Sunteți pe pagina 1din 19

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE MARKETING

Comportamentul de achiziţie al
întreprinderilor de pe piaţa organizaţională
Studiu de caz:BCR

București
2018
1.Caracterizarea organizației și a pieței pe care este ea prezentă
1.1 Banca Comercială Română:prezentare organizație
Banca Comerciala Română (BCR), membră a Erste Group, este cel mai important
grup financiar din România, incluzând operaţiunile de bancă universală (retail, corporate &
investment banking, trezorerie şi pieţe de capital), precum şi societăţile de profil de pe piaţa
leasingului, pensiilor private și a băncilor de locuinţe. BCR este banca nr.1 în România după
valoarea activelor (peste 15 mld EUR), banca nr.1 după numărul de clienţi şi banca nr.1 pe
segmentele de economisire şi creditare. BCR este cel mai valoros brand financiar din
România, după gradul de încredere al clienţilor şi după numărul celor pentru care BCR este
principala instituţie cu care fac banking.
BCR oferă gama completă de produse şi servicii financiare prin intermediul unei reţele
de 22 de centre de afaceri si 23 de birouri mobile dedicate companiilor şi 509 de unităţi retail
localizate în majoritatea oraşelor din întreaga ţară cu peste 10.000 de locuitori. BCR este
banca nr.1 din România pe piaţa tranzacţiilor bancare, clienţii BCR având la dispoziţie cea
mai mare reţea naţională de ATM - aproape 2.100 de bancomate şi POS - 13.500 de terminale
pentru plată cu cardul la comercianţi, precum şi servicii complete de Internet banking, Mobile
Banking, Phone banking şi E-commerce.
Principalele repere cronologice din istoria acestei bănci sunt:
• 1990 - se constituie Banca Comercială Română prin preluarea activităţilor
comerciale ale Băncii Naţionale a României
• 1998 - BCR deschide o filială la Chișinău, în Republica Moldova
• 1999 - BCR fuzionează prin absorbţie cu Bancorex
• 2001 - BCR Leasing se lansează pe piaţa românească
• 2003 - Privatizarea BCR, prin vânzarea pachetului de acţiuni către BERD şi
IFC
• 2004 - BCR instalează Automate de Schimb Valutar (ASV)2005 - Se
înfiinţează BCR Asigurări de viaţă
• 2006 - Banca austriacă Erste Bank finalizează achiziţionarea Băncii
Comerciale Române. Erste Bank a achiziţionat 61,8825%* din acţiunile BCR
de la Guvernul Român, BERD şi IFC în urma achitării a 3,75 miliarde Euro.
• 2007 - BCR Administrare Fond de Pensii intră pe piaţa românească2008 -
Banca Comercială Română vinde operaţiunile de asigurări către Vienna
Insurance Group
• 2008 - BCR Banca pentru Locuinţe intră pe piaţa românească
• 2009 - BCR adoptă un program de emitere de obligatiuni pe termen mediu –
Medium Term Notes (MTN) – in valoare totala de 3 miliarde EUR.
BCR a marcat, de-a lungul timpului, mai multe premiere pe piaţa bancară românească,
printre care:

• 1994 - BCR devine primul acceptator de carduri din România şi membru


principal EUROPAY
• 1995 - BCR emite primele carduri de debit din România sub siglă
internaţională.prima tranzacţie la un ATM în România
• 2000 - BCR lansează primul credit de trezorerie pentru persoane fizice.BCR
este prima bancă din România care efectuează operaţiuni cu titluri de valoare
pe piaţa secundară.
• 2002 - BCR lansează primul credit ipotecar de pe piaţa bancară românească
• 2003 - BCR este prima bancă românească furnizoare de credite ipotecare
clienţilor retail şi corporate.
• 2005 - BCR permite utilizarea, în reţeaua sa de POS şi ATM a cardurilor cu
CHIP (smart-card).
• 2006 - Banca Comerciala Română lansează în premieră, prin Universitatea
BCR, programul de practică – STUDENT
• BCR – care permite studenţilor efectuarea practicii în cadrul a şapte sucursale
BCR din BucureştiBCR este prima instituţie bancară din România care a lansat
o reţea de birouri specializate la nivel naţional - „EU Office BCR” - dedicate
exclusiv fondurilor europene
1.2 Domeniul de activitate
Nume companie: Banca Comercială Română S.A.
CUI: 361757
Registrul comerţului: J40 /90 /1991
Domeniul de activitate: Bănci
Anul înfiinţării: 1990
Structură acţionariat:

• EGB Ceps Holding GmbH 93,6%


• SIF Oltenia 6,3%
• Acţionari persoane juridice române (inclusiv SIF Muntenia şi SIF Banat-Crişana care
mai deţin câte o acţiune fiecare) 0,0015%
• Acţionari persoane fizice 0,12%
Produse / Servicii: conturi curente, carduri, credite, depozite, cash management, leasing
Sediul central: Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sect. 3, cod 030016, Bucureşti

1.3.Caracterizarea concurenței și a clienților

BCR, în funcţie de numărul de clienţi,este cea mai mare bancă românească, cu o cotă
de piaţă de 16% și se afla în spatele Ceska Sporitelna din Republica Cehă (bancă controlată de
Erste şi care are patru milioane de clienţi) şi Erste Sparkasse din Austria (cu 3,4 milioane de
clienţi), potrivit datelor din raportul anual al băncii-mamă Erste. BCR, care a fost
achiziţionată de austrieci în 2005, a ieşit din criză destul de marcată în condiţiile în care
banca a pierdut un milion de clienţi, adică 25% din total, şi aproape a înjumătăţit numărul
angajaţilor. Totodată, rata creditelor neperformante a urcat până spre 30% din portofoliul total
de credite, atât pe partea de retail, cât şi corporate, iar instituţia de credit a pierdut în anii de
criză trei puncte procentuale din cota de piaţă.Sectorul bancar are un grad mic spre mediu de
concentrare, ceea ce indică un grad relativ ridicat de concurenţă. Însă, cu toate acestea, pentru
o interpretare mai bună a gradului de concurenţă trebuie analizaţi şi alţi indicatori, cum ar fi
mobilitatea clienţilor bancari, în viziunea Consiliului Concurenţei.
Situaţia sectorului bancar românesc din ultimii ani indică o evoluţie favorabilă din punct de
vedere concurenţial.În ultimii patru ani se observă o tendinţă de reducere a diferenţialului
dintre dobânda la credite şi cea la depozite. De asemenea, indicii de concentrare arată un grad
mic spre mediu de concentrare în sector.Dintre cele 40 de bănci de pe piaţa românească, 10
deţin cote de piaţă de peste 3%, 10 au cote de piaţă situate între 1% şi 3%, iar restul de 20 au
cote de piaţă mai mici de 1%.Primele zece instituţii de credit au avut în ultimii ani cumulat o
cotă de piaţă relativ constantă, în jurul a 78%.

