Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea Politehnica Bucuresti

Facultatea de Transporturi
Departamentul Transporturi Trafic si Logistica

MANAGEMENT STRATEGIC

Masterand : Marius-Cristian LUCA

Anul universitar 2017-2018


NOŢIUNI GENERALE
Conceptul de strategie

Este un concept cu o istorie îndelungata, întâlnit pentru prima oara in antichitatea


greaca. In timp, acest concept a fost definit de care divers specialist. Primul care a
subliniat importanta deosebita a strategiei pentru activitatea unei societati a fost Peter
Drucker. In 1954, acesta aprecia ca strategia unei organizatii raspunde la doua
intrebari: “In ce consta afacerea?” si “Care ar trebui sa fie obiectul de activitate al
organizatiei?” In 1962, Chandler, prezenta prima abordare temeinica a acestui termen.
In lucrarea “Stategy and Structure” el vorbeste despre determinarea pe termen lung a
scopurilor si obiectivelor unei intreprinderi, adoptarea cursurilor de actiune si alocarea
resurselor necesare pentru a le atinge.
“Strategia este determinarea scopurilor si obiectivelor organizatiei pe termen lung,
adoptarea politicilor determinate si alocarea resurselor pentru atingerea acestor
scopuri.”(Chandler, 1989) Aceasta definitie indica, practic, problemele majore la care
trebuie să raspunda procesul strategic:
 Incotro se doreste sa se avanseze?
 Prin ce parametrii se pot traduce scopurile organizatiei?
 Ce politici particulare vor implica aceste scopuri?
 Ce mijloace umane si financiare vor trebui angajate?

Abordarea strategica in domeniul managerial si are originea in domeniul strategiei


militare (utilizarea resurselor unei forte armate pentru atingerea scopurilor - victorii
militare - prin construirea planurilor si obiectivelor si punerea lor in practica) si
încearcă sa contracareze imaginea unui proces decizional haotic la nivel
organizational. Managementul strategic este atractiv datorita accentului pe care il
pune pe stabilirea scopurilor, pe identificarea punctelor forte si a celor slabe, pe
importanta oportunitatilor si amenintărilor externe, din perspectiva desfasurarii
optime a fortelor pentru atingerea obiectivelor stabilite.
Bryson (1995) a identificat niveluri si abordari diferite in cadrul conceptului
general de strategie manageriala: sistemele de planificare strategica propun metode
pentru formularea si implementarea deciziilor strategice si pentru alocarea resurselor
necesare fundamentarii acestora la toate nivelurile organizatiei.

Management strategic

Prin management strategic, conducerea organizatiei determina evolutia pe termen


lung si performantele acesteia, asigurand formularea riguroasa, aplicarea
corespunzatoare si evaluarea continua a strategiei stabilite.
Conform unor reputati specialisti in domeniu, managementul strategic poate fi
definit:
“Procesul prin care conducatorii determina directia pe termen lung si
performantele organizatiei, asigurand realizarea unei formulari atente, a unei
implementari corecte si a unei continue evaluari a strategiei” (Rue&Holland, 1986)
“Arta si stiinta formularii, implementarii si evaluarii deciziilor functionale corelate
care permit unei organizatii sa isi atinga obiectivele”(David, 1989)

2
ETAPELE MANAGEMENTULUI STRATEGIC

Procesul de management strategic prezinta trei mari etape:

1. Formularea strategiei:
 definirea activitatii oraganizatiei si a viziunii/misiunii acesteia
 identificarea oportunitatilor si a amenintarilor externe
organizatiei
 determinarea punctelor forte si a celor slabe din interiorul
organizatiei
 stabilirea obiectivelor pe termen lung ale organizatiei
(obiectivele strategice)
 elaborarea unor strategii alternative si alegerea strategiei de
urmat
In mod concret, formularea strategiei poate include: un nou tip de afacere pentru
organizatie, modul de alocare a resurselor, noi posibilitati de extindere si diversificare
a activitatilor organizatiei, patrunderea pe noi piete, fuziunile sau riposta in fata
amenintarilor venite de la concurenta.
Deoarece nici o organizatie nu dispune de resurse nelimitate, managerii de
strategie trebuie sa decida care dintre strategiile alternative vor aduce cele mai mari
beneficii organizatiei. De regula, conducerea organizaţiei poseda cea mai buna
perspectiva in efortul de intelegere a complexitatii deciziilor, in vederea formularii
unor strategii de succes. Acestia beneficiaza de autoritatea de a face posibila
implementarea strategiei alese.

