Sunteți pe pagina 1din 10

Factori i Procese Pedogenetice din Zona Temperat 4 S.

nou (2005) 169-178

MODEL EXPERIMENTAL DE UTILIZARE A STUDIILOR DE CARTARE I


BONITARE A SOLURILOR N VEDEREA EVALURII ECONOMICE A
TERENURILOR AGRICOLE
V. Moca, B. Roca*, Iuliana Gabriela Breabn*, O. Radu
Universitatea de tiine Agricole i Medicin Veterinar, Ion Ionescu de la Brad, Iai
*Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iai
THE EXPERIMENTAL MODEL OF USES THE SOIL SURVEY STUDIES FOR
ECONOMICAL ASSESMENT OF AGRICULTURAL LANDS
Abstract
For experimental model achievement, necessary in the evaluation works for territories
with agricultural destination, we used analog database. In this respect we used survey plans at
1:5000 scale, soil maps, homogenous ecologic territory, favorability plans and other for Bilca
village survey territory, Suceava County. Soil mapping and suitability were made on a total area
of 1358, 14 ha with agricultural destination (T.D.A.) from which 1096, 34 ha crop land, 119, 83
ha natural meadow and 141, 97 ha hay-meadow.
The experimental model was made through digitization and cartographic database
processing. The use of this GIS model can extract by interrogation the following data: survey
surface unit, surface for soil units or homogeneous ecologic territory, slope and suitability
category for crop and meadow units.

Key words: soil survey, agricultural lands, economical assesment

INTRODUCERE
Prin studiile de cartare i bonitare a solurilor se obine baza de date grafice i
descriptive necesare pentru inventarierea, clasificarea i evaluarea resurselor de sol
dintr-un spaiu geografic. Pe baza acestor studii care se efectueaz la cererea
beneficiarului, pe o exploataie agricol sau pe un teritoriu administrativ-cadastral se
analizeaz att condiiile de mediu: relief, clim, hidrologie, i solul, care particip la
calculul notelor de bonitare, ct i claselel de favorabiitate a terenurilor agricole
pentru diferite folosine i culturi.
Dintre factorii restrictivi ai capacitii de producie ai solului se menioneaz:
seceta frecvent, excesul de umiditate, eroziunea solului, aliunecrile de teren,
nsuirile nefavorabile ale solului i altele (Florea, 2003; Canarache, 2004; ru,
2003; Popovici et.al, 2004). n acest context, se citeaz dup datele Sistemului
Naional de Monitoring a Calitii Solului, o suprafa de ca. 12 milioane ha. De
terenuri cu destinaie agricol afectat de diveri factori restrictivi, sub diferite
intensiti(Moca, 2004).
169

