Sunteți pe pagina 1din 47

MODULUL V PLANIFICAREA CARIEREI

Specificul activitatilor de consiliere si orientare a carierei

Orientarea carierei elevilor reprezinta un proces complex de pregatire si indrumare


a acestora spre anumite forme de activitate scolara si academica, studii care sa le permita
apoi alegerea unor domenii profesionale si ocupatii distincte care sa fie in concordanta cu
aptitudinile si interesele lor.
„Consilierea carierei este un serviciu social care initiaza o abordare globala a individului
sub toate aspectele semnificative ale vietii si rolurilor asumate in scoala, profesie, viata
sociala sau comunitara, familie, timp liber." (Jigau, 2003)
Copilul nu isi alege o meserie pentru a satisface dorintele ascunse ale parintilor sau
profesorilor, nu pentru a vindeca of-uri nespuse sau frustrari ale altora. El trebuie ajutat sa isi
croiasca propriul drum in viata si sa isi construiasca o cariera in functie de aspiratiile si
aptitudinile personale.
Cariera e un drum care se construieste foarte devreme ! Competenta de a-1 conduce
corect pe elev pe drumul carierei personale se invata si e la fel de importanta precum
abilitatea turnului de control de a directiona activitatea intr-un aeroport. Lipsa competentei
poate genera accidente, decolari sau aterizari intarziate, zboruri care nu mai ajung la
destinatie, incadrarea pe o pista gresita.
Piata de munca flexibila si instabila impune ca scopul activitatilor de orientare a
carierei sa fie dezvoltarea personala si inzestrarea elevului cu cunostinte si abilitati necesare
pentru realizarea unui management eficient al propriei cariere.
Activitatile de orientare trebuie sa vizeze educarea elevilor pentru independenta si
flexibilitate in 5 domenii de competenta (Baban, 2001):

■ cunostinte despre sine;


■ informatii ocupationale;
■ luarea deciziei;
■ planificare;
■ rezolvarea de probleme.

Aceste competente dobandite permit exercitarea unui control asupra propriei dezvoltari.
Activitatile realizate de diriginti /invatatori la ora de consiliere si orientare privind cariera
pot fi prelegeri despre diverse ocupatii, work - shop-uri pe teme de cariera, discutii de grup,
jocuri de rol, interviuri realizate cu diversi invitati, vizite la diverse locuri de munca,
realizarea de colectii de informatii si imagini despre diverse locuri de munca si profesii,
realizare de CV-uri si scrisori de intentie, consultarea specialistilor in domeniul pietei fortei
de munca.
Aceste tipuri de activitati presupune schimbare, transformare, dialog, negociere,
participare, restructurare pentru a face mai bine inteleasa problema, pentru a dezvolta la
elevi intelegerea factorilor si modelelor care actioneaza in spatiul existential.
Persoana consiliata e experta in propria viata, dirigintele / invatatorul e expert in:
organizarea procesului de intelegere si constientizare; modalitati de comunicare; proces de
planificare.
• Activitatile de la ora de consiliere permit conexiuni intre ceea ce invata elevii si utilitatea
cunostintelor si abilitatilor dobandite pentru viata reala;
• Elevii invata sa-si asume responsabilitatea propriei invatari;
• NU sunt urmate de note sau calificative;
• Permit deschiderea spre comunitate (prin participarea la ora a unor oameni de succes,
angajatori sau chiar se organizeaza vizite la diverse institutii).

IDENTITATEA VOCATIONALA

Dezvoltarea identitatii vocationale si pregatirea elevilor pentru cariera e unul din


obiectivele principale ale intregului proces de invatamant. Cunostintele, abilitatile si
deprinderile dobandite in scoala trebuie sa le permita acestora sa-si dezvolte individual o
cariera profesionala.
Identitatea reprezinta constiinta clara a individualitatii unei persoane formata prin
integrarea intr-un construct unic al perceptiei de sine si a perceptiei expectantelor corelatiei
fata de propria persoana. Identitatea se formeaza progresiv, pe masura organizarii si
structurarii informatiilor despre sine. De asemenea, ea se structureaza inca din copilaria
mica, insa vorbim despre identitate in special incepand din perioada adolescentei, deoarece
abilitatile cognitive si de interactiune sociala sunt suficient de mature pentru a putea permite
reflectarea asupra propriei persoane si a dezvoltarii acesteia.
Identitatea vocationala presupune combinarea aspectelor legate de cunoasterea propriilor
interese, valori, abilitati si competente cu preferinta pentru un anumit tip de activitate, stiluri
de interactiune si medii de munca.
Dezvoltarea identitatii vocationale presupune parcurgerea mai multor etape / perioade:
• Etapa fanteziei (3 - 10 ani);
• Etapa tatonarilor (11 - 17 ani);
• Etapa realismului (18-25 ani).

Intre 3 si 10 ani, copilul se identifica in planul intereselor vocationale cu diverse


persoane semnificative din mediul familial sau scolar si le imita comportamentul in joe (ex.
jocul de-a doctorul).
In etapa tatonarilor, elevii isi exploreaza propriile interese vocationale, experimenteaza
mai multe tipuri de activitati, se observa necesitatea de a lua in considerare balanta interese
-aptitudini in exprimarea unei alegeri educationale sau profesionale.
Etapa realismului se caracterizeaza prin cristalizarea identitatii vocationale si o viziune
de ansamblu asupra factorilor care influenteaza alegerea traseului educational si profesional.

Caracteristici personale relevante pentru cariera:

• Interese;
• Valori;
• Caracteristici de personalitate;
•Aptitudini si deprinderi.

Unul din elementele importante de decizie in cariera il reprezinta interesele. Acestea sunt
preferinte cristalizate ale unei persoane pentru anumite domenii de cunostinte sau activitate.
Valorile reprezinta convingeri bazale ale indivizilor si sunt surse vocationale si ale
standardelor individuale de performanta intr-un anumit domeniu. Se manifesta in
comportament prin evitarea sau alegerea unor elemente precum bani, putere, etc. Exemple
de valori: traditie, realism, performanta, recunoastere, generozitate, stabilitate.
Caracteristicile de personalitate sunt modele tipice de gandire, comportament, afectivitate
si relationare pe care le manifests o persoana. Cercetarile nu au confirmat relatia directa
dintre anumite caracteristici de personalitate si ocupatie. Astfel, persoane cu caracteristici de
personalitate similare pot sa aiba performante bune si sa fie multumite in ocupatii diferite asa
cum persoane cu caracteristici diferite pot prefera aceeasi ocupatie sau ocupatii similare.
Aceasta intrucat comportamentul oamenilor e determinat nu numai de caracteristicile
personale, ci si de ale mediului in care se desfasoara.
Aptitudinea reprezinta potentialul unei persoane de a invata si obtine performanta intr-un
domeniu. Prin invatare si exersare aptitudinea devine abilitate, iar prin aplicare in practica si
autorealizare se transforma in deprindere. Privit din perspectiva randamentului orice insusire
sau proces psihic devine aptitudine: perceptia detaliilor, memoria, spiritul de observatie sunt
aptitudini atunci cand constituie premise pentru realizarea cu succes a unor activitati.

DICTIONAR

CONSILIEREA CARIEREI este un serviciu social care initiaza o abordare globala a


individului, sub toate aspectele semnificative ale vietii si rolurilor asumate in scoala,
profesie, viata sociala sau comunitara, familie, timp liber (Jigau, 2003).
GLOSAR DE TERMENI
(preluare si adaptare din Codul Etic, ISE, 2003)
Aptitudini si atitudini profesionale
Aptitudinile profesionale sunt acele insusiri fizice si psihice relativ stabile ale unei
persoane care conditioneaza randamentul intr-o profesie. Acestea sunt componente
dobandite ale personalitatii dezvoltandu-se prin exersarea in activitate. Sunt factori
importanti in alegerea unei cariere / profesii, de aceea, consilierilor carierei le revine
sarcina de a ajuta pe tineri sa ajunga la o imagine realista in ceea ce priveste aptitudinile
personale. In actul reorientarii persoanei in cariera importante sunt deprinderile
transferabile (componente ale aptitudinilor profesionale) care ajuta persoana in noua
munca prin transferul vechilor deprinderi. Aptitudinile se impart in aptitudinea generala
sau inteligenta generala care ajuta persoana sa se descurce in orice siruatie, si aptitudini
specifice (fluiditate verbala, memoria, reprezentarea spatiala, dexteritatea manuala) care
conditioneaza reusita in anumite categorii de activitati. Atitudinea profesionala este o
dispozitie sau orientare generala a persoanei spre activitate sau complexul de idei, motive
si cunostinte despre o anumita profesie care conditioneaza modul de raportare a
individului la o anumita profesie. Atitudinile sunt bipolare, pot fi pozitive sau negative,
favorabile sau nefavorabile. In functie de imaginea pe care o are subiectul despre anumite
profesii va demonstra atitudini pozitive sau negative pentru acestea. Reusita profesionala
este conditionata de existenta unor atitudini pozitive.
Aria curriculara consiliere si orientare
Componenta a Planului de invatamant, a fost introdusa in Curriculum-ul national
din Romania incepand cu anul 1998 pentru a oferi un program de educatie pentru cariera
elevilor din toate nivelurile de invatamant. Se urmareste prin aceasta arie curriculara
pregatirea elevilor pentru o buna integrare sociala si profesionala, dezvoltarea personala a
acestora in consens cu interesele, aspiratiile si capacitatile proprii. Obiectivele educationale
sunt: autocunoasterea elevilor, informarea cu privire la oporrunitatile de dezvoltare a carierei
personale, dobandirea tehnicilor de munca intelectuala, a tehnicilor de gasire a unui loc de
munca, rezolvarea problemelor de comunicare intre elevi etc.
Cariera profesionala
Cariera profesionala reprezinta parcursul profesional format din ocupatii succesive
asumate de un individ in termenii aceleiasi ocupatii de baza. Pregatirea pentru cariera se face
obligatoriu pe cai formale (scolarizare, formare continua), dar si informale (studiu
individual, experienta de munca in alt domeniu sau pe alta pozitie ierarhica). Conceptul cu
semnificatie pentru zona profesionala trebuie delimitat de cel peiorativ din expresia "a face
cariera".
Consilierul carierei
Persoana calificata (prin studii superioare speciale) care asista clientii in
managementul propriei cariere: ofera informatii, acorda consultanta, consiliere, orientare,
evaluare si sprijin pentru construirea si dezvoltarea planului personalizat pentru cariera, prin
activitati de autocunoastere, dezvoltare si diversificare a strategiilor de invatare, dezvoltarea
abilitatilor de a face fata tranzitiei de la mediul educational la piata muncii, autoevaluare si
luarea deciziilor, constientizarea sanselor si oportunitatilor de (re)integrare socio-
profesionala, instruire si formare continua sau complementara.
Consilierul carierei isi poate desfasura activitatea in domeniul educational: a) la nivel
preuniversitar (cabinete de asistenta psihopedagogica / cabinete OSP); b) la nivel universitar
(cabinetele de informare si consiliere din universitati), in cadrul oficiilor de forta de munca
si somaj (consilier pentru indrumare si orientarea profesionala), in institutii private sau alte
institutii de stat de profil.
Grupurile tinta vizate prin acest proces includ: elevi, studenti, tineri, adulti / someri,
persoane defavorizate socio-cultural, persoane cu deficiente etc. si care intampina dificultati
in luarea si punerea in practica a deciziilor cu privire la optiunile de viitor si integrarea
socio-profesionala.
Ocupatie; functie; meserie; profesie
Ocupatia este o activitate socialmente utila care-i aduce beneficii sau constituie o
sursa de existenta pentru persoana care o exercita. Ocupatia se exprima prin functie sau
meseria exercitata de o anumita persoana activa. Calificarea intr-o ocupatie se realizeaza (in
general) la locul de munca. Ocupatiile pot fi clasificate pe baza unor criterii, precum:
domeniul de activitate, nivelul de pregatire profesionala, complexitatea sarcinilor de
indeplinit si au ca elemente specifice: uneltele, instrumentele utilizate, spatiul de lucru,
durata muncii, conditiile de salarizare.
Functia semnifica o activitate exercitata intr-o anumita ierarhie functionala (de conducere
sau executie).
Meseria reprezinta ansamblul de cunostinte si deprinderi de activitate dobandite prin
procesul de educatie (initiala sau continua) si formare practica, necesare exercitarii anumitor
servicii si activitati.
Profesia reprezinta specializarea obtinuta prin studii (in general de niveluri mai inalte).
Profesia poate constitui: sursa de venituri, modalitate de a obtine satisfactii, realizari,
prestigiu social, forma de valorificare a pregatirii profesionale, cadru de socializare si de
identificare a unor modele de viata.
Piata muncii
Piata muncii este „spatiul" in care se dezvolta raporturi intre oferta si cererea de
munca, se stabilesc conditiile de angajare si salarizare ale persoanelor apte de munca, se
realizeaza schimburi de informatii cu privire la cererea si oferta de forta de munca si se
evidentiaza oportunitatile profesionale pentru persoanele care doresc sa gaseasca un loc de
munca sau sa il schimbe pe cel existent. Piata muncii impune adaptarea structurilor de
formare profesionala initiala si continua la cerinte angajatorilor, precum si dezvoltarea
resurselor umane prin policalificare si recalificare.
Planificarea si dezvoltarea carierei
Planificarea carierei este procesul de identificare a pasilor care trebuie parcursi
pentru dezvoltarea carierei si presupune stabilirea obiectivelor, actiunilor care vor fi
realizate, resurselor necesare (umane, fmanciare), termenelor, responsabilitatilor, rezultatelor
concrete asteptate, eliminarea obstacolelor. In cadrul unui program de consilierea carierei
planificarea se desfasoara dupa etapele de autocunoastere si explorare ocupationala,
educationala.
Planificarea carierei include aspecte ce tin strict de locul de munca, dar si
activitatile de timp liber, viata personala etc. In vederea realizarii unei planificari a carierei
este necesara o privire in perspective, care sa puncteze aspecte precum: scopul in viata,
imaginea de sine, tipul de munca dorit, relatiile cu ceilalti, tipul de locuinta dorita, realizarile
globale de pe parcursul vietii.
Dezvoltarea carierei este un proces de invatare si adaptare la diferite roluri exercitate
de catre o persoana pe parcursul vietii, include diferite stadii, aflate in succesiune
cronologica si presupune medierea intre factorii de personalitate si cerintele sociale, in
beneficiul individului. Acest proces cuprinde totalitatea factorilor psihologici, sociologici,
educationali, fizici, economici care combinati influenteaza natura si importanta muncii pe
parcursul intregii vieti a unei persoane.

