Sunteți pe pagina 1din 62

MOTIVATIE MOTIVATIE

Am ales aceasta tema pentru lucrarea mea de licenta ntrucat pe parcursul


stagiilor efectuate am constatat efectele favorabile ale procedurilor balneare si satisfactia
pacientilor dupa acestea..
Desi patologia discala este de o mare complexitate si necesita o abordare
terapeutica deosebita cu folosirea tuturor mijloacelor apartinand medicinei fiice! am
constatat ca exista un numar de pacienti care beneficiaa de tratament fiical n
ambulatoriul de specialitate.
"rin realiarea acestei teme am dorit sa evalue personal beneficiile terapeutice ale
electroterapiei !#inetoterapiei asupra durerilor lombare.
Motto$
%S ajui individul i acesta bolnav sau sntos s-i afle calea spre sntate sau
recuperare, s ajui individul fie bolnav sau sntos s-i foloseasc fiecare aciune pentru a
promova sntatea sau recuperarea, cu condiia ca acesta s aibe tria, voina sau
cunoaterea necesar pentru a o face i s acioneze n aa fel nct s-i poarte de grij
singur ct mai curnd posibil&
Virginia Hendersen
1
"A'TEA (E)E'A*+ "A'TEA (E)E'A*+
,.-O*OA)A VE'TE.'A*+ ,.-O*OA)A VE'TE.'A*+
/ig., -oloana vertebrala
,.,. Vertebrele lombare ,.,. Vertebrele lombare
'a0ismul lombar ocup1 por2iunea baal1 a conului superior osos al organului
axial! ceea ce face ca solicit1rile mecanice n statica 3i dinamic1 s1 fie mai mari la acest
nivel.-omponenta osoas1 a ra0isului lombar este repreentat1 de cele 4 vertebre lombare
care preint1 caractere regionale specifice! iar prima 3i a cincea sunt caractere speciale.
-aracterele regionale ale vertebrelor lombare
-orpul vertebral e cel mai voluminos dintre corpurile vertebrale ale ra0ismului.
Diametrul transversal al corpului vertebral dep13e3te evident diametrul auto5posterior! 3i
cre3te de la o vertebr1 la alta n sens cranio5candal. .ureletul marginal al fe2elor
corpurilor vertebrale este pronun2at! cel de la fa2a inferioar1 fiind ntotdeauna mai gros 3i
mai evident. "artea central1 a fe2ei corpurilor vertebrale preint1 dou1 one 3i anume
una periferic1! l6ng1 bureletul marginal care este ciuruit1! 3i alta central1 care
corespunde nucleului pulpos. .ordurile marginale sunt rotunjite 3i destul de ie3ite n
afar1 pe p1r2ile laterale ale corpului vertebral. 7uprafa2a circumferen2ial1 a corpului
vertebral e mai scobit1 transversal! fapt ce se datorea1 bordurilor marginale care sunt
mai devoltate. "e corpul vertebrei lombare se afl1 ligamentul vertebral longitudinal. "e
primele trei se prinde st6lpul diafragmatic drept! iar pe cel st6ng numai primele dou1. "e
fe2ele laterale ale corpurilor vertebrale se prind fascicule ale psoasului 3i pe vertebra a
doua lombar1! arcada psoasului."ediculii vertebrali pleac1 de pe partea superioar1 a
corpului vertebral 3i sunt oriontali! gro3i 3i scur2i. Marginile lor superioare 3i inferioare
sunt scobite! delimit6nd prin suprapunere.*amele vertebrale au forma patrulater1! sunt
groase 3i sunt orientate u3or oblic de sus n jos! dinainte5napoi 3i din1untru n afar1. "e
2
marginea superioar1 a fe2ei posterioare! ca 3i pe marginea inferioar1 a fe2ei anterioare! se
prind ligamentele galbene.Apofia spinoas1 este o lam1 osoas1 groas1! patrulater1!
ndreptat1 oriontal dinainte5napoi. 7cade ca dimensiune la ultimele dou1 vertebre
lombare. "e fe2ele laterale se g1se3te c6te o creast1 osoas1 care le diviea1 n dou1
c6mpuri. "e c6mpul superior se inser1 mu3c0iul interspinos lombar 3i trans5verso5spinos.
"e c6mpul inferior se prinde mu3c0iul interspinos lombar subiacent. Marginea
superioar1 d1 inser2ie ligamentului interspinos. Marginea inferioar1 preint1 un tubercul
3i o creast1 pe care se prinde ligamentul interspinos subiacent. V6rful apofiei spinoase 3i
marginea ei posterioar1 dau inser2ie ligamentelor supraspinoase! fasciei lombo5toracice 3i
mu3c0iului dorsalul mare. "e primele trei apofie spinoase se mai prinde 3i mu3c0iul
din2at posterior 3i inferior. "e ultimele patru vertebre lombare se prinde por2iunea lombo5
dorsal1 a mu3c0iului lungul spatelui.Apofiele transversale care mai sunt numite 3i
apofie transversale *8 3i *9 sunt mai bine repreentate. "e fa2a anterioar1 3i spre
r1d1cina apofiei transverse se inser1 mu3c0iul psoas! iar spre v6rf! tot pe aceea3i fa21!
inser1 mu3c0iul p1tratul lombelor. *a baa fe2ei posterioare se g1se3te un tubercul numit
tubercul accesoriu sau apofia stiloid1 .roca! pe care se inser1 fascicole mediale ale
lungului dorsal. De la tuberculul accesoriu pleac1 o creast1 care mparte fa2a posterioar1
a apofiei costiforme ntr5un c6mp superior pe care se inser1 mu3c0iul intercostal 3i
fascicole externe din por2iunea lombar1 a lungului spatelui. "e marginea superioar1 a
apofiei se inser1 mu3c0iul intertransversal lateral al lombei! iar pe marginea inferioar1
se inser1 mu3c0iul intertransversal lateral al lombei din spa2iul urm1tor. "e v6rful
apofiei costiforme se prinde aponevroa posterioar1 a mu3c0iului transvers abdominal!
p1tratul lombelor pe primele patru lombare! ligamentul lombocostal :enlle pe primele
dou1 lombare 3i ligamentul iliolombar pe ultimele dou1 lombare.
Apofiele articulare au forma specificat1 de segment de cilindru plin sau gol.
Apofiele articulare superioare ale primelor 9 vertebre lombare sunt mai departe una fa21
de apofiele articulare inferioare. ;n sc0imb cele ale vertebrelor *< 3i *4 se g1sesc la egal1
distan21 cu cele inferioare. Apofiele articulare superioare pleac1 n direc2ie sagital1 de la
unirea pediculilor! a lamelor vertebrale 3i a apofielor costiforme. =ltimele 8 apofie
articulare au o direc2ie ce devia1 pu2in n afar1. "e marginea posterioar1 a apofiei
articulare se g1se3te un tubercul numit tuberculul mamilar sau metapofia! pe care se
inser1 fascicule ale mu3c0ilor intratransversali lombari c6t 3i fasciculele interne ale
lungului dorsal. Apofia articular1 inferioar1 pleac1 de pe marginea inferioar1 a
lamei vertebrale. Are forma unui segment de cilindru plin 3i prive3te nainte 3i n
afar1.(aura vertebral1 este triung0iular1 3i mai mic1 n raport cu dimensiunile corpului
vertebral.
-aracterele speciale la vertebre lombare
7e nt6lnesc la prima 3i la a cincea vertebr1. "rima vertebr1 lombar1 are unele
caractere morfologice de trecere 3i anume$ apofia costiform1 scurt1! pe care se inser1
arcada psoasului! iar spre v6rf arcada p1tratului lombelor. ;ntre cele 8 arcade se inser1
fasciculul >eber din mu3c0iul diafragm. =neori n locul apofiei transverse putem g1si o
coast1 lombar1 suplimentar1! articulat1 cu prima vertebr1 lombar1.
Vertebra a 45a lombar1 se mai nume3te 3i vertebra presacrat1 datorit1 a3e1rii ei
n vecin1tatea conului osos inferior. Deoarece suport1 greutatea trunc0iului! preint1
unele modific1ri morfologice adaptive. Astfel! corpul vertebral este foarte voluminos! mai
nalt anterior dec6t posterior! av6nd astfel un aspect cuneiform.
.ordurile marginale sunt foarte evidente! lu6nd forma unor creste. "endiculii sunt
scur2i 3i gro3i! iar lamele vertebrale sunt oblice n jos 3i napoi. "e fa2a posterioar1 a
3
fiec1rei lame imediat sub apofia articular1 superioar1! apare c6te o depresiune numit1
foset1 digital1! ca la vertebre sacrale.
Apofiele costiforme sunt de obicei mai scurte! mai groase 3i mai unite cu
pendiculul cu care se formea1 o mas1 comun1. "e v6rful lor se prinde ligamentul
iliolombar 3i ligamentul sacro5vertebral bic0at.
Apofiele articulare sunt a3eate mediosagital! cele inferioare fiind mai laterale ca
cele superioare.
(aura vertebral1 cre3te dimensional fa21 de celelalte vertebre lombare 3i are
forma unui triung0i ec0ilateral cu ung0iuri rotunjite.
,.8. Discurile intervertebrale ,.8. Discurile intervertebrale
(eneralit12i$ (eneralit12i$
Aceste forma2iuni sunt a3eate ntre fe2ele de contact ale corpului vertebral la
nivelul ra0ismului articulat. Ele sunt n num1r de 89! primul g1sindu5se ntre axis 3i cea
de5a 95a vertebr1 cervical1! iar ntre corpul celei de a545a vertebr1 lombar1 3i fa2a
articular1 a baei sacrului.
;n general! la fiecare disc intervertebral are forma unei lentile biconvexe ce se
mulea1 n spa2iul intervertebral prin comprimarea sa de c1tre suprafe2ele articulare.
Datorit1 acestui fapt! por2iunea mijlocie a discului este mai bombat1! iar circumferin2a
apare pe fa2a anterioar1 3i pe fe2ele laterale ale vertebrelor n forma unei beni
transversale. Marginea posterioar1 a circumferin2ei discului este u3or scobit1 3i r1spunde
canalului ra0idian. "e fa2a anterioar1 a circumferin2ei discului intervertebral se prinde
ligamentul vertebral longitudinal. ;n sc0imb! pe fa2a posterioar1 a circumferin2ei sale!
deci n canalul vertebral! ligamentul vertebral! longitudinal posterior ader1 foarte pu2in
de circumferin2ele discului! favori6nd astfel 0ernierea nucleului pulpos n canalul
ra0idian.
;n1l2imea discului intervertebral e mai mare la mijlocului lui. *a periferia acestuia
n1l2imea este variabil1! depin6nd de curburile sagitale ale corpurilor vertebrale. Astfel
n regiunea lombar1 discul este mai nalt? ,@5,8 mm la nivelul celei de a 95a 3i a <5a
vertebr1 lombar1A.
Date fiiopatologice ale discului intervertebral Date fiiopatologice ale discului intervertebral
-aracteristicile discului intervertebral -aracteristicile discului intervertebral$ e constituit din cartilaj 3i e str6ns integrat
cu vertebrele. 7ub ac2iunea unor factori nocivi este perturbat1 fie devoltarea 3i cre3terea
discului ?dac1 se ac2ionea1 n cursul devolt1riiA! fie se produc procese degenerative
discale localiate sau generaliate. )oxele patogene care se adresea1 discului
intervertebral pot fi grupate n$ genetice! metabolice! mecanice 3i distructive.
)oxele genetice )oxele genetice. Anomaliile genetice se manifest1 prin diferite perturb1ri n
segmentarea coloanei vertebrale ca de exempluB blocul de dissegmenta2ie! vertebre
fluture! 0emivertebre sau modific1ri ale discului intervertebral ca nso2esc malforma2ii
mai intense ale coloanei vertebrale. /actorii predispoan2i se suprapun pe de o parte
constitu2iei! pe de alt1 parte manifest1rilor de tip distrofic ale % spatelui alb& dintre care
cele mai importante sunt anomaliile trani2ionale ale jonc2iunii lombo5sacrale 3i
defectelor de includere arcului posterior.
)oxele metabolice )oxele metabolice pot fi congenitale! manifest6ndu5se cel mai frecvent n
adole3cen21 sau dup1 na3tere. Astfel de anomalii sunt$ alcaptonuri diferite
mucopolia0aridoe! cistimuria! 0ipofosfataemia! deregl1ri 0ormonale congenitale! etc.
4
printre factorii postnatali care favoriea1 anomaliile metabolice! un rol important l
joac1 nutri2ia discului intervertebral precum 3i diverse influen2e toxice 3i climatice.
)oxele mecanice )oxele mecanice. /actorii mecanici ac2ionea1 deja n cursul cre3terii dup1 cum
arat1 deforma2iile vertebrale din scolie. 7ediul preferen2ial al leiunilor degenerative
discale se afl1 n segmentele de maxim1 mobilitate ale ra0ismului ?*<5*4A. :ernia de disc
e mai des nt6lnit1 la b1rba2i! la persoane care depun eforturi fiice mari. /actorul
mecanic este legat de anumite mi3c1ri cu mare coeficient de traumatiare discal1$
0iperflexia cu torsiunea trunc0iului ! mi3c1rile de flexie 3i extensie 3i sarcina.
Traumatismele mici 3i repetate gr1besc evolu2ia proceselor degenerative discale. "oi2iile
defectuoase men2inute un timp mai ndelungat n timpul efectu1rii unei munci! scaune cu
o construc2ie incorect1! suspensia deficitar1 a unor autove0icule! sunt o serie de factori ce
influen2ea1 discul vertebral. De asemenea 3i ortostatismul. *ordoa lombar1 sacrific1
func2ional discurile respective ale c1ror solicit1ri devin externe. Mecanica coloanei
lombare se modific1 datorit1 miopa2iilor! membrului inferior amputat! anc0iloei coxo5
femurale! sec0ele de poliomielit1! inegalitatea membrelor inferioare! obeitate! etc.
)oxele distructive )oxele distructive. Distrugerea discurilor intervertebrale are loc prin cointeresarea
acestora ntr5o infec2ie specific1 sau nespecificat1 pornit1 de la capul vertebral sau prin
invadarea lor tumoral1. Indiferent de natura proceselor patologice progresive ale discului
intervertebral! acestea cauea1 modific1rii macroscopice discale! deseori modific1ri
viibile ale corpului vertebral. Traumatismul coloanei poate duce diverse sc0imb1ri
anatomice la nivelul discului f1r1 a caua simptome sau poate caua suferin2e f1r1
modific1ri discale decelabile. /orma 3i func2ia discului intervertebral repreint1 dou1
entit12i inseparabile! at6t din punct de vedere descriptiv! c6t 3i terapeutic.
,.9. )ervul sciatic ?*<579A ,.9. )ervul sciatic ?*<579A
)ervul sciatic este cel mai mare nerv. El iese din bain prin marea scobitur1
sciatic1! sub mu3c0iul piriform! trece ntre tro0anterul mare 3i tuberoitatea isc0iatic1 3i
coboar1 apoi pe fa2a posterioar1 a coapsei! p6n1 n spa2iul popliteu! unde se termin1 prin
bifurcarea n nervii sciatici popliteu extern 3i sciatic popliteu intern. ;nc1 de la origine!
nervul sciatic este format din ace3ti doi nervi! str6n3i ntr5o teac1 conjunctiv1 comun1.
=neori! diviiunea sciaticului se face n partea superioar1 a coapsei.
;n regiunea coapsei! trunc0iul sciatic de ramuri musculare pentru$
semitendios! semimembranos! por2iunea lung1 a bicepsului 3i aductorul mare!
provenind din contigentul sciatic popliteu intern.
por2iunea scurt1 a bicepsului provenind din contigentul sciatic popliteu extern.
)ervul sciatic popliteu extern ?ramurile posterioare *<5*4A. Dup1 ce se desface din
trunc0iul sciatic n spa2iul popliteu! coboar1 n jurul p1r2ii posterioare a bicepsului
femural! nconjoar1 g6tul peroneului! afl6ndu5se n 3an2ul peroneal ntre os 3i mu3c0iul
lung peronier 3i apoi se mparte n ramuri terminale. ;n spa2iul popliteu! nervul d1
ramuri senitive! importante fiind cele pentru articula2ia genunc0iului 3i nervul cutanat
peronier! pentru fa2a lateral1 a gambei! maleola extern1 3i partea lateral1 a piciorului 3i a
degetului5V.
'amurile terminale se distribuie astfel$
ramura recurent1 articular1 inervea1 articula2ia genunc0iului 3i tibioperonieraB
accesoriu! mu3c0iul tibial anterior.
ramura tibial1 anterioar1 ?nervul peroneal profundA inervea1 mu3c0iul tibial
anterior! extensorul lung al degetelor! extensorul propriu al 0alucelui! pediosul$
articula2ia glenei 3i suprafa2a ei cutanat1! precum 3i articula2iile primelor dou1 degete.
5
ramura musculocutanat1 ? nervul peroneal artificial A inervea1 mu3c0ii poronieri!
suprafa2a cutanat1 a dosului piciorului! o parte a 0alucelui 3i por2iunile din degetele II5V
p6n1 la a doua falang1.
)ervul sciatic popliteu intern ? ramuri anterioare*<5*4A coboar1 n spa2iul
popliteu! n continuarea trunc0iului sciatic! trece apoi prin inelul solearului ? de unde este
denumit nerv tibial posteriorA n loja posterioar1 a gambei! d6nd la nivelul glenei cele
dou1 ramuri terminale$ nervii plantar medial! ec0ivalentul medianului 3i plantar lateral!
ec0ivalentul cubitalului.
'amurile motorii ale trunc0iului sciatic popliteu intern inervea1 mu3c0ii
gastrocnemian! popliteu! plantar sub2ire! solear! tibial posterior! flexorul lung al 0alucelui.
Din punct de vedere senitiv! nervul sural! anastomaat cu ramura cutanat1 peronier1!
inervea1 pielea por2iunii dorsolaterale a gambei 3i marginea lateral1 a piciorului!
precum 3i articula2iile gambei.
)ervul plantar medial d1 ramuri motorii la mu3c0iul flexor scurt al degetelor!
abductorul 0alucelui! flexorul scurt al 0alucelui 3i primii lombricali$ ramurile senitive
inervea1 partea medial1 a plantei 3i primele III5IV degete! precum 3i falanga lor
ung0iular1
)ervul plantar lateral d1 ramuri la mu3c0ii p1tratului plantar! abductorul
degetului mic! interoso3ii plantari 3i dorsaliB ramurile cutanate inervea1 partea lateral1 a
plantei 3i ultimele dou1 degete ?cu falanga lor ung0iular1A.
7ciaticul are func2ii motorii! senitive 3i trofice la motilitate el comand1 flexia
gambei pe coaps1 prin ramuri! care inervea1 gemenii 3i plantarii. Extensia dorsal1 a
degetelor 3i piciorului! cu men2inerea boltei plantare este asigurat1 de sciaticul popliteu
extern! care merge la pedio3i 3i extensorii degetelor ca 3i flexia plantar1 a piciorului 3i a
degetelor! adduc2ia! rota2ia intern1 2i abduc2ia degetelor.
Marele nerv sciatic d1 na3tere celor dou1 ramuri$ sciaticul popliteu extern! nerv al
extensiei! 3i sciaticul popliteu intern! nerv al flexiei. '1d1cinile *< ale sciaticului comand1
fesierii 3i antero5externii gambei! r1d1cina *4 ac2ionea1 pe gambierul anterior!
extensorul propriu al 0alucelui. '1d1cinile 7,578 execut1 flexia! inervea1 tricepsul sural
3i flexorii degetelor! iar r1d1cina 79 inervea1 numai partea inferioar1 a fesei.
,.<. Mu3c0ii gambei ,.<. Mu3c0ii gambei
Mu3c0ii gambei se grupea1 n trei regiune$ anterioar1! posterioar1 3i lateral1
?extern1A.
