Sunteți pe pagina 1din 3

PROFESOR DIRIGINTE: …………….

CLASA a IX-a
AN SCOLAR: 2018 -2019

PLANIFICARE ANUALĂ

NR
COMPONENTA SEM I SEM II Anual
CRT
Autocunoaştere şi dezvoltare
1. 4 2 5
personală
2. Comunicare şi abilităţi sociale 2 4 6
3. Managementul informaţiilor şi învăţării 2 2 4
4. Planificarea carierei 2 2 4

5. Calitatea stilului de viaţă 4 3 7

6. Securitatea personală 4 2 6
7. Analiza situaţiei şcolare 1 1 2
8. Activitatea „scoala altfel” - 1 1
Total ore / An 17 ORE 19 ORE 36 ORE

PLANIFICAREA SEMESTRIALĂ
SEMESTRUL I
COMPETENTE Nr. Data
MODUL SPECIFICE CONTINUTURI TEMA ore
A.  R.O.I. Organizarea clasei şi stabilirea 1h S1
Managementul responsabilităţilor. S18
1
clasei ca grup.  Analiza situaţiei şcolare la sfârşitul sem.I 1h
B. Dezvoltarea 1. Explorarea resurselor personale ce Autocunoaştere şi dezvoltare  Test sociometric 1h S2
personalităţii şi influenţează planificarea carierei personală:  Cunoaşte-te pe tine însuţi! Analiza SWOT de
dezvoltarea 1.1 Argumentarea importantei încrederii în autocunoaștere. Violenta in scoala S3
carierei. sine; calităţi personale-reuşita personală I. Dezvoltarea personalităţii. 1h S4
1.2 Examinarea caracteristicilor specifice  Dacă lumea ar fi..., mi-ar plăcea să fiu...
adolescentei  Harta valorilor. 1h
1.3. Analizarea conceptului de carieră si a II. Dezvoltarea carierei.
factorilor care influentează alegerea carierei
C. Educaţia 2.Integrarea abilităţilor de interrelaţionare, în I. Educaţia pentru o societate  Comunicare (verbală şi nonverbală) 1h S5
pentru vederea dezvoltării personale şi democratică.  Cum comunic în situaţii conflictuale? 1h S6
valori. profesionale; II. Educaţia pentru munca de 1h S7
 A fi sau a nu fi – drepturi universale. Ideea de
2.1Proiectarea unei strategii de comunicare calitate. 1h S8
eficientă în familie dreptate
2.2 Elaborarea unui plan de îmbunătăţire a
III. Educaţia pentru  Ce pot să fac cand mă simt stresat? S9
autocontrolului emoţional receptarea valorilor  Puterea anturajului 1h S10
3.1Exersarea abilităţilor de utilizare a unor culturale.  Echilibrul dintre om şi natură: Surse de poluare S11
resurse de informare variate, referitoare IV. Educaţia pentru viaţa in apropierea noastra 1h S12
la propria activitate privată. 1h
 Traficul de persoane.Cum actionăm?
5.1 Identificarea caracteristicilor relatiilor V. Educaţia pentru mediu. 1h
sociale, din perspectiva calităţii acestora  Alcoolul, drogurile şi calitatea vieţii
VI. Educaţia pentru sănătate.
5.2 Analizarea unor fenomene cu consecinţe
negative asupra vieţii tinerilor si a stilului de
viaţă sănătos
D.Managementul 3.Utilizarea adecvată a informaţiilor, în Managementul informaţiilor:  Ştiu să caut informaţii? 1h S13
informaţiilor şi activitatea personală - căutarea pe Internet a
al învăţării 3.1Exersarea deprinderilor de utilizare a informaţiilor despre învăţare, 1h S14
 Cine, ce ne spune?
tehnologiilor informatice şi muncă şi carieră.
comunicaţionale,petru clarificarea traseului
educaţional şi profesional
- E-learningul ca sistem  Cum îmi valorific stilul de învăţare? 1h S15
3.2 Analizarea stilurilor de învăţare pentru educaţional alternativ
obţinerea succesului şcolar. ,învăţarea on-line/avantaje şi  Cat stau la calculator si la televizor? 1h S16
limite.
- rolul stilurilor de învăţare în  Inteligenţe multiple 1h S17
optimizarea învăţării.

SEMESTRUL II
COMPETENTE Nr. Data
MODUL SPECIFICE CONTINUTURI TEMA ore
A. Managementul 1.1 Argumentarea importantei încrederii  Colectivul clasei-cealalta familie a mea 1h S1
clasei ca grup. în sine, pentru evolutia personală  Analiza situaţiei la învăţătură la sfârşitul anului S17
1.2 Examinarea caracteristicilor specifice 1h
şcolar.
adolescentei
B. Dezvoltarea 1.2 Examinarea caracteristicilor specifice I. Dezvoltarea personalităţii.  Cunoaştere de sine şi cunoaştere de ceilalţi 1h S2
2
personalităţii şi Adolescentei  Fac lucrurile corect întotdeauna? 1h S3
dezvoltarea II. Dezvoltarea carierei.  Proiecţii în viitor 1h S4
carierei. 4.1 Analizarea conceptului de carieră si a 1h S5
factorilor care influentează alegerea
 Mituri referitoare la carieră
 Încotro mă îndrept după absolvire? Profesie şi 1h S6
carierei
carieră 1h S7
 CV-ul personal
C. Educaţia pentru 3.1Exersarea abilităţilor de utilizare a I. Educaţia pentru o
valori. unor resurse de informare variate, societate  Minciuna colectivă şi efectele ei asupra grupului 1h S8
referitoare la propria activitate democratică. 1h S9
 De ce pot fi eu mai bun ca alţii?
3.2 Analizarea corespondentelor II. Educaţia pentru munca 1h S10
5.1 Identificarea caracteristicilor relatiilor  Obiceiuri alimentare sănătoase şi nesănătoase
sociale, din perspectiva calităţii acestora
de  Reclama/publicitatea si efectele deciziei 2h S11 -
5.2 Analizarea unor fenomene cu calitate. consumatorilor S12
consecinte negative asupra III. Educaţia pentru S13-
vieţii tinerilor si a stilului de viată receptarea  Ce pot să fac când mă simt stresat? 2h S14
sănătos valorilor culturale.  Cum obişnuiesc să iau decizii? Stiluri S15-
IV. Educaţia pentru viaţa decizionale S16
privată. 2h
V. Educaţia pentru mediu.
 Educatia sexuală şi sănătatea
VI. Educaţia pentru
sănătate.

S-ar putea să vă placă și