Sunteți pe pagina 1din 2

Strategia de marketing direct a organizaţiei...

- descrierea proiectului -

I. Prezentarea organizaţiei care va face obiectul proiectului


 urmăreşte furnizarea unor informaţii succinte referitoare la un scurt istoric al
acesteia, domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate secundare,
misiunea, viziunea şi obiectivele acesteia, aşa cum sunt definite;
 realizaţi această componentă a proiectului folosind cel mult 200 de cuvinte.

II. Evaluarea activităţilor de distribuţie şi de comunicare de marketing realizate la


nivelul anului 2017
 urmăreşte furnizarea unor informaţii succinte referitoare la maniera în care
organizaţia a realizat aceste două activităţi la nivelul anului 2017;
 evaluarea distribuţiei şi a comunicării de marketing trebuie să vă ofere
argumentele în raport cu care să puteţi opta şi motiva variantele de strategie de
marketing direct alese în raport cu fiecare dintre cele şapte criterii de referinţă de
mai jos;
 pentru evaluarea activităţii de distribuţie pot fi avute în vedere informaţiile
privind acoperirea teritorială a pieţei organizaţiei, tipurile de intermediari folosiţi şi
relaţiile dintre organizaţie şi aceştia, eficienţa activităţii de distribuţie;
 evaluarea distribuţiei trebuie să vă conducă înspre răspunsul la întrebarea în ce
măsură instrumentele marketingului direct pot fi folosite strategic pentru a
complementa, suplimenta sau înlocui reţeaua de distribuţie existentă sau în
dezvoltare;
 pentru evaluarea activităţii de comunicare pot fi avute în vedere informaţiile
referitoare la obiectivele de comunicare urmărite (în planul notorietăţii, atitudinii şi
al comportamentului consumatorilor), ţintele de comunicare vizate (prin prisma
caracteristicilor geografice, demografice, psihografice şi comportamentale ale
acestora), mediile de comunicare folosite (medii tradiţionale şi/sau medii specifice
marketingului direct), mesajele transmise şi bugetul alocat pentru comunicare;
 evaluarea comunicării trebuie să vă conducă înspre răspunsul la întrebarea în ce
măsură instrumentele marketingului direct pot fi folosite strategic pentru a
complementa, suplimenta sau înlocui comunicarea tradiţională de marketing;
 realizaţi această componentă a proiectului folosind cel mult câte 200 de cuvinte
pentru fiecare dintre cele două activităţi.

III. Alegerea variantelor de strategie de marketing direct în raport cu fiecare dintre


cele şapte criterii de referinţă
1. Obiectivele urmărite: ce variantă veţi alege între strategia generării de comenzi
(vânzări) directe, strategia pregătirii vânzărilor, strategia creării de trafic la punctele
de activitate ale organizaţiei şi strategia generării de fonduri? Motivaţi opţiunea
dumneavoastră folosind cel mult 200 de cuvinte!
2. Publicul vizat: ce variantă veţi alege între strategia exclusivă, strategia selectivă şi
strategia extensivă? Motivaţi opţiunea dumneavoastră folosind cel mult 200 de
cuvinte!
3. Segmentul major abordat: ce variantă veţi alege între strategia adresată
segmentului consumatorilor individuali, strategia adresată segmentului
consumatorilor organizaţionali, strategia adresată segmentului consumatorilor
instituţionali, strategia adresată consumatorilor interni şi strategia adresată unei
combinaţii de segmente (precizând care sunt aceste segmente)? Motivaţi opţiunea
dumneavoastră folosind cel mult 200 de cuvinte!
4. Poziţionarea în raport cu concurenţii: ce variantă veţi alege între strategia
independentă, strategia diferenţiată şi strategia asociativă? Motivaţi opţiunea
dumneavoastră folosind cel mult 200 de cuvinte!
5. Continuitatea desfăşurării: ce variantă veţi alege între strategia permanentă,
strategia periodică şi strategia ocazională? Motivaţi opţiunea dumneavoastră
folosind cel mult 200 de cuvinte!
6. Natura suportului: ce variantă veţi alege între strategia având ca suport resursele
interne, strategia având ca suport resursele externe şi strategia având ca suport
ambele categorii de resurse? Motivaţi opţiunea dumneavoastră folosind cel mult 200
de cuvinte!
7. Integrarea cu activităţile tradiţionale de marketing: ce variantă veţi alege între
strategia marketingului direct individual, strategia marketingului direct independent şi
strategia marketingului direct integrat? Motivaţi opţiunea dumneavoastră folosind cel
mult 200 de cuvinte!

Vă rog să lucraţi proiectul în echipe formate din 3-5 persoane. Fiecare echipă îşi
alege în mod liber organizaţia care va face obiectul proiectului. Redactaţi proiectul
dumneavoastră într-o manieră concisă încadrându-vă în limitele numărului de cuvinte
specificate pentru fiecare componentă a proiectului.