Per ansamblu, cinci bănci au pierdut cotă de piaţă în anii de criză şi cinci au reuşit să câştige
teren. Faţă de 2008, BCR, BRD, Alpha Bank, Bancpost şi Volksbank au pierdut cotă de piaţă,
în timp ce Banca Transilvania, Raiffeisen, UniCredit, CEC Bank şi ING Bank au fost în
ascensiune.
Primele două bănci mari, respectiv BCR şi BRD, au avut în ultimii şase ani cote de piaţă
cuprinse între 18 şi 20% (BCR) şi 14 şi 16% (BRD) şi domină mediul bancar românesc în
fiecare categorie importantă (credite, depozite, active, capital).
A treia bancă din sistem este Banca Transilvania cu o cotă de piaţă de aproximativ 10%.
Aceasta a achiziţionat, anul acesta, Volksbank România, bancă care se situa la momentul
achiziţiei pe locul 9 în topul băncilor. Următoarele bănci din punctul de vedere al dimensiunii
(Raiffeisen Bank, Unicredit Bank şi CEC Bank) au cote de piaţă aproape egale, situate între 7-
8%, cote ce se păstrează relativ constante în perioada analizată. Cota de piață rămasă este
foarte fragmentată între celelalte 34 de bănci.BNR consideră că sistemul bancar prezintă un
nivel de concentrare moderat, reflectat atât de cota de piaţă în funcţie de activele deţinute de
primele cinci bănci din sistem, cât şi de indicele Herfindahl-Hirschman calculat în funcţie de
active. Evoluţia ascendentă a acestui indice arată o scădere continuă a gradului de concentrare
a sistemului bancar şi, implicit, creşterea competiţiei între instituţiile de credit, potrivit celui
mai recent raport anual al băncii centrale.

1.4 Analiza SWOT


PUNCTE TARI

1. Implementarea cu succes, prin proiectul Managementul Calitatii Totale, a unor prin-


cipii solide de afaceri cum sunt: concentrarea pe obținerea rezultatelor, pe satisfacția clienților
si leadership, prin implicarea atât a angajaților, cat si a managementului, prin dezvoltarea de
parteneriate si printr-un comportament social responsabil, dovedind astfel ca întreaga comuni-
tate BCR este direct si activ angajata in atingerea adevăratei excelente.
2. Comunicarea - esența relației banca-client.
BCR pune accent pe comunicarea prompta si deschisa cu toate pârțile implicate, astfel ca
principala prioritate a băncii rămâne permanenta adaptare a practicilor de afaceri, in scopul
dezvoltării susținute, administrând expunerile la risc printr-o guvernanta corporativa crescuta.
3. Banca promovează afaceri care, concomitent, au impact pozitiv din punct de vedere
economic, social si de mediu, încurajează activitatea de sponsorizare, promovând cultura,
educația, sănătatea si sportul(de exemplu BCR OPEN ROMANIAN), la standarde înalte de
integritate, contribuind la crearea unui mediu socio-cultural in care oamenii se „îmbogățesc”
profesional si personal.
4. Profitul net a crescut la 178 milioane EUR, conform IFRS nu numai depășind previzi-
unile, dar si reprezentând 35% din profitul net al întregului sistem bancar romanesc. Mai mult,
Grupul BCR si-a consolidat puterea financiara pe baza unei eficiente crescute, având ca rezul-
tat o creștere constanta a activelor, pana la aproximativ 9 miliarde EUR.
5. Creditele brute au crescut in termeni reali cu 37,2%, aproape dublul țintei propuse, in
timp ce creditele retail au ajuns la 37,9% din total credite, pe fondul unui comportament de
creditare prudent, dar fără restricții, si al îmbunătățirii calității portofoliului, marcat de o rata
diminuata a creditelor neperformante fata de anii anteriori.
6. Politica in domeniul calității se refera nu numai la calitatea produselor si serviciilor, ci
si la calitatea activităților si proceselor băncii in ansamblu, obiectivele calitative strategice
fiind: îmbunătățirea performantelor in sfera calității servirii; antrenarea întregului personal in
procesul de îmbunătățire continua, prin activități preventive desfășurate sistematic in scopul
optimizării tuturor proceselor băncii.
7. Banca este conștienta ca ,,cel mai important potențial pentru progresul unei companii
este progresul oamenilor ei’’. Acest adevăr sta la baza politicii de resurse umane, fiind operate
mutații in profilul profesional al lucrătorului bancar, de la prestator de servicii la partener de
afaceri. In acest sens, încă de la înființarea băncii, conducerea s-a preocupat permanent de
cresterea calității profesionale a salariaților prin dobândirea de cunoștințe si abilitați necesare
realizarii eficiente a sarcinilor de serviciu, precum si prin dezvoltarea graduala a potentialului
personal. Banca va încuraja in continuare schimbarea conceptului de munca si competenta
profesionala prin creșterea mobilității si flexibilității forței de munca, stimularea spiritului de
echipa, facilitarea integrării profesionale a absolvenților.
8. Gama diversificata de produse si servicii bancare oferite: e-commerce, e-banking etc.
9. B.C.R. se mentine pe piata pe baza urmatoarelor criterii :
-Increderea clientilor in stabilitatea bancii si a capacitatii sale financiare;
-Calitatea produselor si serviciilor oferite ;
-Calitatea personalului;
-O buna receptionare a solicitarilor clientilor si ale pietei;
-Satisfacerea cerintelor clientilor cu costuri rezonabile .
10. Banca Comerciala Romana (BCR) a inaugurat pe 4 octombrie 2005, prima universi-
tate corporativa din Romania – UBCR – Universitatea BCR. Universitatea BCR ofera angaja-
tilor bancii condiții speciale de pregătire si de autodezvoltare, prin integrarea trainingului cu
managementul cunoasterii si managementul schimbarii, in strânsă legătură cu managementul
si dezvoltarea carierei. Aceasta noua abordare pune accent pe instruirea continua a angajaților
aliniind procesul de invatare cu viziunea si strategia companiei, cu un impact pozitiv direct
asupra performantelor de afaceri ale bancii si ale clienților sai, prin creșterea calității soluțiilor
oferite la problemele clientelei.
11. Balanța clienților veniți si a celor plecați inclina permanent in favoarea clienților ve-
niți.
12. Alinierea la practicile occidentale in domeniul comunicației on-line in reteaua de uni-
tati, utilizarea facilitaților de cash-management, promovarea dezvoltării pietei de carduri si a
transferului rapid de valuta prin Money-Gram.
13. Încheierea unui parteneriat cu Banca de Export-Import Eximbank care furnizeaza
garantii si asigurari persoanelor juridice care contactează împrumuturi de la Banca Comercia-
la Romana. Eximbank pune la dispoziția clientilor BCR garantii si asigurari in numele si con-
tul statului, precum si compensări partiale de dobânzi. De asemenea, Eximbank acorda credite
pentru a completa finanțarea obtinuta de la BCR si sindicalizari de risc. Astfel BCR asigura
clienților finantarile solicitate in conformitate cu normele si reglementarile proprii, iar Exim-
bank furnizeaza garantii, asigurari sau alte produse specifice, pentru facilitarea accesului la
finantarile BCR. Principalele avantaje ale parteneriatului constau in faptul ca pentru garantiile
Eximbank clientii nu trebuie sa asigure contragaranții, iar banca comerciala nu trebuie sa faca
provizioane pentru astfel de credite avand in vedere ca garantiile si asigurarile de stat furniza-
te sunt considerate cu risc zero de banca centrala.
14. Puncte tari ale site-ului: tehnic, site-ul este realizat foarte bine, prin implementarea
sistemului SAP. Vizitatorul beneficiază de o gama larga de servicii si de informatie actualiza-
ta.
15. Filiale in toate orasele tarii.
16. BCR a fost prima banca, si singura de pana acum, care a intrat pe piata achizitiilor de
aur de la populatie.

