Sunteți pe pagina 1din 13

Nitraţii au ajuns în farfurie?

Publicat in EcoMagaizn 20.Martie.2009 @ 9:48 am

În ţările Uniunii Europene majoritatea ziarelor şi posturile de radio şi televiziune au un subiect comun: nitraţii. La
noi în republică problema nitraţilor mai mult a fost discutată în mas-media în anii trecuţi.
Fiecare înţelege acest subiect după cum a fost informat de la deferite surse.
Des se vorbeşte despre nitraţii la piaţă, când procurăm legume şi fructe şi în localităţile, unde apa din fântâni
este poluată.

O serie de întrebări provocatoare au sosit la redacţia revistei „Natura”, ca rezultat al informaţiilor publicate pe
parcursul numerelor anterioare cu referire la nitraţi, în special în ediţia „Lăpuşniţa”. Cu răspunsuri competente în
materie de nitraţi, vine dl Andrei Gumovschi, doctor în agricultură, conferenţiar universitar. Evident, suntem în
continuare în aşteptarea întrebărilor dvs., la rându-ne fiind gata de a vă oferi părerea celor mai cotaţi specialişti
în domeniu.
- În ce mod se acumulează nitraţii în legume, în producţia pomicolă?
- Nitraţii se acumulează în producţia agricolă cultivată pe solurile unde cantitatea lor e sporită. Sursele poluării
solurilor sunt îngrăşămintele minerale, precum şi cele organice bogate în N, care intră în componenţa nitraţilor.
Cantitatea de nitraţi în producţie depinde nu numai de dozele îngrăşămintelor azotate, dar şi de termenele
încorporării lor, de timpul însămânţării, de durata zilei, de condiţiile iluminării. De exemplu, pe sectoarele aflate la
umbră şi în cazul semănăturilor dese, conţinutul de nitraţi este mai mare. Nitraţii pot pătrunde în apele subterane
la o mare adâncime.
- Nitraţii sunt periculoşi pentru sănătatea omului?
- Menţionăm că prezintă pericol nu nitraţii ca atare (NO3), ci nitriţii (NO2) care derivă din ei, precum şi sărurile
acidului azotic. Această reacţie de transformare are loc în tubul digestiv al omului şi al animalelor, precum şi în
cazul păstrării îndelungate a produselor de origine vegetală. În afară de nitriţi, o influenţă nocivă asupra
organismului o exercită aminele secundare şi nitroaminele. Toate aceste combinaţii, aflându-se în cantităţi mai
mari decât dozele admise în apa potabilă sau în produsele proaspete (mai ales, în culturile legumicole), provoacă
distrugerea hemoglobinei în sânge, formându-se, totodată, metahemoglobina. Ultima e deosebit de periculoasă
pentru copii (boala „albastră” a copiilor sau cianoza) şi pentru animalele tinere. Nitrozaminele şi nitrozamidele
exercită o acţiune cancerigenă, mutagenică şi toxică asupra embrionului. Doza maximă de nitraţi inofensivă
pentru om este de 5 ml la 1 kg din masa corpului.
- Care culturi agricole conţin o mai mare cantitate de nitraţi?
- Principalele surse de nitraţi pentru om sunt: salata, sfecla, varza, pătrunjelul, mărarul, morcovul, ridichea,
ceapa verde, reventul şi fructele. Nitraţii pot nimeri în organism şi cu apa potabilă, în cantităţi mai mici cu laptele,
carnea şi brânza.
- În care părţi ale plantelor se acumulează o cantitate mai mare de nitraţi?
- Nitraţii se acumulează în plante neuniform, cantitatea lor fiind schimbătoare: în frunze, procentul lor e mai
redus, iar în tulpină - mai mare. Cantitatea maximă de nitraţi se acumulează în acele părţi ale plantelor care sunt
mai aproape de rădăcină. Frunzele mărarului, ale pătrunjelului conţin cu 50 – 60% de nitraţi mai puţin decât
tulpinile acestor plante, frunzele verzii roşii – cu 70% mai puţin decât cotorul.
Stratul de la suprafaţă al morcovului conţine cu 80% mai puţini nitraţi decât partea din mijloc, iar la castraveţi şi
ridiche, dimpotrivă, cantitatea de nitraţi e cu 70% mai mare în codiţă decât la mijloc. Nu se recomandă de
consumat miezul verde de lângă coaja pepenilor verzi (harbujilor) şi a celor galbeni (zemoşilor). Castraveţii
urmează a fi curăţiţi de coajă, iar partea de la coadă trebuie aruncată.
- După ce semne exterioare se poate determina dacă plantele au absorbit mari cantităţi de nitraţi?
- Absorbţia din sol a unor cantităţi mari de azot se poate exterioriza pe plante sub mai multe feluri, de la
dezvoltarea luxuriantă a organelor vegetative (frunze mari cu limb îngroşat, tulpini puternice) de culoare verde
intens, în cazul unor conţinuturi încă bine tolerate de plante, până la apariţia stagnării creşterii, a scurt-nodării, a
clorozării şi a arsurilor pe marginea frunzelor, în cazul unor conţinuturi toxice. În cazul salatei, legumă cu o
absorbţie intensă a nitraţilor, excesul acestor compuşi se exteriorizează prin frunze de culoare verde intens,
îngroşate şi gofrate. Creşterea în continuare a conţinutului de nitraţi conduce la colorozarea frunzelor şi apariţia
arsurilor. Consumatorul poate cunoaşte după aceste semne o salată cu o încărcare nitrică apreciabilă, dar nu o
poate recunoaşte pe una cu o încărcare moderată.
- De ce mai depinde conţinutul de nitraţi din soluri, apă freatică şi legume, în afară de aplicarea supradozelor de
îngrăşăminte de azot?
- Cercetările au arătat dependenţa strânsă dintre conţinutul de nitraţi din soluri, apa freatică, legumele şi fructele
cultivate pe diferite soluri - totul depinde de nivelul de aplicare şi de durata de supradozare a îngrăşămintelor cu
azot, de textură solului, de natura plantelor şi de condiţiile meteorologice (nebulozitate, temperatură, umiditate).
- Cum şi cu ce se poate determina corect conţinutul de nitraţi în producţia agricolă?
- Determinarea corectă se realizează pe cale analitică, semicantitativ, cu ajutorul unei hârtii indicatoare care se
colorează la contactul cu sucul celular. În funcţie de intensitatea coloraţiei, comparată cu o scală de etaloane, se
apreciază concentraţia de NO3-. Cantitativ, NO3- se determină cu ajutorul unui potenţiometru cuplat cu un
electrod ion selectiv pentru NO3- . Ambele metode pot fi practicate în condiţii de teren şi chiar de piaţă. Pentru a
preveni pătrunderea acestor substanţe dăunătoare în organism, la noi, în Republica Moldova, cu vreo zece ani în
urmă, se recomanda să fie utilizaţi diferiţi indicatori, de exemplu: „Indam”, „Nitram”. Produşi de AŞP „Selecţia”,
aceşti indicatori determină (ce-i drept, cu aproximaţie) concentraţia nitraţilor în produsele alimentare.
- Puteţi oferi câteva recomandări în vederea reducerii cantităţii de nitraţi în producţia agricolă?
- La cultivarea legumelor pe loturile de pe lângă casă, se recomandă nutriţia suplimentară a plantelor cu
îngrăşăminte ce nu conţin nitraţi, ciamide sau îngrăşăminte aminoazotate. De notat că ultima nutriţie
suplimentară cu îngrăşăminte azotate se face cu 1 - 1,5 luni până la strângerea roadei. Cu cât e mai mare
termenul de la ultima nutriţie până la recoltare, cu atât mai puţini nitraţi vor fi în produse.
În plus, trebuie de ţinut minte şi faptul că udatul regulat al plantelor contribuie la reducerea acumulărilor de
nitraţi, datorită răspândirii uniforme a alimentării cu azot.
Pe măsura coacerii fructelor, nivelul nitraţilor în ele se reduce, dar fructele răscoapte şi rădăcinoase conţin
cantităţi excesive de nitraţi. Vă atenţionăm că e mai bine să renunţaţi la legume cultivate în sere, deoarece ele
conţin cantităţi considerabile de nitraţi.
– În timpul prelucrării termice a legumelor şi fructelor, nitraţii „migrează” în sucuri?
– În procesul fierberii, cca 50% de nitraţi se pierd şi se distrug. Totuşi, sucurile din legume şi fructe pot să
conţină o anumită cantitate de nitraţi. Diluarea sucurilor concentrate cu apă fiartă şi consumul lor în cantităţi
raţionale exclude acumularea nitraţilor în organism. La depozitarea legumelor şi fructelor, trebuie respectate cu
stricteţe condiţiile de păstrare.
- Putem reduce cantitatea de nitraţi în procesul de preparare culinară a produselor agricole?
- Cantitatea de nitraţi poate fi redusă curăţind acele părţi ale plantelor în care conţinutul respectivelor substanţe
este maxim. În fructele şi legumele decojite, conţinutul de nitraţi se reduce cu 15 - 20%. În cartofii, morcovii,
sfecla şi varza ţinute în apă timp de o oră, conţinutul de nitraţi scade cu 25 – 30%. În cazul fierberii, timp de 30
– 40 min, din cartofi se elimină până la 80% de nitraţi, din morcov, varză – 70%, din sfeclă – 40%. Apa în care
au fiert legumele trebuie aruncată neapărat. În legumele puse la murat şi în cele marinate, conţinutul de nitraţi
se reduce până la 50%, dar în primele zile ale murării, când are loc un proces intens de sinteză a nitraţilor şi
nitriţilor, nu este recomandat consumul acestor legume.
- Care este limita maximă admisibilă (LMA) a dozei zilnice de ioni de NO3- pentru o persoană, conform datelor
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (O.M.S.)?
- După normele F.A.O./O.M.S.(Ahlheim,1989), limita maximă admisibilă (LMA) a dozei zilnice de ioni de NO3-
pentru o persoană este de 220 mg şi, făcând transformările corespunzătoare, se ajunge la cantitatea de 49,7 mg
N-NO3/persoană/zi, reprezentând LMA/persoană/zi pentru N-NO3. Analizând situaţia conţinutului de nitraţi, şi
respectiv a N-NO3 în legumele, fructele şi apa din gospodăriile care produc sau comercializează aceste produse,
se poate constata dacă situaţia este îngrijorătoare sau nu.
- Cine se face responsabil pentru sănătatea noastră, în cazul constatării unei otrăviri cu nitraţi?
- În condiţiile vieţii actuale, responsabilitatea pentru sănătatea noastră nu le revine exclusiv producătorilor care
au poluat producţia agricolă sau medicilor, ci, în primul rând, fiecăruia dintre noi. Or, noi înşine avem datoria de a
promova zi de zi un mediu şi un climat nepoluat, care să ne asigure un trai sănătos şi un echilibru fizic şi psihic.
Este un drept al fiecărui om să cunoască modalităţile şi căile de prevenire a îmbolnăvirilor şi de edificare a unei
sănătăţi durabile. De asemenea, este o datorie morală a celor care deţin astfel de date să le aducă la cunoştinţa
celor interesaţi.