Principalele cai si mijloace de informare si consiliere in domeniul carierei:

Pricipalele categorii de produse şi mijloace de informare şi consiliere în domeniul


cariProfile ocupaţionale: se referă la conţinutul muncii, unelte şi instrumente de lucru,
dinamica ocupaţiilor pe piaţa muncii, cerinţele fizice şi psihice ale ocupaţiei respective etc.
Consilierea în grup: este o formă de informare şi consiliere privind cariera prin care se
transmit aceleaşi informaţii unor persoane cu interese comune.
Consilierea individuală: se practică pentru conştientizarea corectă a trebuinţelor,
aptitudinilor şi aspiraţiilor personale în vederea luării deciziei corecte în alegerea carierei
personale.
Videocasetele: prezintă informaţii privitoare la tehnicile de căutare a unui loc de muncă,
de susţinere a unui interviu, informaţii privind piaţa muncii, posibilităţilor de calificare etc.
Ziare privind cariera: conţin instrumente de autocunoaştere, autoevaluare, prognoze
privind evoluţia unor ocupaţii, răspunsuri la diferite chestionare etc.
Postere: acestea prezintă mesaje, desene atractive privind alegerea carierei şi a şansei de
reuşită, autorealizare etc.
Teste de atenţie, memorie, inteligenţă, personalitate, aptitudini şi interese: folosite
pentru o evaluare exactă a unor dominante psihice, precum şi a trăsăturilor aptitudinale,
motivaţionale şi a intereselor clienţilor.
Sisteme computerizate de testare interactivă şi asistare în alegerea carierei: sunt
folosite pentru explorarea conţinutului şi cerinţelor unor ocupaţii din România, precum şi la
evaluări ale comportamentului uman.

Autocunoaştere şi autoevaluare. Punctul de plecare în planificarea carierei


individuale este autocunoaşterea, care determină alegerea domeniului ocupaţional şi a
profesiei, a locului de muncă şi implicit a opţiunilor de studiu şi formare profesională.
Trebuie cunoscute elementele ce trebuie avute în vedere, unele modalităţi de autoevaluare,
precum şi rolul şi locul instrumentelor şi a instituţiilor specializate.
Căutarea unui loc de muncă. Problemă stringentă a zilelor noastre, în special
pentru tineri, găsirea unui loc de muncă adecvat aspiraţiilor şi studiilor necesită o pregătire
temeinică şi multă… muncă
Curriculum Vitae şi Scrisoarea de intenţie
Privit şi înţeles diferit, de la carte de vizită la dare de seamă sau autobiografie, CV-ul este
un instrument fundamental în obţinerea unui loc de muncă, având rolul de a obţine
calificarea pentru interviu. Tinerii vor învăţa să îţi redacteze propriul CV, să-şi evidenţieze
calităţile şi avantajele şi să se prezinte în faţa angajatorilor într-o manieră favorabilă.
Interviul
Etapă finală în procesul de selecţie, interviul poate confirma sau infirma justeţea alegerii
făcute.Va fi analizat conţinutul unui interviu, factorii subiectivi şi obiectivi ce pot influenţa
decizia intervievatorului, modul de depăşire a situaţiilor dificile şi acţiunile ce urmează
interviului.
Etapele planificarii carierei

6.
CARIERA

Re-evaluare

5.
PIATA DE MUNCA
Succes în munca
Oferte de munca si
acceptarea lor

4.
CONTACTE PENTRU ANGAJARE

Cautarea locului de CV si scrisori de Interviuri


munca intentie

3.
LUAREA DECIZIEI

Obiective de Obiective Servicii prestate Învatare


cariera personale pentru continua
colectivitate

2.
CERCETARI CU PRIVIRE LA PROFESIE

Cautare de Interviu de Practica si Experienta Tendintele


informatii documentare voluntariat practica profesiei
1.
AUTOCUNOASTERE
Personalitate
si atitudini Aptitudini Cunoastere Valori Inte Spirit
si realizari si stil de rese între
învatare prinzator
Cum se scrie un Curriculum Vitae

Curriculum Vitae (CV) este o reclamă a Dvs. în termeni de capacităţi şi realizări.


Este principala unealtă de marketing sau card-ul de chemare spre uşile patronilor în
perspectivă. Pentru solicitantul postului de muncă, CV-ul presupune să ajute accesul la
interviu care, la rândul său, duce spre oferta de muncă.
Pentru patron, CV arată valoarea solicitantului. De asemenea CV este un
mecanism de alegere a candidaţilor pentru interviu. Acest proces trebuie să rezulte în
angajarea celor mai buni candidaţi. Când scrii un CV, întotdeauna ţine minte scopul:
faci reclamă pentru interviu, nu şi pentru postul de muncă.
Acest document trebuie să comunice clar patronului ce poţi face pentru el. Cel mai
important este că CV trebuie să fie onest, pozitiv, concis, uşor de citit, şi să reprezinte
pe tine şi capacităţile tale majore.
Scrierea CV-ului devine un proces consumator de timp. Şi aceasta e pentru că
trebuie să scrii un CV propriu şi să nu imiţi exemplul altcuiva. Trebuie să începi să
analizezi experienţa personală în scrierea a unui CV care comunică clar:
 ce doreşti să faci sau să obţii în cariera profesională;
 cine eşti din punct de vedere a iscusinţelor şi capacităţilor specifice;
 ce vei face pentru angajatori în viitor.
Deoarece trebuie să prezinţi trecutul şi prezentul în perspectiva viitorului patronului,
pentru a scrie acest document ai nevoie de timp, efort, grijă şi profesionalism. Poţi
primi sfaturi de la alţii, dar trebuie singur să creezi CV-ul, deoarece el trebuie să
reprezint un bilanţ asupra trecutului, prezentului şi o proiecţie a viitorului.
Ţinând cont de aceste prime informaţii, nu vă rămâne decât să redactaţi un document:
 clar – evitaţi încărcătura de date, de fapte, de exemple, lungimea excesivă. Concizia
şi claritatea sunt două atuuri importante;
 simplu – foarte rar originalitatea este apreciată, poate doar în anumite sectoare /
domenii specifice;
 adevărat – fără informaţii false, fără laude, fără exagerări.
Trebuie să vă semene, să vă reprezinte, să vă exprime personalitatea mai mult
decât acţiunile. Care să provoace interes şi să stăpânească curiozitatea.
Pentru a realiza un CV eficient trebuie parcurse mai multe etape:
1. Adunaţi toate informaţiile necesare;
2. Faceţi astfel încât experienţa şi abilităţile voastre să corespundă cerinţelor celui care
face angajări;
3. Subliniaţi detaliile care vă favorizează;
4. Organizaţi CV-ul într-un mod eficient;
5. Alegeţi cu grijă cuvintele pe care le folosiţi;
6. Cereţi cunoscuţilor să citească CV-ul pe care l-aţi alcătuit ca s-ăl comenteze;
7. Faceţi produsul final prezentabil;
8. Evaluaţi propriul vostru CV.

Recomandări pentru întocmirea unui Curriculum Vitae

1. Să fie scurt şi exact.


Nu vă apucaţi să vă scrieţi autobiografia! Scrieţi ceea ce este cel mai important să
ştie persoana care va citi. Rezumaţi punctele principale ale activităţii Dvs.
profesionale şi prezentaţi-vă realizările şi experienţa într-un număr redus de cuvinte.
Folosiţi fraze scurte. Fiţi concis. Ţineţi la îndemână două versiuni ale CV-uliu: una
de o pagină, pentru situaţiile în care concizia va fi apreciată şi una mai lungă (2-3
pagini) pentru acelea când trebuie să furnizaţi mai multe detalii.
2. Să aibă un aspect atrăgător.
Mesajul care trebuie să iradieze din CV-ul Dvs. când va fi în mâinile celui care face
angajările trebuie să fie „Reprezint un profesionist!”. Folosiţi hârtie standard, A4, de
calitate bună, albă sau de o culoare pastel, deschisă (galben-pai e una din cele mai
indicate). Tipăriţi pe o imprimantă jet sau laser. Cerneala neagră e cea mai potrivită.
Nu abuzaţi de fonduri speciale sau artificii grafice, ele vor strica impresia. Fiţi sobru
dar nu monoton.
3. Scrieţi o scurtă notă referitoare la obiectivele Dvs.
Spuneţi în maxim trei propoziţii scurte ce doriţi să realizaţi în mod special, ce vă
atrage să solicitaţi postul.
4. Studii.
Enumeraţi diplomele, instituţiile şi perioadele începând cu cea mai recentă instituţie
absolvită / cea mai importantă diplomă. Pe cel ce va citi CV-ul, îl va interesa mult
mai puţin ce şcoală sau liceu aţi urmat decât ce facultate aţi absolvit. Uşuraţi-i
parcurgerea CV-ului începând cu cel mai important. E recomandabil să menţionaţi
toate cursurile relevante şi chiar de mai mică importanţă dacă au legătură cu
activitatea cerută în postul respectiv. Referiţi-vă numai la cursurile în urma cărora aţi
obţinut o diplomă, atestat, acreditare.
5. Experienţa.
Enumeraţi instituţiile în care aţi lucrat, funcţiile avute şi data angajării, în ordine
cronologică. Menţionaţi orice e relevant, chiar dacă a fost jumătate de normă sau
chiar voluntariat. Menţionaţi orice promovare în funcţie, vă scoate în evidenţă
capacitatea de asumare a unor grade de răspundere superioare. Dacă există perioade
de şomaj, nu le citaţi, daţi doar datele exacte în dreptul fiecărei funcţii.
6. Abilităţi, deprinderi şi realizări.
Descrieţi realizările folosind cuvinte dinamice: proiectat, condus, redus, simplificat.
Scoateţi în evidenţă ceea ce aţi realizat, nu ceea ce aveţi posibilitatea să realizaţi.
În loc de „Pot administra reţele de calculatoare” spuneţi „Creând o reţea de
calculatoare în departamentul X, am realizat o creştere a eficacităţii lucrului cu
50%”. Enumeraţi realizările referitoare la funcţiile menţionate în capitolul
„Experienţa”.
7. Publicaţii, articole, conferinţe.
Calităţile de comunicare sunt destul de rar întâlnite şi foarte apreciate în prezent. Nu
uitaţi să uzaţi de acest punct în favoarea Dvs.
8. Referinţe.
Potenţialii Dvs. patroni nu au nevoie să li se spună că vă pot cere referinţe. Dacă veţi
prezenta o listă de nume, verificaţi dacă numerele de telefon şi adresele sunt corecte.
Nu menţionaţi o persoană înainte de a o întreba dacă e dispusă să vă acorde o
recomandare pozitivă în caz că i se va cere. Nu menţionaţi o persoană care v-ar
aduce laude ne convingătoare.
9. Scrieţi cel puţin două Curriculum Vitae.
Scrieţi unul tradiţional, folosind ideile prezentate anterior şi altul original, care să
reflecte stilul Dvs. personal.
10. Rugaţi cel puţin 2 persoane să citească versiunea finală.
Nu vă pierdeţi timpul cu cei care nu au calităţile necesare acestui fapt sau cei care nu
au simţ critic. Nu trimiteţi niciodată un CV cu greşeli de ortografie, dactilografiere
sau de orice altă natură.
11. Nu ataşaţi o carte de vizită sau o fotografie.
Veţi da impresia că sunteţi pretenţios.
12. Ataşaţi întotdeauna o scrisoare de intenţie.
În felul acesta veţi solicita efectiv postul dorit şi vă veţi expune motivele pentru care
doriţi acest post. Sunt multe tipuri de CV din care puteţi alege formatul potrivit
pentru a comunica calificarea ta patronului. Cele mai răspândite tipuri de CV sunt:
 cronologic;
 funcţional;
 combinat;
 scrisoare-rezume.