PUNCTE SLABE

1. Punctele slabe ale băncii sunt, in general, punctele slabe ale sistemului bancar roma-
nesc, care alaturi de cel al altor state din Europa de Est, este printre cele mai expuse la riscuri-
le valutare aferente împrumuturilor acordate in monede străine, după cum se arata in studiul
agenției de evaluare financiara Standard&Poor's.
2. Se pune accent pe oferte care merg de la dobânzi mai reduse la credite, perioade de
gratie mai lungi, dar si produse financiare oferite la pachet, uitandu-se tocmai baza pentru
orice banca, dobanzile la depozitele atrase. Aceasta face ca diferența dintre dobanzile la credi-
te si cele la depozite sa se mențină la un nivel ridicat, in comparatie cu statele europene.
3. Puncte slabe ale site-ului: vizitatorul trebuie sa dea prea multe click-uri pentru a ajunge
la informatia cautata. Site-ul se incarca destul de lent, mai ales daca utilizatorul are o conexi-
une slaba.
4. Atacuri inevitabile asupra bancomatelor bancii (bancomate-fantoma care au inselat
increderea clientilor), clonari ale cardurilor ( au adus pierderi bancii).
5. Expunerea prea mare a bancii pe anumiti clienti si de introducerea in portofoliul ei a
unor clienti cu bonitate indoielnica
6. Actiunile BCR nu sunt cotate la bursa.

OPORTUNITATI

1. BCR si-a creat propriile departamente in finanțări europene, imediat după ce a devenit
cert ca Romania va adera la UE la începutul anului viitor. Banca Comerciala Romana, a inau-
gurat biroul „EU Office BCR" al cărui rol este de a asigura o informare complexa si completa
a clienților băncii cu privire la implicațiile aderării României la structurile europene. Biroul
ofera atat servicii de consultanta, cat si o gama larga de produse destinate finanta-
rii/cofinantarii proiectelor de investiții, in vederea creșterii gradului de accesibilitate al parte-
nerilor bancii la fondurile europene.
2. Fuziunea cu Bancorex , in timp record, care a dus la întărirea forței Băncii Comerciale
Romane si a poziției sale pe piața interna si internaționala.
3. BCR a contractat de la International Finance Corporation (IFC), Divizia de Investitii a
Bancii Mondiale, un imprumut, in valoare de 75 milioane EUR, pentru susținerea activității
de creditare a Intreprinderilor Mici si Mijlocii, precum si pentru susținerea dezvoltării credită-
rii populației. Împrumutul a contribui, totodată, la îmbunătățirea structurii bilanțiere a BCR,
prin creșterea maturității resurselor in valuta atrase, ceea ce va reduce decalajele de maturitate
dintre activele si pasivele in valuta.
4. Banca Comerciala Romana si BCR Securities au câștigat licitația pentru a intermedia si
distribui emisiunea de obligațiuni municipale pe care Primăria Municipiului Timișoara o va
realiza pe piața interna de capital in valoare de 150 milioane RON.
5. principalele oportunități de dezvoltare economica: creșterea consumului si accelerarea
vitezei de circulație a banilor.

AMENINȚĂRI
1. Rata inflatiei
2. Instabilitatea monedei nationale
3. Conjunctura economica a tarii nefavorabila
4. Numar mare de concurenti
5. Tinta unor atacuri: Cei care au declanşat agresiunea au patruns, in banca de date a
BCR, au obtinut numele depunatorilor si numerele de telefon ale acestora. Apoi au in-
trat in functiune telefoanele otravite. Clientii bancii au fost sunati si atentionati ca tre-
buie sa-si retraga banii de urgenta. Astfel, a fost declansat, in unele localitati, asaltul
populatiei asupra ghiseelor BCR.
6. Rata rezervelor minime mare
7. Valoarea totala a garantiilor ce pot fi solicitate Bancii Comerciale Romane in orice
moment de anumite state arabe, ajunge la 500 milioane USD, conform evaluarilor Mi-
nisterului Finantelor Publice. Din activitatea Bancorex au rezultat tot felul de actiuni,
despre care nu se putea avea decat o imagine foarte generala. Exista garantii emise de
Bancorex inainte de 1989 (pe vremea cand se numea Banca Romana de Comert Exte-
rior), in valoare de peste 500 milioane USD, in favoarea unor state arabe. Aceste ga-
rantii sunt deschise nelimitat.. Ele nu se vor inchide niciodata in timp.

