Sunteți pe pagina 1din 5

Scoala postliceala sanitara de stat G. E.

Palade

Proiect de activitate
didactica

Mihăilă Andreea Alexandra


Anul III A
PROIECT DE LECŢIE

I. Date generale:

Unitate şcolară: Şcoala Postliceală „G. E. Palade”


Modulul: Neurologie şi nursing in neurologie
Clasa: Anul III A AMG
Profesor: Stanciu Maria
Tema: Boli neurologice
Lecţia: EPILEPSIA
Scopul lecţiei: înţelegerea şi recunoaşterea semnelor şi simptomelor epilepsiei
precum şi tratamentul
Tipul de lecţie: mixta- dobândire şi fixare de cunoştinţe
Durata lecției: 2 ore

II. Obiective operaționale:

Obiectivul global: observarea şi descoperirea noţiunilor adecvate


Competenţe specifice:
1. Analizează principalele forme clinice de epilepsie
2. Specifică caracteristicile fiecărei forme
3. Specifică tratamentul epilepsiei.
Competenţe derivate:
1. Să identifice o persoană cu epilepsie
2. Să precizeze care sunt formele clinice
3. Să precizeze caracteristicile fiecarei forme clinice
4. Să precizeze probele paraclinice şi simptomatologia clinică necesare
susţinerii diagnosticului pozitiv al Epilepsiei
5. Să precizeze tratamentul caracteristic, curativ şi profilactic

III. Strategia didactică:

1. Resurse procedurale: observaţia, demonstraţia, conversaţia euristică,


explicaţia, problematizarea, modelarea.
2. Resurse materiale: planşa, culturi de celule, îndrumător.
3. Forma de organizare: frontală, individuală.
Metode de lucru cu elevii: frontale, pe grupe
Metode didactice: prezentare ppt, explicația, conversația eurisica, rezolvarea de
probleme
Materiale didactice: laptop, videoproiector, coli pentru flipchart, markeri,fise de
lucru
Mediu de lucru: sala de instruire nr. 1

Evaluare: formativă prin chestionare orală pe tot parcursul orei şi completarea


fişei de evaluar
IV. DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Nr. Verigile/ Unitatea de conţinut Timp Metode Resurse Evaluare
Crt. Etapele Activitatea Activitatea elevilor acordat didactice materiale
lecţiei profesorului
1. Momentul Notez absenţele, Elevii se pregătesc 5 min. Conversaţia Catalog Chestionare
organizatoric pregătesc pentru lecţie, sunt orală
materialul atenţi la materialele
lecţiei. pe care le primesc.
2. Reactualizare Solicit elevilor o Verificarea 15 min. Conversaţia Planşe Chestionare
a unor scurtă cunoştinţelor din Observaţia orală
cunoştinţe recapitulare din lecţiile anterioare.
însuşite cunoştinţele
anterior anterioare.
3. Prezentarea Prezint lecţia Elevii: 20 min. Conversaţia Îndrumăt Chestionare
noilor nouă şi -notează şi fac Problematiza orPlanşe orală
cunoştinţe. materialul pentru observaţii asupra rea
Dirijarea aceasta: simptomatologiei şi Observaţia
învăţării EPILEPSIA clasificării formelor Descoperirea
Descrierea clinice; Explicaţia
factorilor de risc, -prezintă caractere
sfat genetic. generale ale acestora;
Rog elevii să -precizează factorii
precizeze care de risc;
sunt formele -precizează
clinice. tratamentul etiologic
Precizez cu anticonvulsivante.
simptomatologia
şi adresez
întrebări în ceea
ce priveşte
desfăşurarea
unei crize de
epilepsie majoră.
Precizez
tratamentul unui
pacient cu
Epilepsie.
4. Asigurarea Descrierea şi Rezolvă fişa de 10 min. Observaţia Îndrumăt Fişe de evaluare.
conexiunii observarea evaluare. Descoperirea orPlanşe.
inverse feed- streptococului Conversaţia.
beak beta hemolitic şi
simptomelor
caracteristice
scarlatinei.