Sunteți pe pagina 1din 172

CORNELIU ŞCHIOPU

COSTURI DE RECONSTRUIRE – COSTURI DE ÎNLOCUIRE

CLĂDIRI DE BIROURI, SPAŢII COMERCIALE, CLĂDIRI SUPER MARKET,


SPAŢII COMERCIALE TIP MALL

Editura IROVAL
București
2020

Pagina 1
Costuri de reconstruire - Costuri de înlocuire
Clădiri de birouri, spaţii comerciale, clădiri comerciale tip super market,
spaţii comercialetip mall

Autor: ing. Şchiopu Corneliu - membru de onoare ANEVAR


Colectiv de redacţie: Şchiopu Mihail Ioan, Raluca Slicaru, Violeta Mihulin

Editor:
Bucureşti str. Nr. sector

© Copyright 2020 - Nicio parte a acestei publicaţii nu poate fi reprodusă, stocată, utilizată pentru programe de calculator sau transmisă sub orice
formă sau prin orice mijloace (electronic, mecanic, fotocopiere, de înregistrare, de scanare sau de alt tip), cu excepţia celor permise în conformitate
cu art. 33 din Legea 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, fără acordul prealabil în scris al autorului.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


Şchiopu Corneliu
Costuri de reconstruire-Costuri de înlocuire
Clădiri de birouri, spaţii comerciale, clădiri super market, spaţii
comerciale tip mall/ Şchiopu Corneliu
Bucureşti Editura 2020
ISBN

Pagina 2
CUPRINS

CAPITOLUL 1. Clădiri comerciale cu funcţiuni spaţii de birouri


Cuvânt înainte ...................................................................................................................................................................................................................... 13

1.1. Clădiri de birouri cu 3S+P+24E+Etj.T. Descrierea subsistemelor clădirii......................................................................................................................................... 15


1.1.a. Tabele cu valori ale costurilor de reconstruire pentru clădiri de birouri cu Hparter’4,5m şi Hetaje: 3,25m, 3,50m,3,75m.................................................... 16
1.1.b. Descrierea zonei combinate, zona de birouri pe un tract şi anexe, inclusiv tabele de costuri ................................................................................................. 17
1.1.c. Descrierea zonei combinate, zona de birouri peu două tracturi şi anexe, birourile fără culoare inclusiv tabele de costuri .................................................... 18
1.1.d. Descrierea spaţiilor de arhivă şi atelier, a spaţiilor de birouri şi spaţii comerciale situate la parter inclusiv tabelele de costuri .......................................... 19
1.1.e. Descrierea instalaţiilor funcţionale inclusiv tabelele privind costurile ..................................................................................................................................... 20
1.2. Clădiri de birouri cu 2S+P+20E+Etj.T Descrierea subsistemelor clădirii.......................................................................................................................................... 21
1.2.a. Tabel cu valorile de reconstruire a sistemului structură cu Hparter 4,5 m, Hetaj 3,5 m, descrierea zonei combinate ............................................................ 22
1.2.b. Descrierea zonei pe un tract şi anexe, a zonei pe două tracturi şi anexe inclusiv tabelele de costuri ..................................................................................... 23
1.2.c. Descrierea birourilor open space şi zonei de arhivă şi ateliere, inclusiv tabelele de costuri.................................................................................................... 24
1.2.d. Descrierea spaţiilor de birouri şi spaţii comerciale situate la parter, descrierea instalaţiilor funcţionale inclusiv tabelele de costuri .................................. 25
1.3. Clădiri de birouri cu 2S+P+16E+Etj.T Hparter 4,5 m, Hetaj 2,5 m descrierea subsistemelor clădirii .............................................................................................. 26
1.3.a. Tabel cu valorile costurilor de reconstruire la sistemul structură, descrierea zonei combinate inclusiv tabelele de costuri ................................................... 27
1.3.b. Descrierea zonei pe un tract şi anexe, a zonei pe două tracturi şi anexe inclusiv tabelele de costuri ..................................................................................... 28
1.3.c. Descrierea birourilor open space şi zonei de arhivă şi ateliere, inclusiv tabelele de costuri.................................................................................................... 29
1.3.d. Descrierea spaţiilor de birouri şi spaţii comerciale situate la parter, descrierea instalaţiilor funcţionale inclusiv tabelele de costuri .................................. 30
1.4. Clădiri de birouri cu 3S+P+14E+Etj.T Hparter 4,5 m, Hetaj 2,5 m descrierea subsistemelor clădirii .............................................................................................. 31
1.4.a. Tabel cu valorile costurilor de reconstruire la sistemul structură, descrierea zonei combinate inclusiv tabelele de costuri ................................................... 32
1.4.b. Descrierea zonei pe un tract şi anexe, a zonei pe două tracturi şi anexe inclusiv tabelele de costuri ..................................................................................... 33

Pagina 3
1.4.c. Descrierea birourilor open space şi zonei de arhivă şi ateliere, inclusiv tabelele de costuri .................................................................................................... 34
1.4.d. Descrierea spaţiilor de birouri şi spaţii comerciale situate la parter, descrierea instalaţiilor funcţionale inclusiv tabelele de costuri................................... 35
1.5. Clădiri de birouri cu 3S+P+12E+Etj.T Hparter 4,5 m, Hetaj,2,5 m descrierea subsistemelor clădirii ............................................................................................... 36
1.5.a. Tabel cu valorile costurilor de reconstruire la sistemul structură, descrierea zonei combinate inclusiv tabelele de costuri ................................................... 37
1.5.b. Descrierea zonei pe un tract şi anexe, a zonei pe două tracturi şi anexe inclusiv tabelele de costuri ....................................................................................... 38
1.5.c. Descrierea birourilor open space şi zonei de arhivă şi ateliere, inclusiv tabelele de costuri .................................................................................................... 39
1.5.d. Descrierea spaţiilor de birouri şi spaţii comerciale situate la parter, descrierea instalaţiilor funcţionale inclusiv tabelele de costuri................................... 40
1.6. Clădire de birouri cu subsol tehnic+P+10E+Etj.T descrierea subsistemelor clădirii ........................................................................................................................ 41
1.6.a. Tabelul clădirii cu 10 etaje cu PIF 1972 inclusiv costurile de reconstruire pentru toate subsistemele clădirii ........................................................................ 42
1.7. Clădire 3S+P+7E+Etj.T Descrierrea subsistemelor clădirii ............................................................................................................................................................... 43
1.7.a. Imagini interior exterior şi planuri ale subsolului şi a nivelului curent .................................................................................................................................... 44
1.7.b. Tabelul centralizator al costurilor subsistemelor clădirii .......................................................................................................................................................... 45
1.8. Clădire de birouri 3S+P+6E+E7 retras+E8 retras+E9 retras, descrierea subsistemelor clădirii ......................................................................................................... 46
1.8.a. Planurile de nivel curent ale clădirii şi a etajelor cu suprafeţe retrase ..................................................................................................................................... 47
1.8.b. Tabelul centralizator al costurilor subsistemelor clădirii .......................................................................................................................................................... 48
1.9. Clădire de birouri 1S+P+4E+E5 retras, descrierea subsistemelor clădirii.......................................................................................................................................... 49
1.9.a. Planurile clădirii şi imagini ale clădirii ..................................................................................................................................................................................... 50
1.9.b. Tabelul centralizator al costurilor subsistemelor clădirii .......................................................................................................................................................... 51
1.10. Clădire de birouri 1S+P+4E+Etj.T, descrierea subsistemelor clădirii .............................................................................................................................................. 52
1.10.a. Planurile clădirii şi imagini ale clădirii, tabelul centralizator al valorilor subsistemelor clădirii ......................................................................................... 53
1.11. Clădire de birouri 1S+P+2E+Etj.T, descrierea subsistemelor clădirii .............................................................................................................................................. 54
1.11.a. Planurile clădirii şi imagini ale clădirii ................................................................................................................................................................................... 55
1.11.b. Tabelul centralizator al costurilor subsistemelor clădirii ........................................................................................................................................................ 56
1.12. Informaţii despre sistemul constructiv al faţadelor ........................................................................................................................................................................... 57
1.12.a. Costurile/mp pentru 3 sisteme constructive diferite de faţade şi sisteme parasolare reglabile ............................................................................................... 58
1.12.b. Faţade de tip profilit dublu, faţade din plăci de fibrociment colorat şi costurile /mp ............................................................................................................. 59
1.12.c. Faţade de tip alucobond cu termoizolaţie şi costurile/mp ........................................................................................................................................................ 60
1.12.d. Informaţii privitor la abordarea clădirilor de birouri şi coeficienţi de corecţie pentru lucrările din municipiul Bucureşti ................................................... 61

Pagina 4
1.12.e. Modele de tabele de calcul propuse pentru calculul costurilor/mp a faţadelor şi a compartimentărilor uşoare .................................................................... 62
1.12.f. Exemplu de determinare a costurilor unei faţade perete cortină cu ochiuri fixe şi mobile având sisteme de parasolare ....................................................... 63
1.12.g. Exemplu de determinare a costurilor unei faţade perete cortină cu parapet opac, ochiuri fixe şi mobile şi placaj cu alucobond ......................................... 64
1.12.h. Exemplu de determinare a costurilor unei faţade perete cortină cu parapet opac, ochiuri fixe şi mobile şi zonă cu termosistem ......................................... 66
1.13. Centralizator ale costurilor finisajului interior al parcări subterane pentru autoturisme .................................................................................................................. 67
1.14. Exemplu de calcul pentru determinarea finisajului de birouri având compartimentări interioare diferite de la etaj la etaj ............................................................. 68
1.15. Exemplu pentru determinarea costului unei faţade perete cortină.................................................................................................................................................... 68
1.16. Tabelul centralizator al costurilor unei clădiri de birouri cu 3 subsoluri de parcare şi 14 etaje ....................................................................................................... 70
1.17. Determinarea costului de reconstruire şi a vârstei efective pentru o clădire de birouri ................................................................................................................... 71
1.18. Costuri ale elementelor unui subsistem de compartimentări uşoare din rigips rezistent la foc ........................................................................................................ 74
1.18.a. Costuri ale elementelor unui subsistem de compartimentări uşoare din rigips rezistent la foc ............................................................................................. 77
1.18.b. Costuri ale elementelor unui subsistem de compartimentări uşoare din rigips rezistent la foc .............................................................................................. 78
1.19. Costuri ale pereţilor de compartimentare din geam duplex clar /sablat de diferite grosimi ............................................................................................................. 80
1.19.a. Costuri ale pereţilor de compartimentare din geam duplex sablat şi uşi din geam securizat sablat pentru diferite grosimi ................................................. 81
1.20. Elemente de finisaj pentru o compartimentare de birou şi exemplu de calcul ................................................................................................................................. 82

CAPITOLUL 2. Spații comerciale, clădiri supermaket, spaţii comerciale de tip mall


Generalităţi ........................................................................................................................................................................................................................... 85

2.1. Descrierea clădirii mall cu subsol cu parcare şi depozite, spaţii comerciale la parter, etaj, etaj 2 parţial + etaj tehnic ..................................................................... 88
2.1.b. Centralizator cu valori ale fişierelor clădirii 2.1.a. Planurile clădirii şi imagini din interiorul şi exteriorul clădirii ............................................................. 90
mall şi analiza fişierelor de subsistemului infrastructură .................................................................................................................................................................... 92
2.1.c. Centralizator cu valori ale fişierelor din subsistemul infrastructură, analiza fişierelor subsistemului suprastructură ............................................................ 93
2.1.d. Analiza fişierelor din sistemul finisaj al clădirii şi centralizatorul de valori fişiere sistemul finisaj ........................................................................................ 94
2.2. Clădire mall tip alimentar şi non alimentar, imagini din exteriorul şi interiorul clădirii.................................................................................................................... 95
2.2.a. Descrierea clădirii ..................................................................................................................................................................................................................... 95
2.2.b. Centralizatorul valorilor fişierelor subsistemelor clădirii mall - zona cu spaţii nonalimentare şi zona spaţii alimentare....................................................... 97
2.3. Clădire individuală sală cinematograf, descrierea şi centralizatorul fişierelor subsistemelor clădirii ................................................................................................ 98

Pagina 5
2.4. Clădire sistem cinema multiplex, descriere sistem constructiv pentru subsistemele clădirii ............................................................................................................. 99
2.4.a. Planurile clădirii şi imagini din interiorul clădirii .................................................................................................................................................................. 100
2.4.b. Centralizatorul valorilor subsistemelor clădirii cinema multiplex şi abordarea costurilor pentru situaţii diferite ................................................................ 101
2.4.c. Analiza unei clădiri cinema multiplex cu 8 săli de spectacol ................................................................................................................................................... 102
2.5. Clădiri individuale de tip fastfood, descrierea subsistemelor clădirii ............................................................................................................................................... 104
2.5.a. Centralizatorul valoriilor fişierelor clădirii ............................................................................................................................................................................. 105
2.6. Clădire spaţiu comercial P+1E, cu parter parcare şi parţial depozite şi etaj spaţiu comercial şi depozite ....................................................................................... 106
2.6.a. Imagini şi centralizatoral valorilor fişierelor subsistemelor clădirii ....................................................................................................................................... 107
2.7. Clădire spaţiu comercial parter, descrierea subsistemelor clădirii, schiţe şi imagini........................................................................................................................ 108
2.7.a. Centralizator al valorilor fişierelor subsistemelor clădirii ...................................................................................................................................................... 109
2.8. Clădire spaţiu comercial parter şi etaj parţial, descrierea subsistemelor, schiţe şi imagini ale clădirii ............................................................................................ 110
2.8.a. Centralizatorul valorilor fişierelor subsistemelor clădirii ....................................................................................................................................................... 111
2.9. Clădire complex comercial cu parter parţial depozite şi parcare, etaj spaţiu comercial şi etaj 2 parţial .......................................................................................... 112
2.9.a. Schiţe şi imagini complex comercial ........................................................................................................................................................................................ 113
2.9.b. Centralizator al valorilor fişierelor subsistemelor spaţiului comercial şi al valorilor fişierelor spaţiilor de depozitare ....................................................... 114
2.10. Clădire spaţiu comercial tip mall, cu zonă de supantă, descrierea subsistemelor clădirii .............................................................................................................. 115
2.10.a. Planul clădirii mall şi imagini ale clădirii ............................................................................................................................................................................. 116
2.10.b. Centralizatorul valorilor fişierelor subsistemelor clădirii mall ............................................................................................................................................. 117
2.11. Clădire spaţiu comercial cu subsol parcare şi parter spaţiu comercial, descrierea clădirii ............................................................................................................. 118
2.11.a. Schiţe şi imagini din interiorul şi exteriorul clădirii .............................................................................................................................................................. 119
2.11.b.Centralizatorul valorilor fişierelor subsistemelor clădirii ...................................................................................................................................................... 120
2.12. Clădire multifuncţională, cu subsol, parter cu spaţii săli de conferinţe, etaj1, 2 şi 3 sală de sport şi vestiare ................................................................................ 121
2.12.a. Schiţe ale clădirii clădirii multifuncţionale ............................................................................................................................................................................ 122
2.12.b. Centralizatorul valorilor fişierelor subsistemelor clădirii ................................................................................................................................................... 123
2.13. Clădire mall cu subsol -2 parcare şi spaţii comerciale la cota-1, parter, etaj 1 şi 2 şi parţial etaj 3 descrierea subsistemelor....................................................... 124
2.13.a. Descrierea subsistemelor clădirii mall cota-1, parter, etaj 1 şi 2 şi parţial etaj 3 ............................................................................................................... 124
2.13.b. Schiţe ale clădirii mall ............................................................................................................................................................................................................ 126

Pagina 6
2.13.c. Imagini din interiorul şi exteriorul clădirii ............................................................................................................................................................................ 127
2.13.d. Centralizatorul valorilor fişierelor subsistemelor clădirii ..................................................................................................................................................... 128
2.13.e. Centralizatorul valorilor de calcul al faţadei clădirii ........................................................................................................................................................... 129
2.14. Clădire parcare supraterană pentru autoturisme, descrierea subsistemelor clădirii ........................................................................................................................ 130
2.14.a. Schiţe şi imagini ale clădirii parcare supraterană ................................................................................................................................................................ 131
2.14.b. Centralizatorul valorilor fişierelor subsistemelor clădirii ..................................................................................................................................................... 132
2.15. Clădire spaţiu comercial parter cu structură metalică, descriere şi schiţe ...................................................................................................................................... 133
2.15.a. Imagini din interiorul şi exteriorul clădirii şi centralizatorul valorilor fişierelor subsistemelor clădirii ............................................................................. 134
2.16. Clădire mall cu spaţii comerciale la cota-2, parter, etaj 1 şi parcări la cota -2, -1 şi parcare supraterană, descriere subsisteme ................................................... 135
2.16.a. Clădire mall cu spaţiu comercial la cota-2, parter, etaj 1 şi parcări la cota -2, -1 şi parcare supraterană, descriere subsisteme ...................................... 136
2.16.b. Schiţe pentru clădirea mall .................................................................................................................................................................................................... 147
2.16.c. Imagini din interiorul şi exteriorul clădirii mall şi centralizatorul de valori ale fişierelor pentru calcului costului faţadei ................................................ 138
2.16.d. Centralizatorul de valori de calcul ale fişierelor subsistemelor clădirii ............................................................................................................................... 139
2.17. Clădiri restaurant, clădire restaurant / fast food cu autoservire, norme de funcţionare şi schiţe ................................................................................................... 140
2.17.a. Clădire individuală parter cu funcţiune de restaurant, descrierea subsitemelor clădirii...................................................................................................... 141
2.17.b. Centralizator al valorilor fişierelor subsistemelor clădirii restaurant .................................................................................................................................. 142
2.18. Restaurant cu autoservire, fast food-uri, descriere şi schiţe ........................................................................................................................................................... 143
2.18.a. Exemplu de calcul pentru un restaurant cu autoservire situat la parterul unui bloc de locuinţe .......................................................................................... 144
2.19. Clădire grădiniţă, schiţe, descriere şi tabelul centralizator cu valori ale fişierelor ......................................................................................................................... 145
2.20. Clădiri tip centrale eoliene, prezentare generală, informaţii ale sistemelor constructive ............................................................................................................... 146
2.20.a. Centrală eoliană cu pilonul executat din beton armat, imagine, descriere şi tabelul centralizator cu valori al fişierelor ................................................... 147
2.20.b. Centrală eoliană cu pilonul executat din structuri metalice, imagine, descriere şi tabelul centralizator cu valori al fişierelor .......................................... 148
2.21. Clădire comercială tip mall cu 2 subsoluri parcare şi patru niveluri spaţii comerciale, descriere.................................................................................................. 149
2.21.a. Clădire comercială tip mall cu 2 subsoluri parcare şi patru niveluri spaţii comerciale, descriere ...................................................................................... 149
2.21.b. Planurile nivel curent pentru clădirea mall ........................................................................................................................................................................... 151
2.21.c. Imagini din exteriorul şi interiorul clădirii mall .................................................................................................................................................................... 152

Pagina 7
2.21.d. Tabelul centralizator al valorii fişierelor din subsistemele clădirii ....................................................................................................................................... 153
2.21.e. Calculul costurilor faţadei combinate a clădirii mall ............................................................................................................................................................ 154
2.22. Costuri ale elementelor subsistemului finisaj la pereții și tavanele spațiilor comerciale................................................................................................................ 155
2.22.a. Costuri ale elementelor finisaj pereţi şi tavane la spaţii comerciale ..................................................................................................................................... 155
2.22.b. Costuri ale elementelor finisaj pereţi şi tavane la spaţii comerciale ..................................................................................................................................... 156
2.22.c. Costuri ale elementelor finisaj pereţi şi tavane la spaţii comerciale ..................................................................................................................................... 157
2.22.d. Centralizator costuri/mp pentru compartimentări uşoare şi faţade ale spaţiilor comerciale ................................................................................................ 158

CAPITOLUL 3. Deprecierea clădirilor – analiza vârstă efectivă

Deprecierea clădirilor – analiza vârstă cronologică vârstă efectivă ...................................................................................................................................................... 161


Duratele de viață de serviciu conform Deciziei C.P.M.B. nr. 630/1980 (INCERC – București) ............................................................................................................ 162
Costul desfacerii și înlocuirii unui element dintr-un subsistem............................................................................................................................................................... 163
Tabelul de calcul al deprecierii fizice prin metoda vârstă efectivă durata de serviciu (viața utilă) ....................................................................................................... 164
Tabel cu propuneri privind duratele de serviciu (viața utilă) pe subsisteme .......................................................................................................................................... 165
Exemplu: Clădire de birouri cu subsol tehnic + parter + 10 etaje ......................................................................................................................................................... 166
Intervenții favorabile clădirii și Tabelul de calcul al deprecierii fizice .................................................................................................................................................. 167
Exemplu de analiză clădire comercială tip mall ..................................................................................................................................................................................... 168
Exemplu de calcul clădire de birouri 2S+P+24E+Etaj tehnic ............................................................................................................................................................... 169
Analiza costului compartimentărilor și finisajului clădirii de birouri 2S+P+24E+Etaj tehnic ............................................................................................................. 170
Calculul costului fțtadei și determinarea vârstei efective a clădirii de birouri 2S+P+24E+Etaj tehnic ............................................................................................... 171

Bibliografie utilizată ............................................................................................................................................................................................................................... 172

Pagina 8
CUVÂNT ÎNAINTE
Cărţile trebuie citite cu la fel de mare grijă şi la fel de încet cum au fost scrise,
iar experienţa căpătată stă în cap şi nu în computer.
(H.D. Thoreau)

Catalogul 4 prezintă informaţii privind costurile de reconstruire pentru clădiri cu funcţiuni de birouri şi pentru clădiri cu funcţiuni de spaţii comerciale.
Clădirile evaluate în acest catalog a ţinut cont de schimbările majore din ultimii ani privind sistemul de proiectare pentru clădiri, astfel ca duratele de serviciu să fie
de 100-150 ani. Utilizarea betoanelor având clasă de rezistenţă ridicată (de la C16/20-B250 până la C40/50- B600) şi armături de tip Bst500, a permis obţinerea
unor structuri de beton armat cu rezistenţe mari la uzură, structuri pe cadre de beton armat cu deschideri mari, cu structuri de beton armat care să permită
proiectarea unor clădiri cu înălţimi din categoria clădirilor considerate foarte înalte(40-60 m).
O schimbare majoră a intervenit şi în tehnologia lucrărilor de finisaj prin înlocuirea tehnologiei de finisaj de tip umed cu tehnologia de finisaj uscată.
Apariţia compartimentărilor de tip uşor, pereţi din plăci de rigips sau sticlă a făcut posibilă efectuarea lucrărilor pe întreg parcursul anului. Placările faţadelor
clădirii cu materiale rezistente la intemperii şi cu rezistenţă mare la transferul termic au făcut posibilă îmbunătăţirea confortului termic. În domeniul instalaţiilor au
apărut materiale noi cu durate de servicu superiore, cu tehnologie de montaj ce a redus substanţial consumul de manoperă
Pentru a efectua o apreciere corectă a costurilor de reconstruire a unei clădiri sunt necesare informaţii privind costurile acestor materiale, tehnologia de
lucru, consumurile specifice, duratele de viaţă de serviciu, pregătirea suprafeţelor suport şi mai ales timpii necesari pentru finalizarea unui element dintr-un
subsistem al clădirii. Pentru a fi în posesia acestor date soluţia a fost dialogul cu reprezentanţii sau cu dealerii ce comercializează aceste materiale. Pentru
informaţii detaliate de folosire şi consum a fiecărui produs ce va compune elementul unui subsistem au fost necesare preluări din publicaţiile apărute pe internet.
Normele de timp pentru finalizarea unei lucrări utilizând aceste materiale au fost asimilate cu normele de timp ale indicatoarelor de deviz publicate de INCERC.
Lipsa agrementărilor pentru aceste materiale noi, comercializate în România, a permis abordarea subiectivă a utilizării acestora la costuri incerte.
Catalogul Costuri de reconstruire – costuri de înlocuire Clădiri de birouri, clădiri comerciale tip mall, clădiri comerciale tip super market şi clădiri
comerciale are 3 capitole:

Capitolul 1
Acest capitol pune în evidenţă costurile clădirilor cu funcţiuni de birouri. S-au analizat structuri de rezistenţă pentru clădiri de birouri de la regim de
înălţime de 2-3 niveluri până la clădiri de birouri de 24 niveluri, cu subsistemul de infrastructură conceput cu parcări subterane, respectând statutul de cuvă de
protecţie antiseismică. Pentru sistemul finisaj s-au analizat costurile pentru compartimentări cu pereţi uşori, cu rezistenţă mare la foc, cu trasee de circulaţie pe
verticală gândite pentru evacuare rapidă a persoanelor.
Diversitatea mare de sisteme constructive, existente în teren pentru fiecare dintre subsistemele clădirii a impus ca aceste costuri să fie efectuate pentru
suprafeţele desfăşurat construite(Sdc)ale clădirii, sau aceste costuri să fie doar pentru suprafeţe construite(Sc). Pentru obţinerea costului subsistemului finisaj
exterior(faţade) au fost determinate costuri /unitatea de măsură pentru 7-8 tipuri de sisteme constructive. Evaluatorul va avea sarcina, la inspecţia clădirii
(Normativul P135) să stabilească cantităţile reale din teren pentru fiecare dintre sistemele constructive existente şi să stabilească un preţ final.

Pagina 9
La clădirile de birouri am prezentat varianta costurilor pe compartimentări diferite ale spaţiilor, care includ şi finisajul aferent. Sunt prezentate costuri
pentru 4 situaţii de compartimentare. În general, aceste situaţii se regăsesc la clădirile de birouri nou construite şi cu regim de înălţime a clădirii apreciat ca foarte
înalt.
De asemenea, catalogul prezintă costuri ale subsistemelor pentru suprafaţa totală a clădirii.
Pentru infrastructura clădirilor de birouri au fost prezentate costurile/mp de Sdc în care există 1, 2 sau 3 niveluri de parcare.

Capitolul 2
Acest capitol prezintă o mică parte din clădirile cu funcţiuni de spaţii comerciale ce se pot întâlni pe teren. Clădirile cele mai dificile din punct de vedere al
evaluării sunt clădirile comerciale de tip mall. Din punct de vedere structural aceste clădiri au fost proiectate conform normativului CR2-1-1-1/2008 şi se va observa
cu uşurinţă că spaţiile deschise (fără elemente ale subsistemului suprastructură) au suprafeţe apreciabile. Din punct de vedere al finisajului interior, catalogul a
analizat separat şi a prezentat separat costul/mp finisajului spaţiilor comune de finisajul interior al magazinelor. Din acest motiv în catalog au fost transferate
informaţii despre costuri ale elementelor de finisaj de tipul lambriurilor pentru pereţi şi separat pentru tavane.
Catalogul prezintă şi varianta costurilor subsistemului finisaj interior pentru spaţiie tehnice, depozite, culoarelor de evacuare de urgenţă etc.
Şi în cazul spaţiilor comerciale a fost necesară analiza finisajelor exterioare (faţade), combinaţia de sisteme constructive, suprafeţele acestora şi obţinerea
costului subsistemului pentru suprafaţa sa.
La spaţiile comerciale de tip mall la terase, sunt suprafeţe cu sistemul constructiv al teraselor necirculabile, a teraselor circulabile, al teraselor cu vegetaţie
şi cu amenajări de spaţii comerciale
La finisajul subsolului cu funcţiuni de spaţii de parcare sunt prezentate două situaţii: 1 - tavanul parcării este beton aparent (deasupra acestuia este tot
spaţiu de parcare) şi 2 - tavanul parcării este placat cu plăci termoizolatoare de tip Paroc (deasupra parcării este spaţiu comercial).
În cadrul acestui capitol au fost prezentate spaţii comerciale tip supermarket cu varianta parcare autoturisme şi depozite la parter şi spaţii comerciale la
etaj, spaţii comerciale cu subsol cu parcare şi parter, spaţii comerciale cu structuri metalice şi regim de înălţime parter, spaţii comerciale cu structuri metalice
parter şi etaj parţial, spaţii comerciale structuri de beton armat cu regim de înălţime parter.
În acest capitol este prezentată o clădire de parcare autoturisme cu subsol, 4 etaje şi terasă cu funcţiuni exclusiv de parcare autoturisme.

Capitolul 3
Acest capitol cuprinde informaţii privind recomandările Normativului P135 privitor la determminarea vârstei efective a unei clădiri, în baza inspecţiei pe
care evaluatorul este obligat să o efectueze atunci când se face evaluarea proprietăţii pentru impozitare.
În capitolul 3 este prezentat un tabel cu duratele de serviciu a unor elemente din subsistemele unei clădiri, un tabel cu duratele de serviciu pentru
subsistemele clădirii şi un tabel ce prezintă costurile de reparaţii şi înlocuire ale unor elemente pe care clădirea le-a efectuat de la data de PIF până la data
evaluării.
Vor fi prezentate exemple cu explicaţiile aferente.

Autor ing. Corneliu Şchiopu

Pagina 10
Capitolul 1 Clădiri de birouri

Capitolul 1

CLĂDIRI COMERCIALE
CU FUNCŢIUNI SPAŢII DE BIROURI

Pagina 11
Capitolul 1 Clădiri de birouri

Pagina 12
Capitolul 1 Clădiri de birouri

CLĂDIRI DE BIROURI ÎN BLOCURI TURN

În organizarea spaţiilor activităţii de birou, omul capătă un rol important, mai ales prin schimbarea tehnologiei, însoţită de transparenţa activităţilor şi a
performanţelor impuse.
Clădirile de birouri sunt proiectate pe grupe de încăperi:
● Zona birourilor care este organizată pe grupe de activităţi şi cuprind suprafeţele locului de lucru propriu-zis, suprafeţele de mişcare în jurul locului
de lucru, suprafeţele dintre locurile de lucru. Organizarea spaţiilor poate fi pe suprafeţe mari pentru un număr mare de persoane, birouri modulare pentru 1-3
persoane, birouri combinate cu locuri de lucru individuale, grupe combinate la care se poate ataşa şi un secretariat, oficiu.
● Zona arhivei spaţii pentru depozitarea actelor, microfilm, aparate pentru arhivare, reproducere, corectare, primire, distribuire distrugere.
● Zona serviciului central de scriere dictafoane, multiplicatoare, tipografie, copiatoare heliografice, laborator fotografic.
● Zona de reprezentare camera prezidiului, cu garderobă, săli de conferinţe, săli de expoziţie, camere de discuţie.
● Zona de servicii sociale grupuri sanitare, oficii pe etaj, camere pentru odihnă, camere pentru pauze, camere pentru gimnastică, garderobe, coffe-
shopuri.
● Zona suprafeţelor de circulaţie culoare, zona de extindere a culoarelor, scări, ascensoare, acces interior şi exterior.
● Zona pentru depozitarea materialelor aprovizionate, spaţii cu acces controlat, cu specific de conservare a materialelor.
● Zona spaţiilor tehnice centru de calcul, centrală telefonică, serviciul tehnic cu ateliere de întreţinere, staţia de climatizare, staţia de ventilaţie,
centrala termică, camerele tablourilor generale, spaţii pentru servicul de curăţenie.
Spaţiile de birouri a fost studiate funcţie de natura serviciilor oferite de angajaţi, iar în prezent ele organizarea lor ţine cont de evoluţia tehnologiei.
Birourile cu încăperi mari, sunt adecvate pentru grupe mari de lucru, concepute în mare măsură pentru participarea activă la lucru, cu activităţi care necesită
o concentraţie mică. Aparatura necesară era concentrată în spaţii separate. În cazul unor activităţi ce impun o concentraţie mare din partea angajaţilor, birourile cu
suprafeţe mari scad randamentul acestora datorită perturbărilor optice şi acustice.
Birourile modulare spaţiile de birouri sunt adecvate pentru lucru autonom şi concentrat cu încăperi de 1 persoană sau 1-3 persoane (atunci când este necesar
un schimb permanent de informaţii).
Birourile reversibile au apărut din necesitatea de modificare a spaţiilor mari de birouri care în multe cazuri nu ofereau condiţii de lucru satisfăcătoare
(climatizare nediferenţiată, lumină naturală, etc.) implicit modificau în sens negativ randamentul angajaţilor, iar pentru angajatori creşterea costurilor cu energia.
Încăperile pentru grupe sunt săli adecvate pentru grupuri mici de persoane prin compartimentarea ce permite o libertate personală, cu îmbunătăţirea
condiţiilor de lucru (lumină, aer condiţionat, protecţie fonică, aparatură proprie pentru birotică). În această situaţie au apărut birourile modulare şi birourile combinate.
Adâncimea încăperilor depinde de necesarul de spaţiu în funcţie de: încăpere individuală, încăpere de 2 persoane, încăpere pentru 3 persoane, încăpere pe mai
multe locuri, încăpere pe grupe şi sală de birouri, Adâncimea medie a încăperii unui birou este 4,5-6,0 m, iar lumina naturală, A, pătrunde după formula A= 1,5 Hb
unde Hb este este cota buiandrugului ferestrei. Deci la un Hb =3m A=4,5 m

Pagina 13
Capitolul 1 Clădiri de birouri

Pagina 14
Capitolul 1 Clădiri de birouri

CLĂDIRE DE BIROURI CU 3 NIVELURI DE PARCARE PARTER+24 ETAJE + ETJ.TEHNIC

Descrierea clădirii de birouri 3S +P+24E+Etj.T,


Sistemul structură
Subsistemul infrastructură Infrastructura clădirii cu 3 niveluri de parcare autoturisme este executată pe sistemul unei cuve de protecţie
seismică cu pereţii exterioari, interiori şi cu planşee de rezemare şi circulaţie rutieră din beton armat cu marcă superioară C32/40 (B500).
Nu s-au proiectat structuri de clădiri de 24 etaje pentru gradul 9 de intensitate seismică.
Subsistemul suprastructură Sistemul constructiv al clădirii este realizat pe diafragme de beton armat dispuse celular, cu un nod central ce
cuprinde lifturile şi casele de scară. Planşeele sunt din beton armat monolit. Suprastructura clădirii de beton armat a fost proiectată pentru un
parter cu înălţimea de 4,5 m, iar nivelul curent al etajului în trei variante: cu H=3,25m, H=3,50m, H=3,75m, aceste diferenţe fiind
determinate de sistemul de compartimentare uşoară selectat, impus de specialitatăţile studiate de referent, de lumina naturală impusă de
adâncimea încăperii, de suprafaţa încăperii şi de volumul de aer reciclat. Literatura de specialitate recomandă înălţimile libere funcţie de
suprafeţele încăperilor H=2,50m- camere cu suprafaţa < 50 mp, H=2,75 la camere cu suprafaţa 100 mp, H= 3,00 m la camere cu suprafaţa
cuprinsă 100 mp-250 mp., şi H = 3,25mp pentru camere cu suprafeţe > 250 mp. Clasa de rezistenţă a betoanelor este C25/30 (B400) în
localităşi situate în zona de gradul 6 seismic şi C32/40 (B500) pentru în localităşi situate în zona de gradul 7 şi 8 seismic.
Sistemul finisaj
Subsistemul de compartimentări uşoare şi finisaj interior În acest subsistem avem organizarea spaţiului pe un tract, pe două tracturi, pe
trei tracturi şi o organizare fără culoare, iar birourile pot avea combinaţii de tip birouri combinate, bioruri modulare şi varianta birouri
combinate combinate cu camere individuale. Compartimentările uşoare pot fi realizate din pereţi de rigips fonizaţi cu vată minerală, zugrăviţi
acrilic (din 2-3 plăci rezistente la foc de fiecare parte funcţie de gradul de rezistenţă la foc 90 sau 120 minute. De asemenea pot fi
compartimentări combinate cu pereţi din rigips şi pereţi din sticlă tip duplex 2x4, 2x5. Tavanul suspendat este realizat din plăci de rigips
rezistent la zgomot, sau din plăci de rigips amprentat 60x60. Pardoseala de regulă are şapă M100 pentru acoperirea traseelor de plinte pvc
pentru cablurile electrice de 220V sau de curenţi slabi. În spaţiile de birouri pardoserala finită este din mochetă, iar la oficii şi grupurile
sanitare din gresie. În zona lifturilor pardoselile sunt placate cu marmoră compozit.
Subsistemul faţadă Faţada clădirilor de birouri este realizată pe tip de perete cortină, iar pentru aceste înălţimi sunt sisteme de legătură cu
structura de beton armat care sunt influenţate de eforturi date fie, doar presiunea din vânt fie, de eforturi compuse din presiunea vântului şi
seism.
Subsistemul terasă Terasa este de tip necirculabilă, cu termoizolaţia realizată din plăci rigide de vată minerală, beton de pantă,
hidroizolaţii de folii bituminoase şi ardezie peste care s-a aşezat pietriş. Terasa are poteci din placi mozaicate pentru accesul la chillerele
montate.pe structuri metalice.

Pagina 15
Capitolul 1 Clădiri de birouri

CLADIRE BIROURI LA PARTER H = 4,5 M +24 ETAJE CU He = 3,25 M + ETAJ TEHNIC T.V.A.19% 1€ = 4,7790 lei
cost.mater. TOTAL
NR. DENUMIRE cost.mano cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp p. lei/mp lei/mp lei/mp
CALCULATA CU Sd c SUBSOL
1 INFRASTRUCT. INFRP24E 1.351,2 754,3 417,8 2.523,3 1,4311 3.611,1 1,085 3.918,0 819,8

SUPRASTRUCTURA P+24E+ET CALCULATA CU S dc SUPRASTRUCTURA


1 SUPRASTR.P+24EGR.6 SSBIR246 616,2 361,7 67,9 1.045,8 1,4329 1.498,5 1,085 1.625,9 340,2
2 SUPRASTR.P+24EGR.7 SSBIR247 651,8 382,8 72,3 1.106,9 1,4329 1.586,1 1,085 1.720,9 360,1
3 SUPRASTR.P+24EGR.8 SSBIRC48 687,3 403,8 76,7 1.167,8 1,4329 1.673,3 1,085 1.815,6 379,9
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

CLADIRE BIROURI LA PARTER H = 4,5 M +24 ETAJE CU He = 3,50 M +ETAJ TEHNIC T.V.A.19% 1€ = 4,7790 lei
cost.mater. TOTAL
NR. DENUMIRE cost.mano cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp p. lei/mp lei/mp lei/mp
CALCULATA CU Sd c SUBSOL
1 INFRASTRUCT. INFRP24E 1.351,2 754,3 417,8 2.523,3 1,4311 3.611,1 1,085 3.918,0 819,8

SUPRASTRUCTURA P+24E+ET CALCULATA CU S dc SUPRASTRUCTURA


1 SUPRASTR.P+24EGR.6 SBIR24635 647,8 380,8 71,1 1.099,7 1,4329 1.575,8 1,085 1.709,7 357,8
2 SUPRASTR.P+24EGR.7 SBIR24735 671,7 395,7 74,3 1.141,7 1,4330 1.636,1 1,085 1.775,1 371,4
3 SUPRASTR.P+24EGR.8 SBIR24835 695,4 410,6 77,5 1.183,5 1,4330 1.696,0 1,085 1.840,1 385,0
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

CLADIRE BIROURI LA PARTER H= 4,5 M +24 ETAJE CU He = 3,75 M +ETAJ TEHNIC T.V.A.19% 1€ = 4,7790 lei
cost.mater. TOTAL
NR. DENUMIRE cost.mano cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp p. lei/mp lei/mp lei/mp
CALCULATA CU Sd c SUBSOL
1 INFRASTRUCT. INFRP24E 1.351,2 754,3 417,8 2.523,3 1,4311 3.611,1 1,085 3.918,0 819,8

SUPRASTRUCTURA P+24E+ET CALCULATA CU S dc SUPRASTRUCTURA


1 SUPRASTR.P+24EGR.6 SSB246375 679,4 399,8 74,3 1.153,5 1,4329 1.652,9 1,085 1.793,3 375,3
2 SUPRASTR.P+24EGR.7 691,5 408,6 76,3 1.176,4 1,4330 1.685,8 1,085 1.829,1 382,7
3 SUPRASTR.P+24EGR.8 SSB248375 703,5 417,3 78,3 1.199,1 1,4330 1.718,3 1,085 1.864,4 390,1
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 16
Capitolul 1 Clădiri de birouri

Descrierea zonei combinate


Subsistemul finisaj interior Compartimentările uşoare sunt realizate din pereţi de rigips rezistenţi la foc, zugrăviţi acrilic şi pereţi de sticlă
clară sau sablată de tip 4.1.4. Uşile sunt din geam securizat sablat parţial. Pentru birourile individuale suprafaţa utilă este de 9,6 mp, pentru
secretariat 10,6-12 mp, pentru şefii de secţie fără vizitatori 15-25 mp, sala de conferinţă 25-30 mp. Restul spaţiilor sunt pentru arhivă,
bibliotecă, oficiu şi grupurile sanitare.
Pardoseala este din mochetă tip trafic intens, cu excepţia zonei grupurilor sanitare şi a oficiului. Tavanul este suspendat şi este realizat din plăci
de gipscarton rezistent la foc.
Materialele utilizate la compartimentările interioare au fost executate prin respectarea Normativului N118/1999-rezistenţa la foc la clădirile cu
înălţimea peste 28m
COMPARTIMENTARI USOARE SI FINISAJ INTERIOR PENTRU SISTEMUL BIROURI COMBINATE 4,7790 lei
cost.mater. TOTAL
NR. DENUMIRE cost.mano cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp p. lei/mp lei/mp lei/mp
FINISAJ +COMPART. INTERIOARE S ZONA BIROURI COMBINATE
1 COMPART.USOARE+FINISAJ I. FINCUBCO 603,0 293,3 8,1 904,4 1,4311 1.294,3 1,085 1.404,3 293,8
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Descrierea zonei de birouri pe un tract şi anexe


Subsistemul finisaj interior Compartimentările uşoare sunt realizate doar pe una dintrea laturile camerei, din pereţi de rigips rezistenţi la
foc, zugrăviţi acrilic şi pereţi de sticlă clară sau sablată de tip 4.1.4. Uşile sunt din geam securizat sablat parţial. Pentru birourile individuale
suprafaţa utila este de 9,6 mp, pentru secretariat 10,6-12 mp,. Restul spaţiilor sunt pentru: arhivă, bibliotecă, oficiu şi grupurile sanitare şi sunt
construite în afara suprafeţei aferentă birourilor.
Pardoseala este din mochetă tip trafic intens, în zona spaţiilor de birouri cu compartimentări sau fără compartimentări şi gresie în zona
grupurilor sanitare şi a oficiului. Tavanul este suspendat şi este realizat din plăci de gipscarton rezistent la foc.
Materialele utilizate la compartimentările interioare au fost executate prin respectarea Normativului N118/1999-rezistenţa la foc la clădirile cu
înălţimea peste 28m

COMPARTIMENTARI USOARE SI FINISAJ INTERIOR PENTRU SISTEMUL BIROURI PE UN TRACT 4,799 LEI
cost.mater. TOTAL
NR. DENUMIRE cost.mano cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp p. lei/mp lei/mp lei/mp
FINISAJ +COMPART. INTERIOARE S ZONA BIROURI PE UN TRACT
1 COMPART.USOARE+FINISAJ I. FINCUTR1 422,6 244,9 7,0 674,5 1,4311 965,3 1,085 1.047,3 219,2
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 17
Capitolul 1 Clădiri de birouri

Descrierea zonei birouri pe două tracturi şi anexe


Subsistemul finisaj interior Compartimentările uşoare sunt realizate pe două laturi ale camerei din pereţi de rigips rezistenţi la foc,
zugrăviţi acrilic şi pereţi de sticlă clară sau sablată de tip 4.1.4. pentru peretele de la culoar. Uşile sunt din geam securizat sablat parţial. Pentru
birourile mari cu suprafaţa utila este de 100-150 mp, pot fi şi două uşi, dar pentru camera de secretariat suprafaţa este de 10-12 mp. Restul
spaţiilor sunt pentru: arhivă, bibliotecă, oficiu şi grupurile sanitare care sunt construite în afara suprafeţei aferentă birourilor în zona lifturilor şi
scărilor de acces pe nivelurile clădirii.
Pardoseala din birouri şi culoar este din mochetă tip trafic intens, în zona spaţiilor de de circulaţie, cu compartimentări sau fără este montată marmură
compozit, iar gresie este montată în zona grupurilor sanitare şi a oficiului. Tavanul este suspendat şi este realizat din plăci de gipscarton rezistent la foc.
Materialele utilizate la compartimentările interioare au fost executate prin respectarea Normativului N118/1999-rezistenţa la foc la clădirile cu
înălţimea peste 28m
COMPARTIMENTARI USOARE SI FINISAJ INTERIOR PENTRU SISTEMUL BIROURI PE DOUA TRACTURI 4,799 LEI
cost.mater. TOTAL
NR. DENUMIRE cost.mano cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp p. lei/mp lei/mp lei/mp
FINISAJ +COMPART. INTERIOARE Sc ZONA BIROURI PE 2 TRACTURI
1 COMPART.USOARE+FINISAJ I. FINCU2TR 417,7 299,2 8,2 725,1 1,4311 1.037,7 1,085 1.125,9 235,6
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Descrierea birourilor fără culoare (open space)


Subsistemul finisaj interior Compartimentările sunt realizate doar pentru şeful de secţie cu spaţiu de până la 15mp, cu spaţiu restrâns pentru
vizitatori externi cu sala de lucru 10-15 mp. Anexele: arhiva, oficiul, grupurile sanitare sunt grupate în nodul de circulaţie cu 4 lifturi de
persoane şi scării de acces. Compartimentarea din zona birourilor tip open space (pentru şeful de secţie şi vizitatori) este realizată din pereţi
uşori din rigips şi pereţi şi tâmplărie din geam securizat clar sau sablat. Pardoseala din spaţiul de birouri este din mochetă de trafic intens, iar în
zona de circulaţie marmură compozit, iar în zona grupurilor sanitare din gresie aniderapantă. Pereţii sunt placaţi cu marmură compozit in zona
lifturilor şi cu faianţă pe diferite înălţimi la grupurile sanitare şi la oficiu. Treptele de scară sunt placate cu marmoră compozit, iar balustrada
este din inox. Tavanul suspendat este realizat din rigips rezistent la foc 90 minute, dar vangurile de scară şi pereţii sunt tencuiţi pe zona
scărilor de acces între etaje.
Materialele utilizate la compartimentările interioare au fost executate prin respectarea Normativului N118/1999-rezistenţa la foc la clădirile cu
înălţimea peste 28m
COMPARTIMENTARI USOARE SI FINISAJ INTERIOR PENTRU SISTEMUL BIROURI OPEN SPACE 4,799 LEI
cost.mater. TOTAL
NR. DENUMIRE cost.mano cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp p. lei/mp lei/mp lei/mp
FINISAJ +COMPART. INTERIOARE Sc ZONA BIROURI TIP OPEN SPACE
1 COMPART.USOARE+FINISAJ I. FINBOPSP 273,9 257,5 6,8 538,2 1,4382 774,0 1,085 839,8 175,0
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 18
Capitolul 1 Clădiri de birouri

Descrierea spaţiilor de arhivă şi ateliere


Subsistemul finisaj interior Finisajul acestor spaţii este specific funcţiunilor care sunt impuse de activitatea desfăşurată, iar în cazul
clădirilor de birouri activitatea muncitorilor specializaţi este de întreţinere şi reparaţii curente. Camerele au pereţii şi tavanele tencuite şi
zugrăvite acrilic, placaj de faianţă la vestiare şi la grupurile sanitare. Tâmplăria interioară este de tipul uşilor rezistente la foc, iar ferestrele sunt
din pvc cu geam termopan. Pentru zona de ateliere şi rafturile de arhivare pardoseala este finisată cu răşini alchidice specifice unui trafic intens,
iar în zona de birouri covor pvc pe suport textil. În grupul sanitar pardoseala este din gresie antiderapantă

FINISAJ INTERIOR PENTRU SPATII DE DEPOZITARE SI ARHIVA 4,799 LEI


cost.mater. TOTAL
NR. DENUMIRE cost.mano cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp p. lei/mp lei/mp lei/mp
FINISAJ DEPOZITE+ARHIVA Sc ZONA SPATII DEPOZITARE SI ARHIVA
1 FINISAJ DEPOZITE+ARHIVA FINDEPARH 110,7 198,6 7,9 317,2 1,4437 457,9 1,085 496,9 103,5
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Descrierea spaţiilor de birouri şi spaţii comerciale situate la parter


Subsistemul finisaj interior Finisajul existent la parterul blocurilor clasa A se poate considera superior prin utilizarea plăcilor de marmură la
pardoseli, cu placări de marmură compozit în zona lifturilor, cu pereţi finisaţi superior şi tavane rezistente la foc şi fonoabsorbante. De
asemenea la parterul clădirii sunt compartimentări aferent registraturii, spaţiilor de recepţie, cu pereţii uşori din rigips sau din sticlă securizată
sablată. În anumite zone sunt suprafeţe de fototapet şi lambriuri din lemn natur prelucrat. Tâmplăria interioară este din geam securizat sablat şi
din pal furniruit în zona grupurilor sanitare. Uşa principală de acces la recepţie este o uşă rotativă pe ax vertical cu 3 foi şi cu baza tip stergător
de picioare, cu grătar demontabil adiacent. Pentru spaţiile comerciale existente în parterul clădirii s-au creat spaţii de depozitare, culoare care
permit acesul la depozite şi s-a asigurat accesul clienţilor direct din exterior. Grupurile sanitare din parterul clădirii au compartimentări din
rigips, placaje din faianţă, iar cabinele wc cu plăci MDF pe cadre din inox. Pardoseala din această zonă este realizată din gresie antiderapantă.

FINISAJ INTERIOR PENTRU SPATII RECEPTIE+SPATII COMERCIALE PARTER CLADIRE BIROURI 4,799 LEI
cost.mater. TOTAL
NR. DENUMIRE cost.mano cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp p. lei/mp lei/mp lei/mp
FINISAJ PARTER CL.BIR.+SP.C. Sc ZONA RECEPTIE PARTER BIROURI+SP.COM.
1 FINISAJ PARTER BIR.+SP.COM. FIPARTBI 860,3 423,5 10,2 1.294,0 1,4322 1.853,3 1,085 2.010,8 419
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 19
Capitolul 1 Clădiri de birouri

Descrierea sistemului instalaţii funcţionale


Subsistemul instalaţii electrice funcţionale Instalaţiile electrice funcţionale au fost proiectate conform normativului I18 şi I118 pentru protecţie la incendiu. Ca materiale au
fost utilizate cabluri electrice rezistente la foc de tip N2XH şi NHXH, cu diferite secţiuni. Cablurile au fost fixate preponderent pe poduri de cabluri zincate şi în tuburi PEHD
pentru zonele cu pereţi uşori de compartimentare. De asemenea, clădirea are trasee de curenţi slabi pentru alimentarea senzorilor de fum, pentru sonorizare, antiefracţie, control
date şi control video. Corpurile de iluminat sunt florescente de tip led, spoturi led, în cantităţi care să asigure iluminatul în spaţiile de birouri funcţie de utilizarea spaţiilor astfel:
birouri lângă ferestre 300 kx (luxi), birouri în zona de mijloc 500lx, birouri mari 750lx, desen tehnic, 750lx, spaţii pentru relaţia cu publicul 200lx, spaţii prelucrare date 500lx,
spaţii depozitare 50lx, spaţii sanitare 500lx, toaletele 100lx.
Clădirea fiind foarte înaltă s-a impus montarea unui paratrăznet pe tijă ancorată şi cu bec alb/roşu, platbande de captare şi coborâre, cutii eclise şi electrozi de împământare. De
asemenea, sunt trasee electrice speciale pentru sala hidrofoarelor, pompelor şi a rezervoarelor tampon. Instalaţii de alimentare a utilajelor din camera troliilor ale lifturilor de
persoane.
Subsistemul instalaţii sanitare funcţionale Instalaţiile sanitare funcţionale asigură alimentarea cu apă potabilă a clădirii, scurgerea către exterior a apelor pluviale şi menajere,
de asemenea, prin reţeaua de hidranţi interiori şi reţeaua de sprinklere asigură protecţia clădirii la incendiu. Reţeaua de alimentare cu apă este realizată prin ţevi metalice la plasa de
distribuţie din staţia hidrofor din subsol şi din ţevi PPR la distrinbuţia în bloc. Scurgerea apelor menajere se realizează prin tubulatură de polipropilenă, iar a apelor pluviale prin
ţevi PVC-K 110, cu direcţionare spre exterior prin ramificaţii şi coturi de fontă ductilă. Obiectele sanitare sunt din porţelan sanitar de calitate superioară, cu accesorii cromate, cu
chiuvete inox şi baterii amestec la oficii şi cu duşuri din materiale acrilice la vestiarele personalului de întreţinere. De asemenea, clădirea are asigurată reţeaua de gaze pentru
alimentarea cazanelor din centrala termică şi reţea de gaze pentru oficiile existente pe etajele clădirii.
Instalaţíile de apă la clădiri de locuinţe, birouri şi spaţii comerciale şi administrative s-au proiectat pe baza Normativului I19-2015, Normativului N118/1999-rezistenţa la foc,
Normativul I6-1998 şi Norma ANRE nr.89/2018 pentru instalaţia de gaze.
Subsistemul instalaţii încălzire şi ventilaţii funcţionale Confortul termic necesar activităţii în clădirile de birouri a fost conceput pe distribuţie de aer cald pentru perioada de
timp friguros şi aer rece purificat pentru perioada de vară. Conform normelor în vigoare temperatura optimă pentru activităţile în spaţiile de birouri este 21-23°C, dar s-a constatat
că temperatura optimă de 25°C a condus la un grad sporit de creştere a productivităţii muncii. Reţeaua de tubulatură realizată în varianta izolată şi neizolată asigură prin grilele de
refulare şi absorbţie confortul termic necesar, mai mult automatizarea sistemului de ventilaţie poate modifica temperaturile interioare funcţie de gradul e ocupare şi tipul activităţii.
Tubulatura este distribuită în încăperi prin tubulatură dreptunghiulară zincată sau tubulatură din pvc flexibilă izolată sau neizolată. Grilele de ventilaţie de absosrbţie sau refulare
au paletele reglabile. În majoritatea cazurilor utilajele de aer rece şi purificare sunt montate pe terasa clădirii, iar sursa de aer cald în centrala termică.

INSTALATII FUNCTIONALE CLADIRE BIROURI CLASA A P+24E 4,799 LEI


cost.mater. TOTAL
NR. DENUMIRE cost.mano cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp p. lei/mp lei/mp lei/mp
INSTALATII FUNCTIONALE Sdc SUPRASTRUCTURA CLADIRE BIROURI P+24E
1 INSTALATII ELECTRICE F. IEBIR24E 154,3 133,5 0,2 288 1,4393 414,52 1,085 449,8 93,7
2 INSTALATII SANITARE F. SABIR24E 39,6 35,6 0,2 75,4 1,4376 108,40 1,085 117,6 24,6
3 INSTAL. INCALZ.+VENTILATII IVBIR24E 93,4 140,9 0,5 234,8 1,4431 338,8 1,085 367,6 76,6
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 20
Capitolul 1 Clădiri de birouri

CLĂDIRE DE BIROURI CU 2 NIVELURI DE PARCARE PARTER+20 ETAJE + ETJ.TEHNIC


Descrierea clădirii de birouri 2S +P+20 E+Etj.T,

Sistemul structură
Subsistemul infrastructură Infrastructura clădirii cu 2 niveluri de parcare autoturisme este executată pe sistemul unei cuve de
protecţie antiseismică cu pereţii exteriori, interiori şi cu planşee de rezemare şi circulaţie rutieră din beton armat cu marcă superioară,
cu beton de marcă C32/40 (B500). Nu s-au proiectat structuri de clădiri de 20 etaje pentru gradul 9 de intensitate seismică.
Subsistemul suprastructură Sistemul constructiv al clădirii este realizat pe cadre de beton armat dispuse perimetral şi în interiorul
clădirii, cu un nod central ce cuprind lifturile şi spaţiile anexe. Casele de scară sunt situate la distanţă de nodul central, spre exteriorul
clădirii. Planşeele sunt din beton armat monolit. Suprastructura clădirii de beton armat a fost proiectată pentru un parter cu înălţimea de
4,5 m, iar nivelul curent al etajului cu H=3,50m. Literatura de specialitate recomandă înălţimile libere funcţie de suprafeţele încăperilor
H=2,50m- camere cu suprafaţa < 50 mp, H=2,75 la camere cu suprafaţa 100 mp, H= 3,00 m la camere cu suprafaţa cuprinsă 100 mp-
250 mp., şi H = 3,25mp pentru camere cu suprafeţe > 250 mp. Clasa de rezistenţă a betoanelor este C25/30 (B400) în localităţi situate în
zona de gradul 6 seismic şi C32/40 (B500) pentru în localităşi situate în zona de gradul 7 şi 8 seismic.
Sistemul finisaj
Subsistemul de compartimentări uşoare şi finisaj interior În acest subsistem avem organizarea spaţiilor de birouri pe un tract, pe
două tracturi, şi o birouri open space, pe unele dintre etaje iar birourile pot avea combinaţii de tip birouri combinate, birouri modulare şi
varianta birouri combinate cu camere individuale. Compartimentările uşoare pot fi realizate din pereţi de rigips (din 2-3 plăci rezistente
la foc de fiecare parte funcţie de gradul de rezistenţă la foc 90 sau 120 minute), fonizaţi cu vată bazaltică şi zugrăviţi acrilic. De
asemenea pot fi compartimentări combinate cu pereţi din rigips şi pereţi din sticlă tip duplex 2x4, 2x5. Tavanul suspendat este realizat
din plăci de rigips rezistent la zgomot, sau din plăci de rigips amprentat 60x60. Pardoseala din mochetă este fixată, de regulă are şapă
M100 de grosime 6 cm pentru acoperirea traseelor de plinte pvc pentru cablurile electrice de 220V sau de curenţi slabi. În spaţiile de
birouri pardoseala finită este din mochetă, iar la oficii şi grupurile sanitare din gresie. În zona lifturilor pardoselile sunt placate cu
marmură compozit.
Subsistemul faţadă Faţada clădirilor de birouri este realizată pe tip de perete cortină, cu sisteme metalice de legătură cu structura de
beton armat. Faţadele tip perete cortină se proiectează funcţie de sistemul structural al clădirii şi la presiunea vântului. De cele mai multe
ori faţada clădirii poate avea suprafeţe placate cu alucobond sau plăci ceramice.
Subsistemul terasă Terasa este de tip necirculabilă, cu termoizolaţia realizată din plăci rigide de vată minerală rigidă, beton de pantă,
hidroizolaţii de folii bituminoase şi ardezie peste care s-a aşezat pietriş. Terasa are poteci din plăci mozaicate pentru accesul la chillerele
montate pe structuri metalice.

Pagina 21
Capitolul 1 Clădiri de birouri

CLADIRE BIROURI LA PARTER H= 4,5 M + 20 ETAJE CU H= 3,50 M + ETAJ TEHNIC T.V.A.19% 1€ = 4,7790 lei
cost.mater. TOTAL
NR. DENUMIRE cost.mano cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp p. lei/mp lei/mp lei/mp
CALCULATA CU Sd c SUBSOL
1 INFRASTRUCT. IS2PP20 1.325,4 703,0 332,3 2.360,7 1,5114 3.568,0 1,085 3.871,2 810,1

SUPRASTRUCTURA P+24E+ET CALCULATA CU Sdc SUPRASTRUCTURA


1 SUPRASTR.P+20EGR.6 SBIR206 418,1 302,1 28,2 748,4 1,4353 1.074,2 1,1085 1.190,7 249,2
2 SUPRASTR.P+20EGR.7 SSBIR207 480,1 357,8 34,1 872,0 1,4341 1.250,5 1,1085 1.386,2 288,9
3 SUPRASTR.P+20EGR.8 SSBIR208 542,0 413,4 40,0 995,4 1,4330 1.426,4 1,085 1.547,7 323,8

(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

COMPARTIMENTĂRI ŞI FINISAJE INTERIOARE

Descrierea zonei combinate


Subsistemul finisaj interior Compartimentările uşoare sunt realizate din pereţi de rigips rezistenţi la foc, zugrăviţi acrilic şi pereţi de sticlă clară sau
sablată de tip 4.1.4. Uşile sunt din geam securizat sablat parţial. Pentru birourile individuale suprafaţa utilă este de 9,6 mp, pentru secretariat 10,6-12
mp, pentru şefii de secţie fără vizitatori 15-25 mp, sala de conferinţă 25-30 mp. Restul spaţiilor sunt pentru arhivă, bibliotecă, oficiu şi grupurile
sanitare.
Pardoseala este din mochetă tip trafic intens, cu excepţia zonei grupurilor sanitare şi a oficiului. Tavanul este suspendat şi este realizat din plăci de
gipscarton rezistent la foc.
Materialele utilizate la compartimentările interioare au fost executate prin respectarea Normativului N118/1999-rezistenţa la foc la clădirile cu înălţimea
peste 28m

COMPARTIMENTARI USOARE SI FINISAJ INTERIOR PENTRU SISTEMUL BIROURI COMBINATE 4,7790 lei
cost.mater. TOTAL
NR. DENUMIRE cost.mano cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp p. lei/mp lei/mp lei/mp
FINISAJ +COMPART. INTERIOARE S ZONA BIROURI COMBINATE
1 COMPART.USOARE+FINISAJ I. FINCUBCO 603,0 293,3 8,1 904,4 1,4311 1.294,3 1,085 1.404,3 293,8
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 22
Capitolul 1 Clădiri de birouri

Descrierea zonei de birouri pe un tract şi anexe


Subsistemul finisaj interior Compartimentările uşoare sunt realizate doar pe una dintrea laturile camerei, din pereţi de rigips rezistenţi la foc,
zugrăviţi acrilic şi pereţi de sticlă clară sau sablată de tip 4.1.4. Uşile sunt din geam securizat sablat parţial. Pentru birourile individuale suprafaţa
utila este de 9,6 mp, pentru secretariat 10,6-12 mp,. Restul spaţiilor sunt pentru: arhivă, bibliotecă, oficiu şi grupurile sanitare şi sunt construite în
afara suprafeţei aferentă birourilor.
Pardoseala este din mochetă tip trafic intens, în zona spaţiilor de birouri cu compartimentări sau fără compartimentări şi gresie în zona grupurilor
sanitare şi a oficiului. Tavanul este suspendat şi este realizat din plăci de gipscarton rezistent la foc.
Materialele utilizate la compartimentările interioare au fost executate prin respectarea Normativului N118/1999-rezistenţa la foc la clădirile cu
înălţimea peste 28m
COMPARTIMENTARI USOARE SI FINISAJ INTERIOR PENTRU SISTEMUL BIROURI PE UN TRACT 4,799 LEI
cost.mater. TOTAL
NR. DENUMIRE cost.mano cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp p. lei/mp lei/mp lei/mp
FINISAJ +COMPART. INTERIOARE S ZONA BIROURI PE UN TRACT
1 COMPART.USOARE+FINISAJ I. FINCUTR1 422,6 244,9 7,0 674,5 1,4311 965,3 1,085 1.047,3 219,2
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Descrierea zonei birouri pe două tracturi şi anexe


Subsistemul finisaj interior Compartimentările uşoare sunt realizate pe două laturi ale camerei din pereţi de rigips rezistenţi la foc, zugrăviţi
acrilic şi pereţi de sticlă clară sau sablată de tip 4.1.4. pentru peretele de la culoar. Uşile sunt din geam securizat sablat parţial. Pentru birourile
mari cu suprafaţa utila este de 100-150 mp, pot fi şi două uşi, dar pentru camera de secretariat suprafaţa este de 10-12 mp. Restul spaţiilor sunt
pentru: arhivă, bibliotecă, oficiu şi grupurile sanitare care sunt construite în afara suprafeţei aferentă birourilor în zona lifturilor şi scărilor de
acces pe nivelurile clădirii.
Pardoseala din birouri şi culoar este din mochetă tip trafic intens, în zona spaţiilor de de circulaţie, cu compartimentări sau fără este montată
marmură compozit, iar gresie este montată în zona grupurilor sanitare şi a oficiului. Tavanul este suspendat şi este realizat din plăci de gipscarton
rezistent la foc.
Materialele utilizate la compartimentările interioare au fost executate prin respectarea Normativului N118/1999 - rezistenţa la foc la clădirile cu
înălţimea peste 28m

COMPARTIMENTARI USOARE SI FINISAJ INTERIOR PENTRU SISTEMUL BIROURI PE DOUA TRACTURI 4,799 LEI
cost.mater. TOTAL
NR. DENUMIRE cost.mano cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp p. lei/mp lei/mp lei/mp
FINISAJ +COMPART. INTERIOARE Sc ZONA BIROURI PE 2 TRACTURI
1 COMPART.USOARE+FINISAJ I. FINCU2TR 417,7 299,2 8,2 725,1 1,4311 1.037,7 1,085 1.125,9 235,6
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 23
Capitolul 1 Clădiri de birouri

Descrierea birourilor fără culoare (open space)


Subsistemul finisaj interior Compartimentările sunt realizate doar pentru şeful de secţie cu spaţiu de până la 15mp, cu spaţiu restrâns pentru
vizitatori externi cu sala de lucru 10-15 mp. Anexele: arhiva, oficiul, grupurile sanitare sunt grupate în nodul de circulaţie cu 4 lifturi de
persoane şi scării de acces. Compartimentarea din zona birourilor tip open space (pentru şeful de secţie şi vizitatori) este realizată din pereţi
uşori din rigips şi pereţi şi tâmplărie din geam securizat clar sau sablat. Pardoseala din spaţiul de birouri este din mochetă de trafic intens, iar în
zona de circulaţie marmură compozit, iar în zona grupurilor sanitare din gresie aniderapantă. Pereţii sunt placaţi cu marmură compozit in zona
lifturilor şi cu faianţă pe diferite înălţimi la grupurile sanitare şi la oficiu. Treptele de scară sunt placate cu marmoră compozit, iar balustrada
este din inox. Tavanul suspendat este realizat din rigips rezistent la foc 90 minute, dar vangurile de scară şi pereţii sunt tencuiţi pe zona
scărilor de acces între etaje.
Materialele utilizate la compartimentările interioare au fost executate prin respectarea Normativului N118/1999-rezistenţa la foc la clădirile cu
înălţimea peste 28m
COMPARTIMENTARI USOARE SI FINISAJ INTERIOR PENTRU SISTEMUL BIROURI OPEN SPACE 4,799 LEI
cost.mater. TOTAL
NR. DENUMIRE cost.mano cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp p. lei/mp lei/mp lei/mp
FINISAJ +COMPART. INTERIOARE Sc ZONA BIROURI TIP OPEN SPACE
1 COMPART.USOARE+FINISAJ I. FINBOPSP 273,9 257,5 6,8 538,2 1,4382 774,0 1,085 839,8 175,0
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Descrierea spaţiilor de arhivă şi ateliere


Subsistemul finisaj interior Finisajul acestor spaţii este specific funcţiunilor care sunt impuse de activitatea desfăşurată, iar în cazul
clădirilor de birouri activitatea muncitorilor specializaţi este de întreţinere şi reparaţii curente. Camerele au pereţii şi tavanele tencuite şi
zugrăvite acrilic, placaj de faianţă la vestiare şi la grupurile sanitare. Tâmplăria interioară este de tipul uşilor rezistente la foc, iar ferestrele
sunt din pvc cu geam termopan. Pentru zona de ateliere şi rafturile de arhivare pardoseala este finisată cu răşini alchidice specifice unui trafic
intens, iar în zona de birouri covor pvc pe suport textil. În grupul sanitar pardoseala este din gresie antiderapantă

FINISAJ INTERIOR PENTRU SPATII DE DEPOZITARE SI ARHIVA 4,799 LEI


cost.mater. TOTAL
NR. DENUMIRE cost.mano cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp p. lei/mp lei/mp lei/mp
FINISAJ DEPOZITE+ARHIVA Sc ZONA SPATII DEPOZITARE SI ARHIVA
1 FINISAJ DEPOZITE+ARHIVA FINDEPARH 110,7 198,6 7,9 317,2 1,4437 457,9 1,085 496,9 103,5
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 24
Capitolul 1 Clădiri de birouri

Descrierea spaţiilor de birouri şi spaţii comerciale situate la parter


Subsistemul finisaj interior Finisajul existent la parterul blocurilor clasa A se poate considera superior prin utilizarea plăcilor de marmură
la pardoseli, cu placări de marmură compozit în zona lifturilor, cu pereţi finisaţi superior şi tavane rezistente la foc şi fonoabsorbante. De
asemenea la parterul clădirii sunt compartimentări aferent registraturii, spaţiilor de recepţie, cu pereţii uşori din rigips sau din sticlă
securizată sablată. În anumite zone sunt suprafeţe de fototapet şi lambriuri din lemn natur prelucrat. Tâmplăria interioară este din geam
securizat sablat şi din pal furniruit în zona grupurilor sanitare. Uşa principală de acces la recepţie este o uşă rotativă pe ax vertical cu 3 foi şi
cu baza tip stergător de picioare, cu grătar demontabil adiacent. Pentru spaţiile comerciale existente în parterul clădirii s-au creat spaţii de
depozitare, culoare care permit acesul la depozite şi s-a asigurat accesul clienţilor direct din exterior. Grupurile sanitare din parterul clădirii
au compartimentări din rigips, placaje din faianţă, iar cabinele wc cu plăci MDF pe cadre din inox. Pardoseala din această zonă este realizată
din gresie antiderapantă.
FINISAJ INTERIOR PENTRU SPATII RECEPTIE+SPATII COMERCIALE PARTER CLADIRE BIROURI 4,799 LEI
cost.mater. TOTAL
NR. DENUMIRE cost.mano cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp p. lei/mp lei/mp lei/mp
FINISAJ PARTER CL.BIR.+SP.C. Sc ZONA RECEPTIE PARTER BIROURI+SP.COM.
1 FINISAJ PARTER BIR.+SP.COM. FIPARTBI 860,3 423,5 10,2 1.294,0 1,4322 1.853,3 1,085 2.010,8 419
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Descrierea sistemului instalaţii funcţionale


Subsistemul instalaţii electrice funcţionale Instalaţiile electrice funcţionale au fost proiectate conform normativului I18 şi I118 pentru protecţie la incendiu. Ca materiale au
fost utilizate cabluri electrice rezistente la foc de tip N2XH şi NHXH, cu diferite secţiuni. De asemenea, clădirea are trasee de curenţi slabi pentru alimentarea senzorilor de fum,
pentru sonorizare, antiefracţie, control dateşi control video.
Subsistemul instalaţii sanitare funcţionale Instalaţiile sanitare funcţionale asigură alimentarea cu apă potabilă a clădirii, scurgerea către exterior a apelor pluviale şi menajere,
de asemenea, prin reţeaua de hidranţi interiori şi reţeaua de sprinklere asigură protecţia clădirii la incendiu.
Subsistemul instalaţii încălzire şi ventilaţii funcţionale Confortul termic necesar activităţii în clădirile de birouri a fost conceput pe distribuţie de aer cald pentru perioada de
timp friguros şi aer rece purificat pentru perioada de vară.
Detalii privind instalaţiile funcţionale sunt prezentate la clădirea de 24 etaje
INSTALATII FUNCTIONALE CLADIRE BIROURI CLASA A P+20 E + Etj.T 4,799 LEI
cost.mater. TOTAL
NR. DENUMIRE cost.mano cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp p. lei/mp lei/mp lei/mp
INSTALATII FUNCTIONALE Sdc SUPRASTRUCTURA CLADIRE BIROURI P+20E+ Etj.t
1 INSTALATII ELECTRICE F. IEBIR24E 154,3 133,5 0,2 288 1,4393 414,52 1,085 449,8 93,7
2 INSTALATII SANITARE F. SABIR24E 39,6 35,6 0,2 75,4 1,4376 108,40 1,085 117,6 24,6
3 INSTAL. INCALZ.+VENTILATII IVBIR24E 93,4 140,9 0,5 234,8 1,4431 338,8 1,085 367,6 76,6
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 25
Capitolul 1 Clădiri de birouri

CLĂDIRE DE BIROURI CU 2 NIVELURI DE PARCARE PARTER+16 ETAJE + ETJ.TEHNIC

Descrierea clădirii de birouri 2S +P+16 E+Etj.T,

Sistemul structură
Subsistemul infrastructură Infrastructura clădirii are 2 niveluri de parcare autoturisme este executată pe sistemul unei cuve de protecţie
seismică cu pereţii exterioari, interiori şi cu planşee de rezemare şi circulaţie rutieră din beton armat cu marcă superioară C32-40 (B500). Nu
s-au proiectat structuri de clădiri de 16 etaje pentru gradul 9 de intensitate seismică.
Subsistemul suprastructură Sistemul constructiv al clădirii este realizat pe cadre de beton armat dispuse perimetral şi în interiorul clădirii, cu
un nod central ce cuprind lifturile şi spaţiile anexe. Casele de scară sunt situate adiacent nodului central al clădirii. Planşeele sunt din beton armat
monolit. Suprastructura clădirii de beton armat a fost proiectată pentru un parter cu înălţimea de 4,5 m, iar nivelul curent al etajului cu H=3,50m.
Literatura de specialitate recomandă înălţimile libere funcţie de suprafeţele încăperilor H=2,50m- camere cu suprafaţa < 50 mp, H=2,75 la
camere cu suprafaţa 100 mp, H= 3,00 m la camere cu suprafaţa cuprinsă 100 mp-250 mp., şi H = 3,25mp pentru camere cu suprafeţe > 250 mp.
Clasa de rezistenţă a betoanelor este C25/30 (B400) în localităţi situate în zona de gradul 6 seismic şi C32/40 (B500) pentru în localităşi situate
în zona de gradul 7 şi 8 seismic.
Sistemul finisaj
Subsistemul de compartimentări uşoare şi finisaj interior În acest subsistem avem organizarea spaţiului pe un tract, pe două tracturi, pe trei
tracturi şi o organizare fără culoare, iar pentru alte niveluri ale clădirii birourile pot avea combinaţii de tip birouri combinate, bioruri modulare şi
varianta birouri combinate cu camere individuale. Compartimentările uşoare pot fi realizate din pereţi de rigips (din 2-3 plăci rezistente la foc de
fiecare parte funcţie de gradul de rezistenţă la foc 90 sau 120 minute) fonizaţi cu vată bazaltică, zugrăviţi acrilic. De asemenea pot fi
compartimentări combinate cu pereţi din rigips şi pereţi din sticlă dip duplex 2x4, 2x5. Tavanul suspendat este realizat din plăci de rigips
rezistent la zgomot, sau din plăci de rigips amprentat 60x60. Pardoseala de regulă are şapă M100 groasă de 6 cm pentru acoperirea traseelor de
plinte pvc pentru cablurile electrice de 220V sau de curenţi slabi. În spaţiile de birouri pardoserala finită este din mochetă, iar la oficii şi
grupurile sanitare din gresie. În zona lifturilor pardoselile sunt placate cu marmoră compozit.
Subsistemul faţadă Faţada clădirilor de birouri este realizată pe tip de perete cortină, cu sisteme metalice de legătură cu structura de beton
armat. Faţadele tip perete cortină se proiectează funcţie de sistemul structural al clădirii şi la presiunea vântului. Pereţii cortină pot avea ochiuri
mobile, de asememnea, pot fi placaje de alucobond şi parasolare reglabile
Subsistemul terasă Terasa este de tip necirculabilă, cu termoizolaţia realizată din plăci rigide de vată minerală rigidă, beton de pantă,
hidroizolaţii de folii bituminoase şi ardezie peste care s-a aşezat pietriş. Terasa are poteci din plăci mozaicate pentru accesul la chillerele
montate pe structuri metalice.