Alimente pentru sanatatea creierului


DIETE | 14 Octombrie 2009 - 09:42 | Numar vizualizari: 1242
Hrana ofera energie corpului, dar sutine si activitatea creierului, astfel ca orice mancati sau beti va influenteaza intr-un anume fel starea de bine,
psihica si fizica. O dieta sificienta si echilibrata in nutrienti, vitamine si saruri minerale creste puterea de concentrare a creierului. Creierul este cel
mai avid organ din noi, avand nevoie constant de o cantitate de energie furnizata de glucoza, oxigen si alti nutrienti.

10 reguli pentru o alimentatie sanatoasa:

- Luati micul dejun in fiecare zi. El este necesar pentru refacerea stocului de energie consumat si mentine creierul activ. Creierul nu se odihneste
niciodata, nici macar in timpul somnului, asa ca el are nevoie de energie cand va treziti.

- Nu lasati sa treaca mai mult de 3 h intre mese. Cel mai bine e sa luati zilnic sase mese mici, echilibrate. Mancand des si putin, consumati mai
putin per total, dar mentineti si un nivel optim de zahar in sange.

- Mancati proteine de calitate. Ele contin aminoacizi, mai ales triptofan care ajuta la producerea serotoninei. Hrana proteica ajuta la controlarea
eliberarii de zahar in sange. Includeti in alimentatie o gama mai variata de proteine de calitate, precum ouale soia, lintea, cerealele integrale,
nucile si semintele.

- Asigurati-va ca fructele si legumele constituie 1/3 din alimentele consummate. Acestea sunt bogate in antioxidanti care protejeaza creierul.

- Mancati cel putin 5 tipuri de legume si fructe pentru a creste nivelul de fibre care asigura sanatatea intestinului gros. Un transit intestinal greoi
provoaca dureri de cap, oboseala, scaderea libidoului, deci fibrele sunt importante, indirect, si pentru creier.

- Mancati peste gras de 3 ori pe saptamana. Celulele creierului si altele din sistemul nervos au nevoie de grasimi specializate, mai ales acizii
grasi si Omega 3. Aceste grasimi se gasesc in pestele gras, precum sardinele si macroul, dar si in nuci si legume cu frunze verzi.

- Alimentele cu amidon trebuie sa constitie 1/3 din dieta pentru mentinerea unui nivel optim de glucoza. Printre aceste alimente se numara
painea integrala, orezul si cartofii.
- Preferati hrana organica, proaspata, cat mai putin procesata. Hrana neprocesata se descompune in organism mai lent, asigurand un nivel
constant de zahar in sange.

- Beti multa apa (plata in mod deosebit!), cel putin 1,5 l zilnic. Apa este vitala pentru creier. Lipsa ei provoaca dureri de cap, nervozitate si
scaderea puterii de concentrare.

