Sunteți pe pagina 1din 12

EXPRIMAREA CONCENTRAIILOR

CONCENTRAIA PROCENTUAL reprezint numrul de grame de substan dizolvate n 100g soluie.


msoluie = msubstan dizolvat + msolvent g soluie ..msubstan dizolvat g substan
100 g soluie .c

msubstanta dizolvata
100 %
msolutie

obs. Se poate discuta i despre concentraii procentuale molare i volumetrice


CONCENTRAIA MOLAR reprezint numrul de moli de substan (cu masa molecular M) dizolvai n 1 litru de
soluie.
V l soluie ...

msubstanta
moli substan
M

1 l soluie .cM

cM

m
(mol/l)
M V

CONCENTRAIA NORMAL (valar) reprezint numrul de echivaleni de substan dizolvai n 1 litru soluie.
V l soluie ... e

msubstanta
echivaleni substan
E

1 l soluie .cN

cN

m
(echivaleni/l)
E V

obs. Calcularea valorii unui echivalent se realizeaz n mod diferit, n funcie de substana luat n discuie:
Element sau ion (metal sau nemetal)
A
E
valenta (sarcina ionului)

ECa 2

ACa
2

MCa(OH)2

AFe
3

ECl

ACl
1

E Al(OH)3

M Al(OH)3
3

Macid
numar de protoni schimbati in proces

ECH3COOH

MCH3COOH
1

Eacid succinuc

Sare

Msare
numar de ioni metal sarcina ionului metalic

EFeCl 3

EFe 3

Acid

AFe
2

Baz (hidroxid)
Mhidroxid
E
numar de grupari hidroxid

ECa(OH)2

EFe 2

MFeCl

13

In cazul n care substana particip la un proces redox

Macid succinic
2

Msubstanta
numar de electoni schimbati (cedati sau acceptati) in proces de un mol de substanta

In titrri, la punctul de echivalen, este valabil relaia:

Vsolutie reactiv1 c N1 Vsolutie reactiv2 c N2

In calculele stoechiometrice se poate aplica relaia:

m1 m2

ct.
E1 E2

CONCENTRAIA MOLAL reprezint numrul de moli de substan dizolvai n 1000 g solvent.


msolvent g solvent ..substan dizolvat moli substan
1000 g solvent .cmolal

cmolala

TITRUL reprezint numrul de grame de substan din 1 mililitru de soluie


V ml soluie ... msubstang substan
1 ml soluie .T

substanta dizolvata
1000 (mol substanta / 1000g solvent)
msolvent

msubstanta
(g substan /ml soluie)
V

FRACIA MOLAR reprezint numrul de moli ai unui compus raportat la numrul total de moli din amestec.

Pentru un amestec de N componeni, fracia molar a componentului i este:

Xi

i
N

i 1

Suma fraciilor molare ale tuturor componenilor este unitar:

X
i 1

Modaliti de calculare a masei moleculare a unei substane:

Utiliznd ecuaia general a gazelor perfecte:

p V R T

m
RT ,
M

unde p - presiunea gazului


V - volumul incintei
T - temperatura absolut; T=273+ t(oC) (K)
R - constanta general a gazelor

l atm
mol K
cm 3 mmHg
62400
mol K
J
8,31
mol K

0,082

Utiliznd legea lui Avogadro


22,4 l substan gazoas n condiii normale M g substan
a l substan .. b g substan

M 22,4

b
22,4
a

obs. Condiii normale: p0 =1 atm; t0 = 0oC;


Condiii standard: p = 1 atm; t = 25oC

Utiliznd densitatea n raport cu alt substan

d referinta

Mnecunoscuta
Mreferinta

Mnecunoscuta d Mreferinta

Maer 28,9

Pentru un amestec de N componeni cu fraciile molare X i


M X 1 M 1 X 2 M 2 ...... X N M N

Pentru un amestec de N componeni aflai n amestec n proporiile a i%

a1 % M1 a2 % M 2 ..... a N % M N
100

Mrimile fizice fundamentale i unitile lor de msur n Sistem Internaional


Mrimea fizic
lungimea
masa
timpul
temperatura
intensitatea electric
numr de moli
intensitatea luminii

l
m
t
T
I
n
I

Unitatea de msur
metrul
kilogramul
secunda
Kelvin
Ampre
mol
candela

m
kg
s
K
A
mol
cd

Multiplii i submultiplii zecimali ai unitilor de msur


Prefix
Hexa
Penta
Tera
Giga
Mega
Kilo
Hecto
Deca
Unitatea de baz
Deci
Centi
Mili
Micro
Nano
Pico
Femto
Ato

