Sunteți pe pagina 1din 10

Studenti: Albu Alexandra-Simona

Axinte Georgiana
Cilta GeaninaRoxana
Bilteanu Irinel-Bogdan

1. PREZENTAREA GRUPULUI DE SOCIETATI


Societatea Nationala "Nuclearelectrica" S.A. (SNN SA) este o companie de stat
nfiinat n 1998 prin reorganizarea RENEL. Societatea se afl sub
autoritatea Ministerului Economiei i Finanelor, statul deinnd 88,7% din
aciuni.
Societatea are dou sucursale:

Sucursala CNE Cernavod, exploateaz Unitile 1 si 2 de la CNE


Cernavod precum i serviciile auxiliare;
Fabrica de Combustibil Nuclear (FCN) Piteti.

Infiintarea Energonuclear S.A., societate a carei misiune este dezvoltarea


proiectului de realizare a Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda, s-a realizat prin
promovarea unei structuri de actionariat in care SNN sa detina o cota de
participare de 51% din capitalul social. Conform Acordului de Investitii in baza
caruia a fost infiintat EN, semnat in 25 decembrie 2008 si aprobat prin HG nr.
1565/2008, structura initiala de actionariat a fost : SNN 51%, RWE, GDF Suez,
ENEL si CEZ cate 9,15%, iar ArcelorMittal si Iberdrola cate 6,2%. Dupa
retragerea din Proiect a actionarilor CEZ (la data de 30 decembrie 2010) si
RWE, GDF Suez si Iberdrola (la data de 28 februarie 2011), SNN a dobandit,
prin contracte de cesiune de actiuni, cota cumulata detinuta de acestia in
cadrul EN, ajungand, ca urmare a acestor operatiuni, sa detina la 1 ianuarie
2013 o cota de 84,65% din capitalul social al Energonuclear. La 31 decembrie
2013, capitalul social al EN este integral varsat, iar structura actionariatului
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului este urmatoarea:
-Societatea Nationala Nuclearelectrica SA detine 31.409.408 actiuni, respectiv
84,65%
-ArcelorMittal Galati SA detine 2.300.511 actiuni, respectiv 6,2%
-Enel Investment Holding BV detine 3.395.110 actiuni, respectiv 9,15%
Capitalul social al societatii EN la 31.12.2013 este de 146.152.998,73 lei,
reprezentand echivalentul a 35.000.000 EURO. Capitalul social este impartit in
37.105.029 actiuni nominative cu valoarea nominala de 3,9389 RON pe
aciune.

2. ANALIZA POZITIEI FINANCIARE LA NIVELUL GRUPULUI


DE SOCIETATI
Analiza patrimoniului net al grupului
Patrimoniul net al grupului de societati reflecta activele grupului
negrevate de datorii.
Png=[(Active totale ale societatii mama titluri de participare a societatii
mama la societatile din perimetru de consolidare)-Datoriile totale din bilantul
societatii mama] + Cota-parte din capitalul propriu al societatilor din perimetru
de consolidare detinute de societatea mama
Png=[(9.865.900.389141.666.101)-2.377.645.256] + Cota-parte din capitalul
propriu al societatilor din perimetru de consolidare detinute de societatea
mama

Pentru a putea analiza pozitia fianciara a grupului avem nevoie de un


bilant consolidat.
ACTIV
2014
7.928.119.6
98

2013
8.192.667.2
98

94.579.281

97.861.128

8.022.698.9
79

8.290.528.4
26

31.442.715

704.525.705

Creante

258.863.631

208.232.485

Stocuri

397.664.374

386.296.868

1.158.859.6

751.247.612

Imobilizari
corporale
Imobilizari
necorporale
ACTIVE
IMOBILIZATE
Investitii
financiare

Disponibilita

Capital
propriu
Provizioane
pentru
riscuri si
cheltuieli >
1 an
Datorii > 1
an
Capital
permanent
Provizioane
pentru
riscuri si
cheltuieli
<1an
Datorii pe
termen
scurt
din care

