Sunteți pe pagina 1din 46

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

CATEDRA BAZELE TEORETICE ALE CULTURII FIZICE


SESIUNEA DE IARNĂ 2017 Numele, prenumele studentului
DISCIPLINA: _________________________________
METROLOGIA SPORTULUI Facultatea _______________________
Specialitatea ______________________
"______"____________________2017 Grupa __________________________

Varianta 2 Teste 1
Subiectul 1.
Definiţi noţiunea „Metrologia sportivă”. Explicaţi şi argumentaţi cuvântul 3 p.
„metrologie”?

Definiţi noţiunea de normă în metrologia sportului? 5 p.

Care sunt etapele de bază ale analizelor statistice în sport? 7 p.

Subiectul 2.
Măsurarea este înlocuită de fiecare dată de testare atunci cînd….? 3 p.

1
Definiţi noţiunea de evaluare în metrologia sportului? 5 p.

Descrieţi procedeul de efectuare a expertizei în educaţie fizică şi sport? 7 p.

Punctajul 6-8 9-11 12-18 19-25 26-28 29-30


Nota 5 6 7 8 9 10

Numele, prenumele examinatorului Total puncte Nota Semnătura


(cu cifre şi litere)

Varianta a fost elaborată de către:

Arsene Igor dr., conf.univ., Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice., U.S.E.F.S.

2
UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
CATEDRA BAZELE TEORETICE ALE CULTURII FIZICE
SESIUNEA DE IARNĂ 2017 Numele, prenumele studentului
DISCIPLINA: _________________________________
METROLOGIA SPORTULUI Facultatea _______________________
Specialitatea ______________________
"______"____________________2017 Grupa __________________________

Varianta 2 Teste 2
Subiectul 1.
Definiţi noţiunea „Metrologia sportivă”. Explicaţi şi argumentaţi cuvântul 3 p.
„metrologie”?

Expuneţi problema de bază a metrologiei generale? 5 p.

Numiţi scalele de măsură în metrologia sportului? 7 p.

Subiectul 2.
Scrieţi formula de bază pentru calculele coeficientului de corelaţie liniar par 3 p.
Brave Pyrson?

3
Definiţi noţiunea de test? 5 p.

Numiţi şi descrieţi tipurile de estimaţii? 7 p.

Punctajul 6-8 9-11 12-18 19-25 26-28 29-30


Nota 5 6 7 8 9 10

Numele, prenumele examinatorului Total puncte Nota Semnătura


(cu cifre şi litere)

Varianta a fost elaborată de către:

Arsene Igor dr., conf.univ., Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice., U.S.E.F.S.

UNIVERSITATEA
SESIUNEA DE STAT DE EDUCAŢIE
DE IARNĂ 2017 FIZICĂ
Numele, ŞI SPORT
prenumele studentului
CATEDRA
DISCIPLINA:BAZELE TEORETICE ALE CULTURII FIZICE
_________________________________
METROLOGIA SPORTULUI Facultatea _______________________
4 Specialitatea ______________________
"______"____________________2017 Grupa __________________________
Varianta 2 Teste 3
Subiectul 1.
Definiţi noţiunea „Metrologia sportivă”. Explicaţi şi argumentaţi cuvântul 3 p.
„metrologie”?

Descrieţi şi definiţi noţiunea de cvalimetrie? 5 p.

Descrieţi obiectul Metrologiei Sportive? 7 p.

Subiectul 2.
Argumentaţi şi descrieţi scala nominală în metrologia sportului? 3 p.

Calificaţi şi caracterizaţi ipotezele statistice? 5 p.


5
Ce defineşte noţiunea de „sistem”? 7 p.

Punctajul 6-8 9-11 12-18 19-25 26-28 29-30


Nota 5 6 7 8 9 10

Numele, prenumele examinatorului Total puncte Nota Semnătura


(cu cifre şi litere)

Varianta a fost elaborată de către:

Arsene Igor dr., conf.univ., Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice., U.S.E.F.S.

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


CATEDRA BAZELE TEORETICE ALE CULTURII FIZICE
SESIUNEA DE IARNĂ 2017 Numele, prenumele studentului
DISCIPLINA: _________________________________
METROLOGIA SPORTULUI Facultatea _______________________
6 Specialitatea ______________________
"______"____________________2017 Grupa __________________________
Varianta 2 Teste 4
Subiectul 1.
Definiţi noţiunea „Metrologia sportivă”. Explicaţi şi argumentaţi cuvântul 3 p.
„metrologie”?

