Sunteți pe pagina 1din 790

Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.

crt.
1 Biblioteca Liturghier Carte Târgovişte 1508 CRV 1
Academiei Românească
Române Veche
2 Biblioteca Octoih Carte Târgovişte 1510 CRV 2
Academiei Românească
Române Veche
3 Biblioteca Evangheliar Carte [Târgovişte] [1512] CRV 3
Academiei Românească
Române Veche
4 Biblioteca Molitvenic Carte [Ţara [ sec. XVI] CRV 4 A
Academiei Românească Românească]
Române Veche
5 Biblioteca Molitvenic Carte Târgovişte 1545 CRV 6
Academiei Românească
Române Veche
6 Biblioteca Evangheliar Carte [Sibiu] [1546] CRV 6 A
Academiei Românească
Române Veche
7 Biblioteca Apostol Carte [Târgovişte] [1547] CRV 7
Academiei Românească
Române Veche
8 Biblioteca Apostol Carte [Târgovişte] [1547] CRV 8
Academiei Românească
Române Veche
9 Biblioteca Triod-Penticostar Carte [Târgovişte] [1558] CRV 9
Academiei Românească
Române Veche
10 Biblioteca Octoih Carte [Braşov] [1557] CRV 9 A
Academiei Românească
Române Veche
11 Biblioteca Evangheliar Carte Braşov 1561 CRV 10
Academiei Românească
Române Veche
12 Biblioteca Întrebare creştinească Carte Braşov 1559 CRV 10 A
Academiei Românească
Române Veche
13 Biblioteca [Evangheliar] Carte [Braşov] [1562] CRV 11
Academiei Românească
Române Veche
14 Biblioteca Apostol Carte [Braşov] [1563] CRV 12
Academiei Românească
Române Veche
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
15 Biblioteca Tâlcul evangheliilor Carte [Braşov] [1564] CRV 13
Academiei Românească
Române Veche
16 Biblioteca Carte de cântări Carte Cluj 1570 CRV 13 A
Academiei Românească
Române Veche
17 Biblioteca Octoih Carte [Braşov] [1567] CRV 13 B
Academiei Românească
Române Veche
18 Biblioteca Sbornic Carte 1568 CRV 15
Academiei Românească
Române Veche
19 Biblioteca Pravila sfinţilor apostoli Carte [Braşov] [1570- CRV 15 A
Academiei Românească 1580]
Române Veche
20 Biblioteca Psaltire Carte Braşov 1570 CRV 16
Academiei Românească
Române Veche
21 Biblioteca Psaltire Carte 1574 CRV 16 A
Academiei Românească
Române Veche
22 Biblioteca Octoih Carte [Braşov] [1575] CRV 18
Academiei Românească
Române Veche
23 Biblioteca Psaltire Carte [Braşov] [1576] CRV 18 A
Academiei Românească
Române Veche
24 Biblioteca Psaltire Carte [Braşov] [1577] CRV 19
Academiei Românească
Române Veche
25 Biblioteca Psaltire Carte Braşov 1578 CRV 19 A
Academiei Românească
Române Veche
26 Biblioteca Triod Carte [1578] CRV 21
Academiei Românească
Române Veche
27 Biblioteca Octoih Carte [1578] CRV 22
Academiei Românească
Române Veche
28 Biblioteca Evangheliar Carte 1579 CRV 23
Academiei Românească
Române Veche
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
29 Biblioteca Evangheliar Carte Bălgrad 1579 CRV 24
Academiei Românească
Române Veche
30 Biblioteca Psaltire Carte [Ţara 1580 CRV 26
Academiei Românească Românească]
Române Veche
31 Biblioteca Sbornic Carte Sas-Sebeş 1580 CRV 28
Academiei Românească
Române Veche
32 Biblioteca Evanghelie Carte Braşov 1580-1581 CRV 29
Academiei Românească
Române Veche
33 Biblioteca Paliia Carte Orăştie 1582 CRV 30
Academiei Românească
Române Veche
34 Biblioteca Evangheliar Carte Bucureşti 1582 CRV 30 A
Academiei Românească
Române Veche
35 Biblioteca Liturghier Carte Braşov 1588 CRV 32
Academiei Românească
Române Veche
36 Biblioteca Liturghier Carte [Braşov] [1588] CRV 33
Academiei Românească
Române Veche
37 Biblioteca Molitvenic Carte Câmpulung 1635 CRV 35
Academiei Românească
Române Veche
38 Biblioteca Psaltire Carte Govora 1637 CRV 36
Academiei Românească
Române Veche
39 Biblioteca [Psaltire] Carte [Govora] [1638] CRV 37
Academiei Românească
Române Veche
40 Biblioteca Ceaslov Carte Govora 1638 CRV 37 A
Academiei Românească
Române Veche
41 Biblioteca Ceaslov Carte [Govora] [1640] CRV 38 A
Academiei Românească
Române Veche
42 Biblioteca Pravila Carte Govora 1640 CRV 39
Academiei Românească
Române Veche
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
43 Biblioteca Evanghelie Carte Bălgrad 1641 CRV 40
Academiei Românească
Române Veche
44 Biblioteca [Decretul Patriarhului Parthenie] Carte [Iaşi] [1642] CRV 41
Academiei Românească
Române Veche
45 Biblioteca Evanghelie Carte Govora 1642 CRV 42
Academiei Românească
Române Veche
46 Biblioteca Învăţături Carte Câmpulung 1642 CRV 43
Academiei Românească
Române Veche
47 Biblioteca Antologhion Carte Câmpulung 1643 CRV 44
Academiei Românească
Române Veche
48 Biblioteca Cazanie Carte Iaşi 1643 CRV 45
Academiei Românească
Române Veche
49 Biblioteca Evanghelie Carte Mănăstirea 1644 CRV 46
Academiei Românească Dealu
Române Veche
50 Biblioteca Şapte Taine Carte Iaşi 1644 CRV 47
Academiei Românească
Române Veche
51 Biblioteca Răspunsurile Mitropolitului Varlaam Carte 1645 CRV 48
Academiei Românească
Române Veche
52 Biblioteca Paraclisul Maicii Domnului Carte [Iaşi] [1645] CRV 48 A
Academiei Românească
Române Veche
53 Biblioteca Liturghier Carte Măn. Dealu 1646 CRV 49
Academiei Românească
Române Veche
54 Biblioteca Pravile Împărăteşti Carte Iaşi 1646 CRV 50
Academiei Românească
Române Veche
55 Biblioteca [Imitaţia lui Hristos] Carte Thomas a Kempis Măn. Dealu 1647 CRV 52
Academiei Românească
Române Veche
56 Biblioteca Catehismul calvinesc Carte Bălgrad 1648 CRV 53
Academiei Românească
Române Veche
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
57 Biblioteca Noul Testament Carte Bălgrad 1648 CRV 54
Academiei Românească
Române Veche
58 Biblioteca Penticostar Carte Târgovişte 1649 CRV 55
Academiei Românească
Române Veche
59 Biblioteca Mystirio Carte Târgovişte 1651 CRV 59
Academiei Românească
Române Veche
60 Biblioteca Psaltire Carte Bălgrad 1651 CRV 60
Academiei Românească
Române Veche
61 Biblioteca Îndreptarea legii Carte Târgovişte 1652 CRV 61
Academiei Românească
Române Veche
62 Biblioteca Târnoşanie Carte Târgovişte 1652 CRV 62
Academiei Românească
Române Veche
63 Biblioteca Catehism calvinesc Carte Bălgrad 1656 CRV 64
Academiei Românească
Române Veche
64 Biblioteca Psaltirea în versuri Carte Dosoftei Uniev 1673 CRV 65
Academiei Românească
Române Veche
65 Biblioteca Acatistul Născătoarei de Dumnezeu Carte Dosoftei Uniev 1673 CRV 66
Academiei Românească
Române Veche
66 Biblioteca Dottrina Cristiana Carte Roma 1677 CRV 67
Academiei Românească
Române Veche
67 Biblioteca Cheia înţelesului Carte Bucureşti 1678 CRV 68
Academiei Românească
Române Veche
68 Biblioteca Liturghie Carte Iaşi 1679 CRV 69
Academiei Românească
Române Veche
69 Biblioteca Psaltire Carte Iaşi 1680 CRV 70
Academiei Românească
Române Veche
70 Biblioteca Liturghie Carte Bucureşti 1680 CRV 71
Academiei Românească
Române Veche
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
71 Biblioteca Molitvenic Carte Iaşi 1681 CRV 72
Academiei Românească
Române Veche
72 Biblioteca Viaţasfinţilor Carte Dosoftei Iaşi 1682 CRV 73
Academiei Românească
Române Veche
73 Biblioteca Evanghelie Carte Bucureşti 1682 CRV 74
Academiei Românească
Române Veche
74 Biblioteca [Întâmpinare în contra primatului Papei] Carte Nektarios Iaşi 1682 CRV 75
Academiei Românească
Române Veche
75 Biblioteca Apostol Carte Bucureşti 1683 CRV 76
Academiei Românească
Române Veche
76 Biblioteca Liturghie şi rugăciuni Carte Dosoftei Iaşi 1683 CRV 77
Academiei Românească
Române Veche
77 Biblioteca Parimiile Carte Dosoftei Iaşi 1683 CRV 79
Academiei Românească
Române Veche
78 Biblioteca Sicriul de aur Carte Sebeş 1683 CRV 80
Academiei Românească
Române Veche
79 Biblioteca [În contra eresiilor] Carte simeon, Iaşi 1683 CRV 81
Academiei Românească Arhiepiscopul
Române Veche Tesalonicului
80 Biblioteca Cărare pe scurt Carte Bălgrad 1685 CRV 82
Academiei Românească
Române Veche
81 Biblioteca [Slujba sfinţilor martiri Sergiu şi Bachu] Carte Iaşi 1685 CRV 83
Academiei Românească
Române Veche
82 Biblioteca Ceasloveţ Carte Bălgrad 1687 CRV 84
Academiei Românească
Române Veche
83 Biblioteca Biblia Carte Bucureşti 1688 CRV 86
Academiei Românească
Române Veche
84 Biblioteca Molitvenic Carte Bălgrad 1689 CRV 87
Academiei Românească
Române Veche
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
85 Biblioteca [Cazanii la oameni morţi] Carte Bălgrad (Alba- 1689 CRV 87 A
Academiei Românească Iulia)
Române Veche
86 Biblioteca [Poveste la 40 de mucenici] Carte [Bălgrad] [1689] CRV 88
Academiei Românească
Române Veche
87 Biblioteca [Manual în contra schismei papistaşilor] Carte Maxim Bucureşti 1690 CRV 89
Academiei Românească Peloponesianul
Române Veche
88 Biblioteca [Întâmpinarea la principiile catolice şi la Carte syrigos Meletios Bucureşti 1690 CRV 90
Academiei chestiunile lui Ciril Lucaris] Românească
Române Veche
89 Biblioteca Mărgăritare ( sec. IV) Carte Ioan Gură de Bucureşti 1691 CRV 91
Academiei Românească Aur.sfântul
Române Veche
90 Biblioteca Pravoslavnica mărturisire Carte Petru Movilă Buzău 1691 CRV 92
Academiei Românească
Române Veche
91 Biblioteca Capitole îndemnătoare Carte Vasile Bucureşti 1691 CRV 93
Academiei Românească Macedoneanul
Române Veche
92 Biblioteca Slujbele Sf. Paraschiva celei Noi şi a Sf. Carte Bucureşti 1692 CRV 94
Academiei Grigorie Decapolitul Românească
Române Veche
93 Biblioteca Evanghelie greco-română Carte Bucureşti 1693 CRV 95
Academiei Românească
Române Veche
94 Biblioteca Psaltire Carte Bucureşti 1694 CRV 96
Academiei Românească
Române Veche
95 Biblioteca [Manual contra lui Ioan Karyophilles] Carte Dositei Notara Iaşi 1694 CRV 97
Academiei Românească
Române Veche
96 Biblioteca [Tomul împăcării] Carte Iaşi 1692-1694 CRV 99
Academiei Românească
Române Veche
97 Biblioteca [Ciasloveţ] Carte [sibiu] [1696] CRV 101
Academiei Românească
Române Veche
98 Biblioteca Orânduiala slujbei Sfinţilor Constantin şi Elena Carte Snagov 1696 CRV 102
Academiei Românească
Române Veche
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
99 Biblioteca Evanghelie Carte Snagov 1697 CRV 103
Academiei Românească
Române Veche
100 Biblioteca Tâlcuirea Liturghiei Carte Iaşi 1697 CRV 104
Academiei Românească
Române Veche
101 Biblioteca [Antologhion] Carte Snagov 1697 CRV 106
Academiei Românească
Române Veche
102 Biblioteca [Manual despre câteva nedumeriri] Carte Karyophylles CRV 107
Academiei Românească Ioannes
Române Veche
103 Biblioteca [Gramatică slavă] Carte [Smotriţki Meletie] [Snagov] 1697] CRV 109
Academiei Românească
Române Veche
104 Biblioteca Divanul Carte Cantemir Dimitrie Iaşi 1698 CRV 110
Academiei Românească
Române Veche
105 Biblioteca Minei Carte Buzău 1698 CRV 111
Academiei Românească
Române Veche
106 Biblioteca [Tomul dragostei supra latinilor] Carte Dositei Notara Iaşi 1698 CRV 112
Academiei Românească
Române Veche
107 Biblioteca Bucoavnă Carte Bălgrad 1699 CRV 113
Academiei Românească
Române Veche
108 Biblioteca Cartesau lumină Carte Snagov 1699 CRV 114
Academiei Românească
Române Veche
109 Biblioteca Chiriacodromion Carte Bălgrad 1699 CRV 115
Academiei Românească
Române Veche
110 Biblioteca Molitvenic Carte Buzău 1699 CRV 116
Academiei Românească
Române Veche
111 Biblioteca [Mărturisirea credinţei ortodoxe. Expunere Carte Snagov 1699 CRV 117
Academiei despre cele trei virtuţi] Românească
Române Veche
112 Biblioteca Învăţături creştineşti Carte Snagov 1700 CRV 118
Academiei Românească
Române Veche
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
113 Biblioteca Floarea darurilor Carte Snagov 1700 CRV 119
Academiei Românească
Române Veche
114 Biblioteca Octoih Carte Buzău 1700 CRV 120
Academiei Românească
Române Veche
115 Biblioteca Triod Carte Buzău 1700 CRV 121
Academiei Românească
Române Veche
116 Biblioteca [Psaltire] Carte Snagov 1700 CRV 122
Academiei Românească
Române Veche
117 Biblioteca Molitvenic Carte Buzău 1701 CRV 123
Academiei Românească
Române Veche
118 Biblioteca Penticostar Carte Buzău 1701 CRV 124
Academiei Românească
Române Veche
119 Biblioteca Psaltire Carte Buzău 1701 CRV 125
Academiei Românească
Române Veche
120 Biblioteca Eortologhiu Carte Sevastos Snagov 1701 CRV 126
Academiei Românească Trapezountios tou
Române Veche Kyminetou
121 Biblioteca [Cuvânt panegiric la marele Constantin] Carte Brâncoveanu Bucureşti 1701 CRV 127
Academiei Românească Ştefan
Române Veche
122 Biblioteca [Cuvânt panegiric la martirul Ştefan] Carte Brâncoveanu Bucureşti 1701 CRV 128
Academiei Românească Ştefan
Române Veche
123 Biblioteca [Proschinitarul Sfântului Munte] Carte Komnenos Snagov 1701 CRV 129
Academiei Românească Ioannes
Române Veche
124 Biblioteca Liturghier grecesc şi arăbesc Carte Snagov 1701 CRV 130
Academiei Românească
Române Veche
125 Biblioteca Învăţătură de şapte taine Carte Buzău 1702 CRV 131
Academiei Românească
Române Veche
126 Biblioteca Învăţătură de şapte taine Carte [Buzău] [1702] CRV 131 A
Academiei Românească
Române Veche
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
127 Biblioteca Liturghie Carte Buzău 1702 CRV 132
Academiei Românească
Române Veche
128 Biblioteca Molitvele vecerniei Carte Buzău 1702 CRV 132 A
Academiei Românească
Române Veche
129 Biblioteca Pâinea pruncilor Carte Baranyi Laszlo [Bălgrad] 1702 CRV 133
Academiei Românească
Române Veche
130 Biblioteca [Slujba cuvioasei Matroane Hiopolita] Carte [Bucureşti] 1702 CRV 134
Academiei Românească
Române Veche
131 Biblioteca [Cuvânt panegiric la martirul Ştefan] Carte Brâncoveanu Bucureşti 1702 CRV 135
Academiei Românească Ştefan
Române Veche
132 Biblioteca [Cuvânt panegiric la marele Constantin] Carte Brâncoveanu Bucureşti 1702 CRV 135 A
Academiei Românească Ştefan
Române Veche
133 Biblioteca [Despre preoţie] Carte Hrysanthos [Bucureşti] 1702 CRV 136
Academiei Românească Notara. Patriarhul
Române Veche Ierusalimului
134 Biblioteca [Ceaslov grecesc şi arăbesc] Carte Bucureşti 1702 CRV 137
Academiei Românească
Române Veche
135 Biblioteca [Molitvele vecerniei şi utreniei] Carte Buzău [1703- CRV 137 A
Academiei Românească 1704]
Române Veche
136 Biblioteca Catehism Carte Canisius Petrus Cluj 1703 CRV 138
Academiei Românească
Române Veche
137 Biblioteca Psaltire Carte Buzău 1703 CRV 138 A
Academiei Românească
Române Veche
138 Biblioteca Noul Testament Carte Bucureşti 1703 CRV 139
Academiei Românească
Române Veche
139 Biblioteca Psaltire Carte Buzău 1703 CRV 139 A
Academiei Românească
Române Veche
140 Biblioteca [Învăţătură dogmatică] Carte Kyminitis Sevastos Bucureşti 1703 CRV 140
Academiei Românească
Române Veche
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
141 Biblioteca [Serviciul sfinţirii bisericii] Carte Bucureşti 1703 CRV 141
Academiei Românească
Române Veche
142 Biblioteca [Cuvânt panegiric la adormirea Născătoarei] Carte Brâncoveanu Bucureşti 1703 CRV 142
Academiei Românească Ştefan
Române Veche
143 Biblioteca Ceaslov slavonesc şi românesc Carte /Bucureşti/ 1703 CRV 143
Academiei Românească
Române Veche
144 Biblioteca Ceaslov Carte [Buzău] 1703 CRV 143 A
Academiei Românească
Române Veche
145 Biblioteca Apostol Carte Buzău 1704 CRV 144
Academiei Românească
Române Veche
146 Biblioteca [Cuvântare la patima cea mântuitoare] Carte Brâncoveanu Bucureşti 1704 CRV 145
Academiei Românească Radu
Române Veche
147 Biblioteca [Paralele greceşti şi romane] Carte Plutarh Bucureşti 1704 CRV 146
Academiei Românească
Române Veche
148 Biblioteca Antologhion Carte Râmnic 1705 CRV 147
Academiei Românească
Române Veche
149 Biblioteca [Tomul Bucuriei] Carte Râmnic 1705 CRV 149
Academiei Românească
Române Veche
150 Biblioteca Învăţătură pre scurt Carte Antim Ivireanul Râmnic 1705 CRV 149 A
Academiei Românească
Române Veche
151 Biblioteca Slujba Născătoarei de Dumnezeu Carte Râmnic 1706 CRV 150
Academiei Românească
Române Veche
152 Biblioteca Molitvenic Carte Râmnic 1706 CRV 150 A
Academiei Românească
Române Veche
153 Biblioteca Octoih Carte Râmnic 1706 CRV 151
Academiei Românească
Române Veche
154 Biblioteca [Cuvânt la Patima Domnului] Carte Maiota Gheorghe Râmnic 1706 CRV 152
Academiei Românească
Române Veche
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
155 Biblioteca [Cuvânt panegiric la Sf. Nicolae] Carte Brâncoveanu Râmnic 1706 CRV 153
Academiei Românească Radu
Române Veche
156 Biblioteca [Psaltire] Carte Alep 1706 CRV 154
Academiei Românească
Române Veche
157 Biblioteca [Evanghelie] Carte Alep 1706 CRV 154 A
Academiei Românească
Române Veche
158 Biblioteca Cuvânt la patima Domnului Carte Maiota Gheorghe [Râmnic] [1707] CRV 155
Academiei Românească
Române Veche
159 Biblioteca [Evanghelie] Carte Alep 1708 CRV 155 A
Academiei Românească
Române Veche
160 Biblioteca Evhologhion Carte Târgovişte 1708-1712 CRV 155 B
Academiei Românească
Române Veche
161 Biblioteca [Serviciul bisericesc] Carte Târgovişte 1709 CRV 157
Academiei Românească
Române Veche
162 Biblioteca [Evanghelie] Carte Tiflis 1709 CRV 157 A
Academiei Românească
Române Veche
163 Biblioteca Învăţătură bisericească Carte Antim Ivireanul Târgovişte 1710 CRV 158
Academiei Românească
Române Veche
164 Biblioteca [Slujbasfintei Ecaterina şi Proschinitarul Carte Târgovişte 1710 CRV 159
Academiei Sfântului Munte] Românească
Române Veche
165 Biblioteca [Panoplia dogmatică] Carte Comnen Alexie Târgovişte 1710 CRV 160
Academiei Românească
Române Veche
166 Biblioteca [Penticostar arab] Carte Alep 1711 CRV 161 A
Academiei Românească
Române Veche
167 Biblioteca Psaltire Carte Târgovişte 1710 CRV 161 B
Academiei Românească
Române Veche
168 Biblioteca Octoih Carte Târgovişte 1712 CRV 162
Academiei Românească
Române Veche
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
169 Biblioteca Rugăciuni Carte Târgovişte 1712 CRV 162 A
Academiei Românească
Române Veche
170 Biblioteca [Catavasier] Carte Târgovişte 1713 CRV 163 A
Academiei Românească
Române Veche
171 Biblioteca Liturghie Carte Târgovişte 1713 CRV 164
Academiei Românească
Române Veche
172 Biblioteca Molitvenic Carte Târgovişte 1713 CRV 164 A
Academiei Românească
Române Veche
173 Biblioteca Pilde filosofeşti Carte Târgovişte 1713 CRV 165
Academiei Românească
Române Veche
174 Biblioteca [Maxime filosofice] Carte Târgovişte 1713 CRV 166
Academiei Românească
Române Veche
175 Biblioteca Capete de poruncă Carte [Antim Ivireanul] Târgovişte 1714 CRV 168
Academiei Românească
Române Veche
176 Biblioteca Sinopsis Carte Iaşi 1714 CRV 169
Academiei Românească
Române Veche
177 Biblioteca Ceaslov Carte Târgovişte 1714 CRV 169 A
Academiei Românească
Române Veche
178 Biblioteca Ceaslov Carte Târgovişte 1715 CRV 170
Academiei Românească
Române Veche
179 Biblioteca Liturghie Carte Iaşi 1715 CRV 171
Academiei Românească
Române Veche
180 Biblioteca Catavasier Carte Bucureşti 1715 CRV 171 A
Academiei Românească
Române Veche
181 Biblioteca [Sfaturi creştine-politice] Carte Antim Ivireanul Bucureşti 1715 CRV 172
Academiei Românească
Române Veche
182 Biblioteca [Despre oficii] Carte Hrysanthos Notara Târgovişte 1715 CRV 173
Academiei Românească
Române Veche
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
183 Biblioteca [Arătarea credinţei ortodoxe] Carte Ioan Damaschin, Iaşi 1715 CRV 174
Academiei Românească sfântul
Române Veche
184 Biblioteca [Istoria Patriarhilor Ierusalimului] Carte Dositei Notara Bucureşti 1715 CRV 175
Academiei Românească
Române Veche
185 Biblioteca [Istoria sfântă] Carte Mavrocordat Bucureşti 1716 CRV 176
Academiei Românească Alexandru
Române Veche
186 Biblioteca [Despre datorii] Carte Mavrocordat Bucureşti 1719 CRV 178
Academiei Românească Nicolae Alexandru
Române Veche
187 Biblioteca Octoih Carte Bucureşti 1720 CRV 179
Academiei Românească
Române Veche
188 Biblioteca Slujbele tuturor sfinţilor Carte Bucureşti 1720 CRV 179 A
Academiei Românească
Române Veche
189 Biblioteca Pastorală despre postul mare Carte [Bucureşti] [1720- CRV 179 B
Academiei Românească 1731]
Române Veche
190 Biblioteca [Sistema religiunii mahomedane] Carte Cantemir Dimitrie Petersburg 1722 CRV 180
Academiei Românească
Române Veche
191 Biblioteca Molitvenic Carte Bucureşti 1722 CRV 180 A
Academiei Românească
Române Veche
192 Biblioteca Evanghelie Carte Bucureşti 1723 CRV 182
Academiei Românească
Române Veche
193 Biblioteca [Acolutia Sf. Neofit şi Maxim] Carte Bucureşti 1723 CRV 183
Academiei Românească
Române Veche
194 Biblioteca Catavasier Carte Bucureşti 1724 CRV 184
Academiei Românească
Române Veche
195 Biblioteca Ceaslov Carte Râmnic 1724 CRV 184 A
Academiei Românească
Române Veche
196 Biblioteca [Învăţături pentru şapte taine] Carte Damaschin Râmnic 1724 CRV 185
Academiei Românească Dascălul
Române Veche
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
197 Biblioteca Învăţătură pravoslavnică Carte [Bucureşti] [1725- CRV 185 A
Academiei Românească 1730]
Române Veche
198 Biblioteca Psaltire Carte Râmnic 1725 CRV 186
Academiei Românească
Române Veche
199 Biblioteca [Despre datorii] Carte Mavrocordat Londra 1724 CRV 188
Academiei Românească Nicolae Alexandru
Române Veche
200 Biblioteca Antologhion Carte Iaşi 1726 CRV 189
Academiei Românească
Române Veche
201 Biblioteca Slujba Sfântului Stelian Carte [Bucureşti] 1726 CRV 189 A
Academiei Românească
Române Veche
202 Biblioteca Catehism Carte Sâmbăta Mare 1726 CRV 190
Academiei Românească
Române Veche
203 Biblioteca Octoih Carte Iaşi 1726 CRV 191
Academiei Românească
Române Veche
204 Biblioteca [Întâia învăţătură pentru tineri] Carte Râmnic 1726 CRV 193
Academiei Românească
Române Veche
205 Biblioteca Slujba Sfântului Andrei Carte [Bucureşti] 1726 CRV 194
Academiei Românească
Române Veche
206 Biblioteca Triod Carte Bucureşti 1726 CRV 195
Academiei Românească
Române Veche
207 Biblioteca Liturghie Carte Bucureşti 1728 CRV 196
Academiei Românească
Române Veche
208 Biblioteca [Manual despre purcederea Duhuluisfânt] Carte Khristophoros Bucureşti 1728 CRV 197
Academiei Românească Emborokomitos
Române Veche
209 Biblioteca [Manual despre superioritatea Ierusalimului şi a Carte Hrysanthos Notara 1728 CRV 198
Academiei sfântului Mormânt] Românească
Române Veche
210 Biblioteca Liturghie Carte Bucureşti 1729 CRV 198 A
Academiei Românească
Române Veche
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
211 Biblioteca Molitvenic Carte Bucureşti 1729 CRV 199
Academiei Românească
Române Veche
212 Biblioteca Molitvenic Carte Râmnic 1730 CRV 200
Academiei Românească
Române Veche
213 Biblioteca Octoih Carte Bucureşti 1730 CRV 200 A
Academiei Românească
Române Veche
214 Biblioteca Ceaslov Carte Râmnic 1731 CRV 201 A
Academiei Românească
Române Veche
215 Biblioteca Octoih Carte Bucureşti 1731 CRV 202
Academiei Românească
Române Veche
216 Biblioteca Triod Carte Râmnic 1731 CRV 204
Academiei Românească
Române Veche
217 Biblioteca Chiriacodromion Carte Bucureşti 1732 CRV 205
Academiei Românească
Române Veche
218 Biblioteca Învăţătură preoţilor pe scurt Carte Iaşi 1732 CRV 206
Academiei Românească
Române Veche
219 Biblioteca Calendar Carte Braşov 1733 CRV 207
Academiei Românească
Române Veche
220 Biblioteca Liturghie Carte Râmnic 1733 CRV 208
Academiei Românească
Române Veche
221 Biblioteca [Istoria Imperiului Otoman] Carte Cantemir Dimitrie Londra 1734-1735 CRV 209
Academiei Românească
Române Veche
222 Biblioteca Catavasier Carte Râmnic 1734 CRV 210
Academiei Românească
Române Veche
223 Biblioteca Psaltire Carte Bucureşti 1735 CRV 211
Academiei Românească
Române Veche
224 Biblioteca Antologhion Carte Bucureşti 1736 CRV 212
Academiei Românească
Române Veche
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
225 Biblioteca Octoih Carte Bucureşti 1736 CRV 213
Academiei Românească
Române Veche
226 Biblioteca Acolutii Carte Bucureşti 1736 CRV 214
Academiei Românească
Române Veche
227 Biblioteca [Acatist] Carte [Râmnic] [1737- CRV 214 A
Academiei Românească 1760]
Române Veche
228 Biblioteca Antologhion Carte Râmnic 1737 CRV 215
Academiei Românească
Române Veche
229 Biblioteca Învăţături Carte Climent.Episcopul Râmnic [1737- CRV 215 A
Academiei Românească Râmnicului 1749]
Române Veche
230 Biblioteca [Despre datorii] Carte Mavrocordat Ansbach 1739 CRV 216
Academiei Românească Nicolae Alexandru
Române Veche
231 Biblioteca Învăţătură bisericească Carte Antim Ivireanul Bucureşti 1741 CRV 218
Academiei Românească
Române Veche
232 Biblioteca Întrebări bogosloveşti Carte Bucureşti 1741 CRV 219
Academiei Românească
Române Veche
233 Biblioteca Liturghie Carte Bucureşti 1741 CRV 220
Academiei Românească
Române Veche
234 Biblioteca Molitvenic Carte Bucureşti 1741 CRV 221
Academiei Românească
Române Veche
235 Biblioteca [Aşezământul Sfintelor Mănăstiri] Carte [Bucureşti] [1741] CRV 221 A
Academiei Românească
Române Veche
236 Biblioteca Catavasier Carte Bucureşti 1742 CRV 222
Academiei Românească
Române Veche
237 Biblioteca Cazanii Carte Miniat Ilie Bucureşti 1742 CRV 223
Academiei Românească
Române Veche
238 Biblioteca Evanghelie Carte Bucureşti 1742 CRV 224
Academiei Românească
Române Veche
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
239 Biblioteca Octoih Carte Râmnic 1742 CRV 227
Academiei Românească
Române Veche
240 Biblioteca Acatistul Născătoarei de Dumnezeu Carte Buzău 1743 CRV 228
Academiei Românească
Române Veche
241 Biblioteca Apostol Carte Bucureşti 1743 CRV 229
Academiei Românească
Române Veche
242 Biblioteca Apostol Carte Buzău 1743 CRV 230
Academiei Românească
Române Veche
243 Biblioteca [Istoria Imperiului Otoman] Carte Cantemir Dimitrie Paris 1743 CRV 231
Academiei Românească
Române Veche
244 Biblioteca [Istoria Imperiului Otoman] Carte Cantemir Dimitrie Paris 1743 CRV 231 β
Academiei Românească
Române Veche
245 Biblioteca Capete de poruncă Carte [Climent Episcopul Râmnic 1743 CRV 231 C
Academiei Românească Râmnicului]
Române Veche
246 Biblioteca Penticostar Carte Bucureşti 1743 CRV 232
Academiei Românească
Române Veche
247 Biblioteca Penticostar Carte Râmnic 1743 CRV 233
Academiei Românească
Române Veche
248 Biblioteca Psaltire Carte Iaşi 1743 CRV 234
Academiei Românească
Române Veche
249 Biblioteca Catavasier Carte Rădăuţi 1744 CRV 236
Academiei Românească
Române Veche
250 Biblioteca [Rugăciuni] Carte Râmnic 1744 CRV 236 A
Academiei Românească
Române Veche
251 Biblioteca Antologhion Carte Râmnic 1745 CRV 237
Academiei Românească
Române Veche
252 Biblioteca [Istoria Imperiului Otoman] Carte Cantemir Dimitrie Hamburg 1745 CRV 238
Academiei Românească
Române Veche
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
253 Biblioteca Ceaslov Carte Rădăuţi 1745 CRV 241
Academiei Românească
Române Veche
254 Biblioteca Liturghie Carte Rădăuţi 1745 CRV 243
Academiei Românească
Române Veche
255 Biblioteca Pravoslavnica mărturisire Carte Bucureşti 1745 CRV 244
Academiei Românească
Române Veche
256 Biblioteca Psaltire Carte Bucureşti 1745 CRV 245
Academiei Românească
Române Veche
257 Biblioteca [Acatist] Carte [Râmnic] [1746] CRV 245A
Academiei Românească
Române Veche
258 Biblioteca [Sinopsis] Carte [Iaşi] [1746] CRV 245 B
Academiei Românească
Române Veche
259 Biblioteca Evanghelie Carte Râmnic 1746 CRV 246
Academiei Românească
Române Veche
260 Biblioteca Învăţătură bisericească Carte Râmnic 1746 CRV 247
Academiei Românească
Române Veche
261 Biblioteca Liturghie Carte Bucureşti 1746 CRV 247 A
Academiei Românească
Române Veche
262 Biblioteca Mărgăritare Carte [Ioan Gură de Bucureşti 1746 CRV 248
Academiei Românească Aur,sfântul]
Române Veche
263 Biblioteca Octoih Carte Bucureşti 1746 CRV 249
Academiei Românească
Române Veche
264 Biblioteca Psaltire Carte Râmnic 1746 CRV 250
Academiei Românească
Române Veche
265 Biblioteca Triod Carte Bucureşti 1746 CRV 250 A
Academiei Românească
Române Veche
266 Biblioteca [Culegere mică drept credincioasă] Carte Constantin Moscopole 1746 CRV 250 B
Academiei Românească ieromonahul,
Române Veche
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
267 Biblioteca [Arbitrul adevărului şi al dreptăţii] Carte Nektarios Iaşi 1746 CRV 250 C
Academiei Românească Patriarhul
Române Veche Ierusalimului
268 Biblioteca [Manual contra infailibilităţii Papei] Carte Argentis Eustratie Iaşi 1746 CRV 250 D
Academiei Românească
Române Veche
269 Biblioteca [Acatist] Carte [Râmnic] [1747] CRV 250 E
Academiei Românească
Române Veche
270 Biblioteca Apostol Carte Râmnic 1747 CRV 251
Academiei Românească
Române Veche
271 Biblioteca Catavasier Carte Râmnic 1747 CRV 252
Academiei Românească
Române Veche
272 Biblioteca Întrebări şi răspunsuri Carte [Climent Episcopul Râmnic 1747 CRV 252 A
Academiei Românească Râmnicului]
Române Veche
273 Biblioteca Liturghie Carte Bucureşti 1747 CRV 254
Academiei Românească
Române Veche
274 Biblioteca Liturghie Carte Iaşi 1747 CRV 255
Academiei Românească
Române Veche
275 Biblioteca Liturghie Carte Râmnic 1747 CRV 256
Academiei Românească
Române Veche
276 Biblioteca Molitvenic Carte Buzău 1747 CRV 258
Academiei Românească
Române Veche
277 Biblioteca Molitvenic Carte Râmnic 1747 CRV 259
Academiei Românească
Române Veche
278 Biblioteca Triod Carte Iaşi 1747 CRV 262
Academiei Românească
Române Veche
279 Biblioteca Rugăciuni Carte Bucureşti 1747 CRV 262 A
Academiei Românească
Române Veche
280 Biblioteca Cazanii Carte Râmnic 1748 CRV 263
Academiei Românească
Române Veche
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
281 Biblioteca Psaltire Carte Bucureşti 1748 CRV 264
Academiei Românească
Române Veche
282 Biblioteca Ceaslov Carte Bucureşti 1748 CRV 264 A
Academiei Românească
Române Veche
283 Biblioteca Psaltire Carte Iaşi 1748 CRV 264 B
Academiei Românească
Române Veche
284 Biblioteca Molitvenic Carte Iaşi 1749 CRV 268
Academiei Românească
Române Veche
285 Biblioteca Octoih Carte Iaşi 1749 CRV 269
Academiei Românească
Române Veche
286 Biblioteca Rânduiala osfeştaniei mici Carte Iaşi 1749 CRV 269 A
Academiei Românească
Române Veche
287 Biblioteca Preoţia Carte Râmnic 1749 CRV 270
Academiei Românească
Române Veche
288 Biblioteca [Sinopsis] Carte Bucureşti 1749 CRV 271
Academiei Românească
Române Veche
289 Biblioteca Catavasier Carte Râmnic 1750 CRV 273
Academiei Românească
Române Veche
290 Biblioteca Ceaslov Carte Iaşi 1750 CRV 274
Academiei Românească
Române Veche
291 Biblioteca Evanghelie Carte Bucureşti 1750 CRV 275
Academiei Românească
Române Veche
292 Biblioteca Floarea adevărului Carte Blaj 1750 CRV 276
Academiei Românească
Române Veche
293 Biblioteca Octoih Carte Râmnic 1750 CRV 277
Academiei Românească
Române Veche
294 Biblioteca [Învăţătură bisericească de şapte taine] Carte [Bucureşti] 1750 CRV 277A
Academiei Românească
Române Veche
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
295 Biblioteca Adunare de rugăciuni Carte Iaşi 1751 CRV 278
Academiei Românească
Române Veche
296 Biblioteca Adunarea celor şapte taine Carte Iaşi 1751 CRV 279
Academiei Românească
Române Veche
297 Biblioteca Psaltire Carte Râmnic 1751 CRV 280
Academiei Românească
Române Veche
298 Biblioteca Ceaslov Carte Blaj 1751-1752 CRV 280 A
Academiei Românească
Române Veche
299 Biblioteca Antologhion Carte Râmnic 1752 CRV 281
Academiei Românească
Române Veche
300 Biblioteca [Cartesobornicească] Carte [Iaşi] 1751 CRV 281 A
Academiei Românească
Române Veche
301 Biblioteca Scoaterea sau izvodul puncturilor Carte Râmnic 1751 CRV 281 B
Academiei Românească
Române Veche
302 Biblioteca Târnosanie Carte Iaşi 1752 CRV 283
Academiei Românească
Române Veche
303 Biblioteca Acatist Carte Bucureşti 1753 CRV 283 A
Academiei Românească
Române Veche
304 Biblioteca [Adunare de multe învăţături] Carte Iaşi 1753 CRV 284
Academiei Românească
Române Veche
305 Biblioteca Carte osebită Carte Râmnic 1753 CRV 285
Academiei Românească
Române Veche
306 Biblioteca Catavasier Carte Râmnic 1753 CRV 286
Academiei Românească
Române Veche
307 Biblioteca Ceaslov Carte Râmnic 1753 CRV 288
Academiei Românească
Române Veche
308 Biblioteca Penticostar Carte Iaşi 1753 CRV 289
Academiei Românească
Române Veche
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
309 Biblioteca Strastnic Carte Blaj 1753 CRV 290
Academiei Românească
Române Veche
310 Biblioteca [Ceaslov] Carte Blaj 1753 CRV 290 A
Academiei Românească
Române Veche
311 Biblioteca Alfavita sufletească Carte Iaşi 1752 CRV 292 A
Academiei Românească
Române Veche
312 Biblioteca Antologhion Carte Iaşi 1755 CRV 293
Academiei Românească
Române Veche
313 Biblioteca Bucvar Carte Iaşi 1755 CRV 294
Academiei Românească
Române Veche
314 Biblioteca Bucvar Carte [ sec. CRV 294 A
Academiei Românească XVIII]
Române Veche
315 Biblioteca [Gramatică slavonească] Carte Râmnic 1755 CRV 295
Academiei Românească
Române Veche
316 Biblioteca [Învăţătură creştinească] Carte Blaj 1755 CRV 295 A
Academiei Românească
Române Veche
317 Biblioteca Învăţătură creştinească Carte Blaj 1755 CRV 295 B
Academiei Românească
Române Veche
318 Biblioteca Apostol Carte Iaşi 1756 CRV 296
Academiei Românească
Române Veche
319 Biblioteca Manuscrise Manuscris Mihai Eminescu Ms. Rom
Academiei românesc 2254 – 2292;
Române 2306- 2308;
5186; 5453;
4850
320 Biblioteca Manuscrise Manuscris Titu Maiorescu - Ms. Rom.
Academiei românesc Jurnal 3655 – 3667
Române
321 Biblioteca Manuscrise Arhivă Traian Vuia
Academiei
Române
322 Biblioteca Ţărancă torcând; Ţărancă cosând; Femeie Desen Nicolae inv. 2981
Academiei culcată. Verso: Car cu boi. Grigorescu
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
323 Biblioteca Bărbat citind la masă. Desen Nicolae inv. 2976
Academiei Grigorescu
Române
324 Biblioteca Autoportret. Verso: Pisică. Desen Nicolae inv. 2740
Academiei Grigorescu
Române
325 Biblioteca Autoportret. Desen Nicolae inv. 2739
Academiei Grigorescu
Române
326 Biblioteca La scăldat “Bacău”. Verso: Femeie cu copil în Desen Nicolae inv. 2736
Academiei braţe. Grigorescu
Române
327 Biblioteca Dante şi Virgiliu în infern. Schiţă după “Barba lui Desen Nicolae inv. 2735
Academiei Dante” de E. Delacroix. Grigorescu
Române
328 Biblioteca Femeie şezând. Desen Nicolae inv. 2734
Academiei Grigorescu
Române
329 Biblioteca Schiţă pentru evreul Ştrul. Desen Nicolae inv. 358
Academiei Grigorescu
Române
330 Biblioteca Schiţă pentru tabloul “Evreul cu gâsca”. Desen Nicolae inv. 357
Academiei Grigorescu
Române
331 Biblioteca Femeie citind. Verso: Schiţe de portret. Desen Nicolae inv. 3284
Academiei Grigorescu
Române
332 Biblioteca Femeie călare pe cal şi grup de ţărani. Desen Nicolae inv. 3280
Academiei Grigorescu
Române
333 Biblioteca Studii pentru cioban; Portret de bărbat “În tren”. Desen Nicolae inv. 3279
Academiei Grigorescu
Române
334 Biblioteca Schiţă – Fetiţă culcată. Desen Nicolae inv. 3427
Academiei Grigorescu
Române
335 Biblioteca Car cu boi. Desen Nicolae inv. 3426
Academiei Grigorescu
Române
336 Biblioteca Foaie de schiţe cu trei compoziţii. Verso: Schiţe. Desen Nicolae inv. 3425
Academiei Grigorescu
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
337 Biblioteca Schiţă. Desen Nicolae inv. 3424
Academiei Grigorescu
Române
338 Biblioteca Bordeie ţărăneşti. Desen Nicolae inv. 3318
Academiei Grigorescu
Române
339 Biblioteca Femeie cosând. Desen Nicolae inv. 3493
Academiei Grigorescu
Române
340 Biblioteca Portret de turc: Schiţă. Desen Nicolae inv. 3492
Academiei Grigorescu
Române
341 Biblioteca Apus desoare. Desen Nicolae inv. 3439
Academiei Grigorescu
Române
342 Biblioteca Tabară 1877 şi roşior călare. Desen Nicolae inv. 3438
Academiei Grigorescu
Române
343 Biblioteca “Corabia” Desen Nicolae inv. 3437
Academiei Grigorescu
Române
344 Biblioteca “Nicopole” Desen Nicolae inv. 3436
Academiei Grigorescu
Române
345 Biblioteca Fetiţă cosând. Desen Nicolae inv. 3430
Academiei Grigorescu
Române
346 Biblioteca Fetiţă culcată. Desen Nicolae inv. 3429
Academiei Grigorescu
Române
347 Biblioteca Studii de capete. Desen Nicolae inv. 3784
Academiei Grigorescu
Române
348 Biblioteca Studii de capete pentru “Bătrâna cu gâştele”. Desen Nicolae inv. 3783
Academiei Verso: Ţărancă franceză de la Barbizon. Grigorescu
Române
349 Biblioteca studii de porci. Desen Nicolae inv. 3782
Academiei Grigorescu
Române
350 Biblioteca Ţărăncă. Desen Nicolae inv. 3681
Academiei Grigorescu
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
351 Biblioteca Ţărăncuţă. Desen Nicolae inv. 3680
Academiei Grigorescu
Române
352 Biblioteca Autoportret; Două portrete în profil. Desen Nicolae inv. 3664
Academiei Grigorescu
Române
353 Biblioteca Care cu muniţii. Desen Nicolae inv. 3642
Academiei Grigorescu
Române
354 Biblioteca Bărbat lucrând. Desen Nicolae inv. 3638
Academiei Grigorescu
Române
355 Biblioteca Portret de femeie. Desen Nicolae inv. 3789
Academiei Grigorescu
Române
356 Biblioteca Cal păscând. Schiţă de portret. Desen Nicolae inv. 3788
Academiei Grigorescu
Române
357 Biblioteca Filă de carnet cu mai multe schiţe: Cap de Desen Nicolae inv. 3787
Academiei bărbat; Păstor; Chervan. Verso: Bărbat rezemat Grigorescu
Române de copac.
358 Biblioteca Filă de carnet cu două schiţe: Femeie culcată; Desen Nicolae inv. 3786
Academiei Plug cu patru boi. Grigorescu
Române
359 Biblioteca Ţărancă torcând. Cioban. Verso: Schiţe. Desen Nicolae inv. 3785
Academiei Grigorescu
Române
360 Biblioteca Portret de bărbat şi alteschiţe de portret. Desen Nicolae inv. 3792
Academiei Grigorescu
Române
361 Biblioteca Filă de carnet cu oschiţă de portret de bărbat. Desen Nicolae inv. 3791
Academiei Grigorescu
Române
362 Biblioteca Cosar pe câmp. Desen Nicolae inv. 3809
Academiei Grigorescu
Române
363 Biblioteca Portret de bărbat – caricatură. Verso: Schiţă de Desen Nicolae inv. 3790
Academiei portret . Grigorescu
Române
364 Biblioteca Stradă la Vitré. Verso: Peisaj. Desen Nicolae inv. 3808
Academiei Grigorescu
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
365 Biblioteca Pridvorul mânăstirii Sinaia. Desen Nicolae inv. 3807
Academiei Grigorescu
Române
366 Biblioteca Biserică desat. Desen Nicolae inv. 3806
Academiei Grigorescu
Române
367 Biblioteca Ciobăniţă cu oile. Desen Nicolae inv. 3805
Academiei Grigorescu
Române
368 Biblioteca Sentinelă. Desen Nicolae inv. 3804
Academiei Grigorescu
Române
369 Biblioteca Schiţe de ţărani. Desen Nicolae inv. 3803
Academiei Grigorescu
Române
370 Biblioteca Boi înjugaţi. Desen Nicolae inv. 3802
Academiei Grigorescu
Române
371 Biblioteca Portret de femeie. Desen Nicolae inv. 3801
Academiei Grigorescu
Române
372 Biblioteca Portret de bărbat. Verso: Schiţe. Desen Nicolae inv. 3800
Academiei Grigorescu
Române
373 Biblioteca Cioban. Desen Nicolae inv. 3799
Academiei Grigorescu
Române
374 Biblioteca Două studii de portret. Desen Nicolae inv. 3798
Academiei Grigorescu
Române
375 Biblioteca Filă de carnet cu două schiţe: Ţărancă în Desen Nicolae inv. 3797
Academiei poartă. Ţărancă vânturând grâul. Grigorescu
Române
376 Biblioteca Peisaj. Verso: Schiţe. Desen Nicolae inv. 3796
Academiei Grigorescu
Române
377 Biblioteca Filă de carnet cu două schiţe. Desen Nicolae inv. 3795
Academiei Grigorescu
Române
378 Biblioteca Ţărani coborând pe un drum stâncos. Desen Nicolae inv. 3794
Academiei Grigorescu
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
379 Biblioteca Cârciumă de la Orăţii – Muscel. Desen Nicolae inv. 3793
Academiei Grigorescu
Române
380 Biblioteca Casă de ţară. Desen Nicolae inv. 3810
Academiei Grigorescu
Române
381 Biblioteca Cosar pe câmp. Desen Nicolae inv. 3809
Academiei Grigorescu
Române
382 Biblioteca Viorist. Mamă cu copil. Verso: Schiţe de femei Desen Nicolae inv. 3829
Academiei cu copii. Grigorescu
Române
383 Biblioteca Barbu Ştefănescu-Delavrancea. Desen Nicolae inv. 3824
Academiei Grigorescu
Române
384 Biblioteca Car cu boi. Desen Nicolae inv. 3823
Academiei Grigorescu
Române
385 Biblioteca Trei bărbaţi de vorbă; Bărbat şezând; Profil. Desen Nicolae inv. 3819
Academiei Verso: Schiţe. Grigorescu
Române
386 Biblioteca Birjar adormit. Desen Nicolae inv. 3818
Academiei Grigorescu
Române
387 Biblioteca Trei studii de capete. Desen Nicolae inv. 3817
Academiei Grigorescu
Române
388 Biblioteca Scenă de cafenea. Desen Nicolae inv. 3816
Academiei Grigorescu
Române
389 Biblioteca Trei capete de bărbaţi. Desen Nicolae inv. 3815
Academiei Grigorescu
Române
390 Biblioteca Scenă de cafenea. Verso: studiu de capete. Desen Nicolae inv. 3814
Academiei Grigorescu
Române
391 Biblioteca Cap de bătrân. Boi dejugaţi. Desen Nicolae inv. 3813
Academiei Grigorescu
Române
392 Biblioteca Studiu de bou. Verso: Portret de femeie. Desen Nicolae inv. 3812
Academiei Grigorescu
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
393 Biblioteca Stradă la Vitré. Schiţă. Desen Nicolae inv. 3811
Academiei Grigorescu
Române
394 Biblioteca Toreador. Desen Nicolae inv. 3833
Academiei Grigorescu
Române
395 Biblioteca Ţăran. Desen Nicolae inv. 3832
Academiei Grigorescu
Române
396 Biblioteca Târg de vite. Desen Nicolae inv. 3831
Academiei Grigorescu
Române
397 Biblioteca Studiu de cai. Verso: Schiţă de peisaj. Desen Nicolae inv. 3830
Academiei Grigorescu
Române
398 Biblioteca Curte ţărănească. Femeie vânturând grâul. Desen Nicolae inv. 4235
Academiei Grigorescu
Române
399 Biblioteca Cioban cântând din fluier. Desen Nicolae inv. 4234
Academiei Grigorescu
Române
400 Biblioteca Soţia artistului. Desen Nicolae inv. 3834
Academiei Grigorescu
Române
401 Biblioteca Casă de ţară. Foaie de schiţe. Desen Nicolae inv. 4377
Academiei Grigorescu
Române
402 Biblioteca Foaie de schiţe. Poartă ţărănească. Desen Nicolae inv. 4376
Academiei Grigorescu
Române
403 Biblioteca Personaje în curte. Verso: Personaje. Desen Nicolae inv. 4375
Academiei Grigorescu
Române
404 Biblioteca La fântână-Foaie de schiţe. Verso: La fântână. Desen Nicolae inv. 4374
Academiei Grigorescu
Române
405 Biblioteca Portrete de bărbat. Foaie de schiţe. Verso: Fată Desen Nicolae inv. 4373
Academiei privind din pridvor. Grigorescu
Române
406 Biblioteca Portrete de bărbat. Verso: Femeie pe Desen Nicolae inv. 4372
Academiei scaunFoaie de schiţe. Grigorescu
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
407 Biblioteca Maternitate. Foaie de schiţe. Verso: Cort. Desen Nicolae inv. 4371
Academiei Grigorescu
Române
408 Biblioteca Ofiţer călare -Foaie de schiţe. Desen Nicolae inv. 4370
Academiei Grigorescu
Române
409 Biblioteca Femeie ducând un coş. Desen Nicolae inv. 4399
Academiei Grigorescu
Române
410 Biblioteca Portrete de bărbaţi. Desen Nicolae inv. 4398