PASIV
2014
7.491.602.4
95

2013
7.721.382.1
38

1.899.193.6
68
9.390.796.1
63

2.096.401.1
63
9.817.783.3
01

478.733.220

1.905.688.2
74
1.382.640.4

ti

datorie
aferenta
trasnferului
de active

84

Active de
transferat
ACTIVE
CIRCULANTE
TOTAL
ACTIV

1.846.830.4
04
9.869.529.
383

1.382.640.4
79
3.432.943.1
49
11.723.471
.575

TOTAL
PASIV

79

9.869.529.
383

11.723.471
.575

Analiza ratelor de structura financiara


Ratele de structura a bilantului reflecta structura financiara a grupului si
se defineste prin proportiile posturilor din activul si pasivul bilantului in raport
cu totalul acestuia.
Ratele de structura a activului reflecta apartenenta sectoriala si depend
de natura activitatii intreprinderii, astfel:
N
R.
1
1.
1
1.
2
2
2.
1
2.
2
2.
3
2.
4

Rate de structura ale


activului
Rata activelor imobilizate Rai
Rata imobilizarilor corporale
Ric
Rata imobilizarilor
necorporale Rin
Rata activelor circulante
Rata stocuri Rst

Formula

Rata creante Rcr

Rcr =(Cr/Ac)*100

Rata invetitiilor financiare

Rif=(If/Ac)*100

Rata disponibilitatilor

R disp =
(Disp/Ac)*100

Rai=(Ai/At)*100
Ric=(Ic/Ai)*100
Rinc = (Inc/ Ai)*100
Rac=(Ac/At)*100
Rst = (St/Ac)*100

2014 (%)

2013 (%)

81,29%

70,72%

98,82%

98,82%

1,18%

1,18%

18,71%

29,28%

21,53%

11,25%

14,02%

6,07%

1,70%

20,52%

62,75%

21,88%

Rata activelor imobilizate reflecta indirect intensitatea capitalistica si a


relatiilor financiare cu alte unitati. Rata activelor imobilizate masoara gradul de
investire a capitalului fix. Rata activelor imobilizate a crescut in 2014 la 81.29
% fata de 70.72 % in 2013. Rata imobilizarilor corporale a ramas relativ
constanta (98%-99%) la fel ca si rata imobilizarilor necorporale.
Rata activelor circulante depinde de sectorul de actiivtate si durata
ciclului de productie, de durata termenelor de plata convenite cu clientele si
reflecta esenta trezoreriei (prin ponderea lichiditatilor in patrimoniu). Rata
activelor circulante exprima ponderea in totalul activului a capitalului circulant,
aceeasta scade in 2014 la 18 % fata de 29 % in 2013, datorita scaderii

semnificative a ponderii investitiilor financiare in 2014 fata de 2013. Rata


stocurilor reflecta ponderea stocurilor in total activ, aceasta creste in anul
2014 fata de 2013 cu 10 puncte procentuale.Rata creantelor se dubleaza in
2014 fata de 2013 deoarece cresc semnificativ creantele comerciale si platile
efectuate in avans. Rata disponibilitatilor este influentata de raportul dintre
durata medie de incasare a creantelor si durata medie de achitare a
obligatiilor, care este usor favorabila: creste cu aproximativ 41 puncte
procentuale.
Structura pasivului degaja politica de finantare a grupului, evidentiind
gradul de stabilitate a finantarii si autonomia financiara pe care le asigura
grupului combinatia de resurse avand maturitati si origini diverse (capitaluri
proprii, datorii pe termen lung, mediu sau scurt).
N
R
1

Rate de structura ale


pasivului
Rata stabilitatii financiare

Rata autonomiei financiare


globale

Rata de indatorare globala

Formula
(Capital permanent/Pasiv
total)*100
(Capital propriu inclusiv
provizioane <1an/ Total
pasiv)*100
(Datorii totale/Pasiv
total)*100

2014
(%)

2013
(%)

