trei
straturi.9ei ai primelor (ou" straturi sunt muc/ii epicon(ilieni
me(iali(epitro/leeni).=n primul strat se 'nt:lnete rotun(ul pronator*
fle.orul ra(ial al carpului*palmarul lun) i fle.orul ulnar al carpului.
Stratul secun( este format (e fle.orul superficial al (e)etelor*iar 'n
ultimul strat se )asete fle.orul profun( al (e)etelor.
- 3rupul lateral este alc"tuit (in patru muc/i (ispui (e la suprafa" spre
profun!ime1bra/iora(ialul*lun)ul e.tensor ra(ial al carpului* scurtul
e.tensor ra(ial al carpului i supinatorul.
=n profun!ime trece un important pac/et 7asculoner7os*care cuprin(e
artera /umerala i cele (ou" 7ene satelite*artera ra(ial" cu recurenta ei
anterioar"*artera ulnar" cu recurentele ei*ner7ii me(ian*ulnar si ra(ial*
musculocutanatul i interosoii.
;.2. RE3IU4E0 POS6ERIO0R, 0 9O6ULUI
(re)io cubitalis posterior)
Este numit" i re)iunea olecranian"*cuprin(e olecranul*'nca(rat (e cei
(oi epicon(ili /umerali(cel me(ial proemin:n( mai mult (ec:t cel
C
lateral).=ntre ele se formea!" (ou" anuri paraolecraniene*cel me(ial fiin(
mai a(:nc*aici simin(use cor(onul ner7ului ulnar.
S6R06I3R08IE1
a)Pielea)roas" i mobil"*se cutea!" (easupra olecranului 'n e.tensie.
b)Planul subcutanatconine la ni7elul proeminenei olecraniene o burs"
seroas" subcutanat"(frec7ent inflamat" 'n urma microtraumatismelor). 9a
elemente ner7oase*planul suprafascial cuprin(e ramuri (in ra(ial*
musculocutanat i (in cutanatul me(ial al antebraului.
c)8ascia re)iuniistr:ns a(erent" (e periostul celor trei proeminene
osoase*se continu" cu fasciile 'n7ecinate.
()Planul profun(este alc"tuit (in trei )rupuri (e muc/i1
3rupul mi-lociueste repre!entat (e inseria (istal" a tricepsului bra/ial
pe olecran.
3rupul lateral*al e.tensorilor*numii i muc/ii epicon(ilieni
laterali*sunt1e.tensorul (e)etelor* e.tensorul (e)etului mic*e.tensorul ulnar
al carpului i anconeul.
3rupul me(ial cuprin(e (oar capul ulnar (e ori)ine al fle.orului ulnar
al carpului.
@.046EBR0>UL(antebrac/ium)
LIMI6E1pro.imalplanul trans7ersal ce trece la (ou" l"imi (e (e)et
(e(esubtul con(ililor /umerali&
(istalplanul trans7ersal (us la (oi cm (easupra procesului
stiloi(ian al ulnei (fi).+*2).
0ntebraul este sub(i7i!at topo)rafic 'ntro re)iune anterioar" i una
posterioar"*printrun plan frontal ce trece prin (ou" linii 7erticale ce unesc
epicon(ilii /umerali cu cele (ou" procese stiloi(iene ale ra(iusului i ulnei.
@.+. RE3IU4E0 046ERIO0R, 0 046EBR0>ULUI
(re)io antebrac/ialis anterior)
S6R06I3R08I9 pre!int"1
a)Pieleafin"*subire*mobil" pe p"rile subiacente.
b)Planul subcutanatrepre!entat (e esutul celuloa(ipos*conine ca
elemente1 7enele superficiale(7ena cefalic"*7ena ba!ilic"*7ena interme(iar"
D
a antebraului)*ner7ii superficiali(ramurile anterioare (in musculocutanat i
(in cutanatul me(ial al antebraului).
c)8ascia antebra/ial"este mai )roas" inferior*un(e este 'nt"rit" (e fibre
trans7ersale care 'i (au un caracter apone7rotic.
()Planul profun(cel muscular*cuprin(e ++ muc/i (ispui 'n (ou" )rupuri1
unul lateral i unul anterior propriu!is.
3rupul lateral este alc"tuit (in trei muc/i suprapui((e la suprafa" 'n
profun!ime)1bra/iora(ialul*lun)ul e.tensor ra(ial al carpului i scurtul
e.tensor ra(ial al carpului.
3rupul anterior propriu!is are muc/ii (ispui 'n trei straturi.Primul
strat conine patru muc/i epicon(ilieni me(iali(epitro/leeni)1rotun(ul
pronator* fle.orul ra(ial al carpului*palmarul lun) i fle.orul ulnar al
carpului.0l (oilea strat este format (in fle.orul superficial al (e)etelor*iar
stratul al treilea este constituit (in trei muc/i1fle.orul lun) al
policelui*fle.orul profun( al (e)etelor i p"tratul pronator.
=n ca(rul planului profun( trec elemente 7asculoner7oase
importante1ner7ul me(ian*m"nunc/iul 7asculoner7os ra(ial*m"nunc/iul
7asculoner7os ulnar* m"nunc/iul 7asculoner7os interosos anterior.Easele
san)7ine sunt 'nsoite (e 7asele limfatice profun(e.
A4er7ul me(ian 'i are ori)inea 'n r"("cinile 9C6+.Pe traseul
antebram:n" se (esprin( ramuri motorii pentru1
rotun(ul i p"tratul pronator(pronaia antebraului)&
marele palmar(fle.ia pumnuluila care particip" 'ns" i cubitalul anterior
iner7at (e ner7ul cubital)&
cei (oi lombricali e.terni(particip" la fle.ia articulaiilor M98)&
fle.orul superficial comun al (e)etelor(fle.ia celei (ea (oua falan)e pe
prima)&
fle.orul profun( comunfasciculele (e)etelor 2 i ; (fle.ia falan)ei
terminale pe cea (ea (oua falan)")&
lun)ul fle.or al policelui i capul e.tern al scurtului fle.or (fle.ia
articulaiei M98 i I8 a policelui)&
scurtul ab(uctor al policelui(ab(ucia policeluial"turi (e lun)ul ab(uctor
iner7at (e ner7ul ra(ial)&
opo!antul policelui.
5eci* me(ianul este ner7ul fle.iei m:inii* pronaiei i opo!iiei
policelui.
Parali!ia me(ianului (" importante tulbur"ri 7asomotorii i trofice1
ciano!"Feritem al (e)etelor*/ipersu(oraie*(escuamaie* atrofie muscular" a
lo-ei anterioare a antebraului i eminenei tenare.
G
Parali!ia ner7ului me(ian este cea mai in7ali(ant" pentru
m:n"*(eoarece asi)ur" sensibilitatea celor mai importante !one ale m:inii i
pentru faptul c" (esfinea!" pensa tri(i)ital"(policein(e.
me(ius)*principala pens" (e pre/ensiune.
A4er7ul cubital (" ramuri pentru iner7area muc/ilor antebraului i
m:inii*nu i pentru cei ai braului.Iner7ea!"1
cubitalul anterior*care particip" la fle.ia pumnului(al"turi (e marele
palmar iner7at (e me(ian)&
cei (oi lombricali interni&
interosoii palmari i (orsali(care particip" la fle.ia articulaiei M98 i fac
a((ucia*respecti7 ab(ucia)&
fle.orul profun( al (e)etelor*care reali!ea!" fle.ia falan)elor (istale ale
(e)etelor @ i B&
fle.orul scurt i a((uctorul policelui&
opo!antul (e)etului B.
9ubitalul este consi(erat ner7ul care coman(" mic"rile fine ale
m:inii*'n timp ce ra(ialul i me(ianul*pe cele (e for".
@.2.RE3IU4E0 POS6ERIO0R, 0 046EBR0>ULUI
(re)io antebrac/ialis posterior)
S6R06I3R08I9 cuprin(e1
a)Pieleaeste mai )roas"*mai puin mobil" i acoperit" cu p"r.
b)Planul subcutanatcuprin(e 7enele superficiale*7asele limfatice super
ficiale i ner7ii superficiali care sunt repre!entai (e ramuri cutanate ale
ner7ului cutanat lateral al antebraului((in musculocutanat)*ner7ul cutanat
posterior al antebraului((in ra(ial)*ner7ul cutanat me(ial al antebraului.
c)8ascia antebra/ial"este mai )roas"*(atorit" inseriei pe ea a muc/ilor.
()Planul profun(conine D muc/i (ispui 'n (ou" straturi.Primul strat este
repre!entat (e muc/ii epicon(ilieni laterali ('n or(ine laterome(iala)1
e.tensorul (e)etelor*e.tensorul (e)etului mic i e.tensorul ulnar al
carpului.
Stratul al (oilea cuprin(e1lun)ul ab(uctor i scurtul e.tensor ai policelui(ce
coboar" oblic spre mar)inea laterala a ):tului m:inii)*lun)ul e.tensor al
policelui i e.tensorul in(e.ului(cu traiect 7ertical spre m:na).
H
B. 3I6UL MII4II

Este un se)ment scurt*(e le)"tur" 'ntre antebra i m:n".Posterome(ial
proemin" procesul stiloi(ian al ulnei.
LIMI6ELE1pro.imalplanul trans7ersal (us la 2cm (easupra procesului
stiloi(ian ulnar*
(istalplanul (us ime(iat sub pisiform i sub tuberculul scafoi
(ului.
3:tul m:inii se (i7i(e 'ntro re)iune anterioar" i alta posterioar"*cu
a-utorul
planului frontal ce trece prin mi-locul e.tremit"ilor (istale ale oaselor
antebraului.

