Sunteți pe pagina 1din 66

GRUP SCOLAR IDUSTRIAL ELIE RADU BOTOSANI CLASA a IXa,

5h/sapt.
Profesor: Matrescu Maria An scolar : 2005/2006
Disciplina: Matematica/ Algebra
Proiectul unitatii de învatare: FUNCTIA DE
GRADUL II§
Nr. ore alocate : 21

COMPETENTE SPECIFICE :
Diferentierea variatiei liniare/ patratice, prin exemple. (1)

Completarea tabelelor de valori, necesare pentru trasarea graficului. (2)


Aplicarea algoritmului de trasare a graficului(trasarea prin puncte semnificativ
e).(3)
Exprimarea unor proprietati ale functiilor, prin conditii algebrice sau geometri
ce.(4)
Utilizarea relatiilor lui Viete, pentru caracterizarea solutiilor si rezolvarea
unor sisteme.(5)
Utilizarea functiilor în rezolvarea unor probleme si modelarea unor procese.(6)
1
CONTINUTURI
COMPETENTE
SPECIFICE
ACTIVITATI
DE ÎNVATARE RESURSE EVALUARE
1.
Functia
de
gradul
al
IIlea,
definitie,
forma
canonica,
rezolvarea
ecuatiei
de
gradul
al
doilea
1.
Identificarea
functiei
de
gradul
II,
sau
functie
patratica
( f :
R®R,
f(x) =
ax2
+
bx
+
c
; a,b,cÎR,a¹0)
;
termeni,
coeficienti,
exemple.
Comentarii:
1) f
este
functie
numerica;
2) f
este
bine
determinata,
când
i
se
cunosc coeficientii;
3)
D=
b2
4ac
se
numeste
discriminant
;
4)
f(x) =
a
2
2
÷
ø
ö
ç
è
æ +
a
b
x 4a
D
,
se
numeste
forma
canonica
a
functiei
de
gradul
al
doilea;
5)
ax2 +
bx
+
c
=
0(a¹0),
se
numeste
ecuatia
de
gradul
al
doilea
;
rezolvare,
discutie
dupa
D;
cazuri
particulare;
Exercitii
;
1)
Sa
se
determine
functia
de
gradul
doi
f
:
R®R,
f(x) =
ax 2 +
bx
Manual,
culegeri.
Metode:
explicatia,
conversatia
euristica,
demonstratia,
exercitiul,
activitati
frontale
si
individuale.
Tema
pentru
acasa:
Manual,
pagina
232,
Ex.
1
(1, ..,4)
si
din
culegeri.
Observarea
sistematica
a
elevilor si
aprecierea
verbala.
Evaluare
în
ora
urmatoare,
prin
tema
pentru
acasa
+c,
a¹0,
daca
f(0) =
1,
f( 1)
=
2,
f(1) =
1.
2) Scrieti
sub
forma
canonica,
functiile:
f
:
R®R,
a) f(x)
=
3x 2
x,
b)
f(x)
=
x2 +
x
+
2,
c)
f(x)
=
4x
2 +
2x
+
3.
3) Rezolvati
ecuatiile:
a)
x 2
6x +
5
=
0;
b) x 2 +
x
+
6
=
0;
c) x 2
6x
+
9
=
0;
d) 2x 2 +
5
=
0;
e)
9x 2
16
=
0.
2.
Ecuatii
reductibile
la
ecuatii
de
gradul
doi.
1.
Rezolvarea
la
tabla
a
exercitiilor,
din
tema,
pe
care
elevii
nu
leau
putut
rezolva/finaliza
(daca
exista).
Identificarea
ecuatiilor bipatrate;
ax4 +
bx2 +
c
=
0,
a¹0,
rezolvare,
cazuri
particulare.
Identificarea
ecuatiilor cubice:
ax6 +
bx3 +
c
=
0,
rezolvare,
cazuri
particulare.
Identificarea
ecuatiilor reciproce
de
gradul
al
treilea:
ax3 +
bx2 +
bx
+
a
=
0
;
a,
bÎR,
a¹0,
rezolvare,
cazuri
particulare.
Exercitii:
Rezolvari
de
ecuatii,
de
tipul
celor mentionate
mai
sus,
cum
ar
fi
:
1) x 4 10x
2 +
9
=
0;
2) x 6
26x 3
27
=
0;
3)
x 3 +
7x 2 +
7x
+
1
=
0.
Culegeri.
Metode:
explicatia,
conversatia
euristica,
problematizarea,
descoperirea,
activitati
frontale
si
individuale.
Tema
din
culegeri.
Verificarea
temei
pentru
acasa,
prin
sondaj,
aprecierea
raspunsurilor
primite,
observarea
sistematica
a
elevilor si
aprecierea
verbala.
3.
Ecuatii
de
1.
Rezolvari
de
ecuatii
de
gradul
al
doilea;
rezolvari
de
ecuatii
reductibile
la
ecuatii
de
gradul
al
doilea,
de
tipul
celor prezentate
mai
sus,
dar
si
alte
tipuri
Manual,
culegeri.
Tema
de
lucru
în
clasa
:
fise
de
lucru.
Metode:
explicatia,
conversatia,
Observarea
modului
de
lucru
în
perechi,
raportare
prin
scriere
la
tabla,

