Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala Postliceală Sanitară de Stat „Grigore Ghica Vodă”Iaşi

Prof. Tania Bararu

PLAN DE LECŢIE
Modulul 50- Anestezie și terapie intensivă, Anul III, Clasa ……

Nr. Etapele lecţiei şi Timp CS / Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode de Mijloace de Forme de Evaluare
crt. evenimentele (min) CI învăţământ învăţământ organizare a
activităţii
elevilor
1 Moment 2 Consemnează absenţele Se pregătesc pentru Conversaţia frontal
organizatoric Verifică resursele material lecţie
Raspund la
intrebari
2 Captarea şi 2 Anunţă titlul lecţiei şi modul de Elevii notează Conversaţia Tabla frontal
orientarea atenţiei desfăşurarea a acesteia titlul lecţiei Video
Proiector/
ecran
3 Reactualizarea 8 Pune întrebări din lecţia Răspund la Conversaţia Video frontal Întrebări
noţiunilor anterior precedentă(ce reprezintă șocul, întrebări şi notează Problematizar Proiector/ orale
învăţate care sunt cauzele de stop, tipuri eventualele ea ecran
de stop.) informaţii noi
4 Anunţarea 2 CS 2 Profesorul enunţă competenţele Elevii sunt atenţi, Conversaţia Tabla frontal
obiectivelor- CS 3 specifice notează în caiete
competenţelor CS 4
lecţiei CS 5
5 Prezentarea optimă 30 CS 2 Profesorul expune etapele Elevii sunt atenţi, Demonstra Manechin frontal
a conţinutului şi CS 3 resuscitării cardio-respiratorii notează, pun ţia Suport de curs
dirijarea învăţării CS 4 lantul supravietuirii,poziția întrebări şi răspund Conversaţia Video
CS 5 pacientului în resuscitare, pașii profesorului. Explicaţia Proiector/
de urmat în realizarea suportului ecran
vital de bază, modul de realizare
Şcoala Postliceală Sanitară de Stat „Grigore Ghica Vodă”Iaşi
Prof. Tania Bararu

a masajului cardiac extern


6 Fixarea şi 6 CI 2 Reia noţiunile importante ale Elevii ascultă Conversația Tablă, frontal Întrebări
transferul CI 3 lecţiei, pune întrebări concluziile, videoproiector orale
cunoştinţelor CI 4 răspund rezolvare /ecran
învăţate CI 5
Pauză – 10 minute
Nr. Etapele lecţiei şi Timp CS / Activitatea Activitatea Metode de Mijloace Forme de Evaluare
crt. evenimentele (min.) CI profesorului elevilor învăţământ de organizare a
învăţământ activităţii elevilor
1 Prezentarea optimă a 30 CS 2 Profesorul realizează Elevii sunt atenţi, Demonstraţia Materiale frontal
conţinutului şi CS 3 practic manevrele de notează, pun Conversaţia sanitare
dirijarea învăţării CS 4 resuscitare în caz de întrebări şi Explicaţia Suport de
CS 5 stop cardio- răspund curs
respirator, profesorului. Video
parcurgând etapele Stabilesc Proiector/
protocolului diagnosticul de ecran
îngrijire și
realizează planul
de îngrijire
2 Evaluarea 10 CI 2 Împarte teste elevilor Elevii rezolvă Evaluare Fişe test individual Teste
performanţei CI 3 Anunţă timpul alocat testul grilă și iau formativă Video grilă
CI 4 rezolvării lor la cunoştinţă de Proiector/
CI 5 Anunţă baremul baremul de ecran
rezolvare
3 Fixarea şi transferul 10 CI 2 Reia noţiunile Elevii ascultă Conversaţia Tablă frontal Întrebări
cunoştinţelor învăţate CI 3 importante ale lecţiei, concluziile, Video orale
CI 4 pune întrebări răspund Proiector/
CI 5 ecran
Tema: Resuscitarea cardio-pulmonară
Interval orar: 9,00-10,00

Modulul 50- Anestezie și terapie intensivă, Anul III, Clasa ……


Tema: Resuscitarea cardio-pulmonara - Aplicații practice
Interval orar: 10,00 -11,00

S-ar putea să vă placă și