Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA

FACULTATEA DE INGINERIE HUNEDOARA


DEPARTAMENTUL DE INGINERIE ŞI MANAGEMENT

REFERAT

RECICLAREA DEȘEURILOR
REZULTATE ÎN URMA UNUI PROCES
TEHNOLOGIC

PROF.COORDONATOR
ȘEF LUCRĂRI DR.ING. JOSAN ANA

MASTERAND:
Bucerzan Marius

I.M.S.M.
ANUL I

3
HUNEDOARA 2018

CUPRINS

Cap. 1. Noţiuni generale..............................................................2


1.1.Noţiuni despre deşeuri....................................................6
1.2.Noţiuni despre reciclare...................................................4
Cap. 3. Fabricarea hârtiei..............................................................9
Cap.4.Reciclarea hârtiei.......................................................................6
4.1.Greutate specifică............................................................9
4.2.Potenţialul de contaminare...............................................9
4.3.Oportunitati de reutilizare si reciclare..............................7
Cap.2.Procesul de reciclare ..................................…….................3
2.1.Depozitare........................................................................3
2.2.Obţinerea pastei de lemn...................................................3
2.3.Filtrare...............................................................................4
2.4.Curăţare.............................................................……….....6
2.5.Rafinare..............................................................................7
2.6.Scurgere..............................................................................9
2.7.Uscare.................................................................................2
2.8.Finalizare.............................................................................3
Cap.5.Stiaţi că......................................................................................9
Cap.6.Bibliografia............................................................................9

3
Cap. 1. Noţiuni generale

1.1.Noţiuni despre deşeuri

Deşeul este o parte dintr-o materie sau dintr-un material rezultat în


urma unui proces tehnologic de realizare a unui produs şi neutilizabil în
cursul aceluiaşi proces [1,1.

Dupa provenienţa lor, deşeurile pot fi.

 industriale(provenite din prelucrarea resurselor prin diferite


tehnologii);
 menajere(provenite din activitaţi menajere);
 metabolice(provenite din procese biologice, de exemplu,
dejecţiile).

În ecosistemele urbane rezultă zilnic cantităţi imense de deşeuri,


care nu pun numai probleme de spaţiu pentru depozitare sau estetică, ci
sunt şi o sursă de poluare ameninţând sănătatea oamenilor.Toate
deşeurile degradează mediul înconjurător, contaminează apele subterane
(modul de depozitare face posibilă infiltrarea apei de ploaie, care
antrenează substanţe poluante şi germeni patogeni).[1.1.
Iată un exemplu care poate ilustra atât cantitatea de deşeuri, cât şi
varietatea acestora. În SUA, anual iau drumul gunoiului 7 miliarde de
3
cutii de conserve, 38 milioane de cauciucuri uzate,7 milioane televizoare
scoase din uz, 7 milioane automobile uzate, 35 milioane de tone de
hârtie.Dintre aceste deşeuri doar hârtia este biodegradabilă,celelalte
deşeuri sunt nedegradabile.Pentru mentinerea unui mediu de viaţă
sănătos, deşeurile trebuie înlaturate prin diferite metode sau reciclate.

1.2.Noţiuni despre reciclare

Reciclarea reprezintă reprocesarea materialelor în produse noi.


În general, reciclarea previne pierderea unor materiale potential
folositoare, reducând consumul de materii prime şi consumul de energie
şi astfel producerea de gaze cu efect de sera. Reciclarea este un concept
modern în gestiunea deşeurilor
De exemplu, prin reintroducerea în procesul de fabricare a
cioburilor de sticlă se pot obţine:20% reduceri ale consumului de
energie, 10% reduceri de combustibil, 50% reduceri de costuri la
materiile prime din care se fabrica sticla(nisip de cuart, piatră de var,
carbonat de sodiu si alte materiale auxiliare).Pentru recuperarea
deşeurilor în vederea reciclării este necesară participarea întregii
populatii. În scurtă vreme, printr-un proces de educaţie ecologică, se vor
recupera în Romania anual: 200 000 t de hârtie; 100 000 t metal; 40 000
t sticlă; 100 t de masă plastică; 20 000 t textile şi se vor produce 1-1,5
000 000 t compost.
Materialele reciclabile pot proveni dintr-o gamă largă de surse,
incluzând gospodăriile particulare dar si industriile.

Materialele reciclabile sunt:


 sticla;
 hârtia;
 aluminiul;
 Asfaltul;
 Fierul;
 Textilele;
 plasticul.