B.+. RE3IU4E0 046ERIO0R, 0 3I6ULUI MII4II
SR06I3R08I9 re)iunea cuprin(e1
a)Pieleasubire i a(erent" (e fascie*este 7i!ibil" reeaua 7enoas" subcutanat"*
pre!int" trei pliuri trans7ersale(ce se accentuea!a la fle.ia m:inii).
b)Planul subcutanatformat (in esut con-uncti7 (ens*conine ca elemente
epifasciale1o reea 7enoas" superficial"*7ase limfatice superficiale*ramurile
palmare(cutanate) (in ner7ul me(ian*ramura cutanata palmara (in ner7ul ulnar.
c)Planul fascialeste repre!entat (e continuarea fasciei antebra/iale.=n partea
inferioar" a re)iunii* ea este (ublat" (e o pan)lic" fibroas" trans7ersal"
profun("retinaculul fle.orilor.0(erent (e retinacul trece ten(onul muc/iului
palmar lun). =n partea ulnar" trece m"nunc/iul 7asculoner7os ulnar.
()Planul profun(cel musculoten(inos*este (ispus 'n patru straturi.
Primul strat este alc"tuit (in trei ten(oane*care 'n or(ine me(iallateral sunt1
ten(onul bra/iora(ialului* ten(onul fle.orului ra(ial al carpului*ten(onul
fle.orului ulnar al carpului.
0l (oilea strat ten(inos este repre!entat (e cele patru ten(oane ale fle.orului
superficial al (e)etelor.
0l treilea strat este format (in ten(onul fle.orului lun) al policelui i ten(oa
nele fle.orului profun( al (e)etelor.
Ultimul strat este alc"tuit (in fasciculele inferioare* trans7ersale* ale
muc/iului
+J
p"trat pronator.
B.2. RE3IU4E0 POS6ERIO0R, 0 3I6ULUI MII4II
S6R06I3R08I9 se succe(1
a)Pieleamai )roas"*mai mobil" i cu pilo!itate mai accentuat" ca cea anterioar".
b)Planul subcutanatalc"tuit (intrun esut con-uncti7 la. ce conine i )r"sime*
pre!int"1ori)inea 7enelor cefalic" i ba!ilic"*7ase limfatice superficiale*ramuri
ner7oase (in ramura superficial" a ra(ialului i ramura (orsal" a ner7ului ulnar.
c)Planul fascialeste 'nt"rit (e fibre trans7ersale*care formea!a retinaculul
e.tensorilor.
()Planul profun(este ten(inos.=n or(ine ra(ioulnar" 'nt:lnim ten(oanele
urm"torilor muc/i1lun)ul ab(uctor i scurtul e.tensor ai policelui* e.tensorii
ra(iali ai carpului(lun) si scurt)*lun)ul e.tensor al policelui*ten(oanele
e.tensorului in(e.ului i ale e.tensorului (e)etelor*e.tensorul (e)etului
mic*e.tensorul ulnar al carpului.=ntre ten(oanele lun)ului ab(uctor i scurtului
e.tensor ai policelui*pe (e o parte*i ten(onul lun)ului e.tensor al policelui*pe (e
alta*se (elimitea!" o (epresiune numit" tabac/era anatomic".
C. MI40(manus)
Limita pro.imal" este repre!entat" (e planul (us ime(iat sub pisiform i
sub tuberculul scafoi(ului.M:na poate fi 'mp"rit" 'n (ou" poriuni1una
pro.imal"m:na propriu!is"ce corespun(e sc/eletului carpometacarpian&alta
(istal"repre!entat" (e cele cinci (e)ete*corespun!atoare sc/eletului falan)ian.
M:na propriu!is" se sub'mparte la r:n(ul ei intro re)inne palmar" i una
(orsal".
C.+. RE3IU4E0 P0LM0R, 0 MII4II
(palma manus)
0re o forma conca7"*cu o (epresiune central" (elimitat" 'ntre eminena
tenar"'n partea ra(ial"*cea /ipotenar"'n partea ulnar"*ambele (ate (e masa
musculaturii policelui*respecti7 a (e)etului mic&iar (istal (e bureletul (i)ito
palmar.
S6R06I3R08I9 cuprin(e urmatoarele planuri1
a)Pielea)roas"*puin mobil"*lipsit" complet (e p"r i )lan(e sebacee*'n sc/imb
cu multe )lan(e su(oripare.
b)Planul subcutanatpre!int" tracturi fibroase*prin care pielea a(er" (e planul
urm"tor.La ni7elul eminenei /ipotenare*planul conine muc/iul palmar scurt.
4er7ii acestui plan sunt repre!entai (e ramurile palmare ale me(ianului(ce iner
++
7ea!" pielea eminenei tenare i a poriunii mi-locii a palmei) i (e c"tre ner7ul
cutanat palmar(care iner7ea!" pielea eminenei /ipotenare).
c)Planul fascialeste repre!entat (e fascia palmar" superficial"*care 'n poriunea
mi-locie alc"tuiete apone7ro!a palmar".
()Planul profun( subfascialeste alc"tuit (in (ou" straturi*unul musculoten(inos
i altul muscular interosos.
Stratul musculoten(inos subfascial este (ispus 'n trei lo-i palmare.
ALo-a laterala(tenar") cuprin(e cei patru muc/i ai policelui*ae!ai 'n trei
straturi.Superficial(ab(uctorul scurt)*stratul mi-lociu(muc/iul opo!ant al
policelui i fle.orul scurt)*stratul profun( al lo-ii este alc"tuit (in fasciculul
oblic al a((uctorului.
ALo-a me(ial"(/ipotenar") conine cei trei muc/i ai (e)etului mic*ae!ai 'n
(ou" straturi.Superficial sunt (ispui ab(uctorul('n partea ulnar"me(ial")
i
fle.orul scurt('n partea ra(ial"lateral").
ALo-a mi-locie(me!otenar") este alc"tuit" (in (ou" straturi.Stratul
superficial
cuprin(e ten(oanele fle.orului superficial al (e)etelor*iar stratul
profun(*pe
cele ale fle.orului profun(*(e care sunt ane.ai cei patru muc/i
lombricali.
Stratul muscular interosos este repre!entat 'n or(ine (e1fascia muc/ilor
inter
osoi(palmara profun(")*7asele i ner7ii*muc/ii interosoi(trei palmari i
patru
(orsali).
C.2.RE3IU4E0 5ORS0L, 0 MII4II
((orsum manus)
S6R06I3R08I9 se succe(1
a)Pieleafoarte subire*mobil"*acoperit" 'n mo( 7ariabil cu p"r*se 7e(e prin
transparena ei reeaua 7enoas" superficial".
b)Planul subcutanateste la.*aproape lipsit (e )r"sime*ceea ce permite (ifu!area
e.u(atelor*e(emaiin(use consi(erabil 'n inflamaia re)iunii palmare i 'n
tulbur"rile circulatorii car(iorenale.
+2
c)Planul fascialeste repre!entat (e fascia (orsal" a m:inii* care se continu"
pro.imal cu retinaculul e.tensorilor.
()Planul profun(cel ten(inos*este alc"tuit (in ten(oanele 'nt:lnite i la ):tul
m:inii.

C.;.5E3E6ELE MII4II
((i)iti manus)
LIMI60 fa" (e m:na propriu!is" este repre!entat" (e linia curb" cu
conca7itatea pro.imal"*care trece palmar prin plicele (i)itopalmare*iar (orsal
prin comisurile inter(i)itale.5e)etelor li se (escriu o re)iune palmar" i una
(orsal"*separate prin planurile frontale (use prin a.ul falan)elor.
9a i m:na propriu!is"*(e)etele pot fi frec7ent se(iul unor le!iuni*care se pot
complica cu supuraii*(:n( natere panariiilor.6en(ina supuraiilor este (e a
(ifu!a 'n profun!ime amenin:n( periostul*osul i teaca sino7ial"&ele se pot
e.tin(e pro.imal spre palm"*'n special 'n ca!ul tenosino7itelor (e)etelor I i
E*(eoarece tecile sino7iale ale ten(oanelor acestor (e)ete se continu" 'n re)iunea
palmar"* p:na 'n canalul carpian.

II.MEMBRUL I48ERIOR
(membrum inferius)
Membrele inferioare sau pel7iene*sunt se)mentele corporale care se
(esprin( (in parile inferolaterale ale trunc/iului.Ele sunt a(aptate 'n primul
r:n( pentru staiunea bipe(" i pentru locomoie.
LIMI60 care separ" membrul inferior (e trunc/i este repre!entat" (e o linie
circular"*care 'ncepe 'n partea anterioar" (e la tuberculul pubelui*se continu"
prin plica in)/inal"*creasta iliac" i anul inter)luteal*p:n" la 7:rful
cocci)elui&trece apoi prin anul )enitofemural p:na la tuberculul pubian.
+;
5in punct (e 7e(ere topo)rafic*membrului inferior i se (escriu ase
se)mente1re)iunea )luteal"*coapsa*)enunc/iul*)amba*):tul piciorului i piciorul.
(fi).;*@).

+. RE3IU4E0 3LU6E0L,
(re)io )lutealis)

9unoscut" i sub numele (e re)iune fesier"*constituie se)mentul supero
posterior al membrului inferior*prin care acesta se (esprin(e (e pel7is.Muc/ii
+@
puternici pe care re)iunea 'i cuprin(e* ser7esc la locomoie*ortostatism i (e
asemenea la po!iia e!:n(".
Re)iunea fesier" este limitat" 'n sus (e creasta iliac"*'n -os (e plica fesier".
8orma rotun-it" este (at" (e muc/iul marele fesier*care are rolul (e re(resare a
ba!inului pe femur*pentru meninerea staiunii 7erticale.Pielea este supl"*cu
multe )lan(e sebacee*sub piele se )"sete un strat bo)at 'n esut a(ipos.
Muc/ii fesei sunt1muc/ii fesieri(mare*mi-lociu i mic)*pirami(alul*)emenii
superior i inferior*obturatorii intern i e.tern*p"tratul crural.=n profun!ime*sub
aceti muc/i se afl" un esut celuloa(ipos*care comunic" cu ba!inul prin marea
scobitur" sciatic" i cu )roapa isc/iorectal" prin mica scobitur" sciatic".
Prin acest esut trec 7asele i trunc/iurile ner7oase importante care ies (in
ba!in1marele i micul sciatic*ner7ii ruinoi interni*artera fesier" cu 7enele i
ner7ul ei*artera isc/iatic".
Planul osteoarticular este repre!entat (e o mare parte a feei laterale a
co.alului(faa )luteal"*spina isc/ia(ic"*tubero!itatea isc/ia(ic" i marea
scobitur" isc/ia(ic")*(e marele tro/anter i (e faa posterioar" a colului
femural*precum i (e faa posterioar" a articulaiilor sacroiliac" i co.ofemural".
2.9O0PS0(femurFre)io femoralis)
Este se)mentul cuprins 'ntre re)iunea )luteal" i peretele ab(ominal
anteriorpe (e o parterespecti7 )enunc/ipe (e alta.9oapsa are forma unui
trunc/i (e con cu ba!a 'n sus.
6opo)rafic se sub(i7i(e 'n (ou" re)iuni*una anterioar" i alta
posterioar".Separaia lor o face un plan apro.imati7 frontal care trece1lateralprin
7erticala ce unete tro/anterul mare cu epicon(ilul femural lateral&me(ialprin
7erticala ce unete tuberculul pubelui cu epicon(ilul femural me(ial.