Mu3c0ii regiunii anterioare
;n regiunea anterioar1 a gambei se afl1 urm1torii mu3c0ii$ tibialul anterior!
extensorul comun al degetelor 3i extensorul propriu al 0aluceului.
Mu3c0iul tibial anterior numit 3i gambierul anterior! este un mu3c0i lung! a3eat n
regiunea anterioar1! lateral fa21 de tibie. Are originea pe condilul lateral al tibiei! pe
partea superioar1 a fe2ei laterale a tibiei 3i pe membrana introsoas1 dintre tibie 3i
peroneu! iar inser2ia se face pe primul metatarsian. Este inervat de nervul tibial anterior
3i de nervul sciatic popliteu extern. Este flexor dorsal al piciorului! contribuie la adduc2ia
piciorului 3i face rotirea lui n afar1 ?mi3carea de supina2ieA.
Mu3c0iul extensor comun al degetelor5 este un mu3c0i lung! a3eat n afara
tibialului anterior. Are originea pe condilul lateral al tibiei! pe partea superioar1 a fe2ei
anterioare a peroneului 3i pe membrana interosoas1. Tendonul de inser2ie! dup1 ce trece
pe sub dunga flexorilor! se mparte n patru tendoane care se inser1 pe falangele mijlocii 3i
6
distale ale degetelor 8!9!< 3i 4. Este inervat de nervul tibial anterior 3i de nervul sciatic
popliteu intern. Este extensor al degetelor 8!9!< 3i 4B are ac2iune de flexie dorsal1 a
piciorului 3i supina2ie.
Mu3c0iul extensor propriu al 0aluceului este mu3c0i lung 3i sub2ire! a3eat ntre
tibialul anterior 3i extensorul comun al degetelor 3i pu2in mai profund dec6t ace3tia. Are
originea pe fa2a medial1 diafiei peroneului 3i pe membrana interosoas1! iar inser2ia se
face pe fa2a dorsal1 a baei falangei distale a 0aluceului. Este inervat de nervul tibial
anterior. Este extensor al 0aluceluiB el face 3i flexia dorsal1 a piciorului.
'egiunea posterioar1 a gambei are mu3c0ii a3ea2i n dou1 planuri$ superficial 3i
profund.
"lanul superficial "lanul superficial
;n planul superficial se afl1 urm1torii mu3c0i$ gemenii! solearul 3i plantarul
sub2ire.
(emenii sunt doi mu3c0i fusiformi! volumino3i! a3ea2i superficial n regiunea
posterioar1 a gambei! simetric fa21 de planul ei median. Dup1 poi2ia lor! unul este
gemenul medial 3i altul lateral.
(emenul medial este mai pu2in voluminos dec6t cel lateral 3i are originea pe
condilul medial al femurului.
(emenul lateral are originea pe condilul lateral al femurului. -ei 8 gemeni se
al1tur1 pe linia median1 3i formea1 un singur corp ? mu3c0iul gastrocnemianA! care se
termin1 printr5un tendon. Acesta! unindu5se cu cel al mu3c0iului solear! formea1
tendonul lui Ac0ile care se inser1 pe calcaneu. 7unt inerva2i de nervul tibial. /ac extensia
piciorului n mi3carea de ridicare pe v6rfuriB contribuie 3i la flexia gambei pe coaps1.
Mu3c0iul solear este un mu3c0i lat 3i sub2ire! a3eat n regiunea posterioar1 a
gambei! acoperit de cei doi gemeni. Are originea pe partea superioar1 a fe2ei posterioare a
peroneului! pe capul peroneului 3i pe tibieB inser2ia se face prin tendonul lui Ac0ile. Este
sinergic cu mu3c0ii gemeni. =nii autori consider1 mu3c0ii gemeni 3i solearul ca pe un
singur mu3c0i! tricepsul sural! care are ca ac2iune ridicarea c1lc6iului 3i ntinderea
piciorului! adic1 ridic1 corpul pe v6rful picioarelor. "rin ac2iunea solearului! tricepsului
sural ia parte la men2inerea corpului n poi2ia vertical1! al1turi de mu3c0ii fesieri.
Mu3c0iul plantarul sub2ire este un mu3c0i fusiform! a3eat la partea superioar1 a
regiunii posterioare a gambei 3i acoperit de gemeni. Are originea pe condilul lateral al
femurului! iar inser2ia se face printr5un tendon lung care se fixea1 pe calcaneu! l6ng1
tendonul lui Ac0ile. Este inervat de nervul tibial. Extinde piciorul sau face flexia gambei
pe coaps1.

"lanul profund "lanul profund
;n planul profund! deci sub mu3c0ii gemeni 3i solear! se afl1 urm1torii mu3c0ii$
popliteul! lungul flexor comun al degetelor 8!9!< 3i 4! tibialul posterior 3i lungul flexor al
0aucelui.
Mu3c0iul popliteu este un mu3c0i lat! scurt 3i triung0iular! se afl1 a3eat n partea
anterioar1 a fe2ei posterioare a tibiei. Are originea pe condilul lateral al femurului 3i pe
capsula artificial1 a articula2iei genunc0iului! iar inser2ia se face pe linia oblic1 a tibiei 3i
deasupra ei. Este inervat de nervul tibial. /lectea1 gamba pe coapsa 3i rote3te gamba
n1untru.
Mu3c0iul lungul flexor comun al degetelor este in mu3c0i lung a3eat n partea
medial a regiunii posterioare a gambei! fiind acoperit de mu3c0iul popliteu 3i mu3c0ii
gemeni. Are originea pe fa2a posterioar1 a diafiei tibiei! ntre linia oblic1 3i extremitatea
7
inferioar1. Tendonul de inser2ie trece prin c0inga flexorilor 3i ajunge n pant1! unde se
mparte n patru tendoane care se inser1 pe fa2a plantar1 a baei falangelor distale ale
degetelor 8!9!< 3i 4. Este inervat de nervul tibial posterior. /lectea1 degetele 8!9!< 3i 4 3i
face extensia piciorului fa21 de gamb1.
Mu3c0iul lung flexor propriu al 0alucelui este un mu3c0i lung! situat n partea
lateral1 a regiunii posterioare! acoperit de mu3c0iul solear. Are originea de partea
inferioar1 a fe2ei posterioare a diafiei peroneului 3i partea corespun1toare din
membrana interosoas1! iar inser2ia se face pe fa2a plantar1 a baei falangelului distale a
0alucelui. Este inervat de nervul tibial posterior. Este flexorul al 0alucelui.
Mu3c0iul tibial posterior! numit 3i mu3c0iul gambier posterior! este un mu3c0i
lung! a3eat profund pe linia mijlocie a regiunii posterioare 3i acoperit de cei 8 flexori 3i
de solear. Are originea pe fa2a posterioar1 a tibiei! sub linia oblic1! partea superioar1 a
fe2ei posterioare a peroneului 3i pe membrana interosoas1! iar inser2ia se face pe osul
scafoid. Este inervat de nervul tibial posterior. /ace extensia 3i rotirea n1untru a
piciorului.
Mu3c0ii regiunii laterale ?externeA
;n regiunea lateral1 sunt situa2i mu3c0ii$ peronierul lung peronierul scurt.
Mu3c0iul peronier lung este un mu3c0i lung! a3eat superficial! pe linia median1 a
regiunii laterale. Are originea pe fa2a lateral1 a capului peroneului 3i pe partea proxial1 a
fe2ei laterale a peroneului! iar inser2ia se face printr5un tendon lung! care trece din partea
lateral1 n cea medial1 a plantei! pe fa2a lateral1 a baei primului metatarsian 3i pe
primul os cuneiform. Este inervat de nervul musculocutanat. /ace flexia! dar mai ales
prona2ia piciorului! fiind cel mai puternic pronator al piciorului.
Mu3c0iul peronier scurt este un mu3c0i mai scurt dec6t precedentul 3i a3eat sub
el. Are originea pe partea mijlocie a fe2ei laterale a peroneului 3i inser2ia pe partea
lateral1 a extremit12ii superioare a metatarsianului al V5lea. Este inervat de nervul
musculocutanat. /ace flexia 3i prona2ia piciorului! fiind sinergic cu peronierul lung.
,.4. Mu3c0ii piciorului ,.4. Mu3c0ii piciorului
7unt situa2i pe fa2a dorsal1 3i pe fa2a plantar1.
I. Mu3c0ii fe2ei dorsale a piciorului sunt$ mu3c0iul pedios 3i extensorul scurt al
0alucelui.
Mu3c0iul pedios se mai nume3te 3i extensorul scurt al degetelor este un mu3c0i
scurt 3i sub2ire! a3eat sub tendoanele extensorului comun al degetelor. Este inervat de
nervul tibial anterior. /ace extensia degetelor ,!8!9 3i <.
Mu3c0iul extensor scurt al 0alucelui este un mu3c0i a3eat medial fa21 de mu3c0iul
pedios. Are originea pe fa2a anterioar1 a calcaneului 3i inser2ia! pe fa2a dorsal1 a primei
falange a 0alucelului. Este inervat de nervul tibial anterior. Extinde prima falang1 a
0alucelui.
Mu3c0ii fe2ei plantare sunt dispu3i n trei regiuni$ medial1! lateral1 3i mijlocie.
'egiunea plantar1 medial1 cuprinde mu3c0ii$ abductorul! flexorul scurt al
0alucelui 3i adductorul 0alucelui.
Mu3c0iul abductor al 0alucelui este un mu3c0i fusiform! a3eat pe marginea
medial1 a plantei! c0iar sub piele. Are originea pe calcaneu 3i pe aponevroa plantar1! iar
inser2ia se face pe fa2a medial1 a extremit12ii proxinale a primei falange a 0alucelui. Este
inervat de nervul plantar medial. /ace abduc2ia 0alucelui.
8
Mu3c0iul flexor scurt al 0alucelui este un mu3c0i fusiform! a3eat sub abductorul
0alucelui. Are originea pe oasele cuboid 3i cuneiformul lateral. *a cap1tul inferior se
mparte n dou1 n dou1 fascicule! ale c1ror tendoane se inser1 pe ba1 primei falange a
0alucelui. Este inervat de nervul plantar medial. /ace flexia 0alucelui pe primul
metatarsian.
Mu3c0iul aductor al 0alucelui este un mu3c0i format dintr5un fascicul oblic 3i altul
transvers.
/ascicolul oblic este un mu3c0i lat! a3eat lateral fa21 de flexorul scurt al 0alucelui.
Are originea pe osul cuboid 3i pe baa metatarsinelor al II5lea! al III5lea 3i al IV5lea.
/ascicolul transvers este un mu3c0i lat! a3eat transversal! la baa degetelor 8!9!< 3i
4. Are originea pe ligamentele articula2iilor metatarsofalangiene ale degetelor 9!< 3i 4.
Tendoanele de inser2ie ale celor dou1 fascicole fuionea1 3i se inser1 pe fa2a lateral1 a
baei falangei proximale a 0alucelui. Este inervat de nervul plantar lateral. /ace adduc2ia
3i flexia 0alucelui! iar prin fasciculul transvers contribuie la aproprierea degetelor ntre
ele.
II 'egiunea plantar1 lateral1 cuprinde mu3c0ii afecta2i mi3c1rilor degetului mic 3i
flexorului scurt al degetului mic.
Mu3c0iul abductor al degetului mic este un mu3c0i lung! a3eat superficial! pe
marginea lateral1 a plantei. Are originea pe calcaneu! iar inser2ia se face pe fa2a lateral1 a
baei primei falange a degetului mic. Este inervat de nervul plantar lateral. Este abductor
3i flexor al degetului mic.
Mu3c0iul flexor scurt al degetului mic este un mu3c0i scurt 3i sub2ire! a3eat
medial fa21 de extremitatea distal1 a mu3c0iului precedent. Are originea pe baa
metatarsianului al V5lea 3i pe teaca lungului peronier lateral! iar inser2ia se face pe fa2a
lateral1 a baei falangei proximale a degetului mic. Este inervat de nervul plantar lateral.
Este flexor al degetului mic.
'egiunea plantar1 mijlocie cuprinde mu3c0ii$ scurtul flexor plantar! lombricalii
piciorului 3i interoso3ii piciorului.
Mu3c0iul scurt flexor plantar ?al degetelorA este un mu3c0i lat! de forma
patrulater1! a3eat superficial! pe linia mijlocie a acestei regiuni. Are originea pe calcaneu
3i pe aponevroa plantar1. "entru inser2ie are un tendon cu patru ramuri! care se inser1
pe baa falangelor mijlocii ?a II5aA ale degetelor 8!9!< 3i 4. Este inervat de o ramur1 a
nervului plantar medial. Este flexor al ultimelor patru degete ?falanga a II5a pe falanga I
3i pe metatarsieneA.
Mu3c0ii lombricali ai piciorului sunt patru mu3c0i sub2iri! a3ea2i sub scurtul
flexor plantar. Au originea pe tendoanele lungului flexor comun! iar inser2ia se face pe
baa falangei ?proximaleA a degetelor 8!9!< 3i 4 3i pe tendoanele extensorului comun. 7unt
inerva2i de nervii plantarului medial 3i plantarul lateral. /lectea1 falangele proximale ?,A
3i extinde falangele mijlocii ?8A 3i distale ?9A.
Mu3c0ii interoso3i sunt mp1r2i2i n dou1 grupe$
Mu3c0ii interoso3i plantari sunt trei mu3c0i sub2iri! a3ea2i n cea mai mare parte
pe fa2a plantar1 a metatarsienelor al III5lea! al IV5lea 3i al V5lea. Au originea pe fe2ele
plantare ale baelor falangelor proximale ale degetelor. 7unt inerva2i de nervul plantar
lateral. 7unt flexori ai falengelor proximale 3i extensori ai ultimelor falange ale degetelor
8!9!< 3i 4B fac abduc2ia degetelor.
Mu3c0ii interoso3i dorsali care sunt patru mu3c0i sub2iri a3ea2i ntre oasele
metatarsiene.
9
,.C. .ilan2ul articular ,.C. .ilan2ul articular
Este o articula2ie cu un singur grad de libertate permi26nd mi3carea n plan
sagitalB flexia 3i extensia piciorului.
"oi2ia anatomic1 de la care se aprecia1 valoarea mi3c1rii de flexie5extensie este
cu piciorul n ung0i drept cu gamba.
/lexia ?flexia dorsal1 sau dorsi flexiaA m1soar1 8@584 grade! put6nd fi m1rit1 prin
flexia genunc0iului! care relaxea1 tricepsul sural. "oi2ia de preferat pentru testare este
3e6nd la marginea mesei ?cu genunc0iul flectatA! sau din decubit dorsal! cu genunc0iul
flectat.
Extensia ? flexia plantar1A! cu amplitudine! ajunge la <4 de grade. 7e m1soar1 n
acela3i fel 3i n acela3i timp cu flexia.
,.D. .ilan2ul muscular ,.D. .ilan2ul muscular
orsofle!ia "fle!ia dorsal#Mu3c0ii$ tibialul anterior! extensorul lung al degetelor!
extensorul lung al 0alucelui. De stabiliat$ gamba.
"oi2ia /.(. decubit 0eterolateral! cu sus2inerea gambei! care este flectat1 3i
piciorul n poi2ie neutr1.
f,$ palparea tibialului anterior mediat lateral de creasta tibial1 3i a tendonului sau
pe fa2a anterioar1! medial de tendonul extensorului 0aluceluiB tendonul extensorului
degetelor este spre marginea lateral1 a glenei.
f8$ de execut1 dorsiflexia piciorului. "oi2ia A.(. 3e6nd! cu gamba at6rn6nd!
piciorul este n poi2ie neutr1.
f9$ piciorul este dorsiflectat! f1r1 s1 deviee n inversie eversie.
f< 3i f4$ reisten21 pe fe2ele anterioare 3i distal1 ale piciorului.
7ubstitu2ie! nu exist1.
$le!ia plantar"e!tensia#
Mu3c0ii$ tricepsul sural ?gemenii 3i sorealulA.
De stabiliat$ gamba
"oi2ia /.(. $ n decubit 0eterolateral! cu gamba 3i piciorul de testat sus2inute! glena n
poi2ie neutr1.
f,$ palparea solealului n por2iunea distal1 posterioar1 a gambei ?genunc0ii flecta2i
pentru a scoate din ac2iune gemeniiA. (emenii se palpea1 la inse2ia pe femur a celor 8
capete.
f8$ flexie plantar1.
"oi2ia A.(.$ decubit ventral! genunc0i flectat la E@ de grade! talpa %prive3te& tavanul.
f9$ flexie plantar1! degetele ridic6ndu5se spre enit.
f<$ reisten21 plantar1.
f4$ n ortostatism! se ridic1 pe v6rful piciorului. 7ubstituie prin$ flex1ri extrinseci
ai degetelor! gravita2ie ?in decubitA
%nversia
Mu3c0iul$ tibialul posterior
De stabiliat$ gamba distal1.
"oi2ia /.(.$ decubit dorsal! cu 3oldul 3i genunc0iul flectat la E@ de grade 3i piciorul n
poi2ie neutr1.
10
f,$ palpare pe F 3i deasupra maleolei interne
f8$ se face inversia! planta &privind& medial.
"oi2ia A.(.$ 3e6nd! gamba %n at6rnat&! picior n poi2ie neutr1.
f9$ se face inversia
f< 3i f4$ reisten2a se aplic1 pe marginea medial1 a antepiciorului! prin6nd primul
metatarsian.
7ubstitu2ie prin$ flexorii extriseci ai degetelor! rota2ia extern1 a soldului din decubit! c6nd
3oldul 3i genunc0i sunt extinse.
&versia
Mu3c0ii$ peroneul lung 3i scurt
"oi2iile$ ca la inversieB mi3c1rile n sens invers.
"alparea mu3c0ilor peronieri se face nd1r1tul maleolei externe.
7ubstituie prin$ rota2ie intern1 a 3oldului n decubit! cu 3oldul 3i genunc0iul extinse! 3i
lungul extensor al degetelor.
/lexia degetelor din metatarsofalangiene?M.T./.A
Mu3c0ii$ lombricali! scurtul flexor al 0alucelui.
De stabiliat$ piciorul anterior
7e testea1 fiecare deget.
/lexia degetelor din interfalangiene?I./.A
Mu3c0ii$ lungul flexelor al degetelor! scurtul flexor plantar! lungul flexor 0alucelui.
De stabiliat$ piciorul anterior 3i prima falang1
7e testea1 fiecare deget.
Extensia degetelor n M.T./. 3i I./.
Mu3c0ii$ extensorul comun al degetelor! pediosul! extensorul propriu al 0alucelui.
De stabiliat$ antepiciorul
7e testea1 fiecare deget.
11
8. :E')IA DE DI7- 8. :E')IA DE DI7-
8.,. "artea general1 8.,. "artea general1
Majoritatea nevralgiilor bra0iale 3i crurale sunt de origine vertebral1. Ast1i se
admite ca G@H din caurile e lombo5sciatic1 sunt 0ernii discale! ,@H de origine osoas1
vertebral1! iar restul din alte caue.
:ernia de disc se remarc1 prin leiunea discului intervertebral! cu 0ernia
nucleului pulpos n canalul vertebral 3i compresiunea r1d1cinilor posterioare. Discul
intervertebral format dintr5un nucleu pulpos inel fibros este nt1rit de ligamente comune.
)ucleul pulpos are rol de tompon care diminuea1 3ocurile coloanei vertebrale.
Discopatia vertebral1 poate fi produs1 prin$ procese degenerative! leiuni osteoarticulare
?calcific1ri de ligamente! artroeA 3i unele deregl1ri circulatorii ca isc0emie! staa venoas1
asu edem. Declan3area 0erniei de disc se face fie brusc prin traumatisme mici 3i repetate!
c6nd presiunea mare intradiscal1 duce la 0ernierea mu3c0iului pulpos. :ernia discal1 se
produce 3i indirect printr5o 0ernie intraspongioas1 cu fisura lamei cartilaginoase 3i cu
formarea de moduli 7c0morll 3i un disc procident! care ajunge n spa2iul subara0noidial.