Academiei Grigorescu
Române
411 Biblioteca Păstor. Verso: Schiţe. Desen Nicolae inv. 4396
Academiei Grigorescu
Române
412 Biblioteca Studii de portret. Desen Nicolae inv. 4395
Academiei Grigorescu
Române
413 Biblioteca Silueta feminină. Desen Nicolae inv. 4394
Academiei Grigorescu
Române
414 Biblioteca Cap de bătrân. Verso: Bărbat pe scaun. Desen Nicolae inv. 4393
Academiei Grigorescu
Române
415 Biblioteca Vânător. Foaie de schiţe. Desen Nicolae inv. 4392
Academiei Grigorescu
Române
416 Biblioteca Portret de bătrân. Verso: Cap de copil şi două Desen Nicolae inv. 4391
Academiei profile. Grigorescu
Române
417 Biblioteca Portret de bărbat. Verso: Portret de bărbat. Desen Nicolae inv. 4390
Academiei Grigorescu
Române
418 Biblioteca Ofiţer. Desen Nicolae inv. 4389
Academiei Grigorescu
Române
419 Biblioteca Scaune. Desen Nicolae inv. 4388
Academiei Grigorescu
Române
420 Biblioteca Studiu de mână. Desen Nicolae inv. 4387
Academiei Grigorescu
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
421 Biblioteca Păstoriţă torcând. Portrete de femeie şi bărbat. Desen Nicolae inv. 4386
Academiei Grigorescu
Române
422 Biblioteca Bărbat scriind la birou. Studii de capete. Desen Nicolae inv. 4385
Academiei Grigorescu
Române
423 Biblioteca Bărbat pe scaun. Portret de bărbat. Foaie de Desen Nicolae inv. 4384
Academiei schiţe. Grigorescu
Române
424 Biblioteca Portret de bărbat. Foaie de schiţe. Desen Nicolae inv. 4383
Academiei Grigorescu
Române
425 Biblioteca Studii de portret. Foaie de schiţe. Desen Nicolae inv. 4382
Academiei Grigorescu
Române
426 Biblioteca Portrete de bărbat. Foaie de schiţe. Desen Nicolae inv. 4381
Academiei Grigorescu
Române
427 Biblioteca Peisaj cu turn. Foaie de schiţe. Desen Nicolae inv. 4378
Academiei Grigorescu
Române
428 Biblioteca Stradă. Foaie de schiţe. Desen Nicolae inv. 4380
Academiei Grigorescu
Române
429 Biblioteca Biserică “Telega”. Foaie de schiţe. Desen Nicolae inv. 4379
Academiei Grigorescu
Române
430 Biblioteca Doi bărbaţi stând la masă. Desen Nicolae inv. 4405
Academiei Grigorescu
Române
431 Biblioteca Drum la ţară. Desen Nicolae inv. 4404
Academiei Grigorescu
Române
432 Biblioteca Personaje stând la masă. Desen Nicolae inv. 4403
Academiei Grigorescu
Române
433 Biblioteca Ţăran călare. Desen Nicolae inv. 4402
Academiei Grigorescu
Române
434 Biblioteca Bărbat privind pe geam. Desen Nicolae inv. 4401
Academiei Grigorescu
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
435 Biblioteca Ţăran. Verso: Ţărancă. Desen Nicolae inv. 4400
Academiei Grigorescu
Române
436 Biblioteca Târg de vite. Verso: Schiţă de casă. Desen Nicolae inv. 4409
Academiei Grigorescu
Române
437 Biblioteca Schiţă. Desen Nicolae inv. 4408
Academiei Grigorescu
Române
438 Biblioteca Cioban cu oile. Desen Nicolae inv. 4407
Academiei Grigorescu
Române
439 Biblioteca Ţărancă torcând. Desen Nicolae inv. 4406
Academiei Grigorescu
Române
440 Biblioteca Cioban cu oile. Desen Nicolae inv. 4407
Academiei Grigorescu
Române
441 Biblioteca Schiţă. Desen Nicolae inv. 4408
Academiei Grigorescu
Române
442 Biblioteca Târg de vite. Verso: Schiţă de casă. Desen Nicolae inv. 4409
Academiei Grigorescu
Române
443 Biblioteca Caricatură. Desen Nicolae inv. 5182
Academiei Grigorescu
Române
444 Biblioteca Grecescu şi motanul. Desen Nicolae inv. 5183
Academiei Grigorescu
Române
445 Biblioteca Schiţă. Două personaje. Desen Nicolae inv. 5184
Academiei Grigorescu
Române
446 Biblioteca Vizitiu. Verso: Portret de bărbat şi schiţă. Desen Nicolae inv. 5185
Academiei Grigorescu
Române
447 Biblioteca Sfânta Treime “Pro eternal memoria et Dei Desen Nicolae inv. 5186
Academiei Gloria”. Grigorescu
Române
448 Biblioteca ”Venezia”. Desen Nicolae inv. 5187
Academiei Grigorescu
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
449 Biblioteca Pe drum de munte. Verso: Grigorescu şi Desen Nicolae inv. 5188
Academiei Grecescu. Grigorescu
Române
450 Biblioteca Grigorescu la Roma. Desen Nicolae inv. 5189
Academiei Grigorescu
Române
451 Biblioteca Sf. Duh (Grigorescu). Desen Nicolae inv. 5190
Academiei Grigorescu
Române
452 Biblioteca Portret de femeie. Verso: Peisaj. Desen Nicolae inv. 5191
Academiei Grigorescu
Române
453 Biblioteca Portret de ţărancă. Desen Nicolae inv. 5242
Academiei Grigorescu
Române
454 Biblioteca “Nicopoli”. Desen Nicolae inv. 5268
Academiei Grigorescu
Române
455 Biblioteca “Ribera”. Desen Nicolae inv. 5269
Academiei Grigorescu
Române
456 Biblioteca “Piket”. Desen Nicolae inv. 5270
Academiei Grigorescu
Române
457 Biblioteca “Corabia”. Desen Nicolae inv. 5271
Academiei Grigorescu
Române
458 Biblioteca “Convoi cu provizii. 1877”. Desen Nicolae inv. 5272
Academiei Grigorescu
Române
459 Biblioteca Vedere din Plevna. Desen Nicolae inv. 5273
Academiei Grigorescu
Române
460 Biblioteca “Poradim”. Desen Nicolae inv. 5274
Academiei Grigorescu
Române
461 Biblioteca Portretul colonelului Ştefan Fălcoianu. Desen Nicolae inv. 5275
Academiei Grigorescu
Române
462 Biblioteca Portret de bărbat. Desen Nicolae inv. 5295
Academiei Grigorescu
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
463 Biblioteca Scenă de gen. Desen Nicolae inv. 5296
Academiei Grigorescu
Române
464 Biblioteca “Poiana”. Desen Nicolae inv. 5427
Academiei Grigorescu
Române
465 Biblioteca Portret de bărbat. Desen Nicolae inv. 5458
Academiei Grigorescu
Române
466 Biblioteca Schiţe de portret. Desen Nicolae inv. 5459
Academiei Grigorescu
Române
467 Biblioteca Cai. Verso: Bărbat la masă. Desen Nicolae inv. 5460
Academiei Grigorescu
Române
468 Biblioteca Portret de bărbat. Desen Nicolae inv. 5461
Academiei Grigorescu
Române
469 Biblioteca Stradă la Vitré. Desen Nicolae inv. 5462
Academiei Grigorescu
Române
470 Biblioteca Portret de bărbat profil. Desen Nicolae inv. 5463
Academiei Grigorescu
Române
471 Biblioteca Schiţă de costume. Desen Nicolae inv. 5464
Academiei Grigorescu
Române
472 Biblioteca Stradă la Vitré. Verso: Fântână cu cumpănă. Desen Nicolae inv. 5465
Academiei Grigorescu
Române
473 Biblioteca Compoziţie. Verso: Cal. Desen Nicolae inv. 5466
Academiei Grigorescu
Române
474 Biblioteca Evrei. Verso: Schiţe. Desen Nicolae inv. 5467
Academiei Grigorescu
Române
475 Biblioteca Nud de femeie. Desen Nicolae inv. 5468
Academiei Grigorescu
Române
476 Biblioteca Portret de evreu. Desen Nicolae inv. 5469
Academiei Grigorescu
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
477 Biblioteca Femeie în interior. Desen Nicolae inv. 5470
Academiei Grigorescu
Române
478 Biblioteca Nud. Verso: Portret de bărbat. Desen Nicolae inv. 5471
Academiei Grigorescu
Române
479 Biblioteca Schiţe de portret. Desen Nicolae inv. 5472
Academiei Grigorescu
Române
480 Biblioteca Portret de femeie. Desen Nicolae inv. 5473
Academiei Grigorescu
Române
481 Biblioteca Compoziţie. Desen Nicolae inv. 5474
Academiei Grigorescu
Române
482 Biblioteca Portret de bărbat. Desen Nicolae inv. 5475
Academiei Grigorescu
Române
483 Biblioteca Stradă la Vitré. Verso: Peisaj. Desen Nicolae inv. 5476
Academiei Grigorescu
Române
484 Biblioteca Portret de militar. Desen Nicolae inv. 5477
Academiei Grigorescu
Române
485 Biblioteca În aşteptare. Verso: Corabie cu pânze. Desen Nicolae inv. 5478
Academiei Grigorescu
Române
486 Biblioteca Portret de bărbat. Desen Nicolae inv. 5479
Academiei Grigorescu
Române
487 Biblioteca Ciobănaş. Rodica. Desen Nicolae inv. 5481
Academiei Grigorescu
Române
488 Biblioteca Copii sărmani. Desen Nicolae inv. 5482
Academiei Grigorescu
Române
489 Biblioteca Schiţe de portret. Desen Nicolae inv. 5483
Academiei Grigorescu
Române
490 Biblioteca Păstoriţă cu turma şi schiţă de ciobănaş. Desen Nicolae inv. 5484
Academiei Grigorescu
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
491 Biblioteca Schiţe. Desen Nicolae inv. 5485
Academiei Grigorescu
Române
492 Biblioteca Boi păscând. Desen Nicolae inv. 5486
Academiei Grigorescu
Române
493 Biblioteca Portret de bărbat. Desen Nicolae inv. 5487
Academiei Grigorescu
Române
494 Biblioteca Două femei şezând. Desen Nicolae inv. 5488
Academiei Grigorescu
Române
495 Biblioteca Ţărăncuţă culcată. Desen Nicolae inv. 5489
Academiei Grigorescu
Române
496 Biblioteca Ţărănci luând apă. Desen Nicolae inv. 5490
Academiei Grigorescu
Române
497 Biblioteca “Nicopoli”. Desen Nicolae inv. 5716
Academiei Grigorescu
Române
498 Biblioteca Cal în faţa hanului. Desen Nicolae inv. 5717
Academiei Grigorescu
Române
499 Biblioteca Femeie gravidă. Desen Nicolae inv. 6287
Academiei Grigorescu
Române
500 Biblioteca Dorobanţi - Trei studii 1877. Desen Nicolae inv. 6298
Academiei Grigorescu
Române
501 Biblioteca Portrete de bărbat. Studii din carnetul de la Desen Nicolae inv. 8112
Academiei Bacău. 1874. Grigorescu
Române
502 Biblioteca Studiu pentru “Ostenit”. Desen Nicolae inv. 8114
Academiei Grigorescu
Române
503 Biblioteca Ţărănci culegând fructe. Desen Nicolae inv. 8115
Academiei Grigorescu
Române
504 Biblioteca Căruţă. Boi în curte. Verso: Compoziţie. Desen Nicolae inv. 8116
Academiei Grigorescu
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
505 Biblioteca Vite la adăpat. Evreu. Desen Nicolae inv. 8117
Academiei Grigorescu
Române
506 Biblioteca Studiu de peisaj. Verso: Studiu de compoziţie. Desen Nicolae inv. 8118
Academiei Grigorescu
Române
507 Biblioteca Ţărancă. Desen Nicolae inv. 8119
Academiei Grigorescu
Române
508 Biblioteca Ţărănci culegând fructe. Verso: Compoziţie. Desen Nicolae inv. 8120
Academiei Grigorescu
Române
509 Biblioteca Evreu şezând. Evreu în picioare. Desen Nicolae inv. 8121
Academiei Grigorescu
Române
510 Biblioteca Ţărancă la vatră. Ţărancă şezând. Desen Nicolae inv. 8122
Academiei Grigorescu
Române
511 Biblioteca Studiu de compoziţie. Desen Nicolae inv. 8123
Academiei Grigorescu
Române
512 Biblioteca Studiu de portret de femeie. Desen Nicolae inv. 8124
Academiei Grigorescu
Române
513 Biblioteca Studiu pentru “Bâlciul din Bacău”. Verso: Stradă Desen Nicolae inv. 8125
Academiei din Bacău. Grigorescu
Române
514 Biblioteca Studiu pentru “ Cârciuma de la Bacău.” Verso: Desen Nicolae inv. 8126
Academiei Studiu pentru portretul dr. Bernath. Grigorescu
Române
515 Biblioteca Doi evrei. Desen Nicolae inv. 8127
Academiei Grigorescu
Române
516 Biblioteca Foaie de schiţe: Ţărancă pe gânduri; Copil pe Desen Nicolae inv. 8128
Academiei malul mării; Per sonaj costumat. Grigorescu
Române
517 Biblioteca Doislujbaşi în costume fanariote, fumând. Desen Nicolae inv. 8129
Academiei Verso: Copil şezând; Bărbat în picioare; Băiat Grigorescu
Române de ţăran.
518 Biblioteca Studiu pentru “Vite pe malul apei”. Desen Nicolae inv. 8130
Academiei Grigorescu
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
519 Biblioteca Troiţă pe câmp. Verso: Compoziţie. Desen Nicolae inv. 8131
Academiei Grigorescu
Române
520 Biblioteca Studiu pentru “Bâlciul de la Bacău”. Desen Nicolae inv. 8132
Academiei Grigorescu
Române
521 Biblioteca Femeie culcată. Desen Nicolae inv. 8133
Academiei Grigorescu
Române
522 Biblioteca Studiu pentru chip de ţărancă. Fată cosând. Desen Nicolae inv. 8134
Academiei Grigorescu
Române
523 Biblioteca Ţărăncuţă în picioare. Desen Nicolae inv. 8135
Academiei Grigorescu
Române
524 Biblioteca Studiu pentru portretul unui tânăr. Desen Nicolae inv. 8136
Academiei Grigorescu
Române
525 Biblioteca Peisaj de ţară cu troiţă şi fântână. Verso: Studii Desen Nicolae inv. 8137
Academiei de bou. Grigorescu
Române
526 Biblioteca Studii de pisică. Desen Nicolae inv. 8138
Academiei Grigorescu
Române
527 Biblioteca Studii de pisică. Desen Nicolae inv. 8139
Academiei Grigorescu
Române
528 Biblioteca Studiu pentru o compoziţie cu subiect din epoca Desen Nicolae inv. 8140
Academiei fanariotă. Verso: Studii de pisică. Grigorescu
Române
529 Biblioteca Femeie spălând. Verso: Studiu pentru figură în Desen Nicolae inv. 8141
Academiei interior. Grigorescu
Române
530 Biblioteca Casă. Desen Nicolae inv. 8142
Academiei Grigorescu
Române
531 Biblioteca Studiu pentru un câine şi două pisici. Verso: Desen Nicolae inv. 8143
Academiei Cap de miel. Grigorescu
Române
532 Biblioteca Pridvor. Verso: Picioare de vite –studii. Desen Nicolae inv. 8144
Academiei Grigorescu
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
533 Biblioteca Peisaj. Desen Nicolae inv. 8145
Academiei Grigorescu
Române
534 Biblioteca Două sălcii. Verso: Cap de bărbat. Desen Nicolae inv. 8146
Academiei Grigorescu
Române
535 Biblioteca Studiu de bou. Desen Nicolae inv. 8147
Academiei Grigorescu
Române
536 Biblioteca Stradă la Bacău. Desen Nicolae inv. 8148
Academiei Grigorescu
Române
537 Biblioteca Cap de ţăran. Desen Nicolae inv. 8149
Academiei Grigorescu
Române
538 Biblioteca Stradă din Bacău. Desen Nicolae inv. 8150
Academiei Grigorescu
Române
539 Biblioteca Turle de biserică. Desen Nicolae inv. 8151
Academiei Grigorescu
Române
540 Biblioteca Fântână cu roată. Desen Nicolae inv. 8152
Academiei Grigorescu
Române
541 Biblioteca Trei case. Desen Nicolae inv. 8153
Academiei Grigorescu
Române
542 Biblioteca Cap de oaie. Desen Nicolae inv. 8154
Academiei Grigorescu
Române
543 Biblioteca Car trecând peste pod. Desen Nicolae inv. 8155
Academiei Grigorescu
Române
544 Biblioteca Ţărancă în picioare. Desen Nicolae inv. 8156
Academiei Grigorescu
Române
545 Biblioteca Foişor păzit de o sentinelă. Desen Nicolae inv. 8157
Academiei Grigorescu
Române
546 Biblioteca Foişor pe câmp. Desen Nicolae inv. 8158
Academiei Grigorescu
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
547 Biblioteca Şcoală la ţară. Desen Nicolae inv. 8159
Academiei Grigorescu
Române
548 Biblioteca Studiu pentru o compoziţie cu figure în uşa unei Desen Nicolae inv. 8160
Academiei cârciumi. Verso: Studiu pentru evreu. Grigorescu
Române
549 Biblioteca Medalia Trinităţei, 1873. Desen Nicolae inv. 8314
Academiei Grigorescu
Române
550 Biblioteca Foaie de schiţe: Studii de portrete; Bărbat Desen Nicolae inv. 8372
Academiei aşezat. Grigorescu
Române
551 Biblioteca Două studii de portret. Desen Nicolae inv. 8450
Academiei Grigorescu
Române
552 Biblioteca Femeie şi copii în faţa unui bordei. “Poiana Desen Nicolae inv. 8452
Academiei 1877”. Grigorescu
Române
553 Biblioteca Soldat atacând la baionetă. Desen Nicolae inv. 8453
Academiei Grigorescu
Române
554 Biblioteca Ostaş rus cu calul său. Desen Nicolae inv. 8455
Academiei Grigorescu
Române
555 Biblioteca Studiu de bărbaţi ascultând. Verso: Bărbaţi Desen Nicolae inv. 8456
Academiei citind. Grigorescu
Române
556 Biblioteca Ţărancă şezând. Verso: Ţărancă –schiţă. Desen Nicolae inv. 8788
Academiei Grigorescu
Române
557 Biblioteca Ţărancă şezând. Verso: Peisaj. Desen Nicolae inv. 8789
Academiei Grigorescu
Române
558 Biblioteca Portretul Mariei Danciu. Desen Nicolae inv. 8895
Academiei Grigorescu
Române
559 Biblioteca Dr. Bernath în costum croat caricatură. Desen Nicolae inv. 9100
Academiei Grigorescu
Române
560 Biblioteca “Nasarabescu” vânzător de ziare caricatură. Desen Nicolae inv. 9101
Academiei Grigorescu
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
561 Biblioteca “Toaleta lui Nas Arabescu” (N. Basarabescu) Desen Nicolae inv. 9102
Academiei caricatură. Grigorescu
Române
562 Biblioteca Dr. Bernath în haiduc caricatură. Verso: Schiţe Desen Nicolae inv. 9103
Academiei de arhitectură. Grigorescu
Române
563 Biblioteca Casă cu scară interioară. Desen Nicolae inv. 9112
Academiei Grigorescu
Române
564 Biblioteca Studiu de câine. Desen Nicolae inv. 9329
Academiei Grigorescu
Române
565 Biblioteca Car cu boi. Verso: Portret de femeie . Desen Nicolae inv. 9407
Academiei Grigorescu
Române
566 Biblioteca “Studiu pentru boulean”. Desen Nicolae inv. 9508
Academiei Grigorescu
Române
567 Biblioteca Portretul unui copil. Desen Nicolae inv. 9644
Academiei Grigorescu
Române
568 Biblioteca Academicianul Dr. Dimitrie Grecescu în Desen Nicolae inv. 9773
Academiei campania din 1877. Grigorescu
Române
569 Biblioteca Salutul Tiflă al lui Grecescu, 1877 (pagină din Desen Nicolae inv. 9774
Academiei Albumul dăruit de dr. Bernath lui V. Cioflec). Grigorescu
Române
570 Biblioteca Turmă de oi. Desen Nicolae inv. 10885
Academiei Grigorescu
Române
571 Biblioteca Cap de copil şi siluete feminine. Foaie de schiţe. Desen Nicolae inv. 10886
Academiei Grigorescu
Române
572 Biblioteca La fântână. Foaie de schiţe. Verso: Personaj cu Desen Nicolae inv. 10887
Academiei spatele la fereastră. Grigorescu
Române
573 Biblioteca Ambarcaţiune. Verso: Schiţă de compoziţie. Desen Nicolae inv. 10888
Academiei Grigorescu
Române
574 Biblioteca Călători în tren. Verso: Capete. Desen Nicolae inv. 11391
Academiei Grigorescu
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
575 Biblioteca Venind de la izvor. Desen Nicolae inv. 11639
Academiei Grigorescu
Române
576 Biblioteca Pisică. Verso: Schiţă. Desen Nicolae inv. 11774
Academiei Grigorescu
Române
577 Biblioteca Tânăr călugăr de la Căldăruşani. Desen Nicolae inv. 11840
Academiei Grigorescu
Române
578 Biblioteca Femeie dormind. Desen Nicolae inv. 11841
Academiei Grigorescu
Române
579 Biblioteca Foaie de schiţe: Cinci capete şi un bou. Desen Nicolae inv. 11955
Academiei Grigorescu
Române
580 Biblioteca Cap de bătrân. Verso: Casă. Desen Nicolae inv. 11956
Academiei Grigorescu
Române
581 Biblioteca Schiţe la tabloul “Ghiocelul”. Verso: Schiţe de Desen Nicolae inv. 12044
Academiei boi. Grigorescu
Române
582 Biblioteca Schiţă la tabloul “Fata cu viţei”. Verso: Schiţă la Desen Nicolae inv. 12045
Academiei tabloul “Fata cu viţei”. Grigorescu
Române
583 Biblioteca Siluetă şi profil de bărbat. Verso: Schiţe de Desen Nicolae inv. 12046
Academiei profil. Grigorescu
Române
584 Biblioteca Femeie tricotând; Studiu de bou; Cinci schiţe de Desen Nicolae inv. 12304
Academiei portret. Grigorescu
Române
585 Biblioteca Femeie şezând. Desen Nicolae inv. 12316
Academiei Grigorescu
Române
586 Biblioteca Întoarcerea de la câmp. Desen Nicolae inv. 13082
Academiei Grigorescu
Române
587 Biblioteca Car cu fân. Desen Nicolae inv. 16322
Academiei Grigorescu
Române
588 Biblioteca Foaie de schiţe: siluete masculine şi un profil. Desen Nicolae inv. 16323
Academiei Grigorescu
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
589 Biblioteca Aspect de stradă. Verso: Diligenţă, bărbat, cal. Desen Nicolae inv. 16324
Academiei Grigorescu
Române
590 Biblioteca Bărbat citind cu capul sprijinit în mână. Desen Nicolae inv. 16325
Academiei Grigorescu
Române
591 Biblioteca Profil de femeie caricatură. Verso: Compoziţie. Desen Nicolae inv. 16326
Academiei Grigorescu
Române
592 Biblioteca Fetiţă în pat. Verso: Fetiţă în pat. Desen Nicolae inv. 16327
Academiei Grigorescu
Române
593 Biblioteca Studiu de bărbat în picioare. Verso: Fântână cu Desen Nicolae inv. 16328
Academiei cumpănă. Grigorescu
Române
594 Biblioteca Bătrână la masă. Verso: Schiţa unui cap de Desen Nicolae inv. 16329
Academiei Gavroche. Grigorescu
Române
595 Biblioteca Cap de copil. Desen Nicolae inv. 16330
Academiei Grigorescu
Române
596 Biblioteca La pescuit pe malul oceanului. Desen Nicolae inv. 16440
Academiei Grigorescu
Române
597 Biblioteca Trei personaje pe malul oceanului. Desen Nicolae inv. 16441
Academiei Grigorescu
Române
598 Biblioteca Două schiţe de portret. Desen Nicolae inv. 16442
Academiei Grigorescu
Române
599 Biblioteca Trei călăreţi văzuţi din spate. Desen Nicolae inv. 16443
Academiei Grigorescu
Române
600 Biblioteca Peisaj cu un călăreţ. Desen Nicolae inv. 16444
Academiei Grigorescu
Române
601 Biblioteca Doi porci. Desen Nicolae inv. 16445
Academiei Grigorescu
Române
602 Biblioteca Siluetă din profil. Desen Nicolae inv. 16447
Academiei Grigorescu
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
603 Biblioteca Casă la ţară. Verso: Schiţă de mobilier. Desen Nicolae inv. 16448
Academiei Grigorescu
Române
604 Biblioteca Ţăran pe lângă un car cu boi. Verso: Casă. Desen Nicolae inv. 16449
Academiei Grigorescu
Române
605 Biblioteca Fântână cu cumpănă. Desen Nicolae inv. 16450
Academiei Grigorescu
Române
606 Biblioteca Portret de femeie-sora artistului. Desen Nicolae inv. 16451
Academiei Grigorescu
Române
607 Biblioteca Studiu de bou. Desen Nicolae inv. 16452
Academiei Grigorescu
Române
608 Biblioteca Fată cu vitele la câmp. Desen Nicolae inv. 16453
Academiei Grigorescu
Române
609 Biblioteca Cort de ţigani. Desen Nicolae inv. 16454
Academiei Grigorescu
Române
610 Biblioteca Studii de portret. Desen Nicolae inv. 16455
Academiei Grigorescu
Române
611 Biblioteca Copil de ţigan şezând. Desen Nicolae inv. 16691
Academiei Grigorescu
Române
612 Biblioteca Cap de bărbat. Desen Nicolae inv. 16746
Academiei Grigorescu
Române
613 Biblioteca Bărbat desenând. Desen Nicolae inv. 16747
Academiei Grigorescu
Române
614 Biblioteca Femeie la fântână. Verso: Portret de bărbat. Desen Nicolae inv. 16748
Academiei Grigorescu
Române
615 Biblioteca Doi evrei. Verso: Schiţe de capete. Desen Nicolae inv. 16749
Academiei Grigorescu
Române
616 Biblioteca Ţărancă cu doniţa. Verso: Ţărancă cu doniţa. Desen Nicolae inv. 16759
Academiei Grigorescu
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
617 Biblioteca Femeie din Bacău cosând. Desen Nicolae inv. 13 785
Academiei Grigorescu
Române
618 Biblioteca Ţăran cu boi la arat. Verso: Însemnări Desen Nicolae inv. 13 914
Academiei autografe. Grigorescu
Române
619 Biblioteca Convoi. Verso: Convoi. Desen Nicolae inv. 13 944
Academiei Grigorescu
Române
620 Biblioteca Întoarcerea de la târg. Verso: Care cu boi. Desen Nicolae inv. 13 986
Academiei Grigorescu
Române
621 Biblioteca Personaje într-un interior şi studii de capete. Desen Nicolae inv. 13 987
Academiei Verso: Cioban cu oi. Grigorescu
Române
622 Biblioteca Copil cu câine. Desen Nicolae inv. 14 672
Academiei Grigorescu
Române
623 Biblioteca Nud în picioare. Desen Nicolae inv. 14 673
Academiei Grigorescu
Române
624 Biblioteca Ţărancă bătrână franceză (desen pe un Desen Nicolae inv. 14 679
Academiei fragment de scrisoare). Grigorescu
Române
625 Biblioteca Peisaj cu ţăran călare. Desen Nicolae inv. 14 680
Academiei Grigorescu
Române
626 Biblioteca Dr. Alfred Bernath. Desen Nicolae inv. 14 703
Academiei Grigorescu
Române
627 Biblioteca Dr. Alfred Bernath în expoziţia din sălile Desen Nicolae inv. 14 704
Academiei hotelului Herdan 1873. Grigorescu
Române
628 Biblioteca Un militar. Desen Nicolae inv. 14 705
Academiei Grigorescu
Române
629 Biblioteca Portret de femeie (soţia generalului Fălcoianu Desen Nicolae inv. 14 980
Academiei ?). Grigorescu
Române
630 Biblioteca Ţărancă culcată lângă un copac. Desen Nicolae inv. 15 004
Academiei Grigorescu
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
631 Biblioteca Foaie de schiţe: Carol I, Convoi de prizonieri, Desen Nicolae inv. 15 011
Academiei Proiect de călimare. Grigorescu
Române
632 Biblioteca Carol I. Desen Nicolae inv. 15 012
Academiei Grigorescu
Române
633 Biblioteca Bărbat privind într-un album. Desen Nicolae inv. 15 083
Academiei Grigorescu
Române
634 Biblioteca Pagină de schiţe cu două portrete de bărbat. Desen Nicolae inv. 15 468
Academiei Grigorescu
Române
635 Biblioteca Studii de boi. Desen Nicolae inv. 15 480
Academiei Grigorescu
Române
636 Biblioteca Portret de ţărăncă. Desen Nicolae inv. 15 481
Academiei Grigorescu
Române
637 Biblioteca Portretul lui Anastase Grigorţ. Desen Nicolae inv. 15 878
Academiei Grigorescu
Române
638 Biblioteca Păstoriţă torcând. Desen Nicolae inv. 15 884
Academiei Grigorescu
Române
639 Biblioteca Bou culcat. Desen Nicolae inv. 15 911
Academiei Grigorescu
Române
640 Biblioteca Câine. Verso: Câine. Desen Nicolae inv. 16 317
Academiei Grigorescu
Române
641 Biblioteca Ţărănci pe prispă. Verso: Ţărănci îngenunchiate Desen Nicolae inv. 15 918
Academiei în biserică, bărbat cu copil de mână. Grigorescu
Române
642 Biblioteca Studiu de nud. Desen Nicolae inv. 15 919
Academiei Grigorescu
Române
643 Biblioteca Autoportret la bătrâneţe. Verso: Cap de bou. Desen Nicolae inv. 15 920
Academiei Grigorescu
Române
644 Biblioteca Foaie de schiţe. Păstori şi capete de oi. Desen Nicolae inv. 16 321
Academiei Grigorescu
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
645 Biblioteca Pagina de scri soare Dr. Greceanu alpinist. Desen Nicolae inv. 18 603
Academiei Grigorescu
Române
646 Biblioteca Nuduri. Desen Nicolae inv. 4410
Academiei Grigorescu
Române
647 Biblioteca Foaie de schiţe: Trăsură cu cai. Desen Nicolae inv. 4411
Academiei Grigorescu
Române
648 Biblioteca Studiu pentru portret de fată. Desen Nicolae inv. 4589
Academiei Grigorescu
Române
649 Biblioteca Cal mort. Desen Nicolae inv. 4590
Academiei Grigorescu
Române
650 Biblioteca Dr. Greceanu jucând cărţi cu soţia sa. Desen Nicolae inv. 4591
Academiei Grigorescu
Române
651 Biblioteca Grup de ţărani. Desen Nicolae inv. 4592
Academiei Grigorescu
Române
652 Biblioteca Studii pentru ilustraţii. Desen Nicolae inv. 4593
Academiei Grigorescu
Române
653 Biblioteca Cai pe camp. Desen Nicolae inv. 4594
Academiei Grigorescu
Române
654 Biblioteca Păstoriţă cu oile. Desen Nicolae inv. 4595
Academiei Grigorescu
Române
655 Biblioteca Studiu de boi. Desen Nicolae inv. 4596
Academiei Grigorescu
Române
656 Biblioteca Portret de barbat. Desen Nicolae inv. 4597
Academiei Grigorescu
Române
657 Biblioteca Bărbat scriind. Verso: Călugăr. Desen Nicolae inv. 4599
Academiei Grigorescu
Române
658 Biblioteca Felicitare de Paşti. Desen Nicolae inv. 4600
Academiei Grigorescu
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
659 Biblioteca Studiu de oi. Desen Nicolae inv. 4603
Academiei Grigorescu
Române
660 Biblioteca Ţărancă alăptând. Desen Nicolae inv. 4602
Academiei Grigorescu
Române
661 Biblioteca Sfânta familie. Verso: Idem. Desen Nicolae inv. 4603
Academiei Grigorescu
Române
662 Biblioteca Studii de evrei. Desen Nicolae inv. 4889
Academiei Grigorescu
Române
663 Biblioteca Femeie la izvor. Desen Nicolae inv. 4924
Academiei Grigorescu
Române
664 Biblioteca Schiţă de bou. Verso: Schiţe. Desen Nicolae inv. 4925
Academiei Grigorescu
Române
665 Biblioteca Portret de barbat. Desen Nicolae inv. 4926
Academiei Grigorescu
Române
666 Biblioteca Vânător şezând. Desen Nicolae inv. 4927
Academiei Grigorescu
Române
667 Biblioteca Schiţă de portret. Desen Nicolae inv. 5006
Academiei Grigorescu
Române
668 Biblioteca Spoitorese. Desen Nicolae inv. 5007
Academiei Grigorescu
Române
669 Biblioteca Vedere spre Brzezan. Desen Nicolae inv. 5008
Academiei Grigorescu
Române
670 Biblioteca Spălătorese. Desen Nicolae inv. 5009
Academiei Grigorescu
Române
671 Biblioteca Ciobănaş. Verso: Case de ţară. Desen Nicolae inv. 5073
Academiei Grigorescu
Române
672 Biblioteca Pagina de scrisoare. Desen Nicolae inv. 5181
Academiei Grigorescu
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
673 Biblioteca Studiu de nud feminin. Desen Nicolae inv. 6364
Academiei Grigorescu
Române
674 Biblioteca Studiu de nud bărbătesc. Desen Nicolae inv. 6365
Academiei Grigorescu
Române
675 Biblioteca “Poradim”. Desen Nicolae inv. 6367
Academiei Grigorescu
Române
676 Biblioteca “Poiana”. Desen Nicolae inv. 6763
Academiei Grigorescu
Române
677 Biblioteca Autoportret. Desen Nicolae inv. 6817
Academiei Grigorescu
Române
678 Biblioteca Băiat în fotoliu. Desen Nicolae inv. 6918
Academiei Grigorescu
Române
679 Biblioteca Ţărăncuţă. Desen Nicolae inv. 7255
Academiei Grigorescu
Române
680 Biblioteca Vânzător ambulant. Desen Nicolae inv. 7256
Academiei Grigorescu
Române
681 Biblioteca La Fântână. Verso: Schiţă pentru ciobănaş. Desen Nicolae inv. 7511
Academiei Grigorescu
Române
682 Biblioteca La Fântână. Verso: Ţăran şezând. Desen Nicolae inv. 7512
Academiei Grigorescu
Române
683 Biblioteca Foaie de schiţe portret de bărbat. Verso: Schiţă Desen Nicolae inv. 7513
Academiei de compoziţie. Grigorescu
Române
684 Biblioteca Capete de militari ruşi. Desen Nicolae inv. 7514
Academiei Grigorescu
Române
685 Biblioteca Foaie de schiţe portret de femeie. Verso: Cap Desen Nicolae inv. 7515
Academiei de bou. Peisaj. Grigorescu
Române
686 Biblioteca Foaie de schiţe studii de expresie. Desen Nicolae inv. 7516
Academiei Grigorescu
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
687 Biblioteca Foaie de schiţe femeie cu umbrelă pe malul Desen Nicolae inv. 7517
Academiei mării. Grigorescu
Române
688 Biblioteca Foaie de schiţe la târg. Desen Nicolae inv. 7518
Academiei Grigorescu
Române
689 Biblioteca Foaie de schiţe: Studiu pentru Rodica. Desen Nicolae inv. 7519
Academiei Grigorescu
Române
690 Biblioteca Foaie de schiţe la masă. Desen Nicolae inv. 7520
Academiei Grigorescu
Române
691 Biblioteca Foaie de schiţe car cu boi. Verso: Studiu de Desen Nicolae inv. 7521
Academiei bou. Grigorescu
Române
692 Biblioteca Foaie de schiţe case. Desen Nicolae inv. 7522
Academiei Grigorescu
Române
693 Biblioteca Foaie de schiţe găini şi căţei. Desen Nicolae inv. 7523
Academiei Grigorescu
Române
694 Biblioteca Foaie de schiţe biserică. Desen Nicolae inv. 7524
Academiei Grigorescu
Române
695 Biblioteca Foaie de schiţe boi la adăpat. Desen Nicolae inv. 7525
Academiei Grigorescu
Române
696 Biblioteca Foaie de schiţe ţărănci. Desen Nicolae inv. 7526
Academiei Grigorescu
Române
697 Biblioteca Foaie de schiţe femeie cu pălărie. Desen Nicolae inv. 7527
Academiei Grigorescu
Române
698 Biblioteca Foaie de schiţe la cafenea. Desen Nicolae inv. 7528
Academiei Grigorescu
Române
699 Biblioteca Foaie de schiţe diverse. Desen Nicolae inv. 7529
Academiei Grigorescu
Române
700 Biblioteca Beţivi pe uliţa satului. Desen Nicolae inv. 7530
Academiei Grigorescu
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
701 Biblioteca Beţivi pe uliţa satului. Verso: Compoziţie. Desen Nicolae inv. 7531
Academiei Grigorescu
Române
702 Biblioteca Autoportret. Ţăran. Desen Nicolae inv. 8051
Academiei Grigorescu
Române
703 Biblioteca San Giovanni Climaco Desen italian Gherardo Cibo, Genova - 1512 – B.A.R inv.
Academiei Ulisse Severino da Rocca 1597 / 12678
Române Cigoli? Contrada 1600
704 Biblioteca Cocis Desen italian Jacopo Chimenti Firenze - 1551 – B.A.R inv.
Academiei detto Jacopo da Firenze 1640 12565
Române Empoli
705 Biblioteca Giovane drappato recto Desen italian Matteo Rosselli Firenze - 1578 – B.A.R, inv.
Academiei Firenze 1650 12592
Române
706 Biblioteca Un mascherone grottesco verso Desen italian Da Carracci B.A.R, inv.
Academiei Agostino 12592
Române
707 Biblioteca Studio per Davide Desen italian Carlo Dolci Firenze - 1616 – B.A.R, inv.
Academiei Firenze 1686 13663
Române
708 Biblioteca Veduta del Ponte Rialto Desen italian Giacomo Guardi Venezia - 1764 - B.A.R, inv.
Academiei Venezia 1835 377
Române
709 Biblioteca La Salute con Punta di Dogana Desen italian Giacomo Guardi Venezia - 1764 – B.A.R, inv.
Academiei Venezia 1835 378
Române
710 Biblioteca Veduta di S. Giorgio Maggiore e il canale della Desen italian Giacomo Guardi Venezia - 1764 – B.A.R, inv.
Academiei Giudecca Venezia 1835 379
Române
711 Biblioteca Veduta della Piazza di S. Marco / Desen italian Giacomo Guardi Venezia - 1764 – B.A.R, inv.
Academiei All’Ospedaletto in SS. Giov. e Paolo Venezia 1835 380
Române
712 Biblioteca Veduta del Palazzo Ducal ecol bacino di S. Desen italian Giacomo Guardi Venezia - 1764 – B.A.R, inv.
Academiei Marco Venezia 1835 381
Române
713 Biblioteca Schizzo d’insieme per una fontana Desen italian Romanelli, Firenze - 1856 – B.A.R, inv.
Academiei monumentale Raffaello Firenze 1928 5178
Române
714 Biblioteca Bozzetto d’insieme per una fontana Desen italian Romanelli, Firenze - 1856 – B.A.R, inv.
Academiei monumentale Raffaello Firenze 1928 5176
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
715 Biblioteca Schizzo d’insieme per una fontana Desen italian Romanelli, Firenze - 1856 – B.A.R, inv.
Academiei monumentale Raffaello Firenze 1928 5177
Române
716 Biblioteca Testa di donna Desen italian Paolo Mercuri Roma - 1804 B.A.R, inv.
Academiei Bucarest –1884 5168
Române
717 Biblioteca Nudo virile visto dalle spalle Desen italian Paolo Mercuri Roma - 1804 B.A.R, inv.
Academiei Bucarest –1884 5797
Române
718 Biblioteca Figura femminile drappata Desen italian Paolo Mercuri Roma - 1804 B.A.R, inv.
Academiei Bucarest –1884 5169
Române
719 Biblioteca Personaggio antico Mose Desen italian Paolo Mercuri Roma - 1804 B.A.R, inv.
Academiei Bucarest –1884 5167
Române
720 Biblioteca Testa di donna - Desen italian Giovanni Battista Romeno - 1751 – B.A.R, inv.
Academiei Lampi il Vecchio Viena 1830 11891
Române
721 Biblioteca Schizzi di teste di donna Desen italian Vicenzo Roma - Roma 1771 – B.A.R, inv.
Academiei Camuccini 1844 3988
Române
722 Biblioteca Figura femminile vista dalle spalle Desen italian Bartolomeo Pinelli Roma - Roma 1781 – B.A.R, inv.
Academiei 1835 12669
Române
723 Biblioteca Paesaggio a Roma Desen italian Ferrari Giuseppe Roma - Rieti 1843 – B.A.R, inv.
Academiei 1905 10699
Române
724 Biblioteca Testa di un santo sul verso Schizzo indecifrabile Desen italian Franco Montelatici Firenze - 1607 – B.A.R, inv.
Academiei sul verso detto Cecco Bravo Innsbruck 1661 12668
Române
725 Biblioteca Cristo Desen italian Francesco Firenze - 1607 – B.A.R, inv.
Academiei Montelatici detto Innsbruck 1661 18598
Române Cecco Bravo
726 Biblioteca San Giovanni Battista genuflesso sulle nuvole Desen italian Baldassare Volterra - 1611 – B.A.R, inv.
Academiei recto Figura di religioso in ginocchio verso Franceschini, detto Volterra 1689 13488
Române Il Volterrano
727 Biblioteca Studi di lampade votive Desen italian Baldassare Volterra - 1611 – B.A.R, inv.
Academiei Franceschini, detto Volterra 1689 12687
Române Il Volterrano
728 Biblioteca Progetto per una cornice Desen italian Baldassare Volterra - 1611 – B.A.R, inv.
Academiei Franceschini, detto Volterra 1689 12685
Române Il Volterrano
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
729 Biblioteca Progetto alternative per un’impresa Desen italian Baldassare Volterra - 1611 – B.A.R, inv.
Academiei Franceschini, detto Volterra 1689 12681
Române Il Volterrano
730 Biblioteca Studi per cornice Desen italian Baldassare Volterra - 1611 – B.A.R, inv.
Academiei Franceschini, detto Volterra 1689 12684
Române Il Volterrano
731 Biblioteca Studio di cornici Desen italian Baldassare Volterra - 1611 – B.A.R, inv.
Academiei Franceschini, detto Volterra 1689 18599
Române Il Volterrano
732 Biblioteca Schizzi di decoramento rectoSchizzi di Desen italian Baldassare Volterra - 1611 – B.A.R, inv.
Academiei decoramento verso Franceschini, detto Volterra 1689 12682
Române il Volterrano
733 Biblioteca Due studi alternative per l’emblema Desen italian Baldassare Volterra - 1611 – B.A.R, inv.
Academiei dell’Accademia del Cimento Franceschini, detto Volterra 1689 12686
Române Il Volterrano
734 Biblioteca Aurora Desen italian Pier Francesco Coldrerio - 1612 – B.A.R, inv.
Academiei Mola Roma 1666 13130
Române
735 Biblioteca Due figure in un paesaggio Desen italian Pier Francesco Coldrerio - 1612 – B.A.R, inv.
Academiei Mola Roma 1666 12657
Române
736 Biblioteca Studio di nudo maschile, Ercole? Recto Schizzo Desen italian Sacchi Andrea Nettuno - 1598/1600 - B.A.R, inv.
Academiei di nudo maschile verso Nettuno 1661 13667
Române
737 Biblioteca Nudo maschile sdraiato Desen italian Flaminio Torre Bologna - 1621 – B.A.R, inv.
Academiei Torri Modena 1661 13685
Române
738 Biblioteca Madonna col Bambino Desen italian Parmigianino Parma 1503 – B.A.R, inv.
Academiei 1540 12538
Române
739 Biblioteca Profeta con filosofo? Desen italian Da Giovanni Venezia - 1696 – B.A.R, inv.
Academiei Battista Tiepolo Madrid 1770 14532
Române
740 Biblioteca Soldato, un profeta e un satiro vicino all’albero Desen italian Giovanni Battista Venezia - 1696 – B.A.R, inv.
Academiei Tiepolo Madrid 1770 14520
Române
741 Biblioteca Ritratto di Monaco Desen italian Tiepolo Venezia - 1736 – B.A.R, inv.
Academiei Baldassare Madrid 1776 12690
Române Lorenzo
742 Biblioteca Studio di figura maschile in piedi Desen italian Empoli Firenze 1551 – B.A.R, inv.
Academiei 1640 13657
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
743 Biblioteca Ingresso di un personaggio a cavallo in una citta Desen italian Scuola napoletana XVII B.A.R, inv.
Academiei del XVII secolo 13688
Române
744 Biblioteca Il Padre Eterno Desen italian Tommaso Luini Roma 1605ca. – B.A.R, inv.
Academiei 1640 12552
Române
745 Biblioteca Scena mitologica Nettuno recto Nudo maschile Desen italian Giovanni Antonio Venezia - 1675 – B.A.R, inv.
Academiei riverso verso Pellegrini Venezia 1741 13570
Române
746 Biblioteca Loth e le figlie recto Salome con la testa di Desen italian Karl Loth detto Munchen - 1632 – B.A.R, inv.
Academiei Oloferne verso Carlotto Venezia 1698 13546
Române
747 Biblioteca Bacco recto Schizzo d’amoretto verso Desen italian Piola Domenico Genova - 1627 – B.A.R, inv.
Academiei Genova 1703 12693
Române
748 Biblioteca Due schizzi di soldati e la scena del Figlio Desen italian Scuola di Carlo B.A.R, inv.
Academiei prodigo recto Vari schizzi di Enea e altri schizzi Maratta 13650
Române verso
749 Biblioteca Il transito di San Giuseppe Desen italian Giacinto Palermo - 1646 – B.A.R, inv.
Academiei Calandrucci Palermo 1707 12700
Române
750 Biblioteca Figura drappeggiata recto Putti verso Desen italian Guglielmo Cortese Saint Hippolyte 1628 – B.A.R, inv.
Academiei detto Il - Roma 1679 13508
Române Borgognone
751 Biblioteca Adorazione del Bambino Desen italian Baldassare Sienna - Roma 1481 – B.A.R, inv.
Academiei Peruzzi 1536 13674
Române
752 Biblioteca Tre figure - rectoFigura di uomo seduto Desen italian Perino del Vaga B.A.R, inv.
Academiei accenante con la destra - verso (Piero 12753
Române Buonaccorsi)
753 Biblioteca Studio di figure – recto Studio di putto – verso Desen italian Perino del B.A.R, inv.
Academiei Vaga(Piero 13507
Române Buonaccorsi)
754 Biblioteca Divinita fluviale Desen italian Giulio Romano Roma - 1499 – B.A.R, inv.
Academiei Mantova 1546 12659
Române
755 Biblioteca Studio di un fregio Desen italian Luzio Luzi, detto B.A.R, inv.
Academiei Luzio Romano 12675
Române
756 Biblioteca Studio di tre figure su nuvole in una semilunetta Desen italian Taddeo Zuccaro Sant’ Angelo in 1529 B.A.R, inv.
Academiei Vado - Roma –1566 12598
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
757 Biblioteca Adamo ed Eva e alter figure Desen italian Niccolo Circignani, Pomarance - 1528/1530 B.A.R,inv.
Academiei ditto il Pomarancio Citta di ca. – 1598 13671
Române Castello ca.
758 Biblioteca Studio di decorazione parietale Desen italian Bottega di Sant’Angelo in 1540/41 B.A.R., inv.
Academiei Federico Zuccari Vado - Ancona –1609 13571
Române
759 Biblioteca Studio per un portale d’ingresso a un diardino Desen italian Cherubino Alberti Sansepolcro - 1553 B.A.R, inv.
Academiei Roma –1615 12663
Române
760 Biblioteca Studio di putti, cartigli e trabeazioni – recto Desen italian Cherubino Alberti Sansepolcro - 1553 B.A.R, inv.
Academiei Studio di capitello trabeazione e cartigli – verso Roma –1615 12674
Române
761 Biblioteca Un Padre della Chiesa Desen italian Cherubino Alberti Sansepolcro - 1553 – B.A.R, inv.
Academiei Roma 1615 13500
Române
762 Biblioteca Onorio III approva la regola francescana Desen italian Giovanni Battista Novara - Roma ca. 1550 – B.A.R, inv.
Academiei Ricci da Novara ? post 1623 13526
Române
763 Biblioteca Il profeta Elia Desen italian Pietro da Cotona Cortona - 1597 – B.A.R, inv.
Academiei Roma 1669 3287
Române
764 Biblioteca Studio di putti su nuvole – recto Studio per una Desen italian Pietro da Cotona Cortona - 1597 – B.A.R, inv.
Academiei testa maschile, di una figura volante e di una Roma 1669 12672
Române figura volante e di un’ altra figura – verso
765 Biblioteca Agar e Ismaele nel deserto Desen italian Pier Francesco Coldrerio - 1612 B.A.R, inv.
Academiei Mola Roma –1666 11889
Române
766 Biblioteca Due viandanti in un paesaggio Desen italian Pier Francesco Coldrerio - 1612 B.A.R, inv.
Academiei Mola Roma –1666 12657
Române
767 Biblioteca Paesaggio con vallata fluviale Desen italian Gaspar Dughet Roma 1615 - B.A.R, inv.
Academiei 1675 13694
Române
768 Biblioteca Figure allegoriche dell’America e dell’Asia Desen italian Carlo Maratta Camerano - 1625 – B.A.R, inv.
Academiei Roma 1713 13676
Române
769 Biblioteca Studio di figure Desen italian Giuseppe Passeri Roma 1654-1714 B.A.R, inv.
Academiei 12551
Române
770 Biblioteca La Trinita Desen italian Pietro de’Pietri Premia - Roma 1663/65 B.A.R, inv.
Academiei ca.- 1716 12640
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
771 Biblioteca Allegoria Desen italian Pasquale de’Rossi Vicenza - 1641 – B.A.R, inv.
Academiei Roma 1722 12532
Române
772 Biblioteca Pieta – recto Studi di teste femminili – verso Desen italian Giacinto Palermo 1646 – B.A.R, inv.
Academiei Calandrucci 1707 12613
Române
773 Biblioteca Visione di San Pasquale Baylon recto Schizzi Desen italian Giacinto Palermo 1646 – B.A.R, inv.
Academiei del santo in varie posizioni – verso Calandrucci 1707 13635
Române
774 Biblioteca Paesaggio fluviale Desen italian Jan Frans van B.A.R, inv.
Academiei Bloeman, detto 13672
Române ‘Orizzonte’
775 Biblioteca Villa Mondragone e Villa Taverna a Frascati Desen italian Giovanni Battista Roma 1698 – B.A.R, inv.
Academiei Busiri 1757 13673
Române
776 Biblioteca Annunciazione Desen italian Agostino Masucci? Roma 1690 – B.A.R, inv.
Academiei 1758 12705
Române
777 Biblioteca Rovine antiche Desen italian Giovanni Paolo Piacenza - 1691 – B.A.R, inv.
Academiei Panini? Roma 1765 13651
Române
778 Biblioteca Agonia di Cristo nell’orto – recto Schizzi di figure Desen italian Scuola romana del XVII-XVIII B.A.R, inv.
Academiei – verso XVII-XVIII secolo 13557
Române
779 Biblioteca L’Ultima Cena Desen italian Giuseppe Cades Roma 1750 - B.A.R, inv.
Academiei 1799 13693
Române
780 Biblioteca Constantino abate gli idoli Desen italian Giuseppe Cades Roma 1750 - B.A.R, inv.
Academiei 1799 12596
Române
781 Biblioteca Il ratto di Ganimede Desen italian Felice Giani San 1758 – B.A.R, inv.
Academiei Sebastiano 1823 10966
Române Curone - Roma

