Sunteți pe pagina 1din 5

SC AGP VECTORIAL TRADE SRL

Alcool izopropilic FISA DE SIGURANTA

1.

Identificarea substantei / preparatului si societatii comerciale

1.1

Identificarea substantei sau preparatului

Denumire Alcool izopropilic

1.2 Utilizarea substantei/preparatului

Descriere / Utilizare industria cernelurilor, lichide de spalare si curatare parbrize

1.3 Identificarea societatii comerciale

Nume SC AGP VECTORIAL TRADE SRL Adresa Dezrobirii, nr. 27, Craiova, Dolj e-mail office@agpvectorial.ro

2. Compozitia/informatii despre ingrediente

Alcool izopropilic

Denumirea chimica

2-propanol

Sinonime

izopropanol, Alcool izopropilic

 

Formula chimica

C3H8O

Masa moleculara

60.10 g/mol

Continut:

> = 99.90%

CAS – No :

67-63-0

INDEX – No:

603-117-00-0

EC – Nr. :200-661-7

Simboluri (s):

F, Xi

Fraza R:

R11, R 36, R 67

Fraze S

S2, S7/9, S16, S24/25, S26

Pentru mentionarea textului complet al frazelor S si R, vezi sectiunea 16

3. Identificarea pericolelor substantei/preparatului chimic periculos

Produsul este foarte inflamabil si iritant pentru ochi Nu prezinta pericole pe termen lung pentru sol, datorita volatilitatii mari a produsului; este toxic pentru mediul acvatic Pericole asupra sanatatii: Efecte acute: leziuni ale pielii; Efecte cronice: La persoanele cu afectiuni pulmonare, afectiuni ale ficatului si rinichilor, expunerea la alcool izopropilic poate duce la agravarea acestor afectiuni. Vaporii pot fi invizibili si mai grei decat aerul si se pot imprastia pe sol. La cresterea temperaturii apare pericol; de explozie.

4. Masuri de prim ajutor:

La aparitia simptomelor de intoxicare se va solicita sfatul medicului. In cazul pierderii cunostintei nu se va administra nimic pe cale orala. OCHI: Vaporii cauzeaza iritatii ale ochilor. Contactul lichidului cu ochii poate provoca arsuri ale corneii, leziuni insemnate ale ochilor. Spalati imediat si din abundenta cu apa pentru cel putin 15 minute. Consultati imediat medicul. PIELE: Cauzeaza iritatii ale pielii, iar la contactul prelungit poate duce la innrosirea, uscaciunea sau crapaturi ale pielii. Cronic poate duce la dermatite. Scoateti hainele contaminate si faceti dus. Consultati imediat medicul. Spalati hainele contaminate inainte de utilizare. INHALARE: Produce iritatii ale tractului respirator. Expunerea la concentratii mari de vapori creeaza efect narcotic ducand la simptome de ameteala, dureri de cap, inconstienta si chiar moartea. Duceti persoana intr-o zona aerisita, daca respiratia este anevoiasa faceti respiratie artificiala. Chemati imediat medicul. INGERARE: Dureri abdominale, greata, varsaturi, crampe, diaree. In cazul inghitirii unei cantitati mari poate provoca inconstienta sau moarte. Consultati imediat medicul. Nu produceti voma. Nu administrati nimic pe cale orala daca nu sunteti autorizati de medic.

5. Masuri anti incendiu:

INFORMATII GENERALE Produsul este inflamabil. De asemenea, vaporii produslui sunt inflamabili si sunt mai grei decat aerul ceea ce poate duce, in cazul unui incendiu, la intoarcerea lor catre sursa de foc si la reizbucnirea flacarii.