Scrisoare de Intenţie

Scrisoarea de intenţie conţine motivaţia, calificările şi exprimă disponibilităţile Dvs. faţă


de firma la care intenţionaţi să vă angajaţi, într-un format concis şi atractiv. Este prim
şansă de a face o impresie bună, iar o scrisoare concepută exclusiv pentru firma
respectivă arată interesul deosebit pe care le acordaţi acesteia. CV-ul Dvs. poate da o
mulţime de informaţii, locuri în care aţi lucrat, toate studiile finisate, etc., dar scrisoarea
de intenţia trebuie să-l facă pe cititor să se gândească un minut în plus asupra alegerii
Dvs.
Scrisoarea de intenţie trebuie să conţină criteriile personale în alegerea unui loc de
muncă:
 capacitatea de concentrare intelectuală;
 spirit de echipă;
 curaj în luarea deciziilor;
 capacitatea organizatorică şi disciplină riguroasă;
 memorie bună;
 dorinţa de perfecţionare profesională;
 uşurinţa de a vorbi limbi străine;
 dorinţa de avansare şi de a fi bine plătit.

10 motive pentru care trebuie o Scrisoare de Intenţie

1. Chiar trebuie de scris o scrisoare de intenţie?


Bineînţeles! Aşa cum niciodată nu trebuie să vă duceţi undeva ne anunţat, CV-ul Dvs. nu
trebuie să apară niciodată singur pe masa unui angajator. Scrisoarea de intenţie este prima
modalitate de a vă prezenta, de a arăta principalele Dvs. calităţi care vă fac un candidat
favorit pentru jobul solicitat.
2. Personalizaţi-o pentru firma respectivă!
Oricine poate lua o scrisoare de intenţie „standard” pe care să o trimită şi să spere că va fi
invitat la interviu. În loc să faceţi aşa ceva, mai staţi câteva minute şi scrieţi ceva legat
direct de firma respectivă pentru a vă apăra interesul. Scrieţi un motiv special pentru care
doriţi jobul, menţionaţi un departament, un proiect al firmei la care aţi vrea să participaţi.
Arătaţi că va-ţi făcut temele. Adresaţi scrisoarea direct anumitei persoane dacă este
posibil.
3. De ce să trimiteţi şi o scrisoare şi un CV?
Scrisorile de intenţie trebuie să fie clare şi la obiect. Să conţină titlul jobului solicitat,
câteva motive pentru care experienţa Dvs. profesională v-ar putea ajuta şi câteva puncte
forte ale carierei Dvs. CV-ul este o completare a Scrisorii de intenţie. De aceea, ea
trebuie să dezvolte punctele forte ale acesteia, explicându-le. Bine redactată, ea asigură –
poate chiar mai mult decât CV-ul – invitaţia la un interviu. O scrisoare de intenţie arată
angajatorului: abilităţile de comunicare ale candidatului, capacitatea acestuia de a redacta
enunţuri convingătoare, originalitatea, dorinţa de a se angaja, gradul de interes faţă de
firmă şi poziţia respectivă.
4. Scoateţi în evidenţă realizările!
Puteţi fi un om excepţional dar potenţialii angajatori doresc să ştie exact de ce ar trebui să
vă angajeze. Lăudaţi-vă un pic! Daţi câteva exemple de realizări în fostele servicii care
consideraţi că ar impresiona.
5. Scrieţi intenţiile şi calificările la vedere.
Dacă vă aşteptaţi ca un şef de personal să „bâjbăie” printr-o mulţime de informaţii date
într-o scrisoare de intenţie pentru a-şi da seama de ce a fost trimisă, vă înşelaţi, nu se va
clarifica.
6. Ce vă face diferit?
Subliniaţi calităţile şi abilităţile şi arătaţi cum le puteţi pune în serviciul firmei. Dacă
aveţi o experienţă profesională relevantă, menţionaţi-o pe scurt în scrisoare.
7. Fără informaţii negative!
Niciodată să nu includeţi menţiuni despre conflicte avute la alte locuri de muncă, litigii în
curs sau vreun fel de remarci sarcastice. Dacă vorbiţi de rău locurile unde aţi fost angajat,
cititorul se va întreba, pe bună dreptate, dacă urmează şi el la rând.
8. Informaţii despre salariu.
Regula este să menţionaţi nivelul salariului cerut în scrisoarea de intenţie (dacă firma
respectivă cere acest lucru) şi niciodată în CV. Puteţi face asta sub forma: „Salariul
solicitat se încadrează între ... şi ... - negociabil” sau „ultimul salariu a fost de ...”.
9. Arătaţi disponibilitatea de comunicare.
Scrisoarea de intenţie trebuie să vă prezinte ca pe o persoană foarte deschisă comunicării.
Menţionaţi că sunteţi disponibil pentru interviu; furnizaţi toate detaliile cum puteţi fi
găsit (telefon, e-mail, adresă); spuneţi că puteţi fi contactat oricând pentru orice detalii
suplimentare.
10. Fiţi direct!
O scrisoare de intenţie redactată profesionist şi un CV bun vă pot deschide calea spre un
nou job. O prezentare clară şi fără greşeli (de orice natură), construită pe cuvinte
puternice, va încuraja cititorul să parcurgă cu atenţie CV-ul Dvs. şi să vă invite la
interviu.
Ce reprezintă o Scrisoare de Intenţie

1. O scrisoare de intenţie trebuie să fie „conversaţională”, nici prea formală dar


nici cu un stil prea degajat. Cea mai grea parte a conceperii unei scrisori de intenţie
este găsirea tonului potrivit. Un ton prea degajat şi angajatorul va crede că
expeditorul nu este tocmai sincer. Un ton prea formal şi va suna prea pompos.
2. O scrisoare de intenţie trebuie să fie concisă. Ce ar fi să trimiteţi o scrisoare
de intenţie de patru pagini şi un CV de şase? Cel care le-ar citi s-ar plictisi de la
primele paragrafe şi ar trece fără menajamente la următoarea. O bună scrisoare de
intenţie nu va avea niciodată mai mult de o pagină şi două paragrafe „suculente”. O
scrisoare în care elementul este „vedeţi CV-ul pe care-l ataşez”, este o şansă ratată.
3. O scrisoare de intenţie trebuie să fie corect scrisă. Greşelile gramaticale sau
de ortografie sunt de neiertat. Un angajator care ar citi o astfel de scrisoare cu
greşeli gramaticale, ar vedea „prin” ea un candidat neglijent care nici măcar pentru
a solicita un job nu e în stare să-şi dea toată silinţa. Reciteşte şi corectează orice
greşeală, oricât de minoră ar părea. Roagă un prieten pe care-l admiri pentru stilul
său de exprimare, să o citească şi, eventual să o corecteze. Mulţi angajatori văd în
scrisoarea de intenţie un exemplu al calităţilor de comunicare ale candidatului. Nu
pierde ocazia de a face o impresie bună.
4. O scrisoare de intenţie trebuie să reflecte interesul candidatului pentru firma
la care doreşte să se angajeze. De aceea trebuie să includă date specifice din care să
reiasă că v-aţi făcut temele. Arată cum firma va beneficia de calităţile şi aptitudinile
Dvs. Asemenea informaţii le puteţi obţine din publicaţii specializate, articole de
presă, statistici oficiale, site-ul firmei de pe Internet, etc. Investiţi ceva timp în
studiul mediului de afaceri al firmei înainte de a scrie scrisoarea de intenţie.

Ce trebuie să conţină o Scrisoare de Intenţie

Solicitarea efectivă a postului pe care îl doriţi. Explicaţi în cuvinte puţine şi ferme


de ce doriţi postul respectiv, care ar fi principalele calităţi pe care le aveţi şi pentru
care meritaţi postul, ce doriţi să realizaţi în cadrul firmei. Menţionaţi ce anume din
activitatea, prestigiul firmei, v-a determinat să solicitaţi acest post. Manifestaţi-vă
încrederea că angajarea Dvs. va fi de bun augur pentru ambele părţi.

Tipuri de Interviu

Din considerente „didactice” vom încerca mai jos o clasificare a tipurilor de


interviu folosite în practica curentă, deşi pentru scopul nostru ne interesează doar
primul tip, considerăm utilă prezentarea tuturor.
1. Interviul de selecţie.
Acest tip de interviu, cunoscu şi sub numele de interviu de angajare, este utilizat
pentru a completa datele deja cunoscute din CV şi din recomandările puse la
dispoziţie de către candidat. Cu cât poziţia ierarhică este mai înaltă, cu atât devine
mai important interviul. Pentru funcţii de conducere se organizează adesea două sau
mai multe interviuri.
2. Interviul de informare.
Interviul de informare serveşte pentru culegerea datelor în scopul rezolvării unei
probleme anume sau pentru documentare. Este folosit de manageri pentru a
investiga cauzele unor deficienţe, de experţi pentru a studia anumite atitudini ale
angajaţilor, de reporteri pentru a scrie un material, etc.
3. Interviul de evaluare.
La interviul de evaluare participă un manager şi un subordonat, după ce
managerul şi, eventual, subordonatul au completat o fişă de evaluare. Obiectivul
interviului este acela de a constata realizări, dar şi a depista eventuale ne
concordanţe între cerinţele şi rezultatele reale. Acest tip de interviu se foloseşte şi în
vederea colaborării pentru întocmirea unor planuri care să aibă ca rezultat
îmbunătăţirea activităţii subordonatului.
4. Interviul de admonestare.
Acest tip de interviu se organizează atunci când, prin comportamentul său, un
angajat a încălcat politica firmei atât de grav, încât acest lucru face necesară o
întâlnire oficială, documentată. Spre deosebire de interviul de evaluare, în cadrul
căruia este necesară exprimare a punctului de vedere al angajatului, în cursul
interviului de admonestare comunicarea se face într-un singur sens. Angajatului i se
spune ce ar trebui să facă pentru a-şi îmbunătăţi comportamentul şi ce consecinţe
are ne respectarea acestor recomandări.
5. Interviul de consiliere.
Acest tip de interviu se practică pentru a veni în sprijinul unui angajat, ale cărui
probleme personale îi afectează activitatea. Interviul de consiliere nu înseamnă
numai oferirea unor sfaturi. Dacă cel care conduce interviul este o persoană cu
experienţă, va şti că majoritatea oamenilor au răspunsurile la problemele care îi
frământă ascunse undeva într-un colţ al conştiinţei lor, şi ceea ce le lipseşte este, mai
ales, şansa de a vorbi deschis despre problemele lor.
6. Interviul de părăsire a instituţiei.
Aceasta este o categorie specială de interviu de informare, care ar trebui să se
regăsească în sistemul de resurse umane al oricărei instituţii. Angajaţilor care ăşi
anunţă intenţia de a părăsi instituţia li se cere să aibă o întrevedere cu un specialist
în domeniul resurselor umane, care prin intermediul unei baterii de întrebări bine
gândite, le solicită opinia referitoare la condiţiile de lucru din cadrul respectivei
instituţii. Angajaţii care părăsesc o instituţie din proprie iniţiativă sunt, în general,
sinceri în comentariile pe care le fac şi dispuşi să dezvăluie informaţii care ar putea
îmbunătăţi situaţia colegilor lor.
Pregătirea către Interviu

Prezentarea la un interviu presupune cunoaşterea unor tactici şi amănunte de


obicei omise de mulţi. Adică de aceia care îşi dau seama de importanţa lor chiar în
momentul dialogului cu angajatorul când oricum e prea târziu.
Ţineţi minte: cu cât Vă pregătiţi mai mult înainte, cu atât vă veţi simţi mai
relaxat « cu cât veţi fi mai relaxat, cu atât mai bine vă veţi prezenta « cu cât vă veţi
prezenta mai bine, cu atât mai multe şanse aveţi să obţineţi jobul. Primul lucru,
trebuie să ştiţi destul de exact la ce să vă aşteptaţi. CV-ul, scrisoarea de intenţie şi
celelalte eforturi depuse v-au adus în faţa uşii potenţialului angajator. Cel care vă va
intervieva a citit deja CV-ul care i-a furnizat o imagine sumară calităţilor şi istoricul
angajărilor Dvs. Interviul este însă cea mai subiectivă parte a drumului spre un nou
job. De multe ori un angajator, chiar fără să realizeze, îşi va forma impresia despre
Dvs. şi pe baza comportamentului din timpul interviului. De aceea trebuie să
încercaţi să lăsaţi o impresie bună. Să ilustraţi într-un mod sincer, politicos şi
entuziast faptul că sunteţi foarte potrivit pentru locul vacant şi că aveţi ce să oferiţi
organizaţiei. În CV aţi descris aptitudinile necesare pentru a intra în echipa firmei
dar acum trebuie să convingeţi şi că puteţi face parte din această echipă.
Pentru a vă plasa într-o situaţie mai favorabilă, analizaţi sfaturile de mai jos:
1. Alegeţi ţinuta vestimentară corespunzătoare.
Ţinând cont de sfaturile de mai sus, analizaţi garderoba pentru a vă prezenta la
nivel.
2. Creaţi-vă un moral bun.
Compuneţi-vă o imagine mintală optimistă – trăiţi succesul pe care îl veţi avea.
Auziţi-vă vorbind cu convingere, vizualizaţi aerul de încredere în sine pe care îl
degajă personalitatea Dvs.
3. Pregătiţi un set de întrebări pe care le veţi pune interlocutorului.
Întrebările demonstrează că sunteţi interesat cu adevărat de postul respectiv, că
v-aţi documentat şi pregătit pentru interviu. Căutaţi ocaziile optime pentru a le
plasa.
4. Aduceţi CV-ul şi alte documente din care să reiasă pregătirea şi
realizările Dvs.
Ia cu tine un CV în plus, copiile documentele necesare, o mapă de scris şi stilou.
Aceasta trebuie să aibă un aspect îngrijit.
5. Prezentaţi-vă cu 15 minute înaintea orei anunţate.
Confirmaţi ora şi locul înainte. Asiguraţi-vă că ştiţi să ajungeţi la sediul anunţat.
6. În faţa uşii...
Înainte de a intra în sală respiraţi adânc de trei ori, expiraţi rar şi inspiraţi rar.
Când intraţi, zâmbiţi şi daţi mâna cu cel care vă va intervieva.