2.+.RE3IU4E0 046ERIO0R, 0 9O0PSEI
(re)io femoralis anterior)


La subiecii musculoi*ea pre!int" trei reliefuri musculare*(ispuse sub
forma literei 4.Relieful lateral*7ertical*corespun(e tensorului fasciei lata&cel
+B
me(ial*uor oblic 'n -os i 'nafar"*este format (e a((uctorul lun)&relieful
mi-lociu*(atorat croitorului*este oblic 'n -os i me(ial.Ultimele (ou" proeminene
musculare 'mpreun" cu plica in)/inal"*(elimitea!a triun)/iul femural(Scarpa).
S6R06I3R08I9 re)iunea cuprin(e urm"toarele planuri1
a)Pieleaeste mai )roas" 'n partea lateral" (ec:t 'n cea me(ial"* este foarte
mobil" pe planurile subiacente i pre7"!ut" cu peri.
b)Planul subcutanateste bine repre!entat la ma-oritatea in(i7i!ilor*(ar mai ales
la femei*fiin( constituit (in esut a(ipos*care*pe alocurimai ales me(ialare o
(ispo!iie lamelar".El conine numeroase elemente superficiale.0rterele sunt
ramuri ale femuralei&iar*(intre 7ene*o importan" cu totul aparte o are 7ena
safen" mare ce primete ca afluent 7ena safen" accesorie*care o lea)" (e 7ena
safen" mic".
6runc/iurile colectoare limfatice mari 'nsoesc 7ena safen" mare.4er7ii
superficiali sunt repre!entai (e1cutanatul femural lateral('n poriunea
lateral")*2; ramuri cutanate anterioare (in ner7ul femural(pentru poriunea
mi-locie)*ramura femural" a )enitofemuralului('n poriunea superome(ial") i
ramura cutanat" a ner7ului obturator(pentru !ona inferome(ial").O importan"
practic" mare au limfono(urile in)/inale superficiale*situate 'n aria triun)/iului
femural.
c)8ascia lataformea!" urm"torul plan*are o form" cilin(ric"*'n7elin( 'ntrea)a
coaps".Pornete (e pe li)amentul in)/inal i (e pe fascia )luteal"*iar 'n -os se
continu" cu fascia )enunc/iului.La ni7elul triun)/iului Scarpa* fascia lata
pre!int" numeroase orificii mici pentru trecerea 7aselor limfatice('n aceast" !on"
ia numele (e fascia cribroas")*precum i un orificiu marefosa o7alaprin care
trece arcul 7enei safene mari.8ascia lata trimite prelun)iri care formea!" teci
perimusculare pentru muc/ii croitor*)racilis*tensor al fasciei lata*precum i
teaca 7aselor femurale.
()Planul profun(este alc"tuit (in trei straturi musculare*care conin i elemente
7asculoner7oase foarte importante.
Stratul muscular superficial este alc"tuit (in patru muc/i*care se succe(
'n
sens laterome(ial1muc/iul tensor al fasciei lata*muc/iul
croitor*muc/iul
a((uctor lun) i muc/iul )racilis((reptul intern).
Stratul muscular mi-lociu conine urm"torii muc/i tot 'n sens latero
me(ial1
7astul lateral*(reptul femural*7astul me(ialcei trei muc/i sunt capete (e
ori)ine ale c7a(ricepsului.0lt muc/i este iliopsoasul*care coboar" (in
ab(omen a-un):n( la coaps" prin lacuna muscular".Urmea!" pectineul i*
+C
mai me(ial ae!at*a((uctorul scurt&iar cel mai me(ial muc/i al acestui
strat
este a((uctorul mare.
Stratul muscular profun( este repre!entat (e (oi muc/i1 7astul
interme(iar
i obturatorul e.tern.Eastul interme(iar*cel (e al patrulea cap (e ori)ine al
c7a(ricepsului*ia natere pe faa lateral" a (iafi!ei femurale i se ataea!"
apoi ten(onului terminal 'mpreun" cu celelalte trei fascicule.
2.2.RE3IU4E0 POS6ERIO0R, 0 9O0PSEI
(re)io femoralis posterior)
S6R06I3R08I01
a)Pieleace7a mai )roas" (ec:t 'n re)iunea anterioar"*mobil" i pre7"!ut" cu peri
mai puini i scuri.
b)Planul subcutanatbo)at 'n )r"sime*se continu" pro.imal cu cel (in re)iunile
)luteal" i perineal"*iar (istal cu cel (in re)iunea poplitee.9a element superficial
mai important menion"m ner7ul cutanat femural posterior*ramur" a ple.ului
sacrat*care iner7ea!" pielea re)iunii.
c)Planul fascialeste format (e fascia lata.
()Planul profun(este alc"tuit (in (ou" straturi1
Stratul muscular superficial cuprin(e trei muc/i.=n partea lateral" se afl"
capul lun) al bicepsului femural*iar me(ial semiten(inosul&ambii coboar"
(in re)iunea )luteal"*a-un) (istal*'n re)iunea posterioar" a )enunc/iului.
Partea superolateral" a re)iunii este ocupat" (e poriunea inferolateral" a
)luteului mare.
Stratul muscular profun( este repre!entat (e (oi muc/i1'n partea lateral"
(e
capul scurt al bicepsului femural*iar 'n partea me(ial" (e
semimembranosul*
care*ca i ceilali muc/i isc/iocrurali* coboar" (in re)iunea )luteal"*i
(istal a-un)e 'n re)iunea poplitee.
Elementul cel mai important al planului profun( este ner7ul sciatic(isc/ia(ic).=n
traiectul s"u prin re)iune*(" ramuri motorii pentru cei trei muc/i isc/iocrurali
i pentru a((uctorul mare.
+D

;. 3E4U49?IUL()enu)
Re)iune interme(iar" 'ntre coaps" i )amb"*cuprin(e totalitatea p"rilor
moi situate 'n -urul articulaiei )enunc/iului.
LIMI6ELE sunt1pro.imallinia circular" (us" la (ou" (e)ete (easupra rotulei&
(istalplanul ori!ontal care trece prin tubero!itatea tibiei((ou"
l"imi (e (e)et (e(esubtul 7:rfului rotulei).
6opo)rafic*)enunc/iul cuprin(e (ou" re)iuni*una anterioar" i alta posterioar".
Separaia (intre cele (ou" re)iuni o face planul frontal care trece prin cei (oi epi
con(ili femurali.
Re)iunea este (ominat"ca importan" clinic"(e pre!ena articulaiei
)enunc/iului.0ceasta este cointeresat" 'n numeroase afeciuni*fiin( foarte
e.pus"*prin po!iia sa*la traumatisme*procese inflamatorii sau (e)enerati7e.Rolul
s"u 'n locomoie i 'n ortostatism este foarte mare&anc/ilo!a articulaiei re(uce
mult locomoia.
. ;.+. RE3IU4E0 046ERIO0R, 0 3E4U49?IULUI
( re)io )enus anterior)
Este cunoscut" i sub numele (e re)iune patelar" sau rotulian".
Re)iunea rotulian" pre!int" un relief triun)/iular corespun!ator rotulei*
(easupra c"reia se remarc" relieful e.tremit"ii (istale a c7a(ricepsului*iar
(e(esubt*relieful aplati!at al li)amentului rotulian*care se inser" pe tubero!itatea
anterioar" a tibiei.5e o parte i (e alta a rotulei se )"sesc (ou" (epresiuni ce
corespun( fun(urilor (e sac laterale ale sino7ialei.
S6R06I3R08I9 se succe( urm"toarele planuri1
a)Pieleamai subire pe p"rile laterale*mobil"*re!istent" i lipsit" (e p"r 'n
re)iunea central".
b)Planul subcutanateste slab (e!7oltat.=n el se )asete bursa seroas" subcutanat"
prerotulian".Elementele 7asculoner7oase sunt (e calibru re(us*cu e.cepia
ramurii infrarotuliene a ner7ului safen*care iner7ea!" pielea re)iunii.
c)8ascia (e 'n7elise continu" pe (e o parte cu fascia lata*i pe (e alta cu fascia
crural".
+G
()Planul profun(musculoapone7roticeste repre!entat1'n partea superioar" (e
poriunea (istal" a c7a(ricepsului*mai -os (e e.pansiunea c7a(ricipital"*iar
inferome(ial (e comple.ul ten(inos al piciorului ):tei.
Piciorul ):tei este alc"tuit (in (ou" planuri ten(inoase1cel superficial este
format (e croitor*iar cel profun( (e )racilis i semiten(inos&se inser" pe tibie
ime(iat (e(esubtul con(ilului me(ial.
;.2. RE3IU4E0 POS6ERIO0R, 0 3E4U49?IULUI
(re)io )enus posterior)
Se numete i re)iunea poplitee.
8orma (ifer" astfel1(ac" )amba este 'n e.tensie*re)iunea este con7e.a*pre
!ent:n( 'n a.ul s"u lon)itu(inal un relief alun)it 7ertical(po!iia operatorie)&
cu )amba flectat"*ea se transform" 'ntro e.ca7aie
profun("*(elimitat" (e reliefuri musculare i ten(inoase(po!iia (e e.plorare
clinic").
S6R06I3R08I91
a)Pieleaeste fin"*mobil"*pre!int" c:te7a plice (e fle.iune.
b)Planul subcutanatconine un esut celuloa(ipos*continuat la coaps" respecti7
la )amb".Important" este 7ena safena mare*care urc" pe partea me(ial" a
re)iunii&
al"turi (e ea coboar" ner7ul safen.
c)8ascia )enunc/iuluieste a(erent" la ten(oanele muc/ilor subiaceni*care 'i
trimit fibre (e 'nt"rire.
()Planul profun(este repre!entat (e fosa popliteee.0ceasta este o e.ca7aie
a7:n( forma unui romb*cu a.ul lun) 7ertical.Ea are ase perei1peretele
superficial(posterior)*peretele superolateral*peretele superome(ial* peretele
inferome(ial*peretele inferolateral*peretele profun((anterior).
4er7ul sciatic*cobor:t (in re)iunea posterioar" a coapsei*a-un)e la un)/iul
superior al fosei poplitee*un(e se bifurca 'n ramurile sale terminale1sciatic
popliteu e.tern
(ner7ul peronier comun) i sciaticpopliteu intern(ner7ul tibial).
6ot 'n fosa poplitee se mai afl" artera poplitee i ramurile ei*7ena poplitee i
no(urile limfatice poplitee profun(".
@. 30MB0(crus)
+H
9uprins" 'ntre )enunc/i i ):tul piciorului*)amba are urm"toarele limite1
pro.imalplanul ori!ontal (us prin tubero!itatea tibiei*
(istalplanul trans7ersal care trece prin ba!a celor (ou" maleole(fi) ;*@).
3amba pre!int" (ou" re)iuni topo)raficeuna anterioar" alta posterioar"*se
parate 'ntre ele printrun plan frontal* care trece me(ial prin mar)inea me(ial" a
tibiei*iar lateral prin linia con7enional" care unete con(ilul tibial lateral cu
mar)inea posterioar" a maleolei laterale(linie ce corespun(e mar)inii posterioare
a fibulei).
@.+. RE3IU4E0 046ERIO0R, 0 30MBEI
(re)io cruralis anterior)
S606I3R08I0 re)iunii este1
a)Pieleaeste subire i puin mobil"&creasta tibiei este accesibil" pe toat"
'ntin(erea ei i poate fi e.plorat" cu (e)etele.
b)Planul subcutanateste alc"tuit (in esut celular nu prea bo)at*elementele
7asculo
ner7oase superficiale sunt (e calibru re(us i puin importante.
c)Planul fascialeste repre!entat (e fascia crural".=n partea sa pro.imal" are un
caracter apone7rotic*iar 'n partea (istal" pre!int" o 'n)roare trans7ersal" numit"
retinaculul superior al e.tensorilor.
()Planul profun(este 'mparit prin septul intermuscular anterior 'n (ou" lo-i.
Lo-a me(ial" cuprin(e patru muc/i e.tensori care 'n succesiune tibiofibular"
sunt1tibialul anterior*e.tensorul lun) al /alucelui*e.tensorul lun) al (e)etelor*
peronierul al treilea.
Lo-a lateral" cuprin(e cei (oi muc/i peronieri*peronierul lun) i peronierul
scurt.
@.2. RE3IU4E0 POS6ERIO0R, 0 30MBEI
(re)io cruralis posterior)
S6R06I3R08I9 cuprin(e urm"toarele planuri1
a)Pieleaare aceleai caractere ca 'n re)iunea anterioar".
b)Planul subcutanatconstituit (in esut celuloa(ipos conine ca elemente
7asculo ner7oase mai importante17ena safena mare*7ena safena mica*7asele
limfatice superficiale ce 'nsoesc 7enele safene*ner7ul safen*ner7ul cutanat sural
me(ial* ner7ul sural.
c)8ascia crural"este mai subire (ec:t 'n re)iunea anterioar"*mai ales "n partea
sa inferioar".
2J
()Planul profun(musculofascialeste alc"tuit (in (ou" lo-i musculare*separate
'ntre ele (e o lama fascial".
Stratul muscular superficial conine muc/ii triceps sural(la r:n(ul s"u format
(e )astrocnemian i solear) i plantar.
Statul fascial profun( este repre!entat (e lama profun(" a fasciei crurale*situat"
'n plan frontal.
Stratul muscular profun( este alc"tuit (in patru muc/i1popliteul*fle.orul lun) al
(e)etelor*tibialul posterior i fle.orul lun) al /alucelui.
Planul profun( conine m"nunc/iul 7asculoner7os al re)iunii )ambiere
posterioare1artera tibial" posterioar"*artera peronier"*7enele comitante ale acestor
artere*ner7ul tibial*7asele limfatice profun(e.

