Sunteți pe pagina 1din 241
O saruta din nou, /a incepuL insolent, dar apoii lim baJui incepu sa o cautei
O
saruta
din
nou, /a
incepuL insolent, dar apoii
lim baJui incepu sa o cautei
pe
aim. Scotand
un geam ati
do
dorinta, gura lu i se ajba-f
sa cu putere pe a ei. Mana //]
aluneca peste camasa de
noapte s i o descheie aco-
perindu-i sanul cu dragoste ,
s i posesiv. S im tind ume-l
zeala aceea lipicioasa, is it
ridica privirea spre ea. i
*
i>

NORA ROBERTS

SIMFONIR

IUBIRII

Editura Exduo SRL Bucuresti, 1996

B

THE SYMPHONYE OF LOVE

©copyright 1992 by BOOKS STAR PUBLISHING HO USE London

ISBN 973-95684-3-5

( Simfonia iu b irii

y

Capitolul 1

Pentru a douazecea oara i-am spus lui Pendle noapte buna §i am intrat in casa. Big Ben (Orologiul din tumul parlamcntuJui englez - n.t.) batea ora unsprezece noaptea. Jane, colega mea de apartament, statea lungita in fa^a focului. A ridicat spre mine, printr-o masa de par blond pus la uscat, o faja de un ro§u aprins. - Vreun progres? m-a intrebat cu speranpi, apoi §i-a dal singura raspunsul. Nu, e clar ca nu - arap la fel de neatinsa ca intotdeauna. M-am dus la oglinda. Buclele mele nu erau ciufulite, rujul de pe buze era neintins. Lasand lauda la o parte, aratam extraordinar. Atunci de ce, dupa douazeci de intal- niri, Pendle nu-mi facuse nici un avans? Ne intalnisem cu cateva luni in urma la o petrecere groaznica, unde invitapi schimbau replici stupide de felul:

“Cu ce te ocupi?”, “Oh, bat la ma§ina”, cu lumini fixate de plafon §i cineva care ne punea in pahare salata de fructe dintr-o cupa uria§a. Pendle §i cu mine eram singurele oi dintr-o turm i imensa de capre, dar intotdeauna s-a spus c3. cele mai frumoase flori cresc pe cele mai scarboase

dintr-o turm i imensa de capre, dar intotdeauna s-a spus c3. cele mai frumoase flori cresc

-

3 -

y

r Nora Roberts

:

)

N

Nu era genul dc barbat pc care il ohscrvi imcdiat - par §aten deschis, faja subjire, incxprcsiva si ochi dc un cenu§iu §ters, dar avea o deta§are §i « raccala cxagcrata ce era prin ea insa§i o provocare. Purla un coslum ccnugiu de o corectitudine irepro§abila, cama§a gri §i cravata gri pal, insa era inalt §i foarte slab, a§a ca hainele ii statcau bine. Eu eram imbracata Tn seara aceea Tntr-un costum haios. Sunt foarte sensibila la imbracaminte. Cand port volana§e devin sfioasa, in haine de piele cu Jinte, merg cu pa§i mari §i fac pe dura, dar cand Tmbrac costumul meu tineresc - pantaloni bermude cu bretele §i bluza alba - sunt scanteietoare §i spun glume. Cand Pendle s-a apropiat de grupul nostru, am dat drumul in succesiune rapida la trei bancuri care i-au fScut pe to{i, in afara de el, sa se tavaleasca pe jos de ras, a§a c<L am plecat s3. vorbesc altcineva. Petrecerea se Jinea intr-una din acele camere lungi §i inalte din Sloane Square, unde crczi mcrcu cS ceva intere- sant se intam pla in celalalt capat, dar presupunerea se dovede§te intotdeauna falsa. Marcia, una din chiria§ele apartamentului, i§i invitase pana §i mama. Nu ca a§ avea ceva impotriva mamelor intr-un context potrivit, dar la petreceri ele te fac sa pierzi timp valoros destinat agajalu- lui. Iar asta era o gospodina de vreo suta de kilograme, care se impri§tiase pe toata canapeaua ca o peltea roz. Mult prea des musafiri ghinioni§ti erau pu§i sa intrepna o conversape cu ea. - Mananca cineva? a intrebat o alta locatara a aparta­ mentului, agitand un platou pe sub nasurile noastrc. Sunt sigura ca ft/nu Jii cura de slabire, Pru, e§ti numai piclca §i ^osul.

cu

-

4 -

Simfonia iu&irii

\

w

- Sunt moarta de foame, am spus §i am pescuit un

camat. La pranz n-am avut timp decat de un sandvi§ la botul calului.

- Sper c& nu put, mi s-a confesat tipa cu platoul.

Marcia a umplut cada cu gheafa §i nici una n-am putut sa

facem baie. Peste un minut, Marcia a aparut cu inca doi nou- venip.

cuno§tin{a cu Eileen, m i-a spus,

- Vreau sa faci

prezentandu-mi o blonda vulgara cu unghiile murdare.

Face bijuterii extra. Pru, §tiu sigur ca p-ar place cateva. Iar el este Clifford, contabilul firmei noastre. Se pricepe de minune la cifre.

- Doar la unele cifre, a zis Clifford uitandu-se lacom

la pantalonii mei mult prea strarap §i a izbucnit intr-un ras

cu zbierete, impro§candu-ma cu alune americane prin gaura pe care o avea intre dinjii din fa$a.

I-am cerut lui Eileen detalii despre bijuteriile “extra”.

- Oh, te rog, nu ma interoga, mi-a r&spuns. Sunt atat

de obosita!

Imediat a inceput sa-mi povesteasca intreaga intriga a unui film pe care-1 vazuse in dupa-amiaza aceea.

- Lucrez la Herrods, s-a trezit vorbind o fata palidS.

Dar la sec^ia de carte. Ca §i cum asta ar fi imbunatalit lucrurile. Apoi au inceput top sa vorbeasca despre pre§edin- tele Carter, doamna Thatcher, Laura Ashley §i despre ulti­ ma biografie scrisa de Antonia Fraser, pe care toata lumea parea s-o fi citit, in afara de mine. §tiu ca trebuie sa incer-

ci sa fi vivace la petreceri cand e§ti nevoit sa suporji

oameni plictisitori. E de a§teptat ca barbapi atractivi, care

-

5 -

_(

Nora R oberts

\

sunt de parere ca ar&£i grozav, sa vina §i sa se prezinte; dar barbatul in costum cenugiu nu dadea nici un semn ca ar vrea s& ma abordeze gi in curand aveam sa fiu ingropata de vie in alune americane. Tipa de adineauri a aparut cu un alt platou de camaji. Am tras-o de-o parte.

- Cine e barbatul in costum cenugiu?

Faja i s-a luminat.

- Oh, nu-i aga ca e mortal? il cheama Pendle, Pendle

Mulholland.

- Pun pariu ca gi-a inventat singur numele.

- Ar fi in stare. Marcia 1-a invitat. Spune ca e genial.

Se pare ca de ani de zile n-a mai intrat in barou cineva atat

de tanar.

- Ar trebui sa intre in bar mai des, am spus imbuf-

nata. Nu s-a atins de bautura. L-ar face mai comunicativ.

Sunt perseverenta la petreceri, in consecinja am paiavragit §i am dansat dupa picup cu to(i impiedica(ii, simpnd tot timpul cum tipul asta Pendle, ma urmarea ca o pisica. Probabil ca salata de fructe a fost mai tare decat cre- deam, pentru ca panS la urma m-ara dus la el §i 1-am luat tare:

- De ce nu bei inca un pahar care sa te mai bine dis-

puna?

- Nu exista nici un pic de whisky, mi-a raspuns, iar

vinul local e un pic prea tare pentru mine, degi a facut minuni pentru planta aia.

A aratat spre un vas cu o crizantema mov de pe

masa.

- Era aproape moarta cand am venit.

V Am chicotit §i am sorbit iar din pahar.

-

6 -

y

S '

spus.

(

Stmfoma lubiru

' ---------------------------------- x

>

^

^

- Nu-mi dau seama de unde vine mirosul asta, i-am

- Vin, probabil, M arcia 1-a am estecat in ^ p a din

cada. Cred ca ai rezistenja unui laur, a ad&ugat in timp ce imi goleam paharul.

- Am baut vi§inatS inainte, i-am r&spuns. Am auzit ca e§ti avocat.

- Pledant.

- N-am putut niciodata si fac difercn^a.

- Vorbesc mai mult in fa^a curpi.

- Ce-ai facut azi?

- L-am apSrat pe un tip care-§i bStca nevasta.

- Dumnezeule, ce captivant! L-ai scos basma curata?

- Binein|eles.

-Cum?

- Dovedind ca nevasta-sa era absolut imposibila.

- Chiar era?

- Nu cred, dar asta nu conteaza. Treaba mea era sa-1

scap.

- Deci ii aperi pe nememici de dragul profiturilor

materiale, am remarcat. Am privit cu atenpe fa£a lui rece, slaba, cu o fru-

moasa structura osoasa §i ochii aceia ciudap, adancip in orbite, care nu clipeau. In mod sigur arata nemaipomenit cu peruca - Robespierre, Cenu§iul incoruptibil.

- Pariez c&e§ti mortal in sala de judecata, i-am spus.

A zambit subprc §i mi-a povestit despre un caz cu

droguri pe care il urmarise in justice cu o s&pt&mana in urma. Am gasit totul teribil de interesant. Deta§area lui mi s-a parut la fel de fascinanta.

O intamplare amuzanta a fost provocata de unul din

tinerii Marciei care crezuse in mod gre§it ca are loc un bal

-

7 -

4

i -

N.

c mascat §i i§i facuse aparifia deghizat in capra, cu haina de'

blana §i ugere roz. Bausem dcstul pana atunci ca sa con­ sider chestia foarte amuzanta §i am inceput sa rad cu la- crim i. R idicand brusc ochii 1-am surprins pe Pendle devorandu-ma pur §i simplu cu privirea.

- Te gandegti oare sS-mi acorzi oare calificativul

“excelent”? 1-am intrebat cautand pe dibuite un §ervelel. Nu te-a inv&lat mama ta ca e nepoliticos sa te holbezi?

- Scuza-mS. Semeni extraordinar cu o cuno§tin(a de-a

mea.

- §efului meu nu-i plac avocajii, i-am zis. Susfinc

ca, daca n-ar fi fost ei, ar fi avut un divorj pa§nic.

- Toji spun asta. Cu ce te ocupi?

- Sunt autoare de reclame. Stau toatS ziua intr-un

birou gandindu-ma ce sa mai inventez. In final, cand am reu§it sa a§tem ceva pe hartie, Rodney, §eful meu, vine,

schimba tot §i pretinde ca a fost ideea lui de la inceput. A fost plecat toata saptamana la vanatoare.

- Potamichi? m-a intrebat Pendle.

- Nu. Dupa reclame pentru unt in Devon.

Era clar ca il acaparasem de prea mult timp pe cel mai prezentabil barbat din earner^, pentru cS M arcia a venit ISnga noi §i 1-a intrebat pe Pendle dacS se simte bine. “E§ti al dracului de prost crescuta”, i-am spus in gand. Apoi m-a intrebat daca mS due la reuniunea fostelor eleve ale §colii noastre, care urma sa aiba loc in Pavilion Road. I-am spus ca nu. Daca am vazut-o in ultima vreme pe Piggy Hesketh. 1-am rispuns c& nu. Apoi i-am admirat rochia, netrecandu-mi prin cap nimic altceva.

- Laura Ashley, bineinleles, a zis cu infumurare

-c

Sim fonia iu b irii

Y

Alte locatare ale apartam entului, ro§ii la faja, se clatinau sub mormane de platouri indreptandu-se spre o masa din celalalt capat al incaperii.

- Mancarea e pregatita dac& avep chef, ne-a anunpit

Marcia.

Deodata, s-au auzit ppete stridente §i-au intrat cajiva tipi care p&reau juc&tori de rugby.

- Dumnezeule mare! a cxclamat Pcndle.

- Sper ca toata lumea o sa danseze dupa ce mSnancS,

a spus Marcia. Trcbuie sa ma due sa dau muzica mai tare.

- Jarana in Parana §i Laura Ashley in Laura Ashley,

am psalmodiat tumandu-mi cu generozitate dinlr-o sticla

de Cointreau care ramasese pe masa.

M-am uitat la Pendle iar, hotarand dintr-o data ca-1 doresc foarte mult.

- Cine e persoana cu care crezi ca seman atat? 1-am

intrebat. Era pe punctul de a-mi raspunde cand M arcia a aparut strigand ca trebuie sa ne separe - ca pe o franzela franjuzeasca - pentru c3. pnea foarte tare sa i-1 prezinte pe

Pendle lui Charles, un asociat de la D ’Eath §i March. Aproape imediat, contabilul libidinos care renun^ase s i impra§tie cu alune americane §i trecuse la miez de paine prajita cu pate, a venit §i m-a invitat la dans. Am inceput s& ne zbanpiim, iar eu am mai luat o gura de Cointreau ca sa-mi suspn moralul. Dupa aceea am b&ut ni§te gin cu sue de portocale, adus de unul dintre rugbigti pentru prietena

lui. Un alt rugbist m-a invitat la dans §i m-a invSrtit ca pe un shaker pentru cocktailuri.

- Daca nu te opre§ti, o sa ma transform intr-o White

Lady {Cocktail din gin, lichior §i albu§ de ou - n.r.), am

, gafait.

-

9 -

Nora Roberts

).

J

S

v In mod obignuit nu beau mult, insa prezen{a lui Pendle ma zdruncinase total. Eram congtienta ca sunt pe cale sa ating punctul critic cand un alter ego vicios iese la iveala, facandu-ma s5 arunc priviri infUlc&rate b&rbaplor fericip in casnicie gi sa ma ciocnesc de oameni ca o bila rogie gi lucioasS de biliard. Un agent de bursa cu cravata inflorata tot inchidea luminile. Ma agteptam sa vad ochii lui Pendle strSlucind in intuneric ca cei ai unei pisici. Toata lum ea m anca acum. In ciuda faptului ca pateul avea gust de §osete vechi, iar scrumbia afumata in aspic con^inea mai multe oase decat cimitirul Highate, top

X

:

o lingu§eau pe

Marcia cerandu-i re {eta.

- Mult coniac §i usturoi, spunea ea.

- Simpatice sfarcuri, a remarcat rugbistul aratand spre sanii mei.

Buzunarele bluzei, care ii acopera de obicei, se ridi- casera dupa atata zgal{aiala.

- Bineinjeles, e mult mai u§or daca il pui pe macelar

sa toace camea de pore §i ficatul mai intai, spunea Marcia.

- Mi-ar place un balon, m-am adresat la intamplare.

- Intoarce-te in m ica m ea vizuina neagrS din Belgravia, mi-a zis contabilul.

- Dup& aceea tai marunt ni§te cimbru proaspat, ii

dadea inainte Marcia. Brusc, a observat ca mama ei statea singura pe cana- pea, indopandu-se cu pe§te §i orez. M-a ingfacat de bra{ ca un polipst de la moravuri §i mi-a zis:

- Pru, cred c i {i-ar place s-o cunogti pe mamica!

De ce trebuia s-o cunosc pe mSmica? Eram oricum destul de ocupatd sa atrag atenpa barbaplor arato§i, cu replicile mele amuzante. Mi-am in{epenit picioarele cum ^rocedeazS cainele nostru cand nu vrea sa i se faca baie^

- 10 -

r

Sim fania iu b iril

"\ 'dar Marcia era prea putemica pentru mine - mult mai pu- tem ici decat oricare dintre rugbigti. In clipa urmatoare stateam inghesuitS in singurul coljigor de canapea ce nu era ocupat de mamica.

- Gustos pilaf, Marcia, i-a spus cu entuziasm. Nu-mi dau seama cum reugegti sa faci totul aga de bine.

- E doar o problem^ de organizare, tu gtii mai bine

ca oricine, i-a raspuns Marcia gi a luat-o din loc zambind

ca un mielugel, lasandu-ma pe mine prada destinului. Nu-1 vedeam pe Pendle nicaieri.

- Trebuie sa fip foarte mandra de Marcia, i-am spus cu ipocrizie.

- Toata lumea e de parerea asta, a raspuns mandra.

Se in^elege cu oricine, se ocupa de apartam ent, are o slujba gi, binein^eles, e mana dreapti a lui Sir Basil. In plus, mai face gi toata munca aceea voluntara. Dupa Marcia, a trecut la cumparaturi, povestind la nesfargit despre incursiunile sale victorioase la magazinul Dickins gi Jones, reprogurile pline de demnilate adresale vanzatoarelor, farfurioarele pe care le descoperise acolo gi jerseul cu firul scSpat pe care il dusese inapoi. Realmentc nu ma simjeam in stare sa suport toate astea. In spatele ei contabilul imi trimitea semnale morse incercand sa ma ia la dans gi cu coljul ochiului il vedeam pe rugbist agteptand sa ma atace din stanga. Colcga de apartament care nu avusese ocazia s i fac& baie dansa cu capra, ceea ce mi se parea potrivit. Probabil ca faceau un concurs cine mirosca mai urat. Un cuplu se imbra^iga lara rugine in fotoliul din camera alaturatfl, iar mana barbatului inaintase destul de bine in bluza fetei. Eram ingrozita ca mama Marciei o sa-i vada. Marcia daduse muzica mai tare ,^ca s& acopere cantecele deocheate ale rugbigtilor gi zgo-^

y.

-11

-

^ -------------(

Nora Roberts

)

fmotele mai indepartatc facute de cincva ce vomita salata^ de fructe la toaleta. N-auzeam nici un cuvant din ceea ce spunea mama Marciei. Singura mea speranjS era sa-i privesc dinJii §i sa rad §i eu cand radea ea. Eram disperata; paharul meu era gol; ma gandeam sa arunc petarde. §tiam ca in calitate de autoare de reclame §i viitoare romanciera ar fi trebuit sa studiez bStranul monstru. Poate ca intr-o zi a§ fi dorit s-o pun intr-o carte. Adevaratul scriitor nu trebuie sa fie plic- tisit de nimeni. Dar care era avantajul punerii ei sub obser- vajie cand eram prea beats ca sS-mi amintesc ceva despre ea diminea^a? DeodatS 1-am zarit pe Pendle. Vorbea cu blonda cu unghiile neingrijite, dar se uita la ceas pe furi§ §i avea privirea absenta a unui arbitru pe punctul de a sufla in fluier. Asta m-a facut sa iau o hotarare.

- Trebuie neaparat sa va aduc un pic din budinca

delicioasa a Marciei, i-am zbierat doamnei in ureche §i m-am indreptat am e| a spre masa cu mancaruri. Marcia a

trecut pe langa mine mergand in direcjia opusa.

- Biata mam :a, a Jipat. Tocmai veneam sa tc salvcz.

Am mancat ni§te pe§te §i orez direct de pe platou. Era foarte bun. Am lins lingura dusa pe ganduri §i am mai luat un pic. Unul dintre rugbi§ti i-a smuls caprei ugerele §i, in hohote generale, le-a aruncat pe fereastra. Pendle s-a uitat in jur §i mi-a surprins privirea. A parasit-o pe blonda §i a venit langa mine.

- “Am stat printre ei, dar n-am fost de-al lor”, am

psalmodiat, “invaluit in ganduri care nu erau gandurile

lof \

- Ai fost prinsS in capcanS, mi-a spus.

-12-

_(

Sim fcnia iu b irii

y.

X

- Am fost plimbata prin trei milioane de raioane de>

magazin. Ma simt ca un naufragiat. N-a zarnbit. Am lins lingura §i am mai mancat un pic de pe$le cu orez. Apoi mi-am dat seama cat de dez- gustStor trebuie sa arat. M-am inro§it §i am pus lingura pe masa. LumSnar [e mov, cumparate sa se asorteze cu mar-

garetele de toamna pe care mamica le adusese probabil de la $ara, arsesera aproape complct.

- Ploaia din Spania cade pe cine nu te a§tepji, am

spus ciugulind ceara scursa ca un parapet. Din nou nici o

reacts. Ma faeea intr-adcvar sa ma simt foarte ncrvoasa sa-1 vad holbandu-se in felul acela.

- E§ti pur §i simplu neinflamabil, nu? am izbucnit. De ce nu plcci daca e§ti atal de plictisit? M-a privit atent .si mi-a zis:

- Flee., daca vii cu mine.

- Nimic nu m-ar putea opri, i-am raspuns.

In urmatosrele secundc scormoneam ca un caine dupa po§ela mea prin mormanele de haine de tweed sau din par de camiia. Intrasem in panics la gandul ca s-ar putea razgandi. Afara era un inceput de toamnS umed §i ce|os, dar dinspre gradinile din Chelsea venea un miros vag de frun- ze arse. Pe trotuar zaceau impra§tiate coji de castane §i rama§ilele ugerului roz. M ajina lui, gri pal dcsigur, parea foarte scumpa. Imi am intesc ca in torpedou era o ciocolata m ancata pe jumatate. Ar Fi trebuit sa mi se aprinda becule^ul ro§u chiar de alunci. Oamenii care nu mananca o ciocolata dintr-o data dispun de prea mult autocontrol. - De ce te cheama Pendle? 1-am intrebat in timp ce ^ma cuibarcam pe locul din fa^a.

- 13 -

■C

- Dupa un munte din apropierea casei noastre.

A

- Pariez ca e al naibii de greu de urcat §i e acoperit

cu zapada tot anul, i-ara spus adn randu-i perfec^iunea nasului grecesc. Sughijam destul dc tare. Nu e§ti o pcr- soana prea sociabiia.

