Sunteți pe pagina 1din 7

PROCEDURĂ SPECIFICĂ DE LUCRU EDIŢIA : 1

PENTRU EXAMINAREA CU LICHIDE REVIZIA : 0


PENETRANTE A DATA : 02.12.2017
AXULUI Pagina 1 / 8
COD : AUR-94-PL-11

PROCEDURĂ SPECIFICĂ DE LUCRU


PENTRU EXAMINAREA CU LICHIDE
PENETRANTE
A AXULUI

COD: AUR-94-PL-11

Ediţia 1/02.12.2017 Revizia 0/18.01.2018 Exemplar nr. 1/5

Nume şi prenume Data Semnătura


ELABORAT Aurica Florentina 18.01.2018
VERIFICAT IONELIA VOICULESCU
APROBAT IONELIA VOICULESCU
PROCEDURĂ SPECIFICĂ DE LUCRU EDIŢIA : 1
PENTRU EXAMINAREA CU LICHIDE REVIZIA : 0
PENETRANTE A DATA : 02.12.2017
AXULUI Pagina 2 / 8
COD : AUR-94-PL-11

NOTE EXPLICATIVE

 Toate paginile acestei proceduri aparţin ediţiei menţionate în antet .


 Procedura este supusă reviziilor parţiale , ori de câte ori este cazul .
 Revizia aplicabilă este cea menţionată pe fiecare pagină în parte şi în cadrul
„indicatorului reviziilor”.
 Data reviziei reprezintă data de aplicare a respectivei revizii .
 Difuzarea în regim controlat a procedurii şi a fiecărei revizii se face pe bază de listă
de difuzare , listă aprobată concomitent cu aprobarea procedurii .
 Listele de difuzare se gestionează de către responsabilul calităţii şi nu se anexează
la exemplarele de lucru ale procedurii .
 Indicatorul reviziilor se ţine la zi , se gestionează de către responsabilul calităţii şi nu
se anexează la exemplarele de lucru ale procedurii .

Nume şi prenume Data Semnătura


ELABORAT Aurica Florentina 18.01.2018
VERIFICAT IONELIA VOICULESCU
APROBAT IONELIA VOICULESCU
PROCEDURĂ SPECIFICĂ DE LUCRU EDIŢIA : 1
PENTRU EXAMINAREA CU LICHIDE REVIZIA : 0
PENETRANTE A DATA : 02.12.2017
AXULUI Pagina 3 / 8
COD : AUR-94-PL-11

INDICATORUL REVIZIILOR

Revizia/data Numărul secţiunii şi al Numele şi semnătura


aplicării paginii revizuite Elaborat Verificat Aprobat

Nume şi prenume Data Semnătura


ELABORAT Aurica Florentina 18.01.2018
VERIFICAT IONELIA VOICULESCU
APROBAT IONELIA VOICULESCU
PROCEDURĂ SPECIFICĂ DE LUCRU EDIŢIA : 1
PENTRU EXAMINAREA CU LICHIDE REVIZIA : 0
PENETRANTE A DATA : 02.12.2017
AXULUI Pagina 4 / 8
COD : AUR-94-PL-11

CUPRINS :

Nr.crt. Denumirea capitolului Pagina


1 Pagina de gardă 1
2 Note explicative 2
3 Indicatorul reviziilor 3
4 Cuprins 4
5 Scop 5
6 Domeniu de aplicare 5
7 Definiţii şi prescurtări 5
8 Documente de referinţă 6
9 Reguli de procedură 6
10 Responsabilităţi 7
11 Înregistrări 7
12 Anexe 7

Nume şi prenume Data Semnătura


ELABORAT Aurica Florentina 18.01.2018
VERIFICAT IONELIA VOICULESCU
APROBAT IONELIA VOICULESCU
PROCEDURĂ SPECIFICĂ DE LUCRU EDIŢIA : 1
PENTRU EXAMINAREA CU LICHIDE REVIZIA : 0
PENETRANTE A DATA : 02.12.2017
AXULUI Pagina 5 / 8
COD : AUR-94-PL-11

1. SCOP

Prezenta procedură are drept scop stabilirea metodologiei de efectuare a examinării cu lichide
penetrante, pentru a pune în evidenţă eventuale defecte de suprafaţă .

2. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică la efectuarea examinării cu lichide penetrante a reperului AX .

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

Definiţii

Procedură – mod de desfăşurare a unei activităţi sau a unui proces.


Înregistrare – document prin care se declară rezultatele obţinute sau furnizează dovezi ale
activităţilor realizate.
Defect – neîndeplinirea unei cerinţe referitoare la o utilizare intenţionată sau specificată.
Examinare cu lichide penetrante - tip de control nedistructiv care se bazează pe
pătrunderea unor substanţe în discontinuităţile obiectului de controlat.
Capilaritate – capacitatea unor anumite lichide de4 a pătrunde în cavităţi mici sau în fisuri.
Penetrant – lichid cu proprietatea de a pătrunde în cavităţile fisurilor etc. , de pe suprafaţa
unui material şi de a rămâne în ele în timpul îndepărtării excesului de penetrant.
Penetrant colorat – penetrant care prezintă o culoare saturată (în general roşie) , cu un
contrast maxim faţă de developant (în general alb) .
Penetrant solubil în apă – penetrant care conţine din fabricaţie un agent emulgator şi poate
fi îndepărtat prin spălare cu apă.
Developant – material absorbant , aplicat pe suprafaţa controlată după îndepărtarea
excesului de penetrant în scopul extragerii penetrantului din discontinuităţi şi a formării unui
fond contrastant cu penetrantul.
Tampon – bucată de pânză împăturită sau conţinând vată , bumbac sau alt material hidrofil.
Timp de penetrare – intervalul de timp dintre momentul aplicării penetrantului şi momentul
îndepărtării excesului de penetrant.
Exces de penetrant – penetrant rămas în afara discontinuităţilor după trecerea timpului de
penetrare.
Timp de developare – interval de timp dintre aplicarea developantului şi observarea
indicaţiilor

Indicaţie – prezenţa unei cantităţi evidente de penetrant extras din discontinuităţile


materialului de către efectul absorbant al developantului.
Interpretare – determinarea cauzei care produce apariţia unei indicaţii.

3.1 Prescurtări

PT – examinarea cu lichide penetrante;


PL – procedură specifică de lucru;
MQ – Manualul Calităţii.

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Nume şi prenume Data Semnătura


ELABORAT Aurica Florentina 18.01.2018
VERIFICAT IONELIA VOICULESCU
APROBAT IONELIA VOICULESCU
PROCEDURĂ SPECIFICĂ DE LUCRU EDIŢIA : 1
PENTRU EXAMINAREA CU LICHIDE REVIZIA : 0
PENETRANTE A DATA : 02.12.2017
AXULUI Pagina 6 / 8
COD : AUR-94-PL-11

SR EN ISO 9001:2000 – „Sisteme de management al calităţii . Cerinţe .”


STAS 10214-84 –„Defectoscopie cu lichide penetrante”
STAS 10041-75 – „Defectoscopie cu lichide penetrante . Terminologie”
MQ – 01

5. REGULI DE PROCEDURĂ

5.1 Pregătirea suprafeţei supusă controlului

Operația de pregătire a suprafeței are drept scop îndepărtarea murdăriei, oxizilor şi a


substanţelor grase de pe suprafaţă. Astfel se asigură accesul penetrantului la cavităţile
defectelor. Această operaţie este foarte importantă pentru reuşita controlului.
În cazul piesei „Ax” curăţirea se va efectua prin spălare cu apă caldă.

5.2 Depunerea stratului de penetrant pe suprafaţă

Această etapă se realizează prin pulverizare şi reprezintă depunerea unui strat subţire
şi uniform de penetrant pe suprafaţa de controlat.
Stratul depus este menţinut un anumit timp, pentru a pătrunde cât mai adânc în cavităţile
defectelor.
Timpii de penetrare se aleg conform STAS 10214-84.

5.3 Îndepărtarea excesului de penetrant

După trecerea timpului, excesul de penetrant se înlătură de pe suprafaţa de controlat,


pentru a rămâne penetrant numai în cavităţile defectelor.
Excesul de penetrant se poate îndepărta prin clătire sau stropire cu jet de apă deoarece
acesta este solubil în apă iar apoi se ştergere cu tampoane din materiale textile.