Pagina 26
Capitolul 1 Clădiri de birouri

CLADIRE BIROURI LA PARTER H = 4,5 M +16 ETAJE CU H = 3,50 M + ETAJ TEHNIC T.V.A.19% 1€ = 4,7790 lei
cost.mater. TOTAL
DENUMIRE cost.mano cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
SIMBOL DIRECTE AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp p. lei/mp lei/mp lei/mp
CALCULATA CU Sd c SUBSOL
INFRASTRUCT. IP16E 1.343,2 717,0 173,6 2.233,8 1,4307 3.195,9 1,085 3.467,5 725,6

SUPRASTRUCTURA P+16E+ETJ.T CALCULATA CU Sdc SUPRASTRUCTURA


SUPRASTR.P+20EGR.6 SBIR16E6 405,1 281,5 32,8 719,4 1,4348 1.032,2 1,085 1.119,9 234,3
SUPRASTR.P+20EGR.7 SBIR16E7 460,9 306,8 41,9 809,6 1,4343 1.161,2 1,085 1.259,9 263,6
SUPRASTR.P+20EGR.8 SBIR16E8 516,6 332,0 50,9 899,5 1,4339 1.289,8 1,085 1.399,4 292,8
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

COMPARTIMENTĂRI ŞI FINISAJE INTERIOARE

Descrierea zonei combinate


Subsistemul finisaj interior Compartimentările uşoare sunt realizate din pereţi de rigips rezistenţi la foc, zugrăviţi acrilic şi pereţi de sticlă clară
sau sablată de tip 4.1.4. Uşile sunt din geam securizat sablat parţial. Pentru birourile individuale suprafaţa utilă este de 9,6 mp, pentru secretariat
10,6-12 mp, pentru şefii de secţie fără vizitatori 15-25 mp, sala de conferinţă 25-30 mp. Restul spaţiilor sunt pentru arhivă, bibliotecă, oficiu şi
grupurile sanitare.
Pardoseala este din mochetă tip trafic intens, cu excepţia zonei grupurilor sanitare şi a oficiului. Tavanul este suspendat şi este realizat din plăci de
gipscarton rezistent la foc.
Materialele utilizate la compartimentările interioare au fost executate prin respectarea Normativului N118/1999-rezistenţa la foc la clădirile cu
înălţimea peste 28m

COMPARTIMENTARI USOARE SI FINISAJ INTERIOR PENTRU SISTEMUL BIROURI COMBINATE 4,7790 lei
cost.mater. TOTAL
NR. DENUMIRE cost.mano cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp p. lei/mp lei/mp lei/mp
FINISAJ +COMPART. INTERIOARE S ZONA BIROURI COMBINATE
1 COMPART.USOARE+FINISAJ I. FINCUBCO 603,0 293,3 8,1 904,4 1,4311 1.294,3 1,085 1.404,3 293,8
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 27
Capitolul 1 Clădiri de birouri

Descrierea zonei de birouri pe un tract şi anexe


Subsistemul finisaj interior Compartimentările uşoare sunt realizate doar pe una dintrea laturile camerei, din pereţi de rigips rezistenţi la
foc, zugrăviţi acrilic şi pereţi de sticlă clară sau sablată de tip 4.1.4. Uşile sunt din geam securizat sablat parţial. Pentru birourile individuale
suprafaţa utila este de 9,6 mp, pentru secretariat 10,6-12 mp,. Restul spaţiilor sunt pentru: arhivă, bibliotecă, oficiu şi grupurile sanitare şi sunt
construite în afara suprafeţei aferentă birourilor.
Pardoseala este din mochetă tip trafic intens, în zona spaţiilor de birouri cu compartimentări sau fără compartimentări şi gresie în zona
grupurilor sanitare şi a oficiului. Tavanul este suspendat şi este realizat din plăci de gipscarton rezistent la foc.
Materialele utilizate la compartimentările interioare au fost executate prin respectarea Normativului N118/1999-rezistenţa la foc la clădirile cu
înălţimea peste 28m

COMPARTIMENTARI USOARE SI FINISAJ INTERIOR PENTRU SISTEMUL BIROURI PE UN TRACT 4,799 LEI
cost.mater. TOTAL
NR. DENUMIRE cost.mano cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp p. lei/mp lei/mp lei/mp
FINISAJ +COMPART. INTERIOARE S ZONA BIROURI PE UN TRACT
1 COMPART.USOARE+FINISAJ I. FINCUTR1 422,6 244,9 7,0 674,5 1,4311 965,3 1,085 1.047,3 219,2
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Descrierea zonei birouri pe două tracturi şi anexe


Subsistemul finisaj interior Compartimentările uşoare sunt realizate pe două laturi ale camerei din pereţi de rigips rezistenţi la foc,
zugrăviţi acrilic şi pereţi de sticlă clară sau sablată de tip 4.1.4. pentru peretele de la culoar. Uşile sunt din geam securizat sablat parţial. Pentru
birourile mari cu suprafaţa utila este de 100-150 mp, pot fi şi două uşi, dar pentru camera de secretariat suprafaţa este de 10-12 mp,. Restul
spaţiilor sunt pentru: arhivă, bibliotecă, oficiu şi grupurile sanitare care sunt construite în afara suprafeţei aferentă birouurilor în zona lifturilor
şi scărilor de acces pe nivelurile clădirii.
Pardoseala din birouri şi culoar este din mochetă tip trafic intens, în zona spaţiilor de de circulaţie, cu compartimentări sau fără, este montată
marmură compozit, iar gresie este montată în zona grupurilor sanitare şi a oficiului. Tavanul este suspendat şi este realizat din plăci de
gipscarton rezistent la foc.
Materialele utilizate la compartimentările interioare au fost executate prin respectarea Normativului N118/1999 - rezistenţa la foc la clădirile cu
înălţimea peste 28 m.
COMPARTIMENTARI USOARE SI FINISAJ INTERIOR PENTRU SISTEMUL BIROURI PE DOUA TRACTURI 4,799 LEI
cost.mater. TOTAL
NR. DENUMIRE cost.mano cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp p. lei/mp lei/mp lei/mp
FINISAJ +COMPART. INTERIOARE Sc ZONA BIROURI PE 2 TRACTURI
1 COMPART.USOARE+FINISAJ I. FINCU2TR 417,7 299,2 8,2 725,1 1,4311 1.037,7 1,085 1.125,9 235,6
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 28
Capitolul 1 Clădiri de birouri

Descrierea birourilor fără culoare (open space)


Subsistemul finisaj interior Compartimentările sunt realizate doar pentru şeful de secţie cu spaţiu de până la 15mp, cu spaţiu restrâns
pentru vizitatori externi cu sala de lucru 10-15 mp. Anexele: arhiva, oficiul, grupurile sanitare sunt grupate în nodul de circulaţie cu 4 lifturi
de persoane şi scării de acces. Compartimentarea din zona birourilor tip open space (pentru şeful de secţie şi vizitatori) este realizată din
pereţi uşori din rigips şi pereţi şi tâmplărie din geam securizat clar sau sablat. Pardoseala din spaţiul de birouri este din mochetă de trafic
intens, iar în zona de circulaţie marmură compozit, iar în zona grupurilor sanitare din gresie aniderapantă. Pereţii sunt placaţi cu marmură
compozit in zona lifturilor şi cu faianţă pe diferite înălţimi la grupurile sanitare şi la oficiu. Treptele de scară sunt placate cu marmoră
compozit, iar balustrada este din inox. Tavanul suspendat este realizat din rigips rezistent la foc 90 minute, dar vangurile de scară şi pereţii
sunt tencuiţi pe zona scărilor de acces între etaje.
Materialele utilizate la compartimentările interioare au fost executate prin respectarea Normativului N118/1999 - rezistenţa la foc la clădirile
cu înălţimea peste 28m
COMPARTIMENTARI USOARE SI FINISAJ INTERIOR PENTRU SISTEMUL BIROURI OPEN SPACE 4,799 LEI
cost.mater. TOTAL
NR. DENUMIRE cost.mano cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp p. lei/mp lei/mp lei/mp
FINISAJ +COMPART. INTERIOARE Sc ZONA BIROURI TIP OPEN SPACE
1 COMPART.USOARE+FINISAJ I. FINBOPSP 273,9 257,5 6,8 538,2 1,4382 774,0 1,085 839,8 175,0
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Descrierea spaţiilor de arhivă şi ateliere


Subsistemul finisaj interior Finisajul acestor spaţii este specific funcţiunilor care sunt impuse de activitatea desfăşurată, iar în cazul clădirilor
de birouri activitatea muncitorilor specializaţi este de întreţinere şi reparaţii curente. Camerele au pereţii şi tavanele tencuite şi zugrăvite acrilic,
placaj de faianţă la vestiare şi la grupurile sanitare. Tâmplăria interioară este de tipul uşilor rezistente la foc, iar ferestrele sunt din pvc cu geam
termopan. Pentru zona de ateliere şi rafturile de arhivare pardoseala este finisată cu răşini alchidice specifice unui trafic intens, iar în zona de
birouri covor pvc pe suport textil. În grupul sanitar pardoseala este din gresie antiderapantă

FINISAJ INTERIOR PENTRU SPATII DE DEPOZITARE SI ARHIVA 4,799 LEI


cost.mater. TOTAL
NR. DENUMIRE cost.mano cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp p. lei/mp lei/mp lei/mp
FINISAJ DEPOZITE+ARHIVA Sc ZONA SPATII DEPOZITARE SI ARHIVA
1 FINISAJ DEPOZITE+ARHIVA FINDEPARH 110,7 198,6 7,9 317,2 1,4437 457,9 1,085 496,9 103,5
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 29
Capitolul 1 Clădiri de birouri

Descrierea spaţiilor de birouri şi spaţii comerciale situate la parter


Subsistemul finisaj interior Finisajul existent la parterul blocurilor clasa A se poate considera superior prin utilizarea plăcilor de marmură la
pardoseli, cu placări de marmură compozit în zona lifturilor, cu pereţi finisaţi superior şi tavane rezistente la foc şi fonoabsorbante. De asemenea
la parterul clădirii sunt compartimentări aferent registraturii, spaţiilor de recepţie, cu pereţii uşori din rigips sau din sticlă securizată sablată. În
anumite zone sunt suprafeţe de fototapet şi lambriuri din lemn natur prelucrat. Tâmplăria interioară este din geam securizat sablat şi din pal
furniruit în zona grupurilor sanitare. Uşa principală de acces la recepţie este o uşă rotativă pe ax vertical cu 3 foi şi cu baza tip stergător de
picioare, cu grătar demontabil adiacent. Pentru spaţiile comerciale existente în parterul clădirii s-au creat spaţii de depozitare, culoare care permit
acesul la depozite şi s-a asigurat accesul clienţilor direct din exterior. Grupurile sanitare din parterul clădirii au compartimentări din rigips,
placaje din faianţă, iar cabinele wc cu plăci MDF pe cadre din inox. Pardoseala din această zonă este realizată din gresie antiderapantă.
FINISAJ INTERIOR PENTRU SPATII RECEPTIE+SPATII COMERCIALE PARTER CLADIRE BIROURI 4,799 LEI
cost.mater. TOTAL
NR. DENUMIRE cost.mano cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp p. lei/mp lei/mp lei/mp
FINISAJ PARTER CL.BIR.+SP.C. Sc ZONA RECEPTIE PARTER BIROURI+SP.COM.
1 FINISAJ PARTER BIR.+SP.COM. FIPARTBI 860,3 423,5 10,2 1.294,0 1,4322 1.853,3 1,085 2.010,8 419
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Descrierea sistemului instalaţii funcţionale


Subsistemul instalaţii electrice funcţionale Instalaţiile electrice funcţionale au fost proiectate conform normativului I18 şi I118 pentru protecţie la incendiu. Ca materiale au
fost utilizate cabluri electrice rezistente la foc de tip N2XH şi NHXH, cu diferite secţiuni. De asemenea, clădirea are trasee de curenţi slabi pentru alimentarea senzorilor de fum,
pentru sonorizare, antiefracţie, control dateşi control video.
Subsistemul instalaţii sanitare funcţionale Instalaţiile sanitare funcţionale asigură alimentarea cu apă potabilă a clădirii, scurgerea către exterior a apelor pluviale şi menajere,
de asemenea, prin reţeaua de hidranţi interiori şi reţeaua de sprinklere asigură protecţia clădirii la incendiu.
Subsistemul instalaţii încălzire şi ventilaţii funcţionale Confortul termic necesar activităţii în clădirile de birouri a fost conceput pe distribuţie de aer cald pentru perioada de
timp friguros şi aer rece purificat pentru perioada de vară.
Detalii privind instalaţiile funcţionale sunt prezentate la clădirea de 24 etaje
INSTALATII FUNCTIONALE CLADIRE BIROURI CLASA A P+16 E + Etj.T 4,799 LEI
cost.mater. TOTAL
NR. DENUMIRE cost.mano cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp p. lei/mp lei/mp lei/mp
INSTALATII FUNCTIONALE Sdc SUPRASTRUCTURA CLADIRE BIROURI P+16E+ Etj.t
1 INSTALATII ELECTRICE F. IEBIR24E 154,3 133,5 0,2 288 1,4393 414,52 1,085 449,8 93,7
2 INSTALATII SANITARE F. SABIR24E 39,6 35,6 0,2 75,4 1,4376 108,40 1,085 117,6 24,6
3 INSTAL. INCALZ.+VENTILATII IVBIR24E 93,4 140,9 0,5 234,8 1,4431 338,8 1,085 367,6 76,6
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 30
Capitolul 1 Clădiri de birouri

CLĂDIRE DE BIROURI CU 3 NIVELURI DE PARCARE PARTER+14 ETAJE + ETJ.TEHNIC

Descrierea clădirii de birouri 3 S+P+14 E+Etj.T,


Sistemul structură
Subsistemul infrastructură Infrastructura clădirii are 3 niveluri de parcare autoturisme şi este executată pe sistemul unei cuve de
protecţie antiseismică cu pereţii exteriori, interiori şi cu planşee de rezemare şi circulaţie rutieră din beton armat cu marcă superioară
C32/40 (B500). Nu s-au proiectat structuri de clădiri de 14 etaje pentru gradul 9 de intensitate seismică.
Subsistemul suprastructură Sistemul constructiv al clădirii este realizat pe cadre de beton armat dispuse perimetral şi în interiorul
clădirii, cu un nod central ce cuprinde lifturile şi spaţiile anexe. Casele de scară sunt situate, una adiacent nodului central al clădirii iar a
doua scară pe latura cu lungimea cea mai mare a clădirii. Planşeele sunt din beton armat monolit. Suprastructura clădirii de beton armat
a fost proiectată pentru un parter cu înălţimea de 4,5 m, iar nivelul curent al etajului cu H=3,50m. Literatura de specialitate recomandă
înălţimile libere funcţie de suprafeţele încăperilor H=2,50m- camere cu suprafaţa < 50 mp, H=2,75 la camere cu suprafaţa 100 mp, H=
3,00 m la camere cu suprafaţa cuprinsă 100 mp-250 mp., şi H = 3,25mp pentru camere cu suprafeţe > 250 mp. Clasa de rezistenţă a
betoanelor este C25/30 (B400) în localităţi situate în zona de gradul 6 seismic şi C32/40 (B500) pentru în localităşi situate în zona de
gradul 7 şi 8 seismic.
Sistemul finisaj
Subsistemul de compartimentări uşoare şi finisaj interior În acest subsistem avem organizarea spaţiului pe un tract, pe două
tracturi, şi o organizare fără culoare, iar pentru alte niveluri ale clădirii birourile pot avea combinaţii de tip birouri combinate, birouri
modulare şi varianta birouri combinate combinate cu camere individuale. Compartimentările uşoare pot fi realizate din pereţi de rigips
fonizaţi cu vată minerală, zugrăviţi acrilic. De asemenea pot fi compartimentări combinate cu pereţi di rigips (din 2-3 plăci rezistente la
foc de fiecare parte funcţie de gradul de rezistenţă la foc 90 sau 120 minute) şi pereţi din sticlă dip duplex 2x4, 2x5. Tavanul suspendat
este realizat din plăci de rigips rezistent la zgomot, sau din plăci de rigips amprentat 60x60. Pardoseala de regulă are şapă M100 de 6
cm grosime pentru acoperirea traseelor de plinte pvc pentru cablurile electrice de 220V sau de curenţi slabi. În spaţiile de birouri
pardoserala finită este din mochetă, iar la oficii şi grupurile sanitare din gresie. În zona lifturilor pardoselile sunt placate cu marmoră
compozit.
Subsistemul faţadă Faţada clădirilor de birouri este realizată pe tip de perete cortină, cu sisteme metalice de legătură cu structura de
beton armat. La nivelul planşeelor etajele au parapet din zidărie pe întreg perimetru. De asemenea clădirea de birouri are panouri
parasolare pe latura vestică. Faţadele tip perete cortină se proiectează funcţie de sistemul structural al clădirii şi la presiunea vântului.
Subsistemul terasă Terasa este de tip necirculabilă, cu termoizolaţia realizată din plăci rigide de vată minerală, beton de panta,
hidroizolaţii de folii bituminoase şi ardezie peste care s-a aşezat pietriş. Terasa are poteci din placi mozaicate pentru accesul la chillerele
montate.pe structuri metalice.

Pagina 31
Capitolul 1 Clădiri de birouri

CLADIRE BIROURI CU 3 SUBSOLURI PARCARE + PARTER + 14E+ ETJ.T 1€ = 4,7790 lei

DENUMIRE
cost.mater.
cost.manop. cost utilaje TOTAL CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
SIMBOL DIRECTE lei/mp AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp lei/mp lei/mp
INFRASTRUCTURA UN NIVEL PARCARE AUTO CALCULATA CU Sd c
INFRASTRUCTURA IS3NIVPA 998 570,7 217 1785,7 1,4319 2.556,9 1,085 2.774,3 580,5
CALCULATA LA Sd c
STRUCTURA CL.+P+14E GR.6 SSB14EG6 359,4 254,0 27,0 640,4 1,4350 919,0 1,085 997,1 208,6
STRUCTURA CL.+P+5E GR.7 SSB14EG7 395,4 284,9 30,8 711,1 1,4351 1.020,5 1,085 1.107,2 231,7
STRUCTURA CL.+P+5E GR.8 SSBE14G8 431,4 315,7 34,5 781,6 1,4352 1.121,8 1,085 1.217,1 254,7
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

COMPARTIMENTĂRI ŞI FINISAJE INTERIOARE

Descrierea zonei combinate


Subsistemul finisaj interior Compartimentările uşoare sunt realizate din pereţi de rigips rezistenţi la foc, zugrăviţi acrilic şi pereţi de sticlă clară
sau sablată de tip 4.1.4. Uşile sunt din geam securizat sablat parţial. Pentru birourile individuale suprafaţa utilă este de 9,6 mp, pentru secretariat
10,6-12 mp, pentru şefii de secţie fără vizitatori 15-25 mp, sala de conferinţă 25-30 mp. Restul spaţiilor sunt pentru arhivă, bibliotecă, oficiu şi
grupurile sanitare.
Pardoseala este din mochetă tip trafic intens, cu excepţia zonei grupurilor sanitare şi a oficiului. Tavanul este suspendat şi este realizat din plăci de
gipscarton rezistent la foc.
Materialele utilizate la compartimentările interioare au fost executate prin respectarea Normativului N118/1999-rezistenţa la foc la clădirile cu
înălţimea peste 28m

COMPARTIMENTARI USOARE SI FINISAJ INTERIOR PENTRU SISTEMUL BIROURI COMBINATE 4,7790 lei
cost.mater. TOTAL
NR. DENUMIRE cost.mano cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp p. lei/mp lei/mp lei/mp
FINISAJ +COMPART. INTERIOARE S ZONA BIROURI COMBINATE
1 COMPART.USOARE+FINISAJ I. FINCUBCO 603,0 293,3 8,1 904,4 1,4311 1.294,3 1,085 1.404,3 293,8
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 32
Capitolul 1 Clădiri de birouri

Descrierea zonei de birouri pe un tract şi anexe


Subsistemul finisaj interior Compartimentările uşoare sunt realizate doar pe una dintrea laturile camerei, din pereţi de rigips rezistenţi la
foc, zugrăviţi acrilic şi pereţi de sticlă clară sau sablată de tip 4.1.4. Uşile sunt din geam securizat sablat parţial. Pentru birourile individuale
suprafaţa utila este de 9,6 mp, pentru secretariat 10,6-12 mp,. Restul spaţiilor sunt pentru: arhivă, bibliotecă, oficiu şi grupurile sanitare şi sunt
construite în afara suprafeţei aferentă birourilor.
Pardoseala este din mochetă tip trafic intens, în zona spaţiilor de birouri cu compartimentări sau fără compartimentări şi gresie în zona
grupurilor sanitare şi a oficiului. Tavanul este suspendat şi este realizat din plăci de gipscarton rezistent la foc.
Materialele utilizate la compartimentările interioare au fost executate prin respectarea Normativului N118/1999-rezistenţa la foc la clădirile cu
înălţimea peste 28m
COMPARTIMENTARI USOARE SI FINISAJ INTERIOR PENTRU SISTEMUL BIROURI PE UN TRACT 4,799 LEI
cost.mater. TOTAL
NR. DENUMIRE cost.mano cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp p. lei/mp lei/mp lei/mp
FINISAJ +COMPART. INTERIOARE S ZONA BIROURI PE UN TRACT
1 COMPART.USOARE+FINISAJ I. FINCUTR1 422,6 244,9 7,0 674,5 1,4311 965,3 1,085 1.047,3 219,2
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Descrierea zonei birouri pe două tracturi şi anexe


Subsistemul finisaj interior Compartimentările uşoare sunt realizate pe două laturi ale camerei din pereţi de rigips rezistenţi la foc,
zugrăviţi acrilic şi pereţi de sticlă clară sau sablată de tip 4.1.4. pentru peretele de la culoar. Uşile sunt din geam securizat sablat parţial. Pentru
birourile mari cu suprafaţa utila este de 100-150 mp, pot fi şi două uşi, dar pentru camera de secretariat suprafaţa este de 10-12 mp,. Restul
spaţiilor sunt pentru: arhivă, bibliotecă, oficiu şi grupurile sanitare care sunt construite în afara suprafeţei aferentă birouurilor în zona lifturilor
şi scărilor de acces pe nivelurile clădirii.
Pardoseala din birouri şi culoar este din mochetă tip trafic intens, în zona spaţiilor de de circulaţie, cu compartimentări sau fără este montată
marmură compozit, iar gresie este montată în zona grupurilor sanitare şi a oficiului. Tavanul este suspendat şi este realizat din plăci de
gipscarton rezistent la foc.
Materialele utilizate la compartimentările interioare au fost executate prin respectarea Normativului N118/1999-rezistenţa la foc la clădirile cu
înălţimea peste 28m
COMPARTIMENTARI USOARE SI FINISAJ INTERIOR PENTRU SISTEMUL BIROURI PE DOUA TRACTURI 4,799 LEI
cost.mater. TOTAL
NR. DENUMIRE cost.mano cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp p. lei/mp lei/mp lei/mp
FINISAJ +COMPART. INTERIOARE Sc ZONA BIROURI PE 2 TRACTURI
1 COMPART.USOARE+FINISAJ I. FINCU2TR 417,7 299,2 8,2 725,1 1,4311 1.037,7 1,085 1.125,9 235,6
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 33
Capitolul 1 Clădiri de birouri

Descrierea birourilor fără culoare (open space)


Subsistemul finisaj interior Compartimentările sunt realizate doar pentru şeful de secţie cu spaţiu de până la 15mp, cu spaţiu restrâns
pentru vizitatori externi cu sala de lucru 10-15 mp. Anexele: arhiva, oficiul, grupurile sanitare sunt grupate în nodul de circulaţie cu 4 lifturi de
persoane şi scării de acces. Compartimentarea din zona birourilor tip open space (pentru şeful de secţie şi vizitatori) este realizată din pereţi
uşori din rigips şi pereţi şi tâmplărie din geam securizat clar sau sablat. Pardoseala din spaţiul de birouri este din mochetă de trafic intens, iar în
zona de circulaţie marmură compozit, iar în zona grupurilor sanitare din gresie aniderapantă. Pereţii sunt placaţi cu marmură compozit in zona
lifturilor şi cu faianţă pe diferite înălţimi la grupurile sanitare şi la oficiu. Treptele de scară sunt placate cu marmoră compozit, iar balustrada
este din inox. Tavanul suspendat este realizat din rigips rezistent la foc 90 minute, dar vangurile de scară şi pereţii sunt tencuiţi pe zona
scărilor de acces între etaje.
Materialele utilizate la compartimentările interioare au fost executate prin respectarea Normativului N118/1999-rezistenţa la foc la clădirile cu
înălţimea peste 28m
COMPARTIMENTARI USOARE SI FINISAJ INTERIOR PENTRU SISTEMUL BIROURI OPEN SPACE 4,799 LEI
cost.mater. TOTAL
NR. DENUMIRE cost.mano cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp p. lei/mp lei/mp lei/mp
FINISAJ +COMPART. INTERIOARE Sc ZONA BIROURI TIP OPEN SPACE
1 COMPART.USOARE+FINISAJ I. FINBOPSP 273,9 257,5 6,8 538,2 1,4382 774,0 1,085 839,8 175,0
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Descrierea spaţiilor de arhivă şi ateliere


Subsistemul finisaj interior Finisajul acestor spaţii este specific funcţiunilor care sunt impuse de activitatea desfăşurată, iar în cazul clădirilor de
birouri activitatea muncitorilor specializaţi este de întreţinere şi reparaţii curente. Camerele au pereţii şi tavanele tencuite şi zugrăvite acrilic, placaj
de faianţă la vestiare şi la grupurile sanitare. Tâmplăria interioară este de tipul uşilor rezistente la foc, iar ferestrele sunt din pvc cu geam termopan.
Pentru zona de ateliere şi rafturile de arhivare pardoseala este finisată cu răşini alchidice specifice unui trafic intens, iar în zona de birouri covor
pvc pe suport textil. În grupul sanitar pardoseala este din gresie antiderapantă

FINISAJ INTERIOR PENTRU SPATII DE DEPOZITARE SI ARHIVA 4,799 LEI


cost.mater. TOTAL
NR. DENUMIRE cost.mano cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp p. lei/mp lei/mp lei/mp
FINISAJ DEPOZITE+ARHIVA Sc ZONA SPATII DEPOZITARE SI ARHIVA
1 FINISAJ DEPOZITE+ARHIVA FINDEPARH 110,7 198,6 7,9 317,2 1,4437 457,9 1,085 496,9 103,5
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 34
Capitolul 1 Clădiri de birouri

Descrierea spaţiilor de birouri şi spaţii comerciale situate la parter


Subsistemul finisaj interior Finisajul existent la parterul blocurilor clasa A se poate considera superior prin utilizarea plăcilor de marmură la
pardoseli, cu placări de marmură compozit în zona lifturilor, cu pereţi finisaţi superior şi tavane rezistente la foc şi fonoabsorbante. De asemenea
la parterul clădirii sunt compartimentări aferent registraturii, spaţiilor de recepţie, cu pereţii uşori din rigips sau din sticlă securizată sablată. În
anumite zone sunt suprafeţe de fototapet şi lambriuri din lemn natur prelucrat. Tâmplăria interioară este din geam securizat sablat şi din pal
furniruit în zona grupurilor sanitare. Uşa principală de acces la recepţie este o uşă rotativă pe ax vertical cu 3 foi şi cu baza tip stergător de
picioare, cu grătar demontabil adiacent. Pentru spaţiile comerciale existente în parterul clădirii s-au creat spaţii de depozitare, culoare care permit
acesul la depozite şi s-a asigurat accesul clienţilor direct din exterior. Grupurile sanitare din parterul clădirii au compartimentări din rigips,
placaje din faianţă, iar cabinele wc cu plăci MDF pe cadre din inox. Pardoseala din această zonă este realizată din gresie antiderapantă.

FINISAJ INTERIOR PENTRU SPATII RECEPTIE+SPATII COMERCIALE PARTER CLADIRE BIROURI 4,799 LEI
cost.mater. TOTAL
NR. DENUMIRE cost.mano cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp p. lei/mp lei/mp lei/mp
FINISAJ PARTER CL.BIR.+SP.C. Sc ZONA RECEPTIE PARTER BIROURI+SP.COM.
1 FINISAJ PARTER BIR.+SP.COM. FIPARTBI 860,3 423,5 10,2 1.294,0 1,4322 1.853,3 1,085 2.010,8 419
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Descrierea sistemului instalaţii funcţionale


Subsistemul instalaţii electrice funcţionale Instalaţiile electrice funcţionale au fost proiectate conform normativului I18 şi I118 pentru protecţie la incendiu. Ca materiale au
fost utilizate cabluri electrice rezistente la foc de tip N2XH şi NHXH, cu diferite secţiuni. De asemenea, clădirea are trasee de curenţi slabi pentru alimentarea senzorilor de fum,
pentru sonorizare, antiefracţie, control dateşi control video.
Subsistemul instalaţii sanitare funcţionale Instalaţiile sanitare funcţionale asigură alimentarea cu apă potabilă a clădirii, scurgerea către exterior a apelor pluviale şi menajere,
de asemenea, prin reţeaua de hidranţi interiori şi reţeaua de sprinklere asigură protecţia clădirii la incendiu.
Subsistemul instalaţii încălzire şi ventilaţii funcţionale Confortul termic necesar activităţii în clădirile de birouri a fost conceput pe distribuţie de aer cald pentru perioada de
timp friguros şi aer rece purificat pentru perioada de vară.
Detalii privind instalaţiile funcţionale sunt prezentate la clădirea de 24 etaje
INSTALATII FUNCTIONALE CLADIRE BIROURI CLASA A P+14 E + Etj.T 4,799 LEI

NR. DENUMIRE
cost.mater.
cost.manop. cost utilaje TOTAL CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE lei/mp AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp lei/mp lei/mp
INSTALATII FUNCTIONALE Sdc SUPRASTRUCTURA CLADIRE BIROURI P+16E+ Etj.t
1 INSTALATII ELECTRICE F. IEBIR24E 154,3 133,5 0,2 288 1,4393 414,52 1,085 449,8 93,7
2 INSTALATII SANITARE F. SABIR24E 39,6 35,6 0,2 75,4 1,4376 108,40 1,085 117,6 24,6
3 INSTAL. INCALZ.+VENTILATII IVBIR24E 93,4 140,9 0,5 234,8 1,4431 338,8 1,085 367,6 76,6
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 35
Capitolul 1 Clădiri de birouri

CLĂDIRE DE BIROURI CU 3 NIVELURI DE PARCARE PARTER+12 ETAJE + ETJ.TEHNIC

Descrierea clădirii de birouri 3 S+P+12 E+Etj.T,


Subsistemul infrastructură Infrastructura clădirii cu 3 niveluri de parcare subterană pentru autoturisme este executată pe sistemul unei cuve
de protecţie antiseismică cu pereţii exteriori, interiori şi cu planşee de rezemare şi circulaţie rutieră din beton armat cu marcă superioară C32/40
(B500). Nu s-au proiectat structuri de clădiri de 12 etaje pentru gradul 9 de intensitate seismică.
Subsistemul suprastructură Sistemul constructiv al clădirii este realizat pe cadre de beton armat dispuse perimetral şi în interiorul clădirii, cu
un nod central ce cuprind lifturile şi spaţiile anexe. Casele de scară sunt situate, una adiacent nodului central al clădirii iar a doua scară pe latura
cu lungimea cea mai mare a clădirii. Planşeele sunt din beton armat monolit. Suprastructura clădirii de beton armat a fost proiectată pentru un
parter cu înălţimea de 4,5 m, iar nivelul curent al etajului cu H=3,50m. Literatura de specialitate recomandă înălţimile libere funcţie de
suprafeţele încăperilor H=2,50m- camere cu suprafaţa < 50 mp, H=2,75 la camere cu suprafaţa 100 mp, H= 3,00 m la camere cu suprafaţa
cuprinsă 100 mp-250 mp., şi H = 3,25mp pentru camere cu suprafeţe > 250 mp. Clasa de rezistenţă a betoanelor este C25/30 (B400) în localităţi
situate în zona de gradul 6 seismic şi C32/40 (B500) pentru în localităţi situate în zona de gradul 7 şi 8 seismic.
Sistemul finisaj
Subsistemul de compartimentări uşoare şi finisaj interior În acest subsistem avem organizarea spaţiului pe un tract, pe două tracturi, şi o
organizare fără culoare, iar pentru alte etaje birourile pot avea combinaţii de tip birouri combinate, birouri modulare şi varianta birouri combinate
combinate cu camere individuale. Compartimentările uşoare pot fi realizate din pereţi de rigips (din 2-3 plăci rezistente la foc de fiecare parte
funcţie de gradul de rezistenţă la foc 90 sau 120 minute), fonizaţi cu vată minerală, zugrăviţi acrilic. De asemenea pot fi compartimentări
combinate cu pereţi din rigips şi pereţi din sticlă tip duplex 2x4, 2x5. Tavanul suspendat este realizat din plăci de rigips rezistent la zgomot, sau
din plăci de rigips amprentat 60x60. Pardoseala de regulă are şapă M100 de 6 cm grosime pentru acoperirea traseelor de plinte pvc pentru
cablurile electrice de 220V, sau de curenţi slabi. În spaţiile de birouri pardoserala finită este din mochetă, iar la oficii şi grupurile sanitare din
gresie. În zona lifturilor pardoselile sunt placate cu marmoră compozit.
Subsistemul faţadă Faţada clădirilor de birouri este realizată pe tip de perete cortină cu ochiuri mobile, cu sisteme metalice de legătură cu
structura de beton armat. Clădirea analizată are în proporţie de 60% placaje de alucobond cu termoizolaţie. La nivelul planşeelor etajele au
parapet din zidărie pe întreg perimetru. Acest parapet este mascat cu placaj de alucobond, pe un desen particularizat prin forma şi înălţimea de
parapet. Faţadele tip perete cortină se proiectează funcţie de sistemul structural al clădirii şi la presiunea vântului
Subsistemul terasă Terasa este de tip necirculabilă, cu termoizolaţia realizată din plăci rigide de vată minerală rigidă, beton de panta,
hidroizolaţii de folii bituminoase şi ardezie peste care s-a aşezat pietriş. Terasa are poteci din placi mozaicate pentru accesul la chillerele
montate.pe structuri metalice.

Pagina 36
Capitolul 1 Clădiri de birouri

CLADIRE BIROURI 3 SUBSOLURI PARCARE PARTER H = 4,5 M +12 ETAJE CU H = 3,50 M + ETAJ TEHNIC T.V.A.19% 1€ = 4,7790 lei

DENUMIRE
cost.mater.
cost.manop. cost utilaje TOTAL CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
SIMBOL DIRECTE lei/mp AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp lei/mp lei/mp
CALCULATA CU Sd c SUBSOL
INFRASTRUCT. IS3NIVPA 998 570,7 217 1785,7 1,4319 2.556,9 1,085 2.774,3 580,5

SUPRASTR..P+12E+ETJ.T CALCULATA CU S dc SUPRASTRUCTURA


SUPRASTR.P+12E GR.6 SSP12EG6 334,8 236,2 24,9 595,9 1,4349 855,1 1,085 927,7 194,1
SUPRASTR.P+20EGR.7 SSP12EG7 393,6 287,2 30,5 711,3 1,4351 1.020,8 1,085 1.107,6 231,8
SUPRASTR.P+20EGR.8 SSP12EG8 452,4 338,1 36,0 826,5 1,4354 1.186,4 1,085 1.287,2 269,3
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

COMPARTIMENTĂRI ŞI FINISAJE INTERIOARE

Descrierea zonei combinate


Subsistemul finisaj interior Compartimentările uşoare sunt realizate din pereţi de rigips rezistenţi la foc, zugrăviţi acrilic şi pereţi de sticlă clară
sau sablată de tip 4.1.4. Uşile sunt din geam securizat sablat parţial. Pentru birourile individuale suprafaţa utilă este de 9,6 mp, pentru secretariat
10,6-12 mp, pentru şefii de secţie fără vizitatori 15-25 mp, sala de conferinţă 25-30 mp. Restul spaţiilor sunt pentru arhivă, bibliotecă, oficiu şi
grupurile sanitare.
Pardoseala este din mochetă tip trafic intens, cu excepţia zonei grupurilor sanitare şi a oficiului. Tavanul este suspendat şi este realizat din plăci de
gipscarton rezistent la foc.
Materialele utilizate la compartimentările interioare au fost executate prin respectarea Normativului N118/1999-rezistenţa la foc la clădirile cu
înălţimea peste 28m

COMPARTIMENTARI USOARE SI FINISAJ INTERIOR PENTRU SISTEMUL BIROURI COMBINATE 4,7790 lei
cost.mater. TOTAL
NR. DENUMIRE cost.mano cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp p. lei/mp lei/mp lei/mp
FINISAJ +COMPART. INTERIOARE S ZONA BIROURI COMBINATE
1 COMPART.USOARE+FINISAJ I. FINCUBCO 603,0 293,3 8,1 904,4 1,4311 1.294,3 1,085 1.404,3 293,8
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 37
Capitolul 1 Clădiri de birouri

Descrierea zonei de birouri pe un tract şi anexe


Subsistemul finisaj interior Compartimentările uşoare sunt realizate doar pe una dintrea laturile camerei, din pereţi de rigips rezistenţi la
foc, zugrăviţi acrilic şi pereţi de sticlă clară sau sablată de tip 4.1.4. Uşile sunt din geam securizat sablat parţial. Pentru birourile individuale
suprafaţa utila este de 9,6 mp, pentru secretariat 10,6-12 mp,. Restul spaţiilor sunt pentru: arhivă, bibliotecă, oficiu şi grupurile sanitare şi sunt
construite în afara suprafeţei aferentă birourilor.
Pardoseala este din mochetă tip trafic intens, în zona spaţiilor de birouri cu compartimentări sau fără compartimentări şi gresie în zona
grupurilor sanitare şi a oficiului. Tavanul este suspendat şi este realizat din plăci de gipscarton rezistent la foc.
Materialele utilizate la compartimentările interioare au fost executate prin respectarea Normativului N118/1999 - rezistenţa la foc la clădirile cu
înălţimea peste 28m
COMPARTIMENTARI USOARE SI FINISAJ INTERIOR PENTRU SISTEMUL BIROURI PE UN TRACT 4,799 LEI
cost.mater. TOTAL
NR. DENUMIRE cost.mano cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp p. lei/mp lei/mp lei/mp
FINISAJ +COMPART. INTERIOARE S ZONA BIROURI PE UN TRACT
1 COMPART.USOARE+FINISAJ I. FINCUTR1 422,6 244,9 7,0 674,5 1,4311 965,3 1,085 1.047,3 219,2
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Descrierea zonei birouri pe două tracturi şi anexe


Subsistemul finisaj interior Compartimentările uşoare sunt realizate pe două laturi ale camerei din pereţi de rigips rezistenţi la foc,
zugrăviţi acrilic şi pereţi de sticlă clară sau sablată de tip 4.1.4. pentru peretele de la culoar. Uşile sunt din geam securizat sablat parţial. Pentru
birourile mari cu suprafaţa utila este de 100-150 mp, pot fi şi două uşi, dar pentru camera de secretariat suprafaţa este de 10-12 mp,. Restul
spaţiilor sunt pentru: arhivă, bibliotecă, oficiu şi grupurile sanitare care sunt construite în afara suprafeţei aferentă birouurilor în zona lifturilor
şi scărilor de acces pe nivelurile clădirii.
Pardoseala din birouri şi culoar este din mochetă tip trafic intens, în zona spaţiilor de de circulaţie, cu compartimentări sau fără este montată
marmură compozit, iar gresie este montată în zona grupurilor sanitare şi a oficiului. Tavanul este suspendat şi este realizat din plăci de
gipscarton rezistent la foc.
Materialele utilizate la compartimentările interioare au fost executate prin respectarea Normativului N118/1999 - rezistenţa la foc la clădirile cu
înălţimea peste 28m

COMPARTIMENTARI USOARE SI FINISAJ INTERIOR PENTRU SISTEMUL BIROURI PE DOUA TRACTURI 4,799 LEI
cost.mater. TOTAL
NR. DENUMIRE cost.mano cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp p. lei/mp lei/mp lei/mp
FINISAJ +COMPART. INTERIOARE Sc ZONA BIROURI PE 2 TRACTURI
1 COMPART.USOARE+FINISAJ I. FINCU2TR 417,7 299,2 8,2 725,1 1,4311 1.037,7 1,085 1.125,9 235,6
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 38
Capitolul 1 Clădiri de birouri

Descrierea birourilor fără culoare (open space)


Subsistemul finisaj interior Compartimentările sunt realizate doar pentru şeful de secţie cu spaţiu de până la 15mp, cu spaţiu restrâns
pentru vizitatori externi cu sala de lucru 10-15 mp. Anexele: arhiva, oficiul, grupurile sanitare sunt grupate în nodul de circulaţie cu 4 lifturi
de persoane şi scării de acces. Compartimentarea din zona birourilor tip open space (pentru şeful de secţie şi vizitatori) este realizată din
pereţi uşori din rigips şi pereţi şi tâmplărie din geam securizat clar sau sablat. Pardoseala din spaţiul de birouri este din mochetă de trafic
intens, iar în zona de circulaţie marmură compozit, iar în zona grupurilor sanitare din gresie aniderapantă. Pereţii sunt placaţi cu marmură
compozit in zona lifturilor şi cu faianţă pe diferite înălţimi la grupurile sanitare şi la oficiu. Treptele de scară sunt placate cu marmoră
compozit, iar balustrada este din inox. Tavanul suspendat este realizat din rigips rezistent la foc 90 minute, dar vangurile de scară şi pereţii
sunt tencuiţi pe zona scărilor de acces între etaje.
Materialele utilizate la compartimentările interioare au fost executate prin respectarea Normativului N118/1999-rezistenţa la foc la clădirile
cu înălţimea peste 28m
COMPARTIMENTARI USOARE SI FINISAJ INTERIOR PENTRU SISTEMUL BIROURI OPEN SPACE 4,799 LEI
cost.mater. TOTAL
NR. DENUMIRE cost.mano cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp p. lei/mp lei/mp lei/mp
FINISAJ +COMPART. INTERIOARE Sc ZONA BIROURI TIP OPEN SPACE
1 COMPART.USOARE+FINISAJ I. FINBOPSP 273,9 257,5 6,8 538,2 1,4382 774,0 1,085 839,8 175,0
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Descrierea spaţiilor de arhivă şi ateliere


Subsistemul finisaj interior Finisajul acestor spaţii este specific funcţiunilor care sunt impuse de activitatea desfăşurată, iar în cazul clădirilor
de birouri activitatea muncitorilor specializaţi este de întreţinere şi reparaţii curente. Camerele au pereţii şi tavanele tencuite şi zugrăvite acrilic,
placaj de faianţă la vestiare şi la grupurile sanitare. Tâmplăria interioară este de tipul uşilor rezistente la foc, iar ferestrele sunt din pvc cu geam
termopan. Pentru zona de ateliere şi rafturile de arhivare pardoseala este finisată cu răşini alchidice specifice unui trafic intens, iar în zona de
birouri covor pvc pe suport textil. În grupul sanitar pardoseala este din gresie antiderapantă

FINISAJ INTERIOR PENTRU SPATII DE DEPOZITARE SI ARHIVA 4,799 LEI


cost.mater. TOTAL
NR. DENUMIRE cost.mano cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp p. lei/mp lei/mp lei/mp
FINISAJ DEPOZITE+ARHIVA Sc ZONA SPATII DEPOZITARE SI ARHIVA
1 FINISAJ DEPOZITE+ARHIVA FINDEPARH 110,7 198,6 7,9 317,2 1,4437 457,9 1,085 496,9 103,5
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 39
Capitolul 1 Clădiri de birouri

Descrierea spaţiilor de birouri şi spaţii comerciale situate la parter


Subsistemul finisaj interior Finisajul existent la parterul blocurilor clasa A se poate considera superior prin utilizarea plăcilor de marmură la
pardoseli, cu placări de marmură compozit în zona lifturilor, cu pereţi finisaţi superior şi tavane rezistente la foc şi fonoabsorbante. De asemenea
la parterul clădirii sunt compartimentări aferent registraturii, spaţiilor de recepţie, cu pereţii uşori din rigips sau din sticlă securizată sablată. În
anumite zone sunt suprafeţe de fototapet şi lambriuri din lemn natur prelucrat. Tâmplăria interioară este din geam securizat sablat şi din pal
furniruit în zona grupurilor sanitare. Uşa principală de acces la recepţie este o uşă rotativă pe ax vertical cu 3 foi şi cu baza tip stergător de
picioare, cu grătar demontabil adiacent. Pentru spaţiile comerciale existente în parterul clădirii s-au creat spaţii de depozitare, culoare care permit
acesul la depozite şi s-a asigurat accesul clienţilor direct din exterior. Grupurile sanitare din parterul clădirii au compartimentări din rigips,
placaje din faianţă, iar cabinele wc cu plăci MDF pe cadre din inox. Pardoseala din această zonă este realizată din gresie antiderapantă.
FINISAJ INTERIOR PENTRU SPATII RECEPTIE+SPATII COMERCIALE PARTER CLADIRE BIROURI 4,799 LEI
cost.mater. TOTAL
NR. DENUMIRE cost.mano cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp p. lei/mp lei/mp lei/mp
FINISAJ PARTER CL.BIR.+SP.C. Sc ZONA RECEPTIE PARTER BIROURI+SP.COM.
1 FINISAJ PARTER BIR.+SP.COM. FIPARTBI 860,3 423,5 10,2 1.294,0 1,4322 1.853,3 1,085 2.010,8 419
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Descrierea sistemului instalaţii funcţionale


Subsistemul instalaţii electrice funcţionale Instalaţiile electrice funcţionale au fost proiectate conform normativului I18 şi I118 pentru protecţie la incendiu. Ca materiale au
fost utilizate cabluri electrice rezistente la foc de tip N2XH şi NHXH, cu diferite secţiuni. De asemenea, clădirea are trasee de curenţi slabi pentru alimentarea senzorilor de fum,
pentru sonorizare, antiefracţie, control dateşi control video.
Subsistemul instalaţii sanitare funcţionale Instalaţiile sanitare funcţionale asigură alimentarea cu apă potabilă a clădirii, scurgerea către exterior a apelor pluviale şi menajere,
de asemenea, prin reţeaua de hidranţi interiori şi reţeaua de sprinklere asigură protecţia clădirii la incendiu.
Subsistemul instalaţii încălzire şi ventilaţii funcţionale Confortul termic necesar activităţii în clădirile de birouri a fost conceput pe distribuţie de aer cald pentru perioada de
timp friguros şi aer rece purificat pentru perioada de vară.
Detalii privind instalaţiile funcţionale sunt prezentate la clădirea de 24 etaje
INSTALATII FUNCTIONALE CLADIRE BIROURI CLASA A P+14 E + Etj.T 4,799 LEI

NR. DENUMIRE
cost.mater.
TIP SUBSISTEM
cost.manop. cost utilaje TOTAL CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
CR. SIMBOL DIRECTE lei/mp AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp lei/mp lei/mp
INSTALATII FUNCTIONALE Sdc SUPRASTRUCTURA CLADIRE BIROURI P+16E+ Etj.t
1 INSTALATII ELECTRICE F. IEBIR24E 154,3 133,5 0,2 288 1,4393 414,52 1,085 449,8 93,7
2 INSTALATII SANITARE F. SABIR24E 39,6 35,6 0,2 75,4 1,4376 108,40 1,085 117,6 24,6
3 INSTAL. INCALZ.+VENTILATII IVBIR24E 93,4 140,9 0,5 234,8 1,4431 338,8 1,085 367,6 76,6
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 40
Capitolul 1 Clădiri de birouri

CLĂDIRE DE BIROURI CU SUBSOL TEHNIC, PARTER+10 ETAJE + ETJ.TEHNIC

Descrierea clădirii de birouri cu Subsol+Parter+10E+ETJ.T


Sistemul structură
Subsistemul infrastructură Clădirea de birouri are subsol tehnic cu o înălţime de 2,8 m Fundaţia subsolului este de tipul radierului general.
Pereţii exteriori sunt din beton armat cu hidroizolaţie din carton asfaltat fixat pe tencuială, hidroizolaţie protejată de zidărie de cărămidă de 12,5
cm grosime. Pereţii interiori de beton armat sunt amplasaţi astfel ca stâlpii de cadru ai suprastructurii să fie adiacenţi lor. Fiind subsol tehnic
centrala termică este amplasată spre exteriorul pereţilor subsolului, pentru respectarea condiţiilor impuse de exploatare şi de legătura cu coşul
de fum. Alături de centrala termică există amplasată şi staţia hidrofor. Subsolul are compartimentări pentru ateliere şi pentru arhivă.
Subsistemul suprastructură Suprastructura clădirii este concepută structural pe cadre din beton armat, grinzi de cadru pe două direcţii pe
care reazemă planşeele de beton armat. Singura zonă unde sunt diafragme de beton armat sunt puţurile de lift, unul dintre ele cu 2 celule , iar al
doilea cu o celulă. Clădirea are şi două scări, din beton armat, de acces pe nivelurile clădirii, ambele situate în aproprierea puţurilor de lift.
Închiderile perimetrale sunt executate din zidărie de cărămidă de 29 cm grosime, iar compartimentările de 12,5 cm sau 7,5 cm grosime sunt
armate. Etajul tehnic are 2 corpuri, în zona puţurilor de lift şi structura pe cadre din beton armat cu închiderile din zidărie de cărămidă
Sistemul finisaj
Subsistemul finisaj interior Finisajul interior este obişnuit, cu pereţii şi tavanele tencuite şi zugrăvite acrilic. În zona grupurilor sanitare şi a
oficiilor pereţii au placări cu faianţă. Pardoselile calde ale clădirii sunt din parchet clasic, parchet lamelar, mochetă şi covor pvc pe suport textil,
pardoselile reci sunt diferite funcţie de destinaţia încăperii şi anume: la subsol sunt pardoseli din ciment sclivisit sau rolat şi unele zone placaj
din gresie, la parter pardoseli din mozaic tip veneţian şi zone cu gresie antiderapantă. Pe etajele clădirii holurile şi grupurile sanitare sunt din
gresie, iar la ultimele 2 etaje holurile sunt fin covor pvc, iar grupurile sanitare din mozaic turnat în câmp continuu. Tâmplăria interioară este de
tip metalică la subsol, de tip celular furniruită pe invelurile clădirii. La exterior ferestrele sunt din pvc cu geam termopan, iar la intrarea în
clădire uşi cu structura de aluminiu cu geam termopan. Clădirea este o clădire de birouri de clasa B şi pusă în funcţiune în perioada 1974-1978.
La inspecţia efectuată s-a constatat că 35 % din finisajul clădirii a fost refăcut, prin înlocuirea pardoselilor din mochetă, înlocuirea foilor de uşi
şi au fost refinisate integral grupurile sanitare.
Subsistemul finisaj exterior . Clădirea are faţada tencuită cu mortar M50-T cu finisajul final din terasit de 2 cm grosime. Nuturi şi profile
separă culorile de terasit. Costurile faţadei clădirii este inclus în fişierul finisajului interior, costul acestui finisaj de faţadă a fost inclus în costul
finisajului interior, şi firesc, a fost calculat la suprafaţa desfăşurat construită (Sdc) a clădirii.
Subsistemul terasă Terasa este de tip necirculabilă, ultimul strat find o folie bituminoasă cu inserţie de ardezie.
Sistemul instalaţii funcţionale
Subsistemul instalaţii electrice funcţionale Instalaţia electrică este de tip îngropată în tencuială, cu traseele din conductori Fy în tuburi IPE
şi asigură iluminatul şi alimentează prizele monofazate. Corpurile de iluminat sunt florescente. În clădire sunt şi trasee de curenţi slabi pentru
alimentarea senzorilor de fum, a corpurilor de iluminat de siguranţă, a sistemului video şi sonorizare. Clădirea are asigurată împământarea.
Subsistemul instalaţii sanitare funcţionale. Traseele de alimentare cu apă potabilă sunt din ţeavă pvc de înaltă densitate, scurgerea apelor
menajere până la coloane sunt din tuburi de polipropilenă, iar coloane de apă menajeră şi cele de ape pluviale sunt din tuburi de fontă ductilă.
Clădirea are reţea interioară de incendiu pe ţeavă Zn de 2 ţoli. Obiectele sanitare sunt din porţelan sanitar la grupurile sanitare şi inox la oficii.
Subsistemul instalaţii funcţionale de încălzire. Încălzirea este asigurată pe corpuri statice de fontă sau convectoradiatoare, alimentate cu
agent termic din centrala termică situată în subsolul clădirii. Coloanele de alimentare tur-retur sunt din ţeavă neagră vopsită. Confortul termic,
pe timpul verii, este asigurat de aparate individuale de aer condiţionat.

Pagina 41
Capitolul 1 Clădiri de birouri

CLADIRE BIROURI CU SUBSOL TEHNIC, PARTER H = 3,5 M +10 ETAJE CU H = 3,00 M + ETAJ TEHNIC T.V.A.19% 1€ = 4,7790 lei

DENUMIRE
cost.mater.
cost.manop. cost utilaje TOTAL CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
SIMBOL DIRECTE lei/mp AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp lei/mp lei/mp
CALCULATA CU S c SUBSOL
INFRASTRUCT. IRDEVELO 884,9 523 184,3 1592,2 1,4322 2.280,3 1,085 2.474,2 517,7
SUPRASTR..P+10E+ETJ.T INCLISIV INCH.+COMPARTIMENTARI CALCULATA CU S dc SUPRASTRUCTURA
SUPRASTR.P+10E GR.6 SRDEVEL6 329,4 234,2 22,6 586,2 1,4344 840,8 1,085 912,3 190,9
SUPRASTR.P+10EGR.7 SRDEVEL7 347,0 241,4 23,6 612,0 1,4345 877,9 1,085 952,5 199,3
SUPRASTR.P+10EGR.8 SRDEVELO 364,5 248,5 24,6 637,6 1,4347 914,8 1,085 992,5 207,7
SUPRASTR.P+10EGR.9 SRDEVEL9 382,0 255,6 25,6 663,2 1,4347 951,5 1,085 1.032,4 216,0
FINISAJ INTERIOR SI FATADA CLADIRE CALCULATA CU S dc
FINISAJ INTERIOR + FATADA FDEVELPO 280,7 575,8 28,9 885,4 1,4451 1.279,5 1,085 1.388,2 290,5
TERASA NECIRCULABILA SE CALCULEAZA LA Sc
TERASA CLADIRE TERDEVEL 123,1 43,8 27,7 194,6 1,4281 277,9 1,085 301,5 63,1
INSTALATII FUNCTIONALE CALCULATA CU S dc
INST. ELECTRICE FUNCTION. ELDEVELO 44,5 166,3 0,8 211,6 1,4506 306,9 1,085 333,0 69,7
INST. SANITARE FUNCTION. SADEVELO 98,3 59,4 0,2 157,9 1,4342 226,5 1,085 245,7 51,4
INST. INCALZIRE FUNCTION. IDEVELPO 50,1 56,5 0,6 107,2 1,4407 154,4 1,085 167,6 35,1
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 42
Capitolul 1 Clădiri de birouri

CLĂDIRE CU 3 SUBSOLURI DE PARCARE CU PARTER + 7 ETAJE DE BIROURI+ETAJ TEHNIC


Descrierea clădirii
Sistemul structură de rezistenţă
Subsistemul infrastructură Subsistemul infrastructură a fost conceput pentru 3 niveluri de locuri pentru parcarea autoturismelor, în principal pe sistemul alveolelor cu elevatoare
pentru cea mai mare parte a suprafeţei. Structural subsolul are pereţi perimetrali din beton armat de marcă B500, din pereţi de beton armat interiori concepuţi pentru a se creia loje
pentru cuve şi susţinere alături de stâlpi a planşeelor şi a căii de acces a autoturismelor.
Subsistemul suprastructură Suprastructura clădirii are regim de înălţime parter+7 etaje+etaj tehnic, iar conceptul structurii este de structură mixtă, cadre şi diafragme din
beton armat. Grinzile perimetrale ce reazemă pe stâlpi şi pe diafragme asigură stabilitatea planşeelor de beton armat şi a scărilor de acces pe nivelurile clădirii. Clădirea are şi 6
puţuri de lift din beton armat care aduc un surplus la asigurarea stabilităţii clădirii la sarcinile dinamice din seism. Inchiderile perimetrale şi compartimentările interioare din zidărie
de cărămidă asigură parţial închiderea perimetrală. În totalitate compartimentarea grupurilor sanitare este realizată cu pereţi din zidărie de cărămidă de 12,5 şi 7,5 cm grosime.
Sistemul finisaj
Subsistemul finisaj interior Finisajul interior al clădirii a fost analizat pentru toate etajele clădirii, inclusiv pentru parterul şi etajul tehnic. În costul finisajului interior sunt
introduse costurile compartimentărilor uşoare realizate din rigips rezistent la foc pentru 90 si 120 minute. Pereţii sunt zugrăviţi acrilic, sau placaţi cu faianţă la oficii şi la grupurile
sanitare şi placate cu marmură compozit în zona lifturilor. Toate tavanele sunt realizate din plăci de rigips rezistent la foc, tavane care (30%) sunt realizate cu scafe pentru lumină
indirectă. Pardoselile interioare la paerterul clădirii sunt din marmură compozit, gresie antiderapantă, mochetă şi parchet lamelar de trafic intens. La etajele clădirii pardoselile sunt
din mochetă în zona birourilor si penttru 40% din suprafaţa holurilor etajului. În rest din holurile sunt placate cu gresie antiderapantă În afara compartimentărilor din rigips, se
regăsesc şi compartientări din sticlă duplex 2x5mm grosime. Scările de acces la primul nivel sunt placate cu plăci din marmură compozit în rest din gresie antiderapantă. Tâmplăria
interioară este celular furniruită şi de tip MDF rezistentă la foc. La unele dintre niveluri compartimentările din rigips sunt vitrate cu geamuri fixe de tip termopan pentru asiguratul
iluminatului natural. Etajul tehnic este finisat simplu. Spaţiilor de parcare are pardoseala finisată cu şapă de trafic intens, vopsitorii de marcaj la pereţi şi stâlpi şi tavanul parcării
de sub parterul clădirii placat cu plăci hidroizolatoare tip Paroc.
Sistemul finisaj exterior(faţada) Faţada are pentru 90 din suprafaţă sistemul constructiv a unui perete cortină, faţadă întreruptă de balcoane şi uşi de acces la interior, placaje
ceramice şi placaje cu plăci de alucobond cu protecţie termică din plăci de vată minerală ignifugată. Balcoanele au parapeţi din sticlă şi structura de susţinere din ţevi cromate.
Faţada are de asemenea, şi parasolare reglabile din profile de aluminiu.
Terasa clădirii Terasa este de tip necirculabilă şi stratul de protecţie din pietriş spălat. Hidroizolaţia verticală este protejată de glafuri din tablă zincată. Pentru accesul la chillere
în locul pietrişului sau pozat plăci mozaicate pe pat de mortar.
Sistemul instalaţii funcţionale
Subsistemul instalaţii electrice funcţionale Cabluri electrice de tip NHXH sau N2XH asigură alimentarea corpurilor de iluminat şi a prizelor monofazate prin pozare pe
poduri de cabluri, cu coborârile la prize în tuburi prin pereţii de compartimentare şi apoi pe canale pvc ignifugate montate în pardoseală la cutiile de prize 220V. Corpurile de iluminat
sunt de tip florescent, sau spoturi cu led. În afara traseelor de curenţi tari, în clădire sunt şi trasee de curenţi slabi pentru asigurarea sonorizării, traseelor voce-date, antiefracţie şi antiincendiu
care asigură funcţionarea aparaturii sau a senzorilor. Pentru traseele de cabluri server prie sunt pozate canale în pardoseală. Clădirea are asigurată şi împământarea prin platbande zincate şi
electrozi montaţi în pământ. Parcarea are corpuri de iluminat florescent cu senzori la fiecare loc de parcare sau la fiecare alveolă cu elevator.
Subsistemul sanitare funcţionale. În clădire alimentarea cu apă potabilă se realizează cu conducte pvc de tip PPR, scurgerea apelor menajere prin tubulatură de politpropilenă.
Traseele de preluare a apelor pluviale de pe terasă sunt realuzate de tubulatur pvc de tip PVC-K 110. Obiectele sanitare sunt din porţelan sanitar sau din inox la oficii. În clădire
sunt şi trasee de gaze pentru spaţiile de tip oficiu. În clădire sunt trasee de sprinklere realizate din ţeavă neagră D40 şi trase de hidranţi interiori cu ţeava zincată de 2 ţoli. Instalaţia
sanitară din subsolul cu parcare autoturisme are reţea de sprinklere, un grup sanitar şi hidranţi interiori.
Subsistemul instalaţii de încălzire şi ventilaţii Clădirea are două sisteme prin care se asigură confortul termic. Un traseu pe corpuri statice de încălzit utilizat pentru zona scărilor
secundare de acces şi camerele tehnice de la ultimul nivel. Corpurile statice sunt de tipul convectoradiatoarelor. Sistemul de ventilaţii aer cald/rece prin tubulatură din tablă zincată
sau plastic, cu trasee având protecţie termică şi trasee de tubulatură fără protecţie termică. Subsolul are tubulatură de tablă zincată cu perimetrul 200-400mm, pentru absorbţia
noxelor şi traseele pentru introducere aer proaspăt.