- Bucurati-va din cand in cand in cand de un pahar de vin rosu, de o ceasca sau de o tableta de ciocolata neagra. O cantitate mica din ceea ce
va place face bine creierului.

Alimente care favorizeaza activitatea creierului:

- Coacazele: sunt bogate in antioxidanti si nutrienti care contribuie la agerimea creierului.


- Legumele verzi: spanac, broccoli, salata etc., contin acid folic si vitamina B6, produc serotonina, o substanta din creier care contribuie la starea
de bine si controleaza ciclul veghe – somn.
- Pestele gras: cele mai bune surse de nutrienti sunt in pestele de apa sarata, precum macroul, somonul, heringul si sardinele.
- Sucul de struguri: bogat in antioxidanti care protejeaza creierul si celulele nervoase.

- Orezul brun: contine proteine, vitamine si minerale de care creierul are mare nevoie.
- Afine – bogate in antioxidant ice combat formarea radicalilor liberi. Se recomanda consumarea unei cesti si jumatate cu aceste fructe pe zi,
pentru a preveni numeroase afectiuni, printre care ateroscleroza, diabetul si hipertensiunea.
- Turmeric: substanta care da culoarea galbena celebrului amestec de condimente cunoscut sub numele de curry. Este bogat in antioxidanti si
combate declinul mental.
- Uleiul de masline: este bogat in vitamina E, un antioxidant important si pentru functionarea creierului.

- Cacao: pudra de cacao contine o cantitate de antioxidanti de 2 ori mai mare decat vinul rosu, de 3 ori mai mare decat ceaiul verde si de 4-5 ori
mai mare decat ceaiul negru.
- Usturoiul: antioxidant puternic, combate stresul indus de raceli si infectii. Este mai eficient in stare proaspata.

Inamicii creierului:

- Zaharul rafinat si in exces: variatiile mari de glicemie provoaca iritabilitate, lipsa de concentrare si somnolenta.
- Acizii trans-grasi si grasimile saturate: provoaca cheaguri de sange in artere si obstructioneaza fluxul sangvin si alimentarea cu oxigen si
nutrienti a creierului.
- Alcoolul: distruge celulele creierului.
- Tigarile: provoaca constrictia vaselor sangvine, restrictionand fluxul sangvin spre creier.
- Cofeina: are efect stimulator asupra creierului, dar o cantitate mai mare de doua cesti de cafea consumata zilnic provoaca scaderea fluxului de
sange spre creier.
- Substantele chimice precum aditivii alimentari utilizati in conservare si gatit sau fertilizatorii utilizati in gradinarit sau zootehnie.

Servetele umede, tigai din teflon, odorizante...descopera produsele toxice din casa ta

Zi de zi avem la indemana numeroase produse extrem de periculoase pentru sanatatea noastra si a celor din jur. Chiar
daca au un efect de durata in lupta cu praful sau cu mirosurile neplacute, aceste produse ne pot afecta sanatatea fara sa
ne dam seama. Totul despre produsele toxice folosite aproape zilnic in casa si bucatarie!
Produsele toxice de care ne folosim zi de zi
Lista produselor toxice nu este tocmai mica, insa exista cateva produse in compozitia carora intra elemente toxice cu un
grad ridicat de risc asupra sanatatii. Desi ne sunt utile in curatenie si in indepartarea prafului, aceste produse nu fac altceva
decat sa duca la aparitia unor boli respiratorii si nu numai.

1. Servetelele umede sunt la moda si sunt extrem de utile in stergerea prafului, ochelarilor, ecranelor de laptop sau de telefon etc. Insa,
partea utila a acestora este umbrita de cea negativa pe care deseori nu o luam in seama. Servetelele umede sunt facute din plastic si
hartie si sunt poluante. Studiile efectuate de-a lungul timpului au demonstrat ca servetelele umede sunt mai poluante decat detergentii
lichizi. Mai mult, servetelele umede sunt scumpe, iar folosirea lor zilnica este de 15 ori mai scumpa decat utilizarea detergentilor si a
mopului. Folosite pentru demachiere, servetele umede slabesc elasticitatea si fermitatea pielii.
2. Tigaile din teflon, desi sunt extrem de utile, contin substante chimice cu efecte negative asupra organismului. S-a demonstrat stiintific
ca teflonul contine politetrafluoroetilena, un element chimic care atunci cand se incalzeste emana gaze toxice. Specialistii in medicina
au corelat gazele emise de tigaile din teflon cu cancerul si problemele de fertilitate.
3. Odorizantele de camera ne aduc prospetime, dar si o serie de probleme respiratorii serioase. Chiar si cele cu eticheta „natural" contin
substante toxice precum ftalati ce duc la declansarea astmului sau la dereglari hormonale. Inlocuirea odorizantelor de camera cu
produse naturale este mai mult decat importanta.
4. Produsele de curatat pentru mobilierul de bucatarie contin substante chimice care irita pielea si provoaca arsuri. Produsele de curatat
sunt la fel de periculoase si pentru aparatul respirator din cauza mirosului usturator si puternic. Inlocuirea acestora cu produse de
curatat naturale ar fi putin cam dificila avand in vedere rezultatul pe care acestea il ofera in indepartarea grasimi. Dar sanatatea este la
fel de importanta, iar gasirea unui inlocuitor natural pentru produsele de curat toxice nu este tocmai imposibila.

Sfaturi Info-ghid:
Acestea nu sunt decat cateva din produsele toxice de care ar trebuie sa ne ferim si la care ar trebui sa renuntam imediat.
Insa lista poate continua cu alte elemente la fel de toxice precum cele deja enumerate. Sticlele din plastic, erbicidele,
insecticidele, ingrasamintele chimice sunt alte cateva produse care ne pun sanatatea in pericol.

Alimentatia potrivita pentru un par sanatos


Categorii: Nutritie & Dieta

Indiferent ca esti femeie sau barbat, iti doresti un par frumos si sanatos si, in ciuda faptului ca
produsele de infrumusetare incearca „sa ti se strecoare pe sub piele” prin intermediul publicitatii,
trebuie sa stii ca niciun tratament intensiv de hidratare, niciun balsam si nicio masca nu iti va ajuta
parul sa fie asa cum iti doresti tu, daca nu ai o alimentatie care sa te ajute in acest sens.

Asadar, daca iti doresti un par de invidiat, trebuie sa urmezi un regim bazat pe urmatoarele vitamine:

Vitamina A (retinol) Reprezinta un factor important in mentinerea sanatatii pielii, a parului si a danturii.
Aceasta asigura mentinerea sebumului pielii capului in limite normale. Vitamina A se regaseste in
galbenus de ou, rinichi, ficat, lapte, morcov, spanac, varza creata, pepene galben, piersici, caise, dovleac,
peste gras (hering, sardina, somon) si galbenus de ou.
Atentie mare in cazul gravidelor: o cantitate prea mare de Vitamina A poate duce la nasterea copiilor cu
malformatii.