Notaie
E
P
T
G
M
k
h
da
unitate
d
c
m

n
p
f
a

Factor de multiplicare
1018unitate
1015unitate
1012unitate
109unitate
106unitate
103unitate
102unitate
101unitate
unitate
10-1unitate
10-2unitate
10-3unitate
10-6unitate
10-9unitate
1012unitate
10-15unitate
10-18unitate

Alte uniti de msur utilizate n chimie:

Angstrm 1 =10-10 m (unitate de msur utilizat n caracterizarea distanelor interatomice)


atm atmosfer 1atm = 760 torr = 105N/m2 (unitate de msur a presiunii unui sistem)
o
C grad Celsius 1K = 273,5oC (unitate de msur a temperaturii unui sistem)
l, ml litru, mililtru 1l = 1000ml = 1dm3 (unitate de msur a volumelor)

ppm pri pe milion 1ppm =1g/g sau 1l/l sau 1g/ml


ppb pri pe bilion 1ppb = 1ng/g sau pentru soluii apoase 1ng/ml
ppt pri pe trilion 1ppt = 1pg/g sau pentru soluii apoase 1pg/ml
D dalton 1D = 1 mol/l
cal calorie 1cal = 4,18 J

1. Cte grame de fructoz i cte de ap sunt necesare pentru a obine 50g de soluie cu concentraia de 2%?
100 g soluie .2 g fructoz
50 g soluie ..x
x=10 g fructoz
50 - 10 = 40 g ap
2. Ce volum de soluie de acid arahidonic de concentraie 0,75M i ce volum de ap sunt necesare pentru a prepara 50
ml soluie acid arahidonic 0,3N?
Acid arahidonic CH3 - (CH2)4 - (CH = CH - CH2)4 - (CH2)2 - COOH

M acid
1

1000 ml soluie final . 0,3

M
g acid
1

50 ml soluie. x
x = 1,5 10 -2 M g acid
1000 ml soluie iniial 0,75 M g acid
y .1,5 10 -2 M g acid
y = 20 ml soluie acid arahidonic 0,75M
50 - 20 = 30 ml ap
3. Determinai, folosind regula dreptunghiului, cantitatea de soluie acid acetic 10% necesar pentru diluarea unei
cantiti de 300g soluie acid acetic 90% pn la o concentraie de 60%. Ce cantitate de soluie cu concentraia 60%
se poate prepara?

10%

90%
60%
50 parti

30 parti

50 pri soluie 90% 30 pri soluie 10% (50+30) pri soluie 60%
300 g soluie x .. y
x = 180 g soluie 10%
y = 480 g soluie 60%
4. Folosind regula dreptunghiului s se calculeze concentraia soluiei obinute prin amestecarea a 200g soluie acid
glucuronic 20% cu 700g soluie acid glucuronic 35%.

35%

20%
X%
(35-X) parti

(X - 20) parti

(35-X) pri soluie 20% (X-20) pri soluie 35% (35-X+X-20) pri soluie X%
200 g soluie 700 g soluie (200+700 ) g soluie
X = 31,67%
5. Se obine o soluie 50% manoz prin diluarea unei soluii 90% manoz cu o soluie 40% manoz. Calculai cantitatea
de soluie de concentraie 40% necesar dilurii unei cantiti de 500g soluie 90%.
2 kg soluie manoz 40%
6. In ce raport trebuie s se amestece soluia de acid glucozaharic 0,5M cu soluia de acid glucozaharic 0,2M pentru a
obine o soluie 0,3M?