B. 3I6UL PI9IORULUI(3LEK40)
Este re)iunea (e trecere a elementelor anatomice (e la )amb" la picior.
LIMI6E1pro.imalplanul trans7ersal care trece prin ba!a celor (ou" maleole&
(istalplanul oblic 'n -os i posterior*care trece L'n partea anterioar"la
;cm (e(esubtul plicei (e fle.iune talocrurale&
lateral i me(ialla c:te +cm sub 7:rful maleolelor&
posteriorprin tubero!itatea calcanean".
3:tul piciorului este 'mp"rit printrun plan frontal care trece prin 7:rful
maleolelor*'n (ou" re)iuni*una anterioar" corespun!"toare planului (e fle.ie
(orsal" a piciorului*i alta posterioar"*corespun!"toare planului (e fle.ie
plantar".
=ntre cele (ou" re)iuni se interpun oasele i articulaiile ):tului piciorului.
B.+. RE3IU4E0 046ERIO0R, 0 3I6ULUI PI9IORULUI
(re)io talocruralis anterior)
9uprin(e toate p"rile moi situate 'naintea articulaiei talocrurale.Pe p"rile
laterale*(e o parte i (e alta*re)iunea pre!int" proeminenele celor (ou" maleole.
=ntre acestea*mai ales 'n mic"rile (e e.tensie ale (e)etelor sau (e fle.ie (orsal"
a piciorului*se reliefea!" sub te)ument cor(oanele ten(oanelor*care trec (in
re)iunea anterioar" spre cea (orsal" a piciorului.=ntre )rupul acestor ten(oane i
cele (ou" maleole e.ist" (ou" (epresiuni 'n care se afl" (irect sub piele sino7iala
articular".
S6R06I3R08I9 se 'nt:lnesc urm"toarele planuri1
2+
a)Pieleasubire i foarte mobil" pe planurile subiacente&pre!int" 2; plice trans
7ersale (e fle.iune a piciorului.
b)Planul subcutanatcuprin(e 'n sens tibiofibular17ena safen" mare*ner7ul safen*
ner7ul peronier superficial*ner7ii cutanai (orsali me(ial i interme(iar*ramuri
ale reelei 7enoase (orsale a piciorului.Eenele sunt 'nsoite (e 7ase limfatice
superficiale.
c)Planul fascialeste alc"tuit (in fascia crural"*care se continu" la acest ni7el cu
fascia (orsal" a piciorului.=naintea articulaiei talocrurale*ea este 'nt"rit" (e fibre
trans7ersale sau oblice*al c"ror ansamblu constituie retinaculul inferior al
e.tensorilor.
()Planul profun(este un plan ten(inos*alc"tuit 'n sens tibiofibular (in
urm"toarele ten(oane*'n7elite 'n teci sino7iale1ten(onul tibialului
anterior*e.tensorul lun) al /alucelui*ten(onul e.tensorului lun) al
(e)etelor*ten(onul peronierului al treilea.
M"nunc/iul 7asculoner7os tibial anterior (escin(e pe sub retinacul*la mi-locul
(istanei intermaleolare.Este format (in1artera tibial" anterioar" cu ramurile
maleolare*7enele comitante*ner7ul peronier profun(*limfaticele profun(e.
B.2. RE3IU4E0 POS6ERIO0R, 0 3I6ULUI PI9IORULUI
(re)io talocruralis posterior)
Re)iunea posterioar" pre!int" (e o parte i (e alta cele (ou" maleole*la
mi-loc ten(onul lui 0c/ile care se inserea!" pe c"lc:i*iar 'ntre ele (ou" anuri
7erticale*anurile retromaleolare me(ial i lateral.Mter)erea conturului anurilor
'n urma unor procese inflamatorii sau prin acumulare (e sero!itate(e(eme
retromaleolare)*sunt semne importante 'n (iferite afeciuni ca tenosino7ite*boli
car(io7asculare*renale*etc.
S6R06I3R08I0 este urm"toarea1
a)Pieleamai )roas"*este mobil"*cu e.cepia poriunii inferome(iane*un(e
(e7ine a(erent" la planul fascial.
b)Planul subcutanateste mai )ros i mai bo)at 'n )r"sime (ec:t "n re)iunea
anterioar".=n planul subcutanat se 'nt:lnesc17ena safena mic"('napoia maleolei
laterale)*ner7ul sural(al"turi (e 7en") i 7ase limfatice superficiale ce 'nsoesc
7ena.
c)8ascia ):tului picioruluieste continuarea fasciei crurale i se continu"*la
r:n(ul s"u*cu fascia plantar".Retromaleolar*fascia este 'nt"rit" prin fibre
oblice*form:n( retinaculul fle.orilor.
22
()Planul profun(este alc"tuit (e c"tre ten(oanele care 7in (e la )amb".Se
(istin) trei lo-i ten(inoase.
Lo-a me(ian"*posterioar"*conine ten(onul calcanean(0c/ile) prin care tricepsul
sural se inser" pe tubero!itatea calcanean".Sub ten(onul lui 0c/ile se afla o
burs" seroas" retrocalcanean".
Lo-a lateral" conine ten(oanele celor (oi muc/i peronieri laterali.
Lo-a me(ial" cuprin(e trei ten(oane&'n sens me(iolateral aceste ten(oane
aparin1 tibialului posterior*fle.orului lun) al (e)etelor i fle.orului lun) al
/alucelui.
C. PI9IORUL(pes)
Piciorul este se)mentul terminal al membrului inferior.
LIMI6ELE1posteriorplanul oblic 'n -os i 'napoi care trece* 'n partea
superioar"*
la ;cm (e(esubtul plicei (e fle.iune talocrurale&
lateral i me(ialla c:te +cm sub 7:rful maleolelor&
inferiorprin tubero!itatea calcanean"&
anteriorlinia curb" cu conca7itatea posterome(ial" care trece prin
7:rful (e)etelor.
Piciorul pre!int" (ou" fee1una liber" pri7in( 'n susfaa (orsal"&i alta 'n
contact cu solul*pri7in( 'n -osfaa plantar".
Piciorul poate fi 'mp"rit 'n (ou" poriuni1una pro.imal"piciorul propriu!isce
corespun(e sc/eletului tarsometatarsian*i o poriune (istal" repre!entat" (e
cele cinci (e)ete*corespun!"toare sc/eletului falan)ian.Limita (intre cele (ou"
poriuni este (at" (e linia curb" cu conca7itatea posterioar"*care trece (orsal*prin
comisurile inter(i)itale*iar plantar*prin plicele (i)itoplantare.
2;
Piciorul propriu!is se sub'mparte*'ntro re)iune (orsal" i una plantar"*prin
planul trans7ersal care trece prin mar)inile me(ial" respecti7 cea lateral" a
piciorului.
C.+. RE3IU4E0 5ORS0L, 0 PI9IORULUI
N(orsum pe(is(re)io (orsalis pe(is)O
S6R06I3R08I01
a)Pieleafin"*subire*l"s:n( s" se 7a(" reeaua 7enoas"*este foarte mobil" i
e.tensibil".
b)Planul subcutanateste format (in esut la. cu structur" lamelar"*cu puin"
)r"sime.9onine arca(a 7enoas" superficial"*'n a c"rei con7e.itate se termin"
7enele (i)itale.Elementele ner7oase superficiale sunt repre!entate (e1ner7ul
safen*care iner7ea!" mar)inea me(ial" a piciorului&ner7ii cutanat (orsal me(ial
i interme(iar*ce particip" la iner7aia sen!iti7" a (osului piciorului i a
(e)etelor& ner7ul sural*care iner7ea!" mar)inea lateral" a piciorului.
c)8ascia (orsal" a piciorului1se continu" posterior cu retinaculul e.tensorilor*iar
pe mar)ini*cu apone7ro!a plantar".Posterolateral pre!int" o 'n)roare ce
formea!" retinaculul inferior al peronierilor.
()Planul profun(este alc"tuit (in urm"toarele straturi1
Stratul ten(inos este repre!entat 'n succesiune me(iolateral"*(in1ten(onul
tibialului anterior*ten(onul e.tensorului lun) al /alucelui*cele @ ten(oane ale
e.tensorului lun) al (e)etelor*ten(onul peronierului al treilea*ten(onul
peronierului scurt*ten(onul peronierului lun).
8ascia foarte subire a muc/ilor e.tensori scuri.
Stratul muscular conine (oi muc/i*e.tensorul scurt al /alucelui*ae!at
me(ial*i e.tensorul scurt al (e)etelor*ae!at lateral.=ntre elementele acestui
strat*trece artera (orsal" a piciorului(pe(ioas").Ea este continuarea arterei tibiale
anterioare*i se proiectea!" (ea lun)ul unei linii care unete mi-locul spaiului
intermaleolar cu e.tremitatea posterioar" a primului spaiu intermetatarsian.Pe
partea me(ial" a pe(ioasei*trece ner7ul peronier profun(*care iner7ea!" muc/ii
e.tensori scuri i particip" la iner7aia sen!iti7" a primelor (e)ete.
Stratul fascial profun( este alc"tuit (e fascia interosoas" (orsal"*care acoper"
muc/ii interosoi (orsali i oasele metatarsiene.
2@
C.2. RE3IU4E0 PL0460R,
Nplanta pe(is(re)io plantaris pe(is)O
Se numete i talpa piciorului&ea pre!int" 'n poriunea sa mi-locie i mai
ales spre mar)inea me(ial"* o e.ca7aie mai mult sau mai puin
profun(".Lu:n(use amprenta plantar"*se constat" c" piciorul se spri-in" pe sol
(oar la ni7elul c"lc:iului*a capului metatarsienilor i (ea lun)ul mar)inii
laterale.0ceast" (ispo!iie se (atorete ar/itecturii speciale a sc/eletului
piciorului* care formea!" bolta plantar" cu cei trei st:lpi (e spri-in i cu arcurile
lon)itu(inale i trans7ersale caracteristice.
S606I3R08I0 cuprin(e1
a)Pieleamai fin" i subire la ni7elul bolii plantare*se 'n)roa" puternic la
ni7elul punctelor (e spri-in ale plantei pe sol.Pielea este lipsit" (e )lan(e
sebacee*(ar cu numeroase )lan(e su(oripare.
b)Planul subcutanatconstituit (intrun esut a(ipos (ens este mai subire la
ni7elul bolii*i )ros la ni7elul punctelor (e spri-in ale plantei*mai ales la ni7elul
st:lpului calcanean.=n ca(rul acestui plan se )asete reeaua 7enoas"
plantar"*reeaua limfatic" superficial" i ramurile ner7oase superficiale(pro7in
(in ner7ii plantari me(ial i lateral).
c)8ascia plantar" superficial"are o poriune lateral" i una me(ial"*ambele
subiri*a7:n( caracter fascial*i una mi-locie*)roas"*cu caracter
apone7rotic*apone7ro!a plantar".
()Planul profun( este alc"tuit (in (ou" straturi1
AStratul musculoten(inos*ce este 'mp"rit 'n trei lo-i1
Lo-a me(ial" 'ncepe 'n partea sa posterioar" cu canalul calcanean.Lo-a
me(ia
l" propriu!is"(poriunea anterioar") conine muc/i i ten(oane (estinate
/alucelui.
Lo-a lateral" conine muc/ii (e)etului mic.
Lo-a mi-locie conine formaiuni musculoten(inoase (ispuse la r:n(ul lor 'n
mai multe straturi1fle.orul scurt al (e)etelor*ten(onul fle.orului lun) al
(e)e
telor*muc/iul p"trat al plantei*muc/ii lombricali*a((uctorul
/alucelui*ten(o
nul peronierului lun).Ramura terminal" lateral" a ner7ului plantar me(ial*se
'mparte aici 'n ner7ii (i)itali plantari comuni care apoi (au ramurile proprii
pentru (e)ete.
AStratul musculofascial profun((interosos) este alc"tuit (in @ lo-i interosoase.
0cestea nu sunt altce7a (ec:t spaiile intermetatarsiene*'nc/ise plantar('n -os)
2B
(e fascia plantar" profun("*iar (orsal*prin inseriile pe metatarsieni ale
muc/i
lor interosoi (orsali*acoperii la r:n(ul lor (e fascia interosoas" (orsal".
Easele plantare laterale sunt 'nsoite (e limfatice profun(e i (e ramura termi
nal" profun(" a ner7ului plantar lateral*care iner7ea!" muc/ii interosoi.
C.;. 5E3E6ELE PI9IORULUI
((i)iti pe(is)
Sunt cinci apen(ice care se (etaea!" (in partea anterioar" a piciorului
propriu!is&ele ser7esc 'n mare m"sur" pentru a m"ri suprafaa (e susinere a
piciorului.
5e)etele au c:te (ou" re)iuni*una (orsal" i alta plantar"*separate prin planurile
trans7ersale care trec prin a.ele falan)elor.
LIMI60 posterioar" a (e)etelor este repre!entat"1
pe faa (orsal"(e linia curb" cu conca7itatea posterioar"*care trece prin
comisurile inter(i)itale&
pe faa plantar"(e anul a(:nc*cu conca7itatea posterioar" ce trece prin plicele
(i)itoplantare.