Vitamina B Pentru un par frumos si sanatos, consuma cat mai multe alimente bogate in Vitamina B.
Vitaminele B1 (stridii, drojdie de bere, fasole uscata, carne, germeni de grau, paine, cereale, unt de
arahide), B2 (produse lactate, carne, peste, broccoli, cereale), B6 (carne de pui, peste, oua, ridichi, nuci,
alune, orez si soia) si B 12 (lactate si oua) sunt esentiale atunci cand se doreste un par frumos si sanatos.

Vitamina C Pe langa multele proprietati pe care le are la utilizarea pe cale interna, Vitamina C este un
adevarat elixir in momentul in care este folosita pe cale externa, in interiorul mastilor pentru par. O simpla
clatire cu apa amestecata cu suc de lamaie, hraneste parul si il face mai lucitor si ii da un aspect sanatos.
Vitamina C se regaseste in citrice (lamai, portocale, pomelo etc)

Vitamina D (calciferolul, vitamina antirahitica) Alimentele indispensabile unui corp sanatos si a unei
podoape capilare de invidiat sunt cele bogate in Vitamina D. Aceasta echilibreaza calciul necesar si se
regaseste in pestele gras (hering, sardine, somon), untura de peste, galbenus de ou, lactate si unt.

Fier Femeile sunt predispuse carentei de fier, mai ales in perioada menstruatiei. Fierul este vital pentru
hranire si oxigenarea celulelor si mai ales pentru reproducerea parului, asadar este necesara o dieta bazata
pe alimente ce contin fier (inima si ficat de vita, scoici, rinichi, ficat de porc, carne de vita, galbenus de ou,
fasole, nuci, fulgi de ovaz, sparanghel si melasa.

Seleniu Seleniul are rolul de a revigora aspectul parului si al pielii, asadar este recomandat sa se
foloseasca zilnic o doza de 60 – 80 mcg (un microgram). Seleniul se gaseste, in cantitati reduse, in
languste, scoici, crab, stridii, ton, ficat, rinichi, cereale integrale, nuci, usturoi, ceapa si drojdie de bere.

Siliciu Siliciul are un efect benefic asupra parului, pielii si unghiilor, dar are si un rol foarte important in
dezvoltarea sistemului vascular, respirator si osos. Acesta se regaseste in alimente precum: coaja fructelor
si a legumelor, ceapa, ciuperci, fasole verde, lamai, mere, pastarnac, praz, ridichi, struguri, usturoi sau
urzici.

Zinc Lipsa zincului are efecte negative precum: caderea excesiva a parului, deformarea unghiilor sau
accelerarea ritmului de imbatranire. Acesta se regaseste in urmatoarele alimente: ovaz, secara, migdale,
seminte de dovleac, mazare.
Pentru sfaturi utile si informatii legate de sanatate, aboneaza-te la Newsletterul de Sanatate

Autor: Ana-Maria Popa


Data: 04.09.2008

Alimente antistres

Stresul, una dintre afecţiunile cale mai frecvente ale omului modern poate fi combătut consumând
unele alimente cu efect calmant. Câteva studii ştiinţifice au confirmat prezenţa unor substanţe în
alimente care pot ajuta la diminuarea stresului. Vitaminele antioxidante şi mineralele obţinute prin
consumul unor legume, plante sau fructe sunt adevăraţi inamici ai unei stări tensionate.

Alimente care combat stresul

Ceapa, de exemplu, aţionează la nivelul sistemului nervos, având un efect calmant, producând o stare de
linişte şi ajutând în cazul problemelor legate de somn. Pătrunjelul şi polenul au acelaşi rol. Castraveţii
acţionează asupra sângelui şi ficatului, efectul constând în inducerea aceleaşi stări de linişte şi echilibru
interior. Orezul brun conţine carbohidranţi care declanşează secreţia serotoninei şi neropinefrinei,
îmbunătăţind dispoziţia şi declanşând energia fizică şi mentală. Vitaminele antioxidante A, C şi E care pot
fi găsite în varză, de exemplu, ajută la întărirea organismului şi la alungarea nervozităţii şi a iritabilităţii
psihice. Buna dispoziţie poate fi obţinută şi prin introducerea usturoiului în alimentaţie, datorită
conţinutului bogat în alicină, o substanţă detoxifiantă răspunzătoare pentru o stare bună de spirit. Lămâile,
nucşoara, seminţele de floarea soarelui, migdalele, ceiurile de menată şi tei, toate pot fi factori adjuvanţi în
tratarea stresului cotidian.

Meniu împotriva stresului

Dimineaţa

- O porţie de cereale amestecate cu migdale, nuci şi seminţe de floarea soarelui


- Un suc natural de portocale, morcov şi măr

Prânz

- Peşte la grătar cu garnitură de orez brun


- Pâine de secară
- Salată de varză cu lămâie
- O banană

Seara

- Piet de pui la grătar


- Salată de legume (roşii, castraveţi, ceapă, ardei, pătrunjel, măsline, morcovi şi salată verde)
- Orez cu lapte şi stafide

Alimentaţia echilibrată, ca parte integrantă a unui mod de viaţă sănătos, ne poate ajuta atât să combatem cât
şi să prevenim afecţiuni psihice precum stresul sau anxietatea, atât de frecvente în perioada în care trăim.
CELE MAI SANATOASE 11 ALIMENTE PE CARE NU LE CONSUMAM! < INAPOI
Categoria: Informatii Utile
Subcategoria: Alimentatie sanatoasa
Cuvinte cheie: Jonny Bowden, Cele mai sanatoase 150 de alimente de
pe glob, sfecla rosie, varza, sfecla elvetiana, scortisoara, sucul de rodii,
prune uscate, seminte de dovleac, sardine, turmericul, afine congelate,
dovleac, performante intelectuale, vitaminaK1, antidepresiv,

Sursa:
Autor: Marinescu Elena
Click-uri: 34 in ultimele 15 zile
Nota: 6.50
Detalii:
Nutritionistul american Jonny Bowden a realizat o lista cu cele mai sanatoase alimente pe care oamenii ar trebui sa le
consume zilnic, dar nu a o fac din diferite motive. Unul dintre acestea ar fi faptul ca anumite produse, unele cu denumiri
exotice, nu sunt comercializate in magazine.

Reporterul ziarului "The New York Times" l-a rugat pe Jonny Bowden autorul celebrei carti "Cele mai sanatoase 150 de
alimente de pe glob" sa prezinte o lista actualizata a mancarurilor favorite caresunt usor de gasit in supermarketuri.

