Sunteți pe pagina 1din 7

GHID CUPRINZAND COEFICIENTII DE UZURA FIZICA

NORMALA LA MIJLOACELE FIXE DIN GRUPA 1


"CONSTRUCTII"

Prezentul ghid cuprinzand coeficientii de uzura fizica normala la mijloacele fixe din grupa 1
constructii, este rezultatul analizei tehnice efectuate de Consiliul Stiintific al MLPAT, cu aportul
factorilor de activitate in domeniu, printre care si reprezentantii Corpului Expertilor Tehnici din
Romania.

Ghidul corecteaza unele scapari ale normativului P 135 /1995,care a avut un caracter provizoriu si
de verificare in aplicare.

Ghidul prezentat are Indicativul P 135-1999 si a fost aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 85/N/1999.

Drept urmare si avand in vedere utilitatea cunoasterii corecte a acestui act normativ de catre expertii
tehnic, MLPAT a aprobat ca acesta sa fie publicat in buletinul documentar "Expertiza
Tehnica",editat de Corpul Expertilor Tehnici din Romania.

Elaborarea Ghidului cuprinzand coeficientii de uzura fizica normala a mijloacelor fixe din grupa 1
constructii a aparut ca o necesitate a corectarii vechilor normative desprinse din ghidurile indicativ
P 135-1995 si P 135/1-1996. La unificarea Ghidului s-a avut deasemenea in vedere HG nr.
964/1998 in care s-a facut o unificare a grupelor 1 cladiri si 2 constructii speciale.

Expertii vor avea in vedere faptul ca acesti coeficienti corespund unor conditii normale de
exploatare.

Ghidul este un material deosebit de util pentru evaluarile de patrimoniu al societatilor


comerciale.Prin continutul lui s-a corelat gradul de uzura fizica cu starea tehnica corespunzatoare
constructiilor in functie de starea de intretinere curenta si de agresivitatea mediului, in exploatarea
acestora.

Determinarea uzurii fizice reale,ramane la aprecierea expertului in toate cazurile in analiza si in


special in conditiile nerespectarii ciclurilor de reparatii curente si capitale,exploatare
necorespunzatoare,actiuni accidentale (incendii, cutremure,inundatii,etc),sau alte situatii care pot
duce la degradari mult mai avansate fata de starea normala de mediu si intretinere.

PREVEDERI GENERALE

1.1. Prezentul "Ghid" cuprinde coeficientii de uzura fizica, normala, a mijloacelor fixe din grupa 1
"Constructii", cuprinzand coeficientii de uzura fizica la mijloace fixe din grupa 1 "Cladiri" si grupa
2 "Constructii speciale", indicativ P 135-95 si a"Completarii Ghidului", cuprinzand coeficientii de
uzura fizica la mijloacele fixe din grupa 1 "Cladiri" si grupa 2."Constructii speciale", indicativ P
135/1-96.
1.2. Ghidurile sus mentionate indicativ P 135-95 si P 135/1-96 au avut aplicabilitate timp de 18
luni, de la data publicarii in "Buletinul Constructiilor", urmand ca pe baza rezultatelor obtinute si a
observatiilor primite de la utilizatori sa fie redactate in forma definitiva si unificate.

1.3. La unificarea "Ghidului" s-a avut deasemenea in vedere H.G.964/1998 in care s-a facut o
unificare a grupelor de la 2 la 1 si a subgrupelor de la 19 la 9

1.4. Ghidul astfel definitivat cuprinde:

- Generalitati privitoare la coeficientii de uzura fizica normala ai constructiilor din grupa 1,


cuprinsi in "Ghid".

- Modul de stabilire ai coeficientilor de uzura fizica normala,in constructii.

- Coeficientii de uzura fizica normala pe subgrupe de constructii,grupati in 44 anexe.

- Ponderea orientativa a subansablelor constituente a mijloacelor fixe din subgrupa "Cladiri"


(anexa nr.45).

1.5. Folosirea coeficientilor de uzura fizica din "Ghid",nu este obligatorie,acestia reprezentand
nivele medii,orientative, pentru expertii evaluatori.

Evaluatorii, confruntati cu realitatea de pe teren, sunt singurii in masura sa aprecieze valoarea reala
a coeficientilor de uzura fizica, normala, ai obiectelor evaluate, justificand insa, in mod obligatoriu,
abaterile, in plus sau in minus, de la valorile medii, prevazute in ghid.

