Sunteți pe pagina 1din 2

Capitolul 4

Subiecte propuse
pentru discuţie
ˆ De ce este necesară elaborarea de strategii de către organizaţii,
indiferent de domeniul în care acestea acţionează?

ˆ Care este cea mai adecvată succesiune a componentelor unei strategii?

ˆ Cum explicaţi preluarea conceptului de strategie şi adaptarea


conţinutului acestuia din sfera militară în domeniul economic, în
general şi al managementului, în special?

ˆ Cât de utilă este existenţa mai multor puncte de vedere în ceea ce


priveşte definirea conceptului de strategie?

ˆ De ce este necesară cunoaşterea conţinutului componentelor unei


strategii?

ˆ Cum explicaţi existenţa mai multor criterii de clasificare a strategiilor?

ˆ La ce foloseşte cunoaşterea criteriilor de clasificare a strategiilor?

ˆ Realizaţi o analiză comparativă între avantajul competitiv al unei


organizaţii în raport cu alta şi avantajul concurenţial al unei naţiuni sau
ţări în raport cu o alta. Acordaţi atenţia necesară asigurării
comparabilităţii.

ˆ De ce este necesară cunoaşterea criteriilor de clasificare a strategiilor?


ˆ Ce rol au determinanţii exogeni în elaborarea strategiei unei
organizaţii?
Strategia şi managementul strategic al organizaţiei.
Concepte fundamentale. Aplicaţii manageriale

ˆ Ce rol au determinanţii endogeni în elaborarea strategiei unei


organizaţii?

ˆ Realizaţi corelaţii între determinanţii exogeni şi cei endogeni strategiei


unei organizaţii.

ˆ Daţi exemple de interese materiale, respectiv emoţionale pentru


fiecare dintre categoriile generice de deţinători de interese ai unei
organizaţii.

ˆ Explicaţi necesitatea cunoaşterii deţinătorilor de interese ai unei


organizaţii în raport cu strategia acesteia.

ˆ Explicaţi relaţia dintre strategie şi management strategic în raport cu o


organizaţie

ˆ Comentaţi avantajele şi limitele managementului strategic.

ˆ Explicaţi rolul utilizării modelelor de management strategic în


procesul de elaborare a strategiei unei organizaţii.

ˆ Stabiliţi criterii care permit alegerea judicioasă a modelului de


management strategic adecvat aplicării strategiei unei organizaţii.

ˆ Comentaţi tabelul 2.1.

ˆ Explicaţi rolul utilizării modelelor de decizie strategică în procesul de


elaborare a strategiei unei organizaţii.

ˆ Stabiliţi criterii care permit selectarea modelului decizional adecvat


aplicării unei strategii de organizaţie.

ˆ Comentaţi tabelul 2.2.

ˆ Explicaţi rolul planificării strategice în contextul managementului


strategic.

ˆ Stabiliţi criterii care permit selectarea celui mai adecvat model de


planificare strategică menit să asigure realizarea strategiei unei
organizaţii.

ˆ Comentaţi tabelul 2.3.

ˆ Explicaţi efectele modelării manageriale prin prisma cerinţelor care


trebuie respectate în procesul managementului strategic.