C.;.+. RE3IU4E0 5ORS0L, 0 5E3E6ELOR
S6R06I3R08I0 este urm"toarea1
a)Pieleaeste subire i mobil"*cu peri la ni7elul falan)ei pro.imale i pre!ent:n(
un)/ia la ni7elul falan)ei (istale.
b)Planul subcutanatsubire*conine puin" )r"sime.=n acest plan fiecare (e)et are
c:te (ou" artere (i)itale (orsale fine*(ou" 7ene (i)itale (orsale*limfatice
superficiale*c:te (oi ner7i (i)itali (orsali.
c)Planul ten(inoseste alc"tuit (in ten(oanele e.tensorilor (e)etelor.Primele @
(e)ete au fiecare c:te (ou" ten(oane*al e.tensorului lun) i al e.tensorului scurt&
2C
(e)etul mic pose(" un sin)ur ten(on *cel pro7enit (in e.tensorul lun) al
(e)etelor.
C.;.2. RE3IU4E0 PL0460R, 0 5E3E6ELOR
Pre!int" plice (e fle.iune la ni7elul articulaiilor interfalan)iene.
S6R06I3R08I01
a)Pieleaeste lipsit" (e p"r i (e )lan(e sebacee*)roas" i puin mobil".
b)Planul subcutanatare aceleai caracteristici ca 'n re)iunea plantar" a
piciorului.
=n )rosimea sa trec elemente 7asculoner7oase1arterele (i)itale plantare proprii
(c:te (ou" pentru fiecare (e)et)*7enele (i)itale plantare(c:te (ou" pentru fiecare
(e)et)*limfaticele 'nsoesc 7asele san)7ine*ner7ii (i)itali plantari proprii(tot c:te
(oi pentru fiecare (e)et).
c)Planul fibrosconst" (in tecile fibroase care*'mpreun" cu planul osos al
falan)elor formea!" tunele osteofibroase prin care trec ten(oanele muc/ilor
fle.ori.
()Planul ten(inoseste alc"tuit (in ten(oanele fle.orilor.5oar /alucele are un
sin)ur ten(on*cel al fle.orului lun)*care se inser" pe falan)a (istal".9elelalte
(e)ete au c:te (ou" ten(oane1ten(onul pro7enit (in fle.orul scurt al (e)etelor(se
inser" pe falan)a mi-locie) i ten(onul fle.orului lun)(se inser" pe falan)a
(istal").
6en(oanele fiec"rui (e)et sunt 'n7elite 'n c:te o teac" sino7ial" (i)ital".
III. 3I6UL(cer7i.collum)
Este se)mentul care face le)"tura 'ntre cap i trunc/i.
LIMI6ELE.9ea superioar" care separ" ):tul (e cap*urmea!" mar)inea inferioar"
a corpului man(ibulei i se continu" prin ori!ontala con7enional" (us" p:n" la
2D
mar)inea anterioar" a muc/iului sternoclei(omastoi(ian&urc" apoi (ea lun)ul
acestei mar)ini*trece prin ba!a procesului mastoi(ian i urmea!" linia nuc/al"
superioar"*termin:n(use la protuberana occipital" e.tern".
Limita inferioar"*care separ" ):tul (e trunc/i i (e r"("cina membrului superior*
este foarte net" 'n partea anterioar"1inci!ura -u)ular" a sternului*faa superioar" a
articulaiei sternocla7icular" i a cla7iculei p:n" la articulaia
acromiocla7icular".
Posterior*limita este repre!entat" (e linia con7enional" trans7ersal"*care unete
cele (ou" articulaii acromiocla7iculare*trec:n( prin procesul spinos al celei (ea
EIIa 7ertebre cer7icale(fi).B).
6OPO3R08I9*):tul se 'mparte 'n (ou" re)iuni1una posterioar"re)iunea
cer7ical" posterioar"care*(in moti7e (i(actice*este e.pus" o(at" cu re)iunea
ra/i(ian"&alta anterioar"):tul propriu!is.Limita (intre aceste (ou" re)iuni este
repre!entat"*'n profun!ime*(e c"tre planul frontal ce trece prin procesele
trans7erse ale 7ertebrelor cer7icale&acest plan corespun(e superficial mar)inilor
laterale ale muc/ilor trape!i.
3:tul propriu!is cuprin(e o serie (e re)iuni topo)rafice*unele sunt re)iuni
7iscerale(ce cuprin(e farin)ele cer7ical*larin)ele*tra/eea cer7ical"*esofa)ul
cer7ical*tiroi(a*paratiroi(ele)*altele re)iuni somatice.
RE3IU4ILE SOM06I9E 0LE 3I6ULUI sunt 'n num"r (e patru1
+.Re)iunea anterioar" a ):tului*numit" i triun)/iul me(ian al ):tului*este
cuprins" 'ntre man(ibul" i cei (oi muc/i sternoclei(omastoi(ieni.Ea este la
r:n(ul s"u*
sub'mp"rit" 'ntro re)iune infra/ioi(ian" i una supra/ioi(ian".
2.Re)iunea sternoclei(omastoi(ian"*(enumit" i re)iune caroti(ian"*ea r"spun(e
muc/iului omonim*fiin( o re)iune perec/e* interpus" 'ntre re)iunea anterioar"
i cea lateral" ale ):tului.
;.Re)iunea lateral" a ):tului*este o re)iune perec/e*(e form" triun)/iular"*(enu
mit" i re)iunea(sau triun)/iul)suprascla7icular"*fiin( situat" 'ntre re)iunea
sternoclei(omastoi(ian"care este 'naintei cea nuc/al"*ae!at" 'napoia ei.
@.Re)iunea pre7ertebral"*re)iune profun("*me(ian" i neperec/e*ea este situat"
'napoia re)iunii sternoclei(omastoi(iene i a re)iunilor 7iscerale ale ):tului*i
anterior coloanei 7ertebrale cer7icale.
2G

IE. 6RU49?IUL(truncus)
Repre!int" se)mentul corpului situat (e(esubtul ):tului&pe trunc/i se
prin( r"("cinile membrelor.6runc/iul este format (in trei se)mente*care(e sus
'n -ossunt1toracele*ab(omenul i pel7isul.
Sc/eletul trunc/iului este repre!entat (e coloana 7ertebral"*stern*coaste i
pel7isul osos.
+. RE3IU4E0 R0?I5I04,
(re)io 7ertebralis)
Re)iunea ra/i(ian" se 'ntin(e 'n partea posterioar" a ):tului i a
trunc/iului*
cuprin!:n( coloana 7ertebral" 'mpreun" cu coninutul canalului 7ertebral*precum
i totalitatea p"rilor moi situate (orsal (e ea.
2H
=n ca(rul re)iunii ra/i(iene se stu(ia!" coloana 7ertebral" osoas" i p"rile moi
retrora/i(iene(re)iunile retrora/i(iene).
+.+. 9OLO040 EER6EBR0L,
9oloana 7ertebral" formea!" a.ul osos al trunc/iului&nu este rectilinie*ea
pre!int" curburi 'n plan sa)ital i 'n plan frontal.9urburile 'n plan sa)ital sunt1
cer7ical"cu con7e.itatea 'nainte(lor(o!a cer7ical")*
(orsal"cu con7e.itatea 'napoi(cifo!a (orsal")*
lombar"cu con7e.itatea 'nainte(lor(o!a lombar")*
sacrococci)ian"cu con7e.itatea 'napoi.
=n st"ri patolo)ice pot s" apar" (e7ieri (e la normal ale acestor curburi*fie
'n sensul unei e.a)er"ri a curburii (orsale(cifo!")*fie o e.a)erare a curburii
lombare(lor(o!")*fie o (e7iere 'n plan frontal(scolio!").5e obicei o (e7iere 'ntro
anumit" re)iune este 'nsoit" i (e mo(ific"ri compensatoare 'n celelalte re)iuni
'n7ecinate ale coloanei 7ertebrale.
9oloana 7ertebral" are un rol static important&ea susine 'ntrea)a )reutate a
capului*trunc/iului i a membrelor superioare*pe care o transmite pel7isului i
membrelor inferioare.9urburile 'n plan sa)ital 'i m"resc foarte mult re!istena i
elasticitatea.5atorit" lanului articular reali!at*coloana poate fi antrenat" 'n
mic"ri 7ariate i ample*conferin( corpului o mare mobilitate.=n plus*coloana
7ertebral" ofer" o protecie eficient" m"(u7ei spin"rii*coninut" 'n canalul
7ertebral.
+.2. RE3IU4ILE RE6ROR0?I5IE4E
Repre!int" totalitatea p"rilor moi situate 'napoia coloanei
7ertebrale.Raportate la (iferitele poriuni ale coloanei*7om (eosebi(e sus 'n
-osurm"toarele sub(i7i!iuni1re)iunile nuc/al"*toracic"*lombar" i
sacrococci)ian".
+.2.+. RE3IU4E0 9EREI90L, POS6ERIO0R,
(re)io cer7icalis posteriorre)io nuc/alis)
Este re)iunea posterioar" a ):tului*(enumit" i re)iunea cefei sau re)iunea
nuc/al".Impar" i me(ian"*ea corespun(e coloanei cer7icale.
LIMI6ELE ei sunt urm"toarele1
superiorprotuberana occipital" e.tern" i liniile nuc/ale superioare&
;J
inferiorlinia ori!ontal" con7enional" ce unete cele (ou" acromioane*trec:n(
prin 7:rful procesului spinos al 7ertebrei 9D&
lateral'n (reapta i 'n st:n)amar)inile laterale ale muc/ilor trape!i*care
corespun( planului frontal ce trece prin procesele trans7erse ale 7ertebrelor
cer7icale(fi).C*D).