Pagina 43
Capitolul 1 Clădiri de birouri

Pagina 44
Capitolul 1 Clădiri de birouri

CENTRALIZATOR VALORI FISIERE CLADIRE 7 ETAJE BIROURI CU 3 SUBSOLURI PARCARE+MAGAZINE LA PARTER 4,779
TOTAL
COST COEF.CHELT
NR. DESCRIERE COMPONENTE ALE DENUMIRE cost.mater. cost.manop. cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC TOTAL TOTAL
DEVIZ .
CR. INFRASTRUCTURII SIMBOL lei/mp lei/mp lei/mp DIRECTE AP DEVIZ FINANCIARE lei/mp €/mp
lei/mp lei/mp

COST INFRASTRUCTURA Sc INFRA


1 INFRA 3 NIVELURI PARCARE AUTO INFRAD239 1832,8 1493,7 256,1 3.582,6 1,4358 5.143,9 1,085 5.581,1 1.167,8
COST SUPRASTRUCTURA Sdc SUPRA
1 SUPRASTRUCTURA CL. GRAD 6 SUPRAG6D239 432,0 290,5 41,6 764,1 1,4343 1.095,9 1,085 1.189,1 248,8
2 SUPRASTRUCTURA CL. GRAD 7 SUPRAD2397 435,9 342,3 31,4 809,6 1,4360 1.162,6 1,085 1.261,4 263,9
3 SUPRASTRUCTURA CL. GRAD 8 SUPRD239 439,8 394,1 21,2 855,1 1,4376 1.229,3 1,085 1.333,8 279,1
4 SUPRASTRUCTURA CL. GRAD 9 SUPRAD2399 443,7 445,9 42,9 932,5 1,4371 1.340,1 1,085 1.454,0 304,2
5 ZIDARII INCHIDERESI COMPARTIMENT. ZCARD239 9,6 3,6 1,3 14,5 1,4291 20,7 1,085 22,5 4,7
FINISAJ INTERIOR SUPRASTRUCT. Sdc SUPRA ------ DAR FATADA LA SUPRAFATA OPACA !!!!
1 FIINISAJ INTERIOR+COMPART.USOARE FINID239 287,2 397,9 10,2 695,3 1,4416 1.002,3 1,085 1.087,5 227,6
2 FINISAJ FATADA --PT. Sc-FATADA FATAD239 382,7 278,9 8,7 670,3 1,4355 962,2 1,085 1.044,0 218,5
3 FINISAJ PARCARE SUBT. Sdc-PARCARE FINSUBSOL 49,3 104,3 5,7 159,3 1,4449 230,2 1,085 249,7 52,3
TERASA CLADIRE Suprafata terasei va fi analizata de evaluator
1 TERASA CLADIRE TERND239 142,2 36,3 8,0 186,5 1,4267 266,1 1,085 288,7 60,4
INSTALATII FUNCTIONALE CLADIRE Sdc SUPRA
1 I.ELECTRICE PARCARE -Sdc-PARCARE ELPARCARI 14,6 46,4 0,2 61,2 1,4495 88,7 1,085 96,2 20,1
2 ELECTRICE FUNCTIONALE CLADIRE IELFD239 147,3 131,7 0,2 279,2 1,4377 401,4 1,085 435,5 91,1
3 I.SANITARE PARCARE Sdc-PARCARE SAPARCARI 7,6 16,7 0,1 24,4 1,4466 35,3 1,085 38,3 8,0
4 INSTAL. SANITARE FUNCTIONALE SAFD239 35,4 24,0 0,1 59,5 1,4350 85,4 1,085 92,6 19,4
5 I. VENTILATII PARCARE Sdc-PARCARE VVPARCARI 16,6 24,4 0,1 41,1 1,4429 59,3 1,085 64,3 13,5
6 INSTAL. INCALZ.+VENTILATII CLADIRE IFIVD239 134,6 164,7 5,5 304,8 1,4404 439,0 1,085 476,4 99,7

(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constr.
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 45
Capitolul 1 Clădiri de birouri

CLĂDIRE DE BIROURI CU 3 NIVELURI DE PARCARE PARTER+6 ETAJE + ETAJELE 7, 8 şi 9 RETRASE + ETJ.TEHNIC

Descrierea clădirii de birouri cu 3 Subsoluri+Parter+6E+E7+E8+E9 Retrase+ETJ.T

Sistemul structură
Subsistemul infrastructură Clădirea de birouri are 3 subsoluri cu destinaţia de parcare autoturisme. Fundaţia subsolului este de tip radier general, cu pereţi exteriori din betoin
armat de clasa beton C25/30 pentru gradul 6 şi clasa C32/40 pentru gradele 7, 8 şi 9 seismic. Subsolul are pereţii exteriori izolaţi, iar cei interiori pozaţi astfel încât să asigure atât
circulaţia autoturismelor cât şi asigurarea continuităţii de rezemare a diaframelor de beton armat şi a stâlpilor de cadru. Planşeele sunt din beton armat. În subsolul clădirii sun t
situaţi şi pereţii din beton armat pentru 2 lifturi.
Subsistemul suprastructură Clădirea are structura mixtă, cadre şi diafragme din beton armat, cu parterul şi mezaninul clădirii separate structural dat fiind pasajul pietonal
impus de autorităţile locale. De la etajul 1 până la etajul 6 inclusiv structura este monotonă. La etajul 7 corpul din drerapta se retrage pe o lungime de circa 6,7 m, etajul 8 se
retrage de asemenea, cu 6,7 m, iar etajul 9 se retrage până la nivelul terasei necirculabile. Pereţii din beton armat îmbracă scările de acces pe nivel, iar la corpul din stânga
diafragmele de beton armat echilibrează structural corpul din dreapta. Planşeele sunt din beton armat, puţurile de lift sunt de asemenea, din beton armat. Pe zona corpului de
birouri adiacentă clădirii declarate monument istoric sunt pereţi din zidărie de cărămidă plină acţionând ca pereţi portanţi (diafragme moi). Închiderile exterioare şi
compartimentările interioare realizate din zidărie de cărămidă sunt în cantităţi relativ mici comparativ cu pereţii uşori de compartimentare.
Sistemul finisaj
Subsistemul finisaj interior Finisajul interior este superior, cu pereţii din rigips, rezistenţi la foc 90 /120minute zugrăviţi acrilic, cu placaje de faianţă la grupurile sanitare şi la
oficii. La parter, compartimentările sunt cu pereţi uşori din rigips şi pereţi din sticlă 5.2.5. sablaţi. La parter pardoselile sunt din marmură compozit, iar tavanele din rigips cu scafe
şi modele florale. La zona de birouri pardoseala este din mochetă de trafic intens, gresie antiderapantă pe holuri şi la grupurile sanitare. Tâmplăria interioară este de tip MDF
rezistenţă la foc la accesul de pe casa scării la birouri şi la grupurile sanitare, în rest din sticlă securizată. Tavanele din plăci fonizate este suspendat şi maschează traseele
tubulaturii de ventilaţii, poduriule de cabluri, ţevile pentru instalaţia de sprinklere. Finisajul parcărilor este minim, cu pardoseli din şapă specială de trafic intens, marcaje vopsite
pe pardoseală şi pereţi şi placaj termoizolant pe tavanul subsolului -1 de parcare. Accesul se face pe o uşă tip rulou
Subsistemul finisaj exterior. Faţada clădirii este realizată pe două sisteme, perete cortină cu parapet şi pereţi placaţi cu plăci ceramice izolate cu plăci de vată minerală
ignifugată. Etajul tehnic are faţada finisată parţial cu corpuri ceramice în rest cu termosistem de 10 cm grosime.
Subsistemul terasă Terasa este de tip necirculabilă cu poteci realizate din dale mozaicate pentru accesul la utilajele de tip HVAC montate pe terasă. Sunt realizate protecţii ale
gurilor de scurgere pentru apele pluviale, protecţii ale aerisirilor sanitare.
Sistemul de instalaţii funcţionale
Subsistemul de instalaţii sanitare funcţionale Traseele electrice pentru asiguratul iluminatului şi a prizelor monofazate aparente sunt pe cablri rezistente la foc N2XH sau
NHXH pozate pe poduri de cabluri, iar pentru prizele îngropate în şapă cablurile sunt montate în plinte cu mai multe canale. Corpurile de iluminat sunt florescente sau cu led şi
spoturi pentru zonele de circulaţie interioară. În clădire sunt trasee de curenţi slabi pentru alimentarea senzorilor de fum, pentru sistemul de supraveghere video, pentru sistemul
de sonorizare, pentru sistemul antiefracţie şi de circulaţie. Este asigurat iluminatul florescent şi sistemul de iluminat de siguranţă
Subsistemul de instalaţii sanitare funcţionale Alimentarea cu apă potabilă se face pe ţeavă pvc de înaltă densitate, scurgerea aplor menajere şi pluviale de pe terasă pe
tubulatură de polipropilenă. Reţeaua de sprinklere este executată din teavă neagră DN40 şi Dn 20 cu diuze din bronz. De asemenea este şi o reţea de hidranţi interiori. Obiectele
sanitare sunt din porţelan sanitar şi din inox la oficii. Reţeaua de gaze asigură alimentarea cu gaze a centralei termice atât pentru convectoradiatoare cât şi pentru aerul cald. La
subsol este montată o reţeua de sprinklere şi un grup sanitar
Subsistemul instalaţii de încălzire şi ventilaţii funcţionale Confortul termic este asigurat de reţeaua de aer cald iarna şi aer rece vara, transportat prin tubulatură de tablă
zincată izolată sau nu. Grilele de absorbţie şi refulare au lamele reglabile. Suplimentar pe tavane sunt pozate şi ventiloconvectoare alimentate electric. Tubulatura zincată izolată şi
neizolată asigură ventilarea subsolului atât vara cât şi iarna

Pagina 46
Capitolul 1 Clădiri de birouri

Pagina 47
Capitolul 1 Clădiri de birouri

CLADIRE BIROURI CU 3 SUBSOLURI PARCARE+ PARTER + 6E+ E7, 8, 9 RETRAS+ETJ.T 1€ = 4,7790 lei

DENUMIRE
cost.mater.
cost.manop. cost utilaje TOTAL CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
SIMBOL DIRECTE lei/mp AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp lei/mp lei/mp
INFRASTRUCTURA 3 NIVELURI PARCARE AUTO CALCULATA CU Sd c
INFRASTRUCTURA SUBSOLEN11 531 619,9 404,2 1555,1 1,4348 2.231,3 1,085 2.420,9 506,6
CALCULATA LA Sd c
STRUCT. CL.+P+6E+789R.G6 SENESCUGR.6 207,7 351,7 9,0 568,4 1,4434 820,4 1,085 890,2 186,3
STRUCTURA CL.+P+5E GR.7 SSENESCUGR.7 215,1 379,3 9,4 603,8 1,4438 871,8 1,085 945,9 197,9
STRUCTURA CL.+P+5E GR.8 SSENESCUNOU 222,4 406,8 9,8 639,0 1,4442 922,8 1,085 1.001,3 209,5
STRUCTURA CL.+P+5E GR.9 SSENESCUGR.9 229,7 434,3 10,2 674,2 1,4442 973,7 1,085 1.056,4 221,1
ZIDARII INCHIDERE SI COMP. ZIDENESCU 33,4 23,9 11,2 68,5 1,4328 98,1 1,085 106,5 22,3
FINISAJ INTERIOR +COMPARTIMENTARI USOARE CALCULATA CU Sd c
FINISAJ INTERIOR+COMP.U FINENESCU 216,4 374,3 28,3 619,0 1,4429 893,2 1,085 969,1 202,8
FINISAJ FATADA PE 3 SISTEME CALCULATA LA SUPRAFATA FATADEI
FINISAJ FATADA PC+ALC+TS. FATAENE11A 270,8 211,6 9,9 492,3 1,4360 706,9 1,085 767,0 160,5
TERASA CIRCULABILA SI NECIRCULABILA CALCULATA CU Sc
TERASA CIRC.+NECIRC. TERENESCU 193,3 165,5 29,0 387,8 1,4359 556,8 1,085 604,2 126,4
INSTALATII FUNCTIONALE CALCULATE CU Sd c
INSTAL.ELECTRICE FUNCT. ELFUNCTENE 82,4 173,2 9,7 265,3 1,4447 383,3 1,085 415,9 87,0
INSTAL.SANITAREE FUNCT. SANENENOU 74,4 53,5 6,1 134,0 1,4348 192,3 1,085 208,6 43,7
INSTAL.VENTILATII FUNCT. IVENENOU 167,7 92,8 0,6 261,1 1,4333 374,2 1,085 406,0 85,0
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 48
Capitolul 1 Clădiri de birouri

CLĂDIRE DE BIROURI CU 1 NIVEL DE PARCARE PARTER+4 ETAJE + ETAJ 5 RETRAS

Descrierea clădirii de birouri cu 1 Subsol+Parter+4E+ E5 retras


Sistemul structură
Subsistemul infrastructură Clădirea de birouri are un subsol cu funcţiuni multiple, locuri de parcare autoturisme, centrală termică, staţie
hidrofor şi spaţii de depozitare. Fundaţia clădirii este de tip radier general, pereţii exteriori sunt hidroizolaţi, iar pereţii interiori sunt
poziţionaţi astfel încât să permită rezemarea stâlpilor de cadre ale suprastructurii clădirii. In subsol sunt şi pereţii de beton ai puţurilor de lift.
Betonul utilizat este de clasă superioară C25/30 pentru gradul de intensitate seismică 6 şi clasa C32/40 pentru gradul seismic 7, 8 şi 9.
Subsistemul suprastructură Suprastructura clădirii este concepută pe cadre din beton armat, cu pereţi din beton armat doar pentru cele
trei puţuri de lift. Planşeele peste fiecare nivel al clădirii sunt din beton armat ce reazemă pe grinzi monolite. Scara de acces este concepută cu
două rampe şi podeste intermediare. Închiderile exterioare şi pereţii de compartimentare de la grupurile sanitare sunt executaţi din zidărie de
cărămidă.
Etajul 5 al clădirii este retras.
Sistemul finisaj
Subsistemul finisaj interior Finisajul interior al clădirii este superior. Pereţii de compartimentare sunt din rigips şi din sticlă sablată tip
5.2.5. Pardoselile sunt realizate din marmură compozit la holul parterului, din gresie antiderapantă pe holuri şi la grupurile sanitare şi oficii. În
spaţiile destinate birourilor pardoseala este din mochetă de trafic intens. Tavanele sunt suspendate cu gipscarton de tip fonoizolant, iar tavanul
din unele camere având scafe pentru lumina indirectă. Tâmplăria interioară are uşile din sticlă securizată sablată, uşi de tip celular furniruită
pentru acces la unele spaţii de birouri, la grupurile sanitare sau la spţiile pentru depozitarea materialelor de curăţenie. La parterul clădirii
tâmplăria exterioară este din aluminiu cu geam termopan şi de asemenea, la etajul 5 retras pentru accesul pe terasă. Subsolul este simplu
finisat cu pardoseala din sapă rezistentă la trafic şi pereţii şi tavanul zugrăviţi acrilic
Subsistemul finisaj exterior Faţada principală a clădirii de birouri este de tip perete cortină cu sticlă reflexivă şi geam lowE, iar faţada
posterioară este de tip termosistem. În câmpul faţadei peretelui cortină sunt şi ochiuri mobile din aluminiu cu sistem oscilant de funcţionare.
Subsistemil terasă Pentru parterul şi etajele clădirii avem terase de tip circulabile, placate cu gresie porţelanată, balustradă din sticlă cu
mână curentă şi montanţi de inox. Terasa de la etajul 4 este de tip circulabilă pe trei laturi, cu parapet din sticlă pe cadru din ţeavă inox. Terasa
peste etajul 5 este de tip necirculabilă cu ultim strat de folie bituminoasă de tip ardezie.
Sistemul instalaţii funcţionale
Subsistemul instalaţii electrice funcţionale Traseele de alimentare a corpurilor de iluminat şi a prizelor monofazate sunt realizate din
cabluri rezistente la foc tip N2XH, pozate pe poduri de cabluri, îngroate in tuburi PEHD pentru pereţii de gipscarton şi în plinte cu canale
pentru traseele din pardoseală. Corpurile de iluminat sunt florescente, floresente tip led sau spoturi. În clădire sunt şi trasee de curenţi slabi,
pentru alimentarea senzorilor de fum, supraveghere video, antiefracţie şi sonorizare. Clădirea are asigurată împământarea. In subsol sunt
trasee de iluminat şi prize monofazate
Subsistemul instalaţii sanitare funcţionale Clădirea are alimentarea cu apă pe ţeavă pvc de înaltă densitate, scurgerea apelor menajere şi
pluviale pe tubulatură de polipropilenă. În clădire sunt trasee din şeavă neagră tip DN20 şi DN40 pentru instalaţia de sprinklere şi ţeavă Zn de
2ţoli pentru hidranţii interiori. Obiectele sanitare sunt din porţelan sanitar, iar la oficii din inox. În subsol este montată o chivetă de fontă şi un
hidrant
Subsistemul instalaţii de încălzire şi ventilaţii Confortul termic este asigurat cu aer cald sau rece prin tubulatura de ventilaţie montată în
spaţiul dintre tavanul suspendat şi planşeul de beton armat al structurii. În clădire sunt montate şi corpuri statice de tipul convectoradiatoarelor
panou. Tubulatura zincată a instalaţiei de ventilaţie elimină noxele.

Pagina 49
Capitolul 1 Clădiri de birouri

Pagina 50
Capitolul 1 Clădiri de birouri

CLADIRE BIROURI CU SUBSOL+ PARTER + 4E+ E5 RETRAS 1€ = 4,7790 lei

DENUMIRE
cost.mater.
cost.manop. cost utilaje TOTAL CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
SIMBOL DIRECTE lei/mp AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp lei/mp lei/mp
INFRASTRUCTURA UN NIVEL PARCARE AUTO CALCULATA CU Sc
INFRASTRUCTURA ISVOIEVO 788,9 845,2 344,9 1979 1,4362 2.842,2 1,085 3.083,8 645,3
CALCULATA LA Sd c
STRUCTURA CL.+P+5E GR.6 SSVOIEV0 237,2 205,7 31,0 473,9 1,4365 680,8 1,085 738,6 154,6
STRUCTURA CL.+P+5E GR.7 SSVOIEV7 277,7 214,6 26,7 519,0 1,4348 744,6 1,085 807,9 169,0
STRUCTURA CL.+P+5E GR.8 SSVOIEV8 318,1 223,4 22,3 563,8 1,4349 809,0 1,085 877,8 183,7
STRUCTURA CL.+P+5E GR.9 SSVOIEV9 358,5 231,2 27,0 616,7 1,4347 884,8 1,085 960,0 200,9
FINISAJ INTERIOR +COMPARTIMENTARI USOARE CALCULATA CU Sd c
FINISAJ INTERIOR+COMP.U FIVOIEVO 258,2 285 5,7 548,9 1,4399 790,4 1,085 857,5 179,4
FINISAJ FATADA PE 3 SISTEME CALCULATA LA SUPRAFATA FATADEI
FINISAJ FATADA PC+ALC+TS. FFATVOIE 391 384,4 2,0 777,4 1,4389 1.118,6 1,085 1.213,7 254,0
TERASA CIRCULABILA SI NECIRCULABILA CALCULATA CU S c
TERASA CIRC.+NECIRC. TRVOIEVO 208,5 274,3 16,1 498,9 1,4411 719,0 1,085 780,1 163,2
INSTALATII FUNCTIONALE CALCULATE CU Sd c
INSTAL.ELECTRICE FUNCT. ELVOIEVO 82,1 175,4 0,3 257,8 1,4464 372,9 1,085 404,6 84,7
INSTAL.SANITAREE FUNCT. SAVOIEVO 42,3 31,6 0,1 74,0 1,4362 106,3 1,085 115,3 24,1
INSTAL.VENTILATII FUNCT. IIVOIEVO 67,0 56,9 0,1 124,0 1,4374 178,2 1,085 193,4 40,5
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 51
Capitolul 1 Clădiri de birouri

CLĂDIRE BIROURI S+P+4E+ETJ.T

Descrierea clădirii S+P+4E+ETJ.T


Sistemul structură de rezistenţă
Subsistemul infrastructură Infrastructura clădirii este realizată cu fundaţii izolate sub stâlpi, cu grinzi rigide de fundare ca legături între fundaţiile izolate pentru 80 % din
suprafaţa parcării. În zona de acces spre ieşirea din parcare fundaţia este de tipul radierului general. Stâlpii sunt din beton armat cu beton C32/40 (B500) şi au la partea superioară
un capitel de 2x2m, de forma pătrată cu grosime de 20 cm. Planşeul peste parcarea auto are 2o cm grosime şi este de asemenea realizat cu beton armat cu beton C32/40 (B500).
Infrastructura cu functiuni de parcare are două corpuri din beton armat în care sunt 2 spatii tehnice, un grup sanitar, scară de acces spre parterul clădirii şi dou lifturi de persoane.
Accesul autoturismelor se face pe o platformă betonată.
Subsistemul suprastructură Suprastructura clădirii este realizată pe stâlpi din beton armat C32/40 (B500) cu capitel de 1x1m si 20 cm grosime pe care reazemă un planşeu din
beton armat de tip dală cu beton de aceiaşi marcă cu stâlpii. La capetele clădirii sunt scări de acces din beton armat. Sistemul constructiv conceput pentru două clădiri paralele
apropiate a impus un corp de legătură pe diafragme din beton armat şi puţuri de lift persoane. Etajul tehnic este conceput de asemenea, pe cadre din beton armat dar cu grinzi
perimetrale şi transversale.
Sistemul finisaj
Subsistemul finisaj interior Finisajul interior se poate considera superior. Pereţii de compartimentare sunt realizaţi din rigips rezistent la foc 120 minute şi pereţi din sticlă duplex
2x5mm. Pereţii de compartimentare de la grupurile sanitare sunt din rigips verde rezistenţi la umezeală. Tavanele sunt suspendate şi sunt din plăci de rigips rezistent la foc. Pereţii
de compartimentare din rigips sunt zugrăviţi acrilic la fel şi tavanele. Pereţii din grupurile sanitare şi oficii sunt parţial placaţi cu faianţă. Pardoseala la parterul clădirii, pe etaje şi
în zona lifturilor este placată cu plăci de marmură compozit. În zona birourilor peste şapa autonivelantă este lipită mochetă şi plăci de gresie la oficii şi grupurile sanitare.
Tâmplăria interioară la birouri este realizată din geam securizat şi feronerie cromată şi uşi celular furniruite la spaţii închise cum ar fi oficii, spaţii depozitare şi birouri persoane din
conducere. Ferestrele sunt integrate în faţada de tip perete cortină.
Finisajul subsolului este caracterizat ca fiind specific spaţiilor de parcare autoturisme. Pardoseala cu sapă specială de trafic intens, cu benzi de vopsea reflectorizantă, stâlpii
zugrăviţi cu vopsele acrilice de exterior. În cele două spaţii închise, pereţii sunt zugrăviţi acrilic, pardoseala din gresie, iar tâmplăria de tip MDF antifoc.
Subsistemul terasă Terasa este de tip necirculabilă cu poteci din plăci mozaicate pentru accesul la utilajele de aer condiţionat montate pe terasă.
Subsistemul faţadă Faţada este de tip vitrat cu geamuri termopan reflectorizante fixe şi mobile. Pe faţadă sunt montate şi panouri parasolare fixe din aluminiu pentru protecţie
solară. Corpul de legătură are faţada realizată din geam duplex reflctorizant 2x5mm grosime fixat pe tije reglabile de inox, tije susţinute de structură metalică vopsită.
Sistemul instalatii funcţionale
Subsistemul instalaţii electrice funcţionale Instalaţiile funcţionale electrice asigură iluminatul şi prizele monofazate pe cabluri antifoc de tip NHXH şi N2XH cu rezistenţă la
foc 90 si 120 minute. Corpurile de iluminat sunt florescente cu led şi spoturi. În clădire sunt şi trasee de curenţi slabi pentru reţeaua de servere, reţeaua voce/date, reţeaua senzori
de fum şi de mişcare şi reţeaua de sonorizare. Cladirea are realizata protecţia instalaţiei la suprasarcina prin instalaţia de împământare. La subsol sunt corpuri de iluminat
florescente şi corpuri de iluminat de siguranţă.
Subsistemul instalaţii sanitare funcţionale Instalaţia sanitară are alimentarea cu apă pe ţeavă PPr şi scurgerea pe tubulatură de polipropilenă. Clădirea are reţea de ţeava ZN
de 2ţoli pentru hidranţi şi ţeava neagra şi reţea de sprinklere cu ţeavă tip Dn 40 cu diuze din bronz. Scurgerea apelor pluviale de pe terasă se face prin tubulatură din PVC-k 110. În
subsol sunt montaţi hidranţi de incendiu şi o reţea de sprinklere
Subsistemul instalaţii încălzire funcţionale Instalaţia de încălzire/răcire este asigurată de reţeaua de tubulatură zincată izolată sau neizolată care introduce prin grilele de
absorbţie sau refulare aerul rece sau cald purificat. Pentru unele încăperi sistemul de asigurare a confortului termic este asigurat de ventiloconvectoare. La subsol confortul termic
este asigurat pentru cele două corpuri de spaţii tehnice, depozite şi holurile de circulaţie

Pagina 52
Capitolul 1 Clădiri de birouri

CENTRALIZATOR VALORI FISIERE CLADIRE BIROURI 1 SUBSOL PARCARE PARTER+4 ETAJE+ETJ.TEHNIC 1€ = 4,7790 lei
TOTAL
COST COEF.CHELT
NR. DESCRIERE COMPONENTE ALE DENUMIRE cost.mater. cost.manop. cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC TOTAL TOTAL
DEVIZ .
CR. INFRASTRUCTURII SIMBOL lei/mp lei/mp lei/mp DIRECTE AP DEVIZ FINANCIARE
lei/mp €/mp
lei/mp lei/mp

COST INFRASTRUCTURA Sc INFRA


1 INFRA 1 NIVEL PARCARE AUTO INFRAD239 1832,8 1493,7 256,1 3.582,6 1,4358 5.143,9 1,085 5.581,1 1.167,8
COST SUPRASTRUCTURA Sdc SUPRA
1 SUPRASTRUCTURA CL. GRAD 6 SUPRBTP6 314,4 335,2 10,3 659,9 1,4391 949,7 1,085 1.030,4 215,6
2 SUPRASTRUCTURA CL. GRAD 7 SUPRBTP7 346,7 357,5 11,1 715,3 1,4388 1.029,2 1,085 1.116,7 233,7
3 SUPRASTRUCTURA CL. GRAD 8 SUPRBBTP 378,9 379,5 11,9 770,3 1,4385 1.108,1 1,085 1.202,3 251,6
4 SUPRASTRUCTURA CL. GRAD 9 SUPRAD2399 411,1 401,5 12,7 825,3 1,4384 1.187,1 1,085 1.288,0 269,5
FINISAJ INTERIOR SUPRASTRUCT. Sdc SUPRA -IDEM FATADA
1 FIINISAJ INTERIOR+COMPART.USOARE FINBBTP 361,1 340,8 9,6 711,5 1,4379 1.023,1 1,085 1.110,0 232,3
2 FINISAJ FATADA --PT. Sc-FATADA FXBBTP 603,4 184,4 4,1 791,9 1,4283 1.131,1 1,085 1.227,2 256,8
3 FINISAJ PARCARE SUBT. Sdc-PARCARE FINSUBSOL 49,3 104,3 5,7 159,3 1,4449 230,2 1,085 249,7 52,3
TERASA CLADIRE Suprafata terasei va fi analizata de evaluator
1 TERASA CLADIRE TERND239 142,2 36,3 8,0 186,5 1,4267 266,1 1,085 288,7 60,4
INSTALATII FUNCTIONALE CLADIRE Sdc SUPRA
1 I.ELECTRICE PARCARE -Sdc-PARCARE ELPARCARI 14,6 46,4 0,2 61,2 1,4495 88,7 1,085 96,2 20,1
2 ELECTRICE FUNCTIONALE CLADIRE ELBBTP 99,9 129,9 0,6 230,4 1,4412 332,1 1,085 360,3 75,4
3 I.SANITARE PARCARE Sdc-PARCARE SAPARCARI 7,6 16,7 0,1 24,4 1,4466 35,3 1,085 38,3 8,0
4 INSTAL. SANITARE FUNCTIONALE SABBTP 75,1 44,4 2,0 121,5 1,4335 174,2 1,085 189,0 39,5
5 I. VENTILATII PARCARE Sdc-PARCARE VVPARCARI 16,6 24,4 0,1 41,1 1,4429 59,3 1,085 64,3 13,5
6 INSTAL. INCALZ.+VENTILATII CLADIRE IVBBTP 118,6 107,4 1,5 227,5 1,4377 327,1 1,085 354,9 74,3

(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constr.
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 53
Capitolul 1 Clădiri de birouri

CLĂDIRE DE BIROURI SUBSOL+PARTER+2 ETAJE

Descrierea clădirii S+P+4E+ETJ.T


Sistemul structură de rezistenţă
Subsistemul infrastructură rezistenţă Infrastructura clădirii de birouri este realizată să rezolve parţial parcarea pentru 6 autoturisme, în rest spaţii de arhivă şi depozitare.
Pereţii exteriori ai subsolului reazemă pe grinzi rigide de fundare şi grinzile se măresc în dimensiuni în zona de rezemare a stâlpilor de cadre de berton armat Pereţii exteriori sunt
hidroizolaţi şi protejaţi. Pereţii interiori din beton armat sunt construiţi ca alveole pentru cele 6 logii de parcare. Accesul autoturismelor la parter se face pe panta de 12% cu pereţi
laterali structurali. Pe capetele stalpilor reazemă grinzi de beton armat ce sustin planşeul de beton armat şi doua scari de acces. Fiind un parter înalt zona de arhivă şi depozitare are
şi iluminat natural. La subsol compartimentarea pentru C:T., depozite şi arhivă este realizată din zidărie de 24 cm grosime, cu parapet de 90 cm înălţime asigurînd suprafaţa vitrată
impusă de standarde. La alte travei cu peretele din cărămidă poroterm este executat până sub grindă. Pereţii subsolului pe 80% din perimetru au goluri pentru ferestre.
Subsistemul suprastructură rezistenţă Clădirea pe cadre de beton armat are parterul înalt de 3,5 m iar etajele 1 şi 2 de 3,25m înălţime. Pe grinzile de cadru ale subsolului
reazemă planşeul de beton armat şi scara de acces la etajele clădirii. Pereţii de închidere sunt armaţi şi legaţi de structură pentru clădirile situate în localităţi de gradul 8 şi 9
seismic. De asemenea, pereţii de compartimentare din zona grupurilor sanitare sunt armaţi. Aticul clădirii de birouri este din beton armat. La etajul 1 şi 2 al clădirii este realizat
un balcon. Scara de acces pe etaje are un podest intermediar de odihnă. Stâlpii pentru întreaga înălţime a clădirii păstrează aceleaşi dimensiuni.
Pereţii de închidere din zidărie poroterm sunt ancoraţi în structura de beton a clădirii.
Sistemul finisaj
Subsistemul finisaj interior Finisajul interior este obişnuit pentru subsol, cu pereţii şi diafragmele de beton armat tencuite şi zugrăvite acrilic. Pardoseala la zona de paracare
este de tip şapă de trafic intens. În zona C.T pardoseala este din şapă tip ciment rolat, iar în restul subsolului pardoseala este acoperită cu linoleum. La etaje pardoselile finite din
birourile clădirii sunt din mochetă, pardoselile reci sunt diferite; la parter pardoseli din marmoră compozit doar la intrare, iar în rest gresie antiderapantă. Pe etaje sunt pardoseli din
gresie pe holuri şi la grupul sanitar. Tâmplăria interioară este de tip metalică la subsol, de tip celular furniruită pe nivelurile clădirii. La exterior ferestrele sunt din pvc cu geam
termopan, iar la intrarea în clădire uşi cu structura de aluminiu cu geam termopan.
Subsistemul finisaj exterior . Clădirea are faţada tencuită tip termosistem de 10 cm grosime şi placaj cu alucobond peste plăci de vată minerală bazaltică de 10 cm grosime.
Nuturi şi profile separă culorile de alucobond intre zona subsolului şi cea de pe etaje. Costurile faţadei clădirii a fost transferat la suprafaţa opacă a faţadei desfăşurat construită
(Sdc)
Subsistemul terasă Terasa este de tip necirculabilă, cu folii bituminoase de 4,5 mm ultimul strat find o folie bituminoasă cu inserţie de ardezie.
Sistemul instalaţii funcţionale
Subsistemul instalaţii electrice funcţionale Instalaţia electrică este de tip îngropată în tencuială, cu traseele din conductori Fy în tuburi IPE şi asigură iluminatul şi alimentează
prizele monofazate pe zona subsolului. La parter si etaje traseele electrice sunt din cabluri pozate in tuburi pentru pereţii din rigips, pozate pe tavanul suspendat pentru corpurile de
iluminat Corpurile de iluminat sunt florescente. În clădire sunt şi trasee de curenţi slabi pentru alimentarea senzorilor de fum, a corpurilor de iluminat de distribuţie, a sistemului
video şi sonorizare. Clădirea are asigurată împământarea.
Subsistemul instalaţii sanitare funcţionale. Traseele de alimentare cu apă potabilă sunt din ţeavă pvc de înaltă densitate, scurgerea apelor menajere până la coloane sunt din
tuburi de polipropilenă, iar coloane de apă menajeră şi cele de ape pluviale sunt din tuburi de fontă ductilă. Clădirea are reţea interioară de incendiu pe ţeavă Zn de 2 ţoli. Obiectele
sanitare sunt din porţelan sanitar la grupurile sanitare şi inox la oficii. La subsol este asigurată scurgerea apelor accidentale la o başă şi este montat şi un hidrant de incendiu
Subsistemul instalaţii funcţionale de încălzire. Încălzirea este asigurată pe corpuri statice de fontă sau convectoradiatoare, alimentate cu agent termic din centrala tzermică
situată în subsolul clădirii. Coloanele de alimentare tur-retur sunt din ţeavă neagră vopsită. Confortul termic vara este asigurat de aparate individuale de aer condiţionat.

Pagina 54
Capitolul 1 Clădiri de birouri

Pagina 55
Capitolul 1 Clădiri de birouri

CLADIRE BIROURI CU SUBSOL PARCARE+ PARTER+2E T.V.A.19% 1€ = 4,7790 lei

DENUMIRE
cost.mater.
cost.manop. cost utilaje TOTAL CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
SIMBOL DIRECTE lei/mp AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp lei/mp lei/mp
CALCULATA CU S c SUBSOL
INFRASTRUCT. INFLOGOF 674,3 772,1 243,7 1690,1 1,4374 2.429,3 1,085 2.635,8 551,5
SUPRAASTRUCTURA CLADIRE BIROURI P+2E CALCULATA CU Sd c SUPRASTRUCTURA
SUPRASTR.+INCHID.ZID.GR.6 SSLOGOF6 427,8 393,0 61,2 882,0 1,4371 1.267,5 1,085 1.375,3 287,8
SUPRASTR.+INCHID.ZID.GR.7 SSLOGOF7 459,7 416,5 84,2 960,4 1,4363 1.379,4 1,085 1.496,7 313,2
SUPRASTR.+INCHID.ZID.GR.8 SSLOGOF8 491,6 440,0 107,2 1.038,8 1,4358 1.491,5 1,085 1.618,3 338,6
SUPRASTR.+INCHID.ZID.GR.9 SSLOGOF9 523,5 463,5 130,2 1.117,2 1,4357 1.604,0 1,085 1.740,3 364,2
FINISAJ INTERIOR INFRA+SUPRASTRUCTURA CALCULATA CU Sd c
FINISAJ INTER. SUBS+P+2E FINLOGOF 263,0 194,6 3,6 461,2 1,4410 664,6 1,085 721,1 150,9
FATADA CLADIRII SE CALCULEAZA LA SUPRAFATA FATADEI
FINISAJ FATADA FATALUCT 123,6 241,1 2,4 367,1 1,4442 530,2 1,085 575,2 120,4
TERASA NERCIRCULABILA SE CALCULEAZA LA S c
TERASA NERICULABILA TERNECIRC 164,6 202,8 7,8 375,2 1,4376 539,4 1,085 585,2 122,5
INSTALATII FUNCTIONALE SE CALCULEAZA LA S dc
INSTAL. ELECTRICE FUNCT. ELLOGOFA 97,7 241,1 0,6 339,4 1,4474 491,2 1,085 533,0 111,5
INSTAL. SANITAREFUNCT. SALOGOFA 53,0 31,7 0,3 85,0 1,4341 121,9 1,085 132,3 27,7
INSTAL. INCALZIRE FUNCT. IVLOGOFA 75,0 73,2 1,4 149,6 1,4387 215,2 1,085 233,5 48,9
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 56
Capitolul 1 Clădiri de birouri

FAŢADE TIP PERETE CORTINĂ


Faţadele tip perete cortină sunt consideate faţade uşoare, utilizate pentru închiderile parţiale sau totale a clădirilor. Proiectarea pereţilor cortină va ţine cont de Normativul P-100-
92, de HGR 766/1997 şi Legea10-1995. Sistemele de pereţi cortină se utilizează atât la construcţiile noi, dar şi la remodelarea unor construcţii existente, contribuind la schimbarea
aspectului clădirii. În condiţiile de stabilitate şi rezistenţe proprii faţadele tip perete cortină sistemele trebuie să garanteze toate cerinţele impuse pereţilor exteriori a unei clădiri:
● reducerea greutăţii totale a construcţiei, cu efect favorabil asupra dimensionării elementelor structurale,
● izolarea termică şi acustică, etanşeitatea la apa din precipitaţii şi infiltraţii produse din acţiunea dinamică a vântului,
● mărirea suprafeţei utile a clădirii la o aceiaşi suprafaţă construită, prin reducerea grosimii pereţilor exteriori,
● industrializarea elementelor pentru întreaga faţadă, cu activităţi controlabile şi cu calităţi deosebite de durabilitate în timp,
● montaj de înaltă precizie şi cu abateri minime geometrice şi de formă,
● asigurarea posibilităţii de desfaceri atât din exteriorul cât şi din interiorul clădirii a geamurilor crăpate,
● întreţinere mai uşoară şi cost mai redus comparativ cu faţadele pereţilor de tip tradiţional.
Faţada tip perete cortină este considerată o faţadă uşoară dat fiind grosimea mică 10-15 cm,corespunzând unei mase de 40-60 kg/mp, exclusiv din aluminiu, oţel şi sticlă.
Faţadele sistem perete cortină, panourile vitrate sau opace au un sistem structural propriu din aluminiu sau oţel situat în afara planşeului care limitează clădirea.
Gradul de performanţă pe care îl poate asigura un perete cortină:●izolare termică –de la 3,7 W/m²K ●rezistenţă la foc EI30 ● izolare fonică între 32dB-47dB ● rezistenţă la vânt
2KN/ml ● permeabilitate aer clasa 4 ● permeabilitate apă 750. În consecinţă parametrii menţionaţi, diminuarea încărcării structurii clădirii, durabilitatea în timp şi timpii de
execuţie reduşi, au făcut ca acest sistem de protecţie a clădirilor să fie preferat.

Pagina 57
Capitolul 1 Clădiri de birouri

COSTUL FATADEI PERETE CORTINA CU OCHIURI FIXE 1€ = 4,7790 lei

DENUMIRE
cost.mater.
cost.manop. cost utilaje TOTAL CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
SIMBOL DIRECTE lei/mp AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp lei/mp lei/mp
FATADA PERETE CORTINA CORTALRE 561,3 343,0 68,7 973,0 1,4333 1.394,6 1,085 1.513,1 315,3
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

COSTUL FATADEI PERETE CORTINA CU OCHIURI FIXE SI PARAPET OPAC TERMOIZOLAT 1€ = 4,7790 lei

DENUMIRE
cost.mater.
cost.manop. cost utilaje TOTAL CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
SIMBOL DIRECTE lei/mp AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp lei/mp lei/mp
FATADA P. C. Z.OPACA PECZOPAC 643,3 346,0 68,7 1.058,0 1,4323 1.515,4 1,085 1.644,2 344,0
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

COSTUL /MP AL TÂMPLARIEI MOBILE LA FATADELE PERETE CORTINĂ


În foarte multe cazuri în câmpul fatadelor tip perete cortină este montată tâmplărie de aluminiu cu ochiuri mobile. Se vor inventaria ca nr. bucăţi şi suprafaţă costul acestora se va
adăuga costului (real) al faţadei cu ochiuri fixe.
COSTUL /MP A TAMPLARIE CU OCHIURI MOBILE LA FATADELE TIP PERETE CORTINA 1€ = 4,7790 lei

DENUMIRE
cost.mater.
cost.manop. cost utilaje TOTAL CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
SIMBOL DIRECTE lei/mp AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp lei/mp lei/mp
TAMPL. OCHIURI MOBILE TAMPLPCO 815,7 35,3 1,0 852,0 1,4208 1.210,5 1,085 1.313,4 274,8
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

PARASOLARE REGLABILE ELECTRIC


Parasolarele montate pe fatade sunt de tip lamele independente de diferite lăţimi şi lungimi. Preţurile prezentate mai jos reprezintă preţul unei lamele şi sistemul de legătură cu
structura de fixă a întregului parasolar. Evaluatorul va aprecia dimensiunile şi lungimile lamelelor şi costul total va fi adăugat la costul faţadei perete cortină. În costurile
prezentate este inclus montajul.
COSTUL PARASOLARELOR EGLABILE ELECTRIC
NR. TIP PARASOLAR DIMENSIUNI PRET SISTEM PRET SISTEM
CR. ( mm ) LEI EURO
1 LAMELE ALUMINIU 250 mm x 2,75mm x 3.000 mm 1.152,40 240,14
2 LAMELE ALUMINIU 300 mm x 3,45 mm x 3,500 mm 1.998,80 416,5
3 LAMELE ALUMINIU 400 mm x 5,80mm x 4.200 mm 3.083,50 734,16

Pagina 58
Capitolul 1 Clădiri de birouri

FAŢADE CU PROFILIT DUBLU


Faţadele din profilit dublu sunt faţade moderne care au la bază sticlă profilată fixată pe profile din aluminiu, prin intermediul unor profile pvc şi a unor masticuri elastice. Sticla
dublu profilit este o sticlă sub forma literei U cu laţimi de la 232 mm la 498 mm. Aşezată dublu coeficientul de conductivitate termic este de 0,81W/m²K
De foarte multe ori se obţin efecte luminoase divers colorate prin iluminarea din interior a sticlei striate, sablate sau amprentate.

COSTUL FATADEI CU GEAM PROFILIT U ASEZAT DUBLU 1€ = 4,7790 lei

DENUMIRE
cost.mater.
cost.manop. cost utilaje TOTAL CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
SIMBOL DIRECTE lei/mp AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp lei/mp lei/mp
FATADA GEAMURI U PROFILIT PROFILIT 378,9 66,7 63,7 509,3 1,4242 725,3 1,085 787,0 164,0
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

FATADE VENTILATE CU PLACI DE FIBROCIMENT COLORAT


Faţadele realizate cu plăci de fibrociment sunt rezistente la foc (A2-S1), foarte bune izolatoare fonice (30dB), difuzia vaporilor (52,8). Structura unei faţade ventilate cu plăci
colorate elimină excesul de umiditate şi creşte rezistenţa la variaţia de temperatură interior-exterior. Pe suprafaţa peretelului portant al clădirii se aşează plăcile de vată minerală
bazaltică pe o structură verticalăde şipci lemn cu pasul la 600x600mm. Peste plăci se aşează o barieră contra vântului şi a vaporilor de apă. Peste această barieră se aşează şipci
verticale (25x100mm) la distanţă de 600mm pe care este fixată o bandă (EPDM). Pe aceste şipci se vor monta plăcile de fibrociment la distanţă de 25 mm faţă de bariera de
protecţie

COSTUL FATADEI CU PLACI DE FIBROCIMENT COLORAT SI TERMOIZOLATIE 1€ = 4,7790 lei

DENUMIRE
cost.mater.
cost.manop. cost utilaje TOTAL CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
SIMBOL DIRECTE lei/mp AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp lei/mp lei/mp
FATADA FIBROCIMENT FIBROCIM 134,2 221,3 15,8 371,3 1,4359 533,1 1,085 578,5 120,5
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 59
Capitolul 1 Clădiri de birouri

FAŢADE CU PLĂCI DE ALUCOBOND

Plăcile lise sau stratificate de alucobond sunt plăci tip sandwich, rezistente la şocuri datorită plăcilor exterioare tip Aluman-100. Faţadele ventilate cu plăci de alucobond folosesc
plăci în grosime de 4 mm. Ele au o dilatare termică lniară de 2,4 mm/ml la Δ=100°C şi un coeficient de absorbţie fonică de 0,05. Plăcile sunt fixate la distanţă faţă de peretele
structural prin intermediul unei structuri portante din aluminiu. Această distanţare permite placarea pereţilor clădirii cu plăci de vată minerală de 10 cm grosime.asigurând o bună
izolare termică. Această distanţare de pereţii structurali permite şi o bună ventilare naturală. Faţadele placate cu plăci de alucobond asigură şi o bună izolaţie fonică şi o mare
rezistenţă la foc. Durata de viaţă fizică şi mentenanţă tehnică este similară cu durata de viaţă fizică a clădirii.

COSTUL FATADEI CU ALUCOBOND 4MM +TERMOIZOLATIE 1€ = 4,7790 lei

DENUMIRE
cost.mater.
cost.manop. cost utilaje TOTAL CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
SIMBOL DIRECTE lei/mp AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp lei/mp lei/mp
FATADA PLACI ALUCOBOND 4 ALUCOBON 323,9 223,7 104,0 651,6 1,4328 933,6 1,085 1.013,0 211,1
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 60
Capitolul 1 Clădiri de birouri

EXEMPLE DE EVALUARE PENTRU FAŢADE ALE CLĂDIRII DE BIROURI

Determinarea costului de reconstrucţie


Evaluarea pentru impozitare a clădirilor de birouri, se bazează pe analiza situaţiei reale din teren (Normativ P135- cp. 2.3.). Conform N/P135,˃˃Confruntat cu realitatea din
teren, constată condiţii diferite de cele avute în vedere la elaborarea ghidului. În acestă situaţie, evaluatorul, descompune obiectul în cauză în părţi componente ˂˂. Evaluatorul
utilizează cataloagele de evaluare dat fiind că acestea au descompus obiectul în cauză în părţi componente:
● sistemul structură cu subsistemele: infrastructură şi suprastructură,
● sistemul finisaj cu subsistemele: finisaj interior, finisaj exterior, subsistemul terase/învelitori,
● sistemul instalaţii funcţionale cu subsistemele: electrice funcţionale, sanitare funcţionale, încălzire şi ventilaţii funcţionale.
În capitolul clădiri cu funcţiuni de birouri au fost prezentate costurile de reconstrucţie pentru clădiri de birouri în clădiri cu subsoluri pentru parcare auto sau subsoluri tehnice,
clădiri cu regim de înălţime de la P +2 E până la P+24 E. În exemplele prezentate sunt clădiri evaluate pentru situaţii reale din teren cu finisaje şi compartimentări asemănătoare şi
clădiri pentru care compartimentările sunt diferite de la etaj la etaj. Pentru clădirile cu funcţiuni de birouri sunt de menţionat 4 situaţii:
1- clădirile de birouri păstrează compartimentarea interioară asemănătoare pentru fiecare nivel al clădirii
2- compartimentările interioare sunt diferite de la etaj la etaj sau asemănătoare pentru 2 sau 3 etaje.
3-faţada clădirii păstrează un singur tip de material în sistemul constructiv,
4- faţada clădirii utilizează 2 sau mai multe tipuri de materiale în sistemul constructiv
Documentaţia cadastrală pusă la dispoziţie de proprietarul clădirii va da posibilitatea evaluatorului să stabilească care dintre cele două situaţii va trebui abordată

Clădirile de birouri sunt construite de regulă în localităţile reşedinţă de judeţ şi în municipiul Bucureşti, iar distanţele medii de transport sunt:
5km., 10km şi 20 km. În consecinţă vom avea coeficienţi de corecţie de manoperă şi transport conform tabelelor de mai jos.

CORECTIA COSTULUI CLADIRII FUNCTIE DE NIVELUL DE SALARIZARE CORECTIA COSTULUI CLADIRII FUNCTIE DE DISTANTA DE TRANSPORT
Corectia coeficientului de corectie a manoperei in Bucuresti 1,017 Pentru corectia costului cladiri pt.o distanta medie 5 KM 0,997
Corectia coeficientului de corectie a manoperei in resedintele de judet 1,000 Pentru corectia costului cladiri pt.o distanta medie 10 KM 1,000
Pentru corectia costului cladiri pt.o distanta medie 20 KM 1,003

În cazul clădirilor de birouri, inspectate de evaluator, la care se constată diferenţe în sistemul de compartimentare şi finisaj de la etaj la etaj, apar implicit şi diferenţe de
costuri/mp. Este prezentat un tabel centralizator în care vor fi înserate suprafeţele totale pe cele 6 variante existente în clădire. Coloanele acestui tabel acestui tabel centralizator sunt:
tipul compartimentărilor denumirea fişierului aferent tipului de compartimentare, suprafaţa totală pentru acest tip de compartimentare, un cofiecient de actualizare diferit de la an la an
şi coeficienţi de corecţie pentru distanţele de transport şi salarizare. După completarea acestui tabel, datele finale se vor transfera în tabelul de calcul al clădirii în care sunt evidenţiate
costurile pentru subsistsemele întregii clădiri.
De asemenea, din analiza situaţiiei reale din teren se va constata că faţadele clădirilor de birouri utilizează 2-3 sau chiar 4 tipuri de materiale şi accesorii de tip parasolar pentru
asigurarea unui confort termic suplimentar. Acest tabel conţine 7 tipuri de sisteme diferite cu materiale diferite. Coloanele tabelului centralizator prezintă sistemul constructiv la
faţadei, denumirea fişierului, suprafeţele fatadei funţie de sistemul utilizat, indicele de corecţie anual, suprafetele precum şi coeficienţii de corecţie pentru manoperă şi pentru
distanţele de transport. Faţada poate avea peretele cortină în totalitate cu ochiri fixe sau cu ochiuri fixe şi ochiuri mobile. Se va stabili suprafaţa ochiurilor mobile care implicit va
diminua suprafaţa faţadei perete cortină realizată cu ochiri fixe şi se prezenta situaţia reală pentru zona perete cortină.

Pagina 61
Capitolul 1 Clădiri de birouri

Calculul suprafeţei uşilor şi ferestrelor cu ochiuri mobile pe suprafata peretilor faádei


Suprafaţă Suprafaţă totală
Nr. Denumire Nr. buc. nr. niveluri
tâmplărie tâmplărie (mp)
Crt. Uşi / ferestre
A B C D=AxBxC
1 0,0
2 0,0
3 0,0

CENTRALIZATOR COSTURI AFERENT FINISAJELOR DE FATADA LA CLADIRI DE BIROURI TOTAL SUPRAF. FATADA mp.
PRORIETAR ………………………………………………..
ADREESA CLADIRE……………………………………..
AN REAL DE P.I.F. …………….. DATA EVALUARII………………
S c(suprafata construita) = mp. S dc ( suprafata desfasurat construita ) =
mp.
NR. DENUMIRE FINISAJ FATADA AFERENT DENUMIRE COST / MP INDICE SUPRAF. COST TIP COEF. C. COEF.C COST TOTAL
CR. CLADIRII DE BIROURI FISIER CU T.V.A. ACTUALIZ FAT.OPAC FATADA MANOP. DIST.TRA SISTEM.FINISAJ
0 1 2 3 4 5 6=3x4x5 7 8 9 = 6 x7 x 8
1 FATADA PERETE CORTINA CU OCHIURI FIXE CORTALRE 1.343,4 1,---.
2 FATADA PERETE CORTINA OCHIURI FIXE +PARAPET OPAC PECZOPAC 1.644,2 1,---.
3 TAMPLAR. CU OCHIURI MOBILE COST SUPLIMENTAR FATADA TAMPLPCO 1.313,4 1,---.
4 FATADA DIN PLACI ALUCOBOND 4MM-FOITA 5 ALUCOBON 1.013,0 1,---.
5 FATADA DIN PANOURI PROFILIT TIP ASEZATE DUBLU PROFILIT 787,0 1,---.
6 FATADA DIN PLACI FIBROCIMENT COLORAT+TERMOIZOLATIE FIBROCIM 578,5 1,---.
TOTAL COST FINISAJ FATADE 0
PARASOLARE REGLABILE COST /BUC INDICE NR. BUC COST.T.BUC COEF.MAN COEF.C.TRA COST.T.PARAS.
1 PARASOLAR ELECTRIC REGLABIL 250 x 2,75 x 3.000 PARAS250 1.152,4
2 PARASOLAR ELECTRIC REGLABIL 300 x 3,45 x 3.500 PARAS300 1.998,8
3 PARASOLAR ELECTRIC REGLABIL 400 x 5,8 x 4.200 PARAS400 3.083,5
TOTAL COST PARASOLARE 0
TOTAL COST RECONSTRUCTIE FATADA+PARASOLARE 0
COST /MP FATADA LEI/MP
COST /MP FATADA € / MP
TOTAL COST / MP RECONSTRUCTIE FATADA+PARASOLARE LEI/MP PENTRU S.D.C. = mp
TOTAL COST / MP RECONSTRUCTIE FATADA+PARASOLARE € / MP PENTRU S.D.C. = mp

TABEL CU DETERMINAREA COSTULUI DE RECONSTRUCTIE AFERENT FINISAJULUI INTERIOR


PRORIETAR ………………………………………………..
ADREESA CLADIRE……………………………………..
AN REAL DE P.I.F. …………….. DATA EVALUARII………………
S c(suprafata construita) = mp. S dc ( suprafata desfasurat construita ) = mp.
NR. VARIANTE DE COMPARTIMENTARE DENUMIRE COST /MP INDICE SUPRAF. COST TIP COEF. C. COEF. C. COST TOTAL
CR. SI FINISAJUL INTERIOR AFERENT FISIER CU T.V.A. ACTUALIZ ( MP) SIS.FINISAJ MANOP. DIST. TRAANTA
PE SIST.FINISAJ
0 1 2 3 4 5 6=3x4x5 7 8 9 = 6 x7 x 8
1 COMPART.USOARE+FINISAJ -ZONA COMBINATA FINCUBCO 1.404,3 1,---.
2 COMPART.USOARE+FINISAJ-ZONA PE UN TRACT+ANEXE FINCUTR1 1.047,3 1,---.
3 COMPART.USOARE+FINISAJ-ZONA PE 2 TRACT+ANEXE FINCU2TR 1.125,9 1,---.
4 COMPARTIM.USOARE+FINISAJ DE TIP OPEN SPACE FINBOPSP 839,8 1,---.
5 COMPARTIM.USOARE+FINISAJ ARHIVA+ATELIERE FINDEPARH 496,9 1,---.
6 COMPARTIM.USOARE PARTER BIR.+F.SPATII COMERC FIPARTIBI 2.010,8 1,---.
TOTAL FINISAJ INTERIOR 0
COST DE RECONSTRUCTIE /MP (LEI) 0
COST DE RECONSTRUCTIE /MP ( € ) 0,0

Pagina 62
Capitolul 1 Clădiri de birouri

EXEMPLE DE DETERMINARE A COSTURILOR UNEI FAŢADE COMBINATE

Descrierea faţadei
Clădirea de birouri are regim de înălţime parter cu înălţimea de 3,5 m şi 3 etaje cu înălţimea de = 3,0 m. Faţada principală este realizată ca fatada perete cortină cu ochiuri fixe
şi 6 ochiuri mobile. Faţada principală în partea dreaptă este cu ochiuri fixe şi 6 ochiuri mobile. Faţada principală lateral dreapta are montate peste faţada perete cortină 20
parasolare de 3x 3m lungime. Faţada lateral stânga are faţada perete cortină cu ochiri fixe şi 12 ochiuri mobile. Faţada posterioară este de tip faţadă cu termosistem de 10 cm si 6
ochiuri mobile. Faţada lateral dreapta este lipită de altă clădire şi nu are faţada tencuită. Colţurile clădirii sunt placate cu alucobond pe lăţime desfăşurată de 0,75m şi înălţime de
9m. Aticul perimetral este placat cu alucobond L= 61m şi 0,6m înălţime. Parterul are faţada tip perete cortină cu 4 uşi (1, 8 x 2,4) Suprafaţa desfăşurat construită (Sdc) a clădirii
este de 920 mp. Sprafaţa tip perete cortină
Calculul suprafeţei uşilor şi ferestrelor cu ochiuri mobile pe suprafata peretilor faádei
Suprafaţă
Denumire Suprafaţă totală tâmplărie
Nr. Nr. buc. tâmplărie nr. niveluri
Uşi / (mp)
Crt. (mp)
ferestre
A B C D=AxBxC
1 ferestre 10 2,2 3,0 64,5
2 usi 4 4,3 1,0 17,3
3 0,0
81,8

Suprafata faţadă = 583,5 mp. S dc clădire = 920 mp.


NR. DENUMIRE FINISAJ FATADA AFERENT DENUMIRE COST / MP INDICE SUPRAF. COST TIP COEF. C. COEF.C COST TOTAL
CR. CLADIRII DE BIROURI FISIER CU T.V.A. ACTUAL. FAT.OPAC FATADA MANOP. DIST.TRA SIST.FINISAJ
0 1 2 3 4 5 6=3x4x5 7 8 9 = 6 x7 x 8
1 FATADA PERETE CORTINA CU OCHIURI FIXE CORTALRE 1.343,4 1,---. 249,7 335.447 1,017 1,000 341.150
2 FATADA PERETE CORTINA OCHIURI FIXE +PARAPET OPAC PECZOPAC 1.644,2 1,---. 1,017 1,000
3 TAMPLAR. CU OCHIURI MOBILE COST SUPLIMENTAR FATADA TAMPLPCO 1.313,4 1,---. 81,8 107.436,1 1,017 1,000 109.263
4 FATADA DIN PLACI ALUCOBOND 4MM-FOITA 5 ALUCOBON 1.013,0 1,---. 70,3 71.213,9 1,017 1,000 72.425
5 FATADA DIN PANOURI PROFILIT TIP ASEZATE DUBLU PROFILIT 787,0 1,---. 1,017 1,000
6 FATADA DIN PLACI FIBROCIMENT COLORAT+TERMOIZOLATIE FIBROCIM 578,5 1,---. 1,017 1,000
7 FATADA TERMOSITEM DE 10 CM GROSIME POLIST10 513,0 1,…. 252,0 129.276,0 1,017 1,000 131.474
TOTAL COST FINISAJ FATADE 653,8 654.310
PARASOLARE REGLABILE COST /BUC INDICE NR. BUC COST.T.BUC COEF.MAN COEF.C.TRA
COST.T.PARAS.
1 PARASOLAR ELECTRIC REGLABIL 250 x 2,75 x 3.000 PARAS250 1.152,4 1,…. 60 69.144 1,017 1,000 70.319
2 PARASOLAR ELECTRIC REGLABIL 300 x 3,45 x 3.500 PARAS300 1.998,8 1,…. 1,017 1,000
3 PARASOLAR ELECTRIC REGLABIL 400 x 5,8 x 4.200 PARAS400 3.083,5 1,…. 1,017 1,000
TOTAL COST PARASOLARE 70.319
TOTAL COST RECONSTRUCTIE FATADA+PARASOLARE 724.630
COST /MP FATADA LEI/MP 1.242
COST /MP FATADA € / MP 258,8
TOTAL COST / MP RECONSTRUCTIE FATADA+PARASOLARE LEI/MP PENTRU S.D.C. = mp 787,6
TOTAL COST / MP RECONSTRUCTIE FATADA+PARASOLARE € / MP PENTRU S.D.C. = mp 164,1

Pagina 63
Capitolul 1 Clădiri de birouri

Descrierea faţadei
Clădirea de birouri are regim de înălţime parter cu înălţimea de 4,5 m şi 14 etaje cu înălţimea de = 3,5 m. Faţada principală este realizată ca fatadă perete cortină cu parapet
izolat geam sablat mat ochiuri fixe şi 252 ochiuri mobile. Faţada principală în zona de colţuri este placata cu alucobond, la fel şi aticul clădirii. La etajul tehnic mai sunt montate 6
ferestre cu ochiuri mobile. Faţada etajului tehnic este executată tip termosistem. La parterul blocului de birouri sunt 12 uşi cu geam antiefracţie, iar la etajul tehnic 2 usi. Clădirea
nu are montate panouri de tip parasolar.

Calculul suprafeţei uşilor şi ferestrelor cu ochiuri mobile pe suprafata peretilor faádei


Denumire Suprafaţă Suprafaţă totală tâmplărie
Nr. Nr. buc. nr. niveluri
Uşi / tâmplărie (mp)
Crt. A B C D=AxBxC
ferestre
1 ferestre 18 2,2 14,0 541,8
2 usi 14 3,9 1,0 54,6
3 ferestre 6 1,8 1,0 10,8
607,2

Suprafata faţadă = 700,5 mp. S dc clădire =10.760 mp. suprafata fatada 3.374 mp
NR. DENUMIRE FINISAJ FATADA AFERENT DENUMIRE COST / MP INDICE SUPRAF. COST TIP COEF. C. COEF.C COST TOTAL
CR. CLADIRII DE BIROURI FISIER CU T.V.A. ACTUAL. FAT.OPAC FATADA MANOP. DIST.TRA SIST.FINISAJ
0 1 2 3 4 5 6=3x4x5 7 8 9 = 6 x7 x 8
1 FATADA PERETE CORTINA CU OCHIURI FIXE CORTALRE 1.343,4 1,---. 0 1,017 1,000 0
2 FATADA PERETE CORTINA OCHIURI FIXE +PARAPET OPAC PECZOPAC 1.644,2 1,---. 2.300,1 3.781.824,4 1,017 1,000 3.846.115
3 TAMPLAR. CU OCHIURI MOBILE COST SUPLIMENTAR FATADA TAMPLPCO 1.313,4 1,---. 607,2 797.496,5 1,017 1,000 811.054
4 FATADA DIN PLACI ALUCOBOND 4MM-FOITA 5 ALUCOBON 1.013,0 1,---. 307,6 311.598,8 1,017 1,000 316.896
5 FATADA DIN PANOURI PROFILIT TIP ASEZATE DUBLU PROFILIT 787,0 1,---. 1,017 1,000
6 FATADA DIN PLACI FIBROCIMENT COLORAT+TERMOIZOLATIE FIBROCIM 578,5 1,---. 1,017 1,000
7 FATADA TERMOSITEM DE 10 CM GROSIME POLIST10 513,0 1,…. 178,0 91.314,0 1,017 1,000 92.866
TOTAL COST FINISAJ FATADE 3.392,9 5.066.932
PARASOLARE REGLABILE COST /BUC INDICE NR. BUC COST.T.BUC COEF.MAN COEF.C.TRA
COST.T.PARAS.
1 PARASOLAR ELECTRIC REGLABIL 250 x 2,75 x 3.000 PARAS250 1.152,4 1,…. 0 1,017 1,000 0
2 PARASOLAR ELECTRIC REGLABIL 300 x 3,45 x 3.500 PARAS300 1.998,8 1,…. 1,017 1,000
3 PARASOLAR ELECTRIC REGLABIL 400 x 5,8 x 4.200 PARAS400 3.083,5 1,…. 1,017 1,000
TOTAL COST PARASOLARE 0
TOTAL COST RECONSTRUCTIE FATADA+PARASOLARE 5.066.932
COST /MP FATADA LEI/MP 1.502
COST /MP FATADA € / MP 312,9
TOTAL COST / MP RECONSTRUCTIE FATADA+PARASOLARE LEI/MP PENTRU S.D.C. = mp 470,9
TOTAL COST / MP RECONSTRUCTIE FATADA+PARASOLARE € / MP PENTRU S.D.C. = mp 98,1

Pagina 64
Capitolul 1 Clădiri de birouri

Descrierea faţadei
Clădirea de birouri are regim de înălţime parter cu înălţimea de 4,5 m şi 8 etaje cu înălţimea de = 3,5 m. Faţada principală este realizată ca fatada perete cortină cu parapet izolat
geam sablat mat ochiuri fixe şi 82 ochiuri mobile. Faţada principală în în zona de colţuri este placata cu alucobond, la fel şi aticul clădirii. De la etajul 1până la etajul 8 faţada a
fost placată cu profilit, iar faţada etajul tehnic este executată tip termosistem. La parterul blocului de birouri sunt 6 uşi cu geam antiefracţie, iar la etajul tehnic 2 usi. Clădirea nu
are montate panouri de tip parasolar.
Calculul suprafeţei uşilor şi ferestrelor cu ochiuri mobile pe suprafata peretilor faádei
Suprafaţă
Denumire Suprafaţă totală tâmplărie
Nr. Nr. buc. tâmplărie nr. niveluri
Uşi / (mp)
Crt. (mp)
ferestre A B C D=AxBxC
1 ferestre 8 2,2 7,0 120,4
2 usi 8 3,9 1,0 31,2
3 ferestre 2 1,8 1,0 3,6
155,2

S dc clădire =6.360 mp. suprafata fatada 2323 mp


NR. DENUMIRE FINISAJ FATADA AFERENT DENUMIRE COST / MP INDICE SUPRAF. COST TIP COEF. C. COEF.C COST TOTAL
CR. CLADIRII DE BIROURI FISIER CU T.V.A. ACTUAL. FAT.OPAC FATADA MANOP. DIST.TRA SIST.FINISAJ
0 1 2 3 4 5 6=3x4x5 7 8 9 = 6 x7 x 8
1 FATADA PERETE CORTINA CU OCHIURI FIXE CORTALRE 1.343,4 1,---. 0 1,017 1,000 0
2 FATADA PERETE CORTINA OCHIURI FIXE +PARAPET OPAC PECZOPAC 1.644,2 1,---. 1.091,3 1.794.315,5 1,017 1,000 1.824.819
3 TAMPLAR. CU OCHIURI MOBILE COST SUPLIMENTAR FATADA TAMPLPCO 1.313,4 1,---. 155,2 203.839,7 1,017 1,000 207.305
4 FATADA DIN PLACI ALUCOBOND 4MM-FOITA 5 ALUCOBON 1.013,0 1,---. 553,2 560.391,6 1,017 1,000 569.918
5 FATADA DIN PANOURI PROFILIT TIP ASEZATE DUBLU PROFILIT 787,0 1,---. 377,3 296.935,1 1,017 1,000
6 FATADA DIN PLACI FIBROCIMENT COLORAT+TERMOIZOLATIE FIBROCIM 578,5 1,---. 1,017 1,000
7 FATADA TERMOSITEM DE 10 CM GROSIME POLIST10 513,0 1,…. 146,0 74.898,0 1,017 1,000 76.171
TOTAL COST FINISAJ FATADE 2.323,0 2.678.213
PARASOLARE REGLABILE COST /BUC INDICE NR. BUC COST.T.BUC COEF.MAN COEF.C.TRA
COST.T.PARAS.
1 PARASOLAR ELECTRIC REGLABIL 250 x 2,75 x 3.000 PARAS250 1.152,4 1,…. 0 1,017 1,000 0
2 PARASOLAR ELECTRIC REGLABIL 300 x 3,45 x 3.500 PARAS300 1.998,8 1,…. 1,017 1,000
3 PARASOLAR ELECTRIC REGLABIL 400 x 5,8 x 4.200 PARAS400 3.083,5 1,…. 1,017 1,000
TOTAL COST PARASOLARE 0
TOTAL COST RECONSTRUCTIE FATADA+PARASOLARE 2.678.213
COST /MP FATADA LEI/MP 1.153
COST /MP FATADA € / MP 240,2
TOTAL COST / MP RECONSTRUCTIE FATADA+PARASOLARE LEI/MP PENTRU S.D.C. = mp 421,1
TOTAL COST / MP RECONSTRUCTIE FATADA+PARASOLARE € / MP PENTRU S.D.C. = mp 87,7

Pagina 65
Capitolul 1 Clădiri de birouri

DETERMINAREA COSTURILOR DE RECONSTRUIRE AFERENTE FINISAJULUI INTERIOR


Finisajul subsolurilor cu funcţiuni de parcare şi depozitare

Descrierea finisajului pentru parcări autoturisme 1-2 niveluri


Finisajul parcărilor subterane cu 1 sau 2 niveluri este un finisaj simplu. Pereţii şi tavanele au faţa betonului aparent, pardoseala este de tip trafic intens şi cu vopsitorii de
marcaje şi direcţionare trasee. Uşa de acces în parcare este de tip rulou, acţionată electric. Sunt suprafeţe de pereţi tencuiţi şi zugrăviţi acrilic în zona accesului în parcare.

FINISAJ SUBSOL CU 1 NIVEL - 2 NIVELURI CU LOCURI DE PARCARE

DENUMIRE
cost.mater.
cost.manop. cost utilaje TOTAL CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
SIMBOL DIRECTE lei/mp AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp lei/mp lei/mp
1 NIVEL PARCARE FGARAJSUB 37,5 69,3 3,4 110,2 1,4443 159,2 1,085 172,7 36,0

Descrierea finisajului pentru parcări autoturisme pe 3 niveluri


Finisajul parcărilor subterane cu 3 niveluri este un finisaj simplu. Pereţii şi tavanele au faţa betonului aparent, pardoseala este de tip trafic intens şi cu vopsitorii de
marcaje şi direcţionare trasee. Uşa de acces în parcare este de tip rulou, acţionată electric. Sunt suprafeţe de pereţi tencuiţi şi zugrăviţi acrilic în zona accesului în parcare. Diferenţa
de cost este dată de numărul suplimentar de atenţionări impuse de sistemul de parcare cu 3 niveluri

FINISAJ SUBSOL CU 3 NIVELURI CU LOCURI DE PARCARE

DENUMIRE
cost.mater.
cost.manop. cost utilaje TOTAL CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
SIMBOL DIRECTE lei/mp AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp lei/mp lei/mp
3 NIVELURI PARCARE FIN3SUBPA 49,3 104,3 5,7 159,3 1,4449 230,2 1,085 249,7 52,0

Descrierea finisajului pentru parcăre autoturisme şi spaţii închise de depozitare şi ateliere


Finisajul parcărilor subterane cu 1 sau 2 niveluri este un finisaj simplu. Pereţii şi tavanele au faţa betonului aparent, pardoseala este de tip trafic intens şi cu vopsitorii
de marcaje şi direcţionare trasee. Uşa de acces în parcare este de tip rulou, acţionată electric. Sunt suprafeţe de pereţi tencuiţi şi zugrăviţi acrilic în zona accesului în parcare. Pe
suprafaţa subsolului de parcare de la nivelul 1 sunt spaţii de depozitare cu pereţi din zidărie tencuiţi şi zugrăviţi acrili cu uşi antifoc.

