Sunteți pe pagina 1din 5

SC AGP VECTORIAL TRADE SRL

Alcool izopropilic
FISA DE SIGURANTA
1. Identificarea substantei / preparatului si societatii comerciale
1.1 Identificarea substantei sau preparatului
Denumire Alcool izopropilic
1.2 Utilizarea substantei/preparatului
Descriere / Utilizare industria cernelurilor, lichide de spalare si curatare parbrize
1.3 Identificarea societatii comerciale
Nume SC AGP VECTORIAL TRADE SRL
Adresa Dezrobirii, nr. 27, Craiova, Dolj
e-mail office@agpvectorial.ro
2. Compozitia/informatii despre ingrediente
Alcool izopropilic
Denumirea chimica 2-propanol
Sinonime
izopropanol, Alcool izopropilic
Formula chimica
C3H8O
Masa moleculara
60.10 g/mol
Continut:
> = 99.90%
CAS No :
67-63-0
INDEX No: 603-117-00-0
EC Nr. :200-661-7
Simboluri (s):
F, Xi
Fraza R:
R11, R 36, R 67
Fraze S
S2, S7/9, S16, S24/25, S26
Pentru mentionarea textului complet al frazelor S si R, vezi sectiunea 16
3. Identificarea pericolelor substantei/preparatului chimic periculos
Produsul este foarte inflamabil si iritant pentru ochi
Nu prezinta pericole pe termen lung pentru sol, datorita volatilitatii mari a produsului; este toxic pentru mediul
acvatic
Pericole asupra sanatatii: Efecte acute: leziuni ale pielii; Efecte cronice: La persoanele cu afectiuni pulmonare,
afectiuni ale ficatului si rinichilor, expunerea la alcool izopropilic
poate duce la agravarea acestor afectiuni.
Vaporii pot fi invizibili si mai grei decat aerul si se pot imprastia pe sol. La cresterea temperaturii apare pericol;
de explozie.
4. Masuri de prim ajutor:
La aparitia simptomelor de intoxicare se va solicita sfatul medicului. In cazul pierderii cunostintei nu se va
administra nimic pe cale orala.
OCHI: Vaporii cauzeaza iritatii ale ochilor. Contactul lichidului cu ochii poate provoca arsuri ale corneii, leziuni
insemnate ale ochilor. Spalati imediat si din abundenta cu apa
pentru cel putin 15 minute. Consultati imediat medicul.
PIELE: Cauzeaza iritatii ale pielii, iar la contactul prelungit poate duce la innrosirea, uscaciunea sau crapaturi ale
pielii. Cronic poate duce la dermatite. Scoateti hainele
contaminate si faceti dus. Consultati imediat medicul. Spalati hainele contaminate inainte de utilizare.
INHALARE: Produce iritatii ale tractului respirator. Expunerea la concentratii mari de vapori creeaza efect
narcotic ducand la simptome de ameteala, dureri de cap, inconstienta
si chiar moartea. Duceti persoana intr-o zona aerisita, daca respiratia este anevoiasa faceti respiratie artificiala.
Chemati imediat medicul.
INGERARE: Dureri abdominale, greata, varsaturi, crampe, diaree. In cazul inghitirii unei cantitati mari poate
provoca inconstienta sau moarte. Consultati imediat medicul. Nu
produceti voma. Nu administrati nimic pe cale orala daca nu sunteti autorizati de medic.
5. Masuri anti incendiu:
INFORMATII GENERALE
Produsul este inflamabil. De asemenea, vaporii produslui sunt inflamabili si sunt mai grei decat aerul ceea ce
poate duce, in cazul unui incendiu, la intoarcerea lor catre sursa
de foc si la reizbucnirea flacarii.
Temperatura de inflamabilitate
13 C DIN 51755 Partea I
Temperatura de autoaprindere
425 C
Limite de explozie inferioara:
2 % (V)
superioara:
12 % (V)