- Nu-mi plac casele reci §i bautura calda, dar de data asta au avut compensapa lor. Unde locuie§ti?

- La marginea parcului Battersea, un loc care raa

calcS pe nervi. Colega rnea de apartament lucreazS la o editura. E fermecatoare.

- Toate fetele spun despre colegele lor de aparta­ ment ca sunt fermecatoare.

am oroasa cu un

barbat insurat; se due acasa in pauza de pranz sa faca dragoste §i chestii de genul asta.

- Ea chiar este. Are o legatura

- Iar tu?

- Sunt in tatonari, i-am raspuns.

Era adevarat. Aveam o gramada de prieteni pe vre- mea aceea, dar nu-1 iubeam pe nici unul. A§teptam marca dragoste. Cerul era plumburiu, iar luna piutea printie nori in deriva ca o gazda neatenta. O adicre u§oara rascolea frun- zele de pe trotuare §i din rigole. Mergeam pe Embankment acum, iar raul se unduia in lumina lunii. Euforia mea era atat dc mare, incat nu mi-am dat seama ca nu trecuscm podul spre Battersea, decat atunci cand ne-am apropiat de un bloc inalt de apartamente.

- Ou sommes-nous waintenant?1-am intrebat.

- Mon apartement.

- Oh la la. Adica unde?

- Westminster. La o d ista n t convenabiia de biroul ^meu din Temple.

- 14 -

J

Sim fonia iu b irii

).

- Camera de tortura, am mormait, unde nascocc§ti

pianuri infemalc cu care ip distrugi bieteie victime. Pendle s-a aplecat §i mi-a desehis u§a.

- LX' obicei nu merg Tn apartamentele barbap lor din prirna seara Tn care l-am cunoscut, i am zis.

- Sum sigur de asta. §i sper ca de obicei nu te duci la pelrcceri ca cea a Marciei.

- Bern doar un pahar §i pe urma ma duci acasa, i-am spus Tn tinip ce Tncuia ma§ina.

- Ce ctaj? l-am intrebat prabu§indu-ma in lift.

- Treisprczecc. E§ti supcrstipoasa?

- Nu, doar super.

Pendle m-a luat m bra|e §i am apasat un buton la

imamplare. Acel prim slrut a fost atat de perfect, incat mi s-au inmuiat picioarele. Doar cand ne-am oprit s& resp am mi-ani dat scama ca §i liftul se uprise. Con§tient& ca nu

puteam sa ar&t prea bine m a n jiti

de ruj, sub lum ina

necru{Stoare din plafon, am desehis la repezeala u§ile §i m-am simpt ca o toantS vazand ca liftul e tot la parter.

Pendle radea.

- Ai apasat aiurea.

Cand am ajuns in cele din urm& in apartamentul lui, m-am dus direct la baie sa-mi rcfac machiajul. Eram ciu- fulita §i ro§ie la fapi. Ce p&cat cS nu arat la fel de bine la sfar§itul pctrecerilor ca la inceputul lor. Spre disperarea mea, am observat ca luasem geanta altcuiva. Inauntru am gSsit un portofel cu trei banenote de cinci lire, un carnet de conducere, cateva carp de credit, o fotografie cu un cain e la b ra d o r §i o fem eic imbr&catS. in tw eed , cu piciuarele desfacute. Exista chiar §i un jumal cu creionul inca ata§at in partea din spate - eram acum in septembrie. . Evident, o persoani foarte ordonata. Dar vai, singurul fard^

- 15 -

(

Nora Roberts

^

pe care-1 avea era un ruj oribil, vi§iniu care nu era nici pe departe suficient pentru repara{lile de care aveam nevoie. Mi-am bagat nasul in dulapiorul de rnedicamcnte al lui

fosta sau actual a arnanti sa fi uitat

ceva, dar n-am gasit decat un after shave foarte scump,

pudra de talc §i, ceea ce mi s-a parut foarte intcresant, douS sticlu|e pe jumatate pline cu tranchilizanle §i som- nifere. Poate ca, in spatele acestei ma§ti de ghea^i, era mult mai incordat decat parea.

- Asta e! am conchis, indepSrtand luciul de pe nas

Pcndle, sperand ca o

cu un pic de pudra de talc §i dandu-mi cu after shave pe la incheieturile ma lor. Va trebui sa ma bazez doar pe temperament.

El ma a§tepta in hoi. A ramas neraiscat un rainut privindu-m a fix, ca §i cum incerca sa-mi m em oreze fiecane trasatura.

- E incredibil!

- Iji plac? 1-am intrebat balansandu-ma, de§i ma

{ineam strans de clanta u§ii.

- O mie de corabii!

- Poftim?

- Ei, probabil doar noua sute cincizeci. Un purist ar

murmura poate Tmpotriva pistruilor §i ar spune ca e prea

mare d istan t dintre ochi. L-am privit uimita.

- Iarta-ma, a zis. Am fost educat sa ma exprim

enervant de misterios. E un joc inventat de mine §i de fratele meu, Jack. Helen, sa zicem, avea o figura care

lansa o mie de corabii; obi§nuiam sa clasam femeile de la o mie de corabii in jos.

- Cat valoreaza Marcia?

- Cat un remorcher murdar §i cateva barci. ,

- 16 -

. ----------------------------------------------- (

Simfonia iubirii

r ' ---------------------------------- -- Am chiccstit.

\

- N-o sa-i faca pl&ccre. Am §ters-o cu geanta altcuiva.

- Pare trist ca cineva sa intre in randul delicvenjilor la o varsta atat de frageda.

- O sa ma aperi?

- Onorata instanja, acuzata nu era in deplin&tatea

facultajilor mintale cand s-a infaptuit nelegiuirea.

spui o data. N-ar ft cazul s-o due

mapoi?

- Doamne, nu, nu in noaptea asta. Suna §i spune c& e

la tine. Telefonul c acolo. in tim p ce formam nurnSrul, Pendle mi-a ridicat parul §i m-a sarutaf pe ceafa, trin fandu-mi fiori de-a lun- gul §irci spinarii.

- Poji

s-o mai

- Frumos par, a spus. E natural?

- Pmcinjcles. Sunt prea tanara ca sa-1 vopsesc.

Orical ar parea de ciudat, I-am facut sa rada. O, ce nu poate oh^ine o femcie spirituala! A trebuit sa formez numarul din nou. Marcia era foarte suparata. Am cautat-o peste tot. Mamica §i cu mine tocmai

voiam sa spalam vasele. Unde c§ti?

- Acasa. O aduc maine diminea^a la prima ora.

M-am plimbat prin frumoasa sufragerie, decorate arm onios in gri §i ro§u cafeniu, cu m ai m ulte picturi abslracte de ale caror semnaturi pana §i eu auzisem §i aparatura hi-fi extrem de sofisticata. A deschis un dulap plin cu bauturi. Asia ar fi trebuit sa fie inca un avertis- ment. Daca eu §i Jane avem o sticla in apartament, o bem. Daca sunt mai multe, dam o petrecere.

- Ce vrei sa bei? m-a intrebat.

- Un gimlet, te rog, i-am raspuns sperand sa-1 pun in

. iiicurcatura, dar a intins mana imediat dupa votca.

v

1

- 17 -

y

/ Nora Roberts

Imi pare rSu cS n-am ISmSi proaspete. Vrei cu sue

de l&maie? M2 due s& aduc gheapL Pune un disc. Toate erau clasice, dar i-ara tratat cu indiferenpi pe

Bach §i Bruckner §i am pus Boleroul lui Ravel. Ritmul acela mS innebune§te. S-a tutors §i mi-a intins un pahar mare.

- E delicios, am spus luand o inghipturS lacomS. care aproape mi-a ars gatul.

El §i-a tumat ni§te whisky §i s-a a§ezat pe canapea, in faja mea. §i-a aprins o pgarS §i m-a privit insistent prin perdeaua de fum, lucru care m5 irita cum plit Era singuml b&rbat dintre cuno§tinJele mele pe care tficerea nu-1 stanje- nea absolut deloc.

\

-

- Am fost colegS de §coal& cu Marcia.

Ce tampenie ca tipa asta nesirata sa fie subiectul

nostru principal de discupe!

- Ca§tiga mereu premii la istorie, am continual

- §i acum pare s& aparpna Evului Mediu.

- De unde o cunogti?

- Tat&l ei e judccStor.

Oh, deci era ambipos. Am inceput s2 fredonez buca- ta aceea a lui Gilbert §i Sullivan despre iubirea pentru fata

urat& §i batraioara a unui procuror.

- Nu ca Marcia ar fi batranS sau urati, am adSugat

repede, amintindu-mi ca barbaplor nu le plac fetele rcle de gurS. N-a§ putea s3 fac asta, am tr&nc&nit inainte. S3 m3

m3rit cu un barbat ingrozitor doar pentru cariera mea. Nu cred ca a§ putea vreodata sa ma eule in stanga §i-n dreapta doar ca sa m3 inal( pe scara socialS. La viteza cu care alunecam, puteam foarte u§or s3 fac asta, ducandu-ma la fund ins3. imi placea la nebunie tipul, dar nu trebuia, nu din prima sear3. Eram mult prea /

v

- 18 -

^

(

Sim fowa iu b irii

}

^

[ chcrchcliia, oricum, lar pantalonii mei hcrrnude erau' foarte stramp - imi l&sau cele raai neispititoare urme pe corp.

Conlinua sa se zgaiasca la mine. Am incercat sa-mi incrucisez picioarcle, dar erau incrucigate deja. Boleroul ma fascina. Aveam o pofta nebuna sa dansez; in loc de asta m am r«dicat gi m-ara dus sa ma uit la carp. Cateva de filosolle gi poezie, dar in general carti de specialitatc. M-am intors gi, zambind, m-am apropiat de el dan- sand languros. Muzica imi dadea impresia ca port fuste lungi, dc pganca. Probabil ca aratam stupid in pantalonii aia. M-am oprit leganandu-mS in fapi lui. S-a uitat la mine cu privirea TngustatS, apoi m-a prins de golduri gi m-a tras pe gcnunchi. Doamnc, a fost adorabil acel sarut - dar pe neagtcp- tate, lucrurilc au scapat dc sub control. Imi mugca buzelc. Mair le lui erau peste tot smulgandu-mi hainele. Se trans- formase inlr-un salbatic gi ma luptam sa scap dc el. Dar s-a oprit la fel de brusc gi gi-a ingropat faja in p3rul meu. - Iarta-ma, a goptit, iarta-ma! Suna ciudat; parca ar fi vorbit cu altcineva. Dup5 cateva minute s-a ridicat, m-a dus acasa gi de atunci n-a mai facut absolut nici o incercare sa ma seduca.

Dup5 cateva minute s-a ridicat, m-a dus acasa gi de atunci n-a mai facut absolut nici

- 19 -

J

M Worn Roberts ). Capitolul 2 A doua zi, exact cand imi pierdusem orice sperarta,

M Worn Roberts

).

Capitolul 2

A doua zi, exact cand imi pierdusem orice sperarta, Pendle m-a sunat §i m-a invitat in ora§, iar de atunci am ie§it impreunS de doua sau trei ori pe saptamana. Ca prie- ten, nu-i puteam g3si nici un cusur. MS ducca intotdeauna in locuri placute, dadca telefon cand promitea ca o s-o A faca, n-a intarziat niciodata mai mult de cinci minute.

InsS, dintr-un motiv necunoscut, nu ma lasa sa ma apropii de el §i, in afarS de faptul ca se imbrSca bine, avea un apartament elegant §i c2. incepuse deja si-§i faca un nume in barou, nu §tiam nimic despre el. Ma uimea mai ales autocontrolul lui sever - sau era lipsa de apetit? Nu manca niciodata prea mult, dupa cate- va inghipturi impingea farfuria la o parte §i tji aprindea o tigarS; bea intotdeauna pupn §i, dup3 o cina excelentit §i o sticlS de vin, cand eu eram expansivS §i domica dc ras §i dragoste, el dadea bac§i§ ospatarului, fix zece la sutS, i§i strangea marunp§ul §i ma conducea acas3. Am incercat totul ca sa-1 cuceresc. Ma aplecam, in rochii decoltate §i ma lasam pe spate, in puioverc pc gat. Imi strangeam p3rul intr-o coadS in caz cS-i placea stilul Lolita. Mi-1 ridicam , in caz ca-i plSceau sofisticatele. ^M-am prefacut chiar bolnava de gripa, ca sa-1 pot p rim i,

- 2 0 -

^

(

Sim fonia iu b irii

j

^

intr-o cama§uia de noapte transparenta cand a venit sa ma vad5. Nici un seinn de apropiere, nici un gest lasciv. Cu toate astea, gaseara rezerva lui de ghca|a ridicol de atractiva. De fiecare data cand ll faceam sa rada ma simicam de parca cucerisem Everestul. II v&zusem mi§cat pam la lacrimi de un cvintet de Beethoven. Tot timpul eram conjlicntil de focul ascuns sub deta§area glaciala, de o incordare aproape periculoasS. S2pt5manile treceau §i constatam c& sunt din ce in ce mai indragostitS de el. Jane §i cu mine discutam problema la nesfar§it.

-

Poatc ca e impotent, i§i dadea ea cu parerea.

-

Nici urm5 de impotenja cand m-a atacat in prima

noapte.

-

Probabil ca e casStorit §i nu vrea s5 te compromita.

- A sta n-a fost o piedica pentru nici unul dintre barbapi pe care i-am cunoscut.

- Poate ca e timid.

- Timid? E mai rece decat un iceberg.

- Atunci e un om ponderat §i nu vrea s-o mai faca de

oaie dupa e§ccul din prima noapte.

- N-ar fi incantator? am suspinaL O sS-1 invit la cin5 ca sa le lamure§ti.

Cina a fost o catastrofa. De obicei imi place foarte mult sa gatesc, dar in seara in care a venit Pendle m-am straduit prea tare. L-am invitat pe Rodney, §eful meu, un tip sarcastic §i de o elegan^a agresiva, dar plin de haz cand are un pic de alcool la bord §i pc o alta autoare de reclame de la agenpc, Dahlia, o tipa traznet §i foarte caraghioasS, care in mod garantat e sufletul oric3rei pctreccri. Jane 1-a invitat pc un barbat de la birou care-i plicea, foarte spiri­ tu a l §i membru in parlament din partea liberalilor.

-21

-

N ora Roberts

Toata siptamana ma imaginasem pe mine §i pc Jane stand la masa, radioase in lumina lumanarilor. strecurand din cand in cand cate o remarca pe masura ce mingca con- versapei s&rea scanteietoare de la unul la altul. De obicei cand ne vin invitap la cinS ruancam tolSnip pe peme in fa{a focului, iar Jane face glume in legStura cu faptul ca trebuic sS a§ezam podeaua in loc s5 a§ez&m masa, dar in scara aceca am lustruit masa plianta §i am pus pe ea lumanari §i flori. Cand Jane a venit acasa, framantarn aluatul de prajituri cu slicla de lapte.

- Cum merge?

- Bine, cu exceppa faptului ca am gatit pica mult.

- Nu-p face problerne. Henry nu poate sa vin$, a§a

ca am chemat un individ fantastic pe care 1-atn intalnit la o

petrecere noaptea trecuta. II cheama Tiger Milllicld. Nu e

stra§nic? Joaca rugby in cchipa nationals, dcci sunt sigura ca miinanca cel pupn cat cincisprezece.

- Doamne, sper c& el §i cu Pendlc or sa sc-n{eieaga!

- Ce-i inSuntru? m-a intrebat Jane, impicdicandu-se

de o caserola de pe podea. Era atat de pupn spajiu in bucitaria noastra.

- Mu§chiul file pentru boeuf cn croutc, servit impre- uni cu vinul Nuits St. Georges, am spus cu grape. Jane a oftat adanc.

- Ti-ai pierdut capul in intregime. LumJniin, flori.

gin, whisky. SlavS. Domnului cS suntem la inceputui lunii.

Cu ce ne mai serve§li?

Pate cu salats de ro§ii la inccput, friptura de vaca §i picrsici inmuiate in vin alb la sfar§it. I-a l&sat gura ap&.

-

V

- 2 2 -

.(

Sim fonia lu jb lrii

}

r

- Dc ce n-ai pus §i vase in care sa ne cl&tim degctele

§i §ervc{clc in forma de nufar? m-a intrebat. Ma mir ca nu-1

Tmbraci pe Rodney in majordom.

Am ignorat-o §i m am dus in sufragerie s5-i dau mesei an ultim lusiru cu fusta.

- Cine crezi ca ar trebui sa stea in dreapta mea,

Pendle sau Rodney? Rodney a fost insuraL !i da asta inta- ieiate fapi de un burlac?

- Habar n-am. MS due sS m3. schimb in ceva mai ele­

gant, potrivit ocazici.

- Mai sunt o gramadS de treburi de fScut, m-ara tan-

guit.

- Ei. atunci ar fi cazul sa nu te mai (in de vorbiL

Nu §tiu cum am reu§it, dar la opt fSra cinci cram gata. tmi cumparasem chiar §i o rochie nouS pentru seara aceea, lungS §i medievalS, din catifea de un ro§u-cafeniu, cu broderie aplicata in fafa §i maneci lungi, bufante. imi placea sa-mi inchipui cS Pendle o sS r&mana dupS plecarea celorlap, o sa m i ia in brafe §i o sS-mi declare:

- E$ti cu adevSrat plinS. de surpize!

- E drSgu^a, mi-a admiral Jane rochia. Doamna din Shallot! AdecvatS, de asemenea, dup& toatS ceapa pe care ai tocat-o. Ar fi mai bine sa-i sco{i eticheta cu prejul. Jane imbrScasc o pereche de blugi foarte stramp, nu avea sutien §i un tricou albastru care se potrivea cu ochii ei §i-i fScea sfarcuriie batoase ca douS ghinde. ArSta mult mai bine decat mine. Fa{a mea imposibilS se tot imbujora nearmonizandu-se deloc cu ro§ul-cafeniu al catifelei. La opt fix, s-a auzit soneria. Jane a ridicat receptorul

interfonului.

- E Pendle, a spus. Arde dc nerabdare sa te vadsi.

V

- 2 3 -

y

f Nora Roberts

Cu maini tremuratoare am pus la picup un disc cu Purcell cumparat recent. Jane se hlizea.

- O sa dansam gavoth?

Am observat c& Jane a fost impresionata la inceput de Pendle. Era Tmbracat intr-un costum gri pepit care se potrivea perfect cu figura lui prelungi de ogar, iar ochii lui reci ca ai pesc^m§ului au privit-o fara entuziasmul cu care era obi§nuita din partea bSrbaplor. Era o provocare. Am facut m ulta zarva turnandu-i w hisky §i alergand incoace §i incolo dupa apa §i cuburi de gheaja. In mod

normal, eu §i Jane acoperim nouazeci la suta din conver- sajie, dar prezenja lui ne-a red us imediat la tScere.

- Crezi c& o s5 ca§tigaji cazul Westbury? 1-am inlre-

bat dupS o pauza lunga. Urmarisem desfa§urarea eveni- mentelor in ziarul The Times.

- S-ar putea, a raspuns Pendle. Daca o convingem pe

Lady Westbury sa intre in boxa §i s5 dcpuna marturie.

- Parc-ar fi vorba de un cal, a zis Jane.

- De ce? a intrebat-o Pendle.

- Pai, unii dintre ei nu se lasa u§or baga{i in boxele din grajd, a adaugat ea prinzand curaj. Calare§ti?

- Da.

- §tii ce sunt boxele. Oh, s-o lasam baM . Pru

Atunci

spune cS ai un apartament splendid in Westminster.

- Da.

- Cred c5 e foarte distractiv. O mulpme de parla-

mentari aducandu-§i amantele pe furi§. L-ai intalnit vreo-

data pe John Stonehouse? -N u.

- Nu te invita la orgii?

Pendle nu-i rSspundea aproape deloc §i nu facea nici ^o incercare de a intiepne conversapa. Pauzele dcveneau ,

- 2 4 -

X Sim fonia iu b irii

Y

fa

din ce in ce mai lungi. A fost o u^urare teribila cand am auzit zgomotul facut de motorul unui taxi ce se apropia, apoi explozia vocilor §i u§ile trantite jos in strada. Nu putea fi decat Rodney.

- Vine cu Dhalia, am spus. E foarte simpaticd.

Rodney a sosit cu doua kilograme de Pedrotti §i f3r& Dhalia, care avea gripL In schimb, venise cu o fatS fru- moasS, dar plictisitoare la culme, pe nume Ariadne, de la departamentul de publicitate, care i§i pnea zilele numai cu salate de crudM p §i iaurt §i vorbea intr-una despre regimuri alimentare.

Rodney, un afemeiat inrait, suferise un mare §oc

cand nevasta-sa il p a risise din

revan§a, se dedase §i mai tare desfraului §i se inc&pSpina sa poarte numai haine ultramoderne care nu i se prea potriveau. In seara aceea era in plinS splendoare cu un costum de catifea vcrde inchis. Pantalonii ii erau b&gap in

ni§te ghete negre, iar cSma§a deschciatl pana la talie, ca sS-§i etaleze pieptul bronzat, acoperit de p£r auriu. (Filmase de curSnd in Ibiza). Costumul ii era un pic cam stramt. A§ fi dorit s& poarte ceva mai pujin strident. Pendle il privea cu dezgust, Jane cu gura ciscatS. Eram atat de amenta c5 am uitat numele Ariadnei cand am f5cut prezentarile. I-ar fi trebuit o bSutura buna sS-i punS sangele in mi§care, dar insista sS bea doar apa. Aveam idee cate calorii conpnea alcoolul?

senin §i, ca sa-§i ia

- Ei, haide, traie^tc-p viaja, a indemnat-o Rodney.