Ce măsurare poate fi numită test şi ce cerinţe trebuie să îndeplinească? 5 p.

Descrieţi estimaţiile de calificare în sport? 7 p.

Subiectul 2.
Definiţi noţiunea estimaţie de expert? 3 p.

Ce defineşte noţiunea de „dirijare în cadrul unui antrenament sportiv”, 5 p.


7
explicaţi?

Descrieţi scala ordinală? 7 p.

Punctajul 6-8 9-11 12-18 19-25 26-28 29-30


Nota 5 6 7 8 9 10

Numele, prenumele examinatorului Total puncte Nota Semnătura


(cu cifre şi litere)

Varianta a fost elaborată de către:

Arsene Igor dr., conf.univ., Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice., U.S.E.F.S.

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


CATEDRA BAZELE TEORETICE ALE CULTURII FIZICE
SESIUNEA DE IARNĂ 2017 Numele, prenumele studentului
DISCIPLINA: _________________________________
METROLOGIA SPORTULUI Facultatea _______________________
Specialitatea ______________________
"______"____________________2017 Grupa __________________________
8
Varianta 2 Teste 5
Subiectul 1.
Definiţi noţiunea „Metrologia sportivă”. Explicaţi şi argumentaţi cuvântul 3 p.
„metrologie”?

Scrieţi şi caracterizaţi greşelile de rangul 1 şi 2 în metrologia sportului? 5 p.

Care sunt cerinţele standardizate de desfăşurare a testării în practica sportivă? 7 p.

Subiectul 2.
Numiţi tipurile principale de scale de estimaţii? 3 p.

Definiţi noţiunea de anchetă, explicaţi? 5 p.

9
Ce definesc testele echivalente? 7 p.

Punctajul 6-8 9-11 12-18 19-25 26-28 29-30


Nota 5 6 7 8 9 10

Numele, prenumele examinatorului Total puncte Nota Semnătura


(cu cifre şi litere)

Varianta a fost elaborată de către:

Arsene Igor dr., conf.univ., Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice., U.S.E.F.S.

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


CATEDRA BAZELE TEORETICE ALE CULTURII FIZICE
SESIUNEA DE IARNĂ 2017 Numele, prenumele studentului
DISCIPLINA: _________________________________
METROLOGIA SPORTULUI Facultatea _______________________
Specialitatea ______________________
"______"____________________2017 Grupa __________________________

10
Varianta 2 Teste 6
Subiectul 1.
Definiţi noţiunea „Metrologia sportivă”. Explicaţi şi argumentaţi cuvântul 3 p.
„metrologie”?

Determinaţi şi extindeţi scala Intervalelor în metrologia sportului? 5 p.

Determinaţi ce poate servi drept criteriul statistic în metrologia sportului? 7 p.

Subiectul 2.
Definiţi şi caracterizaţi siguranţa testelor în educaţie fizică şi sport? 3 p.

Descrieţi Sarcinile principale ale evaluării? 5 p.

11
Definiţi şi descrieţi noţiunea de expertiză? 7 p.

Punctajul 6-8 9-11 12-18 19-25 26-28 29-30


Nota 5 6 7 8 9 10

Numele, prenumele examinatorului Total puncte Nota Semnătura


(cu cifre şi litere)

Varianta a fost elaborată de către:

Arsene Igor dr., conf.univ., Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice., U.S.E.F.S.

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


CATEDRA BAZELE TEORETICE ALE CULTURII FIZICE
SESIUNEA DE IARNĂ 2017 Numele, prenumele studentului
DISCIPLINA: _________________________________
METROLOGIA SPORTULUI Facultatea _______________________
Specialitatea ______________________
"______"____________________2017 Grupa __________________________

Varianta 2 Teste 7
Subiectul 1.
12
Definiţi noţiunea „Metrologia sportivă”. Explicaţi şi argumentaţi cuvântul 3 p.
„metrologie”?

Definiţi şi descrieţi variabilele semnificative şi nesemnificative? 5 p.