Interviul propriu-zis

De asemenea, în cursul interviului trebuie ştiute câteva reguli pentru ca acesta să


aibă succes maxim, succes care nu depinde 100% de pregătirea Dvs. profesională.
Iată nişte sfaturi care vă pot ajuta să vă optimizaţi performanţele de comunicare în
relaţia cu cel care vă va intervieva.
1. Asiguraţi-vă de corectitudinea numelor, titlurilor intervievatorilor.
Fii sigur că ştii exact numele pe care le pronunţi acolo.
2. În cursul interviului menţineţi contactul vizual şi ascultaţi atent.
Nu începeţi să formulaţi răspunsuri la întrebări în timp ce persoana care vă
intervievează vorbeşte încă. E perfect dacă vă gândiţi câteva secunde, la sfârşitul
întrebării, înainte de a răspunde. Priviţi către persoana respectivă, nu în jos sau într-
o parte, în timp ce vorbiţi. În orice caz, nu vă uitaţi fix.
3. Nu vorbiţi prea tare şi nici prea încet.
Faptul că vorbiţi încet poate fi interpretat ca semn de slăbiciune. Pe de altă parte,
vorbitul prea tare e considerat de alţii ca semn de ne politeţe.
4. Nu răspundeţi fără să înţelegeţi întrebarea.
Solicitaţi explicaţii şi, eventual, exemple.
5. Răspundeţi sincer la întrebări.
Nu este în avantajul Dvs. să minţiţi pentru a obţine un post. O asemenea situaţie
se poate întoarce împotriva Dvs. Pe de altă parte, când sunteţi întrebat dacă aveţi
experienţă într-un domeniu de activitate în care nu aţi mai lucrat, nu răspundeţi
„Nu”, spuneţi ceva de genul „În continuare, consider că fiind foarte importantă
şansa de a...”
6. Puneţi întrebări la obiect.
Puneţi întrebări din care să reiasă cunoştinţele pe care le-aţi dobândit în cursul
documentării pe care aţi făcut-o referitoare la compania respectivă. Aceasta va
demonstra interesul Dvs. faţă de companie.
7. La sfârşit, mulţumiţi persoanei care v-a luat interviul.
Puteţi face referire la o atitudine a persoanei respective care v-a făcut să vă
simţiţi mai relaxat. Nu inventaţi însă o astfel de situaţie, lipsa de sinceritate va fi
evidentă.
8. Trimiteţi o scrisoare de mulţumire cât de curând posibil celui care a
luat interviul.
Precizaţi în scrisoarea respectivă că sunteţi la dispoziţia companiei cu orice
informaţii de care ar putea avea nevoie. Daţi scrisorii o notă personală, pentru a nu
crea impresia că este o scrisoare tip.
Cele 20-30 de minute ale primei întâlniri cu un posibil patron pot fi determinante
pentru viitorul carierei unui candidat/solicitant şi este necesară o minimă pregătire
cu scopul obţinerii rezultatelor scontate.
Este greşită atitudinea candidaţilor care vor să-şi dovedească superioritatea faţă
de intervievatori. O tactică valoroasă pe care este bine să o aplicaţi este să ascultaţi
cu răbdare şi să nu vă lăsaţi în concluzii pripite sau răspunsuri la întrebări ne
formulate.
Acordaţi atenţia cuvenită interlocutorului (conţinut, exprimare, gesturi) şi nu vă
concentraţi atenţia asupra propriilor idei, oricât de mare ar fi dorinţa de a vă pune în
evidenţă realizările. În cazul în care aveţi nelămuriri, cereţi precizări suplimentare.
Nu este loc de prejudecăţi, decizii subiective, argumentaţii pătimaşe. Soluţia constă
în flexibilitate, deschidere la discuţii şi gândire pozitivă.
Puteţi câştiga un ascendent printr-o informare anterioară prezentării la interviu,
astfel încât să vă puteţi pune în valoare mai bine calităţile în concordanţă cu
interesele firmei.
Fiecare subiect se abordează la momentul oportun, nu începeţi discuţia prin
întrebări referitoare la salariu, avansări sau prime.
Întrebările pot fi şi ele pregătite, dar trebuie să dovedească faptul că aţi ascultat
ceea ce a prezentat intervievatorul.
Prezentaţi-vă rezultatele şi nu scuze pentru ne împlinirile trecute, mai ales fără
acuzaţii aduse foştilor profesori sau patroni. Este esenţială o corectă autoevaluare şi
aprecierea încadrării în cerinţele postului la care aspiraţi.
Interviul are prea puţin de-a face cu modul în care candidatul ştie să-şi facă
meseria. De obicei, nu cel mai calificat este angajat, ci acel care ştie cel mai bine să
joace partida interviului. Îndeobşte, candidatul învingător combină capacitatea de a-
şi cunoaşte potenţialul cu abilitatea de a-l prezenta într-o manieră care să răspundă
exigenţelor întreprinderii. Oferta de angajare o primeşte persoana care îi dă
reprezentantului cel mai puternic sentiment de siguranţă.
Experienţa, pregătirea şi deprinderile vin pe planul al doilea. Ele au fost luate în
consideraţie când s-a acceptat să fie invitat candidatul la interviu, mai mult pe bază
de instinct. Această decizie nu are la bază strict personalitatea candidatului, ci numai
modul în care reprezentantul l-a perceput pe acesta din urmă. Candidatul care
primeşte oferta este acela care se apropie cel mai mult de răspunsul la problemele
întreprinderii. În acest scop, el trebuie să folosească următoarele trei pârghii
importante: informaţiile de ansamblu, informaţiile de specialitate şi o bună
înţelegere a reprezentantului întreprinderii. Prin înţelegerea reprezentantului
întreprinderii se înţelege interpretarea sensului ascuns al întrebărilor, respectiv
descoperirea a ceea ce doreşte acesta să afle de la candidat.

Tipuri de întrebări

Întrebările care apar în cadrul unui interviu se pot încadra destul de bine în nişte
categorii bine definite. Iată tipurile de întrebări şi când pot apare.
1. Întrebări închise.
Întrebările închise sunt cele la care se răspunde prin „Da” sau „Nu” sau prin alt
cuvânt. De exemplu: „Vă place să desfăşuraţi activitatea X?”. Avantajul este că se
cer informaţii exacte, dezavantajul că informaţia poate fi limitată dacă nu dezvoltaţi
ideea. Dacă nu puteţi să spuneţi tot ceea ce aţi dori despre subiect şi consideraţi că
este important, nu rataţi o viitoare ocazie.
2. Întrebări deschise – informative.
Aceste întrebări sunt formulate astfel încât să solicite prezentarea cunoştinţelor
unei persoane despre un anumit subiect, domeniu. „Ce ştiţi Dvs. despre activitatea
noastră în oraşul acesta?”. Sunt puse la începutul interviului, pentru a facilita
desfăşurarea relaxată a dialogului ulterior.
3. Întrebări deschise – referitoare la atitudinea interlocutorului.
Sunt întrebări prin care se urmăreşte atitudinea Dvs. faţă de anumite aspecte.
„Ce părere aveţi despre pensionarea la vârsta X?”. Se va investiga felul de a gândi,
cât de organizată este gândirea Dvs. sau cât de înclinaţi sunteţi spre vorbărie.
4. Întrebări de verificare.
O astfel de întrebare este următoarea uneia anterioare. Persoanele cele mai bine
pregătite pentru luarea interviurilor utilizează foarte des astfel de întrebări. Este un
mijloc eficient de a obţine răspunsuri complete şi de a controla desfăşurarea
interviului.
5. Întrebări de clarificare.
Este, de fapt, o reformulare a unui răspuns anterior urmată de solicitarea unei
clarificări. „Spuneţi că apreciaţi faptul că avem o activitate dinamică. Ce vă face să
credeţi acest lucru?”. Acest tip de întrebare se foloseşte pentru a verifica
consecvenţa Dvs.
6. Întrebări cu răspuns implicit.
La aceste întrebări se aşteaptă un anume răspuns. „Consideraţi că oamenii
reprezintă resursa cea mai valoroasă a unei firme, nu-i aşa?”. Se folosesc uneori şi
pentru a-i da de înţeles celui intervievat care anume se aşteaptă a fi părerea lui.
Uneori se folosesc pentru a testa curajul de a examina o părere sau de a rezista unei
presiuni.

Rolul vocabularului în cursul Interviului

Răspunsurile clare la interviu denotă înţelegerea clară a întrebărilor. Cuvintele


folosite pentru răspuns pot avea o importanţă covârşitoare asupra intenţiei de a
transmite mesajul dorit. ele pot plasa candidatul într-o poziţie slabă sau într-una
puternică. În primul rînd, vocabularul folosit dă o imagine asupra nivelului de
cultură generală şi asupra încrederii pe care candidatul o are în forţele proprii. “Cred
că pot” arată îndoială, “ştiu să fac” arată siguranţă, “aşi dori să fac” arată dorinţă
fără siguranţă, “am făcut” exprimă siguranţă.
Dacă este vorba de lucrări similare cu cele pe care candidatul le-a făcut, atunci el
poate răspunde: “Nu am făcut o astfel de lucrare, dar am făcut una asemănătoare.
Sunt convins că în scurt timp aşi putea să o fac şi pe aceasta.”

Cariera ta in 4 litere: SWOT

Un instrument des utilizat in procesele de planificare strategica poate fi folosit si in


planificarea carierei. Analiza SWOT (Strenghts - Weaknesses - Opportunities - Threats) se
axeaza pe realitatea interna si externa, examinand partile tari si slabe in cadrul mediului
intern, precum si oportunitatile si temerile legate de mediul extern. Pentru a-ti construi
propria analiza SWOT in scopul utilizarii sale in planificarea carierei, trebuie sa incepi prin
a examina situatia curenta. Care sunt partile tale tari si cum poti maximiza rezultatele
obtinute pe baza lor, care sunt partile tale slabe si cum poti minimiza riscul ca acestea sa te
impiedice in cariera? Care sunt principalele oportunitati si temeri in domeniul pe care te-ai
axat? Dan Piroi, Executive Manager Smartbox Management, arata structura unei analize
SWOT pentru un individ:
Intern
Parti tari
Aspecte pozitive interioare care pot fi controlate si pe care le poti folosi in planificarea
carierei:
- experienta profesionala;
- educatia,
- cunostinte solide in domeniul in care activezi;
- asa-numitele abilitati transferabile (comunicare, lucrul in echipa, leadership etc.)
- caracteristici personale (etica profesionala, auto-disciplina, rezistenta la stres, lucrul in
conditii de presiune, creativitate, optimism, energie);
- contactele personale / reteaua de prieteni-cunostinte;
- implicarea sau interactiunea cu diverse grupuri sau asociatii profesionale.
Parti slabe
Aspecte negative interioare, controlate, pe care ai intentia de a le imbunatati:
- lipsa experientei profesionale;
- lipsa educatiei academice, orientata gresit in momentul alegerii (s-o numim "facultatea
degeaba") sau lipsa educatiei specifice domeniului de activitate;
- lipsa obiectivelor personale, a auto-cunoasterii;
- abilitati personale scazute (leadership, interrelationare, comunicare, lucru in echipa);
- abilitati scazute de "vanare" de posturi sau locuri de munca;
- caracteristici personale negative (nivel scazut al eticii profesionale, lipsa disciplinei, a
motivatiei, indecizie, timiditate, emotivitate).
Extern
Oportunitati
Conditii externe pozitive, necontrolabile, dar pe care le poti folosi in propriul avantaj:
- tendinte pozitive in domeniu, ce vor duce la crearea de noi locuri de munca sau posturi
(crestere la nivel local/regional/national, globalizare, progres tehnologic);
- oportunitati ce pot fi create prin cresterea nivelului educatiei;
- domeniul in care lucrezi are o dinamica ce necesita in mod special abilitati si cunostinte
similare cu ale tale;
- schimbari geo-politice, polarizari economice;
- extinderea / cresterea calitativa a retelei inter-personale din care faci parte.
Temeri
Conditii externe negative, necontrolabile, dar al caror efect il poti prevedea/evita:
- tendinte negative in domeniu, ce vor duce la diminuarea locurilor de munca;
- concurenta absolventilor/colegilor de facultate;
- concurenti cu experienta, abilitati si cunostinte superioare;
- concurenti cu abilitati de prezentare la interviuri superioare;
- concurenti cu CV-uri mai ample si impresionante;
- obstacole intalnite de-a lungul carierei (lipsa oportunitatilor, a educatiei potrivite, chiar a
sansei);
- posibilitati reduse de avansare in domeniu, concurenta fiind acerba;
- posibilitati reduse de dezvoltare in domeniu, astfel incat scade "atractivitatea" din partea
pietei si gradul de solicitare pentru recrutari;
- ai cunostinte si abilitati ce nu mai sunt necesare pietei;
- companiile nu intentioneaza cresterea numarului de angajati.
ACTIVITATI PRACTICE
1 COPACUL MESERIILOR Se formeaza grupe de 4 – 5 persoane. Fiecare grup îşi
alege un reprezentant care va merge şi va trage un carton pe care este scrisă o
meserie.Cartoanele pot fi în formă de frunză, sau chiar şi sub formă de discuri. Pe cartoane,
timp de 10 min., fiecare grupă va trebui sa scrie trei calităţi principale care i-ar recomanda
pentru acea meserie, şi dedesubt trei calităţi secundare. Fiecare grupă va prezenta ceea ce a
scris şi se lipesc acele frunzuliţe pe un arbore alcătuit dinainte de formatori.