V. Moca et.al. / Factori i Procese Pedogenetice din Zona Temperat 4 S. nou (2005) 169 -178

Pe plan mondial, aproximativ o treime din suprafaa uscatului revine


terenurilor aride, iar 70% din terenurile agricole sunt moderat pn la puternic afectate
de procese de degradare a solului (Moca, 2004). Dup estimrile actuale se poate
realiza cu tehnoogiie existente att o ecologie durabil, ct i o economie, care s
determine satisfacerea condiiilor de baz ale existenei umane.
MATERIAL I METODE
Studiul pedologic i de bonitare al terenurilor agricole dinteritoriul Bilca, a fost
executat n anul 2003 de OSPA Suceava, n baza Ordinului 223/13.08.2002 al
M.A.A.P., conform Metodologiei de elaborare a studiilor pedologice din 1987 i
2003. Pentru realizarea studiului s-au executat 21 profile principale de sol, 151 pofile
secundare i 172 profile de control. Din profilele de sol au fost prelevate 99 probe de
sol, iar n faza de laborator s-au efectua 1030 analize fizice i chimice de sol.
Memoriul pedologic i de bonitare cuprinde baza de date analitice i grafice
pentru o suprafa de 1358,14 ha, din care: 1096,34 ha teren arabil, 119,83 ha pune
natural, 141,97 ha fnea natural. Baza de date grafice redactat la scara 1:10 000
cuprinde: harta unitilor cartografice de sol ( US1-US24); harta unitilor cartografice
de teren ecologic omogen (T.E.O.); harta claselor de favorabilitate pentru trei culturi i
dou folosine agricole; cartograma nivelului apelor freatice, cartograma reliefului i
altele.
Evaluarea calitativ a celor 243 uniti de sol, s-a sintetizat att pe cele 10 clase
din 10 n 10 puncte, ct i pe cele 5 clase din 20 n 20 de puncte. Pe baza notelor de
bonitare a solurilor s-a stabilit urmtoarea ierarhizare:
- clasa a II-a (61 80 puncte), cu o not medie de 72 puncte;
- clasa a III-a (41 60 puncte), cu o not medie de 49 puncte;
- clasa a IV-a (21 40 puncte), cu o not medie de 25 puncte;
- clasa a V-a (0 20 puncte), cu o not medie de 15 puncte;
Modelul experimental al sistemului informaional geografic s-a realizat
pornindu-se de la foaia de plan topografic de baz, la scara 1:5 000, cu nomenclatura
oficial L-35-4-B-a-3-III, din care, prin digitizare i procesare computerizat s-a
obinut formatul digital. n acest scop, s-a procedat, mai nti la scanarea foii de plan i
apoi s-au introdus datele analiice n tabele EXCEL. Ulterior urmeaz ca toate
informaiile obinute sub forma fiierelor de tip imagine i a tabelelor cu baza de date
s fie importate ntr-un program SIG, respectiv programul TNTMips.
Pentru elaborarea propriu-zis a modelului experimental necesar n lucrrile de
evaluare economic a terenurilor cu destinaie agricol, s-a realizat forma digital, la
aceai scar, pentru urmtoarele straturi de informaie.
- planul cu cartograma reliefului i clasele de pant, scara 1: 5 000, ntocmit i
redactat n proiecia stereografic -1970 i n sistemul de referine cote Marea
Neagr 1975;
- planul cu cartograma de sol (US), scara 1: 5 000, care cuprinde cadrul interior al
trapezului, reeaua rectangular cu latura de 500 m i limitele unitilor
cartografice de sol;
170

V. Moca et.al. / Factori i Procese Pedogenetice din Zona Temperat 4 S. nou (2005) 169 -178

planul cu cartograma favorabilitii terenului arabil, scara 1: 5 000, pentru trei


culturi agricole reprezentative.
- planul cu cartograma favorabilitii terenului agricol cu folosin pajite natural,
scara 1: 5 000, care a rezultat din media notelor de bonitare acordat pentru
fnea natural i pune natural.
REZULTATE I DISCUII
Documentaia tehnic ce se realizeaz la nivelul unitii administrativteritoriale dup executarea lucrrilor de cadastru general, de cartare pedologic i de
bonitare cadstral, este format din baza de date grafice i alfanumerice. Aceast baz
de date se organizeaz dup principiul sistemelor informaionale integrate, n vederea
utilizrii la cerere de ctre beneficiar, precum i n lucrrile de ntreinere i/sau a
actualizrii periodice. n acest context, s-a realizat, modelul de sistem informaional,
care ntr-o prim etap a cuprins cinci nivele de informaie.
Planul cadastral de baz, cu stratul parcelelor cadastrale
Pentru gestionarea bazei de date primare a cadastrului tehnic, s-a realizat
suportul digital al foii de plan la scara 1: 5 000 cu nomenclatura L-35-4-B-a-3-III,
folosindu-se pentru georeferenierea acesteia coordonatele punctelor de intersecie a
caroiajului rectangular cu latura de 500 m. Stratele de tip vector extrase prin digitizare
on-scren au cuprins elementele cartografice propriu-zise i suprafeele parcelelor
cadstrale reprezentate sub form de poligoane a cror atribut principal este categoria de
folosin, redate prin simbolurile oficiale (figura 1). n cazul trapezului luat n studiu,
cu suprafaa de control de 540,9816 ha, s-a realizat, mai nti, delimitarea dintre
intravilan i extravilan, apoi s-a efectuat calculul suprafeelor pntru cele dou zone
distincte, obinndu-se:
- suprafaa total din extravilan ----- 380,6132 ha
- suprafaa total din intravilan ----- 160,3684 ha
suprafaa de control a terenului ----- 540,9816 ha
n zona aferent extravilanului au fost identificate 217 parcele cadastrale, cu
folosine agricole i neagricole, care sunt redate n continuare, ind cont de
principalele categorii:
- terenuri cu destinaie agricol (T.D.A)............................................ 360,4092 ha
- pduri i alte terenuri cu vegetaie forestier...................................
6,7788 ha
- terenuri sub ape i ape cu stuf .........................................................
2,5875 ha
- drumuri comunale i drumuri de exploatare ...................................
6,7208 ha
- terenuri neproductive i degradate ..................................................
0,2232 ha
- terenuri cu construcii i curi .........................................................
3,8937 ha
Suprafa total a extravilanului ....................................................... 380,6132 ha
Pe suportul cu datele rezultate din msurtorile de teren pentru folosinele
agricole: arabil A, pune P, fne F, vii V, livezi L urmeaz s fie suprapuse
celelalate straturi legate de relieful terenului, unitile de sol i clasele de
favorabilitate.
-