Matricea SWOT

Factori interni
Puncte tari(S) Puncte slabe(W)
-rețea puternica răspândita in -numeroase atacuri asupra sistemu-
teritoriu lui informational bancar
-portofoliu de clienți -expunere la riscurile valutare afe-
Factori externi bine segmentat si diversificat rente imprumuturilor acordate in
-servicii bancare diversificate monede straine
-personal bine echilibrat pe -vulnerabilitatea informatiilor din
grupe de vârstă si pregătire banca
-retea de banci corespondente -atacuri asupra bancomatelor
foarte extinsa
-numeroase idei inovatoare ale
personalului aplicate in practi-
ca
Oportunitati(O) Strategii SO Strategii WO
-rolul tot mai impor- -servicii bancare noi care sa - servicii bancare oferite on-line (e-
tant al sistemului satisfaca cerintele aparute in commerce, e-banking) care sa per-
bancar in procesul urma unei noi cojuncturi eco- mită clienților realizarea unor acti-
reformei economice nomice determinata de intra- vități in timp real, informarea per-
-cresterea creditului rea in UE manenta, cat si protejarea identitatii
in Romania, ca ur- acestora si a tranzactiilor efectuate
mare a imbunata- pe Internet (evitarea atacurilor hac-
tirii nivelului de trai kerilor)
si a standardelor din
domeniul economic
si industrial, in urma
aderarii la U.E
Amenintari(T) Strategii ST Strategii WT
-apariția continua pe -intr-un mediu economic in- -protejarea informațiilor prin utili-
piața financiara in- ternațional nesigur, B.C.R. zarea intranetului (portalul destinat
terna de noi instituții regândește activitatea de co- angajaților) astfel încât sa se mini-
bancare respondent bancar abordând-o mizeze consecințele atacurilor din
-competiție inter- pe baze de parteneriat si coo- exterior
bancara tot mai pu- perare (in locul celei bazate pe
ternica concurenta) si pe adoptarea
- conjunctura eco- unei stricte politici de cunoaș-
nomica a tarii nefa- tere a clientului si de lupta
vorabila sistemului împotriva spălării banilor,
bancar printr-o atenta alegere a parte-
-rata mare a rezerve- nerilor si supraveghere a acti-
lor obligatorii mi- vității acestora, prin cresterea
nime flexibilitatii in relațiile cu cli-
-existenta unor con- enții, anticipandu-se si reac-
flicte armate, crize ționându-se eficient la provo-
cările pietei.

1.5 Resurse materiale


BCR a ajuns la sfârşitul anului trecut la 507 sucursale, conform datelor centralizate de Erste şi
transmise investitorilor. În timp ce în cazul numărului de clienţi şi de angajaţi tendinţa este de
creştere faţă de 2016, pe palierul sucursalelor se observă o uşoară scădere. Rețeaua teritorială
este împărtită pe grupuri în cele mai mari judete ale tării, precum: Baia Mare, Cluj, Timisoara,
Sibiu, Brasov, Pitesti, Piatra Neamt, Galati, Constanta, etc., fiecare oras cuprinzând în aria sa
teritorială mai multe unităti bancare. În Bucuresti reteaua teritorială este împărtită tot pe
grupuri, apartinând diferitelor sectoare. Modelul său este cel al unei bănci universale, care
oferă o gamă completă de servicii clienţilor particulari şi societăţilor. Echipamentele sunt
dintre cele mai dotate, fiecare departament dispune de tehnologia necesară a echipamentelor
pentru oferirea de suport continuu a clientilor băncii si pentru realizarea eficientă a muncii.

1.6. Resurse financiare


Banca Comercială Română (BCR) a obţinut un profit net de 252,7 milioane de lei (54,3
milioane de euro), în primul trimestru al anului 2018. Rezultatul operaţional s-a situat la 371,7
milioane de lei (79,9 milioane de euro), mai mare cu 10% decât rezultatul din anul precedent
de 338 milioane de lei (74,7 milioane de euro), ca urmare a îmbunătăţirii venitului
operaţional. Veniturile nete din dobânzi au crescut semnificativ cu 7,8%, la 466,6 milioane de
lei (100,2 milioane de euro), de la 432,9 milioane de lei (95,7 milioane de euro) în T1 2017,
ca urmare a volumelor mai mari de conturi curente. Veniturile nete din comisioane au avansat
cu 4,1% la 171,2 milioane de lei (36,7 milioane de euro), de la 164,4 milioane de lei (36,3
milioane de euro), în T1 2017, graţie volumelor mai mari din tranzacţii, împrumuturi, precum
şi operaţiuni de brokeraj. Rezultatul net din tranzacţionare s-a majorat cu 40%, la 111,5
milioane de lei (31,9 milioane de euro), de la 79,5 milioane de lei (17,6 milioane de euro) în
T1 2017. Venitul operaţional a crescut cu 11% la 766,9 milioane de lei (164,8 milioane de
euro) de la 691,1 milioane de lei (152,8 milioane de euro) în T1 2017, ca urmare a creşterii
veniturilor nete din dobânzi, a celor din comisioane şi a rezultatului net din tranzacţionare.
Cheltuielile administrative generale în T1 2018 au ajuns la 395,2 milioane de lei (84,9
milioane de euro), mai mari cu 12%, comparativ cu 353,1 milioane de lei (78,1 milioane de
euro) în T1 2016, fiind impactate de contribuţia anuală mai mare la Fondul de Garantare e
Depozitelor Bancare, dar şi de uşoara creşterere a numărului de angajaţi. Ca atare, raportul
cost-venit s-a situat la 51,5% în T1 2017, faţa de 51,1% în aceeaşi perioadă din 2017. BCR a
mai înregistrat un avans consistent, de peste 50%, în creditarea persoanelor fizice, faţă de
trimestrul I 2017, reprezentând aproape o treime din piaţa creditării imobiliare din România.
Astfel, BCR a generat volume noi de credite de 1,79 miliarde de lei în trimestrul I din 2018,
cu creşteri de 24% a creditului de nevoi personale „Divers” şi vânzări de patru ori mai mari în
cazul creditului standar imobiliar „Casa Mea”, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. În
activitatea corporate, portofoliul de credite nou acordate s-a ridicat la 259 milioane de lei. Se
remarcă aici o creştere semnificativă, de 13%, în raport cu aceeaşi perioadă a anului trecut, a
finanţărilor pentru întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), ca urmare a strategiei proactive de
susţinere a antreprenorilor locali. Co-finanţarea proiectelor cu fonduri europene rămâne
solidă, portofoliul atingând un volum de finanţări de 8 miliarde de lei. În ceea ce priveşte
pierderile nete din deprecierea activelor financiare care nu sunt măsurate la valoarea justă prin
profit şi pierdere, BCR a înregistrat eliberări de provizioane de 65.000 lei (14.000 euro) în T1
2018, faţă de o cheltuială cu provizioanele de risc în valoare de 3,3 milioane lei (0,7 milioane
euro) în T1 2017, în condiţiile în care producţiile noi de credite, atât retail, cât şi corporate, nu
au mai generat niciun credit neperformant. Ponderea împrumuturilor neperformante (NPL) a
scăzut la 7,2%, comparativ cu 8,1% în decembrie 2017, cu rata de acoperire NPL urcând la un
nivel foarte confortabil de 96,3%, în martie 2018, faţă de 92,7%, în decembrie 2017.
Capitalizarea băncii rămâne deosebit de puternică pentru a susţine creşterea afacerii. Raportul
de solvabilitate al BCR era în februarie 2018 (banca) de 21,5%, în timp ce capitalul de Rang 1
+ 2 (Grup BCR) cumula o valoare solidă de 7,2 miliarde RON în decembrie 2017. Creditele şi
avansurile acordate clienţilor au crescut marginal cu 1% la 33.820 milioane de lei (7.262,9
milioane de euro), la 31 martie 2018, de la 33.490,9 milioane de lei (7.189,2 milioane de
euro), la 31 decembrie 2017, ca urmare a unor volume de creditare crescute pe segmentul
retail. Depozitele de la clienţi au avansat uşor cu 0,7% %, la 52,853,2 milioane de lei
(11.350,4 milioane de euro) la 31 martie 2018, faţă de 52.496,1 milioane de lei (11.268,9
milioane de euro), la 31 decembrie 2017, determinate de creşteri ale depozitelor retail şi
corporate. Depozitele clienţilor rămân principala sursă de finanţare a BCR, banca beneficiind
totodată de surse de finanţare diversificate, inclusiv compania mamă.