8.8. -lasificare 8.8. -lasificare
-lasificare anatomic1$
:ernie de disc simpl1! n care ligamentul vertebral dorsal nu este rupt.
:ernierea de disc intraspinal1! n care ligamentul vertebral dorsal este rupt 3i o
por2iune de disc 3i din nucleul pulpos predomin1 n canalul ra0idian este de dou1 feluri$
:ernia de disc liber1? prin efrac2ie$ con2inutul discal trece prin ligamentul
vertebral dorsal! dar r1m6ne par2ial fixat n onele din discul intervertebral! nc1
neterminat! sau de platonul vertebral corespun1torAB
:ernia migratoare ?nu mai are nici o leg1tur1 cu spa2iul interverebral ci se mi3c1
liber1 n canalul ra0idianA.
:ernia de disc intermitent1 2ine de solicitarea mecanic1 puternic1 sau de o
0ipertensiune puternic1 a coloanei! retr1g6ndu5se dup1 dispari2ia 0ipersolicit1rii! de3i
mediul pulpos poate definitiv luxat.
-lasificare topografic1 -lasificare topografic1
:ernia de disc intraspinal1 e situat1 n canalul vertebral! provine din por2iunea
median1 a discului 3i poate ocupa trei por2iuni$
dorso5median1 ?determin1 o compresiune medular1 sau a coii de calAB
paramedian1 ?produce o compresiune medular1 uni sau bilateral1AB
dorso5lateral1 ?comprim1 m1duva cu r1d1cinile intraspinal sau pe partea lateral1
a lamei vertebrale uni sau bilateralB este cea mai frecvent1! deoarece la acest nivel exist1
n disc un punct slab! ligamentul vertebral dorsal fiind redus la c6teva fibre n p1r2ile
lateraleA.
:ernia de disc intraforaminal1 provine din por2iunea extern1 a discului 3i
comprim1 r1d1cina corespun1toare pe procesul articular.
:ernia de disc lateral1 provine din por2iunea cea mai lateral1 a discului 3i poate
provoca simptome numai dac1 este situat1 n regiunea cervical1 inferioar1! put6nd
comprima la acest nivel artera 3i nervul vertebral.
12
:ernia de disc vertebral1 provine din marginea vertebral1 3i nu d1 simptome.
=neori se combin1 8 sau mai multe tipuri e 0ernii de disc.
8.9. Etiopatogenie 8.9. Etiopatogenie
V6rsta de predilec2ie este ntre 9@5<@ ani. *a copii se produc mai rar deoarece
discul nu este degenerat. Excep2ional se observ1 0ernii de disc la copii sub ,@ ani 3i la
b1tr6ni.
Este mai frecvent1 la b1rba2i ?raport 8$,A. Aproximativ D@H din 0erniile de disc
apar la cei care depun eforturi fiice mari. /recvent unic1! 0ernia de disc este localiat1
mai ales lombar! apoi cervical 3i rareori dorsal. 7e pot g1si la acela3i bolnav 0ernii
lombare 3i cervicale. =neori pot exista 0ernii multiple n aceea3i regiune sau n regiuni
diferite ale coloanei vertebrale ?,HA. "reen2a mai multor 0ernii n aceea3i regiune
explic1 persisten2a durerilor dup1 opera2ie.
'egiunea lombar1 3i mai ales ultimele 8 discuri lombare preint1 sediul de
predilec2ie al 0erniei posterioare de disc din urm1toarele caue$ 3ocurile traumatice sunt
transmise mai ales n segmentul lombarB ligamentul vertebral dorsal! ngust n regiunea
lombar1 3i redus la o band1 sub2ire situat1 pe linia median1! este mai slab devoltat la *<5
*4 3i ntr5un contact slab cu corpurile vertebraleB discurile lombare au aici n1l2imea
maxim1 3i un nucleu pulpos voluminos iar fibrele inelului fibros sunt lungi 3i sub2iriB
coloana vertebral1 preint1 o lordo1 mare 3i o mobilitate deosebit1.
"oi2ia lateral1 a 0erniei este frecvent1 ?C4HA! ?mai rar median599H 3i excep2ional
bilateral58HA! astfel c1 se produce n regiunea de mai mic1 reisten21 a ligamentului
comun posterior comprim6nd r1d1cina subadiacent1! cu dureri vii prin dereglarea
circula2iei venoase.
:ernia de disc lombar1 e mai frecvent1 pe partea st6ng1 pentru c1 n cursul
mi3c1rilor obi3nuite ! fac flexiunea coloanei spre dreapta 3i trac2iunile cele mai mari le
suport1 mu3c0ii vertebrali 3i segmentul lombar n st6nga. Din acelea3i motive 0ernia de
disc cervical1 este mai frecvent1 la dreapta.
Modific1rile anatomopatologice ale discului se mpart n < stadii$
;n primul stadiu exist1 o deorganiare a structurii discului intervertebral.
;n stadiul al doilea se observ1 o migrare posterioar1 a nucleului pulpos prin
fisurile inelului fibros! cu tendin2a de protuie discal1 n canalul vertebral.
;n stadiul trei se produce o 0erniei a unei por2iuni de disc n canalul vertebral!
constituind 0ernia de disc posterioar1.
7tadiul al patrulea const1 ntr5o deteriorare discal1 intens1! alter1ri anatomice ale
discului 3i platourilor vertebrale! osteofite.
Aceste patru stadii anatomice ale discului au un ec0ivalent clinic$
;n faa I5insuficien2a discal1 5 c6nd exist1 fisuri de disc! apar dureri localiate la
mi3carea 3i presiunea coloanei.
;n faa a II5a de blocaj segmentar! fragmente din nucleu ajung spre periferia
discului prin fisuri! provoc6nd o irita2ie a fibrelor nervoase ale discului 3i astfel apar
dureri vii! care produc o contractur1 muscular1 reflex1! ce agravea1 sau completea1
blocajul! nc0ide drumul de ntoarcereB spontan sau la o mi3care se poate face brusc o
deblocare a fragmentului de nucleu deplasat 3i astfel se poate produce o vindecare rapid1.
Durerile vii! contractur1! poi2ia antalgic1 3i dispari2ia lor se explic1 prin bogata inerva2ie
senitiv1 ligamentar1 3i a discului 3i extrema sensibilitate dureroas1 a 2esutului fibro5
ligamentar la distensiune.
13
;n faa a III5a 3i a IV5a! n afar1 de semnele locale desc0ise! exist1 tulbur1ri date de
suferin2a r1d1cinilor sau a m1duvei. ;n producerea acestor simptome contribuie un factor
mecanic 3i unul congestiv.
"atogenic
7e disting trei feluri de factori
factori predispoitivi$
anomalii congenitale ?sacrali1ri! lomba1ri! etc.A
constitu2ia individului ?sunt predispu3i la 0ernie de disc obeii! persoane cu
via21 sedentar1 3i cele neobi3nuite cu efortulAB
insuficien2a 2esutului conjunctiv de sus2inere.
factori favorian2i$ modific1rile fiiologice 3i patologice ale discului! 0erniile
imature! punc2ia lombar1! sarcina 3i na3terea! anumite poi2ii ocupa2ionale ale
individului.
"unctua2ia lombar1. /avoriarea producerii 0erniei de disc prin punc2ionarea inelului
fibros astfel cre6ndu5se un loc de minim1 reisten21! iar eforturile ulterioare pot
determina 0ernia la acest nivel.
7arcina. "roduce accentuarea lordoei lombare! cu mic3orarea spa2iilor vertebrale
lombare n partea posterioar1 ?tasarea disculuiA la care se adaug1 factorii predispoan2i 3i
factorul determinat ?traumatisme sau eforturi prelungite n cursul travaliuluiA! se
formea1 0ernia de disc.
factorii determinan2i$ traumatismul ?existent n antecedente la D@H din caurile
bolnavilor cu 0ernie de discA care pot fi puternic 3i aplicat direct pe coloana vertebral1
?c1dere! ridicarea unei greut12i mari! eforturi n timpul na3teri etc.A sau mai slab! dar
repetat ?tuse! str1nuturi sau mi3c1ri gre3iteA. Traumatismele mici 3i repetate asupra
coloanei vertebrale produc procese degenerative indirecte sau posttraumatice ale disculuiB
la un efort ulterior! c0iar nensemnat! apare 0ernia.
Orice traumatism exercitat vertical asupra ra0ismului are drept consecin21
exagerarea curburilor coloanei. De c6te ori se produce o flexiune sau o extensie fiiologic1
liber1 ? nenso2it1 de o contrac2ie a mu3c0ilor antagoni3tiA! nucleul se deplasea1 3i astfel
se eliberea1 presiunea corpului situat deasupra lui ! juc6nd rolul lui fiiologic de
rulment. Din punct de vedere mecanic se realiea1 adev1rate p6rg0ii! n care reisten2a
se afl1 la nivelul nucleului pulpos! men2inut ntre pere2ii ce l cuprind 3i nu se poate
elibera de presiune dec6t 0erniind. Astfel intr5o flexiune exercitat1 asupra unui ra0ism cu
extensorii contracta2i! nucleul tinde s1 fie mpins napoi! iar partea anterioar1 a discului
se mic3orea1. )ucleul! nefiind compresibil! 0ernia1 prin pere2ii care l nconjoar1 sau
mpinge 2esutul discal n canalul ra0idian.
O 0ernie de disc este de origine traumatic1 atunci c6nd! imediat la c6teva ore sau
ile dup1 traumatism au ap1rut simptomele clinice ale 0erniei de disc iar pe radiografii
g1sim fragmente mici de os din marginea vertebrei.
/unc2ionarea normal1 a discului intervetebral este reultant1 a dou1 for2e mecanice care
se opun reciproc$ reisten2a aparatului de conten2ie repreentat de inelul fibros 3i
presiunea la care nucleul pulpos este supus n inel.
Mecanismul ac2iunii discului migrat asupra sacului dural 3i asupra r1d1cinilor. ;n
func2ie de sediul! 0ernia comprim1 sacul dural ?0ernia median1! care d1 dureri locale!
lombalgiiA! sau r1d1cina ?0ernia posterolateral1! care d1 dureri radiculare sciaticeA.
=ltima situa2ie e cea mai frecvent1. :ernia comprim1 de obicei o singur1 r1d1cin1!
rareori dou1 r1d1cini n acela3i timp ?0ernia discului *<5*4 comprim1 r1d1cina *4 3i mai
14
pu2in r1d1cina 7,A. 7uferin2a r1d1cinii sub compresiunea 3i trac2iunea 0erniei trece prin
trei stadii$
stadiul I ?sindromul de irita2ie! paresteii 3i dureriA
stadiul al II5lea ?sindrom de compresiune! semne de excitare n interiorul r1d1cinii
comprimate! anesteice etc. A
stadiul al III5lea ?sindrom de ntrerupere sau paraliie radicular1B ultima fa1 de
leiune radicular1B paraliia teritoriului muscular periferia al r1d1cinii atinseA.
Mecanismul compresiunii radiculare depinde de localiarea! volumului 3i
consisten2a 0erniei! de ung0iula2ia 3i situa2ia r1d1cinii n foramen.
/actorul vascular joac1 un rol eficient n mecanismul durerii. :ernia de disc
produce congestie radicular1 duramater 3i n forma2iunile anatomice peridurale! care d1
staa n venele mari epidurale 3i perimedulare$ comprim1 artera radicular1 3i astfel se
produc tulbur1ri circulatorii pa r1d1cini 3i c0iar n conul terminal. ;n consecin21! durerile
radiculare se accentuea1 3i apar simptome neurologice date de suferin2a teritoriilor care
preint1 tulbur1ri vasculare. Din caua radiculitei de staa durerilor sciatice pot persista
mult1 vreme dup1 opera2ie.
Dac1 0ernia de disc evoluea1 de mult1 vreme! se produce ara0noidita traumatic1
aseptic1! care accentuea1 durerile 3i uneori o face s1 devin1 c0iar continu1 3i s1 persiste
dup1 opera2ie. "rocesul congestiv dural produce o ngro3are a ligamentului galben care
contribuie la accentuarea durerii! durere ce se datorea1 modific1rilor locale ?str6mtarea
g1urii de conjugareA 3i se tratea1 medical.
Intermiten2a durerilor este dat1 de tulbur1ri vasculare! de poi2ia discului 3i de
integritatea r1d1cinii senitive. Exist1 un plex venos intra 3i extradural al r1d1cinilor. O
0ernie este tolerat1 at6ta timp! c6t circula2ia arterial1 3i venoas1 a r1d1cinii este normal1.
7ta2iunea biped1 prelungit1! frigul! umeeala! pot determina o congestie n acele plexuri
venoase. -ongestia produce un edem n disc! care brusc poate provoca o 3trangulare a
r1d1cinii.
Modific1rile anatomopatologice ale discului se mpart n patru stadii$
stadiul I 5 deorganiarea structurii discului intervertebralB
stadiul al II5lea I migrarea posterioar1 a fragmentelor nucleului pulpos prin
fisurile inelului fibrosB
stadiul al III5lea I produce 0ernia de disc n canalul vertebral constituind 0ernia
de disc posterioar1B
stadiul al IV5lea I const1 dintr5o deteriorare discal1 intens1! leiuni degenerative
ale platourilor vertebrale! cu formarea de osteofilie. Originea osteofilitelor este multipl1.
"rin deagregarea nucleului pulpos se impune n libertate acid 0ialuronic! care
ajung6nd la periferia discului! vine n contact cu celulele conjunctive subligamentare 3i
exercit1 asupra acestor celule o ac2iune stimulant1! ajung6nd s1 formee osteofite.
*eiunile trunc0iului sciatic! cu etiologie foarte variata! pot fi de caua vertebral1
?cele mai frecvente 0ernii discale! ns1 3i morb "ott! tumori primitive sau matastaice!
traumatisme! de multe ori n cadrul sindromului de coad1 de calA! luxa2ii coxofemurale
sau pot ap1rea n urma manevrelor de reducere a luxa2iei! osteoartrite sacroiliace!
fracturi ale bainului! compresiuni exercitate de capul fetal sau de forceps! r1niri directe
?cu2it sau glon2A! elongare ? la sportivi sau n ca de trac2iune a membrelor inferioare la
nou n1scu2iA! inject1ri n trunc0iul sciatic al unor substan2e medicamentoase! unele
nevrite toxice sau vitotice.
8.<. 7imptomatologie 8.<. 7imptomatologie
15
7imptomele la distan21. Discul edematiat d1 tulbur1ri de circula2ie n r1d1cina
respectiv1 3i tulbur1ri supraiacente corespun1toare vaselor comprimate pe r1d1cin1B
congestie venoas1 3i isc0emie arterial1 n partea superioar1 a r1d1cinii comprimate n
segmentul medular corespun1tor explic1 apari2ia simptomelor respective. "ot s1 apar1
simptome la distan21 prin tulbur1ri vasculare reflexe la distan21.
-orela2ii anatomice. Discopatiile de gradul I 3i II dau simptome locale! cele de
gradul al III5lea dau sindrom de compresiune radicular1 sau medular1! iar cele de gradul
al IV5lea produc n regiunea cervical1 un sindrom simpatic cervical posterior 3i mielopatie
vertebral1B n regiunea cervico5dorsal1 sindromul de fibro1 de teac1 radicular1! n
regiunea dorsal1 boala 7c0euerman 3i mielopatia vertebral1! iar n regiunea lombar1
stenoa de canal ra0idian.
:erniile lombare determin1 urm1toarele sindroame$ compresiunea conului
terminal ? 0ernia discului *4AB compresiunea coii de cal de la *9 n jos ?0ernis mediana
la *8AB compresiunea coii de cal la *< n jos ?0ernie median1 la *9AB compresiunea coii
de cal la *4 n jos ?0ernie mediana la *< 3i *4A! lombocruralgia la *9 sau *< sau la
ambele! prin compresiune la *8 sau *9B lombosciatica unilateral1 la 7,! prin compresiune
la *4.
Tabloul clinic al discopatiei vertebrale depinde de faa anatomopatologic1 n care
se afl1.Examenele paraclinice sunt$ examenul radiologic simplu! care arat1 modific1rile
din 0ernia de disc! se face obligatoriu din fa21 3i din profil.
:ernia de disc faa a III5a?faa neurologic1 a 0erniei discaleA
Aspect anatomopalogic5 protuia discal1 n canalul vertebral
Aspect clinic I debut la 8@59@ de ani cu trei stadiiB
7tadiul I$ de irita2ie radicular1! ce d1 durereB
7tadiul II$ de compresiune radicular1! n care apar 3i semne neurologice ?0iporeflexie sau
areflexieAB
7tadiul III$ de ntrerupere radicular1! caracteriat prin paree! paraliii! atrofii! etc.
Aspect radiologic$ triada .arr! caracteriat1 prin pensarea spa2iului intervertebral!
scolioa! 3tergerea curburii lombare I diagnosticul poitiv se face pe baa$
istoricul boliiB
examenul neurologicB
examene paracliniceB
diagnosticul diferen2ial$
se va examina dac1 durerea semnalat1 este radicular1 sau nuB
se va vedea dac1 durerea este de origine discal1 sau este dat1 de compresiunea
vetebral1! intrara0idian1! etc.
Tratament 5 stadiul I I tratament conservatorB
7tadiul al II5lea 3i al III5lea I tratament neuroc0irurgical.
8.4. :ernia de disc lombar1 8.4. :ernia de disc lombar1
7e vor face radiografii simple din fa21 3i din profil! a ntregii coloane vertebrale
lombare pentru a elimina unele afec2iuni ale coloanei vertebrale 3i pentru a confirma
diagnosticul. Identificarea vertebrelor 3i a discurilor se face lu6nd n considera2ie
eventualele anomalii vertebrale ?sacraliarea vertebrei *4! lombaliarea primei vertebre
sacrate! existen2a coastei a JIII5aA! care pot face s1 se considere! din gre3eal1 prima
vertebr1 lombar1 drept a JII5 toracal1. Astfel f1c6ndu5se o localiare gre3it1! 0ernia
afl6ndu5se mai sus sau mai jos.
16
Examenul radiologic simplu arat1 modific1rile care indic1 o 0ernie de discB astfel!
soclioa! dispari2ia curburii lombare 3i pensarea global1 a discului intervertebral
constituie triada .arr care n forma n complet1 se nt6lne3te mai rar ?maxim ,4HAB n
aceast1 eventualitate! diagnosticul radiologic de 0ernie este aproape sigur. De obicei!
semnele care alc1tuiesc triada se nt6lnesc fie iolate! fie asociate c6te dou1. *a aceast1
triad1 trebuie s1 se adauge 3i modific1rile reactive osoase vertebrale adiacente 0erniei.
Demineraliarea spongioasei 3i atrofia ung0iului posterior al vertebrelor adiacente discul
0erniat pot fi puse n eviden21 radiografic.
"ensarea discului intervertebral este foarte frecvent1B de cele mai multe ori e
global1! uneori este numai unilateral1 ?de partea 0ernieiA! din caua scolioei! alteori
exist1 pens1ri multiple cu o 0erniere unic1! iar rare ori se constat1 numai pens1ri
multiple ale discurilor vecine! spa2iul intervertebral de la nivelul 0erniei de disc fiind
normal. Vertebrele adiacente pot ap1rea normale sau modificate n ceea ce prive3te
conturul. "ensarea discului poate fi nso2it1 3i de$ osteofite pe marginea dorsal1 a
vertebrelor! margini neregulate ale iterliniei articulare datorit1 unei rupturi provocate de
0ernie! fractura par2ial1 a marginii dorsale a vertebrei cu un fragment osos mpins n
canalul vertebral 3i calcific1ri ale 0erniei. "ensarea discului intervertebral poate fi
asociat1 cu imaginile caracteristice ale nodulilor 7c0morl. Absen2a pens1rii discului nu
exclude 0ernia de disc.