FINISAJ SUBSOL CU 1 NIVEL CU LOCURI DE PARCARE+SPATII DEPOZITARE FINISATE

DENUMIRE
cost.mater.
cost.manop. cost utilaje TOTAL CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
SIMBOL DIRECTE lei/mp AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp lei/mp lei/mp
1 NIVEL PARCARE + DEPOZITE FINSUBSBSC 134,1 123,7 8,5 266,3 1,4373 382,8 1,085 415,3 86,5

Pagina 66
Capitolul 1 Clădiri de birouri

Finisajul interior al suprastructurii clădirilor de birouri


Compartimentările şi finisajul interior la suprastructura clădirilor de birouri
La inspecţia efectuată în teren în scopul evaluării pentru impozitare, având documentaţia cadastrală ca documentaţie suport, evaluatorul va constata diferenţe vizibile de
compartimentare a spaţiilor de lucru între etaje, deci implicit şi costuri diferite ale compartimentărilor şi a finisajelor aferente între etajele clădirii. Literatura de specialitate a
considerat că pentru clădirile de birouri pot fi 6 situţii diferite de compartimentare, implicit şi finisajul aferent. Aveste zone sunt : 1- zona combinată,
2- zona cu 1 tract cu anexe, 3- zona cu 2 tracturi cu anexe, 4- zonă tip open space, 5- zone de arhivă şi spaţii depozitare, 6- zona recepţie parter şi spaţii comerciale.
Pentru evaluator este importantă inspecţia, analizarea situaţiei reale din teren, suprafaţa desfăşurat construită a suprastructurii clădirii. Pentru un control al datelor am propus un
tabel cu înserarea celor 6 situaţii diferite de compartimentare, pentru varianta de la 3 până la 24 etaje ale clădiri şi a etajului teehnic. Suma suprafeţelor de pe coloana 13 rtrebuie să
fie aceiaşi cu suprafaţa desfăşurat construită (Sdc) a suprastructurii clădirii.
În exemplul de mai jos am analizat o clădire de birouri cu 3 niveluri de parcare, iar suprastructura cu regim de înălţime P+14E+etj.T. Sdc clădirii este de 10.750 mp.
Clădirea are 3 niveluri cu sistemul de compartimentare combinată, 4 niveluri cu sistemul 1 tract, 4 niveluri cu sistemul cu 2 tracturi, 3 niveluri de tip open space, cu parterul avînd
recepţia de 230 mp şi spaţiu comercial de 470 mp. Spaţiile tehnice sunt la etajul tehnic.
După stabilirea cantităţilor de lucrări pe zone, se va atabili costul lucrărilor de compartimentare şi finisaj interior a suprastructurii clădirii de birouri
CENTRALIZATOR SUPRAFETE CU ZONE DE COMPARTIMENTARE SI FINISAJE CLADIRI DE BIROURI Sdc = 10.750 mp
TIP ZONA COMPARTIM.+
SUPRAF. PARTER SUPRAF. SUPRAF. SUPRAF. SUPRAF. SUPRAF. SUPRAF. SUPRAF. SUPRAF. SUPRAF.ETJ. TOTAL
FINISAJ ZONA RECEPTIE COMERT E1- E3 E4 - E6 E7 - E9 E10 - E12 E13 - E15 E16 - E18 E19 - E21 E22 - E24 TEHNIC SUPRAFETE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ZONA COMBINATA E1- 700 E4-700 E10-700

1
700,0 700,0 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.100,0

ZONA 1 TRACT+ANEXE E5-700 E7-700


E2-700 E13-700
2
700,0 700,0 700,0 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 2.800,0

ZONA 2 TRACT.+ANEXE
E8-700 E11-700
3 E12-700 E14-700
0,0 700,0 1.400,0 700,0 0,0 0,0 0,0 2.800,0

ZONA OPEN SPACE

4 E3-700 E6-700 E9-700


700,0 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.100,0

Z. ARHIVA+ATEL.+DEP.

5
250,0 250,0

Z. BIR.+SP.COM.PARTER

6 470,0 470,0
230,0 230,0

TOTAL SUPRAFATA DESFASURAT CONSTRUITA SUPRASTRUCTURA 10.750,0

Pagina 67
Capitolul 1 Clădiri de birouri

În tabelul de mai jos au fost inserate cantităţile de lucrări pe tipurile de zone, stabilindu-se costul total cu TVA a compartimentărilor şi finisajului interior. Din lectura tabelului
de mai jos se constată un cost mediu/mp de 1.166 lei cu TVA (979,8 lei/mp fără TVA).

S c(suprafata construita) =700 mp. S dc ( suprafata desfasurat construita ) =10.750 mp.


NR. VARIANTE DE COMPARTIMENTARE DENUMIRE COST /MP INDICE SUPRAF. COST TIP COEF. C. COEF. C. COST TOTAL
CR. SI FINISAJUL INTERIOR AFERENT FISIER CU T.V.A. ACTUALIZ ( MP) SIS.FINISAJ MANOP. DIST. TRAANTA
SIST.FINISAJ
0 1 2 3 4 5 6=3x4x5 7 8 9 = 6 x7 x 8
1 COMPART.USOARE+FINISAJ -ZONA COMBINATA FINCUBCO 1.404,3 1 2.100 2.949.030 1,017 1 2.999.164
2 COMPART.USOARE+FINISAJ-ZONA PE UN TRACT+ANEXE FINCUTR1 1.047,3 1 2.800 2.932.440 1,017 1 2.982.291
3 COMPART.USOARE+FINISAJ-ZONA PE 2 TRACT+ANEXE FINCU2TR 1.125,9 1 2.800 3.152.520 1,017 1 3.206.113
4 COMPARTIM.USOARE+FINISAJ DE TIP OPEN SPACE FINBOPSP 839,8 1 2.100 1.763.580 1,017 1 1.793.561
5 COMPARTIM.USOARE+FINISAJ ARHIVA+ATELIERE FINDEPARH 496,9 1 250 124.225 1,017 1 126.337
6 COMPARTIM.USOARE PARTER BIR.+F.SPATII COMERC FIPARTIBI 2.010,8 1 700 1.407.560 1,017 1 1.431.489
TOTAL FINISAJ INTERIOR 10.750 12.329.355 12.538.954
COST DE RECONSTRUCTIE /MP (LEI) 1.166
COST DE RECONSTRUCTIE /MP ( € ) 244,1

Descrierea faţadei
Clădirea de birouri are regim de înălţime parter cu înălţimea de 4,5 m şi 14 etaje cu înălţimea de = 3,5 m. Faţada principală este realizată ca faţada perete cortină cu parapet
izolat geam sablat mat ochiuri fixe şi 252 ochiuri mobile. Faţada principală în în zona de colţuri este placata cu alucobond, la fel şi aticul clădirii. La etajul tehnic mai sunt montate
6 ferestre cu ochiuri mobile. Faţada etajului tehnic este executată tip termosistem. La parterul blocului de birouri sunt 12 uşi cu geam antiefracţie, iar la etajul tehnic 2 usi. Clădirea
nu are montate panouri de tip parasolar. După înventarierea ochiurilor mobile ca suprafaţă, se deduce suprafaţa reală a faţadei perete cortină cu ochiri fixe.

Calculul suprafeţei uşilor şi ferestrelor cu ochiuri mobile pe suprafata peretilor fatadei


Suprafaţă Suprafaţă totală tâmplărie
Nr. Denumire Nr. buc. nr. niveluri
tâmplărie (mp)
Crt. Uşi / ferestre A B C D=AxBxC
1 ferestre 18 2,2 14,0 541,8
2 usi 14 3,9 1,0 54,6
3 ferestre 6 1,8 1,0 10,8
607,2

După introducerea suprafeţelor elementelor de faţadă funcţie de materiale şi sistemul constructiv a reieşit un cost total al faţadei în suprafaţă de 3.483 mp de 5.159.819 lei.
Raportat la suprafaţa totală a faţadei a reieşit un cost de 1.481 lei/mp (308,7 €/mp). Raportat la suprafaţa desfăşurat construită (Sdc) a clădirii costul /mp a faţadei a reieşit de 490
lei/mp (102,1 €/mp). În tabelul de mai jos sunt prezentate informaţiile privind costurile faţadei funcţie de suprafaţa faţadei şi de suprafaţa desfăşurat construită a suprastructurii
clădirii de birouri

Pagina 68
Capitolul 1 Clădiri de birouri

S dc ( suprafata desfasurat construita ) = 10.750 mp. Suprafata totala a fatadei = 3.483 mp 1€ = 4,7990 lei
NR. DENUMIRE FINISAJ FATADA AFERENT DENUMIRE COST / MP INDICE SUPRAF. COST TIP COEF. C. COEF.C COST TOTAL
CR. CLADIRII DE BIROURI FISIER CU T.V.A. ACTUALIZ FAT.OPAC FATADA MANOP. DIST.TRA SISTEM.FINISAJ
0 1 2 3 4 5 6=3x4x5 7 8 9 = 6 x7 x 8
1 FATADA PERETE CORTINA CU OCHIURI FIXE CORTALRE 1.343,4 1,0000 0,0
2 FATADA PERETE CORTINA OCHIURI FIXE +PARAPET OPAC PECZOPAC 1.644,2 1,0000 2.300,2 3.781.988,8 1,017 1,00 3.846.283
3 TAMPLAR. CU OCHIURI MOBILE COST SUPLIMENTAR FATADA TAMPLPCO 1.313,4 1,0000 607,2 797.496,5 1,017 1,00 811.054
4 FATADA DIN PLACI ALUCOBOND 4MM-FOITA 5 ALUCOBON 1.013,0 1,0000 397,6 402.768,8 1,017 1,00 409.616
5 FATADA DIN PANOURI PROFILIT TIP ASEZATE DUBLU PROFILIT 787,0 1,0000 0,0
6 FATADA DIN PLACI FIBROCIMENT COLORAT+TERMOIZOLATIE FIBROCIM 578,5 1,0000 0,0
7 FATADA TERMOSITEM DE 10 CM GROSIME POLIST10 513,0 1,0000 178,0 91.314,0 1,017 1,00 92.866
TOTAL COST FINISAJ FATADE 3.483,0 5.073.568,1 5.159.819
PARASOLARE REGLABILE COST /BUC INDICE NR. BUC COST.TOTAL COEF.MAN COEF.C.TRA COST.T.PARAS.
1 PARASOLAR ELECTRIC REGLABIL 250 x 2,75 x 3.000 PARAS250 1.152,4
2 PARASOLAR ELECTRIC REGLABIL 300 x 3,45 x 3.500 PARAS300 1.998,8
3 PARASOLAR ELECTRIC REGLABIL 400 x 5,8 x 4.200 PARAS400 3.083,5
TOTAL COST PARASOLARE 0,0 0,0 0
TOTAL COST RECONSTRUCTIE FATADA+PARASOLARE 5.159.819
COST /MP FATADA LEI/MP (COST TOTAL FAT.+PARAS.)/Sc FATADA 1.481
COST /MP FATADA € / MP 308,7
TOTAL COST / MP RECONSTRUCTIE FATADA+PARASOLARE LEI/MP PENTRU Sdc. = mp 490
TOTAL COST / MP RECONSTRUCTIE FATADA+PARASOLARE € / MP PENTRU S.D.C. = mp 102,1

Determinarea costului de reconstruire şi deprecierea


După insecţia efectuată de evaluator şi după culegerea datelor aferente fiecărui subsistem al clădirii, au fost necesare completarea unor tabele pentru centralizarea elementelor
diferenţiate dintr-un subsistem. Au fost de analizat date privind finisajul interior al clădirii de birouri, au fost necesară centralizarea datelor pentru faţadă. Diversitatea de situaţii
sitematizaţă de evaluator, dă posibilitatea ca verificatorii să aibă elementele care să poată susţine soluţia adopată pentru obţinerea valorii costului de reconstruire.
În paginile următoare va fi prezentat tabelul de calcul pentru determiarea costului de reconstruire, tabelul cu propunerea deprecierii pe subsisteme (aşa cum obligă normativul
P135/1999.
Va fi o prezentare pe scurt a clădirii pentru fiecare dintre subsisteme

Pagina 69
Capitolul 1 Clădiri de birouri
CLĂDIRI COMERCIALE- CLADIRI CU FUNCTIUNI DE BIROURI
Proprietar: S.C. BIROURI NOI 14E S.R.L.
Denumire şi adresă obiectiv: OLYMPUS STR. ALEXANDRU CEL BUN 33
An real punere în funcţiune P.I.F: 2.012
Data evaluării:
Suprafaţa infrastructurii Sci (mp) = 720,0
Suprafaţa desfaşurat construită infra Sdci(mp) = 2.100,0
Suprafaţa construită Sc (mp) = 700,0
Suprafaţa desfaşurat construită Sdc (mp) = 10.750,0

Suprafaţă Coef. corecţie


Cost catalog Indice anual Total cost Coef. corecţie Cost total
Sc / Sdc distanţă de
Nr. ( lei/mp) de corecţie (euro, lei) manoperă ( lei)
Denumire Fişier (mp) transport
Crt.
D E
A B C=AxB F=CxDxE
0,000 1,017
Infrastructură
1 IS3NIVPA NIV1 720,0 2.774,3 1,0000 1.997.496,0 1,000 1,017 2.031.453,4
2 IS3NIVPA NIV2 720,0 2.774,3 1,0000 1.997.496,0 1,000 1,017 2.031.453,4
3 IS3NIVPA NIV3 720,0 2.774,3 1,0000 1.997.496,0 1,000 1,017 2.031.453,4
Total 6.094.360,3
Suprastructură / Structură
1 SSBE14G8 10.750,0 1.217,1 1,0000 13.083.825,0 1,000 1,017 13.306.250,0
2 1,0000 0,0 0,0
3 1,0000 0,0 0,0
Total 13.306.250,0
Finisaj interior infrastructură
1 FIN3SUBPA 2160 249,7 1,0000 539.352,0 1,000 1,017 548.521,0
2 0,0
3 0,0
Total 548.521,0
Finisaj interior suprastructură
1 FINIS. CONF. CENTRALIZATOR 10.750,0 1.166,0 1,0000 12.534.500,0 1,000 1,017 12.747.586,5
2 1,0000 0,0 0,0
Total 12.747.586,5
Finisaj faţadă clădire (calcul pentru suprafeţele combinate)
1 FINISAJ FATADA CF.CENTRA 3.483,0 1481 1,0000 5.158.323,0 1,000 1,017 5.246.014,5
2 1,0000 0,0 0,0
3 1,0000 0,0 0,0
parasolare nr. buc
8 1,0000 0,0 0,0
Total 5.246.014,5
Terasă / Învelitori
1 TERD239 700,0 288,7 1,0000 202.090,0 1,000 1,017 205.525,5
2 1,0000 0,0 0,0
Total 205.525,5

Pagina 70
Capitolul 1 Clădiri de birouri
Instalaţii electrice infrastructură
1 ELPARCARI 2.160,0 96,2 1,0000 207.792,0 1,000 1,017 211.324,5
2 Total 211.324,5
Instalaţii electrice suprastructură
3 IEBIR14E 10.750,0 449,8 1,0000 4.835.350,0 1,000 1,017 4.917.551,0
4 Total 4.917.551,0
Instalaţii sanitare infrastructură
1 SAPARCARI 2.160,0 38,4 1,0000 82.944,0 1,000 1,017 84.354,0
2 Total 84.354,0
Instalaţii sanitare suprastructură
3 SABIR14E 10.750,0 117,6 1,0000 1.264.200,0 1,000 1,017 1.285.691,4
Total 1.285.691,4
Instalaţii de încălzire cu / fară ventilaţie infrastructura
1 VVPARACARI 2.160,0 64,4 1,0000 139.104,0 1,000 1,017 141.468,8
2 141.468,8
Instalaţii de încălzire cu / fară ventilaţie suprastructura
1 IVBIR14E 10.750,0 367,6 1,0000 3.951.700,0 1,000 1,017 4.018.878,9
4.018.878,9
2
TOTAL COST (CIB) CU TVA -- LEI ) 48.807.526,4
TOTAL COST (CIB) FĂRĂ TVA -- LEI) 41.014.728,0
TOTAL COST (CIB) CU TVA (LEI / MP -Sdc) 3.780,6
TOTAL COST (CIB) FĂRĂ TVA LEI/MP - Sdc) 3.177,0

Tabel centralizator pentru analiza deprecierii fizice a clădirii comerciale


Sdc (mp) = 12.910,0

Cost de Valoare
Uzură
Nr. înlocuire brut rămasă
Denumire subsistem fizică
Crt. CIB actualizată(1)
(%)
(euro, lei) (euro, lei)
Subsistemul infrastructură 6.094.360,3 4% 5.850.585,9
Subsistemul suprastructură 13.306.250,0 3% 12.907.062,5
Subsistemul finisaj interior parcare 548.521,0 8% 504.639,3
Subsistemul finisaj interior 12.747.586,5 6% 11.982.731,3
Subsistemul fatada 5.246.014,5 5% 4.983.713,8
Subsistemul terasa/invelitoare 205.525,5 8% 189.083,5
Susbsistemul instal. electrice funct. 4.917.551,0 10% 4.425.795,9
Subsistem.inst.el. parcare 211.324,5 10% 211.324,5
Subsistemul instal.sanitare funct. 1.285.691,4 9% 1.169.979,2
Subsistem.inst.sanit.parcare 84.354,0 9% 84.354,0
Subsistemul instal. Inc/ventil. funct. 4.018.878,9 8% 4.018.878,9
subsistmul inst.inc+v+parcare 141.468,8 8% 130.151,3
Total cost cu tva ( Lei) 48.807.526,4 46.458.300,0
Total cost fara tva ( Lei) 41.014.728,0 39.040.588,2
Total cost cu tva (Lei / mp) 3.780,6 3.598,6 depreciere 5% vârsta efectivă 5ani 1.6.2.1.
Total cost fără tva ( Lei/mp) 3.177,0 3.024,1 624,0 €/mp

Pagina 71
Capitolul 1 Clădiri de birouri

Descrierea clădirii
Structură de rezistenţă Clădirea de birouri are 3 subsoluri cu funcţiuni de parcare şi suprastructura P+14E + Etj, tehnic. Clădirea a fost proiectată
conform eurocodulrilor europene (CR"-şi P100-2013. betoanele utilizate sunt de clasă superioară C25/30 şi C32/40. şi armături de tip Bst500. Sistemul constructiv
este mixt, cadre şi diafragme de beton armat. Sistemul de diafragme este concentrat pe zona caselor de scară şi a lifturilor de persoane. Planşeele sunt din beton
armat. Codul nou de proiectare, prin impunerea unor betoane de clasă superioară şi de protecţie a armăturii asigură siguranţa ân exploatare pentru o perioadă de
timp superioară limitei de vârstă de 80 ani fixată de normativul P135-1999
Finisaj Finisajul este superior pentru 95 % dintre spaţiile interioare, cu compartimentări diferenţiate funcţie de necesităţile activităţilor
de concepţie. Compartimentările sunt de tip uşor(rigips) cu asigurarea rezistenţei la foc de 90 sau 120 minute. Pardoselile sunt de tip gresie sau marmoră compozit
în grupurile sanitare, oficii sau holurile de acces, iar în rest mochetpă de trafic inten. Tavanele sunt de tip suspendate şi fonoabsorbante.
Instalaţii electrice Pentru asigurarea siguranţei în exploatare în noile condiţii de rezistenţă la foc, s-au utilizat cabluri de tip NHXH sau N2XH pentru
alimentarea iluminatului şi a prizelor monofazate. Pentru cablurile aferente curenţilor slabi s-au utilizat de asemenea cabluri rezitente la foc.
Clădirea are asigurată împământaarea.
Instalaţii sanitare Sistemul de alimentare cu apă potabilă este realizată pe o reţea de ţevi pvc de tip PPR,, iar pentru scurgere tbulatura de
Polipropilenă. Obiectele sanitare sunt din porţelan sanitar şi inox.
Instalaţii de încălzire Confortul termic este asigurat pe susrsă de aer cald iarna şi aer rece vara. Tubulatura de tablă zincată este izolată / sau
neizolată funcţie de tipul de aer ce circulă (rece-cald)
Învelitori şi terase Terasa este de tip necirculabilă pe 90 % din suprafaţă, cu ,,poteci ,,pentru accesul la utilajele amplasate pe terasă

Faţadă Faţada este de tip perete cortină cu parapeţi izolaţi, placaje cu alucobond.În câmpul faţadei sunt şi ochiri mobile. Etajul tehnic .
are faţada termoizolată cu polistiren de 10 cm grosime.

Pagina 72
Capitolul 1 Clădiri de birouri

Evaluarea unei clădiri de birouri cu PIF 1974


Evaluarea clădirii de birouri pusă în funcţiune în anul 1974, respecta sistemul de calcul al structurilor în regiuni seismice P13-1963 şi din acea perioadă STAS 10107/0-74.
Conform recomandărilor STAS 101017/0 recomanda pentru structurile de beton armat monolit betonul de marcă B200 (Clasa C12-15) sau beton de marcă B250 (C16/20).
Armăturile recomandate pentru betoanele armate fiind OB37, PC 52, PC 60 şi pălasele sudate STNB
Prezentăm în continuare o clădire de birouri cu structura de rezistenţă executată respectând prescripţiile tehnice prezentate mai sus
CLĂDIRI COMERCIALE- CLADIRI CU FUNCTIUNI DE BIROURI

Proprietar: S.C. BIROURI VECHI 10E- S.R.L.


Denumire şi adresă obiectiv: OLYMPUS STR. ALEXANDRU CEL BUN 33
An real punere în funcţiune P.I.F: 1974 VARSTA CRONOLOGICA 46 ANI
Data evaluării:
Suprafaţa infrastructurii Sci (mp) = 745,0
Suprafaţa desfaşurat construită infra Sdci(mp) = 745,0
Suprafaţa construită Sc (mp) = 745,0
Suprafaţa desfaşurat construită Sdc (mp) = 8.195,0

Suprafaţă Coef. corecţie


Cost catalog Indice anual Total cost Coef. corecţie Cost total
Sc / Sdc distanţă de
Nr. ( lei/mp) de corecţie (euro, lei) manoperă ( lei)
Denumire Fişier (mp) transport
Crt.
D E
A B C=AxB F=CxDxE
0,000 1,017
Infrastructură
1 IRDEVELO 2.474,2 745,0 1,0000 1.843.279,0 1,000 1,017 1.874.614,7
2 1,0000 0,0 1,000 1,017 0,0
3 1,0000 0,0 1,000 1,017 0,0
Total 1.874.614,7
Suprastructură / Structură
1 SRDEVELO 992,5 7.450,0 1,0000 7.394.125,0 1,000 1,017 7.519.825,1
2 1,0000 0,0 0,0
3 1,0000 0,0 0,0
Total 7.519.825,1
Finisaj interior infrastructură
1 FISDEVELO 443 745 1,0000 330.035,0 1,000 1,017 335.645,6
2 0,0
3 0,0
Total 335.645,6
Finisaj interior suprastructură
1 FDEVELPO 1.032,0 7.450,0 1,0000 7.688.400,0 1,000 1,017 7.819.102,8
2 1,0000 0,0 0,0
Total 7.819.102,8

Pagina 73
Capitolul 1 Clădiri de birouri

Finisaj faţadă clădire (calcul pentru suprafeţele combinate)


1 FATDEVELO 356,2 3114 1,0000 1.109.206,8 1,000 1,017 1.128.063,3
2 1,0000 0,0 0,0
3 1,0000 0,0 0,0
parasolare nr. buc
8 1,0000 0,0 0,0
Total 1.128.063,3
Terasă / Învelitori
1 TERDEVEL 301,5 745,0 1,0000 224.617,5 1,000 1,017 228.436,0
2 1,0000 0,0 0,0
Total 228.436,0
Instalaţii electrice infrastructură
1 IELDEVEL 24,3 745,0 1,0000 18.103,5 1,000 1,017 18.411,3
2 Total 18.411,3
Instalaţii electrice suprastructură
3 ELDEVELO 308,7 7.450,0 1,0000 2.299.815,0 1,000 1,017 2.338.911,9
4 2.338.911,9
Instalaţii sanitare infrastructură
1 ISADEVEL 44,8 745,0 1,0000 33.376,0 1,000 1,017 33.943,4
2 Total 33.943,4
Instalaţii sanitare suprastructură
3 SADEVELO 200,9 7.450,0 1,0000 1.496.705,0 1,000 1,017 1.522.149,0
1.522.149,0
Instalaţii de încălzire cu / fară ventilaţie infrastructura
1 IIVDEVELO 17,9 745,0 1,0000 13.335,5 1,000 1,017 13.562,2
2 13.562,2
Instalaţii de încălzire cu / fară ventilaţie suprastructura
1 IDEVELPO 149,7 7.450,0 1,0000 1.115.265,0 1,000 1,017 1.134.224,5
1.134.224,5
2
TOTAL COST (CIB) CU TVA -- LEI ) 23.966.889,8
TOTAL COST (CIB) FĂRĂ TVA -- LEI) 20.140.243,5
TOTAL COST (CIB) CU TVA (LEI / MP -Sdc) 2.924,6
TOTAL COST (CIB) FĂRĂ TVA LEI/MP - Sdc) 2.457,6

Pentru determinarea vârstei efective vom respecta prevederile Normativului P135 /1999, prin analizarea fiecărui subsistem al clădirii cu investiţiile care s-au impus pentru
elementele din subsistem a căror durată de viaţă fizică este medie, scurtă sau foarte scurtă. Vom prezenta în continuare tabele privind costurile de înlocuire sau refacere pentru
elemente ale subsistemelor clădirii. Vom prezenta aceste costuri în euro şi lei.

Pagina 74
Capitolul 1 Clădiri de birouri
INTERVENTII FAVORABILE CLADIRII DE BIROURI PUSA IN FUNCTIUNE IN ANUL 1974
NR. ART.DEVIZ Descrierea activitatii interventiei la element COSTURI / UM CANTITATE COST TOTAL
CR. al subsistemului € /mp/ml/buc € LEI
INFRASTRUCTURA FINISAJ
1 RPCO42A Reparatii usi metalice incl.inlocuit feroneria 39,38 mp 56 2.205,3 10.583,1
2 RPCK24A1 Inlocuirea gresiei deteriorate 39,9 mp 43 1.715,7 8.233,6
3 RPCK23A1 Refacerea pardoselilor de mozaic 28,2 mp 69 1.945,8 9.337,9
5.866,8 28.154,7
SUPRASTRUCTURA FINISAJ
1 RPCK24A1 Inlocuirea gresiei deterioratela gr.sanitare 39,9 mp 560 22.344,0 107.228,9
2 RPCK15C1 Refacerea parchetului clasic+raschetarea 60,4 mp 669 40.421,0 193.980,3
3 RPCK02D91 Pardoseli din mocheta lipita cu prenadez 41,3 mp 4.870 201.131,0 965.227,7
4 RPCO04APVC Ferestre din pvc cu geam termopan 147,8 mp 448 66.214,4 317.762,9
5 RPCO04B91 Inlocuire foi de usi celular furniruite 140,8 mp 656 92.364,8 443.258,7
6 CK11H1XA2 Usi aluminiu cu geam termopan 337,2 mp 16,8 5.665,0 27.186,1
428.140,1 2.054.644,5
REFACERE HIDROZOLATIE TERASA
1 RPIZM3 Reparatii bituminoase cu 2 folii+1 ardezie 19,4 mp 720 13.968,0 67.032,4

REFACERI INSTALATII ELECTRICE FUNCTIONALE


1 REB01XA1 Inlocuire traseu iluminat cu Fy -la subsol 0,74 ml 200 148 710,3
2 RPED08A Inlocuire corpuri+lampi iluminat la subsol 19,3 buc 14 270,2 1.296,7
2.006,9
1 REB01XA1 Inlocuire traseu iluminat cu Fy-suprastructura 0,74 ml 22.540 16.679,6 80.045,4
2 REB01XA1 Inlocuire traseu prize cu Fy-suprastructura 0,74 ml 7.880 5.831 27.984,0
3 RPED08A Inlocuire aparate electrice, prize, comutat 19,3 buc 330 6.369 30.564,8
4 RPEC15B1 Inolcuire corpuri florescente 62,6 buc 1160 72.616 348.484,2
487.078,4
REFACERI INSTALATII SANITARE FUNCTIONALE
1 SC07ARPS Inlocuire lavoar portela+accesorii 149,7 buc 54 8.083,8 38.794,2
2 RPSSC13A Inlocuire vas W c +accesorii 150,4 buc 48 7.219,2 34.644,9
73.439,1
REFACERI INSTALATII INCALZIRE FUNCTIONALE
1 RPIC0237 Inlocuirea unor tevi din traseele tur-retur 4,2 ml 1.260 5.292,0 25.396,3
2 RPIF02A1 Splalarea, curatire, probe etansare 4,6 mp 1.814 8.344,4 40.044,8
65.441,1
TOTAL COSTURI INTERVENTII FAVARABILE 2.777.797,10

Pagina 75
Capitolul 1 Clădiri de birouri

DETERMINAREA VARSTEI EFECTIVE


NR. DENUMIRE ANUL AN REAL COSTUL DE DURATA UZ.FIZ. COST NR.ANI VARSTA DEPRECIERE
CR. SUBSISTEM EVAL. P.I.F. NOU lei VIATA UT. LINIARA REFACERI ECHIV. CRONOLOG. EFECTIVA LEI %
1 2 3 4 5 6 7=5:6 8 9=8:7 10=3-4 11=10-9 12=11x7 13=12:5
1 IRDEVELO 2020 1974 1.874.614,7 100 18.746,1 0,0 46 46 862.322,8 46,0%
2 SRDEVELO 2020 1974 7.519.825,1 100 75.198,3 0,0 46 46 3.459.119,5 46,0%
3 FISDEVELO 2020 1974 335.645,6 70 4.794,9 28.154,7 6 46 40 191.797,5 57,1%
4 FDEVELPO 2020 1974 7.819.102,8 80 97.738,8 2.054.644,5 21 46 25 2.441.339,6 31,2%
5 FATDEVELO 2020 1974 1.128.063,3 70 16.115,2 0,0 46 46 741.298,7 65,7%
6 TERDEVEL 2005 1974 228.436,0 15 15.229,1 67.032,4 4 15 11 167.519,7 73,3%
7 IELDEVEL 2020 1995 18.411,3 35 526,0 2.006,9 0,10 25 25 13.098,3 71,1%
8 ELDEVELO 2020 1995 2.338.911,9 35 66.826,1 487.078,4 7 25 18 1.202.869,0 51,4%
9 ISADEVEL 2020 1994 33.943,4 45 754,3 0,0 26 26 19.611,7 57,8%
10 SADEVELO 2020 1994 1.522.149,0 45 33.825,5 73.439,1 2 26 24 811.812,8 53,3%
11 IIVDEVELO 2020 1974 13.562,2 60 226,0 0,0 46 46,0 10.397,7 76,7%
12 IDEVELPO 2020 1974 1.134.224,5 60 18.903,7 65.441,1 3 46 43,0 812.860,9 71,7%
23.966.889,8 2.777.797,1 10.734.048,3
DEPRECIERE EFECTIVA 44,8%
Conform Normativ P135/1999 deprecierea de 44,8% a cladirii ne conduce la concluzia ca dupa refacerile efectuate varsta efectiva este de
46 ani ceea ce confirma ca starea tehnica foarte buna se datoreaza efectuarii la timpa lucrarilor de intretinere, reparatii curente si reparatii
capitale ( Normativ P135 cap. 1. pct 1.14-aliniatukl 1)

Pagina 76
Capitolul 1 Clădiri de birouri

COSTURI PEREŢI UŞORI DE COMPARTIMENTARE DIN RIGIPS


Pereţii de compartimentare executaţi din plăci de rigips sunt consideraţi ca fiind pereţi uşori, executaţi fără procese umede, care funcţie de normele impuse de rezistenţă la foc
(plăci de culoare roz) pot rezista de la 60minute la 180minute. De asemenea, prin utilizarea plăcilor rezistente la zgomot (de culoare albastra) pot absorbi între 40 şi 49dB. Pentru
rezistenţa la umezeală pe faţa umedă a peretelui plăcile rezistente la umezeală sunt de culoare verde.
NR. DEN. ELEMEM DESEN ELEMENT U/M MATERIAL MANOPERA TRA+UTILAJ COEF.REC. COST TOT. COST TOT
CR. SIMBOL DESCRIERE (LEI) (LEI) (LEI) +1,085 (LEI) (€)

CU/EI301A1A
1 1pl.alba+1pl alba mp 48,5 62 1 1,5642 174 36,3
gros.7,5 cm
fara vata rez.foc 30 min.
zugrav.acrilice include str.gol usa

CU/EI301A1V
2 1pl.alb+1pl.verde mp 81,1 106,9 1,1 1,5642 295,8 61,6
gros.10cm
cu vata bazalt rez.foc 30 min.
zugr.acr.+ faianta include str.gol usa

CU/EI30ZGOM
3 1pl +1pl.zgom mp 62,7 66,3 1 1,5619 202,7 42,2
gros.10cm
cu vata bazalt rez.foc 30 min.
zugrav.acrilic include str.gol usa

CU/PRIGALBA
4 2pl + 2pl albe mp 58,1 56,6 1 1,561 179,3 37,4
grosime 12,5cm
vata bazaltica rez.foc 45 min.
zugrav.acrilice include str.gol usa

CU /P2A2VV10
5 2pl.albe+2pl.verzi mp 96,9 117,3 1 1,5637 335,8 70,0
grosime 10cm
vata bazaltica rez.foc 60 min.
zugrav+faianta include str.gol usa

CU/EI60ZGOM
6 2pl.+2pl.zgom mp 107,8 75,2 1,1 1,5573 286,9 59,8
grosime 12,5cm
vata bazaltica rez.foc 60 min.
zugrav.acrilice include str.gol usa

Pagina 77
Capitolul 1 Clădiri de birouri

CU/EI90G100
7 1pl.a+r.f+1pl.a+r.f mp 77,3 75,2 1,2 1,5607 239,9 50,0
grosime10cm
vata bazaltica rez.foc 90 min.
zugrav.acrilice include str.gol usa

CU/EI90G125
8 1pl.a+r.f+1pl.a+r.f mp 79,6 80,5 3,3 1,5595 254,8 53,1
grosime 12,5cm
vata bazaltica rez.foc 90 min.
zugrav.acrilice include str.gol usa

CU/EI90G150
9 1pl.a+r.f+1pl.a+r.f mp 94,9 75,3 3,3 1,5585 270,5 56,4
grosime 15 cm
vata bazaltica rez.foc 90 min.
zugrav.acrilice include str.gol usa

CU/EI120G10
10 cpl.roz+2pl.roz mp 86 75,3 3,3 1,5599 256,9 53,5
gros.perete 10cm
vata bazaltica rez.foc 120 min.
yugraveli acrilice include str.gol usa

CU/EI120G12
11 cpl.roz+2pl.roz mp 93,2 75,4 3,3 1,5588 268,1 55.9
gr.perete 12,5 cm
vata bazaltica rez.foc 12 min.
yugraveli acrilice include str.gol usa

CU/EI120G15
12 cpl.roz+2pl.roz mp 100,8 75,4 3,3 1,588 279,8 58,3
gros.perete 15cm
vata bazaltica rez.foc 120 min.
yugraveli acrilice include str.gol usa

Pagina 78
Capitolul 1 Clădiri de birouri

CU/EI180G15
3pl.roz+3pl.roz mp 133,6 81,4 3,6 1,5454 340,0 70,8
gros.perete 15cm
vata bazaltica rez.foc 180 min.
yugraveli acrilice include str.gol usa

CU/EI180G17
3pl.roz+3pl.roz mp 133 120,3 3,6 1,5601 400,7 83,5
gros.perete 17 cm
vata bazaltica rez.foc 180 min.
yugraveli acrilice include str.gol usa

CU/EI180G20
3pl.roz+3pl.roz mp 134 129,3 03.iun 1,5611 413,4 86,1
gros.perete 20cm
vata bazaltica rez.foc 180 min.
yugraveli acrilice include str.gol usa

PERETI PENTRU CAMERE CU UMIDITATE >86%

CU/PCAUMEDE
1+1pl.aquapanel mp 295,2 159,0 2,0 1,5548 706,5 147,2
pros. Perete 12,5
vata bazaltica rez.foc 90 min.
vopsitorii ulei include str.gol usa

CU/CAUMEDFA
1+1pl.aquapanel mp 350,7 274,7 7 1,5588 975,8 203,3
pros. Perete 12,5
vata bazaltica rez.foc 90 min.
placaj faianta include str.gol usa

Pagina 79
Capitolul 1 Clădiri de birouri
PERETI DESPARTITORI DIN GEAM CLAR /SABLAT
NR. DEN. ELEMEM DESEN ELEMENT U/M MATERIAL MANOPERA TRA+UTILAJ COEF.REC. COST TOT. COST TOT
CR. SIMBOL DESCRIERE (LEI) (LEI) (LEI) +1,085 (LEI) (€)

CU/PEGCLA 6
pref.inox pardoseala mp 501,9 42,5 0,4 1,5431 840,7 175,2
profil inox tavan
geam duplex 3.1.3. EI60-EI120
montaj+transport

CU/PEGCLA 8
pref.inox pardoseala mp 553,5 42,5 0,4 1,5427 920,1 191,7
profil inox tavan
geam duplex 4.1.4. EI60-EI120
montaj+transport

CU/PEGCLA 10
pref.inox pardoseala mp 601,9 42,5 0,4 1,5425 994,6 207,2
profil inox tavan
geam duplex 4.1.6. EI60-EI120
montaj+transport

CU/PEGCLA 12
pref.inox pardoseala mp 650,9 42,5 0,4 1,5424 1.170,1 223,0
profil inox tavan
geam duplex 6.1.6. EI60-EI120
montaj+transport

CU/PEGSAB 6
pref.inox pardoseala mp 556,6 42,6 0,4 1,5427 925 192,7
profil inox tavan
geam sablat 3.1.3. EI60-EI120
montaj+transport

CU/PEGSAB 8
pref.inox pardoseala mp 608 42,6 0,4 1,5426 1.004,20 209,3
profil inox tavan
geam sablat 4.1.4. EI60-EI120
montaj+transport

Pagina 80
Capitolul 1 Clădiri de birouri

CU/PEGSAB 10
pref.inox pardoseala mp 656,4 42,6 0,4 1,5424 1.078,80 224,8
profil inox tavan
geam sablat 4.1.6. EI60-EI120
montaj+transport

CU/PEGSAB 12
pref.inox pardoseala mp 705,4 42,6 0,4 1,5421 1.154,10 240,5
profil inox tavan
geam sablat 6.1.6. EI60-EI120
montaj+transport

USI GEAM SECURIZAT INCLUSIV FERONERIE ELOXATA+BROASTE YALE

USIGS6
usa geam securizat BUC 1.051,0 157,5 2,8 1,5454 1.871,90 390
balamale inox Dorma
feronerie Dorma
montaj+transport EI60-EI120

USIGS8
usa geam securizat BUC 1.219,5 157,5 2,8 1,5454 2.132,30 444,3
balamale inox Dorma
feronerie Dorma
montaj+transport EI60-EI120

USIGS10
usa geam securizat BUC 1.374,0 157,5 2,8 1,5454 2.371,10 494,1
balamale inox Dorma
feronerie Dorma
montaj+transport EI60-EI120

Pagina 81
Capitolul 1 Clădiri de birouri

ELEMENTE FINISAJ OBISNUIT LA BIROURI

P/P16
sapa m100-T suport mp 75,1 98,0 5,9 1,5551 278,4 58,6
sapa autonivelanta
mocheta+plinta mocheta trafic
montaj+transport intens

T/TRIGIPS
shelet sustinere mp 59,7 95,6 1 1,5663 244,80 51,0
retea pozare placi
zugraveli acrilice tavan rigips
montaj+transport suspendat

Exemplu de calcul folosind normele tehnologice


Subsistemul compartimentări uşoare şi finisaj interior
Adiacent peretelui cortină s-a executat o compartimentare de 49,5 mp. Pe adâncime de 4,5 m de la peretele cortină către interior, la
capete s-au executat 2 pereţi din rigips cu plăci rezistente la zgomot, iar de la perete la perete o închidere cu geam clar tip 4.1.4. şi o uşă din
geam securizat sablat. Înălţimea încăperii este de 3,25 m.
Din tabelul prezentat mai jos reiese un cost total fără TVA de 55.244,3 lei, deci un cost al compartimentărilor şi a finisajului aferent de
1.116 lei/mp

COMPARTIMENTARE SI FINISAJ INTERIOR


NR. DENUMIRE ELEMENT DIN SIMBOL U/M CANTITATE COST COST TOTAL COST TOTAL
CR. SUBSISTEM FINISAJ INTERIOR U/M (LEI) FARA TVA
1 Perete rigips rezistent la zgomot EI60ZGOM mp 29,25 266,9 7.806,8 6.560,4
2 Perete sticla clar 4.1.4. PEGCLA8 mp 32,5 920,1 29.903,3 25.128,8
3 Usa geam sablat 8mm USIGS8 buc 1 2132,3 2.132,3 1.791,8
4 Tavan suspendat rigips TRIGIPS mp 49,5 244,8 12.117,6 10.182,9
5 Mocheta trafic intens P16 mp 49,5 278,4 13.780,8 11.580,5
TOTAL 65.740,8 55.244,3
COST /MP COMPARTIMENTARE+FINISAJ 1.328,1 1.116,0

Pagina 82
Capitolul 2 Clădiri comerciale

Capitolul 2

SPAŢII COMERCIALE, CLĂDIRI SUPERMARKET,


SPAŢII COMERCIALE TIP MALL

Pagina 83
Capitolul 2 Clădiri comerciale

Pagina 84
Capitolul 2 Clădiri comerciale

CLĂDIRI COMERCIALE CU STRUCTURI PROIECTATE PE BAZA CODULUI DE PROIECTARE CR2-1-1-1/2006,


ACTUALIZAT IN ANUL 2013 ŞI A CODULUI DE PROIECTARE P100-1.
Prezentarea clădirilor comerciale din acest capitol, cu pereţi structurali de beton armat monolit, se referă la tipurile uzuale care apar în mod
curent la clădiri etajate, cu până la 20 niveluri. Sub aspectul măsurilor de siguranţă în exploatare, structura de rezistenţă a clădirilor prezentate a ţinut
cont de prevederile codului P100-1, care cuprinde preizări privitor la măsurile de protecţie seismică.
Proiectarea structurilor de beton armat multietajate conform codului CR2-1-1-1-/2006 (actualizat în anul 2013) a ţinut cont de modul de
participare a pereţilor şi a stâlpilor la preluarea încărcărilor verticale şi a celor orizontale, elemente structurale care funcţie de ponderea acestora şi a
planşeelor ca diafragme orizontale asigură deformarea solidară în preluarea forţelor verticale şi a celor orizontale din seism.
Din punct de vedere al procentului de participare la preluarea încărcărilor verticale şi orizontale aceste elemente structurale ce se vor regăsi la
clădirile evaluate vom avea:
a) sistem structural de tip pereţi de beton armat, când contribuţia acestora la preluarea forţelor tăietoare la baza clădirii depăşeşte
65% din forţa tăietoare totală,
b) sistem structural dual, la care încărcările verticale sunt preluate în principal de cadre spaţiale

Acest sistem dual se poate fi conceput ca un sistem dual cu pereţi de beton armat, atunci când preluarea forţelor tăietoare de la baza clădirii
este preluată în procent de peste 50 %. Atunci când la acest sistem dual preluarea forţelor tăietoare este preluată de cadrele de beton armat (stâlpi şi
grinzi) în procent de peste 50 % se poate defini ca sistem dual cu cadre predominante.
La clădirile ce vor fi prezentate s-a ţinut cont de preferinţa de a avea contururi regulate în plan, compacte şi simetrice. S-au respectat
recomandările codului de a fi evitate disimetriile în distribuţia volumelor, rigidităţilor, pentru a fi evitate sau limitate efectele de torsiune generală
datorită acţiunii sarcinilor seismice.
Ca măsură de siguranţă codul de proiectare recomandă ca suprafaţă planşeelor de beton armat să fie aceiaşi pentru fiecare nivel al clădirii,
posibele retrageri doar la ultimul nivel al clădirii, de asemenea, dimensiunile pereţilor sau a stâlpilor să rămână aceleaşi pe toată înălţimea clădirii.
La clădirile cu secţiune dreptunghiulară cu sistemul dual cu pereţi de beton armat dominant se recomandă ca pozarea în planul clădirii a acestor
pereţi să fie după direcţii perpendiculare, în plus ca rigidităţile de ansamblu ale structurii să aibă valori apropiate pentru cele două direcţii.
Pereţii structurali interiori a unei clădiri sunt de regulă proiectaţi astfel încât să separe funcţiuni diferite. De exemplu, la clădirile de locuit pereţii
interiori care separă apartametele de locuit de casa scării, iar la clădirile administrative, nucleul de circulaţie pe verticală şi nucleul pentru grupurile
sanitare. Planşeele vor fi proiectate pentru a sigura cerinţele de funcţionalitate, precum şi cele de rezistenţă şi de rigiditate pentru încărcări verticale şi
orizontale.
De asemenea, codul de proiectare CR2-1-1-1/2006 (2013) limitează dimensiunile unei clădiri cu scopul clar de a limita eforturile ce apar din
contracţia betonului, a torsiunii generale şi a variaţiilor de temperatură.

Pagina 85
Capitolul 2 Clădiri comerciale

În tabelul de mai jos, codul CR2-1-1-1/2006 (2013) precizează limitele dimensionale ale tronsoanelor suprastructurii funcţie de sistemul
constructiv ale planşeelor de beton armat. L (m) lungimea tronsonului clădirii, iar l (m) distanţa dintre pereţii de capete extreme
Tipuri de planşeu L (m) l (m)
Planşee de beton armat monolit sau predale cu beton armat monolit 60 50
Planşee prefabricate 70 60

Pentru infrastructura clădirii codul de proiectare precizează şi impune ca pereţii/ stâlpii infrastructurii să asigure transmiterea adecvată a
eforturilor de la baza pereţilor la terenul de fundare. Funcţie de mărimea eforturilor ce apar la baza pereţilor structurali se pot promova:
a) fundaţii izolate sub stlpii de cadru,
b) grinzi rigide de fundare pe două direcţii, asigurându-se astfel şi fundaţii pentru pereţi,
c) infrastructuri sub forma unor cutii închise (cuve) cu fundaţii de tip radier general.

Sistemul de proiectare al clădirilor conform codului CR2-1-1-1/2006 (2013), recomandă utilizarea betoanelor de înaltă rezistenţă SR EN-1992-1-
1 actualizat de ghidul GP- 124-2013. Acest ghid vine în sprijinul cerinţelor de siguranţă pentru comportarea clădirii la seism, conform normativului
P100-1, pentru îndeplinirea cerinţelor legate de starea limită ultimă, starea limită de serviciu (degradărilor) şi a măsurilor suplimentare ce se impun,
măsuri generale de regulă cu caracter preventiv.
Pentru cladirile prezentate armăturile ce se impun sunt cele din clasa C cau Cs care respectă condiţiile de alungire la forţă maximă, maximă, de
alungire la rupere şi a capacităţii de îndoire.
Marca betonului Clasa betonului conform Clasa de rezistenţă a
C-140 betonului
B250 Bc20 C16/20
B300 Bc22,5 C18/22,5
B330 Bc25 C20/25
B400 Bc30 C25/30
B450 Bc35 C28/35
B500 Bc40 C32/40
Aceste mărci de betoane utilizate măresc considerabil rezistenţa în timp prin impermeabilizarea lui, rezistenţa superioară la coroziune a armăturii
datorată agenţilor chimici, gelivitate şi limitarea apariţiei fisurilor din oboseala betonului.
Promovarea prin proiectare a betoanelor de marcă superioară B400-B500 cu grad mare de impermeabilizare, cu grosime de acoperire de 4 cm
fac ca durata de viaţă proiectată mai lungă decât în mod normal. De exemplu peste 100 sau 200 ani.

Bibliografie CR2-1-1-12006 (2013), SR EN -1992-1, P100-1, Durabilitatea betonului armat - autor Tudor Postelnicu, Dan Zamfirescu.

Pagina 86
Capitolul 2 Clădiri comerciale

DETERMINAREA COSTURILOR DE RECONSTRUIRE – COSTURILOR DE ÎNLOCUIRE

Descrierea abordării costurilor de reconstruire şi a costurilor de înlocuire

Pentru evaluarea clădirilor cu funcţiuni de spaţiu comercial supuse evaluării s-e impune abordarea evaluării bazată pe analiza sistemelor care participă la clădirile supuse
evaluării. Se vor analiza sistemele structură de rezistenţă cu subsistemele infrastructură şi suprastructură, sistemul finisaj pentru subsistemele finisaj interior, finisaj exterior (faţade),
subsistemul terase/învelitori, sistemul de instalaţii funcţionale cu subsistemele instalaţii electrice funcţionale, subsistemul instalaţii sanitare funcţionale şi pentru subsistemul
instalaţii de încălzire şi ventilaţii.
Pentru clădirea comercială supusă evaluării, evaluatorul trebuie să aibă cunoştinţe minime despre alcătuirea unei clădiri, pentru cele două subsisteme ale structurii de rezistenţă
şi va prezenta fişierele ce s-au impus a fi necesare pentru stabilirea costului elementelor existente în aceste subsisteme. Procedura se repetă şi pentru sistemul finisaj unde vor fi
analizate 3 subsisteme şi sistemul instalaţii funcţionale cu 3 subsisteme. Însumarea acestor costuri dă evaluatorului informaţii privind costul de reconstrucţie al clădirii.
La lucrările de evaluare de tip supermarket şi mai ales la clădirile comerciale de tip mall recomand asocierea evaluatorului cu persoane care au la bază pregătirea de arhitect,
inginer constructor c-ţii civile şi inginer cu specialitatea de instalaţii.
În cuprinsul acestui catalog se vor întâlni clădiri pentru care la subsistemul infrastructură s-au prezentat 6 fişiere, pentru subsistemul suprastructură 9 fişiere, pentru sistemul
finisaj 8 fişiere, iar pentru sistemul instalaţii funcţionale 8 fişiere (pentru cele 3 subsisteme)
Clădirile comerciale sunt proiectate în diverse variante, motiv pentru care catalogul 4 prezintă informaţii detaliate pentru fiecare dintre subsisteme astfel încât după efectuarea
inspecţiei evaluatorul să selecteze fişierul care prezintă costurile unui subsistem care se aseamănă mult cu situaţia din teren. La clădirile de tip supermarket evaluatorul va fi obligat
să analizeze costurile aferente diverselor sisteme constructive utilizate la fiecare dintre subsistemele clădirii. Din acest motiv, evaluatorul va verifica la inspecţie dacă unul sau mai
multe dintre sistemele constructive sunt sau nu sunt utilizate la clădirea supermarket inspectată. Sunt situaţii (nu puţine) când clădirea inspectată are spaţii supradimensionate atît
pentru suprafaţă cât şi pentru înălţime. Variantele constructive utilizate, confirmate de inspecţie, vor fi analizate şi din punct de vedere al suprafeţelor reale existente şi introduse în
calculul final a subsistemului respectiv.
Pentru fiecare dintre subsisteme va fi prezentat un centralizator cu valori care va fi explicat astfel încât evaluatorul să aibă siguranţa în alegerea unui fişier care să se regăsească
şi la clădirea inspectată.
Spaţiile comerciale care ridică cele mai multe probleme în activitatea de inspecţie respectiv în evaluare sunt clădirile de tip mall. Sistemul finisaj cu subsistemele finisaj
interior, subsistemul finisaj exterior şi subsistemul terase, se impune a fi analizate cu atenţie deosebită întrucât beneficiarul poate solicita să primească informaţii pentru costurile
spaţiilor comerciale închiriate separat de costurile finisajului spaţiilor comune. Sunt situaţii când beneficiarul solicită să fie apreciat costul finisajului părţilor comune adiacente
spaţiilor închiriate de spaţiile comune tip culoare de urgenţă, depozite, ateliere, camerele ce adăpostesc utilaje şi echipamente.
Pentru evaluarea efectuată pentru impozitare evaluatorul va fi obligat să inventarieze mijloace fixe grupa II-a şi III-a, care după Codul fiscal trebuie evaluate dat fiind că
acestea participă la funcţionarea clădirii. Problema principală a evaluatorului este că pentru durata normată de viaţă există H.G. 239/2004, dar pentru durata de serviciu a
mijloacelor fixe de grupa II-a şi a III-a nu există informaţii. Informaţiile pentru echipamente second hand chiar dacă vor fi obţinute, ele au diferenţe importante în sistemul lor
(putere, automatizări, gabarite, consumuri, etc)
Din acest motiv pentru utilajele şi echipamentele existente precum: scările rulante de diferite lungimi, despre lifturile de persoane sau marfă, despre echipamentele de ventilare,
chillere, cazane termice, hidrofoare, tablouri generale, evaluatorul trebuie să primească informaţii detaliate de la firmele de mentenanţă care asigură întreţinerea şi funcţionarea
acestora.
Pentru lucrări de întreţinere şi amenajări se pot prelua informaţii de la serviciul de contabilitate, care în contul 235 (fost 231) informaţii folositoare pentru selectarea
calificativului F.B: sau B din Normativul P135/199

Pagina 87
Capitolul 2 Clădiri comerciale

CLĂDIRE MALL S+P+E1+E2parţial+Etj.T


Descrierea clădirii
Structura de rezistenţă Clădirea are regim de înălţime subsol, parter, etaj 1 şi etaj 2 parţial, cu structura realizată pe sistem dual pe cadre predominante din beton armat cu deschideri de 9m,
12 m sau 18 m, cu grinzi de beton armat ce susţin planşeele de beton armat peste subsol, parter, etajul 1 şi la etajele tehnice de la etajul 2. Planşeul peste parter are 90 % din suprafaţa
planşeului peste subsol, iar planşeul peste etajul 1 are suprafaţa asemănătoare planşeului peste parter. Planşeul peste etajul 1 are 70 % din suprafaţă realizată din beton armat pe cofraj din
tablă cutată zincată de 1,5 mm grosime, în restul de 30% din suprafaţă sunt luminatoare de tip cupolă, tip piramidă sau rectangulare tip boltă de policarbonat.
Subsistemul infrastructură. Fundaţiile clădirii sunt realizate de tipul grinzilor rigide pentru 80 % din suprafaţa subsolului şi de tipul radierului general pe restul de 20 % din
suprafaţă. Stâlpii au secţiuni de 90x90 cm în zonele de mijloc şi 80x80 pe zona perimetrală. Pe zona fundaţiilor de tip radier general în locul stâlpilor sunt executaţi pereţi de beton
armat de formă circulară cu grosime de 30 cm. Pe capetele stâlpilor reazemă grinzi de beton armat care susţin planşeul de beton armat de 14 cm grosime. În zona pereţilor circulari
nu sunt executate planşee de beton armat, accesul către parterul clădirii fiind realizat cu scări rulante.
Perimetral subsolul este închis pe trei laturi cu pereţi din beton armat hidroizolaţi pe exterior, iar latura a 4-a este 40% din lungime liberă pentru pe permite accesul
autoturismelor în parcare.
Zona ocupată de parcarea autoturismelor reprezintă 80 % din suprafaţa subsolului, restul de 20 % din spaţii de depozitare, spaţii tehnice, grupuri sanitare şi scări de acces către
parterul clădirii. Structural, spaţiile de depozitare şi spaţiile tehnice au pereţi din blocuri de b.c.a. sau bolţari, pereţi rigidizaţi cu stâlpişori şi centuri din beton armat.
Subsistemul suprastructură Suprastructura clădirii este de asemenea, realizată pe cadre din beton armat, respectând distanţele dintre stâlpii subsolului, cadrele de beton armat ale
parterului şi etajului având înălţimea de 5,95 m. Planşeul peste parterul clădirii este realizat în totalitate din beton armat, dar spre deosebire de planşeul peste subsol, are suprafaţa
mai mică cu circca 2400 mp datorită golurilor tehnologice impuse de scările rulante şi de golurile tehnologice pentru punerea în valoare a iluminatului natural prin luminatoarele
metalice. Planşeul peste etaj este din beton armat dar pe un cofraj remanent din tablă cutată zincată. Spaţiile tehnice închise, situate la etajul 2, au structuri pe cadre din beton armat,
cu planşee din beton armat. Clădirea are două corpuri alipite corpului de bază, una dintre aceste două clădiri nu are subsol (zona ANEMITY) şi are regim de înălţime parter şi
supantă. A doua clădire, integrată în subsolul cu funcţiuni de parcare, are regim de înălţime parter şi trei etaje, cu Hnivel de 3,25 m. La aceste doua clădiri integrate corpului de
bază, structura este realizată pe cadre şi planşee din beton armat.
Structural, clădirea are închiderile perimetrale realizate din profile laminate ce susţin prefabricate de beton armat la parter şi parţial la etaj. Pe faţada posterioară profilele
structurale din profile laminate susţin panouri sandwich placate cu tablă ondulată. În interiorul clădirii, pe inelul periferic de circulaţie şi separaţie de spaţiile comerciale, de
asemenea, la grupurile sanitare publice, compartimentările sunt din blocuri b.c.a. sau bolţari. Structura lifturilor de persoane cu 2 sau 3 staţii este realizată din profile laminate.
Costurile suprastructurii au fost calculate separat pentru: structura cadrelor de beton armat, pentru compartimentările nestructurale, pentru structurile metalice ale luminatoarelor,
pentru scările exterioare de evacuare în caz de incendiu şi pentru lifturile de persoane. Această abordare a fost promovată în ideea analizei deprecierii pentru aceiaşi durată de viaţă
şi pentru cazul în care la unele dintre clădirile asemănătoare unele dintre sistemele constructive să fie realizate pe alte suprafeţe, sau să nu existe.
Subsistemul finisaj interior. Complexitatea determinării costurilor finisajului interior a constat în diversitatea de materiale de finisaj utilizate de către proprietar pentru finisarea
spaţiilor comune, dar mai ales de chiriaşii spaţiilor de vânzare care au ţinut să respecte o imagine unică a spaţiior firmelor cu brand recunoscut. Fiecare spaţiu comercial este
despărţit de spaţiu adiacent de pereţi uşori din rigips (rezistenţi la foc 90´ sau 120´) pereţi fixaţi pe un parapet de zidărie de 20 cm grosime, susţinuţi pe verticală, până la tavan de
profile zincate. Accesul în magazin este asigurat cu uşi din geam securizat, iar vitrinele sunt realizate din geamuri duplex antiefracţie de 2x4 sau 2x5 mm grosime, La unele dintre
uşile securizate suplimentar sunt montate şi uşi metalice de tip rulou. Pentru spaţiile ocupate de magazine, tavanele, zugrăvite acrilic, sunt realizate din rigips rezistent la foc, iar de
structura de susţinere a tavanelor sunt fixate corpurile de iluminat, de regulă florescente sau quart. Pe tavanul spaţiului comercial se pot observa diuze de bronz pentru reţeaua de
sprinklere situate pe intradosul tavanului, grile de absorbţie sau refulare aferent reţelei de aer prelucrat rece sau cald, senzori de fum, senzori antiefracţie, voce-date şi video. Pereţii
sunt zugrăviţi acrilic, iar pardoselile sunt din gresie, marmură compozit, mochetă sau parchet lamelar. La spaţiile de tip magazine uşile de acces către spaţiile comune pe unde se
face aprovizionarea sunt de tip metalice rezistente la foc.
Finisajul spaţiilor comune este realizat pe două variante diferite, finisajul aferent spaţiilor de circulaţie a clienţilor şi finisajul spaţiilor comune de circulaţie ale angajaţilor pentru
aprovizionarea cu marfă. În prima variantă finisajul se poate considera superior, cu pardoseli din gresie, marmură compozit sau alveole cu parchet clasic, cu tavane cu scafe şi
ornamente, sau libere până la luminatoarele existente la planşeul peste etajul 1, cu parapeţi din geam duplex fixat pe structuri din inox la spaţiile comune de la etaj.

Pagina 88
Capitolul 2 Clădiri comerciale

Grupurile sanitare din spaţiile comune aferent clienţilor au pardoseli din marmură compozit, tavane de rigips cu structuri de sustinere a grilelor de ventilaţie, a corpurilor de iluminat
şi a diuzelor de sprinklere. Pereţii sunt placaţi cu faianţă, cu excepţia zonelor acoperite cu oglinzi de cristal. Pentru spaţiile comune, de regulă utilizate pentru aprovizionarea
magazinelor, sunt pereţi tencuiţi şi zugrăviţi acrilic, pardoseli de ciment sclivisit sau plăci mozaicate, uşi metalice antifoc, iar tavanele vopsite acrilic direct pe betonul aparent al
intradosului planşeului de beton armat.
Subsistemul finisaj exterior-faţade. Clădirea comercială are finisaj diferit pentru faţada principală comparativ cu faţada posterioară. Faţada principală este realizată din prefabicate
de beton armat cu finisaj de piatră de râu spălată, intercalată cu placaj de plăci ceramice fixate specific faţadelor ventilate, suprafeţe de finisaj exterior de tip perete cortină. Pe zona
curbată de la parter până la atic faţada principală are placaj de tablă ondulată vopsită în câmp electrostatic. Faţada posterioară este realizată unitar pe toată lungimea, cu prefabricate
placate cu termosistem, pe toată lungimea şi placaj de tablă ondulată vopsită în câmp electrostatic de la etaj până la atic. Trebuie precizat că placajul realizat cu tablă ondulată la
faţada principală şi posterioară acoperă panouri isopan de 10 cm grosime.
Subsistemul terase/învelitori. Clădirea comercială are 96 % din suprafaţă realizată cu sistem de terasă de tip necirculabilă, 4% de tip circulabilă (cărare de circulaţie către
echipamentele montate pe terasă). Peste suprafaţa betonată se realizează emulsie bituminoasă şi apoi stratul de difuzie peste care se pozează plăcile de polistiren extrudat de 10 cm
grosime. Peste polistiren este aplicată o şapă de egalizare de 3 cm grosime, 2 straturi de hidroizolaţie din folii bituminoase de 3,5 mm grosime şi în final vopsea albă reflecorizantă.
Nu apare betonul de pantă dat fiind înclinarea planşeului peste etajul 1 a clădirii.
Sistemul instalaţii funcţionale
Subsistemul instalaţii electrice funcţionale. Clădirea comercială are asigurată alimentarea cu energie electrică pentru iluminat şi pentru alimentarea prizelor monofazate. De
asemenea, în clădirea comercială sunt asigurate traseele de curenţi slabi pentru alimentarea echipamentelor antiefracţie, sonorizare, video şi semnalizare incendii. Traseele pentru
iluminat şi prize monofazate sunt realizate cu cabluri rezistente la foc 90´- 120´ din cupru liţat tip NHXH sa N2xH, cabluri speciale în benzi protejate pentru curenţii slabi.
Corpurile de iluminat sunt de tip florescent, de tip quartz sau cu incandescenţă. Clădirea are de asemenea, o reţea dimensionată pentru împământare. Traseul împământării este
realizat pe 90 % din perimetrul clădirii. De asemenea, s-a avut în vedere evaluarea costurilor pentru asigurarea alimentării echipamentelor care asigură funcţionarea clădirii.
Subsistemul instalaţii sanitare funcţionale. Clădirea are trasee de alimentare pe ţeavă neagră, ţeavă zincată, ţeavă de cupru şi ţeavă PPr pentru alimentarea cu apă şi tubulatură de
tip polipropilenă sau valrom pentru scurgerea apelor menajere şi pluviale. Aceste trasee asigură funcţionarea grupurilor sanitare, a traseelor de sprinklere, a traseelor de hidranţi
interiori şi a scurgerii apelor pluviale. Obiectele sanitare sunt de tip porţelan sanitar cu accesorii cromate, chiuvete inox sanitar şi materiale acrilice. De asemenea, în clădire sunt
trasee ale reţelei de gaze pentru alimentarea cazanelor din centrala termică şi trasee de gaze pentru spaţiile comerciale de profil alimentar şi oficii. Scurgerea apelor pluviale este
asigurată pe tubulatură din polipropilenă. Gurile de scurgere sunt din fontă cu parafrunzar, iar pe timpul iernii la tempperaturi sub -1°C, intră în funcţiune retţeaua de degivrare. În
zona de parcare sunt başe din beton armat pentru colectarea apelor pluviale.
Subsistemul instalaţii încălzire şi ventilaţii. Clădirea asigură încălzirea pe două sisteme şi anume: pe sisteme clasice cu trasee tur-retur, sistem prevăzut pentru spaţiile comune
prin alimentarea corpurilor statice de tip convectoradiatoare şi sistem de încălzire //răcire cu aer, prin reţea de canale de ventilaţii de tablă zincată sau pvc. Această reţea de HAVC
are alimentarea cu aer cald din centrala termică şi cu aer rece tratat de la echipamentele montate pe terasa clădirii. Apa caldă menajeră şi cea aferentă sistemului de încălzire este
asigurată de cazane termice de pardoseală alimentate de la reţeaua de gaze stradală.
Tabelul centralizator de mai jos are la bază devize analitice pe categorii de lucrări bazate pe planurile de execuţie a clădirii la faza DE. Costurile menţionate conţin TVA
19 %

Pagina 89
Capitolul 2 Clădiri comerciale

Pagina 90
Capitolul 2 Clădiri comerciale

Pagina 91
Capitolul 2 Clădiri comerciale

CENTRALIZATOR VALORI FISIERE AFERENT CLADIRE BSC 4,779


TOTAL
COST COEF.CHELT
NR. DESCRIERE COMPONENTE ALE DENUMIRE cost.mater. cost.manop. cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC TOTAL TOTAL
DEVIZ .
CR. INFRASTRUCTURII SIMBOL lei/mp lei/mp lei/mp DIRECTE AP DEVIZ FINANCIARE
lei/mp €/mp
lei/mp lei/mp

1 TOTAL COST INFRASTRUCTURA Sc-INFRASTR. 715,3 765,3 296,1 1.776,7 1,4 2551,52, 1,085 2.768,4 579,3
SUPRASTRUCTURA
1 SUPRASTRUCTURA GRAD 6 GRSTBSC6 359,40 292,60 41,90 693,90 1,4359 996,40 1,085 1.081,1 226,2
2 SUPRASTRUCTURA GRAD 7 GRSTBSC7 428,2 351,2 44,0 823,4 1,4360 1.182,4 1,085 1.282,9 268,5
3 SUPRASTRUCTURA GRAD 8 GRSTSSBSC 496,4 409,3 45,4 951,1 1,4360 1.365,8 1,085 1.481,9 310,1
4 SUPRASTRUCTURA GRAD 9 GRSTBSC9 564,6 467,4 46,8 1.078,8 1,4360 1.549,2 1,085 1.680,9 351,7
FINISAJ LA SUPRAFETE DE SUBSISTEM
3 FINISAJ SUBSOL Sc = SUBSOL FINSUBSOL 49,3 104,3 5,7 159,3 1,4449 230,2 1,085 249,7 52,3
4 FINISAJ INTERIOR SUPRA..-Sdc SUPRAFININTSUPRA 465,1 432,2 13,0 910,3 1,4378 1.308,9 1,085 1.420,1 297,2
5 FATADA PRINCIP+POSTER. Sc-OPACA FATADAOPACA 416,9 199,7 25,4 642,0 1,4313 918,9 1,085 997,0 208,6
TERASA CLADIRE BSC
1 TERASA NECIRCULABILA Sc TERASA 126,4 30,3 1,0 157,7 1,4268 225,0 1,085 244,1 52,5
INSTALATII FUNCTIONALE CLADIRE BSC -Sdc-CLADIRE
1 INSTALATII ELECTRICE -Sdc -CLADIREELFUNCBSC 152,9 91,2 1,0 244,9 1,4336 351,1 1,085 381,0 80,1
2 INSTALATII SANITARE -Sdc-CLADIRESAFUNCBSC 24,1 16,9 0,4 41,4 1,4353 59,4 1,085 64,5 13,5
3 INSTAL.INCALZI.+VENTIL.-Sdc-CLADIRE IVFUNCCBSC 43,5 55,8 2,0 101,2 1,4407 145,8 1,085 158,2 33,1

(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constr.
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Analiza fişierelor din infrastructura clădirii cu subsol


În tabelul centralizator de mai jos sunt prezentate 6 fişiere care susţin costul subsistemului infrastructură rezistenţă. Fişierele obligatorii sunt: SAPEXCCB, FUNDBSC,
STGRIBSC şi PL007BSC. Fişierul ISAMENITY se deosebeşte de restul infrastructurii dacă: distanţele dintre axele stâlpilor şi înălţimea planşeului este diferită faţă de sistemul
preponderent. Fişierul PEZBETBSC poate exista sau nu în subsolul clădirii. Dacă există se va analiza suprafaţa construită a acestuia şi se va integra în limitele suprafeţei construite.
Cu alte cuvinte suprafaţa construită a subsolului, cu suprafaţa preponderent ocupată de parcare autoturisme poate avea una sau două zone cu sistem construit diferit sau cu funcţiuni
diferite. Suprafețele cu funcţiuni diferite vor fi analizate împreună cu beneficiarul şi se vor integra în costul subsistemului.