Argumentaţi şi descrieţi scala raporturilor? 7 p.

Subiectul 2.
Descrieţi etapele de bază a verificării ipotezei? 3 p.

De ce este determinat lucrul practic cu testele? 5 p.

13
Numiţi şi argumentaţi care sunt criteriile ce pot sta la baza estimărilor? 7 p.

Punctajul 6-8 9-11 12-18 19-25 26-28 29-30


Nota 5 6 7 8 9 10

Numele, prenumele examinatorului Total puncte Nota Semnătura


(cu cifre şi litere)

Varianta a fost elaborată de către:

Arsene Igor dr., conf.univ., Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice., U.S.E.F.S.

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


CATEDRA BAZELE TEORETICE ALE CULTURII FIZICE
SESIUNEA DE IARNĂ 2017 Numele, prenumele studentului
DISCIPLINA: _________________________________
METROLOGIA SPORTULUI Facultatea _______________________
Specialitatea ______________________
"______"____________________2017 Grupa __________________________

Varianta 2 Teste 8
Subiectul 1.
Definiţi noţiunea „Metrologia sportivă”. Explicaţi şi argumentaţi cuvântul 3 p.
14
„metrologie”?

Determinaţi care sunt etapele principale pentru efectuarea expertizei? 5 p.

Definiţi şi comentaţi noţiunea de „stare a sistemului sportivului”? 7 p.

Subiectul 2.
Descrieţi scala de ranguri? 3 p.

Descrieţi obiectul statisticii matematice? 5 p.

15
Definiţi şi descrieţi stabilitatea testului şi de ce componente depinde? 7 p.

Punctajul 6-8 9-11 12-18 19-25 26-28 29-30


Nota 5 6 7 8 9 10

Numele, prenumele examinatorului Total puncte Nota Semnătura


(cu cifre şi litere)

Varianta a fost elaborată de către:

Arsene Igor dr., conf.univ., Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice., U.S.E.F.S.

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


CATEDRA BAZELE TEORETICE ALE CULTURII FIZICE
SESIUNEA DE IARNĂ 2017 Numele, prenumele studentului
DISCIPLINA: _________________________________
METROLOGIA SPORTULUI Facultatea _______________________
Specialitatea ______________________
"______"____________________2017 Grupa __________________________

Varianta 2 Teste 9
Subiectul 1.
Definiţi noţiunea „Metrologia sportivă”. Explicaţi şi argumentaţi cuvântul 3 p.
„metrologie”?
16
Descrieţi scalele standarde? 5 p.

Descrieţi etapa cea mai importantă a expertizei şi de ce calităţi este caracterizat 7 p.


un expert înalt calificat?

Subiectul 2.
În cadrul antrenamentelor sportive are loc următoarea consecutivitate de cauze 3 p.
şi efecte, numiţi unul din ele?

Numiţi unităţile de măsură principale? 5 p.

17
După ce formulă se efectuează calcularea coeficientului de corelaţie prin 7 p.
ranguri, explicaţi?

Punctajul 6-8 9-11 12-18 19-25 26-28 29-30


Nota 5 6 7 8 9 10

Numele, prenumele examinatorului Total puncte Nota Semnătura


(cu cifre şi litere)

Varianta a fost elaborată de către:

Arsene Igor dr., conf.univ., Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice., U.S.E.F.S.

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


CATEDRA BAZELE TEORETICE ALE CULTURII FIZICE
SESIUNEA DE IARNĂ 2017 Numele, prenumele studentului
DISCIPLINA: _________________________________
METROLOGIA SPORTULUI Facultatea _______________________
Specialitatea ______________________
"______"____________________2017 Grupa __________________________

Varianta 2 Teste 10
Subiectul 1.
Definiţi noţiunea „Metrologia sportivă”. Explicaţi şi argumentaţi cuvântul 3 p.
„metrologie”?

18
Definiţi şi descrieţi concordanţa testului? 5 p.

Descrieţi estimarea după întreg complexul de teste? 7 p.

Subiectul 2.
Descrieţi şi definiţi eficienţa absolută a unui expert? 3 p.

Descrieţi şi caracterizaţi componentele de bază a sistemului de dirijare şi 5 p.


legăturile acestuia în educaţie fizică şi sport?