- §oldurile mi s-au subpat cu §ase centrimetri de cand am renunjat la b&utura.

- Oh, Fundule, cum te-ai metamorfozat! a exclamat ^Rodney.

- 2 5 -

4 Nora Roberts

r Jane a izbucnit In hohote. Rodney a sirajit cS. ane un

aliat.

- Ce-i tampenia asta pe care ai pus-o la picup? s-a

intors spre mine.

- Purcell, i-am raspuns inro§indu-m&.

- Nu ^ine, mi-a zis §i i-a fScut cu ochiul lui Jane.

Scoate-1 §i pune ceva mai putin rafinat. Cine mai vine? a intrebat, numarand locurile.

- Tiger Millfield, i-a zis Jane.

- Intemaponalul? Am fost colegi de §coala. Am stat unul langS altul in capela trei ani.

- Cum e?

- N-am schimbat niciodata vreun cuvanL

Jane §i cu mine am ras. Pendle nici n-a clipit. Rodney a luat o du§c& de whisky §i s-a strarnbat.

- Iubito, ai pus apa tonica in loc de sifon. E§ti cu

nervii la p&mant. Ai avut un efect teribil asupra ei, a ad&ugat ranjind spre Pendle. Dimineata trebuie sa se uite prin ziare sa vada dac& e men Ji on at vreunul din clien|ii no§tri. Dar nu face decat s& studiezc rapoartele legale. Suspne c& sunt mai bune chiar decat Crossroads.

- Mai taca-^i gura, Rodney, i-am spus.

- Lucram im preuna de doi ani, i-a dat inaintc

Rodney. Daca vrei vreo informare completa asupra ei, ti-o pot da - contra cost. Poate imi dai in schirab ni§tc reco-

mandari in privinja divorpilui meu.

- Nu ma ocup de divorturi, i-a rephcat Pendle. In

locul tau m-a§ adrcsa unui avocat consultant. Nepolitejea lui era ostcma’iva. Pendle 'il considera pe Rodney prea prost ca sii-i faca hatarul sa stca de verba cu el. S-a ridicat §i s-a dus sa se uite la carp - prea iruilte ^dinlre ele fiind romane ieftine.

^

- 2 6 -

^

(

Sim fonia iu b irii

)

^

^ Rodney a iniljat din umcri §i i-a ficut cu ochiul lui Jane care i-a raspuns in acela§i mod.

- Pru nu mi-a spus c i arap a§a de bine, i-a spus §i s-a

a§ezat langa ea, admirandu-i sanii. Ai lucrat vreodati ca model? Cred ca ai avea un mare viitor.

- Nu ma pot plange nici in privinja trecutului, i-a raspuns Jane.

-

cu sue

Am foarte m ulti incredere in efectele unui

pahar

fierbinte de lim aie baut dimineajii la prima spus Ariadne.

ora, a

- Eu injur automat dimineaja la prim a ora, a zis Rodney. N-am nevoie de sue de limaie.

Deodata pareau s i mai

fie o groaza de lucruri de facut. Trcbuia preparat sosul Beamaise, desfacut pachetul de unt, destupate sticlele de vin, pu§i pe foe cartofii §i mazarea. Simjeam ca faja mi se

inro§e§te din ce in ce mai tare. Oh, de ce a trebuit sa fiu

fie

ruinata daca Tiger Millfield nu venea mai repede. Cand m-am intors, Jane §i Rodney stateau nas in nas admirandu-§i unul altuia decolteurile. Faja lui Pendle devenise cenugie din cauza plictiselii. Ariadne spunea:

atat de ambi^ioasa? Friptura mea

M-am refugiat in bucatarie.

de

vaca avea s i

- Am incercat §i regimul pe baza de came §i citrice,

dar incepuse si-m i m oasi gura. N-am putut sa rezist. M-am refugiat in bucatarie din nou §i tocmai scuturam o salati la fereastra, cand Jane mi s-a alaturat.

- Nu-i lasa singuri, m-am tanguit.

- Nu-i fantastic? mi-a zis Jane.

- Pendle? am intrebat luminandu-mi.

- Nu, Rodney.

- Ce parere ai de Pendle?

v

- 2 7 -

y

^

(

Nora Roberts

N

- Nu prea te face sa te simp in largul tau, nu-i a§a?

- Crezi ca-i place de mine?

- Greu de precizat. Nu-§i ia ochii de la tine, dar are

expresia pisicii la panda in faja unei gSuri de §oarece.

- Nu p se pare superb?

- Nu e genul meu. Mie imi plac barbapi gra§i. Acest

Pendle are o figura subjire §i infometata. Gande§te prea mult. Tipii a§tia sunt periculo§i, a incheiat incantata de

comparapa pe care o facuse. De ce n-ai cura^at mazarea?

- E mange-touts, m-am rastit. Bine, poate ca nu e

genul tau, dar ce zici in legatura cu mine?

- !i prefer pe ceilalp prieteni ai tii - Charlie, chiar §i batranul Tom.

- Charlie §i batranul Tom erau ni§te tampip, am spus

scuturand salata cu atata furie, ca mi-a scSpat din carpa cu

care o pneam §i a cazut plutind pe stradi. Acum uite ce-ai ficut?

- Nu-i nimic, avem destula mancare, m-a consolat

Jane.

 

- Unde dracu e Tiger ala? am izbucniL

S-a auzit soneria. In sufragerie, Rodney a ridicat receptorul de la inter-

fon.

- A sosit cel mai mare tigru din jungla, ne-a anunjat.

a

disparut in baie. §tiam foarte bine ca s-a dus sa se mai aranjeze pupn.

In timp ce mergeam sa deschid u§a, am auzit un bubuit teribil. Tiger se impiedicase de toate cele douSzec §i cinci de sticle de lapte pe care le pusesem afarS dupS curapmia generala facuta in cinstea lui Pendle. Tiger se

prag cu o fru n zi de salata pe cap. Era

-

T rebuie sa ma due la toaletci, a zis Jane

§i

^eg an a

in

- 2 8 -

(

Stmfoma tubini

\

^

prczcntabil, dar foarte tacut

chiora§, §i-a confruntat agenda.

§i beat cri^a. U itandu-se

- Am impresia c-am fost invitat la cina.

- BunS, scumpule, i-a zis Jane venind langa el §i

sarutandu-1.

Dupa ce i-a luat frunza de salata din varful capului, 1-a condus in sufragerie §i a lacut prezentarile.

- Distractiva petrecerea? 1-a intrebat Rodney, pri-

vindu-1 atent §i evaluand concurenja.

- A§a cred, i-a raspuns Tiger. Pachetul meu de pgari e acoperit cu numere de telefoane.

- Am avut intotdeauna ambipa sa joc rugby pentru Anglia, a spus Jane.

- A mea este sa merg la serviciu intr-un Rolls-

Royce, citind ziare roz, a spus Rodney.

- A mea e sa cantaresc cincizeci de kilograme, a zis

Ariadne. Rodney, hotarat sa saboteze, i-a tumat lui Tiger un whisky imens. Pendle se uita la ceas.

am alergat ca un

iepure in bucatarie, cuprinsa de panica, ca sa pun la punct ultimele detalii ale mesei. Manecile mele medievale intrau in sosul Beamaise, care incepuse sa se inchege. Oh, de ce n-ara ramas la blugi? Zdrobeam cartofii cu frenezie cand a intrat Rodney.

- Imi place cum p se mi§ca fundul cand faci chestia

asta.

- M ancam im ediat, am spus §i

Am scra§nit din dinp.

- Cred ca ga tul te face un pic irital la, a continuat.

accea§i inteligenpi care-p

Pentru a pregati

o < n ae necesara

trebuie pentru a conduce o armata.

- Ei bine, eu n-am stofS de ofijer, i-am retezat-o.

29 -

( N ora Roberts

y \

\

- Irai place colega ta de apartament.

S-a uitat cu atenpe la sosul Beamaise.

- Nu gtiam c& avem omletS.

- Prea mulp bucatari strict bordelul, a zis Jane.

Cred ca e timpul sa raancam Pru, iubito. Pendle gi Tiger

se injeleg ca doua bucap de sugativS umeda puse pe foe.

- Du-te gi ageaza oamenii la mas&, am instruit-o. §i

vezi ca Pendle sa nu nimereascS farfuria din capat, cu

iepuri ce alearga in cere sau furculija cu trei dinji.

- Nu-m i sta in drum, i-a zis Jane lui Rodney

impingandu-1 la o parte, altfel o sa fii calcat de un clapon in viteza.

- Cine spune rugaciunea? a intrebat Jane in timp ce ne agezam.

- Da-ne noua astazi puterea de a suporta painea

noastra cea de toate zilele, a spus Rodney. M-am ingragat

gapte kilograme in ultimele trei luni. Pe vremuri eram suplu ca o pantera.

- Prefer sa am in jurul meu barbap gragi, a zis Jane privindu-m& cu in^eles.

- Ia nigte pate, am imbiat-o pe Ariadne.

- Nu, mulpxmesc. Pare delicios, totugi.

In jurul mesei se auzea acum sporovaiala obignuita:

“Ai destul unt, p; ne prajita, pate, salatS de rogii, piper?” “Fii atent, varful s-ar putea sa cada!”, “Oh, Doamne, n-ai furculija! Poate ca ai uitat-o in salata de rogii.” M asa era prea mica gi toata lumea igi lovea cu coalcle vecinii. Ariadne, care ciugulise o felie de regie pe care o scuturase bine de ulei, privea fiecare bucapca pe care o ducea la gura ca un caine cu balele atamande.

- Oamenii nu-gi dau seama ce tare te ingraga bran-

^za, i-a spus lui Pendle. Nu, mulpimesc, nu beau vin.

- 30 -

/ Sim fonia iu b irii

y.

Tiger §i Rodney, dup& ce stabiliser^ c£ fuseseri colegi de §coala, faceau schimb de anecdote pe deasupra capului meu. Jane le sorbea cuvintele §i nu-1 b£ga deloc in seama pe Pendle, care statea in fa{a rnea. Nu indrazneam sa-1 intreb nirnic legat de profesia lui §tiind ca Jane §i Rodney ar incepe imediat s£ ma tachineze. Fara veste, ochii ni s-au intalnit §i mi-a aruncat un zambet. Pentru prima oara in seara aceea n-ara raai sunlit dorin^a sa-rai tai singura gStul. “Te inpdeg, iubitule”, i-am spus din ochi, “nici eu nu ma distrez mai bine ca tine.” Dar in secunda urmatoare s-a intors iar spre Ariadne, care vorbea despre o carte de regimuri alimentare publicatii recent.

- Untul e foarte bun, dar in cantitap mici, spunea.

Era al naibii de draguja, poate o placea. Cotul lui Tiger aluneca mereu de pe masa §i trebuia sa a§teptam cu top pana servea cu greutate §i a doua

porpe.

-

Avep ceva impotriva sa dam drumul la televizor in

pauza §tirilor de la ora zece? a intrebat Rodney care avea o

gramada de firimituri pe pieptul paros. Vreau sa vad recla- ma cu cauciucurile Virago. N-am reu§it pSna acum. Ai vazut-o? i s-a adresat lui Pendle.

- Nu ma uit la televizor.

Lui Rodney i s-au zbatut pleoapele.

- De-asta nu-mi plac mie avocapi, a zbierat. Avep o

atitudine antediluviana. Cum poate cineva sa nu se uite la

televizor in secolul nostru? Dumnezeule, era pe punctul de a se lansa in tirada lui impotriva profesiunii juridice! Am sarit in picioare.

V

- Scumpule, imi dai farfuria?

-31

-

( Nora Roberts

^

Dar Rodney nu putea fi oprit §i, cinci minute mai tarziu, cand am intrat cu friptura de vaca en croute, dez- volta acela§i subiect.

- Divorpd meu ar fi fost unul pa§nic, iar sopa mea

cu mine am mai fi fost §i astazi impreuna sa ne mancam

zilele reciproc dacS oamenii legii nu §i-ar fi bagat nasul. Fiecare ar trebui sS-§i conduca propria aparare.

- Prostii, am spus. Daca Eva ar fi fost sfatuita in

mod corespunzator, am trai cu topi §i in ziua de azi in

Paradis. Credeam ca remarca mea a fost inteligenta, dar nimeni n-a bagat-o in seama. Nu il agreau pe Pendle §i a§teptau cu sufletul la gurS ca Rodney sa-1 faca fa§ii.

- Toji avocajii sunt ni§te jigodii incompetente, zicea

Rodney, li orbesc pe oameni cu potlog&riile lor. Nu intereseaza decat reputa^ia voastrS. Nu v& pasa nici cat negru sub unghie de urmarile pe care le poate avea un caz; vrep doar sa-i intrecep pe ceilalp avocap. - Cred c i scazi mult in greutate daca urmezi P.L.J.-ul, a remarcat Ariadne plinS de speran^S. Mulpimesc Pru, dar nu mananc pa le. Pendle statea {eapan privindu-1 pe Rodney, iar expresia de pe fa{a sa era prea complexa ca s-o in^eleg.

De§i lasasem camea la marinat dousprezece ore, boeuf-ul en croute se prajise prea tare §i avea consistent camii de cal. Doar Tiger p&rea s i n-aibS nici o problems cu ea.

- Oamenii care ne conduc tribunalele, a continuat

Rodney tumandu-ne vin in pahare §i stropind totul in jur, sunt ni§te geriatri in costume de bal mascat. Intregul sis- tem, de fapt, e menit sa-i izoleze de presiunile viepi mo- deme. Ai auzit cumva de Rolling Stones? Isuse, suntep

de fapt, e menit sa-i izoleze de presiunile viepi mo- deme. Ai auzit cumva de Rolling

- 3 2 -

y

f

_(

V—

Simfoma iub/rlFTy.

1J

x

- Avera de-a face cu violuri, crime, divorjuri in '

fiecare zi, i-a spus Pendle calm. N-a§ putea numi asta

- Exact asta voiam sa spun, 1-a intrerupt Rodney.

Avep de-a face doar cu partea oribila a viepi, cu care nu va putep descurca decat transformand-o intr-o piesa cu o

scena §i o distribute in costume de epoca.

- Nu mai avem §erve^ele! a exclamat Jane s&rind in picioare. Rodney se infierbantase.

- De ce cresc onorariile avocaplor cum cresc

prepirile caselor, de§i aceea§i cantitate de hartie e impli­ cate? Daca te duci la patru avocap, fiecare ip de alt prep E o lume a celor bogap, nu-i a§a? Achip amenda sau mergi

la inchisoare, a§a ce bogapi pietesc, iar saracii trebuie se intre la zdup.

- Vrca cineva §ervepile? a intrebat Jane, intrand cu

un sul de hartie igienice §i incepand sa rupa bucap pentru fiecare. Mi-am luat capul in maini.

- E tim pul reform elor drastice, a spus Rodney

inclinandu-se pe spate cu scaunul. Numarul crimelor e din ce in ce mai mare, cel al divorpirilor create vertiginos §i parazipi ca tine pun capac la toate.

Pendle se juca cu cuptul. Palid, ascetic, atent, pe langa Rodney §i Tiger arata ca un preot iezuit in mijlocul unor cardinali depravap.

- Numarul crimelor cre§te, a zis el calm, pentru ca

oamenii n-au fost niciodata a§a de bine informap despre ceea ce le lipse§te. Profesiei tale trebuie sa-i mulpimim pentru asta. De cate ori deschidem televizorul, mergem pe stradS sau intram in m etrou, suntem bom bardap cu

A

reclame ce ne seduc promisiunea unei viep mai bune. In ^consecinja, top credem ca avem dreptul la o bucat&rie^

- 3 3 -

s v-------- —-----—---- ----------y modema, o magina noua, o fata frumoasa infr-un Ian de porumb, o viaja de farnilie fericita, cop:i frnbracap numai cu pantaloni albi, un caine jucaug, cu ochi siralucitori. Casniciile sc destrama gi nu e de mirare, cand oamenilor !i se fluturS pe sub nas in mod constant o imagine idcaJizata

a fericirii conjugalc.

- Oh, nu incerca sS-mi vinzi asemenea gogogi, 1-a

repezit Rodney. Reclamele lac un serviciu; noi spunem

oamenilor ce e pe pia*a.

- Prostii, i-a replieat Pendle. Creati nemultuiKire,

invidie si lacomie. Incurajap o dorinfa permanents pentru nou. Schimbaji doar ambalajul gi vindeji produsu! pre- inzand ca e altul.

- Totul se bazeaza pe sondajele piepi gi slatistici, a

spus Rodney cu infatuare.

- Tipii care se ocupa de reclame folosesc slatisticile

la fel cum bepvii folosesc stalpii de telegraf, i-a vetezat-o Pendle. Mai degraba pentru sprijin decat peniru lumina. Ce fel de lume crede(i ca a(i inventat cand nu exista nici un copil a carui nefericire sa fie risipila de un mic dejun la soare, nici un egec in dragoste care sa fie vir dccai de o noua pasta de dinfi, nici un laraboi conjugal sS-i pui capSt cu o cutie de bomboane de ciocolata? Se juca cu cuvintele acum.

- Bravo! am spus.

- Reclamele sunt amuzante, niraeni nu le ia in scrios,

a protestat Jane.

- Ba da, sunt luate in serios, a zis Pendle. Mii de

oameni scriu firmei in urma unei oferte uimitoare pentru un aga-zis cujit de friptura, lansat la pretul de 2 lire ster-

line gi care valoreaza dc fapl 90 penny. Imbraca pe ontine in halat alb gi va crede ca persoana e de o compctertfa mai

- 3 4 -

c Stmfon/a iubirii >

presus de orice banuiala. Am urmarit din intamplare zilcle trecute o reclama care suspnea ca produsul ei e folosit de nouazeci la suta din actorii care joaca roluri de doctori la televiziune.

- ScamSna cu ceea ce scriu eu, am declarat, intr-o incercare disperata de a insenina atmosfera.

lucru -

actori, scriitori, desenatori, a ingaimat Rodney.

- Reclamele distrug creativitatea, a spus Pendle

zdrobitor. De aceea nu mai exista poezie buna sau picture sau muzica in Jara asta. Tot talcntul se irosegte in reclame.

S-a lasat tacerea. Lui Tiger Millfield i-a scSpat un ragait zgomotos, dar nimeni n-a ras. Cand Rodney il ata-

case pe Pendle, o fScuse oarccum in gluma, dar Pendle lua totul in serios. Era prea tarziu sS incerc sa mai salvez ceva. Ar fi trebuit sa atrag privirea doamnci cu rangul cel mai inalt §i s-o scot din camera, lasand combalanpi cu vinul lor de Porto, dar n-ajunscsem inca la budinca.

- Sunt sigura ca uncle dintre reclamele pentru pro-

dusele de slabit sunt foarte suspecte, a spus Ariadne, - Nu e timpul sa urmare§ti reclama, Rodney? a intre-

bat Jane.

- Pai, daca acuzarca e edificata, i-a raspuns Rodney

ridicandu-se in picioarc §i dand drumul la tclevizor, cred ca ne putem intoarce la o viaja corupta.

M-am apucat sa Strang masa. E trist cum oamenii par sS poatS lasa in farfurii mai mult dccSt lc-ai pus. Am

renun^at la budinca §i, cand m-am intors cu cafeaua, pauza

pentru reclam e se sfar§ise, iar Jane §i

absorbi^i de un scandal politic prezentat la §tiri. Tiger

- Cel pujin reclam ele oferS oam enilor de

R odney erau

^Millfield asculta cu o figura de bufi

palSvrSgeala zgo-^

- 35 -

C

>

A

motoasa a Ariadnei despre calitaple bobului de grau Pcndle se uita la ceas.

- Unde-p e paharul? 1-am intrebat.

- Trebuie sa plec.

- Dar e devreme. Acum c-am reu§it sa terminam masa, putem sa ne relaxam.

le la prima ora. Am primit

dosarul de-abia in seara asta §i nu 1-am studiat incS.

I-a salutat scurt pe ceilalp, iar eu 1-am urmat in hoi. - Stai mult la Winchester? 1-am intrebat coplegita brusc de tristete.

- Plec la Winchester ma

- Cateva zile. Mulpimesc ca m-ai invitat.

- L-ai facut praf pe Rodney. Nu §tiam ca ai astfel de resentimente fapi de reclame. Ochii i-au sclipit cu rautate.

- Nici nu am. Daca a§ fi vrut, a§ fi putut sa suspn la fel de bine §i cauza reclamelor.

- D-dar ai fost atat de convingator!

- Asta mi-e meseria.

§i a plecat fara sa-mi spuna macar c-o sa ma caute.
a In sufragerie Tiger Millfield incerca sa chcme un taxi la interfon. Pana la urma s-a hotarat sa caute unul in

strada §i a luat-o §i pe Ariadne cu el, slava Domnului!

- Obose§ti atat de repede cand {ii regim ! ne-a

declarat. Vii §i tu, Rodney?

- Mai stau un pic. Nu e frumos sa plecam top deo-

data §i sa spargem cheful. I-am lasat singuri pe Rodney §i pe Jane §i m-am dus in bucatarie. Aproape plangeam, eram epuizata fizic §i p sih ic. G azda care n -a o b jin u t ab so lu t n im ic, domni§oara infrangere Totala. M-a intampinat un mor- man de oale, cratip, farfurii §i mancarea care ramasese

- 36 -

r

Simfonla iubiril

i

f

N>>~;

\

aproape in intregime. N-ara putut sa suport. M-ara intors in sufragerie. Rodney statea intr-un fotoliu §i i§i rasucea o pgara cu marijuana povestindu-i lu Jane despre aceasta

buruiana pe care o cre§tea in gradina din spatele casei. Jane statea rezemata de genunchii lui. Au tacut cand m-au vazut intrand.