Iata lista doctorului Jonny Bowden si cateva informatii despre compozitia si proprietatile acestor alimente:

1) SFECLA ROSIE este o leguma foarte bogata in acid folic si pigmenti rosii naturali, cunoscuti ca adversari redutabili
in lupta cu cancerul. De regula, se consuma in stare cruda (salate) sau fiarta (in amestec cu hreanul). Originara din
zona mediteraneana, sfecla rosie ("Beta vulgaris"), are un nivel caloric de 40 kcal/100g. Este usor digerabila si are un
continut bogat în vitaminele A, B, C şi PP, potasiu, fier, calciu, proteine, hidraţi de carbon, zaharuri, glutamina. Este
deosebit de eficienta in viroze, hipertensiune, anemii, imunitate scazuta, nevroze, demineralizare, tuberculoza, cancer,
regland si functiile hepatice. Este contraindicata în diabet, din cauza nivelului ridicat de zaharuri si glutamina. Frunzele
de sfecla rosie sunt si ele deosebit de bogate în vitamine, fiind o sursa sigura de calciu si fier natural. De retinut că, prin
conservare în otet de mere, sfecla rosie se imbogateste în vitamine prin procesul de fermentatie (vitaminele B6, B12).

2) VARZA este bogata in special in provitamina A, vitaminele C si E si in fibre, elemente care asigura sanatatea
celulelor. Este o leguma foarte putin calorica, ea avand in jur de 25 de calorii (100 kjouli) la 100 de grame de produs.
Glucidele, care furnizeaza o parte din calorii, sint constituite in primul rind din pentosan, glucide partial asimilabile. In
afara de asta, ele mai contin zaharoza, glucoza si fructoza. Protidele, care completeaza aportul energetic, sint prezente
si ele la un nivel ridicat. Bogatia vitaminica a verzei trebuie insa subliniata, ea figurind printre legumele cu cel mai mare
continut de vitamina C (cele mai bogate sint foile aflate la exterior). Este de asemenea foarte bogata in vitamina E: 2-7
mg la 100 g, ceea ce constituie un adevarat record pentru o leguma. Vitaminele din grupa B sint si ele foarte bine
reprezentate: B1, B2, B3, B5, B6, B9, adica toate cele care constituie grupa anticanceroasa. Un consum regulat de
varza are efect benefic in preventia cancerului de colon in special, a celui de stomac, dar si de plamini, esofag si rect.
Varza are proprietati dezinfectante si cicatrizante la nivelul tesuturilor, poseda o actiune antiseptica pulmonara
importanta si proprietati expectorante, are actiune anticancerigena, antidepresiva si este recomandata in regimul pentru
diabetici.

3) SFECLA ELVETIANA o leguma cu frunze verzi care protejeaza vederea, prin continutul crescut de vitamina K1.

4) SCORTISOARA ajuta la mentinerea unui nivel sanatos al glicemiei si colesterolului.

5) SUCUL DE RODII este o bautura populara in special in Orientul Mijlociu, care scade tensiunea arteriala si contine
foarte multi antioxidanti.

6) PRUNE USCATE sunt pline de antioxidanti, extrem de bogate în glucide (fructoza si levuloza), hidrati de carbon,
acizi organici, vitaminele A si B, potasiu, calciu, fosfor, magneziu sau fier. Ele fortifica sistemul nervos, combat starile
de oboseala, stimuleaza tranzitul intestinal, normalizeaza volumul ficatului (reduc hepatomegalia); iata de ce, pruna
este un aliment recomandat astenicilor, sportivilor, copiilor, persoanelor constipate, hepaticilor. In plus, puterea
depurativa si diuretica a prunei o face utila persoanelor suferinde de reumatism, arterioscleroza si celor cu intoxicatii
alimentare acute.

7) SEMINTE DE DOVLEAC au un nivel ridicat al continutului de magneziu, zinc si alte minerale. Sunt considerate de
mare ajutor în eliminarea viermilor intestinali si in stimularea activitatii rinichilor. Bolile de inima asociate unor valori
crescute ale colesterolului, bolile glandulare si nervoase pot fi ameliorate cu ajutorul unei cure de seminte de dovleac.

8) SARDINE dr. Bowden le numeste "alimentul sanatos dintr-o conserva", pentru ca au un continut foarte ridicat de
acizi grasi omega 3 si calciu, precum si fier, magneziu, fosfor, zinc, mangan si cupru si, nu in ultimul rand, toata gama
de vitamine B, precum si vitamina D. Boli precum psoriazisul, poliartrita sau astmul bronsic raspund pozitiv la acest
aliment. Studii ample au demonstrat ca un consum regulat de peste - de trei ori pe saptamana - previne si incetineste
depunerea de grasimi pe peretii vaselor de sange, protejeaza organismul impotriva aparitiei bolilor cardiovasculare,
cum ar fi infarctul de miocard, accidentul vascular cerebral, hipertensiunea arteriala sau tulburarile de ritm cardiac.

9) TURMERICUL sau "Curcuma longa", este o planta ierboasa, de origine asiatica. Radacinile din curcuma au un gust
aromat, iute, fiind folosite ca si condiment in bucataria indiana. Radacinile de turmeric contin ulei volatil, zinziberen si un
colorant galben denumit curcumina. Turmericul este o planta cu proprietati anti-inflamatorii si anti-cancerigene. De
asemenea, stimuleaza puternic secretia de bila, avand actiune colagoga si coleretica intensa. Se consuma in
combinatie cu oua fierte in salate.

10) AFINE CONGELATE chiar daca procesul de inghetare, ca si cel de fierbere, poate degrada nutrientii, aceste fructe
se consuma de regula in combinatie cu iaurtul. Specialistii sustin ca afinele imbogatesc performantele intelectuale, in
special procesul de memorizare.

11) DOVLEAC CONSERVAT este o leguma saraca in calorii, dar plina de fibre si vitamina A, care regleaza sistemul
imunitar. Se consuma cu putin unt, scortisoara sau miez de nuca.

Jonny Bowden sustine ca are mereu in bucatarie macar doua dintre aceste alimente: seminte de dovleac, pe care le
prajeste si le pune in salate, dar si afine congelate, pe care le consuma in amestec cu iaurt, lapte si alte cereale mai
ales la micul dejun. Dumneavoastra ce aveti de gand? Credeti ca ati putea trece macar aceste 11 alimente pe lista de
cumparaturi?

CEREALELE (PA)

In grupa cerealelor regasim orice aliment care are la baza grau, orez, ovaz, porumb, orz sau alta cereala.
Exemple de alimente pe baza de cereale pe care le intalnim des in alimentatia zilnica: paine, biscuiti,
prajiturele, grisine, paste fainoase, fulgi, cerealele de dimineata.

Cerealele se impart in doua categorii:


• cereale integrale
• cereale rafinate

Cerealele integrale contin si miezul atat de bogat in proprietati nutritive si vitamine din complexul B.
Exemple de cereale integrale: orezul brun, hrisca, taratele, terciul (uruiala) de ovaz, popcorn, muesli, paste
din faina integrala, orez salbatic, quinoa, secara

Cerealele rafinate trec printr-un proces prin care pierd proprietatile nutritive ale miezului. Textura lor este
mai fina si culoarea mai deschisa dar se pierd in mare parte fibrele alimentare, fierul si vitaminele din
complexul B. Exemple de cereale rafinate: faina alba, orezul alb.