Pagina 92
Capitolul 2 Clădiri comerciale

CENTRALIZATOR VALORI FISIERE AFRENT SUBSISTEMULUI INFRASTRUCTURA REZISTENTA 4,779


TOTAL
COST COEF.CHELT
NR. DESCRIERE COMPONENTE ALE DENUMIRE cost.mater. cost.manop. cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC TOTAL TOTAL
DEVIZ .
CR. INFRASTRUCTURII SIMBOL lei/mp lei/mp lei/mp DIRECTE AP DEVIZ FINANCIARE
lei/mp €/mp
lei/mp lei/mp

SUBSISTEMUL INFRASTRUCTURA Sc
1 INFRASTRUCTURA ZONA AMENITY ISAMENITY 17,90 35,40 9,80 63,10 1,4412 90,94 1,085 98,67 20,65
2 PLANSEU PESTE SUBSOL -0,07 PLA007BSC 150,90 370,10 48,31 569,31 1,4447 822,48 1,085 892,39 186,73
3 STALPI+GRINZI INFRASTR. BSC STGRIBSC 181,20 121,10 12,00 314,30 1,4342 450,77 1,085 489,08 102,34
4 PERETI ZIDARIE AF. DEPOZITE INFRA PEZBETBSC 32,60 48,60 6,30 87,50 1,4414 126,12 1,085 136,84 28,63
5 FUNDATII CLADIRE BSC FUNDBSC 332,70 190,10 90,30 613,10 1,4313 877,53 1,085 952,12 199,23
6 TERASAMENTE CLADIRE BSC SAPEXCCB 0,00 0,00 129,43 129,43 1,4191 183,67 1,085 199,29 41,70
7 TOTAL COST INFRASTRUCTURA 715,30 765,30 296,14 1.776,74 2.551,52 1,085 2.768,40 579,28
Analiza fişierelor din suprastructura clădirii
În tabelul centralizator de mai jos sunt prezentate 9 fişiere care susţin starea stabilităţii structurii de rezistenţă la gradul seismic al localităţii care poate fi 6, 7, 8 sau 9.
Informaţii despre suprastructura având fişierul. LUMIBSC. Este luminator costul subsistemului suprastructură rezistenţă. Fişierele obligatorii raportate la suprafaţa desfăşurat
construită (Sdc) sunt: INCHLIFBSC, STRMETBSC, PLSSBSC, GRSTSSBSC, COMPZIDB, iar fişierele LUMIBSC, SSAMENITY, STRLINKM vor fi analizate ca
suprafaţă efectivă ce participă la Sdc, fişierul PLC1418 va fi luat în calcul doar dacă clădirea are etaje tehnice (peste planşeul etajului1) sau o extindere. La suprastructura clădirii a
fost necesară o analiză suplimentară pentru condiţiile impuse de asigurarea stabilităţii cupolei cu formă octogonală executată cu profile lamniate. Structura de rezistenţă cu
denumirea fişierului STRLINKM, are 4 niveluri, iar înălţimea ultimului nivel este la nivelul etajului 2 al clădirii de bază. Structura de rezistenţă cu denumirea fişierului
SSAMENITY este pe cadre de beton armat cu regim de înălţime parter cu supantă
În cazul în care se va impune evaluarea costului de înlocuire cu o corecţie de indici anuali, evaluatorul va utiliza aceiaşi indici şi pentru fişierele LUMIBSC, SSAMENITY,
STRLINKM şi PLC1418.
CENTRALIZATOR VALORI FISIERE AFRENT SUBSISTEMULUI SUPRASTRUCTURA REZISTENTA 4,779
TOTAL
COST COEF.CHELT
NR. DESCRIERE COMPONENTE ALE DENUMIRE cost.mater. cost.manop. cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC TOTAL TOTAL
DEVIZ .
CR. INFRASTRUCTURII SIMBOL lei/mp lei/mp lei/mp DIRECTE AP DEVIZ FINANCIARE
lei/mp €/mp
lei/mp lei/mp
SUBSISTEMUL SUPRASTRUCTURA Sdc
1 PLANSEU COTELE +14 SI+18 PLC1418 87,10 50,30 6,50 143,90 1,4328 206,18 1,085 223,71 46,81
2 STRCT.METAL. INCH.HALA+STR,.LIF INCHLIFBSC 17,40 5,70 4,40 27,50 1,4272 39,25 1,085 42,58 8,91
3 STRUCTURA LUMINATOARE LUMIBSC 34,30 12,90 1,10 48,30 1,4295 69,04 1,085 74,91 15,68
4 STRUCTURI METALICE CLAD.BSC STRMETBSC 125,70 28,60 11,20 165,50 1,4259 235,99 1,085 256,05 53,58
5 PLANSEU BETON SUPRASTR.BSC PLSSBSC 57,10 153,50 5,10 215,70 1,4471 312,14 1,085 338,67 70,87
6 STALPI+GRINZI SUPR.STRUCT.BSC GRSTSSBSC 117,50 88,00 8,30 213,80 1,4353 306,87 1,085 332,95 69,67
7 STRUCTURA ZONA AMENITY BSC SSAMENITY 16,60 13,50 1,00 31,10 1,4362 44,67 1,085 48,46 10,14
8 STRUCTURA CLADIRE LINKMALL STRLINKM 20,00 19,20 3,80 43,00 1,4366 61,77 1,085 67,02 14,00
9 COMPARTIMENTARI CLADIRE BSC COMPZIDB 20,70 37,60 4,00 62,30 1,4433 89,92 1,085 97,56 20,41
TOTAL COST SUPRASTRUCTURA 496,40 409,30 45,40 951,10 1.365,82 1,085 1.481,92 310,06
COSTUL/mp. PENTRU ZONA AMENITY SI LINKMALL A FOST CALCULAT LA SUPRAFATA DESFASURAT CONSTRUITA
Indicile anual de actualizare va fi calculat separat pentru fiecare fisier, iar media acestora va fi indicele aferent subsistemului suprastructura

Pagina 93
Capitolul 2 Clădiri comerciale

Analiza fişierelor din sistemul finisaj al clădirii


Subsistemul finisaj interior
În tabelul centralizator de mai jos sunt prezentate fişierele subsistemelor din cadrul sistemului finisaj. Evaluatorul va regăsi la inspecţie toate aceste subsisteme şi va
aprecia costurile de nou pentru suprafeţele reale din teren pentru fiecare dintre fişiere. Dacă pentru subsol aceste suprafeţe sunt cunoscute din documentele proiectului, pentru
finisajul din parterul şi etajul clădirii suprafeţele aferente fişierelor vor fi obţinute dintr-un dialog cu reprezentantul proprietarului clădirii. În foarte multe spaţii comerciale de
acest gen, finisajul este executat specific brandului, chiriaşii sunt cei care investesc şi implicit vor înregistra în contabilitate valoarea mijlocului fix.
Fişierele care determină costurile părţilor comune, a compartimentărilor uşoare interioare, a zonei grupurilor sanitar, a luminatoarelor au fost executate în totalitate de
proprietrul spaţiului comercial.
Subsistemul terasă Fişierul TERBSC va fi analizat de către evaluator la inspecţie, odată ca soluţie tehnică utilizată şi în mod riguros ca suprafaţă. Dacă pe terasă
sunt structuri de susţinere a utilajelor (HAVC) acestea nu vor fi introduse în costul terasei.
Subsistemul faţadă clădire Fişierul FATADABSC cuprinde costurile faţadei principale şi a faţadei posterioare, inclusiv a elementelor structurale de susţinere a
panourilor prefabricate din beton finisat sau a panourilor izolatoare.

CENTRALIZATOR VALORI FISIERE AFRENT SUBSISTEMULUI FINISAJ INTERIOR, COMPARTIMENTARI USOARE SI TERASA 4,779
TOTAL
COST COEF.CHELT
NR. DESCRIERE COMPONENTE ALE DENUMIRE cost.mater. cost.manop. cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC TOTAL TOTAL
DEVIZ .
CR. INFRASTRUCTURII SIMBOL lei/mp lei/mp lei/mp DIRECTE AP DEVIZ FINANCIARE
lei/mp €/mp
lei/mp lei/mp
FINISAJ SUBSOL Sc infrastr.
1 FINISAJ INTERIOR SUBSOL FSUBSBSC 49,30 104,30 5,70 159,30 1,4449 230,17 1,085 249,74 52,25
FINISAJ INTERIOR P+1E+2E part. Sdc P+1E+2Ep
1 FINISAJ INTERIOR PARTI COMUNE FINBSC 168,10 152,10 5,30 325,50 1,4375 467,91 1,085 507,68 106,23
2 FINISAJ MAGAZINE-CHIRIASI FINMAGBSC 214,00 238,30 5,70 458,00 1,4396 659,34 1,085 715,38 149,69
3 FINISAJ LUMINATOARE+TRAPE FUM FINLUMTRF 29,50 12,50 0,30 42,30 1,4307 60,52 1,085 65,66 13,74
4 COMPARTIM. ZONA GR.SANITARE PDSANBSC 4,20 2,90 0,40 7,50 1,4345 10,76 1,085 11,67 2,44
5 COMPARTIM. RIGIPS+STICLA. BSC CRIGPEBSC 49,30 26,40 1,30 77,00 1,4328 110,33 1,085 119,70 25,05
TOTAL FINISAJ INTERIOR SUPRASTRUCTURA 465,10 432,20 13,00 910,30 1.308,85 1.420,10 297,15
TERASA NECIRCULABILA Sc terasa
1 TERASA NECIRCULABILA TERBSC 30.3 126,40 1,02 157,7 1,4266 225,00 1,085 244,13 52,50
TOTAL TERASA NECIRCULABILA 30.3 126,40 1,02 157,7 225,00 1,085 244,13 52,50
FATADA PRINCIPALA SI POSTERIOARA CLADIRE BSC Sc-suprafata opaca
1 FATADA CLADIRE BSC FATADABSC 416,90 199,70 25,40 642,00 1,4313 918,90 1,085 997,01 208,62
TOTAL FATADA CLADIRE 416,90 199,70 25,40 642,00 918,90 1,085 997,01 208,62

(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constr.
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 94
Capitolul 2 Clădiri comerciale

CLĂDIRE COMERCIALĂ PARTER SI ETAJ PARŢIAL


Descrierea clădirii
Sistemul structură de rezistenţă Clădirea are regim de înălţime parter şi etaj parţial, cu structura realizată pe sistem pe cadre din beton armat cu deschideri de 9 m, 12 m sau 18 m, cu grinzi de beton
armat şi grinzi din beton armat precomprimat ce susţin planşeele de beton armat peste parter şi peste etajul 1. Planşeul peste parter are 93 % din suprafaţă opacă, iar 7 % din suprafaţă este vitrată cu
luminatoare pe structură metalică şi trape de fum gen luminatoare. Având 2 zone cu înălţimi diferite şi funcţiuni diferite, costul de nou a structurii, finisajului, precum şi a instalaţiilor funcţionale a fost
efectuat pentru fiecare dintre zone.
Subsistemul infrastructură. Fundaţiile clădirii sunt realizate de tipul grinzilor rigide şi de tip fundaţii izolate sub stâlpi. Fundaţiile stâlpilor au dimensiuni calculate pentru a fi asigurată stabilitatea
clădirii la combinaţia de încărcări cu sarcini normate gravitaţionale şi seism. Stâlpii au secţiuni de 90x90 cm în zonele de mijloc şi 80x80 pe zona perimetrală.
Subsistemul suprastructură Suprastructura clădirii este realizată pe cadre din beton armat, având deschideri /travei cu lungimi de 9, 12 şi 18m. Stâlpii susţin grinzi precomprimate de 12 şi de 18
m, grinzi care susţin pane precomprimate din beton armat, iar pe aceste pane reazemă planşeu de beton armat monolit cu un cofraj remanent de tablă zincată ondulată. Perimetral pe fundaţiile
perimetrale sunt realizate închideri din blocuri poroterm rigidizate cu stâlpişori şi centuri de beton armat. Închideri şi compartimentări asemănătoare sunt executate şi pe zona etajului clădirii. Structura
pe cadre din beton armat are două zone diferite ca regim de înălţime: zona spaţiilor comerciale non alimentare la care ănălţimea stalpilor este de 6,4 m şi zona spaţiilor comerciale alimentare şi cu etaj
unde înălţimea stălpiloor este de 8 m. Pe acest considerent costul structurii a fost efectuat pentru fiecare dintre cle două zone.
Sistemul finisaj
Subsistemul finisaj interior. Finisajul interior pentru această clădire este substanţial diferit în zona spaţiilor non alimentare comparativ cu spaţiile din zona preponderent alimentară.
În zona non alimentară finisajul este diferit chiar între spaţii comerciale adiacente. Pereţii care separă un spaţiu comercial de altul sunt de tip uşor, din rigips rezistent la foc 90 minute,
zugrăviţi acrilic, tapetaţi s-au placaţi cu lambriuri din lemn sau alte materiale ignifugate. Tavanele sunt din rigips zugrăvit acrilic cu alveole pentru corpurile de iluminat, sau cu scafe pentru lumină
indirectă, cu plăci 60x60 pozate pe structuri uşoare din aluminiu suspendate de planşeul din beton armat. Pardoselile sunt din gresie antiderapantă, parchet lamelar de trafic intens, plăci de marmură
compozit, sau mochetă. Spre culoarul de acces pereţii spaţiului comercial sunt din sticlă duplex 2x4mm sau 2x5mm, cu uşi în 2 canate din geam securizat şi feronerie cromată. La majoritatea uşilor de
acces în magazine sunt uşi tip obloane rulou traforate. Uşile de acces ce separă spaţiile de vânzare de spaţiile de depozitare sunt de tip MDF ignifugate rezistente la foc.
Grupul sanitar din părţile comune are pereţii placaţi cu faianţă, tavanul din rigips şi pardoseala din gresie. Tavanul din zona culoarului de acces la spaţiile comerciale este placat cu plăci
fonoabsorbante, luminatoare cu sticlă curbată din policarbonat.
În zona comercială preponderent alimentară finisajul este obişnuit, diferenţiat între zona spaţiilor de vânzare şi zona spaţiilor de depozitare. În spaţiile de vânzare şi în depozit nu sunt pereţi de
compartimentare În spaţiul de vînzare stâlpii de cadru sunt tencuiţi, gletuiţi şi zugrăviţi acrilic, grinzile precomprimate sunt gletuite şi zugrăvite acrilic. Tavanul din tablă ondulată este aparent şi vopsit
cu vopsele acrilice de culoare albă. Pardoseala este din gresie de 15x15cm, de aceiaşi culoare, cu suprafeţe de gresie diferit colerată în zona ce separă spaţiul de vînzare tip autoservire de spaţiile de
comercializare a produselor semipreparate sau preparate calde. Pereţii de separaţie dintre zona de vînzare a preparatelor calde sau a semipreparatelor sunt placaţi, pe partea de vînzare, cu faianţă,
lambririuri din lemn şi aluminiu şi tencuiţi şi vopsiţi acrilic pe suprafelele din depozite. Tâmplăria este de tip MDF antifoc la ieşirea din spaţiile de depozitare către exterior, este de tip rulou la uşile de
acces ale mijloacelor de transport, de tip rulou pvc secționat la accesul din depozit către spaţiul de vânzare şi uşi celular furniruite la grupurile sanitare şi birouri. Spaţiul preponderent alimentar este
securizat de coridorul de acces, cu uşi rulou din fâşii secţionate de tablă zincată, uşi acţionate electric, cu dimensiunile de 11,25 x 4,8m. Faţada spaţiului comercial este realizată cu panouri izolatoare de
10 cm grosime susţinute de profile metalice.
Terasa întregii clădiri este de tip necirculabilă cu 3 folii hidroizolante şi termoizolaţie din plăci de polistiren extrudat ignifugat. Terasa are trape de fum şi luminatoare cu sistem de deschidere.
Sistemul instalaţii funcţionale
Subsistemul instalaţii electrice funcţionale. Traseele de iluminat şi prize monofazate sunt realizate pe cabluri rezistente la foc de tip N2XH sau NHXH pozate pe poduri de cable fixate prin tije de tavanul de
beton armat. La spaţiile comerciale nonalimentare traseele sunt ascunse de placajele de rigips, La spaţiul preponderent non alimentar traseele sunt pozate pe poduri de cabluri, iar până la consumatori sunt aparente
pe tije verticale şi orizontale. Corpurile de iluminat sunt de tip florescent, de tip LED, de tip spot. În ambele spaţii se regăsesc şi traseele de curenţi slabi, antiefracţie, sonorizare, avertizare incendiu şi supraveghere
video. Clădirea are asigurată scurgerea curenţilor din paratraznet către pământ prin platbande 25x4mm sau 40x4 mm zincate şi electrozi zincaţi pozaţi în pământ.
Subsistemul instalaţii sanitare funcţionale Alimentarea cu apă potabilă este asigurată de ţeava PVC tip Rehau, scurgerea apelor menajere pe ţeava de polipropilenă sau fontă, obiectele sanitare sunt
din porţelan sanitar sau inox. Instalaţia de sprinklere este realizată pe ţeava neagră Dn 40 cu diuze de bronz, iar hidranţii interiori din ţeava zincata de 2 ţoli. Preluarea apelor pluviale de pe terasă se
realizează pe ţaeava 110 KG. În clădire sunt şi trasee de gaze pentru spaţiile amenajate în scopul preparării preparatelor alimentare.
Subsistemul instalaţii încălzire şi ventilaţii funcţionale Fiecare dintre cele două spaţii are sistem de incălzire dual, corpuri statice de tip convectoradiatoare şi aer cald. Traseele de încălzire cu
corpuri statice sunt realizate din ţeava pvc (PPR), iar pentru sistemul de aer rece-cald trasee pe tubulatură din tablă zincată cu secţiune rectangulară şi circulară. În ambele cazuri tubulatura este izolată
cu saltele din vată de 5-8 cm grosime. Alimentarea cu apă caldă menajeră se face de la cazanele de pardoseala alimentate cu gaz.
Sunt situaţii (de cele mai multe ori) în care spaţiile comerciale, cu proprietari, alăturate unor spaţii comerciale cu chiriaşi, în acest caz dificultatea în evaluare este cunoaşterea corectă a suprafeţei
părţilor comune şi statutul acestora din punct de vedere al utilităţilor. În cele mai multe dintre situaţii costul reţelelor este suportat de investitor, iar costul consumurilor este contorizat de chiriaşi.

Pagina 95
Capitolul 2 Clădiri comerciale

ZONA SPAŢIILOR COMERCIALE NONALIMENTARE

ZONA SPAŢIILOR COMERCIALE ALIMENTARE

Pagina 96
Capitolul 2 Clădiri comerciale
CENTRALIZATOR VALORI FISIERE AFERENT CLADIRE CU SPATII COMERCIALE NONALIMENTARE 4,779
TOTAL
COST COEF.CHELT
NR. DESCRIERE COMPONENTE ALE DENUMIRE cost.mater. cost.manop. cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC TOTAL TOTAL
DEVIZ .
CR. INFRASTRUCTURII SIMBOL lei/mp lei/mp lei/mp DIRECTE AP DEVIZ FINANCIARE
lei/mp €/mp
lei/mp lei/mp
COST INFRASTRUCTURA Sc INFRA
1 INFRASTRUCTURA CLADIRE FUNDFEER 247,7 172,6 86,0 506,3 1,4325 725,3 1,085 786,9 164,7
2 FUNDATII PAHAR AFER.STALPI PREF. FPFEERIA 13,2 19,5 4,0 36,7 1,4400 52,8 1,085 57,3 12,0
COST SUPRASTRUCTURA Sdc SUPRA
1 SUPRASTR. METALICA STRLCFEE 24,2 19,5 0,2 43,9 1,4366 63,1 1,085 68,4 14,3
2 SUPRASTRUCTURA CL. SSFEERIA 227 104,7 12,1 343,8 1,4313 492,1 1,085 533,9 111,7
3 ZIDARII SI COMPARTIMENTARI COMPFEER 82,1 46,3 3,2 131,6 1,4332 188,6 1,085 204,6 42,8
TOTAL INFRASTRUCTURA 807,0 168,9
FINISAJ INTERIOR SUPRASTRUCT. Suprafetele vor fi diferentiate de proprietar pe parti comune si finisaje magazine
1 FINISAJ PARTI COMUNE CL.FEERIA FCCOMFEE 260 302,5 14 576,5 1,4397 830,0 1,085 900,5 188,4
2 FINISAJ SPATII COMERCIALE FSPCOFEE 370 462,4 8,3 840,7 1,4407 1.211,2 1,085 1.314,1 275,0
3 FATADA CLADIRE LA SUPRAF FATADA FATCARREF 282 127,8 21,0 430,8 1,4311 616,5 1,085 668,9 55,8
TERASA CLADIRE Suprafata terasei va fi analizata de evaluator
1 TERASA CLADIRE TERASFEE 144,4 76,1 1,2 221,7 1,4326 317,6 1,085 344,6 72,1
INSTALATII FUNCTIONALE CLADIRE Sdc SUPRA
1 ELECTRICE FUNCTIONALE CLADIRE ELIPSFEE 130,3 90,6 0,2 221,1 1,4352 317,3 1,085 344,3 72,0
2 INSTAL. SANITARE FUNCTIONALE ISANIFEE 27 20,3 1,2 48,5 1,4356 69,6 1,085 75,5 15,8
3 INSTAL. INCALZ.+VENTILATII CLADIRE IVACFEE 31,2 30,5 0,3 62,0 1,4385 89,2 1,085 96,8 20,2

CENTRALIZATOR VALORI FISIERE AFERENT CLADIRE CU SPATII COMERCIALE PREPONDERENT ALIMENTARE 4,779
TOTAL
COST COEF.CHELT
NR. DESCRIERE COMPONENTE ALE DENUMIRE cost.mater. cost.manop. cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC TOTAL TOTAL
DEVIZ .
CR. INFRASTRUCTURII SIMBOL lei/mp lei/mp lei/mp DIRECTE AP DEVIZ FINANCIARE
lei/mp €/mp
lei/mp lei/mp
COST INFRASTRUCTURA Sc INFRA
1 FUNDATII DIRECTE CLADIRE ISCARREF 148,9 176,2 31,0 356,1 1,4389 512,4 1,085 555,9 116,3
2 GRINZI AFERENT PERETI+LAMINATE ISPERCARREF 9,6 11,0 2,0 22,6 1,4387 32,5 1,085 35,3 7,4
COST SUPRASTRUCTURA Sdc SUPRA
1 SUPRASTRUCTURA CL. SSCARREF 181,6 140,0 20,3 341,9 1,4355 490,8 1,085 532,5 111,4
FINISAJ INTERIOR SUPRASTRUCT. Sdc SUPRA
1 FINISAJ SPATIU COMERCIALE+DEPOZ. FINCARREF 86,7 161,4 4,2 252,3 1,4447 364,5 1,085 395,5 82,8
2 FINISAJ FATADA --PT. Sc-FATADA FATCARREF 282 127,8 21,0 430,8 1,4311 616,5 1,085 668,9 140,0
TERASA CLADIRE Suprafata terasei va fi analizata de evaluator
1 TERASA CLADIRE TERCARREF 175,4 117,6 14,7 307,7 1,4344 441,4 1,085 478,9 100,2
INSTALATII FUNCTIONALE CLADIRE Sdc SUPRA
1 ELECTRICE FUNCTIONALE CLADIRE EL220CARR 31,5 14,6 0,1 46,2 1,4315 66,1 1,085 71,8 15,0
2 ELECTRICE CURENTI SLABI ELCSCAREF 1,4 4,2 0,1 5,7 1,4488 8,3 1,085 9,0 1,9
3 ELECTRICE ALIMENT.ECHIP.+UTILAJE ELFOCARREF 13,5 7,3 0,1 20,9 1,4328 29,9 1,085 32,5 6,8
TOTAL INST. ELECTRICE Sdc SUPRA 46,4 26,1 0,3 72,8 104,3 113,2 23,7
1 INSTAL. SANITARE FUNCTIONALE SACARREF 13 21,4 0,1 34,5 1,4435 49,8 1,085 54,0 11,3
2 INSTAL. INCALZ.+VENTILATII CLADIRE IVCARREF 65,4 73,6 1,2 140,2 1,4397 201,8 1,085 219,0 45,8

Pagina 97
Capitolul 2 Clădiri comerciale

SALĂ DE CINEMATOGRAF INDIVIDUALĂ


Descrierea clădirii
Sistemul structură de rezistenţă Fundaţia clădirii cinematograf a fost realizată pe grinzi rigide continui de fundare cu evazări în zona
stâlpilor de rezistenţă a suprastructurii. Pentru asigurarea pantei de 8 % a pardoselii înclinate, s-au executat umpluturi de pământ compactate şi
stabilizate cu beton slab armat pe care s-au aşezat prefabricate de beton de tip L pentru asigurarea orizontalităţii zonei de fixare a scaunelor.
Suprastructura clădirii este realizată pe cadre monolite din beton armat şi închideri perimetrale din zidărie de cărămidă de 24 cm grosime,
rigidizată cu stâlpişori şi centuri de beton armat. De asemenea, sala de proiecţie cinema a fost separaţă de părţile comune cu ziduri de cărămidă de
24 cm grosime de asemenea, rigidizată de centuri şi stâlpişori de beton armat. Acest perete asigură un plus de stabilitate a structurii de rezistenţă şi
în plus asigurarea protecţiei fonice cu 60-70 dB.
Sistemul finisaj Finisajul clădirii este unul obişnuit pentru o sală de cinematograf în condiţiile tehnologiei de proiecţie limitată de
amenajările impuse sălilor de cinematograf moderne. Pereţii sunt tencuiţi şi zugrăviţi acrilic, placaţi cu lambriuri din lemn vopsit şi lăcuit, cu
placaje de faianţă la grupurile sanitare. Tavanele au fost tencuite şi zugrăvite acrilic. Pardoseala din sala de proiecţie este din parchet clasic, pe
holuri şi în părţile comune din gresie antiderapantă. Tâmplăria la intrare este metalică vopsită, iar la interior din lemn. În costul clădirii am
introdus şi costul faţadei cu finisaj de tip strop. Terasa clădirii este de tip necirculabilă.
Sistemul instalaţii funcţionale
Instalaţii electrice funcţionale Instalaţiile electrice funcţionale asigură iluminatul şi prizele monofazate pe conductori Fy introduşi în
tuburi IPE îngropate în tencuială. Corpurile de iluminat sunt de tip florescent. În clădire sunt de asemenea, trasee electrice de curenţi slabi pentru
alimentare senzorii de avertizare la incendiu, sonorizare, voce-date şi supraveghere.
Instalaţii sanitare funcţionale Se asigură alimentarea cu apă a grupurilor sanitare, scurgerea apelor menajere precum şi o reţeaua de
hidranţi interiori. Este asigurată de asemenea, scurgerea apelor pluviale de pe terasă şi evacuarea apelor menajere către exteriorul clădirii.
Obiectele sanitare sunt din porţelan sanitar.
Instalaţiile funcţionale de încălzire Confortul termic este asigurat de reţeaua de alimentare a corpurilor statice cu elementi din fontă.
Alimentarea corpurilor statice s-a realizat cu trasee tur retur din ţeava neagră izolată montată în canale de pardoseală
CENTRALIZATOR VALORI FISIERE AFERENT CLADIRE CINEMATOGRAF INDIVIDUALA TIP VECHI 1€ = 4,7790 lei
TOTAL
COST COEF.CHELT
NR. DESCRIERE COMPONENTE ALE DENUMIRE cost.mater. cost.manop. cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC TOTAL TOTAL
DEVIZ .
CR. INFRASTRUCTURII SIMBOL lei/mp lei/mp lei/mp DIRECTE AP DEVIZ FINANCIARE
lei/mp €/mp
lei/mp lei/mp

SISTEMUL STRUCTURA Sc
1 STRUCTURA. CLADIRE.CINEMA GR.6 SCLVCINE 507,2 436,5 76,8 1.020,5 1,4362 1.465,6 1,085 1.590,2 332,8
2 STRUCTURA. CLADIRE.CINEMA GR.7 SCLVCINE7 532,0 457,7 91,7 1.081,4 1,4366 1.553,5 1,085 1.685,6 352,7
3 STRUCTURA. CLADIRE.CINEMA GR.8 SCLVCIN8 556,7 478,8 106,6 1.142,1 1,4369 1.641,1 1,085 1.780,6 372,6
4 STRUCTURA. CLADIRE.CINEMA GR.9 SCLVCINE9 581,4 499,9 121,5 1.202,8 1,4372 1.728,7 1,085 1.875,6 392,5
FINISAJ INTERIOR+FATADA CL.CINEMA
1 FINISAJ INTERIOR+FATADA CL.CINEMA FOCINEM 244,8 543,7 34,2 822,7 1,4455 1.189,2 1,085 1.290,3 270,0
TERASA
1 TERASA NECIRCULABILA TERASCIN 74 70,6 14,3 158,9 1,4369 228,3 1,085 247,7 51,8
SISTEMUL INSTALATII FUNCTIONALE
1 INSTALATII ELECTRICE FUNCTIONALE ELCINEMV 27,1 72,3 0,2 99,6 1,4482 144,2 1,085 156,5 32,7
2 INSTALATII SANITARE FUNCTIONALE SACINEMV 28,5 13,8 0,1 42,4 1,4321 60,7 1,085 65,9 13,8
3 INSTALATII INCALZIRE FUNCTIONALE INCINEMV 40,2 53,1 4,5 97,8 1,4408 140,9 1,085 152,9 32,0
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constr.
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 98
Capitolul 2 Clădiri comerciale

La data prezentării evaluării sălilor de cinematograf de tip multiplex, vă informez că valorile obţinute reprezintă costuri de înlocuire, costuri pentru clădiri de cinematograf
gândite ca substitut modern. În acest caz, evaluatorul, va efectua doar corecţii de uzură fizică.
Voi prezenta mai jos, sumar, informaţii tehnice privitor la clădirile care adăpostesc săli de cinematograf moderne cu respectarea proiecţiilor de imagine funcţie de lăţimea
peliculei de film, 16, 35, 70 mm, a limitării unghiului de deviere a fascicolului de proiecţie, operarea cu un singur proiector care redă fără pauză 4.000 m de peliculă. Se respectă
distanţa dintre proiector – ecran în raport de mărimea imaginii (cinemascop sau ecran lat). Ecranul este dimensionat funcţie de mărimea sălii. Sălile moderne de cinematograf redau
sunetul în sistem dolby cu sistem de tehnologie de 4 canale, iar în cazul pelicolelor de 70 mm sistem de redare magnetică cu 6 canale. În spatele ecranului este construit un perete
fonoabsorbant.
Adiacent sălilor de cinema clădirea asigură spaţii pentru circulaţie, spaţii pentru casele de bilete, spaţii pentru servicii tip cafea, băutiri non alcoolice, spaţii mici de joacă pentru
copii, fumoare închise şi grupuri sanitare pentru femei şi bărbaţi. Pentru asigurarea funcţionalităţii clădirea cu săli de cinema, are spaţii tehnice, spaţii de depozitare, spaţii
suplimentare de circulaţie pentru evacuarea persoanelor în cazuri de urgenţă. Aceste spaţii, denumite spaţii comune, dublează suprafaţa construită a sălilor de cinematograf.
Descrierea clădirii
Subsistemul infrastructură Infrastructura clădirii este realizată cu fundaţii izolate sub stâlpii de cadru ai clădirii, cu grinzi rigide de fundare între fundaţiile izolate cu umpluri
compactate şi acoperite cu folie, polistiren extrudat de 10 cm grosime. Peste umplutură este turnat un planşeu de beton armat de 15 cm grosime. Ca excepţie faţă de costul/mp a
altor clădiri, costul infrastructurii / mp s-a obţinut prin împărţire la suprafaţa desfăşurat construită (Sdc).
Subsistemul suprastructură Suprastructura clădirii are regim de înălţime parter şi etaj cu stâlpii de cadru din beton armat (B500-C32/40), grinzi de cadru de beton armat şi grinzi
precomprimate pentru placa de beton armat peste parter şi partial peste etajul 1. La etaj stâlpii de beton armat susţin ferme metalice cu zăbrele pentru 50 % din suprafaţă şi grinzi
precomprimate pentru restul suprafeţei. În sălile de cinema peste planşeul de beton armat s-au pozat prefabricate de beton armat pentru asigurarea pozării pe orizontală a scaunelor.
În cazul în care sălile de cinema sunt alăturate, peretele despărţitor este din beton armat. Scările de acces de la un nivel la celălalt sunt din beton armat cu excepţia scării rulante care
ajunge în foyer-ul clădirii. Închiderile nestructurale sunt din blcuri bca rigidizate cu stalpişori şi centuri de beton armat.
Sistemul finisaj
Subsistemul finisaj interior Finisajul interior este diferenţiat în sălile de cinema faţă de spaţiile comune. Peretii sunt tapetaţi cu materale textile fonoizlatoare, pozate pe plăci de
polistiren fonoizolante, tavane fonoizolate din plăci izolatoare. Pardoseala este placată cu mochetă lipită pe şapă autonivelantă. Uşile de acces sunt metalice, antifoc, antifonate.
Părţile comune sunt finisate superior cu pereţii uşori de tip antifoc EI120 minute zugrăviţi acrilic, cu tavane rigips deasemenea, zugrăviţi acrilic. La grupurile sanitare pereţii sunt
placaţi cu faianţă iar pardoseala este din gresie antiderapantă. Pe culoarele de acces spre sălile de cinema pardoseala este din mochetă.
Subsistemul finisaj exterior In cazul clădirii evaluate faţada este termoizolată cu plăci de vată minerală acoperite de plăci prelucrate de alucobond. În cazul în care la tipul de
cinematograf supus evaluării este alt gen de finisaj al faţadei, evaluatorul va corecta costul acesteia prin diferenţa de preţ la suprafaţa opacă.
Subsistemul terasă Terasa clădirii este de tip necirculabilă, termoizolată cu plăci de spumă poliuretanică, cu trei folii bituminoase lipite pe şapă. Costul pentru mp. de terasă a
fost prezentat pentru suprafaţa desfăşurat construită (Sdc) - excepţie de la regulă !!!!
Sistemul instalaţii funcţionale
Subsistemul instalaţii electrice funcţionale Se asigură alimentarea corpurilor de iluminat şi a prizelor monofazate prin cabluri electrice rezistente la foc 120min. Corpurile de
iluminat sunt florescente cu led si de tip quartz. În clădire sunt trasee de curenţi slabi pentru sistemul voce-date, sistemul antiefracţie, sistemul video, sistemul anti incendiu.
Clădirea preia curenţii de la paratrăznet cu platbande zincate 25x4mm.
Subsistemul instalaţii sanitare funcţionale Se asigură alimentarea cu apă potabilă pe ţevi PPR, scurgerea apelor menajere prin tunbulatură de polipropilenă. Obiectele sanitare
sunt din porţelan sanitar, iar la oficii din inox. Clădirea preia apele meteorice pe trasee din tubulatură PVC-K şi le trimite la reţeaua de canalizare. Clădirea are reţea de sprinklere şi
de hidranţi interiori.
Subsistemul instalaţii încălzire şi ventilaţii Preponderent sistemul de asigurare a confortului termic este sistemul cu aer cald iarna şi aer rece vara. Canalele de ventilaţie sunt de
tip rectangular cu protecţie termică în mare parte şi fără protecţie termică pentru aerul rece. Sistemul de corpuri statice este utilizat în zone limitate de circulaţie.
Pentru scările rulante de diferite lungimi, despre lifturile de persoane sau marfă, despre echipamentele de ventilare, chillere, cazane termice, hidrofoare, tablouri generale evaluatorul
poate prelua informaţii detaliate de la firmele de mentenanţă care asigură funcţionarea acestora.
Pentru lucrări de întreţinere şi amenajări se pot prelua informaţii de la serviciul de contabilitate, care în contul 235 (fost 231) informaţii folositoare pentru selectarea
calificativului F.B: sau B DIN Normativul P135/199

Pagina 99
Capitolul 2 Clădiri comerciale

Pagina 100
Capitolul 2 Clădiri comerciale

CENTRALIZATOR VALORI FISIERE AFERENT CLADIRE CINEMATOGRAF 12 SALI 1€ = 4,7790 lei


TOTAL
COST COEF.CHELT
NR. DESCRIERE COMPONENTE ALE DENUMIRE cost.mater. cost.manop. cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC TOTAL TOTAL
DEVIZ .
CR. INFRASTRUCTURII SIMBOL lei/mp lei/mp lei/mp DIRECTE AP DEVIZ FINANCIARE
lei/mp €/mp
lei/mp lei/mp

COST INFRASTRUCTURA cu Sdc (exceptie)


1 FUNDATII DIRECTE CLADIRE INFCINEM 241,7 85,9 58,2 385,8 1,4278 550,8 1,085 597,7 125,1
COST SUPRASTRUCTURA BETON Sdc SUPRA
1 SUPTRA BETON GRAD 6 SUPRBET6 419,4 267,3 11,9 698,6 1,4341 1.001,9 1,085 1.087,0 227,5
2 SUPTRA BETON GRAD 7 SUPRBET7 452,2 279,2 12,8 744,2 1,4339 1.067,1 1,085 1.157,8 242,3
3 SUPRASTRUCT. CL. CINEMATOGRAF SSBCINEM 484,9 291,1 13,7 789,7 1,4336 1.132,1 1,085 1.228,3 257,0
4 SUPRABETON GRAD 9 SEISMIC SUPRBET9 517,6 303 14,6 835,2 1,4334 1.197,2 1,085 1.298,9 271,8
STRUCTURA METALICA Sdc SUPRA
1 SUPRASTR. METALICA GRAD 6 SSBCING6 118,7 149,9 3,9 272,5 1,4407 392,6 1,085 426,0 89,1
2 SUPRASTR. METALICA GR.7 SMETCIN7 131,7 166,2 4,3 302,2 1,4407 435,4 1,085 472,4 98,8
3 SUPRASTR. METALICA CL. CINEMA. G8 SMETCINE 144,7 182,5 4,7 331,9 1,4407 478,2 1,085 518,8 108,6
4 SUPRASTR.METALICA GR.9 SEISMIC SMETCIN9 157,7 198,8 5,1 361,6 1,4407 521,0 1,085 565,2 118,3
COMPARTIMENTARE Sdc SUPRA
1 COMPARTIMENTARI ZIDARIE CINEMA COMPCINE 12,5 8,1 2,1 22,7 1,4334 32,5 1,085 35,3 7,4
FINISAJ INTERIOR SUPRASTRUCT. Sdc SUPRA
1 FINISAJ SPATIU INTERIOR CINEMA FINTCINE 250,3 232,7 4,4 487,4 1,4379 700,8 1,085 760,4 159,1
2 FIN. FATADA --PT. SUP.OPACA FATADA FATADCI 133,1 91,1 2,9 227,1 1,4349 325,9 1,085 353,6 74,0
TERASA CLADIRE Suprafata terasei va fi analizata cu-- Sdc (exceptie)
1 TERASA CLADIRE-PT. Sc-TERASA TERASCIN 74 70,6 14,3 158,9 1,4369 228,3 1,085 247,7 51,8
INSTALATII FUNCTIONALE CLADIRE Sdc SUPRA
1 ELECTRICE FUNCTIONALE CLADIRE ELFCINEM 108,8 95,5 0,2 204,5 1,4375 294,0 1,085 319,0 66,7
2 INSTAL. SANITARE FUNCTIONALE IFSANICI 35,3 24,9 0,7 60,9 1,4352 87,4 1,085 94,8 19,8
3 INSTAL. INCALZ.+VENTILATII CLADIRE IFVCINEM 46,5 52,7 0,8 100,0 1,4398 144,0 1,085 156,2 32,7

(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constr.
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 101
Capitolul 2 Clădiri comerciale

ABORDAREA EVALUĂRII SĂLILOR CINEMA MULTIPLEX PENTRU SITUAŢII DIFERITE

Analiza spaţiilor comerciale de tip cinematograf situate în aceiaşi clădire este o activitate foarte importantă a evaluatorului, care la inspecţie constată că în documentaţia
cadastrală sunt precizate suprafeţele utile ale sălilor de proiecţie şi a unor spaţii comune adiacente sălilor. Pentru asigurarea calităţii proiecţiei se impun condiţii de fonizare şi
susţinerii reverberaţiei. Reverberaţia este un aspect pozitiv al calităţii transmisiei sonore pentru un timp optim de 0,8 secunde. În sălile de cinematograf pereţii de închidere sunt de
regulă din beton armat şi sunt placaţi cu plăci fonoabsorbante şi tapetaţi cu materiale textile. În detaliu aceşti pereţi au grosimi de 65-69 cm. Acest supliment de protecțíe fonică aduc
suprafeţei utile un surplus de suprafaţă de 18%, iar acest adaus aduc evaluatorului mărimea suprafeţei construite. Această grosime de pereţi ce închide sala de proiecţie pe toate cele
4 laturi. Adiacent sălilor de proiecţie sunt spaţii considerate ca spaţii comune, care pot fi spaţii deschise sau spaţii închise. În categoria spaţiilor deschise se pot include coridoarele de
acces /evacuare forţată la săli, spaţii vânzare popcorn, cafea, băuturi răcoritoare. În categoria spaţiilor închise se pot include grupurile sanitare, casele de bilete, vestiarele, spaţiile
tehnice, birourile şi spaţiile de depozitare. În cazul clădirii cinematograf cu 12 săli de proiecţie suprafaţa construită a părţilor comune este mai mare decât a sălilor de proiecţie.
Raportul este Sc. părţi com./ Sc.săli proiecţie = 105%. Vă prezentăm un exemplu de evaluare pentru un număr de 8 săli de cinema şi a părţilor comune adiacente sălilor. Tabelul de
mai jos centralizează suprafeţele celor 8 Sali de proiecţie şi a părţilor comune, iar următorul tabel prezintă calculul costului de înlocuire şi deprecierea efectivă.

SALI PROIECTIE CINIEMA SPATII COMUNE spatii deschise


Nr. TIPUL CAMEREI Numar loc. Suprafata Coefic.pt. Supraf. adiacente alte locatii total total S dc foyer
Cr. spectatori utila (Su ) s.contruitaconstr.(Sc) Sc Sc cinematograf 1 coridor acces Sali
0 1 2 3 4 5= 3x4 6 7 8=6+7 9= 5+8 2 coridor evacuare
SALI PROIECTIE 3 scari
1 Sala cinema 1 97 148,42 1,18 175,14 175,14 4 spatii pt. cafea
2 Sala cinema 2 105 173,88 1,18 205,18 205,18 5 spatii bauturi racorit
3 Sala cinema 3 151 189,3 1,18 223,37 223,37
4 Sala cinema 4 177 283,85 1,18 334,94 334,94 spatii inchise
5 Sala cinema 5 207 295,65 1,18 348,87 348,87 1 case bilete
6 Sala cinema 6 303 395,70 1,18 466,93 466,93 2 gr. Sanitare
7 Sala cinema 7 363 497,30 1,18 586,81 586,81 3 vestiare
8 Sala cinema 8 505 681,30 1,18 803,93 803,93 4 spatii depozitare
total Sdc cinema 2.665,40 3.145,17 3.145,17 5 birouri
total parti comune 3.273,63 44,5 3.318,13 3.318,13 6 spatii tehnice
total suprafata cinematograf 6.463,30

Pagina 102
Capitolul 2 Clădiri comerciale

EXEMPLU DE CALCUL PENTRU DETERMINAREA COSTULUI DE ÎNLOCUIRE A UNUI CINEMATOGRAF MULTIPLEX CU 8 SĂLI

CLADIRE MULTIPLEX CINEMATOGRAFE Sdc= 6.463,3 MP PIF 2008


NR. POZITIE TIP SUBSISTEM SUPRAF. C COST/MP* TOTAL COST CORECTIE CORECTIE TOTAL AN AN VARSTA COST DE NOU D.E. VAL.RAMASA
CR. IN CLAD. (SIMBOL) Sc.(mp) (lei) (lei) DISTANTA MANOP. COST (lei) EVAL. PIF CRONO SUBSISTEM % ACTUALIZATA

INFRASTRUCTURA
1 INFCINEM 6.463,30 597,70 3.863.114,41 0,997 0,982 3.782.197,6 SISTEM STRUCTURA DURATA DE VIATA 90-100 ANI
2 FUNDATII 2020 2008 12 3.782.197,6 12,0% 3.328.333,9
TOTAL INFRASTRUCTURA 3.782.197,6
1 SUPRASTR B 8 SSBCINEM 6.463,30 1.228,30 7.938.871,39 0,997 0,982 7.772.583,8 SISTEM STRUCTURA DURATA DE VIATA 90-100 ANI
2 SUPRASTR M 8 SMETCINE 6.463,30 518,80 3.353.160,04 0,997 0,982 3.282.924,7 11.055.508,5 12,0% 9.728.847,5

TOTAL SUPRASTRUCTURA 11.055.508,5 SISTEM FINISAJ DURATA DE VIATA 50-80 ANI


1 COMPARTIM COMPCINE 6.463,30 35,30 228.154,49 0,997 0,982 223.375,6 7.272.678,1 15,0% 6.181.776,4
2 FINISAJ INTER. FINTCINE 6.463,30 760,40 4.914.693,32 0,997 0,982 4.811.750,2
3 FATADA FATADCI 6.463,30 353,60 2.285.422,88 0,997 0,982 2.237.552,4 SISTEM INVELITORI 50 ANI
1.567.425,7 20,0% 1.253.940,6
TOTAL FINISAJ 7.272.678,1
5 TERASA TERASCIN 6.463,30 247,70 1.600.959,41 0,997 0,982 1.567.425,7 SISTEM INST.ELECTRICE FUNCTIONALE 35 ANI
TOTAL INVELITOARE/TERASA 1.567.425,7 0 2.018.606,4 16,0% 1.695.629,4
1 INST.ELECTR. F ELFCINEM 6.463,30 319,00 2.061.792,70 0,997 0,982 2.018.606,4
TOTAL INSTAL. ELECTRICE 2.018.606,4 SISTEM INST.SANITARE FUNCTIONALE 45 ANI
2 INST.SANIT. F IFSANICI 6.463,30 94,80 612.720,84 0,997 0,982 599.886,8 599.886,8 16,0% 503.904,9
TOTAL INSTALATII SANITARE 599.886,8
3 INST.INC.+VENT. IFVCINEM 6.463,30 156,20 1.009.567,46 0,997 0,982 988.421,06 SISTEM INST.INCALZIRE FUNCTIONALE 35-60 ANI
TOTAL INSTALATII INCALZIRE 988.421,1 988.421,1 14,0% 850.042,1

TOTAL COST CLADIRE CU T.V.A. 27.284.724,3 VALOAREA RAMASA ACTUALIZATA 23.542.474,8


COST DE INLOCUIRE EXCLUSIV T.V.A. 22.928.339,7 TOTAL FARA T.V.A. LEI 19.783.592,3
PRET/MP 3.547,47 lei DEPRECIERE % 14%
€ 742,30 VARSTA EFECTIVA CONF. NORM. P135-1.6.2.1. 14 ANI
DURATELE DE VIATA FIZICA PROMOVATE IN ACEST EXEMPLU SUNT OBÍNUTE DUPA INSPECTIA DIN TEREN SI RESPECTAND PRET/MP 3.060,9 lei
NORMATIVUL P135 PUNCTUL C 2.2. CAP.2 - MODUL DE STABILIRE DEPRECIERII ;I A VARSTEI EFECTIVE A CL[DIRII 640,5 €

Pagina 103
Capitolul 2 Clădiri comerciale

Descrierea clădirilor individuale de tip Mc Donald, KFC

Din punct de vedere al sistemului constructiv ambele clădiri au structura pe cadre din beton armat pe fundaţii izolate sub
stâlpi şi grinzi rigide de fundaţii de legătură între fundaţiile izolate
Din punct de vedere funcţional clădirile Mc. Donald´s şi KFC au două zone distincte :
1-- zona de preparare şi preluare comenzi --- compartimentări cu pereţi uşori rezistenţi la foc,
2-- zona salon restaurant zonă liberă cu mobilier
Din punct de vedere al suprafeţei construite clădirile au suprafeţe foarte apropiate atât pentru zona de preparare cât şi
pentru zona de restaurant
Instalaţiile funcţionale sunt dimensionate pentru clădiri cu funcţiuni şi suprafeţe asemănătoare
Sistemul structură Clădirea are regim de înălţime parter, cu fundaţii izolate sub stâlpii de cadru, cu grinzi rigide de
fundatii pe zona închiderii perimetrale. Pe stâlpii din beton armat de marcă C25-30 (B400) reazemă grinzi metalice de tip
HEA, cu pane metalice din profile laminate pe care sunt pozate panouri izolate de acoperis. Perimetral clădirea este
îmbrăcată în panouri izolatoare de 10 cm grosime ce sunt fixate pe profile laminate de tip UNP. Peste umplutura de pământ
este pozat polistiren extrudat de 10 cm grosime peste care s-a turnat o pardoseala armată cu plase sudate.
Sistemul finisaj
Subsistemul finisaj interior Finisajul interior este un finisaj superior, cu stâlpii de cadru îmbrăcaţi cu lambriuri din lemn
sau cu alucobond, cu pardoseli din gresie antiderapantă în zona de servicii, cu marmură compozit în salonul restaurant. În
zona de servicii pereţii despărţitori sunt de tip uşor cu placi de rigips rezistente la foc pentru 90/120 minute. Uşile
exterioare sunt metalice antifoc în zona de servicii şi din aluminiu cu geam termopan reflectorizant la intrările în spaţiul
comercial. Uşile interioare din zona de servicii sunt din MDF rezistente la foc. Tavanele sunt din 2 plăci de rigips rezistent
la foc, zugrăvite acrilic şi cu scafe perimetrale în zona salonului de restaurant.
Subsistemul finisaj faţadă Faţada are trei zone diferite ca şi concept arhitectural şi anume: în zona salonului restaurant
faţada este o vitrină continuă din geam termopan tristrat pe structură de aluminiu cu soclu placat cu alucobond, zona de
servicii săli de preparare, depozite şi servicii clienţi cu faţada având placaje de plăci de ceramică compozit fixată pe
structuri de aluminiu, cu plăci de vată minerală pentru sporirea confortului termic. În faţadă snt 3 ferestre mobile de
aluminiu cu geam termopan. Aticul, a treia zonă, este aticul clădirii placat cu plăci casetate din alucobond.
Subsistemul de terase şi învelitori Dacă la spaţiul KFC clădirea are terasă necirculabilă, la clădirea Mc. Donalds
protecţia la ape pluviale este de tip învelitoare. Aici se pot regăsi învelitori din ţiglă din tablă vopsită electrostatic sau ţiglă
ceramică glazurată.
Sistemul instalaţii funcţionale
Subsistemul instalaţii electrice funcţionale Instalaţia electrică pentru iluminat şi prize monofazate este realizată pe
cabluri rezistente la foc 90-120minute de tip N2XH sau NHXH. Corpurile de iluminat sunt de tip florescent tip led,
spoturi tip quartz şi corpuri florescente cu protecţie în zona de servicii. În clădire sunt şi trasee de curenţi slabi pentru
senzorii de fum, senzorii de mişcare, antiefracţie, pentru sistemul video, voce-date şi calculatoare.
Subsistemul instalaţii sanitare funcţionale Instalaţia sanitară este realizată pe ţeavă de înaltă densitate tip PPr, iar
scurgerea pentru tubulatură de polipropilenă. Obiectele sanitare sunt din porţelan sanitar sau inox alimentar. Ţeava de gaze
este aparentă. Clădirea este echipată şi cu instalaţie de sprinklere.
Subsistemul de instalaţii de încălzire şi ventilaţii Clădirea are sistem de încălzire cu aer cald şi ventiloconvectoare
alimentate electric, iar aerul proaspăt rece de la Killer-ul amplast pe terasa clădirii. Tubulatura este realizată pe tablă plană
zincată. În costul instalaţiei de ventilaţie este inclusă şi hota din sala de preparare.

Pagina 104
Capitolul 2 Clădiri comerciale

CENTRALIZATOR FISIERE CLADIRE PARTER SPATIU MC.DONALD / KFC 1€ = 4,7790 lei


cost TOTAL
COST COEF.CHELT
NR DENUMIRE cost.mate cost.mano utilaje CHELTUIELI COEF.RECAP TOTAL TOTAL
DESCRIERE COMPONENTE DEVIZ .
CR. SIMBOL r. lei/mp p. lei/mp DIRECTE DEVIZ lei/mp €/mp
lei/mp lei/mp lei/mp FINANCIARE

STRUCTURA CLADIRE costuri/mp Sc


1 STRUCTURA CLADIRE GRAD 6 STRKFCG6 447.6 262,50 58,70 768,80 1,4325 1.101,3 1,085 1.194,9 250,0
2 STRUCTURA CLADIRE GRAD 7 STRKFCG7 466,0 274,2 59,7 799,9 1,4326 1.145,9 1,085 1.243,3 260,2
3 STRUCTURA CLADIRE GRAD 8 STRKFC 484,3 285.8 60,6 830,7 1,4326 1.190.,,1 1,085 1.291,2 269,1
4 STRUCTURA CLADIRE GRAD 9 STRKFCG9 502,6 297,4 61,5 861,5 1,4325 1.234,1 1,085 1.339,0 279,0
FINISAJ CLADIRE costuri/mp Sc
1 FINISAJ INTERIOR CLADIRE FINTERKFC 452,2 228,1 3,8 657,1 1,4327 941,4 1,085 1.021,4 213,7
2 FINISAJ FATADA CLADIRE FATADAKF 500,1 373,3 20,6 894,0 1,4355 1.283,3 1,085 1.392,4 291,4
INVELITORI TERASE costuri/mp aferent S c sistem structural diferit 1,085
1 TERASA NECIRCULABILA TERND239 142,2 36,3 8,0 186,5 1,4267 266,1 1,085 288,7 60,2
2 INVELITOARE LINDAB INVLILI 118,2 58,5 3,9 180,6 1,4320 258,6 1,085 280,6 58,5
3 INVELITOARE TIIGLA INVTIGLA 157,3 88,9 18,6 264,8 1,4331 379,5 1,085 411,7 85,8
INSTALATII FUNCTIONALE costuri/mp Sc
1 INSTALATII ELECTRICE FUNCT. ELFKFC 110,3 191,3 1,3 302,9 1,4439 437,4 1,085 474,6 99,3
2 INSTALATII SANITARE FUNCT. SANKFC 66,9 49,0 0,2 116,1 1,4357 166,7 1,085 180,9 196,2
3 INSTALATII INC.+VENT. FUNCT. INVKFC 66,0 139,6 3,9 209,5 1,4458 302,9 1,085 328,6 68,8

(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constr.
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 105
Capitolul 2 Clădiri comerciale

CLĂDIRE SPAŢÍU COMERCIAL CU PARTER PARCARE ŞI ETAJ SPAŢIU COMERCIAL

Descrierea clădirii
Sistemul structură Clădirea comercială are regim de înălţime parter şi etaj, pe cadre din beton armat. Fundaţiile sunt
izolate sub stâlpi, iar între stâlpi, grinzi rigide continui din beton armat. Peste parter este realizat un planşeu din beton
armat ce reazemă pe grinzile de beton armat. La etaj, pe direcţia transverasală trei şiruri de stâlpi dispar, pe stâlpii de
margine rezemând ferme metalice cu zăbrele. Pe ferma metalică sunt montate pane metalice din profile laminate ce
susţin planşeul de beton armat care are cofrajul din tablă zincată cutată. Închiderea perimetrală la parterul clădirii, unde
se află şi parcarea autoturismelor, este realizată pe două laturi, iar la etaj închiderea perimetrală este realizată pe întreg
perimetrul clădirii. Închiderea este realizată din blocuri ceramice. Accesul la etaj se face pe două scări de beton armat şi
pe două scări rulante din holul din în holul în care sunt depozitate şi cărucioarele
Sistemul finisaj
Subsistemul finisaj interior Finisajul interior este realizat diferenţiat funcţie de destinaţia încăperilor. Parcarea are
pardoseala cu şapă specială de trafic intens, tavanul este placat cu plăci termoizolatoare de 8 cm grosime Depozitele au
pereţii tencuiţi şi zugrăviţi acrilic, iar tavanele sunt placate cu rigips rezistent la foc. Tâmplăria este din aluminiu la
exterior, iar uşile interioare sunt de tip MDF. La etaj finisajul în spaţiul de vânzare este obişnuit, cu pardoseala din plăci
de gresie antiderapantă, pereţii zugrăviţi acrilic. Doar la grupul sanitar şi la zona de preparare panificaţie sunt placaje cu
faianţă la pereţi. În sala de vânzare tavanul este suspendat din lambriuri lamelare din pvc Tâmplăria exterioară este de
aluminiu cu geam termopan, uşile de acces sunt de asemenea, din aluminiu şi sunt glisante. Depozitul de la etaj este
finisat simplu cu pardoseala cu şapă de trafic intens şi pereţii tencuiţi. Uşa de acces din depozit în spaţiul de vânzare este
din pvc de tip rulou.
Subsistemul terasă Terasa este de tip necirculabilă cu guri de scurgere pentru ½ din suprafaţă şi cu pantă pentru
scurgerea apelor către jheaburi şi burlane
Subsistemul faţadă. Faţada clădirii este placată cu plăci de alucobond pe 55,7% din suprafaţă, termosistem de 10
cm pe 21,5% din suprafaţa opacă. Faţadă principală are şi o zonă tip perete cortină pe 14,1% din suprafaţă şi
parasolar pe 8,7 % din suprafaţă. Costul/ mp al faţadei a fost calculat pentru suprafaţa desfăşurată a faţadei
Sistemul instalaţii funcţionale
Subsistemul instalaţii electrice funcţionale Instalaţia de alimentare a corpurilor de iluminat are traseele din cabluri
N2XH pozate pe poduri de cabluri, cu ramificaţii către lămpi prin tuburi PEL. Corpurile de iluminat în toată clădirea
sunt florescente. Clădirea are şi trasee de curenţi slabi pentru alimentarea senzorilor de fum, sonorizare, antiefracţie,
video. Clădirea are asigurată şi împământarea.
Subsistemul instalaţii sanitare funcţionale Se asigură alimentarea cu apă potabilă prin ţevi PPr, scurgerea apelor
menajere şi pluviale pe tubulatură de polipropilenă, iar hidranţii interiori au traseele din ţeavă zincată de 2 ţoli. Obiectele
sanitare sunt din porţelan sanitar, iar la oficiu şi patiserie chiuvete din inox.
Subsistemul încălzire şi ventilaţii Confortul termic este asigurat vara prin aer rece purificat în agregate şi iarna aer
cald din centrala termică. Grilele de absosrbţie şi refulare sunt montate pe tubulatura de ventilaţie din tablă zincată.

Pagina 106
Capitolul 2 Clădiri comerciale

CENTRALIZATOR VALORI FISIERE CLADIRE PARTER 2/3 PARCARE AUTO + ETAJ CU SPATIU COMERCIAL SI DEPOZITE 1€= 4,7790 lei
TOTAL
COST COEF.CHELT
NR. DESCRIERE COMPONENTE ALE DENUMIRE cost.mater. cost.manop. cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC TOTAL TOTAL
DEVIZ .
CR. INFRASTRUCTURII SIMBOL lei/mp lei/mp lei/mp DIRECTE AP DEVIZ FINANCIARE
lei/mp €/mp
lei/mp lei/mp

STRUCTURA CLADIRE PRET LA S dc


1 STRUCTURA CLAD. PARTER+1E GR. 6 STRLIDL6 344,9 327,2 77,7 749,8 1,4366 1.077,2 1,085 1.168,7 244,6
2 STRUCTURA CLAD. PARTER+1E GR. 7 STRLIDL7 389,9 352,6 80,2 822,7 1,4363 1.181,6 1,085 1.282,1 268,3
3 STRUCTURA CLAD. PARTER+1E GR. 8 STRLIDL 435,0 377,9 82,8 895,7 1,4360 1.286,2 1,085 1.395,6 292,0
4 STRUCTURA CLAD. PARTER+1E GR. 9 STRLIDL9 480,1 403,2 85,4 968,7 1,4357 1.390,8 1,085 1.509,0 315,8
5 INCHIDERI SI COMPARTIMENTARI ZIDLIDL8 69,0 26,3 8,9 104,2 1,4292 148,9 1,085 161,6 33,8
FINISAJ CLADIRE PRET AFERENT ZONELOR. Sc-ZONA
1 FINISAJ INTER. ZONA VANZARI Sc-VANZARI
FINVANZA 189,8 279,5 4,7 474,0 1,4423 683,7 1,085 741,8 155,2
2 FINISAJ INTER.SP. DEPOZITE S c-DEPOZIT FINDEPOZ 108,5 170,2 9,1 287,8 1,4424 415,1 1,085 450,4 94,2
3 FINISAJ PARCARE PARTER S c-PARCARE FPARCLIDL 149,1 75,6 8,5 233,2 1,4318 333,9 1,085 362,3 75,8
2 FINISAJ FATADA CLAD. S c-F.OPACA CLADIREFATADALI 310,7 220,1 1,7 532,5 1,4356 764,5 1,085 829,4 173,6
INVELITORI / TERASE PRET LA Sc
1 TERASA NECIRCULABILA TERLIDL 58,7 39,0 16,0 113,7 1,4326 162,9 1,085 176,7 37,0
INSTALATII FUNCTIONALE PRET LA S dc
I.SANITARE PARCARE Sc-PARCARE SAPARCARI 7,6 16,7 0,1 24,4 1,4466 35,3 1,085 38,3 8,0
I.ELECTRICE PARCARE -Sc-PARCARE ELPARCARI 14,6 46,4 0,2 61,2 1,4495 88,7 1,085 96,2 20,1
1 INST. ELECTRIC. FUNCT. S dc-S c-PARCAREELIPSFEE 130,3 90,6 0,2 221,1 1,4352 317,3 1,085 344,3 72,0
2 INST.SANITARE FUNCT.S dc-S c-PARCARE ISANIFEE 27 20,3 1,2 48,5 1,4356 69,6 1,085 75,5 15,8
3 INSTAL.INC.+VENTIL.FUNCTION.--S dc IVACFEE 31,2 30,5 0,3 62,0 1,4385 89,2 1,085 96,8 20,2

(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constr.
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 107
Capitolul 2 Clădiri comerciale

SPAŢIU COMERCIAL PARTER

Descrierea clădirii comerciale de tip parter


Sistemul structură Clădirea are regim de înălţime parter şi sistemul constructiv pe cadre metalice. Fundaţiile clădirii sunt
izolate sub stâlpii metalici realizaţi din profile HEA. Între fundaţiile stâlpilor metalici s-au executat fundaţii continui de tipul
grinzilor rigide, pe care reazemă zidurile de închidere perimetrală a clădirii şi zidurile de compartimentare. La partea superioară a
stâlpilor s-au fixat grinzi cu zăbrele confecţionate din profile laminate. În zona frontoanelor şi în zona de mijloc a clădirii,
structura metalică a acoperişului are contravântuiri din profile laminate.De asemenea, contravântuiri din profile laminate sunt
construite şi pe lungimea clădirii adiiacent stâlpilor marginali. Pe grinzile cu zăbrele sunt fixate pane din profile laminate pe care
reazemă cofrajele, din tablă zincată, susţinute de eşafodaje, pe care s-a turnat beton armat. Închiderile perimetrale sunt realizate
din blocuri ceramice, iar compartimentările interioare din panouri de gipscarton rezistente la foc 120 minute.
Sistemul fininisaj
Subsistemul finisaj interior Finisajul interior din spaţiul de vânzare are pereţii tencuiţi şi placaţi cu faianţă până la h= 1,65m,
în rest zugrăveli acrilice. În zona de preparare a produselor de panificaţie pereţii sunt placaţi cu faianţă până la tavan. Stâlpii
structurii din acea zonă sunt îmbrăcaţi cu lambriuri furniruite. Pardoseala spaţiului de vânzare este placată cu gresie antiderapantă,
iar tavanul suspendat este realizat din plăci de rigips de 60cmx60cm ce reazemă pe profile zincate. În spaţiul de vânzarea
produselor, majoritar alimentare, dar şi nealimentare tâmplăria exterioară şi interioară este din aluminiu cu geam termopan
reflectorizant şi uşi de tip MDf rezistente la foc.
Subsistemul finisaj exterior Faţada clădirii este realizată pe patru sisteme constructive: 1- plăci de alucobond -39%,
termosistem 10 cm grosime 55%, vitrine pe rame de aluminiu 5% şi jaluzele fixe tip glaf 1%. Stâlpii metalici cu faţă văzută la
exteriorul clădirii sunt placaţi cu plăci de polistiren protejate cu plăci din placocem rezistent la umiditate
Subsistemul terasă Terasa de tip necirculabilă are scurgerea apelor pluviale spre faţada posterioară, acoperişul clădirii având
pantă de 12 %. Preluarea apelor se face pe jheaburi şi burlane din tablă de tip Lindab. Termoizolaţia este din plăci de polistiren
extrudat
Sistemul instalaţii funcţionale
Subsistemul instalaţii electrice funcţionale Trasele de alimentare pentru instalaţia la tensiunea de 220V sunt executate din
cabluri rezistente la foc N2XH pozate pe poduri de cabluri sau cabluri în tuburi pvc pozate sub tencuială sau în pereţii uşori de
compartimentare. Aceste cabluri alimentează lămpi florescente de tip 1x36W şi spoturi de quartz. În clădire sunt şi trasee de
curenţi slabi pentru alimentarea senzorilor de fum, sonorizare, video şi antiefracţie şi evacuare. Clădirea are asigurată şi
împământarea.
Subsistemul instalaţii sanitare funcţionale Clădirea are trasee de alimentare cu apă potabilă pe ţeavă PPr, traseele pentru
evacuarea apelor menajere pe tubulatură de prolipropilenă. Instalaţia de hidranţi interiori este pe ţeavă zincată de 2 ţoli, iar
traseele de sprinklere din ţeavă neagră vopsită. Clădirea este racordată şi la reţeaua stradală de gaze, cu regulator şi contor.
Obiectele sanitare sunt montate în clădire sunt din porţelan sanitarsau din material acrilic şi inox. Bateriile amestec sunt cormate.
Subsistemul instalaţii încălzire şi ventilaţii funcţionale Confortul termic este asigurat pe aer cald iarna şi aer rece vara.
Tubulatura este din tablă zincată pe trasee distincte, tubulatură izolată şi tubulatură neizolată. Tubulatura este pozată între tavanul
fals şi tavanul de beton armat. Grilele de aspiraţie şi evacuare au grile fixe pozate pe tavan sau pe pereţii laterali. Ca sisteme de
încălzire suplimentare sunt montate şi aeroterme de tavan acţionate electric.

Pagina 108
Capitolul 2 Clădiri comerciale

CENTRALIZATOR VALORI FISIERE CLADIRE PARTER CU SPATIU COMERCIAL SI DEPOZITE 1€= 4,7790 lei
TOTAL
COST COEF.CHELT
NR. DESCRIERE COMPONENTE ALE DENUMIRE cost.mater. cost.manop. cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC TOTAL TOTAL
DEVIZ .
CR. INFRASTRUCTURII SIMBOL lei/mp lei/mp lei/mp DIRECTE AP DEVIZ FINANCIARE
lei/mp €/mp
lei/mp lei/mp

STRUCTURA CLADIRE PRET LA Sc


1 STRUCTURA CLAD. PARTER GR. 6 STRMETG6 407,2 315,9 35,2 758,3 1,4357 1.088,7 1,085 1.181,2 247,2
2 STRUCTURA CLAD. PARTER GR. 7 STRMETG7 424,1 328,2 36,1 788,4 1,4358 1.132,0 1,085 1.228,2 257,0
3 STRUCTURA CLAD. PARTER GR. 8 STRMETG8 441,0 340,4 37,0 818,4 1,4358 1.175,1 1,085 1.274,9 266,8
4 STRUCTURA CLAD. PARTER GR. 9 STRMETG9 457,9 352,6 37,9 848,4 1,4358 1.218,1 1,085 1.321,7 276,6
5 INCHIDERI SI COMPARTIMENTARI INCHLIDL 43,8 28,7 2,2 74,7 1,4344 107,1 1,085 116,3 24,3
FINISAJ CLADIRE PRET AFERENT ZONELOR. S c-ZONA
1 FINISAJ INTER. ZONA VANZARI S c-VANZARI
FINLINPA 126,0 177,0 4,8 307,8 1,4417 443,8 1,085 481,5 100,7
2 FINISAJ INTER.SP. DEPOZITE S c-DEPOZIT FINDEPOZ 108,5 170,2 9,1 287,8 1,4424 415,1 1,085 450,4 94,2
3 FINISAJ FATADA CLAD. S c-F.OPACA CLADIREFATCLCOP 165,2 223,6 2,4 391,2 1,4421 564,1 1,085 612,1 128,1
INVELITORI / TERASE PRET LA Sc
1 TERASA NECIRCULABILA TERLIDL 58,7 39,0 16,0 113,7 1,4326 162,9 1,085 176,7 37,0
INSTALATII FUNCTIONALE PRET LA Sc
1 INSTALATII ELECTR. FUNCTIONALE ELLIDLP 67,30 77,20 1,60 146,10 1,4391 210,3 1,085 228,1 47,7
2 INSTALATII SANITARE FUNCTIONALE SALIDLPA 11,00 13,80 0,10 24,90 1,441 35,9 1,085 38,9 8,1
3 INSTAL.INC.+VENTIL.FUNCTION.--S c IVACFEE 31,2 30,5 0,3 62,0 1,4385 89,2 1,085 96,8 20,2

(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constr.
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 109
Capitolul 2 Clădiri comerciale

SPAŢIU COMERCIAL PARTER ŞI ETAJ PARŢIAL

Descrierea clădirii comerciale parter şi etaj parţial


S Sistemul structură Clădirea are regim de înălţime parter şi etaj parţial (20%) din total Sdc. Sistemul constructiv
este realizat pe cadre metalice din profile laminate HEA, IPE şi UNP, iar fundaţiile sunt de tip izolat pentru stâlpii
de cadre şi de tip fundaţii continui pentru asigurarea rezemării închiderilor perimetrale şi compartimentării
interioare. Pe grinzile de cadru reazemă pane metalice de tip IPE şi contravântuiri care asigură rezemarea panourilor
izopan de acoperiş pentru zona parter. Pentru zona etajată panele asigură rezemarea unui planşeu din beton armat pe
cofraj aparent de tablă zincată cutată. Planşeul peste etaj este realizat din panouri izopan. Închiderile perimetrale
sunt realizate din panouri isopan cu spumă poliuretanică şi carcase din aluminiu vopsite aral.
Sistemul finisaj Finisajul clădirii comerciale este minim. La nivelul parterului şi etajului clădirii pardoseala este
realizată din gresie antiderapantă, cu excepţia unei pardoseli din parchet lamelar. Scara de acces la etaj este metalică
Pereţii perimetrali au fost acoperiţi cu rafturile cu produsele expuse vânzării, iar tavanul permite, liber, permite
vizionarea sistemului structural al acoperişului, traseele de poduri de cabluri electrice şi a corpurilor de iluminat. Pe
o suprafaţă foarte mică, de structura tavanului, au fost suspendate lambriuri casetate din panel furniruit şi panouri
metalice cu plase vopsite. Faţada clădirii are trei laturi cu panouri isopan şi o latură, faţada principală din geam
duplex 5.2.5. şi uşă cu 2 canate din aluminiu cu geam termopan
Sistemul instalaţii funcţionale
Subsistemul instalaţii electrice funcţionale Traseele de cabluri sunt de tip N2X, rezistente la foc şi asigură
alimentarea corpurilor de iluminat florescente. Şi a prizelor monofazate. Pe podurile de cabluri, protejate, sunt şi
traseele de cabluri de curenţi slabi care asigură senzorii de mişcare, senzorii de fum, instalaţia supraveghere video –
antiefracţie. Clădirea are asigurată împământarea.
Subsistemul instalaţii sanitare funcţionale Este asigurată alimentarea cu apă potabilă, scurgerea apelor menajere
şi instalaţia de hidranţi interiori. Obiectele din grupul sanitar sunt din porţelan sanitar.
Subsistemul instalaţii ventilaţii funcţionale Confortul termic este asigurat de o reţea de tubulatură izolată
rectangulară de ventilaţie rectangulară şi 2 ventiloconvectoare aer cald-aer rece.