CE ŞTIU DESPRE CEEA CE VREAU SĂ FIU

COPACUL
MESERIILOR

2. DETECTIV ÎN LUMEA PROFESIILOR

Elevii sunt grupaţi câte 2. Fiecare grupă îşi va alege o profesie, având grijă ca acestea
să nu se repete. Timp de o săptămână, ei vor culege informaţii despre acea profesie
( avantaje, dezavantaje, calităţi, studii, etc) şi vor realiza un spot publicitar despre acea
profesie. Posterele realizate se afişează în clasă. Pot să prezinte profesia chiar şi prin mini
scenete, poezii, etc.

3 ARBORELE MESERIILOR ÎN FAMILIE

Fiecare participant este rugat să realizeze în 15 min un arbore al meseriilor în familie,


atât de sus cât este posibil. Se prezintă apoi lucrările realizate. La clasa, exerciţiul nu
poate fi realizat în această formă, este preferabil să li se explice elevilor despre modul de
alcătuire al arborelui, apoi ei acasă, cu ajutorul părinţilor să îl realizeze şi în următoarea
oră se prezintă lucrările, se trag concluziile, şi se afişează lucrările în clasă. Este un
exerciţiu care îi ajută pe copii să conştientizeze valorile familiale, să descopere evoluţia
meseriilor în fam. lor şi poate să descopere elemente comune cu alţi colegi.

4 MIMĂ

Se împart participanţii în grupe de câte 3. Fiecare grupă va trage un bilet pe care va fi


scrisă o profesie. Vor trebui să realizeze un tablou static, care să redea meseria respectivă.
Se pot folosi de materiale ajutătoare. Este un ex. de relaxare dar şi de creativitate.

5. BALONUL PLUTITOR

Fiecare participant va primi câte o foaie pe care este desenat un balon. În centrul
balonului va trebui să scrie ce profesie ar dori să aleagă, şi pentru ca balonul să fie cât
mai strălucitor şi să plutească în aer cât mai mult, să scrie în jurul lui:

1. O persoană importantă
care te sprijină.

2. Trei calităţi care te


recomandă ptr. meserie

3. Cinci lucruri pe care ar trebui


să le faci, ptr. a ajunge ceea ce îţi
doreşti.
……………………
6. AFIŞUL MEU PUBLICITAR

Fiecare persoană este rugată să realizeze în timp de 10-15 min. un afiş publicitar
despre ceea ce este şi îi place să facă. Este important să le precizăm faptul că lucrările nu
trebuie să conţină numele lor nicăieri scris. După expirarea timpului, fiecare participant
este rugat să prezinte afişul, ceilalţi fiind rugaţi să fie atenţi la detaliile din fiecare afiş.
După ce toţi au terminat prezentarea, se afişează lucrările pe pereţi sau pe un panou. Se
pregătesc dinainte bileţele cu prenumele fiecărui participant. După afişare, vor veni câte
unul, vor trage un bilet şi vor trebui să recunoască afişul persoanei a cărui nume l-a tras, şi
să spună o calitate a acesteia. Dacă nu reuşeşte să ghicească afişul, i se dau indicaţii ca de
exemplu afişul conţine culoarea verde sau are un anumit cuvânt scris. Dacă cineva îşi
extrage propriul nume, pine biletul înapoi şi trage altul. Este un exerciţiu de conştientizare
a valorilor proprii, de creativitate şi nu în ultimul rând de atenţie.
Asemănător afişului publicitar, este şi următorul exerciţiu:
Fiecărui participant i se distribuie o foaie albă şi, este rugat să-şi deseneze palma
dreaptă cu mâna stângă, pe foaie. Dacă sunt adulţi, sunt rugaţi să scrie în mijlocul palmei
profesia pe care ar fi vrut să o aibă, dacă nu erau ceea ce sunt . Copiii sunt rugaţi să scrie
în palmă profesia pe care doresc să o obţină. Apoi, pe fiecare deget să completeze câte o
calitate personală care îi recomandă pentru acea profesie. Au la dispoziţie 10 – 15 min să
scrie. După expirarea timpului, fiecare prezintă palma sa, o decupează de pe foaie şi o
lipeşte pe un panou sau pe o foaie de flip-chart. Când toţi au prezentat palmele, pe rând
vor trage câte un bilet (pregătit dinainte de organiz.) pe care va găsi numele unui coleg.
Dacă extrage propriul nume, îl pune înapoi şi ia altul. Va trebui să găsească palma acelui
coleg al căriu nume l-a extras, să scrie pe bilet o calitate a lui şi să lipească biletul de
palma respectivă. Este un exerciţiu foarte atractiv, care solicită atenţia, dezvoltă
autocunoaşterea şi de asemenea cunoaşterea interpersonală.

7 Hexagonul intereselor

Obiectiv
Identificarea intereselor personale si a ocupatiilor care corespund
acestora.
Desfasu 1. In aceasta ora se va discuta despre interese personale si identificarea
rarea ocupatiilor care corespund acestora. Precizati ca identificarea
activi intereselor personale poate ajuta la constientizarea potrivirii
tatii pentru domeniile de activitate pe care doresc sa le aleaga
2. Solicitati elevilor sa citeasca timp de 10 minute ocupatiile aferente
fiecarei categorii de interese, asa cum apar ele in hexagon si sa aleaga
acel grup de profesii pe care iI prefera. Cereti-le apoi sa noteze pe fisa
primita, in primul spatiu liber, denumirea grupului ales.
3. Cereti apoi elevilor sa aleaga un al doilea grup care corespunde
intereselor lor. Pe fisa intereselor, elevii vor nota a doua categorie de
interese (in al doilea spatiu liber).Procesul se repeta pentru o a treia
optiune: alegerea unui al treilea grup si notarea denumirii acestuia in
spatiul liber.
4. Alocati un interval de 5 minute pentru ca elevii sa investigheze ocupatiile
aferente grupurilor alese ei si sa selecteze doua sau trei ocupatii pe care
ar dori sa le exploreze.
5. Cereti-le elevilor sa gaseasca cateva modalitati prin care pot obtine mai
multe informatii despre ocupatiile selectate.

Discutii ■ In ce masura ocupatiile listate in categoriile selectate se potrivesc cu


interesele personale?
■ Care au fost criteriile pe baza carora au ales cele 2-3 ocupatii din
multimea altemativelor oferite?
■ Sunt si alte ocupatii de interes care ar putea fi incluse in categoriile
alese?
■ Cum ar putea obtine mai multe informatii despre ocupatiile alese?
De Elevii:
urmarit ■ sa identifice si sa ierarhizeze propriile interese ocupationale
■ sa relationeze aceste interese cu domenii ocupationale in care pot fi
valorificate

Fisa de lucru: Hexagonul intereselor

1. In primul rand, mi-ar placea sa fac parte din grupul


2. In al doilea rand, mi-ar placea sa fac parte din grupul
3. In al treilea rand, mi-ar placea sS fac parte din grupul

Trei ocupatii despre care as vrea sa obtin mai multe informatii:


1.....................
2......................
3......................
8 DREPTURI SI OBLIGATII LA LOCUL DE MUNCA

Obiectiv
Cunoasterea si intelegerea importantei drepturilor si obligatiilor care
decurg dintr-un contract de munca
Desfasurarea 1. Prezentati elevilor informatii despre Raporturile de munca .
activitatii 2. Cereti elevilor sa explice cu cuvintele lor notiunile de salariat,
angajator, contract de munca\ Solicitati-le sa treaca in fisa de lucru
cateva dintre drepturile si obligatiile salariatului si ale angajatorului.
3. Cereti elevilor sa explice in ce masura cunoasterea drepturilor si
obligatiilor salariatilor si angajatilor poate fi utila in negocierea unui
contract de munca.
4. Incheiati activitatea prin discutarea catorva aspecte prezentate la
„Discutii".
Discutii ■ De ce credeti ca este importanta cunosterea si respectarea drepturilor
si obligatiilor ce le revin salariatilor si angajatorilor intre care exista
un contract de munca?
■ Ce credeti ca s-ar intampla intr-o organizatie (spital, fabrica etc.)
daca salariatii si angajatorii nu si-ar indeplini obligatiile? Analizati
aceasta situatie tinand pe urmatoarele aspecte: programul de lucru,
sarcinile si responsabilitatile specifice
locului de munca, relatiile ierarhice.
De urmarit Elevii:
■ sa cunoasca drepturile si obligatiile angajatului/angajatorului
■ sa constientizeze importanta negocierii drepturilor si obligatiilor

FISA DE LUCRU Drepturi si obiigatii la locul de munca

Drepturi ale salariatului Drepturi ale angajatorului

Obligatii ale salariatului Obligatii ale angajatorului


9 VALORI SI OCUPATII

Obiectiv
Explorarea relatiei dintre valorile personale si alegerea carierei
Desfasurarea 1. Clarificati conceptul de "valori personale" si atrageti atentia asupra
activitatii rolului pe care ele il au in alegerile pe care le facem, inclusiv in
alegerea traseului educational sau a locului de munca. Pentru
explicatii, puteti utiliza urmatorul exemplu: daca „a munci in aer
liber" reprezinta o valoare importanta pentru o persoana, este mai
probabil ca ea sa aleaga ocupatii ca padurar, inginer constructor,
horticultor, etc. Si este mai putin probabil sa aleaga ocupatii care
presupun munca in spatiu inchis
(functionar, stomatolog, etc.)
2. Distribuiti fisa de lucru si solicitati elevilor sa incercuiasca trei
valori pe care le considera ca fiind cele mai importante pentru ei in
alegerea carierei.
3. Solicitati elevilor sa identifice pentru fiecare dintre valorile selectate
de ei cateva ocupatii care reflecta valoarea respective De exemplu,
puteti intreba elevii: ,Jn ce fel de ocupatii putem sa ti ajutam pe
altii?" - medic, consilier, psihoterapeut, pompier, infirmier, etc.
Ocupatiile identificate pentru fiecare valoare vor fi notate Tn prima
fisa, in spatiul liber.
4. Elevii care doresc, pot exemplifica in fata celorlaiti ocupatiile care
reflecta valorile selectate.
5. Discutati in grup relatia valori personale - alegerea unei ocupatii,
oferind cat mai multe exemple.
Discutii * Cat de dificil a fost pentru ei sa selecteze ocupatii care reflecta
valorile importante?
■ Care valori apar ca fiind comune mai multor elevi din clasa?
■ Care dintre valorile identificate constituie valori importante si pentru
parinti si/sau prietenii lor?
■in ce masura ocupatiile reflecta una sau mai multe valori? Exemple.
De urmarit Elevii:
■ sa identifice valorile personale importante si ocupatiile in care aceste
valori sunt reflectate.
■ sa sesizeze relatia dintre valorile personale si valorile persoanelor
apropiate.
■ sa inteleaga rolul pe care il au valorile in alegerea carierei

FISA DE LUCRU Valori si ocupatii


Mai jos sunt prezentate cateva valori pe care le poti lua in considerare cand
alegi un loc de munca. Subliniaza trei valori pe care le consideri cele mai
importante pentru tine.
A-i ajuta pe altii A lucra in echipa
A lucra sub presiune A avea multi bani
A avea un program flexibil A invata lucruri noi
A deveni celebru A fi perceput ca " intelectual"
A lucra cu tehnologie de ultima ora A putea fi spontan si creativ
A avea mult timp liber A te simti in siguranta la locul de munca
A lucra in aer liber A avea sarcini de lucru clar definite

