Sunteți pe pagina 1din 14

Mass media si societatea

Utilizari si recompense

Prof. univ. dr. Nicoleta Corbu

Bucuresti, 12 decembrie 2016

SNSPA. Facultatea de Comunicare si Relatii Publice


Comunicare si Relatii Publice / Publicitate
U & R – Herta Herzog
Cercetare legata de consumul de foiletoane radiofonice, Herta Herzog, 1942-
1943 – articil: "What Do We Really Know About Daytime Serial Listeners?"

• Membrii audienţei sunt conştienţi de nevoile pe care le au şi de foloasele pe


care le aşteaptă de la media.
• Membrii audienţei sunt activi şi folosesc media pentru a-şi satisface aceste
nevoi: de informare, de supraveghere a mediului, de divertisment şi contact
social, de evaziune şi evitare a plictiselii.
• Membrii audienţei evaluează cât de satisfăcuţi sunt.
• Utilizarea diferită a media pentru satisfacerea unor nevoi diferite determină
efecte diferite.
• Media intră în competiţie cu alte surse de satisfacere a diverselor nevoi.

SNSPA. Facultatea de Comunicare si Relatii Publice


Comunicare si Relatii Publice / Publicitate
Concepte si idei noi
Audienta selectiva

Efecte pe termen lung

Centrarea pe audienta, nu pe efecte

Efectele media sunt condiţionate de diferen­ţele


dintre indivizi, iar pentru a înţelege şi explica
efectele este nevoie mai întâi să înţelegem
motivaţiile şi comportamentul audienţei.

SNSPA. Facultatea de Comunicare si Relatii Publice


Comunicare si Relatii Publice / Publicitate
De ce asculta femeile seriale
radiofonice?
3 mari tipuri de recompense:
1. elimină tensiunile emoţionale
2. evadează în imaginar
3. obţin sfaturi pentru rezolvarea problemelor personale

Alte corelatii: cu cât nivelul de instruire este mai redus, cu atât


un program radiofonic este considerat în mai mare măsură o
sursă de sfaturi utile

Importanta diferentelor de tip socio-femografic

SNSPA. Facultatea de Comunicare si Relatii Publice


Comunicare si Relatii Publice / Publicitate
Functiile ziarului
Bernard Berelson, What Missing the Newspaper Means, 1945

1. ziarul reprezintă o sursă serioasă şi valoroasă de informaţie pentru unii


cititori, joacă un rol important în a-i ajuta să interpreteze evenimentele:
comentariile, analizele, editorialele sunt folosite ca punct de plecare pentru
formarea opiniilor
2. Unii cititori foloseau ziarul în scopuri practice, ca îndrumar al vieţii zilnice
(programul cinema, informaţii despre bursă, modă, vreme)
3. Evadarea din realitate, evitarea plictiselii, a rutinei zilnice. => nevoia de
divertisment
4. Nevoia de a parea informati in conversatiile cotidiene (statut social)
5. Citirea ziarului ofera standarde de evaluare a societatii
6. Crearea sentimentului de securitate intr-o lume nesigura

SNSPA. Facultatea de Comunicare si Relatii Publice


Comunicare si Relatii Publice / Publicitate
Televiziunea
Dezvoltarea rapida a noului mijloc de comunicare in masa (SUA)
1948 - <100.000 de televizoare în căminele americanilor
1949 - 1 milion
1959 - 50 de milioane
procentul celor care au televizor a crescut, în doar zece ani, de la 6% la
88%

Wilbur Schramm, Jack Lyle, Edwin Parker, prima cercetare serioasa cu


privire la efectele televiziunii asupra copiilor (Television in the Lives of
Our Children, 1961).
Premisa: copiii sunt agenţi activi şi selectează acel material TV
care se potriveşte cel mai bine cu interesele şi trebuinţele lor

SNSPA. Facultatea de Comunicare si Relatii Publice


Comunicare si Relatii Publice / Publicitate
Televiziunea
Televiziunea satisface următoarele nevoi: divertisment, informaţie,
utilitate socială

- pentru copii, nevoia de informaţie şi cea de evadare în imaginar au o


pondere aproximativ egală
- receptarea mesajului TV depinde de trăsăturile de caracter ale
copilului, de profilul său psihologic şi social
- factori care pot influenta consumul TV: relaţiile sociale, conflictele cu
familia şi relaţiile cu cei de aceeaşi vârstă
- mesajul TV ajunge într-un mod diferit la copii, în funcţie de di­verşi
factori (vârstă, sex, grad de inteligenţă, mediul social, calitatea
relaţiilor so­ciale, a legătu­rilor familiale sau de prietenie)

