Sunteți pe pagina 1din 14

Sistemul MOVE

MOVE pe scurt

• MOVE drumul nostru de transformare a Grupului Schaeffler intr-o intreprindere supla.


Ce este ● Pe viitor dorim sa fim mai flexibili si sa ne imbunatatim substantial performanta
MOVE? livrarilor.
● Costurile si calitatea trebuie sa faca fata in continuare concurentei.

"Suplu" (lean management) inseamna pentru toate compartimentele si procesele :


Cum vrem sa
facem acestea?
● Crearea si inradacinarea la toti angajatii a unei culturi pentru imbunatatiri
continue
• Identificarea zilnica a risipelor, reducerea si eliminarea lor, in vederea
maririi partii de valoare adaugata
•Simplificare: procesele (si produsele) sunt atat cat este necesar de simple
● De la "incarcare", la orientarea spre cerere, spre client

â Pe scurt: Prelucrarea si producerea doar a ceea ce are nevoie


clientul cu adevarat (si plateste), cat mai eficient posibil.

Pagina 2 00_Academia MOVE_Sistemul MOVE_V15


Sistemul MOVE –
Ce inseamna MOVE pentru dumneavoastra

rea
abili Satisface
Angajat i respons i:
clientulu
„Fit for Quality” | KAIZEN

inarea ris
ipei • Calitate MOVE
Elim
• Costuri

e f a ra gre seli • Livrari


Pr o c e s

t ul clien tului
re c u t a c
za
Sincroni

Pagina 3 00_Academia MOVE_Sistemul MOVE_V15


Principiul „foilor de ceapa”

Fabrica
Furnizor 1 Client 1

… Receptie Expeditie …
1. Productie

Verigile procesului de livrare


Furnizor n Client n
2. Logistica

3. Vanzari (Marketing )
departamente suport
4. Dezvoltare si Aprovizionare

5. Administratie

Pagina 4 00_Academia MOVE_Sistemul MOVE_V15


Delimitarea sectoarelor directe si indirecte

● Sectoare directe ● Sectoare indirecte

1. Fluxul de material 1. Flux de informatii


2. Produsele/ Materialele 2. Informatia/ Sarcinile se
raman constante pe perioade modifica la intervale scurte de
mai lungi de timp. timp si cu frecventa ridicata.
Optimizarea
3. Materialul si timpul de 3. Organizatia, interfetele si timpii
asteptare sunt in centrul
proceselor
de asteptare sunt in centrul
atentiei. atentiei.
4. Relationarea clara client -
furnizor 4. Relationarea client - furnizor
nu este imediat vizibila.

Pagina 5 00_Academia MOVE_Sistemul MOVE_V15


Telurile MOVE de la 01.01.2010

• Cresterea "Liefertreue" (intern si extern) (min. 70%; +/-2 zile)

• Reducerea costurilor produselor (Produktkosten) cu min. 6% pe an

• Imbunatatirea indicatorilor de calitate cu 50% in 3 ani


Teluri
Teluricantitative
cantitative
• Reducerea DLZ in toate procesele cu 50%

• Reducerea stocurilor cu 50% in DOH in 3 ani

• Reducerea costurilor indirecte (Overheadkosten) cu 15% in 3 ani

• Procese eficiente de planificare si control


[transparenta, simplitate si reducerea interfetelor]

• Schimbarea de paradigma: trecerea de la orientarea spre incarcare


catre orientarea spre cererea clientului – Procesele incep doar o data cu existenta
necesarului de la client si atunci pe cat de eficient posibil
Teluri
Teluricalitative
calitative
• Implementarea si dezvoltarea sistemului MOVE (Schaeffler)
(conform principiului foilor de ceapa)

• Crearea si consolidarea Organizatiei MOVE


[de la proiect la proces si la cultura organizationala]

Pagina 6 00_Academia MOVE_Sistemul MOVE_V15


MOVE este parte din strategia grupului

Viziunea Impreuna punem lumea in miscare!


Viziunea

● Cresterea vitezei si capacitatii de reactie


● Globalizare (Dezvoltare si Organizare)
Teluri ● Cresterea calitatii (intern si extern)
Teluri
● Dezvoltare durabila
● Multumirea angajatilor

● Produse
● Tehnologii
Strategie
StrategiePTM
PTM
● Piete

Ca angajati responsabili, dorim ca prin MOVE sa


MOVE
MOVE eliminam risipa si sa lucram sincron cu cererea
clientului prin procese fara greseli.

