Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

Disciplina: Limba şi Literatura Română


Clasa: a VIII-a
Timpul necesar: 45 minute
Tipul lecţiei: mixtă
Subiectul lecţiei: Câmpul asociativ al cuvintului ,,cântec”.

1. Competenţe generale:
- utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite situaţii de
comunicare;
- argumentarea scrisă şi orală a unor opinii în diferite situaţii de comunicare.

2. Obiective operaţionale:
Elevii vor fi capabili:
- să alcătuiască un câmp asociativ, actulizându-l;
- să descifreze asocierile individuale;
- să demonstreze abilităţi de comunicare pornind de la un text-suport;
- să dovedească receptivitate afectiv-intelectuală faţă de tema abordată;
- să integreze subiectul în propriul sistem de valori.

3. Concepte operaţionale:
- Câmpul asociativ
- Lanţuri asociative
- Memorie afectivă
4. Metode şi tehnici de lucru:
- Tehnica Bliţ, tehnica Puzzle, conversaţia (dialog autentic), comentariu, pânza discuţiei, problematizarea,
lanţuri asociative, reacţia cititorului, reflecţia personală, clustering, tehnica Cinquain.

5. Materiale şi mijloace didactice:


- fişe textuale, imagine-simbol, postere, fragmente muzicale,
instruire asistată de calculator.

6. Suport bibliografic:
1. T. Cărtăleanu, M. Ciobanu, O. Cosovan, Limba şi literatura română, manual clasa a VIII-a, Ştiinţa 2013.
2. T. Cărtăleanu, M.Ciobanu, O. Cosovan,Limba şi literatura română.Ghidul profesorului. Ştiinţa 2008.
3. T. Cărtălianu, O.Cosovan, V. Goraş-Postică, Formare de competenţe prin strategii didactice interactive,
Ch. Centru educaţional PRO DIDACTICA, 2008.
4. Simona Popescu Singurătatea adolescenţei, fragmaente din Mari teme literare, Paralele, Bucureşti, 2003.
5. DEX.

7. Forme de organizare:
- activitate în grup, activitate frontală, activitate individuală.
Secvenţele Tehnologii
lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevului didactice Evaluare

1. Organizarea Salutul. Pregătesc cele necesare.


clasei Verifică prezenţa elevilor.
Creează atmosfera necesară
desfăşurării lecţiei. Lucru în Se evaluează:
Anunţă modalitatea de lucru. grup - imaginaţia
şi capacitatea
2. Captarea Lansează o situaţie de problemă: elevilor de a-
atenţiei - fiecare grup primeşte câte o Tehnica Bliţ şi verbaliza
fişă. viziunile,
trăirile,
grupul 1: Elevii lucrează în grup cu imaginea- emoţiile;
Fişa nr.1 simbol, descifrează, discută, - preceperea
1. Încadraţi imaginea-simbol comentează, apreciază. de a sesiza
într-o tematică. Prezintă răspunsul şi fac referinţă la Tehnica esenţa unui
2. Prezentaţi două imagine. Puzzle text/ imagine-
argumente, întru simbol.
susţinerea opţiunii.
3. Exprimaţi într-o frază
mesajul imaginei.
Încearcă diferite variante de
grupul 2: restabilire a textelor. Discută logica - capacitatea
Fişa nr.2 ordonării cuvintelor. Descifrează de a-şi
1. Restabiliţi textul. sensurile. formula şi de
2. Identificaţi tema textului. Raportează subiectul la propriul a-şi
3. Argumentaţi opţiunea prin sistem de valori. argumenta
două argumente. propriul
punct de
vedere.
*„Voi care vă întoarceţi acasă
şi după ce-aţi închis uşa
spuneţi „ bună seara”
voi nu ştiţi ce-nseamnă
să intri pe uşă tăcând.”
Fişa nr.1

„ Adolescent fiind, nu e nevoie să plece ai tăi de acasă ca să-ţi vezi de–


ale tale. „Aventurile” printre obiecte, răscolitul cămărilor şi dulapurilor
nu te mai amuză. Singurătatea – e acum un cuvânt cu alt conţinut.
Niciodată nu eşti mai singur ca în adolescenţă. Şi niciodată singurătatea
nu e mai impunătoare şi în acelaşi timp mai umilitoare, niciodată nu e
mai contradictorie ca atunci. Poate din cauza asta orice adolescent îşi
caută cu atîta înverşunare o pereche, agăţîndu-se de oricine-i iese în
cale, îndrăgostindu-se de ideea de jumătate, de ideea de a fi îndrăgostit,
iubindu-se în celălalt, mereu, pe sine: avar generos.
O, nu, singurătatea, la vîrsta asta, nu-i o treabă uşoară.”
( Simona Popescu „ Singurătatea adolescenţei”/ fragment )

Cerinţe:
1. Prezentaţi câteva cauze care pot duce la starea de
încântare.
2. Apreciaţi încântarea ca pe o stare agreabilă.
Fişa nr.2
Fişa nr.3

„Ţii un jurnal şi n-ai ce să scrii acolo. Nişte chestii foarte abstracte,


peste care planează o caraghioasă megalomanie. Ai vrea să dansezi, dar
nu ştii cum, ai vrea să iubeşti, dar n-ai pe cine, ai vrea să vorbeşti cu
cineva, dar n-ai ce spune. Eşti vehement şi paralizat. Irascibil şi
neprihănit. La pîndă şi năuc. Împăunat şi nenorocit. Corpul se îngraşă
cu nepăsare. Mintea tînjeşte şi ea după ceva. Plîngi fără motiv, în timp
ce ronţăi la un colţ de pîine ca şi cum ai roade mucava, pînă ce
maxilarul se încleştează. Pînă ce totul devine o absurdă încleştare.

( Simona Popescu „ Singurătatea adolescenţei”/ fragment)

* megalomanie – orgoliu; persoană care îşi exagerează capacităţile.


* vehement – care se produce cu o forţă de nestăpînit; nîvalnic, îndrăzneţ.
* irascibil – care se înfurie uşor; iute la mînie.
* mucava – hîrtie groasă; carton.
Cerinţe:

1. Răspundeţi argumentativ la întrebarea: Singurătatea este proprie doar unei


anumite vîrste?
2. Prezentaţi o listă din 7 verbe care te pot face să depăşeşti singurătatea.

S-ar putea să vă placă și