2
gradul
al
de
ecuatii,
reductibile
la
ecuatii
de
gradul
al
doilea.
problematizarea,
analiza
doilea.
Fise
de
lucru.
descoperirea
dirijata,
comparativa
a
studiu
de
caz,
prin
raspunsurilor
activitatea
în
grupe.
primite,
Tema:
fisele.
aprecierea
corectitudinii
rezolvarilor
Rezolvarea
la
tabla
a
exercitiilor,
din
tema,
pe
care
elevii
nu
leau
putut
4.
Maximul
sau
minimul
functiei
de
gradul
II
1.
4.
rezolva/finaliza
(daca
exista).
Fie
functia
de
gradul
II
:
f
:
R®R,
f(x) =
ax 2 +
bx
+
c,
a,
b,
cÎR,
a¹0.
1)
Daca
a
>
0,
f
admite
un
minim
egal
cu
4a
D
,
realizat
pentru
x =
a
b
2
.
2)
Daca
a
<
0,
f
admite
un
maxim
egal
cu
4a
D
,
realizat
pentru
x =
Manual,
culegeri.
Metode:
explicatia,
conversatia
euristica,
demonstratia,
exercitiul,
activitati
frontale
si
individuale.
Tema
pentru
acasa:
Din
culegeri.
Verificarea
temei
pentru
acasa,
prin
sondaj,
aprecierea
raspunsurilor
primite,
observarea
sistematica
a
elevilor si
aprecierea
verbala.
a
b
2
.
Exercitii
:
Determinati
maximul/minimul
functiilor
de
gradul
II:
f
:
R®R,
urmatoare:
a) f(x) =
x2
4x +
1;
b)
f(x) =
2x
2 +
2x +1;
c)
f(x)
=
x2 6x
+
9;
d)
f(x) =
x2
+
2x
1;
e)
f(x)
=
3x 2;
f)
f(x) =
2x
2;
g)
f(x) =
5x 2
2x;
h) f(x)
=
3x
2+4x.
Rezolvarea
la
tabla
a
exercitiilor,
din
tema,
mai
dificile,
pe
care
elevii
nu
leau
putut
rezolva/finaliza
(daca
exista).
Deoarece
acest
subiect:
imaginea
unei
functii ,
este
foarte
important,
dar sI
dificil/delicat,
voi
începe,
prin
a
reaminti:
definitia
imaginii
unei
functii
:
fie
f:
A®B(A,
BÍR);
se
numeste
imagine
a
functiei
f,
notata
Imf,
sau
f(A),
partea
lui
B
constituita,
din
toate
imaginile
elementelor lui
A,
deci:
5.
Imaginea
functiei
de
gradul
II
1.
4.
Imf
=
f(A) =
{
f(x)/
xÎA } =
{
yÎB/
$xÎA,
astfel
încât
f(x) =
y
}.
Voi
rezolva
câteva
exercitii,
simple,
semnificative,
pregatitoare
pentru
ceea
ce
urmeaza.
Stim sa
determinam maximul/minimul
functiei
de
gradul
II.
1)
Daca
a
>
0,
f
ia
cea
mai
mica
valoare
:
4a
D
,
adica
"xÎR,
f(x)
³ 4a
D
,
ceea
ce
înseamna
ca:
Imf
=
[
4a
D
,
¥).
Manual,culegeri.
Metode:
explicatia,
conversatia
euristica,
problematizarea,
descoperirea,
activitati
frontale
si
individuale.
Verificarea
temei
pentru
acasa,
prin
sondaj,
aprecierea
raspunsurilor
primite,
observarea
sistematica
a
3
2)
Daca
a
<
0,
f
ia
cea
mai
mare
valoare
:
4a
D
,
adica
"xÎR,
f(x)
£ 4a
D
si
deci
:
Imf
=
(
¥,
4a
D
].
Observatii;
Aceste
egalitati
se
interpreteaza
ca
egalitati
de
multimi.
Exercitii:
1) Determinati
valorile
extreme
si
Imf,
pentru
functiile
f
:
R®R,
urmatoare;
a) f(x)
=
x2
3x,
b)
f(x) =
x2
2x
+
3.
2) Aplicatii
diverse.
Tema
din
culegeri.
elevilor si
aprecierea
verbala.
6.
Rezolvari
de
exercitii,
referitoare
la
maximul/minimul
functiei
de
gradul
II,
Imf.
Manual,
culegeri.
Metode;
explicatia,
Verificarea
temei
pentru
acasa,
prin
Puncte
de
Extrem
la
1.
Aplicatii
:
1) Sa
se
scrie
functia
de
gradul
II,
f
:
R®R,
sub
forma
canonica
si
sa
Conversatia
euristica,
Exercitiul,
sondaj,
aprecierea
raspunsurilor
Functia
de
4.
se
deduca
valoarea
extrema,
a
functiei
în
cazurile:
a) f(x)
=
3x 2
x;
b) f(x)
=
x2 +
x +
2;
c) f(x)
=
4x
2 +
2x
+
3.
problematizarea,
Descoperirea
dirijata
primite,
observarea
gradul
II
6.
2) Pentru
functiile
de
la
punctual
1) ,
determinati
Imf.
3) Sa
se
determine
functia
f
:
R®R,
f(x) =
ax 2 +
bx
+
c,
a,
b,
cÎR,
a¹0,
daca
f(1)
=
3/2
si
pentru
x
=
2,
se
obtine
valoarea
extrema
egala
cu
1.
4) Pentru
functia
obtinuta
la
3) determinati
Imf.
5) Fie
familia
de
functii
de
gradul
al
doilea
:
fm
:
R®R,
fm
(x) =
(m
+
1)x 2
2(m +
2)x +
m
+
2,
m¹1
Sa
se
determine
m astfel
încât:
a) f
sa
aiba
o
valoare
minima
negativa.
b) f
sa
aiba
o
valoare
minima
pozitiva.
c) f
sa
aiba
o
valoare
maxima
negativa.
d) f
sa
aiba
o
valoare
maxima
pozitiva.
prin
studiu
de
caz;
Activitati
frontale
si
individuale.
Tema
pt.
acasa:pag.
232,
ex.2,
I(fara
intervalle
de
monotonie) si
din
culegeri.
sistematica
a
elevilor si
aprecierea
verbala.