782 Biblioteca Butteri e tori nella campagna romana – recto Desen italian Bartolomeo Pinelli Roma 1781 - B.A.R, inv.
Academiei Barrocciaio e alter figure – verso 1835 12566
Române
783 Biblioteca Assalto a una fortezza Desen italian Belisario Corenzio Acaia - Napoli 1558ca. – B.A.R, inv.
Academiei 1649ca. 13670
Române
784 Biblioteca Navi nella burrasca Desen italian Filippo Napoletano Napoli - Roma 1589 – B.A.R, inv.
Academiei 1629 12717
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
785 Biblioteca Battaglia di tritoni Desen italian Salvator Rosa Arenella - 1615 – B.A.R, inv.
Academiei Roma 1673 7755
Române
786 Biblioteca Giovane donna che tira una rete Desen italian Salvator Rosa Arenella - 1615 – B.A.R, inv.
Academiei Roma 1673 13485
Române
787 Biblioteca Giona sputato dalla balena Desen italian Giovanni Battista Fossano - 1636 – B.A.R, inv.
Academiei Benaschi Napoli 1688 13577
Române
788 Biblioteca Giove Desen italian Domenico Napoli 1612 – B.A.R, inv.
Academiei Gargiulo, detto 1675 12695
Române Micco Spadaro
789 Biblioteca Tritoni reggistemma – recto Venere dormiente Desen italian Domenico Napoli 1612 – B.A.R, inv.
Academiei insidiata da un satiro – verso Gargiulo, detto 1675 13484
Române Micco Spadaro
790 Biblioteca Tiridate accompagna le spoglie di San Gregorio Desen italian Luca Giordano Napoli 1634 – B.A.R, inv.
Academiei Armeno – recto Nudo virile – verso 1705 12628
Române
791 Biblioteca Episodio della vita di Alessandro Magno Desen italian Luca Giordano Napoli 1634 – B.A.R inv.
Academiei 1705 11890
Române
792 Biblioteca Adorazione dei pastori Desen italian Francesco Canale di 1657 – B.A.R, inv.
Academiei Solimena Serino - Barra 1747 13686
Române
793 Biblioteca La Visitazione Desen italian Francesco Canale di 1657 – B.A.R, inv.
Academiei Solimena Serino - Barra 1747 13539
Române
794 Biblioteca Le tre eta dell’ uomo ? Desen italian Baccio Bandinelli Firenze 1493 – B.A.R, inv.
Academiei 1560 12595
Române
795 Biblioteca Studio di quarto figure in abiti antichi Desen italian Giorgio Vasari Arezzo - 1511 – B.A.R,inv.
Academiei Firenze 1574 13658
Române
796 Biblioteca Il Battesimo di Gesu Desen italian Giovanni Battista Fiesole - 1537ca. – B.A.R, inv.
Academiei Naldini Firenze 1591 12600
Române
797 Biblioteca Figura allegorica di un dio fluviale l’Arno– recto Desen italian Jacopo Zuchi Firenze 1540 ca. – B.A.R, inv.
Academiei Storie del figliol prodigo – verso 1596 13528
Române
798 Biblioteca La predica del Battista Desen italian Poccetti San Gimignano 1548 – B.A.R, inv.
Academiei - Firenze 1612 12568
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
799 Biblioteca Sconto fra cavalieri cristiani e turchi Desen italian Antonio Tempesta Firenze - 1555 ca. – B.A.R, inv.
Academiei Roma 1630 13527
Române
800 Biblioteca Adorazione dei pastori Desen italian Andrea Boscoli Firenze 1560 ca. - B.A.R, inv.
Academiei 1607 12539
Române
801 Biblioteca Adorazione dei Magi Desen italian Passignano Passignano - 1559 – B.A.R, inv.
Academiei Domenico Cresti Firenze 1636 13561
Române
802 Biblioteca L’apparizione di Cristo a un gruppo di santi e Desen italian Ventura Salimbeni Siena 1568 – B.A.R, inv.
Academiei papi 1613 12714
Române
803 Biblioteca Incontro di Cristo e Maria sulla via del Glogota Desen italian Giovanni Bilivert Firenze 1585 – B.A.R, inv.
Academiei 1644 13518
Române
804 Biblioteca Scena di bataglia Desen italian Jacques Callot Nancy 1592 – B.A.R, inv.
Academiei 1635 12836
Române
805 Biblioteca La visione di San Bernardo di Chiaravalle Desen italian Jacopo Vignali Pratovecchio - 1592 – B.A.R, inv.
Academiei Firenze 1664 13489
Române
806 Biblioteca Una publica adunanza degli accademici della Desen italian Alfonso Parigi Firenze fine del B.A.R, inv.
Academiei Crusca nel 1652 XVI secolo 13741
Române – 1656

807 Biblioteca Testa femminile Desen italian Giovanni da San San Giovanni 1592 B.A.R, inv.
Academiei Giovanni Valdarno - –1636 12688
Române Firenze
808 Biblioteca Cavaliere turco Desen italian Baccio del Bianco Firenze 1604 – B.A.R, inv.
Academiei 1656 12691
Române
809 Biblioteca Soggetto satirico Desen italian Baccio del Bianco Firenze 1604 – B.A.R,
Academiei 1656 inv.13125
Române
810 Biblioteca Studio di testa femminile Desen italian Vicenzo Dandini ? Firenze 1609 – B.A.R, inv.
Academiei 1675 12575
Române
811 Biblioteca Studio di tre figure maschile, di tre teste e di una Desen italian Orazio Fidani Firenze 1606 – B.A.R, inv.
Academiei mano 1656 13520
Române
812 Biblioteca Cavaliere turco e studio di una testa di cavallo Desen italian Stefano della Bella Firenze 1610 - B.A.R, inv.
Academiei 1664 12609
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
813 Biblioteca David Desen italian Carlo Dolci Firenze 1616 – B.A.R,
Academiei 1686 inv.13663
Române
814 Biblioteca Due studi di figura maschile – recto Studi di Desen italian Pier Dandini Firenze 1646 – B.A.R, inv.
Academiei teste e braccia maschili – verso 1712 13536
Române
815 Biblioteca Studio di un busto maschile col braccio destro Desen italian Ottaviano Dandini Firenze 1681 – B.A.R, inv.
Academiei alzato e di due braccia – recto Studio di figura 1740 13487
Române maschile e di un braccio – verso
816 Biblioteca Il Concilio di Efeso Desen italian Giuseppe Nicola Castel del 1657 – B.A.R,
Academiei Nasini Piano - Siena 1736 inv.12548
Române
817 Biblioteca Studi di statue antiche Desen italian Girolamo da Carpi Ferrara 1501ca. - B.A.R,
Academiei 1556 inv.13579
Române
818 Biblioteca Parte di un fregio con la ‘La leggenda di Niobe’ Desen italian Girolamo da Carpi Ferrara 1501ca. - B.A.R, inv.
Academiei 1556 13874
Române
819 Biblioteca La continenza di Scipione Desen italian Biagio Pupini Parma attivo dal B.A.R, inv.
Academiei 1511 a 12590
Române dopo il
1575
820 Biblioteca Ratto di Proserpina Desen italian Lelio Orsi Novellara - 1511 ca. – B.A.R, inv.
Academiei Reggio Emilia 1587 15148
Române
821 Biblioteca Il Parnaso Desen italian Prospero Fontana Bologna 1512 ca. – B.A.R, inv.
Academiei 1597 13638
Române
822 Biblioteca Uomo seduto che guarda verso l’alto Desen italian Marco da Faenza Faenza 1527 ca. – B.A.R, inv.
Academiei 1588 13515
Române
823 Biblioteca Cristo e il centurione Desen italian Jacopo Bertoja Parma 1544 – B.A.R, inv.
Academiei 1576 12615
Române
824 Biblioteca La nascita del Battista Desen italian Ludovico Carracci Bologna 1555 - B.A.R, inv.
Academiei 1619 12534
Române
825 Biblioteca Perseo e Andromeda Desen italian Agostino Carracci Bologna - 1557 – B.A.R, inv.
Academiei Parma 1602 12531
Române
826 Biblioteca Studio di albero Desen italian Guercino Cento 1591 - B.A.R, inv.
Academiei 1666 12586
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
827 Biblioteca Cristo in croce appare a Santa Caterina da Desen italian Guercino Cento 1591 - B.A.R, inv.
Academiei Siena 1666 13654
Române
828 Biblioteca Compianto su Cristo morto Desen italian Vicenzo Pisani Orta Novarese - 1595 – B.A.R, inv.
Academiei Bologna 1663 13689
Române
829 Biblioteca Paesaggio con viandanti, Desen italian Pier Francesco Milano - 1616 – B.A.R, inv.
Academiei Cittadini Bologna 1681 12619
Române
830 Biblioteca Progetto per una prospettiva di edifice, Desen italian Ferdinando Galli Bologna 1657 – B.A.R, inv.
Academiei Bibiena 1743 13679
Române
831 Biblioteca Cadmo uccide il drago Desen italian Aurelio Milani Bologna - 1675 – B.A.R, inv.
Academiei Roma 1749 12621
Române
832 Biblioteca Nudo maschile visto di schiena in un paesaggio Desen italian Aurelio Milani Bologna - 1675 – B.A.R, inv.
Academiei Roma 1749 12715
Române
833 Biblioteca Giovane paggio visto di spalle Desen italian Donato Creti Cremona - 1671 – B.A.R, inv.
Academiei Bologna 1749 12680
Române
834 Biblioteca Adorazione dei Magi – recto Figura di donna Desen italian Donato Creti Cremona - 1671 – B.A.R, inv.
Academiei che tiene al laccio un leone – verso Bologna 1749 12582
Române
835 Biblioteca Assunzione della Madonna Desen italian Ubaldo Gandolfi S. Matteo della 1728 - B.A.R, inv.
Academiei Decima - 1781 12632
Române Ravenna
836 Biblioteca Diacono in adorazione – recto Figura femminile Desen italian Gaetano Gandolfi S. Matteo della 1734 – B.A.R, inv.
Academiei inginocchiata e studio di figura inginocchiata Decima - 1802 13531
Române davanti a un altare – verso Bologna
837 Biblioteca Paesaggio rupestre con viandanti Desen italian Pietro Giacomo Bologna - 1737 – B.A.R, inv.
Academiei Palmieri Torino 1804 13554
Române
838 Biblioteca Studio di teste Desen italian Mauro Gandolfi Bologna 1764 – B.A.R, inv.
Academiei 1834 12665
Române
839 Biblioteca Studio di teste Desen italian Mauro Gandolfi Bologna 1764 – B.A.R, inv.
Academiei 1834 12612
Române
840 Biblioteca Tre studi di figure: angioletto volante, testa Desen italian Guglielmo Caccia, Montalbone - 1568 – B.A.R, inv.
Academiei femminile, testa virile barbuta detto il Moncalvo Moncalvo 1625 12578
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
841 Biblioteca Madonna col Bambino, San Giovannino e altre Desen italian Aurelio Luini Milano 1530 ca. – B.A.R, inv.
Academiei figure 1593 13525
Române
842 Biblioteca Il Padre Eterno sulle nubi circondato da Desen italian Cerchia di Camillo Bologna - 1555 ca. B.A.R, inv.
Academiei angioletti Procaccini Milano –1629 12658
Române
843 Biblioteca Figura femminile e altri schizzi Desen italian Giulio Cesare Bologna - 1574 – B.A.R, inv.
Academiei Procaccini Milano 1625 12697
Române
844 Biblioteca Studio di due figure di profeti Desen italian Giovanni Mauro Milano 1575 ca. - B.A.R, inv.
Academiei della Rovere, ditto 1640 3288
Române il Fiammenghino

845 Biblioteca San Carlo Borromeo adora il Crucifisso Desen italian Morazzone Morazzone - 1573 B.A.R, inv.
Academiei Piacenza –1625/26 12643
Române ca.
846 Biblioteca La Madonna porge il Bambino a San Francesco Desen italian Scuola lombarda B.A.R, inv.
Academiei del XVII secolo 12549
Române
847 Biblioteca Cristo da la comunione agli Apostoli recto Desen italian Filippo Abbiati? Milano 1640 - B.A.R, inv.
Academiei Scena storica – verso 1715 12558
Române
848 Biblioteca Madonna col Bambino Desen italian Giuseppe Bazzani Mantova 1690-1769 B.A.R, inv.
Academiei 1574
Române
849 Biblioteca Soggetto mitologico Desen italian Andrea Appiani Milano 1754 – B.A.R,inv.
Academiei 1817 13512
Române
850 Biblioteca Martirio di San Sebastiano Desen italian Luca Cambiaso Moneglia - 1527 – B.A.R, inv.
Academiei Madrid 1585 13793
Române
851 Biblioteca Adorazione dei Magi Desen italian Aurelio Lomi Pisa 1556 B.A.R, inv.
Academiei – 1622 12750
Române
852 Biblioteca Il patto tra Giacobbe e Esau vendita della Desen italian Giovanni Andrea Genova 1598 – B.A.R, inv.
Academiei primogeniture De Ferrari 1669 12623
Române
853 Biblioteca Un‘opera di misericordia Desen italian Valerio Castello Genova 1624 – B.A.R, inv.
Academiei 1659 12336
Române
854 Biblioteca Studio di ritratto a figura interna di un prelate Desen italian Baciccio Genova - 1639 – B.A.R, inv.
Academiei seduto Roma 1709 12644
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
855 Biblioteca Marte – recto Figura di guerriero di schiena – Desen italian Bernardino India Verona 1528 - B.A.R, inv.
Academiei verso 1590 13568
Române
856 Biblioteca Madonna in Gloria e angeli musicanti Desen italian Marcantonio Verona 1586 – B.A.R, inv.
Academiei Bassetti 1630 12710
Române
857 Biblioteca Scontro di cavalleria Desen italian Francesco Antonio Parma - 1686/89 – B.A.R,
Academiei Simonini Venezia o 1753/55 inv.12757
Române Firenze
858 Biblioteca Presentazione di Maria al tempio – recto Desen italian Gaspare Diziani Belluno - 1689 – B.A.R, inv.
Academiei Giuseppe spiega I sogni ai fratelli - verso Venezia 1767 12631
Române
859 Biblioteca Deposizione di Cristo dalla croce Desen italian Giovan Battista Venezia 1686 – B.A.R, inv.
Academiei Crosato 1758 13545
Române
860 Biblioteca Madonna col Bambino Desen italian Giovanni Battista Venezia - 1696 B.A.R, inv.
Academiei Tiepolo Madrid –1770 12580
Române
861 Biblioteca Assunzione della Madonna Desen italian Bartolomeo Tarsia Venezia notizia tra il B.A.R, inv.
Academiei 1711 e il 13538
Române 1765
862 Biblioteca Paesaggio con figure Desen italian Francesco Pitigliano - 1702 – B.A.R, inv.
Academiei Zuccarelli Firenze 1788 13678
Române
863 Biblioteca Martirio di San Lorenzo recto Figura maschile Desen italian Mattia Bortoloni San Bellino - 1720 – B.A.R, inv.
Academiei nuda - verso Mondovi 1750 13575
Române
864 Biblioteca Guerriero in atto di incedere Desen italian Cherubino o ? B.A.R, inv.
Academiei Giovanni Alberti 12611
Române
865 Biblioteca La Madonna assunta fra I santi Agostino e Desen italian Francesco Gubbio - Roma ca. 1624 – B.A.R, inv.
Academiei Pietro Martire Allegrini? ca. 1663 12706
Române
866 Biblioteca Testa femminile Desen italian Copia da Andrea B.A.R, inv.
Academiei del Sarto 11887
Române
867 Biblioteca L’Incontro di Antonio e Cleopatra Desen italian Baciccio B.A.R, inv.
Academiei 12560
Române
868 Biblioteca Studio di torso antico Desen italian Giovanni Bandini, Castello - 1540 - B.A.R, inv.
Academiei detto dell’Opera Firenze 1599 13687
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
869 Biblioteca Due donne Desen italian Francesco Firenze - 1728 – B.A.R, inv.
Academiei Bartolozzi, da Lisbona 1815 13499
Române Guercino
870 Biblioteca Testa di guerriero Desen italian Francesco Firenze - 1728 – B.A.R, inv.
Academiei Bartolozzi, da Lisbona 1815 13530
Române Guercino
871 Biblioteca Mose fa scaturire l’acqua dalla roccia Desen italian Giovanni Battista B.A.R, inv.
Academiei Benaschi 13578
Române
872 Biblioteca Divinita fluviale Desen italian Giulio Benso Pieve di Teco 1601 ca. – B.A.R, inv.
Academiei 1668 13659
Române
873 Biblioteca Progetto per un soffitto dipinto con balconata e Desen italian Francesco Galli Bologna 1659 – B.A.R, inv.
Academiei galleria Bibiena 1739 13680
Române
874 Biblioteca Architetto che sorveglia l’innalzamento di Desen italian Vittorio Maria Bologna 1692 – B.A.R, inv.
Academiei un’insegna Bigari 1776 12610
Române
875 Biblioteca Paesaggio con cascata ed edifice classici Desen italian Jan Frans van B.A.R, inv.
Academiei Bloemen, detto 13698
Române Orizzonte
876 Biblioteca La cena in Emmaus Desen italian Gerolamo Venezia 1677 – B.A.R, inv.
Academiei Brusaferro 1745 13502
Române
877 Biblioteca Capriccio con edifice antichi Desen italian Giovanni Battista B.A.R, inv.
Academiei Busiri 13529
Române
878 Biblioteca La nascita della Madonna Desen italian Giacinto B.A.R, inv.
Academiei Calandrucci 13524
Române
879 Biblioteca Donna con bambino (Hagar e Ismaele) Desen italian Giacinto B.A.R, inv.
Academiei Calandrucci 13556
Române
880 Biblioteca La morte di San Giuseppe Desen italian Giacinto B.A.R, inv.
Academiei Calandrucci 12700
Române
881 Biblioteca Rapimento di una donna Desen italian Luca Cambiaso B.A.R, inv.
Academiei 13665
Române
882 Biblioteca Personaggi intorno a una tavola Desen italian Scuola di Luca B.A.R, inv.
Academiei Cambiaso 12546
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
883 Biblioteca Paesaggio con edifice nello sfondo Desen italian Copia da B.A.R, inv.
Academiei Domenico 13660
Române Campagnola
884 Biblioteca Paesaggio con due figure Desen italian Copia da B.A.R, inv.
Academiei Domenico 13702
Române Campagnola
885 Biblioteca Studi di testa femminile Desen italian Vicenzo Roma 1771 – B.A.R, inv.
Academiei Camuccini 1844 3988
Române
886 Biblioteca Capriccio con edifice Desen italian Copia da Giovanni B.A.R, inv
Academiei Antonio Canal, 13662
Române detto Canaletto

887 Biblioteca Coppia di contadini bulgari Desen italian Giorgio Canella attivo 1880 B.A.R, inv.
Academiei – 93 12511
Române
888 Biblioteca Cristo e la Samaritana Desen italian Simone Cantarini Pesaro - 1612 – B.A.R, inv.
Academiei Verona 1648 12766
Române
889 Biblioteca Paesaggio con caccia alle cicogne Desen italian Simone Cantarini Pesaro - 1612 – B.A.R, inv.
Academiei Verona 1648 13566
Române
890 Biblioteca Baccanale Desen italian Giulio Carpioni Venezia - 1613 – B.A.R, inv.
Academiei Vicenza 1679 13677
Române
891 Biblioteca Testa di fauna Desen italian Agostino Carracci Bologna - 1557 – B.A.R, inv.
Academiei Parma 1602 12553
Române
892 Biblioteca Omaggio a Cerere Desen italian Giovanni Battista Gandino - 1500 ca. – B.A.R, inv.
Academiei Castello detto il Madrid 1569 13506
Române Bergamasco
893 Biblioteca Testa di uomo anziano Desen italian Cecco Bravo Firenze - 1607 – B.A.R, inv.
Academiei Innsbruck 1661 12 668
Române
894 Biblioteca Cristo coronato di spine Desen italian Cecco Bravo Firenze - 1607 – B.A.R, inv.
Academiei Innsbruck 1661 18598
Române
895 Biblioteca Studio di figura seduta Desen italian Agostino Ciampelli Firenze - Roma 1565 – B.A.R, inv.
Academiei 1630 12587
Române
896 Biblioteca Paesaggio montuoso Desen italian Gherardo Cibo Genova - 1512 B.A.R, inv.
Academiei alias Ulisse Rocca –1600 13564
Române Severino da Contrada
Cingoli
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
897 Biblioteca Anacoreta in un paesaggio Desen italian Gherardo Cibo B.A.R, inv.
Academiei 12678
Române
898 Biblioteca Studi di figure Desen italian Antonio Cimatori Urbino - Rimini 1550 - B.A.R, inv.
Academiei detto Visaccio 1623 12614
Române
899 Biblioteca Scena di martirio Desen italian Antonio Cimatori Urbino - Rimini 1550 - B.A.R, inv.
Academiei detto Visaccio 1623 13560
Române
900 Biblioteca Flagellazione di Cristo Desen italian Cerchia di Niccolo B.A.R, inv.
Academiei Circignani, detto il 12529
Române Pomarancio

901 Biblioteca Sacra Famiglia – recto L’angelo appare a Desen italian 200. Domenico Viterbo - Roma 1721 – B.A.R, inv.
Academiei Abramo – verso Corvi 1802 12618
Române
902 Biblioteca Donna con bambino - Desen italian Donato Creti Cremona - 1671 – B.A.R, inv.
Academiei Bologna 1749 12581
Române
903 Biblioteca Studio per una Transfigurazione di Cristo Desen italian Ottaviano Dandini B.A.R, inv.
Academiei 12646
Române
904 Biblioteca Studio dall’antico Desen italian Vicenzo Dandini B.A.R, inv.
Academiei 12573
Române
905 Biblioteca Lo svenimento della Madonna Desen italian Copia da Daniele B.A.R, inv.
Academiei da Volterra 13633
Române
906 Biblioteca Figura di bacante Desen italian Stefano della Bella Firenze 1610 - B.A.R, inv.
Academiei 1664 12683
Române
907 Biblioteca Paesaggio con chiesa Desen italian Giuseppe Ferrari Roma - Rieti 1843 – B.A.R, inv.
Academiei 1905 10699
Române
908 Biblioteca La Circoncisione Desen italian Copia da Ciro Ferri B.A.R, inv.
Academiei 13501
Române
909 Biblioteca Galera nella tempesta Desen italian Filippo Napoletano Napoli - Roma 1589 – B.A.R, inv.
Academiei 1629 12716
Române
910 Biblioteca Studio di nudo maschile Desen italian Ubaldo Gandolfi S. Matteo della 1728 – B.A.R, inv.
Academiei Decima - 1781 13667
Române Ravenna
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
911 Biblioteca Studio di quarto figure Desen italian Domenico B.A.R, inv.
Academiei Gargiulo 12655
Române
912 Biblioteca Giona sputato dalla balena Desen italian Domenico B.A.R, inv.
Academiei Gargiulo 12652
Române
913 Biblioteca Studio di guerriero armato ‘all’antica’ che incede Desen italian Teodoro Ghisi Mantova 1536 – B.A.R, inv.
Academiei verso sinistra 1601 3333
Române
914 Biblioteca Cristo e I pellegrini di Emaus Desen italian Felice Giani San 1758 B.A.R, inv.
Academiei Sebastiano –1823 13705
Române Curone -
Roma
915 Biblioteca Ester e Assuero Desen italian Cerchia di Luca B.A.R, inv.
Academiei Giordano 12563
Române
916 Biblioteca La morte di una donna Desen italian Cerchia di luca B.A.R, inv.
Academiei Giordano 12564
Române
917 Biblioteca Ercole nel giardino delle Esperidi Desen italian Cerchia di Luca B.A.R, inv.
Academiei Giordano 13558
Române
918 Biblioteca Tancredi curato da Erminia Desen italian Cerchia di Luca B.A.R, inv.
Academiei Giordano 3652
Române
919 Biblioteca La morte di Seneca Desen italian Copia da Luca B.A.R, inv.
Academiei Giordano 13656
Române
920 Biblioteca Figura maschile drapeggiata stante Desen italian Giovanni da San S. Giovanni 1592 – B.A.R, inv.
Academiei Giovanni Valdarno - 1636 12597
Române Firenze
921 Biblioteca Studio da un sarcofago antico Desen italian Girolamo da Carpi Ferrara 1501 ca. – B.A.R, inv.
Academiei 1556 12593
Române
922 Biblioteca Constantino sorregge la Chiesa di Roma Desen italian Cerchia di Giulio B.A.R, inv.
Academiei Romano 12656
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
923 Biblioteca Scontro della cavalleria Desen italian Pietro Graziani Napoli - Roma Seconda B.A.R, inv.
Academiei meta del 13569
Române XVII secolo
- prima
meta del
XVIII
secolo

924 Biblioteca La predica di Sant’ Antonio ai pesci Desen italian Giovanni Bologna 1606 – B.A.R, inv.
Academiei Francesco 1680 12634
Române Grimaldi
925 Biblioteca L’ultima comunione di San Girolamo Desen italian Giovanni Bologna 1606 – B.A.R, inv.
Academiei Francesco 1680 13514
Române Grimaldi
926 Biblioteca Testa di giovanne di profile Desen italian Cerchia del B.A.R, inv.
Academiei Guercino 12537
Române
927 Biblioteca Minerva o Erminia Desen italian Cerchia del B.A.R, inv.
Academiei Guercino 13494
Române
928 Biblioteca Busto di un papa visto di profile Desen italian Copia dal B.A.R, inv.
Academiei Guercino 12577
Române
929 Biblioteca Il Profeta David Desen italian Copia dal B.A.R, inv.
Academiei Guercino 12661
Române
930 Biblioteca Paesaggio con figure Desen italian Il falsario del B.A.R, inv.
Academiei Guercino 12528
Române
931 Biblioteca Paesaggio con rocce e figure Desen italian Il falsario del B.A.R, inv.
Academiei guercino 12576
Române
932 Biblioteca Paesaggio con edificio in riva a un lago Desen italian Imitatore del B.A.R, inv.
Academiei Guercino 12641
Române
933 Biblioteca Paesaggio con ponte, edifice e figure Desen italian Imitatore del B.A.R, inv.
Academiei Guercino 12701
Române
934 Biblioteca Paesaggio con grande albero e figure Desen italian Imitatore del B.A.R, inv.
Academiei Guercino 13517
Române
935 Biblioteca Paesaggio con casolare, torre e ponte Desen italian Seguace del B.A.R, inv.
Academiei Guercino 13495
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
936 Biblioteca Cristo nella casa di Cornelio Desen italian Giovanni Guerra Modena - 1540 ca. – B.A.R, inv.
Academiei Roma 1618 12770
Române
937 Biblioteca La lapidazione di San Paolo Desen italian Cerchia di B.A.R, inv.
Academiei Giovanni Guerra 12771
Române
938 Biblioteca Testa di donna Desen italian Giovanni Battista Romeno - 1751 – B.A.R, inv.
Academiei Lampi il Vecchio Vienna 1830 11891
Române
939 Biblioteca La morte di Didone Desen italian Giovan Battista Roma 1686 – B.A.R, inv.
Academiei Lenardi 1704 12884
Române
940 Biblioteca La bataglia dei Lapiti e dei Centauri Desen italian Carlo Maratta B.A.R, inv.
Academiei 13681
Române
941 Biblioteca Assuzione della Madonna Desen italian Cerchia di Carlo B.A.R, inv.
Academiei Maratta 13683
Române
942 Biblioteca Due schizzi di soldati e la scena del Figliol Desen italian Scuola di Carlo B.A.R, inv.
Academiei prodigo Maratta 13650
Române
943 Biblioteca La Circoncisione Desen italian Copia da Carlo B.A.R, inv.
Academiei Maratta 13630
Române
944 Biblioteca Concordia Desen italian Marco da Faenza Faenza 1527 ca. – B.A.R, inv.
Academiei 1588 12535
Române
945 Biblioteca La Madonna appare a un vescovo Desen italian Agostino Masucci B.A.R, inv.
Academiei 13549
Române
946 Biblioteca Mose Desen italian Paolo Mercuri Roma - 1804 – B.A.R, inv.
Academiei Bucarest 1884 5167
Române
947 Biblioteca Testa di donna Desen italian Paolo Mercuri B.A.R, inv.
Academiei 5168
Române
948 Biblioteca Nudo virile visto da profile Desen italian Paolo Mercuri B.A.R, inv.
Academiei 5797
Române
949 Biblioteca Figura femminile drappeggiata Desen italian Paolo Mercuri B.A.R, inv.
Academiei 5169
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
950 Biblioteca San Giorgio e il drago Desen italian Battista Angolo del Verona 1514 – B.A.R, inv.
Academiei Moro 1574 12533
Române
951 Biblioteca Predica di San Giovanni Battista – recto Studio Desen italian Giovanni Battista B.A.R, inv.
Academiei di architettura – verso Naldini 12599
Române
952 Biblioteca Una storia di San Filippo Benizzi Desen italian Giovanni Battista B.A.R, inv.
Academiei Naldini 12601
Române
953 Biblioteca Il matrimonio della Madonna Desen italian Giovanni Battista B.A.R, inv.
Academiei Naldini 12604
Române
954 Biblioteca Diana e Endimione Desen italian Giuseppe Nicola B.A.R, inv.
Academiei Nasini 12698
Române
955 Biblioteca Studio per una Sibilla Desen italian Cesare Nebbia B.A.R, inv.
Academiei 13513
Române
956 Biblioteca Riposo nella fuga in Egitto Desen italian Copia da Pietro B.A.R, inv.
Academiei Antonio Novelli 15005
Române
957 Biblioteca Giovane che tiene per le briglie un cavallo Desen italian Copia da Lelio B.A.R, inv.
Academiei impennato Orsi 12585
Române
958 Biblioteca Adorazione dei pastori Desen italian Francesco Paglia Brescia 1635 – B.A.R, inv.
Academiei 1714 13121
Române
959 Biblioteca Busto dif rate Desen italian Pietro Giacomo Bologna - 1737 – B.A.R, inv.
Academiei Palmieri Torino 1804 12671
Române
960 Biblioteca Studio di guerriero nudo Desen italian Cerchia del B.A.R, inv.
Academiei Parmigianino 12543
Române
961 Biblioteca Studio di figure Desen italian Copia da B.A.R, inv.
Academiei Parmigianino 11888
Române
962 Biblioteca Madonna col Bambino, Santa Margherita e altri Desen italian Copia dal B.A.R, inv.
Academiei santi Parmigianino 13661
Române
963 Biblioteca La morte di San Giuseppe Desen italian Cerchia di B.A.R, inv.
Academiei Giovanni Antonio 12629
Române Pellegrini
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
964 Biblioteca Adorazione dei Magi Desen italian Copia da Giovan B.A.R, inv.
Academiei Francesco Penni 413
Române
965 Biblioteca Figura femminile drappeggiata Desen italian Cerchia di Perino B.A.R, inv.
Academiei del Vaga 12642
Române
966 Biblioteca Bacco portato su un caretto – recto Copia di Desen italian Cerchia di Perino B.A.R, inv.
Academiei rilievo antico – verso del Vaga 12774
Române
967 Biblioteca Una riunione mondana – recto Due figure – Desen italian Giuseppe Piattoli Firenze 1785 – B.A.R, inv.
Academiei verso post 1818 13486
Române
968 Biblioteca Rinaldo e armada spiati da Carlo e Ubaldo Desen italian Cerchia di Venezia 1683 – B.A.R, inv.
Academiei Giovanni Piazzetta 1754 13692
Române
969 Biblioteca Figura femminile vista da spalle Desen italian Bartolomeo Pinelli B.A.R, inv.
Academiei 12669
Române
970 Biblioteca Bacco – recto Schizzo di amorino – verso Desen italian Domenico Piola Genova 1627 – B.A.R, inv.
Academiei 1703 12693
Române
971 Biblioteca Santa Maria Maddalena in penitenza Desen italian Copia da B.A.R, inv.
Academiei Domenico Piola 12709
Române
972 Biblioteca Battaglia di guerrieri antichi Desen italian Copia da Polidoro B.A.R, inv.
Academiei Caldara da 12547
Române Caravaggio
973 Biblioteca Fregio con personaggi antichi Desen italian Copia da Polidoro B.A.R, inv.
Academiei Caldara da 12605
Române Caravaggio
974 Biblioteca Donna con bambino in braccio e uomini che Desen italian Copia da Polidoro B.A.R, inv.
Academiei transpotano botti Caldara da 12627
Române Caravaggio
975 Biblioteca Romolo ordina ai soldati romani di rapiere le Desen italian Copia da Polidoro B.A.R, inv.
Academiei Sabine Caldara da 12630
Române Caravaggio
976 Biblioteca Putti che giocano – recto Studio per la Desen italian Copia da Polidoro B.A.R, inv.
Academiei decorazione della calotte di un’ abside – verso Caldara da 12639
Române Caravaggio
977 Biblioteca Adorazione dei Magi Desen italian Copia da Polidoro B.A.R, inv.
Academiei Caldara da 13669
Române Caravaggio
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
978 Biblioteca Crocifissione di San Pietro Desen italian Copia da Mattia B.A.R, inv.
Academiei Preti 12559
Române
979 Biblioteca Cena in casa di Simone Desen italian Copia da Mattia B.A.R, inv.
Academiei Preti 13542
Române
980 Biblioteca Figura maschile nuda seduta su nuvole Desen italian Copia da Camillo B.A.R, inv.
Academiei Procaccini 12540
Române
981 Biblioteca Testa di cavallo Desen italian Cerchia di Bologna 1480 – B.A.R, inv.
Academiei Marcantonio 1534 ca. 12574
Române Raimondi
982 Biblioteca Angelo inginocchiato Desen italian Copia da Guido B.A.R, inv.
Academiei Reni 12666280.
Române
983 Biblioteca Un diacono invoca l’intervento divino per un Desen italian Giovanni Battista o B.A.R, inv.
Academiei gruppo di storpi Giovanni Mauro 12606
Române della Rovere, detti
“Fiammenghini”

984 Biblioteca Composizione di edifice e rovine antiche Desen italian Lorenzo Sacchetti Padova - 1759 B.A.R, inv.
Academiei Pilsen –1829 12651
Române
985 Biblioteca Gruppo di scaricatori addormentati Desen italian Sinibaldo Scorza Genova 1589 – B.A.R, inv.
Academiei 1631 12527
Române
986 Biblioteca Soggetto biblico Desen italian Ottavio Semino Genova 1520 – B.A.R, inv.
Academiei 1604 12633
Române
987 Biblioteca Desen italian Giovanni Battista Siena - 1796 B.A.R, inv.
Academiei Silvestri Firenze –1873 13133
Române
988 Biblioteca Madonna in gloria che appare a un papa, due Desen italian Giuseppe Napoli 1650 ca. – B.A.R, inv.
Academiei vescovi e un’altra figura Simonelli 1710 13491
Române
989 Biblioteca Ritrovamento di Romolo e Remo Desen italian Carlo Antonio Milano - 1668 – B.A.R, inv.
Academiei Tavella Genova 1736 12637
Române
990 Biblioteca Paesaggio con edifice Desen italian Carlo Antonio B.A.R, inv.
Academiei Tavella 13523
Române
991 Biblioteca Paesaggio con ponte e edifice Desen italian Cerchia di Carlo B.A.R, inv.
Academiei Antonio Tavella 13521
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
992 Biblioteca Scena di battaglia Desen italian Antonio Tempesta B.A.R, inv.
Academiei 13691
Române
993 Biblioteca San Gerolamo in penitenza Desen italian Copia da Pietro B.A.R, inv.
Academiei Testa 12550
Române
994 Biblioteca Sileno ubriaco Desen italian Cerchia di B.A.R, inv.
Academiei Giovanni Battista 13278
Române Tiepolo
995 Biblioteca Scena satiresca Desen italian Cerchia di B.A.R, inv.
Academiei Giovanni Battista 13697
Române Tiepolo
996 Biblioteca Flagellazione di Cristo Desen italian Scuola di Giovanni B.A.R, inv.
Academiei Battista Tiepolo 13690
Române
997 Biblioteca Soldato, un profeta e un satiro vicino ad un Desen italian Copia da Giovanni B.A.R, inv.
Academiei albero Battista Tiepolo 14520
Române
998 Biblioteca Profeta con filosofo e un’altra figura Desen italian Copia da Giovanni B.A.R, inv.
Academiei Battista Tiepolo 14532
Române
999 Biblioteca Figura di Monaco Desen italian Lorenzo tiepolo Venezia - 1736 – B.A.R, inv.
Academiei Madrid 1776 12690
Române
1000 Biblioteca Riposo nella fufa in Egitto Desen italian Flaminio Torre B.A.R, inv.
Academiei 12914
Române
1001 Biblioteca Scena di sacrificio Desen italian Copia da Giorgio B.A.R, inv.
Academiei Vasari 3276
Române
1002 Biblioteca Figura di santo Desen italian Copia da Paolo XVII secolo B.A.R, inv.
Academiei Veronese 12570
Române
1003 Biblioteca Madonna col Bambino e santi Desen italian Copia da Paolo B.A.R, inv.
Academiei Veronese 13533
Române
1004 Biblioteca Studio di figure su nuvole Desen italian Volterrano B.A.R, inv.
Academiei 13573
Române
1005 Biblioteca Schizzo per un oggetto decorativo Desen italian Volterrano B.A.R, inv.
Academiei 18600
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1006 Biblioteca Testa femminile Desen italian Volterrano B.A.R, inv.
Academiei 12679
Române
1007 Biblioteca Studio di teste Desen italian Giacomo Zampa Forli 1731 – B.A.R, inv.
Academiei 1808 12664
Române
1008 Biblioteca Ritratto di un prete Desen italian Cerchia di Antonio Venezia 1706 – B.A.R, inv.
Academiei Maria Zanetti 1778 3332
Române
1009 Biblioteca Una donna con sua figlia Desen italian I. Zoboli. Modena attivo nella B.A.R, inv.
Academiei prima meta 7791
Române del XIX
secolo

1010 Biblioteca Speranza Desen italian Bottega di B.A.R, inv.


Academiei Federico Zuccari 14966
Române
1011 Biblioteca Figura allegorica femminile Desen italian Cerchia di B.A.R, inv.
Academiei Federico Zuccari 12572
Române
1012 Biblioteca Figura stante drappeggiata Desen italian Cerchia di Taddeo B.A.R, inv.
Academiei Zuccaro 12617
Române
1013 Biblioteca Studio prospettico di un loggiato con cortile Desen italian Scuola Bolognese XVII B.A.R, inv.
Academiei del XVII secolo 13632
Române
1014 Biblioteca Paesaggio con due figure Desen italian Scuola Bolognese XVII B.A.R, inv.
Academiei del XVII secolo 13700
Române
1015 Biblioteca Nudo maschile visto di spalle Desen italian Scuola cremonese B.A.R, inv.
Academiei 12692
Române
1016 Biblioteca La Fortuna Desen italian Scuola emiliana XVI – XVII B.A.R, inv.
Academiei del XVI – XVII 12649
Române secolo
1017 Biblioteca Madonna che allatta il Bambino Desen italian Scuola emiliana XVI – XVII B.A.R, inv.
Academiei del XVI – XVII 12699
Române secolo
1018 Biblioteca Due teste e una gamba Desen italian Scuola emiliana XVII B.A.R, inv.
Academiei del XVII secolo 12589
Române
1019 Biblioteca Madonna col Bambino e san Giovannino Desen italian Scuola emiliana XVII B.A.R, inv.
Academiei del XVII secolo 12677
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1020 Biblioteca Danae Desen italian Scuola emiliana XVII B.A.R, inv.
Academiei del XVII secolo 12696
Române
1021 Biblioteca La chiamata di Simone e Andrea Desen italian Scuola emiliana XVII B.A.R, inv.
Academiei del XVII secolo 13544
Române
1022 Biblioteca La Pieta Desen italian Scuola emiliana XVII B.A.R, inv.
Academiei del XVII secolo 13555
Române
1023 Biblioteca Beata Michelina Desen italian Scuola emiliana XVII B.A.R, inv.
Academiei del XVII secolo 9573
Române
1024 Biblioteca Calvario Desen italian Scuola emiliana XVII – B.A.R, inv.
Academiei del XVII – XVIII XVIII 13648
Române secolo
1025 Biblioteca Scenografia con rovine Desen italian Scuola emiliana XVIII B.A.R, inv.
Academiei del XVIII secolo 13653
Române
1026 Biblioteca Paesaggio con un lago e un tempetto Desen italian Scuola emiliana XVIII B.A.R, inv.
Academiei del XVIII secolo 13509
Române
1027 Biblioteca Figura di magistrato Desen italian Scuola fiorentina XVI B.A.R, inv.
Academiei del XVI secolo 12555
Române
1028 Biblioteca Figura allegorica femminile Desen italian Scuola fiorentina B.A.R, inv.
Academiei del XVI secolo 12647
Române
1029 Biblioteca Figura femminile nuda vista di schiena Desen italian Scuola fiorentina XVI - XVII B.A.R, inv.
Academiei del XVI – XVII 12588
Române secolo
1030 Biblioteca Pastore inginocchiato – recto Schizzi di due Desen italian Scuola fiorentina XVII B.A.R, inv.
Academiei figure maschili – verso del XVII secolo 12544
Române
1031 Biblioteca Studio di uomo drappeggiato in un mantello Desen italian Scuola fiorentina XVII B.A.R, inv.
Academiei del XVII secolo 12592
Române
1032 Biblioteca La Fortezza Desen italian Scuola fiorentina XVII B.A.R, inv.
Academiei del XVII secolo 12670
Române
1033 Biblioteca Studio di figure Desen italian Scuola fiorentina XVII B.A.R, inv.
Academiei del XVII secolo 13434
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1034 Biblioteca Diana e Callisto Desen italian Scuola fiorentina XVII B.A.R, inv.
Academiei del XVII secolo 13704
Române
1035 Biblioteca Composizione mitologica Desen italian Scuola Genovese XVI – XVII B.A.R, inv.
Academiei del XVI – XVII 13682
Române secolo
1036 Biblioteca Un miracolo di san Francesco Desen italian Scuola genovese XVII B.A.R, inv.
Academiei del XVII secolo 12530
Române
1037 Biblioteca Pastori con gregge Desen italian Scuola genovese XVII B.A.R, inv.
Academiei del XVII secolo 12545
Române
1038 Biblioteca San Sebastiano curato dale pie donne Desen italian Scuola genovese XVII B.A.R, inv.
Academiei del XVII secolo 13552
Române
1039 Biblioteca Il tempo Desen italian Scuola genovese XVII B.A.R, inv.
Academiei del XVII secolo 13562
Române
1040 Biblioteca La primavera Desen italian Scuola genovese XVII B.A.R, inv.
Academiei del XVII secolo 13563
Române
1041 Biblioteca Scena di banchetto Desen italian Scuola genovese XVII B.A.R, inv.
Academiei del XVII secolo 13703
Române
1042 Biblioteca La riunione degli dei Desen italian Scuola genovese XVII B.A.R, inv.
Academiei del XVII secolo 12711
Române
1043 Biblioteca Apoteosi di Genova Desen italian Scuola genovese XVIII B.A.R, inv.
Academiei del XVIII secolo 13574
Române
1044 Biblioteca Paesaggio col faro di Genova Desen italian Scuola genovese XVIII B.A.R, inv.
Academiei del XVIII secolo 13696
Române
1045 Biblioteca Scena di sacrificio Desen italian Scuola genovese XVII B.A.R, inv.
Academiei del XVII secolo 12561
Române
1046 Biblioteca Cena a Emmaus Desen italian Scuola dell’Italia XVI – XVII B.A.R, inv.
Academiei settentrionale del 12626
Române XVI – XVII secolo
1047 Biblioteca Gruppo di figure Desen italian Scuola lombarda XVI B.A.R,
Academiei del XVI secolo inv.12579
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1048 Biblioteca Trasporto di Cristo al sepolcro Desen italian Scuola lombarda XVI B.A.R, inv.
Academiei del XVI secolo 12707
Române
1049 Biblioteca Testa di Cristo Desen italian Scuola lombarda XVI B.A.R, inv.
Academiei del XVI secolo 12781
Române
1050 Biblioteca Adorazzione dei pastori Desen italian Scuola lombarda XVI – XVII B.A.R, inv.
Academiei del XVI – XVII 3676
Române secolo
1051 Biblioteca Figura di condottiero stante Desen italian Scuola lombarda XVI – XVII B.A.R, inv.
Academiei del XVI – XVII 13537
Române secolo
1052 Biblioteca Le nozze di Cana Desen italian Scuola lombarda XVI – XVII B.A.R, inv.
Academiei del XVI – XVII 13796
Române secolo
1053 Biblioteca Quattre figure di guerrieri Desen italian Scuola napoletana XVII B.A.R, inv.
Academiei del XVII secolo 13559
Române
1054 Biblioteca Calvario Desen italian Scuola napoletana XVII B.A.R,inv.
Academiei del XVII secolo 13637
Române
1055 Biblioteca Ingresso di un personaggio a cavallo in una citta Desen italian Scuola napoletana XVII B.A.R, inv.
Academiei del XVII secolo 13688
Române
1056 Biblioteca San Pietro risana il paralitico Desen italian Scuola napoletana XVII – B.A.R, inv.
Academiei del XVII – XVIII XVIII 13576
Române secolo

1057 Biblioteca Calvario Desen italian Scuola napoletana XVII - XVIII B.A.R, inv.
Academiei del XVII – XVIII 13631
Române secolo