0,5 M

0,2 M
0,3 M

0,1 parti

0,2 parti

V solutie1
0,1 1

V solutie 2 0,2 2
7. In arsurile provocate de iod sau brom zonele respective se tamponeaz cu o soluie de tiosulfat de sodiu 2%. Care
este cantitatea de ap necesar pentru a prepara 1l de soluia tiosulfat 2% dac se pornete de la o soluie de
tiosulfat de concentraie0,5N? (=1g/cm3).
I2 + 2Na2S2O3 = 2NaI + Na2S4O6

E Na2 S 2O3

M Na2 S 2O3
1

100 g soluie final . 2 g Na2S2O3


1000 g soluie final x
x = 20 g Na2S2O3
1000 ml soluie tiosulfat 0,5N .. 0,5 158 g Na2S2O3
y ..20 g Na2S2O3
y = 253,16 ml soluie tiosulfat 0,5N
1000 - 253,16 = 746,84 ml H2O mapa =746,84 g
8. Se d o soluie de acid succinic 5M cu (=1,2g/cm3). S se calculeze concentraia procentual de mas i titrul.
Se consider 1l soluie acid succinic 5M.
1000 ml soluie 5Macid succinic = 5118 = 590 g acid succinic
msoluie = soluieVsoluie =1200g
1200g soluie .. 590 g acid succinic
100 g soluie c
c = 49,17%
1000 ml soluie .590 g acid succinic
1ml soluie T
T = 0,59 g acid succinic / ml soluie
9. Se d o soluie de acid maleic 6M cu (=1,2g/cm3). S se calculeze concentraia molal i fraciile molare ale
componenilor soluiei.

Se consider 1l soluie acid maleic 6M.


1000 ml soluie 6Macid maleic = 6116 = 696 g acid succinic
msoluie = soluieVsoluie =1200g
1200g soluie . 696 g acid maleic ..(1200 - 696) g ap
504 g ap 6 moli acid maleic
1000 g ap cmolal
cmolal = 11,9 moli acid maleic / 1000g ap

ap = 504: 18=18 moli


acid maleic = 6 moli
Xapa=0,75
Xacid maleic=0,25
10. S se calculeze titrul unei soluii apoase de permanganat de potasiu 0,5N. Ce volum de soluie este necesar pentru
oxidarea a 2 moli acidului oleic?
2KMnO4 + H2O = 2KOH + 2MnO2 +3[O]

E KMnO4

M KMnO4
3

158
3

1000 ml soluie .. 0,5

158
g KMnO4
3

1 ml soluie . T
T = 0,026 g KMnO4 /ml soluie
H3C - (CH2)7 - CH = CH - (CH2)7 - COOH + [O] + H2O

H3C - (CH2)7 - CH - CH - (CH2)7 - COOH


OH

OH

1mol acid oleic 1 mol [O] 2 / 3 moli KMnO4


2 mol acid oleic . X
x = 2/3 moli KMnO4
1l soluie .... 0,5
y

158
g KMnO4
3

2
158 g KMnO4
3

y = 4 l soluie KMnO4 0,5N


11. Ct acid oxalic (H2C2O4 2H2O) trebuie cntrit pentru a prepara 200 ml soluie 0,01M? Care este concentraia
procentual a soluiei preparate? (=1g/cm3)
1000 ml soluie .. 0,01 M C 2 O4 H 2 g acid oxalic anhidru
200 ml soluie . x
x = 0,18 g acid oxalic anhidru
126 g C2O4H2 2H2O . 90 g acid oxalic anhidru
y .. 0,18 g
y = 0,252 g C2O4H2 2H2O (acid oxalic hidratat)
msoluiei = 200 g
200 g soluie .. 0,18 g C2O4H2
100 g solutie . ..c
c=0,09%
12. Prin amestecarea unor volume egale din 5 soluii ale aceleiai substane, avnd concentraiile molare n raportul
1:2:3:4:5 se obine o soluie de concentraie 6M. Care au fost cele cinci concentraii?

Presupunem un volum V pentru fiecare dintre soluiile i =15


Concentraiile molare sunt: c; 2c; 3c; 4c; 5c.
1 l soluie i . ic moli substan
V l soluie . icV moli
Vsoluie final = 5V
substan = 15 cV moli substan
5V l soluie .. 15cV moli substan
1 l soluie .. 6 moli
c = 2M
Soluiile au avut concentraiile 2M; 4M; 6M; 8M; 10M.
13. Cte molecule de glucoz conine o celul bacterian dac acest metabolit are o concentraie intern de 1M? Se
presupune c celula bacterian este de form cilindric, avnd diametrul 0,5m i nlimea 2m.

d2
h 39,25 10 20 m 3 39,25 10 14 ml
4
1000 ml soluie 1M . 6,023 1023 molecule glucoz
39, 25 10-14 ml . x
x = 236,4 106 molecule glucoz
Vcilindru