Mediul muncii Relatiile de munca Continutul muncii . Munca in general


Flexibilitate Munca in echipa Provocare Integritate
Termene limite Incredere Competenta Statut
Mediu placut Identitate culturala Expertiza Prestigiu
Securitate Competitie Risc Realizare
Castiguri mari Amabilitate Orientare spre detalii Respect
Actiune Cooperare Activism social Responsabilitate
Ritm rapid Umor Invatare Putere
Structura Armonie Focalizare pe sarcini Influenta
Ritm relaxat Autonomie Creativitate Apreciere
Predictibilitate Comunicare deschisa Varietate Ajutorare
Contacte directe cu Dezvoltare Apartenenta
clientii
Venit confortabil Cunoastere Egalitate
Control Independenta
Contributie
Participare
Autenticitate

Valori Cerinte fata de mediile de activitate


Valorificarea Sarcini care permit exersarea abilitatilor si deprinderilor.
abilitatilor
proprii
Autorealizare Ocupatii care confera prestigiu.
Activitate Sarcini care cer un nivel relativ constant si sustinut de activitate.
Avansare Medii de munca in care exista posibilitatea de a promova pe baza
performantelor.
Autoritate Sarcini care necesita decizii si coordonare a activitatii unui grup.
Autonomie Medii de munca ce presupun o planificare individuala a timpului si
activitatii, fara supraveghere stricta.
Structura Medii de munca in care strategiile de lucru sunt clar explicate si
sistematic monitorizate.
Recompensare Medii in care recompensarea se realizeaza in functie de cantitatea si
calitatea muncii depuse, in mod echitabil.
Colaborare Medii de munca in care sunt apreciate interactiunile sociale.
Creativitate Medii de munca in care sarcinile permit inovatie si initiativa.
Independent Medii de munca in care se lucreaza individual.
Recunoastere Medii de munca in care sunt recompensate performantele individuale.
Securitate Medii de munca ce garanteaza continuitatea.
Serviciu social Medii de munca in care activitatile presupun ajutorarea oamenilor.
Diversitate Medii de munca in care sarcinile pot implica o gama larga si diversa de
activitati.

Enumera 3 ocupatii in care sunt respectate valorile selectate de tine.Asociaza-le


cu informatiile\afirmatiile din tabelele de mai sus.

OCUPATII
Asistent social Ofiter Ceasornicar Bucatar
Instalator electric Instructor de zbor Horticultor Infirmier, -a
Atlet profesionist Profesor Padurar Optician
Sofer Coafeza / Frizer Bijutier Medic veterinar
Arhitect Ghid turistic Postas Contabil
Casier Medic veterinar Critic de arta Asistent(a)
Secretar Scriitor Patron medical(a)
Maseur
Manager Functionar la banca Sofer de ambulanta Programator PC
Agent de vinzari Pilot avion Fotomodel Psiholog
Tehnician dentar Director de hotel Mecanic auto Muncitor pe santier
Avocat Zidar Politist Farmacist, -a
Bibliotecar Inginer constructor Timplar Pompier
Reporter Cosmetician, Fotograf Director resurse
Muzician Editor Stomatolog umane
Barman
Operator computer Sofer taxi Balerin, a Cameraman

10 ETAPELE DECIZIEI

Obiectiv
Sa cunoasca etapele procesului decizional.

Desfasurarea 1. Prezentati schema procesului decizional si explicati succint fiecare etapa


activitatii Impreuna cu elevii incercati sa gasiti exemple pentru fiecare etapa a
procesului de decizie.
2. Incurajati elevii sa dea exemple de decizii care au fost deja luate sau
decizii care urmeaza sa fie luate.
3. Impartiti elevii in doua echipe. Una va analiza procesul decizonal prin
prisma unei decizii pe care a luat-o deja, iar cealalta va analiza o decizie
pe care urmeaza sa o ia. Cereti elevilor sa genereze cat mai multe
elemente definitorii, raspunzand la intrebarile specifice fiecarei etape a
procesului decizioinal.
4. Dati posibilitatea elevilor sa prezinte concluziile in fata clasei.
Discutii ■ Care sunt etapele procesului decizional?
" Care este diferenta intre analiza unei decizii deja luate si analiza unei
decizii care urmeaza sa fie luata?
■ Care sunt etapele in care a fost mai dificil sa raspundeti la intrebari?
De ce?
De urmarit Elevii:
■ sa inteleaga etapele procesului deizional
■ sa constientizeze dificultatile care pot sa apara in procesul de luare a
unei decizii
■ sa identifice diferentele dintre o decizie care urmeaza sa fie luata si o
decizie care a fost luata, prin prisma etapelor procesului decizional.

Fisa de lucru: Etapele deciziei

Definirea deciziei. Identificarea alternativelor.


Despre ce fel de decizie este vorba?
De ce am ales aceasta decizie?
Ce a facilitat luarea aceastei decizii?
Ce alternative posibile am identificat?

Reevaluarea deciziei. [pentru grupa care a luat deja decizia]


Am avut destule informatii despre altemativele pe care le-am identificat?
Am evaluat bine aceste informatii? Am ales alternativa potrivita?
A fost bine stabilit planul meu ? Ce as putea optimiza pe viitor?
A mers totul bine cand am pus planul in practica?

Explorarea si evaluarea alternativelor existente.


Care sunt abilitatile,aptitudinile, interesele si atitudinile mele care sunt importante
pentru aceasta decizie?
Ce informatii trebuie sa stiu despre aceasta alternative de cariera?
Care sunt persoanele sau situatiile a caror parere o ascult / care ma influenteaza in
legatura cu aceasta decizie?

Implementarea deciziei[pentru grupa care a luat deja decizia]


Cum a functionat punerea in practica a planului ? Au aparut dificultati?

Planul de cariera.
Cum ma gandesc sa pun in aplicare decizia? Ce scopuri imi stabileasc?

11 IDENTIFICAREA STILULUI DECIZIONAL

Obiectiv
Identificarea stilului decizional propriu
Desfasurarea 1. Explicati elevilor ca fiecare persoana tinde sa ia decizii importante in
activitatii acelasi fel. Aceasta reflects stilul sau propriu de a lua decizii .
2. Impartiti elevilor fisa de lucru si comunicati-le ca pe baza chestionarului
din fisa isi vor identifica stilul decizional propriu. Acordati-le
aproximativ 10 minute pentru completarea chestionarului.
3. Cereti elevilor sa-si identifice stilul decizional predominant prin
insumarea raspunsurilor incercuite pentru itemii corespunzatori fiecarui
stil (cheia de cotare este prezentata la sfarsitul fisei de lucru) si sa
parcurga caracteristicile stilului descrise in tabelul din partea a doua a
fisei de lucru.
4.Analizati impreuna cu elevii in ce masura stilul identificat reflecta
realitatea
5 Identificati cai de depasire a inconvenientelor stilului dependent sau
evitativ.
Discutii ■ Eficienta diferita a stilurilor decizionale Tn functie de contextul deciziei.
■ In ce masura stilul decizional identificat reflects modul propriu de a lua
decizii
importante?
■ Cum au luat decizia de a urma acest liceu?
De urmarit Elevii:
■ sa-si identifice stilul decizional predominant
■ sS analizeze eficienta stilurilor decizionale pentru diverse tipuri de
decizii.

FISA DE LUCRU Identificarea stilului decizional

Instructiuni:
Mai jos sunt date descrieri ale unor modalitati in care oamenii iau in general
decizii. Cititi fiecare descriere in parte si incercuiti acea afirmatie care corespunde
felului in care dumneavoastra luati decizii in general.
1. Cand iau decizii tind sa ma bazez pe intuitia mea.
2. De obicei nu iau decizii importante fara sa ma consult cu alti oameni.
3. Cand iau o decizie este mai important sa simt ca decizia este corecta. ;
4. Inainte de a lua decizii verific de mai multe ori sursele de informatie pe care ma bazez.
5. Tin cont de sfaturile altor oameni atunci cand iau decizii importante.
6. Aman luarea deciziilor pentru ca ma nelinisteste sa ma tot gandesc la ele.
7. Iau decizii intr-un mod logic si sistematic.
8. Cand iau decizii fac ceea ce mi se pare potrivit pe moment.
9. De obicei iau decizii foarte rapid.
10. Prefer sa fiu ghidat de altcineva cand trebuie sa iau decizii importante.
11. Am nevoie de o perioada mare de gindire atunci cand iau o decizie.
12. Cand iau o decizie am incredere in sentimentele si reactiile mele.
13. Optiunile pe care le iau in considerare atunci cand decid sunt ghidate de scopurile
mele.
14. Iau decizii numai sub presiunea timpului.
15. Adesea iau decizii in mod impulsiv.
16. Cand iau decizii ma bazez pe instinct.
17. Aman sa iau decizii cat de mult pot.
18. Iau rapid decizii.
19. Daca am sprijinul altora mi-e mai usor sa iau decizii.
20. In general analizez care sunt dovezile pro si contra cand iau o decizie.
Stilul decizional Itemii corespunzatori
Stilul rational stilului
4, 7, 13, 20
Stilul dependent 2, 5, 10, 19
Stilul evitativ 6, 11, 14, 17
Stilul intuitiv 1, 3, 12, 16
Stilul spontan 8, 9, 15, 18

Pentru identificarea stilului decizional predominant insumati itemii incercuiti din cei
corespunzatori fiecarui stil in parte. Stilul predominant este cel pentru care obtine scorul cel mai
mare.

Stilul Caracteristici Exemplu


Stilul rational ■ utilizeaza o abordare logics si „Am luat decizia dupa ce am
organizata in luarea de decizii; cantarit bine toate
■ elaboreaza planuri minutioase pentru altemativele".
punerea Tn practica a deciziei luate.
Stilul ■ se bazeaza preponderent pe sfaturile, "Ceilalti stiu cel mai bine ce e
dependent sprijinul si indrumarea din partea altora ; potrivit pentru mine."
■ considera ca ajutorul celor apropiati
(prieteni, parinti, etc.) este indispensabil
atunci cand cantaresc si aleg alternative.
Stilul evitativ ■ amana si/sau evita luarea unei decizii; acum nu e momentul potrivit
sa iau aceasta decizie".
Stilul intuitiv • se centreaza pe intuitii si impresii in "Am facut asa pentru ca am
luarea unei decizii; simtit eu ca e mai bine".
■ nu cauta dovezi pentru argumentarea
unei decizii.
Stilul spontan ■ iau decizii sub impulsul momentului, "Am luat decizia rapid si fara
rapid si fara prea multe deliberari. sa ma gandesc prea mult."
12 EXTINDEREA CAUTARII UNUI LOC DE MUNCA

DEZVOLTAREA RETELEI SOCIALE A-b-c

Angajatori Familie / Rudenii Prieteni

Vecini Patroni Functionari publici

Profesori / Consilieri Medici / Stomatologi / Parinti ai prietenilor si


Alte persoane colegilor de clasa
13 INTERVIUL DE ANGAJARE

Obiectiv
Asimilarea unor abilitati de prezentare la interviul de angajare.
Desfasurarea Pregatirea activitatii
activitatii Invitati pentru aceasta activitate un angajator local, sau o persoana care face
angajari si lucreaza cu tineri. Invitatui poate vorbi elevilor despre cerintele
unei organizatii atunci cand angajeaza tineri si va realiza simuiari de
interviu cu elevii. Anuntati elevii despre venirea invitatului si despre jocul
de rol si rugati-i sa se imbrace ca pentru un interviu de angajare.

Sesiunea 1
1. Prezentati elevilor aspecte legate de interviul de angajare.
Interviul de angajare este pasul final in procesul de selectie pentru un
post in care candidatul ofera argumente convingatoare potentialului
angajator in ceea ce priveste potrivirea sa cu cerintele acelui post
Impartiti elevilor fisa de lucru si discutati cu ei ideile prezentate in
aceasta fisa.
2. Comunicati elevilor ca vor avea in ora urmatoare un invitat cu care vor
discuta si exersa abilitati de prezentare la interviu.

Sesiunea 2
1. Prezentati invitatul si realizati impreuna cu elevii o scurta sesiune de
brainstorming legat de prezentarea la interviul de angajare . Oferiti
cateva exemple pe baza acestor sfaturi. Invitatul poate oferi si exemple
din practica sa personala.
2. Rugati invitatul sa vorbeasca despre elementele asupra carora este atent
atunci cand intervieveaza un tanar in vederea angajarii pe un post.
Incurajati elevii sa puna intrebari invitatului.
3. Dupa ce invitatul a incheiat prezentarea, incepeti un joc de rol. Alegeti un
voluntar (dintre elevi), care va juca rolul unui candidat pentru un interviu
de angajare. Angajatorul va descrie succint tipul postului pentru care se
desfasoara interviul. Subliniati faptul ca acest exercitiu ofera elevilor
oportunitatea de a invata cat mai multe lucruri despre procedura de
intervievare. Incurajati voluntarii sa se poarte ca si cum ar dori sa fie
angajati pe acest post si sa fie cat mai convingatori in postura de
„candidat pentru un post". Acordati cat mai mult timp pentru aceasta
secventa de activitate.
4. Rugati participantii sa isi impartaseasca impresiile dupa incheierea
jocului de rol, atit angajatorul cat si candidatii.
5. Impartiti fiecarui elev lista de intrebari posibile in interviul de angajare.
Elevii vor avea ca tema sa completeze aceasta lista cu intrebari adresate
de invitat candidatului pentru angajare, in cadrul jocului de rol.