S6R06I3R08I9 re)iunea este alc"tuit" (in1
a)Planul cutanatare 'n partea superioar" toate caracteristicile pielii p"roase a
capului*cu care se continu"1este )roas"*p"roas" i a(erent" (e straturile profun(e&
este bo)at" 'n )lan(e sebacee i su(oripare.Pe m"sur" ce (escin(em*pielea
(e7ine mai subire*mai mobil" i pilo!itatea sca(e.
b)Planul subcutanatconine elemente 7asculoner7oase lipsite (e
importan"&(oar la limita superioar" a re)iunii ies (in profun!ime*(e o parte i (e
cealalt" a liniei me(iane*ramurile posterioare ale perec/ii a (oua (e ner7i
spinali(ner7ul occipital mare al lui 0rnol().
c)Planul fascialeste repre!entat (e fascia muc/iului trape!.
()Planul profun(cel musculareste format (in mai multe straturi1
Primul este alc"tuit (in trape!*inserat pe linia nuc/al" superioar"*pe
protuberan
a occipital" e.tern"*precum i pe toat" lun)imea li)amentului nuc/al*p:n" la
procesul spinos al proeminentei(7ertebra 9D).
Stratul al (oilea conine patru muc/i suprapui 'n or(inea
urm"toare1romboi(ul*
mai profun( (inatul mic posterior i superior*spleniusul*ri(ic"torul scapulei.
;+
Stratul al treilea este format (in trei muc/i lon)itu(inali*care 'n sens me(ial
lateral sunt1semispinalul capului(comple.ul mare)*lon)issimul
capului(comple.ul mic)*lon)issimul ):tului.
Stratul al patrulea cuprin(e muc/ii interspinoi i intertrans7ersaribine repre
!entai 'n re)iunea nuc/al"precum i cei patru rotatori ai capului(muc/ii (repi
posteriori ai capuluimare i mic*muc/ii oblici ai capuluisuperior i inferior).
Elementele 7asculoner7oase ale planului profun( sunt urm"toarele1artera
occipital"(ramur" a caroti(ei e.terne)*ramuri (in subcla7icular"(artera cer7ical"
profun("*artera trans7ers" a ):tului)&7ene tributare 7enelor occipital"*7ertebral"
i subcla7icular"&limfono(uri occipitale&ner7i repre!entai (e ramurile
posterioare ale celor opt ner7i cer7icali.
+.2.2. RE3IU4E0 RE6ROR0?I5I04, 6OR09I9,
9ontinuarea 'n -os a prece(entei*re)iunea r"spun(e peretelui posterior al
toracelui.Ea cuprin(e p"rile moi situate (orsal (e coloana 7ertebral" i are forma
unui patrulater alun)it 7ertical*situat 'ntre cele (ou" re)iuni costale.
LIMI6ELE1
'n suslinia con7enional" ce unete cele (ou" acromioane*trec:n( prin 7:rful
procesului spinos al 7ertebrei 9D&
'n -os(ou" linii oblice care mer) (ea lun)ul coastelor <II&
lateral'n (reapta i 'n st:n)a7erticalele care trec prin un)/iurile costale
posterioare(fi).D).
S6R06I3R08I0 este repre!entat" (e1
a)Pielea)roas"*a(erent" pe linia me(ian" prin tracturi fibroase*(e procesele
spinoase i (e li)amentul supraspinos&(e7ine mai mobil" 'n p"rile laterale.
b)Planul subcutanatformat (in esut la.*infiltrat cu )r"sime pe p"rile
laterale&conine elemente 7asculoner7oase pro7enite (in 7asele intercostale i
(in ramurile posterioare ale ner7ilor spinali.
c)8ascia superficial"este (e fapt fascia (e 'n7eli a muc/ilor trape!i i (orsali
mari.
()Planul profun(musculareste alc"tuit" (in patru straturi*suprapuse astfel1
Primul strat este alc"tuit (in (oi muc/i lai1trape!ul i (orsalul mare.
Stratul al (oilea conine patru muc/i1romboi(ul*(inatul mic posterior i
superior*spleniusul i (inatul mic posterior i inferior.
Stratul al treilea este alc"tuit (in trei coloane musculare (esprinse (in masa
comun" lombar" i aparin:n( e.tensorului coloanei 7ertebrale(musculus erector
;2
spinae)&'n sens laterome(ial*acestea sunt repre!entate (e1poriunea toracic" a
iliocostalului*lon)issimul toracic*poriunea toracic" a spinalului.
0l patrulea strat conine o multitu(ine (e fascicule musculare scurte
inclu!:n(1 poriunea toracic" a semispinalului*multifi(ul*rotatorii coloanei.
Easele i ner7ii planului profun( pro7in (in 7asele intercostale i respecti7 (in
ramurile posterioare ale ner7ilor spinali toracici.Easele limfatice sunt tributare
limfono(urilor subscapulare.
+.2.;. RE3IU4E0 RE6ROR0?I5I04, LOMB0R,
Situat" 'n continuarea re)iunii prece(ente*ea se )"sete 'napoia
ab(omenului i a coloanei lombare.
LIMI6ELE sunt1
'n susliniile oblice care mer) (ea lun)ul coastelor <II&
'n -osplanul ori!ontal care trece 'ntre 7ertebra LB i ba!a sacrului&
lateral(e o parte i (e cealalt"7erticalele (use prin mar)inea lateral" a
muc/ilor proprii ai coloanei 7ertebrale.
S6R06I3R08I9 se succe(1
a)Pieleaaceleai caracteristici ca i 'n re)iunea toracic".
b)Planul subcutanatformat (in esut con-uncti7 la.*a7:n( o cantitate mai mare
(e )r"sime (ec:t 'n prece(entele (ou" re)iuni.
c)Planul fascialeste repre!entat (e fascia (e 'n7eli a muc/iului (orsal mare.
()Planul profun(const" (in trei straturi1
Primul strat este musculofascial&este constituit (in fascia toracolombar" i (e
fasciculele inferioare ale (orsalului mare i ale (inatului mic posterior i
inferior.
Stratul al (oilea conine masa muscular" comun" a e.tensorului coloanei.
Laterome(ial se pot (istin)e fasciculele celor trei coloane musculare ce pornesc
(in aceast" mas"1iliocostalul*lon)issimul*spinalul.6ot 'n acest strat se inclu( i
muc/ii interspinoi lombari i intertrans7ersari lombari.
0l treilea strat este apone7rotic*fiin( repre!entat (e foia mi-locie a
apone7ro!ei posterioare a muc/iului trans7ers al ab(omenului.