Pagina 7 00_Academia MOVE_Sistemul MOVE_V15


Organizatia MOVE

MOVE Manager: 1 pro ZB MOVE Manager: 1 pro GB/Region


MOVE Trainer: 1 pro 200 MA Z MOVE Trainer: 1 pro 200 MA

Sparten Informeaza Conducator


ZB GB
UB/GL MOVE

MOVE Office
MOVE MOVE
Manager Manager

MOVE Linie de MOVE


Uzina
Trainer ZB produs Trainer GB

Subordonare disciplinara
Coordonator
Subordonare metodologica
MOVE
GB = Ramura de afaceri
MOVE
ZB = Departament central
Segment Trainer Uzina/
Link organigrama_MOVE
\\Emea.ina.com\brasov\DATA\InfoSys\_proj\B43_MOVE\01_Management\03_MO Segment
VE_Organisation

Pagina 8 00_Academia MOVE_Sistemul MOVE_V15


Tipuri de workshop-uri MOVE
Pentru atingerea obiectivelor MOVE, se vor realiza saptamanal diferite tipuri de
workshop-uri.
Productie Optimizarea
Fluxul
Fluxul valorii
valorii Baze
Baze orientata locurilor de Logistica
Logistica
in flux munca

Teme
Teme :: Teme
Teme :: Teme
Teme :: Teme
Teme :: Teme
Teme ::
§§ Analiza
Analiza fluxului
fluxului §§ 5S
5S (incl.
(incl. §§ Productie
Productie in in §§ TPM
TPM §§ Tren
Tren logistic
logistic
de
de valori
valori vizualizare,
vizualizare, flux
flux continuu
continuu §§ Cercul
Cercul de
de §§ Centralizarea
Centralizarea
indicatori,
indicatori, (Tact,
(Tact, flux,
flux, creta
creta
§§ Diagrama
Diagrama supermarket-
supermarket-
ergonomie,
ergonomie, layout)
layout) §§ Cresterea
fluxului
fluxului de
de Cresterea urilor
urilor
standardizare)
standardizare) eficientei
valori
valori §§ Supermarket/
Supermarket/ eficientei
§§ Logistica
Logistica
§§ Optimizarea
Optimizarea KANBAN
KANBAN §§ Protectia
Protectia externa
externa
transformarilor
transformarilor muncii
muncii si
si
§§ Nivelarea
Nivelarea
productiei ergonomie
ergonomie
productiei

Teme
Teme in
in ordine
ordine cronologica
cronologica

● Ordinea logica rezulta din identificarea si prezentarea punctelor critice


● Workshop-urile pot analiza mai multe puncte critice din cadrul unei teme
● Workshop-urile au o durata de cate 5 zile
● Derularea Workshop-urilor este coordonata de MOVE - Trainer

Pagina 9 00_Academia MOVE_Sistemul MOVE_V15


Workbook MOVE
● In sprijinul pregatirii si desfasurarii workshop-urilor exista instrumente de lucru:
MOVE-Workbook.