- A fost o masS delicioasa, scumpa mea, mi-a zis Rodney.

- Imi pare rSu pentru friptura de vaca, i-am raspuns §i m-am trSntit intr-un fotoliu.

- Te-a dus de nas macelarul, a spus Jane.

- Nu-mi dau seama daca e frageda doar uitandu-ma

la ea. Toata camea arata la fel, ca §i fejele chinezilor.

- Rodney vrea sa pozeze pentru un afi§. O sa pun o

tax& pentru to{i cei care se vor holba §i am sa adun

gramezi de bani. A urmat o pauza lunga. Apoi, au spus amandoi in acela§i timp:

- Iubito, nu e pentru tine.

- De ce nu? i-am intrebat inro§indu-ma.

- Pentru ca e o jigodie, a zis Rodney.

- Spui asta numai pentru ca te-a contrazis. Nu credea

chiar tot ce spunea, mi-a martini it pe hoi. Ar fi putut la fel de u§or sa argumenteze in favoarea reclamelor.

- Pai vezi, asta nu e-n regula cu el, a zis Jane. E inu-

man.

- In spatele ma§tii inghe^ate de om al legii, mi-a spus

Rodney, bate o inima §i mai rece. I-a trecut pgara cu marijuana lui Jane care a inhalat adanc.

se duce sa se a§eze in frigider, a

- Nu

§tiu de ce nu

. chicotit ea. S-ar putea sa se mai.incalzeascd.

v

- 37 -

/

£

Nora Roberts

£ Nora Roberts ncfericita. - Hai, descre$e§te-$i fruntea, m-a incurajat Rodney. Mai sunt o mulpme de

ncfericita.

- Hai, descre$e§te-$i fruntea, m-a incurajat Rodney. Mai sunt o mulpme de pe§ti glaciali in mare.

- Dar nu vreau sa ies cu un pe§te glacial. De ce ma tot invitS in ora§? am suspinat.

- Nu §tiu, m i-a raspuns Rodney, dar e clar ca-1

intereseaza mai mult dosarele lui decat lenjeria ta.

- Daca i-ar fi pasat de tine, mi-a spus Jane, ar fi

facut un efort s3 fie politicos, in loc sa ne faca pe top sS inghejam. - Nu §tiu ce simte pentru tine, a continuat Rodney pe un ton blajin, dar nu e pofta normala §i sanatoasa pe care o simte un barbat pentru o fat^ normals §i draguja. Se joacS cu tine, Pru, coace ceva §i nu e in nici un caz ceva bun.

barbat pentru o fat^ normals §i draguja. Se joacS cu tine, Pru, coace ceva §i nu

- 3 8 -

J

{ Sim fortia iu b irii

^

Capitolul 3

Oricare i-ar fi fost jocul, Pendle m-a lasat sa fierb d u p i petrecere. Nu m-a sunat doua saptam ani. Ma

amageam ca are mult de lucru, probabil in afara Londrei. Am incercat sa-1 uit, dar in loc de asta im i petreceam majoritatea timpului plangand cu sughijuri in baie §i com- punand in minte scrisori lungi de adio, pline de citate. O enervare in plus mi-o provoca faptul ca Jane se distra de minune, iegind in ficcare seari, de cele mai multe ori cu Rodney. Peste doua saptamani, intr-o luni, se pregatea pentru o noua intalnire incercand in fa|a oglinzii din sufragerie sa repare ravagiile lasate de un sfar§it de saptamani petrecut in chefuri, iar eu stateam trantita pe canapea mancand bomboane de ciocolata.

- O s3-Ji iasa co§uri, m-a avertizat Jane, in timp ce-§i

punea in ochii injectaji, picaturi dintr-o sticlu|a cu un lichid albastrui.

- §tii pe ce stau? m-am dezlan^uit.

- P-pe ce?

- Pe linie moartfi. MS indrept cu viteza fulgerului

spre condijia de fata batrana §i spre varsta mijlocie §i nu e , absolut nici o speranja de vreun soj cu im pozite pe

V

- 39 -

^

-(

Nora Roberts

supraprofit la orizont. Ai idee dc cand n-am mai ie§it cu.T\ un barbat?

- Dar Mark?

- El nu e bSrbat, e agent de bursa.

M-am ridicat §i am intrat in bucatarie.

- MS indoiesc cS o sS ma mai invite cineva vreo-

data in ora§. Trebuie sa ma obi§nuiesc cu gandul ca in viitor o sa cresc pisici intr-o mansarda. M-am hotarat ire- vocabil sa renunj la Pendle.

- Foarte bine.

- Adica a§ face-o daca ar avea bunul simj sa-mi dca

un telefon ca sS-1 pot anunja. N-am nimic de f&cut. §i pc nimeni cu care sa fac ceva. Cred c-o sa-mi cumpar un caine.

Am deschis frigiderul, unde am gasit un borcan cu ceapa murata. Am mancat cinci.

- Daca te-ar invita, pariez ca tc-ai duce, a zis Jane,

incercind sa-§i acoperc cu pudra cearcSnele vinete de sub (x;hi.

- Nu m-a§ duce. Nici daca mi s-ar smulge hainele §i

caii salbatici m-ar tari de cinci ori in jurul lumii, prin paduri §i dc§erturi fierbinji. Am mancat cu zgom ot o ceapa muratS. In acel moment a sunat telefonul. Cred ca m-a§ fi putut califica pentru Olim piada dupa felul in care am zburat prin camera. Era Pendle. §i-a cerut scuze - dar nu destule - pentru ca nu sunase panS atunci, fusese ingrozitor de ocupal. Mancasem? N-a§ vrea sS luam cina impreunS? Dupa o ora, cu buclele inca ude in urma unei spa lari rapide, stateam in barul Jullie’s'sorbind dintr-un pahar marc de vin §i vorbind din colpil gurii ca un gang­ s t e r , ca sa nu-1 asfixiez pe Pendle cu mirosul de ceap a^

- 4 0 -

.(

Sim fonia iu b irit

).

A rata chiar mai deteriorat decat Jane, cu faja de un

cenu§iu-verzui din cauza oboselii §i pleoapele umflate §i ro§ii. Speram cS de vin& era studiul documentelor juridice

§i nu destrabalarea. Cand 1-am v&zut, m-am intrebat de ce ma omorasem atat din cauza lui, dar pe masura ce vinul i§i facea efectul, vechea vraja a inceput din nou.

-

Ai avut cazuri interesante? 1-ara intrebat

-

Doar chestii de rutina, insa am un caz barosan

maine.

 

A

schist un zambet

- Apar un violator.

Dup& felul in care se d&duse la m ine in prim a noapte, am fost tentata sa subliniez ca, probabil, avea destula experienjS in doftieniu. Dar era pacat sa stric seara a§a devreme.

- Crezi ca reu§e§ti sa-1 scapi?

- Sorjii sunt impotriva lui. Clientul meu se nume§te

Bobby Canfield. E directorul comercial al unei mici firme de export din ora§. E acuzat de viol. §i-a coborat un pic vocea:

- Fiona Graham.

Am fluierat.

- Prietena lui Ricky Wetherby? Dar e seducatoare!

- Sedusa vrei sa spui.

Ricky Wetherby era un foarte bun pilot de formula unu, plin de farmec §i bani. Legaturii lui cu Fiona Graham

i se facuse

m uM publicitate in ziare.

- Nu inten{ionau sa se casatoreasca? 1-am intrebat.

A dat din cap aprobator.

- Bobby Canfield era §eful ei. Ea spune c& i-a cerut

a

sa facS ore suplim entare - chiar cu o zi inainte

de

^renun^a la serviciu. Ricky Wetherby §i-a facut aparipa pe^

-41

-

Nora Roberts

r

A

nea§teptate s-o ia de la birou §i a gasit u§a incuiata. Tipa

pretinde c& Bobby Canfield a violat-o.

- Ce captivant! §i e adevarat?

- Un lucru e sigur: dragoste au facut. Eu trebuie s8

n-a fost viol. Norm al, clanul W etherby

intenponeazS sa-1 distruga pe Canfield §i au dcstui bani pentru asta. L-au angajat pe Jimmy Batten ca procuror. E unul dintre cei mai buni consilieri juridici din pirii. Eu nu sunt un grangur atat dc mare, dar m-am ocupat de divorpil sorei lui anul trccut §i presupun c& i-am facut impresie buna. El zice c& Fiona Graham o cSuta cu lumanarea. Dar 0 sa fie al dracului de greu de dovedit.

dovedesc c8

- Fetele nu prea “o cauta cu lumanarea” cand sunt in

pragul casatoriei cu un tip superb ca Ricky Wetherby, am remarcat.

- Exact. Iar despre Canfield se §tie ca e un afemeiat

notoriu.

§i-a ridicat paharul aproape neatins in lumina vciozei de pe masa §i a agitat vinul, incat parea aproape negru prin sticla groasa. Ochii lui erau ca ni§te gauri intunecate pe faja palida §i incordata.

- E marea ta lovitura, am spus ganditoare. Nu e§ti ingrozit?

A ranjit §i mi-a umplut paharul.

- Pur §i simplu fac pe mine de frica.

- Sala o sa fie ticsita, am spus cu melancolie. Ce mult mi-ar place sa vin sa te ascult.

- Pop sS vii daca vrei. Daca pop sa-p ici o zi libera, pflstrcz un kx; in sala.

in ca/.ul in care ceapa nu mi-ar fi venit inapoi pe gat

1 as ti s.lrutal imcdiat.

V

- 4 2 -

pflstrcz un kx; in sala. in ca/.ul in care ceapa nu mi-ar fi venit inapoi pe

r (

Simfonia iubirii

^

---- -—---:— •:

J

~

>

A fost un ger stragnic in noaptea aceea. Dimineaja urmStoare, infofolitS in haina de vulpe rogie a lui Jane, m i

indreptam spre raetrou. Fiecare ram urea gi

scanteiau inghejate. Ultiraele frunze galbene acopereau maginile din parcari gi scarjaiau sub picioarele raele ca nigte fulgi de porurab glazura^i. In fa|a tribunalului rauljirnea tremura gi bitea din picioare. Majoritatea erau fani ai curselor de magini, nerabdStori sS-i vadS pe Ricky Wetherby §i frumoasa lui logodnicS. In interesul proce-

durii nurnele ei ar fi trebuit sa fie pnut secret, in si toatS. lumea glia cine era. Ajunsa inSuntru, am fost cuceriti pe de-a-ntregul de atmosfcra de teatru din sala de judecatS plina pana la refuz, de girurile de.ziarigti ce fSceau schimb de barfe intirigi in fotolii, ds polipstul vanjos si solem n gi de meilimea de peruci gi robe, JudecStorul, in robS stacojie,

om ubj care seroSna cu o cartija, avea ochi strSluci-

era un

fir de iarbS

tori gi un nas iscoditor pe carc-1 migca tot timpul. Parea perfect capabil sa depisteze adcvirul gi in mod sigur nu tolera sa-i vinzi gogogi. Vizavi, in boxa incSpatoare a acuzajilor, statea Bobby Canfield, de o elegan^a ostentativS, chipeg, cu fa{a usor trasa in jurul gurii gi barbiei, iar pSrul, ce incepuse si sc rSreasca, era prea lung la spate. Tot acolo era gi Pendle, mai palid ca niciodata, dar calm in aparenjS gi arStand senzajional cu peruci gi roba. James Batten Q. C., un barbat cu parul lins gi negru ca de vidra, avand in ju r de patruzeci de ani, a deschis gedinja din partca acuzSrii gi, timp de o jumState de orS, intr-o proza magnific sculptatS, a avut privilegiul de a-1 ^prezenta pe Canfield in culori atat de intunecate, incat^,

- 4 3 -

(

Nora Roberts

\

^

maintc ca vreun martor sa depuna marturie, nu parca sa sc raai indoiasca niraeni de vinovajia lui.

A

- In boxa acuzarii, doaranelor §i doninilor jura^i,

spunea el pe un ton ce exprima disprej §i oroarc, sc afla un om invinuit de o fapta revoltatoare, un Don Juan printre daetilografe, care a profitat de aceasta fata inoccnia, atat de indragostita de logodnicul ci, incat nu se mai gandca la altceva in afara de casatoiia care urma sa aiba ioc pesle cateva saptamani.

Fa{a lui Canfield era impenetrabila, dar un mu§chi i se zbatea ca un ciocan pe obraz §i i§i invartea cu repezi- ciune inelul cu sigiliu in jurul dcgetului mic. Era evident ca Batten impresionase jurapi. “Oh, bietul Pendlc”. rni-am spus indurerata, “ce §ansa mai arc?”

- Imi voi chema acum prima martorR, doinni§oara

Graham, a spus Batten, nc.‘czindu-§i parul lins cu up aer anticipativ.

Presa §i

pub lieu] de la galerie se lingeau pc buzc.

Fiona Graham nu i-a dezamSgit. A intrat in sala imbrScatS intr-o rochie cenu§ie cu guler si o e§arfa Kertncs prinsa de po§eta Gucci, iar parul blond, lung pan a la :meri, era pieptanat pe spate, lasandu-i liber fruntea neteda. Cu ocbii alba§tri plecap §i o u§oara ro§ea\a pe frumo§ii ei obraji rozalii, arata intr-adevar ca intruchiparea inoccn^ei. M-am gandit c& gulerul alb, puritan, exagera un pic aceasta impresie, dar, neindoielnic jura^ii fusesera emoponap. In timp ce depunea jurSmantul in §oapta, s&simjeau valurile de aprobare §i simpatie din sala. Chiar §i judecatorul parea mai binevoitor. Batten s-a ridicat zambind. - Doranisoara Graham, il recuno§ti pe b-lrbaiul Jin boxa acuzaplor?

- 4 4 -

r

|

Sim fonia iu b irli

)

^

Fiona §i-a mu§cat buza, 1-a privit pe Canfield §i a incuviinjat cutremurandu-se. Apoi, cu o voce clarS, dar care tremura din cand in cand, incurajatS de indemnurile pline de compasiune ale lui Batten, a povestit in fa{a curjii cum Canfield ii ceruse s& stea peste program, fiind ultima ei zi de lucfu, cum acesta agteptase panS. cand

clad irea se

golise, dupa care

in cercase s-o s&rute.

A lergand spre u§3. descoperise ca e incuiata. Im ediat Canfield ii §fa§iase rochia, o r&stumase pe birou §i o vio-

lase. La scurt timp, c£nd ea inca mai plangea isteric, s-au auzit batai in u§a. Canfield i-a spus si-§i puna haincle in ordine §i a deschis u§a. Afara sc aflau logodnicul ei §i domni§oara Cartland, secretara-§efS. Cu suspine in glas a continuat sa spunS cu cata neribdare a§teptase nunta. Era atat de frum oasa §i de patetica, incat fejele tuturor exprimau compatimire; doua jurate i§i §tergeau lacrimile pe furi§. In aceasta atmosfcra incareata de emofic Pendle s-a ridicat pentru interogatoriul incrucigaL

- N-are nici cea mai mica §ansa, a bodoganit o

grasanS din dreapta mea oferindu-mi o bomboana glazu- rata cu menta. Pendle a lini§tit-o, de asemenea, pe Fiona Graham cu un zambet abia schijat. Vocea lui era calma §i amabila, contrastand putemic cu afectarea lui Batten.

- Cand aceastS intam plare nefericita s-a produs, urma sa va casatoriji peste gase saptamani? Fiona a aprobat.

- Cred ca e un fapt cunoscut ca logodnicul dum- neavoastra e un om bogat? - Da, este.

y

- 4 5 -

V

r

r-

>

\

- Dc fapt, c&s&toria cu el avea s2 reprezintc o schim

bare considerabila a raodului dumncavoaslri de viapl? M angaierea pe care Pendle putea s i §i-o imprime vocii era aproape indecentS Ascultandu-i cuvintele blande §i tlraginate, Fiona incepea sa se destinda, iar mainile ei fruraoase, cu unghii nedatc cu ojS, nu mai strangeau cu atata putere po§eta Gucci.

- in^eleg ca lucrap pentru domnul Canfield de trei

luni, c& v-ap angajat temporar §i ap rSmas. Asta cS vS plScea domnul Canfield?

- Nu, nu in mod special, dar el nu stStea in birou

prea mult §i imi pl&ceau celelalte persoane care lucrau acolo.

- Din moment ce v2. cis&toreap cu un bSrbat a$a de

bogat §i avand atatea de fScut inainte de nunta, era absolut necesar s3. continual s5 lucrap?

Fiona Graham a fScut ochii mari.

- Voiam s& fiu independents Logodnicul meu mi-a

oferit atat de m ult Nu sunt c&s3torit2 cu el incS Mama mea e vSduva §i nu are prea m ulp bani de dat pentru

nunt& Am dorit s-o ajut cat puteam. Jurapi au dat din cap cu simpatie. Pendle i§i privi unghiile cu atenpe.

- Dac& aveap nevoie de bani, a spus el cu blandeje,

de ce nu v-ap luat o slujbS mai aproape de casS unde ta-

xele ar fi fost mai m ici §i salariul dumneavoastrS mai mare? La urma urmelor, angajapi temporar nu ca§tig& mai

mult de optzeci de lire pe s&ptSmanS, iar dumneavoastrS nu obpnep decat patruzeci §i cinci de lire lucrand pentru domnul Canfield.

- Cand te cis5tore§ti, i-a rSspuns Fiona suav, sunt

^atatea lucruri de f&cut. Adaptarea intr-o nouS slujb& e difi-^,

- 4 6 -

^

(

S/m fon/a iu b irtt

)

^

cila, iar eu nu sunt o dactilografa foarte buna. M-am gan- ' dit ca c mai pupna bfttaie de cap daca raman pe loc.

- Deci aj:i ales raul cel mai mic. Domnul Canfield vi se parca atragator? Fiona Graham s-ainfiorat.

- Nu, a raspuns taios. §i oricum, nu mS inteneseaza

un alt barbat. tmi iubesc logodnicul.

- 11 antipatizap pe domnul Canfield?

- Nu-1 antipatizam, dar ma stanjenea felul in care se uita la mine.

- Cum se uita?

- P5i, s-a inro§it ea, de parca m i dorca.

- Atunci de ce-ap ramas la birou dupa program?

- Voiam sa-mi fac meseria cum trebuie, a suspinat

Nici nu mi-a trecut prin cap c-o s& abuzeze de increderea

mea.

- Suspne^i ch in seara in care a§a-numitul viol a avut

loc, domnul Canfield v- a rupt rochia, cireia i-a cazut un nasture. Ce s-a intaraplat cu acel nasturc?

- Nu §tiu, a m urm urat. Nu e-eram intr-o stare

potrivita ca sa A urmai o pauza chinuitoare; apoi Pendle a spus cu o voce de ghea{a:

- Mai devreme i-ap spus distinsului meu coleg c&

plangeap in hohote pentru ca acuzatul profitase de dum-

neavoastra §i ca acest plans a fost auzit de domnigoara Cartland, care conduce biroul dactilografelor §i mai tarz de logodnicul dumneavoastri?

i

- Exact

- Eu su g erez, a ro stit P en d le p rin tre d in ji c&

plangeap ca ap fost prinsa in cursli. PanS la nunt& mai

erau doar §ase s&ptamani, situapa dumneavoastra finan-

- 4 7 -

_(

Ato/a Roberts )_

/T

' ciar& necesila casatoria cu un om bogat, dar ap descoperit

IN

brusc cS nu v2 iubeap logodnicul deloc, ci erap moartS dup& domnul Canfield. Jimmy Batten a sarit in picioare.

- Domnule judecStor, protestez!

Fiona Graham a izbucnit in lacrimi.

- Nu e adevarat, suspita. il iubesc pe Ricky, ll urasc §i-l detest pe domnul Canfield.

Era atata disperare in glasul ei, incat am fost sigurS ca Pendle va fi lin§aL

- E un nememic cu sange rece, a spus vecina mca

grasa. Pun pariu ca se poartS urSt cu femcile.

- A§a e, am aprobat-o, acceptand inca o bomboar.a cu menta. Pendle a luat de pe masa o bucat& de hartie.

- Numelc Gerry Seaton va spune ceva?

Brusc, Fiona a incrcmcnit ca un animal la panda, dar vocea ii era calma cand a spus:

- Nu §tiu ce vrep sa spunep.

- E o intrebare simple, i-a zis Pendle politicos.

Cunoa§tep sau nu un bftrbat pe nume Gerald Seaton?

- N-am auzit niciodata de el.

- N -ap petrecut im preuna cu el un sfar§it de

saptamana la Cotswolds, pe 30 §i 31 iulie anul acesla?

- Bineinjeles cS nu!

• !§i permitea un pic de aroganpi acum. Batten era iarap in picioare.

- Domnule judecator, a spus plictisit, nu vad ce lcgatura are asta cu cazul nostru.

- Domnule M ulholland, revenip la chestiunea in

speja, a intcrvenit judecatorul.

- Nu mai am intrcbari, a zis Pendle §i s-a agezat

V

- 4 8 -

y

f

,

(

Simfonia iubirli

-----------------------------_±s

^

^

Fiona Graham a fost urmata de o mulpme lmpresio- nania de martori ai acuzarii, inclusiv secretara-§efa a biroului, o oaie batrana care Impro§ca cu venin, toji bStand cate un cui in cogciugul lui Canfield. Pendle s-a luptat viteje§!e cu top, far& sa ca§tige insa prea mult teren. In final, in freamatul mulpmii care il recunoscuse, Ricky Wetherby, a intrat In boxa martorilor, ar&tand dum- nezeie§te: bronzat, ncfericit, dar cu o expresie ce sugera ca nu se da batut, astfel ca in doua secunde toata sala era de partea lui.