1.7 Resurse umane


BCR are aproape 7.300 de angajați și 500 de manageri. BCR dispune de un cod de conduită
intern, principiile de acțiune fiind fundamentate pe valorile companiei: profesionalism, spirit
de echipă, inovație. Obiectivul acestor principii stă la baza rigurozitătii si dinamismului,
inspiră organizatia si pe fiecare angajat BCR.
Etica în cadrul companiei este una exigentă, căutând să creeze valoare pentru angajatii săi.
Fiecare angajat este depozitar si responsabil pentru informatiile confidentiale pe care le
primeste.
Directia Generala a BCR veghează la aplicarea prezentului Cod de conduita si la respectarea
acestuia de catre angajati, oricare ar fi nivelul lor de responsabilitate.Angajații din bănci
beneficiază de cursuri de formare sau participă la cursuri de certificare obligatorii în domeniul
lor, dar, până acum, nicio bancă din România nu organizase un program de certificare
profesională în cadrul companiei. Din 2014, BCR îşi specializează angajaţii in house.

II. Procesul de achiziție

BCR este o companie de prestări servicii care activează in domeniul bancar. Pentru o mai
buna desfășurare a activității sale, unul dintre obiectivele sale principale ,fiind vânzarea si
atragerea de noi clienți, trebuie revizuite resursele materiale de care dispune. Am identificat
următoarele categorii de produse care ar îmbunătăți activitatea pe care BCR o desfășoară:
1.”echipamente grele” reprezentate prin mijloace de transport, autoturisme pentru forța de
vânzare
2.”echipamentele auxiliare” care ar îmbunătăți activitatea sunt laptop-urile.
3.”consumabilele” sunt utilizate în activitatea firmei în mod curent pentru a se putea realiza
obiectul de activitate al organizației, cărțile de vizita incadrându-se in aceasta categorie.

Ținând cont de obiectul de activitate al BCR, materiile prime și subansamblele vor lipsi din
procesul de achiziție.
Cei mai buni dealeri auto din Europa au fost analizați de Aumacon, companie de consultanță
și analize de piață din Olanda, performanțele acestora fiind evaluate pe baza numărului de
vehicule vândute în 2016.
Datele arată că trei dealeri de automobile din România se află în Top 100 din Europa, și
anume Porsche, Toyota și compania românească Țiriac Auto. Primii doi dealeri operează prin
intermediul companiilor-mamă, Porsche Holding din Austria și Inchcape Motors din Marea
Britanie.Potrivit analizei, cel mai mare dealer din Europa este Porsche Holding, care a vândut
750.000 de autoturisme în 2016 la nivel european. Compania are în țara noastră subsidiara
deținută integral, Porsche România, ale cărei afaceri au însumat 20.800 de autoturisme
vândute, cu o cifră de afaceri de 2,5 miliarde lei și un profit de aproximativ 1 miliard de lei.
Inchcape Motors este importator și distribuitor al mărcilor Toyota și Lexus, aflându-se pe
locul 8 la nivel european. În 2016, Inchcape a cumulat un volum de 75.000 de autoturisme la
nivel european.
Singurul dealer de automobile din România cu capital autohton, care nu face parte dintr-o
rețea europeană, prezent în Top 100, este Țiriac Auto, care se află pe locul 69, dedicați celor 6
mărci pe care le vinde (Ford, Hyunday, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz și Mitsubishi).
Compania, care aparține omului de afaceri Ion Țiriac, a înregistrat în 2016 un volum de
13.000 de unități.