171

V. Moca et.al. / Factori i Procese Pedogenetice din Zona Temperat 4 S. nou (2005) 169 -178

Fig. 1. Teritoriul cadastral Bilca

172

V. Moca et.al. / Factori i Procese Pedogenetice din Zona Temperat 4 S. nou (2005) 169 -178

Planul cadastral, cu cartograma claselor de pant


Din coninutul planului topografic de baz au fost extrase cotele sub form de
puncte cotate i curbele de nivel trasate cu echidistana numeric de 2,50 m. Pentru
fiecare element extras, punct sau linie (curb de nivel) s-a atribuit pe lng
coordonatele geometrice i valoarea cotei absolute (Z), n sistemul de referin Marea
Neagr 1975. n cazul trapezului georefereniat s-a identificat n sens altitudinal, o
cot minim de 211,00 m i maxim de 433,025 m ceea ce determin o amplitudine a
reliefului de 222, 025 m. Pe baza statului cu cote i curbe de nivel a fost obinut
modelul numeric al terenului prin interpolarea valorilor altitudinale prin metoda
triangulaiei i rasterizrii. De pe modelul numeric al terenului s-au extras clasele de
pant, redate n figura 2, conform metodologiei de elaborare a studiilor pedologice,
indicatorul 33, care cuprinde :
- terenuri relativ plane.................................................................
2%
- terenuri foarte slab nclinate.....................................................
2,1 % - 5, 0 %
- terenuri slab nclinate............. ..................................................
5,1 % - 10,0 %
- terenuri moderat nclinate............................ ............................. 10,1 % - 25,0 %
- terenuri puternic nclinate.............. ........................................... 25,1 % - 50,0 %
Planul cadastral cu cartograma unitilor de sol (US)
n cazul unitilor de sol reprezentate sub form de poligoane, a cror atribut
principal este caracterizat printr-o serie de informaii legate de nsuirile solului s-a
procedat la corelarea acestora cu date analitice i legenda hrii solurilor. Pe suprafaa
cartat au fost identificate 24 uniti cartografice de sol (US), care dup SRCS 1980 au
fost incluse n urmtoarele trei clase :
clasa argiluvisolurilor, ocupat de solurile cu un orizont Bt, cu acumulare de
argil, include nou tipuri/uniti de sol.
clasa solurilor hidromorfe, reprezentat de solurile gleice cu orizonturi
specifice Gr i Gor i de solurile pseudogleice, cu apariia orizontului W, include ase
tipuri/uniti de sol.
Clasa solurilor neevoluate, trunchiate sau desfundate, include protosolurile
aluviale i solurile aluviale, unde au fost identificate opt tipuri de sol.
In figura 3 este redat cartograma celor 18 uniti de sol, care au fost
georefereniate pe foaia de plan, scara 1 : 5 000, a cror suprafa a fost constrns pe
arealul corespunztor al terenurilor cu destinaie agricol.
Planul cadastral, cu cartograma favorabilitii pentru arabil
La calculul notelor de bonitare s-au folosit cei 17 indicatori, care caracterizeaz
n mod favorabil sau nefavorabil fiecare unitate de teritoriu ecologic omogen. Pe baza
notelor de bonitare ale condiiilor naturale pentru folosinele, arabil, puni i fnee, sa realizat gruparea terenurilor pe clase de calitate (I - V) din 20 n 20 puncte i (I - X)
din 10 n 10 puncte. Stratul aferent favorabilitii celor trei culturi reprezentative zonei
pedoclimatice din teritoriul Bilca (gru, cartof i plante furajere) cuprinde pentru
terenul arabil numai clasele a IV-a (21-40 puncte) i a V-a (0-20 puncte) i respectiv
patru clase din 10 n 10 puncte. n figura 4 este prezentat cartograma favorabilitii
pentru folosina teren arabil, care s-a obinut din interogarea stratului cu uniti de sol.
173

