Sunteți pe pagina 1din 1

COSTUL PIERDERII UNUI CLIENT

a Suma unei cumpărături medii ____ ron


b Frecvenţa / an ____ ori
c Valoarea cumpărăturilor pe 10 ani a x b x 10 _______ ron

d Clienţii câştigaţi în cazul unei reclame pozitive ( 3 pers.) 3 pers


e Valoarea cumpărăturilor ce ar putea fi câştigate pe 10 ani (1+3) cx4 _______ ron

f Costul satisfacerii unui client şi fidelizării lui ____ ron

g Valoarea totală a veniturilor câştigate e-f ___________ ron


prin simpla satisfacere a unui singur (1) client

h Reclama negativă (10 pers.) 10 pers


i Reclama negativă propagată (fiecare mai spune la 5 pers.) 50 pers
Total: 60 pers

j Clienţii pierduţi din cauza recalamei negative (25%) 15 pers


k Valoarea cumpărăturilor ce ar putea fi pierdute pe 10 ani (1+15) c x 16 _______ ron

l Costul atragerii unui client nou (de 5 - 10 ori mai mare) f x 5(10) _______ ron
m Costul total al atragerii clienţilor pierduţi ( 1+15) l x 16 _______ ron

n Valoarea totală a veniturilor pierdute k+m ___________ ron


prin simpla nesatisfacere a unui singur (1) client

Valoarea totală a veniturilor pierdute sa u câştigate g+n ___________ ron


prin simpla ne /satisfacere a unui sing ur (1) client

Dacă serviciul oferit clienţilor nu este la cele mai înalte standarde şi conform aş teptărilor acestora, prin
simpla satisfacere sau nesatisfacere a unui singur client se poate pierde sau caştiga nu doar …….. Ron, ci
o sumă impresionantă de ……………. Ron + IMAGINEA FIRMEI.

Dacă în urma unui program corespunz ător de monitorizare și îmbunătăţire a serviciului oferit clien ților
puteţi să câştigaţi în plus un singur client satisf ăcut este deja un beneficiu major .

Sursa de inspirație: Paul R. Timm

Materiale oferite de VBS - Business Solutions


www.solutiideafaceri.ro * www.fidelizareclienti.blogspot.com