- §i cu asta cazul s-a incheiat pentru acuzare, a spus

Batten. Ricky Wetherby s-a retras. Judecatorul s-a uitat la

ceas §i a intrerupt §edin|a pentru pr^nz. Pendle a mai schimbat cateva cuvinte cu Canfield §i cu biata lui sope, care era complet zdruncinata, apoi a venit langa mine.

- Ai fost marej, 1-am laudat. N-a§ fi crezut c& e§ti a§a

de bun. A clatinat din cap.

- Partea cea mai dificila va fi dupa-amiaza. Haide,

n-avem decat o ora. Era Inca frig, dar un soare slab ce str&lucea ca perla din scoic& printre norii impra§tiap, topise aproape toata chiciura. In timp ce taxiul mcrgea cu vitezS pe Lincoln’s

Inn Field, am vazut cateva dactilografe hranind porumbeii. Destinapa noastra era o carcium ioara supraincalzita §i plina de fum, cu perepi din lambriuri intunecate. P5rea frecventata numai de avocap. Tocmai deschisesem gura sa spun ce draguja era, dar am Injepenit, pentru ca la bar, dand pe gat un whisky mare statea Jimmy Batten.

- Uite! am §uierat.

- 4 9 -

S '

Nora

- §tiu, mi-a zis Pendle.

Jimmy Batten s-a intors §i nc-a zambit.

- Te-ai descurcat bine. Ce pot sS-p ofer de baul?

- Un whisky dublu, te rog. Pop sa-p perrnip, daca ne

gandim la onorariul enorm pe care o sa-1 storci in mod sigur dc la Wctherby. Ai avut o dimineapi al dracului de buna.

- Putca sa He viceversa, i-a raspuns Jimmy Batten cu o modestic neconvingaloarc.

- Trebuie sa-p spun ca scapi de cbenp cu o graba

indecenta, a zis Pendle. Ar trebui sa fii reclamal la barou.

s-o

§i nu cred cS p-a luat mai m ult de zece secunde

lini§te§ti pe minunata domni§oara Graham. Credcam c-o aduci aici sa-i oferi un pahar.

- Oh, e mult prea inocenta pentru astl'el de taveme,

i-a raspuns Jimmy, fiicandu-mi cu ochiul. N-ai dc gand sa ma prezinp acestci flinpc rapitoare? Ma uitam la amandoi cu gum cascata.

- Dar v-ap vorbit cu disprej §i v-ap uitat urat unul la altul toalS diminca^a, am rostit pe ncrasuflate.

- §tiu, a zis Jimmy. Face parte din piesS, arata c5 ne strSduim. Ce vrei sa bei?

- Gin cu ap5 tonica §i numele ei e Prudence, i-a

raspuns Pendle servindu-ma cu o pgara. Ai fost inlr-o formS ra ri, Jim m y; toate referirile alea la Tarquin Lucrece.

dai ju ra p lo r ni§te ch estii

pomografice. E singurul mod de a-i pnetreji.

- Binuiesc c3. ai de gand sa-mi macel3re§ti clientul dupa-amiazi, nu?

i, dragul meu. Ghea^a §i lamaie? a

-

T reb u ie

sS

le

- O sa-I tai in fa;

^adaugat Jimmy, intinzandu-mi paharul. §i ce, nu merita?

- 5 0 -

S'

r

Sim fonia iu b irii

'y

\

- Pru il considcra ncvinovat, i-a spus Pendlc. §i e

prictena mea, te rog sa nu uiji. Nu-1 vazusem niciodata a§a de prietenos. Probabil din cauza ca Batten era atat de influent.

- E mult prea dr3gu$ sa-§i piarda timpul cu un pe§te

congelat ca tine, i-a replicat Jimmy, iar ochii lui caprui, veseli, stralucdau. Imi mangaia haina de blana de parca eram o pisica. Mi se parea foarte atragitor; avea toata

incredcrea in sine a b&rbatului matur, dar nici un pic de trufic.

- Daca tot o gasegti atat de incantaroare, i-a spus

Pendlc, n-ai vrea s-o hranegti §i sa ai grija de ea cat ma

reped eu la birou sa semnez ni§te acte?

- Incanlat, i-a raspuns Jimmy Batten cu atata entuzi-

asm, ca mi-a mai §ters o parte din dezamagirea provocata de plccarea lui Pendle. La urma urmelor toate revistele pentru femci ne indcamna sa ne purtam frumos cu prie- tenii lui. - Sa nu-Ji pleci urechea la ce spune Jimmy, m-a sfatuit Pendle mangaindu-ma pe obraz. Avocajii sunt cei mai cumplip barfitori. §i a §ters-o. Am simpt cum ma fac ro§ie ca un mac din cauza mangaierii nea§teptate, dar §i a felului spccula- tiv in care ne privise Batten. Jimmy §i cu mine am mancat musaca §i am impar^it

o sticla de vin, inghesuip coapsa langa coapsa intr-un

alcov cu lambriuri. Era o binecuvantare s& stai de vorba cu el - in special pentru ca il interesa la fel de mult ca pe mine sa trancancasca despre Pendle.

- Nu m i a§teptam sa fie atat de bun, am spus.

- E stralucit. Insa pupn prea rece ca sa placa

, juraplor. Nu c un om care se face agreabil cu u§urinpi § i ^

-51

-

4

^ <uiisiicnt dc asta, dar se pricepe sa

puna intrebari. Nu

•.jmiiic nimic cu adevarat jignitor, dar martorul, inainte

s.l si dca searaa ce se intampia, se treze§te intr-o mare

nu uicStura.

- Exact a§a a procedat cu §eful meu intr-o searS. S-a

ales praful de toata petrecerea. Jimmy a zambit. Am observat cate riduri din cauza i.isului avea pe fa{a. Era trist ca Pendle n-avea nici unul.

- il admir pentru faptul ca nu se da niciodata batut,

mi a spus umplandu-mi paharul. Acum sigur pune ceva

la calc, incercSnd sa dibuiasca vreo dovada cu care si-mi dislruga cazul. Nu c-ar gasi ceva; e limpede ca lumina /ilci c& Bobby Canfield e vinovat. VS cunoa§tcp de mult?

Incepea sa ma descoasa acum. Trebuia sa fiu atcnla.

- De asta vara.

- E prima oara cand il vad cu o fat5.

- Ma bucur.

- Ma intrebam uncori daca nu cumva e pe invers, a

sjius Batten lene§. Credeam ca munce§te din greu sa ide­ al izeze totul.

- Homosexual, vrei sa spui?

Mi-a aruncat o privire piezi§a §i a incuviin{at.

- Sc refera la “minunata domni§oara Graham” de

cxcmplu, dar se vede c3 tipa il lasa complet rece.

- Oh, nu, am insistat cu oroare. in mod sigur nu e

homo.

- Ai dovada, nu-i a§a? Trcbuie sa-$i marturisesc ca

daca ai fi a mea, nu mi-a§ putea Jine mainile departe de tine. Bea un coniac mare §i poveste§te-mi mai multe. Iarta-ma cS ma holbez in halul asta la tine, nu ca n-ar fi o

- 5 2 -

y

r Simfonia iu b irii

y.

"V placere, dar Tmi amintcsc dc cincva si nu pot in ruptul capului sa-mi aruiidcsc dc cine.

- Pendle a sous acciasi lucru in prirna seara cand

\

ne-am cunoscut. Aveam senltmenlul jenant ca §tie mai mult decat las? sS se intclcaga, iar In earner?, era atat de cald, bausem destu! §i el ma facea sa ma simt a§a de bine, ca am fost tentata sa-i spun tot cc ma rodea in legatura cu Pendle.

Dar mi-am amintit ca avoca^ii sunt barfitori tcribili. Nu eram sigura ca an! incrcdcre in dornnul Batten, asa ca am schimbat subicctul.

Dupa pranz era randul apararii. Pendle s-a ridicat §i

mainile ii tremurau cand si a aranjal ro’oa i>i hartiile din faja lui, dar a vorbil dcstul dc calm.

- Intenponez sa dovedese ca Bobby Canfield, clien-

tul meu, a fost victima unci calomnii monstruoase. Nu numai c? a fost acuzat dc un delicl rcvoM lor, dar $i-a pierdut slujba §i cu siguran£a va fi dificil sa-§i gascasca alta, a fost umilit public si, in viapi particular?, a scazut in ochii membrilor familiei §i prictcnilor - toate accstea pc baza marturici unci fete. Cuvantul ci impoLriva cuvantului lui. L ogodnicul ei a ajuns prea tarziu §i a gasit u§a incuiata. Cc trebuie ca aflam, doamnclor §i domnilor, e cc s-a intam plat in spatcle u§ii. Raport sexual, a facut o pauza, in privin^a asta nu avem nici o indoial?; raportul medical al polipci confirm? accst lucru, dar la instigarca cui? Domni§oara Graham pare fioare inocenta, dar nu cumva sub accasta aparen^a sc ascunde un §arpe? A f?cut o pauza pentru efcct §i s-a uitat urat la Jimmy Batten, care i-a raspuns la fel §i §i-a stram bat . buzele cu disprep

V

^

- 5 3 -

N ora Roberts

Y

A

M-am abpnut cu greu sa nu bufncsc in ras. Chiar §i in timp ce depunea juramantul, Canfield d£dea im presia unui §arlatan, a unui destrabalat ce forJeazS u§a cu pantoful lustruit. Jurapi il priveau cu dez- gust

Pendle il privea dus pe ganduri.

- Domnule Canfield, era domni§oara Graham o secretara buna?

- Nu, a raspuns Canfield.

- Atunci de ce ap pastrat-o?

Canfield a zambit stramb.

- Crcd cS m i sim^eam atras de ea.

Un val de murmure s-a raspandit in sala.

- Ji-am spus eu! mi-a §optit grasana §i mi-a intins

un pachet de bomboane cu lapte.

- Doreaji sa va culca^i cu ea? 1-a intrebat Pendle.

- Intr-un cuvant, da.

- Dar v-aji infranat dorinta? .

- Era logod &. Am §i eu ni§te principii. §i p>e langa

asta, Ricky Wetherby e un grangur mult raai mare decat mine.

A fost o gluma proasta care nu 1-a facut deloc mai iubit de jura{i.

- Cc s-a intamplat in ziua a§a-numitului viol?

- Mi-a spus ca §i-a pierdut caictul de notice §i m-a

rugat sa-i dictez scrisorile pe care i le daduscm cu o zi in

urma. I-am zis ca trebuic sa ma due la o intalnire. M-am intors la 5,30 §i am chemat-o in birou.

- Cu ce era imbracata domni§oara Graham?

- i§i pusese o rochic noua care ii venea foarte bine.

- Putep s-o descriep?

54 -

y

~K t

Sim fonia iu b lrfi

- Pai, era foarte decoltalS, decolteu accentuat §i mai muit de faptul ca pierduse un nasture.

- Cc s-a intamplat dupa aceea?

- I-am spus ca arath tr&znet; sc intalnea cu logod-

nicui ei? Mi-a zarnbit §i mi-a zis c& mult mai tar; u. I-am spus ca e un ti'p norocos §i am indemnat-o sa ne apucam de scrisori, altfel dam amandoi de belea. Atunci a izbucnit in lacrimi, a zis ca se simte prinsl in capcana, c5 logod- nicul ei e un dezastru la pat.

Un murmur de protest s-a auzit din galeria publicu- !ui. Judecaiorul a cerut lini§te. Faja Fionei era lipsita de orice expresie.

- Am auzit pa§i afarS. Fi - vreau sa spun domni§oara

Graham - ni-a rugat saincui usa §i i-a dat inainle cu plan- sal. I-am spus ca s nebuna sa se maritc cu el daca are ast- fcJ de sentiracnte. Mi-am pus brajul in jurul ei ca s-o con­ sole/.

- A opus vreo rezistenja?

- Doamne, nu, exact invers. Mi-a declarat ca m i

In urmatorul m inuteram amandoi la

dorcgtc de saptamani. podea.

- A urmat raportul sexual?

- BineTn^eles.

FreamStul §i Eusea prezente mereu intr-o sala de judecatS se stinsesera. Oamenii se concentrau sa nu piarda

iiici <i;! cuvanL

- Multumesc, dor-mule Canfield, a spus Pendle §i s-a

Fiirea surprinz.ltor de fericit, chiar §i cand Battes 1-a luat in primire pe Canfield §i 1-a facut pur §i simplu bucSp. ^De§i Canfield se £inuse de povestea lui, aceasta parea

- 5 5 -

tremura. Urmhtoarea martora a lui Pendle a fost o daclilo- grafa frumu§ica de la birou.

tremura.

Urmhtoarea martora a lui Pendle a fost o daclilo- grafa frumu§ica de la birou. A intrat hlizindu-se §i aran- jandu-§i parul, cu faja incarcala de fard. Pendle a tratat-o cu cea mai m are am abilitate §i em ojiile i-au disparut curand.

- Erara amandoua in toaleta doamnelor prcg£tindu-ne

sS plecam acasa. Era in jurul orei cinci §i jumatate. Fi - vreau s5 spun domni§oara Graham - se schimba intr-o rochie superba, foarte decollate. Spunea ca se intalne§le cu

logodnicul ei mai t&rziu. In momentul ala i s-a rapt un nasture, iar asta o facea sa arate, a-a-a, indecent.

- Suntcp j gura de asta?

- Bineinfeles ca sunt sigura. Mi-a zis ca asta e pro-

blema cu hainele ieftine. M-am oferit sa-i dau un ac de cusut. I-am spus ca, dupa ce se va casatori cu Ricky nu va mai trebui s5-§i cumpcrc haine ieftine §i ca de fapt araia mult mai sexy fSr£ nasturele ala. Am ras amandoua pc chestia asta. Tensiunea incepea sa creasca in sal&. Jurajii sc indreptasera in scaune §i ascultau cu atenjie. Urmatorul m artor, pe nume Gerald Seaton, era blond, framos §i plin de tupeu. A spus ca e voiajor comer cial.

- Aji mai intalnit-o pe domni§oara Graham?

- Da, ne-am intalnit in holul hotclului King’s Cross cu exact patra luni in urma.

- Cum v-aji cunoscut?

- Ea m-a-ag^Jat.

V Erase, loath sala a incremenit.

- 5 6 -

Cross cu exact patra luni in urma. - Cum v-aji cunoscut? - Ea m-a-ag^Jat. V Erase,
mine §i mi-a zambit. E o fata foaite dragupi; mi-a spus cS i§i a§tcapta matu§a

mine §i mi-a zambit. E o fata foaite dragupi; mi-a spus cS i§i a§tcapta matu§a la trenul de Leeds, care avea mtarziere. Am aranjat sa ne imalnim seara urmatoare.

- V-a spus ca e logodila?

- Da, n-a facut nici un secret din asta. Spunea ca se

marita cu un dobitoc plin de bani, dar cS nu era nimic de capul lui in pat.

I-am aruncat o privire lui Ricky Wetherby. Pirea impietrit

- Ce s-a intamplat dupa aceea?

- Am dus-o in C otsw olds pentru sfar§itul de

saptamana. Am stat la hotel.

- Cum v-ap petrecut timpul?

- In pat.

- De§i era logod a?

- Daca n-a impiedicat-o pe ea de ce m-ar fi impiedi- cat pe mine?

Jimmy Batten, negru la faja, s-a ridicat sa protesteze.

- Domnule judecator, aceste lucruri n-au nici o

legatura cu problem a de fa£&. S-au intam plat cu m ult inainte de intalnirea intre clienta mea §i acuzat.

- Va asigur cS au o maxima im portant pentru caz, a

spus Pendle repede.

- Conlinuap domnule Mulholland, a zis judecatorul.

- Ce s-a intamplat dupa acest sfar§it de saptamana?

- Ne-arn mai Tntali.it o data; apoi brusc a refuzat sa

ne mai vedem, pretinzand ca s-a hotarat sa nu-§i mai tri§eze logodnicul. Chestia asta n-am inghipt-o, mai ales dupa purtarea ei din Cotswolds. A§a ca am a§teptat-o in faja biroului intr-o seara.

- Noul ei birou? 1-a intrebat Pendle.

V

- 5 7 -

y

r

^ N ora R oberts

Y

- Da. Cred ca lucra acolo de vreo douS s&ptamani. •A

Nc-am dus sS bem ceva; s-a cam pilit §i mi-a spus care era treaba. Era un tip la ea la serviciu care-i plScea la nebunie, dar el refuza s-o bage in seama.

- VS aminti^i cum ll chema?

- La fel ca satul din apropierea casei mele. Numele

era Canfield, Bobby Canfield. Lui Batten nu i-a mai ramas mare lucru de facut cu dom nul Seaton §i nici cu directoarea h o telu lu i din

Cotswolds n-a avut mai mult succes. Aceasta i§i amintca ca Fiona §i Gerry Seaton statusera acolo.

- A u sem nat dom nul §i doam na S eato n . Im i

amintesc de ea pentru ca era atat de dragu^a. Nu i-a crezut nimeni ca sunt casatori^i. Vreau sa spun ca au stat in camera tot timpul. Le duceam mesele acolo.

parea lovit de traznet. Fiona a

sarit in picioare.

Clanul W etherby

- Mint, to{i mint! E o inscenare!

Jimmy Batten i-a flcut semn s3 taca §i ridicandu-se sa salveze ce mai putea fi salvat, a spus calm:

- Domnule judecator, a§ dori sa i se permita clientei

mele sa ia loc din nou in boxa m artorilor pentru a dezminp aceste acuza{ii. Jurajii pireau zguduip §i §ovaielnici. Fiona s-a intors in boxa. li revenise sangele rece acum. A negat ca ar fi fost plecata in acel sfargit de saptamana sau chiar ca 1-ar cunoa§te pe domnul Seaton.

A

S

Probabil ca era o confuzie. I§i amintea ca avusese gripa atunci, logodnicul ei era in strainatate, a§a ca statuse in pat fara sa iasa din casa doua zile.

E o conspirape, a declarat cu ochii in lacrimi. Jin- V ca nu 1-am vazut in viaja mea pe acest barbat.

-

J

- 5 8 -

Barometrul oscila iara§i. Simpiam cS jurapi sunt pe ■ purvctui dc a-i da crezare. \

Barometrul oscila iara§i. Simpiam cS jurapi sunt pe ■ purvctui dc a-i da crezare.

\

A imnat o pauza lungi. Era randul lui Pendle.

- Domni§oara Graham, i-a zis el tSr&g&nat, sper c5

va dap seam a ca oamenii care nu spun adevirul in fapi

curpi de judecata pot fi trimigi la Tnchisoare?

- Sigur.

Pendle a traversat sala §i i-a intins o foaie de hartie.

- Dumneavoastra ap scris accastS scrisoare?

- Da, e o scrisoare de mulpimire pentru un cadou de

nuntS.

Pendle s-a intors la locul lui.

- Domnule judecator, am aid un document scris de

acecap mana. Mai tarziu, am sa chem un expert grafolog pentru verificare. In mod normal, n-a§ ajunge pan3 acolo,

incat sa fac pe detectivul §i s5-mi insu§esc hartii perso­ nate, dar cand in joc se afla reputapa clientului meu

- B ine, d om nule M u lh o llan d , 1-a in tre ru p t

judecStorul nervos, da-i drumul. Ce vrei sa ne arSp? Pendle a ridicat un caiet albastru, legat in piele, care

statuse ascuns printre hartiile lui; incuietoarea ii atama.

- Am aici un jum al aparpnand domni§oarei Graham,

in care face o cronica extrem de clara a evenimentelor din ultimilc luni. Dintr-o data fapi Fionei s-a strambat de groaza.

- Nu, nu-1 lasap! a urlat. Mi-a luat jumalul, e un hop

- Tacere domni§oara Graham, a repezit-o judeca-

torul. Continuap, domnule Mulholland. Nici un mu§chi de pe fapi lui Batten nu s-a clintit, dar cred ca sinpea ca i se casca pamantul sub picioare.

- Domnule judecator, a protestat, trebuie s& obiectez

cred ca sinpea ca i se casca pamantul sub picioare. - Domnule judecator, a protestat, trebuie

- 5 9 -

y

I N ora Roberts

Y

- Sigur ca ob iectaji, i-a replicat judecatorul. r \

Continuaji, doranule Mulholland.

- intr-un minut, doamnele §i domnii jurap vor putea

examina ei in§i§i jumalul, a zis Pendle. Dar mai intai a§ vrea sa citesc un pasaj sau doua. Lipsa de expresie a vocii lui facea ca efuziunile pasionale ale Fionei sa para §i mai ingrozitoare. intai era descrierea intalnirii cu Gerald Seaton §i a sfar§itului de saptamana la Cotswolds, care coincidea perfect cu martu- risirea lui.

- “E splendid”, citea el rar §i cu nepasare, “dup5

Ricky sa gasesc pe cineva care s5 §tie ce are de facut in pat.”

Buzele Fionei erau albastre.

- E un fals, a §optit

Pendle a dat cSteva pagini.

- §i acum, a zis calm, sa vedem descrierea primclor

zile de lucru pentru domnul Canfield: “Noul meu §ef e teribil de sexy, sunt moarta dupa el.” Aici, pe ziua de cinci, e o fotografie a domnului Canfield taiata din ziarul

Investor’s Chronicle.