19
Povestiţi istoria unităţilor de măsură? 7 p.

Punctajul 6-8 9-11 12-18 19-25 26-28 29-30


Nota 5 6 7 8 9 10

Numele, prenumele examinatorului Total puncte Nota Semnătura


(cu cifre şi litere)

Varianta a fost elaborată de către:

Arsene Igor dr., conf.univ., Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice., U.S.E.F.S.

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


CATEDRA BAZELE TEORETICE ALE CULTURII FIZICE
SESIUNEA DE IARNĂ 2017 Numele, prenumele studentului
DISCIPLINA: _________________________________
METROLOGIA SPORTULUI Facultatea _______________________
Specialitatea ______________________
"______"____________________2017 Grupa __________________________

Varianta 2 Teste 11
Subiectul 1.
Definiţi noţiunea „Metrologia sportivă”. Explicaţi şi argumentaţi cuvântul 3 p.
„metrologie”?

20
După ce formulă se calculează şi se notează coeficientul variaţiei? 5 p.

Definiţi echivalenţa testelor? 7 p.

Subiectul 2.
Numiţi şi descrieţi normele? 3 p.

Definiţi şi descrieţi eficienţa relativă a activităţii expertului? 5 p.

21
Ce defineşte noţiunea de „efect de antrenament imediat şi cumulativ”, 7 p.
explicaţi?

Punctajul 6-8 9-11 12-18 19-25 26-28 29-30


Nota 5 6 7 8 9 10

Numele, prenumele examinatorului Total puncte Nota Semnătura


(cu cifre şi litere)

Varianta a fost elaborată de către:

Arsene Igor dr., conf.univ., Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice., U.S.E.F.S.

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


CATEDRA BAZELE TEORETICE ALE CULTURII FIZICE
SESIUNEA DE IARNĂ 2017 Numele, prenumele studentului
DISCIPLINA: _________________________________
METROLOGIA SPORTULUI Facultatea _______________________
Specialitatea ______________________
"______"____________________2017 Grupa __________________________

Varianta 2 Teste 12
Subiectul 1.
Definiţi noţiunea „Metrologia sportivă”. Explicaţi şi argumentaţi cuvântul 3 p.
„metrologie”?

22
Numiţi şi descrieţi unităţile de măsură suplimentare? 5 p.

Indicaţi formula de calcul a valorii mediei pentru un şir neordonat de 7 p.


măsurări?

Subiectul 2.
Cum poate fi îmbunătăţită siguranţa testelor? 3 p.

Descrieţi normele de vârstă? 5 p.

23
Definiţi noţiunea de anchetare şi numiţi variante de anchetare, descrieţi 7 p.
anchetarea?

Punctajul 6-8 9-11 12-18 19-25 26-28 29-30


Nota 5 6 7 8 9 10

Numele, prenumele examinatorului Total puncte Nota Semnătura


(cu cifre şi litere)

Varianta a fost elaborată de către:

Arsene Igor dr., conf.univ., Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice., U.S.E.F.S.

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


CATEDRA BAZELE TEORETICE ALE CULTURII FIZICE
SESIUNEA DE IARNĂ 2017 Numele, prenumele studentului
DISCIPLINA: _________________________________
METROLOGIA SPORTULUI Facultatea _______________________
Specialitatea ______________________
"______"____________________2017 Grupa __________________________

Varianta 2 Teste 13
Subiectul 1.
Definiţi noţiunea „Metrologia sportivă”. Explicaţi şi argumentaţi cuvântul 3 p.
„metrologie”?

24
Definiţi şi descrieţi discordanţă în Metrologia sportului? 5 p.

Definiţi noţiunea de dimensiune? 7 p.

Subiectul 2.
Calcularea abaterii standard a valorii medii se efectuează după formula, 3 p.
explicaţi?

Definiţi şi descrieţi informativitatea testelor? 5 p.

Argumentaţi şi descrieţi valabilitatea normelor? 7 p.

25
Punctajul 6-8 9-11 12-18 19-25 26-28 29-30
Nota 5 6 7 8 9 10

Numele, prenumele examinatorului Total puncte Nota Semnătura


(cu cifre şi litere)

Varianta a fost elaborată de către:

Arsene Igor dr., conf.univ., Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice., U.S.E.F.S.