14. Utiliznd datele din problema anterioar, indicai cantitatea de glucoz prezent n celula bacterian.
1000 ml soluie 1M . 180 g glucoz
39, 25 10-14 ml . x
x = 7,07 10-14 g glucoz
15. La o persoan care are aciditate gastric mrit, concentraia de HCl este 0,7%. Considernd un volum de suc
gastric de 250ml, s se calculeze:
a) Ce cantitate de bicarbonat de sodiu solid trebuie administrat pentru restabilirea concentraiei normale de HCl
(0,3%)?
b) Ce cantitate de soluie de NaHCO 3 de concentraie 0,1M poate fi folosit n locul produsului solid pentru a aduce
de asemenea concentraia la valoarea 0,3%?
Densitile soluiilor sunt practic =1g/cm3, iar apa format n reacii poate fi neglijat.
Pentru sucul gastric cu aciditate mrit: 100 g soluie 0,7 g HCl
250 g soluie .. x
x = 1,75 g HCl
a)Pentru persoana sntoas: 100 g soluie ..0,3g HCl
250 g soluie . y
y = 0,75g HCl
Trebuie neutralizat: 1,75 - 0,75 = 1 g HCl

1g
z
HCl + NaHCO3
36,5g
84g

NaCl + H2O + CO2

Din calculele stoechiometrice: z =2,3 g NaHCO3 solid


b) In cazul adugrii unei soluii de bicarbonat 0,1M, se va tine cont de variaia de volum a sucului gastric final.
Presupunem adugarea unui volum V (ml) de soluie NaHCO 3 0,1M pentru a obine efectul dorit.
1000ml soluie NaHCO3 0,1M 0,1 moli NaHCO3
V ml .. .. V10-4 moli NaHCO3
Se va neutraliza acelai numr de moli de HCl din sucul gastric: V 10-4 moli HCl
In soluia final: 100 g soluie .. 0,3 g HCl
(250+V) g soluie .(1,75 - 10-4 V36,5) g HCl
V= 150,38 ml soluie NaHCO3 0,1M
16. Cunoscnd importana deosebit a vitaminei C n alimentaie, iat coninutul acesteia n unele produse vegetale :

Produs

Coninut
(mg/100g produs)
30-50
100-200
60
70
28-45
40
200
30-78
30-45
5-10
100-1800
40-80
225
100

Ananas
Ardei verde
Ceap
Conopid
Fragi
Grapefruit
Hrean proaspt
Lmi (zeam)
Mandarine
Morcov
Nuci verzi (coji)
Portocale
Spanac
Urzici

Ce cantitate de morcovi este necesar pentru a obine 0,5l suc care s conin acid ascorbic ntr-o concentraie
2mM?
1 l suc 2mM .. 2 mmol vitamina C
0,5 l suc x
x = 1 mmol vitamina C
Se iau n calcul cantitile minime (5mg) i maxime (10mg) de morcov.
5
10

100 g morcovi (
) mmoli vitamina C
MVitaminaC MVitaminaC
a1,2 .. 1mmol
(1780 - 3560) g morcovi
17. S se calculeze ci cm 3 dintr-o soluie de D-riboz 40% i densitate =1,25g/cm3 sunt necesari pentru a prepara 25
g soluie D-riboz 10%.
100 g soluie .. 10 g D - riboz
25 g soluie .. x
x =2,5 g D - riboz
6,25 g soluie D -riboz 40%
5 cm3 soluie D-riboz 40%
18. S se calculeze ci cm3 dintr-o soluie de D-gliceraldehid 45% i densitate =1,6g/cm3 sunt necesari pentru a
prepara 1,5 l soluie D- gliceraldehid 0,1M.
O,15 mol D-gliceraldehid (C3O3H6)
32 g soluie D-gliceraldehid 45%
20 cm3 soluie D-gliceraldehid 45%
19. Se oxideaz alcoolul etilic cu o soluie de K 2Cr2O7 2N. Calculai volumul de soluie de bicromat de potasiu necesar
obinerii a 2,2g aldehid acetic.
x
CH3 - CH2 - OH + [O]
1 mol
K2Cr2O7 + 4H2SO4

2,2g
CH3 - C
44g

1 mol K2Cr2O7 .. .. 3 moli [O]


y 0,05 moli [O]