Agenda "Fließfertigung"
Uhrzeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
08:00 Die 7 VerschwendungsartenSimulation des neuen Umsetzung der Anlagen Zusammenfassung
identifizieren
Arbeitstage p.a. 250 Ablaufs Maßnahmen
X , Zuordnung zur Produktion auf dieser Ressource
Arbeitsminuten p.d. 1350 Feinabstimmung der Dokumentation
(X) Ergebnisse kann die Type auf der Ressource gefertigt werden
technologisch
Begrüßung, Takt und Zykluszeiten Abläufe und Arbeitsinhalte
09:00 ermitteln und vergleichen mit Werkern - Type kann technologisch nicht auf der Ressource gefertigt werden
Eskalationssystem
Vorstellungsrunde,
Bereichsbegehung visualisieren
Brainstorming Umsetzung der Anlagen Prozess 1 Problemflipchart aufbauen Prozess 2
10:00 Einführung MOVE
Ideen fuer Verbesserungen
Präsentation"Lean- Ressource 1 Ressource 2 Ressource 3 Ressource 1 Ressource 2 Ressource 3
Prinzipien" sammeln und strukturieren
Type Stk. / Monat OEE-Verluste
Präsentation"Fließfertigung" Layout und Abtakten
Stk./Monat Stk/Monat Prozesskundentakte
Stk/Monat Stk./Monat Stk/Monat Stk/Monat
Mittlere Zykluszeit
11:00 F-………. 15.000 X 15.000 (X) 0 - 0
Beispiel "Fließfertigung"
F-………. 6.790 - 0 X Zeit [min]
6.790 - 0 Prozessspezifischer Kundentakt
F-……….
Teameinteilung (wer macht 24.450 - 0 (X) 0 X 24.450
12:00 0,140 min
was) F-………. 21.300 X 21.300 - 0 (X) 0
12:30 MittagspauseF-………. Mittagspause 12.900 Mittagspause
- 0 (X) 0
Mittagspause X Mittagessen
12.900
F-………. 4.620 1 0 - 0 (X) 0
13:00 IST-Aufnahme der FertigungArbeitsverteilung
F-………. 8.560 Umsetzung
(X) der 0Anlagen - 0,120
Arbeiten min Konzept
mit0neuem X Vorbereitung
8.560
(Material, Arbeitsschritte,
F-………. 23.500 - 0 Xund Aufnahme
23.500mit Video
(X) Abschlusspräsentation
0
Layout, Video) Optimierung der Ergonomie
F-………. 123.400 X 123.400 - 0 - 0
Refa Zeitaufnahme "Man- Standardisierung und Abschlusspräsentation
F-……….
Machine_Chart" Optimierung der 15.320 (X) 0 - 0,100
Bewertung 0 min
des neuen - 0
14:00 F-……….
Kennzahlen Ermittelung Materialbereitstellung7.850 (X) 0 -
Ablaufs 0 X 7.850
F-………. 4.350 X 4.350 - 0 (X) 0 Datentabelle Zykluszeitdiagramm
15:00
Beobachten F-……….
der 2.340
Planung der endgültigen X 2.340 (X)
Notwendige 0 Maßnahmen
0,080 min (X) 0
15:30 Arbeitsabläufe mit Video
F-………. Soll-Situation (Material,
6.770 - 0 ableiten
- 0 - 0
Diagrammformatierung im Kommentar Prozesse
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Arbeitsanweisungen
Summe sichtenArbeitsablauf, Layout) 166.390 30.290 53.760 Siko+Füllen Nieten Waschen Beschriften Verpacken Prozess 6 Prozess 7 Prozess 8 Prozess 9 Prozess 10
0,060 min Kundentakt 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
16:00 ZZ(ges) [s] 17,7 6 6 17 10 4 21 9 8 10
Prozessdaten OEE [%] ZZ(mittel) OEE [%] ZZ(mittel) OEE [%] ZZ(mittel)
[min[ [min[ [min[ ZZ(ges)/KT [%] 126% 43% 43% 121% 71% 29% 150% 64% 57% 71%
16:45 Feedbackgespräch Feedbackgespräch Feedbackgespräch Feedbackgespräch
17:00
70% 0,155 70% 0,720
0,040 min
70% 0,800 OEE-Verluste [s]
Prozesselement Zeit [s] Prozess
1,7 0 3 1 1
Zykluszeitdiagramm
0 4 0 3 0
resultierende Produktionskapazität 181.452 39.063 35.156
IST-Situation analysiert / Flussfertigung geplant Linien ausgetaktet und Flussfertigung verprobt Flussfertigung läuft, Prozesselement 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tages- Kapazitätsdeckung 15.062 8.773 -18.604 Prozesselement 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basisdaten beschafft umgesetzt Präsentation gehalten
ergebnis Auslastungssstatus 92% 78%
0,020 min
153% Prozesselement 3 12 1 12 0 Wertschöpfung
0 0 0 Verschwendung
0 0 OEE-Verluste
0 0 0 Kundentakt
Prozesselement 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prozesselement 5 5 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Prozesselement 6 1 2 0 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Prozesselement 7 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0,000 min
Kapazitätsabgleich Prozesselement 8 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Prozesselement 9 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