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


CATEDRA BAZELE TEORETICE ALE CULTURII FIZICE
SESIUNEA DE IARNĂ 2017 Numele, prenumele studentului
DISCIPLINA: _________________________________
METROLOGIA SPORTULUI Facultatea _______________________
Specialitatea ______________________
"______"____________________2017 Grupa __________________________

Varianta 2 Teste 14
Subiectul 1.
Definiţi noţiunea „Metrologia sportivă”. Explicaţi şi argumentaţi cuvântul 3 p.
„metrologie”?

26
Definiţi şi caracterizaţi vârsta calendaristică şi biologică ? 5 p.

Numiţi şi descrieţi tipurile de erori? 7 p.

Subiectul 2.
Calcularea criteriul Student pentru datele conjugate se efectuează după 3 p.
formula, comentaţi?

Definiţi noţiunea de diagnoză? 5 p.

Numiţi tipurile de estimaţii? 7 p.

27
Punctajul 6-8 9-11 12-18 19-25 26-28 29-30
Nota 5 6 7 8 9 10

Numele, prenumele examinatorului Total puncte Nota Semnătura


(cu cifre şi litere)

Varianta a fost elaborată de către:

Arsene Igor dr., conf.univ., Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice., U.S.E.F.S.

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


CATEDRA BAZELE TEORETICE ALE CULTURII FIZICE
SESIUNEA DE IARNĂ 2017 Numele, prenumele studentului
DISCIPLINA: _________________________________
METROLOGIA SPORTULUI Facultatea _______________________
Specialitatea ______________________
"______"____________________2017 Grupa __________________________

Varianta 2 Teste 15
Subiectul 1.
Definiţi noţiunea „Metrologia sportivă”. Explicaţi şi argumentaţi cuvântul 3 p.
„metrologie”?

28
Definiţi noţiunea estimaţie de expert? 5 p.

De ce este determinată starea funcţiilor fiziologice? 7 p.

Subiectul 2.
Descrieţi metodele în lupta cu eroarea sistematică? 3 p.

Calcularea coeficientului de corelaţie prin ranguri se efectuează după formula? 5 p.

Descrieţi metoda logică de determinare a informativităţii testelor? 7 p.

29
Punctajul 6-8 9-11 12-18 19-25 26-28 29-30
Nota 5 6 7 8 9 10

Numele, prenumele examinatorului Total puncte Nota Semnătura


(cu cifre şi litere)

Varianta a fost elaborată de către:

Arsene Igor dr., conf.univ., Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice., U.S.E.F.S.

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


CATEDRA BAZELE TEORETICE ALE CULTURII FIZICE
SESIUNEA DE IARNĂ 2017 Numele, prenumele studentului
DISCIPLINA: _________________________________
METROLOGIA SPORTULUI Facultatea _______________________
Specialitatea ______________________
"______"____________________2017 Grupa __________________________

Varianta 2 Teste 16
Subiectul 1.
Definiţi noţiunea „Metrologia sportivă”. Explicaţi şi argumentaţi cuvântul 3 p.
„metrologie”?

Definiţi şi explicaţi noţiunea de evaluare? 5 p.


30
Definiţi şi caracterizaţi noţiunea de prognoză? 7 p.

Subiectul 2.
Definiţi şi caracterizaţi noţiunea de control? 3 p.

Definiţi, explicaţi eroarea suplimentară? 5 p.

Definiţi şi caracterizaţi noţiunea de modă? 7 p.

31
Punctajul 6-8 9-11 12-18 19-25 26-28 29-30
Nota 5 6 7 8 9 10

Numele, prenumele examinatorului Total puncte Nota Semnătura


(cu cifre şi litere)

Varianta a fost elaborată de către:

Arsene Igor dr., conf.univ., Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice., U.S.E.F.S.

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


CATEDRA BAZELE TEORETICE ALE CULTURII FIZICE
SESIUNEA DE IARNĂ 2017 Numele, prenumele studentului
DISCIPLINA: _________________________________
METROLOGIA SPORTULUI Facultatea _______________________
Specialitatea ______________________
"______"____________________2017 Grupa __________________________

Varianta 2 Teste 17
Subiectul 1.
Definiţi noţiunea „Metrologia sportivă”. Explicaţi şi argumentaţi cuvântul 3 p.
„metrologie”?