SNSPA. Facultatea de Comunicare si Relatii Publice


Comunicare si Relatii Publice / Publicitate
Teoria Utilizari si recompense
Denis McQuail, Jay Blumler (1972) sintetizeaza U & R => un comportament de
consum media predictiv:
1. Informarea: a. informaţii despre evenimentele relevante, din societate şi din
lume b. sfaturi în probleme practice c. satisface curiozitatea d. învaţă şi se
autoeducă => sentimentul de siguranţă
2. Identitatea personală: a. confirmare a valorilor personale b. modele de
comportament c. identificrea cu persoanele apreciate de mass media d. o mai
buna cunoastere de sine
3. Integrarea şi interacţiunea socială: a. înţelegerea mediului în care trăiesc
ceilalţi b. sentimentul de apartenenţă c. conversaţie şi interacţiune socială d.
sprijin cu privire la îndeplinirea rolurilor sociale e. sporirea posibilităţilor de a
stabili conexiuni cu familia, prietenii, societatea
4. Divertismentul: a. evadarea sau îndepărtarea atenţiei de la probleme b.
relaxare c. experienţe de natură estetică d. petrecere a timpului liber e.
stimulare sexuala
SNSPA. Facultatea de Comunicare si Relatii Publice
Comunicare si Relatii Publice / Publicitate
Tipuri de nevoi satisfacute

Elihu Katz, Michael Gurevitz, Herbet Hass, 1973 (folosirea


serialului Dallas)

a) cognitive (nevoia de a înţelege);


b) afective (experienţe estetice sau emoţionale);
c) de integrare (întărirea încrederii în sine, credibilitate,
stabilitate);
d) consolidarea relaţiilor cu familia, prietenii, cu mediul în general;
e) evaziune (eliberare de tensiunile emoţionale).

SNSPA. Facultatea de Comunicare si Relatii Publice


Comunicare si Relatii Publice / Publicitate
Teoria U & R astazi
De la consum media la dependenta de media

Schimbare de tehnologie
- Telefon mobil
- Instant messaging (whatsapp, FB messenger etc)
- Facebook
- Blogs
- Jocuri online
- Altceva?

Leung, Louis (University of Hong Kong)

SNSPA. Facultatea de Comunicare si Relatii Publice


Comunicare si Relatii Publice / Publicitate
Folosirea telefonului mobil

• Mobilitate
• Acces imediat
• Afectiune / sociabilitate
• Divertisment
• Instrumentalitate
• Linistire psihologica
• Moda / statut

SNSPA. Facultatea de Comunicare si Relatii Publice


Comunicare si Relatii Publice / Publicitate
U & R ale social media
Studiu 2008
7 tipuri de activitati:
– conexiune sociala
– Impartasirea/promovarea identitatii
– Continut
– Investigatii sociale
– Surfing al “noutatilor” din SNS
– Updatare status

Studiu 2009
socializare, divertisment, construirea unui statut social, informare

SNSPA. Facultatea de Comunicare si Relatii Publice


Comunicare si Relatii Publice / Publicitate
U & R ale social media

Studiu 2013
– Nevoi sociale si afective
– Ventilarea sentimentelor negative
– Recunoastere
– Divertisment
– Nevoi congnitive

U&R diferite in functie de tipurile narcisice de personalitate: superioritate,


exhibitionist, explotator, foamea de vanitate.

SNSPA. Facultatea de Comunicare si Relatii Publice


Comunicare si Relatii Publice / Publicitate
Critici ale teoriei
• Tipul de desing de cercetare sugereaza recompensele
(intrebarile tipice dintr-un ghid de interviu) => pot scapa
diferite aspecte
• Supraestimarea tipului de recompense (din nevoia de a prinde
“tot”)
• Importanta unor factori cheie (de exemplu varsta – mai ales
pentru noile tehnologii)
• Cercetarile se bazeaza mai degraba de rememorare decat pe
data brute
• Autonomia audientei (audienta activa) - supraestimata

SNSPA. Facultatea de Comunicare si Relatii Publice


Comunicare si Relatii Publice / Publicitate