- Nimic neobignuit in asta, s-a ras t Jimmy Batten. Orice fata ar t2ia din ziar fotografia §«.'fului ei. Pe m asura ce urm au amSnunte din ce in ce mai

infioratoare ale obsesiei ei pentru Canfield, nil mai puteam

s& ma uit la

nevenindu-i s& creada. Eram hipnotizata de aversiunea §i cruzimea din vocea lui Pendle. Cat de mult parea s-o urasca! Nu m i puteam gandi decat la o cobra ce lovea iar §i iar.

ea sau la Ricky Wetherby care statea naucit,

j

- 6 0 -

X Simfonla iub lrif

- lar acum, a continual politicos, dac3 im i raai

ingaduip un moment, voi citi pasajul din 28 septembrie, o

7.1 inainte de a§a-zisul viol:

“Sopa lui Bobby a venit azi la birou. Sunt sigura ci-1 plictise§te de moarte in pat. Doamne cat o urasc pe m arpaga aia batrana! Maine e ultima mea §ansa. O sa mor daca nu-1 am. Numai daca Ricky m-ar lasa sa lucrez in continuare dupa ce ne c&s&torim! O s i ma im brac cu rochia aibastri noua, o sa-i spun ca mi-am pierdut caietul cu stenogramele §i am sa-1 rog s i mi le dicteze din nou dupa program. Daca ramanem singuri in cl&dire, ceva tre- buie sa se intample. §tiu ca-i place de mine.” impotriva voin{ei mele, ochii mi s-au indreptat spre Ricky Welherby, dar i-am indepaxtat in aceea$i clipa. Era imaginea crucificarii.

Pendle s-a oprit §i §i-a plimbat privirea prin sala.

- D upa asta se trece la detalii anatom ice, iar

p ovestea se m uta pe t&ramul fan teziei, dom ni§oara Graham imaginandu-§i ce i-ar place sS-i faca domnul Canfield in pat. Imi inchipui ca doamnele §i domnii jura{i vor ga mai pupn jenant sa citease3 singuri aceastS parte.

Fiona a facut un salt in boxa §i s-a indreptat spre Pendle, proferand insulte.

- Nenorocitule! Jigodie! Da-mi-linapoi!

\

Am crezut c-o sa-§i infiga unghiile in faja lui Pendle, dar Ricky a fost mai rapid. Intr-o secundS a fost langa ea, iar faja lui frumoasS era impietritS §i cenu§ie.

- Las-o in pace! i-a strigat lui Pendle, luand-o in

braje pe Fiona. Spune-mi ca nu-i adevarat, iubita mea,

spune-mi cS nu ai serfs lucrurile alea! Catcva sccunde 1-a prfvit cu ura.

>

-61

-

^

s'

'

(Z

v

N ora Roberts

\

y

'v

- Ba da! i-a guierat. Eu am

sens flecare cuvant! N u'

inp;lcgi ca-1 iubesc! II iubesc! §i s-a pr&bugit plangand isteric in brajele unei polipste. Un mare suspin a trecut prin sala. Jurapi se consul- tau. Pendle voia s i cheme urmatorul martor, dar primul jurat i-a luat-o inainte. Cu voia excelenjei sale, ei erau dc pirere ca au toate dovezile necesare.

- Ce martor voiap sa chemap, domnule Mulholland?

- Un expert grafolog, domnule judecator.

Primul jurat s-a consultat iar&gi cu ceilalp.

- Excelen^a voastra, noi am ajuns la un verdict in

unanimitate, il declaram nevinovat.

- Am zis de la inceput ca e rea de musca, a spus veci-

na mea, neconsolata, scuturand pachetul gol de bomboane.

In rezumatul s3u, judecatorul 1-a felicitat pe Pendle pentru felul in care a rezolvat cazul, admirandu-i tcnaci- tatea, dar nu gi metodele u§or reprobabile dc a objpne informapi. In momentul in care a iegit maturand podeaua cu roba sa stacojie, a izbuenit vacarmul. Ziari§tii s-au aruncat cu neruginare spre telefoanele publice de afara. De cealaltS parte a salii, Pendle era felicitat de clanul Canfield, complet buimacip cu topi. Adunandu-§i hartiile, ma le ii tremurau violent. §tiam ca moare dupa o pgara.

A ridicat privirea, m-a v2zut in mulpme §i a fluturat mana.

L-am intrebat prin semne dac& voia sS-1 agtepl. M-a fScut

sa

injeleg ca era ocupat pentru moment, dar va veni s2 ma

ia

de acasa la ora opt §i jumatate. Am luat un autobuz panS la Sloane Square §i de-acolo

am m ers pe jo s pan& acasa. Fem ei in fuste de tw eed

strangeau frunzele in gradinile din Chelsea. Pe cer, urma unui avion devenea roz in lumina amurgului. in case,,

V

- 6 2 -

y

S/mfon/a iubirli

|_

oamcnii aprindeau lumina §i faceau focul. Un grup dc copii' arunca cu bcpgoare intr-un iaz cu pc§ti§ori aurii; un spaniel ncgru alcrga in jurul lor latrand dc bucurie. Totul parea atat

dc

firesc dupa dramelc din tribunal. Ma obseda fa{a chinu-

ita

a lui Ricky Wethcrby. Chiar in acea dimineaja aratase

ca

un zcu, plin do incredere in sine. M3, gandeam §i la

Pendle, crud §i nemilos ca Torquemada, strangand-o in menghina pe Fiona Graham. Totu§i, intr-un mod pcrvcrs, toata ziua fusese plina de erotism. Dorinja febrila a Fionei pentru Canfield era ingrijorator de asemanatoare senti- mentclor mele pentru Pendle. Daca nu facea o mcercare de apropriere curand, aveam sa explodez. Eram naucita, de asemenea, §i de observable lui Jimmy Batten. Poate ca Pendle era homosexual §i daca lucrurile stateau a§a, ce rost avea sa ne mai vedem? Dar dupa ziua de azi, §tiam ca sunt prinsa prea tare ca sa mai gasesc vreo por ^ de scSpare.

M3 sim^eam nelini§tit3, agitata §i oribil de camala. Era cazul s3 fac o baie cu ap3 rece inainte de a ie§i in ora§. Pan3 la urma am avut o sear3 de vis, toate grijile mi-au fost adormite. Pendle m-a dus la Parkes §i am stat intr-un loc retras, band pe rupte §ampanie, indopandu-ne

cu crcvcp mediteraneeni praji^i in usturoi §i desf3tandu-ne

privirile cu ziare de sear3. Canfield fusese reabilitat prin articole lungi, cu cele mai senzajionale titluri.

- Cum naiba ai pus mana pe jumalul 31a? 1-am intre- bat §i i-am intins absenta paharul gol. Pendle 1-a umplut.

- Am petrecut ultimele dou3 s3pt3mani f3candu-i

curie colegei de apartament a Fionei.

- E frumoasa? m-am zbarlit.

- Nu. Pendle m-a lovit in joaca cu degetul peste nas.

E o vac3, devorat3 pur §i simplu de gelozie in privinja

- 6 3 -

^ -------------- (

Nora Roberts

)

^Fionei. Pretindea ca nu e cored sa-mi dca jum alul. D e' fapt li era teama ca Fiona o sa afle ca ea 1-a §terpelit.

- §i cand p 1-a dat pana la urma?

- Azi la pranz.

Am fluierat.

- A fost o cursa destul de stransa, recunosc. Din

cauza asta am fost nevoit sa te abandonez dezmierdarilor lui Jimmy Batten. Apropo, 1-ai cuceriL

- Da? Ce minunat!

- M-a sunat cand m-am intors la birou sub pretextul

ca vrea sa ma felicite. Motivul real a fost sa ne invite pe amandoi la cina vinerca viitoare.

- Ooh, ne duccm?

Pendle a ramas Ufcut o vrcmc, jucandu-se nervos cu brichcta. Mi s-a p3.rul ciudal; nu-1 mai vazuscm jucandu-sc cu un object pana alunci. A respirat adanc.

- MS gandcsc sa mil due acasa catcva zilc saptamanu

viitoare. Ma Tntrebam daca n-ai vrea sa vii $i tu cu mine.

Caleva secunde, nu mi-am putut erode urcchilor. F.rara at.it do coplcsilS ca umuhsem.

- Mi-ar place la nebunic, am ingaimat Tn celc din urma.

Un

vai de u$i>rare a parul

sa sc reverse a supra lui.

- E departe. Familia mca locuiegte tn Lakes, dar n-o

sa nc ta a.$a mult pe autostrada Preston. A§ vrea sa plecam

joi dupS-amiaza §i sa i*c intoareem, probabil, duminiea scara. Pop s?_-p ici ni§te /ilc liberc?

- Mai am un rest de. concediu, i-am spus. §i pot

oricand

dezvaiui lui Jane lucruri groznice despre cl.

- Bine. Atunci o sa-ncercam sa ajungem la limp pen- tru o cina. tarzie.

sa-1 §antajez pe Rodney, amenin$3ndu-I ca-i

- O s3 fie sublim sa mai ies din Londra.

V

.

- 6 4 -

J

s

(

Stmfonm tubirH

^

v---------------------------------- J A zambit oarecum cu triste|e.

-

^

- Sper c-o sa-p placa. Sunt top dcstul de excentrici, raai ales mama.

Am intrat in apartament ppand de bucurie, moarta

dc nerabdare s-o,pun pe Jane la curent. Am dat buzna in

sufragerie. In lum ina obscura, am z£rit doua siluete imbrSp§ate slrans pc canapea.

- Ie§i! a zbierat Jane.

Probabil ca agaptse pe cineva la petrecerea unde fu- sese. “Ce grosoianie”, am gandit trufa§a in timp ce-mi taceain o cafea. Eu $i cu Pendle aveam o relape cu mult

mai inteligenta. Era limpede ca le stricasem cheful, pentru

ca in cateva m inute am auzil voci §i u§a de la intrare trantindu-se. Jane a intrat in bucatarie ciufulita.

- Arap cam plina de tine, mi-a zis pe un ton acru.

Te-a cerut cumva in casatorie?

- Nu chiar, am jubilat, pnandu-mi strans fericirea, ca

pe o sticla de apa fierbinte, dar m-a invitat sa stau cu

familia lui saptamana viitoare. Cateva momente, i-a cazut fa^a. Oricat de mult p-ai

iubi colega de camera, nu suporp ca viapi ci sentimentala

sa m carga prea bine, fnsa Jane e dc fapt o persoani

dragupi §i a zambit aproape imediat.

- Pru, e exti aordinar! Cand? Cum? Pentru cat timp?

Ce naiba p-a spus? Povcste§te-mi tot! Cred ca are intcnpi

seiioase c aca te duce

Am bolborosit reva despre mancatul puilor inainte

de a ie$i din ou. Dar in urmatoarele zile mi-a fost greu

sa-mi pn in frau exaltarea crescanda ^i am scris Prudence MuihcUand pe toata agenda de lucru.

acasa s-o cuno§ti pe maica-sa.

- 6 5 -

J

r

r Nora R oberts \ Capitolul 4 Jane s-a transformat intr-un tiran. - Daca Pendle spune

Nora R oberts

\

Capitolul 4

r Nora R oberts \ Capitolul 4 Jane s-a transformat intr-un tiran. - Daca Pendle spune

Jane s-a transformat intr-un tiran.

- Daca Pendle spune ca maica-sa e formidabilS,

inseamna ca-i o scorpie. O sa-p umble sigur prin lucruri cind tu §i Pendle o sa va plimbap pe coline, s3 vada daca e§ti neglijenta sau nu. A r fi cazul s&-p cum pcri alta lenjerie de corp - am num&rat doui ace de siguranja la sutienul tau - §i o noua cama§ula de noapte, in eventuali-

tatca in care Pendle vine la tine dup3. stingere strccurandu-se prin coridoarclc alea intunecoase.

- Glumegti, i-am spus, dar n-am putut sa-mi inabu§ un fior de emope.

In final, mi-a impachetat ea lucrurile.

- Foijele de matase impresioneaza intotdeauna. §i

pungile de plastic pentru pulovere.

A insistat sa-mi curapar pantofi cu §ireturi.

- Dar am deja o pereche de ghete foarte potrivite,

m-am jeluit.

- Nu sunt bune, a adaugat misterioasa.

Mi-a imprumutat o rochie de matase, dar nu m-a lasat sa iau nici iina din hainele mele mai ppatoare.

- 6 6 -

f Simfonia iubiru

)_

- Vrei s i te-mbraci tu cu ele cat sunt plecata, am

bomb&nit. O sa arat a§a de §leampada, ca Pendle n-o sa roa

recunoasca. Dar am rcugit sa pun rcpcdc inauntru, cand se uita in alta parte, o rochie-pantalon de culoare verde.

- Bag& la cap, m-a avertizat. Faci treaba in casa,

speli cada, nu-p gtergi fardul pe prosop §i, pentru numele lui Dumnezeu, sa nu fumezi in pat. Casele astea vechi se fac scrum rapid. Ar fi bine sa iei §i lucrul meu de mana.

- Dar nu §tiu sa tricotez, am protestat.

- Nu conteaza. fl scop din cand in cand §i numeri

cateva ochiuri. O sS dea impresia corespunzatoare.

- §tii foarte multe chestii in domeniul asta, i-am spus cu rautate. La ce Ji-au folosit?

- Mamele m-au adorat, mi-a raspuns fara sa se sin-

chiseasca. B aiejii lor au fost cei care au luat-o la s&n&toasa.

Pendle m-a luat de la birou pe la cinci. Purta un pulover gri inchis, care-i accentua paloarea.

- Daca nu nimerim un trafic prea aglomerat, a zis in

tim p ce-m i punea valizele in portbagaj, ar trebui s& ajungem pe la noua. Fuma in continuu §i parea foarte nervos. N-am vor- bit prea mult §i la un moment dat burta a inceput sa-mi chi m e . Nu mancasem nimic de la micul dejun.

- E o bucata de ciocolata in spate, mi-a spus.

Am gasit-o §i, cum lui Pendle nu-i era foame, am infulecat-o pe toata §i mi s-a facut greaja. - Inainte sa ajungem, 1-am intrebat lingandu-mi ^dcgctele, pop sa-mi spui cate ceva despre ai tai?

- 6 7 -

J

Nora Roberts

y .

- E destul de coraplicat, dar am sa incerc. Taial

men, dupa cum §tii, a murit, iar eu sunt fiul cel mai mare.

I Irmeaza sora mea Linn, care are probleme emoponale §i lucreaza in Manchester, a§a ca, probabil, nu va fi acasa. Apoi e fratele meu Jack. N-are decat douazeci §i opt de ani, dar e c&s&torit deja a doua oara. Pe vremuri era un mare crai, dar acum conduce afaceiea familiei §i pare s3. se fi potoliL Pe Jack trebuie sa-1 iei a§a cum e dar sunt convins c-o sa-p placa. Toata lumea il place. Era o urm i de am&r&ciune in vocea lui.

- Cum e sopa lui?

- Maggie? Foarte tanara, foarte razgaiata. Eu n-o

gasesc prea simpatica, dar, ca §i pe Jack, nu te pop abpne sa n-o indrage§ti. Locuiesc cu mama pana-§i vor termina de construit casa lor.

- Deci vor fi mama ta, Maggie §i Jack, am spus eu

num&randu-i pe degete.

-

§i, ca sS te z2.p^cesc §i mai tare, s-ar putea s& fie

§i Ace.

-

Cine e ?

- Fratele meu vitreg. Tatal meu a mai fost casatorit, iar sop a lui a murit cand Ace era mic.

- Bietul baie{a§. Cine 1-a crescut?

- Tatal meu nu era genul care sa stea vaduv multa

vreme. S-a cas&torit cu mama aproape im ediat §i am crescut top impreun<L

- E §i el insurat?

- Ace? A fost - dar sopa lui a murit intr-un accident

de ma§ina acum doi ani. Mergea sa-1 intampine la aero-

port §i drumurile erau acoperite cu gheapi.

V

- Oh, ce groaznic!

- 6 8 -

j

Sim foriia iu b irii

- infiorator. Mai ales ca era insaminata. O adora, ca

noi toji de altfel. Nu credeara ca exists o femeie destul de

buna pentru Ace, dar ea era. Nu-1 mai auzisem niciodatS pe Pendle vorbind cu atata entuziasm de cineva.

|_

S '

- Ce-a fScut dupi aceea?

- Lucra la Panorama in Londra, apoi i s-a oferit un

post la New York la televiziunea americana. Vantura toatS

lumea. N-a mai fost acasa de cand a m urit Elizabeth. Mama mi-a spus ca e posibil sa se intoarca zilele astea. Conversapa a lancezit. Am dormit cu intermitenje intrebandu-mS dacS n-ar fi cazul sS-mi las capul sa cada

pe umarul lui Pendle, dar am lasat-o balta. Se lasase intunericul §i cateva stele incepusera sa apara pe cer. Ma gandeam la fra^ii lui Pendle - Jack, craiul reformat pe care toata lumea ll simpatiza; Ace, pentru care nici o femeie nu era destul de buna ca s-o ia in casatorie.

O lun& anem ica aluneca printre stele. M ergeam

acum pe strazi pietruite. Cand ne-am oprit pentru benzinS, o palS de aer rece a patruns pe u§a.

- Suntem aproape, mi-a zis Pendle. Ajungem in douazeci de minute. Dealurile se transformaserS in mun{i. Mun^ii m-au inspaimantat intotdeauna §i m-am infiorat brusc la gandul ca, de fapt, nu §tiam mare lucru despre bSrbatul tScut §i inchis in sine langS care stateam. M-am parfumat un pic ca sa capat incredere. Langa §osea, ceva licarea argintiu.

- E Grasmere, mi-a spus.

Peste cftteva minute a schimbat direc^ia, luand-o pe

un drum §erpuit Farurile luminau un hap§ de arbori, tufi§uri §i rugi

V de mure ce atamau ca ni§te ghirlande in ambele parji.

- 6 9 -

y

^

||. , Worn Rodsrts

|

(

-

Am

ajuns, a zis Pendle §1 a claxonal.

 

'

Nu vedeam decat o casa mare acoperiti cu plante agajatoare. Am deschis u§ile maginii §i un labrador negru impreuna cu un setter englezesc voinic au venit alergand in salturi, dand din cozi §i latrand prieteno§i. U§a din fapi

a casei s-a deschis §i am fost inundap in lumina. Dardaiam de emope cand am vazut o doamna batrana cu §or$ stand in prag. Mama lui Pendle. Am pi§it spre ea zambind.

- Buna seara, domnule Pendle, a gafaiL

Nu era. mama lui Pendle.

- Buna, doamni Braddock, i-a spus Pendle.

- E bine s& vS vedem inapoi dupa atata vreme. Intrap

la dildur£.

Doamna Mulholland trebuie s i fie o persoani rece, mi-am spus, daci nu vine in goana si-§i intampine fiul. §tiam cum face m am a de cate ori m i duceam

in holul

pe-acasi. Am urm at-o pe doamna Braddock imens, baronial, acoperit cu tapet ro§u, decolorat.

- O si-1 ajut pe domnul Pendle la valize, mi-a spus.

Pupn mai tarziu a intrat §i Pendle. Pirea furios - o

veni i se zbitea pe frunte.

- M i tern c i ai mei nu sunt acasi. S-au dus la o

petrecere in Ambleside. Ar fi bine si mancam. Am si-p arit camera ta. Binuiesc c i vrei s i te speli. Fusesem atat de inflerbantati si-i cunosc mama, ca

a fost o dezamigire teribili. M-a coodus la etaj unde se

afla cam era m ea, p rin tr-u n c o rid o r in to rto c h ia t §i intunecos.

- Imi pare riu , e ingrozitor de frig aici, a spus

trigand perdelele §i dand drumul incalzirii centrale. D aci m-ar fi luat chiar atunci in braje, totul ar fi fost to ordine.

- 7 0 -

cobor. La o cercetare mai atenta, am observat ca nu era de loc minunata. Nici

cobor. La o cercetare mai atenta, am observat ca nu era de

loc minunata. Nici un sertar al scrinului nu fusese golit, in dulap era un singur umerag rupt §i nici chiar mie, care nu

gros de

pe masuja de toaleta. Nu-mi puteam inchipui ca mama sa invite pe cineva §i sa nu-i puna flori in camera. Singura rasplata era patul dublu. Camera m-a infrigurat §i mi s-a parut stranie. Cu toate astea, mi-am refacut machiajul §i

mi-am domolit un pic buclele zburlite.

v id niciodata praful, n-a putut si-mi scape stratul

In sufragcrie am vizut ca ni se agezaseri tacamurile

la capetele opuse ale unei mese lungi. Doamna Braddock

ne-a adus o supa fari nici un gust E incredibil de greu sa mananci supa fara zgomot intr-o camera imensa §i goala.

A urmat placinti cu came de vanat §i cartofi reci ce-mi

ramaneau in git. Din fericire, Pendle a destupat o sticla

de

vin.

-

Doamna Braddock e la noi de ani de zile. Sopd ei

are grija de gradina §i grajduri. Nu cred cS altcineva ar fi

suportat-o pe mama atata vremc. Cei doi caini stateau la n g i m ine gi le curgeau balele. Setterul §i-a pus laba pitata pe genunchiul meu.

- Ce draguji sunt. Cum ii cheama?

- Wordsworth §i Coleridge. Coleridge e setterul. Nu

cred ca §i-a amintit cineva s i le dea de mancare. Spre ugurarea mea, a luat ambele porj.ii de placinta, le-a dat cainilor §i §i-a aprins inevitabila pgara. Vinul lnccpea sa-§i faca efectul, redandu-mi buna dispozipe. Ne-am baut cafeaua in salon, care era tot imens §i V ncingrijit, insa plin de lucruri frumoase. Nigte dalii dintr-o y

-71

-

4

1

vaza, ce cunoscusera zile mai bune, T§i scuturau petalele pe masa murdarS. Pe pcrete era un patrat unde ro§ul tapetului era mult mai viu. Probabil ca acolo atamase un tablou pana de curand.