Discutii De ce este important sa te prezinti cat mai bine la un interviu de


angajare, chiar daca esti sigur ca nu vei primi postul? (directii de
raspuns: dobindesc experienta la interviuri de angajare, pot exista alte
posturi disponibile pentru care as fi potrivit)
Cum este indicat sa raspunzi la intrebarile angajatorului?
De urmarit Elevii
sa injeleaga cerintele organizatiilor care angajeaza tineri
sa exerseze abilitatile de prezentare la interviu (comportament verbal si
non-verbal)
sa identifice tipurile de intrebari care pot fi puse in situatia de interviu

FISA DE LUCRU: Cum te prezinti la interviul de angajare?

1. Inainte de prezentarea la interviul de angajare aduna cat mai multe informatii despre
organizatia angajatoare, despre cerintele postului si abilitatile tale pentru acel post.

2. Pregateste in avans raspunsuri la cele mai frecvente tipuri de intrebari ale angajatorilor.

3. Modul in care te imbraci pentru un interviu comunica multe lucruri intervievatorului.


Poarta haine elegante si sobre, in care te simti confortabil.
4. Orice spui la interviu este dublat sau contrazis de comportamentul tau non-verbal.
Identifica acele aspecte ale comportamentului tau non-verbal care sunt deficitare sau pot fi
imbunatatite si exerseaza-le inainte de prezentarea la interviu.
5. Capteaza atentia intervievatorului prin tonul vocii, ritmul vorbirii si continutul mesajului.
Vocea ta este un instrument important, de aceea este indicat sa nu adopti o tonalitate monotona.
Subliniaza aspectele importante printr-o tonalitate mai ridicata a vocii si marcheaza prezentarea
aspectelor tale pozitive printr-un ritm dinamic al vocii.
6. Asculta cu atentie intrebarile puse de intervievatori. Concentreaza-te pe ceea ce spune
intervievatorul si pe modul cum pune intrebarile si cere lamuriri suplimentare. Astfel, vei putea
identifica mai usor care sunt aspectele de interes deosebit pentru intervievatori.

FISA DE LUCRU Interviu cu angajatul


N
u
m
e
l
e

p
e
r
s
o
a
n
e
i

i
n
t
e
r
v
i
e
v
a
t
e
:

A
d
r
e
s
a
:
__________
1. Care este denumirea postului dumneavoastra?
2. Cu ce va ocupati? Ce faceti?______
3 Ce educatie/ ce cursuri de calificare a(u) fost necesara(e) pentru a obtine aceasta slujba?
4 Ce abilitati folositi pentru aceasta slujba? (exemplele se pot referi la: abilitati matematice,
scris, citit, abilitati de operare PC, abilitati de relationare sociala, etc.)
5Care este programul dumneavoastra de munca?
Zile:___________ Ore:___________ Schimburi:____Ore suplimentare:.
6. Ce va place cel mai mult la munca dumneavoastra?
7. Ce nu va place la munca dumneavoastra?
8La cine apelati atunci cand aveti probleme la locul dvs. de munca?______________
9. Ce fel de imbracaminte purtati la locul de munca? (Daca sunt necesare anumite uniforme,
platiti pentru ele? Le curatati dvs.?)____________________________________
10. Care este salariul de inceput pentru aceasta slujba? Care este salariul la care se poate
ajunge pentru o astfel de slujba?__________________________________
11. La ce beneficii aveti dreptul?
__ Pensionare ___Asigurare medicala___Concediu medical platit
_Prima de vacanta
___Altele (explicati)__________
13. Pentru ce alte slujbe mai sunt necesare aceleasi abilitati ca si pentru aceasta?
14 Care sunt trei lucruri pe care ar trebui sa le fac acum daca as vrea sa am o slujba ca a
dvs.?

14 SCRISOARE DE INTENTIE

Obiectiv Dezvoltarea abilitatilor de redactare a scrisorii de intentie

Desfasurarea 1. Analizati impreuna cu elevii anuntul, punand in evidenta ce fel de


activitatii persoane se cauta pentru functia de ..redactor" (ce trebuie sa stie sa faca,
ce interese trebuie sa aiba). Pe baza CV-ului elaborat asistati elevii in
elaborarea scrisorii de intentie.
2. Cereti apoi elevilor ca, pe baza acestui anunt, sa elaboreze o scrisoare de
intentie urmand elementele componente ale acesteia. Prezentati si
explicati succint aceste elemente. Subliniati rolul unei scrisori de intentie
3. Pentru a evita repetarea anumitor informatii, este util sa realizati o
comparatie cu informatiile oferite in CV-ul personal (vezi sugestiile
legate de elaborarea unei scrisori de intentie).
Discutii ■ Care este relatia dintre CV si scrisoarea de intentie?
" Care este rolul scrisorii de intentie in procesul de promovare personala?
■ Ce cuprinde o scrisoare de intentie?
■ Care sunt sugestiile de elaborare a unei scrisori de intentie?
De urmarit Elevii:
■ sa cunoasca modul de structurare a unei scrisori de intentie
■ sa inteleaga legatura dintre CV-ul personal si scrisoarea de intentie in
contextul angajarii

FISA DE LUCRU Scrisoarea de intentie


Numele canditatului pentru post si informatii de contact (adresa, numarul de telefon, e-mail);
In atentia, ...
Numele persoanei din organizatie care realizeaza procedurile de selectie.(Aceste informatii sunt
obtinute din anuntul pentru post; optional se mai pot include:
o pozitia/titlul persoanei respective;
o adresa persoanei respective).
Formula de introducere (de exemplu: Stimate Domn / Stimata DoamnS); Fraza de introducere, care
trebuie sa contina:
o postul vizat;
o sursa din care au fost obtinute informatii legate de post (ex. anunt, in ziar); Doua sau tre
fraze care se refera la competentele candidatului- acest segment se axeaza pe principalele abilitati s
cunostinte cerute pentru acel post si modul in care candidatul indeplineste aceste cerinte;
Doua fraze despre motivul pentru care acest post este potrivit pentru candidat;
O solicitare politicoasa a unui raspuns in legatura cu postul vizat;
Numele si prenumele candidatului, tiparite si semnatura de mana a acestuia, precum si data de
intocmire a scrisorii de intentie.
15 PORTOFOLIUL PERSONAL

Obiectiv
Intelegerea rolului unui portofoliu personal in dezvoltarea carierei personale
Activitatea se poate desfasura pe parcursul unui semestru scolar, astfel:

Desfasurarea Sesiunea 1
activitatii
1. Prezentati elevilor conceptul de portofoliu personal. Fiecare elev va
aduce o mapa cu sine. Se poate utiliza urmatoarea secventa de prezentare
a structurii portofoliului personal:
a) pagina de introducere, care cuprinde numele elevului si datele de
identificare (adresa, varsta, scoala)
b) o scurta descriere a caracteristicilor personale ale elevului, care sunt
identificate anterior prin exercitii de autocunoastere. Spuneti elevilor
sa treaca pe prima pagina a portofoliului cateva calitati, interese si
deprinderi personale care sun' relevante pentru el.
Obs. Elevii vor fi incurajati sa personalizeze cat mai mult acest
portofoliu personal, pentru a-i implica activ in actualizarea lui.
"Portofoliul personal este o oglinda a lucrurilor pe care le-ai facut
si de care esti mandru."
c) cuprinsul portofoliului, care confine o sumarizare a continutului
acestuia. Li se va explica elevilor ca, pe masura ce vor adauga noi
lucruri in portofoliu, acestea vor fi trecute in acest cuprins.
d) produse ale activitatilor desfasurate de elevi (exemple: texte scrise,
desene, fotografii realizate, proiecte personale, certificate de
participare la cursuri, impresii, notite ale unor activitati extrascolare,
etc.)
2. Dati elevilor sarcina ca pe parcursul unei saptamani sa adune cat mai
multe lucruri pe care le-au facut la scoala (compuneri, lucrari, desene,
etc.) sau in afara scolii (participari la concursuri, activitati de voluntariat,
dovezi ale realizarii unor activitati profesionale - recomandari din partea
unor angajatori, proiecte realizate, colaborari ). In portofoliu va fi
introdus CV-ul elaborat de fiecare elev. De asemenea, se pot atasa
scrisori de intentie elaborate pentru diferite ocazii (candidaturi pentru
burse, activitati de voluntariat).
3. Cereti elevilor ca fiecare produs sa fie descris pe o pagina separata. In
aceasta descriere elevul explica de ce a ales respectivul produs pentru
portofoliu. Toate lucrurile introduse in portofoliu sunt trecute la sectiunea
"Cuprins".
Puteti utiliza urmatoarea secventa pentru a explica procesul de realizare a
unui portofoliu:
Pasii de elaborare a unui portofoliu de cariera
Pastreaza - schite, proiecte, lucrari, jurnale, articole din ziar, diplome
primite, prezentari realizate, desene, etc.
Selecteaza - acele produse ale activitatilor tale care sunt o dovada a
efortului depus de tine, a progresului facut in anumite domenii de activitate,
a realizarilor tale academice si profesionale.
Reflecteaza - asupra lucrurilor pe care le-ai realizat, asupra progreselor fa
cute, asupra aspectelor care mai pot fi optimizate.

Finalizeaza - portofoliul tau pentru dezvoltarea carierei.

Sesiunile 2 si 3
1. In saptamanile urmatoare cereti elevilor sa aduca la clasa portofoliile
personale, in care au inclus diferite produse ale activitatilor lor.
2. Dati fiecarui elev sarcina de a realiza o prezentare de 5 minute in care
va trebui sa promoveze continutul portofoliului sau, ca si cum „ai face o
reclama de 5 minute despre tine", indemnati elevii sa isi elaboreze
prezentarea intr-o maniera cat mai persuasiva, sa sublinieze aspectele lor
pozitive, sa fie dinamici si creativi.
3. Dupa fiecare prezentare, analizati care au fost aspectele pozitive legate
de propria persoana care au fost prezentate de elev si oferiti sugestii de
optimizare. Subliniati importanta promovarii personale in dezvoltarea
personala si profesionala.
4. Discutati in clasa aspecte legate de modul in care poate fi utilizat un
portofoliu de cariera pentru gasirea unui loc de munca.
Sugestii: La finalul semestrului sau al anului scolar puteti organiza o
expozitie la care sunt invitati parintii, in cadrul careia fiecare elev are au
spatiu in care isi prezinta portofoliul personal.

Discutii ■ Care este rolul portofoliului personal in dezvoltarea carierei?


■ Ce confine un portofoliu personal?
* Cum poate fi utilizat un portofoliu personal in cautarea unui loc de
munca?
■ Cum ne putem promova prin intermediul portofoliului personal?
De urmarit Elevii:
■ sa inteleaga rolul unui portofoliu personal in promovarea personala
" sa cunoasca structura unui portofoliu personal
■ sa realizeze un portofoliu personal

16 PROFILUL REALIZARILOR PERSONALE

Obiectiv
Identificarea de catre elevi a realizarilor personale (care au condus la
dezvoltarea unor abilitati si la formarea unor deprinderi)
Obiectiv
Identificarea de catre elevi a realizarilor personale (care au condus la
dezvoltarea unor abilitati si la formarea unor deprinderi)
Desfasurarea 1. incurajati eievii sa se gandeasca la experientele scolare si extrascolare de
activitatii lunga durata - daca au lucrat undeva, daca au activat ca voluntari, daca
au practicat un anumit sport, daca isi ajuta parintii in realizarea unor
activitati specifice, daca fac parte dintr-un grup sau dintr-o organizatie de
orice fel etc.
2. Rugati-i sa ofere in scris raspunsuri la urmatoarele intrebari in legatura cu
experientele identificate: (1) Ce am invatat din acea experienta? (2) Ce
cred eu ca am dobandit prin acele activitati?. Lasati elevii sa completeze
5-10 minute fisa de lucru.
3. Analizati relatia dintre practicarea pe termen lung a unor activitati si
formarea unor abilitati specifice tipului de activitate desfasurata (ex. prin
practicarea baschetului se dezvolta abilitatile de lucru in echipa, prin
activitati de voluntariat se dezvolta abilitatile de interactiune social
Discutii ■ Relatia care exista intre activitati sau experiente si dezvoltarea
abilitatilor specifice.
■ Clarificati impreuna cu elevii expresia realizari personale". Elevii
tind sa includa sub aceasta eticheta doar reusitele majore, neglijand
activitatile zilnice care si-au pus amprenta asupra dezvoltarii unor
abilitati personale.
De urmarit Elevii:
■ sa identifice experiente relevante pentru dezvoltarea abilitatilor si
formarea unor deprinderi personale.
■ sa enumere abilitati si deprinderi dezvoltate prin diverse activitati de
durata

FISA DE LUCRU Profilul realizarilor personale


Activitatea Ce am invatat din aceasta Ce cred eu ca am dobandit
activitate? prin aceasta activitate?