Adesea trebuie s1 se fac1 un diagnostic diferen2ial radiologic ntre 0ernia de disc!
morbul "ott 3i cancerul vertebral. ;n mordul "tt! radiografia simpl1 ?fat1 3i profilA a
ra0ismului arat1 dispari2ia spa2iului intervertebral! cu modificarea imaginii corpului
vertebral ?aspecte distructive! decalcific1riA! de cele mai multe ori fiind prinse dou1 sau
mai multe vertebre! pens1ri multiple. ;n morbul "ott! discul intervertebral e precoce 3i
frecvent leat! pensarea este asimetric1! n timp ce n 0ernia de disc! pensarea e de cele
mai multe ori global1 3i abia mai t6riu apar modific1rile vertebrale.
Diagnosticul diferen2ial cu tumorile vertebrale este u3or! deoarece n tumori 6!
leiunea este ntotdeauna vertebral1! vertebra este turtit1! iar discul r1m6ne respectat
c0iar ntr5o fa1 avansat1.
7emne radiologice asociate. Examenul radiologic simplu poate ar1ta diverse modific1ri
vertebrale care din gre3eal1 pot face s1 se exclud1 o 0ernie de disc.
Modific1ri ce apar$
sacraliarea uni F sau bilateral1 ?uneori cea unilateral este de partea opus1
0ernieiAB
osteofite ale fe2ei dorsale ale marginilor vertebraleB
modific1ri n cadrul reumatismului vertebralB
artrite 3i artroeB
conuri neregulate ale marginilor vertebrale ?prin ruptura provocat1 de 0ernieAB
spina bifid1B
lombaliareaB
fracturi vertebrale ?fractura par2ial1 a marginii dorsale a vertebrei cu un
fragment osos mpins n canalul vertebral! n 0erniile nso2ite de fractura corpului
vertebralAB
0ernii intraspongioase! 0ernii calcificateB
pseudopondilolisteisB
Aceste modific1ri asociate se nt6lnesc n G@H din cauri.
8.C. Explor1ri cu substan2e de contrast a discopatilor vertebrale 8.C. Explor1ri cu substan2e de contrast a discopatilor vertebrale
17
O 0ernie poate provoca o oprire total1! par2ial1! imagini lacunare 3i amputa2ii
radiculare ale substan2ei opace. Oprirea total1 se face la nivelul discului 0erniat 3i denot1
o 0ernie mare 3i median1! deosebit1 de stopul dat de o tumoare medular1! dup1 sediul
opririi 3i dup1 forma imaginii craniale. Oprirea par2ial1 se nt6lne3te n 0erniile care nu
obturea1 complet spa2iul subra0noidian. Imaginile lacunare sunt aspectele cele mai
caracteristice nt6lnite n 0ernia de disc. Marginile substan2ei pace delimitea1 marginile
0erniei de disc. Aceste imagini lacunare varia1 dup1 sediul 0erniei ?lombar1! median1!
bilateral1! sau multipl1A! dup1 regiunea n care se afl1 ?lombar1! toracic1! cervical1A 3i
dup1 dimensiunile 0erniei.
;n 0erniile laterale apare un defect de umplere lacunar situat lateral! cu contur
reglat 3i contur6nd 0ernia. Dac1 0ernia e mai mic1 3i foarte lateral1 apare o amputa2ie a
r1d1cinii! care poate fi u3or deplasat1 n spre partea opus1 0erniei! f1r1 a preenta o
imagine lacunar1.
;n 0erniile mediane mici apare o imagine n insul1 sau butonier1 ?migrarea se va face n
strat sub2ireAB 0ernia este viibil1 mai ales la nceputul 3i sf6r3itul migr1rii lipidolului. ;n
0erniile mediane mari se observ1 opriri totale! par2iale sau n ceas de nisip ?lipidolul trace
median! deoarece la acest nivel diametrul anteroposterior este mai mareA.
;n 0erniile multiple! modific1rile se nt6lnesc la mai multe niveluriB dac1 sunt
localiate de aceea3i parte a discului dau imagini lacunare multiple 0omolaterale! n
0erniile multiple alterne! iar n 0erniile multiple mediane se observ1 imagini m1t1nii!
substan2a opac1 preent6nd 3tangulare la nivelul mai multor discuri. :erniile multiple
pot fi combina2ii cu o 0ernie lateral1 sau ntre mai multe 0ernii laterale etc.!3i pot fi
localiate n aceea3i regiune a coloanei vertebrale ?mai frecvent lombarA sau n regiuni
deosebite ale ra0ismului ?cervical! toracal! lombarA.
:ernia de disc n regiunea lombar1 dau imagini caracteristice. :erniile lombare
laterale produc un defect de umplere a sacului dural. Defectul este cu at6t mai mare! cu
c6t 0ernia este mai voluminoas1. Intr5o 0ernie mare lipidolul migrea1 numai pe latura
canalului ra0idian opusa 0eniei! lu6nd un aspect filiform. -u c6t 0ernia este mai mic1! cu
at6t defectul este mai mic! iar banda de lipidol apare mai lat1! apropiindu5se de
dimensiunile normale. Migrarea poate fi normal1! c6nd 0ernia este lateral1 3i canalul
vertebral este larg.
;n 0erniile de disc lombare mediane! aspectul lipidoului depinde de m1rimea
0ernieiB stop total ?0ernie mareA! n ceas de nisip sau butonier1 ?0ernie mai mic1A.
;n 0erniile lombare bilaterale se ob2ine o imagine n m1t1nii. "e radiografiile din
profil! n 0erniile cu diferite sedii se poate observa oprirea complet1 a substan2ei opace
sau deplasarea dorsal1 la nivelul discului 0erniat.
Amputa2ia radicular1. 'adiculografia poate eviden2ia 0erniile foarte laterale care
scap1 metodelor mielografice obi3nuite. O 0ernie de disc! oric6t de mic1! comprim6nd
r1d1cina! produce o amputa2ie! pe radiografie sau o deplasare a r1d1cinii. Dac1 pe l6ng1
amputa2ia r1d1cinii exist1 o imagine lacunar1 diagnosticul de 0ernie de disc e
indiscutabil.
-6nd imaginea mielografic1 este neconcludent1 pentru o 0ernie de disc se
recomand1 executarea unui cli3eu cu bolnavul decubit ventral cu 3oldul pe partea
s1n1toas1 ridicat cu c62iva centimetri deasupra planului mesei! iar cu fascicolul de rae
'otgen oriontal 3i centrul pe discul afectat. 7ubstan2a de contras se adun1 astfel n
cantitate mai mare la nivelul defectului.
Mielografia cu aer este mai avantajoas1 3i se poate utilia n orice localiare a
0erniei$ n 0ernia lombar1! imaginile poitive sunt in propor2ie de EGH.
18
8.D. Discografia lombar1 8.D. Discografia lombar1
Metoda const1 n introducerea n centrul unuia din discurile *9!*<!*4 a unei
cantit12i de substan21 de contras a c1rei r1sp6ndire n interiorul 3i n afara discului este
viibil1 pe radiografii. Discografic se pot nt6lnii trei aspecte$ disc normal! 0ernie discal1
sau disc degenerat ?protuie discal1A.
Electromiografia preint1 c6teva avantaje pentru preciarea diagnosticului de
0ernie de disc$ poate preen2a modific1ri n absen2a oric1ror semne neurologice! poate
ar1ta interesare radicular1 la un nivel! n timp ce examenul clinicoeurologic sugerea1
leiuni la dou1 dou1 niveluriB poate preenta modific1ri n preen2a unei mielografii
normale! nt1rind! n acest fel! concluia neurologic1 3i contribuind la deciia operatorieB
modific1rile electromielografiei se resimt considerabil dup1 interven2ia c0irurgical1 3i
repara2ia constituie un indiciu de valoare n depistarea recidivelor.
8.G. -linic 8.G. -linic
I. Durerea lombar1 poate fi median1 sau lateral1 ?n regiunea scro5lombar1 sau
lombo5sacro5iliac1A. Intensitatea este variabila$ de la simpl1 jen1 p6n1 la dureri
insuportabile. *ombagia poate fi singura manifestare a unei 0ernii de disc ?0ernia se afl1
la vertebre lomabare superioareA. Mai t6riu! lombalgia se poate nso2i de dureri
radiculare la *85*9.Alteori la o lombagie se adaug1 3i sciatica! n ca de 0ernie la *<5*4.
Trecerea de la lombagie la lombosciatic1 se poate face n c6teva ile p6n1 la c62iva ani. De
obicei dup1 un efort apare o cri1 de lombagie! la intensitate variabil1! care 2ine n c6teva
ile sau mai mult. Dup1 mai multe crie separate prin intervale din ce n ce mai mici! n
care durerile au o durat1 3i o intensitate din ce n ce mai mare! apare dup1 un mic efort o
nou1 cri1 de lombagie! urmat1 imediat sau la c6teva ile de o sciatic1. 'areori! lombagia
dispare! l1s6nd locul sciaticii. 7ciatalgia este durerea iradiat1 n membrul inferior
?compresiunea unuia sau mai multor r1d1cini ale sciaticuluiA. Durerea cre3te de la o i la
alta! ntind6ndu5se n jos spre regiunea fesier1! apoi pe toat1 fa2a posterioar1 a
membrului inferior p6n1 la extremitatea lui distal1. "redomin1 n regiunea fesier1 3i la
coaps1. Dup1 aceast1 fa1 extensiv1 urmea1 faa regresiv1! n care durerea se retrage!
fix6ndu5se n teritoriul superior sau inferior al sciaticului.
Traiectul durerii este diferit! dup1 sediul 0erniei dac1 iradia1 n partea anterioar1
a coapsei! oprindu5se n fat1 intern1 deasupra genunc0iului ?mai rar trece pu2in 3i pe fa2a
intern1 3i superioar1 a gambeiA! iar uneori iradia1 n plica ing0inal1 3i scrotB aceasta
pledea1 pentru o 0ernie la *85*< mai ales dac1 exist1 3i diminuarea reflexului rotulian.
Durerea iradiat1 n regiunea sacro5iliac1! n fesa 3i pe fa2a posterioar1 a
membrului inferior este caracteristic1 pentru 0erniile ultimelor dou1 discuri ?*<5*4A mai
ales dac1 reflexul a0ilian este diminuat.
Modul cum durerea iradia1 n plant1 depinde de sediul 0erniei$ 0ernia de la *<F*4!
durerea se localiea1 pe partea extern1 a gambei! pe regiune extern1 a piciorului 3i pe
fa2a dorsal1 a acestuia p6n1 n dreptul primului spa2iu interososB n 0erniile de la *457,!
durerea este localiat1 pe fa2a posterioar1 a gambei! n plant1 3i n c1lc6i.
Durerile pot avea o intensitate variabil1! pot fi continui ?0ernie mareA sau
intermitente ?0ernie mic1A. Durerea intermitent1 are caracter de fulger! iar cea continu1
este lancinant1 constructiv1. Alteori are caracterul unei sena2ii de amor2eal1 dureroas1
proiectat1 mai ales n plante 3i n degete! n timpul criei! bolnavul poate percepe durerea
sud1 continu1! peste care uneori se suprapun dureri vii! n crie.
19
/actorii ce pot reactualia sau accentua durerea sunt$ eforturile! tusea! str1nutul.
Durerea e rebel1 la tratamentul conservator. =n caracter al 0erniei de disc lombare l
constituie evolu2ia n dou1 etape a sindromului dureros$ lombagie 3i sciatic1
?simptomatologie bipolar15de 7eeA.
Intermiten2a durerilor este un alt caracter al 0erniei de disc lombare. -6nd exist1
numai dureri lombare! faele de acalmie sunt scurte! criele dureroase se prelungesc 3i
apoi devin continui. Declan3area crielor nu se poate atribui totdeauna unei singure
caue. =neori se g1se3te caua! dar alteori nu se poate pune n eviden21.
=n alt caracter al durerii n 0ernia de disc lombar1 este modificarea ei n anumite
poi2ii ale corpului! n faa incipient1. Mersul! sta2iunea prelungit1! poi2ii 3e6nd!
decubit dorsal sau ventral! sc0imbarea de poi2ie accentuea1 durerile! pentru c1 se
accentuea1 protuia discului. Decubitul lateral n cocos de pu3c1 3i poi2ia de supra5
repaos determin1 coloana lombar1 s1 devin1 cifotic1 3i s1 amelioree durerea. 7ta2iunea
n picioare provoac1 dureri! deoarece n aceast1 poi2ie greutatea corpului se transmite
aproape integral ultimilor discuri lombare! n 0ernia de disc lombar1! aceast1 poi2ie a
corpului tinde s1 m1reasc1 0ernia discului! comprim6nd 3i mai mult r1d1cinile astfel
nc6t durerea se accentuea1. ;n poi2ie 3e6nd prelungit1 greutatea corpului se transmite
n special asupra ultimelor discuri lombare. -6nd bolnavul ncearc1 s1 se ridice! el tinde
s1 s1 pun1 coloana lombar1 n lordo1! cea ce duce la accentuarea pens1rii posterioare a
discului. Decubitul ventral poate da uneori dureri! deoarece n aceast1 poi2ie! lordoa
lombar1 se exagerea1 la maximum! fapt ce accentuea1 0ernia discului 3i compresiunea
pe r1d1cin1. Durerile n raport cu unele mi3c1ri 3i cu poi2ia corpului varia1! dup1 cum
este vorba de o 0ernie n faa de irita2ie radicular1! de compresiune radicular1 sau
complicat1 cu ara0noida.
"oi2ia de supra5repaus ?decubit dorsal cu gambele flectate! perna sub genunc0i!
capul 3i umerii sprijini2i pe alt1 pern1! pentru a produce cifoa lombar1A! scoate ultimele
vertebre sub greutatea corpului! aduce coloana lombar1 n poi2ie de repaus complet 3i
produce o cifo1 moderat1B din aceast1 cau1 spa2iile intervertebrale se ngustea1 n
partea lor posterioar1 3i n consecin21 0ernia se reduce spontan ?se produce astfel
amelioararea rapid1! dar pu2in durabil1 a durerilorA.
II. "arasteiile traduc un proces de compresiune radicular1 3i constituie un
simptom precursor pareeiB apari2ia lor indic1 urgen2a interven2ilor c0irurgicale.
8.E. Obiectiv 8.E. Obiectiv
Durea provocat1. Durerea poate fi provocat1 sau accentuat1 prin presiunea 3i
percu2ia vertebral1 3i paravertebral1! prin presiunea sau percu2ia pe anumite puncte de
pe traiectul nervului! prin diverse manevre pentru alungirea nervului ?0iperflexiunea
coloanei vertebrale sau a membrelor inferioareA.
*imitarea dureroas1 a mi3c1rilor ra0ismului. Mobiliarea coloanei lombosacrale
provoac1 dureri. Mi3c1rile de anteflexiune de 0iperextensiune provoac1 o durere vie
lombar1 sau lombosacrat1. Aceste mi3c1ri exagerea1 compresiunea pe care o exercit1
0ernia asupra r1d1cinii n spa2iul interdiscoligamentar 3i astfel accentuea1 durerile.
-ontractura mu3c0ilor paravertebrali asociat1 cu limitarea dureroas1 a mi3c1rilor
ra0isului poate fi uniFsau bilateral. 7e eviden2ia1 cel mai bine atunci c6nd bolnavul 3i
reflectea1 ventral coloana.
Durerea la apofia spinoas1. "ercu2ia sau presiunea apofielor spinoase ale
vertebrelor *<5*4 pot determina! c6nd masele musculare lombare sunt necontractate! o
durere local1 sau o durere iradiat1 n membrul inferior! iar 0eniile de disc
20
intraspongioase apar! de asemenea! dureri localiate n dreptul vertebrei respective.
=neori! punctele dureroase prin presiune sau percu2ie sunt localiate n regiunea
laterovertebral1.
Konele cel mai frecvent dureroase sunt punctele fesiere! punctele femurale! punctul
situat napoia capului peronier! punctul a0ilian! punctul medio5planetar.
Teoria elonga2iei nervului nu e suficient1 pentru a explica durerea n astfel de cauri! care
este provocat1 prin urm1torul mecanism$ trac2iunea exercitat1 asupra r1d1cinii nervului!
ca 3i imobiliarea sacului dural au r1sunet asupra r1d1cinii comprimate de 0ernie. Din
aceast1 cau1 fie ca trac2iunea se face pe partea dureroas1 fie se face pe partea s1n1toas1!
reultatul va fi uneori acela3i.
7emnul *aseLue controlateral. =neori apare duri n regiunea fesir1 sau n coapsa
de partea bolnav1! prin executarea manevrei *aseLue! pe partea s1n1toas1. Aceast1
manevr1 se nt6lne3te n 0erniile mediene sau n 0erniile duble sau cele laterale care au
dep13it linia median1. "reen2a acestui semn indic1 urgen2a opera2iei.
7emnul *aseLue bilateral. O 0ernie de disc poate s1 produc1 a sciatic1 bilateral1! a
sciatic1 bascular1. -6nd semnul *aseLue este bilateral! c0iar dac1 mielografia arat1 un
defect unilateral trebuie efectuat1 o laminectomie 3i controlat discul 3i partea opus1
deoarece adesea se poate g1si o 0ernie dubla.
7emnul .onnet const1 n limitarea aduc2iei coapsei! gamba fiind reflectat1 pe coaps1
?durerea apare retrotro0anterian! localiarea n regiunea fesier1 sau lombar1A.
7emnul )eri ?dureri n regiunea lombar1 3i n membrul inferior la anteflexia
capuluiA! semnul )affier ?dureri lombare n membrul inferior la compresiunea
jugularelorA! semnul >assermann ?limitarea extensiei! bolnavul fiind n decubit ventral!
nt6lnit n 0erniile *85*9A pot fi nt6lnite n 0ernia de disc.
Atitudinea antalgic1 e manifestarea comun1 a tuturor articula2iilor bolnave! av6nd
valoarea unei poi2ii de ap1rare contra durerilor! dar 3i a unui mecanism fiiopatologic cu
caracter general 3i propriu artopa2iilor.
-ifoa lombar1 antalgic1. "e l6ng1 modific1rile ra0ismului n sens transversal!
exist1 modoficari ale curburilor n sens antero5posterior. *ordoa lombar1 poate 3terge!
fiind nlocuit1 cu un spate drept 3i uneori cu o scifo1 lombar1. Mtergerea lordoei
diminuea1 presiunea exercitat1 pe partea posterioar1 a discului 3i are ca reultat
decomprimarea r1d1cinii prin m1rirea defileului interdisco5ligamentar. Aceste atitudini
se nso2esc des de contractura paravertebral1! simptom destul de frecvent nt6lnit n
0erniile lombare! asociate n limitarea dureroas1 a mi3c1rilor ra0isului. ;n anteflexie!
aceast1 contractur1 iese bine n eviden21. -ontractura paravertebral1 poate fi uniFsau
bilateral1. 'edoarea coloanei lombare este important1! deoarece constituie un factor de
invaliditate. 'edoarea! ca 3i scolioa dispare de obicei dup1 extinderea 0erniei.
Atitudinea 3oldului. Din caua 0ipotomiei musculaturii pelvitro0anteriene! 3oldul
poate preenta uneori atitudini particulare! p1r6nd mai proieminent de partea bolnav1!
ceea ce accentuea1 tulbur1rile de mers ale bolnavilor.
Tulbur1ri de sensibilitate obiectiv1 interes6nd r1d1cina comprimat1! apar n 4@5
C@4 din cauri 3i ne dau indicii asupra segmentului topografic unde are loc compresiunea.
7ensibilitatea tactil1 e frecvent interesat1! cea termic1 poate fi conservat1! iar cea
dureroas1 exagerat1. :ipoesteiile sunt mai ales distale la gamb1 3i plant1! dup1 r1d1cina
interesat1. Anesteia apare rareori. :iperesteia! excep2ional nt6lnit1! poate cuprinde
fata extrem1 a plantei dar alteori interesea1 tot membrul inferior! p6n1 la plica
ing0inal1. 7ensibilitatea vibratorie este diminuat1 p6n1 la maleola inervat1 e r1d1cina
comprimat1! indiferent de m1rimea 3i poi2ia ei. 7c0emele de sensibilitate! n general!
respect1 complet dermatoamele clasice! exist6nd mai multe variante.