Pentru achizitionarea autoturismelor s-au identificat cei 3 dealeri de pe piața locală, primii trei
concurenti din acest segment. Ofertele care s-au analizat au fost din partea Porsche Romania
care este cel mai mare importator auto din România, companie înfiinţată în noiembrie 1997 şi
care aparţine de Porsche Holding GmbH cu sediul în Salzburg
Începând cu martie 2011, Holdingul Porsche a fost înglobat în concernul Volkswagen AG
drept una din subsidiarele sale, păstrând însă structurile independente. Porsche Romania este
importatorul general pentru mărcile Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA, Volkswagen
Autovehicule Comerciale şi Das WeltAuto. Al doilea furnizor care s-a luat in considerare este
Toyota Bucuresti Nord este cel mai mare dealer Toyota din reteaua Toyota Romania, totodata
fiind membru al Grupului Inchcape PLC.
Toyota București Nord este o reprezentanta de tip 3S, oferind un pachet de servicii complete
specifice unui service auto: showroom de prezentare autovehicule noi sau rulate Toyota,
service complet, utilat conform standardelor internaționale Toyota, pentru autovehiculele
Toyota,
vanzare de piese de schimb originale Toyota.
A treia ofertă luată în considerare vine din partea dealerului Tiriac Auto România.
In prezent, Tiriac Auto detine in Romania 6 reprezentante dedicate marcilor Jaguar si Land
Rover, fiecare dintre ele fiind specializata atât in serviciile de vânzare, cat si in cele de post-
vânzare, la standardele recomandate de producător
Noua reprezentanta Tiriac Auto este situată in Bucuresti, pe Soseaua Pipera nr 41, sectorul 2.
Tiriac Auto reprezintă șase dintre cele mai renumite mărci auto existente pe piata: Ford,
Hyundai, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz si Mitsubishi.

Intr-o companie precum BCR, structura centrului de achiziție este complexa. In procesul
decizional sunt implicați agenții de vânzare care sunt utilizatorii finali, care se vor folosi de
autoturisme pentru a ajuta la atingerea obiectivele dorite de companie.
Persoanele care au sarcina de a alege furnizorii cei mai competitivi sunt cei din departamentul
de marketing.
Înainte de selecționarea ofertanților, se va realiza o cercetare de piață, pentru a constanta care
sunt cele mai bune si accesibile variante de oferte. De asemenea ei îndeplinesc si rolul de
influentatori, deoarece pentru a desfășura aceasta cercetare pentru identificarea furnizorilor
eligibili trebuie mai întâi stabilite si caracteristicile tehnice, in prima faza, dupa care pret,
notorietate, servicii pre si post-vanzare.
Decidenții, persoanele cu autoritate finala sunt directorii departamentelor de marketing,
financiar iar pentru a se realiza procesul de achiziție trebuie acordul Directorului General,
aceste echipamente grele au nevoie de resurse financiare mari, iar utilitatea lor se revede in
timp, nu imediat.
Mai exista de regula si paznicii, factorii de blocare, in acest caz este reprezentat de
departamentul financiar, costul achiziției fiind foarte ridicat .Întreaga flota de mașini se va
achita in totalitate, deoarece nu se dorește operarea prin leasing.
Autoturismele care se doresc a fi cumpărate trebuie sa îndeplinească standardele normale, nu
au nevoie de dotări suplimentare fiind utilizate doar ca mijloace de transport pentru a mari
activitatea forței de vânzare a companiei BCR.
Din acest motiv caracteristicile analizate, prezentate in ofertele dealerilor selecționați sunt
cele standard. Ofertele au fost analizate din perspectiva prețului in primul rând, cutie de
viteze, viteza maxima, cai putere,emisie de CO2, servici post-vânzare, facilități.
Mărcile de automobile avute în vedere sunt: Ford, Toyota și Volkswagen.
Se dorește achiziționarea a 20 de autoturisme care să deservească agenții de vânzări din
departamentele de marketing ale sucursalelor Victoriei, Jiului, Piața Romană.Termenul
stabilit pentru achiziționare este:1 iunie 2018.
In procesul decizional de cumpărare s-au oferit note intre 0 si 10 pentru importanta fiecărei
caracteristici. Pentru prețul de achiziție cea mai mare nota a fost obținuta de modelul
Volkswagen Polo 10, Toyota Yaris 9 si Ford Fiesta 7. 2 autoturisme sunt dotate cu cutie
manuala cu 5 viteze și au obținut nota 8, Ford Fiesta are cutie automată în 6 trepte și a obținut
nota 10..La analizarea următorului criteriu de selecție, viteza maxima, pe primul loc se
situează Ford Fiesta , nota 10, Volkswagen Polo nota 9 si Toyota Yaris nota 7.Pentru puterea
motorului Ford Fiesta cu un motor de 100 CP a primit nota 9, iar celelalte modele cu 95 CP au
primit 8. Toate cele 3 autoturisme se încadrează in normele de emisie Euro 6, primind nota
10.Ford Fiesta înregistrează o emisie de CO2 de pana la 118 g/km, nota 7, Volkswagen Polo
cu 108g/km , nota 8 si Toyota Yaris cu 99g/km nota 9.
Ford Fiesta înregistrează un consum mixt de 5,2 l/100 km (nota 8) , in timp ce Toyota Yaris
are un consum mixt de 4,3 l/100 km (nota 10), iar Volkswagen Polo de 4,3l (nota 9).
Din punct de vedere al perioadei de garanție acordată, modelul Ford cu 2 ani obține 6 puncte,
modelul Volkswagen cu 4 ani-8 puncte și modelul Toyota cu 6 ani-10 puncte.

Ford Fiesta Toyota Yaris Volkswagen Polo

Pret(cu TVA), Eu- 7 9 10


ro

Cutie de viteze 10 8 8

Viteza maxi- 10 7 9
ma(km/h)

Putere(CP) 9 8 8

Norma de emisie 10 10 10

Emisie CO2(g/km) 7 9 8

Consum me- 8 10 9
diu(l/km)

Durata garanției 6 10 8

Punctaj total 67 puncte 71 puncte 70 puncte

Modelul Toyota Yaris a înregistrat cel mai mare punctaj, 71 puncte, optându-se pentru
achiziționarea acestui model, care înregistrează cel mai mic consum și un preț
acceptabil.Deci, furnizorul selectat a fost Toyota București.

2. Pentru achiziționarea de laptopuri s-au identificat 3 furnizori și apoi s-a analizat oferta
fiecăruia.
Madd Electronics Group, distribuitor IT axat in principal pe furnizarea de computere si
laptop-uri noi, refurbished si second hand de calitate (branduri Dell, Compaq, Lenovo si
altele),a fost înfiintata in 2002 cu doar 3 angajati, in prezent deruland afaceri de peste 2
milioane euro/an cu 24 angajati repartizati la sediul principal din Cluj-Napoca si in punctele
de comercializare din Bucuresti, Iasi si Timisoara. Under Armour Curry 1 Elite Produsele
comercializate de catre Madd Electronics sunt in proportie de 90% produse IT de brand,
achizitionate din SUA sau EUROPA la expirarea unui leasing sau cand o companie isi
schimba tot parcul de PC-uri.
Madd Electronics Group cu adresa din București în:B-dul Hristo Botev nr.10, sector 3 are
peste 14 ani de existenta pe piața IT din Romania și distribuie produse Dell pe piata IT din
Romania din anul 2002, iar din 2010 devine Dell Registered Partner. Ca partener furnizează
soluții hardware de la un brand de calitate la preturi competitive. Datorita acestor programe au
acces la o serie de resurse oferite de parteneri pentru a putea servi clientul mai eficient si la
costuri mai bune decât alte firme de profil.