2. Implementarea strategiei
Implementarea strategiei presupune:
 stabilirea obiectivelor anuale ale organizatiei
 motivarea personalului
 alocarea resurselor in vederea executarii strategiilor formulate
si poate include: dezvoltarea unei culturi, politici a organizatiei in sprijinul
realizarii strategiei alese; dezvoltarea unei structuri organizationale eficiente,
redirectionarea unor eforturi ale departamantelor functionale, pregatirea bugetului;
dezvoltarea si utilizarea sistemelor informatice ale organizatiei.

Etapa de implementare este deseori numita etapa de actiune in managementul


strategic, fiind cea mai dificil de realizat, pentru că implica disciplina membrilor
organizatiei, a personalului, sacrificiu si loialitate din partea acestora. Succesul acestei
etape depinde in mare masura de abilitatea managerilor in motivarea salariatilor.
Activitatile specifice de implementare a strategiilor afecteaza deopotriva
managerii si personalul. Fiecare compartiment, divizie sau departament al organizatiei
trebuie sa raspunda la intrebarea: “Ce trebuie sa facem ca sa implementam partea ce
ne revine din strategia organizatiei?”

3
3. Evaluarea strategiei
Constituie etapa finala in managementul strategic. Managerii trebuie sa cunoasca
modul in care strategiile sunt implementate. Acest lucru se realizează prin evaluări
periodice ale strategiei şi prin utilizarea feed-back-ului. Evaluarea strategiei constituie
mijlocul prin care acestia obtin feed-back-ul.

Toate strategiile vor suferi modificari ulterioare pentru ca factorii externi si


interni ai organizaţiei sunt in permanenta schimbare. Exista 3 activitati fundamentale
caracteristice etapei de evaluare etapei de strategie:
 reevaluarea factorilor interni si externi ce au constituit
fundamentul pentru alegerea strategiei curente
 măsurarea performantelor
 acţiuni de corectare, ajustare

Intr-o organizaţie de mari dimensiuni, cele 3 etape ale managementului strategic -


formularea, implementarea si evaluarea - se regăsesc la fiecare nivel ierarhic.

STRATEGIILE
Obiectivele pe termen lung sunt nişte rezultate pe care organizatia cauta sa le
atinga folosind anumite strategii. Ele trebuie sa fie măsurabile, consistente, rezonabile
si clare si de obicei “termen lung” înseamnă intre 2 si 5 ani.
Obiectivele sunt esenţiale pentru succesul unei organizaţii pentru ca ele:
 Trasează direcţii;
 Ajuta in procesul de evaluare;
 Dezvaluie prioritatile;
 Reduce incertitudinea;
 Minimizează conflictele;
 Furnizează fundamentul pentru planificarea,
organizarea, coordonarea, motivarea si controlul eficient al
activitatilor.

Tipuri de strategii:

 Strategiile de Integrare
a) Înainte
b) Înapoi
c) Orizontala

 Strategiile Intensive
a) Pătrunderea pe o piata
b) Dezvoltarea pietelor
c) Dezvoltarea produsului

 Strategii de diversificare
a) Concentrice
b) Orizontale

4
 Strategii defensive

 Joint-venture şi Strategii combinate

 Fuziuni

TERMENI CHEIE IN MANAGEMENTUL STRATEGIC

Definirea următorilor 8 termeni folosiţi in managementul strategic ajuta la


intelegerea complexitatii fenomenului.

Managerii de strategie
Sunt persoanele responsabile pentru succesul sau eşecul unei organizaţii. Aceştia
pot îndeplini diverse funcţii in structura unei organizaţii cum ar fi : preşedinte al
consiliului de administraţie, director executiv, consilier, etc. Aceşti manageri ajuta
organizaţia sa adune si sa prelucrează informaţiile prin analizarea mediului
organizaţiei si a celui concurenţial, dezvoltarea de modele si scenarii privind viitorul
organizaţiei, identificarea anenintarilor-oportunitatilor la adresa organizaţiei.