4
7.
Reprezentarea
grafica
a
functiei:
f : R
®R,
f(x)
=
ax2 +
bx
+
c,
a,
b,
cÎR,
a
¹0;
intersectia
graficului
functiei,
cu
axele
de
coordonate;
ecuatia:
f(x) =
0.
1.
2.
3.
4.
Teorema
:
Pentru
functia
f
:
R
®R,
f(x)
=
ax 2 +
bx
+
c,
a,
b,
cÎR,
a
¹0,
dreapta
verticala:
x
=
a
b
2
,
este
axa
de
simetrie.
Comentarii:
Prin
graficul
functiei
f
:
R
®R,
f(x) =
ax 2 +
bx +
c,
a,
b,
cÎR,
a
¹0,
întelegem
reprezentarea
geometrica
a
multimii:
Gf
={
(x,
y =
ax 2 +
bx
+
c),
xÎR
}; graficul
functiei
de
gradul
II,
se
numeste
parabola;
cuplul
(a
b
2
,
4a
D
)Î Gf
,
are
ca
imagine
în
planul
cartezian,
punctul
notat
cu
litera
V,
numit
vârful
parabolei.
Deci
V
(a
b
2
,
4a
D
).
Pentru
trasarea
graficului
functiei
de
gradul
II,
parcurgem etapele
:
Intersectia
parabolei
cu
axele
Ox,
respectiv Oy.
Determinarea
vârfului
parabolei.
Determinarea
altor valori.
Tabelul
d
variatie.
Trasarea
graficului.
Manual,
culegeri.
Metode:
explicatia,
conversatia
euristica,
demonstratia,
problematizarea,
descoperirea;
Activitati
frontale
si
individuale.
Tema
pentru
acasa;
Manual,
pag.
232,ex.
1(6,7,8,9,10);
2.
I
cu
urmatorul
enunt:
sa
se
traseze
graficul
functiilor .
,
indicând
axa
de
Verificarea
temei
pentru
acasa,
prin
sondaj;
observarea
sistematica
a
elevilor si
aprecierea
verbala,
chestionarea
orala,
aprecierea
raspunsurilor
primate,
evaluare
în
ora
urmatoare
prin
tema
pentru