*O parte din cerealele rafinate pe care le gasim in comert sunt imbogatite ulterior cu vitamine si fier insa
nu au fibra alimentara. Anumite produse ce au la baza cereale contin diverse cantitati de tarate. Taratele
au fibra alimentara atat de necesara pentru sanatate. Cu toate acestea, produsele ce au tarate sau seminte
adaugate nu pot fi considerate produse din cereale integrale.

Cate cereale trebuie sa mancam pe zi?


Cantitatea de cereale necesara zilnic variaza in functie de varsta, sex sau activitate fizica zilnica. Atentie
insa la faptul ca o mare parte din cerealele pe care le cumparam de la supermarket pentru micul dejun nu
sunt integrale. Cel putin jumatate din cerealele pe care le mancati ar trebui sa fie cereale integrale.

De ce trebuie sa mancam cereale (in special cereale


integrale)?
Persoanele care mananca cereale integrale au foarte multe beneficii din punct de vedere al sanatatii precum
reducerea riscului de aparitie a bolilor cronice. Cerealele contin nutrienti vitali mentru mentinerea in buna
stare a sanatatii corpului.

Beneficii aduse de consumul de cereale integrale


• Consumul de alimente bogate in fibra alimentara (precum cerealele integrale) este asociat cu reducerea
riscului de aparitie a bolilor de inima
• Consumul de alimente bogate in fibra alimentara asociat cu consumul de lichide ajuta la reducerea
constipatiei
• Femeile insarcinate sunt incurajate sa consume cereale integrale imbunatatite cu acid folic sau care contin
acid folic. Un castron de fulgi de porumb imbogatiti cu acid folic asigura doza zilnica de vitamine B pentru
femeile gravide.

Nutrienti pe care ii regasim in cerealele integrale


• Cerealele sunt surse pentru foarte multi nutrienti precum fibra alimentara, cateva dintre vitaminele B
(vitamina B1 sau tiamina, vitamina B2 sau riboflavina, vitamina B3 sau niacin, vitamina B9 sau acid folic)
si minerale (fier, magneziu si seleniu)
• Consumul de cereale ce contin fibra alimentara ajuta la reducerea nivelului de colesterol si micsoreaza
riscul aparitiei bolilor de inima. Atentie la faptul ca daca sunt procesate sau rafinate cerealele contin mai
putina fibra alimentara sau nutrienti
• Vitaminele din complexul B au un rol foarte important legat de metabolismul organismului uman
ajuntandu-l sa elibereze energie din proteine, grasimi sau carbohidrati. Vitaminele din complexul B sunt
esentiale si pentru buna functionare a sistemului nervos. O parte din alimentele pe care le gasiti in comert
sunt imbogatite cu aceste vitamine iar acest lucru este specificat pe eticheta.
• Acidul Folic sau vitamina B9 ajuta organismul sa formeze celulele rosii. Gravidele care au deficienta de
acid folic prezinta un risc mai mare de a avea copii cu deficiente ale tubului neral (NTD) – defecte la
nastere cauzate de dezvoltarea insuficienta a creierului sau a maduvei spinarii, Spina Bifida si Hidrocefalie.
• Fierul este foarte util pentru a duce oxigenul in sange. Foarte multi adolescenti au deficit de fier
caracterizat si prin anemie. Li se recomanda consum sporit de cereale integrale pe langa carne rosie
(precum cea de porc, miel sau vita), oua sau plante (fasole, legume verzi precum spanacul sau broccoli,
caise confiate sau prune).
• Cerealele integrale sunt foarte bune surse de magneziu si seleniu. Magneziul este un mineral necesar
pentru constructia oaselor si eliberarea de energie in muschi. Seleniul protejeaza celulele de oxidanti si
ajuta la mentinerea unui sistem imunitar sanatos.

Sfaturi pentru a avea o dieta sanatoasa, bogata in


cereale integrale:
• Pentru a manca mai multe cereale integrale incercati sa inlocuiti painea din faina alba rafinata cu painea
din faina de integrala din grau sau cu faina integrala din secara sau orez. Este important de retinut sfatul de
a inlocui in general alimentele din faina rafinata cu cele din faina integrala.
• Incercati sa inlocuiti orezul alb cu orez brun, integral sau salbatic. Astazi gasim in comert orez de toate
tipurile. Incercati sa gatiti orez brun cu sos de rosii.
• Gatiti paste integrale in loc de paste din faina alba. S-ar putea sa fie mai scumpe un pic dar nu uitati ca
dati bani pentru sanatatea dvs. nu pentru altceva…
• Puneti la supa taitei din faina integrala. Ii gasiti la supermarket.
• Cumparati biscuiti sau grisine din faina integrala. Biscuitii, stcks-urile sau covrigeii din faina alba pot
avea adaos de margarine hidrogenate sau ulei, fapt ce le face destul de nocive.
• Incercati sa gatiti in casa fursecuri care au la baza faina integrala de grau sau secara
• Cumparati batoane din cereale integrale
• Mancati pop-corn (floricele) pentru ca intra in categoria cerealelor integrale dar incercati sa nu puneti prea
multa sare sau unt pe el
• Evitati cerealele de mic dejun gen musli sau cereale cu ciocolata sau suc de fructe pentru ca au foarte
mult zahar. Alegeti variantele simple, cele pe al caror ambalaj putem citi ca sunt cereale integrale.
• Din cand in cand puteti manca mamaliga in loc de paine. Numarul de calorii nu este mai mic in cazul
mamaligii dar prezinta un avantaj faptul ca porumbul nu contine gluten.
• Beti cate un pahar de suc de fructe atunci cand mancati cereale pentru ca aciditatea fructelor scade viteza
de absorbtie si indexul glicemic al carbohidratilor.
• Daca trebuie sa mancati paine alba este recomandat sa fie mai veche de o zi pentru ca astfel trece efectul
de fermentatie al drojdiei care poate dura peste 24 ore. Nici painea prajita nu este o idee foarte buna daca
doriti sa slabiti sau sa aveti o dieta sanatoasa. Prin prajire nu se obtine nici un efect benefic (se pierde apa).
• Cerealele se afla la baza piramidei alimentare si sunt esentiale intr-o dieta sanatoasa.

√ Va recomandam si alte articolele din categoria piramida alimentelor:

Piramida Alimentelor | LEGUMELE | FRUCTELE | LAPTELE | CARNEA si LEGUMELE CU TECI |


ULEIURI si grasimi

ANSVSA va efectua controale pentru verificarea calitatii legumelor si


fructelor prezente pe piata
24 mai, 2009, actualizat la: 20:23 pm | Publicat in: actualitate

ANSVSA va demara o serie de controale oficiale la nivel national in sectorul fructelor si legumelor, in
urma unor sesizari primite in ultima vreme cu privire la calitatea indoielnica a acestor produse pe piata
romaneasca, a anuntat vineri autoritatea.