1058 Biblioteca Allegoria della Temperanza Desen italian Scuola napoletana XVII – B.A.R, inv.
Academiei del XVII - XVIII XVIII 13572
Române secolo
1059 Biblioteca Caduta di San Paolo Desen italian Scuola napoletana XVIII B.A.R, inv.
Academiei del XVIII secolo 12645
Române
1060 Biblioteca Studio di putti Desen italian Scuola napoletana XVIII B.A.R, inv.
Academiei del XVIII secolo 12667
Române
1061 Biblioteca Nudo femminile Desen italian Scuola napoletana XIX B.A.R, inv.
Academiei del XIX secolo 12554
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1062 Biblioteca Guerriero stante Desen italian Scuola parmense XVI B.A.R, inv.
Academiei del XVI secolo 13543
Române
1063 Biblioteca Studio di nudo maschile Desen italian Scuola XVI B.A.R, inv.
Academiei piemontese del 13551
Române XVI secolo
1064 Biblioteca San Girolamo Desen italian Scuola romana del XVI B.A.R, inv.
Academiei XVI secolo 13532
Române
1065 Biblioteca San Paolo - Desen italian Scuola romana del XVI – XVII B.A.R, inv.
Academiei XVI – XVII secolo 12541
Române
1066 Biblioteca Figura femminile Desen italian Scuola romana del XVI – XVII B.A.R, inv.
Academiei XVI – XVII secolo 12569
Române
1067 Biblioteca Studio alternative per uno stemma papale Desen italian Scuola romana del XVI – XVII B.A.R, inv.
Academiei XVI – XVII secolo 12660
Române
1068 Biblioteca Studio di due putti Desen italian Scuola romana del XVII B.A.R, inv.
Academiei XVII secolo 12616
Române
1069 Biblioteca Progetto per una fonatana Desen italian Scuola romana del XVII B.A.R, inv.
Academiei XVII secolo 13519
Române
1070 Biblioteca Accademia delle Arti Desen italian Scuola romana del XVII B.A.R, inv.
Academiei XVII secolo 13640
Române
1071 Biblioteca Un papa benedice un frate e una santa monaca Desen italian Scuola romana del XVII B.A.R, inv.
Academiei XVII secolo 13567
Române
1072 Biblioteca San Luca seduto Desen italian Scuola romana del XVII – B.A.R, inv.
Academiei XVII - XVIII secolo XVIII 12708
Române
1073 Biblioteca Nascita della Madonna Desen italian Scuola romana del XVII – B.A.R, inv.
Academiei XVII – XVIII secolo XVIII 13503
Române
1074 Biblioteca Figura allegorica Desen italian Scuola tosco- XVI B.A.R, inv.
Academiei romana del XVI 12694
Române secolo
1075 Biblioteca Storia di Giuseppe Desen italian Scuola umbro- XVI – XVII B.A.R, inv.
Academiei romana del XVI – 12557
Române XVII lea
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1076 Biblioteca Sacra Conversazione Desen italian Scuola veneta del XVI – XVII B.A.R, inv.
Academiei XVI – XVII secolo 13666
Române
1077 Biblioteca Diacono che impartisce la comunione a una Desen italian Scuola veneta del XVII - XVIII B.A.R, inv.
Academiei donna XVII – XVIII secolo 12654
Române
1078 Biblioteca Paesaggio con edifice Desen italian Scuola veneta del XVII – B.A.R, inv.
Academiei XVII– XVIII secolo XVIII 13504
Române
1079 Biblioteca Adorazione dei pastori Desen italian Scuola veneta del XVII – B.A.R, inv.
Academiei XVII – XVIII secolo XVIII 13657
Române
1080 Biblioteca Due figure in una grotta Desen italian Scuola veneta del XVIII B.A.R, inv.
Academiei XVIII secolo 12594
Române
1081 Biblioteca Sena biblica Desen italian Scuola veneta del XVIII B.A.R, inv.
Academiei XVIII secolo 12608
Române
1082 Biblioteca Paesaggio con statua e rovine antiche Desen italian Scuola veneta del XVIII B.A.R, inv.
Academiei XVIII secolo 12625
Române
1083 Biblioteca Paesaggio con arco naturale Desen italian Scuola veneta del XVIII B.A.R, inv.
Academiei XVIII secolo 12648
Române
1084 Biblioteca Cristo nell’orto degli ulivi Desen italian Scuola veneta del XVIII B.A.R, inv.
Academiei XVIII secolo 12704
Române
1085 Biblioteca Ponte diruto su un fiume Desen italian Scuola veneta del XVIII B.A.R, inv.
Academiei XVIII secolo 13497
Române
1086 Biblioteca Adorazione dei pastori Desen italian Scuola veneta del XVIII B.A.R, inv.
Academiei XVIII secolo 13510
Române
1087 Biblioteca Paesaggio con arco naturale Desen italian Scuola veneta del XVIII B.A.R, inv.
Academiei XVIII secolo 13522
Române
1088 Biblioteca Scaramuccia di fanti e cavalieri Desen italian Scuola veneta del XVIII B.A.R, inv.
Academiei XVIII secolo 13620
Române
1089 Biblioteca Il miracolo della mula Desen italian Scuola veneto- XVII - XVIII B.A.R, inv.
Academiei lombarda del XVII 13655
Române – XVIII secolo
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1090 Biblioteca Soggetto allegorico Desen italian Scuola veneziana XVIII B.A.R, inv.
Academiei del XVIII secolo 12703
Române
1091 Biblioteca Quattro guerrieri armati all’antica e una figura Desen italian Scuola veneziana XVIII B.A.R, inv.
Academiei femminile – recto La caccia di Diana – verso del XVIII secolo 13708
Române
1092 Biblioteca Studio di un vaso Desen italian Anonimo del XVII XVIII B.A.R, inv.
Academiei secolo 12556
Române
1093 Biblioteca Ester davanti ad Assuero Desen italian Anonimo del XVII XVIII B.A.R, inv.
Academiei secolo 12562
Române
1094 Biblioteca Figura di scultore Desen italian Anonimo del XVIII XVIII B.A.R, inv.
Academiei secolo 12567
Române
1095 Biblioteca Paesaggio con figure Desen italian Anonimo del XVIII XVIII B.A.R, inv.
Academiei secolo 12584
Române
1096 Biblioteca Amorini che giocano con un caprone Desen italian Anonimo del XVII XVII - XVIII B.A.R, inv.
Academiei – XVIII secolo 12591
Române
1097 Biblioteca Gli emissari dell’imperatore Costantino ritrovano Desen italian Anonimo romano XVII B.A.R, inv.
Academiei San Silvestro sul monte Soratte – recto Figure del XVII secolo 12607
Române di santi entro pennachi – verso
1098 Biblioteca Apollo e Marsia Desen italian Anonimo del XVII XVII – B.A.R, inv.
Academiei –XVIII secolo XVIII 12620
Române
1099 Biblioteca Due santi Desen italian Anonimo del XVI XVI B.A.R, inv.
Academiei secolo 12635
Române
1100 Biblioteca Flagellazione di Cristo Desen italian Anonimo del XVI – XVI – XVII B.A.R, inv.
Academiei XVII secolo 12636
Române
1101 Biblioteca Infanzia di Cristo Desen italian Anonimo del XVII XVII B.A.R, inv.
Academiei secolo 12638
Române
1102 Biblioteca Madonna col Bambino e San Giovannino Desen italian Anonimo del XVIII XVIII B.A.R, inv.
Academiei secolo 12650
Române
1103 Biblioteca Putti che giocano Desen italian Anonimo dell’Italia B.A.R, inv.
Academiei settentrionale 12653
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1104 Biblioteca Due figure femminile Desen italian Anonimo B.A.R, inv.
Academiei 12662
Române
1105 Biblioteca Studio di figure e di un cippo sormontato da un Desen italian Anonimo del XVIII XVIII B.A.R, inv.
Academiei vaso – recto Studio di figure e di mani – verso secolo 12673
Române
1106 Biblioteca Due figure nude Desen italian Anonimo del XVI – XVI – XVII B.A.R, inv.
Academiei XVII secolo 12676
Române
1107 Biblioteca Studio per una nicchia Desen italian Anonimo del XVII XVII B.A.R, inv.
Academiei secolo 12689
Române
1108 Biblioteca Scena storica con guerrieri antichi Desen italian Anonimo del XVII XVII B.A.R, inv.
Academiei secolo 12702
Române
1109 Biblioteca Diana e Endimione Desen italian Anonimo del XVII XVII B.A.R, inv.
Academiei secolo 12712
Române
1110 Biblioteca Una galleria del Colosseo Desen italian Anonimo del XVI XVI B.A.R, inv.
Academiei secolo 13490
Române
1111 Biblioteca Prigioniero parto Desen italian Anonimo del XVI XVI – XVII B.A.R, inv.
Academiei –XVII secolo 13492
Române
1112 Biblioteca Figura che prega in un paesaggio Desen italian Anonimo del XVII XVII B.A.R, inv.
Academiei secolo 13493
Române
1113 Biblioteca Edifici e figure Desen italian Anonimo del XIX XIX B.A.R, inv.
Academiei secolo 13496
Române
1114 Biblioteca Due figure in un paesaggio Desen italian Anonimo del XVII XVII B.A.R, inv.
Academiei secolo 13498
Române
1115 Biblioteca Studio di figure Desen italian Anonimo del XVII XVII B.A.R, inv.
Academiei secolo 13505
Române
1116 Biblioteca Il ritrovamento di Romolo e Remo Desen italian Anonimo del XVII XVII B.A.R, inv.
Academiei secolo 13511
Române
1117 Biblioteca Scena biblica – recto Studi di figure – verso Desen italian Anonimo del XVII XVII B.A.R, inv.
Academiei secolo 13516
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1118 Biblioteca Martirio di un santo domenicano Desen italian Anonimo del XVIII XVII B.A.R, inv.
Academiei secolo 13534
Române
1119 Biblioteca Scena storica Desen italian Anonimo del XVII XVII B.A.R, inv.
Academiei secolo 13535
Române
1120 Biblioteca Nudo virile di spalle Desen italian Anonimo del XVI – XVI – XVII B.A.R, inv.
Academiei XVII secolo 13540
Române
1121 Biblioteca Studio di donna seminude Desen italian Anonimo del XVII XVII B.A.R, inv.
Academiei secolo 13541
Române
1122 Biblioteca Loth e le figlie – recto Giuditta e Oloferne e alter Desen italian Anonimo del XVII XVII - XVIII B.A.R, inv.
Academiei figure – verso – XVIII secolo 13546
Române
1123 Biblioteca Tre teste maschili - Desen italian Anonimo del XVI – XVI – XVII B.A.R, inv.
Academiei XVII secolo 13547
Române
1124 Biblioteca Studio di rocce e cespugli Desen italian Anonimo del XVII XVII – XVII B.A.R, inv.
Academiei – XVIII secolo 13550
Române
1125 Biblioteca Veduta di costa edifice e vascelli Desen italian Anonimo del XVI – XVI – XVII B.A.R, inv.
Academiei XVII secolo 13553
Române
1126 Biblioteca Giudizio di Salomone Desen italian Anonimo del XVII XVII - XIX B.A.R, inv.
Academiei –XIX secolo 13565
Române
1127 Biblioteca Edificio nella campagna Desen italian Anonimo del XVIII XVIII B.A.R, inv.
Academiei secolo 13629
Române
1128 Biblioteca Chiesa romana Desen italian Anonimo del XIX XIX B.A.R, inv.
Academiei secolo 13634
Române
1129 Biblioteca Bataglia di ponte Milvio Desen italian Anonimo del XVII XVII – B.A.R, inv.
Academiei – XVIII secolo XVIII 13636
Române
1130 Biblioteca Ercole libera Prometeo dal supplizio – recto Desen italian Anonimo del XVIII XVIII - XIX B.A.R, inv.
Academiei Paesaggio con edificio – XIX secolo 13642
Române
1131 Biblioteca Paesaggio lacustre Desen italian Anonimo del XVII XVII B.A.R, inv.
Academiei secolo 13664
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1132 Biblioteca Piazza del Pantheon Desen italian Anonimo del XIX XIX B.A.R, inv.
Academiei secolo 13695
Române
1133 Biblioteca Giuseppe interpreta i sogni Desen italian Anonimo del XVIII XVII – XIX B.A.R, inv.
Academiei – XIX secolo 13701
Române
1134 Biblioteca Figure di personaggi orientali Desen italian Anonimo del XIX XIX B.A.R, inv.
Academiei secolo 14575 –
Române 14590
1135 Biblioteca Paesaggio costiero Desen italian Anonimo del XX XX B.A.R, inv.
Academiei secolo 16081
Române
1136 Biblioteca Due donne Desen italian Anonimo B.A.R, inv.
Academiei 13548
Române
1137 Biblioteca Uomo in piedi avvolto in un manto Desen italian Cerchia B.A.R,inv.
Academiei dell’Empoli 12565
Române
1138 Biblioteca La Samaritana al pozzo Desen italian Copia da Gaspare B.A.R, inv.
Academiei Diziani Zzz
Române
1139 Biblioteca Autoportret privind peste umăr (Rembrandt cu Gravură Rembrandt 1630 B.A.R.inv.
Academiei capul descoperit, cu faţa umbrită în dreapta, Harmenszoon van 44910
Române privind peste umăr; bust) Rijn
1140 Biblioteca Autoportret cu gura deschisă (Rembrandt cu Gravură Rembrandt 1630 B.A.R.inv.
Academiei capul descoperit şi gura deschisă, ca şi cum ar Harmenszoon van 44911
Române ţipa, bust) Rijn
1141 Biblioteca Autoportret cu bonetă şi eşarfă, cu faţa în Gravură Rembrandt 1633 B.A.R.inv.34
Academiei umbră, bust. Harmenszoon van 308
Române Rijn
1142 Biblioteca Autoportret cusabiascoasă. Gravură Rembrandt 1634 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 44912
Române Rijn
1143 Biblioteca Autoportret cusaskia Gravură Rembrandt 1636 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 33467
Române Rijn
1144 Biblioteca Autoportret cu bonetă de catifea şi pană, cu o Gravură Rembrandt 1638 B.A.R.inv.
Academiei haină cu broderie. Harmenszoon van 33449
Române Rijn
1145 Biblioteca Abraham primind pe îngeri Gravură Rembrandt 1656 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 42892
Române Rijn
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1146 Biblioteca Sacrificiul lui Abraham Gravură Rembrandt 1655 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 44529
Române Rijn
1147 Biblioteca Josef povestindu-şi visele Gravură Rembrandt 1638 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 44913
Române Rijn
1148 Biblioteca Josef şi femeia lui Putifar Gravură Rembrandt 1634 B.A.R.inv.45
Academiei Harmenszoon van 749
Române Rijn
1149 Biblioteca Triumful lui Mordehai Gravură Rembrandt cca. 1641 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 33452
Române Rijn
1150 Biblioteca David rugându-se Gravură Rembrandt 1652 B.A.R.inv.27
Academiei Harmenszoon van 381
Române Rijn
1151 Biblioteca Îngerul îndepărtându-se de familia lui Tobias Gravură Rembrandt 1641 B.A.R.inv.44
Academiei Harmenszoon van 914
Române Rijn
1152 Biblioteca Vestirea păstorilor Gravură Rembrandt 1634 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 26950
Române Rijn
1153 Biblioteca Adoraţia păstorilor cu lumină Gravură Rembrandt cca. 1654 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 33482
Române Rijn
1154 Biblioteca Mica circumciziune Gravură Rembrandt cca. 1630 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 44915
Române Rijn
1155 Biblioteca Prezentarea la templu cu înger, planşă mică Gravură Rembrandt 1630 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 44530
Române Rijn
1156 Biblioteca Fuga în Egipt, pe o placă cu Tobias şi Îngerul de Gravură Rembrandt cca. 1653 B.A.R.inv.
Academiei Herculeseghers după Elsheimer Harmenszoon van 45752
Române Rijn
1157 Biblioteca Odihna în timpul fugii în Egipt, efect de noapte Gravură Rembrandt 1644 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45753
Române Rijn
1158 Biblioteca Sfânta familie cu pisica şi şarpele Gravură Rembrandt 1654 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45754
Române Rijn
1159 Biblioteca Isus discutând din mijlocul învăţaţilor Gravură Rembrandt 1654 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45755
Române Rijn
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1160 Biblioteca Cristos şi invăţaţii. Schiţă Gravură Rembrandt 1652 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45756
Române Rijn
1161 Biblioteca Crist predicând (Le petite tombe) Gravură Rembrandt cca. 1652 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 33460
Române Rijn
1162 Biblioteca Dinarul cezarului Gravură Rembrandt cca. 1635 B.A.R.inv.45
Academiei Harmenszoon van 757
Române Rijn
1163 Biblioteca Cristos şi femeia din Samaria; cu o arcadă Gravură Rembrandt 1657 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45758
Române Rijn
1164 Biblioteca Învierea lui Lazăr; planşă mică Gravură Rembrandt 1642 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 33480
Române Rijn
1165 Biblioteca Cristos vindecând bolnavii sau Bacnota de 100 Gravură Rembrandt cca. 1649 B.A.R.inv.30
Academiei de guldeni Harmenszoon van 373
Române Rijn
1166 Biblioteca Isus în Grădina de Măslini (Agonia în gradina Gravură Rembrandt 1657 B.A.R.inv.
Academiei Ghethsemani) Harmenszoon van 45759
Române Rijn
1167 Biblioteca Isus crucificat între doi hoţi; planşă ovală Gravură Rembrandt cca. 1641 B.A.R. inv.
Academiei Harmenszoon van 44637
Române Rijn
1168 Biblioteca Coborârea de pe cruce; planşa a II a Gravură Rembrandt 1633 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 44387
Române Rijn
1169 Biblioteca Coborârea de pe cruce la lumina făcliilor Gravură Rembrandt 1654 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45760
Române Rijn
1170 Biblioteca Trupul lui Isus Cristos purtat spre mormânt Gravură Rembrandt cca. 1645 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45761
Române Rijn
1171 Biblioteca Isus şi discipolii din/ la Emaus. Gravură Rembrandt 1654 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 33447
Române Rijn
1172 Biblioteca Petru şi Ioan la poarta templului vindecând Gravură Rembrandt 1659 B.A.R.inv.
Academiei infirmii Harmenszoon van 33448
Române Rijn
1173 Biblioteca Martiriulsfântului Ştefan Gravură Rembrandt 1635 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45763
Române Rijn
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1174 Biblioteca Botezul eunucului Gravură Rembrandt 1641 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 35854
Române Rijn
1175 Biblioteca Sf. Jeronim rugându-se, privind în jos. Gravură Rembrandt 1635 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 44638
Române Rijn
1176 Biblioteca Sf. Jeronim în rugăciune într-o cameră Gravură Rembrandt 1642 B.A.R.inv.
Academiei întunecoasă Harmenszoon van 45766
Române Rijn
1177 Biblioteca Destinul potrivnic sau Corabia Norocului/ Gravură Rembrandt 1633 B.A.R.inv.
Academiei Fortunei (ciclul Gen, Istorie, Alegorie şi subiecte Harmenszoon van 45767
Române neidentificate) Rijn
1178 Biblioteca Medeeasau Căsătoria lui Jason şi Creusa. Gravură Rembrandt 1648 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45768
Române Rijn
1179 Biblioteca Vânătoarea de lei; mica vânătoare, cu doi lei Gravură Rembrandt cca. 1632 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45770
Române Rijn
1180 Biblioteca Capul vânzătorului de şoricioaică. Gravură Rembrandt 1632 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45772
Române Rijn
1181 Biblioteca Micul orfevru Gravură Rembrandt 1655 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45773
Române Rijn
1182 Biblioteca Jucătorul de golf Gravură Rembrandt 1654 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 44531
Române Rijn
1183 Biblioteca Maestrul de şcoală Gravură Rembrandt 1641 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45775
Române Rijn
1184 Biblioteca Desenatorul Gravură Rembrandt 1641 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 44532
Române Rijn
1185 Biblioteca Tăran cu familia, în mers Gravură Rembrandt cca. 1652 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45776
Române Rijn
1186 Biblioteca Jucătorul de cărţi (Titus?) Gravură Rembrandt 1641 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 33471
Române Rijn
1187 Biblioteca Orb cântând la vioară. Violonist orb Gravură Rembrandt 1631 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45778
Române Rijn
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1188 Biblioteca Polonez în picioare, cu braţul îndoit Gravură Rembrandt cca. 1635 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45779
Române Rijn
1189 Biblioteca Doi vagabonzi, bărbat şi femeie Gravură Rembrandt cca. 1634 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45780
Române Rijn
1190 Biblioteca Cerşetor cu mâna stângă întinsă Gravură Rembrandt 1631 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45781
Române Rijn
1191 Biblioteca Bătrân în manta şi cu căciulă de blanăstând Gravură Rembrandt 1630 B.A.R.inv.
Academiei rezemat Harmenszoon van 44639
Române Rijn
1192 Biblioteca Persanul Gravură Rembrandt 1632 B.A.R. inv.
Academiei Harmenszoon van 45782
Române Rijn
1193 Biblioteca Cerşetori: bărbat şi femeie, în spatele unui Gravură Rembrandt 1630 B.A.R.inv.
Academiei dâmb Harmenszoon van 44640
Române Rijn
1194 Biblioteca Bătrână cerşetoare cu tărtăcuţă Gravură Rembrandt cca. 1630 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 44533
Române Rijn
1195 Biblioteca O bătrână cerşetoare Gravură Rembrandt 1646 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45783
Române Rijn
1196 Biblioteca Cerşetor aşezat lângă un zid. Cerşetor Gravură Rembrandt 1630 B.A.R.inv.
Academiei încălzindu-şi mâinile Harmenszoon van 45784
Române Rijn
1197 Biblioteca Cerşetori primind pomană, la poarta unei case Gravură Rembrandt 1648 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45785
Române Rijn
1198 Biblioteca Cerşetor cu un picior de lemn Gravură Rembrandt cca. 1630 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45786
Române Rijn
1199 Biblioteca Cântăreţul din flaut ( „L. Espiegle”) Gravură Rembrandt 1642 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45787
Române Rijn
1200 Biblioteca Artistul desenând după model Gravură Rembrandt cca. 1639 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45788
Române Rijn
1201 Biblioteca Nud de barbat aşezat în faţa unei draperii Gravură Rembrandt 1646 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45789
Române Rijn
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1202 Biblioteca Figuri de bărbaţi şezând şi o femeie cu copil în Gravură Rembrandt cca. 1646 B.A.R.inv.
Academiei braţe Harmenszoon van 45790
Române Rijn
1203 Biblioteca Bărbaţi scăldându-se Gravură Rembrandt 1651 B.A.R.inv.45
Academiei Harmenszoon van 791
Române Rijn
1204 Biblioteca Seminud feminin în faţa unei sobe. Femeie cu Gravură Rembrandt 1658 B.A.R.inv.
Academiei bustul gol Harmenszoon van 45792
Române Rijn
1205 Biblioteca Nud de femeiestând pe o movilă. Nud aşezat Gravură Rembrandt 1631 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45793
Române Rijn
1206 Biblioteca Nud de femeie spălându-şi picioarele Gravură Rembrandt 1658 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 44733
Române Rijn
1207 Biblioteca Diana la baie Gravură Rembrandt cca. 1631 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45795
Române Rijn
1208 Biblioteca Jupiter şi Antiope; planşă mică Gravură Rembrandt cca. 1631 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45796
Române Rijn
1209 Biblioteca Negresă întinsă. Gravură Rembrandt 1658 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45797
Române Rijn
1210 Biblioteca Colibă la malul lacului, cu biserică şi barcă. Gravură Rembrandt cca. 1645 B.A.R.inv.
Academiei Vedere din Diemen Harmenszoon van 45800
Române Rijn
1211 Biblioteca Debarcader sau Grota şi pârâul Gravură Rembrandt 1645 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45801
Române Rijn
1212 Biblioteca Peisaj cu o vacă Gravură Rembrandt cca. 1650 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45803
Române Rijn
1213 Biblioteca Bustul unui bătrân bărbos, privind în jos, întors Gravură Rembrandt cca. 1639 B.A.R.inv.
Academiei trei pătrimispre dreapta Harmenszoon van 45805
Române Rijn
1214 Biblioteca Bărbat cu barbă, bonetă şi capă orientală. (Tatăl Gravură Rembrandt 1631 B.A.R.inv.
Academiei artistului) Harmenszoon van 45807
Române Rijn
1215 Biblioteca Jan Antonides van der Linden, profesor de Gravură Rembrandt cca. 1665 B.A.R.inv.
Academiei medicină Harmenszoon van 45808
Române Rijn
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1216 Biblioteca Bătrân cu bonetă de blană despărţită. Gravură Rembrandt 1640 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 33459
Române Rijn
1217 Biblioteca Jan Cornelisszlvius, predicator. Gravură Rembrandt 1633 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45811
Române Rijn
1218 Biblioteca Samuel Manasseh Ben Jsrael. Gravură Rembrandt 1636 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45812
Române Rijn
1219 Biblioteca Clement de Jonghe, negustor de gravuri. Gravură Rembrandt 1651 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 8236
Române Rijn
1220 Biblioteca Jan Lutma cel bătrân, orfevru şi sculptor. Gravură Rembrandt 1656 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 33461
Române Rijn
1221 Biblioteca Jan Asselyn, pictor. Gravură Rembrandt 1647 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45815
Române Rijn
1222 Biblioteca Jan Uytenbogaert, predicator. Gravură Rembrandt 1635 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 8237
Române Rijn
1223 Biblioteca Al 2 lea cap de oriental Gravură Rembrandt cca. 1635 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45817
Române Rijn
1224 Biblioteca Bătrână cu căciulă înaltă, cu ochii închişi Gravură Rembrandt cca. 1635 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45818
Române Rijn
1225 Biblioteca Bust de bărbat cu capul chel, văzut din profil Gravură Rembrandt 1630 B.A.R.inv.
Academiei (tatăl artistului?) Harmenszoon van 45819
Române Rijn
1226 Biblioteca Bust de bătrân cu pălărie de blană şi barbă, Gravură Rembrandt cca. 1631 B.A.R.inv.
Academiei privit din faţă, cu privirea înainte privit din fata Harmenszoon van 45820
Române Rijn
1227 Biblioteca Rembrandt cu bonetă trasă pe frunte, bust Gravură Rembrandt cca. 1631 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45821
Române Rijn
1228 Biblioteca Bust de bărbat îmbrăcat şi cu căciulă, trei Gravură Rembrandt 1630 B.A.R.inv.
Academiei sferturi spre dreapta, tatăl artistului(?) Harmenszoon van 45822
Române Rijn
1229 Biblioteca Cap de bărbat cu căciulă de blană,strigând Gravură Rembrandt cca. B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 1629/30 45823
Române Rijn
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1230 Biblioteca Marea Mireasă evreică, logodnică Gravură Rembrandt 1635l B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45824
Române Rijn
1231 Biblioteca Mama artistului, şezând la masă, privind spre Gravură Rembrandt cca. 1631 B.A.R.inv.
Academiei dreapta Harmenszoon van 45825
Române Rijn
1232 Biblioteca Cititoarea Gravură Rembrandt 1634 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45826
Române Rijn
1233 Biblioteca Mama artistului şezând, în îmbrăcăminte Gravură Rembrandt 1631 B.A.R.inv.
Academiei orientală Harmenszoon van 45827
Române Rijn
1234 Biblioteca Negresă pe alb Gravură Rembrandt cca. 1630 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45828
Române Rijn
1235 Biblioteca Foaie de studiu- capul artistului, un cuplu de Gravură Rembrandt cca. 1632 B.A.R.inv.
Academiei cerşetori, cap de bătrân şi bătrână Harmenszoon van 44534
Române Rijn
1236 Biblioteca Studii ale capetelorsaskiei. Gravură Rembrandt 1636 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 33468
Române Rijn
1237 Biblioteca Trei capete de femei, una adormită. Gravură Rembrandt 1637 B.A.R.inv.
Academiei Harmenszoon van 45830
Române Rijn
1238 Biblioteca Harta principatului Moldova după înrătundire Hartă/ Atlas Asachi P. D.cxxxv.20
Academiei făcută în 1833 (2 foi)
Române
1239 Biblioteca La Roumanie et les provinces roumaines, Hartă/ Atlas Atanasiu, A. D. 1919 D.L.27/D.CVI.1
Academiei Echelles de 1:100.000 (1 foaie)
Române
1240 Biblioteca Atlas antique Hartă/ Atlas Kiepert H. H.III.1897
Academiei
Române
1241 Biblioteca Atlas geographicu allu României împărţită pe Hartă/ Atlas Pappazoglu, D. 1866 H.V.415
Academiei districte
Române
1242 Biblioteca Atlas general Larousse Hartă/ Atlas 1959 H.II.1591
Academiei
Române
1243 Biblioteca ATLAS DELAMARCHE GEOGRAPHIE Hartă/ Atlas DELAMARCHE F. c1872 H.IV.2461
Academiei ANCIENNE GERMANIE IMPE LEGAY A./ GROSSELIN/
Române A. BLANCHARD
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1244 Biblioteca Atlasul lingvistic roman (4 vol.) Hartă/ Atlas 1937-1942 H .V.916
Academiei
Române
1245 Biblioteca Atlas litofacial Hartă/ Atlas 1968 H.V.1948
Academiei
Române
1246 Biblioteca Atlas minor Orbis antique in usumscholarum Hartă/ Atlas 1806 H.III.1330
Academiei Austriacarum
Române
1247 Biblioteca Oxford World Atlas Hartă/ Atlas Cohen, B. S. 1973 H.III.2196
Academiei
Române
1248 Biblioteca Atlas de planeamiento de la Provincia de Hartă/ Atlas 1970 H.IV.2722
Academiei Buenos aires La Plata
Române
1249 Biblioteca Atlas România Hartă/ Atlas 1894 H.IV.1359
Academiei
Române
1250 Biblioteca Charte topographique de l’Istorie de Dobroucha Hartă/ Atlas D.XIV.93
Academiei
Române
1251 Biblioteca Die Balkanländer Masstab 1:1.700.000 Hartă/ Atlas H.III.303
Academiei
Române
1252 Biblioteca Karta Moldavij i Besarabijspokazaniem voennah Hartă/ Atlas mss 1770 C.LXIX.56
Academiei deistvij Rossijskoj imperatorskoj armij...
Române
1253 Biblioteca General’naja Karta Bessarabskoj Oblasti Hartă/ Atlas 1843 D.XVII.61
Academiei
Române
1254 Biblioteca Carte etnographique de la population rurale de Hartă/ Atlas 1920 D.CXXII.15
Academiei Bassarabie
Române
1255 Biblioteca Neueste Wand-Karte von Deutschland nebst Hartă/ Atlas Baur C. HIII.334
Academiei angrenzenden Ländern
Române
1256 Biblioteca Carte de la Moldavie pourservir a l'Histoire Hartă/ Atlas Bawr, F.G. c.1783 H.V.1316
Academiei militaire de la guerre entre les Russes et le
Române Turcs....
1257 Biblioteca Mappa nova geographica Moldaviae et Hartă/ Atlas Bawr, F.G. 1788 C.IV.26
Academiei Walachiae ad recentiores observationes
Române astronomica I.R.Islemief....
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1258 Biblioteca Carte générale de L 'Asie Hartă/ Atlas Beaupré, A. 1835 D.XV.13
Academiei
Române
1259 Biblioteca Post Karte von Halbinsel Taurien oder Krim Hartă/ Atlas Benedicti, H. 1788 C.LIX 36
Academiei
Române
1260 Biblioteca General karte von Polen Litauen und den Hartă/ Atlas Benedicti, M 1793 D.XV.51
Academiei angraenzenden Laendern...
Române
1261 Biblioteca Harta administrativă cu tăbliţă statisticească a Hartă/ Atlas Bergenheim 1833. H.III.682
Academiei Prinţipatului Valahii Galiţin
Române
1262 Biblioteca Karte des Grossfürstenthums siebenbürgen Hartă/ Atlas Bielz, E. A 1854 D.CXIII.47
Academiei
Române
1263 Biblioteca Generalkarte dersüdost Europäischen Halbinsel Hartă/ Atlas Kiepert, H. 1885 H.III.328.
Academiei
Române
1264 Biblioteca Hungaria Regnum Hartă/ Atlas Blaeu,G. c 1630 D.XVII.78.
Academiei
Române
1265 Biblioteca Walachie, Servia, Bulgaria, Romania Hartă/ Atlas Mercator, G. c 1630 C.IX.23
Academiei
Române
1266 Biblioteca Tabula Russiae Hartă/ Atlas Blaeu, G. c1614 C.CIX.61
Academiei
Române
1267 Biblioteca Transilvaniasibenburgen Hartă/ Atlas Blaeu, G. c.1613 C.CIX.69
Academiei
Române
1268 Biblioteca Carta României în relief Hartă/ Atlas Boliac, C. 1855 C.XXXVII.17
Academiei
Române
1269 Biblioteca Planul Bukurestului Hartă/ Atlas Borroczyn, R. A. 1852 s.238
Academiei
Române
1270 Biblioteca Harta Transilvaniei, Maramureş, Crişana, Hartă/ Atlas Botez, C.L. 1915 D.XIII.1
Academiei Temişiana şi Bucovina
Române
1271 Biblioteca Transylvania Hartă/ Atlas Bouttats, G. c.1658 C.CIV.27
Academiei
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1272 Biblioteca România şi Bulgaria Hartă/ Atlas Brătianu, C.I. 1877 C.XXV.36
Academiei
Române
1273 Biblioteca Karte der Bukwina Hartă/ Atlas 1880-1903 H.I.98
Academiei
Române
1274 Biblioteca Bucovina Hartă/ Atlas 1870 H.I.79
Academiei
Române
1275 Biblioteca Bucureşti Hartă/ Atlas 1943 H.I.872
Academiei
Române
1276 Biblioteca La Bulgaria e Romania Hartă/ Atlas 1791 C.XXXVII.25
Academiei
Române
1277 Biblioteca Charta Valachiei din Moravia Hartă/ Atlas Burada, T.T. B.CVII.12
Academiei
Române
1278 Biblioteca Thracia et Bulgaria cum Viciniis Hartă/ Atlas Bussemechers, J. 1596 B.II.4
Academiei
Române
1279 Biblioteca Principatus Moldaviae nova et accurata Hartă/ Atlas Cantemir, D. 1737 B.LVIII.24
Academiei Descriptio
Române
1280 Biblioteca Carte originale du Bannat de Temeswar Hartă/ Atlas 1738 D.XVIII.68
Academiei divisees dans tousses district mesure par
Române ordere deseus.A.s.le Prince Eugene desavoie....