Descrieţi o metodă empirică de determinare pentru determinarea 5 p.


informativităţii testelor?

32
Descrieţi estimaţiile de calificare? 7 p.

Subiectul 2.
Ce defineşte noţiunea de expertiză? 3 p.

Descrieţi controlul în cadrul unui antrenament sportiv? 5 p.

Definiţi şi caracterizaţi noţiunea de mediană? 7 p.

33
Punctajul 6-8 9-11 12-18 19-25 26-28 29-30
Nota 5 6 7 8 9 10

Numele, prenumele examinatorului Total puncte Nota Semnătura


(cu cifre şi litere)

Varianta a fost elaborată de către:

Arsene Igor dr., conf.univ., Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice., U.S.E.F.S.

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


CATEDRA BAZELE TEORETICE ALE CULTURII FIZICE
SESIUNEA DE IARNĂ 2017 Numele, prenumele studentului
DISCIPLINA: _________________________________
METROLOGIA SPORTULUI Facultatea _______________________
Specialitatea ______________________
"______"____________________2017 Grupa __________________________

Varianta 2 Teste 18
Subiectul 1.
Definiţi noţiunea „Metrologia sportivă”. Explicaţi şi argumentaţi cuvântul 3 p.
„metrologie”?

Care sunt etapele de bază ale analizelor statistice? 5 p.

34
Descrieţi procedeile metodice ale cvalimetriei, în câte grupe se împart? 7 p.

Subiectul 2.
Numiţi tipurile principale de scale de estimaţii? 3 p.

Descrieţi şi numiţi etapele principale pentru efectuare expertizei? 5 p.

Expuneţi problema de bază a metrologiei generale? 7 p.

35
Punctajul 6-8 9-11 12-18 19-25 26-28 29-30
Nota 5 6 7 8 9 10

Numele, prenumele examinatorului Total puncte Nota Semnătura


(cu cifre şi litere)

Varianta a fost elaborată de către:

Arsene Igor dr., conf.univ., Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice., U.S.E.F.S.

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


CATEDRA BAZELE TEORETICE ALE CULTURII FIZICE
SESIUNEA DE IARNĂ 2017 Numele, prenumele studentului
DISCIPLINA: _________________________________
METROLOGIA SPORTULUI Facultatea _______________________
Specialitatea ______________________
"______"____________________2017 Grupa __________________________

Varianta 2 Teste 19
Subiectul 1.
Definiţi noţiunea „Metrologia sportivă”. Explicaţi şi argumentaţi cuvântul 3 p.
„metrologie”?

Descrieţi noţiunile iniţiale ce stau la baza cvalimetriei ? 5 p.

36
Numiţi formulele de bază pentru calculele matematicii statistice? 7 p.

Subiectul 2.
Definiţi noţiunea de test? 3 p.

Determinaţi sarcinile principale ale evaluării? 5 p.

Descrieţi etapa cea mai importantă a expertizei şi de ce calităţi este caracterizat 7 p.


un expert înalt calificat?

37
Punctajul 6-8 9-11 12-18 19-25 26-28 29-30
Nota 5 6 7 8 9 10

Numele, prenumele examinatorului Total puncte Nota Semnătura


(cu cifre şi litere)

Varianta a fost elaborată de către:

Arsene Igor dr., conf.univ., Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice., U.S.E.F.S.

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


CATEDRA BAZELE TEORETICE ALE CULTURII FIZICE
SESIUNEA DE IARNĂ 2017 Numele, prenumele studentului
DISCIPLINA: _________________________________
METROLOGIA SPORTULUI Facultatea _______________________
Specialitatea ______________________
"______"____________________2017 Grupa __________________________

Varianta 2 Teste 20
Subiectul 1.
Definiţi noţiunea „Metrologia sportivă”. Explicaţi şi argumentaţi cuvântul 3 p.
„metrologie”?

Care este obiectul de studiu a Metrologiei Sportive? 5 p.

38
Formulaţi şi descrieţi scala nominală? 7 p.

Subiectul 2.
Caracterizaţi şi numiţi ipotezele statistice? 3 p.

Ce măsurare poate fi numită test şi ce cerinţe trebuie să îndeplinească? 5 p.

Care sunt criteriile ce pot sta la baza estimărilor? 7 p.