Denumire Produs:Laptop DELL, LATITUDE E5430 NON- Caracteristici tehnice:


VPRO, Intel Core i5-3340M, 2.70 GHz, HDD: 320 GB,
RAM: 4 GB, unitate optica: DVD, video: Intel HD
Graphics 4000, 14 LCD (WXGA), 1366 x 768"

Producatori:
DELL
Model Procesor:
CORE I5
Frecventa Procesor:
2.7 GHz
Capacitate RAM:
4 GB
Tip Memorie RAM:
DD-RAM 3
Capacitate HDD:
320 GB
Diagonala:
14 INCH
Rezolutie Nativa:
1366 x 768
Prod. Placa Video:
INTEL
Chipset Placa Video:
HD Graphics 4000
Memorie Video:
SHARE
Unitate Optica:
DVD
Webcam:
NU
Wireless:
DA
Sistem de Operare:
OPTIONAL
PREȚ:1200 RON
FURNIZOR:MaddElectronics Group
Denumire produs:Laptop LENOVO V110-15ISK, Intel® Caracteristici tehnice
Core™ i3-6006U 2.0GHz, 15.6", 4GB, SSD 128GB, ProducatorȘ
Intel® HD Graphics 520, Free Dos Lenovo
Procesor
Intel® Core™ i3-6006U
Frecvența procesor
2.0GHz,
Diagonala 15.6",
Capacitate RAM
4GB,
TIP MEMORIE RAM
SSD 128GB, I
Producator placa video
Intel® HD Graphics 520
Sistem de operare
Free Dos

PREȚ:1499.90 RON
FURNIZOR:ALTEX
Denumire produs: Caracteristici tehnice:
Laptop HP 250 G6 cu procesor Intel® Celeron N3350
pana la 2.48 GHz, 15.6" HD, 4GB, 500GB, Intel HD Producător:
Graphics, Windows 10, Dark Ash Silver Hewlett-Packard
Procesor Intel® Celeron N3350
Frecvența:2.48 Ghz
Diagonala:15.6 HD
Capacitate RAM
4GB
HDD
500 GB
Placa Video
Intel HD Graphics
Siste de operare
Windows 10
PRET 1200 RON
Furnizor:eMAG

Al doilea furnizor este Altex București Promenada cu adresa în Calea Floreasca, nr. 246B,
Promenada Mall, sect. 1, Bucuresti. Altex este liderul pietei de electronice, electrocasnice,
IT&C si multimedia din Romania.Prin reteaua nationala (de 78 de magazine Altex si 15 ma-
gazine Media Galaxy), aflata in continua expansiune, Altex ofera clientilor o gama variata de
produse inovatoare, la cele mai avantajoase preturi, sustinute de solutii optime de finantare
adaptate nevoilor clientilor. Serviciile Altex garanteaza alegerea corecta, promisiunea facuta
de companie clientilor prin servicii care asigura livrarea rapida – transport gratuit; pretul cel
mai competitiv – serviciul “2 x Diferenta”, prin care oferă clientilor de doua ori diferenta de
pret, daca gasesc produsul achizitionat din Altex, mai ieftin in alta parte; versatilitatea servici-
ilor : rezerva online, pick-up in store si nu in ultimul rand diversitatea produselor la raft, care
raspunde ccelor mai variate nevoi.. Pe langa variatele formule de finantare, compania Altex
vine in sprijinul consumatorilor prin servicii care adauga plus-valoare produselor, cum ar fi
service si transport gratuit. In 2005 Altex si-a lansat strategia de dual-trader, incepand tran-
sformarea sa intr-un retailer multi-channel , care integreaza canalele online si offline. Pe pre-
misele acestei pozitionari, Altex aspira sa ofere consumatorilor sai posibilitatea de a face
cumparaturi oriunde doresc, cum doresc, atat online, cat si offline. Conectarea magazinului
online la cel traditional permite consumatorilor sa ridice in magazin comenzile facute online,
sau sa testeze si sa ceara consiliere in magazin si produsul sa le fie livrat ulterior direct acasa.

Al treilea furnizor este eMAG, o companie din Romania care se ocupa cu vanzarea online de
echipamente si componente IT, electronice, electrocasnice, produse auto, articole sportive,
muzica, filme, produse pentru casa, articole de ingrijire personala, petshop, articole copii.
eMAG a fost infiintat de Radu Apostolescu, Dan Teodosescu si Bogdan Vlad si si-a inceput
activitatea in anul 2001 ca magazin online de sisteme de calcul si produse de birotica. In anul
2009, 51% din actiunile companiei au fost cumparate de Asesoft Distribution, iar director
general al eMAG a devenit Iulian Stanciu. In 2012, eMAG s-a extins si pe piata externa reali-
zand comert online in Bulgaria, iar mai apoi in Ungaria, in 2013. eMAG detine 10 showroom-
uri in tara, si anume in: Bucuresti, Iasi, Ploiesti, Cluj-Napoca, Craiova, Oradea, Brasov, Ga-
lati, Timisoara si Constanta.

Caracteristicile tehnice de care s-a ținut cont în decizia de achiziție au fost: prețul, tipul proce-
sorului, frecvența procesorului, diagonala, tipul memoriei RAM, tip placa video, sistem de
operare.