95,15%

83,74%

75,91%

65,86%

24,09%

34,14%

Rata stabilitatii financiare- capitalul permanent reflecta toate sursele de


finantare pe termen lung, indifferent de sursa acestora (capital pripriu sau
credite pe termen lung). Acest indicator evidentiaza importanta relative a
surselor de finantare pe termen lung si trebuie corelata cu marimea activelor
pe termen lung. A nregistrat o crestere n 2014 fa de 2013 pe fondul scaderii
pasivului total cu 16% in anul 2014 si scaderii capitalului permanent cu
aproximativ 5%. Aceast situaie semnific existena unor resurse permanente
suficiente pentru finanarea imobilizrilor i un fond de rulment pozitiv
Rata autonomiei globale reprezinta o masura mai conservatoare de
analiza a finantarii activelor intrepriderii, evidentiind ponderea surselor proprii
pe termen lung in totalul activelor. Aprecierea generala este ca un nivel de
peste 33 % reprezinta o situatie de normalitate, insa trebuie tinut cont de
faptul ca indicatorul este influientat sensibil de specificul firmei si de politicaa
financiara promovata de management. In cazul nostru avem in anul 2014 un
procent de 75.91 %, ceea ce produce o situatie favorabila, capitalul propriu
avand o pondere mare in totalul pasivului.
Rata de indatorare globala sau rata datoriilor totale este indicatorul care
masoara importanta relative a datoriilor indifferent de perioada de
exigibilitate.Aceasta rata masoara ponderea datoriilor totale in patrimoniul
firmei, trebuie sa fie maxim 66%. In 2014 sa inregistrat o rata de 24%, cu 10

puncte procentuale mai mica decat cea din anul 2013, ceea ce inseamna ca
firma isi imbunatateste situatia financiara, reducand indatorarea firmei si
crescand autonomia financiara .
Activul economic calculat ca suma dintre active imobilizate nete si
necesarul de fond de rulment, are in 2014 o valoare de 8.231.936.479 si in 2013
9.066.535.68. Variatia activului economic arata o resursa, deoarece acesta a
scazut cu aproximativ 10% in 2014 fata de 2013, societatea neavand nevoie de
finantare.

Analiza echilibrului financiar


N
R
1

Indicatori

Formula

Rata indatorarii financiare

Durata medie de
rambursare a datoriilor
financiare
Capacitatea de mobilizare
a resurselor
Ponderea cheltuielilor
financiare cu dobanzile in
excedentul brut din
exploatare

(indatorare
neta/capitaluri proprii)
(Indatorare
neta/capacitate de
autofinantare)
CMR=Capitaluri propriiindatorare neta
(ch cu
dobanzile/EBE)*100

3
4

2014

2013
0,068

0,056

6,21

0,74

6.981.032.9
92

7.288.942.3
20

4,15%

3,30%

Rata indatorarii financiare: Indatorarea neta este calculata scazand din


indatorarea bruta investitiile financiare si disponibilitatile, indatorarea bruta
fiind reprezentata de datoriile financiare pe termen lung si scurt. Aceasta este
mai mica de 1, ceea ce inseamna ca datoriile sunt integral acoperite de
capitalurile proprii.
Durata medie de rambursare a datoriilor financiare reflecta perioada in
care datoriile financiare pot fi acoperite in cazul in care intreaga capacitate de
autofinantare este alocata acestui scop. Durata medie de autofinantare in 2014
este de 6 ani iar, avand in vedere ca durata normala este 3-5 ani, putem spune
ca situatia este oricum favorabila.
Ponderea cheltuielilor cu dobanzile in exxcedentul brut din exploatare
este foarte mica ( aprox 4% in 2014 si 3% in 2013), situatie favorabila avand in
vedere gradul scazut de indatorare a grupului.
Indicatorul CMR reflecta suma datoriilor financiare care poate fi
imprumutata pentru finantarea activitatilor.