- Dumnezeule! a exclamat Pendle. Cred ca mama a vandut tabloul de Romney.

cuib&rit in fa^a focului, atr& gandu-l pe

Coleridge langa mine ca sa-mi pna de cald. O pisica grasa,

portocalie, dormea pe canapea.

- O cheamS Antonia Fraser, m-a inf'ormat Pendle melancolic. Sa-p dau un coniac?

Nu vreau s& fiu chcrchclila prima oara

cand o intalnesc pe mama ta.

- Eu am sa fiu, mi-a spus. A§a ca pop foarte bine.

Am vazut ca mana-i tremura cand a lumat bauturile. Era atat de nervos, incat deveneam §i eu din ce in cc mai nelini§tita. Tocmai voiam sa raa uit la fotografiile de pc birou, cand am auzit zgomot de voci §i u§i Lrantite.

A

M -am

- N-ar trebui.

s-o faci

§i tu

- Au venit, a zis Pendle.

Se albise la fa^a ca hartia. Ne-am dus in hoi. U§a s-a deschis de perete. O fcmeie foarte frumoasJ statca in prag. Era subpre ca trestia.

- Scumpii mei, a ppat repezindu-sc spre noi. Ce urat

din partea noastra! Dar nu credeam c-o sa ajungcp decat

peste cfiteva ore. Sopa lui Jack? Sora lui Pendle?

V

- Mama mea, a prezentat-o Pendle.

Falca mi-a z&nganit ca viziera unui coif.

- Nu se poate! Suntep prea tanara.

O remarca imbecila, dar a fost incantata.

- Ea e Pru, a zis Pendle

- 7 2 -

y

------------------------(

Simfonia iubhti )

:

- Spune-mi Rose, m-a indemnat ea §i mi-a luat ma-

na. Oh, uite, obraznicul de Coleridge te a umplut de par. Probabil ca nu-§i mai schim base stilul de-a se imbraca de douazeci de ani, dar acum era din nou mo­ dem a, cu onduleurile ei mici, ochii rotunzi §i gura ro§ie, micuia. I-ar fi facut §i pe cei din King’s Road s& se ia la har^, in rochia aceea splendida din crepe-de-Chine. MS fScca sa ma simt absurda in jacheta §i pantalonii mei de tweed. Nu mai arata atat de tanara in sufragerie, dar s-a

grabit sa stinga lumina din plafon §i a aprins doua laterale.

- Ce mai faci Pen, scumpule? Pari obosit Nu cumva

munce§ti prea mult? O petrecere minunatS - Meggie §i

Jack au mai rSmas.

- Mi s-a parut ca aud voci afarS, i-a spus Pendle. Rose s-a prefacut ru§inatii.

- James Copeland m-a adus cu ma§ina.

- James Copeland al lui Linn?

Rose 1-a aprobaL

- Oh, Doamne! Se line §i el dupa tine?

- Ei bine, un pic. Foarte jenant, intr-adev&r. Fiica

mea Linn se suparS a§a de tare cand tinerii ei alearga dupa

mine, a adaugat spre mine. M -am holbat la ea fascinate. Nu mai v&zusem o mama ca asta^ care sa vorbeasca aiurea §i sS-i sufle prie- tenii fiicei sale.

- Dragul meu, adu-ne lui Primrose §i mic ceva de

biut.

- O cheamS Prudence, i-a zis Pendle caustic. §i are de bauL Cand se-ntoarce Ace?

- Oh, nu-mi mai aduce aminte - poimaine. Nu, nu

^mS privi atSt de aspru, Pen. §tii cS Jin la Ace. Dar m&

- 73 -

y

aduce la disperare gi o sa ma sacaie in privinja banilor, fara indoiala.

- Cura stai cu banii?

- Dezastruos ca intotdeauna. Uite ce paraginit e

totul. A tras de o bucapca de lani ce iegea din canapeaua

galbeni. Casa lui Maggie gi Jack inghite o mul^ime de bani.

O alia magin& s-a oprit afara, alle ugi trantite gi am

auzit voci in hoi. Pe faja lui Pendle nu se citea nimic, dar vena aceea i se zbatea iaragi pe frunte.

- Vezi sa nu stai toate noaptca, a zis o voce mas­ culine irascibiie.

Uga s-a deschis cu putere gi a intrat un barbat. Un zambet neincrezator i-a incrcpt fa{a.

- A{i ajuns! Deja! Cred c-aji om orat magina pc autostrada. Pendle s-a uitat ostentativ la ceas.

- E deja ora unsprezcce.

- Doamne, aga tar u? Imi pare rau.

S-a intors spre mine.

- El e fratele mcu Jack, mi-a spus Pendle.

Jack Mulholland era un barbat bine, insa avea pungi sub ochi gi incepuse sa face guga. inalt gi cu umeri largi, avea ochii aceia albagtri, injectap gi sexy, care aratau de parca inotase prea mult cu capul sub apa; gi gtia cum sa-i

foloseasca. M-a privit drcpt in fa^a un minut, apoi gi i-a plimbat de-a lungul corpului gi inapoi la fa£a, ca gi cum voia sa pna minte ficcare detaliu. A zambit larg.

- Cel pujin o mie de corabii. Dar intotdeauna ai avut un gust excelent, Pen. Am frematat de jen& gi de placere.

- Unde-i Maggie? a intrebat Rose. y

V

- 74 -

^

(

Sirnfonia

iu b irii )----- 1---- ^

- I§i re face macniaiul.

- Dragul meu, da-ne ceva de baut, 1-a rugat Rose.

Jack ne-a umplut paharele §i a tumat inca doua pen-

tru el §i Rose. Pendle §i-a ridicat sprancenele.

- Pru nu e o mare b&utoare.

- Nu ne strica cheful, i-a spus Rose. Ei, pentru voi,

scurapii mei,

§i pentru un sfSr§it de saptim ani fericit.

- Te-ai descurcat al naibii de bine in cazul Canfield,

1-a laudat Jack. Toata lurnea vorbe§le despre asta pe-aici.

- Doamna Braddock a inceput sS taie din ziare arti-

cole despre tine si sa le lipeascS intr-un album, i-a spus

Rose.

Am luat o inghiptura §i ra-am Tnecat. Printre lacrimi 1-ara v a /u t vc Jack riizand de m ine. “E in tr-ad ev ar atragatoi”, am gandit. “in clipa in care intra intr-o camera crestc temperatura”. Chiar atunci a intrat o fata §i tempe-

ratura a sarit §i nriai sus. Era tot ceea ce revistele de moda ne slaluiesc sa nu fim. Parnl ro§u, lucios, p&rea tuns cu

foarfecc dc gradina

ajungeau aproape la urechi §i sc revarsa dintr-o nx:hie, ce-i

era cu vreo doua numere mai mica, iar talia era sugrumata de o curca vcrdc din pielc.

Dar era superba. Orice barbat confruntat cu o astfel de vital itate fierbinte ar fi dorit sa smulga de pe ea hainele alea oribile §i s-o arunce in pat. Slatea in u§3, uitandu-se lung la Pendle. Dintr-o data s-a lasat o tacere apisatoare. Culoarea s-a scurs din obrajii lui Pendle.

I§i creionase ochii atat de tare, ca-i

A

- Buna, Maggie. Vocea lui era neobi§nuit de seacS.

A rap bine. Ea e Pru. S-a intors §i m i-a zambit. Ochii ei erau ca nisle ^faruri. Simjeam nevoia sa clipesc.

- 7 5 -

f

jT

Nora Roberts

|_

- Ce curios, a spus incet. SeamanS cu mine.

A

M-ara inrogit. Aratam ca o stafie langa fiin£a aceasta slr.llucitoare gi plina de viaja.

- Nu e curios deloc, a zis Jack cu un suras forjat. Cei

din familia Mulholland au umblat intotdeauna dupa rogcate.

Maggie s-a agezat pe brajul fotoliului lui Pendle.

- Jack, adu-mi ceva de baut.

In timp ce Jack se ducea spre tava cu bauturi, a

adSugat destul de tare:

- N-ar fi trebuit sa nu vii atata vreme, Pen.

Ceva straniu se intampla, dar eram prea obosita sS studiez atunci probleraa. Coniacul ma adormea. Ascultam cu o singura ureche schimbul lor de barfe familiale. Eram congtienta doar de faptul ca exista o tensiune reprimaLa sub zeflemeaua superficiala. Jack a observat primul ca eram gata sa cad de pe scaun.

- B iata Pru, e pe jum atate moarta. Pen, pentru

numele lui Dumnezeu, du-o in camera ei! M-am ridicat clatinandu-ma.

- Nu e nevoie, gasesc singura drumul.

- Egti sigura ca te descurci? m-a intrebat Pendle.

- Bineinjeles ca nu se descurca, a spus Jack sarind in

picioare §i luandu-mi bra^ul. Hai, iubito, spune noapte buna la toata lumea. In hoi era un frig polar.

- Du-te sus, mi-a zis Jack. Am sa-ncerc sa-Ji fac rost

de o sticla cu apS fierbinte. Dupa cateva mcercari neizbutite, mi-arfi gasit ca­ mera. De-abia am mai avut puterea sa ma dezbrac §i sa ma demachez. Am ras amintindu-mi de instrucjiunile lui Jane de a ^fi ordonata §i a-mi impaturi hainele frumos. Cei de jos nu .

- 7 6 -

(

Stmfon/a iubirif

\

s-ar fi sinchisit nici daca le-a§ fi presLat pe tot palierul. Cand a venit Jack, stSteam in pat imbrScatS in noua mea cSma§a de noapte neagrS.

- MS tem c-am dat chix cu sticla aia de apS fierbinte, m-a anun^at. Ji-e destul de cald?

- E-n regulS.

Mi se facuse pielea de ga rna, dar nu din cauza frigului!

- Arap foarte apetisant, rai-a spus examinandu-mi spatele. E§ti incS bronzatS.

- Doar lucrurile nesemnificative par sS nu dureze,

am zis incet. FarS indoiala, Jack Mulholland §tia cum sS se poarte cu fcmeile, la fel cum unii se pricep la animale. Te face s& te relaxezi. Inainte sa-mi dau seama ce se-ntarapla, a pus o manS caldS pe spatele meu gol §i, aplecandu-se, m-a sSrutat farS grabs.

S-a oprit cateva clipe, dar mana lui incS mS mai mangaia in jos pe spate. “Dumnezeule, e irezistibil”, mi-am spus. “AdunS-Ji m ingle Prudence. E genul de bSrbat care nu se abpne de la nimic”.

- Uau! a exclamat Jack visStor. E§ti minunata.

Era pe punctul de a ma sSruta din nou cand am auzit

o voce familiarS:

- Totul e in ordine?

Am sarit ca arsa. Pen die stStea in prag.

Fa^a ii era enigm atica, ca

intotdeauna. “Am facut-o de oaie”, am gandiL MS intre- bam de cat timp era acolo.

Jack radea fSrS sa para nici pe departe stanjenit.

- Vai de mine, am cazut iar in pScat Cred c-ar trebui sS sun la Asociapa ro§catelor anonime.

^

- 7 7 -

J

X~~

Nora Roberts

)_

Capitolul 5

A doua zi dim ineaja m -a trezit rapaitul ca de mitralieni al ploii pe acoperi§. Coleridge §i Wordsworth dormeau la picioaiele mele. Perdeaua l&sa s& patrunda in camera degete lungi de lumina ce se reflectau pe tavan. M-am uitat la ceas. Era ora unsprczece.

Am facut baie §i m-am imbracat. Jos nu era nimeni. Am intrat in salon. Pahare m urdare, ce§ti de cafea §i mucuri de pgari zaceau peste to t Am tras draperiile prafuite din catifea albastra §i mi s-a oprit rasuflarea v&zand triste^ea peisajului din fa{a mea. Jos in vale era un lac imens §i in jum l lui, ca ni§te mon§tri adormip, se intindeau munpi intunecap, cu var- furile invaluite-n cea{a. Gradina plina de tufiguri incalcite, se salbaticise. Lichenii pusesera stapanire pe terasa pavata - §i nu mai

v&zusem in viaja

perdea de apa peste lac, smulgand ultimele frunze din copaci, turtind daliile innegrite. In ifara de fagi, nimic nu mai avea valoare.

“Asta-i Jara lui Pendle”, mi-am spus, “o Jara care ar aduce iama in sufletul oricui”. Speram din toata inima ca

m ea o asemenea ploaie, cazand ca o

- 7 8 -

Simfonfa iu b irii

\

nu s-a suparat pentru ca Jack mS sarutase cu o seara inainte. Amintindu-mi sfatul lui Jane despre ajutorul la trea- ha in casa, am strans paharele §i ce§tile, am gasit bucataria ;i le-am spa] at - nu prea u§or, neexistand nici un fel de detergent pentru vase. Unde naiba erau to£i? Muream dupa o cafea. Am auzit un zgomot §i, scojandu-mi capul pe u§a bucatlriei am vazut un barbat m alt cu parul carunt taiat scurt, ce purta o e§arfa de colegiu §i o jacheta dc tweed mergand in varful picioarelor cu pantofii in mana. A deschis u§a, a ie§it repede §i a inchis-o in urma lui fara zgomoL Probabil ca era unul din prietenii lui Rose. M-am intors in salon §i am privit din nou peisajul acela dezolant.

- Dispare totul sub ape? am auzit o voce.

Era Maggie, intr-un halat de cas&. Nu mai arata atat

de stralucitoare in diminea^a asta, palida ca o moarta §i manjita de rimel sub ochi.

- N-ai cumva o Jigara? m-a intrebat. Jack s-a dus la fabric^ cu Pendle §i ale raele s-au tenninaL Am scos un pachet din geanta §i i 1-am dat. §i-a aprins o {igarS cu mana tremurStoare.

- Doamne, aveam nevoie de asta! Am cam exagerat cu bSutura aseara.

- Ce priveli§te fantastica! am remarcat.

Maggie a strans din umeri.

- Mi se face pielea gaina, in special intr-o zi ca asta.

A§ vrea sa rr.a intorc la Londra, dar Jack Jine atat de mult la fabrica, incat banuiesc cS. vom sta aici vegnic. Am intrebat-o daca pot sa fac ni§te cafea.

- Drace, azi e ziua libera a doamnei Braddock a§a ca

. vom mfuica doar conserve. Maine are de fScut curatenie v

■ y

- 7 9 -

Nora Roberts

).

generals. Ace se-ntoarce acasa. O sa fie ingrozit de halul in care arata totul. S-a uitat in jur, stramband din nas spre urmele lipi- cioase lasate de pahare pe toata mobila, spre zugrSveala scorojita §i florile ve§tejite.

- Asta-i chestia ciudata cu soacra mea, a continuat,

cata vreme are haine a-ntaia §i i§i poate plati datoriilc la bridge, nu-i pasS ca se alege praful de toata casa.

Ne-am dus in bucatarie. Antonia Fraser a sarit de pe un scaun §i a inceput sa se frcce de picioarele raele, mie- unand de foame. Am gasit ni§te slanina §i oua.

- Sa-£i fac §i {ie cateva? am intrebat-o.

Maggie s-a cutremurat.

- Nu ma ating niciodata de micul dejun. Oricum,

m-ara ingra§at dezgustator de mult - §apte kilograme, de

cand m-am maritat cu Jack. Din plictiseala, presupun.

- Unde e mama lui Pendle? am intrebat, punand feliule de slanina in tigaie.

- Rose? Nu iese la suprafaja pana la pranz.

- Pendle a spus ca e formidabila, a§a ca mi-am ima- ginat-o cu coslum de golf §i par ondulat. Maggie a ras.

- E superba, nu? Doamne, ce frumos miroase slanina

aia! Daca tot te-ai apucat, pune §i pentru mine catcva felii. Am facut cafea, am pus ouale cu slanina pc farfurii §i le-am luat cu noi in salon.

- De cat timp e§ti maritata?

- Aproapc doi ani, dar mi se pare c-au trccut secole. §i-a intors spre mine ochii ca ni§te faruri.

- §tiai ca urma sa ma casatoresc cu Pendle inainte sa-1 intalnesc pe Jack?

V

Brusc, camera mi s-a parut mai intunecata.

ca urma sa ma casatoresc cu Pendle inainte sa-1 intalnesc pe Jack? V Brusc, camera mi

- 80 -

r

( Simfonia k ib irii

'y

- Nu, n-am gtiut.

- Da. A fost teribil dc arauzanL Am venit in vacan^a

cand aveam numai optsprezece ani, 1-am intalnit pe Pendle gi am trait cca mai incredibili povcste de dragoste gi n-a fost numai pat. Ne priveam in ochi la nesfargit, ne plim-

bam in lumina lunii gi ne trim iteam scrisori patimage, pline de citale. §tii cat de bine se pricepe Pendle s& faca lotul sa para foartc serios. Eu am vrut s3. ne c&s&torim ime- diat, dar il cunogli pe Pendle. Mi-a jurat ca ma iubegte, dar

a zis ca trebuie sa agteptam gase luni ca s& gasim un loc

potrivit unde sa locuim. Apoi s-a intors Jack din Africa de sud. Prima lui casnicie se dusese de rapa. Era bronzat, cu parul decolorat de soare, radea tot timpul gi arunca cu banii in stanga §i in dreapta. Am venit pcntru un sfar§it de sSptamanS sa-1 vad pe Pendle, m-am indragostit de Jack §i

am fugit pe ascuns. Rose a fost de pircre d e o nebunie, dar to£i ceilalp erau livizi de furie, mai ales Ace. In prima lunS am stat ascun§i intr-un hotel din Ambleside, a§tep- tand ingroziji ca Pendle sa apara cu un topor. Dar Pendle a reac^ionat in felul lui caracteristic; ne-a trimis o scrisoare draguja, ba chiar §i un cadou dc nunta mai tarziu. Am fost dezamagita. Mi-a placut mereu ca bSrba|ii s& se bata pen- tru mine. La scurt timp, sop a lui Ace a murit intr-un acci­ dent de ma§in&, iar central atenpei s-a mutat de la mine §i Jack. Nc-am intalnit top la inmormantare. Dupa aceea Ace

a obpnut un post la televiziunea americana §i Jack a pre- luat conducerea fabricii.

Mi se facuse rau. N-am putut sa-mi termin micul dejun. Dcci era fata pe care Pendle o iubise, care reugise s& invinga rezerva lui de gheapL Dupa cat il cunogteam eu, . n-avea s-o ierte niciodatii pentru cS-1 pSrasise gi se^

- 81 -

------------ (

Nora Roberts

|

maritase cu Jack, dar daca o iertase, insemna ca incS o m ai' iube§te. De ce dracu m i adusese pe mine aici?

- De ce i se spune fratelui lor vitreg Ace? am Tntre-

bat-o intr-o incercare disperata de a schimha subiectul.

- De fapt il cheama Ivan. Ace i se trage de cand erau

copii. Injelegi: Asul - Ace, Regele - Pendle, Regina - Linn §i Valetul - Jack . Porecla “Ace” i-a ramas.

- Cum arata?

Maggie a luat o fotografle de pe birou §i mi-a dat-o. E ra o fa{a pe care n-o puteai uita - par negru, sprancene stufoase, ochi adanciji in orbite, pomeji inalp

ca ai lui Pendle, nasul mare acvilin, o gura ce-p inspira

cruzim e - in m are, o

figura intransigents, m andra §i

lenacc, de om obi§nuit ca loate sa iasa a§a cum vrea el.

- Nu mi-ar place sa-1 intalnesc noaptea pe intuneric, am glumil.

- Mm, mie da.

O expresie visatoare s-a intiparit pe fa^a lui Maggie.

- E im posibil sa nu-1 placi pe Ace. Are ceva din

domnul Rochester sau Darcy, dar §i din pasiunea pagana a

lui Heathcliff.

- Dc ce le e frica tuturor de el?

Maggie mi-a mai luat o Jigara.

- El adm inistreaza finan^ele. B atranul domn

Mulholland §i-a dat seama cat de cheltuitoare e Rose §i i-a

lasat top banii lui Ace. E generos, dar oricat i-ar da, lui Rose tot nu-i ajunge. Nu tolereaza prostia. E grozav de atragator.

- A§a e §i Jack, am spus repede. Maggie m-a privit piezi§.

 

-

Oh, Jack e foarte seducator, in special cu prietenele

. altora

§i are

un

fel

de a vorbi care te

vrajegte, exact c a ,

-82-

/

Simfania iublrfi

V -

^

f

v--------------------- .----------- y mama lui. Dar viaja cu el e un iad, ne certam tot timpul. Daca. a§ fi cisatorita cu Ace, lucrurile ar sta altfel. N-a§ indrazni sa raa port urat. Intotdeauna mi-ara dorit un barbat pe care sad respect §i caruia sa m& supun. Reu§ise sa raa gocheze.

- Hai sa raergem s& vedem ce face Rose. Cred ca

§i-a terrainat exercijiile pana acum. I-ara f&cut §i lui Rose o cea§ca de cafea, iar Maggie

a luat-o inainte cu pachetul meu dc pgari. Dormitorul lui Rose, spre deosebire de restul casei, era ferm ecator.

machia-

se, imfcracaso un neglige roz §i i§i facea unghiile.

Nurnai mala sc roz §i boboci de trandafiri. Rose se

- lubitele meie nu trebuia sa va deranjaji. E ingrozi-

tor ca te-au la sat singura in prima zi, mi s-a adresat, dar mizerahilii a§tia de baie^i au §ters-o la fabrica. Jack e ca un baicja§ cu o jucaric noua.