1281 Biblioteca Carte d'une partie de la province de Constantine Hartă/ Atlas 1837 C.LIX.52
Academiei
Române
1282 Biblioteca Carte de l'Empire Romaine (Partie occidentale) Hartă/ Atlas B.LVIII.49
Academiei
Române
1283 Biblioteca Carte topographique du cours du Danube de Hartă/ Atlas 1832 C.LXIX.33
Academiei puis l'embouchure dusereth jusqu'a Prouth
Române
1284 Biblioteca Ville de Yassy, Plan topographic de la place du Hartă/ Atlas Cazaban,F. 1853 D.XXX.20
Academiei palais du guvernemt
Române
1285 Biblioteca Moldavie, Ponts – et chausees Hartă/ Atlas Cazaban, F. A.XX.26
Academiei
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1286 Biblioteca Regni Hungariae, Graciae et Moreae ac Hartă/ Atlas Danckerts, J. c.1690 D.VII.7.
Academiei Regionum quae ei quondam fuere christiani ut
Române Transylvaniae Valachiae....
1287 Biblioteca Exactissima Totius Danubii Fluvii Tabula et Hartă/ Atlas Danckerts,T. D.XVII.64
Academiei minores in eum influentes Fluvii cum omibus
Române adjacentibus Regionibus.
1288 Biblioteca Le Royaume de Hongrie et des Pays qui en Hartă/ Atlas De L'Isle, G, 1696 D.XIV.80
Academiei dependoient autrefois
Române
1289 Biblioteca Carte de la Hongrie et des Pays qui en Hartă/ Atlas De L'Isle, G, 1703 D.LXI.73
Academiei dependoient autrefois
Române
1290 Biblioteca Hémisphere Occidental Hartă/ Atlas De L'Isle, G, 1782 D.CXIII.9
Academiei
Române
1291 Biblioteca Carte topographique de l'isthme de Dobroudcha Hartă/ Atlas Avril 1855 D.XIV.93
Academiei indiquant la route ....
Române
1292 Biblioteca Noul plan al capitalei Hartă/ Atlas Don, J. 1896 H.I.1635
Academiei
Române
1293 Biblioteca A map of theseat of War in Hungary between Hartă/ Atlas Du Bosc, Cl. 1730 C.IV.28
Academiei the Imperialists et the Turks...,
Române
1294 Biblioteca Placide- La course du Danube Hartă/ Atlas 1783 D.XVII.15
Academiei
Române
1295 Biblioteca Hungary and Transilvania with Croatia Hartă/ Atlas Dunn,s 1786 B.CXXXII.6
Academiei andsclavonia also Moldavia and Valachia
Române
1296 Biblioteca Carte de la Hongrie a l'Austriche Hartă/ Atlas Duval, P. 1664 C.CXII.64
Academiei
Române
1297 Biblioteca La Grand Royaume de Hongrie qui est Hartă/ Atlas Duval, P. 1687 C.CXII.18
Academiei aujourd'hui la Turquie....
Române
1298 Biblioteca Tabula Itineris Decies Mille Graecorum sub Hartă/ Atlas Duval, P. C.CXII.17
Academiei Cyro contra fratrem suum Artaxerxem Regem
Române Persorum....
1299 Biblioteca Plan der Wallachischen Haupt und Hartă/ Atlas Ernst, L. 1791 H.s.91
Academiei Residenzstadt...
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1300 Biblioteca Europa Hartă/ Atlas 1786 C.CXII.30
Academiei
Române
1301 Biblioteca Das Oesterreichische Kaiserthum Hartă/ Atlas Fallon, O. 1822 H.II.179
Academiei
Române
1302 Biblioteca Principauté de Transilvanie divisée en cinq Hartă/ Atlas Fer, Nicolas de 1705 D.XIV.28
Academiei nationssubdivisée en Quartiers et Comtez
Române
1303 Biblioteca Carta Principatelor Unite ale României cu Hartă/ Atlas Filipescu –Dubău, 1860
Academiei circumvecinele terrei Banatul.... G.
Române
1304 Biblioteca Fligely-Fürstenthum Wallachei Hartă/ Atlas 1855-1857 D.LIV.38
Academiei
Române
1305 Biblioteca Des Principes de la guerre Hartă/ Atlas Foch, M. 1870 B.CXV.3
Academiei
Române
1306 Biblioteca Il mappamondo di Fra Mauro, reeditare Hartă/ Atlas Fra Mauro 1966 H.IV.2029
Academiei
Române
1307 Biblioteca Romänien Hartă/ Atlas Freytag, G. 1941 H.II.2769
Academiei
Române
1308 Biblioteca Carte de la Transilvanie Hartă/ Atlas Fried, F c 1850 H.II.729
Academiei
Române
1309 Biblioteca Carte de la Valachie et de la Moldavie Hartă/ Atlas Fried, F. 1828 H.V.1089
Academiei comprenant aussi la Bassarabie la Transilvanie
Române et la Bukovine
1310 Biblioteca Generalcharte von der Moldau..... Hartă/ Atlas Riedl, J. 1811 D.V.7
Academiei
Române
1311 Biblioteca General-karte Vojvodschaftserbien und des Hartă/ Atlas Friedberg, F. 1853 D.CXIII.73
Academiei Temescher Banates
Române
1312 Biblioteca Principatuum Moldaviae et Walachiae Tabula Hartă/ Atlas SCHMID, I.F 1774 D.VII.12
Academiei Geographica generalis...
Române
1313 Biblioteca [Albanezi miridiţi] Fotografie Szathmari, Carol F I 18 892
Academiei Popp, de
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1314 Biblioteca [Banditul Radu Anghel] Fotografie Szathmari, Carol F I 110 891
Academiei Popp, de
Române
1315 Biblioteca [Bragagiu din sec. al XIX-lea] Fotografie Szathmari, Carol F I 5902
Academiei Popp, de
Române
1316 Biblioteca [Braţul Charlotteiszathmari] Fotografie Szathmari, Carol F I 110 611
Academiei Popp, de
Române
1317 Biblioteca [Bucur ciobanul- alegorie] Fotografie Szathmari, Carol F I 5941
Academiei Popp, de
Române
1318 Biblioteca [Bucureşti- vedere de pe Dealul Mitropoliei] Fotografie Szathmari, Carol F I 5945
Academiei Popp, de
Române
1319 Biblioteca [Bulgari de peste Dunăre, sec. XIX] Fotografie Szathmari, Carol F I 5918
Academiei Popp, de
Române
1320 Biblioteca [Bulgăroiaică cu căldări, sec. al XIX-lea] Fotografie Szathmari, Carol F I 5921
Academiei Popp, de
Române
1321 Biblioteca [Bâlci] Fotografie Szathmari, Carol F I 5944
Academiei Popp, de
Române
1322 Biblioteca [Calul de ceremonie al regelui Carol I] Fotografie Szathmari, Carol F I 46 851
Academiei Popp, de
Române
1323 Biblioteca [Conduratu Ecaterina] Fotografie Szathmari, Carol F I 238775
Academiei Popp, de
Române
1324 Biblioteca [Copiii Kogălniceanu Lucia, Ion şi Vasile] Fotografie Szathmari, Carol F I 110 045
Academiei Popp, de
Române
1325 Biblioteca [Costum desurugiu de la sfârşitul sec. XIX] Fotografie Szathmari, Carol F I 5930
Academiei Popp, de
Române
1326 Biblioteca [Costum femeiesc din judeţul Romanaţi] Fotografie Szathmari, Carol F I 5907
Academiei Popp, de
Române
1327 Biblioteca [Costum popular femeiesc] Fotografie Szathmari, Carol F I 5925
Academiei Popp, de
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1328 Biblioteca [Costum popular femeiesc, sec. al XIX-lea] Fotografie Szathmari, Carol F I 5910
Academiei Popp, de
Române
1329 Biblioteca [Costum popular feminin] Fotografie Szathmari, Carol F I 5919
Academiei Popp, de
Române
1330 Biblioteca [Costum popular feminin albanez_?] Fotografie Szathmari, Carol F I 5912
Academiei Popp, de
Române
1331 Biblioteca [Costum popular feminin din a doua jumătate a Fotografie Szathmari, Carol F I 5903
Academiei sec. al XIX-lea] Popp, de
Române
1332 Biblioteca [Costum popular feminin din judeţul Olt] Fotografie Szathmari, Carol F I 5924
Academiei Popp, de
Române
1333 Biblioteca [Costum popular feminin din Piteşti] Fotografie Szathmari, Carol F I 5909
Academiei Popp, de
Române
1334 Biblioteca [Costum popular feminin din Piteşti] Fotografie Szathmari, Carol F I 5905
Academiei Popp, de
Române
1335 Biblioteca [Costume populare feminine de lângă Dunăre] Fotografie Szathmari, Carol F I 5926
Academiei Popp, de
Române
1336 Biblioteca [Costume populare feminine din a doua Fotografie Szathmari, Carol F I 5906
Academiei jumătate a sec. al XIX-lea] Popp, de
Române
1337 Biblioteca [Dublu portret de copii, sec. al XIX-lea] Fotografie Szathmari, Carol F I 46 809
Academiei Popp, de
Române
1338 Biblioteca [Dublu portret de ierarhi creştini-ortodocşi] Fotografie Szathmari, Carol F I 18 918
Academiei Popp, de
Române
1339 Biblioteca [Dublu portret de ierarhi ortodocşi] Fotografie Szathmari, Carol F I 18 916
Academiei Popp, de
Române
1340 Biblioteca [Elena V. Năsturel, căsătorită Dr. Anghel Fotografie Szathmari, Carol F I 111 136
Academiei Ştefănescu] Popp, de
Române
1341 Biblioteca [Familie de ţiganispoitori din sec. al XIX-lea] Fotografie Szathmari, Carol F I 5913
Academiei Popp, de
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1342 Biblioteca [Femeie în costum popular din jud. Argeş, Fotografie Szathmari, Carol F I 5922
Academiei c.1870] Popp, de
Române
1343 Biblioteca [Iaurgiu] Fotografie Szathmari, Carol F I 5908
Academiei Popp, de
Române
1344 Biblioteca [Joc de căluşari] Fotografie Szathmari, Carol F I 5935
Academiei Popp, de
Române
1345 Biblioteca [Kiriacescu Constantin] Fotografie Szathmari, Carol F I 231 256
Academiei Popp, de
Române
1346 Biblioteca [Marieslătineanu născută Nicolescu] Fotografie Szathmari, Carol F I 111 121
Academiei Popp, de
Române
1347 Biblioteca [Matei Millo în "Baba Hârca"] Fotografie Szathmari, Carol F I 110 271
Academiei Popp, de
Române
1348 Biblioteca [Matei Millo în " Bunul odinioară"] Fotografie Szathmari, Carol F I 110 252
Academiei Popp, de
Române
1349 Biblioteca [Matei Millo în "Herşcu Boccegiu"de Vasile Fotografie Szathmari, Carol F I 110 246
Academiei Alecsandri] Popp, de
Române
1350 Biblioteca [Matei Millo în "Paracliserul sau Florin şi Fotografie Szathmari, Carol F I 110 258
Academiei Florica"] Popp, de
Române
1351 Biblioteca [Matei Millo în rol de plăcintar] Fotografie Szathmari, Carol F I 110 261
Academiei Popp, de
Române
1352 Biblioteca [Matei Millo în rol de plăcintar] Fotografie Szathmari, Carol F I 110 272
Academiei Popp, de
Române
1353 Biblioteca [Matei Millo în rolul boierului din "Prăpastile Fotografie Szathmari, Carol F I 110 253
Academiei Bucureştilor"] Popp, de
Române
1354 Biblioteca [Matei Millo în rolul Chira Nastasia] Fotografie Szathmari, Carol F I 110 254
Academiei Popp, de
Române
1355 Biblioteca [Matei Millo în rolul Frizerului din "Balul"] Fotografie Szathmari, Carol F I 110 250
Academiei Popp, de
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1356 Biblioteca [Matei Millo în rolul lui Chir Gaitani] Fotografie Szathmari, Carol F I 110 251
Academiei Popp, de
Române
1357 Biblioteca [Matei Millo în rolul lui Gură Cască] Fotografie Szathmari, Carol F I 110 249
Academiei Popp, de
Române
1358 Biblioteca [Matei Millo în rolul lui Olteanu din piesa Fotografie Szathmari, Carol F I 110 248
Academiei "Prăpastile Bucureştilor"] Popp, de
Române
1359 Biblioteca [Matei Millo în rolul Mamei Ilinca] Fotografie Szathmari, Carol F I 110 255
Academiei Popp, de
Române
1360 Biblioteca [Matei Millo în rolul Paraponistului] Fotografie Szathmari, Carol F I 110 259
Academiei Popp, de
Române
1361 Biblioteca [Mănăstirea dintr-un lemn] Fotografie Szathmari, Carol F I 5942
Academiei Popp, de
Române
1362 Biblioteca [Ofiţer de călăraşi (?)] Fotografie Szathmari, Carol F I 5900
Academiei Popp, de
Române
1363 Biblioteca [Oltean cu coşurile] Fotografie Szathmari, Carol F I 5915
Academiei Popp, de
Române
1364 Biblioteca [Port femeiesc de lângă Dunăre] Fotografie Szathmari, Carol F I 5911
Academiei Popp, de
Române
1365 Biblioteca [Port popular oltenesc, sec.al XIX-lea] Fotografie Szathmari, Carol F I 5920
Academiei Popp, de
Române
1366 Biblioteca [Portetul lui Creţeanu Nicolae] Fotografie Szathmari, Carol F I 46 557
Academiei Popp, de
Române
1367 Biblioteca [Portret Constantin Lecca] Fotografie Szathmari, Carol F I 111 178
Academiei Popp, de
Române
1368 Biblioteca [Portret de arhiereu] Fotografie Szathmari, Carol F I 5946
Academiei Popp, de
Române
1369 Biblioteca [Portret de bărbat] Fotografie Szathmari, Carol F I 17 831
Academiei Popp, de
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1370 Biblioteca [Portret de bărbat] Fotografie Szathmari, Carol F I 13 170
Academiei Popp, de
Române
1371 Biblioteca [Portret de bărbat din a doua jumătate a sec. al Fotografie Szathmari, Carol F I 111 201
Academiei XIX-lea] Popp, de
Române
1372 Biblioteca [Portret de bărbat din a doua jumătate a sec. al Fotografie Szathmari, Carol F I 111 194
Academiei XIX-lea] Popp, de
Române
1373 Biblioteca [Portret de bărbat din a doua jumătate a sec. al Fotografie Szathmari, Carol F I 110 725
Academiei XIX-lea] Popp, de
Române
1374 Biblioteca [Portret de bărbat, sec. al XIX-lea] Fotografie Szathmari, Carol F I 46 577
Academiei Popp, de
Române
1375 Biblioteca [Portret de copil din a doua jumătate a secolului Fotografie Szathmari, Carol F I 18 913
Academiei al XIX-lea] Popp, de
Române
1376 Biblioteca [Portret de copil, sec. al XIX-lea] Fotografie Szathmari, Carol F I 46 812
Academiei Popp, de
Române
1377 Biblioteca [Portret de copil în costum de bal mascat] Fotografie Szathmari, Carol F I 232 540
Academiei Popp, de
Române
1378 Biblioteca [Portret de femeie] Fotografie Szathmari, Carol F I 232 541
Academiei Popp, de
Române
1379 Biblioteca [Portret de femeie] Fotografie Szathmari, Carol F I 5948
Academiei Popp, de
Române
1380 Biblioteca [Portret de femeie] Fotografie Szathmari, Carol F I 18 906
Academiei Popp, de
Române
1381 Biblioteca [Portret de femeie, cca. 1860-1865] Fotografie Szathmari, Carol F I 223 497
Academiei Popp, de
Române
1382 Biblioteca [Portret de femeie, sec. al XIX-lea] Fotografie Szathmari, Carol F I 46 769
Academiei Popp, de
Române
1383 Biblioteca [Portret de ierarh] Fotografie Szathmari, Carol F I 18 914
Academiei Popp, de
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1384 Biblioteca [Portret de ierarh ortodox] Fotografie Szathmari, Carol F I 18 915
Academiei Popp, de
Române
1385 Biblioteca [Portret de magistrat] Fotografie Szathmari, Carol F I 232 543
Academiei Popp, de
Române
1386 Biblioteca [Portret de militar] Fotografie Szathmari, Carol F I 232 539
Academiei Popp, de
Române
1387 Biblioteca [Portret de prelat catolic] Fotografie Szathmari, Carol F I 232 542
Academiei Popp, de
Române
1388 Biblioteca [Portret de tânără] Fotografie Szathmari, Carol F I 18 306
Academiei Popp, de
Române
1389 Biblioteca [Portret lui Mihăilescu Simion] Fotografie Szathmari, Carol F I 111 036
Academiei Popp, de
Române
1390 Biblioteca [Portret Zoei Economu] Fotografie Szathmari, Carol F I 111 413
Academiei Popp, de
Române
1391 Biblioteca [Portretele copiilor Rosetii Horia şi Vintilă] Fotografie Szathmari, Carol F I 13 490
Academiei Popp, de
Române
1392 Biblioteca [Portretul actorului Constantin (Costache) Fotografie Szathmari, Carol F I 5069
Academiei Dimitriad în "Vulturul Munţilor"] Popp, de
Române
1393 Biblioteca [Portretul actorului Constantin Dimitriade în Fotografie Szathmari, Carol F I 4951
Academiei "Bătrânul Valah"] Popp, de
Române
1394 Biblioteca [Portretul actorului Matei Millo] Fotografie Szathmari, Carol F I 110 247
Academiei Popp, de
Române
1395 Biblioteca [Portretul Alexandrinei Roznoveanu] Fotografie Szathmari, Carol F I 17 744
Academiei Popp, de
Române
1396 Biblioteca [Portretul Aneiszathmari] Fotografie Szathmari, Carol F I 111 145
Academiei Popp, de
Române
1397 Biblioteca [Portretul Anicăi Golescu căsătorită Alexandru Fotografie Szathmari, Carol F I 12 855
Academiei Racoviţă] Popp, de
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1398 Biblioteca [Portretul Anicăi Golescu (?) căsătorită Fotografie Szathmari, Carol F I 12 854
Academiei Racoviţă] Popp, de
Române
1399 Biblioteca [Portretul Annei Charlotte Fotografie Szathmari, Carol F I 110 610
Academiei Popp, de
Române
1400 Biblioteca [Portretul Caterinei Ghica] Fotografie Szathmari, Carol F I 18 825
Academiei Popp, de
Române
1401 Biblioteca [Portretul Catincăi Manu căsătorită Scordali] Fotografie Szathmari, Carol F I 12 935
Academiei Popp, de
Române
1402 Biblioteca [Portretul Catincăi Vogoride] Fotografie Carol Popp, de F I 5625
Academiei
Române
1403 Biblioteca [Portretul Charlottei Szathmari] Fotografie Szathmari, Carol F I 110 608
Academiei Popp, de
Române
1404 Biblioteca [Portretul Charlottei Szathmari în costum Fotografie Szathmari, Carol F I 5584
Academiei popular] Popp, de
Române
1405 Biblioteca [Portretul colonelului Blaremberg] Fotografie Szathmari, Carol F I 17 678
Academiei Popp, de
Române
1406 Biblioteca [Portretul copiilor Vintilă şi Horia Rosetti] Fotografie Szathmari, Carol F I 18 614
Academiei Popp, de
Române
1407 Biblioteca [Portretul cântăreţei Hareclea Darclé] Fotografie Szathmari, Carol F I 13 604
Academiei Popp, de
Române
1408 Biblioteca [Portretul doctorului Carol Davila] Fotografie Szathmari, Carol F I 5064
Academiei Popp, de
Române
1409 Biblioteca [Portretul doctorului Davila şi al soţiei sale Ana] Fotografie Szathmari, Carol F I 5066
Academiei Popp, de
Române
1410 Biblioteca [Portretul doctorului Gheorghe Kiriazi] Fotografie Szathmari, Carol F I 18 206
Academiei Popp, de
Române
1411 Biblioteca [Portretul doctorului Obedenaru Mihail] Fotografie Szathmari, Carol F I 111 179
Academiei Popp, de
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1412 Biblioteca [Portretul domnitorului Alexandru Ioan Cuza] Fotografie Szathmari, Carol F I 109 565
Academiei Popp, de
Române
1413 Biblioteca [Portretul domnitorului Alexandru Ioan Cuza în Fotografie Szathmari, Carol F I 109 564
Academiei costum de ceremonie] Popp, de
Române
1414 Biblioteca [Portretul domnitorului Carol I în 1866] Fotografie Szathmari, Carol F I 4967
Academiei Popp, de
Române
1415 Biblioteca [Portretul domnitorului Carol I în 1866] Fotografie Szathmari, Carol F I 4975
Academiei Popp, de
Române
1416 Biblioteca [Portretul domnitorului Carol I în 1867-1868] Fotografie Szathmari, Carol F I 4974
Academiei Popp, de
Române
1417 Biblioteca [Portretul domnitorului Carol I în 1869] Fotografie Szathmari, Carol F I 4980
Academiei Popp, de
Române
1418 Biblioteca [Portretul dr. Carol Davila] Fotografie Szathmari, Carol F I 12 785
Academiei Popp, de
Române
1419 Biblioteca [Portretul Ecaterinei Florescu] Fotografie Szathmari, Carol F I 18 011
Academiei Popp, de
Române
1420 Biblioteca [Portretul Ecaterinei Florescu] Fotografie Szathmari, Carol F I 17 998
Academiei Popp, de
Române
1421 Biblioteca [Portretul Elenei Cuza] Fotografie Szathmari, Carol F I 109 572
Academiei Popp, de
Române
1422 Biblioteca [Portretul Elenei Otetelişanu] Fotografie Szathmari, Carol F I 18 535
Academiei Popp, de
Române
1423 Biblioteca [Portretul Elenei Ştefănescu] Fotografie Szathmari, Carol F I 111 137
Academiei Popp, de
Române
1424 Biblioteca [Portretul Elisabetei, Regina României] Fotografie Szathmari, Carol F I 5105
Academiei Popp, de
Române
1425 Biblioteca [Portretul episcopului Ghenadie Enăceanu] Fotografie Szathmari, Carol I 5116
Academiei Popp, de
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1426 Biblioteca [Portretul Frosei Văcărescu] Fotografie Szathmari, Carol F I 110 673
Academiei Popp, de
Române
1427 Biblioteca [Portretul generalului Cernat] Fotografie Szathmari, Carol F I 5004
Academiei Popp, de
Române
1428 Biblioteca [Portretul generalului doctor Carol Davila] Fotografie Szathmari, Carol F I 109 590
Academiei Popp, de
Române
1429 Biblioteca [Portretul generalului Ioan C. Cornescu] Fotografie Szathmari, Carol F I 46541
Academiei Popp, de
Române
1430 Biblioteca [Portretul generalului Ioan Cornescu] Fotografie Szathmari, Carol F I 17 842
Academiei Popp, de
Române
1431 Biblioteca [Portretul generalului Ioan Florescu] Fotografie Szathmari, Carol F I 18 007
Academiei Popp, de
Române
1432 Biblioteca [Portretul generalului Nicolae Budişteanu] Fotografie Szathmari, Carol F I 109 445
Academiei Popp, de
Române
1433 Biblioteca [Portretul generalului Nicolae Golescu] Fotografie Szathmari, Carol F I 18 095
Academiei Popp, de
Române
1434 Biblioteca [Portretul generalului Nicolae Mavru] Fotografie Szathmari, Carol F I 13 132
Academiei Popp, de
Române
1435 Biblioteca [Portretul Haricliei Văleanu] Fotografie Szathmari, Carol F I 18 801
Academiei Popp, de
Române
1436 Biblioteca [Portretul locotenent-colonelului Fotografie Szathmari, Carol F I 5525
Academiei Alexandruschina] Popp, de
Române
1437 Biblioteca [Portretul locotenentului Alexandru Manu] Fotografie Szathmari, Carol F I 5324
Academiei Popp, de
Române
1438 Biblioteca [Portretul lui Alexandru D. Lamotescu] Fotografie Szathmari, Carol F I 110 995
Academiei Popp, de
Române
1439 Biblioteca [Portretul lui Alexandru Davila] Fotografie Szathmari, Carol F I 109 586
Academiei Popp, de
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1440 Biblioteca [Portretul lui Alexandru Manu] Fotografie Szathmari, Carol F I 18 319
Academiei Popp, de
Române
1441 Biblioteca [Portretul lui Anastasie Panu] Fotografie Szathmari, Carol F I 5419
Academiei Popp, de
Române
1442 Biblioteca [Portretul lui Avram Iancu] Fotografie Szathmari, Carol F I 5250
Academiei Popp, de
Române
1443 Biblioteca [Portretul lui Barbu Bellu] Fotografie Szathmari, Carol F I 17 643
Academiei Popp, de
Române
1444 Biblioteca [Portretul lui Barbu Paleolog în costum militar] Fotografie Szathmari, Carol F I 46 627
Academiei Popp, de
Române
1445 Biblioteca [Portretul lui C. A. Rosetti] Fotografie Szathmari, Carol F I 18 611
Academiei Popp, de
Române
1446 Biblioteca [Portretul lui C. A. Rosetti prin 1862] Fotografie Szathmari, Carol F I 110 482
Academiei Popp, de
Române
1447 Biblioteca [Portretul lui Carol şi al Anei Davila] Fotografie Szathmari, Carol F I 109 598
Academiei Popp, de
Române
1448 Biblioteca [Portretul lui Circa Irimia] Fotografie Szathmari, Carol 5016
Academiei Popp, de
Române
1449 Biblioteca [Portretul lui Constantin Creţulescu] Fotografie Szathmari, Carol F I 17 876
Academiei Popp, de
Române
1450 Biblioteca [Portretul lui Costache Negri] Fotografie Szathmari, Carol F I 5384
Academiei Popp, de
Române
1451 Biblioteca [Portretul lui Demirsion copil] Fotografie Szathmari, Carol F I 110 555
Academiei Popp, de
Române
1452 Biblioteca [Portretul lui Dumitru Florescu] Fotografie Szathmari, Carol F I 17 997
Academiei Popp, de
Române
1453 Biblioteca [Portretul lui Filip de Flandra] Fotografie Szathmari, Carol F I 109 853
Academiei Popp, de
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1454 Biblioteca [Portretul lui Frederic de Hohenzollern] Fotografie Szathmari, Carol F I 12 866
Academiei Popp, de
Române
1455 Biblioteca [Portretul lui Frederic de Hohenzollern] Fotografie Szathmari, Carol F I 12 867
Academiei Popp, de
Române
1456 Biblioteca [Portretul lui G. Dem. Teodorescu] Fotografie Szathmari, Carol F I 5595
Academiei Popp, de
Române
1457 Biblioteca [Portretul lui G. Dobrescu] Fotografie Szathmari, Carol F I 5072
Academiei Popp, de
Române
1458 Biblioteca [Portretul lui George Cretzeanu] Fotografie Szathmari, Carol F I 111 176
Academiei Popp, de
Române
1459 Biblioteca [Portretul lui George Creţeanu] Fotografie Szathmari, Carol F I 17 861
Academiei Popp, de
Române
1460 Biblioteca [Portretul lui Grigore? Arghyropolu] Fotografie Szathmari, Carol F I 4842
Academiei Popp, de
Române
1461 Biblioteca [Portretul lui Grigore Cojadini] Fotografie Szathmari, Carol F I 17 856
Academiei Popp, de
Române
1462 Biblioteca [Portretul lui Grigore Manu] Fotografie Szathmari, Carol F I 18 335
Academiei Popp, de
Române
1463 Biblioteca [Portretul lui Grigore Manu în costum popular] Fotografie Szathmari, Carol F I 12 907
Academiei Popp, de
Române
1464 Biblioteca [Portretul lui Grigore Ventura] Fotografie Szathmari, Carol F I 110 684
Academiei Popp, de
Române
1465 Biblioteca [Portretul lui Grigorescu-Ploieşti] Fotografie Szathmari, Carol F I 5216
Academiei Popp, de
Române
1466 Biblioteca [Portretul lui Horia şi Sofia-Liberty Rosetti în Fotografie Szathmari, Carol F I 18 619
Academiei costume populare româneşti] Popp, de
Române
1467 Biblioteca [Portretul lui I. C. Brătianu] Fotografie Szathmari, Carol F I 4921
Academiei Popp, de
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1468 Biblioteca [Portretul lui Ioan Argentoianu în costum de Fotografie Szathmari, Carol F I 4843
Academiei militar] Popp, de
Române
1469 Biblioteca [Portretul lui Ioan Konstandin (Constantin) Fotografie Szathmari, Carol F I 111 068
Academiei Petrescu] Popp, de
Române
1470 Biblioteca [Portretul lui Ioan V.socec] Fotografie Szathmari, Carol F I 5537
Academiei Popp, de
Române
1471 Biblioteca [Portretul lui Ioan Vlădoianu] Fotografie Szathmari, Carol F I 18 827
Academiei Popp, de
Române
1472 Biblioteca [Portretul lui Iorgu Florescu] Fotografie Szathmari, Carol F I 18 002
Academiei Popp, de
Române
1473 Biblioteca [Portretul lui Lascăr Bogdan] Fotografie Szathmari, Carol F I 4903
Academiei Popp, de
Române
1474 Biblioteca [Portretul lui Lazăr Kalenderu] Fotografie Szathmari, Carol F I 18 194
Academiei Popp, de
Române
1475 Biblioteca [Portretul lui Manole Manu] Fotografie Szathmari, Carol F I 111 014
Academiei Popp, de
Române
1476 Biblioteca [Portretul lui Mihail Kogălniceanu] Fotografie Szathmari, Carol F I 5272
Academiei Popp, de
Române
1477 Biblioteca [Portretul lui Mihail Kogălniceanu] Fotografie Szathmari, Carol F I 5274
Academiei Popp, de
Române
1478 Biblioteca [Portretul lui Mihail Mincu] Fotografie Szathmari, Carol F I 110 267
Academiei Popp, de
Române
1479 Biblioteca [Portretul lui Mircea şi Vintilă Rosetti] Fotografie Szathmari, Carol F I 18 615
Academiei Popp, de
Române
1480 Biblioteca [Portretul lui Nicolae Kretzulescu] Fotografie Szathmari, Carol F I 18 215
Academiei Popp, de
Române
1481 Biblioteca [Portretul lui Nicolae Kretzulescu] Fotografie Szathmari, Carol F I 5281
Academiei Popp, de
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1482 Biblioteca [Portretul lui Nicolae Manu copil] Fotografie Szathmari, Carol F I 18 355
Academiei Popp, de
Române
1483 Biblioteca [Portretul lui Panait Grigore Ghica] Fotografie Szathmari, Carol F I 18 076
Academiei Popp, de
Române
1484 Biblioteca [Portretul lui Radu Rosetti] Fotografie Szathmari, Carol F I 5500
Academiei Popp, de
Române
1485 Biblioteca [Portretul lui Rodolphe Rosetti] Fotografie Szathmari, Carol F I 110 487
Academiei Popp, de
Române
1486 Biblioteca [Portretul lui Vasile Alecsandri] Fotografie Szathmari, Carol F I 4838
Academiei Popp, de
Române
1487 Biblioteca [Portretul lui Vasile Pogor] Fotografie Szathmari, Carol F I 13 480
Academiei Popp, de
Române
1488 Biblioteca [Portretul lui Vasile Sturdza] Fotografie Szathmari, Carol F I 5573
Academiei Popp, de
Române
1489 Biblioteca [Portretul lui Warschawsky] Fotografie Szathmari, Carol F I 13 145
Academiei Popp, de
Române
1490 Biblioteca [Portretul lui Ştefan Golescu] Fotografie Szathmari, Carol F I 12 851
Academiei Popp, de
Române
1491 Biblioteca [Portretul lui Ştefan Ioanid] Fotografie Szathmari, Carol F I 109 893
Academiei Popp, de
Române
1492 Biblioteca [Portretul lui Ştefan Ioanid] Fotografie Szathmari, Carol F I 109 892
Academiei Popp, de
Române
1493 Biblioteca [Portretul mamei lui Sava Henţia] Fotografie Szathmari, Carol F I 18 146
Academiei Popp, de
Române
1494 Biblioteca [Portretul mamei pictorului Sava Henţia] Fotografie Szathmari, Carol F I 18 146
Academiei Popp, de
Române
1495 Biblioteca [Portretul Margioalei Gherghel] Fotografie Szathmari, Carol F I 109 697
Academiei Popp, de
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1496 Biblioteca [Portretul Mariei Filipescu] Fotografie Szathmari, Carol F I 17 986
Academiei Popp, de
Române
1497 Biblioteca [Portretul Mariei Filipescu] Fotografie Szathmari, Carol F I 17 985
Academiei Popp, de
Române
1498 Biblioteca [Portretul Mariei Ghica, născută Golescu] Fotografie Szathmari, Carol F I 5190
Academiei Popp, de
Române
1499 Biblioteca [Portretul Mărioarei, fiica lui Carol I] Fotografie Szathmari, Carol F I 224 430
Academiei Popp, de
Române
1500 Biblioteca [Portretul poetului Gheorghesion] Fotografie Szathmari, Carol F I 111 120
Academiei Popp, de
Române
1501 Biblioteca [Portretul primei soţii a lui Carol Popp de Fotografie Szathmari, Carol F I 158 102
Academiei Szathmari] Popp, de
Române
1502 Biblioteca [Portretul procurorului Deşliu şi al lui Dristorian Fotografie Szathmari, Carol F I 17 912
Academiei în timpul asasinatului lui Barbu Catargi] Popp, de
Române
1503 Biblioteca [Portretul Reginei Blenek] Fotografie Szathmari, Carol F I 110 040
Academiei Popp, de
Române
1504 Biblioteca [Portretul Reginei Elisabeta a României] Fotografie Szathmari, Carol F I 110 850
Academiei Popp, de
Române
1505 Biblioteca [Portretul Terezei Golescu] Fotografie Szathmari, Carol F I 18 102
Academiei Popp, de
Române
1506 Biblioteca [Portretul Tudoriţei Pătraşcu] Fotografie Szathmari, Carol F I 111 084
Academiei Popp, de
Române
1507 Biblioteca [Portretul unei doamne cu copilul] Fotografie Szathmari, Carol F I 110 609
Academiei Popp, de
Române
1508 Biblioteca [Portretul unui ofiţer român de infanterie] Fotografie Szathmari, Carol F I 5947
Academiei Popp, de
Române
1509 Biblioteca [Portretul împărătesei Eugenia a Franţei] Fotografie Szathmari, Carol F I 17 955
Academiei Popp, de
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1510 Biblioteca [Poştalion] Fotografie Szathmari, Carol F I 5936
Academiei Popp, de
Române
1511 Biblioteca [Regele FerdinandI băiat tânăr] Fotografie Szathmari, Carol F I 216 064
Academiei Popp, de
Române
1512 Biblioteca [Sacagiu de la sfârsitul sec. al XIX-lea] Fotografie Szathmari, Carol F I 5904
Academiei Popp, de
Române
1513 Biblioteca [ Scenă de gen cu trei personaje în costume Fotografie Szathmari, Carol F I 5923
Academiei populare] Popp, de
Române
1514 Biblioteca [statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul; Piaţa Fotografie Szathmari, Carol F I 5949
Academiei Universităţii, Bucureşti] Popp, de
Române
1515 Biblioteca [Strânsul fânului] Fotografie Szathmari, Carol F I 5934
Academiei Popp, de
Române
1516 Biblioteca [Surugiu arnăut din sec. al XIX-lea] Fotografie Szathmari, Carol F I 5901
Academiei Popp, de
Române
1517 Biblioteca [Taraf de lăutari posibil a lui Barbu Lăutaru] Fotografie Szathmari, Carol F I 5932
Academiei Popp, de
Române
1518 Biblioteca [Ursar] Fotografie Szathmari, Carol F I 5940
Academiei Popp, de
Române
1519 Biblioteca [Întoarcerea de la târg cu căruţa] Fotografie Szathmari, Carol F I 5943
Academiei Popp, de
Române
1520 Biblioteca [Ţigan din sec. al XIX-lea] Fotografie Szathmari, Carol F I 5916
Academiei Popp, de
Române
1521 Biblioteca [Ţigan spoitor din sec. al XIX-lea] Fotografie Szathmari, Carol F I 5914
Academiei Popp, de
Române
1522 Biblioteca [Ţigan spoitor, sec. al XIX-lea] Fotografie Szathmari, Carol F I 5914
Academiei Popp, de
Române
1523 Biblioteca [Ţigancă] Fotografie Szathmari, Carol F I 5928
Academiei Popp, de
Române
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1524 Biblioteca [Ţigancă cu ghiocei] Fotografie Szathmari, Carol F I 18 897
Academiei Popp, de
Române
1525 Biblioteca [Ţigani din sec. al XIX-lea] Fotografie Szathmari, Carol F I 5937
Academiei Popp, de
Române
1526 Biblioteca [Ţigani ursari din sec. al XIX-lea] Fotografie Szathmari, Carol F I 5939
Academiei Popp, de
Române
1527 Biblioteca Fotografii de Carol Szathmari din războiul Fotografie Ionescu, Adrian- II 778785
Academiei Crimeii în colecţii americane şi britanice Silvan
Române
1528 Biblioteca Szathmari and the Crimean War Fotografie Ionescu, Adrian- II 303103
Academiei Silvan
Române
1529 Biblioteca Uralkodók festője, fényképésze Fotografie Farkas, Zsuzsa II 804839
Academiei
Române
1530 Biblioteca Aufnahme! Fotografie Faber, Michael H. st. II 17449
Academiei
Române
1531 Biblioteca Tractatus Astronomici Carte veche I - 56
Naţională a
României
1532 Biblioteca Opera Theologica. Opus Medicum Carte veche I - 64
Naţională a
României
1533 Biblioteca Opera Carte veche I - 65
Naţională a
României
1534 Biblioteca Postillaesupers. Mattheum Carte veche I - 67
Naţională a
României
1535 Biblioteca De Doctrina Christiana Carte veche I - 69
Naţională a
României
1536 Biblioteca Sermones Pro Diebus Dominicis Carte veche I - 74
Naţională a
României
1537 Biblioteca Biblias. Novi Testamenti Carte veche I - 83
Naţională a
României
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1538 Biblioteca Compendium Der Gottlichen Lehre Carte veche I - 84
Naţională a
României
1539 Biblioteca Homiliae Carte veche I - 85
Naţională a
României
1540 Biblioteca Comm.super II. Et IV. Libros setentiarum Carte veche I - 93
Naţională a
României
1541 Biblioteca Miscellanea Carte veche I - 100
Naţională a
României
1542 Biblioteca Opera Theologica Carte veche I - 101
Naţională a
României
1543 Biblioteca Epistola Des, Hieronymo Vol Garizata Carte veche I 103
Naţională a
României
1544 Biblioteca Mohamet Propheta Vallasan Levo Egy Fo Carte veche I - 129
Naţională a Irastudo Doctor Nak Irasabol Torokrol Magyarra
României Forditott Konyy
1545 Biblioteca Approbatae Constituionis Regni Transsylvaniae Carte veche II - 11
Naţională a
României
1546 Biblioteca Opera Ascetica. Sermones Carte veche II - 34
Naţională a
României
1547 Biblioteca Expositio Psalmorum T. I Carte veche II - 38
Naţională a
României
1548 Biblioteca Expositio Psalmorum T. II Carte veche II – 39
Naţională a
României
1549 Biblioteca Tractatus Theologici Carte veche II – 44
Naţională a
României
1550 Biblioteca Sermones Carte veche II - 45
Naţională a
României
1551 Biblioteca Test. Cum Glossa Carte veche II – 47
Naţională a
României
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1552 Biblioteca Quaestiones In 4 Libros Sententiarum Carte veche II – 48
Naţională a
României
1553 Biblioteca Rationale Divinorum Officiorum Carte veche II – 52
Naţională a
României
1554 Biblioteca Tractatus Theologici Carte veche II – 79
Naţională a
României
1555 Biblioteca Tractatus Dess. Trinitate Et De Fide Catholica Carte veche II – 80
Naţională a
României
1556 Biblioteca Dermones De Tempore Carte veche II – 96
Naţională a
României
1557 Biblioteca Poemata Germanica Carte veche II - 104
Naţională a
României
1558 Biblioteca Tractatus Theologici II - 42
Naţională a
României
1559 Biblioteca Psalterium Glossarium II – 81
Naţională a
României
1560 Biblioteca Summa Dess. Trinitate Et De Fide Catholica II – 84
Naţională a
României
1561 Biblioteca Postilae. Tractatus Juris Ecclesiastici II – 85
Naţională a
României
1562 Biblioteca Sermones Pro Diebus Dominicis II – 88
Naţională a
României
1563 Biblioteca Commentum Prosarum II – 97
Naţională a
României
1564 Biblioteca Vocabularia II – 99
Naţională a
României
1565 Biblioteca Sermones Quadragesimales II - 103
Naţională a
României
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1566 Biblioteca Passionale sanctorum II – 105
Naţională a
României
1567 Biblioteca Stilus Expeditionum Ex Cancellaria Principum II – 146
Naţională a Transsylvaniae
României
1568 Biblioteca Tractatus Theologici II – 151
Naţională a
României
1569 Biblioteca Sermones Desanctis II – 153
Naţională a
României
1570 Biblioteca Excerpta Historica Ex Diodorosiculo III – 12
Naţională a
României
1571 Biblioteca Tractatus Theologici III – 37
Naţională a
României
1572 Biblioteca Sermones III – 38
Naţională a
României
1573 Biblioteca Philosophia Rationalis III - 60
Naţională a
României
1574 Biblioteca De Amore Et De Amoris Remedio III – 44
Naţională a
României
1575 Biblioteca Biblias.V. et N. Testamenti III – 80
Naţională a
României
1576 Biblioteca Supplementum Germanicum Materae III – 83
Naţională a
României
1577 Biblioteca Pathologiaseu Doctrina Destatu Moeboso III – 85
Naţională a Corporis Humani Et Physiologia. Vol.1
României
1578 Biblioteca Pathologiaseu Doctrina Destatu Moeboso III - 84
Naţională a Corporis Humani Et Physiologia. Vol.2
României
1579 Biblioteca Betrachtungen Auf Die Tage Des Yahres III – 86
Naţională a
României
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1580 Biblioteca Excerpta Turca III – 102
Naţională a
României
1581 Biblioteca Chronica Und Kurze Geschichte III – 97
Naţională a
României
1582 Biblioteca Meditationes sacrae III - 157
Naţională a
României
1583 Biblioteca Questionessuper XL IX - 52
Naţională a
României
1584 Biblioteca Sermones IX – 53
Naţională a
României
1585 Biblioteca Glossa in Psalterium IX – 55
Naţională a
României
1586 Biblioteca Laelius de Amicitia IX – 83
Naţională a
României
1587 Biblioteca Constitutiones Ascenticae IX – 215
Naţională a
României
1588 Biblioteca Albrechts Herzogen Zusachsen … IX – 245
Naţională a
României
1589 Biblioteca Homiliae IX – 54
Naţională a
României
1590 Biblioteca Religions Acta X – 132
Naţională a
României
1591 Biblioteca Summa Theologica IX – 56
Naţională a
României
1592 Biblioteca Dissertatio de Numero Librorum IX – 82
Naţională a
României
1593 Biblioteca Religions Acta X - 131
Naţională a
României
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1594 Biblioteca Einschoner Und Nutzlicher Tractat X – 98
Naţională a
României
1595 Biblioteca Religions – Acta X – 130
Naţională a
României
1596 Biblioteca Constitutiones Transsylvaniae X – 133
Naţională a
României
1597 Biblioteca Commentatio Historico-Politica De Comitiis X – 134
Naţională a Regni Hungariae
României
1598 Biblioteca Atlanticasive Manheim Vera Japheti X – 136
Naţională a Posterissedes Ac Patria
României
1599 Biblioteca Diarium Hungaricum X – 141
Naţională a
României
1600 Biblioteca Continuatio Litterarum Turcarum X – 142
Naţională a
României
1601 Biblioteca Etliche Techtstraktat Uber Das Erherzogtum X - 102
Naţională a Oesterreich
României
1602 Biblioteca Summario Del Tutto Il Patrimonio X - 144
Naţională a
României
1603 Biblioteca Diarium comissionis … X – 135
Naţională a
României
1604 Biblioteca Catalogus Bibl. Collaltinae I XI - 11
Naţională a
României
1605 Biblioteca Catalogus Bibl. Collaltinae II XI - 12
Naţională a
României
1606 Biblioteca Tractatus Medicus de variis doloribus XI - 29
Naţională a
României
1607 Biblioteca Regula legis voluntati diviniae accomodata XI - 23
Naţională a
României
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1608 Biblioteca Epistolae Antonii Verantii …… XI - 30
Naţională a
României
1609 Biblioteca Epistolae Variae Antonii Verantii XI - 31
Naţională a
României
1610 Biblioteca Epistolae Variae Antonii Verantii XI - 32
Naţională a
României
1611 Biblioteca Aus Furliche Beschreibung … XI - 37
Naţională a
României
1612 Biblioteca Einleitung in die praktischen XI - 28
Naţională a
României
1613 Biblioteca Diarium Diaetalae Anii 1764/ 65 XI - 41
Naţională a
României
1614 Biblioteca Acta Diaetalia Annorum 1764 Atque 1765 XI - 40
Naţională a
României
1615 Biblioteca De Rebus Gestis Gabrielis Bethlen XI - 38
Naţională a
României
1616 Biblioteca Religions – Acta XI - 48
Naţională a
României
1617 Biblioteca Reformation, Instruction XI - 60
Naţională a
României
1618 Biblioteca Ius Consuetudinarium R. Hungariae XI - 57
Naţională a
României
1619 Biblioteca Iuris Prudentia Hungarica – Transilvana XI - 61
Naţională a
României
1620 Biblioteca Istoria Del Conclave Onde Usci Pontefice Il XI - 56
Naţională a Card, Pietro Ottoboni
României
1621 Biblioteca Collectio Documentorum Historiam Hungariae XI - 52
Naţională a
României
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1622 Biblioteca Egy Nemes Magyar Urfinak Ay Isten Utjaban XI - 80
Naţională a Kalauzza
României
1623 Biblioteca Diarium Missioniss. J. Marosvasarhelyensis II XI - 68
Naţională a
României
1624 Biblioteca Acta Diaetae Regni Hungariae A.1741 XI - 42
Naţională a
României
1625 Biblioteca Breve Compendio Della Potesta E Creazione XI - 91
Naţională a Del Papa
României
1626 Biblioteca Die Regeln Des Deutschen Ordens XI - 58
Naţională a
României
1627 Biblioteca Concilium salisbugense Anni 1549 XI - 53
Naţională a
României
1628 Biblioteca Religions – Acta XI - 49
Naţională a
României
1629 Biblioteca Objectasubdatarii Romani XI - 78
Naţională a
României
1630 Biblioteca Legendas. Margaritae XI - 79
Naţională a
României
1631 Biblioteca Acta Diaetalia Regni Hungariae Anni 1741 XI - 86
Naţională a
României
1632 Biblioteca Extractus Processum Tabulae Regiae R. XI - 92
Naţională a Hungariae
României
1633 Biblioteca Landt-Tafel Des Erzherzogtums Osterreich XI - 93
Naţională a Unter Der Enns
României
1634 Biblioteca Diarium Missioniss.J. Marosvasarhelyensis III XI - 99
Naţională a
României
1635 Biblioteca Religions – Acta XI - 47
Naţională a
României
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1636 Biblioteca Privilegia Lusatiae XI - 55
Naţională a
României
1637 Biblioteca Von Der Furstl Grafschaft Tyrol XI - 82
Naţională a
României
1638 Biblioteca Formulae Expeditionum Juridicarum XI - 85
Naţională a
României
1639 Biblioteca Historia Domus Residentiae Udvarheli Nensis XI - 96
Naţională a
României
1640 Biblioteca Meditationes In Puncta Digestae XI - 97
Naţională a
României
1641 Biblioteca Diarium Missioniss. J. Marosvasarhelyensis XI - 100
Naţională a
României
1642 Biblioteca Historia Delsacro Concilio Di Trento XI - 108
Naţională a
României
1643 Biblioteca Selbstlehrende Algebra I XI - 119
Naţională a
României
1644 Biblioteca Neue Historische Geographische XI - 106
Naţională a
României
1645 Biblioteca Erdelyorszagnak historiaya 1661-1711-I.G. X - 19
Naţională a
României
1646 Biblioteca Haromsyekensepsiszekben Ay Ilyefalvi R-C- X - 77
Naţională a Residentianak Ordinis
României
1647 Biblioteca Transylvania Celebris XI - 107
Naţională a
României
1648 Biblioteca Decisiones Curiae Regiae R-Hungariae Ab. a. X – 21
Naţională a 1753
României
1649 Biblioteca Acta Publicae Diatae R. Hungariae a. 1764 X – 22
Naţională a Posonii Celebratae
României
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1650 Biblioteca Selbstelehrende Algebra III XI - 120
Naţională a
României
1651 Biblioteca Selbstelehrende Algebra II XI - 121
Naţională a
României
1652 Biblioteca Articuli Diaetales Transsylvaniae Ab. a. 1543- X – 20
Naţională a 1689 I-II
României
1653 Biblioteca Res Transsylvaniae Ab. a. 1685-1689 XI - 181
Naţională a
României
1654 Biblioteca Memoriale Destatu Transsilvaniae X – 16
Naţională a
României
1655 Biblioteca Deliberatiosuper Hymnum Trium Puerorum XI - 180
Naţională a
României
1656 Biblioteca Elaboratum De Regulatione Et Dotatione XI - 179
Naţională a Parochum
României
1657 Biblioteca Historiae Transsylvaniae X - 80
Naţională a
României
1658 Biblioteca Articuli R. Transsylvaniae A. 1619-29 X - 24
Naţională a
României
1659 Biblioteca Vera Historiae Transsylvaniae XI - 184
Naţională a
României
1660 Biblioteca Statuta Inclyti Comitatus Bihar XI - 196
Naţională a
României
1661 Biblioteca Psalterium Hungaricum XI - 199
Naţională a
României
1662 Biblioteca Acta Diaetalia Regni Hungariae A. 1751 X - 81
Naţională a T. I-II
României
1663 Biblioteca INSTRUCTIONES PASTORALES II – 15
Naţională a
României
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1664 Biblioteca SERIES WAJVODARUM II – 13
Naţională a
României
1665 Biblioteca CONSTITUTIO CRIMINALIS I – 15
Naţională a
României
1666 Biblioteca MISCELLANEA I – 16
Naţională a
României
1667 Biblioteca SYNOPSIS RERUM … I – 14
Naţională a
României
1668 Biblioteca QUESTIONESSUPER … I – 37
Naţională a
României
1669 Biblioteca KERESTYENI ENEKEK XII – 50
Naţională a
României
1670 Biblioteca EVANGELIARUM CUM GLOSSA II – 2
Naţională a
României
1671 Biblioteca DECRETALIUM LIBRI … I-6
Naţională a
României
1672 Biblioteca LEGATIO TRANSSYLVANA I – 17
Naţională a
României
1673 Biblioteca LECTIONALE DESANCTIS I – 19
Naţională a
României
1674 Biblioteca TRACTATUS VARII I – 86
Naţională a
României
1675 Biblioteca SUMMA THEOLOG II - 33
Naţională a
României
1676 Biblioteca PONTIFICALE II – 21
Naţională a
României
1677 Biblioteca PROTOCOLLUMSTRIGONIENSIS I – 39
Naţională a
României
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1678 Biblioteca OPERA HISTORICA II – 123
Naţională a
României
1679 Biblioteca LECTIONALE II – 108
Naţională a
României
1680 Biblioteca STILUS EXPEDITIONUM … I – 131
Naţională a
României
1681 Biblioteca ANDREA VENDRAMIN I - 28
Naţională a
României
1682 Biblioteca BELISARIUS I - 132
Naţională a
României
1683 Biblioteca LETTRESUR LA MORALE … II – 139
Naţională a
României
1684 Biblioteca SCHONE UND MERRLICHE … I - 32
Naţională a
României
1685 Biblioteca LECTIONALE II – 128
Naţională a
României
1686 Biblioteca SUPER PSALTERIUM I - 31
Naţională a
României
1687 Biblioteca PETRUS LOMBARDUS … I - 95
Naţională a
României
1688 Biblioteca EPISTOLE FAMILIARIS I - 46
Naţională a
României
1689 Biblioteca TRACTATUS THEOLOGICO II – 124
Naţională a
României
1690 Biblioteca ERKLARUNG DES EVANGELIUM II – 100
Naţională a
României
1691 Biblioteca CONSTITUTIONES II – 112
Naţională a
României
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1692 Biblioteca ECOLE DES MARS II – 138
Naţională a
României
1693 Biblioteca HORAE DIURNE III – 87
Naţională a
României
1694 Biblioteca INSTITUTIO BIBLIOTHECARIA II – 19
Naţională a
României
1695 Biblioteca PRELECTIONES THEOLOGIAE II – 107
Naţională a
României
1696 Biblioteca MODUS CONFICIENDI I – 126
Naţională a
României
1697 Biblioteca EXCERPTA EXSS… II – 16
Naţională a
României
1698 Biblioteca OP. THOLOGICA ET … I – 36
Naţională a
României
1699 Biblioteca SUMMA CATHOLICAE I - 21
Naţională a
României
1700 Biblioteca COMPENDIUM INSTITUTIONUM … I - 149
Naţională a
României
1701 Biblioteca STATUTA CONSTITUTIONES I - 138
Naţională a
României
1702 Biblioteca Sermones SACRI I - 150
Naţională a
României
1703 Biblioteca EVANGELIUMS. LUCAE I – 161
Naţională a
României
1704 Biblioteca MISSSALE AD USUM … I – 24
Naţională a
României
1705 Biblioteca CODEX AUREUS II - 1
Naţională a
României
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1706 Biblioteca NOVI TESTAMENTI III - 121
Naţională a
României
1707 Biblioteca PSALTERIUM DAVIDICUM III - 34
Naţională a
României
1708 Biblioteca RELATIO ROMANAE I - 133
Naţională a
României
1709 Biblioteca TRACTATUS DE LITERIS I - 139
Naţională a
României
1710 Biblioteca EXCERPTA GERM … I - 153
Naţională a
României
1711 Biblioteca DE BELLO JUGUSRTHINO III - 79
Naţională a
României
1712 Biblioteca BATTHYANY MISCELLANEA I - 121
Naţională a
României
1713 Biblioteca RELATIO ROMANAE CURIAE I - 124
Naţională a
României
1714 Biblioteca HISTORIA VISITATIONIS I - 125
Naţională a
României
1715 Biblioteca HISTORIA DELSACRO I - 135
Naţională a
României
1716 Biblioteca MISSALE AD USUM I - 25
Naţională a
României
1717 Biblioteca MISSALE COLONIENSE I - 26
Naţională a
României
1718 Biblioteca HOMILIAESUPER … I - 30
Naţională a
României
1719 Biblioteca RESOLUTIONES REGIAE I - 88
Naţională a
României
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1720 Biblioteca MISSALE IN USUM II - 3
Naţională a
României
1721 Biblioteca CRONICA DEL REY II - 91
Naţională a
României
1722 Biblioteca HISTORIA RERUM I - 82
Naţională a
României
1723 Biblioteca CODEX HYMNARIUS I - 40
Naţională a
României
1724 Biblioteca DE VIRTUTIBUS MORALIBUS II - 106
Naţională a
României
1725 Biblioteca OPERASUBSIDIARIA II - 89
Naţională a
României
1726 Biblioteca CODEX IUSTINIANUS II - 4
Naţională a
României
1727 Biblioteca KLEIN GRUNDTLICH II - 122
Naţională a
României
1728 Biblioteca EXPOSITIO IN EV JOHANNIS I - 59
Naţională a
României
1729 Biblioteca OPERA THEOLOGICA I –57
Naţională a
României
1730 Biblioteca MISSALE AD USUM I - 50
Naţională a
României
1731 Biblioteca OPERA THEOLOGICA I - 92
Naţională a
României
1732 Biblioteca OPUS THEOLOGICUM I - 75
Naţională a
României
1733 Biblioteca PROTOCOLL IN WELCHEM II - 94
Naţională a
României
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1734 Biblioteca MISSALE IN USUM ECCL… II - 134
Naţională a
României
1735 Biblioteca COMMENTARIUS IN EPISTOLAS I - 52
Naţională a
României
1736 Biblioteca GUILELMUS RED OPERA I - 70
Naţională a
României
1737 Biblioteca BREVIARIUM I - 42
Naţională a
României
1738 Biblioteca BIBLIA CONTINENS II - 68
Naţională a
României
1739 Biblioteca LECTURASUPER TERTIO II - 7
Naţională a
României
1740 Biblioteca BULLA DE ELECTIONE II - 131
Naţională a
României
1741 Biblioteca SATYRAE CUM GLOSSA III - 25
Naţională a
României
1742 Biblioteca OPERA LITERARIA III - 24
Naţională a
României
1743 Biblioteca CONVIVIASANCTORUM III - 33
Naţională a
României
1744 Biblioteca Sermones I - 91
Naţională a
României
1745 Biblioteca TRACTATUS TEOLOGICI I - 98
Naţională a
României
1746 Biblioteca BREVIARIUM IN USUM II - 102
Naţională a
României
1747 Biblioteca BREVIARIUM I - 111
Naţională a
României
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1748 Biblioteca CONTIONALE III - 89
Naţională a
României
1749 Biblioteca HISTORIA V. TESTAMENTI II - 130
Naţională a
României
1750 Biblioteca LEGENDASANCTORUM III - 31
Naţională a
României
1751 Biblioteca PRIVILEGIA O. FR. I - 55
Naţională a
României
1752 Biblioteca MISSALE CUM OBITUARIO II - 109
Naţională a
României
1753 Biblioteca LIBER DECRETALIUM II - 111
Naţională a
României
1754 Biblioteca BREVIARIUM III - 48
Naţională a
României
1755 Biblioteca BREVIARIUM III - 75
Naţională a
României
1756 Biblioteca EPIsTOLAE III - 35
Naţională a
României
1757 Biblioteca Sermones PRO DIEBUS II - 116
Naţională a
României
1758 Biblioteca Sermones III - 106
Naţională a
României
1759 Biblioteca PSALTERIUM CUM … III - 127
Naţională a
României
1760 Biblioteca BIBLIAS. VETERIS ET … III - 114
Naţională a
României
1761 Biblioteca COMPENDIUM III - 69
Naţională a
României
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1762 Biblioteca BREVIARIUM III - 103
Naţională a
României
1763 Biblioteca PSALTERIUM CUM CALENDARIO III - 92
Naţională a
României
1764 Biblioteca BREVIARIUM III - 105
Naţională a
României
1765 Biblioteca SUMMA DE POENITENTIA I - 41
Naţională a
României
1766 Biblioteca CORPUS YURIS CANONICI I - 62
Naţională a
României
1767 Biblioteca GRADUALE LATINO BOHEMICUM I- 7
Naţională a
României
1768 Biblioteca TRACTATUS THEOLOGICI I - 53
Naţională a
României
1769 Biblioteca HORTULUS REGINAE II - 41
Naţională a
României
1770 Biblioteca BREVIARIUM II - 149
Naţională a
României
1771 Biblioteca APOLOGETICUS III - 26
Naţională a
României
1772 Biblioteca ALEXANDREIS III - 23
Naţională a
României
1773 Biblioteca MATRICULA PLEBANIA II - 135
Naţională a
României
1774 Biblioteca LIBER DIURNALIS I - 61
Naţională a
României
1775 Biblioteca SUMMA CATH. FIDEI I - 58
Naţională a
României
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1776 Biblioteca BREVIARIUM AD USUM III - 94
Naţională a
României
1777 Biblioteca TRACTATUS THEOLOGICI III - 108
Naţională a
României
1778 Biblioteca MISCELLANEA II -75
Naţională a
României
1779 Biblioteca PRIVILEGIUM 1724 IX154
Naţională a
României
1780 Biblioteca MANIULUS FLORUM III - 32
Naţională a
României
1781 Biblioteca TRACTATUS THEOLOGICI III - 181
Naţională a
României
1782 Biblioteca COMPENDIUM THEOLOGICI III - 110
Naţională a
României
1783 Biblioteca EXCERPTA VARIA III - 176
Naţională a
României
1784 Biblioteca LA MISTICA TEOLOGICA III - 45
Naţională a
României
1785 Biblioteca OPERA LITERARIA III - 68
Naţională a
României
1786 Biblioteca LIBELLUS ELEGANTIARIUM III - 101
Naţională a
României
1787 Biblioteca CHIROMANTIA GERM … III - 98
Naţională a
României
1788 Biblioteca SPECCHIO DE LA CROCE III - 99
Naţională a
României
1789 Biblioteca HORAE DIURNAE III - 76
Naţională a
României
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1790 Biblioteca EXERCITIUM ZU FUESS XI - 59
Naţională a
României
1791 Biblioteca SERMONES DESANCTIS III - 29
Naţională a
României
1792 Biblioteca Sermones III - 30
Naţională a
României
1793 Biblioteca BIBLIA CONTINENS LIBROS III - 46
Naţională a
României
1794 Biblioteca OFFICIUM B MARIAE III - 123
Naţională a
României
1795 Biblioteca PRIVILEGIA I - 104
Naţională a
României
1796 Biblioteca SUMMA DECRETALIUM II - 133
Naţională a
României
1797 Biblioteca Sermones III - 41
Naţională a
României
1798 Biblioteca BREVIARIUM III - 116
Naţională a
României
1799 Biblioteca Sermones III - 129
Naţională a
României
1800 Biblioteca REGULAE PERFECTIONIS III - 112
Naţională a
României
1801 Biblioteca PRIVILEGIA CISTERCIENSIS III - 39
Naţională a
României
1802 Biblioteca SERMONES DE TEMPOSE II - 29
Naţională a
României
1803 Biblioteca ANTIPHONALE III - 120
Naţională a
României
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1804 Biblioteca ANTIPHONALE III - 81
Naţională a
României
1805 Biblioteca OPERA THEOLOGICA I - 109
Naţională a
României
1806 Biblioteca THESAURUS DESANCTIS I - 48
Naţională a
României
1807 Biblioteca OPERA HOMILETICA I - 114
Naţională a
României
1808 Biblioteca COMM. IN QUARTUM III - 77
Naţională a
României
1809 Biblioteca LIBER DERIVATIONUM II - 25
Naţională a
României
1810 Biblioteca MISCELLANEA III - 42
Naţională a
României
1811 Biblioteca TRACTATUS THEOLOGICI II - 30
Naţională a
României
1812 Biblioteca HORAE DIURNAE GERMANICAE III - 28
Naţională a
României
1813 Biblioteca Sermones III - 95
Naţională a
României
1814 Biblioteca SERMONES DE TEMPORE III - 64
Naţională a
României
1815 Biblioteca Sermones II - 26
Naţională a
României
1816 Biblioteca SERMONES DESANCTIS I - 79
Naţională a
României
1817 Biblioteca TRACTATUS THEOLOGICUS MORALIS III - 65
Naţională a
României
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1818 Biblioteca TRACTATUS THEOLOGICI I - 160
Naţională a
României
1819 Biblioteca LIBER RECEPTORUM I - 130
Naţională a
României
1820 Biblioteca Sermones II - 87
Naţională a
României
1821 Biblioteca YAHD III - 70
Naţională a
României
1822 Biblioteca ARS MINOR I - 140
Naţională a
României
1823 Biblioteca TRACTATUS THEOLOGICI I - 146
Naţională a
României
1824 Biblioteca OPERA THEOLOGICA II - 136
Naţională a
României
1825 Biblioteca BIBLIAS. VET. TESTAMENTI I - 27
Naţională a
României
1826 Biblioteca TRACTATUS THEOLOGICI II - 64
Naţională a
României
1827 Biblioteca DESTATU ECLESIAE II - 55
Naţională a
României
1828 Biblioteca BREVIARUM II - 46
Naţională a
României
1829 Biblioteca COMM. IN EPISTOLAS I - 80
Naţională a
României
1830 Biblioteca TEXTUS SENTENTIARUM I - 71
Naţională a
României
1831 Biblioteca TRACTATUS THEOLOG. I - 148
Naţională a
României
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1832 Biblioteca SERMONE I - 72
Naţională a
României
1833 Biblioteca TRACTATUS YURIDICI II - 43
Naţională a
României
1834 Biblioteca MORALIA GERMANICA I - 54
Naţională a
României
1835 Biblioteca TRACTATUS THEOLOGICI II - 60
Naţională a
României
1836 Biblioteca TRACTATUSSS TRINITATE II - 61
Naţională a
României
1837 Biblioteca BIBLIAS. NOVI TESTAMENTI I - 22
Naţională a
României
1838 Biblioteca SUMMA DE POENITENTIA I - 34
Naţională a
României
1839 Biblioteca HOMMILIARIUM II - 57
Naţională a
României
1840 Biblioteca OPERA THEOLOGICA II -63
Naţională a
României
1841 Biblioteca OPERA JURIDICA I - 60
Naţională a
României
1842 Biblioteca SERMONES DE TEMPORE II -58
Naţională a
României
1843 Biblioteca TRACTATUS THEOLOGICI II -59
Naţională a
României
1844 Biblioteca EPISTOLAES. PAULI II -53
Naţională a
României
1845 Biblioteca OPERA THEOLOGICA II -50
Naţională a
României
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1846 Biblioteca SERMONES PRO FESTIS DIEBUS I - 51
Naţională a
României
1847 Biblioteca EVANGELIUM –EX QUATTUOR UNUM II - 51
Naţională a
României
1848 Biblioteca Sermones II - 27
Naţională a
României
1849 Biblioteca OPERA THEOLOGICA II - 73
Naţională a
României
1850 Biblioteca VISIONESS ELISABETH I - 29
Naţională a
României
1851 Biblioteca TRACTATUS MEDICI II - 71
Naţională a
României
1852 Biblioteca SATYRAE I - 45
Naţională a
României
1853 Biblioteca Opera Theologica I - 33
Naţională a
României
1854 Biblioteca Opera Theologica II - 66
Naţională a
României
1855 Biblioteca Biblias. Veteris Testamenti II - 74
Naţională a
României
1856 Biblioteca Breviarum Ad Usum Eccd Hungariae I - 110
Naţională a
României
1857 Biblioteca Glossa In Epistolass. Pauli II - 72
Naţională a
României
1858 Biblioteca Legenda sanctorum I - 76
Naţională a
României
1859 Biblioteca Sermones Pro Diebus II - 76
Naţională a
României
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1860 Biblioteca Sermones II - 67
Naţională a
României
1861 Biblioteca Liber Derivationum I - 81
Naţională a
României
1862 Biblioteca Opus Juris I - 73
Naţională a
României
1863 Biblioteca Tractatus Theologici II - 65
Naţională a
României
1864 Biblioteca Sermones De Tempore Et Desanctis II - 70
Naţională a
României
1865 Biblioteca Sermones II - 62
Naţională a
României
1866 Biblioteca Comm In Evangeliums. Lucae I - 63
Naţională a
României
1867 Biblioteca Tractatus Theologici I - 102
Naţională a
României
1868 Biblioteca Biblias. Veteris Et Novi Testamenti I - 20
Naţională a
României
1869 Biblioteca Tractatus Desacramentis Et De Praeceptis II - 56
Naţională a Decalogi
României
1870 Biblioteca Opera Theologica II - 82
Naţională a
României
1871 Biblioteca Tractatus Theologici II - 83
Naţională a
României
1872 Biblioteca Tractatus Theologici II - 28
Naţională a
României
1873 Biblioteca Postilae II - 78
Naţională a
României
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1874 Biblioteca Formularium I - 152
Naţională a
României
1875 Biblioteca Bessarion-Adversus Calumniatorem Platonis VIII - 41
Naţională a
României
1876 Biblioteca Apuleius – Opera VIII - 46
Naţională a
României
1877 Biblioteca Thomas D’Aquino –Summa Theologica VI - 13
Naţională a
României
1878 Biblioteca Livius Titus – Historiae Romanae Decades VI - 17
Naţională a
României
1879 Biblioteca Chronica Hungarorum Thuroczy, IV - 63
Naţională a Johannes.
României
1880 Biblioteca Eigrammata VI - 111
Naţională a
României
1881 Biblioteca Biblia VI - 49
Naţională a
României
1882 Biblioteca Aristotel – Opera Graece IV - 8a
Naţională a
României
1883 Biblioteca Aristotel – Opera Graece IV - 8b
Naţională a
României
1884 Biblioteca Aristotel – Opera Graece IV - 8c
Naţională a
României
1885 Biblioteca Aristotel – Opera Graece IV - 8d
Naţională a
României
1886 Biblioteca Aristotel – Opera Graece IV - 8dbis
Naţională a
României
1887 Biblioteca Aristotel – Opera Graece IV - 8e
Naţională a
României
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1888 Biblioteca Vitae Caesarum VI - 60
Naţională a
României
1889 Biblioteca De Civitate Dei V - 57
Naţională a
României
1890 Biblioteca Der Sachen inn Siebenburgen Carte Fronius, Matthias Druck George Kronstadt 1583 CR XVI I 1 193979
Naţională a românească Greus
României veche sec. XVI
1891 Biblioteca Explicationes locorum Veteris et Novi Carte Enyedi, György [typ. Heltai] [Claudipoli] 1598 CR XVI II 1 13791/82
Naţională a Testamenti, ex vibus trinitatis dogma stabiliri românească
României solet veche sec. XVI
1892 Biblioteca Liturgier slavonesc Carte Macarie, Tipografia Târgovişte 1508 CR XVI II 2 567560
Naţională a românească Ieromonah Manastirii Dealu
României veche sec. XVI
1893 Biblioteca Apostol', napec. Carte Liubavici, Târgovişte 1547 CR XVI II 3 640634
Naţională a românească Dimitrie;
României veche sec. XVI Oprea; Petre
1894 Biblioteca Molitvenic slavonesc Carte [Moisi] Târgovişte 1545 CR XVI II 4 14554
Naţională a românească
României veche sec. XVI
1895 Biblioteca Sbornik (Mineja izbrannaja) Carte Coresi Sas-Sebes 1580 CR XVI IV 1 164580
Naţională a românească
României veche sec. XVI
1896 Biblioteca Evangheliar Slavonesc Carte Coresi, diacon; [Sas-Sebes] 1579 CR XVI IV 2 642795
Naţională a românească Manaila,
României veche sec. XVI tipograf
1897 Biblioteca Triod slavonesc Carte Coresi, [Sas-Sebes] 1578 CR XVI IV 3 763512
Naţională a românească diaconul
României veche sec. XVI
1898 Biblioteca Evanghelie Carte Coresi, Braşov 1581 CR XVI V 1 178010
Naţională a românească diaconul
României veche sec. XVI
1899 Biblioteca Orator Extemporaneus Carte Beckerus, Abrahamum Varadini 1656 CR XVII I 1 681044
Naţională a românească Georgius Szenciensem
României veche sec. XVI
1900 Biblioteca Compedium locorum theologicorum ex Carte Hutterus, Typis et Coronae 1696 CR XVII I 2 49596
Naţională a Scripturis sacris et Libro Concordiae românească Leonhartus. Impensis
României veche sec. XVI Lucaeseulers
M. D.
1901 Biblioteca Moses explicatus. Carte Szatmárnémeti, Ex Officina Claudiopoli 1696 CR XVII I 3 17671/83
Naţională a românească Sámuel Nicolai Kis
României veche sec. XVI de M. Tótfalu
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1902 Biblioteca Egheiridion kata Ioannou tou Carte Dositei, Patriarhul Padure, Iaşi 1694 CR XVII I 4 9867/87
Naţională a Kariophilli românească Ierusalimului Dimitrie
României veche sec. XVI
1903 Biblioteca Decretum latino-hungaricum, sive Tripartitum Carte Verboczy, István Ex Officina Claudiopoli 1697 CR XVII I 5 28001/81_1-
Naţională a Opus Juris românească Nicolai K. de M. (Cluj) 2
României veche sec. XVI Tótfalu
1904 Biblioteca Akolouthiai tes hosias metros hemon Carte Antim Bucureşti 1692 CR XVII I 6 298250
Naţională a Paraskeves Tes Neas. Kai tou Hosiou Patros românească Ivireanul
României hemon Gregoriou tou Dekapolitou veche sec. XVI
1905 Biblioteca Floarea darurilor. Carte Antim Snagov 1700 CR XVII I 7 302402
Naţională a românească Ivireanul
României veche sec. XVI
1906 Biblioteca Medula Piscae Carte Wendelin, Typis Albae Juliae 1646 CR XVII I 8 282547
Naţională a românească Marcus Friedrich Principis
României veche sec. XVI
1907 Biblioteca Der Sachsen Siebenbürgen Statuta oder Carte Druck und 1684 CR XVII I 9 178714
Naţională a eigen Land-Recht... românească verlags
României veche sec. XVI Stephanus
Jüngling
1908 Biblioteca Martyrok Coronaja, Melly Az Evangeliomi Carte Kolosvaratt 1675 CR XVII I 11 292539
Naţională a igaz vallasban Alhatatossaknak... românească
României veche sec. XVI
1909 Biblioteca Rerum Transylvanicarum Carte Bethlen, János [Amsterdam] 1664 CR XVII I 13 251296
Naţională a românească
României veche sec. XVI
1910 Biblioteca Siebenbürgischer Würg-Engel oder Carte In Verlegung Hermanstadt 1670 CR XVII II 9 497490
Naţională a Chronicalischer Anhang des 15 seculi ... românească Andreae (Sibiu)
României veche sec. XVI Fleischers,
gedruckt bey
Stephano
Jüngling
1911 Biblioteca Pravilă Carte Meletie Govora 1640 CR XVII II 10 293205
Naţională a românească Macedoneanul
României veche sec. XVI
1912 Biblioteca Euhologion sirecu M[o]litvenik… Carte Timotheemu Dlugomu Polju 1635 CR XVII II 11 298258
Naţională a românească Aleksandrovice [Campulung]
României veche sec. XVI m Verbickim
1913 Biblioteca Sapte taine a besearecii. Carte Varlaam, Tipografia 1644 CR XVII II 12 302525
Naţională a românească mitropolit al Domneasca
României veche sec. XVI Moldovei
1914 Biblioteca Mystirio sau Sacrament sau Taine Carte Târgovişte 1651 CR XVII II 13 551597
Naţională a românească
României veche sec. XVI
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1915 Biblioteca Psaltire Carte Meletie Govora 1637 CR XVII II 14 293204
Naţională a românească Macedoneanul
României veche sec. XVI
1916 Biblioteca Psaltire Carte Alba Iulia 1651 CR XVII II 15 293208
Naţională a românească
României veche sec. XVI
1917 Biblioteca Precestnyi Akatist' i Moleben' Pres[vja]tei Carte Tipografia 1673 CR XVII II 16 293214
Naţională a B[ogorodi]ci Kanon' Voskr[e]sen' i procija ... românească Manastirii
României veche sec. XVI Unievului
1918 Biblioteca Psaltirea in versuri Carte Uniev 1673 CR XVII II 17 293619
Naţională a românească
României veche sec. XVI
1919 Biblioteca Vasileiou Makedonos autokratoros Rhomaion Carte Antim [Tipografia 1691 CR XVII II 18 293225
Naţională a Kephalaia Parainetika ... românească Ivireanul, Domneasca]
României veche sec. XVI ieromonah
1920 Biblioteca Liturghie Carte Chiriac, In scaunul 1680 CR XVII II 19 293216
Naţională a românească tipograf Mitropoliei
României veche sec. XVI Bucurestilor.
1921 Biblioteca Liturghie si Rugaciuni Carte Niculai, Iasi, in casa 1683 CR XVII II 20 293218
Naţională a românească tipograful. Sfintei
României veche sec. XVI Mitropolii.
1922 Biblioteca Psaltire de-nteles Carte Mitrofan, Iasi, in 1680 CR XVII II 21 293215
Naţională a românească ieromonah la tiparnita Sfintei
României veche sec. XVI Manastirea Mitropolii
Bisericani
1923 Biblioteca Parimiile de preste an Carte Dosoftei, Iasi, in 1863 CR XVII II 22 177869
Naţională a românească mitropolitul tiparnita daruita
României veche sec. XVI de Ioachim
Patriarhul
Moscului

