Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect tematic

”Călătoria anotimpurilor”

Pagina 1 din 11
Grădinița Nr.122
Nivelul grupei: nivelul I
Tema anuală de studiu: Când, cum și de ce se întâmplă?
Tema proiectului: Călătoria anotimpurilor
Durata: 4 săptămâni
Perioada: 16.10.2017 – 1.06.2018 (proiect transsemestrial)
Subteme (direcții de dezvoltare):
1. Chipul Toamnei
2. Chipul Iernii
3. Chipul Primăverii
4. Chipul Verii
Obiective de referință vizate:
DLC:
Să participe la activitățile de grup, inclusiv la activitățile de joc, atât în calitate de
vorbitor, cât și în calitate de auditor;
Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;
Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a
înţeles;
Să distingă sunete ce compun cuvintele și să le pronunțe corect;
Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii
personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct
de vedere gramatical;
Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;
Să fie capabil să creeze el însuși (cu ajutor) tructuri verbale, rime, ghicitori, povestiri,
mici dramatizări, utilizând intuitiv elementele expresive;
Să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini;
Să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare
necesare folosirii acestora;
Să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificație;
DȘ:
Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice
referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de

Pagina 2 din 11
grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare
separat sau mai multe simultan;
Să efectueze operații cu grupele de obiecte constituite în funcție de diferite criterii date
ori găsite de el însuși: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a
cantității prin punere în corespondență;
Să înțeleagă și să numească relațiile spațiale relative, să plaseze obiecte într-un spațiu
dat ori să plaseze corect el însuși în raport cu un reper dat;
Să numere de la 1 la3 recunoscând grupele cu 1-3 obiecte și cifrele corespunzătoare;
Să găsească soluții diverse pentru situații problematice reale sau imaginare întâlnite
îsn viața de zi cu zi sau în povești, povestiri;
Să cunoască unele elemente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul,
vegetația, fauna, ființa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum și
interdependența dintre ele;
Să recunoască și să descrie verbal și/sau grafic anumite schimbări și transformări din
mediul apropiat;
Să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca
parte integrantă a mediului;
Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;
Să manifeste disponibilitate în a participa la acțiuni de îngrijire și protejare a mediului,
aplicând cunoștințele dobândite;
Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi
naturii.
DOS:
Să cunoască și să respecte normele necesare integrării în viața socială, precum și
reguli de securitate personală (ex.: importanța alimentelor sănătoase pentru organismul uman;
reguli ale activității și ale jocului, în vederea evitării unor situații periculoase; reguli de
minimă protecție a naturii și pericolul încălcării lor; reguli privind protecția vieții proprii și a
celor din jur etc.);
Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie,
grădiniţă, grupul de joacă)
Să negocieze şi să participe la decizii comune;
Să aprecieze în situații concrete unele comportamente și atitudini în raport cu norme
prestabilite și cunoscute;

Pagina 3 din 11
Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie,
toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului.
Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi
practice;
Să se raporteze la mediul apropiat, contribuind la îmbogățirea acestuia prin lucrările
personale;
Să dobândească comportamente şi atitudini igienice corecte faţă de propria persoană
şi faţă de alte fiinţe şi obiecte;
Să capete abilitatea de a intra în relație cu cei din jur, respectând norme de
comportament corect și util celorlalți;
Să-și formeze deprinderi practice și gospodărești.
DEC:
Să redea teme plastice specifice desenului;
Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
Să recunoască elemente ale limajului plastic și să diferențieze forme și culori în
mediul înconjurător;
Să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activități plastice concrete;
Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici
diverse alese de el;
Să diferențieze auditiv durata determinată a sunetelor din mediul apropiat și a
sunetelor muzicale;
Să diferențieze auditiv înălțimea sunetelor muzicale;
Să intoneze cântece pentru copii;
Să cânte acompaniaţi de educatoare;
Să acompanieze ritmic cântecele;
Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.
DPM:
Să fie capail să execute mișcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri,
cățărări;
Să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului;
Să cunoască și să aplice regulile de igienă a efortului fizic;
Să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
Să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare);

Pagina 4 din 11
Să fie apt să utilizeze deprinderi motrice însușite în diferite contexte;
Să se folosească de acțiunile motrice învățate pentru a exprima sentimente și/sau
omportamente, pentru a răspunde la diferiți stimuli (situații), la diferite ritmuri;
Să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de
competiţie, fair-play.

Argument

Copiii au observat ca natura e surprinzătoare şi că este într-o continuă schimbare.


Fiecare anotimp are un tablou aparte, de la culorile calde ale toamnei la albul nemărginit al
iernii, verdele crud al primăverii și până la verdele pronunțat al verii. Copiii sunt primii şi cei
mai receptivi la muzicalitatea şi frumuseţea naturii, observă schimbările care au loc în natură
sub influenţa factorilor de mediu, adresează întrebări, cercetează şi descoperă tot ce-i
înconjoară.

Copiii mereu întreabă ,,de ce?’’: de ce natura este schimbătoare, de ce ziua și noaptea nu
sunt mereu la fel?. Pentru a raspunde la întrebare, am demarat proiectul tematic
transsemestrial ,,Călătorie prin anotimpuri”, proiect prin intermediul căruia copiii vor
descoperi relaţia cauză-efect, vor cunoaşte evoluţia naturii pe parcursul anotimpurilor, vor
descoperi fenomene specifice fiecărui anotimp.