+.2.@. RE3IU4E0 S09RO9O99I3I04,
;;
5enumit" i re)iunea sacrat"*ea cuprin(e ansamblul planurilor anatomice
care formea!" peretele posterior al pel7isului.
0spectul e.terior al re)iunii este aproape plan sau uor con7e. 'n partea
superioar" pentru ca 'n partea sa inferioar" s" se a(:nceasc" 'ntre cele (ou"
re)iuni )luteale* pentru a forma 'n)ustul an inter)luteal.
LIMI6ELE1
'n susplanul ori!ontal ce trece prin (iscul (intre 7ertebra LB i ba!a sacrului&
'n -os7:rful cocci)elui&
lateral(e ambele p"riliniile oblice 'n -os i me(ial*care unesc spinele iliace
postero superioare cu 7:rful cocci)elui.
S6R06I3R08I9 pre!int"1
a)Pielea)roas" i re!istent"*mobil" 'n partea superioar"*(e7ine mai puin mobil"
la ni7elul anului inter)luteal.
b)Planul subcutanatrelati7 )ros 'n poriunea sacrat" a re)iunii*se re(uce mult 'n
partea inferioar"*'n special 'n anul inter)luteal.
c)Planul musculoapone7rotic superficialeste constituit 'n primul r:n( (e fascia
toracolombar" inserat" pe creasta sacrat" me(ian"&pe mar)inea sa inferolateral"
se inser" fascicule ale muc/iului )luteu mare(ca i pe p"rile laterale ale sacrului
i cocci)elui).
()Planul osteoarticulareste alc"tuit (in sacru i cocci)e&apoi articulaia sacro
cocci)ian" me(ian" i articulaiile sacroiliace*precum i inseriile superome(iale
ale celor (ou" perec/i (e li)amente sacroisc/ia(ice.
e)Planul muscular profun(este repre!entat (e cei (oi muc/i
piriformi.Elementele 7asculoner7oase ale acestui plan sunt1artera sacrat" me(ie&
arterele sacrate latera le&7enele comitante ale arterelor&7ase limfatice&ramurile
anterioare ale ner7ilor sacrai care con7er) spre orificiul isc/ia(ic mare*pe faa
anterioar" a muc/iului piriform&ele constituie ple.ul sacrat&la ni7elul 7:rfului
cocci)elui se )"sete )lomul cocci)ian()lan(a Lusc/Pa).
f)Planul fascial profun(este repre!entat (e fascia pel7ian" parietal"
2. 6OR09ELE(t/ora.)
6oracele costituie poriunea superioar" a trunc/iului.El conine ca7itatea
toracic" 'n care sunt situate1cea mai mare parte a or)anelor aparatului respirator*o
parte a tubului (i)esti7*or)anul central al aparatului circulator i 7asele mari (in
;@
ime(iata sa apropiere*no(uri limfatice*marile colectoare limfatice i ner7i
importani.
0a cum este el consi(erat 'n clinic"*toracele are forma unui trunc/i (e con
r"sturnat*cu ba!a mare 'n sus i turtit anteroposterior.=n anatomia topo)rafic"
'ns"* 'n (efinirea toracelui se face abstracie (e r"("cinile membrelor
superioare(umeri). 0stfel consi(erat*toracele are tot forma unui trunc/i (e con
uor turtit anteroposte rior*(ar (e (ata aceasta cu ba!a mare 'n -os i cea mic"
r"spun!:n( p"rii inferioare a ):tului( fi).G).
LIMI6E.
9a7itatea toracic" este limitat" 'n sus (e un plan oblic*care trece prin
apofi!a spinoas" 9D i prin mar)inea superioar" a sternului*iar 'n -os este
separat" (e ca7itatea ab(ominal" prin (iafra)m"*c"reia* 'n e.terior*'i corespun(e
anterior apen(icele .ifoi(*posterior apofi!a spinoas" 6+2.5eci*toracele anterior
este mai scurt* corespun!:n( lun)imii sternului*iar posterior este mai
lun)*corespun!:n( coloanei (orsale*(e la 6+ la 6+2.
;B
=n anatomia topo)rafic" se folosesc la torace o serie (e linii con7enionale
(e orientare(fi).H*+J).
Re)iunile parietale ale toracelui sunt urm"toarele1re)iunea
sternal"*re)iunea costal"*re)iunea (iafra)matic"*re)iunea ra/i(ian"
toracic".5atorit" importanei sale anatomoclinice*se mai (escrie i re)iunea
mamar"(suprapus" re)iunii costale).
2.+. RE3IU4E0 S6ER40L,
Me(ian" i neperec/e*re)iunea sternal" este situat" 'n partea anterioar" a
toracelui i corespun(e sternului.
LIMI6ELE sunt urm"toarele1
'n susinci!ura -u)ular"&
lateral(e o parte i (e cealalt"mar)inile sternului 'mpreun" cu articulaiile
sternocon(rale&
'n -osba!a procesului .ifoi((fi).++).
;C
S606I3R08I0 pre!int"1
a)Pielea)roas"*puin mobil"*este acoperit" la b"rbat cu p"r mai mult sau mai
puin* conine numeroase )lan(e su(oripare i sebacee.
b)Planul subcutanatpuin (e!7oltat*este s"rac 'n )r"sime&(intre elementele
superficiale amintim (ec:t reeaua 7enoas" superficial"*care* (ei alc"tuit" (in
7ene subiri*este important"*'ntruc:t face parte (in 7asta reea a peretelui antero
lateral al trunc/iului*care particip" la reali!area anastomo!elor ca7oca7e.
c)Planul fascial superficialeste repre!entat (e fasciile pectoralilor mari*care*pe
linia me(ian" a(er" (e periostul sternal.=n partea inferioar"* stratul fascial este
repre!entat (e inseria superioar" a tecii muc/iului (rept ab(ominal.
()Planul muscular superficialeste constituit (e inseriile sternale ale muc/ilor1
sternoclei(omastoi(ieni la ni7elul manubriului*al pectoralilor mari pe p"rile
laterale ale corpului sternal*(repilor ab(ominali la ni7elul procesului .ifoi(.
e)Planul osteoarticulareste alc"tuit (in stern i articulaiile lui cu cla7iculele i
cu cartila-ele costale.
f)Planul muscular profun(este format 'n principal (in muc/iul trans7ers al
toracelui(triun)/iularul sternului).La acest plan mai particip" i1inseriile
;D
(iafra)mei pe corpul sternului i pe procesul .ifoi(*ale sterno/ioi(ienilor i
sternotiroi(ienilor pe faa posterioar" a manubriului*inseriile muc/iului (rept
ab(ominal pe procesul .ifoi( i pe cartila-ele costale EEII.
2.2. RE3IU4E0 9OS60L,
Re)iune perec/e*este cea mai 'ntins" re)iune parietal" toracic".Ocup:n(
spaiul (intre stern i coloan"*cele (ou" re)iuni iau parte la alc"tuirea pereilor
anterior*laterali i posterior ai ca7it"ii toracice.Re)iunii i se suprapun supero
lateral um"rul*iar anterior re)iunea mamar".
LIMI6ELE sunt1
anteriormar)inea lateral" a sternului&
posteriormar)inea lateral" a musculaturii profun(e ce ocup" anurile
7ertebrale&
'n sus Lprima coast"&
'n -oslinia oblic" 'n -os i 'napoi ce trece prin arcul costal*7:rful coastelor <I i
<II*i apoi mar)inea inferioar" a coastei a <IIa.
Limita profun(" este repre!entat" (e pleura parietal".
S6R06I3R08I0 cuprin(e1
a)Pieleamai subire 'n poriunea anterolateral"*mai )roas" posterior&este mobil"
pe planurile subiacente.
b)Planul subcutanatconine numeroase elemente 7asculoner7oase superficiale*
(intre care o importan" real" o au 7enele.0cestea se anastomo!ea!" reali!:n( o
7ast" reea&reeaua particip" la reali!area anastomo!elor ca7oca7e i porto
ca7e*repre!ent:n( o important" cale (e (eri7aie a s:n)elui 7enos*'n ca!ul unor
obstrucii pe marile 7ene (in ab(omen.
c)Planul fascial superficialre!ultat prin fu!ionarea fasciilor musculare*este
subire anterolateral*(ar (e7ine mai )ros 'n partea posterioar"'.
()Planul muscular superficialeste repre!entat astfel1
=n partea anterioar"pectoralul mare cu cele trei fascicule ale sale(cla7icular*
sternocostal*ab(ominal)*muc/iul subcla7icular*pectoralul mic*(reptul
ab(ominal.
=n partea posterioar" )"sim1superiorfasciculele ori!ontal i ascen(ent ale
trape!ului&inferior(orsalul mare&profun( (e acetia*'nt:lnim poriunea lateral" a
romboi(ului*apoi cei (oi (inai mici posteriori.
=n partea lateral" se afl"1scalenul posterior*oblicul e.tern al ab(omenului*
;G
(inatul anterior.
5intre elementele 7asculoner7oase mai importante ale acestui plan se
num"r"1artera toracic" lateral"(ramur" a a.ilarei)*ner7ii toracic lun) i
toraco(orsal
((in ple.ul bra/ial)*ramurile cutanate laterale i anterioare (in 7asele i ner7ii
intercostali.
e)Planul osteomuscularconstituie peretele toracic propriu!is.El este alc"tuit
(in coaste*cu poriunile lor osoase i cartila)inoase (elimit:n( 'ntre ele spaiile
inter
costale*'n care se (ispun muc/ii intercostali(e.terni*interni).Spaiile intercostale
sunt parcurse (e m"nunc/iurile 7asculoner7oase intercostale.Elementele
acestora sunt ae!ate 'n or(ine(e sus 'n -os7ena*artera i ner7ul.
f)Planul muscular profun(este repre!entat astfel1la limita posterioar" a re)iunii
muc/ii subcostali*'n partea anterioar" inseriile costale ale muc/iului trans7ers
al toracelui i inseriile poriunii costale a (iafra)mei.
))Planul fascial profun(este format (e fascia en(otoracic".
;. 0B5OME4UL (ab(omen)
0b(omenul este partea trunc/iului interpus" 'ntre torace i pel7is*fiin(
situat 'naintea poriunii lombare a re)iunii ra/i(iene.El conine ca7itatea
ab(ominal" 'n care se afl" cea mai mare parte a aparatului (i)esti7*o parte a
aparatului urinar* precum i importante 7ase san)7ine*7ase i no(uri limfatice
i ner7i.
LIMI6ELEla suprafa"sunt repre!entate (e (ou" linii circulare*nere)ulate*una
superioar" i alta inferioar"*care 'l separ" (e celelalte (ou" se)mente ale
trunc/iului.Linia superioar" pornete (e la ba!a procesului .ifoi( p:n" la (iscul
inter7ertebral 6+2L+*trece prin arcul costal p:n" la coasta <a*7:rful coastelor
<I i <II i mar)inea inferioar" a acesteia (in urm".
Limita inferioar" a ab(omenului pornete (e la mar)inea superioar" a simfi!ei
pubiene*urc" (ea lun)ul plicei in)/inale*urmea!" apoi creasta iliac" i a-un)e la
ori!ontala care trece prin (iscul inter7ertebral LBS+.
0b(omenul'n raport cu limitele sale superficialeeste mai 'nalt 'n partea
anterioar"*un(e se 'ntin(e (e la procesul .ifoi( p:n" la simfi!a pubian".5e o
parte i (e cealalt"*(in cau!a oblicit"ii (escen(ente a arcurilor costale i a
oblicitaii ascen(ente a plicelor in)/inale*'n"limea sa se re(uce treptat* pentru ca
;H
'n partea posterioar" s" a-un)" la (imensiunile poriunii lombare a coloanei
7ertebrale.
5in punct (e 7e(ere topo)rafic*ab(omenului i se (escriu pereii care
formea!" re)iunile parietale i ca7itatea ab(ominal" cu coninutul s"u.
Unele re)iuni parietale ab(ominale sunt me(iane1re)iunea sternocostopu
bian" cu (epen(ina sa*re)iunea ombilical"*'n partea anterioar"&poriunile
lombare a coloanei 7ertebrale i a re)iunii retrora/i(iene*'n partea
posterioar".=ntre re)iuni le me(iane anterioare i cele me(iane posterioare se
)"sesc re)iunile laterale perec/i1cea costoiliac"*re)iunea in)/inal" i cea
lomboiliac".
=n clinic" se utili!ea!" o (i7i!iune clinicotopo)rafic" a pereilor antero
laterali ai ab(omenului.0ceast" (i7i!are se face cu a-utorul unor linii
con7enionale(fi).+2).
5intre acestea*(ou" sunt 7erticale*ri(icate prin mi-locul plicelor in)/inale*i
(ou" ori!ontale1una superioar" trece prin e.tremitatea anterioar" a coastelor
<&alta inferioar" ce trece prin punctul cel mai 'nalt al crestelor iliace.Se obin
astfel trei eta-e*fiecare cu c:te trei ca(rane.
a)=n eta-ul superior1
epi)astrul'n care se proiectea!" lobul st:n) al ficatului*o parte a
stomacului*(uo(enul i pancreasul&
/ipocon(rul (rept r"spun(e lobului (rept al ficatului i c"ilor biliare&
/ipocon(rul st:n) corespun(e unei poriuni a stomacului i splinei.
b)=n eta-ul mi-lociu1
@J
!ona ombilical"(me!o)astru) Lse proiectea!" ansele intestinului subire i
colonul trans7ers&
flancul (rept corespun(e colonului ascen(ent&
flancul st:n) r"spun(e colonului (escen(ent.
c)=n eta-ul inferior1
/ipo)astrul'n care se proiectea!" ansele ileale*colonul si)moi(ian i 7e!ica
urinar" 'n stare (e plenitu(ine&
fosa iliac" (reapt" r"spun(e cecului i apen(icelui 7ermicular&
fosa iliac" st:n)" r"spun(e primei poriuni a colonului si)moi(ian.
;.+.RE3IU4E0 S6ER4O9OS6OPUBI04,
Este re)iunea me(ian" a peretelui anterior al ab(omenului.Ea r"spun(e
muc/ilor (repi ai ab(omenului i tecilor lor.
LIMI6ELE sunt(fi).+;)1
'n susprocesul .ifoi( i arcurile costale&
'n -osmar)inea superioar" a oaselor pubiene*cuprins" 'ntre cei (oi tuberculi
pubieni&
lateral*(e o parte i (e cealalt"mar)inile laterale ale muc/ilor (repi.
=n profun!ime* re)iunea se 'ntin(e p:n" la peritoneul parietal inclusi7.
S606I3R08I0 este urm"toarea1
a)Pieleasubire *fin"*supl" i foarte mobil"*este pre7"!ut" 'n partea inferioar" cu
p"r*la ambele se.e.
b)Planul subcutanatmai mult sau mai puin bo)at"*'n funcie (e starea (e nutriie
i (e se.*se continu" cu cel al re)iunilor 'n7ecinate.5intre 7asele coninute 'n
planul superficial*7enele sunt mai importante&ele au numeroase anastomo!e cu
7enele superficiale ale re)iunilor 'n7ecinate*cu care formea!" o bo)at" reea
7enoas" toracoab(ominal"*care repre!int" un important teritoriu (e anastomo!"
ca7oca7 i portoca7.
c)Planul apone7rotic superficialeste repre!entat (e lamele anterioare ale tecilor
muc/ilor (repi ai ab(omenului.Pe linia me(ian"*planul apone7rotic constituie
linia alb".
()Planul musculareste alc"tuit (in muc/ii (repi ai ab(omenului*ei primesc
ramuri (in ultimii BC ner7i intercostali*precum i (in ner7ii ilio/ipo)astric i
ilioin)/inal.6eaca muc/iului (rept mai conine i pirami(alul*muc/i inconstant
i nefuncional.
@+
e)Planul apone7rotic profun(este format (e lamele posterioare ale tecilor
muc/ilor (repi.9ele (ou" lame*anterioar" i posterioar"*ale tecilor muc/ilor
(repi ab(ominali*se unesc pe linia me(ian"*contribuin( la formarea liniei albe.
f)8ascia trans7ersalisacoper" feele posterioare ale tecilor*continu:n(use i 'n
re)iunile 'n7ecinate.
))Planul preperitonealare la ni7elul re)iunii sternocostopubiene*(ou"
componente1esutul celular preperitoneal i fascia ombilicopre7e!ical".
/)Planul peritonealeste repre!entat (e peritoneul parietal anterior.
;.2. RE3IU4E0 OMBILI90L,
LIMI6ELE re)iunii sunt1
superior i inferior(ou" linii con7enionale (use la c:te 2cm (easupra i
respecti7 (e(esubtul ombilicului&
lateral*(e o parte i (e cealalt"mar)inile me(iale ale celor (oi muc/i (repi ai
ab(omenului(fi).+;).
Sarcina*ascita i /erniile ombilicale mo(ific"* mai mult sau mai
puin*aspectul normal al re)iunii.
S6R06I3R08I0 const" (in1
a)Pieleafin" i subire*este a(erent" la ni7elul anului i cicatricei ombilicale.
b)Planul subcutanatconine elemente 7enoase ale reelei subcutanate
ab(ominale.
=n re)iunea ombilical" se reali!ea!" comunic"ri ale acestor 7ene cu porta*prin
7enele paraombilicale.=n /ipertensiunea portal"*aceste anastomo!e se (ilat" i
formea!" un (esen caracteristic*ca nite ra!e ce pleac" (e la ombilic*cunoscut
sub numele (e #cap (e me(u!"%.
c)Planul apone7roticeste repre!entat (e linia alb"*care pre!int" un orificiuinelul
ombilical.
()Planul preperitonealalc"tuit (e esutul celular preperitoneal*se re(uce foarte
mult la ni7elul inelului ombilical.
e)Peritoneul parietalrepre!int" ultimul plan&pre!int" (e multe ori o (epresiune 'n
(reptul inelului ombilical.
@2
;.;. RE3IU4E0 9OS6OILI09,
LIMI6ELE1
'n susarcul costal i mar)inea inferioar" a coastei <II&
'n -osori!ontala care unete cele (ou" spine iliace antero superioare*continuat"
'napoi cu creasta iliac"&
'naintemar)inea lateral" a muc/iului (rept al ab(omenului&
'napoimar)inea lateral" a muc/ilor proprii ai coloanei 7ertebrale(erectorul
coloanei)(fi).D i +;).
5in consi(erente clinice i topo)rafice*re)iunea costoiliac" se sub'mparte*
prin linia me(ioa.ilar"*'n (ou" poriuni1re)iunea anterolateral" i re)iunea
posterolateral" ale peretelui ab(ominal.
;.;.+.RE3IU4E0 046EROL06ER0L, 0 PERE6ELUI 0B5OMI40L
5enumit" i re)iune costoiliac" anterioar"*are urm"toarea
S6R06I3R08IE1
a)Pieleasubire i fin"*este mobil" pe planurile subiacente.
b)Planul subcutanatconine un strat 7ariabil (e esut a(ipos*ce se continu" i 'n
re)iunile 'n7ecinate.Reeaua 7enoas" superficial" repre!int" un important
teritoriu (e anastomo!" ca7oca7" i portoca7".=n ca! (e obstrucie pe 7ena
port" sau pe ca7a inferioar"* 7enele (e7in puternic tur)escente i 7i!ibile prin
te)umente.4er7ii sunt ramuri perforante laterale ale ultimilor B ner7i intercostali
i ale subcostalului* precum i ramuri (in ilio/ipo)astric i ilioin)/inal.
c)Planul fascial superficialeste repre!entat (e fascia subire ce acoper" muc/iul
oblic e.tern*care se continu" i 'n re)iunile 'n7ecinate.
()Planul profun(este constituit (in mai multe planuri.
Stratul musculoapone7rotic este format (in muc/ii lai ai ab(omenului.
Stratul conine trei lame musculoapone7rotice*care se suprapun (inspre
suprafa" spre profun!ime astfel1oblicul e.tern*oblicul intern i muc/iul
trans7ers ab(omi nal.
Stratul fascial profun(este alc"tuit (e c"tre fascia trans7ersalis*care se
continu" i 'n re)iunile 'n7ecinate.
Stratul esutului celular e.traperitoneal(fascia e.traperitoneal") este slab
repre!entat.
Peritoneul parietal alc"tuiete ultimul strat al planului profun(.
@;
;.;.2.RE3IU4E0 POS6EROL06ER0L, 0 PERE6ELUI 0B5OMI40L
Nre)io lumbalis(lombaris)O
Este (e fapt re)iunea costoiliac" posterioar"*pe care 4omina 0natomica o
(enumete re)iunea lombar".=n ce pri7ete ultima (enumire*atra)em atenia
posibilit"ii creerii unor confu!ii cu poriunea lombar" a re)iunii retrora/i(iene
sau cu re)iunea lomboiliac".
S606I3R08I9 se succe(1
a)Pieleaeste mai )roas"*(ar mobil" i supl".
b)Planul subcutanateste un esut con-uncti7 la. infiltrat cu o cantitate 7ariabil"
(e )r"sime&la ni7elul crestei iliace planul a(er" (e os.
c)Planul fascialeste repre!entat (e o lam" format" (in fasciile (e 'n7eli ale
muc/ilor oblic e.tern i (orsal mare&ea se continu" i 'n re)iunile 'n7ecinate.
()Planul profun(const" (in mai multe straturi.
Stratul musculofascial superficial este format (e poriunea lateral" a
fasciei toracolombare*(e pe care pornesc fascicule ale muc/iului (orsal mare.
Stratul musculoapone7rotic mi-lociu este alc"tuit (in1fasciculele
posterioare ale oblicului intern i apone7ro!a sa posterioar"&'n partea superioar"
ultimele fascicule ale (inatului posterior i inferior.
Stratul apone7roticrepre!entat (e lama mi-locie a apone7ro!ei posterioare
a muc/iului trans7ers al ab(omenului*se continu" 'n re)iunea retrora/i(ian"
lombar".
Stratul muscular al p"tratului lombeloreste 'ntins 'ntre coasta <IIa i
creasta iliac".
Stratul fascial profun( este format (e lama anterioar" a apone7ro!ei
posterioare a muc/iului trans7ers(fascia p"tratului lombelor)*care se termin" la
ba!a proceselor costale.
e)Planul premuscularconst" (in (ou" straturi1fascia trans7ersalis i stratul retro
peritoneal(alc"tuit (in esut celuloa(ipos*bine (e!7oltat 'n special 'n (reptul
rinic/iului).
f)Peritoneul parietalultimul strat al re)iunii&la ni7elul colonului ascen(ent('n
(reapta) i a celui (escen(ent('n st:n)a)*peritoneul este 'nlocuit (e fascia (e
coalescen" retrocolic".
;.@. RE3IU4E0 I43?I40L,
@@