Analiza corelatiei Fond de rulment, Necesarul de fond de rulment


si Trezoreria neta ( FR-NFR-TN)
Fondul de rulment reprezinta o marja de securitate financiara care
permite companiei sa faca fata riscurilor pe termen scurt.
Fondul de rulment poate avea mai multe formulari, printre care: Capitaluri
permanente - Active imobilizate
Nevoia de fond de rulment este un indicator de echilibru financiar care se
calculeaza ca diferenta intre nevoile temporare si resursele temporare.
NFR = Alocari ciclice - Surse Ciclice. NFR = (Stocuri + Creante) - Datorii
de exploatare
N
R
1

Indicatori

Formula

2014

2013

Fond de rulment

1.368.097.18
4

1.527.254.8
75

Nevoia de fond de
rulment

FR=Capital permanentActive imobilizate


NFR=Active circulante
disponibilitati- datorii pe
termen scurt
TN=FR-NFR

209.237.500

776.007.26
3

1.158.859.68
4

751.247.61
2

Trezoreria neta

Analiza lichiditatii si solvabilitatii


NR.
1

Indicatori
Rata lichiditatii curente

Rata lichiditatii
intermediare
Rata lichiditatii la vedere

Rata solvabilitatii
generale

Formula
Rlc =Active curente/Datorii
curente
Rli =(Active curenteStocuri)/Datorii curente
Rlc =(Disponibil + investitii
financiare pe termen
scurt)/Datorii curente
Rs=Active totale/Datorii
totale

2014

2013

3,86

1,80

3,03

1,60

2,49

1,05

4,15

2,93

Rata lichiditatii curente a inregistrat in cei doi ani valori supraunitare fapt
ce indica un capital de lucru pozitiv, ceea ce inseamna ca are capacitatea de
a-si onora obligatiile scadente pe termen scurt.

Rata lichiditatii intermediare a inregistrat in cei doi ani analizati valori


mai mari de 0,5, adica 3.03 in anul 2014 si 1.60 in anul 2013, ceea ce
semnifica ca societatea nu are probleme de onorare a platilor scadente.
Rata lichiditatii la vedere arata ca intreprinderea isi poate achita datoriile
pe termen scurt din activele lichide pe care le detine.
In ceea ce priveste rata solvabilitatii, valoare acestei rate inregistrata in
cei doi ani este peste minimul de 1,4, respective 4.15 in anul 2014 si 2.93 in
anul 2013, situatie considerate favorabila pentru societate.

3. ABORDARI STRATEGICE
Pentru anul 2014, Consiliul de Administratie al Nuclearelectrica si-a
propus realizarea obiectivelor asumate strategic prin Planul de Administrare
pentru perioada 2013-2017, pozitionarea companiei pe piata de capital ca fiind
un partener stabil in abordari si de incredere, continuarea implementarii
managementului integrat pentru a consolida intern compania si a dinamiza
procesele interne.
Din punct de vedere strategic, activitatile aferente obiectivelor au scopul
de a creste constant compania si de a corecta, prin implicare activa in piata, o
serie de factori externi care pot produce unele interzieri de proces.
Din punct de vedere al securitatii nucleare, productiei realizate si planului
de investitii, compania si-a atins tintele stabilite: operarea centralei in conditii
de maxima securitate nucleara sustinuta de factorul de capacitate al celor
doua unitati la sfarsitul anului 2014, fapt ce o pozitioneaza printre cele mai
performante centrale la nivel global, o productie stabila si constanta de energie
si continuarea investitiilor initiate in anul 2013, cele mai multe avand ca scop
imbunatatirea constanta a nivelului de securitate nucleara in conformitate cu
cele mai noi tendinte internationale. Prognoza de crestere financiara a
companiei, prin raportare la o piata energetica volatila, cu impact semnificativ
asupra rezultatului din vanzari, a reprezentant o preocupare constanta si o
provocare in 2014. Consiliul de Administratie a considerat optima, dupa o
analiza atenta a oportunitatilor din piata, diversificarea portofoliului de investii,
ca masura de contracarare a volatilitatii pietei de energiei, dar si ca reorientare
strategica spre domenii conexe, in sinergie cu activitatea de baza a SNN.
Nuclearelectrica are o strategie asumata de crestere si va continua sa
analizeze si sa identifice proiecte complementare obiectului de activitate in asa