SC AGP VECTORIAL TRADE SRL


Mijloce de stingere a incendiilor
Extinctorul poate fi prevazut cu : spuma rezistenta la alcool, pulbere uscata, dioxid de carbon. (CO)
Mijloace de stingere care nu trebuie folosite Apa
Alte indicatii
In timpul unui incendiu puteti folosi apa pentru racirea containerelor, rezervoarelor apropiate de zona
incendiului.
Echipament de protectie special pentru pompieri In caz de incendiu se recomanda utilizarea echipamentului
complet de protectie, si a aparatelor de respirat aprobate NIOSH,
cu masti de fata complete.
Clasificare NFPA Sanatate 1 Inflamabilitate 3 Stabilitate 0
6. Masuri in caz de scurgere accidentala a produsului
Indicatii generale
Utilizati echipament personal de protectie. Nu respirati vaporii, departati-va de sursa de incendiu, nu fumati si
asigurati o ventilatie adecvata.
Precautii privind mediu
A se evita raspandirea substantei in sol sau in sursele de apa.
Metode de spalare (curatare)
A se folosi pentru imbibare materiale absorbante inerte ( nisip, silicagel, rumegus ) si a se plasa in containere
speciale de evacuare in acord cu regulamentele locale/nationale.
A se evita scurgerea produsului sau a materialelor contaminate cu produs in sursele de apa sau canalizare. In
timpul operatiunilor de eliminare, nu folositi scule si echipamente
care pot genera scantei.
7. Manipulare si depozitare
Masuri de protectie la manipulare
A se purta echipament de protectie personala. A se asigura o ventilatie corespunzatoare, a nu se fuma, a sta
departe de sursa de incendiu. Vaporii sunt mai grei decat aerul si
se pot raspandi de-a lungul pardoselii. Containerele golite de produs pot contine urme care pot duce la accidente.
De aceea se pastreaza containerele bine inchise, ferite de
surse de incalzire, flacara, scantei, radiatii solare.A nu se taia, gauri, presuriza recipientele golite si necuratate de
produs.
Depozitare
Produsul va fi pastrat in ambalajul original si va fi depozitat in spatii curate, aerisite, ferite de surse de foc,
radiatii solare si intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5 si 25 C.
Instalatiile electrice se recomanda a fi antiex. Daca depozitarea se face in depozite mai mari, acestea vor fi
obligatoriu prevazute cu paratraznete si vane de captare.
Utilizare (utilizari) specifice
- in industria medicamentelor ca ingredient si solvent;
- la fabricarea anvelopelor in procesul de gonflare;
- la fabricarea lacurilor si vopselelor ca solvent;
- la fabricarea produselor cosmetice;
- in industria usoara si electrotehnica;
- ca solvent pentru uleiuri naturale, alcaloizi, gume, rasini;
- ca agent de extractie a parfumurilor;
- ca umectant pentru nitroceluloza;
- ca ingredient in detergenti si in crema de ghete;
- ca anticongelant in combustibili lichizi;
- ca agent de deshidratare si degivrare.
8. Controlul expunerii / Protectie individuala
8.1 Valori limite de expunere
Legislatie nationala

Limita maxima admisibila

200 mg / mc [ 8 ore ] 500 mg/mc [15


ore][Anexa 31 la Norme Generale
deProtectia Muncii ] .

Norme internationale

Valori limita la expunere

PEL: 400 ppm 8 h


NIOSH: 400 ppm 10 h; 500 ppm 15
min.
ACGIH: 200 ppm 8 h; 400 ppm SREL
(limita

SC AGP VECTORIAL TRADE SRL


expunerii de scurta durata
A4 nu este clasificat drept cancerigen
Nu afecteaza reproducerea
Controlul expunerii

Controlul expunerii ocupationale


Se va face cu respectarea
normelor de protectie
individuala pentru
produse inflamabile.

Controlul expunerii

9. Proprietati fizice si chimice


Culoare
Miros
pH
Punct de congelare
Punct de fierbere:
Punctul de aprindere:
Temperatura de autoaprindere:
Limita inferioara de explozie:
Limita superioara de explozie:
Presiunea de vapori
Densitate:
Solubilitatea:
Solubilitatea in apa:
Vascozitate dinamica