Este o re)iune perec/e anteroinferioar" a peretelui ab(ominal&este situat"
sub re)iunea costoiliac" anterioar" i (easupra re)iunii anterioare a coapsei.
LIMI6E1
superiorori!ontala ce unete spinele iliace anterosuperioare&
inferolateralplica in)/inal"&
me(ialmar)inea lateral" a muc/iului (rept al ab(omenului&
Re)iunea are (eci o form" triun)/iular".
S6R06I3R08I0 este aceeai cu cea a re)iunii costoiliace anterioare*(iferenele
(ator:n(use traiectului printre straturile planului profun(*a funiculului
spermatic la b"rbat*a li)amentului rotun( al uterului la femeie.
;.B. RE3IU4E0 LOMBOILI09,
Este o re)iune profun("*perec/e*situat" la ni7elul peretelui posterior al
ab(omenului*(e o parte i (e cealalt" a coloanei lombare.
LIMI6E1
superiorli)amentul arcuat me(ial*care o separ" (e re)iunea (iafra)matic"&
inferiorplanul con7enional care trece prin plica in)/inal" i mar)inea
anterioar" a co.alului*separ:n(o (e planurile profun(e ale re)iunii anterioare a
coapsei&
me(ialfaa lateral" a coloanei lombare i apoi linia terminal" a co.alului*care o
(elimitea!" (e re)iunea ra/i(ian" i respecti7 (e pel7is&
lateralmar)inea lateral" a muc/iului psoas mare*continuat" apoi cu creasta
iliac"*ce o separ" (e re)iunea costoiliac" posterioar".
S6R06I3R08I9 cuprin(e urm"toarele planuri((inapoi'nainte)1
a)Planul muscularcuprin(e muc/ii iliopsoas i micul psoas.
b)Planul fascialeste repre!entat (e fascia iliac"*fu!ionat" cu fascia trans7ersalis.
8ascia iliac" 'mpreun" cu coloana lombar" i cu fosa iliac"*(elimitea!" lo-a
muc/iului iliopsoas*care se continu" la coaps" pe sub li)amentul in)/inal p:n"
la inseria acestui muc/i.
c)Planul retroperitoneal(fascia e.traperitoneal")este o lam" (e esut
celular*relati7 subire 'n poriunea superioar" a re)iunii*(ar care (e7ine mult mai
)roas" i bo)at" 'n )r"sime 'n partea inferioar".
()Peritoneul parietaleste planul ultim al re)iunii&'n fosa iliac" st:n)" el este
'nlocuit cu fascia (e coalescen" retrocolic"(6ol(t)*care separ" fascia iliac" (e
faa posterioar" a ansei iliace a colonului si)moi(ian.
@B
@C

S-ar putea să vă placă și