Managerii de strategie pot fi gasiti de obicei în poziţiile înalte ale managementului


unei organizaţii, avind o autoritatea considerabila in procesul de luare a deciziilor, dar
pot exista si la fiecare nivel al organizaţiei. După cum organizaţiile diferă intre ele, si
managerii de strategie sunt persoane ale căror atitudini, sisteme de valori, etica,
dorinţa de a-si asuma riscuri, grija pentru profitabilitatea organizaţiei sau pentru
responsabilitatea sociala a acesteia, stiluri de management influenteaza si
particularizează aplicarea managementului strategic.

Viziunea si misiunea unei organizaţii

Viziunea organizaţiei cuprinde cele mai generale si mai stabile obiective ale
organizaţiei pe termen lung si foarte lung. Declaraţia viziunii organizaţiei
conceptualizeaza imaginea a ceea ce se doreşte sa devină organizaţia si este deseori
considerata primul pas in planificarea strategica, precedind etapa de elaborarea a
misiunii organizaţiei. În foarte multe cazuri, viziunea organizaţiei este cuprinsa intr-o
singura fraza.
Misiunea unei organizatii identifica scopul activitatilor, in termeni de producţie si
piaţa. Ea răspunde întrebării fundamentale: “În ce consta activitatea organizaţiei?”
Misiunea organizaţiei indica direcţia dezvoltării viitoare.

Analiza mediului extern

Are in vedere factorii sociali, culturali, demografici, de mediu, politici,


tehnologici, legislativi ce pot influenta in sens pozitiv sau negativ activitatea unei
organizaţii. Oportunitatile si amenintarile mediului extern sunt in afara controlului
direct al organizaţiei si ele, analizate in mod obiectiv, vor releva toate aspectele
importante, nu doar cele care sunt in avantajul organizaţiei.
Exemple de oportunitati si amenintari la adresa unei organizaţii: revoluţia
tehnologica, migratiile populaţiei, o noua reglementare, lansarea pe piaţa a unui nou
produs/serviciu de catre o organizatiei concurenta, etc.

5
Un principiu de baza in managementul strategic susţine că o organizaţie in
procesul de formulare a strategiilor trebuie sa încerce sa beneficieze de oportunitatile
mediului extern, reducind in acelaşi timp impactul negativ pe care amenintarile
mediului extern îl pot avea.
Astfel evaluarea mediului extern şi identificarea factorilor determinanţi sunt
esenţiale pentru succesul organizaţiei, procesul de colectare a informaţiilor fiind
denumit si scanarea mediului extern.

Analiza internă

O importanta considerabila trebuie acordata si modului in care factorii interni ai


unei organizaţii influenteaza competitivitatea acesteia. Evaluarea interna a unei
organizaţii înseamnă analizarea punctelor forte si punctelor slabe ale acesteia.
Acestea pot apare in activitatile departamentelor funcţionale (marketing, cercetare-
dezvoltare, financiar, contablitate, producţie) sau pot ţine de cultura organizaţională.

Obiectivele pe termen lung

Sunt rezultatele specifice pe care organizatia cauta sa le îndeplinească in


realizarea misiunii sale. Termenul lung inseamna o perioada de timp mai mare de un
an.
Obiectivele sunt esenţiale pe succesul organizaţiei deoarece:
 trasează direcţiile
 ajuta in procesul de evaluare
 dezvăluie prioritatile
 furnizează fundamentul pentru planificarea, organizarea,
motivarea si controlul eficient al activitatilor.
Obiectivele trebuie sa fie măsurabile, consistente, rezonabile si clare. Intr-o
organizaţie mare obiectivele trebuie sa fie stabilite atit la nivelul întregii organizaţii cit
si pentru fiecare departament in parte.

Strategiile

Sunt modalitatile prin care obiectivele pe termen lung ale organizaţiei sunt atinse.
Strategiile sunt acţiuni ce necesita decizii ale conducerii organizaţiei si consuma o
mare parte a resurselor acesteia. De obicei , strategiile afectează dezvoltarea
organizaţiei pe o perioada mare, de obicei 5 ani.

Bibliografie

1. Lucica Matei – Management Public, Ed. Economică, 2001

6
2. Ovidiu Nicolescu, Iulian Verboncu – Management General, Ed.
Economică,1999
3. Dumitrescu, Mihai.2003.”Strategii si management strategic”, ed.
Economica, Bucuresti

S-ar putea să vă placă și