Sunteți pe pagina 1din 5

Neofunc ionalismul

Neofunc ionalismul a fost teoria ce a urmrit s explice mecanismele procesului integrrii


i a acordat un rol important actorilor non-statali (grupurile de interese i partidele politice) n
extinderea procesului de integrare, prin ralierea acestora la ac iunile i ini iativele elitelor
suprana ionale, pe care le-au modelat par ial, n scopul trecerii de la integrarea economic spre
integrarea politic. Predic iile neofunctionaliste referitoare la integrarea politic nu s-au
transformat nc n realitate din cauza opozi iei statelor membre, pe care neofunc ionali tii au
prevzut-o, dar au subestimat for a principiului suveranit ii na ionale i a promovrii viziunii
proprii n rela iile interna ionale.
n !"#, n prea$ma instituirii %omunit ii &conomice &uropene (%&&) i a %omunit ii
&uropene a &nergiei 'tomice (&uratom), &rnst (aas i-a publicat celebra sa lucrare, )*e +niting
of &urope, lans,nd o teorie -neofunctionalista. a integrrii regionale. /up cum au detaliat
ulterior (aas i ceilal i cercettori (e. g. &. (aas !01 2indberg !031 2indberg i 4c*eingold
!56), neofunc ionalismul propunea un proces de -difuzare func ional., n care decizia ini ial
a guvernelor de a plasa un anumit sector, precum crbunele i otelul, sub autoritatea unor
institu ii centrale creeaz presiuni pentru extinderea autorit ii institu iilor n domenii de politici
nvecinate, precum ratele cursurilor de sc*imb ale monedelor, impozitarea i salarizarea. 'stfel,
anticipau neofunc ionali tii, integrarea sectorial va produce consecin a neinten ionat i
neprevzut a promovrii integrrii suplimentare n alte domenii.
7ean 8onnet unul din prin ii fondatori ai +niunii &uropene , a fost principalul promotor
a politicii de integrare sectorial. 'cesta a fost devotat ideii de a elimin riscul rzboiului n
&uropa iar acest lucru nseamn o dezamorsare a antagonismului dintre 9ran a i :ermania mai
presus de toate. /up ce a ncercat i nu a reu it s promoveze rute directe ctre federalizare i
unificare militar, s-a ndreptat ctre o a doua cea mai bun solu ie indirect ; integrarea
sectoarelor crbunelui i otelului. 9oarte apropiat metodei 8onnet, adic ac iunii comune care
este esen a %omunit ii &uropene, este teoria neofunctionalista, dezvoltat mai ales de ctre
&rnst (aas. )eoreticienii neofunctionalismului, respingeau idealismul federalist i coborau
func ionalismul lui 8itran< din naltele sale sfere interna ionale, la nivelul regional concret al
unor state. +n alt teoretician nsemnat este =obert 4c*umann, a crui declara ie inspirat de
8onnet din ! mai !"6 explic drumul pe care trebuia s-l urmeze integrarea european;
&uropa...se va face prin realizri concrete, cre,nd mai nt,i o solidaritate de fapt.
Elemente cheie ale teoriei neofunctionaliste sunt; conceptul de spillover (rsp,ndire),
grupurile de interese , elitele conduc procesul (popula ia >consens permisiv>), integrarea politic
- concept c*eie.
Spillover (rspndirea). 'cest concept se refer la procesul de rsp,ndire a cooperrii
dintr-un domeniu n altul. %ooperarea ntr-un domeniu conduce la cooperarea n alt domeniu (sau
c*iar n mai multe alte domenii), analog lic*idului dintr-un vas care se revars n afar, umpl,nd
alte vase care se afl dedesubtul su.
n defini ia lui 2indberg, spillover se refer la situa ia n care o ac iune dat rela ionat cu
un scop specific creeaz o situa ie n care acel scop specific poate fi realizat doar dac se
realizeaz alte ac iuni (2indberg, n Nelsen i 4tubb, ?663, p."!)1 cooperarea politic care are
un scop specific conduce la formarea de noi scopuri ca mi$loc de realizare a scopului specific
ini ial. 'c iunea ini ial genereaz noi scopuri, ca mi$loace de realizare a scopurilor ini iale.
Rolul elitelor. Procesul de integrare este condus de catre elite, de catre lideri ai diverselor
grupuri de interese. @amenii implicati in mod sistematic in procese politice supranationale
dezvolta preferinte si loialitati europene. &i actioneaza ca atare, contribuind la integrarea
europeana.
Predictia neofunctionalistilor este ca procesul de integrare europeana va conduce la
aparitia unor grupuri de elita loiale institutiilor supranationale si informati de norme si valori
europene. &ste unul din punctele vulnerabile ale acestei teorii.
Interesele de grup supranationale. 9actorii care duc mai departe integrarea, forta
motrice a integrarii (t*e driving force) il reprezinta grupurile de interese, partidele politice.
Antegrarea este rezultatul actiunii grupurilor de interese si nu al unei ideologii.
Integrarea politic. 'dep ii neofunctionalismului ncearc s defineasc integrarea
politic si s o explice. 'stfel, pentru ntemeietorul curentului, &rnst (aas, integrarea politic