21
Tulbur1ri de reflexe. 'eflexele a0ilian 3i rotulian sunt diminuate sau abolite n
func2ie de r1d1cina comprimat1. 'eflexul medioplanetar poate fi uneori sciatic1 n
diminuarea reflexului cutanat planetar. 'eflexul rotulian e modificat de 0erniile de disc
*85*9! iar reflexul a0ilian e modificat de 0ernia *4.
Tulbur1ri de mobilitate. /recvent se observ1 sc1derea for2ei segmentare a
0alucelui. "area flexorilor apare n 0ernia discului *4. ;n 0ernia la *4! trebuie cercetate
reac2iile electrice ale mu3c0iului extensor lung al 0alucelui 3i ale lungului peronier 3i al
gastrocnemianului. Examenul electric pentru 0erniile *85*9 la cvadricepsului femural.
Tulbur1ri de tonus muscular. 7e poate observa 0ipotonia fesei! coapsei 3i gambei.
"lica fesier1 este mai cobor6t1 pe partea bolnav1. *a gamb1! tendonul a0ilian apare l12it!
iar 3an2uri retromaleolare sunt 3terse. Din caua 0ipotoniei musculare! articula2ia coxo5
femural1 preint1 o mobilitate exagerat1! astfel ca 3oldul pare mai proieminent de partea
bolnav1.
Tulbur1ri sfincteriene! rare sub 0ernia de disc lombar1 sunt produse de 0erniile
mediane sau paramediane! care comprim1 r1d1cinile sacrate inferioare.
Tulbur1rile poten2ei sexuale sunt rare! nt6lnindu5se mai ales la 0erniile de disc
lombare joase.
Tulbur1ri vegetative pot fi vasomotorii ?paloare! ceanoa! ro3ea2aA 3i termice
?0ipotermie cutanat1A n domeniul membrului respectiv 3i mai ales la extremitatea distal1.
"ielea poate fi lucioas1! intins1! uscat1 sau umed1. Indicele oscilometric poate fi diminuat.
:ipotermia poate fi produs1 de un reflex vasoconstrictor superficial! dat de durere. 7e
mai pot observa mioclonii sau mioritmii! crampe dureroase n mu3c0ii gambei 3i coapsei!
prin irita2ia mecanic1 a r1d1cinii motorii! comprimat1 de 0ernia de disc.
7imptomele la distan21 pot s1 apar1 uneori! deton6nd o suferin21 3i deasupra
leiunii. Astfel se poate nt6lnii semnul .abins#i uniFsau bilateralB tulbur1ri de
sensibilitate p6n1 la plic1.
"araliia total1 a sciaticului exprim1 simptomatologia legiunii sciaticului popliteu
extern 3i intern 3i a musculaturii posterioare a coapseiB piciorul balant nu va permite
flexia gambei pe coaps1. Vom observa o 0ipotomie fesier1! cu pliul cobor6t! mersul este
posibil! dar c0inuitor! cvadricepsul permi26nd mi3carea nainte a gambei. 'idicarea pe
v6rful picioarelor sau statul pe c1lc6i sunt imposibile.
Atrofiile musculare apar tardiv$ uneori sunt mascate la picior 3i gamb1 de
preen2a unui edem! 3i la coaps1! de gr1sime.
'eflexele a0ilian! medioplantar! plantar extern! tibiofemural posterior
peroneofemural posterior sunt abolite.
Tulbur1rile de sensibilitate obiective cuprind piciorul aproape n ntregime cu
excep2ia por2iunii interne a plantei 3i a maleolei interne 3i partea lateral1 a gambei.
-aualgia apare n caul interes1rii complete sau iritative a fibrelor sciaticului popliteu
intern.
Tulbur1rile de sensibilitate subiective sunt frecvente! constituind obi3nuit primul
simptom de suferin21 n leiuni radiculare tronculare.
Tulbur1rile vasomotorii 3i trofice se manifest1 prin edem al piciorului3i gambei!
0iperaerotoa plantar1! decolarea 3i usc1ciunea pielii gambei! altera2ii ale ung0iilor!
ulcera2ii torpide ale plantei! modific1ri de temperatur1 cutanat1.
"araliia nervului sciatic extern impiedic1 flexia dorsal1 a piciorului 3i falangelor
proximale ale degetelor 3i face dificil1 abduc2ia piciorul. Aceasta determin1 o c1dere a
piciorului n varus aLuin 3i mers stepat$ bolnavul este obligat n mers s1 ridice genunc0iul
3i s1 flectee mult gamba de partea bolnav1! iar c6nd se sprijin1! piciorul ibe3te solul cu
v6rful 3i marginea sa extern1. Mersul pe c1lc6i este imposibil! bolnavul nu poate %bate
22
m1sura& cu piciorul afectat. -6nd bolnavul se sprijin1 pe un singur picior! tendoanele
extensorilor degetelor ale peronierilor 3i tibialul anterior sunt proeminente de partea
s1n1toas1 3i de partea paraliat1 ?proba statului ntr5un picior 5/rommentA.
;n paraliiile disociate ale sciaticului popliteu extern! leiunea exclusiv1 a tibialului
anterior permite abduc2ia piciorului! n leiunea iolat1 a musculocutamului se produce a
deviere a piciorului n varus cu prestarea mi3c1rii de extensie a degetelor.
;n ca de paraliie total1 a sciaticului popliteu extern se mai pot observa unele
mi3c1ri %suplimantare& n interiorul inervat de el ?-0usidA$ flexia puternic1 a degetelor
?efectuat1 de sciaticul popliteu internA se nso2e3te de o u3oar1 extensie a picioruluiB
reflexarea brusc1 a flect1rii degetelor! de o discret1 extensie a lor.
Tulbur1rile de sensibilitate ocup1 partea lateral1 a gambei 3i dosul piciorului.
-omprimarea trunc0iului sciatic popliteu extern de g6tul peroneului nu provoac1
paresteii 3i nu este dureroas1.
"araliia sciaticului popliteu intern duce la imposibilitatea flexiei plantare a
piciorului cu pes calcaneus! imposibilitatea de a ridica 3i a merge pe v6rful picioarelor. ;n
mers bolnavul ibe3te solul cu c1lc6iul ?mers talonatA! v6rful fiind ridicat 3i prin ac2iunea
antagonist1 a tibialului anterior. ;n afar1 de pes calcaneus! se pot produce deform1ri prin
anc0iloa tibiotarsian1! 3tergerea jgeabului retromaleolar! turtirea bol2ii plantare 3i un
picior n %g0eata& cu degetele n %ciocan&! prin ac2iunea antagonist1 a flexelor dorsali ai
degetelor 3i paraliia interoso3ilor. .olnavul nu poate face flexia plantar1! r1sfirarea
?evantaiulA sau abdu2ia degetelor.
Testele cele mai des folosite pentru eviden2ierea paraliiei sciaticului popliteu
intern sunt$
imposibilitatea de a ridica c1lc6iul dac1 v6rful piciorului r1m6ne fix pe sol
?"IT'E7A
n sta2iunea ntr5un picior! tendonul lui A0ile r1m6ne moale 3i gemenii nu se
contract1 ?/rommentA
bolnavul n decubit ventral! dac1 flectea1 cu putere gamba pe coaps1! are piciorul
fix de partea s1n1toas1 3i balans pe partea paraliat1.
'eflexele a0ilian 3i medio5plantar sunt abolite! reflexul plantar extern poate fi inversat
sau indiferent.
Tulbur1rile de sensibilitate obiectiv1 se asocia1 relativ frecvent cu fenomene
caualgice. 7indromul canalului tarsian Nec# este provocat de compresiunea nervului
tibial posterior n canalul osteofibroligamentos tibioastragalocalcamean! de obicei
consecutiv traumatismelor locale ing0inaleB reflexul a0ilian diminuat sau exagerat uni5
sau bilateral n 0erniile *4! etc.
8.,@. /orme clinice 8.,@. /orme clinice
:ernia de disc clasic1. Apare la t6n1rul s1n1tos! dup1 un traumatism al coloanei
vertebrale! imediat sau la scurt interval un lumbago acut cu contractura muscular1!
paravertebral1! care durea1 de la c6teva ore p6n1 la c6teva ile! cu intensit12i variabile.
Durerea depinde de intensitatea traumatismului! 3i cedea1 la repaus! calmante! c1ldur1
3i infiltra2ii locale cu novacain1. -6nd intervine un nou factor mecanic sau congestin!
lombalgia se poate repeta! la intervale de luni sau ani! cu intensitate 3i durat1 din ce n ce
mai mare. De obicei dup1 al 8!9!<5 lea pu3eu se adaug1 3i o sciatic1 care poate nso2i toate
criele n acela3i membru! bilateral sau alternativ. De obicei! dup1 mai multe crie! n
perioada a3a5is1 acalmie! persist1 o jen1 lombar1 sau c0iar o durere a membrului
inferior.
23
:enia de disc cu sciatica alternat1 sau basculant1 preint1 n evolu2ie crie
dureroase de sciatic1 alternant1! caracteristice 0erniei de disc.
:ernia de disc cu sciatica bilateral1 de la nceput unilateral1 3i apoi bilateral1. 7e
constat1 manifest1ri pluriradiculare! bilaterale! uneori cu predominan21 de o parte ?se
observ1 frecvent atrofie muscular1! tulbur1ri de sensibilitate! cu modific1ri de reflexeA.
Aceasta form1 se nt6lne3te n 0erniile mediane sau justamediane la *9 3i *<.
7ciatica bilateral1 sau basculant1 denot1 o compresiune intrara0idian1 3i
niciodat1 nu este de origine reumatismal1.
:ernia de disc sub rad1cin1 d1 uneori scolio1! f1r1 semne neurologice ?reflexele
miopatice 3i sensibilitatea sunt normaleA iar uneori nu exist1 nici m1car o contractur1!
durerile domin6nd tabloul clinic.
:ernia de disc cu sciatica paraliant1. ;n cursul bolii se poate instala parea! care
poate fi monoradicular1 ?cea mai frecvent1 este a r1d1cinii *4A sau poate prinde dou1 sau
c0iar mai multe r1d1cini. ;n aceast1 eventualitate! parea este mai grav1.
"araliia iolat1 a r1d1cinii 7,! este mai rar1! se observ1 paraliia mu3c0ilor lojei
posterioare a gambei! flexia piciorului pe gamba nu poate fi f1cut1 sau este limitat1!
bolnavul nu se poate 2ine pe v6rful piciorului ?semnul -iraOAB dac1 st1 n picioare nu
poate deta3a c1lc6iul de planul solului! adduc2ia direct1 a piciorului 3i flexia degetelor
sunt imposibileB reflexele 3i medioplantar sunt abolite.
"araliia biradicu3ar1 *457,. /lexia 3i extensia piciorului nu sunt posibile. Exist1
un stepaj complet. Apare de obicei n 0erniile mediane sau n 0eniile laterale multiple.
/orma paraplegic1. Dup1 o fa1 algic1 ini2ial1! se instalea1 uneori o fa1
paralitic1! care caracteriat1 prin paraplegie! tulbur1ri sfincteriene! anesteice de tip
radicular. ;n faa paralitic1! durerile trec pe al doilea plan sau c0iar pot disp1rea.
:ernia de disc asociat1 cu alte afec2iuni vertebro5medulare ?tumori medulare!
c0isturi 0idatice vertebrale! tumori vertebrale! angiomi vertebraliA.
8.,,. Examene paraclinice 8.,,. Examene paraclinice
*ic0idul cefalora0idian ob2inut prin punc2ie lombar1 ntre *457,! este adesea
normal! rareori se constat1 0iperalbuminoa.
Examenul radiologic eviden2ia1 dou1 categorii de modific1ri ce pot coexista cu
0ernia ?sacrali1ri spina bifid1! spondilolisteiaA 3i semne de preum2ie ?scolioa
dispari2ia curburii lombare! pensarea global1 a discului paravertebralA care pledea1
pentru o 0ernie intrara0idian1. Absen2a acestor modific1ri nu elimin1 ns1 posibilitatea
unei 0ernii de disc. ;n acela3i timp! acest examen ajut1 s1 elimine morbul "ott sau
cancerul vertebral! care adesea se manifest1 clinic printr5o sciatic1 sau o lombalgie! care
pot fi confundate cu 0ernii de disc.
Examenul radiologic cu ajutorul substan2elor de contrast ?mielografia 3i
radiculografiaA arat1! n caul 0erniilor de disc! semne de certitudine ! care n acela3i timp
permit 3i localiarea leiunii.
8.,8. Diagnostic 8.,8. Diagnostic
Diagnostic poitiv. Acest diagnostic se pune pe baa datelor culese din anamnea
?eforturi fiiceA! evolu2ia n dou1 etape$ ?lumbago! apoi sciatic1A! apoi crie! modificarea
durerilor n raport cu poi2ia corpului.
24
Diagnostic de localiare se face pe baa semnelor clinice obiective! la care se asocia1
examenele complementare ?radiografia! mielografia! examenul *.-.'A! vor fi reervate
unor cauri care preint1 circumstan21 special1.
Diagnosticul diferen2ial. Este baat pe date clinice 3i radiologice. 7e vor elimina$
sindromul sciatic! dat de diverse alte afec2iuni ?medulare! vertebrale! sciatice sau
parasciaticeA 3i durerile localiate n membrul inferior! date de o pseudosciatic1 3i de algii
simulate.
Afec2iunile medulare dau dureri mai mari noaptea n decubit! din aceast1 cau1
bolnavul prefer1 s1 mearg1 sau s1 doarm1 n fotoliu ?durerile nocturne se nt6lnesc doar
excep2ional n 0erniile de discA. Evolu2ia lent1 3i progresiv1 a simptomelor! absen2a
modific1rilor radiologice caracteristice pentru 0ernie! durerile n decubit! care se
ameliorea1 c6nd bolnavul merge! disocierea albuminocitologic1! oprirea lipiodulului la
nivelul corpului vertebral! sunt elemente pe care se poate pune diagnosticul de tumoare
medular1.
(ranuloamele spa2iului epidurar ?tuberculoa! bruceloa! etc.A se deosebesc u3or de
0erniile de disc prin evolu2ia bolii alterarea st1rii generaleB toate aceste afec2iuni av6nd o
origine infec2ioas1.
Ara0noiditele simple au evolu2ia lent1! progresiv1 cu dureri radiculare sau
cordonale! manifestate printr5o sciatic1 continu1. Exist1 n plus tulbur1ri de sensibilitate!
paree! tulbur1ri sfincteriene! care dau un tablou clinic de compresiune. *ipse3te
contractura muscular1! ca 3i scolioa.
:ematomielita apare dup1 un traumatism vertebral! o c1dere sau un efort mare.
7emnele neurologice apar rapid ?parea! tulbur1ri de sensibilitate disociateA.
7creloa n pl1ci! n forma dureroas1! preint1 dureri radiculare n membrele
inferioare! asociate cu contractura musculaturii lombare 3i limitarea mi3c1rilor. ;n
evolu2ia bolii se pot nt6lni perioade de resim2ire. Absen2a traumatismului ini2ial!
preen2a altor semne discrete neurologice u3urea1 diagnosticul. =neori datorit1
eforturilor! un bolnav de screloa n pl1ci poate face 3i o 0ernie de disc.
Tbesul dorsal d1 dureri fulgerante n unul sau n ambele membre inferioare.
Infec2ia specific1 n antecedente! modific1ri neurologice! reflexele a0iliene abolite! absen2a
traumatismului 3i contracturii mu3c0ilor paravertebrali sunt elemente care arat1 originea
bolii.
"eriradiculita cronic1 sau fibroa tecii radiculare! datorit1 unor procese
inflamatoare! degenerative sau vasculare! preint1 acelea3i simptome ca 3i n 0ernia de
disc n pu3euri! dar totdeauna d1 numai simptome iritative 3i niciodat1 de compresiune.
8.,9. Afec2iuni vertebrale 8.,9. Afec2iuni vertebrale
-ancerul vertebral lombar! primitiv dau secundar! apare dup1 <@ de ani! evoluea1
rapid 3i progresiv! cu dureri lombare 3i lombosciatice uni sau bilaterale! iar n final se
instalea1 un sindrom de coad1 de cal. Evolu2ia durea1 de la c6teva s1pt1m6ni la maxim
C luni. "oate debuta dup1 un traumatism cu durere intens1! continu1! progresiv1! ce nu
cedea1 la repaus sau calmante. 7e constat1$ anemie! sl1bire general1 !V7:5ul!
radiografia coloanei vertebrale arat1 modificarea corpului vertebral! apoi turtirea
vertebrei cu spa2iile intervertebrale conservate. ;n antecedentele bolnavului se poate
decela existen2a unor tumori! care a fost sau nu operar1.
Morbul "ott lombar! incipient sau oligisitomatic se poate manifesta cu dureri
lombare sau lombosciatic1 uni sau bilateral1. 7e asocia1 cu contractura musculaturii
lomabare 3i dispari2ia lordoei. "entru diagnostic se 2ine cont de $ antecedente ? infec2ie
25
tuberculoas1A ! v6rsta ?tineriA! V7:! calmarea durerii n repaus! radiografia coloanei
vertebrale ?pensarea simpl1! asimetric1 a discului intervertebral 3i mai t6riu tasarea
corpurilor vertabraleA. Morbul "ott! datorit1 deform1rii coloanei vertebrale! rareori se
poate asocia cu o 0ernie de disc.
Tuberculoa ganglionar1 paravertebral1 lombar1 se poate propaga la defileul
interdisco5ligamentar 3i poate cuprinde r1d1cina! d6nd o lobosciatic1! la nceput f1r1
semne radiologice. Mai t6riu apar modific1ri caracteristice morbului "ott.
.oala Nummel I Verneuil ?spondiloa traumatic1A apare la tineri dup1 un
traumatism vertebral moderat cu discrete dureri locale! trec1toare ?,58 s1pt1m6niA
urmate de un interval de C5,8 luni sau c62iva ani! dup1 care apar dureri radiculare uni
sau bilaterale 3i cifoa! iar ulterior c0iar un sindrom e compresiune medular1. Debiul
dureros poate persista 3i se poate confunda cu o lombosciatic1 prin 0ernia de disc.
'adiografia arat1 o vertebr1 cuneiform1! l1sat1 anterior! cu discurile conservateB uneori
exist1 3i osteofite nso2ite c0iar de pensarea sau 3tergerea discului.
7acraliarea vertebrei *4. Exist1 o sacraliare ?boal1A cu simptome clinice$ dureri
uni sau bilaterale surde! continue! uneori exacerbate! localiate paravertebral! iradiate n
fes1! rareori de5a lungul sciaticului. 7acraliarea este un factor predispoant important n
formarea unei 0ernii de disc astfel nc6t ori de c6te ori o sciatic1 cronic1! intermitent1 este
rebel1 la tratament 3i este asociat1 cu o sacraliare! trebuie s1 se suspectee o 0ernie de
disc.
7pondilolisteia. 7e manifest1 prin dureri lombare sau lombosciatic1 uni sau
bilaterale! f1r1 teritoriu precis! localiate mai ales n fes1 3i pe fa2a posterioar1 a coapsei.
Mu3c0ii paravertebrali sunt contracta2i 3i exist1 0iperlordoa lombar1! nso2it1 de
antepulsia toracelului 3i de depresiunea median1 lombar1 deasupra vertebrei *4. "e linia
median1 exist1 un 3an2 n locul crestelor apofielor spinoase ale vertebrelor *< 3i *4B
exist1 dureri la presiunea apofielor spinoase de la nivelul alunec1rii. Mi3c1rile ra0isului!
n special de anteflexiune! sunt limitate 3i provoac1 dureri. 'adiografia arat1 alunecare
vertebrelor! pensarea discului subiacentB se poate vedea leiunea articular1! care a produs
alunecarea. Diagnosticul este mai dificil c6nd se asocia1 cu o 0ernie de disc.
