Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala Gimnazială ,,Ecaterina Teodoroiu”

Profesor: Cursaru Cristina


CLASA: a VI-a
DISCIPLINA: Educație socială – Educație interculturală
NUMĂR ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 1
PROGRAMA ȘCOLARĂ: Anexa nr. 2 la OMEN 3393/28.02.12.2017
MANUAL: Educație socială, clasa a VI-a, Editura Didactică şi Pedagogică, autori Victor Bratu, Alina Bratu, Elena Lupșa

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


Anul școlar 2018–2019
Unitatea de Competențe specifice Conținuturi Număr de Săptămâna Observații
învățare ore alocate
1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici educaţiei Cultura 1 1
Cultură şi interculturale Diversitatea culturală 1 2
diversitate 3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de
culturală ceilalţi, faţă de identitatea culturală proprie şi faţă de Proiect 1 3
identitatea celor ce aparţin unor locuri diferite. „Culturţionarul”
Reflectez 1 4
Sinteză 1 5
Evaluare 1 6
Identitatea 1.2. Analizarea unor situaţii în acord/dezacord cu valorile şi Moştenirea culturală 1 7
culturală principiile societăţii interculturale Patrimoniul cultural 1 8
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de Tradiţii şi obiceiuri 1 9
ceilalţi, faţă de identitatea culturală proprie şi faţă de Identitatea culturală 1 10
identitatea celor ce aparţin unor locuri diferite. Proiect-patrimoniul 1 11
cultural material
Reflectez-sinteză 1 12
Evaluare 1 13
Împreună 2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect intercultural, la Eu şi voi 1 14
rezolvarea problemelor comunităţii şi la promovarea Noi şi voi 1 15
dialogului intercultural Împreună 1 16
3.2. Participarea la rezolvarea problemelor comunităţii, Societatea interculturală 1 17
manifestând empatie culturală faţă în relaţiile cu persoane Proiect-Stereotipuri şi 1 18
aparţinând unor culturi diferite. prejudecăţi

1
Împreună Evaluare 1 19
Societatea 2.3. Rezolvarea în perechi a Acceptare şi respect 1 20
interculturală, valori şi unor sarcini de lucru referitoare Valorizare şi promovare 1 21
principii la viaţa într-o societate Solidaritate şi reciprocitate 1 22
interculturală. Afirmare şi dezvoltare 1 23
3.2. Participarea la rezolvarea Proiect 1 24
problemelor comunităţii, Sinteză. Evaluare 1 25
manifestând empatie culturală
faţă în relaţiile cu persoane
aparţinând unor culturi diferite.
Comunicarea 2.2. Participarea, prin derularea Ce este comunicarea 1 26
interculturală unui proiect intercultural la interculturală?
rezolvarea problemelor Bariere în comunicarea 1 27
comunităţii şi la promovarea interculturală
dialogului intercultural Comunicarea eficientă 1 28
3.2. Participarea la rezolvarea
problemelor comunităţii, Proiect „extratereştrii de lângă 1 29
manifestând empatie culturală noi
faţă în relaţiile cu persoane Sinteză. Evaluare 1 30
aparţinând unor culturi diferite.
Eu într-o lume diversă 1.3. Analizarea unor situaţii în Eu într-o lume diversă 1 31
acord/dezacord cu valorile şi
principiile societăţii Drepturile omului şi drepturile 1 32
interculturale. culturale.
2.3. Rezolvarea în perechi a Cetăţeni ai lumii 1 33
unor sarcini de lucru referitoare
la viaţa într-o societate
interculturală. Recapitulare 1 34