Potrivit unui comunicat remis vineri de Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Sigurnata
Alimentelor (ANSVSA), presedintele insitutiei, Marian Zlotea, a dispus demararea unor controale in
domeniul produselor de origine non-animala, in special sectorul legumelor si fructelor. Prin aceste
controale se vor verifica prezenta reziduurilor de pesticide, a nitritilor si nitratilor din legume si fructe,
precum si incadrarea nivelului acestora in limitele prevazute de legislatia in vigoare.

“In ultima perioada, am primit o serie de semnale si sesizari cu privire la calitatea indoielnica a unor
legume sau fructe care ajung pe piata romaneasca. De aceea, am decis sa extindem verificarile si pentru
legumele si fructele care intra in tara noastra in urma schimburilor intracomunitare”, a declarat presedintele
A.N.S.V.S.A., Marian Zlotea.

Aceasta tematica de verificare si control vizeaza fructele si legumele provenite din import, comert
intracomunitar si productie autohtona, la procesare, depozitare si comercializare.

Potrivit ANSVSA, structurile judetene au fost deja instiintate de aceste controale printr-o nota de serviciu
care a fost transmisa in teritoriu.

In cadrul actiunilor de control oficial vor fi prelevate probe, care vor fi trimise spre analiza laboratoarelor
sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene.

Potrivit datelor MAPDR, productia nationala de fructe s-a majorat, in 2008, cu circa 22%, pana la
aproximativ 1,3 milioane tone, in timp ce suprafata cultivata s-a redus cu 4,5%, pana la 198.700 de hectare.
Astfel, in 2008, productia de fructe a crescut cu 239.200 tone, fata de anul precedent, cand se inregistrau
1.075.800 tone, iar suprafata cultivata cu fructe s-a redus cu 9.000 de hectare, de la 207.700 de hectare in
anul 2007.

Preocupati de fructele si legumele care ne ajung pe masa


Joi, 12 11 2009, 12:03
Diana Lupulescu
Primaria vrea sa testeze produsele din piete pentru a vedea daca nu contin pesticide

„Un fruct frumos nu inseamna un fruct sanatos” este deviza pe care o au in vedere reprezentantii
Serviciului Administrare Mediu ai Primariei Timisoara, care intentioneaza sa faca in viitorul apropiat
contract cu un laborator care sa verifice daca fructele si legumele din piete care ajung pe masa
timisorenilor contin reziduuri de pesticide, nitrati ori nitriti, substante periculoase pentru sanatate.

Municipalitatea a organizat miercuri la Piata de Gros o dezbatere cu tema „Impactul produselor agroalimentare
cu continut de reziduuri de pesticide, nitrati si nitriti asupra sanatatii populatiei”, la care au luat parte pietari,
producatori agricoli, reprezentanti de la Directia Sanitara, Directia Agricola, OPC, Inspectoratul pentru Calitatea
Semintelor si a Materialului Saditor, Garda de Mediu si Primarie. Potrivit unui raport intocmit de Victor Catalin
Birda, consilier la Serviciul Administrare Mediu, prezenta pesticidelor in produsele agroalimentare are efecte
daunatoare pentru sanatate si poate provoca greturi, colici, voma, diaree, tulburari senzoriale si de sensibilitate,
convulsii, paralizii, tulburari psihice, de ritm cardiac si respiratorii. De asemenea, nitratii, care se acumuleaza in
productia agricola cultivata pe solurile unde este folosit mult azot, sunt foarte daunatori si pot provoca
hemoragii, cancer limfatic, afectand grav glanda tiroida.

„Deocamdata nu avem nicio informatie legata de existenta in pietele timisorene a fructelor si legumelor care sa
contina substante periculoase. Exista aceasta posibilitate si de aceea ne propunem sa vedem ce avem in piete
si ce mancam”, ne-a declarat Calin Fiat, seful Serviciului Administrare Mediu al Primariei. Acesta mai spune ca
analizele se vor face pe banii institutiei. „Comerciantii ar fi interesati de astfel de teste. in tara nu mai face nicio
primarie acest lucru, doar directiile agricole. Deocamdata o sa vedem unde facem testele, vom lua legatura cu
colaboratori din Bucuresti, Ungaria si Austria”, ne-a mai spus Calin Fiat.

Fii reporter www.agenda.ro! Ai fotografiat sau ai filmat ceva iesit din comun? Trimite pozele si filmele la
portal@agenda.ro
Condiţiile de calitate şi securitate din sectorul de legume fructe [1]
Proiectele de acte normative: Legea Pomiculturii, Legea privind producerea si valorificarea legumelor de camp,
Legea privind producerea si valorificarea legumelor, florilor si plantelor ornamentale de sera, avizate de
Ministerul Sanatatii si Familiei, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Ministerul Integrarii
Europene, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Justitiei, reglementeaza politica agricola in domeniul
producerii si valorificarii produselor din sectorul de legume si fructe sunt in corelatie cu legislatia in vigoare si cu
reglementarile Uniunii Europene in domeniu.

Actele normative sunt armonizate cu acquis-ul comunitar, privind


organizarea comuna de piata, conform R(CE) nr.2200/1996 si R(CE)
nr.2001/1996.
Pentru stabilirea nivelelor maxime pentru anumite substante contaminante
in alimente actele normative sunt armonizate cu R(CE) 466/2001 si R(CE)
1148/2001, privind cerintele de inspectie in relatie cu standardele de
calitate pentru legume si fructe .
Proiectele de legi prevad obligativitatea analizei produselor privind
continutul in fertilizatori, reziduuri de pesticide, arseniu, metale
grele, azotati si alte substante utilizate pentru protectia plantelor.

Analiza produselor produselor privind continutul in reziduuri de


pesticide, contaminanti si alte substante este obligatorie si se
efectueaza de laboratoarele acreditate.
Pe baza buletinelor de analiza emise de laboratoarele acreditate
fructele si legumele, care nu se incadreaza in prevederile legale sunt
interzise la comercializare, pentru consumul uman, in stare proaspata
sau pentru industrializare.
De asemenea, detinatorii terenurilor agricole cultivate sunt
obligati sa tina evidenta tratamentelor pentru protectia plantelor,
fertilizare, tratarea solului sau depozitelor si a mijloacelor de
transport.
In vederea stabilirii conformitatii calitatii legumelor si
fructelor se va infiinta Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic in
Producerea si Valorificarea Legumelor si Fructelor, organizata ca
directie in cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
Aceasta Inspectie de Stat pentru Controlul Tehnic in Producerea
si Valorificarea Legumelor si Fructelor va avea urmatoarele atributii:
- verifica aplicarea tehnologiilor de cultura;
- efectueaza la producatorii agricoli si in pietele en-gross a
controlului privind sortarea, ambalarea, etichetarea, depozitarea
legumelor si fructelor potrivit standardelor de calitate in vigoare;
- verifica conformitatea legumelor si fructelor cu standardele de
calitate pe filiera de produs;
- controleaza loturile de legume si fructe in stare proaspata sau
procesata destinate exportului sau provenite din import, privind
conditiile de securitate si calitate ale acestora;
- constata savarsirea contraventiilor si aplica sanctiunile
prevazute de legi.
Prezentele acte normative au ca scop indeplinirea obiectivelor de
dezvoltare durabila a agriculturii, cresterea competivitatii sectorului
de legume si fructe, adaptarea productiei din punct de vedere calitativ
si cantitativ pentru satisfacerea cerintelor consumatorilor si
difersificarea productiei.
Autor : loredana_user
Data publicării: 05 Mar 2003 - 15:45
Concluzii Conform raportului unei organizaţii europene de mediu