oz 14
Pr s 1

Pr s 2

Pr s 3

oz 4

oz 5

oz 6

oz 7
Pr s 8

oz 10

oz 17

oz 18

20
Prozesselement 10

Pr s 1

Pr s 1

Pr s 1

Pr s 1

Pr s 1

Pr s 1
10 4 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
s

Pr ss

s
es

es

es

es

s
es

es

es

es

s
es
Prozesselement 11 3 4 0 20 0 0 3 0 0 0 0 0 0
es

es

es
e

es

es

es

es

es

es

es
oz
oz

oz

oz

oz

oz
oz

oz
oz

oz

oz

oz
Prozesselement 12 2 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Pr

Pr

Pr
Pr

Pr

Pr
Pr

Pr

Pr
Prozesselement 13 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Prozesselement 14 4 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

Zykluszeit [s]
Prozesselement 15 3 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Prozesselement 16 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Prozesselement 17 1 6 0 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Prozesselement 18 3 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Prozesselement 19 1 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Prozesselement 20 8 7 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
Prozesselement 21 3 7 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Prozesselement 22 5 7 0 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Prozesselement 23 1 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Prozesselement 24 6 8 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Prozesselement 25 2 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Prozesselement 26 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Prozesselement 27 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Prozesselement 28 2 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Prozesselement 29 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Prozesselement 30 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

0
Siko+Füllen Nieten Waschen Beschriften Verpacken Prozess 6 Prozess 7 Prozess 8 Prozess 9 Prozess 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prozess

http://qmh.de.ina.com:1080/SAPIKS/~S~9dfa72d7722c44d099ab37049ea6e63d/KW/ZBC_WFSTR~7DA
1D53ED0A04E5FB778DE7C4E7D492A/ZBC_WFDOC~E644880CBA1A4CACB507B39DDF1003FE/?LA
NGUAGE=RO&RELEASE=10&IWB_INDUSTRY=/KWCUST/I1&IWB_COUNTRY=&TMP_IWB_TASK=DIS
PLAY
Pagina 10 00_Academia MOVE_Sistemul MOVE_V15
Documentatia de lucru pentru workshop MOVE
Fisa de definitii ale workshop-ului
Titlu: Responsabil pentru Workshop: Data:

Responsabil pregatire: Pag: din:

Stadiul actual Limitele de actiune:


fizice (sector) si de complexitate:

Telurile workshop-ului:
Calitativ Cantitativ
Reducere suprafetelor -40% Timpi de productie -20%
WIP -70% Grad de inlocuire utilaje -10%
DLZ -70%
Timpi transformare -50%

Participanti Participanti / temporar Telefon:


1 7 1
2 8 2
3 9 3
4 10 4
5 11 5
6 12 6

Prezentarea de deschidere Prezentare zilnica a rezultatelor Prezentare intermediara Prezentare de inchidere


Data: Data: Data: Data:
Ora: Ora: Ora: Ora:
Locatia: Locatia: Locatia: Locatia:

Pagina 11 00_Academia MOVE_Sistemul MOVE_V15


MOVE – Drumul spre o intreprindere "supla"

Factori de succes

Disponibilitatea de schimbare Prozessvision


Viziunea procesului
IST Vision

Organizatia
MOVE --Organisation
MOVE Planificare
Workshopworkshopuri
--/Projektplan
/ Proiecte

MOVE

Methoden/Werkzeuge
Metoda / Instrumente Qualifizierung
Calificare

1 …

2 …

3 …

Kommunikation
Comunicare Kennzahlen
Indicatori

Pagina 12 00_Academia MOVE_Sistemul MOVE_V15


Review: Unde suntem?

Text
§ Autoapreciere
Dorinta de schimbare
100

Indicatori de performanta 85
70 Viziunea procesului
§ Discutie comuna 55
cu organizatia 40
MOVE 25
10

Comunicare -5 Organizatia MOVE

§ Evaluarea
actiunilor si a
succesuluiErfolg
hat doppelte Calificare
Gewichtung Planificare workshop/proiecte

Metode si instrumente

\\Emea.ina.com\brasov\DATA\InfoSys\_proj\B43_MOVE\05_MOVE_Office_ISB\05_Documentatie\Docume
ntatie\Review\Evaluare_091201.xls

Pagina 13 00_Academia MOVE_Sistemul MOVE_V15


Pagina 14 00_Academia MOVE_Sistemul MOVE_V15