:ernia nuclear1 intraspongioas1. 'adiografic! la nceput procesul nu poate fi pus
n eviden21. )odulii se pot nt6lni n mai multe vertebre! fapt cere pledea1 pentru o boal1
general1 a discurilor intervertebrale. 7e presupune c1 cicatricele vasculare pot alc1tui
locuri de minim1 reisten21! pe unde 0ernia1 2esutul discal.
;n osteoporoele accentuate 3i n mieloame se pot produce rupturi n lamele
cartilaginoase iar discul se poat1 astfel p1trunde n corpul vertebral. Astfel de modific1ri
se datorea1 eforturilor fiice sau traumatismelor minime ?care pot determina rupturi n
lamele cartilaginoase 3i secundar prolabarea discului n corpul vertebralA. ;n traumatisme
grave! astfel de prolab1ri se pot produce c0iar dac1 lamele cartilaginoase nu au mai fost
deloc leate p6n1 la traumatisme.
/ormarea nodulilor 7c0morl n urma traumatismelor devin viibili radiologic
dup1 mai multe s1pt1m6ni de la traumatism. Ace3tia pot exista 3i n afara unui
traumatism evident. -linic s5a remarcat adesea ca indiviii la care apar pe radiografii!
nodulii cartilagino3i la nivelul vertebrelor lombare! se pl6ng de lombalgii.
Algiile membrului inferior. 7ciatica prin leiune primar1 n nerv ?sciatica
intrisec1A poate avea urm1toarele caue$ infec2ii ?sifilis! tuberculo1! paludism! grip1!
etc.A! intoxica2ii exogene ?guta 3i diabetA! tulbur1ri circulatorii ?sciatica varicoas1A! leiuni
directe ale nervului ?glonte! sc0ije! sec2iuni! injec2ii cu solu2ii medicamentoase caustice sau
necroanteA! tumori ale nervului! etc. 7ciatica nevritic1! entitate clinic1 mai pu2in
frecvent1 dec6t cea prin 0ernia de disc are evolu2ie acut1 3i se vindec1 medical.
26
Antecedentele! examenului neurologic 3i cel radiologic arat1 natura leiunii. O sciatic1
cronic1! grav1! recidivant1! rebel1 la tratamentul medical 3i balnear nu este o sciatic1
nevrotic1! ci este provocat1 de caue neurovertebrale 3i n special de o 0ernie de disc.
7ciatica prin infec2ie de focar. -oncep2ia c1 ar provoca leiuni ale nervului sciatic a
fost mult exagerat. Vindecarea este produs1 de repausul impus de covale3cen21.
7ciatic1 reumatismal1. ;nlocuie3te vec0e nomenclatur1 de sciatic1 esen2ial1!
idiopatic1 sau criptogenetic1! pe baa faptului c1 sindromul dureros apare sau se
accentuea1 ca 3i durerile reumatismale! odat1 cu sc0imb1rile timpului ?frig! umiditateA.
Datorit1 varia2iilor climatice apar si algiile de natura foarte deosebit1. 7ciatica
reumatismal1 pur1 este excep2ional de rar1.
7ciatica reflex1 de origine static1 sau sciatica ortopedic1 apare ca o manifestare
secundar1! reflex1! datorit1 unor st1ri patologice func2ionale n grupele musculare! care
iau parte la func2ia mersului ?musculatura lombar1! fesiera! etc.A. 7t1rile de excita2ie
mialgic1 determin1 o nevralgie sciatic1. Durerile ar fi doar fenomene de irita2ie! care
traduc modific1ri patologice cu localiare divers1. 7ciatica ortopedic1 ar ave drept caue
principale piciorul plat! genu valgum! genu recurvatum! artrite 3oldului ! luxa2ia
congenital1! etc.
"arasciatica ?sciatica simptomatic1 extrinsec1A cuprinde toate procesele patologice
n jurul nervului 3i care comprim1 sau irit1 nervul n orice punct de pe traiectul s1u.
Irita2iile intrara0idiene pot fi date de morbul "ott! cancerul vertebral! fracturi! spondilite!
etc.
;n vecin1tatea plexului lombosciatic! la nivelul bainului se pot nt6lnii metastae
sacrate! metastae de la distan21 sau din vecin1tate ?cancer uterin latentA! osteosarcoamele
cu punct de plecare din bain! tumori de abcese n psoas! anevrisme de arter1 iliac1!
perianexita! tumori utero5ovariene! sarcina! traumatisme obstreticale! neoplasm direct
sau abcese isc0iorectale. ;n vecin1tatea trunc0iului 3i a ramurilor se pot g1si$ tumori!
fracturi! anevrisme! care se devolt1 la nivelul coapsei sau gambei.
"seudosciatica poate fi produs1 de o serie de afec2iuni dureroase ale membrului
inferior! care nu au nici un raport cu sciatica cu care adesea este confundat1. Durerile
sunt articulare! osoase! musculare sau vasculare 3i nu au o cau1 n sistemul nervos.
:ematoamele post traumatice ale fosei iliace pot da dureri 3i paree n membrul
inferior.
Mioita scurta! psoita poate da dureri n membrul inferior cu dificultate n
flexiunea trunc0iului.
Algii ale membrului inferior pot fi produse de diferite leiuni ale sistemului nervos!
n afara unor leiuni ale sciaticului.
Meralgia paresteic1 ? nevralgia nervului femurocutantA dureri pe fa2a antero5
extern1 a coapsei! arsuri paresteii! 0ipoesteie. Afec2iunea se poate nt6lni 3i n 0ernia de
disc.
)evralgia crural1 d1 dureri pe fa2a anterointern1 a coapsei! n genunc0i 3i pa fa2a
intern1 a gambei! iradiind p6n1 n c1lc6i. 7e constat1 0ipoesteie n acela3i teritoriu!
reflexul rotulian diminuat sau abolit! deficit motor 3i limitarea flexiuni gambei. *a
ap1sarea nervului sau prin elonga2ia lui ?flexiunea gambei pe coapsa n decubit ventralA se
produc dureri. 7indromul poate ap1rea n urma unui efort.
Algiile simulate se pot deosebi prin examene clinice 3i radiologice.7ciatica este u3or
de recunoscut dup1 traiectul dureri spontane! prin caracterul durerilor obiective puse n
eviden21 prin semnul )eri! *aseLue sau .onnet! prin semnul -0arnleO! prin preen2a
punctelor dureroase Valleix! prin semnul lui 'oger! etc.
27
7ciatica de origine radicular1 se recunoa3te prin preen2a semnului )affiger! topografia
tulbur1rilor de sensibilitate motorii 3i are flexelor! etc.
7ciatica prin 0ernia de disc se recunoa3te prin$ evolu2ia in doi timpi ?lumbago5
sciatic1A! cu caracter cronicB radiculargie rebel1 3i recidivantB varia2i n intensitatea
durerilor! n func2ie de diferire atitudiniB declan3area durerilor prin percu2ia apofielor
spinoase sau prin percu2ia paravertebral1B tulbur1ri de sensibilitate de tip radicularB
paree monoradiculareB atitudini antalgice ?scolioa! contractura muscular1 A. Examenul
radiologic simplu 3i cu substan2e de contrast arat1 sediul 3i natura leiuni.
9.T'ATAME)T 9.T'ATAME)T
Tabloul clinic de 0ernie de disc trebuie ncadrat n una din cele dou1 grupe
nosografice$ 0ernis de disc simptopatica 3i 0ernie de disc boala. Aceast1 ncadrare este
foarte important1 n cea ce prive3te tratamentul 3i pronognosticul.
:ernia de disc boala! repreint1 forma clasic1! n care traumatismul are rolul
declan3ator predominant! iar 0ernia la r6ndul ei are rolul determinant n manifestarea
clinic1. *eiunile de nivelul regiunii interdisco5ligamento5apofiare sunt secundare 3i
minore. *a radiografia coloanei vertebrale se constat1 de cele mai multe ori o coloan1
normal1. 7e poate vedea o pensare cu o discartro1 secundar1! ciocuri osteofitice uni F sau
bilaterale la nivelul 0erniei. Toate aceste 0ernii de disc trebuie operate! iar reultatele sunt
bune n E4H din cauri.
:ernia de disc simptomatic1 sau atrodiscopatia vertebral1 este o manifestare
secundar1! n caul unor leiuni situate n defileul interdisco5ligamento5apofiar sau care
pot cuprinde ntreaga coloan1 vertebral1. *eiunile pot fi de natur1 inflamatoare!
degenerativ1 sau circulatorii. *a nceputul bolii! simptomele de lobosciatic1 sunt iritative
fiind o consecin21 a procesului anatomopatologic situat n regiunea interdisco5ligamento5
apofiare. Discul intervertebral! de3i sufer1 un proces de involu2ie poate face fa21 func2iei
sale! dar apari2ia leiunilor la nivelul regiuni interdisco5ligamento5apofiare duce la o
deteriorare accentuat1 a discului 3i la orice mic efort fiic se produce o 0ernie de disc care
d1 simptome de compresiune. "rin urmare simptomele de compresiune sau deficit
radicular sunt un efect asupra procesului inflamator din ona interdisco5ligamento5
apofiare combinat cu o 0ernie de disc secundar1.
:ernia de disc simptomatic1 se b1nuie3te c6nd traumatismul lipse3te 3i exist1
deteriorarea mascat1 a discurilor intervertebrale. 7e va opera doar dac1 tratamentul
conservator este ineficace sau dac1 fenomenele de compresiune 3i de deficit sunt nete.
Dup1 opera2ie leiunea primar1 anatomopatologic1 se poate extinde sau poate lua c0iar o
aliur1 acut1! astfel se explic1 de ce unii bolnavi au dureri mari n perioada postoperatorie.
;n asemenea cauri tratamentul operator se completea1 cu un tratament post operator
medical 3i fiioterapic corect! intens 3i de lung1 durat1. :erniile de disc simptomatice
operate sau vindecat n mai pu2in de 4@H din cauri.
;n unele forme de 0ernie de disc simptomatic1 n faa iritativ1! care nu cedea1
dup1 tratament medical se face laminectomie decompresiv1 ?ridicarea lamelor vertebrale!
extirparea ligamentului galben! coagularea vaselor! etc.A ! cere ntrerupe unele arcuri
reflexe 3i astfel este posibil ca durerea s1 cedee.
Tulbur1rile de circula2ie de la nivelul cicatricei operatorii din regiunea interdisco5
ligamento5apofiare sunt responsabile de criele de lombosciatic1 iritativ1 care apare
28
dup1 un efort! frig! etc.! la bolnavii opera2i de 0ernie de disc cu luni sau ani nainte.
Tratamentul 0erniei de disc lombare este medical sau medico5c0irurgical! depin6nd de
faa n care se g1se3te boala 3i modul ei de evolu2ie ?dac1 progresea1! este sta2ionar1 sau
regresea1A. *a instituirea tratamentului se va avea n vedere de c6nd datea1 ultima
cri1 3i c6t a durat.
9.,. Tratamentul conservator 9.,. Tratamentul conservator
Indica2iile acestui tratament sunt$ 0ernia de disc n faa lombagie! 0ernia de disc n
faa de lombosciatic1 in primele trei sau patru puseuri nu sunt tulbur1ri de sensibilitate
sau de motilitate iar puseul este ?sub dou1 luniA in timp ce puseul anterior a fost de scurt1
3i intervalul dintre acestea a fost mare ?luni sau aniA.
9.8. Tratamentul medicamentos 9.8. Tratamentul medicamentos
7e vor administra analgeice sau antiinflamatori. Acestea sunt eficiente datorit1
fenomenelor congestive peri0erniare 3i radiculare. 7e folosesc at6t antiinflamatoare
nesteroidiene ca Aspirina! Indometacid! )aproxen! Ibufrofen! c6t 3i glucocorticioi
administra2i oral ?"rednison 9@5<@ mgFiA sau local ?paravertebral sau epitularA. 7e mai
pot administra decontracturante precum$ -loroxaon! MOdocalm! MOolastan.
Aspirina este un antiinflamator foarte folosit datorit1 eficien2ei mari 3i a toxicit12ii
reduse. Efecte adverse$ deoarece Aspirina prelunge3te timpul de s6ngerare <5D ile este
contraindicat1 cu o s1pt1m6n1 nainte interven2iilor c0irurgicale$ cel mai frecvent efect
advers este irita2ia gastric1! fenomen ce poate fi atenuat prin administrarea
medicamentului postprandial! diolvat n lic0id.
7e poate face ra0ianesteie ? cu ,!4 ml. )ovocaina GH pentru adul2iA cu repaus
total pe pat tare timp de 9 ile n poi2ie de relaxare muscular1 complet1. 'a0ianesteia
face s1 dispar1 contractura lombar1! cedarea edemului r1d1cinii 3i a discului!
ameliorea1 tulbur1rile vasculare. -ria poate trece complet! par2ial sau poate persista
neinfluen2at1. Dac1 unele simptome persist1 se a3teapt1 c6teva ile n repaus! deoarece
acestea pot ceda treptat. Dac1 o parte din simptome persist1! se recomand1 poi2ia de
suprarepaos ?cu genunc0i flecta2iA! adic1 o poi2ie de lordo1 mionim1 sau c0iar de cifo1
lombar1. Aceasta este poi2ia de relaxare minim1 a mu3c0ilor lombari 3i o desc0idere a
spa2iilor lombosacrate. "entru a ob2ine dispari2ia contracturii musculare! se fac infiltra2i
paravertebrale cu )ovocain1 ?<@5,@@ ml.! solu2ie ,HA de 859 ori pe s1pt1m6n1 )ovocaina
solu2ie ,H n r1d1cina suspectat1 de compresiune la 8 ile ?n total <5C injec2iiA.
)ovocaina se poate asocia cu iod 3i sulf ?T0OiodocainA. Injec2iile paravertebrale cu
)ovocain1 au drept scop blocajul fibrelor nervoase. 7e mai administrea1$ antinevralgie!
vitamina .,58@@mg! 0idrocortion intramuscular epidural sau n disc.
9.9. Tratamentul fiioterapeutic 9.9. Tratamentul fiioterapeutic
;n caurile n care c1ldura aplicat1 diminuea1 durerile! se pot face ,8 3edin2e de
rae ultra5violete sau C 3edin2e de radio5terapie n do1 antiinflamatoare ?o 3edin21 la 8
ileAB la femeile sub <4 de ani nu se face radio5terapie! disternie! ioni1ri cu :istamin1!
ultra5sone5terapie radicular1. -el mai utiliat este curentul galvanic av6nd efecte
analgetice! sedative! vasomotorii! trofice 3i de stimulare a excitabilit12i musculare. Are
avantajul c1 se poate aplica n orice stadiu de evolu2ie a bolii. *a aplicarea electroilor se
va folosi un strat 0idrofil umeit n apa c1ldu21.
29
-urentul diadinamic are efecte analgetice! 0iperemiate 3i dinamogene.
Dintre formele de curen2i diadinamici sunt utilia2i$difaatul fix ?D/A care este cel mai
analgetic! ridic6nd pragul sensibilit12ii la durere. Are efect de mbun1t12ire a circula2iei
arteriale prin in0ibarea simpaticului. Din aceste motive este utiliat ca form1 de
introducere n aplica2iile cu scop primordial analgetic.
perioada scurt1 ?"7A are efecte excitator! toniciant! ac2ion6nd ca un masaj
profund mai intens! are efect resorbutil iar dup1 mai multe minute! produce o analgeie
secundar1 cu o durat1 destul de lung1.
perioada lung1 ?"*A preint1 un efect analgetic 3i miorelaxant evident 3i persistent!
de asemenea anticongestiv. Este preferat n st1rile dureroase pronun2ate 3i persistente.
ritm sincopat ?'7A are cel mai pronun2at efect excito5motor! reali6nd o adev1rat1
gimnastic1 muscular1 3i fiind astfel cel mai indicat n atoniile musculare ?normoinervateA
post5operatorii.
7e va folosi strat 0idrofil iar la sf6r3itul aplica2iei se va urm1ri reac2ia cutat1.
-uren2ii de medie frecvent1 au ac2iune analgetic1! vasomotorie cu efect
0iperemiat 3i ac2iune resortiv1B cu efecte decomtracturante! vasomotori5vasculotrofice!
miorelaxante ?prin vasodilata2iile produseA. /recven2ele %mijlocii& ?,8 :A activea1
func2iile celulare! reglea1 tonusul modificat patologic! 0iperemie activ1 a vaselor
profunde! 0iperlimfemie! resorb2ie rapid1 3i evident1 a edemelor 3i excudatelor
perineurale! mai ales post5traumatice! reali6nd un micromasaj activ de profunime al
musculaturii striate! cu efecte benefice n contracturi 3i retracturi musculare.
9.<. Masaj 9.<. Masaj
Masajul spatelui 3i regiunii lombosacrate. 'egiunea lombosacrat1 corespunde
peretelui posterior al trunc0iului ?toracelui 3i abdomenuluiA 3i este format1 din coloana
vertebral1 3i toate p1r2ile moi care sunt situate napoia coloanei. ;n mare! regiunea
dorsolombar1 are forma cubat1 cu convexitatea principal1 napoi. "e linia median1! n
dreptul coloanei vertebrale exist1 un 3an2 vertical! n fundul c1ruia proeminen2a
apofielor spinoase ale vertebrelor. -oloana vertebral1 preint1 mai multe curburi n
plan sagital care sunt normale$ prima este cervical1 3i are convexitatea nainte! a doua
este dorsal1 cu convexitatea napoi! a treia lombar1 cu convexitatea nainte 3i a patra
corespunde regiunii sacrococcigiene 3i are convexitatea napoi. ;n st1ri patologice pot s1
apar1 devieri de la normal ale acestor curburi. De obicei o deviere ntr5o anumit1 regiune
este nso2it1 3i de modific1ri compensatoare n celelalte regiuni nvecinate ale coloanei
vertebrale. De o parte 3i de alta a spa2iului median se afl1 masele musculare
paravertebrale! care se 3terg treptat lateral! continu6ndu5se cu reliefurile costale.
"lanurile profunde sau musculare cuprind patru planuri de mu3c0i$ un plan
format din mu3c0i trape 3i marele dorsal! al doilea plan alc1tuit1 din romboid 3i p1trat!
al treilea din micii din2a2i 3i planul cel mai profund cuprinde mu3c0ii spinali care sunt
distinc2i n regiunea dorsal1 3i fac mas1 comun1 n regiunea lombosacral1. ;n ansamblu!
forma2iunile musculare formea1 o mas1 care umple 3an2ul costovertebral av6nd cea mai
mare grosime c1tre linia median1 3i sub2iindu5se c1tre ung0iul coastelor.
Mesajul spatelui se face la bolnav n decubit vertical! cu bra2ele n abduc2ie. 7e
ncepe cu neteirea de jos n sus! de la crestele iliace 3i sacru n regiunea cervical1! spre
umeri 3i acsile. Dup1 neteire se trece la ap1sarea 3i neteirea pieptene! apoi la manevre
de fr1m6ntare! geluire cu patru 3i fic2iune. *a nivelul spa2iilor interspinoase se pot face
fric2iuni 3i vibra2ii. 7e execut1 baterea! fie cu palmele! fie cu partea cubital1 a m6inii! fie
cu pumnul sau cu partea dorsal1 a falangelor. ;n spa2iile intercostale se face un masaj sub
30
forma de neteire! ap1sare 3i geluire! fric2iune 3i vibra2i! executate cu un deget sau cu
dou1.
Masajul regiunii lombosacrate se ncepe cu neteirea de regiunea fesier1 n sus 3i n
afar1! spre creasta iliac1 3i continu6nd regiunea lomabar1 executat cu palma 3i cu
degetele ntinse n sus! apoi lateral. 7e continu1 cu fr1m6ntarea! care se face mai energic!
sub form1 de geluire cu baa m6inii! pornind de la coloan1 de o parte 3i de cealalt1. 7e
execut1 3i fric2iuni ale crestei osului iliac! combinate cu vibra2i! se contiunu1 cu baterea
regiunii lombare.