V. Moca et.al. / Factori i Procese Pedogenetice din Zona Temperat 4 S. nou (2005) 169 -178

Fig. 2 Cartograma claselor de pant ale terenurilor

174

V. Moca et.al. / Factori i Procese Pedogenetice din Zona Temperat 4 S. nou (2005) 169 -178

Fig. 3 Cartograma unitilor de sol

175

V. Moca et.al. / Factori i Procese Pedogenetice din Zona Temperat 4 S. nou (2005) 169 -178

Fig. 4 Cartograma favorabilitii pentru folosina arabil

176

V. Moca et.al. / Factori i Procese Pedogenetice din Zona Temperat 4 S. nou (2005) 169 -178

Fig. 5 Cartograma favorabilitii la pajite natural


177

V. Moca et.al. / Factori i Procese Pedogenetice din Zona Temperat 4 S. nou (2005) 169 -178

Planul cadastral, cu cartograma favorabilitii pentru pajiti naturale


Utilizarea terenului agricol cartat ca puni i fnee naturale, ncadreaz
arealul analizat n patru clase de calitate din 20 n 20 puncte (II-V) i n opt clase de
calitate, din 10 n 10 pucte (figura 5).
Pe ansamblul teritoriului cartat s-a obinut o not medie ponderat de 24
puncte, ceea ce corespunde clasei a IV-a de calitate. n cazul folosirii terenului agricol
cartat numai ca teren arabil, s-a evaluat o not medie ponderat de 18 puncte. Prin
realizarea modelului experimental al sistemului informaional, n care au fost incluse
cele cinci straturi prezentate mai sus, s-a obinut, o baz de date unitar, n format
digital, ce permite att actualizarea periodic, ct i utilizarea de ctre instituiile
administrative i proprietarii de teren.
CONCLUZII
Baza de reprezentare cartografic a US trebuie s fie asigurat mai nti de
suportul analogic al foilor de plan la scrile standard i apoi de suportul digital, care
trebuie sa cuprind att coninutul elementelor topo-cadastrale, ct i relieful terenului.
Modelul experimental al SIG pentru foaia de plan L-35-4-B-a-3-III, cu
suprafaa de control de 540,9816 ha, s-a obinut prin digitizare i procesare
computerizat, ntr-o prim versiune pentru urmtoarele straturi de informaie: planul
parcelar, relieful terenului, unitile de sol, cartograma favorabilitii pentru arabil i
pajiti naturale.
Bonitarea cadastral a solurilor pentru condiiile naturale a condus la gruparea
acestora n cadrul a 24 T.E.O., care caracterizeaz arealul cartat n clasele de
favorabilitate slab i foarte slab pentru folosina arabil i n clasele de favorabilitate
moderat i bun pentru folosina pajiti naturale.
BIBLIOGRAFIE
FLOREA N., 2003, Degradarea, protecia i ameliorarea solurilor i terenurilor, Ed.
ALL SRL, Bucureti
CANARACHE A., 2004, Indicatori climatici i regimuri de umiditate i temperatur
a solului, t. Solului, seria a III-a, nr. 1-2, vol XXXVIII, p.66-78
MOCA V., BUCUR D., BREABN IULIANA, RADU O., HUANU CR,
CURALE A.,2004, Realizarea bazei de date a lucrrilor de evaluare a
terenurilor agricole pe unitile teritoriale de baz ale cadastrului tehnic i
calitativ, Fact. i Procese Pedog. din Zona Temperat 3 S. Nou, 55- 66, Iai
RU D., 2003, Bazele teoretice i practice ale bonitrii i evalurii terenurilor in
perspectiv pedologic, Ed. SOLNESS, Timioara
POPOVICI N., et.al, 2004, Utilizarea tehnicii GIS pentru realizarea hrilor de risc la
alunecare a terenurilor agricole. Sisteme Informatice Geografie, Supl. Analele
Univ. Al. I Cuza, Seria Geografie, nr.10, p. 129-133
***, 1987, Metodologia elaborrii studiilor pedologice, Partea a III-a, ICPA
Bucureti
***, 2003, Studiu pedologic i bonitarea terenurilor teritoriului comunal Bilca, jud
Suceava, OSPA Suceava
178