Deşeurile biodegradabile, cum ar fi cele alimentare sau de grădină


sunt de asemenea reciclabile cu ajutorul microorganismelor prin
compost sau digestie anaerob(care trăiește și se înmulțește fără aer).

3
Materialele reciclabile trebuie sortate şi seprate pe tipuri de produse.
Contaminarea lor cu alte materiale trebuie prevenita pentru a le creste
valoarea şi a facilita procesarea. Sortarea poate fi efectuată de
producător sau la centrele de colectare. Colectarea deşeurilor se poate
face în două moduri: fie firma care le procesează le ia direct de la
producător (care, în prealabil, le-a pregătit în pungi sau saci, pe
categorii), fie producătorul le duce prin mijloace proprii la centrul de
colectare.
Reciclarea nu include refolosirea materialelor care îsi păstrează
forma iniţială pentru alte scopuri decât cele iniţiale.

Cap. 2. Fabricarea hârtiei

Fabricarea hârtiei este un proces chimic şi fizic complex.

Produsul:
 aparent o simplă coală de hârtie;
 este rezultatul multor decizii luate în diferitele etape ale procesului
tehnologic.

Înţelegerea factorilor care influenţează fabricarea hârtiei vă


permite să selectaţi hârtia care duce la cele mai bune rezultate ale
imprimării,reducând la minimum blocajele şi alte probleme care scad
productivitatea.

3
Hârtia este obţinută din fibră de celuloză. În general, fibra de
celuloză este obţinută din lemnul copacilor; hârtia mai fină se obţine
parţial sau integral din fibre de celuloză din bumbac sau deşeuri.

Caracteristicile finale ale hârtiei sunt determinate de mulţi factori,


începând cu tipul de lemn folosit în procesul tehnologic.
Din lemnul moale (arborii cu ace, mai degrabă decât cei cu
frunze) - cum ar fi pinul - se obţine o hârtie mai rezistentă dar mai aspră
decât hârtia obţinută din esenţe mai tari dar din care se obţine o hârtie
mai puţin rezistentă însă mai fină. Plasarea combinatului de prelucrare
determină tipul de materie primă utilizată. Politica economică impune
utilizarea speciilor de lemn aflate cel mai aproape de combinatul de
prelucrare.

În general, combinatele de prelucrare utilizează o combinaţie de


lemn tare şi moale, încercând în acelaşi timp să producă o hârtie
uniformă.
Fabricarea hârtiei este, totuşi, un proces rapid cu variaţii esenţiale
ale procesului tehnologic. De asemenea, materia primă - lemnul - este
foarte diferită. Luând în considerare toate acestea, este de apreciat
efortul depus de combinate pentru a monitoriza şi controla calitatea şi
standardizarea eforturilor de fabricaţie.

3
Cap.3.Reciclarea hârtiei
În prezent există pubele de
capacităţi de 1,1 m³ şi mai mici
aşezate în diferite zone de către
agenţii de salubritate. Colectarea
separată a deşeurilor din hârtie şi
carton trebuie să se extindă şi la
nivelul populaţiei nu doar la
nivelul agenţilor economici,
deoarece o foarte mare cantitate
de hârtie şi carton poate fi
recuperată.

Hârtia trebuie să fie curată pentru a putea fi reciclată. Asta


înseamna că, dacă am vărsat băutură sau mâncare pe ea, hârtia nu mai
poate fi trimisă spre a fi reciclată. În schimb, pentru că este produsă din
fibre vegetale, hârtia poate fi descompusă. Şerveţelele murdare, farfuriile
şi paharele de hârtie, cutiile de pizza, ziarele care nu mai sunt curate sau
cutiile pot fi puse într-un recipient şi tratate cu compost. Acestea se
descompun în timp şi pot fi folosite in grădina, ca şi îngrăşământ.

3.1.Greutate specifică
• Raportul volum/greutate pentru deşeurile din hârtie este relative mic.
Aceste deşeuri constituie o componentă foarte răspândită din deşeurile
municipale, de aceea se aşteaptă ca reciclarea hârtiei şi cartonului să
reprezinte o oportunitate pentru a reduce astfel impactul asupra pădurilor
şi asupra mediului.