0,05
moli K2Cr2O7
3

+ H2O

K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 3[O] + 4H2O

X = 0,05 moli [O]

y=

1000 ml soluie
z

M K 2 Cr2O7
6

g K2Cr2O7

0,05
M K 2Cr2O7 g K2Cr2O7
3

z = 50 ml soluie K2Cr2O7 2N
20. Se oxideaz 4,6g etanol cu KMnO 4, n vederea obinerii acidului acetic. Calculai volumul soluiei 0,1N KMnO 4
necesar oxidrii.
4,6g
CH3 - CH2 - OH + 2[O]
46 g
2 mol

CH3 - C

y
2KMnO4 + 3H2SO4
2 mol

EKMnO4

OH

+ H2O

0,2 mol
K2SO4 + 2MnSO4 + 5[O] + 3H2O
5 mol

M KMnO4
5

x = 0,2 mol [O]


y = 0,08 mol KMnO4
4 l soluie KMnO4 0,1N
21. Calculai cantitatea de alcool etilic obinut din 400g glucoz care conine 10% impuriti.
360g glucoz pur
184 g alcool etilic
22. 20 cm3 soluie 60% alcool etilic cu =0,9g/cm3 se trateaz cu Na metalic. Ce volum de gaz se degaj?
msolutie = 18g soluie alcool etilic 60%
10,8 g alcool etilic pur
2,63 l H2
23. Determinai cantitatea de soluie 50% acid acetic obinut la oxidarea aldehidei acetice cu 2000ml soluie 0,1N
KMnO4.
O

O
CH3 - C

EKMnO4

+ [O]
H

CH3 - C

OH

M KMnO4
5

0,04 mol KMnO4


2 mol KMnO4 . 5 mol [O] 5 mol CH3COOH
0,04 mol .. y
y = 0,1 mol CH3COOH
6g CH3COOH
12g soluie CH3COOH 50%
24. Se fabric 6,75kg formol 40% din alcool metilic cu un randament de 80%. Determinai cantitatea de metanol 90%
necesar n procesul de fabricare.
x
CH3 - OH + [O]
32kg

3,375kg
H-C
30kg

2,7kg aldehid formic la =80%


3,375 kg aldehid formic la =100%

O
OH

+ H2O

x = 3,6 kg alcool metilic


4 kg soluie alcool etilic 90%
25. Aerul uscat, inspirat de om la nivelul mrii (760mmHg) conine: 78,55%N 2; 20,92%O2; 0,04%CO2 i 0,48% vapori de
ap. Calculai presiunile pariale ale acestor gaze n aerul inspirat.
La 760 mmHg ..100% . 78,55%N2 . 20,92%O2 0,04%CO2 0,48% H2O(v)
597 mmHg N2
159 mmHg O2
0,3 mmHg CO2
3,7 mmHg H2O(v)
26. Aerul alveolar saturat conine azot, oxigen, dioxid de carbon i vapori de ap. Presiunile pariale ale acestor gaze
sunt respectiv: 573mmHg, 100mmHg, 40mmHg, 47mmHg. Calculai coninutul procentual al fiecrui gaz din aerul
alveolar. Comentai rezultatele obinute.
La 760 mmHg ..100% 573mmHg N2 .. 100mmHg O2 40mmHg CO2 .. 47mmHg H2O(v)
75,39% N2
13,16% O2
5,26% CO2
6,18% H2O(v)
Fa de aerul atmosferic au crescut coninuturile n CO 2 i vapori de ap, n detrimentul azotului i oxigenului, datorit
proceselor metabolice n care se elibereaz CO2 i care se colecteaz la nivelul plmnului, n vederea eliminrii din
organism. Prezena lichidelor biologice la nivelul alveolar transform aerul atmosferic uscat n aer umed.
27. Analiza sngelui unui adult aflat n com alcoolic a indicat concentraia 0,069M alcool etilic. Determinai cantitatea
de alcool prezent n sngele pacientului dac acesta are 6 l snge.
1000ml snge .. 0,06946 g alcool
6000ml snge .. x
x = 19g alcool
28. Hidroxidul de magneziu se utilizeaz frecvent pentru diminuarea aciditii stomacale, dac sucul gastric are n
digestie concentraia 0,1M HCl, ce volum din acesta este neutralizat de o tablet de 500mg hidroxid de magneziu?
17,24mmol HCl neutralizai
172,4 ml suc gastric neutralizat
29. Determinai numrul de mol, mmol, mol din urmtoarele cantiti:
a. 4,6g alcool etilic
b. 64g alcool metilic
c. 1,8g glucoz
d. 20g calciu.
a. 0,1 mol = 100 mmol = 105 mol alcool etilic
b. 2 mol = 2 103 mmol = 2 106 mol alcool metilic
c. 0,01 mol = 10 mmol = 104 mol glucoz
d. 0,5 mol = 500 mmol = 5 105 mol Ca
30. In condiii normale, coninutul plasmatic al glucozei este cuprins ntre 80-120 mg/100 ml prob. Exprimai intervalul de
normalitate n mmo/l i respectiv mo/l.
4,44-6,67 mmol glucoz/l soluie
(4,44-6,67)103 mol glucoz/l soluie
31. In urma analizei serului unui pacient s-a gsit o cantitate de glucoz de 180mg/100ml prob. Exprimai valoarea
parametrului n mo/l; mmo/l; mo/l.
10 mmol/l
10-2 mol/l
104 mol/l
32. Transformai n mol; mmol; mol urmtoarele cantiti:
a. 1,8 g glucoz
b. 36 g fructoz
c. 342 mg zaharoz
a. 0,01 mol; 10mmol; 104 mol
b. 0,2 mol; 2102mmol; 2105 mol
c. 10-3mol; 1mmol; 103 mol
33. Exprimai concentraia de glucoz 0,02M n mmol/l, mol/l i mg/100ml.