Respiratie: A se asigura o ventilatie


corespunzatoare. In cazul
ventilatiei insuficiente, in locuri unde
exista mirosuri neplacute
sau unde este fum sau ceata, a se
purtata echipament respirator
adecvat cu filtru tip A sau un filtru
apropiat (A-P2 sau ABEK P2).
Protectia mainilor: Se folosesc:
manusi rezistente la solventi pentru
contactul permanent,
realizate din cauciuc nitrilic sau latex
nitrilic (rezistenta in timp = 480 min;
grosimea materialului 0,35 mm); sau
din
cauciuc butilic, rezistenta in timp = 480
min, grosimea materialului 0,5 mm;
manusi pentru protectia impotriva
stropirii realizate din policloropen
(rezistenta
in timp = 240 min; grosimea
materialului 0,5 mm) manusi
inadecvate: cauciuc
natural, latex natural, polivinilclorura.
Protectia ochilor: Se folosesc ochelari
de protectie bine fixati.
Protectia pielii: A se evita contactul cu
alcoolul izopropilic. Se utilizeaza
manusi
si haine de protectie. Toata
imbracamintea de protectie trebuie sa
fie curata,
disponibila in fiecare zi, si sa fie
utilizata inainte de inceperea
lucrului.Materiale
recomandate pentru echipamentul de
protectie: neopren si nitril cauciuc.
Se vor respecta prevederile HG
699/2003 cu modificarile si
completarile
ulterioare, privind reducerea emisiilor
de compusi
organici volatili

lichid incolor
alcoolic
Nu este aplicabil
-89 C (185 K
82-83 o C 1,013 hPa; DIN 53171
13 C;
425 C
2 % (V)
12 % (V)
42hPA; 20 C
0,784-0,786 g/cm 3 ; 20 C DIN 51757
Miscibil cu majoritatea solventilor organici.
Complet miscibil.
2.5 mPas; 20 C

SC AGP VECTORIAL TRADE SRL

10. Stabilitate si reactivitate


Stabilitate :
In conditii normale de manipulare si stocare produsul este stabil. In contact cu aerul vaporii pot forma amestecuri
explozive. Vaporii sunt mai grei decat aerul, ceea ce
favorizeaza aprinderea de la distanta a produslui.
Conditii de evitat
A se evita toate posibilelele surse de incendiu (flacara sau scantei).
Materiale de evitat
Agenti de oxidare: perclorati, peroxizi, permanganati, nitrati, cloruri, bromuri, fluoruri.
Acizi tari: clorhidric, sulfuric, azotic. Halogeni, aluminiu, acetaldehide si izocianati.
Produse de descompunere periculoase
Nu se descompune termic daca este utilizat conform instructiunilor.
11. Informatii toxicologice
Toxicitate orala acuta:
Alcool izopropilic: LD50 sobolani: > 2,000mg/kg (valori din literatura).
Toxicitate acuta la inhalare:
Alcool izopropilic: LD50 sobolani:>16,000 ppm/8h
Toxicitate acuta dermala:
Alcool izopropilic: LD 50 iepuri: >2,000 mg/kg (valori din literatura).
Iritarea pielii
Alcool izopropilic: iepuri: nu este iritant; (valori din literatura).
Iritarea ochilor
Alcool izopropilic: iepuri: ititant.
Genotoxicitate in vitro
Alcool izopropilic: nu este mutagenic. (testul Ames)
Cai primare de intrare in organism Inhalare, contact cu pielea si ochii.
Simptome:
Expunerea pe termen scurt poate duce la iritatii ale ochilor, ale pielii si a cailor respirator
Expunerea la concentratii mari de vapori de produs creeaza efect narcotic, ducand la simptome de ameteala,
dureri de cap, inconstienta si chiar moartea.
Carcinogeneza: produsul nu este desemnat drept substanta cancerigena, mutagena sau periculoasa pentru
reproducere.
12. Informatii ecologice
Ecotoxicitatea Toxicitatea la peste: LC50 Leuciscus idus melanotus: > 100 mg/l; 48 h (valori din literatura).
Toxicitatea la daphnia: EC50 Daphnia magna: > 100 mg/l; 48 h (valori din literatura).
Toxicitatea la alge:
EC50 Scenedesmus subspicatus: > 100 mg/l 72 h (valori din literatura).
Mobilitatea
Date privind potentialul (componentilor preparatului) de a ajunge, daca sunt evacuati in mediu,
in panza de apa freatica sau departe de loculevacuarii: repartitia produsului: - nu sunt date cunoscute;
Persistenta si
degradabilitatea
Rapid biodegradabil: > 70 %: 10 d; (valori din literatura).
Potentialul bioacumulator Datele privind potentialul de a se acumula in masa biotica si de trecere in lantul
trofic: nu este de asteptat o bioacumulare: nu sunt date cunoscute
Alte efecte adverse: Nu sunt date cunoscute.
13. Masuri privind evacuarea substantei/preparatului chimic periculos
Produsul
Depozitati deseurile de produs in containere speciale depozitate in conditii de siguranta.
Distrugerea acestora se face in conformitate cu legislatia nationala si dispozitiilor locale.
Incinerarea este metoda de eliminare recomandata. A nu se arunca deseurile de produs in
sursele de apa sau la canalizare.
Ambalajul
contaminat
Ambalajul contaminat trebuie golit, si, dupa ce a fost curatat corespunzator, returnat pentru
reutilizare.Ambalajele care contin rest de produs sau nu au fost curatite, trebuiesc depozitate in
aceleasi conditii ca si produsul. Altfel, resturile de produs din ambalaj pot genera accidente. Nu
gauriti, taiati, expuneti la surse de foc, radiatii solare, scantei astfel de ambalaje.
14. Informatii despre transport
Tip de reglementare
UN Denumirea expeditiei Clasa Grupa de ambalare Informatii aditionale
ADR/RID
1219 Alcool izopropilic 3
33 Nr. CEFIC 30G30.
ADN 1219
Alcool izopropilic
3
IMDG
1219 Alcool izopropilic
3.2
II
IATA 1
219 Alcool izopropilic
3
II
-