5
6.
Exercitii:
Sa
se
determine
functia
de
gradul
II:
f
:
R®R,
f(x)
=
ax 2 +
bx +
c,
cu
a¹0,
daca
graficul
intersecteaza
Oy,
în
punctul
A(0,3)
si
este
tangent
axei
Ox,
în
punctual
B(1,0).
Sa
se
traseze
graficul
functiei
f
:
R®R,
indicând
în
fiecare
caz în
parte
axa
de
simetrie
a
graficului
:
f(x) =
x2 +
1
;
f(x) =
x2
+
4
;
f(x) =
x2 3x
+
2
;
f(x)
=
x2 2x
+
1.
simetrie.
acasa.
8.
Simetrizarea
graficului
functiei
de
gradul
II,
fata
de
o
dreaptaverticala.
Restrictii
grafice
1.
2.
3.
4.
6.
Rezolvarea
la
tabla
a
exercitiilor din
tema,
pe
care
elevii,
nu
leau
putut
rezolva/finaliza,
sau
care
au
fost
mai
dificile,
analiza
comparativa
a
rezultatului
din
clasa,
cu
cele
de
acasa.
Simetrizarea
graficului,
functiei
de
gradul
II,
în
raport
cu
axa
Ox;
parabolele
asociate
functiilor f,g
:
R®R,
sunt
simetrice
fata
de
axa
Ox,
daca
Parabolele
Pf ,
Pg
sunt
simetrice,
în
raport
cu
originea
O,daca:
f(x)
=
g(
x),
g(x)
=
f(
x),
"xÎR.
Parabolele
Pf ,
Pg
sunt
simetrice,fata
de
axa
Oy,
daca:g(x)=
f(x),
"xÎR.
"xÎR.
Aplicatii
:
· Trasati
în
acelasi
reper cartezian,
parabolele
asociate
functiilor :
f,
g
:
R®R,
f(x) =
x2
3x
,
g(x)
=
x2
+
3x
( parabolele
sunt
simetrice
fata
de
O
x ).
· Trasati
în
acelasi
reper cartezian,
parabolele
asociate
functiilor :
f,
g
:
R®R,
f(x) =
x2
x
,
g(x) =
x2 +
x
,
(
parabolele
sunt
simetrice
fata
de
Oy ).
· Trasati
în
acelasi
reper cartezian,
parabolele
asociate
functiilor :
f,
g
:
R®R,
f(x) =
x2 +
2x +1,
g(x)
=
x2
+
2x
1
(parabolele
sunt
Simetrice,
în
raport
cu
originea
O
).
Manual,
culegeri.
Metode:
explicatia,
conversatia
euristica,
demonstratia,
problematizarea,
descoperirea;
Activitati
frontale
si
individuale.
Tema
pentru
acasa;
din
culegeri.
Verificarea
temei
pentru
acasa,
prin
sondaj;
observarea
sistematica
a
elevilor si
aprecierea
verbala,
chestionarea
orala,
aprecierea
raspunsurilor
primate,
evaluare
în
ora
urmatoare
prin
tema
pentru
acasa.
9.
Restrictii
grafice;
reprezentarea
grafica
a
functiilor
:
f:A
®R(A
ÍR),
1.
2.
3.
4.
6.
Vom trasa
graficul
unei
restrictii
a
functiei
de
gradul
II,
pe
multimea
AÍR,
astfel:
trasam
graficul
functiei
corespunzatoare
pe
R(deci
a
extensiei
g:
R®R,
g(x) =
=
ax 2 +
bx
+
c,
a¹0) cu
o
linie
punctata,
dupa
care
reprezentam cu
o
linie
continua,
acea
parte
din
grafic,
care
corespunde
domeniului
de
definitie.
Altfel
spus,
din
graficul
functiei
trasat
pe
R,
pastram
acea
portiune
pe
care
o
delimiteaza,
dreptele
paralele
cu
Oy,
care
încadreaza
multimea
A.
Exercitii:
1)Sa
se
traseze
graficul
functiei
f:
(3,
5)
®R
,
f(x)
=
x2 .
Manual,
culegeri
Metode:explicatia,
conversatia,
exercitiul;
problematizarea,
descoperirea
activitati
frontale
si
individuale.
Tema
pentru
acasa:
Pag.
232,
ex.
3;
Verificarea
temei
pentru
acasa,
prin
sondaj,
aprecierea
Corectitudinii
rezolvarilor.
Observarea
sistematica
a
elevilor,
aprecierea
verbala,