1.6. Coeficientii de uzura fizica normala din ghid s-au ordonat in conformitate cu grupa 1
"Constructii" din "Clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe", aprobate prin
H.G. nr. 964 din 23 decembrie 1998, defalcate, pe subgrupe, clase si subclase, iar pentru unele si in
familii.

1.7. Acolo unde era cazul "Clasificarea" s-a diferentiat pe medii de folosinta, structura constructiva
si stare tehnica (foarte buna, buna, satisfacatoare),elemente care apar in "Clasificarea" aprobata prin
H.G. nr.964/1998, dar care influenteaza in mod esential "Coeficientul de uzura fizica normala "

1.8. La elaborarea coeficientilor de uzura s-au avut in vedere urmatoarele ipoteze :

- Mijloacele fixe respective sunt utilizate in conditii normale de functionare. S-a tinut cont
de faptul daca lucrarile de intretinere, reparatii curente si reparatii capitale s-au efectuat la
timp si in conditii corespunzatoare, acest lucru reflectandu-se in starea tehnica a mijloacelor
fixe respective.

- Nu s-au luat in consideratie efectele uzurii fizice accidentale, produse de calamitati


(cutremure, inundatii catastrofale, explozii, incendii, uragane, alunecari de terenuri, etc.)
care se stabilesc separat de catre evaluatori si se adauga uzurii fizice normale cuprinse in
ghid.

- Coeficientii de uzura fizica normala din ghid nu se refera la constructii unicat, cu caracter
special, de importanta republicana (canalul Dunarea-Marea Neagra, hidrocentralele de pe
Dunare, podurile peste Dunare, Palatul Republicii, etc.) care fac de asemenea obiectul unor
studii si cercetari distincte
1.9. Coeficientii de uzura fizica normala din "Ghid" s-au elaborat pentru intreaga durata de viata a
mijloacelor fixe respective de la data darii in functiune a obiectelor (inscrierea in inventar -PIF ) si
pana la data scoaterii din functiune (dezafectare).

Coeficientii au valoare crescatoare, pana la data la care se consuma valoarea mijlocului fix, ca
obiect, ramanand doar valoarea reziduala (valoarea materialelor recuperate, dupa scaderea
operatiunilor de demolare, recuperare si reconditionare a materialelor, a transportului acestora,
precum si de evacuare a deseurilor rezultate). De la aceasta data inainte, daca mijlocul fix continua
sa supravietuiasca, coeficientii de uzura fizica normala se considera constanti.

1.10. In general, pentru primii ani de viata ai obiectelor, nu s-a luat in consideratie uzura fizica.
Pentru anumite structuri slabe si in conditii de mediu agresiv si puternic agresiv, s-a avut insa in
vedere si uzura fizica in primii ani.

1.11. Data de la care se ia in consideratie aparitia uzurii fizice normale, valoarea maxima a acesteia
(corespunzatoare valorii reziduale-dupa care valoarea uzurii ramane constanta) precum si anul
aparitiei valorii rsziduale s-au stabilit distinct, pentru fiecare caz in parte.

1.12. Vechimea pentru care s-au determinat coeficientii de uzura fizica, normala, exprimati in ani,
s-au stabilit:

- Pana la 10 ani, in urmatoarea succesiune: 2,4,6,8,10 ani.

- Peste 10 ani, in perioade de cate 5 ani; 15,20,25,30,35,...ani.

- Pentru vechimi intermediare ale vechimii se vor efectua interpolari.

1.13. Variatia coeficientilor de uzura fizica normala s-a considerat in general liniara, cu tendinta de
franare in perioadele de inceput si de accelerare, in perioadele de sfarsit.

1.14. Starea tehnica avuta in vedere si factorii care o caracterizeaza sunt:

- Foarte buna, situatie in care s-au efectuat la timp si in bune conditii lucrarile de intretinere,
reparatii curente, reparatii capitale.

- Buna, situatie in care s-au efectuat lucrari de intretinere si de reparatii curente, la timp si in
conditii acceptabile, dar nu s-au efectuat reparatii capitale.

- Satisfacatoare, situatie in care s-au efectuat cel mult unele lucrari de intretinere,
neglijandu-se complet lucrarile de reparatii curente si capitale.