15. Informatii privind reglementarile specifice aplicabile

SC AGP VECTORIAL TRADE SRL


Etichetarea
Simbol
R-fraze

S fraze

Clasificarea si etichetarea se face in acord cu legislatia nationala : OUG 200/2000 si HG


451/2001. Etichetarea conform cu directiva EEC : Conform anexa 1 al Dir. 67/548 EEC
F: Foarte inflamabil
Xi: Iritant
R11: Foarte inflamabil.
R36: Iritant pentru ochi.
R67: Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenta si ameteala.
S2:
A nu se lasa la indemana copiilor.
S7/9: A se pastra containerul/recipientul inchis ermetic.
S16:
A se pastra departe de orice flacara sau sursa de scntei Fumatul interzis.
S24/25: A se evita contactul cu pielea/ochii.
S26:
La contactul cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.

16. Alte informatii


Textul frazelor R

R11: Foarte inflamabil


R36: Iritant pentru ochi
R67: Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenta si
ameteala.

Recomandari pentru pregatirea personalului

Cursuri ADR; instruirea personalului; personal calificat:


CONSILIER DE SIGURANTA.
Se recomanda evitarea manipularii, ambalarii si transportul
produsului in zilele (sau intervalele orare) cu temperaturi
foarte ridicate.

Restrictii recomandate pentru utilizare

Conform normelor legislative.

Alte informatii (referinte scrise si/sau punctul de contact


tehnic)

Produsul a fost ambalat si etichetat conform legislatiei in


vigoare:
Legea 451/2001 - pentru aprobarea O.U.G.200/2000 privind
clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor
si preparatelor chimice periculoase.
HG 92/2003 - pentru aprobarea Normelor metodologice
privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor
chimice periculoase.
Marin Lepadatu-Transportul rutier de marfuri periculoase
vol.I, II.
Anexa 5. Ghidul pentru intocmirea fiselor tehnice de
securitate.

Surse ale celor mai importante date


utilizate la intocmirea fisei tehnice de
securitate.

Fisa tehnica de securitate STERA CHEMICALS Versiunea


4.
Fisa tehnica de securitate furnizor, Versiunea 5.
IUCLID substance ID EINECS Plus 2001:1

Editia

Data emiterii

30.07.2007

Aceasta fisa tehnica de securitate este in concordanta cu OU 200/2000, 460/1992, 92/2003 anexa 5.
Informatiile din Fisa tehnica de securitate sunt furnizate conform cunostintelor si informatiilor detinute de noi si
conform informatiilor provenite de la producator. Informatiile
furnizate sunt concepute reprezinta un ghid pentru a respecta conditiile de manipulare in siguranta,
utilizare,procesare, stocare, transport sui nu reprezinta o garantie sau o
specificatie de calitate. Informatiile mentionate sunt valabile numai pentru materialul de mai sus si nu sunt
valabile pentru alte produse sau combinatii cu alte materiale sau alte procese, nespecificate in text.
Aceasta fisa tehnica de securitate contine numai informatii relevante, de siguranta si nu reprezinta informatii sau
specificatii tehnice ale produselor.