16 CE SA ALEG?

Obiectiv
Cunoasterea si exersarea unor modalitati de evaluare a alternativelor
in luarea unei decizii de cariera
Desfasurarea .1 Prezentati elevilor aspectele fundamentale legate de modalitatile de
activitatii evaluare a alternativelor in luarea deciziei . Discutati despre factorii
care pot fi luati in considerare atunci cand vrem sa identificam
avantajele si dezavantajele unei alternative de decizie. Accentuati
importanta luarii in considerare a opiniilor persoanelor
importante in legatura cu alternative posibile.
2. Discutati, pe baza etapelor procesului decizional ce rol are evaluarea
alternativelor in luarea unei decizii.
3. Alegeti impreuna cu elevii o situatie de decizie, importanta pentru ei
(alegerea unei facultati, alegerea unei anumite meserii, etc.).
Identificati impreuna cu elevii 3 alternative posibile.
4. Impartiti elevii in trei echipe; alegeti pentru fiecare echipa un
coordonator, care va centraliza discutiile membrilor. Impartiti
elevilor fisa de lucru si cereti sa analizeze in grup una dintre
alternativele identificate anterior. Instruiti elevii sa analizeze
altenativa prin prisma factorilor care apar in fisa de lucru. Daca este
cazul,
echipele pot adauga sau elimina anumiti factori, Tn functie de
altenativa pe care o analizeaza.
5. Cereti echipelor sa prezinte in fata clasei concluziile
discutiilor. Identificati impreuna cu elevii si sumarizati pe tabla
avantajele si dezavantajele fiecarei alternative si indrumati eievii sa
selecteze pe baza concluziilor varianta optima, argumentand
alegerea.
Discutii ■ Care este rolul evaluarii alternativelor in luarea deciziilor?
■ De ce este important sa identificam avantajele si dezavantajele
alternativelor?
■ Care sunt factorii care pot fi luati in considerare atunci cand
evaluam o alternativa?
■ De ce este importanta analiza comparativa a alternativelor de
decizie identificate?
De urmarit Elevii:
■ sa inteleaga conceptul "alternativa in luarea unei decizii"

FISA DE LUCRU Ce sa aleg?

Criterii de evaluare a optiunilor de OPTIUNEA 1 OPTIUNEA2 OPTIUNEA 3


cariera
A. Interesele mele
1.
2.
3.
B. Valorile mele legate de munca
1.
2.
3.
4.
5.
C. Deprinderile mele
1.
2.
3.
4.
5.
D. Caracteristicile mele personale
1.
2.
3.
E. Nivelul educational pe care
intentionez sa-l ating
F. Stilul de viata dorit
1.
2.
3.
4.
5.
G. Alte nevoi / asteptari
1.
2.
3.
Total
Pentru fiecare criteriu din prima coloana se noteaza cu x in dreptul optiunii care satisface
criteriul. La sfarsit se realizeaza totalul pe fiecare optiune, astfel incat sa reiasa care din
optiunile luate in calcul satisfac mai multe din criteriile importante pentru elev.
18 CV-UL PERSONAL

Obiectiv Dobandirea unor abilitati de elaborare a CV-ului in functie de cerintele


specifice ale unui anunt de angajare.

Desfasurarea Sesiunea 1
activitatii
Prezentati un anunt de angajare pe functia de ..redactor" la un ziar al
elevilor (daca exista, poate fi revista/ziarul scolii). Putetl prezenta
anuntul astfel:

• (numele ziarului) are un post vacant


de redactor, pentru care pot sa candideze elevi care :
■ sunt interesati de ceea ce se intampla in scoala lor
* vor sa invete mai multe despre cum se scriu articole
* vor sa lucreze intr-o echipa dinamica.
Cerinte pentru functia de redactor:
■ cunostinte de operare PC
* cunostinte de limba engleza
■ abilitati de a scrie compuneri, eseuri, articole.
Persoana care se ocupa de selectia candidatilor este Alin lonut,
redactor sef la Ziarul... . Va rugam sa trimiteti CV-urile si
scrisorile dvs. de intentie pe adresa:----------
(se completeaza o adresa).
2.Utilizati fisa de lucru pentru analiza anuntului. Discutati care sunt
aspectele pe care trebuie sa le ia cineva in considerare atunci cind isi
elaboreaza un CV. Subliniati diferenta dintre cunostintele despre postul vizat
(ce se cere de la o persoana care va fi angajata pe un anumit post) si
abilitatile/experienta elevului (ce stie si ce poate face efectiv persoana).
3.Pe baza anuntului, ghidati elevii spre identificarea cit mai multor
informatii despre acel post (cunostinte despre post).
Sesiunea 2
1. Sumarizati cunostintele despre post care au fost identificate in ora
anterioara si centralizati pe tabla concluziile.
2. Dati fiecarui elev sarcina de a-si elabora CV-ul pe baza acestor
informatii, utilizand fisa de lucru.
Discutati in clasa dificultatile inregistrate in elaborarea CV-ului. Trageti
concluzii despre utilitatea acestui instrument de marketing personal.
Discutii Care sunt aspectele principale ce trebuie luate Tn considerare atunci cand
ne elaboram CV-ul pentru un anumit post?
Cum obtinem informatiile necesare pentru redactarea CV-ului?
Care sunt componentele unui CV?
De urmarit Elevii:
■ sa inteleaga legatura dintre ceea ce se cere pentru un post si organizarea
informatiei intr-un CV
■ sa cunoasca elementele unui CV
* sa identifice cerintele unui post din anunturile de angajare
FISA DE LUCRU CV-ul personal

CUNOSTINTE DESPRE POSTUL VIZAT (ce vrea angajatorul?)


Ce fel de organizatie scoate la concurs postul? Cu ce se ocupa aceasta organizatie?
Care sunt planurile de viitor ale organizatiei? Ce se cere de la o persoana care va ocupa acest
post?
a) abilitatl si deprinderi:
b) interese profesionale:
c) experienta profesionala:
d) abilitati de operare PC:
e) limbi cunoscute:

AUTOCUNOASTERE (cine esti si ce poti face?)


a) educatie
b) experienta profesionala
c) interese personale
d) realizari si premii speciale
e) abilitati de operare PC
f) limbi cunoscute

Date personate
Educatie
Abilitati si deprinderi
Realizari si premii
speciale
Abilitati de operare PC
Limbi cunoscute
Interese personale

19 Sa depasim barierele!
Obiectiv
Exersarea abilitatii de formulare a scopurilor si de identificare a barierelor in
realizarea scopurilor.
Desfasurarea 1. Impartiti elevilor fisa de lucru „Sa depasim barierele!". Cereti
activitatii elevilor sa se gandeasca la unul din scopurile pe care si le-au propus
pentru anul in curs. Acest scop poate fi legat de dezvoltarea personala, a
relatiilor sociale, a performantei etc.
Rugati elevii sa noteze in fisa de lucru scopul propus.
2. Dati ca sarcina elevilor sa identifice pentru scopul propus posibile
bariere care pot aparea in atingerea acestuia.
3. Rugati elevii sa citeasca colegului de banca scopul propus si barierele
identificate si sa-i ceara acestuia sa-i ofere cat mai multe solutii posibile
de depasire a acestora. Recomandati elevilor sa realizeze schimbul de
informatii cu 2-3 colegi aflati in proximitate si sa noteze fn fisa toate
ideile primite.
4. Cereti elevilor sa evalueze solutiile primite si sa decida care dintre ele
sunt viabile si i se potrivesc. Puteti sugera elevilor ca, pornind de la
ideile primite, sa genereze propriile solutii.
5. Cereti catorva elevi sa prezinte in fata clasei scopul, barierele si
modalitatile de depasire ale acestora.
Discutii ■ Care este natura barierelor care apar in atingerea scopurilor?
■ Care este modalitatea cea mai eficienta de a identifica barierele?
De urmarit Elevii:
■ sa identifice diverse tipuri de bariere in atingerea scopurilor.
■ sa identifice modalitati posibile de depasire a barierelor identificate

FISA DE LUCRU Sa depasim barierele!

Scopul meu este sa..........................................................................................................


Ceea ce ma impiedica sa-mi realizez scopul este............................................................
Modalitati de depasire a acestor bariere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
20 CE FAC AZI, CE FAC MAINE?

Obiectiv
Dezvoltarea abilitatii de formulare a obiectivelor pe termen scurt si pe
termen lung
Desfasurarea 1. Discutati despre importanta stabilirii scopurilor in viata, atat a celor pe
activitatii termen scurt; cat si a celor pe termen lung. Provocati elevii sa se
gandeasca la viitorul lor, indicand obiective pe termen lung si pe termen
scurt.
2. Cereti elevilor sa completeze afirmatiile din fisa de lucru si apoi sa
exemplifice in fata clasei obiective proprii, si modalitati de realizare ale
acestora.
3. Dati ca tema de casa completarea de catre elevi a fisei cu alte obiective
identificate pe parcurs.
Discutii ■ Importanta stabilirii obiectivelor pe termen scurt %\ lung.
■ Modalitatile de atingere a obiectivelor pe termen scurt si lung.
De urmarit Elevii:
■ sa inteleaga diferenta dintre obiective pe termen scurt si obiective pe
termen lung
■ sa identifice relatia dintre obiectivele pe termen scurt si obiectivele pe
temen lung
■ sa justifice alegerea acestor obiective
■ sa identifice si sa analizeze cateva modalitati de realizare a
obiectivelor stabilite

FISA DE LUCRU Ce fac azi, ce fac miine ?

A. Obiective pe termen scurt

1.Chiaracum eu sper sa...................................................(ex. sa rezolvmai bine testul la


chimie).
a.Trei motive pentru care vreau sa ating scopul........................................................
b.Primul pas va fi sa...................................................................................................

2.In urmatoarele doua luni eu vreau sa.....................(ex. sa imi imbunatatesc situatia la


chimie).
a.Trei motive pentru care vreau sa ating scopul.........................................................
b.Primul pas va fi sa...................................................................................................

3.Cand voi termina acest an, sper sa.....................................................(ex. sa iau premiul


III)
a.Trei motive pentru care vreau sa ating scopul........................................................
b.Primul pas va fi sa..................................................................................................

B. Obiective pe termen lung

1.Eu imi doresc sa devin................................................................................(ex. medic)


a.Trei motive pentru care succesul este important pentru mine................................
b.Care sunt obiectivele pe termen scurt care ma ajuta sa realizez acest obiectiv pe termen
lung?

2.Peste cinci ani, as vrea sa......................................................................(ex. sa fiu student)


a.Trei motive pentru care acest lucru este important pentru mine.............................
b.Care sunt obiectivele pe termen scurt care ma ajuta sa realizez acest obiectiv pe termen
lung?

3.Peste cincisprezece ani, as vrea sa.................................................(ex. sa am propria casa)


a.Trei motive pentru care acest lucru este important pentru mine............................
b.Care sunt obiectivele pe termen scurt care ma ajuta in realizarea acestui obiectiv?
21 PLANUL MEU DE CARIERA

Obiectiv
Dezvoltarea abilitatii de construire a unui plan de cariera
Desfasurarea 1. Prezentati elevilor planul de cariera: componentele acestuia si
activitatii principalele caracteristici ale acestor componente
2. Solicitati elevii sa se gandeasca la un scop de cariera. Gasiti impreuna cu
elevii exemple de scopuri de cariera si discutati relatia dintre scopurile
pe te cele pe termen lung.
3. Cereti elevilor sa isi construiasca propriul plan de realizare a scopului,
utilizind modelul din fisa de lucru. Oferiti sprijin elevilor pe parcursul
realizarii sarcinii
4. La sfarsitul activitatii, rugati elevii sa-si prezinte propriul plan de
realizare a scopului.

Discutii ■ Caracteristici care determine eficienta unui plan de cariera: scopul sa fie
clar formulat, pasii sa se plieze pe strategiile de realizare a acestuia,
timpul sa fie ales in concordanta cu actiunile care trebuie realizate.
■ Relatia dintre scopurile de lunga durata si cele de scurta durata.
■ Dificultati in realizarea-planului de cariera.
De urmarit Elevii:
■ SA inteleaga rolul unui plan de cariera
■ sa identifice scopuri si obiective proprii de cariera
■ sa dea exemple de bariere in realizarea planurilor de cariera
■ sa propuna modalitati de depasire a dificultatilor in realizarea planului
de cariera

FISA DE LUCRU : Planul meu de cariera

Scopul:
Obiectivul nr. 1:
Strategii de realizare Termen Resurse Posibile bariere
.
.
-
Obiectivul nr. 2:
Strategii de realizare Termen Resurse Posibile bariere
-
_
_
Obiectivul nr.3:
Strategii de realizare Termen Resurse Posibile bariere
-
_
-

S-ar putea să vă placă și