Pagina 110
Capitolul 2 Clădiri comerciale

TABELUL VALORILOR FIŞIERELOR CA SPAŢIU COMERCIAL PARTER ŞI ETAJ PARŢIAL

CLADIRE COMERCIALA PARTER CU ETAJ PARTIAL 1€ = 4,7790 lei

DENUMIRE
cost.mater.
cost.manop. cost utilaje TOTAL CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
SIMBOL DIRECTE lei/mp AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp lei/mp lei/mp
STRUCTURA CL.COMERCIALA`PARTER+ETAJ PARTIAL CALCULATA CU Sd c
STRUCTURA CL.P+1/2E GR.6 SMETJPG6 479,7 322,4 17,7 819,8 1,4348 1.176,2 1,085 1.276,2 267,0
STRUCTURA CL.P+1/2E GR.7 SMETJPG7 527,1 354,0 21,6 902,7 1,4348 1.295,2 1,085 1.405,3 294,1
STRUCTURA CL.P+1/2E GR.8 SMETJPG8 574,4 385,6 25,4 985,4 1,4347 1.413,8 1,085 1.533,9 321,0
STRUCTURA CL.P+1/2E GR.9 SMETJPG9 621,7 417,2 29,2 1.068,1 1,4347 1.532,4 1,085 1.662,7 6,2
INCHIDERI PANOURI ISOPAN CALCULATA CU Sd c
INVELIT.+INCHID.PERIMETR. IISOP10M 151,4 27,8 13,7 192,9 1,4247 274,8 1,085 298,2 62,4
FINISAJ INTERIOR CALCULATA CU Sd c
FINISAJ INTERIOR CL. P+1/2 E FICP05ET 94,9 124,5 2,6 222,0 1,4416 320,0 1,085 347,2 72,7
INSTALATII FUNCTIONALE CALCULATA CU Sd c
INSTAL.ELECTRICE FUNCT. ELLIDLP 67,3 77,2 1,6 146,1 1,4391 210,3 1,085 228,1 47,7
INSTAL.SANITAREE FUNCT. SALIDLPA 11,0 13,8 0,1 24,9 1,4410 35,9 1,085 38,9 8,1
INSTAL.VENTILATII FUNCT. IVACFEE 31,2 30,5 6,3 68,0 1,4385 97,8 1,085 106,1 22,2
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 111
Capitolul 2 Clădiri comerciale

SPAŢIU COMERCIAL PARTER PARŢIAL PARCARE+ ETAJ 1 SPAŢIU COMERCIAL ŞI ETAJ 2 PARŢIAL BIROURI

Descrierea clădirii cu depozite şi parcare la parter, spaţiu commercial la etaj şi birouri la etajul 2
Sistemul structură
Subsistemul infrastructură Infrastructura clădirii comerciale este fără subsol şi are fundaţiile corpului principal de tip fundaţii izolate. Între fundaţiile izolate sunt executate
fundaţii de tipul grinzilor continui rigide, formând o reţea de susţinere a rigidităţii infrastructurii pe ambele direcţii. Fundaţiile izolate sunt de tipul fundaţiilor pahar şi până la
atingerea terenului bun de fundare, determinat prin studiile geotehnice, reazemă pe o treaptă de beton simplu.
Fundaţia clădirii anexe, cu funcţiuni de depozitare şi ateliere şi centrală termică este de tipul fundaţiilor rigide cu evazări în zona stâlpilor de cadru. Pentru fundaţiile corpului
principal betonul are clasa de rezistenţă C25/30, iar pentru anexe betonul are clasa de rezistenţă C18/22,5.
Subsistemul suprastructură Sprastructura clădirii principale are regim de înălţime parter, etaj şi etaj 2 parţial. Suptastructura clădirii pentru depozitare şi ateliere are regim de
înălţime parter. Structura clădirii principale este realizată pe cadre din beton armat prefabricat, cu stâlpii cu vute ce permit rezemarea grinzilor precomprimate sau prefabricate din beton
armat. Planşeele, peste fiecare nivel al clădirii, sunt din beton armat pe cofraj aparent din tablă cutată zincată. Pe structura de beton a etajului clădirii, stâlpii susţin reţeua metalică de care
sunt fixate panouriloe izolatoare de faţadă. Pe zona liftului cu o staţie şi pe zona scării de acces la etajul 1 şi 2 planşeele sun din beton armat monolit. Clădirea de ateliere şi depozitare
alimente neperisabile are suprastructura pe cadre de beton armat şi planşee din b.a. monolit. Structura zonei de depozitare a gunoiului menajer este metalică.
Sistemul finisaj
Subsistemul finisaj interior Finisajul interior este realizat funcţie de destinaţia încăperilor. În spaţiul de vânzare (85% din suprafaţă) are pardoseala din gresie antiderapantă,
pereţii zugrăviţi acrilic, iar pe o suprafaţă foarte mică placaj cu faianţă, lambriuri din pal furniruit. Tavanele sunt nefinisate. În spaţiile de depozitare a alimentelor perisabile sunt
depozite frigorifice, tavane suspendate, placaje cu faianţă şi uşi MDF sau furniruite. Zona scărilor rulante are pardoseli din gresie, grupurile sanitare cu usi MDF, placaje de faianţă
şi tavane suspendate din rigips. Birourile de la etajul 2 au compatimentările din gipscarton, zugrăveli acrilice şi tavan din plăci de rigips. Pe cele două laturi ale spaţiului de vînzare
sunt uşi metalice în două canate, rezistente la foc, pentru evacuarea persoanelor ăn cazul unui incendiu
Subsistemul terasă Terasa este de tip necirculabilă, cu termoizolaţie din plăci rigide de vată minerală, deflectoare, guri de aerisire şi guri de evacuare a apelor pluviale.
Subsistemul faţadă Faţada clădirii este realizată cu panouri izolatoare de tip Hoesch, de 12 cm grosime, cu faţa văzută cu profile ondulate. Faţada principală are 60 % suprafaţă
vitrată, în rest ferestre din aluminiu cu geam termopan. Pe faţada lateral stânga şi lateral dreapta sunt fixate o scari metalice vopsite pentru evacuarea persoanelor ce vor fi evacuate
în caz de incendiu. Faţada clădirii anexe este tencuită şi finisată tip strop piatră spartă 1,5 -3 cm colorată în masă. În zona spaţiului de evacuare a gunoiului menajer faţada este
placată cu plasă cu ochiuri din sârmă zincatăđ
Sistemul instalaţii funcţionale
Subsistemul instalaţii electrice funcţionale Traseele electrice sunt realizate pe cabluri, pozate pe poduri de cabluri sau îngropate în tuburi IPE în pereţii de compartimentare.
Sunt alimentate corpurile florescente şi spoturile de tip led, precum şi prizele monofazate. În clădire sunt şi trasee de curenţi slabi pentru instalaţia de prevenire a incendiilor, de
sonorizare, antiefracţie şi video. Clădiirea are asigurată împământarea
Subsistemul instalaţiilor sanitare funcţionale Clădirea are asigurată alimentarea cu apă potabilă, are asigurată canalizarea interioară prin tubulatură de polipropilenă.
Grupurile sanitare au obiectele din porţelan sanitar, iar la oficii chiuvete inox. Vestiarele au obiecte sanitare din materiale acrilie. Clădirea are reţea de sprinklere şi de hidranţi
interiori.
Clădirea are asigurată alimentarea cu gaze, are reţea de trasee frigorifice pentru compartientele de depozitare a alimentelor perisabile.
Subsistemul instalaţii de încălzire şi ventilaţii Confortul termic este asigurat prin tubulatură de ventilaţii, corpuri statice de tip convectoradiatoare şi printr-o reţea de ventilo-
convectoare. Tubulatura este din tablă zincată fixată de structura tavanului clădirii, cu ramificaţii pe care sunt fixate grilele de absorbţie şi refulare.
Pentru scările rulante de diferite lungimi, despre lifturile de persoane sau marfă, despre echipamentele de ventilare, chillere, cazane termice, hidrofoare, tablouri generale
evaluatorul poate prelua informaţii detaliate de la firmmele de mentenanta care asigură funcţionarea acestora.
Pentru lucrări de întreţinere şi amenajări se pot prelua informaţii de la serviciul de contabilitate, care în contul 235 (fost 231) informaţii folositoare pentru selectarea
calificativului F.B: sau B DIN Normativul P135/199

Pagina 112
Capitolul 2 Clădiri comerciale

Pagina 113
Capitolul 2 Clădiri comerciale

CLADIRE SPATIU COMERCIAL PARTER-PARCARE+ETAJ 1+ETAJ 2 RETRAS 1€ = 4,7790 lei

DENUMIRE
cost.mater. TOTAL CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ
cost.manop. cost utilaje COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
SIMBOL DIRECTE lei/mp AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp lei/mp lei/mp
INFRASTRUCTURA CALCULATA CU Sc
INFRASTRUCTURA ISKAUF 314,5 332 103,6 750,1 1,4249 1.068,8 1,085 1.159,7 242,7
SUPRASTRUCTURA CLADIRE CALCULATA LA Sd c
SUPRASTR. P+E1+E2 R.GR.6. SSPKAUF6 194,7 174,5 16,5 385,7 1,4372 554,3 1,085 601,4 125,9
SUPRASTR. P+E1+E2 R.GR.7 SSPKAUF7 218,9 182,1 22,7 423,7 1,4363 608,6 1,085 660,3 138,2
SUPRASTR. P+E1+E2 R.GR.8 SSPKAUF8 243,0 189,6 28,8 461,4 1,4355 662,3 1,085 718,6 150,4
SUPRASTR. P+E1+E2 R.GR.9 SSPKAUF9 267,1 197,1 34,9 499,1 1,4353 716,4 1,085 777,2 162,6
FINISAJ PARCARE AUTOTUR. CALCULATA CU Sc
FINISAJ PARCARE AUTOTUR. FINPARCK 115,2 144 4,1 263,3 1,4410 379,4 1,085 411,7 86,1
FINISAJ INTERIOR + SP. COMERCIAL CALCULATA CU Sd c
FINISAJ SP.COM. P+E1+E2 FINSPCKA 90 186,9 3,4 280,3 1,4459 405,3 1,085 439,7 92,0
FINISAJ FATADA CU PANOURI IZOL+P.CORT. CALCULATA LA SUPRAFATA FATADEI
FINISAJ FATADA FATASPKA 304,7 109,7 19,9 434,3 1,4292 620,7 1,085 673,5 140,9
TERASA CIRCULABILA SI NECIRCULABILA CALCULATA CU Sc
TERASA CIRC.+NECIRC. TERNBSC 126,3 21,2 1,0 148,5 1,4993 222,6 1,085 241,6 50,5
INSTALATII FUNCTIONALE CALCULATE CU Sd c
INSTAL.ELECTRICE FUNCT. ELLIDLP 67,3 77,2 1,6 146,1 1,4392 210,3 1,085 228,1 47,7
INSTAL.SANITAREE FUNCT. SALIDPA 11,0 13,8 0,1 24,9 1,4410 35,9 1,085 38,9 8,1
INSTAL.VENTILATII FUNCT. IVACFEE 31,2 30,5 6,3 68,0 1,4385 97,8 1,085 106,1 22,2
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

ANEXA CU DEPOZITE+ATELIERE+SP.TEHNICE LA CLADIRE SPATIU COMERCIAL 1€ = 4,7790 lei

DENUMIRE
cost.mater. TOTAL CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ
cost.manop. cost utilaje COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
SIMBOL DIRECTE lei/mp AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp lei/mp lei/mp
STRUCTURA ANEXE CL. COMERCIALA CALCULATA CU Sc
STRUCTURA CLADIRE STRANEXK 382,1 238 47 667,1 1,4333 956,2 1,085 1.037,4 217,1
FINISAJ INT.+EXT+ TERASA FINIEXTR 343,2 604 37,8 985 1,4437 1.422,0 1,085 1.542,9 322,9
INSTALATII FUNCTIONALE INSTFANEX 35,0 64,6 1,0 100,6 1,4451 145,4 1,085 157,7 33,0
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 114
Capitolul 2 Clădiri comerciale

SPAŢIU COMERCIAL PARTER CU ZONA SUPANTĂ

Descrierea clădirii comerciale tip mall cu supantă


Sistemul structură
Subsistemul infrastructură Fundaţiile clădirii sunt fundaţii de suprafaţă de tipul fundaţiilor izolate sub stâlpii metalici sau din beton armat de tip fundaţii pahar. De asemenea,
clădirea are executate grinzi rigide continui din beton armat şi fundaţii din beton simplu cu cuzinet armat. Cota terenului bun de fundare a impus ca sub aceste fundaţii din beton
armat, să fie executate fundaţii din beton simplu până la atingerea cotei terenului bun de fundare. Peste umplutura de pământ şi tratul termoizolator de polistiren extrudat s-at turnat
o pardoseală de beton dublu armată.
Subsistemul suprastructură Clădirea are regim de înălţime parter şi o zonă, foarte mică cu supantă. Stâlpii din beton armat susţin grinzi din beton armat precomprimat, beton
armat prefabrica şi grinzi de beton armat monolit în zona cu supantă. Pe aceste grinzi reazemă pane de beton armat precomprimat care susţin învelitoarea din panouri izolatoare,
planşee de beton armat monolit pe cofraj din tablă zincată şi luminatoare pas. Clădirea are pereţi de închidere şi compartimentare din zidărie, pereţi rigidizaţi cu stâlpişori şi centuri
de beton slab armat. Stâlpii metalici au rolul de susţinere a structurii metalice de care sunt fixate panourile izolatoare de faţadă şi zona de faţadă perete cortină.
Sistemul finisaj
Subsistemul finisaj interior Finisajul interior este diversificat funcţie de destinaţia încăperilor, de specificul produselor expuse vânzării şi de brendul firmelor.
Pereţii interiori din zidărie sunt tencuiţi, zugrăviţi acrilic sau placaţi cu faianţă. Pereţii din spaţiile de vînzare sunt de regulă pereţi uşori din rigips rezistenţi la foc, zugrăviţi sau
tapetaţi, iar în multe dintre spaţii cu lambriuri sau fototapete. Tavanele din spaţiile de vânzare sunt suspendate de structură, sunt din rigips rezistent la foc sunt de tip plăci
amprentate sau cu scafe şi bandouri. În unele dintre spaţiile de vânzare şi în spaţiile de depozitare tavenele sunt libere fiind posibilă imaginea traseelor de ventilaţii, a podurilor de
cabluri, a tijelor de susţinere a corpurilor de iluminat. Pardoseala montată pe culoarul principal de circulaţie este din marmură compozit, gresie, iar la birouri din mochetă de trafic
intens. În unele zone ale spaţiilor tehnice sunt pardoseli din ciment rolat. Spaţiile comerciale sunt separate de culoarul principal de pereţi de sticlă clar sau parţial sablaţi, uşi de tip
securizat cu feronerie cromată. La unele dintre spaţii accesul este securizat de uşi de tip rulou pline sau traforate. Tâmplăria la spaţiile de depozitare este de tip MDF antifoc, iar la
spaţiile tehnice şi ateliere metalice antifoc.
Subsistemul faţadă Faţada este realizată cu panouri izolatoare, intercalate de suprafeţe vitrate tip perete cortină. Uşile de acces sunt din aluminiu cu geam termopan. Faţada
posterioară este realizată cu panouri izolatoare tip isopan, tămplărie metalică antifoc şi uşi de tip rulopu pentru aacesul mijloaelor de transport ce fac aprovizionarea.
Subsistemul terasă Clădirea este închisă la partea superioară în două sisteme: învelitoare din panouri isopan de acoperiş şi o suprafaţă relativ mică cu terasă de tip necirculabilă
Sistemul instalaţii funcţionale
Subsistemul instalaţii electrice funcţionale Traseele electrice sunt realizate pe cabluri, pozate pe poduri de cabluri sau îngropate în tuburi IPE în pereţii de compartimentare.
Sunt alimentate corpurile florescente şi spoturile de tip led, precum şi prizele monofazate. În clădire sunt şi trasee de curenţi slabi pentru instalaţia de prevenire a incendiilor, de
sonorizare, antiefracţie şi video. Clădiirea are asigurată împământarea
Subsistemul instalaţii sanitare funcţionale Clădirea are asigurată alimentarea cu apă potabilă de la puţurile din incintă, are asigurată canalizarea interioară prin tubulatură de
polipropilenă şi tuburi Valrom la staţia de epurare proprie. Grupurile sanitare au obiectele din porţelan sanitar, iar la oficii chiuvete inox. Vestiarele au obiecte sanitare din
materiale acrilice. Clădirea are reţea de sprinklere şi de hidranţi interiori.
Subsistemul instalaţii încălzire şi ventilaţii Confortul termic este asigurat pe trei sisteme_ tubulatură de ventilaţii, corpuri statice de tip convectoradiatoare şi printr-o reţea de
ventilo-convectoare.
Pentru scările rulante de diferite lungimi, despre lifturile de persoane sau marfă, despre echipamentele de ventilare, chillere, cazane termice, hidrofoare, tablouri generale
evaluatorul poate prelua informaţii detaliate de la firmele de mentenanţă care asigură funcţionarea acestora.
Pentru lucrări de întreţinere şi amenajări se pot prelua informaţii de la serviciul de contabilitate, care în contul 235 (fost 231) informaţii folositoare pentru selectarea
calificativului F.B: sau B DIN Normativul P135/199

Pagina 115
Capitolul 2 Clădiri comerciale

Pagina 116
Capitolul 2 Clădiri comerciale

CLADIRE COMERCIALA PARTER TIP MALL CU SUPANTA PARTIALA 1€ = 4,7790 lei


cost.mater. COEF.RE
DENUMIRE COST DEVIZ
TIP SUBSISTEM cost.manop. cost utilaje TOTAL CHELTUIELI CAP
COEF.CHELT.
TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
SIMBOL DIRECTE lei/mp lei/mp FINANCIARE
lei/mp lei/mp lei/mp DEVIZ
INFRASTRUCTURA CALCULATA LA Sc
INFRASTRUCTURA ISJUPITE 206,9 211,3 68,2 486,4 1,4365 698,7 1,085 758,1 158,6
SUPRASTRUCTURA CALCULATA LA Sdc
SUPRASTR. CL. MALL GR.6 SSJUPIT6 224,1 98,7 15,1 337,9 1,4308 483,5 1,085 524,6 109,8
SUPRASTR. CL. MALL GR.7 SSJUPIT7 238,1 116,3 18,0 372,4 1,4315 533,1 1,085 578,4 121,0
SUPRASTR. CL. MALL GR.8 SSJUPITE 252,1 133,9 20,9 406,9 1,4322 582,8 1,085 632,3 132,3
SUPRASTR. CL. MALL GR.9 SSJUPIT9 266,1 151,5 23,8 441,4 1,4324 632,3 1,085 686,0 143,5
INCHIDERI EXTERIOARE SI COMPARTIMENT[RI INTERIOARE CALCULATA LA Sdc
INCH.EXT+COMPARTIM.INT. COINJUPI 156,3 50,0 0,3 206,6 1,4283 295,1 1,085 320,2 67,0
SITEMUL FINISAJ INTERIOR SP. VANZARE+SP.DEPOZITARE CALCULATA LA Sdc
FINISAJ INTERIOR CL.MALL FIJUPITE 190,5 359,1 14,2 563,8 1,4445 814,4 1,085 883,6 184,9
SUBSISTEMUL INV.+TERASA INVJUPIT 110,4 69,6 16,5 196,5 1,4333 281,6 1,085 305,6 63,9
SISTEMUL INSTALATII FUNCTIONALE
INSTALATII ELECTRICE ELJUPITE 43,5 175,8 0,3 219,6 1,4512 318,7 1,085 345,8 72,4
INSTALATII SANITARE SAJUPITE 27,6 28,8 0,2 56,6 1,4395 81,5 1,085 88,4 18,5
INSTALATII INC.+VENTIL. IVJUPITE 41,7 36,1 0,1 77,9 1,4376 112,0 1,085 121,5 25,4
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 117
Capitolul 2 Clădiri comerciale

SPAŢIU COMERCIAL CU SUBSOL PARCARE ŞI SPAŢIU COMERCIAL LA PARTER

Descrierea clădirii comerciale parcare la subsol şi spaţiu comercial la parter


Sistemul structură
Subsistemul infrastructură Clădirea comercială are subsol cu funcţiuni de parcare autoturisme. Fundaţia subsolului este realizată pe grinzi rigide de fundare, cu evazări în zona de
rezemare a stâlpilor de cadru. După executarea umpluturii s-a executat o platformă betonată dublu armată. Perimetral pereţii exteriori sunt hidroizolaţi şi au protecţie a hidroizolaţiei.
Din subsol către parterul clădirii se poate utiliza o rampă cu podest de odihnă, de asemenea un lift cu o staţie. Grinzile de cadru şi grinzile secundare asigură rezemarea planşeului
din beton armat monolit.
Subsistemul suprastructură Suprastructura clădirii este realizată pe stâlpi din beton armat pe capetele acestira fin fixate eclise din tablă neagră de care sunt fixate grinzi din lemn
statificat cu înălţime de 90 cm. Grinzile reazemă pe stîlpul central şi cel marginat cu un stâlp intermediar. Pe direcţia opusă pe această grinndă sunt fixate pane din lemn stratificat
prin colţare speciale zincate. Peste panele fixate sunt fixate panouri isopan de acoperiş de 12 cm grosime şi un surplus de folie bituminoasă. Pe faţada principală, pe zona de acces în
parterul clădirii este montată o copertină de tip profile de aluminiu ancorate de structura de beton armat a trei stâlpi. Scările de acces la exterior sunt din beton armat.
Sistemul finisaj
Subsistemul finisajul interior La subsol finisajul este minim. Stâlpii şi pereţii perimetrali din zona parcării au rămas cu faţa de beton aparent, iar holul scării de acces la parter a
fost tencuit şi zugrăvit acrilic. Tavanul spaţiului de parcare a fost protejat termic cu plăci termoizolate de tip Paroc de 8 cm grosime. Scara are treptele din gresie şi mâna curentă din
ţeavă inox. Zona liftului este finisată asemănător zonei scării. La perter finisajul se poate considera superior. Pardosela este finisată cu gresie pe toată suprafaţa spaţiului commercial.
Pereţii tencuiţi au fost în mare parte placaţi cu lambriuri, sau placaţi cu faianţă. Tavanele sunt libere punând în valoare imaginea grinzilor de lemn stratificat cu legături MiTek ce
susţin panele pe care sunt fixate panourile de isopan ale învelitorii clădirii. În clădire este montată o structură metalică din aluminiu închisă perimetral cu sticlă în care sunt expuse
cele mai recunoscute branduri de brânzeturi.
În zona semipreparatelor, zona produselor ecologice şi zona fructelor sunt montate lambriuri din panel furniruit. Tâmplăria interioară este de tip MDF rezistent la foc, iar tâmplăria
exterioară este din aluminiu cu geam termopan, uşile de acces fiind glisante. Tavanul clădirii aste aparent cu reţeaua de grinzi şi pane din lemn stratificat.
Subsistemul finisajul exterior Faţada clădirii este finisată cu plăci de fibrociment colorat care acoperă stratul de plăci izolatoare de 10 cm grosime. Deasupra scărilor de acces în
spaţiul commercial este construită o copertină din profile de aluminiu şi fixată de structura clădirii prin 5 tiranţi reglabili
Subsistemul învelitoarea clădirii. Clădirea are protecţia la partea superioară cu panouri din plăci izolatoare de tip isopan. Scurgerea apelor pluviale se face pe jgheaburi şi burlane
mascate.
Sistemul instalaţii funcţionale
Subsistemul instalaţii electrice funcţionale Traseele de alimentare a corpurilor de iluminat şi a prizelor monofazate sunt realizate din cabluri rezistente la foc tip N2XH, pozate pe
poduri de cabluri, îngroate in tuburi PEHD pentru pereţii de gipscarton şi în plinte cu anale pentru traseele din pardoseală. Corpurile de iluminat sunt fluorescente, fluorescente tip
led sau spoturi. În clădire sunt şi trasee de curenţi slabi, pentru alimentarea senzorilor de fum, supraveghere video, antiefracţie şi sonorizare. Clădirea are asigurată împământarea.
Subsistemul instalaţii sanitare funcţionale Clădirea are alimentarea cu apă pe ţeavă pvc de înaltă densitate, scurgerea apelor menajere şi pluviale pe tubulatură de polipropilenă. În
clădire sunt trasee din ţeavă neagră tip DN20 şi DN40 pentru instalaţia de sprinklere şi ţeavă Zn de 2 ţoli pentru hidranţii interior. Obiectele sanitare sunt din porţelan sanitar, iar la
oficii din inox.
Subsistemul instalaţii de încălzire şi ventilaţii Confortul termic este asigurat cu aer cald sau rece prin tubulatura de ventilaţie montată în spaţiul dintre tavanul suspendat şi
planşeul de beton armat al structurii. În clădire sunt montate şi corpuri statice de tipul convectoradiatoarelor panou.

Pagina 118
Capitolul 2 Clădiri comerciale

Pagina 119
Capitolul 2 Clădiri comerciale

CLADIRE SPATIU COMERCIAL CU SUBSOL PARCARE +PARTER T.V.A.19% 1€ = 4,7790 lei

DENUMIRE
cost.mater.
cost.manop. cost utilaje TOTAL CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
SIMBOL DIRECTE lei/mp AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp lei/mp lei/mp
CALCULATA CU S c SUBSOL
INFRASTRUCT. ISPGALAT 511,8 494,1 166,5 1172,4 1,4322 1.679,1 1,085 1.821,8 381,2
SUPRASTR..P INCLISIV INCH.+COMPARTIMENTARI CALCULATA CU S c SUPRASTRUCTURA
SUPRASTR.PARTER GR.6 SSPGALA6 131,1 47,3 7,2 185,6 1,4344 266,2 1,085 288,9 60,4
SUPRASTR.PARTER GR.7 SSPAGAL7 181,1 58,2 7,7 247,0 1,4345 354,3 1,085 384,4 80,4
SUPRASTR.PARTER GR.8 SSPGALAT 231,1 69,0 8,2 308,3 1,4381 443,4 1,085 481,1 100,7
SUPRASTR.PARTER GR.9 SSGALA8 281,1 79,8 8,7 369,6 1,4347 530,3 1,085 575,3 120,4
FINISAJ INTERIOR SUBSOL SI PARTER CLADIRE CALCULATA CU Sc
FINISAJ INT.SUBSOL-PARC. FINPARCK 115,2 144,0 4,1 263,3 1,4410 379,4 1,085 411,7 86,1
FINISAJ INTERIOR PARTER FINIGALA 206,1 381,8 22,2 610,1 1,4442 881,1 1,085 956,0 200,0
FATADA CLADIRE COMERC. SE CALCULEAZA LA SUPRAFATA FATADEI
FATADA CLADIRE COMERC. FIBREUT 204,3 293,4 4,0 501,7 1,4344 719,6 1,085 780,8 163,4
TERASA NECIRCULABILA SE CALCULEAZA LA Sc
INVELITOARE CLADIRE IPOL12015 136,9 26,3 11,3 174,5 1,4250 248,7 1,085 269,8 56,5
INSTALATII FUNCTIONALE SE CALCULEAZA LA S dc
INST. ELECTRICE FUNCTION. ELIPSFEE 130,3 90,6 0,2 221,1 1,4352 317,3 1,085 344,3 72,0
INST. SANITARE FUNCTION. ISANIFEE 27,0 20,3 1,2 48,5 1,4356 69,6 1,085 75,5 15,8
INST. INCALZIRE FUNCTION. IVACFEE 31,2 30,5 0,3 62,0 1,4385 89,2 1,085 96,8 20,2
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 120
Capitolul 2 Clădiri comerciale

CLĂDIRE MULTIFUNCŢIONALĂ
Descrierea clădirii
Sistemul structură
Subsistemul infrastructură Infrastructura clădirii este realizată cu subsol funcţional. Fundaţia subsolului este de tip radier general, cu pereţii exteriori ai subsolului armati
izolaţi la exterior si protejaţi cu zidărie de cărămidă. Pereţii interiori sunt din beton armat, iar stâlpii structurii pe cadre sunt parţial comuni cu pereţii exteriori ai subsolului.
Planşeul peste subsol este din beton armat şi accesul la parter se face pe 2 scări. Pe zona subsolului este construită şi curte engleză cu pereţii din beton armat.
Subsistemul suprastructură Suprastructura clădirii are regim de înălţime parter, 3 etaje şi etaj tehnic. Sistemul structural este mixt cu zone având diafragme din beton armat,
pe zone care să echilibreze masele şi zona stâlpilor care să permită flexibilitatea în amenajarea spaţiilor interioare. Planşeul peste parter este un planşeu casetat, pe întreaga
suprafaţă a clădirii. Pentru etajele 1, 2 şi 3 planşeele de beton sunt executate doar pentru zonele administrative, săli de sporturi recreative, vestiare şi de circulaţie. Înălţimea liberă a
sălii de sport este de 8,15 m, iar în zonele cu spaţii administrative şi recreative este de 3,2 m. Pe capetele superioare ale stâlpilor de cadru planşeul este susţinut de o structură
metalică spaţială, cu planşeu din beton armat pe cofraj vizibil din tablă cutată zincată. Scările de acces pe fiecare dintre nivelurile clădirii sunt realizate pe 2 rampe şi podeste
intermediare.
Clădirea are închiderile perimetrale cu zidărie poroterm, compartimentările interioare din zidărie de cărămidă, iar mare parte din pereţii de compartimentare sunt pereţi uşori
din gipscarton cu 2-3 plăci pe fiecare parte pentru a respecta normativul de protecţie impus de 90-120minute.
Sistemul finisaj
Subsistemul finisaj interior Finisajul interior este diversificat funcţie de destinaţia încăperilor. Subsolul are pereţii interiori tencuiţi, zugrăviţi acrilic, sau Placaţi cu faianţă.
Tavanele sunt tencuite şi zugrăvite acrilic. Pardoselile sunt din gresie antiderapantă, iar în zona centralei termice, spre curtea engleză tâmplăria este metalică vopsită. Scările de
acces la parterul clădirii sunt placate cu gresie şi au balustrăzi metalice cu mână curentă din pvc. Curtea engleză are pardoseala din plăci mozaicate fixate pe şapă. Tâmplăria
interioară din subsol este de tip MDF rezistentă la foc. La parterul clădirii finisajul este diversificat dat fiind funcţiunile diferite ale încăperilor: pardoseli calde (mochetă şi parchet
laminat) în sala de festivităţi, săli de cursuri şi prezentări, gresie ceramică la grupurile sanitare și holuri de circulaţie şi vinil pe strat suport textil. Pereţii sunt tencuiţi zugrăviţi
acrilic, placaţi parţial cu lambriuri, iar la oficii şi grupurile sanitare placaşi cu faianţă. Tavanul casetat este zugrăvit acrilic şi placat cu gipscarton pe o parte din suprafaţă. Scările
de acces pe nivelurile superioare sunt placate cu gresie.
Sala de sport are un finisaj specific acestora, cu pardoseală elastică fixată pe un strat de polistiren extrudat (cu rol de fonizare), cu pereţii tencuiţi şi zugrăviţi acrilic şi cu
protecţie la zona cu faţada de tip perete cortină. Grupurile sanitare şi vestiarele au pardoseala din gresie antiderapantă, iar în anumite săli covor de vinil. Tavanele acestor spaţii
mici sunt placate cu gipscarton şi zugrăvite acrilic. La etajul 4 al clădirii suprafaţă construită o repezintă grupul de vestiare.
Subsistemul finisaj exterior Clădirea are faţada executată cu 4 tipuri de sisteme diferite: 1. termosistem cu polistiren de 10 cm grosime, 2. faţadă tip perete cortină cu ochiuri
fixe si mobile, 3. fatadă ventilată cu plăci de fibrociment colorat 4. faţadă cu sticlă dublu profilit . În centralizatorul de costuri este înserat costul faţadei finalizată ce includ toate
cele 4 situaţii
Subsistemul terasă clădire Terasa clădirii a fost executată în două variante: varianta clasică pentru terasele clădirilor de la etajul 4 şi varianta terasei cu plăci de tartan. Pe
această zonă sunt posibile exerciţii sportive în aer liber.
Sistemul instalaţii funcţionale
Subsistemul instalaţii electrice funcţionale Clădirea are trasee electrice de alimentarea corpurilor de iluminat şi a prizelor monofazate pozate pe poduri de cabluri sau ăn tuburi
PEHD rezistente la foc atunci când sunt montate în pereţii de compartimentare. Corpurile de iluminat sunt florescente sau spoturi cu led. Clădirea are asigurată împământarea cu
electrozi zincaţi
Subsistemul instalaţii sanitare funcţionale Este asigurată alimentarea cu apă potabilă prin ţeavă PPr, scurgerea apelor menajere prin tuburi de polipropilenă, iar hidranţii
interiori pe ţeavă zincată. Ţeava de gaze este ţeavă fără sudură. Traseul de hidranţi interiori este realizat din ţeavă de 2ţoli. Corpurile sanitare sunt din porţelan sanitar, material
acrilic sau inox. Accesoriile sunt cromate.
Subsistemul instalaţii încălzire şi ventilaţii funcţionale Confortul termic este asigurat iarna prin 2 sisteme, aer cald şi convectoradiaoare, iar aerul rece vara prin reţeaua de
tubulatura izolată, care utilizează guri de refulare sau absorbţie cu palete reglabile.

Pagina 121
Capitolul 2 Clădiri comerciale

Pagina 122
Capitolul 2 Clădiri comerciale

CLADIRE S+P+4E ATELIERE, SALI SEDINTE, SALA DE SPORT CU ANEXE T.V.A.19% 1€ = 4,7790 lei

DENUMIRE
cost.mater.
cost.manop. cost utilaje TOTAL CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
SIMBOL DIRECTE lei/mp AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp lei/mp lei/mp
CALCULATA CU S c SUBSOL
INFRASTRUCTURA IP16E 659,3 512,8 348,7 1.520,8 1,4329 2.179,2 1,085 2.364,4 494,7

SUPRASTRUCTURA P+3E+ETJ.T CALCULATA CU S dc SUPRASTRUCTURA


SUPRASTR.P+4EGR.6 SSREUTG6 369,3 205,0 45,3 619,6 1,4321 887,3 1,085 962,8 201,5
SUPRASTR.P+4EGR.7 SSREUTG7 388,9 216,2 48,4 653,5 1,4321 935,9 1,085 1.015,4 212,5
SUPRASTR.P+4EGR.8 SSREUTG8 408,4 227,4 51,4 687,2 1,4321 984,1 1,085 1.067,8 222,5
SUPRASTR.P+4EGR.9 SSREUTG9 427,9 238,6 54,4 720,9 1,4321 1.032,4 1,085 1.120,2 234,4
ZIDARII +COMPARTIMENTARI ZIDCOMPI 6,9 8,3 0,6 15,8 1,4403 22,8 1,085 24,7 5,2
FINISAJ CLADIRE
FINISAJ INT.SUBSOL+P+3E+ET FINTREUT 340,2 333,9 23 697,1 1,4379 1.002,4 1,085 1.087,6 227,6
FATADE COMBINATE 5 MODELE CALCULAT LA SUPRAFATA TOTALA FATADA
FATADA CLADIRE MULTIF FATAREUT 366,7 230,5 2,9 600,1 1,4344 860,8 1,085 933,9 195,4
TERASA CLADIRE MULTIFUNCT CALCULATA LA SUPRAFAÁ TERASEI
TERASA CL. MULTIFUNCT. TERREUT 226,8 190,6 16,6 434 1,4367 623,5 1,085 676,5 141,0
INSTALATII FUNCTIONALE CALCULATA CU S dc CLADIRE
INST. ELECTRICE FUNCTION. ELEFREUT 133,4 325,9 6,6 465,9 1,4473 674,3 1,085 731,6 152,5
INST. SANITARE FUNCTION. SANREUT 48,8 25 0,1 73,9 1,4361 106,1 1,085 115,1 24,0
INST. INC.+VENT. FUNCTION. INCVENRE 133,2 143 1,5 277,8 1,4398 399,9 1,085 433,9 90,4
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 123
Capitolul 2 Clădiri comerciale

CLĂDIRE MALL CU SUBSOL PARCARE COTA -2 SI SPATII COMERCIALE COTA -1 + P + E1 + E2


Descrierea clădirii
Sistemul structură de rezistenţă
Subsistemul infrastructură Infrastructura clădirii este concepută ca o cuvă de protecţie seismică cu perimetrul închis de un perete de beton armat de clasa de beton C25/30,
încastrat într-o fundaţie de tip radier general de aceeaşi clasă de beton armat. În interiorul infrastructurii avem o structură pe cadre din beton armat cu stâlpii de 1,0x1,0 ce clasa
C32/40 cu distanţa interax 8,5 x8,5 pe ambele direcţii. Grinzile sunt din beton armat de aceaiaşi clasă de beton armat (C32/40), pe care reazemă planşeul de beton armat de 15 cm
grosime. Accesul de la subsol (cota-2) la cota -1 se realizează prin patru camere de acces cu 2 din cei 4 pereţi realizaţi din beton armat. Suplimentar infrastructura are diafragme de
beton armat pe o lungime de 102 m. În radierul general sunt executaţi 8 stâlpi de forma circulară cu diametrul de 1,5 m care vor forma cele două sisteme de sustinere a grinzii
circulare ce îmbracă golurile ovale de planşeele peste cota -1, parter şi etajul 1. Accesul cu autoturismele în parcarea de la cota -2 se face prin 2 părţi laterale ale clădirii. În
parcarea sunt executate şi 6 guri de evacuare în caz de incendiu, cu ziduri din beton armat.
Subsistemul suprastructură Subsistemul suprastructura este realizat pe cadre din beton armat cu beton de clasa de rezistenţă C32/40. Pe capetele stâlpilor reazemă grinzi de
beton armat monolite, iar pe zonele cu deschideri mari grinzi precomprimate. Planşeul peste etajul 2 are 2 cupole mari cu structura metalică spaţială şi 12 cupolete mici cu
structura metalică. Planşeele de beton armat (casa de rezistenţă C32/40 ), în zona culoarelor (2 culoare) de acces adiacente spaţiilor comerciale au câte 7 goluri în planşeele peste
parter şi etajul 1, goluri cu suprafeţe cuprinse între 72 mp şi 126 mp.
Sistemul finisaj
Subsistemul finisaj interior Finisajul interior al magazinului este diferenţiat funcţie de destinaţia încăperilor. Avem finisaj interior pentru spaţiul de parcare autoturisme la cota
-2, finisaj interior pentru spaţiile comune de la fiecare nivel al magazinului, finisajul interior pentru spaţiile comerciale închiriate sau proprii, finisajul interior pentru spaţiile
comerciale cu funcţiuni de săli cinematograf.
Finisajul parcării de la cota -2. Finisajul parcării este superior, comparativ cu toate finisaje de parcări autoturisme ale altor mall-uri. Pereţii şi stâlpii sunt vopsiţi cu vopsele
acrilice speciale pentru aderenţa la beton, pardoseala este de tip trafic intens, vopsită diferenţiat la culoarele de acces faţă de locurile de parcare propriuzise. Tavanul este
termoizolat cu plăci termoizolate de tip Paroc. Din parcarea de la cota -2, prin 4 spaţii amenajate se accede la cota -1. Pereţii sunt tencuiţi şi vopsiţi acrilic, sau fototapete, uşile de
acces sunt glisante cu rame din aluminiu şi geam termopan. Tavanul este din gipscarton. Scările de urcare şi coborâre sunt de tip scări rulante.
Finisajul spaţiilor comune În această categorie sunt holurile de acces în clădire, culoarele de acces în spaţiile comerciale, culoarele de acces între spaţiile comerciale,
culoarele de urgenţă, culoarele de acces către grupurile sanitare, finisajul adiacent scărilor rulante. Pentru culoarele de evacuare pentru situaţii de urgenţă, pereţii sunt tencuiţi,
gletuiţi şi zugrăviţi acrilic, tavanele sunz zugrăvite acrilic peste betonul aparent, pardoseala este din ciment sclivisit elicopterizat. Uşile de acces sunt din aluminiu, în două canate
cu geam termopan, iar uşile de acces la culoarele perimetrale au uşi pline de tip antifoc. Culoarele de acces către grupurile sanitare au pereţii placaţi cvu plăci de marmură
compozit şi tavanul suspendat din rigips. Pardoseala este de asemenea, placată cu plăci de marmură compozit. La grupurile sanitare (femei, bărbaţi, handicapaţi şi pentru copii sub
1an) pereţii sunt placaţi cu joo-uri ceramice, plăci de marmură compozit, iar tavanele suspendate din rigips rezistent la umezeală. Uşile de acces sunt de tip MDF. Intrările în
clădire au uşi rotative şi lateral acestora uşi într-un canat. Pe culoarele de acces către spaţiile comerciale finisajul aferent acestora este placajul tavanelor cu foi de tip lindab,
vopsite în câmp electrostatic alb, pardoseala din plăci de marmură compozit. Placajul cu foi modulate de tip lindab este executat şi pe intradosul scărilor rulante. La culoarele
dintre spaţiile comerciale pereţii sunt placaţi cu plăci de marmură compozit sau geam securizat. Golurile existente pe planşeele la parter şi etajul 1 au balustrăzi din geam duplex
9.1.9 cu mână curentă din ţeavă de inox. Golurile de tip oval de la capetele clădirii au acelaşi tip de balustrăzi dar geamurile duplex sunt uşor curbate.
Finisajul spaţiilor comerciale Finisajul spaţiilor comerciale este diferenţiat de la magazin la magazin. Comun pentru toate aceste spaţii sunt pereţii de sticlă 6-1-6 duplex ce
separă culoarul de spaţiile de vânzare şi pereţii din rigips rezisteţi la foc 120 minute dintre magazine. Pardoseala este din gresie antiderapantă, plăci de marmură compozit,
mochetă, parchet lamelar sau lignoleum. Tavanele sunt libere la spaţiile comerciale cu suprafeţe mari (beton aparent vopsit acrilic), lambriuri din profile pvc, placaj cu rigips
rezistent la foc cu scafe sau fără scafe, cu placaje de lambriri de lemn suspendate de tavan. Pereţii sunt zugrăviţi acrilic, placaţi cu lambriuri sau fototapete. La etajul 2, în zona fast
foodurilor unele dintre spaţiile comerciale au montate lambriuri de lemn furniruit prelucrat pe diverse modele sau mărimi, cu scopul protejării clienţilor care servesc masa, ele fiind
detaşabile. Ca evaluator, au fost considerate mobilier. La fel nu au fost evaluate firmele luminoase şi metope specifice brand-ului.
Pe părţile laterale sunt amenajate spaţii comerciale cu specific de restaurante fast food, cafenele, cofetării. Zona fast fooduri-lor este compartimentată cu pereţi rezistenţi la foc
180 minute, tavanele la fel, Pardoseala spaţiului de circulaţie adiacent fastfoodului este din gresie antiderapantă, în rest pardoseala este din parchet lamelar, mochetă, gresie sau
marmură compozit. Tavanele sunt ornamentale din rigips şi lambriuri din lemn şi sunt montate între cupolele mici (5 cupole).

Pagina 124
Capitolul 2 Clădiri comerciale

Tavanul estajului 2 are 2 cupole de formă ovală acoperită cu sticlă de 750 mp fiecare şi 12 cupolete mici de 16 mp fiecare. Structura de susţinere a cupolelor mari este de tip
spaţială, iar a celor mici din profile metalice prelucrate. Zona lateral stânga este compartimentată cu pereţi de geam duplex şi pereţi de gipscarton.
Finisajul zonei cu săli cinematograf. Holul de aşteptare, culoarele de acces la săli au pereţii placaţi cu plăci fonoabsorbante, tapetaţi cu pluş ignifugat. Pardoseala este din
mochetă de tip trafic intens. Sălile de proiecţie au finisaj asemănător holurilor. Holurile de evacuare sunt finisate simplu, pereţii şi tavanele tencuite şi zugrăvite acrilic. Uşile sunt
antifonate la intrarea în sălile de cinema şi antifoc pe zona culoarelor de evacuare de urgenţă.
Subsistemul terasă Pe acoperişul clădirii se regăsesc două sisteme de hidroizolaţii: 1- hidroizolaţie cu protecţie de pietriş 2- hidroizolaţie cu strat vegetal. Hidroizolaţia fără
strat vegetal acoperă circa o parte mică din suprafaţa terasei. Hidroiziolaţia cu strat vegetal se aplică peste hidroizolaţia de bază, după care sunt executate: straturile de separare şi
protecţie, filtrare, drenaj şi reţinere apă apoi stratul final de pământ vegetal şi gazon (arbuşti mici cu rădăcini radiale).
Subsistemul finisaj exterior-faţadă Faţada clădirii este o combinaţie de sisteme constructive. Faţada principală este parţial tip perete cortină cu partea superioară cu placaj
alucobond, faţada lateral dreapta este un placaj de panouri izolatoare de tip Hoesch care la partea superioară are placaj de alucobond, iar faţada lateral stânga are 2 travei de faţadă
tipă perete cortină, panoauri de tip Hoesch și placaj de plăci alucobond. Placajul de alucobond şi panouri Hoesch au termoizolaţia realizată din panpouri de tip izopan fixate pe
structuri metalice din profile laminate. Parterul clădirii este tencuit şi are termosistem de 10 cm grosime
Sistemul instalaţii funcţionale
Subsistemul instalaţii electrice funcţionale. Clădirea comercială are asigurată alimentarea cu energie electrică pentru iluminat şi pentru alimentarea prizelor monofazate. De
asemenea, în clădirea comercială sunt asigurate traseele de curenţi slabi pentru alimentarea echipamentelor antiefracţie, sonorizare, video şi semnalizare incendii. Traseele pentru
iluminat şi prize monofazate sunt realizate cu cabluri rezistente la foc 90´- 120´ din cupru liţat tip NHXH sa N2xH, cabluri speciale în benzi protejate pentru curenţii slabi.
Corpurile de iluminat sunt de tip florescent, de tip quartz sau cu incandescenţă. Clădirea are de asemenea o reţea dimensionată pentru impământare. Traseul împământării este
realizat pe 90 % din perimetrul clădirii. De asemenea s-a avut în vedere evaluarea costurilor pentru asigurarea alimentării echipamentelor care asigură funcţionarea clădirii.
Subsistemul instalaţii sanitare funcţionale. Clădirea are trasee de alimentare pe ţeavă neagră, ţeavă zincată, ţeavă de cupru şi ţeavă PPR pentru alimentarea cu apă şi tubulatură
de tip polipropilenă sau valrom pentru scurgerea apelor menajere şi pluviale. Aceste trasee asigură funcţionarea grupurilor sanitare, a traseelor de sprinklere, a traseelor de hidranţi
interiori şi a scurgerii apelor pluviale. Obiectele sanitare sunt de tip porţelan sanitar cu accesorii cromate, chiuvete inox sanitar şi materiale acrilice. De asemenea, în clădire sunt
trasee ale reţelei de gaze pentru alimentarea cazanelor din centrala termică şi trasee de gaze pentru spaţiile comerciale de profil alimentar şi oficii. Scurgerea apelor pluviale este
asigurată pe tubulatură din polipropilenă. Gurile de scurgere sunt din fontă cu parafrunzar, iar pe timpul iernii la temperaturi sub -1°C, intră în funcţiune reţeaua de degivrare. În
zona de parcare sunt başe din beton armat pentru colectarea apelor pluviale.
Subsistemul instalaţii încălzire şi ventilaţii. Clădirea asigură încălzirea pe două sisteme şi anume: pe sisteme clasice cu trasee tur-retur, sistem prevăzut pentru spaţiile comune
prin alimentarea corpurilor statice de tip convectoradiatoare şi sistem de încălzire //răcire cu aer, prin reţea de canale de ventilaţii de tablă zincată sau pvc. Această reţea de HAVC
are alimentarea cu aer cald din centrala termică şi cu aer rece tratat de la echipamentele montate pe terasa clădirii. Apa caldă menajeră şi cea aferentă sistemului de încălzire este
asigurată de cazane termice de pardoseală alimentate de reţeaua de gaze stradală.
Pentru scările rulante de diferite lungimi, despre lifturile de persoane sau marfă, despre echipamentele de ventilare, chillere, cazane termice, hidrofoare, tablouri generale
evaluatorul poate prelua informaţii detaliate de la firmmele de mentenanţă care asigură funcţionarea acestora.
Pentru lucrări de întreţinere şi amenajări se pot prelua informaţii de la serviciul de contabilitate, care în contul 235 (fost 231) informaţii folositoare pentru selectarea
calificativului F.B: sau B DIN Normativul P135/199

Pagina 125
Capitolul 2 Clădiri comerciale

Pagina 126
Capitolul 2 Clădiri comerciale

Pagina 127
Capitolul 2 Clădiri comerciale

CENTRALIZATOR DE VALORI CLĂDIRE COMERC. CU SUBSOL CU PARCARE+ SPATII COMERCIALE COTA -1 + PARTER + E 1 + E 2. 1€ = 4,7790 lei
cost TOTAL
NR GRAD DENUMIRE cost.mater. cost.manop. utilaje CHELTUIELI COEF.RECAP COST DEVIZ COEF.CHELT. TOTAL
TIP SUBSISTEM TOTAL €/mp
CR. SEISM SIMBOL lei/mp lei/mp DIRECTE DEVIZ lei/mp FINANCIARE lei/mp
lei/mp lei/mp
INFRASTRUCTURA costuri/mp S c infrastructura
1 6-9 SUBSISTEM INFRASTRUCTURA ISMEGMAL 961,20 477,60 20,60 1.459,40 1,4312 2.088,7 1,085 2.266,2 474,2
SUBSISTEM SUPRASTRUCTURA costuri/mp aferent S dc
1 6 SUPRASTR.COTA -1+P+E1+E2 GR.6 SSMMALG6 297,40 205,90 19,60 522,90 1,4349 750,3 1,085 814,1 170,3
2 7 SUPRASTR.COTA -1+P+E1+E2 GR.7 SSMMALG7 339,30 227,70 25,20 592,20 1,4331 848,7 1,085 920,8 192,7
3 8 SUPRASTR.COTA -1+P+E1+E2 GR.8 SSMMALG8 381,20 249,50 30,80 661,50 1,4341 948,7 1,085 1.029,3 215,4
4 9 SUPRASTR.COTA -1+P+E1+E2 GR.9 SSMMALG9 423,10 271,30 36,40 730,80 1,4337 1.047,7 1,085 1.136,8 237,9
5 6-9 COMPARTIMENTARI ZIDARIE COMPZIDB 20,70 37,60 4,00 62,30 1,4433 89,9 1,085 97,6 20,4
STRUCTURI SPECIFICE costuri/mp aferent S c sistem structural diferit
5 6-9 STRUCTURI METALICE CLADIRE STRMETBSC 125,70 28,60 11,20 165,50 1,4259 236,0 1,085 256,0 53,4
6-9 STRUCTURA ZONA SALI CINEMA SSBCINEM 484,90 291,10 13,70 789,70 1,4336 1.132,1 1,085 1.228,3 256,0
SISTEM FINISAJ
1 6-9 SUBSISTEM INFRASTRUCTURA costuri/mp S c infrastructura
2 6-9 FINISAJ PARCARE+ACCES FIPARMAL 105,8 185,1 16,7 307,6 1,4427 443,8 1,085 481,5 100,3
3 6-9 FINISAJ PARTI COMUNE--HOLURI, GR.SAN. CAI ACCES costuri/mp aferent S dc- parti comune
4 6-9 FINISAJ PARTI COMUNE-- FIPCOMAL 239,4 228 12,3 479,7 1,4379 689,8 1,085 748,4 156,6
5 6-9 FINISAJ SPATII COMERCIALE INCHIRIATE costuri/mp aferent S dc suprafete parti inchiriate
6 6-9 FINISAJ SPATII COMERCIALE FINSPCOM 449,30 299,80 11,00 760,10 1,4349 1.090,7 1,085 1.183,4 247,6
7 6-9 FINISAJ ZONA CINEMATOGRAFE FINTCINE 250,30 232,70 4,40 487,40 1,4379 700,8 1,085 760,4 159,1
8 6-9 SUBSISTEM FATADA CLADIRE calculata la suprafata opaca a fatadei
9 6-9 FINISAJ FATADA CLADIRE MALL FATADMAL 278,30 170,00 11,00 459,30 1,4310 657,2 1,085 713,1 149,2
10 6-9 SUBSISTEM TERASA costuri/mp aferent S c
11 6-9 TERASA NECIRCULABILA TERBSC 128,7 30,3 1,20 160,20 1,4265 228,5 1,085 247,9 51,9
6-9 TERASA CU STRAT DE VEGETATIE IZTERVEG 581,1 193,3 44,30 818,70 1,4285 1.169,5 1,085 1.268,9 265,5
12 6-9 LUMINAT.STR. METALICA+ GEAM LUMIMALL 588,4 59,7 9,9 658 1,4226 936,1 1,085 1.015,6 212,5
SITEMUL INSTALATII FUNCTIONALE INFRASTRUCTURA costuri/mp S c infrastructura
1 6-9 SUBS..ELECTRICE FUNCTIONALE ELPARCARI 74 23,8 0,2 98 1,4495 142,1 1,085 154,1 32,3
2 6-9 SUBS..SANITARE FUNCTIONALE SAPARCARI 58,00 88,9 0,1 147,00 1,4466 212,7 1,085 230,7 48,3
3 6-9 SUBS..INC.+VENT. FUNCTIONALE VVPARCARI 16,60 24,4 0,1 41,1 1,4429 59,3 1,085 64,3 13,5
4 6-9 SITEMUL INSTALATII FUNCTIONALE SUPRASTRUCTURA costuri/mp aferent S dc
5 6-9 SUBS..ELECTRICE FUNCTIONALE ELFUNCBSC 152,9 91,20 1,00 244,90 1,4336 351,1 1,085 380,9 79,4
6 6-9 SUBS..SANITARE FUNCTIONALE SAFUNCBSC 24,10 16,90 0,40 41,40 1,4353 59,4 1,085 64,5 13,5
7 6-9 SUBS..INC.+VENT. FUNCTIONALE IVFUNCBSC 43,50 55,80 2,00 101,20 1,4407 145,8 1,085 158,2 33,1

Pagina 128
Capitolul 2 Clădiri comerciale

Subsistemul faţadă clădire mall


Tabelul de mai jos prezintă valoric costul faţadei clădirii comerciale cu regim de înălţime subsol -2 cu funcţiuni de parcare, subsol -1, parter, etaj 1, etaj 2, şi etajele parţiale 3,
respectiv 4. S-au efectuat aprecieri ale suprafeţelor faţadei executate în sisteme constructive diferite. Costul total al faţadei împărţit la suprafaţa opacă a determinat preţul/mp., preţ
ce se regăşesşte în tabelul care prezintă costurile clădirii defalcat pe subsisteme

CALCUL COSTURI FATADA CLADIRE MALL 1€ = 4,7990


NR. DENUMIRE FINISAJ FATADA AFERENT DENUMIRE COST / MP INDICE SUPRAF. COST TIP COEF. C. COEF.C COST TOTAL
CR. CLADIRII DE BIROURI FISIER CU T.V.A. ACTUAL. FAT.OPAC FATADA MANOP. DIST.TRA SIST.FINISAJ
0 1 2 3 4 5 6=3x4x5 7 8 9 = 6 x7 x 8
1 FATADA PERETE CORTINA CU OCHIURI FIXE CORTALRE 1.343,4 1 339,0 455.413 1,017 1,000 463.155
2 FATADA DIN PLACI ALUCOBOND 4MM-FOITA 5 ALUCOBON 1.013,0 1 1.660,0 1.681.580,0 1,017 1,000 1.710.167
3 FATADA DIN PLACI FIBROCIMENT COLORAT+TERMOIZOLATIE FIBROCIM 578,5 1 3.310,0 1.914.835,0 1,017 1,000 1.947.387
4 FATADA TERMOSITEM DE 10 CM GROSIME POLIST10 513,0 1 1.428,0 732.564,0 1,017 1,000 745.018
5 FATADA PANOURI IZOLATOARE HOESCH PTHOESCH 669,1 1 1.882,0 1.259.246,2 1,017 1,000 1.280.653
TOTAL COST FINISAJ FATADE 8.619,0 6.146.380
713,1 lei/mp

Pagina 129
Capitolul 2 Clădiri comerciale

CLĂDIRE PARCARE SUPRATERANĂ AUTOTURISME


Parcările supraterane sunt proiectate cu respectarea normativului NP24-97, care stabileşte condiţiile tehnice şi nivelele de performanţă admise pentru asigurarea cerinţelor de
calitate ale construcţiilor publice destinate parcării autoturismelor. Execuţia spaţiilor destinate parcării autoturismelor impun ca înălţimea maximă a autoturismelor să nu
depăşească înălţimea de 1,95 m şi greutatea de 3,5 tone.
Proiectarea şi realizarea construcţiilor destinate parcării autoturismelor se face conform prevederilor Normativului P100, asigurându-se condiţiile categoriei de siguranţă la
nivelul gradului seismic al localităţii. Normativul recomandă: evitarea poziţionării parcării la o distanţă mai mică de 30 m faţă de clădirile civile, se recomandă faţadele deschise,
protejate iarna de plase sau jaluzele pentru evitarea aglomerării de zăpadă, zgomotul produs să nu depăşească zogomotul admis în stradă. Gradul de rezistenţă la foc al parcării este
determinat de gradele de rezistenţă la foc ale clădirilor învecinate. Poate fi gradul I-II la clădiri învecinate (cu gr.rey.foc I-II) situate la 6 m sau 8 m faţă de clădirile învecinate cu
gr.rez.foc III.
Parcajele trebuie să aibă asigurat un drum carosabil care să fie racordat la rețeaua publică stradală şi să permită accesul autospecialelor salvării sau poliţiei. Să fie asigurată
alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor şi să existe instalaţii de stingerea incendiilor. Apele menajere se vor decanta, obligatoriu, înrtr-un separator de grăsimi, hidrocarburi
sau nămol. Să fie asigurată alimentarea cu energie electrică.

Descrierea clădirii
Sistemul structură
Subsistemul infrastructură Infrastructura clădirii cu funcţiune de parcare autoturisme este o structură mixtă cadre şi diafragme de beton armat care reazemă pe o fundatie de
tip radier general. Perimetral este executat un perete de beton armat. Pe capetele stâlpilor reazemă grinzi de beton armat, grinzi ce sustin planşeul de beton armat de 20 cm
grosime. În zona pantei de acces la nivelul superior al parcării, sunt intercalaţi stâlpi şi grinzi de cadru care asigură rigiditatea planşeului de beton armat de 7,5 lăţime. În zona
subsolului sunt 3 celule de beton armat care asigură montarea glisierelor lifturilor de persoane. Distanţa interax dintre stâlpi la nivelul infrastructurii este de 8,5 m.
Subsistemul suprastructură Suprastructura clădirii este realizată pe cadre din beton armat şi este dezvoltată pe 5 niveluri, cu terasa de tip circulabilă care are funcţiuni de
parcare. Pe fiecare nivel al clădirii sunt 3 celule de beton armat pentru lifturile de persoane. Spre deosebire de infrastructură clădirea are pe direcţia longitudianală stâlpii de beton
armat la 17 m distanţă interax şi 8,5 m distanţă interax pe direcţia transversală. Grinzile de beton armat au sectiunea de 0,9x0,5, respectiv 1,0x0,5m. Pe zona pantei de acces de la
un nivel la celalalt distanţa interax a stâlpilor pe direcţia longitudinală este de 8,5 m.. Planşeele de beton armat au grosimea de 20 cm. Perimetral clădirea are un parapet de zidărie
de 1,1 m.
Sistemul finisaj
Subsistemul finisaj interior Finisajul interior al parcării supraterane este dat de vopsirea stâlpilor, parapeţilor şi a pereţilor de la celulele de beton a lifturilor. Tavanele şi
grinzile au betonul aparent. Pardoselile sunt finisate cu şapă specială de trafic care este vopsită în culori diferite pentru a uşura fluidizarea circulaţiei. Uşile de acces la lifturi sunt
de tip antifoc. În zona pantei de acces pe ambele laturi sunt montaţi parapeţi de protecţie realizaţi din 2 profile zincate de tip Σ de 300x 2,5 mm.
Subsistemul terasă. Terasa este de tip circulabilă cu şapă specială de trafic intens, vopsită în culori diferite. Pereţii celulelor de lift sunt de asemenea, vopsiţi acrilic. Perimetral
terasa este protejată de parapeţi din 2 profile tip Σ de 300x 2,5 mm, suplimentar de o balustradă metalică situată în spatele parapeţilor. Pe terasă este realizată o reţea de
aquadrenuri pentru colectarea apelor meteorice către gurile de scurgere.
Subsistemul faţadă Faţada este finisată tip strop, iar pe spaţiile libere impuse de normativ sunt fixate jaluzele fixe din tablă zincată.
Sistemul instalaţii funcţionale
Subsistemul instalaţii electrice funcţionale Reţeaua electrică asigură iluminatul florescent pe traseele de circulaţie şi trasee de curenți slabi pentru semnalizare şi avertizare
spaţii libere de parcare.
Subsistemul instalaţii sanitare funcţionale Reţeaua de hidranţi interiori pe ţeavă zincată de 2 ţoli asigură siguranţa în caz de incendiu, de asemenea, reţeaua de scurgerea apelor
menajere către decantor.
Subsistemul instalaţii de încălzire şi ventilaţii Nu există sistem de ventilare, decât în zona subsolului (cota-2), iar pe restul nivelelor clădirii de parcare autoturisme dat fiind
recomandarea Normativului NP24-97.