Temperatura de inflamabilitate Temperatura de autoaprindere Limite de explozie inferioara:

superioara:

13 °C DIN 51755 Partea I 425 °C 2 % (V) 12 % (V)

SC AGP VECTORIAL TRADE SRL

Mijloce de stingere a incendiilor

Extinctorul poate fi prevazut cu : spuma rezistenta la alcool, pulbere uscata, dioxid de carbon. (CO) Mijloace de stingere care nu trebuie folosite Apa Alte indicatii

In timpul unui incendiu puteti folosi apa pentru racirea containerelor, rezervoarelor apropiate de zona

incendiului. Echipament de protectie special pentru pompieri In caz de incendiu se recomanda utilizarea echipamentului

complet de protectie, si a aparatelor de respirat aprobate NIOSH, cu masti de fata complete. Clasificare NFPA Sanatate 1 Inflamabilitate 3 Stabilitate 0

6. Masuri in caz de scurgere accidentala a produsului

Indicatii generale

Utilizati echipament personal de protectie. Nu respirati vaporii, departati-va de sursa de incendiu, nu fumati si asigurati o ventilatie adecvata. Precautii privind mediu

A se evita raspandirea substantei in sol sau in sursele de apa.

Metode de spalare (curatare)

A se folosi pentru imbibare materiale absorbante inerte ( nisip, silicagel, rumegus ) si a se plasa in containere

speciale de evacuare in acord cu regulamentele locale/nationale.

A se evita scurgerea produsului sau a materialelor contaminate cu produs in sursele de apa sau canalizare. In

timpul operatiunilor de eliminare, nu folositi scule si echipamente

care pot genera scantei.

7. Manipulare si depozitare

Masuri de protectie la manipulare

A se purta echipament de protectie personala. A se asigura o ventilatie corespunzatoare, a nu se fuma, a sta

departe de sursa de incendiu. Vaporii sunt mai grei decat aerul si

se pot raspandi de-a lungul pardoselii. Containerele golite de produs pot contine urme care pot duce la accidente. De aceea se pastreaza containerele bine inchise, ferite de

surse de incalzire, flacara, scantei, radiatii solare.A nu se taia, gauri, presuriza recipientele golite si necuratate de produs.

Depozitare

Produsul va fi pastrat in ambalajul original si va fi depozitat in spatii curate, aerisite, ferite de surse de foc, radiatii solare si intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5 si 25 °C.

Instalatiile electrice se recomanda a fi antiex. Daca depozitarea se face in depozite mai mari, acestea vor fi obligatoriu prevazute cu paratraznete si vane de captare. Utilizare (utilizari) specifice

- in industria medicamentelor ca ingredient si solvent;

- la fabricarea anvelopelor in procesul de gonflare;

- la fabricarea lacurilor si vopselelor ca solvent;

- la fabricarea produselor cosmetice;

- in industria usoara si electrotehnica;

- ca solvent pentru uleiuri naturale, alcaloizi, gume, rasini;

- ca agent de extractie a parfumurilor;

- ca umectant pentru nitroceluloza;

- ca ingredient in detergenti si in crema de ghete;

- ca anticongelant in combustibili lichizi;

- ca agent de deshidratare si degivrare.

8. Controlul expunerii / Protectie individuala

8.1 Valori limite de expunere

Legislatie nationala

Limita maxima admisibila

200 mg / mc [ 8 ore ] 500 mg/mc [15 ore][Anexa 31 la Norme Generale deProtectia Muncii ] .

Norme internationale

Valori limita la expunere

PEL: 400 ppm 8 h NIOSH: 400 ppm 10 h; 500 ppm 15 min. ACGIH: 200 ppm 8 h; 400 ppm SREL (limita

SC AGP VECTORIAL TRADE SRL

   

expunerii de scurta durata A4 nu este clasificat drept cancerigen Nu afecteaza reproducerea

Controlul expunerii

Controlul expunerii ocupationale

Respiratie: A se asigura o ventilatie corespunzatoare. In cazul ventilatiei insuficiente, in locuri unde exista mirosuri neplacute sau unde este fum sau ceata, a se

purtata echipament respirator adecvat cu filtru tip A sau un filtru apropiat (A-P2 sau ABEK P2). Protectia mainilor: Se folosesc:

Se va face cu respectarea normelor de protectie individuala pentru produse inflamabile.

manusi rezistente la solventi pentru contactul permanent, realizate din cauciuc nitrilic sau latex nitrilic (rezistenta in timp = 480 min; grosimea materialului 0,35 mm); sau din cauciuc butilic, rezistenta in timp = 480 min, grosimea materialului 0,5 mm; manusi pentru protectia impotriva stropirii realizate din policloropen (rezistenta in timp = 240 min; grosimea materialului 0,5 mm) manusi inadecvate: cauciuc natural, latex natural, polivinilclorura. Protectia ochilor: Se folosesc ochelari de protectie bine fixati. Protectia pielii: A se evita contactul cu alcoolul izopropilic. Se utilizeaza manusi si haine de protectie. Toata imbracamintea de protectie trebuie sa fie curata, disponibila in fiecare zi, si sa fie utilizata inainte de inceperea lucrului.Materiale recomandate pentru echipamentul de protectie: neopren si nitril cauciuc.