Madd Electronics ALTEX eMAG


GROUP

Pret(cu TVA), 10 9 10
RON

Frecvența proce- 10 8 9
sorului

Tip Procesor 10 9 8

Diagonala 9 10 10

Capacitate RAM 9 9 9

Tip placa video 9 10 10

Sistem de operare 0 6 10

Durata garanției 8 8 10

Punctaj total 65 puncte 69 puncte 76 puncte

În urma analizei efectuate, s-a observat că punctajul cel mai mare, de 76 de puncte, a fost ob-
ținut de oferta eMag pentru produsul Laptop HP 250 G6 cu procesor Intel® Celeron N3350
pana la 2.48 GHz, 15.6" HD, 4GB, 500GB, Intel HD Graphics, Windows 10, Dark Ash Sil-
ver.S-a decis achiziționarea a 10 laptopuri pentru sucursala BCR Jiului din București, pănă la
data de 18 mai 2018.
3 Pentru printarea si achiziționarea cărților de vizita s-au identificat 3 furnizori si apoi s-a ana-
lizat oferta fiecaruia. Astfel, prima oferta a fost din partea Agrafa Print S.R.L, cu sediul in
Bucuresti, str.Dragoș Vodă, nr.44-46, sector 2 (https://www.agrafa.ro/produs/)
A doua oferta vine din partea PrintMag, cu sediul la adresa: Str. Agricultori nr. 150, Bucu-
resti, sector 3, 030343(Zona Piata Alba Iulia - Calea Calarasilor - Piata Muncii)
(https://www.printmag.ro/contact).
A treia ofertă vine din partea firmei Luxury Cards, cu sediul la adresa: Str. Mihai Bravu 255
(intrare pasaj Metrou Piata Muncii) (https://www.luxurycards.ro/contact).
Agrafa Print este o companie specializata in tipar digital cu o vasta experienta in domeniul
productiei publicitare. Executa pe echipamente profesionale o gama larga de tiparituri publici-
tare precum si imprimari pe suporturi speciale. Pentru toate comenzile asigura ridicarea si
livrarea acestora la sediul beneficiarului (pentru companiile din Bucuresti) precum si grafica
aferenta - machetare/prelucrare imagini.
Avantajele pe care le ofera aceasta firma sunt: machetare gratuita (reproducere sigla,
aranjament graphic, informatii, etc), preluare comanda si livrare gratuita daca comanda de-
paseste 150 RON, calitate impecabila a imprimarii si finisarii, livrare in cutii de carton ele-
gante si practice, termenul de livrare – maxim 48 de ore.
PrintMag are o echipă ce este perfectionata prin cursuri de grafica publicitara si instruire cer-
tificata pentru utilizarea echipamentelor de tipar si finisare.Oferă o experienta vasta, acumula-
ta de-a lungul anilor, ce permite oferirea solutiei optime la necesitatile clientului, tiraje vari-
ate, adaptabile oricarui client,calitate ridicata a serviciilor oferite, finisare profesionala. Intreg
precesul de productie este realizat "in-house" cu mijloace propria Oferă contract cu conditii de
plată si facturare avantajoase.
Luxury Cards este un serviciu de printing exclusivist dedicat luxului si perfectiunii in carti de
vizita.Folosim doar cele mai fine cartoane impreuna cu servicii de tiparire si finisare perfecte
pentru a redefini cartile de vizita.Pune la dispozitie un serviciu complet – de la design,
productie pînă la livrarea cartilor de vizita.
Specificațiile care se vor urmări in analiza ofertelor celor trei furnizori sunt următoarele:
prețul, formatul cărtii de vizita, condițiile de imprimare, rotunjirea colturilor, finisarea cărților
de vizita si tipul de carton folosit.

Agrafa Print PrintMag Luxury Cards

Formatul 90x50 cm – 10p 90x50 cm – 10p 90x50 cm – 10p

Pret Imprimare fata 0.08 -7p 0.003-10p 0.015-9p

Rotunjirea colturilor 0.004 lei/buc – 10p 0.005-9p 0.005-9p

Finisare 0.015 lei/buc – 10p 0.029-9p 0.20lei/buc – 7p

Tipul de carton Mat 300gr/mp – 10p Mat 300gr/mp – 10p Mat 300 gr/mp –
10p

PUNCTAJ 47 puncte 48 puncte 45 puncte


Pe baza tabelului de mai sus se poate face următoarele comentarii si motivarea alegerii ofertei.
Pentru prima specificație si anume formatul toate cele 3 firme au in portofoliu formatul 90x50
cm astfel ca au obținut punctaj maxim toate. In ceea ce privește prețul pentru imprimare pe o
fata Print Mania a obținut 10 p si Agrafa Print Services a obținut 7p in timp ce Luxury Cards a
obținut un punctaj de 9 puncte O alta specificație pentru cărțile de vizita a fost rotunjirea col-
turilor, pentru aceasta specificație punctajul maxim l-a obținut Agrafa Print fata de ceilalți
furnizori care au obținut doar 9 puncte din cauza prețului cerut.In ceea ce priveste finisarea si
anume plastifiere mata toate cele 3 firme au aceasta opțiune, Agrafa Print având cel mai mare
punctaj și anume 10.Pentru tipul de carton toate firmele au punctaj maxim,10. Pentru a alege
una din ofertele prezentate am mai pus in balanța si termenul de livrare si condițiile de livrare,
firma selectată fiind PrintMag, cu un total de 48 de puncte, deoarece întrunește toate specifi-
cațiile impuse si au un preț convenabil fata de ceilalți furnizori.S-a decis achiziționarea a 2000
de cărti de vizită aferente celor 20 de agenți din sucursalele Victoriei, Jiului, Piața Romana
din București până la 20 mai 2018.

Bibliografie
1.Anghel, Laurenţiu Dan (2004), Business to business marketing, Editura ASE, Bucureşti
2.Anghel, Laurenţiu Dan, Petrescu, Eva Cristina (2002) Business to business marketing, ediţia
a II-a revăzută, Editura Uranus, Bucureşti.
3. Havaldar K. Krishna, Industrial marketing, Third edition, Tata McGraw-Hill Publishing
Company Limited, 2006.
4.Kotler, Ph., Armstrong, G. (2001), Principles of Marketing, Ninth Edition, Upper Saddle
River, NJ
5.Kotler, Ph. (2003), Kotler despre marketing, Editura Curier Marketing, Bucureşti
6.www.bcr.ro
7.www.altex.ro
8.www.emag.ro
9.www.agrafa.ro
10. www.tiriacauto.ro
11 https://www.porsche.com/central-eastern-europe/en/_romania_/
12. https://www.luxurycards.ro/contact
13. https://www.printmag.ro/contact
14.http://www.creeaza.com/afaceri/economie/finante-banci/Concurenta-si-Competitivitate-
382.php
16. https://www.wall-street.ro/tag/banking+bcr+concurenta.html

S-ar putea să vă placă și