nseamn >procesul prin care actorii politici din cadre na ionale i sc*imb loialit ile,
a teptrile i activit ile politice spre un nou centru.> ((aas, n Nelsen i 4tubb, ?663, p.B")
ntrebarea c*eie a neofunctionalismului este dac i n ce fel conduce integrarea
economic la integrare politic? %ert este c institu iile federale sunt nfiin ate pentru c exist
grupuri de interese care consider c pot avea beneficii de pe urma guvernrii mprt ite.
%riticile la adresa neofunctionalismului pe baza empiric au nceput s fie emise n a
doua $umtate a deceniului 5 al secolului trecut. %el mai mare impact asupra vitezei de integrare
politic av,ndu-l >criza scaunului liber> n %onsiliul de 8ini tri, cauzat de pre edintele %*arles
de :aulle, nemul umit de faptul c ceilal i " colegi ncercau s sc*imbe o serie de prevederi
bugetare legate de agricultura care dezavanta$au 9ran a. n urma acestei crize s-a impus regula c
pentru c*estiuni considerate a fi strategice de ctre o tar membr, votul n %onsiliu s fie
unanim i nu ma$oritar. %riza s-a nc*eiat cu a a-numitul compromis de la 2uxemburg, n !00,
i care consfiinteste aceast regul a votului unanim n %onsiliu. Problema este c acest
compromis este un pas napoi fat de integrarea politic a %omunit ilor.
%riticile la adresa func ionalismului s-au nmul it ulterior, mai ales c, dup !0# c,nd a
fost salutat realizarea uniunii vamale de ctre cei 0, progresele n direc ia desv,r irii unei pie e
comune au fost foarte lente.
Antegrarea economic nu se rsp,nde te automat nspre integrare politic.
(aas nsu i constat un >spillbacC> (un revers al rsp,ndirii integrrii).). >%eea ce
aprea odat a fi un stil distinctiv >suprana ional> arat mai mult ca un imens apendice regional
birocratic al unei conferin e interguvernamentale n sesiune permanent> >)eoria
neofunctionalista e nvec*it> (!5").
4e poate constata c, n contrast cu ce sus in functionalistii, n loc c
administratorii europeni s devin mai loiali &uropei, mai degrab statele i manifest interesul
de a- i trimite cat mai mul i func ionri na ionali loiali la %omisie.
%ritic de ordin teoretic venit din partea neoinstitutionalistilor (Deo*ane, N<e
!5", !50); institu iile precum cele dezvoltate de %omunit ile &uropene ar trebui analizate n
contextul cre terii interdependen elor interna ionale la nivel global, mai cur,nd dec,t ca
organiza ii politice regionale. /ezvoltarea institu iilor comunitare europene sunt mai cur,nd o
expresie a cre terii interdependen elor institu ionale interna ionale, dec,t un fenomen particular
i cu consecin e federaliste, de integrare politic aparte.
@ alta critic a modelului neo-functionalist (sinonim cu modelul 8onnet, sau
modelul comunitar) este c nu implic cet enii europeni n procesul sc*imbrii./upa !56,
neofunctionalismul a cam pierdut din aderenti, mai ales datorita faptului ca previziunile sale nu
s-au adeverit - in special principala predictie; ca integrarea economica se va raspandi (spillover)
inspre politic. &ste adevarat ca si timpul de la intemeierea %omunitatilor a fost scurt, la scara
istorica. )otusi, se pare ca si asteptarile erau foarte mari in ce priveste integrarea.
Neofunctionalismul s-a revigorat la sf,r itul anilor E#6 i n anii !!6, dup ce rile
membre ale %omunit ilor au semnat 'ctul +nic &uropean ('+&) n !#0 - care le anga$a pe
drumul desv,r irii pie ei comune, a nlturrii barierelor n calea celor B libert i fundamentale
ale Pie ei %omune; libertatea de mi care a for ei de munc, libertatea de mi care a capitalurilor,
libertatea de circula ie a bunurilor i serviciilor
'lec 4tone 4Feet i Ga<ne 4and*oltz sunt teoreticieni reprezentativi pentru revigorarea
neofunctionalismului. n viziunea lor, distinc ia tradi ional dintre suprana ional i
interguvernamental nu mai e suficient. 4uprana ionalul i interguvernamentalul se manifest
diferit n func ie de aria H zona politic - unele sunt mai suprana ionale, altele mai
interguvernamentale. &i pun n evident lan ul; tranzac ii multiplicate - reglementri multiplicate
- institu ionalizare crescut - guvernant suprana ional (>suprana ional governance>). (4tone
4Feet and 4and*oltz, !!#)
4-au multiplicat analizele neofunctionaliste pe arii politice - de pild n domeniul aprrii
(:ua<, !!0), sau politici sociale (7ensen). 9iecare ncearc explicarea unei forme specifice de
integrare.
'stzi, predominante sunt totu i perspectivele interguvernamentaliste asupra integrrii
europene.
Iibliografie;
(elen Gallace, 8arC '. PollacC, 'lasdair =. Joung, &laborarea politicilor in+niunea &uropeana,
editia a 0-a
http://www.scritube.com/stiinta/stiinte-politice/Teorii-ale-integrarii-
europene21593.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Neofunctionalism
http://ro.scribd.com/doc/!9!1529/N"#$%N&T'#N()'*+%)