20mmol; 2104 mol/l; 360 mg/100ml.


34. Transformai n mg/100 ml urmtoarele soluii:
a. 0,005M glucoz
b. 0,004M galactoz
c. 3mM glucoz
d. 2000 M zaharoz.
a. 90 mg/100 ml
b. 72 mg/100 ml
c. 54 mg/100 ml
d. 68,4 mg/ 100 ml.
35. Transformai n mEq urmtoarele cantiti:
a. 230 mg Na+/100ml prob
b. 780 mg K+/100ml prob
c. 60 g Fe2+/100ml prob
d. 2,4 mg Na+/100ml prob
e. 10 mg Ca2+/100ml prob.
Rezolvare
a.
100mEq Na+
b.
200 mEq K+
c.
0,0214 mEq Fe2+
d.
2 mEq Mg2+
e.
5 mEq Ca2+
36. Transformai n mg /100ml prob urmtoarele cantiti:
a.
150 mEq Na+
b.
10 mol Fe2+
c.
1,2 mmol Mg2+
d.
4,5 mEq Ca2+
Rezolvare
a. 345 mg Na+ / 100 ml
b. 56 10-3 mg Fe2+ / 100 ml
c. 2,88 mg Mg2+ / 100 ml
d. 9 mg Ca2+ /100 ml
37. Determinai numrul de echivaleni, mEq, Eq din urmtoarele cantiti:
a. 64mg sodiu
b. 3,9 mg potasiu
c. 4,8mg magneziu
d. 2g calciu
a. 0,064g Na; 2,78 10-3 echivaleni; 2,78 miliechivaleni; 2,78 10 3 echivaleni Na
b. 0,0039 g K; 10-4 echivaleni; 10-1 miliechivaleni; 102 echivaleni K
c. 0,048 g Mg; 2 10-4 echivaleni; 2 10-1 miliechivaleni; 2 102 echivaleni Mg
d. 0,1 echivaleni; 102 miliechivaleni; 105 echivaleni Ca
38. S se transforme n mEq, mol, g/l urmtoarele concentraii:
a. 460mg Na+/100 ml prob
b. 60mg Mg2+/100 ml prob
c. 84 mg Fe2+/100 ml prob
d. 210 mg Fe3+/100 ml prob
a.
200 miliechivaleni Na+; 0,2 mol Na+; 4,6 106 g Na+
b.
0,025 mol Mg2+; 50 mEq Mg2+; 6 105 g Mg2+
c.
30 mEq Fe2+; 15 10-3 mol Fe2+; 8,4 105 g Fe2+
d.
112,5 mEq Fe3+; 3,75 10-4 mol Fe3+; 2,1 106 g Fe2+
39. Calculai concentraia micronormal a unei probe ce conine 72mg Fe 2+/100ml prob (AFe=56).
2,57 g Fe2+/ l
2,57 105 Eq Fe2+
40. Exprimai concentraia de Mg2+ 0,5 milinormal n g/100ml (AMg=24).

0,5 10 3
x

AMg
2

g Mg2+ .. 1000 ml soluie

100 ml soluie

x = 600 g Mg2+/ 100 ml soluie