6
f(x) =
ax2 +
bx
+
c,
,
a
¹0
2) Sa
se
traseze
graficul
functiei
f:
(2,
2)
®R
,
f(x) =
x2
.
3) Sa
se
traseze
graficul
functiei
f:
[
1,
5
]®R,
f(x) =
x2
2x
3.
4) Sa
se
traseze
graficul
functiei
f:
R®R,
f(x) =
î
í
ì
>-
£-
1,9
14,
2
2
xx
xx
.
5) Sa
se
traseze
graficul
functiei
f:
[
3,
1
]È[1,5]
®R
,
f(x)
=
x2
3x +
2.
Pag.
233,
ex.
4(1,
,8)
chestionarea
orala,
aprecierea
raspunsurilor
primite.
Exercitii
de
trasare
a
graficului
unor functii
de
gradul
doi,
cum ar
fi:
Verificarea
temei
10.
1.
Sa
se
traseze
graficul
functiei
f:
R®R
si
ss
se
determine
f(A),
daca
:
f(x) =
x2
6x +
9,
A =
[1
,
2
]
pentru
acasa,
prin
sondaj,
aprecierea
Functia
2.
f(x) =
x2
+
4x
4,
A
=
[
3,
3].
Sa
se
reprezinte
grafic
functiile:
Manual,
culegeri
corectitudinii
rezolvarilor.
de
gradul
IIaplicatii
3.
f
:(
¥,
1]
®R,
f(x) =
x2
1.
f
:(
¥,
1]
È[1,¥)
®R,
f(x) =
x2 +
3x
+
2.
Fie
fm:
R®R,
fm(x)
=
(m +
1)
2(m +
2)x +
m
2,
m¹1.
Metode:explicatia,
conversatia,
exercitiul;
problematizarea,
observarea
sistematica
a
elevilor,
4.
Sa
se
arate
ca
parabolele
Pm
asociate
functiilor fm
,
trec
printr+
un
punct
fix.
descoperirea
activitati
frontale
si
aprecierea
verbala,
6.
Sa
se
arate
ca
vârfurile
acestor parabole,
se
afla
pe
dreapta
de
ecuatie:
y +
x =
0.
Sa
se
determine
parametrul
real
m,
astfel
încât,
vârfurile
parabolelor Pm
,
sa
fie:
1)
deasupra
axei
Ox,
2) sub
axa
Ox,
individuale.
Tema;
pag.
233,
ex.
4(9,
10) si
din
culegeri.
chestionarea
orala,
aprecierea
raspunsurilor
primite.
3) pe
dreapta
y =
1,
4) sub
dreapta
y =
2.
Sa
se
determine
portiunea
din
dreapta
y +
x =
0,
care
contin
vârfurile
vârfurile
parabolelor cu
ramurile
în
sus.
Observarea
sistematica
a
11.
1.
2.
Lectie
prin
parcurgere
de
soft educational
: A
E L
.
Calculatorul
si
softul
educational,
cu
continutul
stiintific temei
abordate,
testul
grila,
elevilor,
aprecierea
capacitatilor
elevilor de
a
Functia
de
gradul
II
aplicatii.
3..
4.
6
Profesorul
informeaza
elevii,
asupra
continutului
softului
:
1) Trasarea
graficului ( 10
min
)
cu
o
singura
varianta
de
raspuns
corect,
fise
de
lucru.
Resurse
procedurale:investigatia
stiintifica,
aplica/parcurge
pasii
lectiei,
ce
au
facut
obiectivul
altor lectii,
se
vor
aprecia
abilitatile
elevilor de
a
dirija
2) Coeficientul
termenului
patratic
variaza ( 10
min)
3) Axa
de
simetrie
a
parabolei ( 10
min
)
4) Minimul
sau
maximul ( 10
min
)
5) Aplicatie ...( 10
min
)
6) Test
interactiv .(
10
min)
problematizarea,
descoperirea,
studiu
de
caz;conversatia
euristica,
explicatia,
exercitiul
/mânui/conduce
calculatorul,
prin
implicarea
afectiva
a
elevilor,
în