fel incat riscul de piata de energie sa fie diminuat prin impactul economicofinanciar al unor solutii de diversificare, ca solutii de crestere si dezvoltare.
Rezultatele financiare aferente exercitiului financiar 2014 sunt influentate
direct de situatia din piata de energie (scaderea semnificativa a preturilor si a
consumului), insa adaptarea strategiei de vanzari la acest context in incercarea
de a incheia contracte cat mai avantajoase a determinat o crestere de 35% a
profitului net obtinut fata de cel bugetat initial. Eforturile membrilor Consiliului
de Administratie sunt constant directionate catre identificarea unor strategii de
crestere si/sau diminuare a unor efecte de sistem, dezvoltarea de proiecte de
investitii pe termen lung care sa permita companiei sa opereze la cele mai
inalte standarde de securitate din industrie, ca masura implicita a sigurantei
economico-financiare si a asigurarii stabilitatii in sistem si a unui pret accesibil
pentru consumator. Investitiile pe termen lung, realizate in concordanta cu
nevoile reale de eficientizare ale sistemului energetic, sunt singurele in masura
sa corecteze disfunctiile de piata energetica.
Coroborat cu noile politici si strategii europene cu impact direct asupra
surselor energetice prin atentia pe componenta de mediu si tehnologiile
neutre, Nuclearelectrica este una dintre putinele companii capabile sa asigure
solutii energetice si de mediu viabile, cu impact redus asupra sistemului si
consumatorilor. 5 O piata energetica competitiva, stabila si perfect functionala
necesita o abordare echilibrata din punct de vedere legislativ si al impactului la
consumator. Determinarea nevoilor reale si a modului de rezolvare a acestor
nevoi pe termen lung, cu o analiza complexa a tuturor factorilor de sistem si
politici energetice, implica corelarea acelor surse capabile sa sustina sistemul
energetic. In acest sens, cu raportare la o piata energetica la nivelul anilor
2025, Nuclearelectrica se implica activ in continuarea realizarii Proiectului
Unitatilor 3 si 4, proiect strategic pentru siguranta energetica a Romaniei si cu
randament din punct de vedere financiar.
Anul 2015 nu va insemna o transformare semnificativa de piata, de aceea
se considera ca analiza unor noi oportunitati de echilibrare a situatiei de piata
va fi o prioritate pentru Nuclearelectrica. Gestionarea riscurilor este de
asemenea o preocupare majora pentru a permite companiei sa inregistreze o
evolutie constanta.

4. CONCLUZII

PUNCTE TARI:
intreprinderea isi poate achita
datoriile pe termen scurt din
activele lichide pe care le detine;
existena
unor
resurse
permanente suficiente pentru
finanarea imobilizrilor i un
fond de rulment pozitiv;
Variatia activului economic arata
o resursa, societatea neavand
nevoie de finantare;
stabilitate operationala si costuri
de productie scazute care cresc
competitivitatea companiei;

OPORTUNITATI
piata energiei urmeaza sa fie dereglementata si o mare parte a
productiei sa fie vanduta la
preturi si marje de profit mai
mari;

PUNCTE SLABE
puterea
de
negociere
a
furnizorilor unici (RAAN, Apele
Romane, CNU) pentru materii
prime (apa grea, tehnologica, U)
este ridicata;
expuneri semnificative fata de
cursurile
valutare
datorita
creditelor
contractate,
care
volatilizeaza
performantele
financiare la nivel de rezultat
net;
o parte din productie este
vanduta pe piata reglementata
unde pretul este mai mic si
relativ lipsit de predictibilitate;
AMENINTARI
evenimente
climatice
si
hidrologice
care
ar
putea
determina
intreruperea
neplanificata a activitatii;
cresterea concurentei pe fondul
liberalizarii pietei;