1.15. Mediile de folosinta luate in consideratie sunt :

- Mediu normal

- Mediu agresiv (cu umiditate, cu temperaturi inalte, coroziv obisnuit ).

- Mediu puternic agresiv combinat (cu umiditate si temperaturi inalte, cu umiditate si mediu
coroziv, cu temperaturi inalte si mediu coroziv, mediu puternic coroziv)
1.16. Coeficientii de uzura fizica din ghid s-au exprimat in procente din valoarea de inlocuire a
mijlocului fix la care se refera.

1.17. Pentru stabilirea valorii ramase (Vr) a unui mijloc fix se multiplica valoarea sa de inlocuire
(Vi) cu factorul (1,00-k/100) in care k este coeficientul de uzura fizica normala a mijlocului fix
respectiv.

Pentru mijloacele fixe din grupa 1 "Constructii" care nu figureaza in ghid, coeficientii de uzura
fizica normala, se vor stabili de evaluatori, fie direct, la fata locului, fie prin asimilare cu mijloace
fixe cuprinse in "Ghid".

1.18. Din cauza ca H.G.964/1998 prevede, in general, durate normale de utilizare mai reduse decat
vechiul H.G. 266/1994 coeficientii de uzura apar, in unele cazuri mai mari in acesta din
urma.Astfel:

- Pentru locuinte cu structura din beton armat, avand stare tehnica buna, si o vechime de 40
ani, care conform H.G. 964/1998, au o durata normala de utilizare de 50 ani apare un
coeficient de uzura de 41%, comparativ cu H.G. 266/1994 unde durata normala de utilizare
este 60 ani si unde coeficientul de uzura este 30%.

- Pentru un put forat cu burlane de otel, avand stare tehnica buna si o vechime de 20 ani,
care conform H.G. 964/1998 are o durata normala de utilizare de 40 ani apare un coeficient
de uzura de 27% comparativ cu H.G. 266/1994, unde durata normala de utilizare este 50ani
si unde coeficientul de uzura este 19%.

MODUL DE STABILIRE A COEFICIENTILOR DE UZURA FIZICA LA


CONSTRUCTII

2.1. S-au conceput doua metode pentru stabilirea coeficientilor de uzura fizica la constructii:

- O metoda simpla utilizabila in cazurile curente, bazata pe folosirea coeficientilor din


"Ghid".

- O metoda mai cuprinzatoare, bazata pe analiza situatiei reale intalnita pe teren, atunci cand
aceasta difera de cea medie avuta in vedere la elaborarea ghidului (pct.1.7. de mai sus).

2.2. Metoda bazata pe utilizarea ghidului

Presupune urmatoarele etape:

- Identificarea si vizualizarea obiectului de pe teren.

- Stabilirea subgrupei, clasei, subclasei si familii in care se incadreaza obiectul, structura


constructiva, mediul de folosinta, starea tehnica si vechimea (durata de viata consumata).

- Regasirea obiectului in ghid, pe baza caracteristicilor indicate mai sus si identificarea


limitelor intre care se incadreaza coeficientul de uzura.

- Stabilirea, prin interpolare, a coeficientului de uzura corespunzator vechimii obiectului.


2.3. Metoda bazata pe analiza situatiei reale intalnita pe teren

Se utilizeaza, asa cum s-a aratat mai sus, atunci cand evaluatorul, confruntat cu realitatea de pe
teren, constata ca exista conditii diferite de cele avute in vedere la elaborarea ghidului(pct.1.7. de
mai sus).

In aceasta situatie, evaluatorul descompune obiectul in cauza in parti componemte (subansable,


elemente, structuri, etc.) si stabileste (eventual prin apreciere) ponderea valorica a acestora din
valoarea totala a obiectului.

In continuare se parcurg urmatoarele etape:

- Stabilirea gradului de uzura al fiecarei parti componente. Aceasta se poate face prin
vizualizare directa (parte din anvelopa, instalatii, etc.) sau prin discutii si documentare la
beneficiar privind comportarea in timp a constructiei (structura de rezistenta ).

- Se pondereaza gradul de uzura stabilit pentru fiecare parte componenta cu ponderea ei


valorica in cadrul obiectului si prin insumare, se obtine gradul de uzura total al obiectului.