7
Observatie:
Pentru
primele
patru
etape
ale
lectiei,
elevii
vor
primi
fise
de
lucru.
activitati
frontale
si
Individuale.
Tema:
fisele,
procesul
de
învatare,
referitoare
la
trasarea
graficului
functiei
de
gradul
II,
la
determinarea
maximului,
minimului
functiei
de
gradul
II.
Manual,
culegeri,
fise
Observarea
12.
Reprezentari
1.
de
lucru.
Metode:
modului
de
lucru
în
perechi,
grafice
ale
functiei
2.
Exercitii
cu
reprezentari
grafice,
ale
unor functii
de
gradul
II.
explicatia,exercitiul,
conversatia,
raportare
prin
scriere
la
tabla,
de
gradul
al
doilea
3.
problematizarea,
descoperirea
dirijata
analiza
comparativa
a
4.
Fise
de
lucru
prin
studiu
de
caz,
prin
activitatea
în
grupe.
raspunsurilor
primite,
6.
Tema;
fisele.
aprecierea
corectitudinii
rezolvarilor
Teorema;
Fie
ax 2 +
bx
+
c =
0,
a¹0,
cu
radacinile
reale
x1 ,
x2 (distincte
sau
Manual,
culegeri.
Verificarea
temei
13.
1.
nu).
Atunci
au
loc
relatiile
lui
Viete
:
x1 +
x2 =
b
; x1 .
x2 =
c
.
Metode:
demonstratia,
explicatia,
conversatia
pentru
acasa,
prin
sondaj,
aprecierea
Relatiile
Lui
Viete
2.
3.
4.
5.
a
a
Comentarii
:
1) Aceste
formule
permit
sa
calculam suma
si
produsul
radacinilor
ecuatiei
de
gradul
II,
fara
a
cunoaste
efectiv
radacinile.
2) Calculul
mental
al
radacinilor:
exista
ecuatii
de
gradul
II,
cu
radacini
reale,
care
pot
fi
precizate,
daca
stim suma
si
produsul
lor ;
exemple,
exercitii.
Aplicatii
:
euristica,
exercitiul,
problematizarea,
descoperirea;
Activitati
frontale
si
individuale.
Tema:pag.
233,
ex.
5
raspunsurilor
primite,
observarea
sistematica
a
elevilor si
aprecierea
verbala.
a) Sa
se
determine
parametrul
real
m,
daca
între
radacinile
ecuatiei
:x 2
6.
(2m
+
1)x +
(m
1) =
0
exista
relatia:
x1 =
2x2.
b) Calculul
sumelor puterilor radacinilor
radacinilor
unei
ecuatii
de
grad
II.
14.
Formarea
ecuatiei
1.
Rezolvarea
la
tabla
a
exercitiilor,
din
tema,
pe
care
elevii
nu
leau
putut
rezolva/finaliza
(daca
exista),
sau
care
au
fost
mai
dificile.
Teorema
:Daca
doua
numere
reale
x1 ,
x2 au
suma:
x1 +
x2 =
s
si
produsul
x1
.
x2 =p,
atunci
ele
sunt
solutii
ale
ecuatiei:
x2
sx
+
p
=
0.
Cele
doua
numere
s,
p
exista,
daca
s 2 4p
³ 0.
Manual,
culegeri.
Metode:
demonstratia,
Verificarea
temei
pentru
acasa,
prin