- Fac o stofa de tweed minunata, spunea Rose. Nu e

chiar genul meu, dar americanii sunt inncbuniji dupa ea. Trebuie sa-i ceri lui Jack o hucata din care sa-Ji faci o

fusta cand te intorci la Londra.

A sunat telefonul §i Maggie a alergat sa raspunda, dar a fost inapoi in cateva secunde.

- Rose, te cauta un tip cu o voce groazi ca.

Rose s~a inviorat, a §terpelit o Jigara de-a mea §i chibriturile §i a ie§it, inch’zand cu grija u§a in urma ei.

- E tipu! ala infiorStor, Copeland, prietcnul lui Linn,

mi-a zis Maggie, incercand unul din mjurile lui Rose §i §iergandu-se apoi pe cuvertura. Se-nvarte pe aid intr-una. L-am intrebat o data pe Jack ce fel de copi' irie a avut. Mi-a raspuns doar atat: “Mama era mereu indragostita”.

N-auzisem ce spunea Rose, dar rasul ei nu mai con-

i tcnea.

v

y

- 83 -

S '

,

'

(

v

Nora Roberts

>

>

1

^

^

- Cop>eland i-a spus o data ca radc frumos, a zis

Maggie acra, §i de atunci se comporta ca o hien<L

- Se Jin mulji dupa ea?

- O gramada. Pare extraordinar, nu? Cned ca are cel

pujin cincizeci de ani, dar oricum, numai cu cajiva ani mai batrana decat Bardot. Sper s& ma distrez §i eu macar pe

jumatate la varsta ei.

- Cu se ocupa Copeland?

- Se pretinde scriitor, dar noi n-am vazut nici o

dovada. A lucrat la Universitatea din Manchester, insa a renunjat ca sa se dedice scrisului §i cuceririi inimii lui Rose.

MS intrebam d a c i nu era tipul in alt pe care-1 vazuscm de dimineaja furi§andu-se afara. Am examinat obiectcle de pe masuja ei de toaleta. Nu mai vazusem

atalea sticlujc. Cuno§linJelc ei dcspre machiaj §i ingrijirea pielii trebuie sa fi fost enciclopedice. La mijloc, bagat in rama folografici lui Jack, era un instantaneu al unei fetije blonde cu ochi alba§tri.

- Cine e? am intrebat-o pe Maggie.

- Lucasta, fiica lui Jack din prima casatorie.

- E incantatoarc, am spus, dar, v&zand cum privirea

lui Maggie sc ingusteaza, mi-am dat sema c-am dat-o in bara.

- Ei bine, pot sa te asigur ca frum usejea nu i-o

0

datorcaza mamei ei, a replicat taios. Fay e o pocitanie. Nu §tiu cum a putut Jack s& sc-nsoare cu ea. §i Lucasta e al

naibii de r&zgaiata, il invarte pe Jack in jurul degetului mic. Bineinjeles ca e groaznic de geloasa pe mine. “§i tu e§ti groaznic de geloasa pe ea”, am gandit.

.

v

- Vine des pe aici?

- 8 4 -

'

^ £

S im fom a lu b irit )

^

- Ma straduicsc s5 impicdic cat pot lucrul asta. E un adevarat pericol cand vine Izbucnitea ei a fost intrerupti de intoarcerea lui Rose, ro§ie la fa^a de emope.

- O adrairi pe frumoasa raea nepopcS? m-a intrebat,

v&zandu-mi in manS fotografia. Nu-i o papula? Era profe- sorul Copeland, scurapul de el, a continuat. Vine la cin&.

- Dar n-are cine sa gateascS, a obiectat Maggie.

- Ai dreptate. Dar nu-i nimic. Avern dcstula bautura

§i putem oricand s3 ie§im undeva sa luSm masa. M-am

gandit sa invitam farailia Simon §i pe amiralul Walker §i sa dam o mica petrecere. Maggie, care se uita prin geamul manjit de ploaie la cerul plumburiu §i la firunzele spulberate de vant, s-a mai

inveselit.

- E ultima, a spus. Va trebui sa renunp la ele dupS ce vine Ace.

- Da, a aprobat-o Rose bine-dispusa. Sa nu uit sS-i

spun laptarului sa treaca pe la noi maine. §i, cu toate c3. mi-au fumat trei pachete de pgari, am pregStit singura §i am spSlat vasele de la pranz §i ceai, iar

gandul la Pendle §i Maggie nu m-a parasit deloc, aceea zi

a fost cea mai fericita dintre cele petrecute la familia

Mulholland. Parca a§ fi fost cu Jane la noi in apartament.

Nu pot spune acela§i lucru despre seara care a

urmat. Pendle §i Jack au

obosit §i s-a dus direct la tava cu bauturi. Pendle a sarutat-o pe Rose, iar mie mi-a ciufulit - da, chiar a§a - pu£in parul.

A rita neobi§nuit de vesel.

ajuns acasa pc la §ase. Jack pare a

- 85 -

r

Imi cer scuzc c-am disparut diminea^a in zori, mi-a

spus, dar am avut o zi extraordinary. Jack a f&cut minuni

cu fabrica. Ar Ircbui sa fli mandra dc el, Maggie. S-a uitat la ea pentru prima oara.

A

-

- Oh, sunt, sunt!

- Te-ai simjit bine? m-a intrebat Jack in timp ce

tuma un pahar plin ochi cu whisky, fara sa se oboseasca sa-1 dilueze cu apa.

- A fost minunat, a zis Maggie. O ma§ina ambulanti

de produs pgari §i nenum arate delicatese lacandu-§i

aparijia pe tavi.

O urmS de ciuda se sim^ea in glasul ei.

Jack a zambit.

- Imi inchipui ca le-ai slugarit toata ziua. Mama e

cea mai lenc§a din lume, iar so^ia mea li face o concurenja serioasa.

I-a strans mana lui Rose, in timp ce vorbea, dar privirea pe care i-a aruncat-o Maggie era, indiscutabil, ostila.

Pendlc §i-a aprins o Jigara.

- Oamcni in salopete alergau sa-mi spuna ce mana

cereasca a fost Jack pentru fabrica.

- Sta destul pe acolo, a rostit Maggie mu$cator.

- Cel pupn am mese regulate la cantina. Mi-ai scos costumul albastru de la cur&lat?

-N u.

- Ai avut toata ziua la dispozijie. Te-ai dus sa vorbc§ti cu instalatorul?

- Nu, i-a raspuns Maggie fluturand din gene.

- Atunci ce dracu ai facut toata ziua?

V

- 8 6 -

J

^ i

Stm fom a tubtru

- Am distrat-o pe scumpa dc Pru, a zis Maggie cu

sfiala preflcuta. §tiu c i e§ti un mare admirator al ei. Nu

puteam s-o lasam singura in prima zi. Jack i-a aruncat o privire uciga§a.

- A propo, Lucasta vine la sfar§itul siiptamanii viitoare.

\

J

^

- Isuse, a morm iit Maggie, asta ne mai lipsca!

M-am uitat la Pendle §i mi-a lnghejat sangcle in

vine. Ochii cenu§ii ii sclipcau. “Se bucura”, mi-am spus. “ii place s5-i vada certandu-se.”

- Profcsorul Copeland §i inca vreo cajiva vin la noi in seara asta, lc-a spus Rose.

§i Jack §i §i-a golit

paharul dintr-o inghiptura. Speram c-o sa ne dueem §i noi la culcare devreme macar o data. Ma sim^eam foarte deprimata cand am urcat in ca­ mera mea sa ma schimb. “La dracu!” am gandit apoi. “Unde Ji-e spiritul de lupta? Fardcaza-te, pune-Ji trei pcrechi de gene false, §i du-te §i pune mana pe el!” Am imbracat o tunica scurta foarte simpli, din crcp cenu§iu, cu o curca lata. Cel pu^in aveam o talie pe care s-o pun in e v id en t, un lucru care ii lipsca lui Maggie. Mi-am netezit buclele. Eram mul^umita de felul in care aratam, dar era posibil sa fie doar meritul oglinzilor fami- liei Mulholland - atat de prafuitc, ca oricine i§i facea o

impresie buna despre infap§arca sa privindu-se in ele. intalnindu-ma in hoi cu Jack a fluierat admirativ.

- Oh, Doam ne! a exclam at

- Semeni cu o tanara grecoaica.

- Asta ce vrea sa insemne?

- Ca e§ti frumoasa §i extrem de tulburatoare.

Mi-a p3rut bine cand am v3zut rochia ro§ie pe care o purta Maggie, cumparata evident cu mult inainte sa se

- 87 -

(

Nora Roberts

)

^

ingra§e. Mai avea ciorapii negri din plasa, cureaua verde> $i ccrceii dc jad pc care le purtase §i cu o zi inainte.

- Cata elcganpU a luat-o Jack peste picior. Probabil

c5 a intrat la api. Maggie i-a aruncat o privire furioasa. In acel moment cineva a sunat la u§a. Jack s-a dus sa deschida §i a gasit in prag un om de la fisc, care voia sa discute cu Rose despre impozite. Avea o fapi palida §i bolnavicioasa, era aproape chel, iar cele cateva §uvi{e ramase erau pieptanate cu grija peste cap.

- Nu e cel mai potrivit moment, i-a spus Jack.

- Sigur ca este, 1-a contrazis o voce.

Rose cobora diafana scarile, intr-o rochie de catifea ncagra ce-i punea in evidenpi silucta frumoasa. in jurul gatului §i la urechi ii straluceau perle.

- Domnule Ramsbotham, i-a spus peceptorului luan-

du-i ambele maini, imi pare rSu ca nu v-am raspuns la scrisori, dar am fost plecata. Intrap sa bep ceva. Suntem pe punctul de a incepe o petrecere, trebuie neaparat s& s ta p §i dum neavoastrS . Jac k , scum pule, dom nul Ramsbothan dore§te un whisky mare. Ignorand privirea plina de oroare a lui Jack, 1-a tarat in sufragerie §i ni 1-a prezentat. Domnul Ramsbotham se inro§ise §i bolborosea ca trebuie s2 stea de vorba intre patru ochi cu Rose, situapa Hind destul de ccmplicata §i ca era a§tcptat acasa la cini.

- Prostii, prostii, i-a replicat Rose cu grape. Azi e

vineri. Un b&rbat trebuie sa se deconecteze dupa o sSptamana lunga. Trebuie sa va marturisesc ca sunt incan- tala c-ap trecut pe la noi in seara asta. §tiu ca suntep ama- tor dc curse §i chiar acum mi-a venit ideea ca ap putea sa , nc vindcp nigte ponturi pentru cea de m aine de la, V

y

- 88 -

^ f

Simfonia iubir il~")

Newcastle. lata §i bautura dumneavoastra. M ulpjmcsc Jack, scumpule. Puteai s i contezi pe ea ca o sa se descurce in astfel de situapi. In cateva secunde, domnul Ramsbotham era hipnotizat total. Se a§ezaser& amandoi pe canapca nas in nas, §i vorbeau despre curse. Jack §i Pendle discutau tot in legatura cu fabrica.

pahar intrepnandu-m a cu M aggie despre

muzica pop, iar in tirapul acesta o priveam pe indelete inccrcand sa evaluez concurcnja. Statea in faja lui Pendle §i i§i tot incruci§a picioarcle, in a§a fel incSt el sa-§i poata face o idee in privinja luciului mat al coapselor ci albe. Era scnzuala §i plina de ispite, nu chiar ceea ce mama ar numi o “doamna”, dar cine vrea sa fie o doamna cand

poate iradia atata for^a anim alica intr-un mod atat de nesanatos §i periculos? Sprc deosebire de Rose, ea nu flir- ta, nu-§i flutura genele §i nu-§i etala sanii. il fixa doar pc Pendle cu o privire fierbinte. Avcai sentimentul ca, daca ai trece prin faja ei, te-ar arde ca o raza laser. - Nu vreau s& m ai aud cS-m i spui doam na Mulholland, zicea Rose. Numcle meu e Rose, iar eu am si-p spun Arnold. Jack, nu e§ti atent deloc. Paharul lui Arnold e aproape gol. - Oh, Doamne, a suspinat Maggie pescuind un pumn de alune, aveam de gand sa pn o curS de sl&bire inainte de sosirea lui Ace. A§ vrea sa am §i eu un piept mic ca al tau, Pru. Ai mai pupne probleme cu hainele. “Ce ca^ea!” mi-am spus. Era clar ca o deranja totu§i faptul ca Jack se arata atat de prietenos fa|a de mine.

Sorbeam un

- 8 9 -

j

r - Crezi c-o sa ramana toata noaptea? i-am §optit lui Pcndle in timp ce cheliosul accepta cu entuziasm s3 i se umple paharul - A§a cred. Cel pujin o sa aiba Copeland cu cine

dansa.

cheliosul accepta cu entuziasm s3 i se umple paharul - A§a cred. Cel pujin o sa

- 9 0 -

y

C Sim fortia iu b irll

y —

Capitolul 6

A fost o petrecere ciudata. Jack a preparat o bautura infemala, pc bazS de coniac. DupS primul pahar am simpt ca ma-nalp Toata lumea parca hotarata sa bea cat putea de mult, inlr-un timp record. Ca s i n-aiba timp s i se plic- tiseascS, prcsupuncam. Doua ore mai tarziu, veselia era in toi.

Pendle se purta impccabil §i-mi umplea paharul tot timpul. Dar nu exista nici un mesaj in ochii lui, iar intr-ai lui Jack, dimpotriva, crau prea multe. Nu pierdea nici o ocazic s& ma ia de mana sau sa ma stranga de talie. De cate ori ridicam privirea, nu vedeam decat ochii lui neruginap, zambindu-mi. Clinchetul cuburilor de ghca^a in pahare se auzea necontenit. Convcrsapa dcvcnca din ce in ce mai extrava- ganta. Scrumicrelc se umpluscra §i dadcau pe dinafara. Zambcam format observand pasiunea repnuti de pe fa^a lui Pendle de cate ori i se adrcsa lui Maggie. Am discutat despre palarii cu una dintre partcnercle de bridge ale lui Rose.

Top ne im piedicam de Coleridge §i W ordsworth care plictisip sa mai latre de cate ori se auzea soneria, se ^intinsesera in faja caminului in care ardeau bu§teni. In

-91

-

(

\

camera era o caldura sufocanta, din cauza cS Rose, ingri r \ jorata c& profesorul Copeland s-ar putca sa nu aprecieze frigul din casele mari englezc§ti, daduse §i inc&lzirea cen- trala la maxim. Profesorul a ajuns t&rziu §i s-a oprit in prag privin- du-ne pe toji de sus, astfel incat toata lumea sa inccteze discupa §i sa se uite la el. - §tie cum sa-§i faca intrarea, a §optit Maggie. Purta o jacheta gri in patr5{ele, o cama§a albastra din dril cu guler rasfrant, cravata neagra tricotata, pantaloni gri din flanel §i o palarie imensa de fetru pe care-o lasase in hoi. Avea in jur de patruzeci §i cinci de ani §i era unul dintre acei intelectuali americani inalji, slabi §i colJuro§i care vorbesc incet §i taraganat de parca ar avea §oldul prins sub un stalp daramat. Subiectul lui favorit era fru- muse^ea civiliza^iilor antice. M-am convins ca el era barbatul pe care-1 vazusem de dimineaja strecurandu-se afara din casS in ciorapi. Rose 1-a adus imediat sa mi-1 prezinte. - §i Pru este scriitoare, 1-a pus la curent plina de grape. A§a ca o sa va injclegep bine. Profesorul Copeland, concentrat sa-§i aprindS o pipa oribilS, m-a intrebat cu ce mS ocup in acel moment. “Cu Pendle”, am fost tentata sa-i raspund, dar i-am zis ca nu sunt decat autoare de reclame §i in momentul de fa{a sunt prinsa intr-o campanie de publicitate pentru con- servele de piersici. - Sper ca nu din cele Sud-Africane? Mi-am inabugit un cascat §i am dal din cap in semn ca nu. Pufaind din pipa, profesorul Copeland mi-a spus ca . nu intalnise nici un autor de reclame care sa nu doreasca,

V

J

- 9 2 -

S im fom a tubtrn

v cu infocare sa devina scriitor §i ca era al naibii de sigur ca

avearn acasa, in vreun sertar, un roman neterminat. Inabu§indu-mi un alt cascat, 1-am intrebat la ce lucra in acel moment. Mi-a raspuns c i se documenta pentru un roman a carui acpune avea sa se petreaca in Africa, pe care o gisea interesanta din punct de vedere etnic, cat de sin g u ratica e v ia |a de scriito r, §i cum ren u n jase la invijim ant pentru ca era o munca prea epuizanta care nu-i

tra la la §i

permitea s i se conccntreze asupra scrisului. §i

tra la la. Doamne, era un monstru fara nici un pic de farmec. Cu coada ochiului am vazut-o pe Maggie aplecata peste canapea ca sa poata vorbi cu Pendle. Nu-mi pl&cea deloc felul in care il mangaia pe ceafa.

(

^

S ’

^

mine.

- Ce subiect

Imediat, profesorul §i-a fluturat un deget lung spre

tra tap in roman? 1-am intrebat.

- Nu, nu, mi-a spus cu ochii incre^iji de ccea ce-§i

inchipuia ca e un zambet fascinant. Prea multc subiecte mi-au fost §terpelite pana acum. §tiu ca n-ai face-o deli- berat, dar in mod sigur ai discuta despre asta cand te vei

intoarce la Londra. Ii cunosc pc autorii de reclame, sunt nigte vulturi.

- Sper ca ap incheiat o asigurare pentru pupnul pe

care 1-ap sens pana acum, i-am zis enervata.

- Hei, profesore, gole§te-p paharul, 1-a indem nat

Jack reugind sa umple paharul lui Copeland §i si-m i dea o palma peste fund in acelagi timp.

- Doar unul mic. In mod normal nu beau, pentru ca

alcoolul ip amorjegte simlurile, dar am avut o saptamani epuizanta §i cred ca am dreptul sa ma relaxez pupn in compania vinului §i a femeilor frumoase.

V

- 9 3 -

J

f

Nora Roberts

^

A fost intr-adevar seara lui Rose. Cu perceptorul,' amiralul Walker, Copeland §i alp desfranap batrani lup- tandu-se si-i intre in grapi, se simjea minunat. A pus la gramofon un disc vechi, “Night and Day” §i a inceput sa

danseze fluturandu-§i p g a re tu l in ritm ul m uzicii umpland podeaua de scrum.

- V enip, domnule amiral, a strigat vesela, haide si-nceapS balul!

Amiralul care avea o fa^a ro§ie §i un ras ca al lui Basil Brush, a fluierat de emope §i a strans-o pe Rose de- licat la piept, ca pe o punga cu oua.

§i

- Domnule amiral, daca v-a§ pne la ureche credep

c-a§ auzi marea? 1-a intrebat Rose batand din gene.

- Un bo§orog plicticos, a spus Copeland mu§cator,

observand c& am iralu lu i i

trancane§te-ntr-una despre convoaiele lui bleslemate. N-ar fi rau sa stau de vorbS cu el mai tirziu, poate obpn ni§te material. Am un personaj in roman care-i seamana, con­ servator inveterat. Era imposibil sa-1 faci pe Copeland sS vorbeascS §i despre altceva in a fa ri de propria persoana. Slava Domnului, cantecul s-a terminat §i Rose 1-a solicitat pen-

tru dansul urm ator. P erceptorul se ridicase §i el sS danseze. I§i scoase haina §i doua pete mari de transpirape ii udasera cama§a sub braje. O invartea ca la un concurs de dans pe una dintre partenerele de bridge ale lui Rose. Am ramas cu amiralul care spumega de furic privin- du-i pe Rose §i Copeland.

se accelerase re sp ira p a,

- Pacat ca nu mai

traiegte M ulholland sa-i vada,

mormaia. N-ar fi permis ca un fatalau ca asta sa intre in

casa lui. §i nici tanarul Ace, la drept vorbind. Cand se ,intoarce acasa?

v

- 9 4 -

y

^

C

Sim fonia iu b irfi

v

- Cred ca maine.

^

J

^

- E §i timpul. Casa asta s-a transformat intr-o ruina

de cand a plccat. E cel mai bun dintre top. Jack are farmecul lui, dar nu §tie sa-§i impuna voinfa. Cat despre Pcndle, e un individ rece; ip face impresia ca a donat prea

mult sange. Ar fi trebuit sa-1 apar pe Pendle, dar amiralul trecuse deja la Copeland.

- Nu i-ar fi dat voie unui molau ca &sta in casa lui, a bolborosit iar.

- Scrie o carte despre Africa, i-am spus.

- N-am fost niciodatA acolo. N-am avut chef. Numai

negri prin zona aia. N-am incredere in scriitora§ii a§tia. Tocmai am citit o biografie a lui Monty. Au scomit ca era homosexual, nenorocipi. Am incercat sa-i abat atenjia spre alt subiect, dar era ca §i cum ai fi incercat sa distrezi un caine legat in fa£a unui magazin, agteptand sa-i iasa stapana. Perceptorul, cu chelia stralucindu-i de sudoare, §i-a intrerupt dansul sa se servcasca cu ni§tc pate §i biscuip de pe masa. Prietcna lui Rose s-a folosit de ocazie ca sa-i scape din gheare.

- De unde naiba J-a mai scos Rose §i pe asta? ne-a

§optit ingrozitS. Am lasat-o sa discute problema cu amiralul §i m-am dus langa Pendle.

“Tu m-ai fScut sS te iubesc, eu nu voiam”, canta Al. Jolson.

 

-

Te distrezi bine? m-a intrebat Pendle cu un zambet

format