5.4 Developarea

Constă în depunerea pe suprafaţă a unui strat subţire şi uniform de developant de


culoare albă, substanţă cu putere mare de absorbţie a lichidelor, capabil să extragă din
cavităţile defectelor penetrantul rămas.
Developantul va fi depus pe suprafaţa pinionului în stare uscată, prin pulverizare.
Timpul de developare se stabileşte prin relaţia: td = ( 0,5…1 ) tp.

5.5 Examinarea

În acest caz, examinarea se face cu ochiul liber sau cu ajutorul unei lupe în lumină albă.
Indicaţiile repezintă pete de culoare ce vin în contrast cu fondul suprafeţei.

5.6 Criteriile admis/respins pentru examinarea cu lichide penetrante sunt conform


prescripţiilor ISCIR :
 Nu se admit defecte cu indicaţii liniare;
 Nu se admit defecte izolate cu indicaţii rotunjite, dacă dimensiunea maximă a indicaţiei
este mai mare de 4 mm;

Nume şi prenume Data Semnătura


ELABORAT Aurica Florentina 18.01.2018
VERIFICAT IONELIA VOICULESCU
APROBAT IONELIA VOICULESCU
PROCEDURĂ SPECIFICĂ DE LUCRU EDIŢIA : 1
PENTRU EXAMINAREA CU LICHIDE REVIZIA : 0
PENETRANTE A DATA : 02.12.2017
AXULUI Pagina 7 / 8
COD : AUR-94-PL-11

 Se admit cel mult trei defecte cu indicaţii rotunjite cu dimensiunea maximă a indicaţiei
mai mică de 4 mm, situate în linie, cu condiţia ca distanţa dintre marginile indicaţiilor să
fie cel puţin 1,5 mm.

6. RESPONSABILITĂŢI

Responsabilul cu asigurarea calităţii răspunde de implementarea prezentei proceduri în


activitatea laboratorului de control nedistructiv și de cunoaşterea acesteia de către cei care
efectuează examinarea. Acesta verifică rezultatele şi aprobă raportul de examinare, semnând
la rubrica „aprobat”.
Şeful de laborator supraveghează întreaga activitate din laborator, corectitudinea
instrucţiunilor de lucru privind utilizarea aparaturii și a efectuării examinării în perspectiva
prezentei proceduri. El confirmă dacă rezultatele finale sunt corecte şi îşi asumă
responsabilitatea pentru raportul de examinare si pentru data la care acest raport este emis.
Operatorul nivel 3 supraveghează personalul operator care execută încercarea şi
verifică însuşirea de către acesta a prevederilor prezentei proceduri. Îşi asumă
responsabilitatea pentru rezultatele parţiale, urmăreşte modul în care se face arhivarea
înregistrărilor şi semnează raportul de examinare la rubrica „verificat”. Lui îi revine sarcina
determinării gradului de precizie şi a incertitudinii de măsurare.
Operatorul nivel 1 efectuează examinarea conform procedurii prezente, pe care şi-a
însuşit-o în prealabil. El înregistrează rezultatele examinării şi semnează raportul de
examinare la rubrica „elaborat”.

7. ÎNREGISTRĂRI
Rezultatele examinării se înregistrează în raportul de examinare din anexa 1.
În cazul în care se controlează mai multe piese folosind acelaşi regim de lucru,
rezultatele examinării se înregistrează în formularul din anexa 2.
Pentru piesele respinse la aplicarea criteriului A/R şi care pot fi remediate, se
completează formularul din anexa 3, fişă de neconformitate.

8. ANEXE
Anexa 1 . Raport de Examinare cu Lichide Penetrante .
Anexa 2 . Anexă la Raportul de Examinare cu Lichide Penetrante .
Anexa 3 . Fişă de neconformitate .

Nume şi prenume Data Semnătura


ELABORAT Aurica Florentina 18.01.2018
VERIFICAT IONELIA VOICULESCU
APROBAT IONELIA VOICULESCU

S-ar putea să vă placă și