8
de
2.
Exercitii
:
Fie
ecuatia
x 2 +
3x +
2
=
0,
cu
radacinile
x1 ,
x2 .
Sa
se
formeze
explicatia,
conversatia
sondaj,
aprecierea
gradul
II,
când
se
cunosc
3.
ecuatia
de
gradul
II
în
y,
care
are
radacinile:
a) y1 =
1
1
x
,
y2 =
2
1
x
;
b) y1 =
x1
2 ,
euristica,
exercitiul,
problematizarea,
descoperirea;
raspunsurilor
primite,
observarea
radacinile
4.
y2 =
x2
2;
c) y1 =
x1 +
1
,
y2 =
x2 +
1
.
Activitati
frontale
si
individuale.
sistematica
a
elevilor si
5.
1x 2x
Observatii:
Tema
din
aprecierea
verbala.
6.
1) Radacinile
ecuatiei
în
y,
se
obtin
din
cele
ale
ecuatiei
în
x,
prin
transformarea
:
y
=
x
1
Þ x =
y
1
,
care
înlocuit
în
ecuatia
în
x,
da
ecuatia
în
y cautata.
2) Este
de
preferat,
tehnica
din
teorema,
pentru
a
forma
ecuatia
de
gradul
II
în
y,
pentru
cazul
în
care
x1 ,
x2 ale
ecuatiei
în
x,
au
exprimari
mai
complicate.
Aceasta
tehnica
se
utilizeaza
si
daca
radacinile
ecuatiei
în
x
nu
sunt
reale.
culegeri.
1.
Rezolvarea
la
tabla
a
exercitiilor,
din
tema,
pe
care
elevii
nu
leau
putut
rezolva/finaliza
(daca
exista),
sau
care
au
fost
mai
dificile.
Manual,
culegeri.
Metode:
demonstratia,
Verificarea
temei
pentru
acasa,
prin
15.
2.
Teorema:
Trinomul
:
aX 2 +
bX
+c,
a¹ 0,
b2
4ac³0
,
se
descompune
în
explicatia,
conversatia
sondaj,
aprecierea
Relatiile
lui
Viete
3.
factori
liniari,
dupa
formula:
aX 2 +
bX
+c
=
a
( X
x1 )(X
x2),
unde
x1 ,
x2 sunt
radacinile
reale
ale
ecuatiei
:
ax 2 +
bx
+
c =
0.
euristica,
exercitiul,
problematizarea,
descoperirea;
raspunsurilor
primite,
observarea
4.
Aplicatii
:
1) Sa
se
descompuna
în
factori
liniari
,
trinomul
:
6X 2 +
X
1.
Activitati
frontale
si
individuale.
sistematica
a
elevilor si
5.
6.
2) Sa
se
simplifice
fractia
:
156
16
2
2
++
-+
XX
XX
.
Tema
din
culegeri.
aprecierea
verbala.
Rezolvarea
la
tabla
a
exercitiilor,
din
tema,
pe
care
elevii
nu
leau
putut
Verificarea
temei
16.
1.
rezolva/finaliza
(daca
exista),
sau
care
au
fost
mai
dificile.
Teorema.
pentru
acasa,
prin
sondaj,
aprecierea
Semnul
2.
Fie
f
:
R®R,
f(x) =
ax 2 +
bx
+
c,
a,
b,
cÎR,
a¹0,
functia
de
gradul
II.
1) Daca
D >
0,
atunci
ecuatia
atasata
lui
f,
are
doua
radacini
reale
distincte,
Manual,
culegeri.
Metode:
demonstratia,
raspunsurilor
primite,
radacinilor
reale,
ale
3.
x1 <
x2 ,
iar
semnul
lui
f,
este
dat
în
tabelul
:
explicatia,
conversatia
euristica,
exercitiul,
observarea
sistematica
a
ecuatiei
de
gradul
II
4.
x
¥ X1 X2 +
¥
f(x) semnul
lui
a
0
Semn
contrar lui
a
0
semnul
lui
a
problematizarea,
descoperirea;
elevilor si
aprecierea
5.
6.
2) Daca
D =
0,
ecuatia
atunci
ecuatia
atasata
lui
f,
are
doua
radacini
reale,
egale
:
x1 =
x2 =
a
b
2
,
iar semnul
lui
f,
este
precizat
în
tabelul
:
Activitati
frontale
si
individuale.
Tema
pentru
acasa
:
pag.
233,
ex.6
verbala.
Evaluare
în
ora
urmatoare
prin
tema