 

Controlul expunerii

Se vor respecta prevederile HG 699/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, privind reducerea emisiilor de compusi organici volatili

9. Proprietati fizice si chimice Culoare Miros pH Punct de congelare Punct de fierbere:

lichid incolor alcoolic Nu este aplicabil -89 °C (185 K 82-83 o C 1,013 hPa; DIN 53171

Punctul de aprindere:

13 C;

Temperatura de autoaprindere:

425 C

Limita inferioara de explozie:

2 % (V)

Limita superioara de explozie:

12 % (V)

Presiunea de vapori Densitate:

42hPA; 20 C 0,784-0,786 g/cm 3 ; 20 C DIN 51757

Solubilitatea:

Miscibil cu majoritatea solventilor organici.

Solubilitatea in apa:

Complet miscibil.

Vascozitate dinamica

2.5 mPas; 20 C

SC AGP VECTORIAL TRADE SRL

10. Stabilitate si reactivitate

Stabilitate :

In conditii normale de manipulare si stocare produsul este stabil. In contact cu aerul vaporii pot forma amestecuri

explozive. Vaporii sunt mai grei decat aerul, ceea ce favorizeaza aprinderea de la distanta a produslui. Conditii de evitat

A se evita toate posibilelele surse de incendiu (flacara sau scantei).

Materiale de evitat Agenti de oxidare: perclorati, peroxizi, permanganati, nitrati, cloruri, bromuri, fluoruri. Acizi tari: clorhidric, sulfuric, azotic. Halogeni, aluminiu, acetaldehide si izocianati. Produse de descompunere periculoase Nu se descompune termic daca este utilizat conform instructiunilor.

11. Informatii toxicologice

Toxicitate orala acuta:

Toxicitate acuta la inhalare:

Toxicitate acuta dermala:

Iritarea pielii Iritarea ochilor Genotoxicitate in vitro

Cai primare de intrare in organism

Simptome:

Expunerea la concentratii mari de vapori de produs creeaza efect narcotic, ducand la simptome de ameteala,

dureri de cap, inconstienta si chiar moartea. Carcinogeneza: produsul nu este desemnat drept substanta cancerigena, mutagena sau periculoasa pentru reproducere.

Alcool izopropilic: LD50 sobolani: > 2,000mg/kg (valori din literatura). Alcool izopropilic: LD50 sobolani:>16,000 ppm/8h Alcool izopropilic: LD 50 iepuri: >2,000 mg/kg (valori din literatura). Alcool izopropilic: iepuri: nu este iritant; (valori din literatura). Alcool izopropilic: iepuri: ititant. Alcool izopropilic: nu este mutagenic. (testul Ames) Inhalare, contact cu pielea si ochii.

Expunerea pe termen scurt poate duce la iritatii ale ochilor, ale pielii si a cailor respirator

12. Informatii ecologice

Ecotoxicitatea

Toxicitatea la daphnia:

Toxicitatea la alge:

Mobilitatea

in panza de apa freatica sau departe de loculevacuarii: repartitia produsului: - nu sunt date cunoscute;

Toxicitatea la peste: LC50 Leuciscus idus melanotus: > 100 mg/l; 48 h (valori din literatura).

EC50 Daphnia magna: > 100 mg/l; 48 h (valori din literatura). EC50 Scenedesmus subspicatus: > 100 mg/l 72 h (valori din literatura).

Date privind potentialul (componentilor preparatului) de a ajunge, daca sunt evacuati in mediu,

Persistenta si

degradabilitatea

Rapid biodegradabil: > 70 %: 10 d; (valori din literatura).

Potentialul bioacumulator Datele privind potentialul de a se acumula in masa biotica si de trecere in lantul trofic: nu este de asteptat o bioacumulare: nu sunt date cunoscute Alte efecte adverse: Nu sunt date cunoscute.