3.2.Potenţialul de contaminare
• Reciclarea hârtiei depinde foarte mult de calitatea deşeurilor de hârtie
colectate. Aceste tipuri de deşeuri fiind foarte uşor de contaminat cu alte
tipuri de deşeuri menajere, mai ales cu lichide. Este recomandată
colectarea deşeurilor din hârtie si carton in containere special amenajate
3
cu o deschizatură mai ingustă pentru a ingreuna introducerea altor tipuri
de deşeuri.
• Principalele tipuri de deşeuri din hârtie şi carton reciclabil: hârtie de
calitate, hârtie mixtă, ziare si reviste, carton gofrat.

3.3.Oportunitati de reutilizare si reciclare


Principalele utilizări ale hârtiei reciclate: substituirea pastei de
hârtie, realizarea unor produse pentru construcţii (pereţii din carton cu
gips, combustibili obtinuţi din desuri).
Prin utilizarea hârtiei reciclate se reduce consumul de lemn crud.
Consumul total de energie pentru fabricarea hârtiei reciclate este
sensibil mai mic decât cel pentru producţia de hârtie din fibre primare.
Fabricarea hârtiei reciclate produce poluare cu ape reziduale mult
mai redusă.
Deşeurile realizate în procesul direct de fabricaţie al hârtiei
reciclate sunt mai multe decât cele din fabricarea hârtiei din fibre
primare. Dar dacă se ia în considerare depozitarea la rampe a hârtiei
vechi, atunci cantitatea de deşeu pe întreg ciclul de viaţă este mai redusă.
În producţia de hârtie reciclată consumul de chimicale a fost
sensibil redus. Nu se foloseşte clorul şi de regulă nici albirea cu ozon sau
oxigen.
Calitatea hârtiei reciclate s-a îmbunătăţit continuu. Între timp a
apărut şi hârtia reciclată albă, cu calitati dovedite pentru copiere şi
printare. Ele respectă o serie de standarde, de ex. capacitate de alunecare
DIN 19309/ DIN EN 12281, capacitate de arhivare DIN 6738-92.
Imprimantele şi copiatoarele cu marcajul “Blauer Engel“ trebuie să fie
capabile să utilizeze hârtie reciclată.

3
Cap.4.Procesul de reciclare

O reciclare cu succes necesita o hârtie recuperată curată, de aceea ar


trebui sa păstraţi hârtia departe de resturi de mâncare, plastic, metal sau
alte elemente ce îngreunează reciclarea. Hârtia care nu mai poate fi
reciclată se arde sau se depozitează la gropile de gunoi ecologice

Centrele de reciclare cer o sortare preliminară a hârtiei dupa gradul


sau tipul hârtiei. Pentru a afla cerinţele centrului de colectare din oraşul
vostru, verificaţi lista centrelor de reciclare.

4.1.Depozitare

Angajaţii centrului de reciclare


descarcă hârtia recuperată şi o
depozitează în locuri special amenajate.
Varietatea de tipuri de hârtie, printre care
amintim ziare sau cutii, sunt păstrate
separat, deoarece centrul de reciclare
foloseste tehnici diferite, având de
asemenea şi produse finale diferite.

4.2.Obţinerea pastei de lemn

Hârtia este transportată de un


motostivuitor într-un vas mare care
conţine apă şi alte substanţe chimice.
Rolul acestuia este de a rupe hârtia în
bucăţi cât mai mici. Încălzirea vasului
reduce hârtia la fibre de celuloză. În
final, hârtia veche se transformă într-un
amestec numit pastă de lemn.

3
4.3.Filtrare

Centrele de reciclare filtrează pasta


de lemn, aceasta fiind rotită în vase în
formă de con. Resturi precum capsele
sunt aruncate în afara conului. Resturile
mai uşoare sunt strânse la baza conului şi
eliminate.

4.4.Curăţare

De cele mai multe ori pasta de


lemn are nevoie de o curăţare mai
amplă ce constă în eliminarea cernelii
sau a materialelor adezive.
Producătorii de hârtie reciclată
folosesc o combinaţie de două
proceduri. Prima se referă la
îndepărtarea cernelii prin folosirea
apei iar cea de-a doua la finalizarea
curăţării folosind vapori.

4.5.Rafinare

În timpul rafinării, pasta este bătută pentru a face fibrele reciclate


gata pentru producerea hârtiei. Dacă hârtia recuperată este colorată, sunt
folosiţi decoloranţi pentru a îndepărta particulele colorate.Apoi, dacă se
optează pentru hârtia albă ca fiind produsul final, pasta trebuie să fie
înălbită cu peroxid de hidrogen, dioxid de clor sau oxigen pentru a face
hârtia albă şi strălucitoare. Dacă se alege hârtia închisă la culoare ca
fiind produsul final, pasta de hârtie nu trebuie să treacă prin acest proces.