Jumătate din fructele şi legumele de pe piaţă sunt pline de pesticide


de Elena HÎRŢAN | 17 OCTOMBRIE 2008

Românii mănâncă 80% din import

Cele mai afectate sunt strugurii (71% nivel de contaminare), bananele (56%), ardeiul gras (46%)

Otravă cu vitamine

Produsele alimentare de pe piaţa europeană conţin 354 de pesticide diferite, iar cinci, cele mai folosite
dintre acestea, sunt clasificate la categoria de risc de mutaţii, cancer sau dereglări hormonale. Informaţiile
provin de la Pesticide Action Network (PAN) Europe, o organizaţie de mediu care susţine că jumătate din
fructele, legumele şi cerealele de pe piaţa europeană conţin un număr ridicat de pesticide. Reprezentanţii
ONG-ului spun că au constatat o creştere a pesticidelor din vegetale cu cel puţin 20 de procente faţă de anul
2003.

„Acestea sunt cele mai proaste rezultate pe care le-am văzut vreodată. Peste 20 de pesticide sunt la un nivel
atât de mare încât depăşesc orice limită de siguranţă impusă de UE. Parlamentarii europeni trebuie, mai
mult ca oricând, să găsească alternative mai sigure la folosirea de pesticide”, susţine Elliot Cannell,
coordonator PAN Europe. Organizaţia a constatat că peste 10 la sută din fructele şi legumele de pe piaţă
conţin cel puţin patru pesticide. Cele mai afectate sunt strugurii (71 la sută nivel de contaminare), bananele
(56 la sută contaminare), ardeiul gras (46 la sută contaminare). În plus, cercetătorii au descoperit că una din
20 de vinete conţine pesticide peste limita maximă admisă.

Raportul PAN Europe a apărut cu câteva zile înainte ca la Comisia Europeană să facă public Raportul
Anual de Monitorizare a Pesticidelor. Unii parlamentari europeni consideră că informaţiile prezentate de
PAN Europe reprezintă scurgeri din raportul Comisiei.

Cancer, infertilitate, obezitate sau copii născuţi cu malformaţi

„Într-adevăr, majoritatea fructelor, legumelor şi cerealelor au un nivel de toxicitate ridicat. Explicaţia


pentru care unele vegetale conţin mai multe pesticide este aceea că fiecare plantă acumulează aceste
substanţe într-un anumit procent, iar cu cât suferă mai multe tratamente cu pesticide cu atât este mai nocivă.
În plus, pe lângă aceste substanţe, alimentele pot conţine şi reziduuri de îngrăşăminte chimice- azotaţi,
metale grele, E-uri de suprafaţă. În aceste condiţii, recomandarea de cinci porţii zilnice cu fructe şi legume
îşi pierde valoarea. Cei mai expuşi la riscuri sunt copiii, gravidele, femeile care alăptează şi suferinzii de
diferite afecţiuni, însă toţi suntem expuşi. Ne putem îmbolnăvi de cancer, infertilitate, disruptori
hormonale, obezitate, sau se pot naşte copii cu malformaţii”, explică prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi,
directorul Institutului de Cercetări Alimentare. Acesta spune că unele dintre aceste pesticide sunt
biodegradabile în câteva luni, dar pot trece şi 120 de ani, pentru formele mai rezistente.

Banii de subvenţii – băgaţi în pesticide

În România, 80 la sută din fructele, legumele şi vegetalele de pe piaţă sunt de import. „Aceste produse arată
bine pentru că producătorii europeni îşi permit să folosească multe îngrăşăminte, ei fiind subvenţionaţi de
stat şi cu 300-400 euro pe hectar. Fiecare vrea productivitate cât mai mare şi chiar dacă pesticidele sunt
scumpe, ei îşi permit să le folosească în cantităţi mari. Şi producătorii autohtoni folosesc îngrăşăminte, dar
nu atât de multe pentru că nu îşi permit financiar. În plus, mai avem cel mult 200.000 hectare pentru
legume, faţă de un milion de hectare care era în 1990, de aceea, toată iarna mâncăm legume importate. Însă,
la nivel european este o bătălie între producători, iar consumatorul este la mijloc”, explică Ştefan Nicolae,
preşedintele Agrostar.
Hotărâre de Guvern pentru încurajarea agriculturii eco

Alternativa ar fi produsele ecologice, însă acestea sunt mult mai scumpe şi abia pătrund pe piaţa
românească. Ştefan Nicolae spune că Guvernul a emis o hotârâre prin care vrea să încurejeze producţia
ecologică, promiţând subvenţii de 425 lei pe hectar arabil şi 700 lei pentru culturile de viţă-de-vie, în limita
a 20 de hectare pentru fiecare producător. Însă costurile sunt de cel puţin două-trei ori mai mari decât
pentru culturile tradiţionale, iar aceste produse vor fi oricum mai scumpe.

În România există câţiva importatori de produse ecologice, majoritatea având magazine online. Foarte rar
se găsesc fructe sau legume proaspete, care sunt mai greu de depozitat şi de vândut. „Cred că 95 la sută din
produsele eco de pe piaţă sunt de import. Producătorii autohtoni nu ştiu să se promoveze, ambalajele au un
aspect neplăcut. Cel mai bine se vând produsele cosmetice, iar din cele alimentare- siropul de arţar, laptele
de soia şi de orez. Pot fi făcute mult mai multe pentru această piaţă, însă produsele vor fi mereu mai
scumpe decât cele tradiţionale”, spune Dan Năstase, director comercial Naturashop.

Info plus:

Cum recunoaştem produsele eco

Produsele ecologice autohtone trebuie etichetate cu o ştampilă care să conţină literele AE- aliment
ecologic, şi însemnul organismului care certifică această calitate. Cele din import au pe etichetă floarea
europeană, cu sigla E în mijloc, înconjurată de steluţe, sau inscripţia „Organic Farming”.

„Acestea sunt cele mai proaste rezultate pe care le-am văzut vreodată. Peste 20 de pesticide sunt la un
nivel atât de mare încât depăşesc orice limită de siguranţă impusă de UE“ - Elliot Cannell, coordonator
PAN Europe

„Recomandarea de cinci porţii zilnice cu fructe şi legume îşi pierde valoarea. Cei mai expuşi la riscuri
sunt copiii, gravidele, femeile care alăptează şi suferinzii de diferite afecţiuni, însă toţi suntem expuşi” -
prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi, directorul Institutului de Cercetări Alimentare

elena.hirtan@gandul.info