Mijloacele fixe de natura "Cladirilor" pot fi descompuse in patru subansamble componente:

- Structura de rezistenta (fundatii, schlet de rezistenta, sarpanta).

- Anvelopa (inchideri, compartimentari, accese, timplarie, invelitoare cu anexele ei).

- Finisaje.

- Instalatii functionale de deservire.

Pentru usurinta evaluatorilor s-au indicat, in anexa 45, ponderile orientative pentru cele 4
subansamble, diferentiate pe subgrupe de cladiri.

Mijloacele fixe de natura "Constructii speciale " (drumuri, cai ferate, platforme, poduri, tuneluri ),
pot fi descompuse in 2 subansamble:

- Infrastructura.

- Suprastructura.

Restul mijloacelor fixe din grupa 1, se pot eventual considera compuse dintr-un subansamblu unic.

EXEMPLE DE CALCUL PRIVIND STABILIREA COEFICIENTILOR DE


UZURA FIZICA

3.1. In cazul utilizarii ghidului:

3.1.1. CONSTRUCTIA EXPERTIZATA: CLADIREA INDUSTRIALA (HALA) DIN


INDUSTRIA CHIMIEI

A. Elemente de baza:
- Grupa si subgrupa: Cladire industriala, hala din industria chimiei (subclasa 1.1.1.2.).

- Structura: Beton armat.

- Mediu de folosinta: Agresiv.

- Starea tehnica: Buna.

- Vechimea: 32 ani.

B. Stabilirea coeficientului de uzura.

- Limitele intre care se incadreaza coeficientul de uzura conform anexei 1, pozitia 24:36-43%.

- Coeficientul de uzura pentru vechimea 32 ani (anexa nr.1):

36 + ( ( 43 - 36 ) / ( 35 - 30 ) ) ( 32 - 30 ) = 38,8 = 39%

3.1.2. CONSTRUCTIA EXPERTIZATA: CONDUCTA PENTRU ALIMENTARE CU APA

A. Elementele de baza:

- Grupa si subgrupa: Constructii pentru alimentare cu apa, canalizare si inbunatatiri funciare -


conducta subterana de alimentare cu apa (anexa nr.41,subclasa 1.8.6.1.,pozitia 9):

- Structura: Otel.

- Mediu de folosinta: Normal.

- Starea tehnica: Buna.

- Vechimea: 24 ani.

B. Stabilirea coeficientului de uzura

- Limitele intre care se incadreaza coeficientul de uzura conform anexei 41: 25 - 33%.

- Coeficientul de uzura pentru vechimea 24 ani:

25 + ( ( 33 - 25 ) / ( 25 - 20 ) ) ( 24 - 20 ) = 31,4 = 31%

3.2. In cazul analizei situatiei reale, intalnita pe teren

3.2.1. CONSTRUCTIA EXPERTIZATA :CLADIRE DE DEPOZITARE IN CONDITII


SPECIALE

A. Elemente de baza:

- Grupa si subgrupa: Cladire de depozitare - produse lactate (subgrupa 1.5.)

- Structura: Beton armat, cu inchideri perimetrale.


- Mediu de folosinta: Agresiv.

- Stare tehnica: Buna.

- Vechimea: 18 ani.

Observatie: S-au produs coroziuni datorita infiltrarii zerului din butoaiele cu branza (izolatie
anticoroziva defectuoasa).

Ca atare, avem de-a face cu o situatie speciala, diferita de cea avuta in vedere la elaborarea
coeficientilor de uzura fizica din ghid.

B. Stabilirea coeficientului de uzura:

- Se imparte obiectul in subansamble:

Conform anexei 45 :

- Structura de rezistenta - pondere 60%


- Anvelopa - pondere 20%
- Finisaje - pondre 8%
- Instalatii - pondere 12%
-------------
100%

- Se stabileste gradul de uzura al fiecarui subansamblu, prin vizualizarea directa, discutii si


documentare la fata locului.

Rezulta:

- Structura de rezistenta - uzura 30%


- Anvelopa - uzura 10%
- Finisaje - uzura 15%
- Instalatii - uzura 15%

- Se determina, "prin ponderare" coeficientul mediu de uzura al obiectului

0,60 * 30% + 0,20 * 10% + 0,08 * 15% + 0,12 * 15% = 18 + 2 + 1,2 + 1,8 = 23%

S-ar putea să vă placă și