Sunteți pe pagina 1din 2

MODELUL ȘCOLII DANEZE (HYGGE ÎN EDUCAȚIE)

Danemarca deţine unul dintre cele mai apreciate sisteme de învâţământ din lume şi
este ţara cu cei mai fericiţi locuitori la nivel mondial, după cum indică raportul Organizaţiei
Naţiunilor Unite. Mai mult, sistemul de învăţământ danez pune accent pe descoperirea din
timp a abilităţilor fiecărui elev în parte, la care adaugă responsabilitate şi angajament, arată
experţii.
Între fericirea populaţiei daneze (hygge)– înţelegând prin asta o stare de bine, de linişte
şi de mulţumire – şi calitatea şcolii există o legătură strânsă. Dar mai ales această calitate o
dau metodele de lucru folosite şi relaţiile interumane care se stabilesc în mediul educaţional.
Profesorul Erik Hygum esenţializează în două vorbe: „Joacă şi învăţare în acelaşi timp. Când
eşti copil şi te joci, înveţi ceva, dar o faci cu seriozitate. Copilul trebuie privit ca o persoană”.
Creativitatea şi personalitatea sunt considerate ca esenţiale şi, de aceea, li se dă câmp larg de
exprimare, inclusiv la propriu, multe activităţi desfăşurându-se în aer liber, în natură. Ca
urmare, „starea de bine” este esențială în educația daneză în toate aspectele vieții, poate mai
importantă, chiar, decât rezultatele învățării.
În lucrarea Metoda daneză de creștere a copilului, sunt descrise obiceiurile familiilor
daneze și cele șase principii de bază ale stilului danez de parenting, stil care ar putea avea
influențe și în stilul de predare:
- Jocul liber; Încurajarea autenticității și a încrederii; Dezvoltarea empatiei;
Promovarea muncii în echipă; Creșterea cu respect a copiilor; Petrecerea unui timp
de calitate împreună.
Metodele şcolii daneze are la bază câteva elemente cheie, pe care le vom detalia mai
jos:
- la creşă şi grădiniţă– trecerea de la accentul pe latura medicală şi sanitară spre învăţare
şi creativitate; introducerea metodelor de explorare și învățare prin explorare- activităţi
în aer liber, cunoaştere prin experienţă proprie; pregătirea pentru viaţa şcolară (bucuria
de a învăţa); design nou în instituţii, care să permită o atmosferă creativă; stimularea
bucuriei de a învăţa; reducerea abandonului şi inserţia în sistemul educaţional a
copiilor din familii defavorizate; introducerea de noi metodologii (creative, amuzante
şi inovatoare); creşterea contactului pozitiv între şcoală şi părinţi; învăţarea prin
experienţă; accent mai mare pe competenţele individuale ale copiilor; în învăţământul
superior, ajustarea programelor de studii în conformitate cu noile cerinţe de pe piaţa
muncii; teorie mai puţină, îmbinată cu practică; proiecte de mobilitate a studenţilor.
Regulile după care se ghidează sistemul de educație danez pentru ca fiecare elev să se
dezvolte în ritmul lui personal și să își găsească locul în viață sunt:
- Să fii cel mai bun nu este cel mai important lucru în viață. În Danemarca copiii nu sunt
educați pentru a avea rezultate foarte bune la teste, ci în ideea de a-și dezvolta propria
curiozitate și interesul pentru autodezvoltare. Școlile îi încurajează pe copii să creadă
că fiecare dintre ei este apreciat pentru propriile calități și abilități, și că, indiferent de
notele pe care le obțin, fiecare dintre ei își va găsi locul în societate și va fi util
comunității în care va trăi; Să te cunoști pe tine însuți este la fel de important precum a
știi să scrii și să citești. Este vorba mai exact de faptul că școala daneză pune accent pe
dezvoltarea personalității copiilor la fel de mult ca și pe dezvoltarea abilităților
acestora. Iar acestea nu sunt doar vorbe goale. Legea daneză a educației stipulează că
sistemul de învățământ primar nu trebuie să le asigure copiilor doar nivelul minim de
cunoștințe și abilități, dar trebuie să îi ajute de asemenea pe copii să își dezvolte
propria personalitate; Este total descurajat învățatul mecanic. În Danemarca se merge
pe principiul că elevul trebuie să participe el însuși la procesul de învățare. Elevii sunt
încurajați să caute informații ei înșiși, să facă propriile experimente și să analizeze
sursele independent. Elevii sunt învățați să fie sceptici la ceea ce au spus alții, să pună
întrebări și să își formeze propriile opinii. În felul acesta sistemul le insuflă elevilor
respectul de sine și o înțelegere profundă a ceea ce sunt ei ca indivizi; Se prioritizează
starea de bine a elevilor și nu rezultatele. Deși Danemarca este una dintre puținele țări
care nu pune accent pe rezultate, este una dintre primele 10 țări din lume ca nivel de
educație și are al treilea cel mai bun sistem de învățământ superior din lume. În
Danemarca opinia generală este că elevilor trebuie să le facă plăcere să învețe și să nu
vada procesul de învățare ca o suferință continuă care se mai alină în weekend.
Bibliografie:
Alexander, Jessica Joelle; Sandahl, Iben Dissing, Metoda daneză de creștere a copilului, ed.
Litera, București, 2018
Wiking, Meik, Mica enciclopedie Hygge. Rețeta daneză a fericirii, ed. Litera, București, 2017
http://deceeducatia.blogspot.com/2017/12/mirarea-zilei-10-decembrie-scoala.html

S-ar putea să vă placă și