39
Punctajul 6-8 9-11 12-18 19-25 26-28 29-30
Nota 5 6 7 8 9 10

Numele, prenumele examinatorului Total puncte Nota Semnătura


(cu cifre şi litere)

Varianta a fost elaborată de către:

Arsene Igor dr., conf.univ., Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice., U.S.E.F.S.

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


CATEDRA BAZELE TEORETICE ALE CULTURII FIZICE
SESIUNEA DE IARNĂ 2017 Numele, prenumele studentului
DISCIPLINA: _________________________________
METROLOGIA SPORTULUI Facultatea _______________________
Specialitatea ______________________
"______"____________________2017 Grupa __________________________

Varianta 2 Teste 21
Subiectul 1.
Definiţi noţiunea „Metrologia sportivă”. Explicaţi şi argumentaţi cuvântul 3 p.
„metrologie”?

Descrieţi şi definiţi eficienţa absolută a unui expert? 5 p.

40
Ce defineşte noţiunea de „dirijare în cadrul unui antrenament sportiv”, 7 p.
explicaţi?

Subiectul 2.
Numiţi unităţile de măsură principale? 3 p.

Numiţi şi definiţi greşelile de rangul 1 şi 2? 5 p.

Formulaţi cerinţele standardizate de desfăşurare a testării în practica sportivă? 7 p.

41
Punctajul 6-8 9-11 12-18 19-25 26-28 29-30
Nota 5 6 7 8 9 10

Numele, prenumele examinatorului Total puncte Nota Semnătura


(cu cifre şi litere)

Varianta a fost elaborată de către:

Arsene Igor dr., conf.univ., Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice., U.S.E.F.S.

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


CATEDRA BAZELE TEORETICE ALE CULTURII FIZICE
SESIUNEA DE IARNĂ 2017 Numele, prenumele studentului
DISCIPLINA: _________________________________
METROLOGIA SPORTULUI Facultatea _______________________
Specialitatea ______________________
"______"____________________2017 Grupa __________________________

Varianta 2 Teste 22
Subiectul 1.
Definiţi noţiunea „Metrologia sportivă”. Explicaţi şi argumentaţi cuvântul 3 p.
„metrologie”?

Descrieţi şi numiţi scalele standarde? 5 p.

42
Definiţi şi descrieţi eficienţa relativă a activităţii expertului? 7 p.

Subiectul 2.
Descrieţi controlul în cadrul unui antrenament sportiv? 3 p.

Descrieţi metodele în lupta cu eroarea sistematică? 5 p.

După ce formulă se efectuează calcularea coeficientului de corelaţie prin 7 p.


ranguri, explicaţi?

43
Punctajul 6-8 9-11 12-18 19-25 26-28 29-30
Nota 5 6 7 8 9 10

Numele, prenumele examinatorului Total puncte Nota Semnătura


(cu cifre şi litere)

Varianta a fost elaborată de către:

Arsene Igor dr., conf.univ., Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice., U.S.E.F.S.

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


CATEDRA BAZELE TEORETICE ALE CULTURII FIZICE
SESIUNEA DE IARNĂ 2017 Numele, prenumele studentului
DISCIPLINA: _________________________________
METROLOGIA SPORTULUI Facultatea _______________________
Specialitatea ______________________
"______"____________________2017 Grupa __________________________

Varianta 2 Teste 23
Subiectul 1.
Definiţi noţiunea „Metrologia sportivă”. Explicaţi şi argumentaţi cuvântul 3 p.
„metrologie”?

Definiţi şi descrieţi diagnoză şi prognoză? 5 p.

Definiţi noţiunea de normă în metrologia sportului? 7 p.


44
Subiectul 2.
Descrieţi metoda Delf? 3 p.

Descrieţi noţiunea de control? 5 p.

Clasificaţi unităţile de măsură principale? 7 p.

45
Punctajul 6-8 9-11 12-18 19-25 26-28 29-30
Nota 5 6 7 8 9 10

Numele, prenumele examinatorului Total puncte Nota Semnătura


(cu cifre şi litere)

Varianta a fost elaborată de către:

Arsene Igor dr., conf.univ., Catedra Bazele Teoretice ale Culturii Fizice., U.S.E.F.S.

46