Pagina 130
Capitolul 2 Clădiri comerciale

Pagina 131
Capitolul 2 Clădiri comerciale

CLADIRE SPATIU PARCARE SUPRATERANA SUBSOL +PARTER + 4 ETAJE T.V.A.19% 1€ = 4,7790 lei

DENUMIRE
cost.mater.
cost.manop. cost utilaje TOTAL CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
SIMBOL DIRECTE lei/mp AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp lei/mp lei/mp
CALCULATA CU Sc SUBSOL
INFRASTRUCT. ISPARSTE 984,7 517,7 143,6 1.646,0 1,4317 2.356,6 1,085 2.556,9 535,0
SUPRASTR..P INCLISIV INCHID. CALCULATA CU Sd c SUPRASTRUCTURA
SUPRASTR.PARTER GR.6 SSPARST6 184,4 157,4 17,4 359,2 1,4354 515,6 1,085 559,4 117,1
SUPRASTR.PARTER GR.7 SSPARST7 226,0 168,6 30,7 425,3 1,4355 610,5 1,085 662,4 138,6
SUPRASTR.PARTER GR.8 SSPARSTE 267,6 179,8 44,1 491,5 1,4346 705,1 1,085 765,0 160,1
SUPRASTR.PARTER GR.9 SSPARST9 309,2 191,0 57,5 557,7 1,4347 800,1 1,085 868,1 181,7
FINISAJ INTERIOR PARCARE CALCULATA CU Sd c
FINISAJ INTERIOR FINPARC 39,9 157,4 4,6 201,9 1,4497 292,7 1,085 317,6 66,5
FINISAJ FATADA PARCARE CALCULATA LA SUPRAFATA TOTALA A FATADEI
FATADA CLADIRE COMERC. FATAPARC 45,6 199,6 15,6 260,8 1,4451 376,9 1,085 408,9 85,6
TERASA CIRCULABILA AUTOTURISME CALCULATA LA S c
TERASA CIRCULABILA TERPARCA 113,3 189,4 20,0 322,7 1,4422 465,4 1,085 505,0 105,7
INSTALATII FUNCTIONALE PARCARE SUPRATERANA CALCULATA LA S dc
INST. ELECTRICE FUNCTION. ELPARCARI 14,6 46,4 0,2 61,2 1,4495 88,7 1,085 96,2 20,1
INST. SANITARE FUNCTION. SAPARCARI 7,6 16,7 0,1 24,4 1,4466 35,3 1,085 38,3 8,0
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 132
Capitolul 2 Clădiri comerciale

CLĂDIRE SPAŢIU COMERCIAL PARTER CU STRUCTURĂ METALICĂ HEA ŞI IPE

Descrierea clădirii
Sistemul structură
Subsistemul infrastructură Infrastructura clădirii are fundaţii izolate sub stâlpii metalici şi fundaţii continui de beton armat pentru zidurile despărţitoare între depozite şi
spaţiile de vânzare. De asemenea, fundaţii de beton armat sunt executate perimetral pentru asigurarea rezemării panourilor isopan.
Subsistemul suprastructură Suprastructura este realizată pe cadre metalice su stâlpii din profile HEA şi grinzile de cadru din profile IPE. Pe grinzile de cadru sunt montate
pane metalice pe care reazemă panourile isopan de la învelitoare. În interiorul clădirii şi perimetral sunt executate fundaţii din beton armat pe care reazemă zidurile din cărămidă ce
separă depozitele de spaţiile de vânzare. Închiderea perimetrală din panouri isopan este fixată de structură prin intermediul profilelor laminate vopsite.
Sistemul finisaj
Subsistemul finisaj interior Finisajul interior este minim, cu pardoseala din lignoleum în spaţiile de vânzare şi şapă de trafic intens în depozite. Tavanele sunt libere cu
panourile izopan vizibile, Pereţii sunt zugrăviţi acrilic. La faţada principală sunt montate ferestre din aluminiu cu geam termopan, ochiurile de geam sunt fixe, uşi glisante şi uşi din
aluminiu cu geam termopan. În zona grupurilor sanitare pardoseala este din gresie, iar pereţii sunt faianţaţi.
Subsistemul învelitoare Învelitoarea clădirii este realizată din panouri isopan de 100 mm grosime. Scurgerea apelor pluviale se face prin intermediul jgheaburilor şi a burlanelor
Subsistemul faţadă Faţada pe trei laturi este din panouri izolatoare isopan, la faţada principală sunt spaţii vitrate tip ferestre fixe cu geam termopan cu uşi glisante şi batante. La
faţada posterioară uşile de acces sunt de tip MDF antifoc cu unu sau două canate. Pe trei laturi ale faţadei clădirii este executată o structură metalică ornamentală din profile
metalice vopsite îmbrăcată în tablă tip Lindab vopsită aral în culoarea roşie.
Sistemul instalaţii funcţionale
Subsistemul instalaţii electrice funcţionale. Traseele de cabluri pentru alimentarea corpurilor florescente de iluminat sunt pozate pe poduri de cabluri, la fel şi traseele electrice
de curenţi slabi. Este asigurată alimentarea senzorilor de fum, a senzorilor de mişcare şi supraveghere. Clădirea are asigurată împământarea.
Subsistemul instalaţii sanitare funcţionale Alimentarea cu apă se face pe ţeavă PPr, scurgerea apelor menajere pe tubulatură de polipropilenă. Obiectele sanitare sunt din
porţelan sanitar. În clădire sunt montaţi hidranţi interiori cu traseele din ţeavă zincată de 2 ţoli.
Subsistemul instalaţii de încălzire şi ventilaţii Ventiloconvectoarele alimentatate electric asigură confortul termic atât vara cât şi iarna. Trasele sunt din tablă izolată sau
circulare izolate

Pagina 133
Capitolul 2 Clădiri comerciale

CLADIRE SPATIU COMERCIAL PE STRUCTURA METALICA T.V.A.19% 1€ = 4,7790 lei

DENUMIRE
cost.mater.
cost.manop. cost utilaje TOTAL CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
SIMBOL DIRECTE lei/mp AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp lei/mp lei/mp
CALCULATA CU S c SUBSOL
INFRASTRUCT. FISMET3020 142,2 120,3 46,5 309,0 1,4346 443,3 1,085 481,0 100,6
SUPRASTR..P INCLISIV INCHID. CALCULATA CU S c SUPRASTRUCTURA
SUPRASTR.PARTER GR.6 D20H68 296,6 56,4 10,3 363,3 1,4354 521,5 1,085 565,8 118,4
SUPRASTR.PARTER GR.7 D22H48 311,3 59,8 11,1 382,2 1,4353 548,6 1,085 595,2 124,5
SUPRASTR.PARTER GR.8 D24H68 325,9 63,1 11,9 400,9 1,4252 571,4 1,085 619,9 129,7
SUPRASTR.PARTER GR.9 D27H68 340,5 66,4 12,7 419,6 1,4252 598,0 1,085 648,8 135,8
INVELITOARE CALCULATA CU Sc
INVELITOARE ISOPAN 100 IPOL10024 118,8 22,7 9,1 150,6 1,4251 214,6 1,085 232,9 48,7
FATADA CALCULATA LA SUPRAFATA TOTALA A FATADEI
FATADA CLADIRE FATATEI 250,0 91,7 7,6 349,3 1,4323 500,3 1,085 542,8 113,6
FINISAJ INTERIOR CALCULATA LA S c
FINISAJ INTERIOR SP.C+DEPOZ FINSPTEI 126,6 140,0 6,3 272,9 1,4396 392,9 1,085 426,3 89,2
INSTALATII FUNCTIONALE CALCULATA LA S c
INSTAL. ELECTRICE FUNCT. ELLIDLP 67,3 77,2 1,6 146,1 1,4391 210,3 1,085 228,1 47,7
INSTAL. SANITARE FUNCT SALIDLPA 11,0 13,8 0,1 24,9 1,4410 35,9 1,085 38,9 8,1
INSTAL.INC+VENTIL.FUNCT. IVACFEE 31,2 30,5 0,3 68,0 1,4385 97,8 1,085 106,1 22,2
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 134
Capitolul 2 Clădiri comerciale

SPAŢIU COMERCIAL 3 NIVELURI+2 NIVELURI PARCARE SUBTERANĂ+2 NIVELURI PARCARE SUPRATERANĂ


Descrierea clădirii
Sistemul structură Această clădire a fost proiectată considerând subsolul ca un spaţiu funcţional de comerţ, din acest considerent sistemul structură va fi evaluat ca fiind o
clădire fără subsol.
Subsistemul structură cota -2 şi -1 Acest nivel ale clădirii comerciale este realizată pe cadre şi diafragme de beton armat, preponderent fiind cadrele din beton armat. Fundaţia
clădirii este de tip radier general la cota -9 m faţă de cota terenului natural. Pereţii perimetrali sunt din beton armat hidroizolaţi şi protejaţi pe exterior, iar pereţii interiori de beton
armat asigură separarea traseelor de circulaţie interioară atât în zona spaţiilor comerciale cât şi în zona de circulaţie de la cele două niveluri de parcare autoturisme. Înălţimea
acestui nivel este de 7,10 m în zona spaţiilor comerciale, iar respectând aceiaşi înălţime s-a construit o parcare de autoturisme la cota -1. Pe capetele stâlpilor reazemă grinzi de
beton armat monolite, grinzi pe care reazemă planşeele din beton armat monolit. De la parcarea situată la cota -2 se circulă către spaţiile comerciale considerând că acestea sunt
situate la primul nivel al clădirii. Parcarea de la cota -1 este un planşeu peste parcarea de la cota -2, cota acestui planşeu fiind cota de ieşire spre platforma de beton armat de
evacuare către reţeaua stradală a municipiului.
Planşeul de la cota -2 şi de la cota -1 au distanţa faţă de pardoseală de 3,45 m. Planşeul parcării de la cota -2 nu are termoizolaţie. Cota intradosului tavanului de la spaţiul
comercial Carrefour până la pardoseala din gresie este de 6,90 m, iar grinzile de cadru au înălţimea de 80 cm şi lăţimea de 60 cm.
Subsistemul suprastractură cota ±0,00, etaj 1 şi terasă Subsistemul suprastructură este executat pe cadre din beton armat cu grinzi de cadru pe cele două direcţii. Pe această
zonă sunt şi pereţi de beton armat care separă zona spaţiilor comerciale de parcarea supraterană. Planşeele peste subsol şi peste etajul 1 şi 2 au goluri tehnologice pentru montarea
scărilor rulante,sau pentru a prelua lumina naturală a luminatoarelor montate pe planşeul ultimului nivel al clădirii.
Vom evalua separat costurile parcării supraterane situate la cota planşeului peste parter şi la terasa clădirii. Aceste costuri vor fi constituite din reţeaua de circulaţie pe două sensuri
de mers şi parcarea propriu-zisă la planşeul peste parter şi de la terasă.
Sistemul finisaj
Subsistemul finisaj interior Finisajul interior va fi analizat pe două variante: 1- finisajul părţilor comune şi 2- finisajul interior al spaţiilor comerciale. Finisajul spaţiilor de
parcare autoturisme va fi de asemenea, analizat pe două variante: 1p-finisajul părcărilor subterane (cotele -2 şi -1) şi a părcării supraterane) etaj 1 şi terasă
Finisajul interior al părţilor comune cuprinde: culoarele dintre spaţiile comerciale, culoarele de urgenţă, culoarele către grupurile sanitare, culoarele pentru evacuarea persoanelor
în cazul unor situaţii de urgenţă, culoarele către depozite şi ateliere, holul din zona fast fooduri-lor.
Finisajul părţilor comune. Pardoseala pentru zona culoarelor de acces la spaţiile comerciale sunt din gresie antiderapantă, tavanele sunt suspendate în varianta rigips rezistent la
foc 120minute, varianta tavenelor pe reţea metalică du ochiuri cu dimensiuni de la 5x5 la 15 x15 cm, tavane cu plăci metalice 0,8 mm fixate pe reţea de susţinere, tavane cu beton
aparent sau zugravite in zona culoarelor de urgenţă. În costul părţilor comune vor fi incluse şi costurile operaţilor pentru reclama magazinului, spaţiul acoperit la etajul 1 în zona
viitoarelor săli de cinematograf, tavanele din zoona luminatoarelor, a balustrăzilor din sticlă securizată din zona scărilor rulante şi a luminatoarelor. Tâmplăria interioară este de tip
MDF şi metalică rezistentă la foc şi de aluminiu cu geam termopan la intrările în spaţiul comercial de la faţada principală. Sunt de asemenea şi 3 uşi rotative. O suprafaţă
importantă a suprafeţelor părţi comune o au culoarele de evacuare a persoanelor, în cazul situaţiilor de urgenţă şi a unor spaţii de depozitare pentru magazine. Finisajul este simplu,
pereţii şi tavanele tencuite şi zugrăvite acrilic, iar pardoseala vopsită cu vopsea tip clor cauciuc. Grupurile sanitare au pereţii placaţi cu faianţă sau marmură compozit, tavanele din
gipscarton rezistent la umezeală, iar pardoseala din gresie antiderapantă. Pe culoarele parterului clădirii sunt alveole bordate cu balustrăzi din sticlă securizată şi mână curentă din
inox ce pun in valoare luminatoarele de la ultimul nivel al clădirii. Acelaşi tip de balustrăzi sunt executate şi în golurile tehnologice ale scărilor rulante.
Finisajul interior al spaţiilor comerciale Finisajul interior al spaţiilor comerciale este diferenţiat de la spaţiu comercial la spaţiu comercial, în majoritatea cazurilor sunt
pardoseli de gresie antiderapantă. La unele spaţii comerciale pardoselile sunt din mochetă sau parchet lamelar. Tavanele, rezđistente la foc, sunt din rigips, plăci PSV sau sunt cu
betonul aparent vopsit. Sunt tavane la care sunt suspendate lambriuri din lemn natur sau panel furniruit. Închiderile spre culoar sunt accesibile după o uşă în două canate.
Finisajul interior al spaţiilor de parcare autoturisme Parcarea autoturismelor de la cota -2 are pardoseala tratată cu şapă de trafic intens, cu suprafeţe vopsite diferit pentru zona
de parcare comparativ cu zonele de circulaţie a autoturismelor, stâlpii sunt vopsiţi acrilic şi inscripţionaţi, iar tavanul este din beton aparent aparent.
Din parcarea autoturismelor de la cota -2, accesul la spaţiiile comerciale se face prin două culoare Unul are spaţii vitrate cu uşi glisante din aluminiu cu geam termopan şi un
culoar de acces finisat prin vopsire. Al doilea culoar de acces este finisat superior comparativ cu primul culoar. Pereţii zugrăviţi acrilic, pardoseală din gresie antiderapantă, tavan
suspendat din rigips, acces la grupurile sanitare femei şi bărbaţi şi acces la două lifturi. Parcarea autoturismelor de la cota-1 are finisaj asemănător cu parcarea de la cota -2, dar
suplimentar tavanele sunt placate cu plăci termoizolatoare de 8 cm grosime. Din parcarea subterană de la cota -1, se poate coborî la parcarea de la cota -2, de asemenea se poate
ieşi spre străzile adiacente clădirii comerciale.

Pagina 135
Capitolul 2 Clădiri comerciale

Parcarea supraterană de la clădirea comercială are rampele de acces şi tavanele cu betonul aparent, iar stâlpii de cadru vopsiţi în dungi galben/negru pe 1,1 m înălţime pentru
avertizare. Parcarea de la etajul 1 are finisajul asemănător parcajului de la cota -2. Suprafaţa stâlpilor, de pe zona căilor de acces, sunt vopsiţi în culori de avertizare pe înălţime de
1,1 m. Din parcarea situată la etajul 1 al clădirii se poate ajunge la parcarea de pe terasa clădirii amenajată special pentru acest scop, cu suprafaţă finisată cu şapă specială
hidroizolantă şi rezistentă la trafic intens.
Subsistemul finisaj exterior Faţada clădirii este o combinaţie de sisteme constructive, cea mai mare parte din suprafaţă fiind realizată cu panouri termoizolatoare tip isopan. Pe
faţada principală, o suprafaţă importantă, este placată cu plăci de alucobond ce acoperă termoizolaţia de vată bazaltică. În zona intrărilor în clădirea mall faţada este realizată tip
perete cortină. Pe faţada principală sunt şi placaje lamelare variabile ca înălţime, fixate pe structură metalică din profile laminate vopsite.
Subsistemul terasă Terasa clădirii, cu ponderea cea mai importantă ca suprafaţă are funcţiune de parcare autoturisme, clădiri individuale pentru utilajele de ventilaţie şi
suprafeţe ocupate de tubulatura de ventilaţie. Aticul terasei este din beton armat. Pe terasă se poate ajunge şi pleca cu autoturismul pe benzi independente, dar şi prin două căi de
acces pietonale, dotate cu scări rulante.
Sistemul de instalaţii funcţionale
Subsistemul de instalaţii sanitare funcţionale Traseele electrice pentru asiguratul iluminatului şi a prizelor monofazate aparente sunt pe cabluri rezistente la foc de tip N2XH sau
NHXH, pozate pe poduri de cabluri, în spaţiul dintre tavanul de beton armat şi tavanul suspendat. Sunt spaţii comerciale care nu au tavan suspendat, podurile de cabluri fiind
aparente. În zona parcărilor subterane şi supraterane podurile de cabluri sunt aparente. Pentru prizele monofazate cablurile sunt pozate în tuburi ignifugate şi pozate în interiorul
pereţilor de rigips. Corpurile de iluminat sunt fluorescente sau cu led şi spoturi. Pentru zonele din culoarele de urgenţă corpurile de iluminat sunt de tip FIDA. În clădire sunt
trasee de curenţi slabi pentru alimentarea senzorilor de fum, pentru sistemul de supraveghere video, pentru sistemul de sonorizare, pentru sistemul antiefracţie şi de circulaţie.
Cablurile sunt pozate pe poduri de cabluri independente de cele ce au cabluri pentru tensiunea 220V. Cablurile de alimentare a scărilor rulante şi a lifturilor sunt cu tensiunea 380
V, sunt costuri de tipul construcţiilor speciale.
Subsistemul de instalaţii sanitare funcţionale Alimentarea cu apă potabilă se face pe ţeavă pvc de înaltă densitate, scurgerea apelor menajere şi pluviale de pe terasă pe
tubulatură de polipropilenă, iar coturile şi ramificaţiile sunt din fontă ductilă. Pe zona parcării supraterane tubulatura este termoizolată. Reţeaua de sprinklere este executată din
ţeavă neagră DN40 şi Dn 20 cu diuze din bronz. De asemenea este şi o reţea de hidranţi interiori hidranţi alimentaţi de ţevi zincate de 2 şi 4 ţoli. Obiectele sanitare sunt din
porţelan sanitar şi din inox la oficii, iar accesoriile sunt cromate. Fiecare grup sanitar are şi un grup sanitar pentru persoanele cu handicap. Reţeaua de gaze asigură alimentarea cu
gaze a centralei termice atât pentru convectoradiatoare cât şi pentru aerul cald.
Subsistemul instalaţii de încălzire şi ventilaţii funcţionale Confortul termic este asigurat de reţeaua de aer cald iarna şi aer rece vara, transportat prin tubulatură de tablă
zincată izolată sau nu. Grilele de absorbţie şi refulare au lamele reglabile. Suplimentar pe tavane sunt pozate şi ventiloconvectoare alimentate electric.
Pe culoarele de urgenţă şi în camerele situate pe aceste trasee de circulaţie sunt montate corpuri statice de tipul convectoradiatoarelor din tablă. Traseele tur retur sunt montate în
canale situate sub pardoseală.
Pentru scările rulante de diferite lungimi, despre lifturile de persoane sau marfă, despre echipamentele de ventilare, chillere, cazane termice, hidrofoare, tablouri generale
evaluatorul poate prelua informaţii detaliate de la firmmele de mentenanta care asigură funcţionarea acestora.
Pentru lucrări de întreţinere şi amenajări se pot prelua informaţii de la serviciul de contabilitate, care în contul 235 (fost 231) informaţii folositoare pentru selectarea
calificativului F.B. sau B DIN Normativul P135/199

Pagina 136
Capitolul 2 Clădiri comerciale

Pagina 137
Capitolul 2 Clădiri comerciale

Prezentare cost faţadă clădire comercială


Costul faţadei clădirii a fost efectuat prin stabilirea suprafeţelor celor cinci sisteme constructive diferite ce se regăsesc la clădire. S-au stabilit suprafaţa pentru peretele cortină,
pentru placajele de alucobond peste termoizolaţie, pentru suprafaţa placajului traforat din lamele pentru faţada principală. Pentru faţada posterioară au fost stabilite suprafeţele
pentru panourile isopan şi pentru zona cu jaluzele din zona parcării supraterane

CALCUL COSTURI FATADA CLADIRE MALL 1€ = 4,7990


NR. DENUMIRE FINISAJ FATADA AFERENT DENUMIRE COST / MP INDICE SUPRAF. COST TIP COEF. C. COEF.C COST TOTAL
CR. CLADIRII DE BIROURI FISIER CU T.V.A. ACTUAL. FAT.OPAC FATADA MANOP. DIST.TRA SIST.FINISAJ
0 1 2 3 4 5 6=3x4x5 7 8 9 = 6 x7 x 8
1 FATADA PERETE CORTINA CU OCHIURI FIXE CORTALRE 1.343,4 1 1.150,0 1.544.910 1,017 1,000 1.571.173
2 FATADA DIN PLACI ALUCOBOND 4MM-FOITA 5 ALUCOBON 1.013,0 1 1.620,0 1.641.060,0 1,017 1,000 1.668.958
3 FATADA PANOURI ISOPAN DE 10CM PERISO10 278,4 1 2.395,0 666.768,0 1,017 1,000 678.103
4 FATADA CU JALUZELE LA PARCAREA SUPRATERANA JALULIND 531,4 1 442,0 234.878,8 1,017 1,000 238.872
5 PLACAJ TRAFORAT TIP JALUZELE DIN TABLA LINDAB FLTRAFOL 783,0 1 1.790,0 1.401.570,0 1,017 1,000 1.425.397
TOTAL COST FINISAJ FATADE 7.397,0 5.582.503
COST/ MP 754,7

Pagina 138
Capitolul 2 Clădiri comerciale
CLADIRE COMERCIALA. CU SUBSOL CU PARCARE+ SPATII COMERCIALE COTA -2 + PARTER + E 1 +PARCARE SUPRATERANA 1€ = 4,7790 lei
cost TOTAL
NR GRAD DENUMIRE cost.mater. cost.manop. utilaje CHELTUIELI COEF.RECAP COST DEVIZ COEF.CHELT. TOTAL
TIP SUBSISTEM TOTAL €/mp
CR. SEISM SIMBOL lei/mp lei/mp DIRECTE DEVIZ lei/mp FINANCIARE lei/mp
lei/mp lei/mp
SUBSISTEM SUPRASTRUCTURA costuri/mp aferent S dc
1 6 STRUCTURA CL. MALL GR.6 STRMALV6 634,8 376,1 97,6 1.108,5 1,4327 1.588,1 1,085 1.723,1 360,6
2 7 STRUCTURA CL. MALL GR.7 STRMALV7 685,9 397,3 102,5 1.185,7 1,4325 1.698,5 1,085 1.842,9 385,6
3 8 STRUCTURA CL. MALL GR.8 STRMALV8 736,9 418,5 107,4 1.262,8 1,4324 1.808,8 1,085 1.962,6 410,7
4 9 STRUCTURA CL. MALL GR.9 STRMALV9 787,9 439,7 112,3 1.339,9 1,4324 1.919,3 1,085 2.082,4 435,7
5 6-9 COMPARTIMENTARI ZIDARIE COMPZIDB 20,7 37,6 4,0 62,3 1,4433 89,9 1,085 97,6 20,4
STRUCTURI SPECIFICE costuri/mp aferent S c sistem structural diferit
5 6-9 STRUCTURI METALICE CLADIRE STRMETBSC 125,7 28,6 11,2 165,5 1,4259 236,0 1,085 256,0 53,4
6-9 STRUCTURA CL. CINEMATOGRAF SSBCINEM 484,9 291,1 13,7 789,7 1,4336 1.132,1 1,085 1.228,3 256,0
SISTEM FINISAJ
1 6-9 SUBSISTEM INFRASTRUCTURA costuri/mp Sc infrastructura
2 6-9 FINISAJ PARCARE COTA -2 FIPARMAL 74,0 23,8 0,2 98,0 1,4495 142,1 1,085 154,1 32,3
FINISAJ PARCARE COTA -1 FIPARMALIZ 105,8 185,1 16,7 307,6 1,4427 443,8 1,085 481,5 100,3
FINISAJ PARCARE SUPRATERANA FINPARC 39,9 157,4 4,6 201,9 1,4497 292,7 1,085 317,6 66,2
3 6-9 FINISAJ PARTI COMUNE--HOLURI, GR.SAN. CAI ACCES costuri/mp aferent S dc suprafete parti comune
4 6-9 FINISAJ PARTI COMUNE-- FIPCMALV 160,3 297,7 7,3 465,3 1,4460 672,8 1,085 730,0 152,8
5 6-9 FINISAJ SPATII COMERCIALE INCHIRIATE costuri/mp aferent S dc suprafete inchiriate
6 6-9 FINISAJ SPATII COMERCIALE FICOMALV 410,3 268,0 8,5 686,8 1,4347 985,4 1,085 1.069,1 223,7
7 6-9
8 6-9 SUBSISTEM FATADA CLADIRE calculata la suprafata desfasurata a fatadei
9 6-9 FINISAJ FATADA CLADIRE MALL FATADMALV 269,3 206,7 9,7 485,7 1,4322 695,6 1,085 754,7 157,9
10 6-9 SUBSISTEM TERASA costuri/mp aferent S c
11 6-9 TERASA NECIRCULABILA TERBSC 128,7 30,3 1,2 160,2 1,4265 228,5 1,085 247,9 51,9
6-9 TERASA CU PARCARE IZTERVEG 581,1 193,3 44,3 818,7 1,4285 1.169,5 1,085 1.268,9 265,5
12 6-9 LUMINAT.STR. METALICA+ GEAM LUMIMALL 588,4 59,7 9,9 658,0 1,4226 936,1 1,085 1.015,6 212,5
SITEMUL INSTALATII FUNCTIONALE INFRASTRUCTURA costuri/mp Sc infrastructura
1 6-9 SUBS..ELECTRICE FUNCTIONALE ELPARCARI 74,0 23,8 0,2 98,0 1,4495 142,1 1,085 154,1 32,3
2 6-9 SUBS..SANITARE FUNCTIONALE SAPARCARI 58,0 88,9 0,1 147,0 1,4466 212,7 1,085 230,7 48,3
3 6-9 SUBS..INC.+VENT. FUNCTIONALE VVPARCARI 16,6 24,4 0,1 41,1 1,4429 59,3 1,085 64,3 13,5
4 6-9 SITEMUL INSTALATII FUNCTIONALE SUPRASTRUCTURA costuri/mp aferent S dc
5 6-9 SUBS..ELECTRICE FUNCTIONALE ELFUNCBSC 152,9 91,2 1,0 244,9 1,4336 351,1 1,085 380,9 79,4
6 6-9 SUBS..SANITARE FUNCTIONALE SAFUNCBSC 24,1 16,9 0,4 41,4 1,4353 59,4 1,085 64,5 13,5
7 6-9 SUBS..INC.+VENT. FUNCTIONALE IVFUNCBSC 43,5 55,8 2,0 101,2 1,4407 145,8 1,085 158,2 33,1

Pagina 139
Capitolul 2 Clădiri comerciale

RESTAURANTE / AUTOSERVIRE/ FAST FOOD


Restaurante, restaurante cu autoservire şi fast food-uri
Tipul de restaurant depinde de mai mulţi factori: amplasamentul în cadrul localităţii, sistemul de servire, nivelul
calităţii, serviciul la farfurie sau autoservire. Spaţiul principal la un restaurant este sala de mese, iar amenajarea
sălii trebuie să corespundă modului de utilizare. Înălţimea liberă pentru sală se recomandă ˃=3,00m. Intrarea în sala
restaurant impune şi lăţimea utilă a treptelor ce se recomandă a fi între 1,30-1,80 m, grupurile sanitare pentru bărbaţi 2-3 Wc-
uri 3 pisoare, pentru femei 2 Wc-uri. Bucătăria este dimensionată funcţie de numărul de tacâmuri din sala de mese, circa 0,5-
0,6 mp/tacâm, iar zonele din bucătării au următoarele suprafeţe:
● depozitare marfă, inclusiv controlul şi depozitarea resturilor 10 %
● depozitarea în congelatoare, camere frigorifice şi depozite uscate 20 %
● depozite de zi
- bucătăria de depozite şi salate 2%
- bucătăria rece/desert 8%
- cofetărie 8%
● pregătirea cărnii 2%
● zona de fierbere 8%
● zona de spălare 10 %
● zona de rulare 17 %
● zona de personal birouri, vestiare 15 %
În bucătării se impun a fi amplasate sisteme mecanice de ventilaţie pentru fiecare loc de gătit, cu sistem de absorbţie a
aburilor şi fumului cu dirijarea acestuia printtr-un istem de canale la exterior. Aerul introdus trebuie să fie proaspăt
Încăperile anexe şi de conferinţe nu au mobilier fix pentru a oferi configuraţii variabile.
Fast-food-uri
Fluxul mare de clienţi impune un spaţiu mare de circulaţie, care să asigure funcţionarea fără probleme.
Mesele şi scaunele se dimensioneatză la limita inferioară şi se grupează dens.
Restaurantele cu autoservire
Restaurantele cu autoservire permit o exploatare a spaţiului de 3 ori mai mare, datorită timpului scurt de
şedere la masă (20 minute). Sunt promovate mesele pentru 2 pesoane
Bucătării de restaurante
Bucătăriile de restaurante sunt organizate pe două funcţii: bucătăriile calde şi bucătăriile reci. Bucătăriile calde
sunt dotate cu echipamente pentru fierbere şi prăjire (aragaz de 4-8 ochiuri, automat de fierbere cu abur, cuptor cu
convecţie, echipamente pentru decongelare, automate de prăjire şi coacere. Bucătăriile reci sunt dotate cu
frigidere, echipamente pentru tăiere pâine, mezeluri, carne, brânzeturi, malaxor, prăjitor de pâine, cuptor cu
microunde.
Zona de predare este amplasată între zona de pregătire şi sala de mese. Este dotată cu dulap cald cu suprafaţa
încălzită şi zona rece pentru felurile de preparare ce se servesc reci
Zona pentru personal, cuprinde vestiarele, birourile, grupurile sanitare. Amplasarea acestor spaţii este concepută
astfel ca persoanlul să nu fie nevoit să circule prin spaţii neîncălzite, curent sau neaerisite.

Pagina 140
Capitolul 2 Clădiri comerciale

CLĂDIRE INDIVIDUALĂ RESTAURANT CU REGIM DE ÎNĂLŢIME PARTER

Descrierea clădirii restaurant


Sistemul structură.
Subsistemul infrastructură Fundaţia clădirii are fundaţii izolate sub stâlpii de cadru şi grinzi rigide de fundare sub zidurile de închidere şi compartimentare. Peste umplutura de
pămând s-a montat polistiren extrudat şi executată o pardoseala armată.
Subsistemul suprastructura Structura clădirii este realizată pe cadre din beton armat cu stâlpii la interax de 6 m, iar pe grinzile de cadru reazemă planşeul de beton armat.
Închiderile perimetrale şi parţial de compartimentare au fost realizate din blocuri de bca. În zona bucătăriei compartimentarea s-a realizat din zidărie de cărămidă plină. Sistemul
finisaj
Subsistemul finisaj interior. Finisajul interior a fost apreciat şi calculat pentru sala de mese a restaurantului, pentru zona de bucătărie, pentru camera frigorifică şi pentru camerele
de depozitare, birouri şi vestiare. La sala de mese s-au prezentat 3 tipuri de finisaj: de lux, superior şi obişnuit.
Sala de mese
Finisajul de lux are pereţii tencuiţi, acoperiţi cu plăci fonoabsorbante, lambriuri de stejar, şi pânză fonoabsorbantă cu ţesătura tip pai de orez. Tavanul este suspendat cu scafe
drepte şi circulare, cu lambriuri casetate din lemn de stejar. Pardoseala este din marmură, iar ringul de dans este realizat din parchet clasic. Holul şi grupurile sanitare are
pardoseala din marmură. La grupurile sanitare pereţii sunt placaţi cu joo-uri ceramice. Ferestrele sunt din aluminiu cu geam termopan, uşile de acces din panel furniruit.
Finisajul superior Pereţii sunt tencuiţi şi zugrăviţi acrilic şi parţial stucco şi lambriuri din plăci furniruite. Tavanul este suspendat, din rigips cu elemente de lambriu lamelar.
Pardoseala este realizată din mochetă de trafic intens, cu ringul de dans din parchet clasic. Holul este mochetat, iar grupul sanitar are pardoseala din gresie şi pereţii placaţi cu
faianţă . Ferestrele sunt de tip aluminiu cu geam termopan. Uşile sunt celular furniruite.
Finisajul obişnuit Pereţii sunt tapetaţi floral, tavanul este din rigips parţial casetat. Pardoseala este din mochetă. Ferestrele sunt din aluminiu cu geam termopan. Holul este placat
cu gresie antiderapantă, iar pereţii din grupul sanitar sunt placaţi cu faianţă. Uşile sunt celular furniruite.
Bucătăria
Finisajul din bucătărie este gândit pentru a fi rezistent la umezeală. Placajul de faianţă este până la 2,1 m în rest vopsitorie de ulei. Tavanul liber este este gletuit şi vopsit, iar
deasupra plitei este montattă o hotă. Pardoseala este din gresie antiacidă. Uşa de acces spre sala de mese este din lemn, batantă şi din pvc pentru camerele adiacente bucătăriei. În
zona bucătăriei este o cameră frigorifică.
Camerele de depozitare, pentru produse uscate şi în cutii, au pardoseala de gresie, pereţii şi tavanele tencuite şi vopsite acrilic. Vestiarul au pardoseala din gresie, pereţii placaţi
cu faianţă şi zugrăveli acrilice. Tâmplăria este din pvc cu geam termopan.
Subsistemul terasă Terasa este de tip circulabilă, cu plăci mozaicate
Subsistemul faţadă faţada este tip termosistem cu grosime de 100 mm, cu faţa finită tip strop.
Sistemul instalaţii funcţionale
Subsistemul instalaţii electrice funcţionale. Traseele electrice sunt realizate din cabluri rezistente la foc de tip N2XH, iar sistemul de prize din cabluri de acelaşi tip. La sala de
mese corpurile de iluminat sunt cu incandescenţă, în restul clădirii de tip florescent. Clădirea are împământare. În clădire sunt şi trasee de curenţi slabi
Subsistemul instalaţii sanitare fncţionale Sunt asigurate traseele de alimentare cu apă potabilă, scurgerea apelor menajere şi pluviale. Obiectele sanitare sunt din porţelan
sanitar. Clădirea are asigurată şi alimentarea cu gaze.
Subsistemul încălzire şi ventilaţii Este asigurat confortul termic şi vara şi iarna, vara prin ventiloconvectoare şi canale de transmiterea aerului rece, iar iarna prin corpuri statice
de tipul convectoradiatoarelor.

Pagina 141
Capitolul 2 Clădiri comerciale

CLADIRE INDIVIDUALA PARTER CU FUNCTIUNE DE RESTAURANT 1€ = 4,7790 lei

DENUMIRE
cost.mater.
cost.manop. cost utilaje TOTAL CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
SIMBOL DIRECTE lei/mp AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp lei/mp lei/mp
STRUCTURA CALCULATA CU S c CLADIRE
STRUCTURA CL. RESTAUR. G6 STRREST6 349,8 303,7 76 729,5 1,4358 1.047,4 1,085 1.136,4 237,8
STRUCTURA CL. RESTAUR. G7 STRREST7 385,0 313,5 69,1 767,6 1,4354 1.101,8 1,085 1.195,5 250,2
STRUCTURA CL. RESTAUR. G8 STRRESTA 420,2 323,3 62,2 805,7 1,4352 1.156,3 1,085 1.254,6 262,5
STRUCTURA CL. RESTAUR. G9 STRREST9 455,4 333,1 69,1 857,6 1,4352 1.230,8 1,085 1.335,4 279,4
FINISAJ INTERIOR
FINISAJ ZONA RESTAURANT CALCULATA LA s c RESTAURANT+HOL+GR.SAN.
FINISAJ INTERIOR DE LUX FINISUPRES 1.150,8 286,3 14,6 1.451,7 1,4270 2.071,6 1,085 2.247,7 470,3
FINISAJ INTERIOR SUPERIOR FINSUPER 996,5 243,1 8,4 1.248,0 1,4268 1.780,6 1,085 1.932,0 404,3
FINISAJ INTERIOR OBISNUIT FINMEDSU 316,9 224,1 9,9 550,9 1,4374 791,9 1,085 859,2 179,8
FINISAJ ZONA BUCATARIE CALCULATA LA s c BUCATARIE
FINISAJ ZONA BUCATARIE FINBUCAT 163,7 338,0 8,7 510,4 1,4456 737,8 1,085 800,6 166,8
CAMERE FRIGORIFICE exclusiv echipamente CALCULATA LA s c CAMERA FRIGORIFICA
CAMERA FRIGORIFICA CAMFRIG 1.626,4 344,5 31,4 2.002,3 1,4259 2.855,1 1,085 3.097,8 645,5
FINISAJ DEPOZITE, SPALTORIE, VESTIAR, GUNOI CALCULATA LA s c DEPOZITE
FINISAJ ZONA DEPOZITE FISPVEGU 146,2 313,9 8,5 468,6 1,4459 677,5 1,085 735,1 153,8
FINISAJ FATADA CALCULATA LA s c OPACA FATADA
FINISAJ FATADA TERMOSIST. FATAREST 102,9 237,1 2,3 342,3 1,4469 495,3 1,085 537,4 112,4
TERASA CIRCUL.RESTAURANT CALCULATA LA s c CLADIRE
TERASA CIRCULABILA TERCIRCR 175,6 84,8 18,7 279,1 1,4316 399,6 1,085 433,5 90,7
INSTALATII FUNCTIONALE CALCULATA CU S c CLADIRE
INSTAL. ELECTRICE FUNCTION. ELRESTAU 49,1 129,7 0,4 179,2 1,4481 259,5 1,085 281,6 58,9
INSTAL. SANITARE FUNCTION. SARESTAU 72,1 72,3 3,1 147,5 1,4387 212,2 1,085 230,2 48,2
INSTAL. INC.+VENT. FUNCTION. IVRESTAU 54,9 51,1 0,2 106,2 1,4384 152,8 1,085 165,7 34,5

(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constr.
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 142
Capitolul 2 Clădiri comerciale

RESTAURANTELE CU AUTOSERVIRE
Descrierea clădirii
Restaurantele cu autoservire sunt în mod frecvent localizate în clădiri comerciale situate la parterul clădirilor de birouri, sau la parter de bloc de locuinţe. Bucătăria nu are producţie
proprie, serveşte doar cu produse aduse din exterior, sau prepară produsele congelate.
În bucătăria restaurantului cu autoservire există 1d- bufet cu autoservire cu grătar şi friteuză, 1e – sosuri cu salate, condimente şi tacâmuri, 1f- casa de marcat, 2- maşina de spălat
vase, 2a- restituit vase, ¾ pregătire sandvişuri, prăjituri, îngheţată, cafea, băuturi, 5- masa cu preparate reci, 6/7 echipament de decongelare şi încălzire, 6/7a-mase cu preparate calde,
11a- frigider, 12-chioşc cu vânzare la stradă şi interior, E-intrare
Sistemul structură
Structura de rezistenţă a restaurantului cu autoservire situat la parter se calculează ca o cotă parte din structura de rezistenţă a clădirii. Se utilizează metodologia de calcul din
catalogul 2 (pag. 105-120) . De regulă înălţimea liberă a spaţiului comercial pentru spaţiile comerciale cu suprafeţe mai mari de 100 mp este cuprinsă între 3,25 -3,50 m.
Subsistemul finisaj interior
Finisajul interior este unul obisnuit cu pereţii tencuiţi şi zugrăviţi acrilic, cu tavan din gipscarton rezistent la foc 90 minute, pardoseala din gresie antiderapantă, inclusiv în zona
grupurilor sanitare Tâmplăria exterioară este din aluminiu cu geam termopan şi vitrinele din geam duplex 6.1.4. Tâmplăria interioară este din pvc, cu excepţia uşii de acces pentru
aprovizionare care este metalică, rezistentă la foc, în două canate.
Subsistemul finisaj exterior Finisajul exterior este din similipiatră.
Subsistemul terasă
Terasa este cotă parte din terasa clădirii la parterul căreia este restaurantul cu autoservire
Sistemul de instalaţii funcţionale
Instalaţiile electrice funcţionale Traseele de instalaţii sunt realizate pe cabluri rezistente la foc N2XH, care asigură iluminatul florescent şi prizele monofazate.
Instalaţia sanitară funcţională Se asigură apa potabilă la zona de servicii bucătărie şi la grupul sanitar, precum şi scurgerea apelor menajere. În spaţiul restaurantului există
montat un hidrant de incendiu.
Instalaţia de încălzire este asigurată de instalaţia de încălzire şi ventilaţie în cazul clădirii (cu funcţiuni comerciale), sau independent prin ventiloconvectoare.

Pagina 143
Capitolul 2 Clădiri comerciale

EXEMPLU SPAȚIU COMERCIAL AUTOSERVIRE


Spaţiul comercial autoservire cu suprafaţa de 180 mp este situat la parterul unui bloc de locuinţe cu regim de înălţime Parter şi 8 etaje, cu subsol utilizabil. Parterul clădirii are
înălţimea liberă de 3,50 m, iar subsolul înălţimea liberă de 2,5 m. Deţinătorul spaţiului comercial este proprietar pentru suprafaţa de subsol de 40 mp şi pentru suprafaţa parterului
de 210 mp. Costul subsistemelor structurale s-a calculat conform catalogului 2, pag.110, cu indicii actualizaţi pentru perioada 2020-2021. Simbolurile pentru care indicii de
corecţie sunt 1,0000 aparţin costurilor nou create.
SPATIU COMERCIAL AUTOSERVIRE LA PARTER BLOC P+8E
Suprafaţa subsol sp. Com. Sc = 50 mp Suprafaţa autoservire parter Sc = 210 mp Suprafaţa desfasurat construită Sdc (mp) = 260
Suprafaţă Coef. corecţie
Cost catalog Indice anual Total cost Coef. corecţie Cost total
Sc / Sdc distanţă de
Nr. ( lei/mp) de corecţie (euro, lei) manoperă ( lei)
Denumire Fişier (mp) transport
Crt.
D E
A B C=AxB F=CxDxE
0,000 1,017
Infrastructură
1 8CPSM3508E 271,1 50,0 1,2793 17.342,2 1,000 1,000 17.342,2
Total 17.342,2
Suprastructură / Structură
1 8CPPM3508E 1.297,7 210,0 1,0833 295.217,7 1,000 1,000 295.217,7
Total 295.217,7
Finisaj interior infrastructură
1 FINSDPAPP2S 50 334,6 1,3078 21.879,5 1,000 1,000 21.879,5
Total 21.879,5
Finisaj interior suprastructură
1 FINMEDSU 160,0 859,2 1,0000 137.472,0 1,000 1,000 137.472,0
2 FINBUCAT 50,0 800,6 1,0000 40.030,0 1,000 1,000 40.030,0
Total 177.502,0
Finisaj faţadă clădire (calcul pentru suprafeţele combinate)
1 FPOLIST10 63,0 251,6 1,8502 29.327,2 1,000 1,000 29.327,2
Total 29.327,2
Terasă / Învelitori
1 TERNE8E 210,0 48,8 1,3341 13.671,9 1,000 1,000 13.671,9
Total 13.671,9
Instalaţii electrice infrastructură
1 ELECTRDEP 50,0 48,7 1,3363 3.253,9 1,000 1,000 3.253,9
2 Total 3.253,9
Instalaţii electrice suprastructură
3 ELRESTAU 210,0 281,6 1,0000 59.136,0 1,000 1,000 59.136,0
4 59.136,0
Instalaţii sanitare infrastructură
2 Total 0,0
Instalaţii sanitare suprastructură
3 SARESTAU 210,0 230,2 1,0000 48.342,0 1,000 1,000 48.342,0
48.342,0
Instalaţii de încălzire cu / fară ventilaţie infrastructura
2 0,0
Instalaţii de încălzire cu / fară ventilaţie suprastructura
1 IVRESTAU 210,0 165,7 1,0000 34.797,0 1,000 1,017 35.388,5
35.388,5
TOTAL COST (CIB) CU TVA -- LEI ) 701.060,8
TOTAL COST (CIB) FĂRĂ TVA -- LEI) 589.126,7

Pagina 144
Capitolul 2 Clădiri comerciale

CLĂDIRE GRĂDINIŢĂ CU ORAR PRELUNGIT PARTER SI ETAJ


Descrierea clădirii
Sistemul structură Structura clădirii este realizată pe cadre din beton armat şi are regimul de înălţime parter şi 1 etaj. Fundaţia clădirii este
de suprafaţă, cu grinzi continue rigide din beton armat şi fundaţii izolate sub stâlpii de cadru. Sub pardoseala armată a parterului clădirii este
pozat un strat termoizolant de polistiren extrudat de 10 cm grosime. Stâlpii şi grinzile de beton armat ale cadrului structurii asigură stabilitatea clădirii la
sarcinile permanente şi sarcinile dinamice din seism. Închiderile şi compartimentările interioare sunt realizate din corpuri ceramice cu goluri.
Sistemul finisaj Finisajul este obişnuit cu pereţíi şi tavanele tencuite şi zugrăvite acrilic, cu placaje de faianţă la grupurile sanitare şi la
bucătării. Pardoseala este din linoleum special antiseptic în camere si holuri, cu gresie antiderapantă la grupurile sanitare şi bucătării. Ferestrele
sunt din pvc cu geam termopan, uşile interioare celular furniruite, iar uşile de la atelier și de la ghene sunt metalice. Uşa principală de acces este
din aluminiu cu geam termopan. Faţada are termosistem de 10 cm grosime. Tersa este de tip necirculabilă
Sistemul instalaţii funcţionale
Instalaţii electrice funcţionale Traseele de alimentare a coropurilor de iluminat fluorescente şi a prizelor monofazate sunt pe cabluri
rezistente la foc pozate în tuburi. Clădirea are si trasee de curenţi slabi pentru senzorii de fum, senzorii antiefracţie, pentru sonorizare şi
supraveghere video. Este asigurată şi împământarea.
Instalaţii sanitare funcţionale Traseul de apă rece este realizat pe teava PPR de inaltă densitate, apa caldă pe ţeavă zincată, iar alimentarea cu
gaze pe ţeavă neagră fără sudură. Scurgerea apelor menajere pe tubulatură de polipropilenă. Obiectele sanitare sunt din portelan sanitar pentru
grupurile sanitare și inox la bucătării.
Instalaţia de încălzire este realizată pe corpuri statice de tipul convectoradiatoarelor tip Purmo, iar traseele tur retur pe teava PPR izolată
montată în şapă, cu direcţionare de la centrala termică către distribuitoare.
CENTRALIZATOR VALORI FISIERE CLADIRE P+1E -GRADINITA CU ORAR PRELUNGIT 1€= 4,7790 lei
TOTAL COST COEF.CHELT
NR. DESCRIERE COMPONENTE ALE DENUMIRE cost.mater. cost.manop. cost utilaje CHELTUIELI COEF.REC TOTAL TOTAL
DEVIZ .
CR. INFRASTRUCTURII SIMBOL lei/mp lei/mp lei/mp DIRECTE AP DEVIZ FINANCIARE lei/mp €/mp
le i/mp lei/mp

STRUCTURA CLADIRE PRET LA Sc


1 STRUCTURA CLAD. PARTER +1E GR. 6 SGRADIN6 236,1 250,8 41,6 528,5 1,4381 760,0 1,085 824,6 172,6
2 STRUCTURA CLAD. PARTER+1E GR. 7 SGRADIN7 257,5 265,7 50,8 574,0 1,4376 825,2 1,085 895,3 187,3
3 STRUCTURA CLAD. PARTER+1E GR. 8 SGRADIN8 278,9 280,7 60,0 619,6 1,4372 890,5 1,085 966,2 202,2
4 STRUCTURA CLAD. PARTER+1E GR. 9 SGRADIN9 300,3 295,7 69,2 665,2 1,4371 956,0 1,085 1.037,2 217,0
5 INCHIDERI SI COMPARTIMENTARI ZIDGRADI 302,4 114,0 38,6 455,0 1,4291 650,2 1,085 705,5 147,6
FINISAJ CLADIRE PRET AFERENT Sdc
1 FINISAJ INTERIOR CLAD.GRADINITA P+1E FINTGRAD 225,2 345,4 10,1 580,7 1,4429 837,9 1,085 909,1 190,2
2 FINISAJ FATADA CLAD. Sc-F.OPACA CLADIRE FATAGRAD 103,8 262,6 2,6 369,0 1,4476 534,2 1,085 579,6 121,3
INVELITORI / TERASE PRET LA Sc
1 TERASA NECIRCULABILA PRET LA Sc TERGRADI 78,1 38,0 16,1 132,2 1,4306 189,1 1,085 205,2 37,0
INSTALATII FUNCTIONALE PRET LA Sdc
1 INSTALATII ELECTR. FUNCTIONALE ELGRADIN 78,90 196,30 0,40 275,60 1,4476 399,0 1,085 432,9 90,6
2 INSTALATII SANITARE FUNCTIONALE SAGRADIN 43,00 28,70 0,30 72,00 1,4351 103,3 1,085 112,1 23,5
3 INSTAL.INC.+VENTIL.FUNCTION.--Sdc INCGRADI 127,8 117,3 0,9 246,0 1,4382 353,8 1,085 383,9 80,3
(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constr.
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 145
Capitolul 2 Clădiri comerciale

EVALUAREA PILONILOR CENTRALELOR EOLIENE CU STRUCTURA TUB ÎNCHIS


Proiectarea structurilor turnurilor eoliene
Pentru proiectarea generatoarelor eoliene sunt utilizate standardele româneşti grupate în seria de standarde Româneşti SR EN 61400, iar în
standardul SR EN 6400-1: 2006 Turbine eoliene-Condiţii de proiectare sunt precizări legate de proiectarea şi dimensionarea turnului:
1- să asigure suficientă rezistenţă pentru a rezista unei încărcări extreme din vânt,
2- să garanteze rezistenţa la oboseală a componentelor turnului şi fundaţiei,
3- să ofere o comportare dinamică adecvată, pentru evitarea rezonanţei prin echilibrarea perioadei de vibraţie a turnului în relaţie cu perioada
de vibraţie a paletelor.
Încărcările sunt de tip gravitaţional, aerodinamice, seismice, climaterice, funcţionare operaţională şi încărcări accidentale
Pentru fundaţii s-a considerat că terenul este un teren acceptabil care va fi supus unor deformabilităţi datorită tasărilor diferenţiate şi a
încărcărilor repetate. S-a considerat că o fundaţie de tip radier general pe un teren compactat cu maiul mecanic poate asigura stabilitatea turnului
centralei eoliene
Turnurile (pilonii) centralelor eoliene sunt dimensionate şi verificate conform SR EN 1993-1-6, iar ca sistem constructiv pilonii sunt
dimensionaţi funcţie de mărimea turbinelor. Turbinele pot fi ca mărime mici (50-60kw), turbinele eoliene medii (60-1500kw), turbine eoliene
mari (1,8-3MW) iar cele foarte mari (3,8-5,5 MW. Pe piaţa de produs turbinele medii sunt cele mai frecvente.
Pilonii turbinelor eoliene pot fi de tip 1- piloni ancoraţi - nu pot fi consideraţi clădire,
2- piloni zăbreliţi - nu pot fi consideraţi clădire,
3- pilon tubular închis - din beton sau metal şi poate fi considerat clădire

Pilonii tubulari
Pilonii din beton armat sunt încastraţi în fundaţii de tip radier general dimensionat pentru
asigurarea stablităţii la situaţiile meteorologice extreme, iar înălţimea acestora poate varia funcţie de
înălţimea la care curenţii de aer sunt cei mai favorabili ca viteză (între 4 m/s-20 m/s). Betoanele utilizate
sunt de marcă superioară (C28/35-B400) şi armătură BST500. În interior sunt scări metalice de acces,
uşă de acces la intrare şi nacelă, impământare cu tijă paratrăznet şi lampă de semnalizare precum şi
corpuri de iluminat interior.
Pilonii metalici sunt fixaţi de fundaţia radier prin intermediul unor flanşe metalice încastrate în beton şi buloane M48. Pilonul este
alcătuit din tronsoane de 20m (obligaţie condiţii transport) ansamblaţi prin flanşe metalice cu buloane M48 (2 tronsoane) sau M27 pentru
următoarele tronsoane. Tubulatura metalică este grunduită şi vopsită, iar în interior regăsim aceleaşi elemente de la pilonul din beton armat.
Evaluatorul va ţine cont de perioada de utilizare a centralei eoliene pe perioada de un an.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bibliografie: Adrian Dogariu, Dan Dubină Univeristatea Politehnică Timişoara - Verificarea de rezistenţă şi stabilitate a structurii turnurilor de la
centralele eoliene. Prof. Dr. Ing. Anatolie Marcu - Particularităţile calculului structurilor din beton armat ale centralelor eoliene în condiţii dificile de
fundare

Pagina 146
Capitolul 2 Clădiri comerciale

STRUCTURI DE BETON ARMAT PENTRU CENTRALE EOLIENE


Descrierea clădirii
Structurile eoliene
Structurile eoliene considerate clădiri, ce vor fi supuse impozitării sunt construcţiile care prin sistemul constructiv pot fi asmilate ca finnd clădiri.
Structurile eoliene mici vor sustine turbine eoliene care după mărimea lor generează 50-60 KW şi folosesc rotoare cu diametrul între 1-15 m. Susţinerea
turbinelor se realizează pe structuri ancorate sau structuri cu zăbrele ce NU sunt clădiri
Structurile eoliene medii vor susţine turbine eoliene care după mărimea lor folosesc rotoare care au diameter între 15 şi 60 m şi au o capacitate între 50-
1500KW. Aici pilonii pot fi structuri ancorate sau cu zăbrele ce nu pot fi considerate clădiri şi uneori structuri tubulare car pot fi asimilate ca fiind clădiri.
Structurile eoliene mari sustin rotoare care au diametru între 60-100m şi generează 2-3 MW putere. Sunt considerate turbine eoliene mari şi cele care au
rotoare de 40-60m care generează 1,8 MW la care pilonul este de tip închis şi poate fi considerată clădire
Structurile eoliene prezentate vor avea costuri pentru infrastructura de tip radier general dimensionat la răsturnare, pentru pilonii din beton armat
structura din beton armat cu betoane de marcă superioară (B500) şi armături de tip BST500 şi pentru structurile metalice interioare, precum tâmplăria,
scările de acces până la nacelă, şi structura de impământare a paratraznetului. În aprecierea costurilor s-a avut în vedere mărimea pilonului şi a nacelei
proiectate funcţie de mărimea pilonului, a nacelei şi a construcţiilor metalice aferente. Valorile nu contin TVA

TABEL CENTRALIZATOR AFERENT COSTURI STRUCTURA CENTRALA EOLIANA FARA T.V.A.


NR. INALTIME SISTEM TIP SISTEM SIMBOL COST MATER. COST MANOP. COST UTILAJ COST CHE. TOTAL C.CHELT. TOTAL LEI TOTAL EURO
CR. PILON STRUCT. FISIER BUC BUC BUC DIRECT CHELT. FINANC. BUC BUC
PILON 140 M
1 140 B. A. INFRASTRUCT.PILON140 m INFRAEOL 319.252,0 224.007,0 101.958,0 645.217,0 780.623,0 1,085 846.976,0 178.310,7
2 140 B. A. SUPRASTRUCT.PILON 140 m SUPRAEOL 1.269.697,0 969.756,0 78.133,0 2.317.586,0 2.864.355,0 1,085 3.107.825,2 654.279,0
3 140 B. A. CONF.METAL+IMPAMANTARE FINIEOL 26.657,0 14.227,0 920,0 41.804,0 51.501,0 1,085 55.878,6 11.763,9
STRUCT.PILON+NACELA 140 M 1.615.606,0 1.207.990,0 181.011,0 3.004.607,0 3.696.479,0 1,085 4.010.679,7 844.353,6
PILON 120 M
1 120 B. A. INFRASTRUCT.PILON120 m 273.645,0 192.006,0 87.392,0 553.043,0 669.105,0 1,085 725.978,9 155.289,6
2 120 B. A. SUPRASTRUCT.PILON 120 m 1.088.312,0 831.219,4 66.971,0 1.986.502,4 2.455.161,0 1,085 2.663.849,7 569.807,4
3 120 B. A. CONF.METAL+IMPAMANTARE 22.849,0 12.195,0 789,0 35.833,0 44.144,0 1,085 47.896,2 10.245,2
STRUCT.PILON+NACELA 120 m 1.384.806,0 1.035.420,4 155.152,0 2.575.378,4 3.168.410,0 1,085 3.437.724,9 735.342,2
PILON 100 ML 0,0 0,0
1 100 B. A. INFRASTRUCT.PILON 100 m 288.038,0 160.005,0 72.827,0 520.870,0 557.588,0 1,085 604.983,0 129.408,1
2 100 B. A. SUPRASTRUCT.PILON 100 m 906.927,0 692.682,0 55.809,0 1.655.418,0 2.045.968,0 1,085 2.219.875,3 474.839,6
3 100 B. A. CONF.METAL+IMPAMANTARE 22.214,0 10.163,0 658,0 33.035,0 36.787,0 1,085 39.913,9 8.537,7
STRUCT.PILON+NACELA 100 m 1.217.179,0 862.850,0 129.294,0 2.209.323,0 2.640.343,0 1,085 2.864.772,2 612.785,5
PILON 80 M 0,0 0,0
1 80 B.A. INFRASTRUCT.PILON 80 m 230.430,0 128.004,0 58.262,0 416.696,0 446.070,0 1,085 483.986,0 103.526,4
2 80 B.A. SUPRASTRUCT.PILON 80 m 725.542,0 554.146,0 44.647,0 1.324.335,0 1.636.774,0 1,085 1.775.899,8 379.871,6
3 80 B.A. CONF.METAL+IMPAMANTARE 17.771,0 8.130,0 526,0 26.427,0 29.429,0 1,085 31.930,5 6.830,0

(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 147
Capitolul 2 Clădiri comerciale

STRUCTURI METALICE PENTRU CENTRALE EOLIENE


Descrierea clădirii
Structurile eoliene considerate clădiri, ce vor fi supuse impozitării sunt construcţiile care prin sistemul constructiv pot fi asmilate ca finnd clădiri.
Structurile eoliene mici vor sustine turbine eoliene care după mărimea lor generează 50-60 KW şi folosesc rotoare cu diametrul între 1-15 m. Susţinerea
turbinelor se realizează pe structuri ancorate sau structuri cu zăbrele ce NU sunt clădiri
Structurile eoliene medii vor susţine turbine eoliene care după mărimea lor folosesc rotoare care au diameter între 15 şi 60 m şi au o capacitate între 50-
1500KW. Aici pilonii pot fi structuri ancorate sau cu zăbrele ce nu pot fi considerate clădiri şi uneori structuri tubulare metalice car pot fi assimilate ca fiind
clădiri.
Structurile eoliene mari susțin rotoare care au diametru între 60-100m şi generează 2-3 MW putere. Sunt considerate turbine eoliene mari şi cele care au
rotoare de 40-60m care generează 1,8 MW la care pilonul metallic este de tip închis şi poate fi considerată clădire
Structurile eoliene prezentate vor avea costuri pentru infrastructura de tip radier general dimensionat la răsturnare, pentru pilonii cu structura din metal şi
pentru structurile metalice interioare, precum tâmplăria, scările de acces până la nacelă, şi structura de împământare a paratrăznetului. În aprecierea costurilor s-a
avut în vedere mărimea pilonului şi a nacelei proiectate funcţie de mărimea pilonului, a nacelei şi a construcţiilor metalice aferente. Spre deosebire de pilonii
executați din beton armat, pilonii metalici sunt executați pe tronsoane cu lungime de 20m, pentru a putea fi transportaţi, îmbinarea tronsoanelor fiind realizate cu
flanşe îmbinate cu buloane M48 la primele 2 tronsoane şi M27 în rest
Atenţie Evaluatorul va trebui să verifice care este gradul de utilizare a turbinei într-un an. Studiile de specialitate scriu despre
intermitenţa, cauzată de lipsa vântului, sau cu viteze mai mari decât suportă palierul de funcţionare al generatorului.
În zonele cu vânt turbinele funcţionează circa 60% din an, iar în zonele cu vânt periodic 25 % din an.
Valorile nu contin TVA
TABEL CENTRALIZATOR COSTURI STRUCTURA METALICA PILON CENTRALA EOLIANA
NR. INALT SISTEM TIP SISTEM SIMBOL COST MATER. COST MANOP. COST UTILAJ COST CHE. TOTAL CHELT. TOTAL TOTAL
CR. PILON STRUCT. FISIER BUC. BUC. BUC DIRECT CHE. FINANC. LEI/BUC EU/BUC.
PILON METALIC 100M
1 100 B.A. INFRASTRUCTURA PILON METINFRAEOL/100 154.454,0 103.376,0 52.896,0 207.350,0 375.371,0 1,085 407.277,5 84.867,2
2 100 METAL SUPRASTRUCT. METALICA TR20MPE 1.277.845,0 124.558,0 109.244,0 1.511.647,0 1.842.880,0 1,085 1.999.524,8 416.654,5
3 100 METAL CONFECTII METALICE +IMP. FINECL/1 22.849,0 12.195,0 789,0 35.833,0 44.144,0 1,085 47.896,2 9.980,5
TOTAL PILON +NACELA 1.455.148,0 240.129,0 162.929,0 1.754.830,0 2.262.395,0 2.454.698,5 511.502,1
PILON METALIC 80 M
1 80 B.A. INFRASTRUCTURA PILON MET 0,8 123.563,2 82.700,8 42.316,8 248.580,8 300.296,8 1,085 325.822,0 67.893,7
2 80 METAL SUPRASTRUCT. METALICA 0,8 1.022.276,0 99.646,4 87.395,2 1.209.317,6 1.474.304,0 1,085 1.599.619,8 333.323,6
3 80 METAL CONFECTII METALICE +IMP. 0,8 18.279,2 9.756,0 631,2 28.666,4 35.315,2 1,085 38.317,0 7.984,4
TOTAL PILON +NACELA 1.164.118,4 192.103,2 130.343,2 1.486.564,8 1.809.916,0 1.963.758,9 409.201,7
PILON METALIC 60 M
1 60 B.A. INFRASTRUCTURA PILON MET 0,6 92.672,4 62.025,6 31.737,6 186.435,6 225.222,6 1,085 244.366,5 50.920,3
2 60 METAL SUPRASTRUCT. METALICA 0,6 766.707,0 74.734,8 65.546,4 906.988,2 1.105.728,0 1,085 1.199.714,9 249.992,7
3 60 METAL CONFECTII METALICE +IMP. 0,6 13.709,4 7.317,0 473,4 21.499,8 26.486,4 1,085 24.411,4 5.086,8
TOTAL PILON+ NACELA 873.088,8 144.077,4 97.757,4 1.114.923,6 1.357.437,0 1.468.492,8 305.999,8

(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 148
Capitolul 2 Clădiri comerciale

CLĂDIRE COMERCIALĂ TIP MALL CU 2 SUBSOLURI PARCARE SI 4 NIVELURI SPAŢII COMERCIALE


Descrierea clădirii
Sistemul structură
Subsistemul infrastructură Terasamentele efectuate pentru infrastructura clădirii au avut adâncimea de 13,5 m faţă de cota terenului natural. Fundaţia clădirii este de tip radier
general cu grosimea de 1,20 m şi pentru 30 % din suprafaţa subsolului grosimea de 80 cm. Betonul utilizat pentru radierul general a fost de clasa C25/30 (B400). În radierul existent
sunt executate başe pentru colectarea apelor accidentale, iar pentru garda de rezemare a lifturilor sunt efectuate supraînălţări ale radierului de 1,5 m. Din radierul general pornesc şi
armăturile peretelui exterior al subsolului de 80 cm grosime pe lungime de 490 m şi cu grosime de 60 cm pe lungime de 110 m. Pereţii exteriori şi interiori ai subsolului au armătura
de tip Bst 500 şi beton cu clasa de rezistenţă C40/50 (B600). Stâlpii structurii de rezistenţă au, de asemenea, clasa de rezistenţă C40/50 (B600). Tot din subsolul -3 pornesc şi scările
de acces pe nivelurile superioare. La subsolul cota -3 este realizată parcare de autoturisme, iar deasupra cestui nivel este subsolul -2 tot cu funcţiuni de parcare autoturisme. La
subsolul -1 sunt spaţii comerciale şi spaţii tehnice. Culoarele de acces spre spaţiile tehnice au pereţii din beton armat sau zidării de cărămidă. Înălţimea liberă a subsolului cota -1
este de 5,9 m. În subsolul -3 al clădirii sunt fixaţi şi stâlpii metalici de cadru pentru lifturile de persoane şi tot din subsolul 3 încept şi pereţii de beton armat a lifturilor de persoane
sau de marfă şi a scărilor de acces către nivelurile superioare ale clădirii
Subsistemul suprastructură Suprastructura clădirii este realizată pe cadre de beton armat, completate cu celule de beton armat,C40/50 (B600), ale puţurilor de lift şi ale scărilor
de acces. Pe capetele stâlpilor reazemă grinzi de beton armat care susţin planşeele din beton armat ale fiecărui nivel al clădirii. În zona luminatoarelor circulare sunt fixate grinzi
metalice din profile UNP şi HEA. Perimetral, pe structura de rezistenţă din beton armat, sunt fixate structuri metalice vopsite pentru susţinerea panourilor isopan, iar de la etajul 2 pe
tot perimetrul clădirii sunt fixate profile HEA400 curbate, care au găuri prin care trec ţevi cu diametrul de 219 mm vopsite care sustin structura de isopan şi tabla lindab a faţadei. La
faţada principală, pe lungime de 7 travei, faţada de tip panouri lindab a fost înlocuită cu panouri geam duplex curbat. La terasa clădirii sunt de asemenea, structuri metalice, de tip
UNP, vopsite pentru sustinerea copertinelor aferente spaţiilor comerciale. Costurile acestor structuri metalice au înserate în tabelul cu valorile subsistemelor în subsistemul
suprastructură dat fiind durata de viaţă de serviciu asemănătoare betonului armat.
În clădirea analizată sunt şi alte structuri metalice, dar pe aceste structuri metalice reazemă echipamentele pentru aerul condiţionat şi vor fi menţionate ca şi costuri la montajul
utilajelor
Sistemul finisaj
Subsistemul finisaj interior În cadrul acestui subsistem am prezentat costurile compartimentărilor uşoare şi finisajul spaţiilor comerciale închiriate, a spaţiilor comune adiacente
spaţiilor comerciale, a finisajelor spaţiilor comune, culoare de acces spre depozite şi ateliere, precum şi culoarele de evacuare în caz de urgenţă.
Finisajul spaţiilor comerciale închiriate Compartimentările sunt realizate din pereţi de rigips de tip EI180°C finisaţi cu zugrăveli acrilice, având suplimentar lambriuri sau
fototapete. Tavanele suspendate sunt de asemenea din panouri rigips rezistente la foc. Tavanele în mare parte au scafe perometrale sau intercalate pentru iluminat, la unele dintre
tavane sunt ataşate lambriuri din lemn sau plăci traforate. La unele dintre spaţiile comerciale, cu suprafeţe mari, tavanul este din beton armat vopsit alb sau negru. Fiecare magazin
are vitrina tip geam duplex şi uşă cu geam sablat cu feronerie tip Dorma. Pardoseala este din gresie, în majoritatea cazurilor, mochetă sau marmură compozit.
Finisajul spaţiilor comune adiacente spaţiilor comerciale Holurile dintre spaţiile comerciale au tavanele suspendate, cu panouri din plase ornamentale cu ochiuri la 50mm,
lateral cu plăci fonoabsorbante şi alucobond la racordul dintre tavanul nivelului inferior cu golul bordat cu parapet de geam duplex. Stâlpii sunt fie îmbrăcaţi de reclame luminoase
fie placaţi cu alucobond. În costul finisajului holurilor adiacente spaţiilor comerciale sunt cuprinse şi balustrăzile de geam duplex cu mână curentă din profil alucobond. În acest preţ
este cuprins şi finisajul grupurilor sanitare, inclusiv a culoarelor de acces placaţi cu geam duplex.
Finisajul spaţiilor de depozitare, culoare de evacuare scari de acces, spţii tehnice Aceste finisaje sunt simple, spaţii în care pereţii sunt tencuiţi şi zugrăviţi, tavanul vopsit acrilic,
pardoseala din rinolit, uşile de acces mdf antifoc. În spaţiile tehnice pardoseala este vopsită tip clor cauciuc. La culoarele de acces la nivelul +1m este fixat un lambriur din pal
vopsit.
Finisajul spaţiilor de parcare Parcarea de la subsol -3 are pardoseala finisată cu o şapă de trafic intens, spaţiile de circulaţie după intrarea/ieşirea din parcare sunt vopsite. Stâlpii
sunt vopsiţi parţial şi înscripţionaţi. Tavanul de la subsolul -3 este zugrăvit acrilic. Pe culoarele spre ieşire din subsol pardoseala este de trafic intens cu borduri de departajare pentru
porţile de taxare. Parcarea de la subsol -2 are pardoseala finisată cu o şapă de trafic intens, spaţiile de circulaţie după intrarea/ieşirea din parcare sunt vopsite. Stâlpii sunt vopsiţi
parţial şi înscripţionaţi. Tavanul este izolat cu plăci termoizolate de tip paroc şi zugrăvite acrilic. În finisajul spaţiilor de parcare sunt şi spaţiile de aces la scările rulante, spaţii dotate
cu uşi glisante Pardoseala este din gresie antiderapantă, pereţii tapetaţi cu reclame, iar tavanul din rigips. De asemenea a fost evaluat şi spaţiul de taxare la barierele de ieşire spre
străzile de circulaţie rutieră a oraşului.

Pagina 149
Capitolul 2 Clădiri comerciale

Subsistemul finisaj exterior Faţada clădirii este alcătuită din trei sisteme construite diferite. 90% din suprafaţa faţadei are faţa văzută din panouri de alucobond alb. Circa 8%
sistemul constructiv este de tipul faţadei perete cortină cu ochiuri fixe şi geam duplex curbat. Diferenţa de 2% sunt vitrinile spaţiilor comerciale către terasa circulabilă a clădirii.
Faţada cu alucobond este fixată pe panouri de tip isopan de 60mm grosime prinsă de structura clădirii printr-o reţea de profile din ţeavă pătrată vopsită. La nivelul planşeului peste
etajul 2 este realizată o structură metalică curbată spre interiorul clădirii din profile HEA 400 vopsită şi ţeavă neagră vopsită cu diametrul de 219mm: Pe 80 % din lungimea faţadei
este realizat placaj cu alucobond, în rest cu panouri din geam duplex 6.1.4. curbat şi fixat de structură cu structuri metalice din otel inox.
Subsistemul terasă Terasa este în totalitate circulabilă, cu pardoseală din gresie antiderapantă şi spaţii cu vegetaţie pe movile de pământ supraînălţate faţă de cota gresiei
antiderapante. Scurgerea apelor pluviale se face printre rosturile deschise dintre plăcile de gresie către gurile de scurgere care prin coloanele pluviale din pvc evacuează apa către
başele din radier şi de acolo către decantoare şi separatoare de grăsimi şi apoi în reţeaua stradală de ape menajere sau în bazinul de retenţie.
Sistemul instalaţii funcţionale
Subsistemul de instalaţii electrice funcţionale Traseele electrice pentru tensiunea de 220V sau 380 V folosesc cabluri electrice de tipul N2XH, respectiv NHXH, cabluri
rezistente la foc. Cablurile electrice de 220V care sunt duse către consumatori sunt pozate pe poduri de cabluri de tip Otto Oberman suspendate de tavan şi mascate de tavanele
suspendate. Aceste trasee sunt duse pentru fiecare spaţiu comercial care are un tablou electric cu tablou de siguranţe şi contor. Reţeaua electrică din magazin este ordonată după
cerinţele chiriaşului către prize sau lămpi de tip florescente, cu halogen, tip spot. Pentru spaţiile comune traseele electrice sunt ordonate pe trasee şi separat pe fiecare nivel al
clădirii. Corpurile de iluminat sunt fixate la nivelul tavanului suspendat.
Traseele de curenţi slabi Traseele de curenţi slabi alimentează sistemul de supraveghere video, senzorii de fum, senzorii de mişcare, senzorii de supraveghere şi senzorii de
sonorizare. Traseele acestor cabluri sunt pozate pe poduri de cabluri separate de traseele de curenţi 220V.
Traseele de forţă 380 V Cablurile de alimentare a utilajelor şi echipamentelor sunt pozate pe poduri de cabluri şi dirijate către camera sau spaţiile unde se află montate acestea.
Aceste trasee electrice de 380V sunt luate în calcul fiecare separat pentru chillere, lifturi, scările rulante, staţia de pompe, staţia hidrofor, centralelel de aer, centrala termică sau
pentru alte echipamente sau utilaje.
Subsistemul instalaţii sanitare funcţionale Pentru determinarea costurilor aferente subsistemului s-au analizat planurile aferente alimentării cu apă potabilă, scurgerea apelor
reziduale şi meteorice, traseele de alimentare a hidrantilor interiori şi a instalaţiei de sprinklere. De asemenea s-au analizat costurile necesare pentru obiectele sanitare montate în
părţile comune şi în zonele spaţiilor comerciale.
Alimentarea cu apă se face din reţeaua oraşului cu branşamente din ţevi zincate, apoi ramificaţiile se fac către consumatori prin ţevi de pvc de tip PPR. Traseele de scurgerea
apelor menajere se face prin tubulatură de polipropilenă, cu fitinguri de fontă la zona de schimbare de direcţie din subsol. Traseele de scurgerea apelor pluviale se face prin
tubulatura pvc-K către subsol, în başe, apa pluvială fiind direcţionată către bazinul de retenţie. Traseele interioare de hidranţi interiori sunt executate cu ţeavă zincată de 2 ţoli, iar
traseele reţelei de sprinklere cu ţeavă neagră vopsită de 1-3 ţoli, cu diuze de bronz. Diuzele de bronz ale reţelei de sprinklere, cele vizibile, sunt montate sub tavanele din spaţiile
comerciale sau comune. Grupurile sanitare au obiecte sanitare din import, din porţelan sanitar cu accesorii cromate. Fiecare grup sanitar are un grup sanitar pentru persoanele cu
handicap şi o cameră pentru serviciile mama şi copilul. În oficii sunt montate chiuvete din inox.
Subsistemul instalaţii de încălzire şi ventilaţii Confortul termic este asigurat prin 2 sisteme: aer cald/rece prin sistemul de ventilaţie şi sistemul pe corpuri statice de încălzire.
Utilajele şi echipamentele necesare instalaţiei de ventilaţie sunt montate pe o parte din terasa clădirii, iar din centralele de purificare a aerului prin tubulatură de tablă zincată se
transmite în spaţiile comune şi în spaţiile comerciale închiriate. Traseele pentru aer cald sunt izolate cu saltele de vată minerală şi protejate cu folii de aluminiu. Grilele de
absorbţie şi refulare au jaluzelel reglabile cu termostatul de cameră. Traseele de încălzire cu corpuri statice au traseele tur retur din ţeavă neagră vopsită, iar corpurile statice sunt
de tipil convectoradiatoarelor cu 2 căi.
Evaluatorul va solicita conducerii clădirii inspectate să primească informaţii despre aceste utilaje şi echipamente, de asemenea şi pentru lifuri şi scările rulante de la societăţile
angajate să efectueze mentenanţa acestora. Tot din partea acestora se va solicita aprecierea vârstei efective, sau durata de serviciu rămasă.

