Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI

FACULTATEA DE ADMINISTRAIE I AFACERI


SPECIALIZAREA ADMINISTRAIE PUBLIC

PREFECTUL. INSTITUIA PREFECTULUI.

Prof.Dr.Univ. : erban Alexandrina

Student : Nonciu Alexandru

BUCURETI
-

2015 -

In traditia juridica Romaneasca influenta romana are cea mai mare pondere dat
fiind statutul nostru de popor latin . Prefectul (latin prfectus), este un oficial care poate
ndeplini diferite funcii administrative sau politice. Biroul, departamentul sau zona de control
al unui prefect se numete prefectur, dar exist cazuri n care exist un prefect fr prefectur
sau vice versa.
Una dintre institutiile juridice si militare prezente in Dacia antica este si cea a
Prefectului , care avea conotatii civile , militare si economice , datorita importantei sale in
guvernarea provinciei .
In prezent institutia prefectului este reglementata prin noua Constitutie a
Romaniei in art . 123 . ca act cadru general , si prin Legea 340 din 12. iulie 1994. Constitutia
Romaniei referitoare la institutia prefectului prevede in art . 123. al. 1 . Guvernul numeste un
prefect in fiecare judet si in municipiul Bucuresti.
Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local si conduce serviciile
publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale adminstratiei publice din
unitatile adminstrativ teritoriale.
Atributele prefectului se stabilesc prin lege organica . Intre prefecti pe de o parte,
consiliile locale si primari , precum si consiliile judetene si presedintii acestora , pe de alta
parte , nu exista raporturi de subordonare .
Acest nou text introdus dupa revizuirea constitutiei vine ca o precizare expresa a
unei solutii care se deducea . S-a apreciat ca din punct de vedere politic este nevoie si de
aceasta reglementare; Constitutia fiind dupa cum se stie si un document care caracterizeaza
vointa politica a fortelor politice din momentul adoptarii sau dupa caz al revizuirii sale .
Prefectul poate ataca in fata instantei de contencios adminstrativ un act al
consiliului judetean, al celui local sau al primarului in cazul in care considera actul ilegal ,
actul este suspendat de drept .
Legea 340 din 2004 prevede ca activitatea prefectului se intemeiaza pe
urmatoarele principii :
a.

legalitatii

b.

impartialitatii

c.

obiectivitatii

d.

transparentei

e.

eficientei

f.

responsabilitatii

g.

orientarii catre cetatean

Activitatea institutiei prefectului este finantata de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului
Administratiei si Internelor. Institutia prefectului are buget propriu care se elaboreaza si se
executa in conditiile legii .
Pentru indeplinirea atributiilor si prerogativelor ce ii revin potrivit legii , prefectul
este ajutat de un subprefect iar in municipiul Bucuresti de doi subprefecti .
Legea citata face referire la rangul detinut in institutia statului , acestia fiind
catalogati ca fiind inalti functionari publici . Conditiile impuse ca o persoana sa poata accede
in aceasta functie sunt prevazute in art. 9 . din Legea nr. 340 din 2004. astfel :
a.

virsta cel putin 30 ani pentru prefect , respectiv 27 ani pentru subprefect .

b.

indeplinirea conditiilor specifice prevazute de lege pentru ocuparea functiei publice .

Astfel este necesara cetatenia romana si domiciliul in tara , existenta


discernamantului, exercitiul drepturilor electorale , pregatirea profesionala , compatibilitate
morala , lipsa starii de incompatibilitate , depunerea juramantului de credinta .
c.
are studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta si
o vechime in specialitatea absolvita de 5 ani pentru prefect respectiv de 3 ani pentru
subprefect
d.
a absolvit programe de formare si perfectionare in administratia publica organizate,
dupa caz de Institutul National de Administratie sau de alte institutii specializate din tara sau
strainatate , ori a dobandit titlul stiintific de doctor in stiinte juridice sau administrative ori a
exercitat cel putin un mandat complet de parlamentar.
Legea stabileste incompabilitatile prefectului sau subprefectului :
-

deputati sau senatori

primari , viceprimari , consilieri locali sau judeteni

nu pot ocupa o alta functie publica in intelesul statutului functionarului public nici de
autoritate , nici de demnitate cum ar fi membru al guvernului
nu pot indeplini o functie de reprezentare profesionala salarizata in organizatie cu
scop comercial
o functie ori o activitate profesionala remunerata in cadrul regiilor autonome precum
si a societatilor comerciale cu capital de stat sau private
nu pot ocupa functia de presedinte , vicepresedinte , director general , director
administrativ , membru al consiliului de adminstratie sau cenzor al societatilor comerciale ,
institutii de credit , bancare ,societati de asigurare , precum si la institutii publice

nu pot ocupa functia de presedinte sau secretar al adunarilor generale ale actionarilor
sau asociatilor la societatile comerciale
-

reprezentant al statului in adunarile generale ale societatilor comerciale

manager sau membru al comisiilor de administratie ale regiilor autonome ,


companiilor si societatilor nationale
-

comerciant persoana fizica sau membru al unui grup de interes economic

cu orice functie publica incredintata de un stat strain cu exceptia celor prevazute in


acordurile si conventiile Romaniei10 .
In cazul in care una sau mai multe dintre aceste incompatibilitati sunt constatate
Ministerul Adminstratiei si Internelor va propune guvernului respectiv primului minstru
demiterea acestora si numirea altor persoane in functiile vacante .
De remarcat ca alaturi de incompatibilitate sau incetare de drept a exercitarii
functiei de prefect poate fi determinata nu numai din cauze exclusiv juridice cat si din
motivatii politice dat fiind faptul ca prefectul este reprezentantul guvernului in teritoriu iar
acesta trebuie sa corespunda afilierii politice a guvernului in functiune .
Din aceasta cauza nu se poate discuta despre cariera in profesia de prefect, date
fiind schimbarile politice care pot interveni sau orientarea politica a prefectului sa fie contrara
celei locale dar conforma cu cea guvernamentala , conflictul devenind inevitabil .
Din aceasta cauza nu se poate discuta despre cariera in profesia de prefect, date
fiind schimbarile politice care pot interveni sau orientarea politica a prefectului sa fie contrara
celei locale dar conforma cu cea guvernamentala , conflictul devenind inevitabil .
Desi prefectul este reprezentantul guvernului in teritoriu el constituie o autoritate
publica distincta pe plan teritorial care se identifica chiar cu titularul functiei unipersonale
respective .
Din aceasta rezulta ca prefectul are capacitatea juridica administrativa proprie
deplina , emitand acte de putere cu efecte proprii desi se afla in subordinea completa si
nemijlocita a guvernului, care nu numai ca il numeste si il elibereaza din functie dar ii
controleaza activitatea si actele pe care le poate suspenda , modifica sau desfiinta.
In lumina acestor aspecte , putem defini institutia prefectului ca fiind autoritatea
adminstratiei publice guvernamentale instituita la nivel teritorial ( judetean ) avand o
alcatuire unipersonala dispunand de capacitate juridica adminstrativa proprie exercitand o
functie decizionala ce implica competenta materiala in profil local.

Bibliografie
http://legeaz.net/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Prefect
http://www.studentie.ro/referate/drept/referat-drept-prefectul-si-institutiaprefectului_i46_c989_64954.html
- Constitutia Romaniei
- Atribuiile prefectului, legea nr. 340/2004