Inventar de probleme:

Ce știu copiii Ce nu știu copiii și doresc să afle


Cum arată calendarul și la ce folosește; Cele 4 anotimpuri și caracteristici
Momentele principale ale zilei; specifice;
Zilele săptămânii în funcție de activități;
Câte zile are o lună? Câte luni are un an?
Care sunt lunile anotimpurilor?
Ora fixă pe ceas.

Pagina 5 din 11
Centre de interes deschise și materiale puse la dispoziție:

Bibliotecă Imagini despre anotimpuri;


Fișe de lucru;
Caiete individuale.
Științe Cărți specifice globului pământesc;
Ceasuri, clepsidre, calendare, enciclopedii, filmulețe.
Artă Creioane colorate;
Carioci;
Imagini de colorat;
Pensule și acuarele;
Plastilină;
Hârtie creponată/glasată;
Foarfece și lipici;
Materiale din natură.
Joc de rol Accesorii anotimpuri;
Ceasuri de masă și de mână;
Hărți și calendare.
Construcții Cuburi mici și mari.
Nisip și Apă Nisip;
Forme diverse;
Răsaduri flori, sapă, greblă.

Pagina 6 din 11
Scrisoare către părinți,

Curiozitatea copiilor de a afla lucruri noi, de a cerceta necunoscutul și de a afla mai multe
despre natură și mediul înconjurător a pus pe roate proiectul tematic transsemestrial
”Călătoria anotimpurilor desfășurat astfel:

1. Chipul Toamnei (16.10.2017 – 20.10.2017);


2. Chipul Iernii (15.01.2018 – 19. 01.2018);
3. Chipul Primăverii (26.02.2018 – 02.03.2018);
4. Chipul Verii (28.05.2018 – 1.06.2018).

Pentru ca activităţile noastre să fie cât mai plăcute şi interesante, vă rog să discutaţi cu
copiii dumneavoastră despre această temă. Orice materiale legate de această temă – reviste,
fotografii, imagini, cd-uri, materiale din natură sunt binevenite!

Vă mulțumim,
d-nele. educatoare și copiii grupei mici

Pagina 7 din 11
Harta proiectului

Chipul
Chipul Iernii
Toamnei (15.01.2018
(16.10.2017 – –
20.10.2017) 19.01.2018)
Călătoria
anotimpurilor

Chipul
Primăverii Chipul verii
(26.02.2018 (28.05.2018 –
02.03.2018) 01.06.2018)

Pagina 8 din 11
ACTIVITĂŢI PROPUSE

SĂPTĂMÂNA 16.10. - 20.10 . 2017


SAPTAMANA 1: CHIPUL TOAMNEI

DATA ETAPA I ACTIVITAŢI PE DOMENII ACTIVIT. DE DEZV.


EXPERIENŢIALE PERSONALĂ

16.10. C:,,Castelul DŞ:CUNOAŞTEREA


toamnei”- MEDIULUI
2017 Întâlnirea de dimineaţă
cuburi
,,Bun venit,draguta
,,A SOSIT ToamnA!’’
A:,,frunze”- Toamna!’’-lectura dupa
colorare iamgini TRANZIŢII

,,Bate vantul frunzele’’

17.10. J.R.,,De-a DŞ:ACTIVITATE


gospodinele MATEMATICA+DEC:
2017 Întâlnirea de dimineaţă
EDUCAŢIE MUZICALĂ
NA:,,Aprent
,,Ghiceste anotimpul ’’
e de Frunze Activitate integrata „A
’’ venit pe dealuri tomna” TRANZIŢII
-aseaza.ma la casa ,,Pica ploaia,pic,pic,pic’’
mea(fructe-culoare)-joc
exercitu

-,,a venit pe pe delauri


Toamna’’ – predare cântec

Pagina 9 din 11
18.10. B:,,ce mi-a
povestit
2010 Activitate integrată(DPM- Întâlnirea de dimineaţă
toamna?-
DOS)
citire imag. ,,Ghiceste anotimpul’’
,,Frunze colorate pt Zana
S:,,Cum ne
Toamna adunate”
spalam
TRANZIŢII
corect pe -consolidarea diferitelor
maini? forme de mers ,,Greierasul saltaret”
-Rochia Zanei
Toamna”lipire

19.10. JR:,,De-a DEC: ACTIVITATE


Zana PLASTICĂ
2017 Întâlnirea de dimineaţă
Tamna
,,Melcul- modelaj
,,Soapte de toamna.”
C:,,Lădiţe
ptr fructe şi TRANZIŢI
legume’’
,,Trenuletul Toamnei”

20.10. S,,Frunza DLC: EDUCAREA


sub lupa’’ LIMBAJULUI
2017 Întâlnirea de dimineaţă
B,,Alge „Frunza” de E.Garleanu-
,,Bate vântul frunzele’’
anotimpul”- povestea educatoarei
fisa TRENZIŢII

,,Trenuleţul veseliei’’

Pagina 10 din 11
Pagina 11 din 11

S-ar putea să vă placă și