Pagina 150
Capitolul 2 Clădiri comerciale

Pagina 151
Capitolul 2 Clădiri comerciale

Pagina 152
Capitolul 2 Clădiri comerciale

CLADIRE SPATIU COMERCIAL TIP MALL CU 2 SUBSOLURI PARCARE 1€ = 4,7790 lei

DENUMIRE
cost.mater.
cost.manop. cost utilaje TOTAL CHELTUIELI COEF.REC COST DEVIZ COEF.CHELT.
TIP SUBSISTEM TOTAL lei/mp TOTAL €/mp
SIMBOL DIRECTE lei/mp AP DEVIZ lei/mp FINANCIARE
lei/mp lei/mp lei/mp
INFRASTRUCTURA 2 NIVELURI CALCULATA CU Sd c
INFRASTRUCT. 2 NIV.PARCARE IS36PRO8 907,1 463,4 139,7 1510,2 1,4314 2.161,7 1,085 2.345,4 490,8
SUPRASTRUCTURA CLADIRE MALL
SUPRASTRUCTURA SP.COM.. COTA-1+P+E1+E2 CALCULATA LA Sd c
SSSP.COM. COTA-1,P+E1+E2-6 SS4EPRO6 317,6 233,8 30,0 581,4 1,4352 834,4 1,085 905,4 188,7
SSSP.COM. COTA-1,P+E1+E2-7 SS4EPRO7 357,6 245,8 36,7 640,1 1,4349 918,5 1,085 996,6 208,5
SSSP.COM. COTA-1,P+E1+E2-8 SS4EPRO8 397,5 257,8 43,3 698,6 1,4342 1.001,9 1,085 1.087,1 226,5
STRUCT. METALICA CUPOLE, LIFT SMETALPR 12,8 10,7 0,1 23,6 1,4369 33,9 1,085 36,8 7,7
STRUCTURI METALICE VOPSITE SUSTINERE FATADA CALCULATA LA SUPRAFATA FATADEI
STRUCTURI METALICE LA FATADA SMETFATA 210,6 40,8 3,9 255,3 1,4253 363,9 1,085 394,8 82,3
SISTEMUL FINISAJ
FINISAJ INTERIOR +COMPARTIMENTARI USOARE CALCULATA CU Sd c
FINISAJ INTERIOR+COMP.USOARE CUFINISC 509,7 595,7 14,1 1.119,5 1,4404 1.612,5 1,085 1.749,6 364,6
FINISAJ INTERIOR PARTI COMUNE HOLURI +GR.SANITARE CALCULATA CU Sd c
SPATII COMUNE INTRE MAGAZINE FINSPCHO 306,7 235,4 24,7 566,8 1,4357 813,8 1,085 882,9 184,8
FINISAJ INT. SPATII DEPOZITARE+ CAM.UTILAJE+CULUOARE CALCULATA CU Sd c
FIN..DEPOZ.+ CAM.MASINI+CULOAR FINCARREF 86,7 161,4 4,2 252,3 1,4447 364,5 1,085 395,5 82,8
FINISAJ PARCARE AUTOTURISME CALCULATA CU Sc
FINISAJ PARCARE SUBSOL -3 FIPIRMAL 74 23,8 0,2 98,0 1,4495 142,1 1,085 154,1 32,3
FINISAJ PARCARE SUBSOL -2 FIPIRMALIZ 105,8 185,1 16,7 307,6 1,4427 443,8 1,085 481,5 100,3
FINISAJ FATADA PE 3 SISTEME CALCULATA LA SUPRAFATA FATADEI
FAT.+P.CORT.OM+ALUCOB+P.CORT. FATAPROM 402,1 270,8 21,2 694,1 1,4453 1.003,2 1,085 1.088,5 226,8
TERASA CLADIRE MALL CALCULATA CU Sc
TERASA CIRCULABILA TERENESCU 193,3 165,5 29,0 387,8 1,4359 556,8 1,085 604,2 126,4
TERASA CIRC.SPATII VERZI IZTERVEG 581,1 193,3 44,3 818,7 1,4285 1.169,5 1,085 1.268,9 265,5
TERASA NECIRCULABILA TERBSC 128,7 30,3 1,2 160,2 1,4265 228,5 1,085 247,9 51,7
INSTALATII FUNCTIONALE CALCULATE CU Sd c
INSTALATII FUNCTIONALE PARCARE AUTOTURISME
INSTAL. ELECTRICE FUNCTIONALE ELPARCARI 74 23,8 0,2 98,0 1,4495 142,1 1,085 154,1 32,3
INSTAL. SANITARE FUNCTIONALE SAPARCARI 58 88,9 0,1 147,0 1,4466 212,7 1,085 230,7 48,,3
INSTALA.VENTILATII FUNCTIONALE VVPARCARI 16,6 24,4 0,1 41,1 1,4429 59,3 1,085 64,3 13,5
INSTALATII FUNCTIONALE CLADIRE MALL CALCULATE CU Sd c
INSTAL.ELECTRICE FUNCT. ELFUNBSC 152,9 91,2 1,0 244,9 1,4336 351,1 1,085 380,9 79,4
INSTAL.SANITAREE FUNCT. SAFUNBSC 24,1 16,9 0,4 41,4 1,4353 59,4 1,085 64,4 13,5
INSTAL.VENTILATII FUNCT. IVFUNBSC 43,5 55,8 2,0 101,2 1,4407 145,8 1,085 158,2 33,1

(1) Coeficientul de recapitulatie din devizul analitic se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile constructorului pentru procurarea de unelte, scule, plata salariatilor indirect productivi si profitul constructorului
(2) Coeficientul cheltuielilor indirecte se aplica pentru a se lua in calcul cheltuielile de proiectare, de organizare de santier,taxe(autorizatie de construire, si cheltuieli bransamente) 8,5 %
(3) Calculele s-au efectuat pentru distanta de transport de 10 km si localitati cu nivelul III - a de salarizare

Pagina 153
Capitolul 2 Clădiri comerciale

CALCULUL FATADEI CLADIRII MALL


Calculul costului faţadei clădirii mall
Din planurile de arhitectură puse la dispoziţie am calculat perimetrul clădirii, înălţimea totală şi am determinat suprafaţa totală a faţadei. La inspecţie am menţionat lungimile şi
înălţimile pentru suprafeţele faţadei de tip perete cortină cu ochiuri fixe şi apoi a faţadei cu ochiuri mobile din zona terasei circulabile. Am avut în vedere că la nivelul terasei pe
2/3 din lungimea faţadei de sud există placaj de alucobond şi pe zona interioară a faţadei, dar fără termoizolaţie.

. Suprafata totala a fatadei = 9615 mp 1€ = 4,7990 lei


NR. DENUMIRE FINISAJ FATADA AFERENT DENUMIRE COST / MP INDICE SUPRAF. COST TIP COEF. C. COEF.C COST TOTAL
CR. CLADIRII DE BIROURI FISIER CU T.V.A. ACTUALIZ FAT.OPAC FATADA MANOP. DIST.TRA SISTEM.FINISAJ
0 1 2 3 4 5 6=3x4x5 7 8 9 = 6 x7 x 8
1 FATADA PERETE CORTINA CU OCHIURI FIXE CORTALRE 1.343,4 1,0000 740,0 994.116,0 1,017 1,00 1.011.016
2 TAMPLAR. CU OCHIURI MOBILE COST SUPLIMENTAR FATADA TAMPLPCO 1.313,4 1,0000 1.020,0 1.339.668,0 1,017 1,00 1.362.442
4 FATADA DIN PLACI ALUCOBOND 4MM-FOITA 5 ALUCOBON 1.013,0 1,0000 7.855,0 7.957.115,0 1,017 1,00 8.092.386
TOTAL COSTURI FATADA 1.088,5 9.615,0 10.465.844

Pagina 154
Capitolul 2 Clădiri comerciale

COSTURI ALE ELEMENTELOR SUBSISTEMULUI FINISAJ LA PEREŢII ŞI TAVANELE SPAŢIILOR COMERCIALE

NR. DESEN ELEMENT DENUM. ELEMENT U/M MATERIAL MANOPERA UTILAJ COST COEF. COEF. COST COST
CR. DESCRIERE SIMBOL TRA TOTAL RECAPIT. 1,085 TOTAL (LEI) TOTAL (€)
LAMBRIURI LA PERETI / STALPI
1 baghete lemn stejar fixata pe scandura stejar vopsita ALALL
(cires,mahon,par)cu bagheta stejar 6cm, vopsita cu F23 /LUXHH mp 105,5 240,8 0,2 346,5 1,4468 1,085 543,9 113,3
lac incolor, fixata pe struct.lemn rasinoase
1 str. lemn fixare la perete
2 scandura stejar vopsita
3. bagheta stejar lacuita
4 perete suport

lambriul este realizat din pal melaminat pe o singura


2 faţă, pe care s-au fixat baghete din lemn de raşinoase ALAMEL
baiţuite şi lacuite. Fixarea de suprafaţă suport s-a făcut F23/LU XHH mp 29,1 139,5 0,3 168,9 1,4522 1,085 266,1 55,5
cu dibluri
1 pal melaminat
2 şipci lacuite

lambriu din placi fonoabsorbante ignifugate placat cu


3 tapet din pânză ignifugată şi fonoabsorbanta pentru ALPFF
săli spectacole, bordate cu şipci lacuite F23/LU XHH mp 450,1 174,2 3,2 627,5 1,4302 1,085 973,7 202,9
1 perete suport
2-placi fonoabsorb. Ignifug.
3- şipca lacuita
4- ţesătură ignifugată

tapet lavabil premium pe glet de ipsos existent bordată


4 cu profile în zona tavanelor sau a scafelor.Tapetul este
floral şi se montează la cheie ATATG
1- taoet premium import F23/LU XHH mp 68,8 38,8 0,1 107,7 1,4344 1,085 167,6 34,9
2--tbagheta poliester

Pagina 155
Capitolul 2 Clădiri comerciale

lambriu de perete, /stâlpi realizat din şipci 22x35 mm


vopsite, fixate de perete prin intermediul altei şipci
fixată cu dibluri SIPCIVOP
1-lambriuri din şipci vopsite F23/LU XHH mp 52,4 197,5 3 252,9 1,4504 1,085 398,0 82,9
2- şipcă de fixare de perete

placa din pluta decoratva lipita cu adeziv special si


sipci lacuite
1-pluta decorativa PLUTADEC
2- sipci lacuite F23/LU XHH mp 111,5 57,9 0,1 169,5 1,4335 1,085 263,6 54,9

FINISAJ TAVANE
tavan de rigips casetat şi suspendat curbat de planseul
de beton
1- planseul casetat si curbat
2- planseul d beton armat RIGORNAM mp 86,3 95,4 5,1 186,8 1,4398 1,085 291,8 60,8
F40 / SUPRF.

TAVANE GRILIATO
tavan GRILIATO cu ochiuri la 15 cm suspendate
cu schela montaj si transport GRILIA15 mp 95,75 115,5 6,8 218,05 1,441 1,085 340,9 71,0
suprafata

tavan GRILIATO cu ochiuri la 7,5x 7,5 cm suspendate


cu schela montaj si transport GRILIA75 mp 163 92,6 11,6 267,2 1,4335 1,085 415,6 86,6
suprafata

tavan GRILIATO cu ochiuri la 5cm x 5 cm suspendate


cu schela montaj si transport GRILIA05 mp 239,5 115,5 16,8 371,8 1,4321 1,085 577,7 120,4
suprafata

Pagina 156
Capitolul 2 Clădiri comerciale

Tavan suspendat pe structura tip retea din plăci Alum.


60x60cm cu susţinerea vizibilă si alta nuantă culoare
1- tavan casetat aluminiu CASEAL60 mp 74,7 98,6 4,4 177,7 1,4418 1,085 278,0 57,9
2- tavan cladire suprafata
3- bare de sustinere

tavan casetat din pal melaminat pe ambele feţe fixat


de tavanul cu şufe torodate reglabile
1- tavan casetat TPLVMELA mp 99,1 134,1 1,3 234,5 1,4428 1,085 367,1 76,5
2- şufe torodate reglabiile suprafaţa
3- tavanul camerei

tavan casetat din pal furniruit 2 fete lacuit si montat


suspendat
1- tavan casetat furniruit TPCAFURN mp 107,7 138,4 8,2 254,3 1,4410 1,085 397,6 82,8
2- tavan cladire suprafaţa
3- tavanul camerei

y=tavan suspendat din placi MDF colorat fixat pe


baghete din aluminiu eloxat si suspendate de tavan
1- tavan din placi MDF TAVANMDF mp 155,8 176,8 1,9 334,5 1,4403 1,085 522,7 108,9
2- cablu toron cu reglaj suprafaţa
3- tavanul structural

tavan casetat cu plăci fonoabsorbante Danoline fixate


de tavan sau suspendate cu toroane reglabile
DANOLINE mp 114,4 89,8 5,2 209,4 1,4363 1,085 326,3 68,0
suprafaţa

tavan fonoabsorbant Cleano akustic fixat pe tavan sau


suspendat cu toroane reglabile
CLEANOAK mp 122,2 89,8 5,3 217,3 1,4360 1,085 338,6 70,5
suprafaţa

Pagina 157
Capitolul 2 Clădiri comerciale

TABEL CENTRALIZATOR AL COSTURILOR AFERENT COMPARTIMENTĂRILOR UŞOARE

CENTRALIZATOR COSTURI/MP COMPARTIMENTARI USOARE CU FINISAJ INTERIOR 1€= 4,799 lei


NR. VARIANTE DE COMPARTIMENTARE DENUMIRE FISIER COSTURI CU T.V.A. COSTURI EXCLUSIV T.V.A.
CR. SI FINISAJUL INTERIOR AFERENT LEI/MP € / MP LEI/MP € / MP
1 COMPART.USOARE+FINISAJ -ZONA COMBINATA FINCUBCO 1404,30 293,80 1180,00 246,90
2 COMPART.USOARE+FINISAJ-ZONA PE UN TRACT+ANEXE FINCUTR1 1047,30 219,20 880,00 184,20
3 COMPART.USOARE+FINISAJ-ZONA PE 2 TRACT+ANEXE FINCU2TR 1125,90 235,60 946,13 198,00
4 COMPARTIM.USOARE+FINISAJ DE TIP OPEN SPACE FINBOPSP 839,80 175,00 705,70 147,10
5 COMPARTIM.USOARE+FINISAJ ARHIVA+ATELIERE FINDEPARH 496,90 103,50 417,60 87,00
6 COMPARTIM.USOARE PARTER BIR.+F.SPATII COMERC FIPARTIBI 2010,80 419,00 1689,70 352,10
PERETI COMPARTIMENTARE GEAM SECURIZAT
1 PERETE COMPARTIMENTARE GEAM CLAR 4.1.6. PEGCLA10 994,6 207,3 835,8 174,2
2 PERETE COMPARTIMENTARE GEAM SABLAT 4.1.6. PEGSAB10 1.078,8 224,8 906,6 188,9
3 PERTE COMPARTIMENTARE GEAM SABLAT 6.1.6. PEGSAB12 1.154,1 240,5 969,8 202,1

TABEL CENTRALIZATOR AL COSTURILOR FAŢADELOR

CENTRALIZATOR COSTURI AFERENT FINISAJELOR DE FATADA LA CLADIRI COMERCIALE 1€= 4,799 lei
NR. DENUMIRE FINISAJ FATADA AFERENT CLADIRII DENUMIRE FISIER COSTURI CU T.V.A. COSTURI EXCLUSIV T.V.A.
CR. SPATII COMERCIALE LEI/MP € / MP LEI/MP € / MP
1 FATADA PERETE CORTINA CU OCHIURI FIXE CORTALRE 1.343,4 279,9 1.128,9 235,2
2 FATADA PERETE CORTINA OCHIURI FIXE +PARAPET OPAC PECZOPAC 1.644,2 344,0 1.381,7 289,1
3 TAMPLAR. CU OCHIURI MOBILE COST SUPLIMENTAR FATADA TAMPLPCO 1.313,4 274,8 1.103,7 230,9
4 FATADA DIN PLACI FIBROCIMENT COLORAT+TERMOIZOLATIE FIBROCIM 578,5 120,5 486,1 101,3
5 FATADA DIN PANOURI PROFILIT TIP ASEZATE DUBLU PROFILIT 787,0 164,0 661,3 137,8
6 FATADA DIN PLACI ALUCOBOND 4MM-FOITA 5 ALUCOBON 1.013,0 211,1 851,3 177,4
7 FATADA CU TERMOSISTEM DE 10 CM GROSIME POLIST10 513,0 106,9 431,1 89,8
8 FATADA CU ELEMENTE LINIARE METALICE FIXE FLTRAFOL 783,1 163,2 658,1 137,1
9 FATADA CU JALUZELE METALICE LA PARCARI SUPRATERANE JALULIND 531,4 110,7 446,6 93,1
10 FATADA CU PANOURI IZOLATOARE TIP HOESCH PTHOESCH 600,4 125,1 504,5 105,1
11 FATADA CU PANOURI ISOPAN CU INVELIS DE 7MM -CROMATIC PERISO10 278,4 58,0 233,9 48,7
12 FATADA DIN PLACI AQUAPANEL STR.MET+ TERMOIZOLATIE FAQUAZAC 1.114,7 232,3 936,7 195,2
PARASOLARE REGLABILE COST/BUC COST/BUC COST/BUC COST/BUC
1 PARASOLAR ELECTRIC REGLABIL 250 x 2,75 x 3.000mm PARAS250 1.152,4 240,1 968,4 201,8
2 PARASOLAR ELECTRIC REGLABIL 300 x 3,45 x 3.500mm PARAS300 1.998,8 416,5 1.679,6 350,0
3 PARASOLAR ELECTRIC REGLABIL 400 x 5,8 x 4.200mm PARAS400 3.083,5 734,2 2.591,1 617,0

Pagina 158
Capitolul 3 Deprecierea clădirilor – analiza vârstă efectivă

Capitolul 3

DEPRECIEREA CLĂDIRILOR –
ANALIZA VÂRSTĂ EFECTIVĂ

Pagina 159
Capitolul 3 Deprecierea clădirilor – analiza vârstă efectivă

Pagina 160
Capitolul 3 Deprecierea clădirilor – analiza vârstă efectivă

DEPRECIEREA CLĂDIRILOR – ANALIZA VÂRSTĂ CRONOLOGICĂ VÂRSTĂ EFECTIVĂ


Acest capitol al catalogului va susţine respectarea din Normativul P135/1999 a capitolului 2, pct. 2.3., care impune evaluatorului stabilirea coeficienţilor de uzură fizică a
clădirilor şi a construcţiilor speciale pe baza analizei situaţiei reale din teren.
În această situaţie evaluatorul va analiza clădirea ,, descompusă,, pe părţile sistemele constructive componente şi stabilieşte valoarea acestora, respectiv ponderea acestora
din valoarea totală a clădirii. În continuare analizează uzura fizică a fiecărui sistem component (structură, finisaj, instalaţii funcţionale). Normativul P135(pct.1.13) precizează că
uzura fizică normală este considerată liniară, iar la pct.1.14. precizează că starea tehnică şi factorii care o caracterizează sunt:
● F.B. - foarte bine întreţinut, situaţie în care s-au efectuat la timp şi în bune condiţii lucrările de întreţinere, reparaţii curente, reparaţii capitale. Reparaţii capitale –
înlocuirea saua refacerea completă a unor elemente principale ale clădirii.
● B. - bine întreţinut, situaţie în care s-au efectuat lucrările de întreţinere, reparaţii curente, la timp şi în condiţii acceptabile, dar nu s-au efectuat reparaţii capitale
● S - satisfăcător întreţinut, situaţie în care s-au efectuat cel mult unele lucrări de întreţinere, neglijându-se complet lucrările de reparaţii curente şi capitale
De asemenea Ghidul de evaluare-GEV 500 menţionează că: La determinarea valorii impozabile a clădirilor (pct.7) evaluatorul trebuie să inspecteze fiecare clădire subiect
al evaluării. Prin inspecţie se înţelege acţiunea de vizualizare exterioară şi interioară a clădirii.
Pentru aprecierea corectă a deprecierii fizice ghidul GEV 500 (pct. 6) precizează obligaţia contribuabilului de a da informaţii privind privind intervenţiile favorabile la
clădirea sau clădirile supuse impozitării.
● Principala informaţie necesară evaluatorului este cel al menţionării anului real de punere în funcţiune a clădirii - vârsta cronologică.
● Prezentarea investiţiilor favorabile efectuate la clădire, pentru fiecare dintre subsisteme.
● Ca verificare a informaţiei date în declaraţia contribuabilului (vezi pct. 17 din GEV 500) evaluatorul poate solicita contribuabilului cheltuielile efectuate pentru, reparaţii
curente, reparaţii capitale. Pentru investiţii, evaluatorul va extrage valorile din înregistrările efectuate de societate la capitolul investiţii în curs, precum şi din procesul
verbal de transformare a acestor cheltuieli în mijloc fix. O lectură atentă a situaţiilor de plată decontate permite evaluatorului selectarea informaţiilor privind elementele
componente dintr-un subsistem la care s-a intervenit favorabil.
În cataloagele I, II şi III, utilizate de evaluatori pentru determinarea costului de nou al clădirii, valorile sunt prezentate pe subsistemele componente ale unei clădiri. (detaliat
prezentate în cartea ,,Construcţii sisteme şi subsisteme constructive” - Editura Iroval 2012)
În acest capitolul vom prezenta metoda de estimare a deprecierii fizice pentru pentru diverse elemente ale subsistemelor, de regulă elemente cu durată de viaţă medie sau
scurtă. Deprecierea elementelor componente ale subsistemelor clădirii poate fi recuperată prin înlocuirea totală sau parţială a acestora. În cazul subsistemelor clădirii ale căror
elemente au durata de viaţă lungă(beton, beton armat, structuri metalice, zidării, în elemente structurale coeficienţii de uzură fizică au la bază analize strict legate de vârsta
cronologică şi o depreciere liniară. În cazul clădirilor foarte vechi se impune verificarea listei clădirilor cu risc seismic gradul I, II, sau III.
Relaţia dintre vârstă şi durata de viaţă se referă fie la întreaga clădire, fie la diversele elemente din subsisteme, dar de fiecare dată analiza presupune că fiecare element ale
unui subsistem se depreciază liniar pe durata sa de viaţă. Singura metodă de cuantificare a deprecierii fizice, care o separă de deprecierea funcţională sau externă este metoda
costurilor segregate.
Pentru determinarea deprecierii fizice este necesară estimarea costului remedierii elementului/ elementelor din cadrul subsistemului, apreciind, după înlocuire, că
elementul/elementele au uzură fizică ,,0”. Aceste intervenţii, având în vedere că imobilul îşi va păstra caracteristicile funcţionării normale, prelungesc durata de serviciu a clădirii.
Pornind de la analiza costului de reconstruire sau a costului de înlocuire (unde nu va exista depreciere funcţională), de fiecare dată evaluatorul determină costul de nou al
clădirii la data evaluării, iar ulterior, ca urmare a inspecţiei efectuate, estimează deprecierile fizice a unora dintre elementele care compun subsistemul clădirii.
Evaluatorul va porni această analiză prin investigaţii pornind de la vârsta cronologică a clădirii şi starea din analiza stării fizice a elementelor care şi-au consumat durata de
serviciu. Evaluatorul va solicita informaţii despre intervenţiile proprietarului pentru reparaţia sau înlocuirea acestora solicitând costurile efectuate. În tabelul de mai jos sunt
prezentate duratele de serviciu a unor elemente componente ale unui subsistem. În tabelul ce urmează sunt prezentate costuri unitare necesare cuntificării reparaţiilor sau înlocuirilor
efectuate. Apoi este prezentat un tabel de calcul pentru determinarea vârstei efective pentru toate subsistemele unei clădiri şi ca ultim tabel este prezentat tabelul cu propunerile
duratelor de serviciu pe subsisteme.

Pagina 161
Capitolul 3 Deprecierea clădirilor – analiza vârstă efectivă

DURATELE DE VIATA DE SERVICU CONFORM DECIZIEI C.P.M.B NR. 630/1980 *(INCERC -BUCURESTI )
PENTRU CLADIRI BETON ARMAT, PROFILE LAMINATE DIN OTEL SI ZIDARIE PORTANTA CU PLANSEE DE BETON ARMAT
CU DURATA DE SERVICU A STRUCTURII DE 100 ANI
TIP SISTEM / SUBSISTEM DURATA DE DURATA DE DURATA DE
SERVICIU -(ANI) SISTEMUL FINISAJ SERVICIU -(ANI) INSTALATII SANITARE SERVICIU -(ANI)
SISTEMUL STRUCTURA PARDOSELI STEJAR PE DUSUMEA 70 TEVI ZINCATE IN MEDIU USCAT 25
SUBSISTEM INFRASTRUCTUR 100 PARDOSELI FAG PE SUPORT FIBR. 40 TEVI NEGRE IN MEDIU USCAT 15
SUBSISTEMUL SUPRASTRUCTURA 100 PARDOSELI PVC PE SUPORT TEXTIL 15 CONDUCTE FONTA SCURGERE 100
SISTEMUL FINISAJ DUSUMELE DIN SCANDURA 25 TEVI PVC 35
SUBSISTEMUL SARPANTA PARDOSELI PARCHET LAMELAR 15 TEVI PPR 50
ELEMENT -SARPANTA LEMN TRATAT 50 PARDOSELI MOCHETA 15 TEVI PEHD 50
ELEMENT ASTEREALA 30 TREPTE SCARI LEMN STEJAR INT. 50 CADA BAIE FONTA EMAILATA 40
INVELITORI TREPTE DIN MARMURA 100 SPALATOR, CHIUVETA FONTA EMAIL. 25
ELEMENTE COMPONENTE TAMPLARIE OBIECTE SANIATRE DIN FIAIANTA 20
INVELITORI TIGLA CERAMICA ARSA 80 FERESTRE/USI METAICE DIN ALUMINIU 100 CAZI DE BAIE/DUS ACRILICE 15
INVELITORI TIGLA METALICA 50 FERESTRE/USI STEJAR LEMN STRAT. 80 BATERII AMESTEC, 15
INVELITORI TABLA ZINCATA 25 FERESTRE/USI RASINOASE LEMN STRAT. 70 ACCESORII DIN PLASTIC 15
INVELITORI TABLA TITAN ZINC 100 FERESTRE DIN LEMN RASINOASE 50 TEAVA DE GAZE PEHD 40
JHEABURI, BURLANE, SORTURI, GLAF. 25 FERESTRE PVC 40 INSTALATII DE INCALZIRE
USI INTERIOARE STEJAR 100 CALORIFERE CU ELEMENTI DIN FONTA 50
TERASE USI INTERIOARE RASINOASE 80 CONVECTORADIATOARE 20
TERASE NECIRCULABILE 15 USI INTERIOARE DIN PVC 50 TEVI DIN OTEL 40
TERASE CIRCULABILE 40 USI DIN STICLA DUPLEX/SECURIT TEVI DIN CUPRU 80
FINISAJ INTERIOR COMPARTIMENTARI USOARE TUBULATURA VENTILATIE TABLA ZN 25
FINISAJ PERETI SI TAVANE COMPARTIMENTARI DIN RIGIPS 50 TUBULATURA DE VENTILATIE DIN PVC 15
TENCUIELI INTERIOAREPERETI M25-T 70-100 COMPARTIMENTARI DIN P.ISOPAN 40 TUBULATURA DE VENTILATIE PANZA 10
TENCUIELI INTERIOARETAVANE M25-T 70-100 COMPARTIMENTARI DIN STICL[DUPLEX 60
PLACAJE DE MARMURA 100 FATADE CLADIRI
PLACAJE DE MARMORA COMPOZIT 90 SISTEMUL INSTALATII FUNCTIONALE FATADE CU BAZA MORTAR M50-T 50
PLACAJE DE GRESIE 70 INSTALATII ELECTRICE FATADE DIN SIMILIPIATRA 100
LAMBRIURI DIN LEMN STEJAR 70 CONDUCTORI / CABLURI ELECTRICE 40 FATADE PERETI CORTINA 100
LAMBRIURI DIN PANEL FURNIRUIT 25 PRIZE 15 FATADE ALUCOBOND 90
TAPETE LAVABILE PREMIUM 15 COMUTATOARE/INTRERUPATOARE 15 FATADE PLACAJE MARMURA 100
PARDOSELI INTERIOARE TABLOURI ELECTRICE 40 FATADE PLACAJE CERAMICA 80
PARDOSELI MARMURA 100 PLATBANDE ZINCATE IN MEDIU USCAT 25 FATADE PANOURI ISOPAN 40
PARDOSELI GRESIE 70 PLATBANDE ZINCATE IN MEDIU UMED 15

Pagina 162
Capitolul 3 Deprecierea clădirilor – analiza vârstă efectivă

COSTUL DESFACERII SI INLOCUIRII UNUI ELEMENT DINTR-UN SUBSISTEM


NR. DENUMIRE ELEMENT DENUMIRE DESCRIEREA COSTUL NR. DENUMIRE ELEMENT DENUMIRE DESCRIEREA COSTUL
CR. DIN SUBSISTEM ART. DEVIZ ACTIVITATII INLOC. ( € ) CR. DIN SUBSISTEM ART. DEVIZ ACTIVITATII INLOC. ( € )
SUBSISTEMUL INVELITORI / TERASE
1 INLOCUIREA SARPANTEI RPCH01B91 DESFACEREA SARPANTEI VECHI 84,75 /mp 9 }NLOCUIREA TAVANELOR DIN RPCT14D1 DESFACEREA TAVANE RABIT 64,46 /mp
DIN LEMN ECARISAT INLOCUIREA CU UNA NOUA RABIT CU TAVANE RIGIPS MONTARE PLACI RIGIPS
2 ASTEREALAN SCANDURI DE RPCH12A1 DESFACEREA ASTERELEI VECHI 8,61 / mp SUBSISTEMUL INSTALATII FUNCTIONALE
RASINOASE INLOCUIREA CU UNA NOUA INSTALATII ELECTRICE
3 PAZIE SCANDURA RASINOASE RPCH15B1 DESFACEREA PAZIEI VECHI 6,22 / mp 1 INLOC.TRASEE ELECTRICE RPEB01A1 DESFACEREA TRASEELOR EL. 17,43 /ml
GELUITA INLOCUIREA CU UNA NOUA VECHI CU TRASEE NOI Fy VECHI CU TRASE Fy IN TUBURI
4 INLOCUIREA INVELITORII DIN RPCI14B1 DESFACEREA TABLEI ZN. VECHI 20,87 /mp 2 DEMONTAREA SI INLOCUIREARPEE06A91 DESFACEREA LEG.. CONDUCT. 17,8/buc
TABLA PLANA ZINCATA INLOCUIREA CU UNA NOUA PRIZELOR, COMUTAT,INTR. INLOCUIREA AP.VECHI
5 INLOCUIREA INVELITORII DIN RPCI01C91 DESFACEREA TIGLELOR, CA,+ 57,63/mp 3 DEMONTAREA CORP ILUMIN. RPF15A1/1 DEFACEREA CORP.ILUMIN SI 47,1/ buc
TIGLA PROFILATA SIPCI INLOCUIREA CU TGLA INLOC.CORP FLORESCENT INLOCUIRE C.FLORESCENT
6 INLOCUIREA JGHEABURILOR RPCI04A91 DESFACEREA JHEABURILOR SI 26,37/ ml 4 DEMONTAREA CORP ILUMIN. RPF15H1/HA DEFACEREA CORP.ILUMIN SI 81,4/buc
SI BURLANELOR BURLANELOR SI INLOCUIREA INLOC.CORP TIP LED INLOCUIRE CORP LED
7 INLOCUIREA HIDROIZILATIEI RPCF06XF DESFACEREA HIDRO SI TERMIOIZ 35,3 /mp INSTALATII SANITARE
LA TERASE NECIRCULABILE SI INLOCUIREA LOR+PROTECT 1 DEMONTARE, LAVOARE,/CHI. RPSC07A91 DESFACEREA LEGAT.SI INLOC. 154,6/buc
SUBSISTEMUL FINISAJ INTERIOR SI INLOCUIREA LOR+ACCES CU UN LAV./CHIUVETA NOUA
1 DESFACEREA SI REFACEREA RPCJ08C1 DESFACEREA TENCUIELILOR SI 26,32 /mp 2 DEMONTARE SI INLOCUIRE RPSC08A91 DESFACERA VASULUI W C SI 132,5/buc
TENCUIELILOR INTERIOARE RETENCUIREA PERETILOR+TAV VAS W C COMPLET ECHIP. ACCESOR. SI INLOCUIRE
2 REPARATII GLET IPSOS SI RPCR02C CURATIREA GLETULUI VECHI, 14,72 / mp 3 DERSFACERE SI INLOCUIRE RPSD01A91 DESFACERE BATERII AMEST. 52,1?buc
REPARATII ZUGRAVELI ACRIL. REFACEREA SI ZUGR.ACRILICE BATERII AMESTEC SI INLOCUIREA LOR
3 DESFACEREA FAIANTEI REP. RPCM33B1 DESFACEREA FAIANTEI, REPER. 47,3 / mp 4 DEMONTARE CADA FONTA RPSC03A91 DEMONTARE CADA FONTA SI 313,8/ buc
STRAT SUPORT+PL.FAIANTA TENC.+PLACARE FAIANTA NOUA INLOC. CADA ACRILIC+ACC INLOC. CADA ACRILICA+ACCES.
4 DESFACERE MOCHETA, REF. RPCR03B91 DESFACERE MOCHETA VECHE 43,3 / mp INSTALATII INCALZIRE
STRAT SUPORT+MOCHETA REF. SAPA SUPORT+ MOVHETA SPALAREA INSTALATIEI DE RPIF01A91 GOLIREA INSTAL. DE APA, 6,15/ mp
5 DESFACERE GRESIE, REF, RPCK04C91 DESFACERE GRESIE SI SAPA, 87,46/ mp INCALZIRE DE RUGINA SPALAREA SI REUMPLEREA
SAPA+GRESIE NOUA REFACEREA SAP+GRESIE ELEMENTE DE CONSOLIDARE STRUCTURI DE ZIDARIE
6 INLOCUIRE COVOR PVC SI CG05A1 DESFACERE COVOR PVC,REPAR. 49,56/ mp 1 CAMASUIREA PERET. ZIDARIERPCG22XA DESFACEREA TENCUIELI, PLAC. 80,1/mp
CU PARCHET LAM.ELAR SAPA M100 - TSI P. LAMELAR PLASE STM+TENC.CU M00- PLASE STM +RETENCUIRE
7 INLOCUIRE FERESTRELEMN RPCO04APVC DESFACEREA TAMPLARIEI DIN 168,43 /MP 2 INLOCUIREA PLANSEUL LEMN RPCT15XD DEMOLARE PL. LEMN, COFRAG 84,3/mp
CU FERESTRE PVC CU G.T. LEMN SI MONT.FERESTRE PVC CU PLANSEU DIN BETON #NAME?
8 REVIZUIREA TAMPLARIEI LEMN RPCO07A91 REVIZUIREA TAMPLARIEI DE LEMN 24,5 /mp 3 SUBZIDIRI LA FUNDATII CU RPCA02A1 SAPATURA, BETON ARMAT LA 540/mc
SI INLOCUIREA FERONERIEI SI INLOCUIREA FERONERIEI BETON ARMAT SUBZIDIRI FUNDATII

Pagina 163
Capitolul 3 Deprecierea clădirilor – analiza vârstă efectivă

TABELUL DE CALCUL AL DEPRECIERII FIZICE PRIN METODA VARSTA EFECTIVA DURATA DE SERVICIU (VIATA UTILA)
NR. DENUMIRE SUBSISTEM ANUL AN REAL COSTUL DE DURATA DE UZ. FIZICA COST CU AMENAJ. NR. ANI VARSTA DEPRECIEREA
CR. EVAL DE P.I.F. RECONSTR.(lei) SERVICIU(ani) LINIARA(lei) REAPAR. R.K.(lei) ECHIVAL CRONOLOG. EFECTIVA LEI %
0 1 2 3 4 5 6=4:5 7 8=7:6 9=2-3 10 = 9 - 8 11 = 10 x 6 12 = 11 : 4
SISTEM STRUCTURA
1 INFRASTRUCTURA #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2 SUPRASTRUCTURA #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SISTEM FINISAJ
1 FINISAJ INTERIOR #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2 INFRA PARCARI #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3 INFRA EXCL.PARCARI #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4 FIN. INTERIOR CHIRIAS #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
5 FIN. INTERIOR P.COM. #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
6 FINISAJ EXTERIOR #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
7 TERASA/INVELITORI #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
8 HIDROIZOLATIA 28 % #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
9 STRAT SUPORT HIDRO #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
INSTAL. FUNCTIONALE
1 INST.ELECTR.F.INFRA #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2 INST. ELECTR.SUPRA #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3 INST.SANITARE INFRA #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4 INST.SANITARE SUPRA #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
5 INST. INC./VENT.INFRA #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
6 INST.INC/VENT.SUPRA #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL 0 #DIV/0! #DIV/0!
NOTA COMPLETAREA TABELULUI
1 anul evaluarii la data de 31/12………..
2 anul real PIF anul punerii in functiune a cladirii
3 costul de reconstruire se preia din fisa de calcul
4 duratele de serviciu se preiau din tabelul duratelor de servicu ale subsistemului
5 uzura fizica liniara este raportul dintre costul de reconstructie si duratele de serviciu ale subsistemelor *****
6 costul cu amenajarile, reparatiile, reparatiile capitale care conform Normativului P135 cap. 2 apreciaza nivelul de intretinere a cladirii
7 Intervenítiile favorabile asupra subsistemelor cladirii m[resc durata de viata de serviciu., implicit micsoreaza varsta cronologica
8 varsta cronologica este durata de viata consumata de la data puneii in functiune pana la data evaluarii
9 varsta efectiva este varsta subsistemului dupa ce elemente din subsistem au fost reparate, reparate capital sau au fost inlocuite
10 deprecierea subsistemului, apreciata in lei, este mai redusa dupa intervenía favorabila la subsitemele cladirii
11 deprecierea subsistemului, apreciata in % este mai mic dupa interventiile favorabileasupra cladirii

Pagina 164
Capitolul 3 Deprecierea clădirilor – analiza vârstă efectivă

TABEL CU PROPUNERI PRIVIND DURATELE DE SERVICIU (VIATA UTILA) PE SUBSISTEME


NR. SISTEM STRUCTURA REZIST. FINISAJ TERASE NECIRCULAB SARPANTA INVELITORI INSTALATII FUNCTIONALE
CR. CONSTRUCTIV INFRASTR. SUPRASTR. INTERIOR EXTERIOR HIDROIZOL.STR. SUPORT LEMN TIGLA LINDAB Tb.Zn AZBOC. ELECTR. SANITARE INC.VENT.
1 BETON -CARAMIDA 100 100 70 60-100 15 60 50 80 50 25 20 35 30-45 35-50
2 BETON -BETON 100 100 80 60-100 15 60 50 80 50 25 20 35 30-45 35-50
3 BETON METAL 100 100 80 60-100 15 60 50 80 50 25 20 35 30-45 35-50
4 BETON -LEMN 100 60 50 50 15 60 50 70 50 25 20 35 30-45 35-50

Note explicative privitor la duratele de serviciu pe subsisteme


După cum se observă în tabel subsistemele unei clădirii au durate de serviciu diferite datorită duratelor de viaţă a materialelor componente ale unui subsistem. În cartea
Evaluarea proprietăţilor imobiliare (ediţia 13-a) sunt transferate informaţii privitor la deprecierea clădirii, făcându-se precizarea,, Componentele deteriorării fizice cuprind
elemente de reparaţii neefectuate la timp, elemente cu durată de viaţă scurtă şi elemente cu viaţă lungă (ed.13 cap.19.18, 19.19, 19.20). Elementul respectiv trebuie înlocuit sau
reparat pentru ca respectiva clădirea să continuie să funcţioneze normal. Deobicei elementele cu durată de viaţă scurtă sau medie trebuiesc reparate sau înlocuite pentru aducerea
elementului la starea de nou sau aproximativ de nou. Elementele de viaţă scurtă sunt cele care nu trebuiesc înlocuite la data inspecţiei, dar vor trebui înlocuite în viitorul apropiat.
Ca exemple: terasele, învelitorile, obiectele sanitare şi accesoriile, traseele electrice. Din acest motiv se observă că elemente cu durată de viaţă scurtă atribuie acelor subsisteme
aprecierea duratei de viaţă de servicu după care trebuie intervenit. În tabelul de mai sus se poate constata că pe durata de viaţă a unei clădiri, cu vârsta cronologică de 100 ani,
unele subsisteme au fost înlocuite odată, iar altele de 2-3 ori pentru ca acea clădire să funcţioneze nomal. Din acest motiv la inspecţie evaluatorul se informează asupra anului în
care a avut loc ultima intervenţia şi în consecinţă acela va anul de pif pentru subsistem. Evaluatorul va modifica anul de PIF pentru subsistemul a cărei durată de serviciu a fost
consumată, introducând anul de PIF data ultimei intervenţii.

Determinarea vârstei efective a unei clădiri de birouri puse în funcţiune în anul 1974

Clădirea de birouri are subsol tehnic cu o înălţime de 2,8 m Fundaţia subsolului este de tipul radierului general. Pereţii exteriori sunt din beton armat cu hidroizolaţie din
carton asfaltat fixat pe tencuială, hidroizoolaţie protejată de zidărie de cărămidăde 12,5 cm grosime. Pereţii interiori de beton armat sunt amplasaţi astfel ca stâlpii de cadru ai
suprastructurii să fie adiacenţi lor.
Suprastructura clădirii este concepută structural pe cadre din beton armat, grinzi de cadru pe două direcţii pe care reazemă planşeele de beton armat. Singura zonă unde sunt
diafragme de beton armat sunt puţurile de lift, unul dintre ele cu 2 celule, iar al doilea cu o celulă. Clădirea are şi două scări, din beton armat, de acces pe nivelurile clădirii, ambele
situate în aproprierea puţurilor de lift. Închiderile perimetrale sunt executate din zidărie de cărămidă de 29 cm grosime, iar compartimentările de 12,5 cm sau 7,5 cm grosime sunt
armate. Etajul tehnic are 2 corpuri, casa lifturilor, în zona puţurilor de lift şi o clădire cu structura pe cadre din beton armat cu închiderile din zidărie de cărămidă la distanţă de 20 m
Finisajul interior este obişnuit, cu pereţii şi tavanele tencuite şi zugrăvite acrilic. În zona grupurilor sanitare şi a oficiilor pereţii au placări cu faianţă. Pardoselile calde ale
clădirii sunt din parchet clasic, parchet lamelar, mochetă şi covor pvc pe suport textil, pardoselile reci sunt diferite funcţie de destinaţia încăperii şi anume: la subsol sunt pardoseli din
ciment sclivisit sau rolat şi unele zone placaj din gresie, la parter pardoseli din mozaic tip veneţian şi zone cu gresie antiderapantă. Pe etajele clădirii holurile şi grupurile sanitare sunt
din gresie, iar la ultimele 2 etaje holurile sunt fin covor pvc, iar grupurile sanitare din mozaic turnat în câmp continuu. Tâmplăria interioară este de tip metalică la subsol, de tip celular
furniruită pe invelurile clădirii. La exterior ferestrele sunt din pvc cu geam termopan, iar la intrarea în clădire uşi cu structura de aluminiu cu geam termopan. Finisajul faţadei este din
terasit. Instalaţia electrică este de tip îngropată în tencuială, cu traseele din conductori Fy în tuburi IPE şi asigură iluminatul şi alimentează prizele monofazate. Corpurile de iluminat
sunt florescente. În clădire sunt şi trasee de curenţi slabi. Traseele de alimentare cu apă potabilă sunt din ţeavă pvc de înaltă densitate, scurgerea apelor menajere până la coloane sunt
din tuburi de polipropilenă, iar coloane de apă menajeră şi cele de ape pluviale sunt din tuburi de fontă ductilă.
Obiectele sanitare sunt din porţelan sanitar. Încălzirea este asigurată pe corpuri statice de fontă sau convectoradiatoare, alimentate cu agent termic din centrala termică situată în
subsolul clădirii.

Pagina 165
Capitolul 3 Deprecierea clădirilor – analiza vârstă efectivă

CLADIRE DE BIROURI CU SUBSOL TEHNIC+PARTER+10 ETAJE


Denum ire şi adresă obiectiv:
An real punere în funcţiune P.I.F: 1.974
Data evaluării: 31.12.2020
Suprafaţa infrastructurii Sci (m p) = 745,0
Suprafaţa desfaşurat construită infra Sdci(m p) = 745,0
Suprafaţa construită Sc (m p) = 745,0
Suprafaţa desfaşurat construită Sdc (m p) = 7.450,0 Total suprafata Sdc cladire = 8.195,0
Suprafaţă Coef. corecţie
Nr. Cost catalog Indice anual Total cost Coef. corecţie Cost total
Denum ire Fişier Sc / Sdc distanţă de
Crt. ( lei/m p) de corecţie (euro, lei) m anoperă ( lei)
(m p) transport
0 1 2 3 4 5=2x3x4 6 7 8=5x5x7
Infrastructură
1 IRDEVELO 2.474,2 745 1,0000 1.843.279,0 1,000 1,000 1.843.279,0
Total 1.843.279,0
Suprastructură / Structură
1 SRDEVELO 992,5 7.450 1,0000 7.394.125,0 1,000 1,000 7.394.125,0
Total 0,0 7.394.125,0
Finisaj interior infrastructură
1 CUM ULAT CU FINISAJ SUPRASTRUCTURA 1,0000 0,0 1,000 1,000 0,0
Total #REF! 0,0
Finisaj interior infrastructura + suprastructură+fatada
1 FDEVELPO 1.338,2 8.195 1,0000 10.966.549,0 1,000 1,000 10.966.549,0
2 1,0000 0,0 1,000 1,000 0,0
Total #REF! 10.966.549,0
Finisaj faţadă clădire (calcul pentru suprafeţele com binate)
1 CUM ULAT CU FINISAJ INTERIOR SUPRASTRUCTURA 1,0000 1,000 1,000 0,0
Total 0,0
Terasă / Învelitori
1 TERDEVEL 745,0 301,5 1,0000 224.617,5 1,000 1,000 224.617,5
2 1,0000 0,0 1,000 1,000 0,0
Total 224.617,5
Instalaţii electrice infrastructură
1 1,0000 0,0 1,000 1,000 0,0
2 Total 0,0
Instalaţii electrice suprastructură + INFRASTRUCTURA
ELDEVELO 333,0 8.195,0 1,0000 2.728.935,0 1,000 1,000 2.728.935,0
4 Total 2.728.935,0
Instalaţii sanitare infrastructură
1 1,0000 0,0 1,000 1,000 0,0
Total 0,0
Instalaţii sanitare suprastructură+ INFRASTRUCTURA
1 SADEVELO 245,7 8.195,0 1,0000 2.013.511,5 1,000 1,000 2.013.511,5
Total 2.013.511,5
Instalaţii de încălzire cu / fară ventilaţie infrastructura
1 1,0000 0,0 1,000 1,000 0,0
2 0,0
Instalaţii de încălzire cu / fară ventilaţie suprastructura
1 167,6 8.195,0 1,0000 1.373.482,0 1,000 1,000 1.373.482,0
2 1,0000 0,0 1,000 1,000 0,0
2 1,0000 0,0 1,000 1,000 1.373.482,0
TOTAL COST (CIB) CU TVA -- LEI ) 26.544.499,0
TOTAL COST (CIB) FĂRĂ TVA -- LEI) 22.306.301,7
TOTAL COST (CIB) CU TVA (LEI / M P -Sdc) 2.722,0
TOTAL COST (CIB) FĂRĂ TVA LEI/M P - Sdc) 2.287,4

Pagina 166
Capitolul 3 Deprecierea clădirilor – analiza vârstă efectivă

INTERVENTII FAVORABILE CLADIRII cantitate pret euro/um cost total


SUBSISTEMUL FINISAJ RPCJ08C1 Desfacerea si refacerea tencuielilor / mp 320 26,32 8.422,4
RPCR02C Reparatii glet ipsos si zugraveli 320 14,72 4.710,4
RPCM33B1 Desfacerea si rfacere faianta 170 47,3 8.041,0
CG05A1 Inlocuire covor pvc cu parchet lamelar 770 49,56 38.161,2
RPCO04APVC Inlocuire ferestre lemn cu ferestre pvc 120 168,43 20.211,6
RPCO07A91 Revizuirea tamplariei de lemn si inloc.feronerie 96,9 24,55 2.378,9
RPCK04C91 Desfacere si refacere gresie 166 87,46 14.518,4
total refaceri finisaj refaceri finisaaj lei 462.834,00 lei 96.443,9

SUBSISTEMUL TERASA RPCF06XF Refacerea hidroizolatiei 750 35,3 26.475,0


127.053,0 lei
SUBSISTEMUL INST.ELECTRICE RPE01A1 Inlocuirea traseelor electrice vechi 2200 17,43 38.346,0
RPEE06A91 Inlocuirea prizelor, comutatoarelor 220 17,8 3.916,0
RPF15A1/1 Desfacerea si inloc. corp.ilumin florescent 80 47,1 3.768,0
total refaceri inst. Electrice 220.899,00 lei 46.030,0

SUBSISTEMUL INST.SANITARE RPSC07A91 Inlocuirea lavoarelor de portelan 34 154,6 5.256,4


RPSC08A91 Inlocuirea W c-urilor complet echipate 34 132,5 4.505,0
RPSD01A91 Inlocuirea bateriilor la lavoare 34 52,1 1.771,4
total refaceri inst. Sanitare 55.346 lei 11.532,8

TABELUL DE CALCUL AL DEPRECIERII FIZICE PRIN METODA VARSTA EFECTIVA DURATA DE SERVICIU (VIATA UTILA)
NR. DENUMIRE SUBSISTEM ANUL AN REAL COSTUL DE DURATA DE UZ. FIZICA COST CU AMENAJ. NR. ANI VARSTA DEPRECIEREA
CR. EVAL DE P.I.F. RECONSTR.(lei) SERVICIU(ani) LINIARA(lei) REAPAR. R.K.(lei) ECHIVAL CRONOLOG. EFECTIVA LEI %
0 1 2 3 4 5 6=4:5 7 8=7:6 9=2-3 10 = 9 - 8 11 = 10 x 6 12 = 11 : 4
SISTEM STRUCTURA 2020 1974
1 INFRASTRUCTURA 2020 1974 1.843.279,0 100 18.432,8 0 0 46 46 847.908 46,00%
2 SUPRASTRUCTURA 2020 1974 7.394.125,0 100 73.941,3 0 0 46 46 3.401.298 46,00%
SISTEM FINISAJ 2020 1974
1 FINISAJ INTERIOR+ ext 2020 1974 10.966.549,0 70 156.665,0 462.834,0 3,0 46 43 6.743.755 61,49%
8 HIDROIZOLATIA 28 % 2020 2010 224.617,0 15 14.974,5 127.053,0 8,5 10 2 22.692 10,10%
INSTAL. FUNCTIONALE 2020 1974
2 INST. ELECTR.SUPRA 2020 2004 2.728.935,0 35 77.969,6 220.899,0 2,8 16 13 1.026.614 37,62%
4 INST.SANITARE SUPRA 2020 2011 2.013.512,0 40 50.337,8 55.346,0 1,1 9 8 397.694 19,75%
6 INST.INC/VENT.SUPRA 2020 1974 1.373.482,0 50 27.469,6 0,0 46 46 0,00%
TOTAL 26.544.499 12.439.961 46,86%
Asa cum am primit informatiile si in urma vizitei in teren cladirea este bine intretinuta la limimita spre satisfacator
apreciind ca varsta efectiva de 48 ani

Pagina 167
Capitolul 3 Deprecierea clădirilor – analiza vârstă efectivă

CLĂDIRE COMERCIALĂ TIP MALL


Clădirea comercială are subsol parcare la cota-2, cu spaţiii comerciale la cota -1, parter, etaj 1, etaj 2 şi parţial(foarte mici ca suprafaţă) etaj 3 şi 4. Structura este realizata pe cadre
din beton armat, structuri metalice si inchideri cu zidărie. Finisajul este de două categorii: pentru finisajul interior suportat de chiriaşi şi finisajul părţi comune suportat financiar de
proprietari..Instalaţiile au fost defamlcate ca şi costuri pentr parcare, iar în rest pentru spaţiile comune şi de vânzare. Deprecierea de 4,7 % se datorează elementelor de finisaj cu
viaţă scurtă şi mai ales de recomandarea literaturii de specialitate privitor la deprecierea liniară a subsistemelor

TABELUL DE CALCUL AL DEPRECIERII FIZICE PRIN METODA VARSTA EFECTIVA DURATA DE SERVICIU (VIATA UTILA)
NR. DENUMIRE SUBSISTEM ANUL AN REAL COSTUL DE DURATA DE UZ. FIZICA COST CU AMENAJ. NR. ANI VARSTA DEPRECIEREA
CR. EVAL DE P.I.F. RECONSTR.(lei) SERVICIU(ani) LINIARA(lei) REAPAR. R.K.(lei) ECHIVAL CRONOLOG. EFECTIVA LEI %
0 1 2 3 4 5 6=4:5 7 8=7:6 9=2-3 10 = 9 - 8 11 = 10 x 6 12 = 11 : 4
SISTEM STRUCTURA
1 INFRASTRUCTURA 2020 2017 59.010.661,0 100 590.107 0 0 3 3 1.770.320 3,00%
2 SUPRASTRUCTURA 2020 2017 99.121.862,0 100 991.219 0 0 3 3 2.973.656 3,00%
3 STRUCTURI METALICE 2020 2017 26.744.320,0 100 267.443 0 0 3 3 802.330 3,00%
4 STR.ZIDARIE INCH. STR. 2020 2017 10.196.272,0 80 127.453 0 0 3 3 382.360 3,75%
SISTEM FINISAJ
1 INFRA PARCARI 2020 2017 12.605.670,0 40 315.142 0 0 3 3 945.425 7,50%
2 INFRA EXCL.TERMOIZ. 2020 2017 4.034.338,0 40 100.858 0 0 3 3 302.575 7,50%
3 FIN. INTERIOR CHIRIAS 2020 2017 54.577.987,0 60 909.633 0 0 3 3 2.728.899 5,00%
4 FIN. INTERIOR P.COM. 2020 2017 22.273.805,0 50 445.476 0 0 3 3 1.336.428 6,00%
5 FINISAJ EXTERIOR 2020 2017 6.146.380,0 80 76.830 0 0 3 3 230.489 3,75%
6 TERASA NECIRCULABILA 2020 2017 2.144.335,0 15 142.956 0 0 3 3 428.867 20,00%
7 TERASA CU VEGETATIE 2020 2017 22.243.817,0 40 556.095 0 0 3 3 1.668.286 7,50%
INSTAL. FUNCTIONALE
1 INST.ELECTR.F.INFRA 2020 2017 4.034.338,0 35 115.267 0 0 3 3 345.800 8,57%
2 INST. ELECTR.SUPRA 2020 2017 29.820.661,0 35 852.019 0 0 3 3 2.556.057 8,57%
3 INST.SANITARE INFRA 2020 2017 6.039.726,0 45 134.216 0 0 3 3 402.648 6,67%
4 INST.SANITARE SUPRA 2020 2017 5.049.705,0 45 112.216 0 0 3 3 336.647 6,67%
5 INST. INC./VENT.INFRA 2020 2017 1.683.374,0 50 33.667 0 0 3 3 101.002 6,00%
6 INST.INC/VENT.SUPRA 2020 2017 12.385.478,0 50 247.710 0 0 3 3 743.129 6,00%
TOTAL 378.112.729 18.054.920 4,70%
CALCUL COSTURI FATADA CLADIRE MALL 1€ = 4,7990
NR. DENUMIRE FINISAJ FATADA AFERENT DENUMIRE COST / MP INDICE SUPRAF. COST TIP COEF. C. COEF.C COST TOTAL
CR. CLADIRII DE BIROURI FISIER CU T.V.A. ACTUAL. FAT.OPAC FATADA MANOP. DIST.TRA SIST.FINISAJ
0 1 2 3 4 5 6=3x4x5 7 8 9 = 6 x7 x 8
1 FATADA PERETE CORTINA CU OCHIURI FIXE CORTALRE 1.343,4 1 339,0 455.413 1,017 1,000 463.155
2 FATADA DIN PLACI ALUCOBOND 4MM-FOITA 5 ALUCOBON 1.013,0 1 1.660,0 1.681.580,0 1,017 1,000 1.710.167
3 FATADA DIN PLACI FIBROCIMENT COLORAT+TERMOIZOLATIE FIBROCIM 578,5 1 3.310,0 1.914.835,0 1,017 1,000 1.947.387
4 FATADA TERMOSITEM DE 10 CM GROSIME POLIST10 513,0 1 1.428,0 732.564,0 1,017 1,000 745.018
5 FATADA PANOURI IZOLATOARE HOESCH PTHOESCH 669,1 1 1.882,0 1.259.246,2 1,017 1,000 1.280.653
TOTAL COST FINISAJ FATADE 8.619,0 6.146.380
713,1 lei/mp

Pagina 168
Capitolul 3 Deprecierea clădirilor – analiza vârstă efectivă

CLĂDIRE DE BIROURI 2S+P+24E+ETJ.T


CLADIRE CU FUNCTIUNI DE BIROURI 2 SUBSOLURI PARCARE+24 ETAJE+ ETAJ TEHNIC
An real punere în funcţiune P.I.F: 2.012
Data evaluării:
Suprafaţa infrastructurii Sci (mp) = 980,0
Suprafaţa desfaşurat construită infra Sdci(mp) = 1.960,0
Suprafaţa construită Sc (mp) = 1.033,0
Suprafaţa desfaşurat construită Sdc (mp) = 24.800,0 Sdc clădire 2s+24e+etj.T = 26.760 mp
Suprafaţă Coef. corecţie
Cost catalog Indice anual Total cost Coef. corecţie Cost total
Sc / Sdc distanţă de
Nr. ( lei/mp) de corecţie (euro, lei) manoperă ( lei)
Denumire Fişier (mp) transport
Crt.
D E
A B C=AxB F=CxDxE
0,000 1,017
Infrastructură
1 INFR24E 3.918,0 980,0 1,0000 3.839.640,0 1,000 1,017 3.904.913,9
2 INFR24E 3.918,0 980,0 1,0000 3.839.640,0 1,000 1,017 3.904.913,9
Total 7.809.827,8
Suprastructură / Structură
1 SBIR24835 24.800,0 1.840,1 1,0000 45.634.480,0 1,000 1,017 46.410.266,2
Total 46.410.266,2
Finisaj interior infrastructură
1 FIPARMAL 154,1 980,0 1,0000 151.018,0 1,000 1,017 153.585,3
2 FIPIRMAIZ 481,5 980,0 1,0000 471.870,0 1,000 1,017 479.891,8
Total 633.477,1
Finisaj interior suprastructură
1 FINIS. + COMP. CONF. CENTRAL. 1.076,0 24.800,0 1,0000 26.684.800,0 1,000 1,017 27.138.441,6
Total 27.138.441,6
Finisaj faţadă clădire (calcul pentru suprafeţele combinate)
1 FINISAJ FATADA CF.CENTRALIZ 1.229,0 11360 1,0000 13.961.440,0 1,000 1,017 14.198.784,5
Total 14.198.784,5
Terasă / Învelitori
1 TERD239 247,0 1.033,0 1,0000 255.151,0 1,000 1,017 259.488,6
Total 259.488,6
Instalaţii electrice infrastructură
1 ELPARCARI 154,1 1.960,0 1,0000 302.036,0 1,000 1,017 307.170,6
2 Total 307.170,6
Instalaţii electrice suprastructură
3 IEBIR24E 449,8 24.800,0 1,0000 11.155.040,0 1,000 1,017 11.344.675,7
4 Total 11.344.675,7
Instalaţii sanitare infrastructură
1 SAPARCARI 230,7 1.960,0 1,0000 452.172,0 1,000 1,017 459.858,9
2 Total 459.858,9
Instalaţii sanitare suprastructură
3 SABIR24E 117,6 24.800,0 1,0000 2.916.480,0 1,000 1,017 2.966.060,2
Total 2.966.060,2
Instalaţii de încălzire cu / fară ventilaţie infrastructura
1 VVPARACARI 64,3 1.960,0 1,0000 126.028,0 1,000 1,017 128.170,5
2 128.170,5
Instalaţii de încălzire cu / fară ventilaţie suprastructura
1 IVBIR24E 367,6 24.800,0 1,0000 9.116.480,0 1,000 1,017 9.271.460,2
9.271.460,2
TOTAL COST (CIB) CU TVA -- LEI ) 120.927.681,7
TOTAL COST (CIB) FĂRĂ TVA -- LEI) 101.619.900,6
TOTAL COST (CIB) CU TVA (LEI / MP -Sdc) 3.998,0
TOTAL COST (CIB) FĂRĂ TVA LEI/MP - Sdc) 3.359,7

Pagina 169
Capitolul 3 Deprecierea clădirilor – analiza vârstă efectivă

CENTRALIZATOR SUPRAFETE CU ZONE DE COMPARTIMENTARE SI FINISAJE CLADIRI DE BIROURI Sdc = 24.600


TIP ZONA COMPARTIM.+
SUPRAF. PARTER SUPRAF. SUPRAF. SUPRAF. SUPRAF. SUPRAF. SUPRAF. SUPRAF. SUPRAF. SUPRAF.ETJ. TOTAL
FINISAJ ZONA RECEPTIE COMERT E1- E3 E4 - E6 E7 - E9 E10 - E12 E13 - E15 E16 - E18 E19 - E21 E22 - E24 TEHNIC SUPRAFETE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ZONA COMBINATA E1- 700 E4-700 E10-700

1
1.010,0 0,0 1.010,0 0,0 1.010,0 0,0 1.010,0 4.040,0

ZONA 1 TRACT+ANEXE E5-700 E7-700


E2-700 E13-700
2
1.010,0 1.010,0 1.010,0 0,0 1.010,0 1.000,0 1.000,0 0,0 6.040,0

ZONA 2 TRACT.+ANEXE
E8-700 E11-700
3 E12-700 E14-700
1.010,0 1.010,0 1.010,0 1.010,0 0,0 1.010,0 1.010,0 6.060,0

ZONA OPEN SPACE

4 E3-700 E6-700 E9-700


990,0 990,0 990,0 1.000,0 1.000,0 0,0 1.000,0 5.970,0

Z. ARHIVA+ATEL.+DEP.

5
990 500,0 1.490,0

Z. BIR.+SP.COM.PARTER

6 670,0 670,0
330,0 330,0

TOTAL SUPRAFATA DESFASURAT CONSTRUITA SUPRASTRUCTURA 24.600,0

S c(suprafata construita) = 1033 mp………………….. S dc ( suprafata desfasurat construita ) = ………………..


24.600 mp
NR. VARIANTE DE COMPARTIMENTARE DENUMIRE COST /MP INDICE SUPRAF. COST TIP COEF. C. COEF. C. COST TOTAL
CR. SI FINISAJUL INTERIOR AFERENT FISIER CU T.V.A. ACTUALIZ ( MP) SIS.FINISAJ MANOP. DIST. TRAANTA
PE SIST.FINISAJ
0 1 2 3 4 5 6=3x4x5 7 8 9 = 6 x7 x 8
1 COMPART.USOARE+FINISAJ -ZONA COMBINATA FINCUBCO 1.404,3 1,0000 4.040 5.673.372 1,017 1 5.673.372
2 COMPART.USOARE+FINISAJ-ZONA PE UN TRACT+ANEXE FINCUTR1 1.047,3 1,0000 6.040 6.325.692 1,017 1 6.325.692
3 COMPART.USOARE+FINISAJ-ZONA PE 2 TRACT+ANEXE FINCU2TR 1.125,9 1,0000 6.060 6.822.954 1,017 1 6.822.954
4 COMPARTIM.USOARE+FINISAJ DE TIP OPEN SPACE FINBOPSP 839,8 1,0000 5.970 5.013.606 1,017 1 5.013.606
5 COMPARTIM.USOARE+FINISAJ ARHIVA+ATELIERE FINDEPARH 496,9 1,0000 1.690 839.761 1,017 1 839.761
6 COMPARTIM.USOARE PARTER BIR.+F.SPATII COMERC FIPARTIBI 2.010,8 10.000,0000 1.000 2.010.800 1,017 1 2.010.800
TOTAL FINISAJ INTERIOR 24.800 26.686.185 26.686.185
COST DE RECONSTRUCTIE /MP (LEI) 1.076
COST DE RECONSTRUCTIE /MP ( € ) 225,2

Pagina 170
Capitolul 3 Deprecierea clădirilor – analiza vârstă efectivă

. Suprafata totala a fatadei = 11.360 mp 1€ = 4,7990 lei


NR. DENUMIRE FINISAJ FATADA AFERENT DENUMIRE COST / MP INDICE SUPRAF. COST TIP COEF. C. COEF.C COST TOTAL
CR. CLADIRII DE BIROURI FISIER CU T.V.A. ACTUALIZ FAT.OPAC FATADA MANOP. DIST.TRA SISTEM.FINISAJ
0 1 2 3 4 5 6=3x4x5 7 8 9 = 6 x7 x 8
1 FATADA PERETE CORTINA CU OCHIURI FIXE CORTALRE 1.343,4 1,0000 5.780,0 7.764.852,0 1,017 1,00 7.896.854
2 TAMPLAR. CU OCHIURI MOBILE COST SUPLIMENTAR FATADA TAMPLPCO 1.313,4 1,0000 1.020,0 1.339.668,0 1,017 1,00 1.362.442
4 FATADA DIN PLACI ALUCOBOND 4MM-FOITA 5 ALUCOBON 1.013,0 1,0000 4.560,0 4.619.280,0 1,017 1,00 4.697.808
TOTAL COSTURI FATADA 11.360,0 13.957.105
1.229

TABELUL DE CALCUL AL DEPRECIERII FIZICE PRIN METODA VARSTA EFECTIVA DURATA DE SERVICIU (VIATA UTILA)
NR. DENUMIRE SUBSISTEM ANUL AN REAL COSTUL DE DURATA DE UZ. FIZICA COST CU AMENAJ. NR. ANI VARSTA DEPRECIEREA
CR. EVAL DE P.I.F. RECONSTR.(lei) SERVICIU(ani) LINIARA(lei) REAPAR. R.K.(lei) ECHIVAL CRONOLOG. EFECTIVA LEI %
0 1 2 3 4 5 6=4:5 7 8=7:6 9=2-3 10 = 9 - 8 11 = 10 x 6 12 = 11 : 4
SISTEM STRUCTURA
1 INFRASTRUCTURA 2020 2012 7.809.827,8 100 78098 0 0 8 8 624.786 8,00%
2 SUPRASTRUCTURA 2020 2012 46.410.266,2 100 464103 0 0 8 8 3.712.821 8,00%
SISTEM FINISAJ
INFRA PARCARI 2020 2012 153.585,3 40 3840 0 0 0 8 30.717 20,00%
INFRA EXCL.TERMOIZ. 2020 2012 479.891,8 40 11997 0 0 0 8 95.978 20,00%
1 FIN. INTERIOR P.COM. 2020 2012 27.138.441,6 50 542769 0 0 8 8 4.342.151 7,50%
2 FINISAJ EXTERIOR 2020 2012 14.198.784,5 80 177485 0 0 8 8 1.419.878 7,50%
3 TERASA NECIRCUL. 2020 2012 259.488,6 15 17299 0 0 8 8 138.394 5,00%
INSTAL. FUNCTIONALE 2012 0
1 INST.ELECTR.F.INFRA 2020 2012 307.170,6 35 8776 0 0 8 8 70.210 22,86%
2 INST. ELECTR.SUPRA 2020 2012 11.344.675,7 35 324134 0 0 8 8 2.593.069 22,86%
3 INST.SANITARE INFRA 2020 2012 459.858,9 45 10219 0 0 8 8 81.753 17,78%
4 INST.SANITARE SUPRA 2020 2012 2.966.060,2 45 65912 0 0 8 8 527.300 17,78%
5 INST. INC./VENT.INFRA 2020 2012 128.170,5 50 2563 0 0 8 8 20.507 16,00%
6 INST.INC/VENT.SUPRA 2020 2012 9.271.460,2 50 185429 0 0 3 3 556.288 6,00%
TOTAL 120.927.682 14.213.852 11,75%

Pagina 171
Capitolul 3 Deprecierea clădirilor – analiza vârstă efectivă

BIBLIOGRAFIE
Indicatoarele republicane de deviz C, Ts, E, S, I, V, Iz, Rpc, RPE, RPS, RPI, RPV, RPIz, INCERT București, 1982
Evaluarea proprietăţilor imobiliare, ediţia 13, ANEVAR, 2011
Standardele internaţionale de evaluare, ANEVAR, 2019
Normativ P135/1999, Buletinul Oficial al României, 1999
Ernst Neufert, Peter şi Cornelius Neufert, Ludwig Neff, Corrina Frannken, Neufert, manualul arhitectului, Alutus, 2002
Corneliu Şchiopu, Metoda costurilor segregate, IROVAL, 2012
Sorin V. Stan, Ghid practic de evaluare, IROVAL, 2003
Normativul CR2-1/1/1/ 2008, Buletinul Oficial al României, 2008
Normativul P100-1, Buletinul Oficial al României, 2008
Normativul I18, I118 Buletinul Oficial al României, 2008
Prof.univ. Anatolie Marcu, Adriana Dogaru, Dan Dubină, Verificarea la rezistenţă şi stabilitate a turnurilor de turbine eoliene, Matrix Rom, 2017
Prof.univ. Dan Zamfirescu, prof.univ. Tudor Postelnicu, Durabilitatea betonului armat, Matrix Rom, 2003
Prof. Francis D.K. Ching, Building construction illustrated, ed. 3, John Wiley & Sons, USA, 2000

Pagina 172

S-ar putea să vă placă și