Masa muscular1 lombar1 este deseori sediul unor lombagii care se caracteriea1
prin contractur1 3i dureri vii. ;n caul de contracturi dureroase se intervine cu neteirea
u3oar1 prelungit1! urmat1 de masaj vibrator.
"e osul sacrat se inserea1 o serie de mu3c0i prin intermediul a numeroase
ligamente 3i tendoane! care sunt deseori sediul nodulilor reumatismali.
Dup1 masajul efectuat in regiunea spatelui sau lombosacrat este necesar s1 se
efectuee mi3c1ri pasive 3i active ale coloanei 3i uneori gimnastic1 prin corectarea
diferitelor deforma2ii ale coloanei ?lordieiA precum 3i nt1rirea musculaturii
paravertebrale. ;n ca de lordo1 accentuat1 se urm1re3te nt1rirea musculaturii
anterioare a coloanei vertebrale din regiunea lombosacrat1 3i a musculaturi abdomenului.
7unt indicate urm1toarele exerci2ii$
bolnavul n decubit dorsal pe pat cu genunc0i u3or flecta2i 3i fixa2i de un ajutor!
execut1 mi3c1ri de flexiune a trunc0iului pe bainB
bolnavul n decubit dorsal ridic1 membrele inferioare! flect6nd coastele pe bain!
genunc0i fiind extin3iB
n aceea3i poi2ie cu genunc0i extin3i! execut1 mi3c1ri de fleiune a trunc0iului pe
bain 3i napoiB
n aceea3i poi2ie bolnavul execut1 mi3c1ri de ciclism cu membrele inferioare.
;n formele acute este indicat1 crioterapia! iar cura balnear1 este contraindicat1.
'iscurile balneoterapiei se datoresc presiunii 0idrastatice care deplasea1 masa sanguin1
a membrelor inferioare 3i din abdomen spre torace 3i concomitent presiunea venoas1
central1 cre3te p6n1 la dublu fa21 normal. ;n aceste condi2ii exist1 risc de edem pulmonar.
Temperatura ridicat1 a b1ii mai ales c6nd bolnavul face mi3c1ri n ap1! poate determina
cre3terea temperaturii centrale 3i s1 accentuee mai mult solicitarea circulatori. -1ldura
la r6ndul ei este susceptibil1 de a reactiva fenomene inflamatori articulare latente 3i de a
stimula infec2ii discerale sau procese neoplaice.
'eguli de igien1 a coloanei vertebrale
la ridicarea unei greut12i coloana vertebral1 se va men2ine dreapt1! flect6ndu5se
doar genunc0iB
luarea unui obiect de la n1l2ime nu se va face de deasupra capului ci cu obiectul
n fa21 astfel nc6t m6inile s1 paralele cu solul.
9.4. Tratament ortopedic 9.4. Tratament ortopedic
;n 0ernia de disc f1r1 semne neurologice! in primele trei puseuri cu durat1 scurt1!
se poate face vertebroterapie. Vertebroterapia precoce se face prin trac2iuni lente
intermitente ?n axul corpuluiA! pe o mas1 special1 pentru a extinde un segment vertebral!
reglement6nd for2a 3i vitea de trac2iune. Trac2iunea este progresiv1 pentru ca n ,@ min.
s1 se ajung1 al 84@ #g. 7e va men2ine aceast1 greutate ,@ min. 3i apoi se va relaxa lent n
decurs de alte ,@ min. 7e renun21 la vertebroterapie dac1 bolnavul preint1 dureri n
timpul acesteia sau dac1 dup1 prima 3edin21 nu s5a ob2inut nici o ameliorare.
31
Vertebroterapia se mai poate face continuu! progresiv pe pat nclinat. Dup1 extensiune se
pune un corset gipsat sau lombostat! care va fi purtat trei luni! dac1 bolnavul nu mai are
dureri. -entura ortopedic1 are ca scop limitarea mi3c1rilor segmentului lombosacrat 3i
corectarea 0iperlordoei lombare. )u se face extensiune n caurile vec0i deoarece nu dau
reultate buneB aceste manopere sunt contraindicate n 0ernia de disc cu semne
neurologice.
Dup1 cedarea durerilor! bolnavului I se va permite s1 mearg1 dar va sta n repaus
<5C s1pt1m6ni dup1 profesie timp n care va evita mi3c1rile bru3te ale coloanei vertebrale!
frigul! umeeala! trepida2iile. Timp de C luni va evita efortul fiic n activitatea
profesional1! va fi reluat1 lent 3i progresiv. ;n caul de dureri suportabile f1r1 a se ivi
complica2i neurologice tratamentul medical se poate prelungii 9 luni.
9.C. Tratamentul c0irurgical 9.C. Tratamentul c0irurgical
Indica2ia interven2iei c0irurgicale se pune atunci c6nd bolnavul este invalid prin
suferin2a sa. Indica2iile operatorii absolute sunt$ 0ernii de disc acute sau cronice cu semne
de compresiune sau de ntrerupere uniFsau pluriradiculare ?deci cu semne neurologice
mari$ sindrom de coad1 de cal! sindrom motor senitiv! mixtAB 0ernie de disc cu tulbur1ri
sfincterieneB 0ernii de disc cu parestei n planteB 0ernie de disc cu semnul *aseLue
controlateralB 0ernie de disc cu sindrom de irita2ie radicular1! cu dureri mari! contracturi
3i cu imobiliarea coloanei! scolio1 dar far1 semne neurologice.
Indica2iile operatorii relative sunt$ 0ernii de disc dup1 95< puseuri dureroaseB
0ernii de disc n faa de lombalgie cu contractur1! f1r1 alte semne neurologice! care
reist1 la tratament 3i redoare care a persistat dup1 un puseu accentuat de lombosciatic1.
-ontraindica2ii$ nu se operea1 0erniile de disc cu leiuni anatomice vec0i!
ireversibile! deficit motor! atrofie muscular1! tulbur1ri sfincteriene.
Dup1 9 s1pt1m6ni de la opera2ie bolnavul ncepe s1 fac1 mi3c1ri dese coloana vertebral1
timp de o lun1! pentru a evita redoarea coloanei. Dup1 9 luni poate relua munca de birou
3i nu ridica greut12i timp de un an.
-omplica2iile postoperatorii sunt minime. Mortalitatea operatorie este nul1.
'ecidivele apar n 45,@H di cauri.
'eultatele operatorii depind de$
v6rsta bolnavului ?reultate n C@H din cauri sub <@ de ani 3i n 9@H din cauri
peste 4@ de aniA B
sexul ?la femei n climacterium se ob2in reultate slabeAB
durata bolii ?reultate slabe dac1 debutul e rede sub un an! sau peste ,@ ani n
forme cronice c6nd leiunile de vecin1tate persist1 3i dup1 extirparea 0ernieAB
forma clinic1 ?reultate foarte slabe n forma de lombalgie! iar n forma de
sciatic1 reultatele sunt buneAB
leiunile anatomopatologice ?0erniile mari sau sub r1d1cini libere sau nu! dau
reultate buneB 0erniile multiple! calcificate! cu ara0noidita secundar1 dau
reultate slabeAB
stadiul 0erniei ?reultatele operatorii la *< sunt mai slabe fa21 de *4A.
9.D.7tatus5ul postlaminectomie lombar1 9.D.7tatus5ul postlaminectomie lombar1
"ostoperator! pacientul este adus de la sala n decubit lateralB din dou1 n dou1 ore
se sc0imb1 n lateralitate dreapt1 3i st6ng1B I se aplic1 o pernu21 dur1 ntre genunc0iB
ncep6nd din a II5a i va putea sta 3i n decubitul dorsal.
32
"rogramul I ?primele dou1 ile dup1 opera2ie cuprindeA$
exerci2ii de respira2ie ?abdomino5diafragmatic1 3i toracic1! costul inferior! din
decubit dorsal 3i lateralA
exerci2ii pentru ameliorarea circula2iei periferice ?flexii5extensii de picioare! flexii
moderate de 3old 3i genunc0i! cu extensii lente din decubit lateral 3i dorsalA.
Exerci2iile durea1 ,@ min. 3i se repet1 de 859 ori pe i.
"rogramul II ?ntre iua a III5a 3i J5a posoperatorieAB se ncepe mobiliarea n afara
patului! trec6ndu5se la 3ederea pe scaun! apoi n ortostatism.
Acest program viea1$
urm1rirea n continuare a obiectivelor programului I
tonifierea musculaturii toracolombare$
decubit dorsalB extensia coloanei! cu ridicarea pieptuluiB
decubit dorsalB se presea1 puternic pe planul patului concomitent membru
superior drept 3i cel inferior st6ng apoi invers.
decubit ventral$ se ridic1 3i se aduc umerii! bra2ele spre duc spre spate
decubit ventral$ cu sprijin pe antebra2eB
decubit ventral$ ridicarea alternativ1 a unui membru inferior ntins.
tonifierea musculaturii abdominaleB
decubit dorsalB ridicarea capului 3i o u3oar1 ridicare a umerilor.
tonificarea cvadricep3ilor 3i fesierilor mariB
exerci2ii iometrice
mobiliarea membrelor inferioare$
flexii5 extensii de genunc0i 3i 3old din toate poi2iileB
decubit ventral$ flexii de genunc0i
mobili1ri ale coloanei ?din a V5a iA din ortostatismB
mi3c1ri de lateritate
mi3c1ri u3oare de rota2ie
mers cu mpingerea unui scaun cu rotileB
mi3c1ri de flexie
"rogramul III ?dup1 ,@5,8 ile urmat timp de dou1 s1pt1m6niA se aplic1 dup1 ce se scot
firele 3i pacientul pleac1 acas1 sau intr5un serviciu de recuperare 3i are n vedere
urm1toarele obiective$
tonificarea musculaturii toracolombare! a extensorilor 3i a abdominalilorB
exerci2ii de decubit ventralB
din decubit dorsal se va executa %podul&! cu ridicarea bainuluiB
exerci2ii de tonifiere a musculaturii abdominale 3i cele de contrac2ie abdomono5
lombareB
cre3terea mobilit12ii coloanei$
decubit lateral! poi2ia %coco3 de pu3c1&! apoi extensia trunc0iului 3i membrelor
inferioareB
din %patrupedie&! lordoarea I cifourea spateluiB
din decubit dorsal! se rote3te trunc0iul duc6nd membrele superioare peste piept n
partea opus1B
33
din decubit dorsal! cu bra2ele %n cruce& 3i palmele pe sol! genunc0i la E@ de grade!
se rote3te trunc0iului inferior! astfel nc6t genunc0ii s1 ating1 solul ntr5o parte
apoi n cealalt1B
nv12area unei posturi corecte intermediare ?con3tientiarea por2iunii lomabareA
exerci2iile durea1 9@ min. 3i se execut1 o dat1 pe i.
Dac1 sunt posibilit12i se execut1 3i 0idro#ineoterapeutic1 n baine! repet6nd din
ortostatism sau at6rnat acelea3i mi3c1ri pentru asupliare.
"rogramul IV ?de la <5C s1pt1m6niA are acelea3i obiecte ca 3i programul III. Exerci2iile se
vor executa din at6rnat 3i ortostatism. 7unt permise 3i c0iar indicate exerci2iile de extensie
a coloaneiB de asemenea rota2iile. Tipurile de exerci2ii vor fi selectate iar programul va
dura 9@ min.! ad1ug6ndu5se 3i 0idro#inetoterapia.
9.G.Tratamentul paraliiei de nerv sciatic 9.G.Tratamentul paraliiei de nerv sciatic
"rogramul de recuperare func2ional1 n paraliia nevului sciatic va urm1rii
sc0ema reeduc1rii func2ionale a neuropatiilor$
"revenirea devierii piciorului! mai ales cea %n eLuin& prin retractura tendonului
?7.".EA se va men2ine poi2ia n ung0i drept a piciorului printr5o atel1! mai ales noaptea!
iar n cursul ilei piciorul va fi nc1l2at cu o g0iat1 cu car6mb dur. ;n paraliia sciaticului
popliteu intern ?7.".IA pr1bu3irea bol2ii este regula! motiv pentru care de la nceput
trebuie pus un sus2in1tor plantar.Men2inerea mobilit12ii articulare a glenei 3i degetelor
mai ales n paraliiile de 7.".E. Mi3c1rile pasive n toate articula2iile piciorului 3i de
asemenea n articula2ia genunc0iului se vor repeta de c6teva ori pe i.
'eeducarea musculaturii paraliate$pentru men2inerea tonusului 3i cre3terea acestuia pe
m1sur1 ce se produce reinervarea prin$
aplicarea te0nicilor de facilitare I reflexul de reini2iere! inversarea lent1!
secven2ialitatea pentru nt1rire! contrac2iile repetate etc. I ca 3i exerci2iile
imaginative.
exerci2ii controlaterale de promovare a induc2iei poitive n musculatura
paraliat1
exerci2ii de activare muscular1 n cadrul sc0emelor Nabat.
'ecuperarea func2ionalit12ii piciorului n cadrul Nineticii de mers 3i stabilit12ii
ortostatice. ;n acest scop se execut1 exerci2ii n lan2 #inetic nc0is 3i desc0is! ca 3i felurite
exerci2ii de mers pe peren virant. At6t paraliia 7"E! c6t 3i mai ales ! n cea a 7"I o aten2ie
deosebit1 se va flexiei degetelor I func2ie de mare importan21 pentru ortostatism 3i mers.
Ortearea invalidului! n caul unor paraliii definitive. Este vorba de paraliia 7"E!
pentru care se confec2ionea1 ortee dinamice ?g0ete cu arc pentru ridicarea piciorului n
mersA. "entru paree este suficient1 aplicarea unui pantof sau g0ete cu car6mb dur.
"araliia de 7"I nu pune probleme de orteare! fiind n general bine suportat1.
9.E.Tratamentul recidivelor 9.E.Tratamentul recidivelor
Este acela3i ca n 0ernia primar1. Exist1 bolnavi ?,@5,4HA n special femei! care
dup1 opera2ie! timp de C5,8 luni! au dureri medio5dorsale sau cervico5dorsale! care
iradia1 ntr5un membru superior! din caua unei discopatii dorsale sau cervicale!
produs1 de sc0imbarea potoperatorie a staticii vertebrale. ;n aceste cauri se aplic1 un
tratament conservator! repaus! radioterapie! injec2ii locale 3i tratament etiologic. Dup1
opera2ie bolnavii pot avea crampe musculare diurne sau nocturne! localiate n special n
34
gambe. Acestea se tratea1 cu c0inina @.84 g dup1 amia1 ?dac1 are crampe noapteaA
timp de 954 ile consecutiv! apoi timp de la o s1pt1m6n1 la 9 ile. Dac1 durerile apar 3i
iua se va administra la nceput aceea3i cantitate 3i diminea2a.
7arcina 3i 0ernia de disc. 7e poate opera de 0ernie de disc gravida pan1 la luna a
cincea. -6nd fenomenul 0erniei de disc apare spre sf6r3itul sarcinii se recurge la opera2ie
cearian1.
"A'TEA 7"E-IA*A "A'TEA 7"E-IA*A
"*A) DE I)('IPI'E "E)T'= -AK='I*E 7T=DIATE "*A) DE I)('IPI'E "E)T'= -AK='I*E 7T=DIATE
-AK=* , -AK=* ,
7urse
familie
pacient
/O
ec0ipa medicala
Date fixe$
identitatea$ "opescu Irina
varsta$ 4E ani
data internarii$ @9.@9
starea civila $ casatorita
(r. sanguina '0$ A. IV! '0. poitiv
data externarii$ ,8.@9
)ationalitate $ romana
Date variabile$
domiciliul$ -om. .asarabi!jud. Dolj
conditii de locuit$ bune
ocupatia$pensionara.
Antecedente 0eredocolaterale$ fara importanta
Antecedente personale patologice' (onartroa bilaterala !obeitate ! :TA primara gradul
8! dislipidemie mixta.
Diagnosticul la internare$ :D* *<5*4. *ombosciatica stanga. (onartroa bilaterala
decompensata ! algic si functional.
Motivele internarii $ dureri lombare agravate de efortul fiic ! tuse ! stranut! ortostatismul
prelungit B paresteii nesistematiate in membrele inferioare bilateral ! poitie antalgica !
impotenta functionala.
Istoricul bolii$ "e fondul dureros cronic bolnava preinta simptomatologia de mai sus . De
aproximativ o luna ! durerile se accentueaa ! bolnava se interneaa pentru investigatii si
tratament de specialitate.
Examen obiectiv $
7tare generala alterata.
7tare de nutritie buna.
7tare de constienta I nealterata.
35
Tegumente si mucoase $ normal colorate.
/acies $ incercanat
Tesut celular subcutanat $ bine repreentat.
7istem ganglionar$ ganglioni nepalpabili .
7istem osteoarticular. Examen de specialitate $ coloana lombara I contractura musculara
paravertebrala lombar. 7c0ober ,@F,8 cm! *aseLue 9@Q bilateral!
'OT R! artere ! vene I permeabile.
Aparatul respirator$ torace normal conformat! murmur veicular preent! sonoritate
toracica normala.
Aparatul cardiovascular$ cord in limite normale! soc apexian preent in spatiul V
intracostal stang pe linia medioclaviculara!gomote cardiace ritmice ! bine batute.
Aparatul digestiv$ ficat ! splina ! in limite normale! apetit normal! tranit intestinal
preent.
Aparatul uro5genital$ loji renale libere. Mictiuni fiiologice.
7)-5 orientat temporo spatial.
Examinari paraclinice$ 'adiografie lombara si radiografii de bain.
'.M.). 5 0ernie discala *<5*4 circumferentiala cu ocuparea recesului lateral si
amprentarea larga a sacului dural cu tendinta lamigrare inferioara.
Examen de laborator $ *eucocite C,@@FmmS! :b5,9!<gH! "*T 58<94@@FmmSB V7: I ,G
mmB T(O I 88!8G =.IF*! T(" I 89!GE =.I.F*! :D* 548!,D mgH! -olesterol I 8GC!84mgH!
(licemie ,,@!4,mg.
"lan de recuperare I tratament cu Arcoxia E@ mg , tbFi ,@ ile! MOdocalm 8tbF
i!Tana#an 9 tbFi! Milgamma 9 tbFi! -restol 8@ mg , tbF i.
"roceduri $ 5 -DD lombar
5 *asser sciatic stang.
)evoile fundamentale dup1 modelul conceptual al Virginiei :enderson )evoile fundamentale dup1 modelul conceptual al Virginiei :enderson
)'.
-'T.
)EVOIA MA)I/E7T+'I DE
DE"E)DE)T+
7='7A DE DI/I-=*TATE
,. A respira 3i a avea
o bun1 circula2ie
5palpita2ii
5durere toracic1
5dispnee
5ritm cardiac crescut
8. A se alimenta 3i a se
0idrata
5lipsa poftei de m6ncare
5indigestie de alimente ce
nu satisfac nevoile
organismului
5alimenta2ie insuficient1
cantitativ
5refu de a se alimenta
9. A elimina 5absen2a scaunului mai
multe ile
5meteorism
5constipa2ie
<. A se mi3ca! a p1stra
o bun1 postur1
5dificultate de a se
mobilia
5absen2a activit12ilor fiice
5imobilitate
4. A dormi! a se
odi0ni
5ore insuficiente de somn
5treiri frecvente
5insomnii
36
C. A se mbr1ca 3i a se
debr1ca
5dificultate de a se
mbr1ca 3i debr1ca
5nendem6nare de a se
mbr1ca 3i debr1ca
D. A men2ine
temperatura
corpului n limitele
normale
5amor2eli 3i furnic1turi ale
extremit12ilor
50ipotermie
G. A fi curat 3i a53i
proteja tegumentele
5neglijarea 2inutei 3i
nf12i31rii sale
5deinteres fa21 de nf12i3area
sa
E. A comunica 5diminuarea interac2iunii
cu al2ii
5nencredere n propria
persoan1
5comunicare insuficient1 la
nivel afectiv
5stare de confuie
,@. A evita pericole 5perceperea negativ1 a
propriului corp
5temeri
5apatie
5pierderea imaginii despre
sine
5anxietate
,,. A ac2iona dup1
credin2ele 3i
valorile sale
5incapacitate de a
participa la activit12ile
grupului religios de care
apar2ine
5dificutate de a participa la
activit12i religioase din caua
intern1rii n spital
,8. A se realia 5incertitudine n ceea ce
prive3te propria valoare
5incapacitate de a reolva
probleme
5devaloriare
,9. A se recrea 5dificultatea de a se
concentra n timpul
activit12ilor recreative
5tensiune psi0ic1
,<. A nv12a 5lipsa de informa2ii cu
privire la boal1.