13. Masuri privind evacuarea substantei/preparatului chimic periculos

Produsul

Depozitati deseurile de produs in containere speciale depozitate in conditii de siguranta. Distrugerea acestora se face in conformitate cu legislatia nationala si dispozitiilor locale. Incinerarea este metoda de eliminare recomandata. A nu se arunca deseurile de produs in sursele de apa sau la canalizare.

Ambalajul

contaminat

Ambalajul contaminat trebuie golit, si, dupa ce a fost curatat corespunzator, returnat pentru reutilizare.Ambalajele care contin rest de produs sau nu au fost curatite, trebuiesc depozitate in aceleasi conditii ca si produsul. Altfel, resturile de produs din ambalaj pot genera accidente. Nu gauriti, taiati, expuneti la surse de foc, radiatii solare, scantei astfel de ambalaje.

14. Informatii despre transport

Tip de reglementare

UN Denumirea expeditiei

Clasa

3

3

3.2

Grupa de ambalare Informatii aditionale

II

ADR/RID

1219 Alcool izopropilic

33 Nr. CEFIC 30G30.

ADN 1219

Alcool izopropilic

IMDG

1219 Alcool izopropilic

- -

IATA 1

219 Alcool izopropilic

3

II

-

15. Informatii privind reglementarile specifice aplicabile

SC AGP VECTORIAL TRADE SRL

Etichetarea

Clasificarea si etichetarea se face in acord cu legislatia nationala : OUG 200/2000 si HG

Simbol

451/2001. Etichetarea conform cu directiva EEC : Conform anexa 1 al Dir. 67/548 EEC F: Foarte inflamabil Xi: Iritant

R-fraze

R11:

Foarte inflamabil.

R36:

Iritant pentru ochi.

R67:

Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenta si ameteala.

S – fraze

S2:

A nu se lasa la indemana copiilor.

S7/9:

A se pastra containerul/recipientul inchis ermetic.

S16:

A se pastra departe de orice flacara sau sursa de scântei – Fumatul interzis.

S24/25: A se evita contactul cu pielea/ochii.

S26:

La contactul cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un

16. Alte informatii

specialist.

Textul frazelor R

R11: Foarte inflamabil R36: Iritant pentru ochi R67: Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenta si ameteala.

Recomandari pentru pregatirea personalului

Cursuri ADR; instruirea personalului; personal calificat:

CONSILIER DE SIGURANTA. Se recomanda evitarea manipularii, ambalarii si transportul produsului in zilele (sau intervalele orare) cu temperaturi foarte ridicate.

Restrictii recomandate pentru utilizare

Conform normelor legislative.

Alte informatii (referinte scrise si/sau punctul de contact tehnic)

Produsul a fost ambalat si etichetat conform legislatiei in vigoare:

Legea 451/2001 - pentru aprobarea O.U.G.200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase. HG 92/2003 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase. Marin Lepadatu-Transportul rutier de marfuri periculoase vol.I, II. Anexa 5. Ghidul pentru intocmirea fiselor tehnice de securitate.

Surse ale celor mai importante date utilizate la intocmirea fisei tehnice de securitate.

Fisa tehnica de securitate STERA CHEMICALS Versiunea

4.

Fisa tehnica de securitate furnizor, Versiunea 5.

 

IUCLID substance ID EINECS – Plus 2001:1

Editia

5

Data emiterii

30.07.2007

Aceasta fisa tehnica de securitate este in concordanta cu OU 200/2000, 460/1992, 92/2003 anexa 5. Informatiile din Fisa tehnica de securitate sunt furnizate conform cunostintelor si informatiilor detinute de noi si conform informatiilor provenite de la producator. Informatiile furnizate sunt concepute reprezinta un ghid pentru a respecta conditiile de manipulare in siguranta, utilizare,procesare, stocare, transport sui nu reprezinta o garantie sau o specificatie de calitate. Informatiile mentionate sunt valabile numai pentru materialul de mai sus si nu sunt valabile pentru alte produse sau combinatii cu alte materiale sau alte procese, nespecificate in text. Aceasta fisa tehnica de securitate contine numai informatii relevante, de siguranta si nu reprezinta informatii sau specificatii tehnice ale produselor.