9
x
¥
a
b
2
+
¥
f(x) semnul
lui
a
0
semnul
lui
a
pentru
acasa
3) Daca
D <
0,
ecuatia
atunci
ecuatia
atasata
lui
f,
nu
are
radacini
reale,
iar
semnul
lui
f,
este
precizat
în
tabelul
:
x
¥
+
¥
f(x) Semnul
lui
a
Observatie:
Pentru
fiecare
caz în
parte,
se
va
face
interpretarea
geometrica
Exercitii
:
Sa
se
determine
semnul
functiei
de
gradul
II
f
:
R®R,
în
cazurile
:
1) f(x)
=
x2 3x
;
2) f(x) =
x2
+
x ;
3) f(x)
=
x2 2x
+
1;
4) f(x)
=
x2
x
1.
Identificarea
unei
ecuatii
simetrice,
cu
2
necunoscute.
Identificarea
solutiei
unei
ecuatii
simetrice,
comentarii,
exemple.
17.
Rezolvarea
sistemelor
de
forma:
î
í
ì
=
=+
pxy
syx
,
s,
pÎR.
1.
2.
3.
4.
5.
Identificarea
unui
sistem simetric,
respectiv
a
unui
sistem simetric
fundamental
:
î
í
ì
=
=+
pxy
syx
.
Comentarii
:
Rezolvarea
sistemului
simetric fundamental,
se
face
utilizând
ecuatia
de
gradul
al
doilea
în
z,
când
se
cunosc suma
s =
x
+
y
si
produsul
p
=
xy;
ecuatia
z 2
sz +
p
=
0,
are
radacinile
z1 ,
z2.
Deci
o
solutie
a
sistemului
este
:
( x1
=
z1,
y1
=
z2) si
pentru
ca
sistemul
este
simetric,
Manual,
culegeri.
Metode:
explicatia,
conversatia
euristica,
problematizarea,
descoperirea;
Activitati
frontale
si
individuale.
Verificarea
temei
pentru
acasa,
prin
sondaj,
aprecierea
raspunsurilor
primite,
observarea
sistematica
a
elevilor si
avem si
solutia
:
( x2
=
z2,
y2
=
z1).
Tema
pentru
acasa;
aprecierea
6.
Pentru
rezolvarea
unui
sistem simetric în
x,
y
se
introduc doua
noi
necunoscute
s,
p
si
se
exprima
ecuatiile
sistemului,
în
functie
de
s
si
p.
Se
rezolva
acest
sistem,
si
apoi
cu
valorile
obtinute
pentru
s
si
p,
se
revine
la
substitutie
si
se
rezolva
sistemul
simetric
fundamental.
Reuniunea
tuturor acestor solutii
,
reprezinta
multimea
de
solutii
a
sistemului
dat.
În
structura
ecuatiilor simetrice,
apar expresii
simetrice
în
x si
y,
pe
care
trebuie
sa
le
exprimam,
în
functie
de
s
si
p
.
Aplicatii:
Pag.
234,
ex.
10
si
din
culegeri.
verbala.
Evaluare
în
ora
urmatoare
prin
tema
pentru
acasa.

10
· Sa
se
rezolve
sistemul
simetric
fundamental:
î
í
ì
=
=+
21.
10
xy
yx
· Sa
se
rezolve
sistemul
simetric
:
î
í
ì
=++
=++
21.)3(6
55)5(2
yxxy
yxxy
· Sa
se
rezolve
sistemul
simetric
:
ï
ï
î
.
ïï
í
ì
=+
=+
3
211
3
10
yx
y
x
x
y
.
18.
Relatiile
lui
Viete
19.
20.
Functia
de
gradul
II
21.
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
1,2,3,4,5,6.
Exercitii
cu
grade
diferite
de
dificultate,
la
Relatiile
lui
Viete.
Fisa
de
lucru
Manual,
culegeri,
fise
de
lucru.
Metode:
explicatia,exercitiul,
conversatia,
problematizarea,
descoperirea
dirijata
prin
studiu
de
caz,
prin
activitatea
în
grupe.
Tema;
fisele.
Observarea
modului
de
lucru
în
perechi,
raportare
prin
scriere
la
tabla,
analiza
comparativa
a
raspunsurilor
primite,
aprecierea
corectitudinii
rezolvarilor
Exercitii
cu
grade
diferite
de
dificultate,
la
Functia
de
gradul
II.
Fisa
de
lucru
Manual,
culegeri,
fise
de
lucru.
Metode:
explicatia,exercitiul,
conversatia,
problematizarea,
descoperirea
dirijata
prin
studiu
de
caz,
prin
activitatea
în
grupe.
Tema;
fisele.
Observarea
modului
de
lucru
în
perechi,
raportare
prin
scriere
la
tabla,
analiza
comparativa
a
raspunsurilor
primite,
aprecierea
corectitudinii
rezolvarilor
Evaluare
sumativa
a
unitatii
de
învatare
Activitate
Individuala.
Tema
din
teste
Test
scris
de
evaluare
sumativa(pe
numere)
Rezolvarea
exercitiilor din
test,
dar si
din
culegeri.
Manual,
culegeri
Verificarea
temei

11
Aplicatii:
Functia
de
gradul
II
1,2,3,4,5,6.
Metode:
conversatia,exercitiul,
Problematizarea,
Descoperirea;
Activitati
frontale
si
individuale.
Tema
din
culegeri.
pentru
acasa,
prin
sondaj,
aprecierea
corectitudinii
rezolvarilor.
observarea
sistematica
a
elevilor,
aprecierea
verbala,
chestionarea
orala,
aprecierea
raspunsurilor
primite.

§ Lectiile
vor
fi
parcurse,
conform
datelor
prevazute,
în planificarea
calendaristica
La
dispozitia
profesorului,
sunt
considerateorele
de
evaluare
sumativa.
Manualul
utilizat
si
culegerea( dar si
altele):
editura
Mathpress,
autor
Mircea
Ganga

12