Sunteți pe pagina 1din 2

Eseu: Relațiile dintre două personaje într-un text narativ studiat de Liviu Rebreanu

Ion, Liviu Rebreanu

Introducere – date despre opera si autor

Personajele sunt ,,ființele de hârtie” ( R. Barthes) care pun în mișcare imensul mecanism al lumii
ficționale. Pe acestea le urmărim, le analizăm sub microscopul așteptărilor noastre, le judecăm în funcție de
evoluția lor, de cât de complexe sau de plate sunt sau de cât de mult ne regăsim în ele. În literatură sunt
cupluri care au devenit celebre sau care au fost date uitării, au fost admirate sau detestate, au constituit
element al admirației sau al detestării romanului în cauză. Un astfel de cuplu, sustras uitării prin puternica
amprentă pe care o lasă cititorului este cuplul Ion- Ana din romanul Ion, de Liviu Rebreanu.

1. Patru elemente ale textului narativ semnificative pentru construcția personajelor alese
 apărut în 1920, romanul Ion marchează o dată importantă în evoluția literaturii române, atât
prin inserția realismului dur, cât și prin inlăturarea viziunii idilice asupra satului românesc.
→ cuplu reprezentativ pentru comunitatea din satul Pripas este Ana – Ion ( încadrarea
personajelor în tipologii)
 destinul tragic al personajelor este întărit de relațiile temporale și spațiale ( relația incipit-
final, tehnica simetriei, construcția unui roman sferoid)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
 evoluția relațiilor dintre cele două personaje este subliniată prin conflictele care
determină destinul protagonistului. Conflictul psihologic este singurul conflict
interior, se rezolvă instinctiv din primul episod -hora: Ion o ia la joc pe Ana,(glasul
pamantului) nu pe Florica (glasul iubirii). Vocea ratiunii se impune si constient: “Ce sa
fac? Trebuie s-o iau pe Ana! Trebuie!”(intriga). Conflictul erotic este reprezentat de
triunghiul conjugal Ion, Florica, George, cel din urma afla de la Savista de sotia sa
care il inselase cu Ion, panda lui George (punctul culminant), arestarea lui George
deoarece l-a omorat pe Ion (deznodamantul).
evoluția personajelor este marcată și la nivel compozițional în roman:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2. Evidențierea statutului psihologic, moral și social al personajelor
 La fel ca și părinții lor, Ion și Ana se află la polii opuși ai ierarhiei sociale: ea are pământuri, el nu are.
Într-o lume în care statutul social e dependent de proprietatea de pământuri, bărbatul îi e inferior
femeii și din punct de vedere social, ei se opun.
 Din punctul de vedere al strategiilor narative anticipative, primele două capitole ale romanului oferă
indicii ale evoluției destinului celor doi: ei doar reeditează relațiile părinților lor, care au la bază
același motiv al fetei bogate și al bărbatului sărac.
 Statuturile psihologice ale celor doi sunt și ele antitetice: Ana e manipulată, iar Ion este
manipulatorul ......................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 În privința statutului moral al personajelor, nu se poate vorbi de imoralitate din moment ce destinele
lor sunt imanente: atât Ion, cât și Ana sunt manipulați de satisfacerea nevoii de avere, în primul caz,
și de afecțiune, în cel de-al doilea. ....................................................................................................
................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

3. Relevarea trăsăturilor celor două personaje, semnificative pentru ilustrarea relațiilor prin raportatea la
două situații / secvențe semnificative
 comentarea secvenței de la horă
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 scena în care Ana este trimisă de Vasile Baciu acasă la Glanetașu după ce află ca aceasta poartă
copilul lui Ion
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. Exprimarea unei opinii argumentate despre realțiile dintre cele două personaje, din perspectiva situației
finale
În opinia mea, relațiile dintre Ion și Ana sunt cele de manipulator și manipulat, însă nici unul dintre ei
nu reușește să obțină ce vrea de la celălalt.

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................