3
4.6.Scurgere

Acum, pasta de lemn este gata pentru a fi transformată în hârtie.


Pentru producerea hârtiei reciclată se poate folosi atât fibră reciclată cât
şi un amestec între fibra reciclată şi fibra nouă de lemn pentru a oferi
produsului final un plus de calitate şi rezistenţă.
Pasta de lemn este amestecată cu apă şi substanţe chimice pentru a
ajunge la un procentaj de 99.5% apa. Acest amestec este introdus într-o
cutie de metal apoi este scoasă pe o bandă rulantă rapidă deasupra căreia
există un jet continuu.
Pe bandă, apa se scurge din amestec, fibrele reciclate începand să
se unească şi să formeze o fâsie de hârtie umedă. Aceasta trece rapid
printr-o serie de role care au ca scop scurgerea şi mai intensă a apei.

4.7.Uscare

Fâsia care seamană din ce în ce mai


mult cu hârtia trece în continuare printr-o
serie de role metalice încinse care o usucă.
Se pot adăuga şi substanţe speciale care fac
hârtia mai fina.

3
4.8.Finalizare

În final, hârtia este stransă într-o rola


imensă şi scoasă din aparatura de reciclat. O
rolă poate atinge lungimea de 10 m şi
greutatea de 20 de tone. Următorul pas este
tăierea rolei finale în părţi mai mici sau
uneori direct în foi de hârtie înainte de a fi
împachetată.

3
Cap.5.Stiaţi că...

• Hârtia spre deosebire de alte materiale reciclabile, este o invenţie din


cele mai vechi timpuri ale omului; pe parcurs devenind ieftină şi uşor de
procurat mai ales după revoluţia industrială, atunci a fost momentul care
a făcut posibilă fabricarea ei pe scară largă.[1.5. http://www.cesare-
construct.ro/utile/44-reciclarea-hartiei ].

• Hârtia se biodegradează mult mai uşor decât plasticul, pentru că este


fabricată din celuloză.[1.5. http://www.cesare-construct.ro/utile/44-
reciclarea-hartiei ].

 Sau:
- o tonă de hârtie irosită ->2 foi de scris şi un ziar pe zi, timp de 1 an;
- o tonă de hârtie reciclată -> 17 copaci salvaţi;
- 4102 kwh şi 26.000 L apă economisiţi;
- 27 kg noxe mai puţin eliminate în atmosferă.[1.5. http://www.cesare-
construct.ro/utile/44-reciclarea-hartiei ].

• Etapele unei colectări corecte:


- adunarea hârtiilor care nu mai pot fi folosite la împachetat sau
scris etc.;
- strivirea cutiilor de carton pentru a ocupa un spaţiu mai mic;
- depozitarea întrun loc special amenajat pentru colectarea hârtiei.
[1.5. http://www.cesare-construct.ro/utile/44-reciclarea-hartiei ].

 Hârtia este reciclabilă, dar un funcţionar obişnuit aruncă la gunoi 55-


70 de kg de hârtie pe an.
Americanii folosesc cca 4 milioane de tone de hârtie la birouri pe an,
destulă cât să se construiască un zid de hârtie înalt de 4 metri de la New
York pânaă în California.[1.6

3
. http://www.cesare-construct.ro/utile/38-informatii-utile/49-stiati-ca- ]

 25% din ce aruncăm fiecare este hârtie sau carton. [1.6.


http://www.cesare-construct.ro/utile/38-informatii-utile/49-stiati-ca- ]

Cap.6.Bibliografia

1.1. http://scoalaverde.webgarden.ro/menu/mediul-un-semnal-de-
alarma/deseurile

1.2. http://www.cesare-construct.ro/utile/38-informatii-utile/51-ce-
este-reciclarea

1.3. http://facultate.regielive.ro/proiecte/ecologie/fabricarea-hartiei-
merceologie-140224.html

1.4. http://www.scritube.com/tehnica-mecanica/Fabricarea-
hartiei422318412.php

1.5. http://www.hartiereciclata.ro/recicleaza/index.php

1.6. http://www.cesare-construct.ro/utile/38-informatii-utile/49-stiati-
ca-

S-ar putea să vă placă și