1924 Biblioteca Sicriiulu de aur. Carte Sas-Sebes 1683 CR XVII II 23 551594


Naţională a românească
României veche sec. XVI
1925 Biblioteca Invatatura sfanta adeca Sfintei si Dumnezestii Carte Ieromonah Tipografia 1697 CR XVII II 24 824515
Naţională a Liturghii. românească Iosif Gorodeckii Domneasca
României veche sec. XVI Tipograf

1926 Biblioteca Carte sau lumina Carte Antim Snagov, 1699 CR XVII II 25 293622
Naţională a românească Ivireanul, Tipografia
României veche sec. XVI ieromonah Domneasca
1927 Biblioteca Molitvenic Carte Chiriac, In Mitropolia 1689 CR XVII II 26 293220
Naţională a românească tipograful. Belgradului
României veche sec. XVI
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1928 Biblioteca Molitvenic Carte Mitrofan, Buzău 1699 CR XVII II 27 293229
Naţională a românească episcop de
României veche sec. XVI Buzau
1929 Biblioteca Meni oktovrio z ton agion martyron Sergiou kai Carte Iasi 1685 CR XVII II 28 293219
Naţională a Vachou românească
României veche sec. XVI
1930 Biblioteca Egheiridion kata tou schismatos ton Papiston. Carte Maxim Tipografia Bucuresti 1690 CR XVII II 29 293223
Naţională a românească Peloponesianul Domneasca
României veche sec. XVI
1931 Biblioteca Pravoslavnica Marturisire Carte Tipografia Buzău 1691 CR XVII II 30 9873/82
Naţională a românească Sfintei Episcopii
României veche sec. XVI
1932 Biblioteca Psaltire Carte Antim Bucuresti, in 1694 CR XVII II 31 293226
Naţională a românească Ivireanul Tipografia
României veche sec. XVI Domneasca
1933 Biblioteca Molitvenic de'ntales Carte Iaşi 1681 CR XVII II 32 293217
Naţională a românească
României veche sec. XVI
1934 Biblioteca Idvesség kapuja Carte Nógrádi, Kolozsvár 1672 CR XVII II 33 499741
Naţională a românească Mátyás
României veche sec. XVI
1935 Biblioteca Margaritare, adeca Cuvinte de multe fealiuri, a Carte Johannes Mitrofan, Bucuresti 1691 CR XVII III 1 293495
Naţională a celui întru Sfinti Parintelui nostru Ioan românească Chrysostomus episcop de
României Arhiepiscopul Tarigradului a lui Zlagoustu. veche sec. XVI Buzau
1936 Biblioteca Viata si petrecerea sfintilor Vol 1-4 Carte Iasi 1682-1686 CR XVII III 2 96755
Naţională a românească
României veche sec. XVI
1937 Biblioteca Compilatae Constitutiones Regni Transylvaniae Carte apud Michaelem Claudiopoli 1669 CR XVII IV 1 49290/56
Naţională a et Partium Hungariae Eidem Annexarum. românească Szentyel Veres- (Cluj)
României veche sec. XVI Egyhazi
1938 Biblioteca Approbatae Constitutiones Regni Transylvaniae Carte apud Varadini 1653 CR XVII IV 2 641433;
Naţională a et Partium Hungariae Eidem Annexarum. românească Abrahamum (Oradea) 516442 - f.
României veche sec. XVI Kertesz de titlu
Szenciensem fata/verso
1939 Biblioteca Prodromus religionis triumphantis in quo Carte Alsted, Johannes- typis Celsissimi Albae-Iuliae 1653 CR XVII IV 3 49831
Naţională a methodice repetuntur, et breviter ... românească Henricus Principis
României veche sec. XVI Transylvaniae

1940 Biblioteca Carte romaneasca de invatatura Carte Tipografia Iasi 1646 CR XVII IV 4 279047
Naţională a românească Domneasca
României veche sec. XVI
1941 Biblioteca Minei. Decembrie Carte Buzău 1698 CR XVII IV 5 178113 -
Naţională a românească decembrie
României veche sec. XVI
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1942 Biblioteca Minei Carte Buzău 1698 CR XVII IV 5 178114 -
Naţională a românească ianuarie ian ianuarie
României veche sec. XVI
1943 Biblioteca Minei Carte Buzău 1698 CR XVII IV 5 178115 -
Naţională a românească februarie feb februarie
României veche sec. XVI
1944 Biblioteca Minei Carte Buzău 1698 CR XVII IV 5 178105 -
Naţională a românească martie mar martie
României veche sec. XVI
1945 Biblioteca Minei Carte Buzău 1698 CR XVII IV 5 783227 -
Naţională a românească aprilie apr aprilie
României veche sec. XVI
1946 Biblioteca Minei Carte Buzău 1698 mai CR XVII IV 5 178107 -
Naţională a românească mai mai/iunie
României veche sec. XVI
1947 Biblioteca Minei Carte Buzău 1698 iulie CR XVII IV 5 iul 298248 -
Naţională a românească iulie
României veche sec. XVI
1948 Biblioteca Minei Carte Buzău 1698 CR XVII IV 5 178111 -
Naţională a românească septembrie sep septembrie
României veche sec. XVI
1949 Biblioteca Minei Carte Buzău 1698 CR XVII IV 5 181158 -
Naţională a românească octombrie oct octombrie
României veche sec. XVI
1950 Biblioteca Divanul. Carte Cantemir Dimitrie Iaşi 1698 CR XVII IV 6 293718
Naţională a românească
României veche sec. XVI
1951 Biblioteca Apostol. Carte Bucureşti 1683 CR XVII IV 7 432514
Naţională a românească
României veche sec. XVI
1952 Biblioteca Cheia înţelesului. Carte Bucureşti 1678 CR XVII IV 8 96544
Naţională a românească
României veche sec. XVI
1953 Biblioteca Întâmpinare în contra primatului papei Carte Patriarhul Iaşi 1682 CR XVII IV 9 279051
Naţională a românească Nectarie.
României veche sec. XVI
1954 Biblioteca Evanghelie. Carte Chyriac, Bucureşti 1682 CR XVII IV 10 33998/78
Naţională a românească typarnicul
României veche sec. XVI
1955 Biblioteca Evanghelie învăţătoare. Carte Govora 1642 CR XVII IV 11 630445
Naţională a românească
României veche sec. XVI
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1956 Biblioteca Evanghelie învăţătoare. Carte Theofil, Târgoviste 1644 CR XVII IV 12 2999795
Naţională a românească Mitropolit al (Manastirea
României veche sec. XVI Tarii Românesti Dealu)

1957 Biblioteca Întâmpinarea la principiile catolice Carte Meletie Sirigul Mitrofan, Bucuresti 1690 CR XVII IV 13 42219
Naţională a românească tipograf
României veche sec. XVI
1958 Biblioteca Chiriacodromion sau Evanghelie învăţatoare. Carte Mihai Sfanta 1699 CR XVII IV 15 293498
Naţională a românească Istvanovici Mitropolie
României veche sec. XVI typograful tu ex in Belgrad
Ungrovlahia
1959 Biblioteca Historiarum Panonico-Dacicarum Carte Bethlen, Kreüsch 1690 CR XVII IV 16 37663
Naţională a românească Wolfgang (Cris)
României veche sec. XVI
1960 Biblioteca Triod. Carte Buzău 1700 CR XVII V 1 293580
Naţională a românească
României veche sec. XVI
1961 Biblioteca Carte românească de învăţătură Carte Iaşi 1643 CR XVII V 2 293489
Naţională a românească
României veche sec. XVI
1962 Biblioteca Octoih. Carte Buzău 1700 CR XVII V 3 178018
Naţională a românească
României veche sec. XVI
1963 Biblioteca Biblia Carte Bucureşti 1688 CR XVII V 4 275126
Naţională a românească 275126
României veche sec. XVI
1964 Biblioteca Biblia. Carte Bucureşti 1688 CR XVII V 4 293796
Naţională a românească 293796
României veche sec. XVI
1965 Biblioteca Evanghelie greco-română Carte Bucureşti 1693 CR XVII V 5 293798
Naţională a românească
României veche sec. XVI
1966 Biblioteca Mărturisirea credinţei ortodoxe; Expunere Carte Snagov 1699 CR XVII V 6 19750/79;
Naţională a despre cele trei virtuţi românească 19751/79 - 2
României veche sec. XVI vol în unul
1967 Biblioteca Psaltire grecească Carte Snagov 1700 CR XVII V 7 6064/72
Naţională a românească
României veche sec. XVI
1968 Biblioteca Îndreptarea legii. Carte Târgovişte 1652 CR XVII V 8 293698
Naţională a românească
României veche sec. XVI
1969 Biblioteca Triod Penticostar slavonesc Carte Târgovişte 1649 CR XVII V 9
Naţională a românească
României veche sec. XVI
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1970 Biblioteca Evanghelie. Carte Snagov 1697 CR XVII V 10 60063/72
Naţională a românească
României veche sec. XVI
1971 Biblioteca Antologhion. Carte Câmpulung 1643 CR XVII V 11 48994/74
Naţională a românească
României veche sec. XVI
1972 Biblioteca În contra eresiilor. Carte Simeon, Iaşi 1683 CR XVII V 12 255050
Naţională a românească Arhiepiscopul
României veche sec. XVI Tesalonicului.
1973 Biblioteca Noul Testament. Carte Balgrad 1648 CR XVII V 13 293491
Naţională a românească
României veche sec. XVI
1974 Biblioteca Tomul dragostei asupra latinilor Carte Dositeiu Patriarhul CR XVII V 14 20975/74
Naţională a românească Ierusalimului
României veche sec. XVI
1975 Biblioteca Ceaslov. Carte Bucureşti 1709 CR XVIII I 49 498862
Naţională a românească
României veche sec. XVI
1976 Biblioteca Sfătuiri creştine politice. Carte Antim Ivireanul 1715 CR XVIII II 29 9856/87
Naţională a românească
României veche sec. XVI
1977 Biblioteca Şapte taine. Carte Buzău 1702 CR XVIII II 33 498865
Naţională a românească
României veche sec. XVI
1978 Biblioteca Liturghie. Carte Târgovişte 1713 CR XVIII II 37 266859
Naţională a românească
României veche sec. XVI
1979 Biblioteca Ceaslov. Carte Târgovişte 1715 CR XVIII II 39 164579
Naţională a românească
României veche sec. XVI
1980 Biblioteca Arătarea credinţei ortodoxe. Carte Ioan Damaschin Iaşi 1715 CR XVIII II 40 293625
Naţională a românească
României veche sec. XVI
1981 Biblioteca Liturghie. Carte Iaşi 1715 CR XVIII II 62 16781/88
Naţională a românească
României veche sec. XVI
1982 Biblioteca Liturghie Carte Buzău 1702 CR XVIII II 64 177873
Naţională a românească
României veche sec. XVI
1983 Biblioteca Hermeneia kai Akoluthia. Carte Bucureşti 1703 CR XVIII II 65 6707/89
Naţională a românească
României veche sec. XVI
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1984 Biblioteca Octoih. Carte Târgovişte 1712 CR XVIII II 74 293236
Naţională a românească
României veche sec. XVI
1985 Biblioteca Eortologhion. Carte Sevastos Snagov 1701 CR XVIII II 77 17460/77
Naţională a românească Chimenitul.
României veche sec. XVI
1986 Biblioteca Molitvenic Carte Buzău 1701 CR XVIII II 78 293230
Naţională a românească
României veche sec. XVI
1987 Biblioteca Învăţătura dogmatică a bisericii răsăritene Carte Sevastos Bucureşti 1703 CR XVIII II 82 178055
Naţională a românească Trapezuntiul
României veche sec. XVI Chimenitul
1988 Biblioteca Liturghier grecesc şi arăbesc. Carte Buzău 1701 CR XVIII III 6 498892
Naţională a românească
României veche sec. XVI
1989 Biblioteca Noul Testament. Carte Bucureşti 1703 CR XVIII III 7 177874
Naţională a românească
României veche sec. XVI
1990 Biblioteca Biblos eniansios. Carte Târgovişte 1709 CR XVIII III 12 105476
Naţională a românească
României veche sec. XVI
1991 Biblioteca Apostol. Carte Buzău 1704 CR XVIII IV 3 293235
Naţională a românească
României veche sec. XVI
1992 Biblioteca Istoria sfântă. Carte Mavrocordat, Bucureşti 1716 CR XVIII IV 4 7954/87
Naţională a românească Alexandru.
României veche sec. XVI
1993 Biblioteca Biblia. Carte Blaj 1795 CR XVIII V 10
Naţională a românească
României veche sec. XVI
1994 Biblioteca Tomos Haras. (Tomul Bucuriei) Carte Râmnic 1705 CR XVIII V 11 177987
Naţională a românească
României veche sec. XVI
1995 Biblioteca Antologhion. Carte Râmnic 1705 CR XVIII V 12 685846
Naţională a românească
României veche sec. XVI
1996 Biblioteca Octoih. Carte Râmnic 1706 CR XVIII V 13 293500
Naţională a românească
României veche sec. XVI
1997 Biblioteca Despre oficiile şi demnităţile bisericeşti Carte Chrisant, Târgovişte 1715 CR XVIII V 26 6988/81
Naţională a românească Patriarhul
României veche sec. XVI Ierusalimului.
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
1998 Biblioteca Penticostar Carte Buzău 1701 CR XVIII V 27 293579
Naţională a românească
României veche sec. XVI
1999 Biblioteca Ex libris[Portret] Ex libris ALBESSART, Philippeville [190?] Ex.L.I., inv.st. 33350
Naţională a MARIE-LOUISE ALBESSART,
României MARIE-
LOUISE, 12
2000 Biblioteca Ex libris [Simbolic; Buchmarke] Ex libris ALBESSART, Philippeville 1976 Ex.L.I., inv.st. 33352
Naţională a MARIE-LOUISE ALBESSART,
României MARIE-
LOUISE, 11
2001 Biblioteca Ex libris [Peisaj urban] Ex libris ALBUGG s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 24395
Naţională a ALBUUG, 1
României
2002 Biblioteca Ex libris [autodedicat, satiric] Ex libris ALEŠ, MIKOLÁS s.l. 1907 Ex.L.I., ALEŠ, inv.st. 17819
Naţională a MIKOLÁS, 1
României
2003 Biblioteca [Ex libris simbolic] Ex libris ALEŠ, MIKOLÁS s.l. f.a. Ex.L.I., ALEŠ, inv.st. 26349
Naţională a MIKOLÁS, 2
României
2004 Biblioteca [Ex libris peisaj ruine cetate] Z mich knih Ex libris ALEŠ, MIKOLÁS s.l. [190?] Ex.L.I., ALEŠ, inv.st. 26288
Naţională a MIKOLÁS, 3
României
2005 Biblioteca Ex libris [artă antică; arhitectură] Ex libris ALGUE, JOSÉ s.l. 1945 Ex.L.I., inv.st. 33570
Naţională a ALGUE, JOSÉ,
României 1
2006 Biblioteca Ex libris [Buchmarke] Ex libris ALIOTO, T. s.l. 1934 Ex.L.I., inv.st. 25982
Naţională a ALIOTO, T, 1
României
2007 Biblioteca Ex libris [Buchmarke] Ex libris ALIOTO, T. s.l. 1934 Ex.L.I., inv.st. 25983
Naţională a ALIOTO, T, 2
României
2008 Biblioteca Ex libris [autodedicat; etichetă] Ex libris ALIOTO, T. s.l. 1933 Ex.L.I., inv.st. 24727
Naţională a ALIOTO, T, 4
României
2009 Biblioteca Ex libris [autodedicat; etichetă] Ex libris ALIOTO, T. s.l. 1933 Ex.L.I., inv.st. 24728
Naţională a ALIOTO, T, 3
României
2010 Biblioteca Ex libris [autodedicat; heraladic] Ex libris ALM, KURT s.l. [190?] Ex.L.I., ALM, inv.st. 24882
Naţională a KURT, 1
României
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2011 Biblioteca [Ex libris heraldic] Ex libris ALMEIDA, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 25102
Naţională a ABIL.I.O JOSÉ D' ALMEIDA,
României ABIL.I.O JOSÉ
D’, 1
2012 Biblioteca [Ex libris heraldic] Ex libris ALMEIDA, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 17533
Naţională a ABIL.I.O JOSÉ D’ ALMEIDA,
României ABIL.I.O JOSÉ
D’, 2
2013 Biblioteca [Ex libris decorativ] Ex libris ALMEIDA, Lisabona 1934 Ex.L.I., inv.st. 5173
Naţională a ALVARO D de ALMEIDA,
României ALVARO D de,
1
2014 Biblioteca Ex libris [Buchmarke] Ex libris ALONSO, JUAN s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 24239
Naţională a ALONSO,
României JUAN, 1
2015 Biblioteca Ex libris [Buchmarke] Ex libris ALONSO, JUAN s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 25249
Naţională a ALONSO,
României JUAN, 2
2016 Biblioteca Ex libris [Buchmarke] Ex libris ALONSO, JUAN s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 25250
Naţională a ALONSO,
României JUAN, 3
2017 Biblioteca Ex libris [Buchmarke; decorativ] Ex libris ALTENA, s.l. 1943 Ex.L.I., inv.st.26496
Naţională a REGTEREN GM ALTENA
României [MIA] REGTEREN
GM [MIA], 1
2018 Biblioteca [Ex libris monogramă; simbolic] Ex libris ALTENA, s.l. 1945 Ex.L.I., inv.st. 26596
Naţională a REGTEREN GM ALTENA,
României [MIA] REGTEREN
GM [MIA], 2
2019 Biblioteca Ex libris [alegoric] Ex libris ALTINK, JAN s.l. 1935 Ex.L.I., inv.st. 26702
Naţională a ALTINK, JAN,
României 1
2020 Biblioteca Ex libris[ scenă de viaţă – semănatul] Ex libris ALTINK, JAN s.l. 1934 Ex.L.I., inv.st. 26713
Naţională a ALTINK, JAN,
României 2
2021 Biblioteca Ex libris [autodedicat; Literar: E[dgar] Poe Ex libris ALVARENGA, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 33578
Naţională a “Never more”] MARIO KOL ALVARENGA,
României MARIO KOL, 1

2022 Biblioteca Ex libris [autodedicat; Literar: E[dgar] Poe Ex libris ALVARENGA, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 34185
Naţională a “Never more”] MARIO KOL ALVARENGA,
României MARIO KOL, 2
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2023 Biblioteca Ex libris [Satiric] Ex libris ALVES, ATTIL.I.S s.l. [19]07 Ex.L.I., ALVES inv.st. 25044
Naţională a ATTIL.I.S, 1
României
2024 Biblioteca Ex libris [Peisaj] Ex libris AMARO, JOSÉ s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 25107
Naţională a MARIA –JUNIOR AMARO, JOSÉ
României MARIA
–JUNIOR-, 1
2025 Biblioteca Ex libris [Peisaj] Ex libris AMARO, JOSÉ s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 14530
Naţională a MARIA–JUNIOR AMARO, JOSÉ
României MARIA
–JUNIOR, 3
2026 Biblioteca Ex libris [Peisaj] Ex libris AMARO, JOSÉ s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 14530
Naţională a MARIA–JUNIOR AMARO, JOSÉ
României MARIA
–JUNIOR, 3
2027 Biblioteca Ex libris [Simbolic] Ex libris AMARO, JOSÉ s.l. [1]931 Ex.L.I., inv.st. 14532
Naţională a MARIA–JUNIOR AMARO, JOSÉ
României MARIA–JUNIO
R, 2

2028 Biblioteca Ex libris[Copilăresc] Ex libris AMBERGER, München 1913 Ex.L.I., inv.st. 17428
Naţională a FRITZ LUDWIG AMBERGER,
României FRITZ
LUDWIG, 1
2029 Biblioteca [Ex libris autodedicat; Buchmarke; figurativ] Ex libris ANDRES, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 24140
Naţională a MARTIN KARL ANDRES,
României MARTIN
KARL, 1
2030 Biblioteca [Ex libris autodedicat; Buchmarke; figurativ] Ex libris ANDRES, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 26501
Naţională a MARTIN KARL ANDRES,
României MARTIN
KARL, 2
2031 Biblioteca Ex libris [figurativ] Ex libris ANDRIESSEN, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 33588
Naţională a CEES ANDRIESSEN,
României CEES, 1
2032 Biblioteca Ex l[ibris] [etichetă] Ex libris ANDRIESSEN, s.l. 1982 Ex.L.I., inv.st. 32179
Naţională a CEES ANDRIESSEN,
României CEES, 2
2033 Biblioteca Ex libris [etichetă] Ex libris ANDRIESEN, DD s.l. 1980 Ex.L.I., inv.st. 32135
Naţională a ANDRIESEN,
României DD, 1,
2034 Biblioteca Ex libris [Peisaj – curte interioară ] Ex libris ANDRUSKÓ, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 34234
Naţională a KÁROLY ANDRUSKÓ,
României KÁROLY, 26
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2035 Biblioteca Ex libris [autodedicat; felicitare] Ex libris ANDRUSKÓ, s.l. 1983 Ex.L.I., inv.st. 33734
Naţională a KÁROLY ANDRUSKÓ,
României KÁROLY, 28
2036 Biblioteca Ex libris [Satiric] Ex libris ANDRUSKÓ, s.l. 1981 Ex.L.I., inv.st. 32249
Naţională a KÁROLY ANDRUSKÓ,
României KÁROLY, 2
2037 Biblioteca Ex libris [istoric - războinic dac] Dr. Med[ic] Ex libris ANDRUSKÓ, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 32964
Naţională a KÁROLY ANDRUSKÓ,
României KÁROLY, 4
2038 Biblioteca Ex libris [istoric – războinic dac] Ex libris ANDRUSKÓ, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 32971
Naţională a KÁROLY ANDRUSKÓ,
României KÁROLY, 5
2039 Biblioteca Ex libris [emblemă] Ex libris ANDRUSKÓ, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st.
Naţională a KÁROLY ANDRUSKÓ, 32972)
României KÁROLY, 6
2040 Biblioteca Ex libris [omagial] Ex libris ANDRUSKÓ, s.l. 1972 Ex.L.I., inv.st. 32981
Naţională a KÁROLY ANDRUSKÓ,
României KÁROLY, 8
2041 Biblioteca Ex libris [Satiric] Ex libris ANDRUSKÓ, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 32976
Naţională a KÁROLY ANDRUSKÓ,
României KÁROLY, 7
2042 Biblioteca Ex libris[Portret] Ex libris ANDRUSKÓ, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 32997
Naţională a KÁROLY ANDRUSKÓ,
României KÁROLY, 9
2043 Biblioteca Ex libris [Peisaj] Ex libris ANDRUSKÓ, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 32991
Naţională a KÁROLY ANDRUSKÓ,
României KÁROLY, 10
2044 Biblioteca Ex libris [ocazional; peisaj] Ex libris ANDRUSKÓ, s.l. 1974 Ex.L.I., inv.st. 32963
Naţională a KÁROLY ANDRUSKÓ,
României KÁROLY, 3
2045 Biblioteca Ex libris [ocazional; peisaj] Ex libris ANDRUSKÓ, s.l. 1974 Ex.L.I., inv.st. 32992
Naţională a KÁROLY ANDRUSKÓ,
României KÁROLY, 11
2046 Biblioteca Ex libris [emblemă profesională] Ex libris ANDRUSKÓ, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 33987
Naţională a KÁROLY ANDRUSKÓ,
României KÁROLY, 20
2047 Biblioteca Ex libris [Satiric] Ex libris ANDRUSKÓ, s.l. 1982 Ex.L.I., inv.st. 34233
Naţională a KÁROLY ANDRUSKÓ,
României KÁROLY, 25
2048 Biblioteca Ex libris [Peisaj rural] Ex libris ANDRUSKÓ, s.l. 1976 Ex.L.I., inv.st. 34235
Naţională a KÁROLY ANDRUSKÓ,
României KÁROLY, 27
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2049 Biblioteca Ex libris [Peisaj; artă – arhitectură] Ex libris ANDRUSKÓ, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 32706
Naţională a KÁROLY ANDRUSKÓ,
României KÁROLY, 14
2050 Biblioteca Ex libris [Peisaj citadin] Ex libris ANDRUSKÓ, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 33988
Naţională a KÁROLY ANDRUSKÓ,
României KÁROLY, 21
2051 Biblioteca Ex libris [artă-arhitectură populară românească ] Ex libris ANDRUSKÓ, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 33353
Naţională a KÁROLY ANDRUSKÓ,
României KÁROLY, 15
2052 Biblioteca Ex libris [ocazional; peisaj] Ex libris ANDRUSKÓ, s.l. 1972 Ex.L.I., inv.st. 33736
Naţională a KÁROLY ANDRUSKÓ,
României KÁROLY, 30
2053 Biblioteca [Ex libris felicitare ] Ex libris ANDRUSKÓ, s.l. 1972 Ex.L.I., inv.st. 32513
Naţională a KÁROLY ANDRUSKÓ,
României KÁROLY, 23
2054 Biblioteca Ex libris [Simbolic] Ex libris ANDRUSKÓ, s.l. 1970 Ex.L.I., inv.st. 32509
Naţională a KÁROLY ANDRUSKÓ,
României KÁROLY, 22
2055 Biblioteca [Ex libris felicitare ] Ex libris ANDRUSKÓ, s.l. 1974 Ex.L.I., inv.st. 32274
Naţională a KÁROLY ANDRUSKÓ,
României KÁROLY, 1
2056 Biblioteca Ex libris [Peisaj] Ex libris ANDRUSKÓ, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 34231
Naţională a KÁROLY ANDRUSKÓ,
României KÁROLY, 24
2057 Biblioteca Ex libris [Peisaj-pădure] Ex libris ANDRUSKÓ, Senta 1945 Ex.L.I., inv.st. 34228
Naţională a KÁROLY ANDRUSKÓ,
României KÁROLY, 35
2058 Biblioteca Ex. mini Libris [Peisaj – intrare cetate] Ex libris ANDRUSKÓ, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 34230
Naţională a KÁROLY ANDRUSKÓ,
României KÁROLY, 33
2059 Biblioteca Ex libris [Peisaj – intrare cetate] Ex libris ANDRUSKÓ, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 34229
Naţională a KÁROLY ANDRUSKÓ,
României KÁROLY, 32
2060 Biblioteca Ex libris [Peisaj Ex.otic] Ex libris ANDRUSKÓ, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 33170
Naţională a KÁROLY ANDRUSKÓ,
României KÁROLY, 12
2061 Biblioteca Ex libris [Peisaj] Ex libris ANDRUSKÓ, s.l. 1972 Ex.L.I., inv.st. 33531
Naţională a KÁROLY ANDRUSKÓ,
României KÁROLY, 31
2062 Biblioteca Ex libris [artă – arhitectură românească – Culă] Ex libris ANDRUSKÓ, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 33399
Naţională a KÁROLY ANDRUSKÓ,
României KÁROLY, 18
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2063 Biblioteca Ex libris [artă – arhitectură populară Ex libris ANDRUSKÓ, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 32723
Naţională a românească – Culă] KÁROLY ANDRUSKÓ,
României KÁROLY, 19
2064 Biblioteca [Ex libris ocazional; peisaj] Ex libris ANDRUSKÓ, s.l. 1978 Ex.L.I., inv.st. 33171
Naţională a KÁROLY ANDRUSKÓ,
României KÁROLY, 13
2065 Biblioteca Ex libris [Peisaj] Ex libris ANDRUSKÓ, s.l. 1969 Ex.L.I., inv.st. 33735
Naţională a KÁROLY ANDRUSKÓ,
României KÁROLY, 29
2066 Biblioteca Ex libris [Mănăstirea Densuş – artă – arhitectură Ex libris ANDRUSKÓ, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 33357
Naţională a veche românească] KÁROLY ANDRUSKÓ,
României KÁROLY, 17
2067 Biblioteca Ex libris [Mănăstirea Densuş – artă – arhitectură Ex libris ANDRUSKÓ, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 33356
Naţională a veche românească] KÁROLY ANDRUSKÓ,
României KÁROLY, 16
2068 Biblioteca Ex libris [Peisaj] Ex libris ANDRUSKÓ, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 34232
Naţională a KÁROLY ANDRUSKÓ,
României KÁROLY, 34
2069 Biblioteca Ex libris [universal; simbolic] Ex. paucis Libris Ex libris ANGEL.I.NI, Bergamo [1]930 Ex.L.I., inv.st. 25972
Naţională a Mariae bonomi ambiveri LUIGI ANGEL.I.NI,
României LUIGI 1
2070 Biblioteca Ex libris [autodedicat; peisaj] Ex libris ANGER, HEINZ s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 34241
Naţională a KARL ANGER,
României HEINZ KARL,
2
2071 Biblioteca Ex libris [Peisaj; heraldic] Ex libris ANGER, HEINZ [Veckenstedt] 1978 Ex.L.I., inv.st. 34243
Naţională a KARL ANGER,
României HEINZ KARL,
4
2072 Biblioteca Ex libris [Simbolic; heraldic] Ex libris ANGER, HEINZ [Veckenstedt] [19]78 Ex.L.I., inv.st. 34247
Naţională a KARL ANGER,
României HEINZ KARL,
8
2073 Biblioteca E[x] l[ibris decorativ] Ex libris ANGER, HEINZ s.l. 1984 Ex.L.I., inv.st. 34244
Naţională a KARL ANGER,
României HEINZ KARL,
5
2074 Biblioteca Ex libris [universal; omagial – politic ] Ex libris ANGER, HEINZ s.l. 1976 Ex.L.I., inv.st. 33700
Naţională a KARL ANGER,
României HEINZ KARL,
1
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2075 Biblioteca Ex libris [Satiric] Ex libris ANGER, HEINZ s.l. [190?] Ex.L.I., ANGER inv.st. 34245
Naţională a KARL HEINZ KARL,
României 6

2076 Biblioteca Ex libris [Buchmarke; simbolic] Ex libris ANGER, HEINZ s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 34246
Naţională a KARL ANGER,
României HEINZ KARL,
7
2077 Biblioteca Ex libris [Peisaj – castel] Ex libris ANGER, HEINZ [Veckenstedt] 1978 Ex.L.I., inv.st. 34242
Naţională a KARL ANGER,
României HEINZ KARL,
3
2078 Biblioteca Ex libris [Peisaj] Ex libris ANNA s.l. [190?] Ex.L.I., ANNA, inv.st. 17008
Naţională a 1
României
2079 Biblioteca Ex libris [decorativ] Ex libris ANNER, EMIL s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 14219
Naţională a ANNER, EMIL
României 1
2080 Biblioteca Ex libris [Peisaj] Ex libris ANNER, EMIL s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 17358
Naţională a ANNER, EMIL,
României 3
2081 Biblioteca Ex libris [Simbolic] Ex libris ANNER, EMIL s.l. 1911 Ex.L.I., inv.st. 14444;
Naţională a ANNER, EMIL st 14445d
României 2
2082 Biblioteca Ex libris[ scenă de viaţă – tânăr citind] Ex libris ANOSSOV, s.l. 1973 cota Ex.L.I., inv.st. 32767
Naţională a IVANOVIČ ANOSSOV,
României ANATOL.I. IVANOVIČ
ANATOL.I., 1
2083 Biblioteca Ex libris [emblemă; monogramă] Ex libris ANTONI, FRIDE Malmö 1939 Ex.L.I., inv.st. 24888
Naţională a ANTONI,
României FRIDE, 1
2084 Biblioteca Ex libris [emblemă; monogramă] Ex libris ANTONI, FRIDE Malmö [19]38 Ex.L.I., inv.st. 24889
Naţională a ANTONI,
României FRIDE, 2
2085 Biblioteca Ex libris [alegoric] Ex libris APFEL, OTTO Bratislava 1929 Ex.L.I., APFEL, inv.st. 26425
Naţională a OTTO, 1
României
2086 Biblioteca Ex libris [alegoric] Ex libris APFEL, OTTO s.l. [190?] Ex.L.I., APFEL, inv.st. 17379
Naţională a OTTO, 2
României
2087 Biblioteca Ex libris [artă – arhitectură antică; elemente Ex libris APOSTOL, [Braşov] [190?] Ex.L.I., inv.st. 32879
Naţională a emblematice] ODISEUS APOSTOL,
României ODISEUS, 1
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2088 Biblioteca Ex libris meis [autodedicat] Ex libris APPAY Paris [180?]; Ex.L.I., APPAY, inv.st. 16855
Naţională a [190?] 1
României
2089 Biblioteca Ex libris [Simbolic] Ex libris ARAMĂ, ADRIAN s.l. 1990 Ex.L.I., inv.st. 38841
Naţională a ARAMĂ,
României ADRIAN, 1
2090 Biblioteca Ex libris [Simbolic] Ex libris ARAÚJO, JOSE Lima [190?] Ex.L.I., inv.st. 26675
Naţională a RODRIGUES ARAÚJO, JÓS
României É
RODr.IGUES,
1
2091 Biblioteca [Ex libris, subiect medieval] Ex libris ARGIERI s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 16931
Naţională a ARGIERI, 1
României
2092 Biblioteca Ex libris [Buchmarke] Ex libris ARKAY, TESSZA Budapesta [1]914 Ex.L.I., ARKAY, inv.st. 25797
Naţională a TESSZA, 1
României
2093 Biblioteca Ex libris [universal; simbolic] Ex libris ARNDT, HELMUT Braunschweig 1982 Ex.L.I., inv.st. 33837
Naţională a ARNDT,
României HELMUT, 1
2094 Biblioteca Ex libris [Buchmarke; portret] Ex libris ARRIGONI, Vigevano 1991 Ex.L.I., inv.st. 38884
Naţională a ANGELO ARRIGONI,
României ANGELO, 2
2095 Biblioteca Ex libris [Buchmarke; emblemă] Ex libris ARRIGONI, Vigevano 1991 Ex.L.I., inv.st. 38887
Naţională a ANGELO ARRIGONI,
României ANGELO, 1
2096 Biblioteca [Ex libris autodedicat; etichetă] Ex libris ARZ, ALBERT s.l. [190?] Ex.L.I., ARZ, inv.st. 16973
Naţională a ALBERT, 2
României
2097 Biblioteca Ex libris [heraldic] Ex libris ARZ, ALBERT s.l. 1952 Ex.L.I., ARZ, inv.st. 33857
Naţională a ALBERT, 1
României
2098 Biblioteca Ex libris [etichetă] Ex libris ASCHER s.l. [19]08 Ex.L.I., inv.st. 22019
Naţională a ASCHER, 2
României
2099 Biblioteca Ex libris[ scenă de viaţă – bărbat citind] Ex libris ASCHER s.l. [19]09 Ex.L.I.,, inv.st. 21962
Naţională a ASCHER, 1
României
2100 Biblioteca Ex libris [Buchmarke] Ex libris ASSCHER, SAL s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 26799
Naţională a ASSCHER,
României SAL, 1
2101 Biblioteca Ex libris [Buchmarke] Ex libris ASSOW, ANTON s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 32489
Naţională a ASSOW,
României ANTON, 1
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2102 Biblioteca Ex libris [Simbolic] Ex libris AUST, E. s.l. [190?] Ex.L.I., AUST, inv.st. 17851
Naţională a E, 1
României
2103 Biblioteca Ex libris [religios] Ex libris AVRAMESCU, s.l. 1977 Ex.L.I., inv.st. 31892;
Naţională a AURELIA AVRAMESCU, st 34104d; st
României AUREL.I.A, 1 31891d

2104 Biblioteca Ex libris [muzical; feminin] Ex libris BABB, IRENKA s.l. [190?] Ex.L.I., BABB, inv.st. 25411
Naţională a IRENKA, 6
României
2105 Biblioteca Ex libris [autodedicat; simbolic] Ex libris BABB, IRENKA s.l. [190?] Ex.L.I., BABB, inv.st. 25412
Naţională a IRENKA, 1
României
2106 Biblioteca Ex libris [autodedicat; muzical] Ex libris BABB, IRENKA s.l. 1937 Ex.L.I., BABB, inv.st. 25415
Naţională a IRENKA, 2
României
2107 Biblioteca Ex libris [autodedicat; erotic] Ex libris BABB, IRENKA s.l. [190?] Ex.L.I., BABB, inv.st. 25416
Naţională a IRENKA, 3
României
2108 Biblioteca [Ex libris autodedicat; Buchmarke] Ex libris BABB, IRENKA s.l. [190?] Ex.L.I., BABB, inv.st. 25410
Naţională a IRENKA, 4
României
2109 Biblioteca Ex libris [autodedicat; monogramă; fauna] Ex libris BABB, IRENKA s.l. [190?] Ex.L.I., BABB, inv.st. 25417
Naţională a IRENKA, 5
României
2110 Biblioteca Ex libris [Buchmarke; decorativ] Ex libris BABB, IRENKA s.l. [190?] Ex.L.I., BABB, inv.st. 25414
Naţională a IRENKA, 1
României
2111 Biblioteca Ex libris [autodedicat; Buchmarke] Ex libris BACHER, HENRI s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 17959
Naţională a BACHER,
României HENRI, 1
2112 Biblioteca Ex libris [heraldic] Ex libris BACHER, HENRI s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 26847
Naţională a BACHER,
României HENRI, 14
2113 Biblioteca [Ex libris religios – sfântul Ioan, Evanghelistul] Ex libris BACHER, HENRI s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 17884
Naţională a BACHER,
României HENRI, 2
2114 Biblioteca [Ex libris religios – Sfântul Ioan Evanghelistul] Ex libris BACHER, HENRI s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 27080
Naţională a BACHER,
României HENRI, 11
2115 Biblioteca Ex libris [muzical; peisaj] Ex libris BACHER, HENRI s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 18004
Naţională a BACHER,
României HENRI, 4
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2116 Biblioteca Ex libris[Portret; omagial; Buchmarke] Ex libris BACHER,HENRI s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 24509
Naţională a BACHER,
României HENRI, 16
2117 Biblioteca Ex libris [Peisaj] Ex libris BACHER, HENRI s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 26956
Naţională a BACHER,
României HENRI, 8
2118 Biblioteca Ex libris [emblemă; Buchmarke] Ex libris BACHER, HENRI s.l. 1930 Ex.L.I., inv.st. 18011
Naţională a BACHER,
României HENRI, 15
2119 Biblioteca Ex libris [emblemă] Ex libris BACHER, HENRI s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 24666
Naţională a BACHER,
României HENRI, 6
2120 Biblioteca Ex libris [figurativ – interior bibliotecă] Ex libris BACHER, HENRI s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 14494
Naţională a BACHER,
României HENRI, 5
2121 Biblioteca Ex libris [Buchmarke] Ex libris BACHER, HENRI s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 26946
Naţională a BACEHR,
României HENRI, 10
2122 Biblioteca Ex libris [Simbolic] Ex libris BACHER, HENRI Strasbourg [190?] Ex.L.I., inv.st. 26941
Naţională a BACHER,
României HENRI, 7
2123 Biblioteca Ex libris [religios – interior biserică catolică] Ex libris BACHER, HENRI s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 26942
Naţională a BACHER,
României HENRI, 9
2124 Biblioteca Ex libris [natură statică] Ex libris BACHER, HENRI s.l. [190?] Ex.IL.I., inv.st. 27042
Naţională a BACHER,
României HENRI, 12
2125 Biblioteca Ex libris [heraldic; Buchmarke; fauna] Ex libris BACHER, HENRI s.l. 1927 Ex.L.I., inv.st. 18012
Naţională a BACHER,
României HENRI, 3
2126 Biblioteca Ex libris [heraldic; peisaj urban] Ex libris BACHER, HENRI s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 27073
Naţională a BACHER,
României HENRI, 13
2127 Biblioteca Ex libris [Peisaj] Ex libris BACHRICH, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 17660
Naţională a MELLY BACHRICH,
României MELLY, 8
2128 Biblioteca Ex libris [Peisaj] Ex libris BACHRICH, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 24325
Naţională a MELLY BACHRICH,
României MELLY, 9
2129 Biblioteca Ex libris [Peisaj] Ex libris BACHRICH, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 24236
Naţională a MELLY BACHRICH,
României MELLY, 10
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2130 Biblioteca Ex libris [muzical] Ex libris BACHRICH, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 14448
Naţională a MELLY BACHRICH,
României MELLY, 1
2131 Biblioteca Ex libris [muzical] Ex libris BACHRICH, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 14449
Naţională a MELLY BACHRICH,
României MELLY, 2
2132 Biblioteca Ex libris [fantastic] Ex libris BACHRICH, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 27027
Naţională a MELLY BACHRICH,
României MELLY, 7
2133 Biblioteca Ex libris [fantastic] Ex libris BACHRICH, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 14450
Naţională a MELLY BACHRICH,
României MELLY, 4
2134 Biblioteca Ex libris [fantastic] Ex libris BACHRICH, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 14451
Naţională a MELLY BACHRICH,
României MELLY, 5
2135 Biblioteca Ex libris [erotic] Ex libris BACHRICH, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 14262
Naţională a MELLY BACHRICH,
României MELLY, 3
2136 Biblioteca Ex libris [erotic] Ex libris BACHRICH, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 13370
Naţională a MELLY BACHRICH,
României MELLY, 6
2137 Biblioteca Ex libris [religios – Sf Gheorghe omorând Ex libris BAELZ, J. CH. s.l. 1915 Ex.L.I., BAELZ, inv.st. 24597
Naţională a balaurul] J CH, 1
României
2138 Biblioteca Ex libris [autodedicat; feminin] Ex libris BAESECKE, ELSA s.l. 1903 Ex.L.I., inv.st. 26848
Naţională a BAESECKE,
României ELSA, 1
2139 Biblioteca Ex libris [Simbolic] Ex libris BAGURKIN, V. s.l. [19]74 Ex.L.I., inv.st. 32495
Naţională a BAGURKIN, V,
României 3
2140 Biblioteca Ex libris [autodedicat; Buchmarke] Ex libris BAGURKIN, V. s.l. [19]72 Ex.L.I., inv.st. 32493
Naţională a BAGURKIN, V,
României 1
2141 Biblioteca [Ex libris autodedicat; simbolic] Ex libris BAGURKIN, V. s.l. [19]73 Ex.L.I., inv.st. 324 94
Naţională a BAGURKIN, V,
României 2
2142 Biblioteca Ex libris [artă – sculptură – ecvestră] Ex libris BAHMATOV s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 32800
Naţională a ISSACOVIČ, BAHMATOV
României ADOLF ISSACOVIČ,
ADOLF, 1
2143 Biblioteca Ex libris [mitologie egipteană] Ex libris BAHMATOV Lvov [19]55 Ex.L.I., inv.st. 33782
Naţională a ISSACOVIČ, BAHMATOV
României ADOLF ISSACOVIČ,
ADOLF, 2
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2144 Biblioteca Ex libris[ scenă de viaţă – pereche dansatori, Ex libris BAJA, J. [Budapesta] [1]927 Ex.L.I., BAJA, inv.st. 17895
Naţională a costume populare maghiare] J, 1
României
2145 Biblioteca Ex libris [autodedicat; satiric] Ex libris BAJOR, ÁGOST- s.l. [1]927 Ex.L.I., BAJOR, inv.st. 26020
Naţională a AUGUST ÁGOST-
României AUGUST, 1

2146 Biblioteca Ex libris[ scenă de viaţă-citind un ziar] Ex libris BAJOR, ÁGOST- s.l. 1933 Ex.L.I., BAJOR, inv.st. 25375
Naţională a AUGUST ÁGOST-
României AUGUST, 4

2147 Biblioteca Ex libris [Satiric; festiv] Ex libris BAJOR, ÁGOST- s.l. 1933 Ex.L.I., BAJOR, inv.st. 25374
Naţională a AUGUST ÁGOST-
României AUGUST, 4

2148 Biblioteca [Ex libris emblemă; erotic] Ex libris BAJOR, ÁGOST- s.l. 1937 Ex.L.I., BAJOR, inv.st. 25444
Naţională a AUGUST ÁGOST-
României AUGUST, 3