5cuno3tin2e insuficiente
37
38
39
40
Evaluare finala Evaluare finala
41
"acienta in varsta de 4E ani ! se interneaa in serviciul de fiioterapie pentru
dureri acute la nivelul coloanei lombare cu iradiere in membrul inferior ! cu prevalenta
stanga ! insotite de paresteie cutanata si deficit distal membrul inferior stang! mers dificil
antalgic ! paresteii membre ! gonalgii bilaterale.
7e stabileste diagnosticul de :ernie de disc lombara *<5*4. *ombosciatica stanga.
(onartroa bilaterala.
I s5a administrat un tratament medicamentos cu AI)7 si antalgice ? ArcoxiaA !
decontractante musculare ? MOdocalmA! vitamine ? MilgammaA! 0ipolipemiante
? -restolA ! si tratament fiical.
7e externeaa ameliorata cu urmatoarele recomandari$
sa evite efortul fiic ! mersul pe distante mari ! ortostatismul prelungitB
continua tratamentul conform scrisorii medicaleB
control medical periodicB
revine la control la cabinetul de balneofiioterapie.
-AK=* 8 -AK=* 8
42
7urse
familie
pacient
/O
ec0ipa medicala
Date fixe$
identitatea$ Matei Oana
varsta$ C4 ani
data internarii$ @G.@8
starea civila $ casatorita
religie$ ortodoxa
data externarii$ ,E.@
)ationalitate $ romana
Date variabile$
domiciliul$ *oc. Maglavit !jud. Dolj
conditii de locuit$ bune
ocupatia$pensionara.
Antecedente 0eredocolaterale$ fara importanta
Antecedente personale fiiologice si patologice' neaga boli infecto5contagioase.
Diagnosticul la internare$:ernie de disc *95*<! *<5*4 cu sindrom de compresie
radiculara . ATI5uri repetate in in teritoriul V.. Dislipidemie. Tulburare depresiva
anxioasa.
Motivele internarii $ lombalgii accentuate de ortostatismul prelungit si efort fiic !
paresteii nesistematiate in membrele inferioare ! poitie antalgica ! impotenta
functionala ! cefalee ! ameteli ! anxietate.
Istoricul bolii$ "e fondul dureros cronic bolnava preinta de aproximativ 9 luni aceasta
simptomatologie. De aproximativ o luna ! durerile se accentueaa .7olicita internare
pentru a beneficia de tratamentul si ingrijirile corespunatoare.
Examen obiectiv $
7tare generala buna.
7tare de nutritie buna.
/acies $ normal
Tegumente si mucoase I normal colorate
7istem ganglionar$ ganglioni nepalpabili .
7istem osteoarticular. Examen de specialitate $ coloana lombara cu contractura
musculara paravertebrala lombar. 7c0ober ,@F,8 cm! *aseLue 9@Q bilateral! artere ! vene
I permeabile.
Aparatul respirator$ torace normal conformat! murmur veicular preent pe intreaga
arie pulmonara.
Aparatul cardiovascular$ cord in limite normale! gomote cardiace ritmice ! bine batute!
soc apexian preent in spatiul V intracostal stang pe linia medioclaviculara stanga.
Aparatul digestiv$ abdomen nedureros la palpare !tranit intestinal preentB ficat! splina !
in limite normale.
Aparatul uro5genital$ loji renale libereBmictiuni fiiologice.
7)-5 orientat temporo spatial.
Analie de laborator $ :b5,9!DgH! *eucocite D@9@FmmS! Trombocite 8C4@@@FmmS! V7: I
,@ mmB (licemie ,@< mgH! Trigliceride EG!44 mgH! -olesterol I 89E! ("T588!<<
=.I.F*!(OT 5,G!< =.I.F*! -reatinina 5@!4<mgH! =ree59C!89mgH.
43
Examinari paraclinice$'adiografie lombara$ "olidiscartroa lombara.
'.M.). 5 0ernie discala *<5*4 circumferentiala cu ocuparea recesului lateral si
amprentarea larga a sacului dural! cu tendinta la migrare inferioara.
5 0ernie discala subligamentara *95*< si *457, cu amprentarea sacului duralB
5 modificari de tip degenerativ !etalate la nivelul coloanei lombare ! traduse prin
degenerescenta 0idrica discala! 0ipertrofie cu fatete articulare.
"lan de recuperare I tratament medical Alfetop ,tbFi! MOdocalm , tbF i! .ilobil 9 tbFi!
Aspenter , tbFi! Milgamma 9 tbF i! 7invastatina , tbFi! *ucetam 8 tbFi si tratament
fiical ? -DD lombar ! >7 lombar ! *asser sciatic stangA.
)evoile fundamentale dup1 modelul conceptual al Virginiei :enderson )evoile fundamentale dup1 modelul conceptual al Virginiei :enderson
)'.
-'T.
)EVOIA MA)I/E7T+'I DE
DE"E)DE)T+
7='7A DE DI/I-=*TATE
,. A respira 3i a avea
o bun1 circula2ie
5palpita2ii
5durere toracic1
5dispnee
5ritm cardiac crescut
8. A se alimenta 3i a se
0idrata
5lipsa poftei de m6ncare
5indigestie de alimente ce
nu satisfac nevoile
organismului
5alimenta2ie insuficient1
cantitativ
5refu de a se alimenta
9. A elimina 5absen2a scaunului mai
multe ile
5meteorism
5constipa2ie
<. A se mi3ca! a p1stra
o bun1 postur1
5dificultate de a se
mobilia
5absen2a activit12ilor fiice
5imobilitate
4. A dormi! a se
odi0ni
5ore insuficiente de somn
5treiri frecvente
5insomnii
C. A se mbr1ca 3i a se
debr1ca
5dificultate de a se
mbr1ca 3i debr1ca
5nendem6nare de a se
mbr1ca 3i debr1ca
D. A men2ine
temperatura
corpului n limitele
normale
5amor2eli 3i furnic1turi ale
extremit12ilor
50ipotermie
G. A fi curat 3i a53i
proteja tegumentele
5neglijarea 2inutei 3i
nf12i31rii sale
5deinteres fa21 de nf12i3area
sa
E. A comunica 5diminuarea interac2iunii
cu al2ii
5nencredere n propria
5comunicare insuficient1 la
nivel afectiv
5stare de confuie
44
persoan1
,@. A evita pericole 5perceperea negativ1 a
propriului corp
5temeri
5apatie
5pierderea imaginii despre
sine
5anxietate
,,. A ac2iona dup1
credin2ele 3i
valorile sale
5incapacitate de a
participa la activit12ile
grupului religios de care
apar2ine
5dificutate de a participa la
activit12i religioase din caua
intern1rii n spital
,8. A se realia 5incertitudine n ceea ce
prive3te propria valoare
5incapacitate de a reolva
probleme
5devaloriare
,9. A se recrea 5dificultatea de a se
concentra n timpul
activit12ilor recreative
5tensiune psi0ic1
,<. A nv12a 5lipsa de informa2ii cu
privire la boal1.
5cuno3tin2e insuficiente
45
46
47
48
Evaluare finala Evaluare finala
"acienta se interneaa cu diagnosticul de :ernie de disc lombara *95*<! *<5*4 !
cu sindrom de compresiune radiculara. ATI5uri repetate in teritoriul V.. Dislipidemie. I
s5a administrat un tratament medicamentos ? Alflutop! .ilobil! Aspenter! Milgamma !
7invastatina ! *ucetamA si fiical. 7tare generala buna. 7e externeaa ameliorata cu
urmatoarele recomandari$
evita ortostatismul prelungit ! efortul fiic ! mersul pe distante mariB
49
regim 0iposodat ! 0ipolipidic! fara consum de alcool! cafeaB
sa urmee tratamentul conform scrisorii medicaleB
dispensariare prin M/ si cabinetul ./T.
-AK=* 9 -AK=* 9
7urse
familie
pacient
/O
ec0ipa medicala
50
Date fixe$
identitatea$ Dobre Ionel
varsta$ C8 ani
data internarii$ 89.@<
starea civila $ casatorit
religie$ ortodoxa
data externarii$ @9.@4
)ationalitate $ romana
Date variabile$
domiciliul$ *oc.Desa !jud. Dolj
conditii de locuit$ bune
ocupatia$pensionar.
Antecedente 0eredocolaterale$ fara importanta
Antecedente personale fiiologice si patologice$ :TA gradul 8! Dislipidemie! Osteoporoa!
ATI5uri repetate.
Diagnosticul la internare$:ernie de disc lombara *95*<! *<5*4.7indrom de compresie
radiculara *457,.
Motivele internarii $ lombosacralgii agravate de efort nocturn! ortostatism prelugit !
paresteii nesistematiate ! poitie antalgica si impotenta functionala.
Istoricul bolii$ .olnav in varsta de C@ ani preinta simptomatologia de mai sus. A urmat
tratamentul ambulatoriu dar fara sa se amelioree simptomatologia . De aproximativ 95<
ile simptomatologia se accentueaa ! fapt pentru care bolnavul se preinta la
ambulatoriu de specialitate.
Examen obiectiv $
7tare generala buna.
7tare de nutritie buna.
/acies $ normal
Tegumente si mucoase I normal colorate
7istem ganglionar$ ganglioni nepalpabili .
7istem osteoarticular. Examen de specialitate $ coloana lombara cu contractura
musculara paravertebrala lombar. 7c0ober ,@F,8 cm! *aseLue 9@Q bilateral! artere ! vene
I permeabile.
Aparatul respirator$ torace normal conformat! murmur veicular preent pe intreaga
arie pulmonara.
Aparatul cardiovascular$ cord in limite normale! gomote cardiace ritmice ! bine batute!
soc apexian preent in spatiul V intracostal stang pe linia medioclaviculara stanga.
Aparatul digestiv$ abdomen nedureros la palpare !tranit intestinal preentB ficat! splina !
in limite normale.
Aparatul uro5genital$ loji renale libereBmictiuni fiiologice.
7)-5 orientat temporo spatial.
Analie de laborator $ *eucocite DGC@FmmS! Eritrocite 54.,,@.@@@FmmS! :b 5,C!G gH!
Trombocite 8CG@@@FmmS! V7: I C mmF,0! ,8mmF80B T(O 59C!94 =.I.F*! T(" 598!<8
=.I.F*! *D*5 ,CG!CD mgH! :D*5GG!DG mgH! -olesterol 5844mgH! -reatinina @!4EmgH!
=ree 588!4C mgH.
Examinari paraclinice$ EN(! 'adiografie cord5pulmonara! 'adiografie lombara.
"lan de recuperare $ a urmat tratament medical ? Netonal ,fFi! Diaepam , tbFi!
MOdocalm 9 tbFiA si fiical$ -DD! ==7! *asser.
51
)evoile fundamentale dup1 modelul conceptual al Virginiei :enderson )evoile fundamentale dup1 modelul conceptual al Virginiei :enderson
)'.
-'T.
)EVOIA MA)I/E7T+'I DE
DE"E)DE)T+
7='7A DE DI/I-=*TATE
,. A respira 3i a avea
o bun1 circula2ie
5palpita2ii
5durere toracic1
5dispnee
5ritm cardiac crescut
8. A se alimenta 3i a se
0idrata
5lipsa poftei de m6ncare
5indigestie de alimente ce
nu satisfac nevoile
organismului
5alimenta2ie insuficient1
cantitativ
5refu de a se alimenta
9. A elimina 5absen2a scaunului mai
multe ile
5meteorism
5constipa2ie
<. A se mi3ca! a p1stra
o bun1 postur1
5dificultate de a se
mobilia
5absen2a activit12ilor fiice
5imobilitate
4. A dormi! a se
odi0ni
5ore insuficiente de somn
5treiri frecvente
5insomnii
C. A se mbr1ca 3i a se
debr1ca
5dificultate de a se
mbr1ca 3i debr1ca
5nendem6nare de a se
mbr1ca 3i debr1ca
D. A men2ine
temperatura
corpului n limitele
normale
5amor2eli 3i furnic1turi ale
extremit12ilor
50ipotermie
G. A fi curat 3i a53i
proteja tegumentele
5neglijarea 2inutei 3i
nf12i31rii sale
5deinteres fa21 de nf12i3area
sa
E. A comunica 5diminuarea interac2iunii
cu al2ii
5nencredere n propria
persoan1
5comunicare insuficient1 la
nivel afectiv
5stare de confuie
,@. A evita pericole 5perceperea negativ1 a
propriului corp
5temeri
5apatie
5pierderea imaginii despre
sine
5anxietate
,,. A ac2iona dup1
credin2ele 3i
5incapacitate de a
participa la activit12ile
5dificutate de a participa la
activit12i religioase din caua
52
valorile sale grupului religios de care
apar2ine
intern1rii n spital
,8. A se realia 5incertitudine n ceea ce
prive3te propria valoare
5incapacitate de a reolva
probleme
5devaloriare
,9. A se recrea 5dificultatea de a se
concentra n timpul
activit12ilor recreative
5tensiune psi0ic1
,<. A nv12a 5lipsa de informa2ii cu
privire la boal1.
5cuno3tin2e insuficiente
53
54
55
56
Evaluare finala Evaluare finala
.olnavul se interneaa pentru lombosacralgii ! paresteii nesistematiate !poitie
antalgica ! impotenta functionala. "e baa simptomatologiei ! a examenului obiectiv si a
examinarilor paraclinice ! se stabileste diagnosticul de :ernie de disc lombara *95*<! *<5
*4! cu sindrom de compresiune radiculara.
In urma tratamentului fiical so medicamentos administrat ! se externeaa cu
urmatoarele recomandari$
evita efortul fiic ! frigul! ortostatismul prelungit!
regim alimntar 0iposodat ! 0ipolipidic!
va continua tratamentul conform 7MB
57
dispensariare prin M/ si cabinetul de ./T.
'olul asistentei medicale n ngrijirile acordate bolnavilor 'olul asistentei medicale n ngrijirile acordate bolnavilor
)evoile umane repreint1 originea ngrijirilor infirmiere n toate serviciile de
s1n1tate.
Trebuie men2ionat c1 rolul asistentei medicale se sc0imb1 de la un deceniu la altul.
)u numai rolul ei se sc0imb1! dar 3i situa2iile n care se g1se3te.
58
'olul asistentei medicale const1 n a Uajuta persoana bolnav1 sau s1n1toas1 s153i
c63tige s1n1tatea ?sau s1 o asiste n ultimele sale clipeA prin ndeplinirea sarcinilor pe care
le5ar fi ndeplinit singur1 dac1 ar fi avut voin2a sau cuno3tin2ele necesareU.
Asistenta medical1 trebuie s1 ndeplineasc1 aceste func2ii! a ngriji astfel bolnavul
s153i rec63tige independen2a c6t mai repede posibil. Va ajuta bolnavul s1 respecte
prescrip2iile terapeutice ale medicului.
=nii pot considera foarte limitat acest rol al asistentei medicale de a suplini la
bolnav ceea ce5i lipse3te pentru a fi complet ntreg sau independent din caua sl1biciunii
fiice! a lipsei de voin21 sau de cuno3tin21. -u c6t ne g6ndim mai mult! cu at6t rolul
asistentei medicale este mai complex.
Asistentele medicale trebuie s1 n2eleag1 foarte bine ceea ce vrea pacientul 3i care
sunt nevoile sale pentru a se men2ine n via21 3i pentru a53i c63tiga existen2a. Ea va fi
pentru un timp$ Ucon3tiin2a celui lipsit de cuno3tin21! dorin2a de a tr1i pentru cel ce a
g6ndit la suicid! membru pentru cel c1ruia i5a fost amputat! oc0iul pentru cel ce a orbit!
mijlocul de locomo2ie pentru copil! cuno3tin2e 3i ncredere pentru mama t6n1r1! vocea
celor prea slabi pentru a se putea exprimaU.
'olul ei este cu totul aparte deoarece fiind n locul unde este nevoie de ea! poate
d1rui dragoste celor suferini. De mai multe ori! un 6mbet! o vorb1 bun1! o ascultare
sunt mult mai benefice dec6t un tratament complex.
;n unit12ile sanitare! n general se tratea1 suferin2a fiic1! nepun6ndu5se mare
pre2 pe cea sufleteasc1. Oamenii sunt ni3te fiin2e minunate! de aceea trebuie trata2i ca
atare. Ei merit1 toat1 aten2ia noastr1 3i tot efortul nostru! trebuie ndreptat spre a5i aduce
la starea de bine.
Via2a oric1rui cet12ean poate fi amenin2at1 la un moment dat! de o suferin21
ap1rut1 brusc! care5l aduce ntr5o situa2ie critic1 acut1 ce trebuie reolvat1 de serviciul
sanitar cu promptitudine 3i deosebit1 competen21.
Asistenta medico5c0irurgical1 solicit1 i 3i noapte corpul sanitar. Eficien2a
asisten2ei de urgen21 impune o munc1 dus1 n ec0ip1! pentru a fi eficient1! cere din partea
fiec1ruia mult1 d1ruire! dar n acela3i timp mult1 responsabilitate. 7piritul acestei
responsabilit12i cere la r6ndul ei con3tiin21 3i competen21 profesional1! care s1 asigure
pentru bolnavul de urgen21! a c1rui via21 este amenin2at1 a se sf6r3i uneori n c6teva ile!
dar 3i n c6teva ore sau minute c0iar! aplicarea imediat1 a tuturor m1surilor terapeutice
care s1 nl1ture cauele care se opun supravie2uirii.
-ompeten2a corpului sanitar! pus1 n valoare de o bun1 organiare 3i dotare a
asisten2ei de urgen21! impune! din partea medicilor 3i a cadrelor medicale! o continu1
preg1tire 3i perfec2ionare.
59
-O)-*=KII -O)-*=KII
Dup1 primele 3edin2e asistentul va anun2a medicul asupra st1rii pacien2ilor tocmai
pentru a asigura un tratament c6t mai sigur 3i eficient.
60
Datoria asistentului de fiioterapie este de a insufla ncredere bolnavului pe durata
tratamentului.
*a externare pacien2ii vor fi sf1tui2i s1 evite eforturile pentru a prevenii recidiva.
*i se vor explica reguli de igien1 a coloanei vertebrale.
.ibliografie .ibliografie
61
% %Anatomia 3i fiiologia omului& de I.-. Voiculescu 3i I.-. "etricu Anatomia 3i fiiologia omului& de I.-. Voiculescu 3i I.-. "etricu
% %)eurologie I partea IV! sub redac2ia -. Arseni )eurologie I partea IV! sub redac2ia -. Arseni
% %Electroterapie& de Andrei '1dulescu Electroterapie& de Andrei '1dulescu
% %Nineoterapie& de T. 7beng0e Nineoterapie& de T. 7beng0e
% %.alneofiioterapie& de T. Dinulescu .alneofiioterapie& de T. Dinulescu
% %-ompediu de reumatologie& de Eugen D. "opescu 3i 'uxandra Ionescu -ompediu de reumatologie& de Eugen D. "opescu 3i 'uxandra Ionescu
62