2149 Biblioteca Ex libris [Satiric] Ex libris BAJOR, ÁGOST- s.l. [190?] Ex.L.I., BAJOR, inv.st. 24835
Naţională a AUGUST ÁGOST-
României AUGUST, 2

2150 Biblioteca Ex libris [feminin] Ex libris BAJOR, ÁGOST- s.l. 1933 Ex.L.I., BAJOR, inv.st. 25510
Naţională a AUGUST ÁGOST-
României AUGUST, 6

2151 Biblioteca [Ex libris alegoric] An ANDReevski Ex libris BAKALOV, MITKO s.l. 1982 Ex.L.I., inv.st. 34207
Naţională a BAKALOV,
României MITKO, 1
2152 Biblioteca Ex libris [muzical] Ex libris BAKALOV, MITKO Sliven 1978 Ex.L.I., inv.st. 38874
Naţională a BAKALOV,
României MITKO, 4
2153 Biblioteca Ex libris [muzical] Ex libris BAKALOV, MITK0 Sliven [19]78 Ex.L.I., inv.st. 37133
Naţională a BAKALOV,
României MITKO, 3
2154 Biblioteca [Ex libris simbolic] Ex libris BAKALOV, MITKO Sliven [19]80 Ex.L.I., inv.st. 33144
Naţională a BAKALOV,
României MITKO, 2
2155 Biblioteca Ex libris [Simbolic] Ex libris BAKER, GEORGE s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 25161
Naţională a HERBERT BAKER,
României GEORGE
HERBERT, 1
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2156 Biblioteca Ex libris [Simbolic] Ex libris BAKER, GEORGE s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 17739
Naţională a HERBERT BAKER,
României GEORGE
HERBERT, 2
2157 Biblioteca Ex libris [alegoric] Ex libris BALDINELL.I., s.l. 1935 Ex.L.I., inv.st. 25865
Naţională a ARMANDO BALDINELL.I.,
României ARMANDO, 1
2158 Biblioteca Ex libris [alegoric] Ex libris BALDINELL.I., s.l. 1936 Ex.L.I., inv.st. 25866
Naţională a ARMANDO BALDINELL.I.,
României ARMANDO, 2
2159 Biblioteca Ex. l[ibris][Simbolic] Ex libris BÁL.I.NT, Cluj 1983 Ex.L.I., inv.st. 38814
Naţională a FERENC BÁL.I.NT,
României FERENC, 1
2160 Biblioteca Ex libris [Satiric] Ex libris BALLASZFFY, s.l. 1933 Ex.L.I., inv.st. 25286
Naţională a RESZÖ BALLASZFFY,
României RESZÖ, 8
2161 Biblioteca [Ex libris feminin] Ex libris BALLASZFFY, s.l. 1932 Ex.L.I., inv.st. 25371
Naţională a RESZÖ BALLASZFFY,
României RESZÖ, 7
2162 Biblioteca Ex libris [autodedicat; scenă de viaţă – citind; Ex libris BALLASZFFY, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 25368
Naţională a monogramă] RESZÖ BALLASZFFY,
României RESZÖ, 4
2163 Biblioteca [Ex libris autodedicat; Buchmarke] Ex libris BALLASZFFY, Budapesta 1931 Ex.L.I., inv.st. 25377
Naţională a RESZÖ BALLASZFFY,
României RESZÖ, 3
2164 Biblioteca Ex libris [autodedicat; emblemă] Ex libris BALLASZFFY, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 25376
Naţională a RESZÖ BALLASZFFY,
României RESZÖ, 6
2165 Biblioteca Ex libris[ scenă de viaţă – romantic – Ex libris BALLASZFFY, s.l. 1933 Ex.L.I., inv.st. 26019
Naţională a sentimental] RESZÖ BALLASZFFY,
României RESZÖ, 13
2166 Biblioteca [Ex libris feminin] Ex libris BALLASZFFY, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 25378
Naţională a RESZÖ BALLASZFFY,
României RESZÖ, 5
2167 Biblioteca Ex libris [Satiric] Ex libris BALLASZFFY, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 25574
Naţională a RESZÖ BALLASZFFY,
României RESZÖ, 11
2168 Biblioteca Ex libris [Satiric] Ex libris BALLASZFFY, s.l. 1933 Ex.L.I., inv.st. 25658
Naţională a RESZÖ BALLASZFFY,
României RESZÖ, 1
2169 Biblioteca Ex libris [feminin] Ex libris BALLASZFFY, s.l. 1933 Cota: Ex.L.I., inv.st. 25660
Naţională a RESZÖ BALLASZFFY,
României RESZÖ, 2
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2170 Biblioteca Ex libris [Satiric] Ex libris BALLASZFFY, s.l. 1933 Ex.L.I., inv.st. 25804
Naţională a RESZÖ BALLASZFFY,
României RESZÖ, 12
2171 Biblioteca Ex libris [fantastic] Ex libris BALLASZFFY, s.l. [1]929 Ex.L.I., inv.st. 25702
Naţională a RESZÖ BALLASZFFY,
României RESZÖ, 10
2172 Biblioteca [Ex libris ocazional – Anul Nou 1935] Ex libris BALLASZFYY, s.l. [1934] Ex.L.I., inv.st. 25705
Naţională a RESZÖ BALLASZFFY,
României RESZÖ, 9
2173 Biblioteca Ex libris [autodedicat; simbolic] Ex libris BALLESTEROS, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 24978
Naţională a MONTIEL BALLESTERO
României S, MONTIEL, 1

2174 Biblioteca Ex libris [decorativ] Ex libris BALLÓ, LÁSZLÓ s.l. [190?] Ex.L.I., BALLÓ, inv.st. 37068
Naţională a LÁSZLÓ, 1
României
2175 Biblioteca Ex libris [Simbolic] Ex libris BALMER, ALOIS Lucerna [190?] Cota: Ex.L.I., inv.st. 24627
Naţională a BALMER,
României ALOIS, 1
2176 Biblioteca Ex libris [autodedicat; scenă de viaţă – în Ex libris BALOGH, ISTVAN s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 17077
Naţională a natură] BALOGH,
României ISTVAN, 1
2177 Biblioteca Ex libris [Satiric] Ex libris BALOGH, ISTVAN s.l. 1913 Ex.L.I., inv.st. 17451
Naţională a BALOGH,
României ISTVAN, 2
2178 Biblioteca Ex libris [emblemă] Ex libris BALOGH, ISTVAN s.l. 1913 Ex.L.I., inv.st. 17409
Naţională a BALOGH,
României ISTVAN, 3
2179 Biblioteca Ex libris [autodedicat; decorativ] Ex libris BALZOMYI, s.l. 1922 Ex.L.I., inv st 17894
Naţională a TEKLA BALZOMYI,
României TEKLA, 1
2180 Biblioteca [Ex libris autodedicat; felicitare] 1936 Vivas Ex libris BANGE, FRANCIS s.l. [19]35 Ex.L.I., inv.st. 24944
Naţională a crescas floreas Anno Novo! BANGE,
României FRANCIS, 3
2181 Biblioteca Ex libris [erotic] Ex libris BANGE, FRANCIS s.l. [19]33 Ex.L.I., inv.st. 24942
Naţională a BANGE,
României FRANCIS, 2
2182 Biblioteca Ex libris [Buchmarke] Ex libris BANGE, FRANCIS s.l. [19]33 Ex.L.I., inv.st. 24941
Naţională a BANGE,
României FRANCIS, 1
2183 Biblioteca Ex libris [feminin] Ex libris BANGE, FRANCIS s.l. [19]3 Ex.L.I., inv.st. 24943
Naţională a BANGE,
României FRANCIS, 1
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2184 Biblioteca Ex libris [universal; felicitare – Anul Nou 1983] Ex libris BÁNSÁGI, s.l. [19]83 Ex.L.I., inv.st. 37061
Naţională a ANDRAS BÁNSÁGI,
României ANDRAS, 1
2185 Biblioteca [Ex libris etichetă; monogramă] Ex libris BANSKA, ALBERT Würzburg [190?] Ex.L.I., inv.st. 14460
Naţională a BANSKA,
României ALBERT, 2
2186 Biblioteca [Ex libris etichetă; monogramă] Ex libris BANSKA, ALBERT Nürnberg [190?] Ex.L.I., inv.st. 14463
Naţională a BANSKA,
României ALBERT, 1
2187 Biblioteca [Ex libris felicitare; simbolic; Buchmarke] Buék Ex libris BANSZKÝ, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 26284
Naţională a 1937 TAMÁS BANSZKÝ,
României TAMÁS, 2
2188 Biblioteca [Ex libris scenă de viaţă – copii cu cărţi] Ex libris BANSZKÝ, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 25829
Naţională a TAMÁS BANSZKÝ,
României TAMÁS, 1
2189 Biblioteca [Ex libris decorativ] Ex libris BANSZKÝ, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 25786
Naţională a TAMÁS BANSZKÝ,
României TAMÁS, 1
2190 Biblioteca [Ex libris muzical] Ex libris BÄR, ARTHUR s.l. [19]22 Ex.L.I., BÄR, inv.st. 14227
Naţională a ARTHUR, 1
României
2191 Biblioteca Ex libris [maternitate] Ex libris BÄR, ARTHUR s.l. [19]21 Ex.L.I., BÄR, inv.st. 14179
Naţională a ARTHUR, 1
României
2192 Biblioteca Ex libris[ scenă de viaţă – studiu în birou] Ex libris BÄR, ARTHUR Dresda 1932 Ex.L.I., BÄR, inv.st. 27010
Naţională a ARTHUR, 3
României
2193 Biblioteca [Ex libris muzical] Die besten Glück wünsche Ex libris BÄR, ARTHUR s.l. [1921 Ex.L.I., BÄR, inv.st. 14228
Naţională a ARTHUR, 2
României
2194 Biblioteca Ex libris [Peisaj marin; heraldic] Ex libris BARANDE, s.l. 1963 Ex.L.I., inv.st. 33681
Naţională a PIERRE RENÉ BARANDE,
României PIERRE
RENÉ, 1
2195 Biblioteca Ex libris [erotic] Ex libris BÁRANTOVÁ s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 26199
Naţională a BÁRANTOVÁ,
României 1
2196 Biblioteca Ex libris [Simbolic] Ex libris BARNA, ELEK s.l. 1938 Ex.L.I., inv.st. 25900
Naţională a BARNA, ELEK,
României 1
2197 Biblioteca Ex libris [alegoric] Ex libris BARNHARTZ, Berlin [190?] Ex.L.I., inv.st.17849
Naţională a SOPHIE BARNHARTZ,
României SOPHIE, 1
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2198 Biblioteca Ex libris [religios] Ex libris BARROS, JOSÉ 1927 Ex.L.I., inv.st. 34184
Naţională a LUIS DA BARROS,
României COIMBRA JOSÉ LUIS DA
COIMBRA, 1

2199 Biblioteca Ex libris [muzical] Ex libris BARTEN, LEx. Utrecht 1933 Ex.L.I., inv.st. 26557
Naţională a BARTEN, LEx.,
României 1
2200 Biblioteca Ex libris [Buchmarke; emblemă] Ex libris BARTH, OTTO s.l. 1902 Ex.L.I., inv.st. 24647
Naţională a BARTH,
României OTTO, 1
2201 Biblioteca Ex libris [Buchmarke; emblemă] Ex libris BARTH, OTTO s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 24646
Naţională a BARTH,
României OTTO, 2
2202 Biblioteca [Ex libris scenă de viaţă – alpinism] Ex libris BARTH, OTTO s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 24734
Naţională a BARTH,
României OTTO, 3
2203 Biblioteca Ex libris [alegoric] Ex libris BARTOŠ, LÁSZLÓ Szeged [190?] Ex.L.I., inv.st. 25370
Naţională a BARTOŠ,
României LÁSZLÓ, 9
2204 Biblioteca [Ex libris autodedicat; erotic] Ex libris BARTOŠ, LÁSZLÓ s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 26032
Naţională a BARTOŠ,
României LÁSZLÓ, 7
2205 Biblioteca Ex libris [feminin] Ex libris BARTOŠ, LÁSZLÓ Szeged [190?] Ex.L.I., inv.st. 25455
Naţională a BARTOŠ,
României LÁSZLÓ, 14
2206 Biblioteca [Ex libris monogramă] hi Ex libris BARTOŠ, LÁSZLÓ s.l. 1934 Ex.L.I., inv.st. 25451
Naţională a BARTOŠ,
României LÁSZLÓ, 15
2207 Biblioteca Ex libris [alegoric] Ex libris BARTOŠ, LÁSZLÓ Szeged [190?] Ex.L.I., inv.st. 25456
Naţională a BARTOŠ,
României LÁSZLÓ, 13
2208 Biblioteca Ex libris [emblemă] Ex libris BARTOŠ, LÁSZLÓ Szeged [190?] Ex.L.I., inv.st. 25529
Naţională a BARTOŠ,
României LÁSZLÓ, 19
2209 Biblioteca Ex libris [emblemă; satiric] Ex libris BARTOŠ, LÁSZLÓ Szeged 1934 Ex.L.I., inv.st. 25527
Naţională a BARTOŠ,
României LÁSZLÓ, 18
2210 Biblioteca Ex libris [alegoric] Ex libris BARTOŠ, Szeged [190?] Ex.L.I., inv.st. 24174
Naţională a LÁSZLÓ BARTOŠ,
României LÁSZLÓ, 5
2211 Biblioteca Ex libris [muzical] Ex libris BARTOŠ, LÁSZLÓ s.l. [19]34 Ex.L.I., inv.st. 25448
Naţională a BARTOŠ,
României LÁSZLÓ, 16
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2212 Biblioteca Ex libris [muzical] adelsheimi Ex libris BARTOŠ, Szeged [19]34 Ex.L.I., inv.st. 24172
Naţională a LÁSZLÓ BARTOŠ,
României LÁSZLÓ, 6
2213 Biblioteca Ex libris [Simbolic] Ex libris BARTOŠ, LÁSZLÓ s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 26142
Naţională a BARTOŠ,
României LÁSZLÓ, 3
2214 Biblioteca Ex libris [alegoric] Ex libris BARTOŠ, LÁSZLÓ s.l. [19]10 Ex.L.I., inv.st. 16918
Naţională a BARTOŠ,
României LÁSZLÓ, 17
2215 Biblioteca Ex libris [Buchmarke] Ex libris BARTOŠ, LÁSZLÓ s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 25409
Naţională a BARTOŠ,
României LÁSZLÓ, 8
2216 Biblioteca Ex libris [ştiinţific] Ex libris BARTOŠ, LÁSZLÓ s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 26351
Naţională a BARTOŠ,
României LÁSZLÓ 1
2217 Biblioteca Ex libris [Buchmarke] Ex libris BARTOŠ, LASZLÓ s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 26443
Naţională a BARTOŠ,
României LÁSZLÓ, 2
2218 Biblioteca [Ex libris] [artă – arhitectură rurală] Ex libris BARTOŠ, LÁSZLÓ Szeged [190?] Ex.L.I., inv.st. 25799
Naţională a BARTOŠ,
României LÁSZLÓ, 12
2219 Biblioteca Ex libris [erotic] Ex libris BARTOŠ, LÁSZLÓ s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 26031
Naţională a BARTOŠ,
României LÁSZLÓ, 4
2220 Biblioteca Ex libris [Simbolic] Ex libris BARTOŠ, LÁSZLÓ Szeged [190?] Ex.L.I., inv.st. 25717
Naţională a BARTOŠ,
României LÁSZLÓ, 10
2221 Biblioteca Ex libris [Satiric] Ex libris BARTOŠ, LÁSZLÓ Szeged [190?] Ex.L.I., inv.st. 25716
Naţională a BARTOŠ,
României LÁSZLÓ, 11
2222 Biblioteca Ex libris [alegoric] Ex libris BARTOŠIK, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 24668
Naţională a DOLFA [ADOLF] BARTOŠIK,
României DOLFA
[ADOLF], 2
2223 Biblioteca Ex libris [Buchmarke; monogramă] Ex libris BARTOŠIK, s.l. [19]80 Ex.L.I., inv.st. 26433
Naţională a DOLFA [ADOLF] BARTOŠIK,
României DOLFA
[ADOLF], 1
2224 Biblioteca Ex libris [artă – arhitectură religioasă] Ex libris BARUCH, JOŽKA s.l. 1932 Ex.L.I., inv.st. 26249
Naţională a BARUCH,
României JOŽKA, 1
2225 Biblioteca [Ex libris – natură statică] Ex libris BARUCH, JOŽKA s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 26260
Naţională a BARUCH,
României JOŽKA, 6
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2226 Biblioteca Ex libris [Satiric] Ex libris BARUCH, JOŽKA s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 26261
Naţională a BARUCH,
României JOŽKA, 7
2227 Biblioteca Ex libris [Satiric] Ex libris BARUCH, JOŽKA s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 26262
Naţională a BARUCH,
României JOŽKA, 5
2228 Biblioteca [Ex libris scenă de viaţă – arat] Ex libris BARUCH, JOŽKA s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 26259
Naţională a BARUCH,
României JOŽKA, 4
2229 Biblioteca Ex libris [Peisaj – castel] Ex libris BARUCH, JOŽKA s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 26298
Naţională a BARUCH,
României JOŽKA, 3
2230 Biblioteca Ex libris [Simbolic] Ex libris BARUCH, JOŽKA s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 26395
Naţională a BARUCH,
României JOŽKA, 8
2231 Biblioteca Ex libris [Satiric] Ex libris BARUCH, JOŽKA Praga 1934 Ex.L.I., inv.st. 26447
Naţională a BARUCH,
României JOŽKA, 2
2232 Biblioteca Ex libris [Simbolic] Ex libris BARŢAN, IUL.I.U Oradea 1936 Ex.L.I., inv.st. 25336
Naţională a BARŢAN,
României IUL.I.U, 1
2233 Biblioteca Ex libris [Simbolic] Ex libris BASMADIAN, s.l. [19]82 Ex.L.I., inv.st. 34209
Naţională a ARMAND BASMADIAN,
României ARMAND, 1
2234 Biblioteca Ex libris [omagial] Ex libris BASTA, J Panama [190?] Ex.L.I., BASTA, inv.st. 24935
Naţională a J, 1
României
2235 Biblioteca Ex libris [Satiric] Ex libris BASTA, L [Braşov] [19]74 Ex.L.I., BASTA, inv.st. 32943
Naţională a L, 1
României
2236 Biblioteca Ex libris [erotic] Ex libris BASTANIER, s.l. 1921 Ex.L.I., inv.st. 14080
Naţională a HANNS BASTANIER,
României HANNS, 1
2237 Biblioteca Ex libris [efigie-cap femeie] Ex libris BASTANIER, s.l. 1920 Ex.L.I., inv.st. 14311
Naţională a HANNS BASTANIER,
României HANNS, 4
2238 Biblioteca Ex libris [erotic] Ex libris BASTANIER, s.l. 1913 Ex.L.I., inv.st. 14081
Naţională a HANNS BASTANIER,
României HANNS, 2
2239 Biblioteca Ex libris [erotic] Ex libris BASTANIER, s.l. 1912 Ex.L.I., inv.st. 14082
Naţională a HANNS BASTANIER,
României HANNS, 3
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2240 Biblioteca [Ex libris monogramă; decorativ] Ex libris BASTANIER, s.l. 1919 Ex.L.I., inv.st. 14556
Naţională a HANNS BASTANIER,
României HANNS, 1
2241 Biblioteca Ex libris [Buchmarke; simbolic] Ex libris BASTHA, ERNST Budapesta 1905 Ex.L.I., inv.st. 17443
Naţională a BASTHA,
României ERNST, 1
2242 Biblioteca Ex libris [Simboli.c] Ex libris BATTERMANN, s.l. 1981 Ex.L.I., inv.st. 33537
Naţională a JAN BATTERMANN
României , JAN, 2
2243 Biblioteca [Ex libris universal; figurativ] Ex libris BATTERMANN, s.l. 1980 Ex.L.I., inv.st. 33538
Naţională a JAN BATTERMANN
României , JAN, 1
2244 Biblioteca [Ex libris simbolic] Ex libris BAUER, s.l. 1922 Ex.L.I., inv.st. 14197
Naţională a HERMANN BAUER,
României HERMANN, 3
2245 Biblioteca Ex libris [autodedicat; artă – statuie orientală] Ex libris BAUER, s.l. 1909 Ex.L.I., inv.st. 14512
Naţională a HERMANN BAUER,
României HERMANN, 4
2246 Biblioteca Ex libris [Satiric] Ex libris BAUER, München 1919 Ex.L.I., inv.st. 14398
Naţională a HERMANN BAUER,
României HERMANN, 5
2247 Biblioteca Ex libris eroticis Ex libris BAUER, s.l. 1921 Ex.L.I., inv.st. 14362
Naţională a HERMANN BAUER,
României HERMANN, 2
2248 Biblioteca Ex libris [fantastic] Ex libris BAUER, s.l. 1922 Ex.L.I., inv.st. 14342
Naţională a HERMANN BAUER,
României HERMANN, 1
2249 Biblioteca Ex libris [universal; feminin] Ex libris BAUER, KARL s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 17099
Naţională a KONRAD BAUER, KARL
României FRIEDr.ICH KONRAD
FRIEDr.ICH, 1

2250 Biblioteca Ex libris [autodedicat; peisaj urban] Ex libris BAUER, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 21943
Naţională a SKALLHEIM von, BAUER,
României Dr. SKALLHEIM
von, 1
2251 Biblioteca Ex libris [Simbolic] Ex libris BAUMGARTNER, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 33669
Naţională a KOBI BAUMGARTN
României ER, KOBI, 1
2252 Biblioteca Ex libris [etichetă] Ex libris BAUMGARTNER, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 33668
Naţională a KOBI BAUMGARTN
României ER, KOBI, 2
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2253 Biblioteca Ex libris [Simbolic] Ex libris BAYER, JACOB s.l. [190?] Ex.L.I., BAYER, inv.st. 14305
Naţională a JACOB, 3
României
2254 Biblioteca [Ex libris peisaj] Ex libris BAYER, JACOB Elberfeld 1919 Ex.L.I., BAYER, inv.st. 13464
Naţională a JACOB, 4
României
2255 Biblioteca Ex libris [erotic] Ex libris BAYER, JACOB s.l. [190?] Ex.L.I., BAYER, inv.st. 14359
Naţională a JACOB, 6
României
2256 Biblioteca Ex libris [Peisaj – parc privat] Ex libris BAYER, JACOB s.l. [190?] Ex.L.I., BAYER, inv.st. 14314
Naţională a JACOB, 1
României
2257 Biblioteca Ex libris [Simbolic] Ex libris BAYER, JACOB s.l. 1919 Ex.L.I., BAYER, inv.st. 14287
Naţională a JACOB, 2
României
2258 Biblioteca [Ex libris erotic] Ex libris BAYER, JACOB Elberfeld [190?] Ex.L.I., BAYER, inv.st. 14243
Naţională a JACOB, 5
României
2259 Biblioteca Ex libris [religios] Ex libris BAYERLEIN, München [19]20 Ex.L.I., inv.st. 14200
Naţională a HANS BAYERLEIN,
României HANS, 1
2260 Biblioteca [Ex libris peisaj; simbol] Ex libris BAYERLEIN, s.l. [19]22 Ex.L.I., inv.st. 14163
Naţională a HANS BAYERLEIN,
României HANS, 1
2261 Biblioteca [Ex libris religios] Ex libris BAYERLEIN, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 14358
Naţională a HANS BAYERLEIN,
României HANS, 2
2262 Biblioteca [Ex libris erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 26022
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 28

2263 Biblioteca [Ex libris alegoric] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13394
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 43

2264 Biblioteca [Ex libris] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13312
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ, von, 2
2265 Biblioteca [Ex libris erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13397
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 8
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2266 Biblioteca Ex libris [erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13387
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 42

2267 Biblioteca [Ex libris erotic; monogramă] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13386
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 47

2268 Biblioteca Ex libris [erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13306
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 38

2269 Biblioteca Ex libris [erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13392
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 1
2270 Biblioteca Ex libris [erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13388
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 15

2271 Biblioteca [Ex libris erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13409
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 6
2272 Biblioteca [Ex libris erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ [Viena] [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13408
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 13

2273 Biblioteca Ex libris [erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13316
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 1
2274 Biblioteca Ex libris [muzical; scenă de viaţă – romantic – Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 21981
Naţională a sentimental] von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 3
2275 Biblioteca Ex libris [erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13305
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 18

2276 Biblioteca Ex libris [erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13398
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 12

2277 Biblioteca Ex libris [erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13307
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 9
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2278 Biblioteca Ex libris [erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 13410
Naţională a von BAYROS,
României FRANZ von, 33

2279 Biblioteca Ex libris [erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13411
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 29

2280 Biblioteca [Ex libris muzical; erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L, BAYROS, inv.st. 13412
Naţională a von [190?] FRANZ von, 5
României
2281 Biblioteca [Ex libris] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 24608
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 46

2282 Biblioteca [Ex libris muzical] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13309
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 37

2283 Biblioteca [Ex libris muzical; monogramă] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13399
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 50

2284 Biblioteca Ex libris [Simbolic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13413
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 32

2285 Biblioteca Ex libris [muzical; copilăresc] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13365
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von,19
2286 Biblioteca [Ex libris erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13304
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 40

2287 Biblioteca Ex libris [erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13414
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 30

2288 Biblioteca Ex libris [erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 24817
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 49
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2289 Biblioteca [Ex libris erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13311;
Naţională a von [190?] BAYROS, st 13310-d
României FRANZ von, 34

2290 Biblioteca [Ex libris erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13313
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 41

2291 Biblioteca [Ex libris erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ Wien [180?; Ex.L.I., inv.st. 13407
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 10

2292 Biblioteca Ex libris [erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13369
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 26

2293 Biblioteca [Ex libris erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13405
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 4
2294 Biblioteca Ex libris [alegoric] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13390
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 48

2295 Biblioteca [Ex libris feminin] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13317
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 39

2296 Biblioteca [Ex libris erotic] BibL.I.othek Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13384
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 4
2297 Biblioteca [Ex libris feminin; monogramă] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13415
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 17

2298 Biblioteca Ex libris [erotic; monogramă] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; cota Ex.L.I., inv.st. 13396
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 11

2299 Biblioteca [Ex libris erotic] Aus der Bucherei Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13404
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 16
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2300 Biblioteca Ex libris [Buchmarke; simbolic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 21890;
Naţională a von [190?] BAYROS, st 13402d; st
României FRANZ von, 14 13400d; st
13401d

2301 Biblioteca Ex libris [muzical; erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13389
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 25

2302 Biblioteca [Ex libris erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13406
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 23

2303 Biblioteca [Ex libris erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13395
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 24

2304 Biblioteca Ex libris [erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13391
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 21

2305 Biblioteca Ex libris [erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13308
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 31

2306 Biblioteca Ex libris [erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13416
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 3
2307 Biblioteca Ex libris [erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13403
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 22

2308 Biblioteca Ex libris [erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13393
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 7
2309 Biblioteca Ex libris [erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13315;
Naţională a von [190?] BAYROS, 13314d
României FRANZ von, 36

2310 Biblioteca [Ex libris universal; erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 14580
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 2
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2311 Biblioteca [Ex libris universal; feminine] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13303
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 5
2312 Biblioteca [Ex libris universal; erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13383
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 6
2313 Biblioteca [Ex libris universal; erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13385
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 20

2314 Biblioteca [Ex libris universal; erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13382
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 27

2315 Biblioteca Ex libris [universal; erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 14575
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 35

2316 Biblioteca [Ex libris universal; erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13380
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 44

2317 Biblioteca [Ex libris universal; erotic] Ex libris BAYROS, FRANZ s.l. [180?]; Ex.L.I., inv.st. 13381
Naţională a von [190?] BAYROS,
României FRANZ von, 45

2318 Biblioteca [Ex libris simbolic] Ex libris BECK, HENRI J s.l. [19]32 Ex.L.I., BECK, inv.st. 26743
Naţională a HENRI J, 1
României
2319 Biblioteca [Ex libris heraldic] Ex libris BECKER, CARL s.l. [180?] Ex.L.I., inv.st. 17723
Naţională a LEONHARD BECKER,
României CARL
LEONHARD, 1

2320 Biblioteca [Ex libris istoric] Ex libris BECKER, CARL s.l. [180?] Ex.L.I., inv.st. 27054
Naţională a LEONHARD BECKER,
României CARL
LEONHARD, 2

2321 Biblioteca Ex libris [autodedicat; satiric] Ex libris BECZ, JENÖ s.l. [1]919 Ex.L.I., BECZ, inv.st. 13428
Naţională a JENÖ, 1
României
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2322 Biblioteca [Ex libris] Ex. musicis Ex libris BECZ, JENÖ s.l. [190?] Ex.L.I., BECZ, inv.st. 13429
Naţională a JENÖ, 2
României
2323 Biblioteca Ex libris [fantezist] Ex libris BECZ, JENÖ s.l. [190?] Ex.L.I., BECZ, inv.st.14559
Naţională a JENÖ, 3
României
2324 Biblioteca [Ex libris emblemă] Ex libris BECZ, JENÖ s.l. [1]919 Ex.L.I., BECZ, inv.st. 14538
Naţională a JENÖ, 4
României
2325 Biblioteca Ex libris [feminin; satiric; monogramă] Ex libris BECZ, JENÖ s.l. [1]919 Ex.L.I., BECZ, inv.st. 14537
Naţională a JENÖ, 5
României
2326 Biblioteca [Ex libris – personaj costum de epocă] Ex libris BEDENSCHI, V. s.l. 1920 Ex.L.I., inv.st. 17972;
Naţională a BEDENSCHI, st 17974d; st
României V, 1 25038d

2327 Biblioteca Ex libris [fantastic] Ex libris BEEKMANS, AD s.l. [19]38 Ex.L.I., inv.st. 26581
Naţională a BEEKMANS,
României AD, 1
2328 Biblioteca Ex libris [Peisaj marin] Ex libris BEELS, AL* Amsterdam 1920 Ex.L.I., BEELS, inv.st. 26552
Naţională a AL, 1
României
2329 Biblioteca Ex libris [Peisaj] Ex libris BEELS, AL* Amsterdam 1917 Ex.L.I., BEELS, inv.st. 26550
Naţională a AL, 2
României
2330 Biblioteca Ex libris [artă – arhitectură gotică – catedrală] Ex libris BEELS, AL* Amsterdam 1933 Ex.L.I., BEELS, inv.st. 26551
Naţională a AL, 3
României
2331 Biblioteca [Ex libris autodedicat; heraldic] Ex libris BEER, UngariaGO s.l. [190?] Ex.L.I., BEER, inv.st. 26834
Naţională a HUGO, 1
României
2332 Biblioteca Ex libris [religios] Ex libris BEER, JOACHIM s.l. 1924 Ex.L.I., BEER, inv.st. 17743
Naţională a JOACHIM, 1
României
2333 Biblioteca [Ex libris autodedicat; etichetă] Ex libris BEERNINK, JG Gravenhage 1931 Ex.L.I., inv.st. 24269
Naţională a BEERNINK,
României JG, 1
2334 Biblioteca [Ex libris autodedicat; emblemă] Ex libris BEIER, s.l. [190?] Ex.L.I., BEIER, inv.st. 21748
Naţională a OTTOHANS OTTOHANS, 1
României
2335 Biblioteca Ex libris [feminin] Ex libris BEIER, s.l. [190?] Ex.L.I., BEIER, inv.st. 14574
Naţională a OTTOHANS OTTOHANS, 1
României
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2336 Biblioteca Ex libris [Satiric] Ex libris BEKEKE, HANS Berlin 1978 Ex.L.I., inv.st. 34250
Naţională a BEKEKE,
României HANS, 1
2337 Biblioteca Ex libris [Simbolic – zodiacal – peştii] Ex libris BEKETOV, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 33495
Naţională a L.I.UVOVIČ IGOR BEKETOV,
României L.I.UVOVIČ
IGOR, 1
2338 Biblioteca Ex libris [heraldic] Ex libris BELDEN, TS s.l. 1920 Ex.L.I., inv.st. 17898
Naţională a BELDEN, TS 1
României
2339 Biblioteca Ex libris [autodedicat; Buchmarke] Ex libris BĚL.I.K, V s.l. [19]36 Ex.L.I., inv.st. 26014
Naţională a BĚL.I.K, V, 1,
României
2340 Biblioteca Ex libris [alegoric] Ex libris BELL.I.NCAMPI s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 17474
Naţională a BELL.I.NCAMP
României I, 1
2341 Biblioteca [Ex libris mesaj – lupta pentru pace; Ex libris BENEŠ, KAREL s.l. 1982 Ex.L.I., inv.st. 34001
Naţională a monogramă] BENEŠ,
României KAREL, 1
2342 Biblioteca Ex libris [erotic] Ex libris BENEŠ, KAREL s.l. [19]81 Ex.L.I., inv.st. 34002
Naţională a BENEŠ,
României KAREL, 2
2343 Biblioteca Ex libris [feminin] Ex libris BENEŠ, KAREL s.l. 1981 Ex.L.I., inv.st. 34003
Naţională a BENEŠ,
României KAREL, 3
2344 Biblioteca Ex libris [erotic] Ex libris BENESCH, K. s.l. 1984 Ex.L.I., inv.st. 38862
Naţională a BENESCH, K,
României 1
2345 Biblioteca Ex libris[ scenă de viaţă – sădit pomi] Ex libris BENKA, MARTIN s.l. 1946 Ex.L.I., inv.st. 33487
Naţională a BENKA,
României MARTIN 1
2346 Biblioteca Ex libris [autodedicat; decorativ] Ex libris BENTHEM, s.l. 1934 Ex.L.I., inv.st. 26644
Naţională a JUTTING VAN BENTHEM,
României W.S.S. JUTTING VAN
WSS, 1
2347 Biblioteca Ex libris [autodedicat; decorativ] Ex libris BENTHEM, s.l. 1934 Ex.L.I., inv.st. 26643
Naţională a JUTTING VAN BENTHEM,
României W.S.S. JUTTING VAN
W.S.S., 2
2348 Biblioteca Ex libris [autodedicat; decorativ] Ex libris BENTHEM, s.l. 1934 Ex.L.I., inv.st. 26642
Naţională a JUTTING VAN BENTHEM,
României W.S.S. JUTTING VAN
W.S.S. 3
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2349 Biblioteca Ex libris [autodedicat; Buchmarke] Ex libris BERAN, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 26028
Naţională a JARO[SLAV] BERAN,
României JARO[SLAV], 8

2350 Biblioteca Ex libris [autodedicat; Buchmarke] Ex libris BERAN, s.l. 1921 Ex.L.I., inv.st. 26181
Naţională a JARO[SLAV] BERAN,
României JARO[SLAV], 5

2351 Biblioteca Ex libris [monogramă; satiric] Ex libris BERAN, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 26024
Naţională a JARO[SLAV] BERAN,
României JARO[SLAV],
12
2352 Biblioteca Ex libris [feminin] Ex libris BERAN, Liberec [190?] Ex.L.I., inv.st. 26026
Naţională a JARO[SLAV] BERAN,
României JARO[SLAV],
9
2353 Biblioteca Ex libris[ scenă de viaţă – studiu] Ex libris BERAN, s.l. 1925 Ex.L.I., inv.st. 26143
Naţională a JARO[SLAV] BERAN,
României JARO[SLAV], 7

2354 Biblioteca Ex libris [Buchmarke; monogramă] c.v. Ex libris BERAN, s.l. 1925 Ex.L.I., inv.st. 26070
Naţională a JARO[SLAV] BERAN,
României JARO[SLAV],
10
2355 Biblioteca Ex libris [alegoric] Ex libris BERAN, s.l. 1923 Ex.L.I., inv.st. 14280
Naţională a JAROSLAV BERAN,
României JAROSLAV, 11

2356 Biblioteca Ex libris [Simbolic; Buchmarke] Mag Pharm Ex libris BERAN, s.l. [19]25 Ex.L.I., inv.st. 26097
Naţională a JARO[SLAV] BERAN,
României JARO[SLAV], 3

2357 Biblioteca Ex libris [Simbolic; Buchmarke] Mag Pharm Ex libris BERAN, s.l. [19]25 Ex.L.I., inv.st. 26093
Naţională a JARO[SLAV] BERAN,
României JARO[SLAV], 6

2358 Biblioteca Ex libris [Satiric; monogramă] Ex libris BERAN s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 26180
Naţională a JAROSLAV BERAN,
României JAROSLAV, 4
2359 Biblioteca Ex libris [Buchmarke; simbolic] Ex libris BERAN, s.l. [1]927 Ex.L.I., inv.st. 17916
Naţională a JARO[SLAV] BERAN,
României JARO[SLAV], 1
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2360 Biblioteca Ex libris [Satiric] Ex libris BERAN, Liberec [1]927 Ex.L.I., inv.st. 17384
Naţională a JARO[SLAV] BERAN,
României JARO[SLAV], 2

2361 Biblioteca [Ex libris autodedicat; scenă de viaţă – Ex libris BERG, LARS s.l. [190?] Ex.L.I., BERG, inv.st. 24297
Naţională a romantico-sentimental] LARS, 1
României
2362 Biblioteca Ex libris [autodedicat; feminin] Ex libris BERGER, CARL Graz [190?] Ex.L.I., inv.st. 14542
Naţională a BERGER,
României CARL, 1
2363 Biblioteca Ex libris [heraldic] Ex libris BERGEREN, J s.l. 1914 Ex.L.I., inv.st. 26731
Naţională a BERGEREN, J,
României 1
2364 Biblioteca Ex libris [heraldic] Ex libris BERGEREN, J s.l. 1914 Ex.L.I., inv.st. 17540
Naţională a BERGEREN, J,
României 2
2365 Biblioteca [Ex libris autodedicat] Ex libris BERGLER, s.l. 1805 Ex.L.I., inv.st.17113
Naţională a JOSEPH BERGLER,
României JOSEPH, 1
2366 Biblioteca Ex libris [Satiric] Ex libris BERGLÖM, JAN s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 32173
Naţională a ERIK BERGLÖM,
României JAN ERIK, 1
2367 Biblioteca Ex libris [alegoric] Ex libris BERGMANN, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 14547
Naţională a AXEL GUSTAV BERGMANN,
României AXEL
GUSTAV, 4
2368 Biblioteca Ex libris [Buchmarke] Eva Arany Ex libris BERGMANN, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 14546
Naţională a AXEL GUSTAV BERGMANN,
României AXEL
GUSTAV, 2
2369 Biblioteca Ex libris [Simbolic] Peter Arany Ex libris BERGMANN, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 14548
Naţională a AXEL GUSTAV BERGMANN,
României AXEL
GUSTAV, 1
2370 Biblioteca Ex libris [Simbolic] Ex libris BERGMANN, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 14558
Naţională a AXEL GUSTAV BERGMANN,
României AXEL
GUSTAV, 3
2371 Biblioteca Ex libris [etichetă] Ex libris BERGSTRÖM, s.l. [1939] Ex.L.I., inv.st. 32164
Naţională a GUNNAR BERGSTRÖM,
României GUNNAR, 1
2372 Biblioteca [Ex libris fantastic] Ex libris BERNER, KURT s.l. 1922 Ex.L.I., inv.st. 14261
Naţională a BERNER,
României KURT, 1
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2373 Biblioteca [Ex libris universal; felicitare] Ex libris BERNER, KURT s.l. 1922 Ex.L.I., inv.st. 14377
Naţională a BERNER,
României KURT, 2
2374 Biblioteca [Ex libris Buchmarke] Ex libris BERRAR, Heidelberg 1910 Ex.L.I., inv.st. 17886
Naţională a WOLFGANG BERRAR,
României JUL.I.US Dr. WOLFGANG
JUL.I.US, 1
2375 Biblioteca [Ex libris simbolic] Ex libris BERRYMAN, s.l. 1925 Ex.L.I., inv.st. 24934
Naţională a KENNEDY BERRYMAN,
României CL.I.FORD KENNEDY
CL.I.FORD, 1
2376 Biblioteca Ex libris [figurativ – interior bibliotecă privată] Ex libris BERTERO, M s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 24974
Naţională a BERTERO, M,
României 1
2377 Biblioteca [Ex libris etichetă] Ex libris BERTRAND, Porto 1936 Ex.L.I., inv.st. 25218
Naţională a IRMAOS BERTRAND,
României IRMAOS, 1
2378 Biblioteca Ex libris[ scenă de viaţă] Ex libris BERTRAND, Lisabona 1930 Ex.L.I., inv.st. 17658
Naţională a IRMAOS BERTRAND,
României IRMAOS, 2
2379 Biblioteca Ex libris [erotic] Ex libris BEWERSDORFF, s.l. [19]72 Ex.L.I., inv.st. 32961
Naţională a ULLRICH BEWERSDOR
României FF, ULLRICH,
1
2380 Biblioteca Ex libris [natură statică] Ex libris BEYER, P s.l. 1923 Ex.L.I., BEYER, inv.st. 17870
Naţională a P1
României
2381 Biblioteca Ex libris [mitologic – Oedip] Ex libris BILEK, s.l. [190?] Ex.L.I., BILEK, inv.st. 33644
Naţională a FRANTIŠEK FRANTIŠEK, 1
României

2382 Biblioteca Ex libris [autodedicat; peisaj] Ex libris BINDRICH, JOH s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 26852
Naţională a BINDRICH,
României JOH, 1
2383 Biblioteca Ex libris [Peisaj] Ex libris BINDTNER, Viena 1919 Ex.L.I., inv.st. 24623
Naţională a BERTA BINDTNER,
României BERTA, 2
2384 Biblioteca Ex libris [religios – Moise primind tablele] Ex libris BINDTNER, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 24783
Naţională a BERTA BINDTNER,
României BERTA, 1
2385 Biblioteca Ex libris [feminin] Ex libris BINNI, E s.l. [190?] Ex.L.I., BINNI, inv.st. 25932
Naţională a E, 1
României
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2386 Biblioteca Ex libris[ scenă de viaţă – mamă cu copii în Ex libris BIRGMINGHAM, s.l. 1929 Ex.L.I., inv.st. 25144
Naţională a natură] KARNA BIRGMINGHA
României M, KARNA, 1
2387 Biblioteca Ex libris [alegoric] Ex libris BIRÓ, GÉZA IVAN s.l. 1975 Ex.L.I., BIRÓ, inv.st. 34111
Naţională a GÉZA IVAN, 1
României
2388 Biblioteca Ex libris [alegoric] Ex libris BIRÓ, I s.l. [190?] Ex.L.I., BIRÓ, I, inv.st. 25494
Naţională a 1
României
2389 Biblioteca Ex libris [feminin; fantastic; monogramă] Ex libris BIRÓ SZABÓ, Cluj [190?] Ex.L.I., BIRÓ inv.st. 32806
Naţională a KATAL.I.N SZABÓ,
României KATAL.I.N, 1
2390 Biblioteca Ex libris [autodedicat; Buchmarke] Ex libris BJÖRCK, AΪNA s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 33556
Naţională a BJÖRCK,
României AΪNA, 1
2391 Biblioteca Ex libris [autodedicat; satiric] Ex libris BLAESBJERG- s.l. [19]81 Ex.L.I., inv.st. 33662
Naţională a BLÄSBJERG-, BLAESBJERG-
României CHRISTIAN BLÄSBJERG-,
CHRISTIAN, 1

2392 Biblioteca Ex libris [Simbolic – zodiacal – peştii] Ex libris BLAESBJERG- s.l. 1979 Ex.L.I., inv.st. 33663
Naţională a BLÄSBJERG-, BLAESBJERG-
României CHRISTIAN BLÄSBJERG-,
CHRISTIAN, 4

2393 Biblioteca Ex libris [mitologic] Ex libris BLAESBJRG- s.l. [19]81 Ex.L.I., inv.st. 33664
Naţională a BLÄSBJERG-, BLAESBJERG-
României CHRISTIAN BLÄSBJERG-,
CHRISTIAN, 3

2394 Biblioteca Ex libris [etichetă] Ex libris BLAESBJERG- s.l. [19]77 Ex.L.I., inv.st. 37079
Naţională a BLÄSBJERG-, BLAESBJERG-
României CHRISTIAN BLÄSBJERG-,
CHRISTIAN, 5

2395 Biblioteca Ex libris [emblemă; Buchmarke] Ex libris BLAESBJERG- s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 37076
Naţională a BLÄSBJERG-, BLAESBJERG-
României CHRISTIAN BLÄSBJERG-,
CHRISTIAN, 6
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2396 Biblioteca Ex libris [Simbolic] Ex libris BLAESBJERG- s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 33661
Naţională a BLÄSBJERG-, BLAESBJERG-
României CHRISTIAN BLÄSBJERG-,
CHRISTIAN, 2

2397 Biblioteca Ex libris[ scenă de viaţă – romantic – Ex libris BLASCHKE, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 14568
Naţională a sentimental] ALEXANDER BLASCHKE,
României ALEXANDER,
1
2398 Biblioteca [Ex libris heraldic] Insigne ill Ex libris BLASIUS, ANDR s.l. [180?] Ex.L.I., inv.st. 21951
Naţională a BLASIUS,
României ANDR, 1
2399 Biblioteca [Ex libris heraldic] Ex libris BLASIUS, ANDR s.l. [180?] Ex.L.I., inv.st. 21925
Naţională a BLASIUS,
României ANDR, 2
2400 Biblioteca [Ex libris heraldic] Ex libris BLASIUS, ANDR s.l. [180?] Ex.L.I., inv.st. 21957
Naţională a BLASIUS,
României ANDR, 3
2401 Biblioteca Ex libris [Peisaj urban] Ex libris BLOM, IR von s.l. 1930 Ex.L.I., BLOM, inv.st. 26674
Naţională a IR von, 1
României
2402 Biblioteca [Ex libris erotic] Ex libris BLÖSSFELD, s.l. 1922 Ex.L.I., inv.st. 14182
Naţională a KARL BLÖSSFELD,
României KARL, 1
2403 Biblioteca [Ex libris erotic] Ex libris BLÖSSFELD, s.l. 1921 Ex.L.I., inv.st. 14177
Naţională a KARL BLÖSSFELD,
României KARL, 2
2404 Biblioteca Ex libris [erotic] Ex libris BLÖSSFELD, Leipzig 1921 Ex.L.I., inv.st. 14257
Naţională a KARL BLÖSSFELD,
României KARL, 1
2405 Biblioteca Ex libris [autodedicat; Buchmarke] Ex libris BLÖTE, HC s.l. [19]32 Ex.L.I., BLÖTE, inv.st. 26844
Naţională a HC, 1
României
2406 Biblioteca Ex libris [Buchmarke] Ex libris BOCCOLARI, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 25938
Naţională a BENITO BOCCOLARI,
României BENITO, 1
2407 Biblioteca Ex libris [Buchmarke] Ex libris BOCCOLARI, Modena 1923 Ex.LL, inv.st. 25939
Naţională a BENITO BOCCOLARI,
României BENITO, 2
2408 Biblioteca Ex libris [autodedicat; etichetă] Ex libris BOCK, KARL [Viena] [190?] Ex.L.I., BOCK, inv.st. 24503
Naţională a KARL, 1
României
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2409 Biblioteca Ex libris [heraldic] Ex libris BOEHLE, FRITZ s.l. [190? Ex.L.I., inv.st. 26683
Naţională a BOEHLE,
României FRITZ, 1
2410 Biblioteca [Ex libris alegoric] E Ex libris BOETIUS- s.l. [170?] Ex.L.I., inv.st. 17073
Naţională a BOECH-, BOETIUS-
României CHRISTIAN BOECH-,
FRIEDRICH CHRISTIAN
FRIEDRICH, 1
2411 Biblioteca Ex libris[ scenă de viaţă – două persoane într-o Ex libris BOGAERTS, F s.l. 1921; Ex.L.I., inv.st. 17983;
Naţională a barcă pe mare] [FRED] 1929; 1930 BOGAERTS, F st 17996d; st
României [FRED], 1 17566d; st
24143d; st
24222d; st
25036d

2412 Biblioteca [Ex libris peisaj castel] Ex libris BOGEL, OSCAR Hamburg 1925 Ex.L.I., inv.st. 14076
Naţională a BOGEL,
României OSCAR, 1
2413 Biblioteca [Ex libris muzical] Mein eigen Ex libris BOHN s.l. [190?] Ex.L.I., BOHN, inv.st. 14535;
Naţională a 1 st 17515d; st
României 17890d; st
17575d

2414 Biblioteca [Ex libris Buchmarke] Min bog Ex libris BOGELUND- Kobenhavn[Co 1913 Ex.L.I., inv.st. 17412;
Naţională a JENSEN, THOR penhaga] BOGELUND- st17413d
României JENSEN,
THOR, 1
2415 Biblioteca [Ex libris feminin, simbolic] Ex libris BOISSAY, L. s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 16968
Naţională a BOISSAY, L, 1
României
2416 Biblioteca Ex libris [Peisaj] Ex libris BOKHORST, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 26822
Naţională a G.H.v. BOKHORST,
României GHv, 2
2417 Biblioteca [Ex libris etichetă] Ex libris BOKHORST, s.l. [1]936 Ex.L.I., inv.st. 17821
Naţională a G.H.v. BOKHORST,
României GHv, 1
2418 Biblioteca Ex libris [autodedicat; emblemă] Ex libris BOL, HENRI s.l. 1978 Ex.L.I., BOL, inv.st. 33740
Naţională a HENRI, 1
României
2419 Biblioteca Ex libris [emblemă] Ex libris BON-BONET, s.l. [190?] Ex.L.I., BON- inv.st. 33769
Naţională a ROMAN SINTOS BONET,
României ROMAN
SINTOS, 1
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2420 Biblioteca Ex libris [ocazional] Ex libris BORDÁS, s.l. 1968 Ex.L.I., inv.st. 33525
Naţională a FERENC BORDÁS,
României FERENC, 1
2421 Biblioteca [Ex libris erotic] Ex libris BORDÁS, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 37049
Naţională a FERENC BORDÁS,
României FERENC, 3
2422 Biblioteca Ex libris [Satiric] Ex libris BORDÁS, Budapesta [190?] Ex.L.I., inv.st. 33524
Naţională a FERENC BORDÁS,
României FERENC, 2
2423 Biblioteca Ex libris [erotic] Ex libris BORN s.l. [190?] Ex.L.I., BORN, inv.st. 14517
Naţională a 1
României
2424 Biblioteca Ex libris [Buchmarke; simbolic] Ex libris BORNEL, KURT s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 14303
Naţională a BORNEL,
României KURT, 1
2425 Biblioteca Ex libris [erotic] Ex libris BORRELLE, s.l. 1922 Ex.L.I.I, inv.st. 14181
Naţională a RAMON BORRELLE,
României RAMON, 1
2426 Biblioteca [Ex libris universal; alegoric] Ex libris BORSARA, G s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 17786
Naţională a BORSARA, G,
României 1
2427 Biblioteca Ex libris [heraldic; Buchmarke] Ex libris BORSCHKE, s.l. 1922 Ex.L.I., inv.st. 13486
Naţională a KARL S BORSCHKE,
României KARL S, 1
2428 Biblioteca Ex libris [Satiric; şahist] Ex libris BOSAERT, D s.l. 1981 Ex.L.I., inv.st. 34220
Naţională a BOSAERT, D,
României 1
2429 Biblioteca Ex libris [Peisaj urban] Ex libris BÖSCH BOESCH, s.l. [190?] Ex.L.I., BÖSCH inv.st. 24225
Naţională a PAUL BOESCH,
României PAUL, 1

2430 Biblioteca Ex libris [erotic] Ex libris BOSCO, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 14178
Naţională a ALFONSO MARIO BOSCO,
României ALFONSO
MARIO, 1
2431 Biblioteca Ex libris [autodedicat; peisaj] Ex libris BOSSCHÈRE, s.l. 1934 Ex.L.I., inv.st. 26563
Naţională a HARRY BOSSCHÈRE,
României HARRY, 1
2432 Biblioteca Ex libris [muzical] Ex libris BÖTELCALLE Hamburg 1917 Ex.L.I., inv.st. 26876
Naţională a BÖTELCALLE,
României 1
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2433 Biblioteca Ex libris [autodedicat; ilustrativ] Ex libris BOTTESCH, s.l. 1980 Ex.L.I., inv.st. 33127
Naţională a SIEGL.I.NDE BOTTESCH,
României SIEGL.I.NDE,
1
2434 Biblioteca Ex libris [autodedicat; ilustrativ] Ex libris BOTTESCH, Sibiu 1980 Ex.L.I., inv.st. 33128
Naţională a SIEGL.I.NDE BOTTESCH,
României SIEGL.I.NDE,
2
2435 Biblioteca [Ex libris simbolic; alegoric] Ex libris BOTTL.I.K, TIBOR- s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 21912
Naţională a TIBERIU- BOTTL.I.K,
României TIBOR-
TIBERIU-, 1
2436 Biblioteca [Ex libris algoric] Ex libris BOTTL.I.K, TIBOR- s.l. [1]906 Ex.L.I., inv.st. 21887
Naţională a TIBERIU- BOTTL.I.K,
României TIBOR-
TIBERIU-, 2
2437 Biblioteca Ex libris [Simbolic] Ex libris BOTTL.I.K, TIBOR- s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 21886
Naţională a TIBERIU- BOTTL.I.K,
României TIBOR-
TIBERIU-, 3
2438 Biblioteca Ex libris [universal; alegoric] Ex libris BOTTL.I.K, V München [190?] Ex.L.I., inv.st. 21932
Naţională a BOTTL.I.K, V,
României 1
2439 Biblioteca Ex libris [autodedicat; peisaj] Ex libris BOUDA, CYRIL Praga [190?] Ex.L.I., inv.st. 33151
Naţională a BOUDA,
României CYRIL, 1
2440 Biblioteca Ex libris [Simbolic] Ex libris BOUDA, CYRIL s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 24273
Naţională a BOUDA,
României CYRIL, 2
2441 Biblioteca [Ex. Libris satiric] Ex libris BOUDA, JIŘI s.l. 1980 Ex.L.I., inv.st. 34000
Naţională a BOUDA, JIŞI, 1
României
2442 Biblioteca [Ex libris religios/ Ex. Ikonographicus] Ex libris BOUDA, JIŘI s.l. 1981 Ex.L.I., inv.st. 33999
Naţională a BOUDA, JIŞI, 2
României
2443 Biblioteca Ex libris [artă – sculptură religioasă] Ex libris BOUDA, JIŘI s.l. 1977 Ex.I, BOUDA, inv.st. 34004
Naţională a JIŘI, 3
României
2444 Biblioteca Ex libris [Simbolic ] Ex libris BOUDA, JIŘI s.l. 1978 Ex.I, BOUDA, inv.st. 34005
Naţională a JIŘI, 4
României
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2445 Biblioteca [Ex libris fauna – ornitologic] Ex libris BOUDr.Y, s.l. 1915 Ex.L.I., inv.st. 24812
Naţională a HUGNEMIC T BOUDr.Y,
României HUGNEMIC T,
1
2446 Biblioteca Ex libris [autodedicat; ocazional; comemorativ Ex libris BOULEANU, s.l. [1976] Ex.L.I., inv.st.
Naţională a Războiul de Independenţă] ADRIAN- BOULEANU, 32702;st
României CONSTANTIN ADRIAN- 32701d
CONSTANTIN,
1
2447 Biblioteca Ex libris [heraldic] Ex libris BOULTON, REG s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 38860
Naţională a BOULTON,
României REG, 2
2448 Biblioteca [Ex libris peisaj cetate] Ex libris BOULTON, REG s.l. 1982 Ex.L.I., inv.st. 38859
Naţională a BOULTON,
României REG, 1
2449 Biblioteca Ex libris [autodedicat; simbolic] Ex libris BOUŠEK, RM s.l. 1936 Ex.L.I., inv.st. 26021
Naţională a BOUŠEK, RM,
României 1
2450 Biblioteca Ex libris [Peisaj] Ex libris BRADAC, LUDVIK Praga [190?] Ex.L.I., inv.st. 21954
Naţională a BRADAC,
României LUDVIK, 1
2451 Biblioteca Ex libris [omagial] Ex libris BRĂIESCU, Bacău 1988 Ex.L.I., inv.st. 38815
Naţională a DIANA BRĂIESCU,
României DIANA, 1
2452 Biblioteca Ex libris [religios] Ex libris BRANDL, Salzburg [190?] Ex.L.I., inv.st. 34011
Naţională a GERHARD BRANDL,
României GERHARD, 1
2453 Biblioteca [Ex libris Buchmarke; peisaj – castel medieval] Ex libris BRANDL, GRETE s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 13344
Naţională a BRANDL,
României GRETE, 3
2454 Biblioteca Ex libris [autodedicat; peisaj urban] Ex libris BRANDL, GRETE s.l. 1912 Ex.L.I., inv.st. 21901
Naţională a BRANDL,
României GRETE, 2
2455 Biblioteca Ex libris [Peisaj urban] Ex libris BRANDL, GRETE s.l. 1912 Ex.L.I., inv.st. 21979
Naţională a BRANDL,
României GRETE, 1
2456 Biblioteca Ex libris [mitologic] Ex libris BRECKWOLDT, s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 16897
Naţională a ALFRED BRECKWOLD
României T, ALFRED, 1
2457 Biblioteca Ex libris [emblemă; Buchmarke] Ex libris BRIEDE, JOHAN s.l. 1934 Ex.L.I., inv.st. 26592
Naţională a BRIEDE,
României JOHAN, 3
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2458 Biblioteca Ex libris [alegoric] Ex libris BRIEDE, JOHAN s.l. [190?] Ex.L.I., inv.st. 26739
Naţională a BRIEDE,
României JOHAN, 1
2459 Biblioteca [Ex libris alegoric] Ex libris BRIEDE, JOHAN s.l. 1945 Ex.L.I., inv.st.
Naţională a BRIEDE, 26720;st
României JOHAN, 2 26721-d
2460 Biblioteca Ex libris [Satiric] Ex libris BRIJS, SONJA St Niklaas 1991 Ex.L.I., BRIJS, inv.st. 38872
Naţională a SONJA, 1
României
2461 Biblioteca Ex libris [Simbolic – zodiacal] Ex libris BRIJS, SONJA St. Niklaas [19]90 Ex.L.I., BRIJS, inv.st. 38871
Naţională a SONJA, 2
României
2462 Biblioteca Ex libris [Peisaj] Ex libris BROCAS, s.l. 1919 Ex.L.I., inv.st. 25022
Naţională a MAURICE BROCAS,
României MAURICE, 1
2463 Biblioteca [Ex libris peisaj cu un personaj] Ex libris BROCHL, Dachau [190?] Ex.L.I., inv.st. 14174
Naţională a GEORG BROCHL,
României GEORG, 1
2464 Biblioteca [Ex libris scenă de viaţă – reuniune într-o Ex libris BRÖCKL, EMIL Viena 1936 Ex.L.I., inv.st. 24542
Naţională a grădină] BRÖCKL,
României EMIL, 1
2465 Biblioteca Ex libris [fauna] Ex libris BROCKMAN- s.l. 1934 Ex.L.I., inv.st. 26729
Naţională a MOURIK, L VAN BROCKMAN-
României MOURIK, L
VAN, 1
2466 Biblioteca Ex libris [Peisaj] Ex libris BROCKSTRA, TH s.l. 1949 Ex.L.I., inv.st. 24212
Naţională a BROCKSTRA,
României TH, 1
2467 Biblioteca Ex libris [Peisaj] Ex libris BRÖEL, GEORG s.l. 1912 Ex.L.I., inv.st. 14320
Naţională a BRÖEL,
României GEORG, 1
2468 Biblioteca [Ex libris peisaj cu un personaj cu carte] Dies Ex libris BRÖEL, GEORG s.l. 1911 Ex.L.I., inv.st. 14167
Naţională a Buch gehoert BRÖEL,
României GEORG, 1
2469 Biblioteca [Ex libris peisaj; muzical] Ex libris BRÖEL, GEORG München 1921 Ex.L.I., inv.st. 27031
Naţională a BRÖEL,
României GEORG, 2
2470 Biblioteca Ex libris [Buchmarke] Ex libris BROGYANYI, Graz [190?] Ex.L.I., inv.st. 34225
Naţională a ERNST BROGYANYI,
României ERNST, 1
2471 Biblioteca [Ex libris simbolic ] Ex libris BRÖMSE, Praga [180?]; Ex.L.I., inv.st. 21947
Naţională a AUGUST [190?] BRÖMSE,
României AUGUST, 1
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2472 Biblioteca [Ex libris muzical] Ex libris BROSEK, s.l. 1919 Ex.L.I., inv.st. 17789
Naţională a KLEMENS BROSEK,
României KLEMENS, 1
2473 Biblioteca Ex libris [autodedicat; erotic] Ex libris BROSSEK, OTTO s.l. 1920 Ex.L.I., inv.st. 32748;
Naţională a BROSSEK, st. 33517d
României OTTO, 5
2474 Biblioteca Ex libris [autodedicat; erotic] Ex libris BROSSEK, OTTO Semnat şi Ex.L.I., inv.st. 25317;
Naţională a datat: stânga BROSSEK, st 24357d; st
României sus în câmpul OTTO, 2 24343d
lucrării
2475 Biblioteca Ex libris [feminin] Ex libris BROSSEK, OTTO Braşov [1]920 Ex.L.I., inv.st. 24402;
Naţională a BROSSEK, st 24319d; st
României OTTO, 3 24342d; st
33717d; st
32741d

2476 Biblioteca Ex libris [erotic] Ex libris BROSSEK, OTTO Braşov 1920 Ex.L.I., inv.st. 25320
Naţională a BROSSEK,
României OTTO, 1
2477 Biblioteca Ex libris [erotic] Ex libris BROSSEK, OTTO s.l. [1919]; Ex.L.I., inv.st. 32763
Naţională a [1920] BROSSEK,
României OTTO, 4
2478 Biblioteca Ex libris [muzical] Ex libris BROSSEMENT, Paris [190?] Ex.L.I., inv.st. 24878
Naţională a EP BROSSEMEN
României T, EP 1
2479 Biblioteca Ex libris [Satiric] Ex libris BROŽ, LEO s.l. 1920 Ex.L.I., BROŽ, inv.st. 26800
Naţională a LEO, 3
României
2480 Biblioteca Ex libris [Satiric] Ex libris BROŽ, LEO s.l. [190?] Ex.L.I., BROŽ, inv.st. 26297
Naţională a LEO, 1
României
2481 Biblioteca Ex libris [Satiric; monogramă] Ex libris BROŽ, LEO s.l. 1924 Ex.L.I., BROŽ, inv.st. 26296
Naţională a LEO, 2
României
2482 Biblioteca Ex libris [Portret comanditar] Ex libris BRUJAN, IACOB Braşov 1964 Ex.L.I., inv.st. 32898
Naţională a BRUJAN,
României IACOB, 1
2483 Biblioteca Ex libris [Peisaj citadin] Braşov Ex libris BRUJAN, IACOB Braşov [190?] Ex.L.I., inv.st. 32922
Naţională a BRUJAN,
României IACOB, 2
2484 Biblioteca Ex libris [Peisaj citadin] Braşov Ex libris BRUJAN, IACOB [Braşov] [190?] Ex.L.I., inv.st. 32924
Naţională a BRUJAN,
României IACOB, 3
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2485 Biblioteca Ex libris [Peisaj citadin] Braşov Ex libris BRUJAN, IACOB [Braşov] [190?] Ex.L.I., inv.st. 32923
Naţională a BRUJAN,
României IACOB,4
2486 Biblioteca Ex libris [artă – arhitectură – castelul] Bran Ex libris BRUJAN, IACOB Braşov [19]72 Ex.L.I., inv.st. 32941
Naţională a BRUJAN,
României IACOB, 5
2487 Biblioteca Ex libris [istoric - cetatea Braşov] Ex libris BRUJAN, IACOB Braşov 1972 Ex.L.I., inv.st. 34112
Naţională a BRUJAN,
României IACOB, 6
2488 Biblioteca “Music pagat, no fa bon són”;[Pianist şi pisică Ex libris BRUNET, Barcelona 1918 Ex.L.I., inv.st. 25094
Naţională a speriată]: Ex libris [Satiric] LORENZA BRUNET,
României LORENZA, 1
2489 Biblioteca [Cornul abundenţei]: Ex libris [decorativ: Ex libris BRUNNER, [S.l.] [190-?] Ex.L.I., inv.st. 26200
Naţională a monogramă] VRATISLAV H. BRUNNER,
României VRATISLAV
H., 1
2490 Biblioteca Plante: Ex libris [decorativ] Ex libris BRŽAK, JOSEF [S.l.] 1928 Ex.L.I., BRŽAK, inv.st.26012;
Naţională a JOSEF, 1 st. 26013-d
României
2491 Biblioteca [Cocoş cu partitură în cioc: Ex libris simbolic] Z. Ex libris BRŽAK, JOSEF [S.l.] 1928 Ex.L.I., BRŽAK, inv.st. 24150
Naţională a Hudebnin V. JOSEF, 4
României
2492 Biblioteca ”Boldog Karácsonyt Kiván”:[Peisaj citadin, Ex libris BRŽAK, JOSEF [S.l.] [190--] Ex.L.I., BRŽAK, inv.st. 25620
Naţională a nocturn]: Ex libris JOSEF, 2
României
2493 Biblioteca [Motiv decorativ]: Moje kniha Ex libris BRŽAK, JOSEF [S.l.] 1928 Ex.L.I., BRŽAK, inv.st. 24283
Naţională a JOSEF, 3
României
2494 Biblioteca [Toboşar: compoziţie satirică]: Ex libris Ex libris BUBENIČEK, [S.l.] [18--?] Ex.L.I., inv.st. 24245
Naţională a JINDŘICH BUBENIČEK,
României JINDŘICH, 1
2495 Biblioteca 1862: [Peisaj]: Ex libris [aniversar] Ex libris BUBENIČEK, Praha 1912 Ex.L.I., inv.st. 17445
Naţională a OTTO BUBENIČEK,
României OTTO, 1
2496 Biblioteca [Monogramă ornamentală a comanditarului] Ex libris BUCHANIEC, [S.l.] 1971 cota; Ex.L.I., inv.st. 33755
Naţională a [Nicholas Lippóczy] ANDRZEJ BUCHANIEC,
României ANDRZEJ, 1
2497 Biblioteca [Femeie citind]: Ex libris [metaforic] Ex libris BUCKLAND [S.l.] [19--] Ex.L.I., inv.st. 26591
Naţională a WRIGHT, JOHN BUCKLAND
României WRIGHT,
JOHN, 1
2498 Biblioteca [Vultur heraldic cu plantă: Ex libris autodedicat] Ex libris BUDAY, GYÖRGY Szeged [19--] Ex.L.I., inv.st. 25367
Naţională a BUDAY,
României GIÖRGY, 7
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2499 Biblioteca “Kellemes husvéti ünnepeket kiván“:[Stropirea Ex libris BUDAY, GYÖRGY [S.l.] [1930] Ex.L.I., inv.st. 25558
Naţională a cu parfum: Ex libris autodedicat, satiric] BUDAY,
României GYÖRGY, 2
2500 Biblioteca [Peisaj rural] Ex libris BUDAY, GYÖRGY Szeged [19--] Ex.L.I., inv.st. 25427
Naţională a BUDAY,
României GYÖRGY, 4
2501 Biblioteca [Compoziţie - peisaj] Ex libris BUDAY, GYÖRGY Szeged [19--] Ex.L.I., inv.st. 25384
Naţională a BUDAY,
României GYÖRGY , 5
2502 Biblioteca [Sfeşnic cu şarpe, craniu şi flori: Ex libris Ex libris BUDAY, GYÖRGY Szeged [19--] Ex.L.I., inv.st. 25483
Naţională a alegoric] BUDAY,
României GYÖRGY, 3
2503 Biblioteca [Mâna scriitorului: Ex libris alegoric] Ex libris BUDAY, GYÖRGY [S.l.] [19--] Ex.L.I., inv.st. 25570
Naţională a BUDAY,
României GYÖRGY, 1
2504 Biblioteca “Nemzetkëzi Ex libris kiállitás - A Ex libris BUDAY, GYÖRGY [S.l.] [1934] Ex.L.I., inv.st. 25699
Naţională a BUDAY,
României GYÖRGY, 13
2505 Biblioteca [Cuplu] Ex libris BUDAY, GYÖRGY Szeged [19--] Ex.L.I., inv.st. 25646
Naţională a BUDAY,
României GYÖRGY, 6
2506 Biblioteca [Compoziţie alegorică cu arlechin şi floare]: Ex Ex libris BUDAY, GYÖRGY Szeged [19--] Ex.L.I., inv.st. 25681
Naţională a libris BUDAY,
României GYÖRGY, 8
2507 Biblioteca [Personaj masculin cu ochelari] Ex libris BUDAY, GYÖRGY Szeged [190--] Ex.L.I., inv.st. 25673
Naţională a BUDAY,
României GYÖRGY, 12
2508 Biblioteca [Claviaturi de pian şi floare: Ex libris] Ex libris BUDAY, GYÖRGY Szeged [19--] Ex.L.I., inv.st. 25675
Naţională a BUDAY,
României GYÖRGY, 11
2509 Biblioteca [Automobil în zbor: Ex libris] Ex libris BUDAY, GYÖRGY [S.l.] [19--] Ex.L.I., inv.st. 25678
Naţională a BUDAY,
României GYÖRGY, 10
2510 Biblioteca [De când citeşte s-a prins pânza de păianjen: Ex Ex libris BUDAY, GYÖRGY Szeged [19--] Ex.L.I., inv.st. 25680
Naţională a libris satiric] BUDAY,
României GYÖRGY, 9
2511 Biblioteca “Vanitas Vanitatum Vanitas”: [Nud de femeie şi Ex libris BUDZINSKI, [S.l] [19]16 Ex.L.I., inv.st. 14258
Naţională a Moartea]: Ex libris ROBERT BUDZINSKI,
României ROBERT, 4
2512 Biblioteca [Iapă cu mânz]: Mein Eigen Ex libris BUDZINSKI, [19]17 Ex.L.I., inv.st. 14315
Naţională a ROBERT BUDZINSKI,
României ROBERT, 1
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2513 Biblioteca [Peisaj: Ex libris] Ex libris BUDZINSKI, [19]10 Ex.L.I., inv.st. 14319
Naţională a ROBERT BUDZINSKI,
României ROBERT, 2
2514 Biblioteca [Sfinx]: Bücherei Ex libris BUDZINSKI, [S.l.] [19--] Ex.L.I., inv.st. 14505
Naţională a ROBERT BUDZINSKI,
României ROBERT, 1
2515 Biblioteca [Muza muzicii]: Ex libris Ex libris BUDZINSKI, [S.l.] Ex.L.I., inv.st. 14281
Naţională a ROBERT BUDZINSKI,
României ROBERT, 3
2516 Biblioteca “Friss es aus und Friss Dich Durch”: Bücherei Ex libris BUHE, WALTER Berlin 1917 Ex.L.I., BUHE, inv.st. 14472
Naţională a WALTER, 1
României
2517 Biblioteca [Mandolină şi corb]: Bücherei Ex libris BUHE, WALTER Leipzig 1916 Ex.L.I., BUHE, inv.st. 26974
Naţională a WALTER, 2
României
2518 Biblioteca [Compoziţie heraldică]: Ex bibliotheca Ex libris BUKO, K. Basel 1925 Ex.L.I., BUKO, inv.st. 24984]
Naţională a K., 1
României
2519 Biblioteca [Anticar]: Ex libris Ex libris BULAU, J.B [S.l.] [ [19--] Ex.L.I., BULAU, inv.st.
Naţională a J.B., 1
României
2520 Biblioteca “Wenscht u[nd] een voorspoedig 1934”: Ex libris BULDER, [S.l.] [1933] Ex.L.I., inv.st. 26588
Naţională a [Bogăţia toamnei: Ex libris autodedicat] NICOLAAS J.B. BULDER,
României NICOLAAS
J.B., 3
2521 Biblioteca “Aut Caesar, aut nihil”: [Lupta dintre taur şi leu]: Ex libris BULDER, [S.l.] [19--] Ex.L.I., inv.st. 17811
Naţională a Ex libris [fantastic] NICOLAAS J.B. BULDER,
României NICOLAAS
J.B., 5
2522 Biblioteca “Aut Caesar, aut nihil”: [Lupta dintre taur şi leu]: Ex libris BULDER, [S.l.] [19--] Ex.L.I., inv.st. 26646
Naţională a Ex libris [fantastic] NICOLAAS J.B. BULDER,
României NICOLAAS
J.B., 2
2523 Biblioteca “Behouden wordt, wie vreugde Ex libris BULDER, [S.l.] 1939 Ex.L.I., inv.st. 26672
Naţională a Vindenkan”:[Corabie]: Ex libris [Simbolic] NICOLAAS J.B. BULDER,
României NICOLAAS
J.B., 1
2524 Biblioteca [Lan de grâu] Ex libris BULDER, [S.l.] 1958 Ex.L.I., inv.st. 33742
Naţională a NICOLAAS J.B BULDER,
României NICOLAAS
J.B., 4
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2525 Biblioteca “Nu met dit boek als een zoo vlug, naar Ex libris BUNDT, LIVINUS [S.l.] [19--] Ex.L.I., inv.st. 26621
Naţională a hencterug”: [Iepure]: [Ex libris] VAN DEN HAAG BUNDT,
României LIVINUS VAN
DEN HAAG, 5
2526 Biblioteca [As de pică]: Ex libris [etichetă] Ex libris BUNDT, LIVINUS [S.l.] [19--] Ex.L.I., inv.st. 26667
Naţională a VAN DEN HAAG BUNDT,
României LIVINUS VAN
DEN HAAG, 1
2527 Biblioteca “Je maintiendrai”:[Compoziţie alegorică]: Ex Ex libris BUNDT, LIVINUS [S.l.] [19--] Ex.L.I., inv.st. 26724
Naţională a libris VAN DEN HAAG BUNDT,
României LIVINUS VAN
DEN HAAG, 3
2528 Biblioteca [Nud feminin cu elemente florale]: Ex libris Ex libris BUNDT, LIVINUS [S.l.] [19--] Ex.L.I., inv.st. 26735
Naţională a Phons en VAN DEN HAAG BUNDT,
României LIVINUS VAN
DEN HAAG, 4
2529 Biblioteca [Unelte de pictură cu personaj masculin]: Ex Ex libris BUNDT, LIVINUS [S.l.] [19--] Ex.L.I., inv.st. 26752
Naţională a libris [emblemă] VAN DEN HAAG BUNDT,
României LIVINUS VAN
DEN HAAG, 2
2530 Biblioteca [Lupta cu boala]: Ex libris Ex libris BUONACCORSI, Berlin [19--] Ex.L.I., inv.st. 26953
Naţională a GIORGIO GRAF BUONACCOR
României SI, GIORGIO
GRAF, 1
2531 Biblioteca [Personaj masculin şi cărţi] Ex libris BÜRCK, PAUL [S.l.] 1900 Ex.L.I., inv.st. 27036;
Naţională a BÜRCK, PAUL, st. 27035 d
României 1
2532 Biblioteca [Elemente decorative]: Moje kniga Ex libris BURDA, VLASTA [S.l.] [19]21 Ex.L.I., inv.st. 14493
Naţională a BURDA,
României VLASTA, 6
2533 Biblioteca [Peisaj cu mesteceni]: Z. Knih Ex libris BURDA, VLASTA [S.l.] [19]21 Ex.L.I., inv.st. 14489
Naţională a BURDA,
României VLASTA, 8

2534 Biblioteca [Barcă pe râu]: Ex libris Ex libris BURDA, VLASTA Praha [19]21 Ex.L.I., inv.st. 14495
Naţională a BURDA,
României VLASTA, 4
2535 Biblioteca [Vas de flori şi carte]: Kniha manzelu Ex libris BURDA, VLASTA [S.l.] [19]21 Ex.L.I., inv.st. 14553
Naţională a BURDA,
României VLASTA, 2
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2536 Biblioteca [Monogramă decorativă]: Ex libris Ex libris BURDA, VLASTA [S.l.] 1923 Ex.L.I., inv.st. 14482
Naţională a BURDA,
României VLASTA, 7
2537 Biblioteca [Peisaj]: Moje kniha Ex libris BURDA, VLASTA [S.l.] [19]21 Ex.L.I., inv.st. 14483
Naţională a BURDA,
României VLASTA, 5
2538 Biblioteca [Casă cu verandă între arbori]: Z knih Ex libris BURDA, VLASTA [S.l.] [19]21 Ex.L.I., inv.st. 14485
Naţională a BURDA,
României VLASTA, 1
2539 Biblioteca [Monogramă cu elemente decorative vegetale]: Ex libris BURDA, VLASTA [S.l.] [19]21 Ex.L.I., inv.st. 14484
Naţională a Z knih BURDA,
României VLASTA, 3
2540 Biblioteca [Candoare: fetiţă cu miel]: Z knih rodiny Ex libris BURGHAUSERO [S.l.] [19--] Ex.L.I., inv.st. 26418
Naţională a VÁ, ZDEŇKA BURGHAUSE
României ROVÁ,
ZDEŇKA, 1
2541 Biblioteca [Băieţel şi coş de flori]: Z knih Ex libris BURGHAUSERO Praha [1]923 Ex.L.I., inv.st. 17421
Naţională a VÁ, ZDEŇKA BURGHAUSE
României ROVÁ,
ZDEŇKA, 2
2542 Biblioteca [Peisaj citadin]: Ex libris Ex libris BURKA, [S.l.] [ [19--] Ex.L.I., inv.st. 26071
Naţională a ANTONIN BURKA,
României ANTONIN, 7
2543 Biblioteca Hančina kniha. “a b c“:[Copii: Ex libris universal] Ex libris BURKA, [S.l.] 1935 Ex.L.I., inv.st. 26141
Naţională a ANTONIN BURKA,
României ANTONIN, 4
2544 Biblioteca [Vioară]: Ex libris Ex libris BURKA, Praha 1934 Ex.L.I., inv.st. 26172
Naţională a ANTONIN BURKA,
României ANTONIN, 3
2545 Biblioteca [Muncitor]: Ex libris [Simbolic] Ex libris BURKA, Praha 1930 Ex.L.I., inv.st. 17797
Naţională a ANTONIN BURKA,
României ANTONIN, 2
2546 Biblioteca [Nud şi carte: Ex libris erotic] Ex libris BURKA, Praha 1934 Ex.L.I., inv.st. 26242
Naţională a ANTONIN BURKA,
României ANTONIN, 1
2547 Biblioteca [Femeie cu carte]: Ex libris Ex libris BURKA, [S.l.] 1931 Ex.L.I., inv.st. 26216
Naţională a ANTONIN BURKA,
României ANTONIN, 6
2548 Biblioteca [Peisaj de munte]: Ex libris Ex libris BURKA, [S.l.] [ [19--] Ex.L.I., inv.st. 26416;
Naţională a ANTONIN BURKA, st. 26419-d
României ANTONIN, 5
2549 Biblioteca [Carte pe o bancă]: Mein Buch Ex libris BUSCH, LOTTE [S.l.] [ [19--] Ex.L.I., inv.st. 26883
Naţională a BUSCH,
României LOTTE, 1
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2550 Biblioteca “De recoquinaria”: Ex libris Ex libris BUSSINELLI, [S.l.] [19]79 Ex.L.I., inv.st. 33602
Naţională a STEFANIA BUSSINELLI,
României STEFANIA, 1
2551 Biblioteca Ex libris[Copilăresc] Ex libris BUSSINELLI, [S.l.] 1981 Ex.L.I., inv.st. 33839
Naţională a STEFANIA BUSSINELLI,
României STEFANIA, 1
2552 Biblioteca [Chenar decorativ]: Ex libris [etichetă] Ex libris BUTKO [S.l.] [ [19--] Ex.L.I., inv.st. 14374
Naţională a BUTKO, 1
României
2553 Biblioteca [Peisaj cu două personaje: Ex libris] Ex libris BYEATS, JACK Chicago [19--] Ex.L.I., inv.st. 25148
Naţională a BYEATS,
României JACK, 1
2554 Biblioteca [Ex libris scenă de viaţă - personaje în natură] Ex libris BYEATS, JACK Illinois [19--] Ex.L.I., inv.st. 25147
Naţională a BYEATS,
României JACK, 2
2555 Biblioteca [Femei cu faclă: Ex libris alegoric]: Em mim aluz Ex libris CALVET, MARIA [S.l.] [ [19--] Ex.L.I., inv.st. 33571
Naţională a MANUEL de CALVET,
României MAGAIHÃES MARIA
MANUEL de
MAGAIHÃES,
1
2556 Biblioteca [Monograma posesorului]: Ex libris Ex libris CAMMISSAR, Strasbourg 1936 Ex.L.I., inv.st. 24832
Naţională a AUGUST CAMMISSAR,
României AUGUST, 1
2557 Biblioteca “Ad cantum persequor laudes corporis et Ex libris CAMPOS, A. [S.l.] 1916 Ex.L.I., inv.st. 25260
Naţională a gratia”: [efigie bărbat: Ex libris universal] CAMPOS, A., 1
României
2558 Biblioteca “Espalhai por toda a parte educacao...”:[Peisaj Ex libris CANDIDO, [S.l.] [ [19--] Ex.L.I., inv.st. 25258
Naţională a alegoric cu păsări şi cărţi]: Ex libris ALFREDO CANDIDO,
României ALFREDO, 1
2559 Biblioteca “Bucadis Francesco”: [Două femei]: Ex libris Ex libris CANOSA, PIER [S.l.] [19]83 Ex.L.I., inv.st. 34275
Naţională a CANOSA,
României PIER, 1
2560 Biblioteca [Personaj îngenunchiat]: Ex libris [alegoric] Ex libris ČAP, BOHUMIL [S.l.] [19]25 Ex.L.I., ČAP, inv.st. 24249
Naţională a BOHUMIL, 2
României
2561 Biblioteca [Bărbat cu Moartea în spate]: Ex libris [alegoric] Ex libris ČAP, BOHUMIL [S.l.] [ [19--] Ex.L.I., ČAP, inv.st. 22002
Naţională a BOHUMIL, 3
României
2562 Biblioteca [Nud masculin îngenunchiat]: Ex libris [alegoric] Ex libris ČAP, BOHUMIL [S.l.] [19]30 Ex.L.I., ČAP, inv.st. 26292
Naţională a BOHUMIL, 1
României
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2563 Biblioteca “Pietate et fortetudine”: Ex libris [heraldic, Ex libris CAPPELLEN, M.A. [S.l.] 1935 Ex.L.I., inv.st. 26547
Naţională a autodedicat] von der CAPPELLEN,
României M.A. von der, 1

2564 Biblioteca [Cântând la harpă]: Ex libris Ex libris CARDUNETS, Barcelona 1905 Ex.L.I., inv.st. 17940;
Naţională a ALEJANDRO CARDUNETS, st. 17944-d
României ALEJANDRO,
1
2565 Biblioteca [Balerină şi dirijor]: Ex libris Ex libris CARLSON, ELWI Hälsingborg [19--] Ex.L.I., inv.st. 33561
Naţională a BØRGE CARLSON,
României ELWI BØRGE,
17
2566 Biblioteca [Pasăre]: Ex libris Ex libris CARLSON, ELWI Hälsingborg, [19--] Ex.L.I., inv.st. 32962
Naţională a BØRGE CARLSON,
României ELWI BØRGE,
1
2567 Biblioteca [Personaje noaptea]: Ex libris [Satiric] Ex libris CARLSON, ELWI [S.l.] [19--] Ex.L.I., inv.st. 34264
Naţională a BØRGE CARLSON,
României ELWI BØRGE,
24
2568 Biblioteca [Pasăre pe o ramură de brad]: Ex libris Ex libris CARLSON, ELWI [S.l.] [ [19--] Ex.L.I., inv.st. 32476
Naţională a [autodedicat] BØRGE CARLSON,
României ELWI BØRGE,
21
2569 Biblioteca [Pasăre]: Ex libris [autodedicat] Ex libris CARLSON, ELWI Hälsingborg [19--] Ex.L.I., inv.st. 32717
Naţională a BØRGE CARLSON,
României ELWI BØRGE,
7
2570 Biblioteca [Pasăre]: Ex libris [autodedicat] Ex libris CARLSON, ELWI Hälsingborg [19--] Ex.L.I., inv.st. 32719
Naţională a BØRGE CARLSON,
României ELWI BØRGE,
9
2571 Biblioteca [Car alegoric]: Ex libris Ex libris CARLSON, ELWI Hälsingborg [19]75 Ex.L.I., inv.st. 34262
Naţională a BØRGE CARLSON,
României ELWI BØRGE,
22
2572 Biblioteca [Cocostârc]: Ex libris Ex libris CARLSON, ELWI [S.l.] [ [19--] Ex.L.I., inv.st. 34266
Naţională a BØRGE CARLSON,
României ELWI BØRGE,
25
2573 Biblioteca [Cocostârc]: Ex libris Ex libris CARLSON, ELWI [S.l.] [ [19--] Ex.L.I., inv.st. 33560
Naţională a BØRGE CARLSON,
României ELWI BØRGE,
16
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2574 Biblioteca [Pasăre în zbor]: Ex libris Ex libris CARLSON, ELWI [S.l.] [19--] Ex.L.I., inv.st. 32736
Naţională a BØRGE CARLSON,
României ELWI BØRGE,
2
2575 Biblioteca [Pasăre]: Ex libris Ex libris CARLSON, ELWI [S.l.] [19--] Ex.L.I., inv.st. 33563
Naţională a BØRGE CARLSON,
României ELWI BØRGE,
19
2576 Biblioteca [Pasăre noaptea: Ex libris Ex libris CARLSON, ELWI [S.l.] [19--] Ex.L.I., inv.st. 33562
Naţională a BØRGE CARLSON,
României ELWI BØRGE,
18
2577 Biblioteca [Vultur]: Ex libris Ex libris CARLSON, ELWI Hälsingborg [19--] Ex.L.I., inv.st. 32718
Naţională a BØRGE CARLSON,
României ELWI BØRGE,
8
2578 Biblioteca [Pasăre]: Ex libris Ex libris CARLSON, ELWI Hälsingborg [19--] Ex.L.I., inv.st. 32785
Naţională a BØRGE CARLSON,
României ELWI BØRGE,
14
2579 Biblioteca [Pasăre în zbor: Ex libris] Ex libris CARLSON, ELWI Hälsingborg [19--] Ex.L.I., inv.st. 32716
Naţională a BØRGE CARLSON,
României ELWI BØRGE,
6
2580 Biblioteca [Pescăruş]: Ex libris Ex libris CARLSON, ELWI Hälsingborg [19--] Ex.L.I., inv.st. 32722
Naţională a BØRGE CARLSON,
României ELWI BØRGE,
12
2581 Biblioteca [Cuplu]: Ex erotica Ex libris CARLSON, ELWI [S.l.] [19--] Ex.L.I., inv.st. 32484
Naţională a BØRGE CARLSON,
României ELWI BØRGE,
20
2582 Biblioteca [Gâscă în zbor]: Ex libris Ex libris CARLSON, ELWI Hälsingborg [19--] Ex.L.I., inv.st. 32721
Naţională a BØRGE CARLSON,
României ELWI BØRGE,
11
2583 Biblioteca [Cai]: Ex libris Ex libris CARLSON, ELWI Hälsingborg [19--] Ex.L.I., inv.st. 32781
Naţională a BØRGE CARLSON,
României ELWI BØRGE,
15
2584 Biblioteca [Pisică]: Ex libris Ex libris CARLSON, ELWI Hälsingborg [19--] Ex.L.I., inv.st. 32720
Naţională a BØRGE CARLSON,
României ELWI BØRGE,
10
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2585 Biblioteca [Vrăbiuţă]: Ex libris Ex libris CARLSON, ELWI Hälsingborg [19--] Ex.L.I., inv.st. 32735
Naţională a BØRGE CARLSON,
României ELWI BØRGE,
13
2586 Biblioteca [Raţă sălbatică]: Ex libris Ex libris CARLSON, ELWI Hälsingborg [19--] Ex.L.I., inv.st. 32714
Naţională a BØRGE CARLSON,
României ELWI BØRGE,
4
2587 Biblioteca [Pasăre pe o creangă]: Ex libris Ex libris CARLSON, ELWI Hälsingborg [19--] Ex.L.I., inv.st. 34263
Naţională a BØRGE CARLSON,
României ELWI BØRGE,
23
2588 Biblioteca [Pasăre]: Ex libris Ex libris CARLSON, ELWI Hälsingborg [19--] Ex.L.I., inv.st. 32713
Naţională a BØRGE CARLSON,
României ELWI BØRGE,
3
2589 Biblioteca [Pasăre]: Ex libris [fantastic] Ex libris CARLSON, ELWI Hälsingborg [19--] Ex.L.I., inv.st. 32715
Naţională a BØRGE CARLSON,
României ELWI BØRGE,
5
2590 Biblioteca “Non omnis moriar”: Ex libris [alegoric] Ex libris CAROLIS, [S.l.] [19--] Ex.L.I., inv.st. 24405
Naţională a ADOLFO DE CAROLIS,
României ADOLFO DE, 1

2591 Biblioteca „Et eritis sicut dii”: [Femeia şi şarpele]: Ex libris Ex libris CAROLUS, [S.l.] [19]33 Ex.L.I., inv.st. 24333
Naţională a [universal, erotic] JOANNES CAROLUS,
României JOANNES, 1
2592 Biblioteca Portretul lui Joseph Monsalvatje: [Ex libris] Ex libris CASALS Y [S.l.] 1917 Ex.L.I., inv.st. 25086
Naţională a VERNIS, RAMON CASALS Y
României VERNIS,
RAMON, 3
2593 Biblioteca Castel: [Ex libris] Ex libris CASALS Y [Renns] 1917 Ex.L.I., inv.st. 25089
Naţională a VERNIS, RAMON CASALS Y
României VERNIS,
RAMON, 2
2594 Biblioteca Eros-Amor: Ex libris Ex libris CASALS Y [S.l.] 1916 Ex.L.I., inv.st. 18005
Naţională a VERNIS, RAMON CASALS Y
României VERNIS,
RAMON, 1
2595 Biblioteca [Peisaj cu două personaje]: Ex libris Ex libris CASTANOS, E [S.l.] [19--] Ex.L.I., inv.st. 25054
Naţională a CASTANOS,
României E., 1
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2596 Biblioteca [Heraldic albină pe scut]: Ex libris Ex libris CASTELLÓ, A [S.l.] 1910 Ex.L.I., inv.st. 17424
Naţională a CASTELLÓ,
României A., 1
2597 Biblioteca [Nud masculin în bibliotecă: Ex libris Ex libris CASTRO, [S.l.] [19--] Ex.L.I., inv.st. 25057
Naţională a autodedicat] ADOLFO FARIA CASTRO,
României DE ADOLFO
FARIA DE, 1
2598 Biblioteca [Nud masculin în bibliotecă: Ex libris Ex libris CASTRO, [S.l.] [19--] Ex.L.I., inv.st. 25058
Naţională a autodedicat] ADOLFO FARIA CASTRO,
României DE ADOLFO
FARIA DE, 1
2599 Biblioteca [Victoria înaripată şi soldat]: Ex libris Ex libris CAVALLEIRO, [S.l.] 1933 Ex.L.I., inv.st. 25115
Naţională a HENRIQUE CAVALLEIRO,
României HENRIQUE, 1

2600 Biblioteca [Simbolul medicinii cu monogramă]: Ex libris Ex libris CAZACU, Braşov [19]73 Ex.L.I., inv.st. 32918
Naţională a CONSTANTIN CAZACU,
României CONSTANTIN,
1
2601 Biblioteca [Simbolul medicinii cu monogramă]: Ex libris Ex libris CAZACU, Braşov [19]73 Ex.L.I., inv.st. 32917
Naţională a CONSTANTIN CAZACU,
României CONSTANTIN,
2
2602 Biblioteca [Citind la pupitru]: Ex libris Ex libris CENTELLAS, A [S.l.] [19--] Ex.L.I., inv.st. 17542
Naţională a CENTELLAS,
României A., 1
2603 Biblioteca [Biblioteci medievale]: Ex libris Ex libris CENTELLAS, A [S.l.] [19--] Ex.L.I., inv.st. 17543
Naţională a CENTELLAS,
României A., 2
2604 Biblioteca [Ţăran cu pipă]: Ex libris [autodedicat] Ex libris CERNOV, Tambov 1972 Ex.L.I., inv.st. 32128
Naţională a STEPANOVIČ CERNOV,
României ALEKSANDR STEPANOVIČ
ALEKSANDR,
1
2605 Biblioteca Ex libris [autodedicat] Ex libris CERNOV, Tambov 1972 Ex.L.I., inv.st. 32340
Naţională a STEPANOVIČ CERNOV,
României ALEKSANDR STEPANOVIČ
ALEKSANDR,
7
2606 Biblioteca [Femeie citind]: Ex libris Ex libris CERNOV, Tambov 1972 Ex.L.I., inv.st. 32342
Naţională a STEPANOVIČ CERNOV,
României ALEKSANDR STEPANOVIČ
ALEKSANDR,
5
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2607 Biblioteca [Fetiţă dormind: Ex libris autodedicat] Ex libris CERNOV, Tambov 1972 Ex.L.I., inv.st. 32341
Naţională a STEPANOVIČ CERNOV,
României ALEKSANDR STEPANOVIČ
ALEKSANDR,
6
2608 Biblioteca [Tipografie]: Ex libris Ex libris CERNOV, Tambov 1972 Ex.L.I., inv.st. 32317
Naţională a STEPANOVIČ CERNOV,
României ALEKSANDR STEPANOVIČ
ALEKSANDR,
4
2609 Biblioteca [Portret comanditar]: Ex libris Ex libris CERNOV, Tambov 1972 Ex.L.I., inv.st. 32409
Naţională a STEPANOVIČ CERNOV,
României ALEKSANDR STEPANOVIČ
ALEKSANDR,
5
2610 Biblioteca [Justiţia şi cartea]: Ex libris Ex libris CERNOV, Tambov 1972 Ex.L.I., inv.st. 32126
Naţională a STEPANOVIČ CERNOV,
României ALEKSANDR STEPANOVIČ
ALEKSANDR,
2
2611 Biblioteca [Alegorie cu Mercur, militar şi carte: Ex libris Ex libris ČERNI, VÁCLAV [S.l.] 1928 Ex.L.I., ČERNI, inv.st. 14525
Naţională a simbolic] VÁCLAV, 1
României
2612 Biblioteca [Scut heraldic]: Ex libris Ex libris CESI, STELLUTI - Roma [1906] Ex.L.I., CESI, inv.st. 25953
Naţională a COMTE STELLUTI -
României COMTE , 1
2613 Biblioteca [Cetate medievală]: Ex libris Ex libris CHAŠEWICZ, NIŁ [S.l.] [19]38 Ex.L.I., inv.st. 25767
Naţională a CHAŠEWICZ,
României NIŁ, 6
2614 Biblioteca [Cavalerist medieval 1]: Ex libris Ex libris CHAŠEWICZ, NIŁ [S.l.] [19--] Ex.L.I., inv.st. 26208
Naţională a CHAŠEWICZ,
României NIŁ, 4
2615 Biblioteca [Cavalerist medieval 2]: Ex libris Ex libris CHAŠEWICZ, NIŁ [S.l.] [19]38 Ex.L.I., inv.st. 25773
Naţională a CHAŠEWICZ,
României NIŁ, 2
2616 Biblioteca [Cărţi]: Iz knig Ex libris CHAŠEWICZ, NIŁ [S.l.] 1937 Ex.L.I., inv.st. 25780
Naţională a CHAŠEWICZ,
României NIŁ, 1
2617 Biblioteca [Peisaj]: Ex libris Ex libris CHAŠEWICZ, NIŁ [S.l.] [19--] Ex.L.I., inv.st. 25837
Naţională a CHAŠEWICZ,
României NIŁ, 5
2618 Biblioteca [Piesaj de ţară]: Ex libris Ex libris CHAŠEWICZ, NIŁ [S.l.] [19]38 Ex.L.I., inv.st. 25836
Naţională a CHAŠEWICZ,
României NIŁ, 3
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2619 Biblioteca “Chi vuol esser,...” :[Centura de castitate]: Ex Ex libris CHIAPPELLI, [S.l.] [19]35 Ex.L.I., inv.st. 25864
Naţională a libris [erotic] ALDO CHIAPPELLI,
României ALDO, 1
2620 Biblioteca [Bufniţă pe carte]: Ex libris [Simbolic] Ex libris CHIRIAC, [S.l.] [19--] Ex.L.I., inv.st. 16928
Naţională a GHEORGHE CHIRIAC,
României GHEORGHE, 1

2621 Biblioteca [Bufniţă pe carte]: Ex libris [Simbolic] Meis Ex libris CHIRNOAGĂ, Bucureşti [19--] Ex.L.I., inv.st. 38930
Naţională a MARCEL CHIRNOAGĂ,
României MARCEL, 2
2622 Biblioteca [Pegas]: Ex libris [universal] Ex libris CHIRNOAGĂ, Bucureşti, [19--] Ex.L.I., inv.st. 38929
Naţională a MARCEL CHIRNOAGĂ,
României MARCEL, 1
2623 Biblioteca [Compoziţie fantastică]: Ex libris [universal] Ex libris CHIRNOAGĂ, Bucureşti [19--] Ex.L.I., inv.st. 38928
Naţională a MARCEL CHIRNOAGĂ,
României MARCEL, 1
2624 Biblioteca [Liră şi păsări]: Ex libris [ornamental] Ex libris CHLEBEČEK, [S.l.] [19--] Ex.L.I., inv.st. 17956
Naţională a ANTON ANTONIN CHLEBEČEK,
României ANTON
ANTONIN, 1
2625 Biblioteca [Alergătoare]: Ex libris Ex libris CHLEBEČEK, Praga [1934] Ex.L.I., inv.st. 26422
Naţională a JOSEF CHLEBEČEK,
României JOSEF, 1
2626 Biblioteca [Peisaj de munte]: Ex libris Ex libris CHRENKO, [S.l.] 1981 Ex.L.I., inv.st. 32319
Naţională a VIKTOR CHRENKO,
României VIKTOR, 2
2627 Biblioteca [Personaj feminin şi simbolul medicinii: Ex libris Ex libris CHRENKO, [S.l.] 19[79] Ex.L.I., inv.st. 32321
Naţională a [Simbolic] Mu VIKTOR CHRENKO,
României VIKTOR, 1
2628 Biblioteca [Personaje iarna]: Ex libris [Satiric] Ex libris CHRISTIANSEN, [S.l.] [19--] Ex.L.I., inv.st. 32491
Naţională a N.C CHRISTIANSE
României N, N.C., 1
2629 Biblioteca Ex libris [etichetă] architekt Ex libris CHVÁLA, ADOLF [S.l.] [19--] Ex.L.I., inv.st. 26255
Naţională a CHVÁLA,
României ADOLF, 1
2630 Biblioteca [Nud]: Ex libris Ex libris CIEŚLAK, [S.l.] 1976 Ex.L.I., inv.st. 32470
Naţională a WOJCIECH CIEŚLAK,
României WOJCIECH, 2
2631 Biblioteca [Peisaj de munte]: Ex libris Ex libris CIEŚLAK, [S.l.] [19--] Ex.L.I., inv.st. 33586
Naţională a WOJCIECH CIEŚLAK,
României WOJCIECH, 1
2632 Biblioteca [Cap de femeie cu ramură de spini]: Ex libris Ex libris CINYBULK, [S.l.] 1975 Ex.L.I., inv.st. 33657
Naţională a VOJTECH CINYBULK,
României VOJTECH, 3
Nr. Deţinător Titlu Tip document Autor Editură Loc An Cotă Nr. inv.
crt.
2633 Biblioteca [Compoziţie decorativă]: Ex libris Ex libris CINYBULK, [S.l.] 1980 Ex.L.I., inv.st. 33655
Naţională a VOJTECH CINYBULK,
României VOJTECH, 1
2634 Biblioteca Sv. Vit[ezlav] şi Sv. Zikmund: Ex L[ibris] Ex libris CINYBULK, [S.l.] [19--] Ex.L.I., inv.st. 34198
Naţională a VOJTECH CINYBULK,
României VOJTECH, 4
2635 Biblioteca [Oraş medieval]: Ex l[ibris] Ex libris CINYBULK, Praga 1982 Ex.L.I., inv.st. 33656
Naţională a VOJTECH CINYBULK,
României VOJTECH, 2
2636 Biblioteca “Mens agitat molem” :[Cărţi vechi şi clepsidră]: Ex libris CIOCODEICĂ, R. Braşov 1973 Ex.L.I., inv.st. 33423;
Naţională a Ex libris CIOCODEICĂ, st. 34122d
României R., 1
2637 Biblioteca “Ma’l cor chi leghera che non si sciolga?”: Ex Ex libris CISARI, GIULIO [S.l] [19--] Ex.L.I., CISARI, inv.st. 25973
Naţională a libris [fantezist] GIULIO, 2
României
2638 Biblioteca “Construire”: [şantier]: Ex libris Ex libris CISARI, GIULIO [S.l.] 1937 Ex.L.I., CISARI, inv.st. 25977;
Naţională a GIULIO, 1 st. 25980d