Sunteți pe pagina 1din 10

Activități metodice 2017 - 2018

DISCIPLINA

 SEMESTRUL I

Loc de
Activitatea proiectată Data Participanţi Responsabili
desfăşurare

1.Lecție demonstrativă în care vor fi


valorificate,deopotrivă,texte ficționale și
nonficționale, în deplină concordanță cu
planificarea semestrială a conținuturilor;
2.Identificarea unor aspecte controversate ale PROFESORII DE LIMBA SI
limbii române,in contextul dinamicii Liceul de Arte LITERATURA ROMÂNĂ
funcționale; 20 noiembrie ,,Constantin
Prof.dr.Roată Elena
3.Prezentare de carte(sugestii de lectura cu 2018 Brăiloiu”
finalitate metodică,aplicabile în actul didactic); Târgu-Jiu LICEU
4.Profesorul,între provocari si soluții-Ateliere
de buna practică(în vederea rezolvării
subiectelor la examenele si concursurile
naționale-grade didactice,olimpiade,sesiuni de
evaluare nationala sau bacalaureat).

1Activitate demonstrativă la clasa a VI-a,


vizând competența generală 5:
Exprimarea identității lingvistice și culturale Școala PROFESORII DE LIMBA SI
proprii în context național și internațional; 5.1. Gimnazială ,,Sf. LITERATURA ROMÂNĂ
13 noiembrie Prof.dr.Dima
Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești Nicolae”, Tg-Jiu
2018 Luminița
și ale unor comunități etnice de pe teritoriul GIMNAZIU –TG.-JIU
României − discuții despre diferențele culturale
ale comunității proprii și ale altor comunități
etnice (comportamente sociale, valori, stil de

An școlar 2018 - 2019


Activități metodice 2017 - 2018

Loc de
Activitatea proiectată Data Participanţi Responsabili
desfăşurare
viață), valorificând informațiile din legendele
popoarelor; − prezentări ale specificului local în
spațiul tradițiilor românești; − proiect de
prezentare a sărbătorilor tradiționale (de iarnă și
de primăvară), la români și la alte popoare;
2. Identificarea unor aspecte controversate ale
limbii române actuale
3 Prezentare de carte, preferabil cu
aplicabilitate didactică
4. Atelier de bună practică: abordarea
subiectelor de la evaluarea națională (clasa a
VIII-a)/ de la examenul național de definitivare
(2018)
5. Dezbatere – Cultivarea patriotismului în
cadrul orelor de limba și literatura română

1. Lecție demonstrativă: clasa a VI-a, prof.


Flitan Alina
PROFESORII DE LIMBA SI
2. Prezentare de carte: prof. Titel Loredana Școala
LITERATURA ROMÂNĂ
3. Aspecte raportate la dinamica limbii române: 20 noiembrie Gimnazială Nr.1 Prof.Frunză
prof. Zbora Boruga Diana Victoria 2018 Rovinari Mariana
GIMNAZIU –ȚICLENI
4. Lectura personalizată a programei școlare
pentru gimnaziu: prof. Vodislav Maria
5. Atelier: Rezolvarea subiectelor model
elaborate pentru Evaluare Națională 2019

An școlar 2018 - 2019


Activități metodice 2017 - 2018

Loc de
Activitatea proiectată Data Participanţi Responsabili
desfăşurare
1.Lecție demonstrativă la clasa a VI-a
2.Prezentare de carte
3.Greșeli de accentuare a unor cuvinte în limba
română actuală.Dublete de accentuare
PROFESORII DE LIMBA SI
diferentiate semantic.Dublete de accentuare
LITERATURA ROMÂNĂ
nediferențiate semantic. SCOALA
27 noiembrie
4.Lectura personalizată a programei pentru clasa GIMNAZIALA Prof.Corici Simona
2018 GIMNAZIU –
a VI-a FLOREȘTI
TG.-CĂRBUNEȘTI
5. Atelier: Rezolvarea subiectelor model
elaborate pentru Evaluare Națională 2019

Profesori : Trincuci Anca, Gheorghe Camelia

1.Lecție demonstrativă Opera epică. Momentele


subiectului.Text-suport: Căprioara de Emil
Gârleanu
2.Aspecte controversate de limbă și de dinamică
PROFESORII DE LIMBA SI
a limbii române
Școala LITERATURA ROMÂNĂ
Prof. Ilin Violeta 6 noiembrie Prof.Logofetescu
Gimnazială
Prof.Peptan Simona 2018 Elena
Bălești GIMNAZIU –
3.Decodarea semnificațiilor ansamblului
CRCUL NR.2
brâncușian de la Tg-Jiu
4.Analiza rezultatelor de la EN 2018.
Rezolvarea unui model de subiect pentru
EN(atelier de lucru)
1.Lectie deschisă clasa a VI-a PROFESORII DE LIMBA SI Prof.Panduru Anca
Școala
Proiect de grup: Prietenia în filme (suport 20 noiembrie LITERATURA ROMÂNĂ Invitat:
Gimnazială
scurtmetrajul Cântecul, regie Anna Udvardy și 2018 poet Gheorghe
Alimpești
Kristofor Deak) GIMNAZIU – Ştefănescu

An școlar 2018 - 2019


Activități metodice 2017 - 2018

Loc de
Activitatea proiectată Data Participanţi Responsabili
desfăşurare
profesor Marius Diaconescu NOVACI
2.Prezentare de carte: 20 de ani în Siberia.
Amintiri din viaţă, de Aniţa Nandriş Cudla
profesor Marius Diaconescu
3.Referat: Inovaţii, norme şi interpretări
gramaticale,
profesor Marius Diaconescu
4.Rezolvare de modele de subiecte- Evaluarea
Naţională la clasa a VIII-a (grupe de lucru)
1Activitate demonstrativă la clasa a VI-a,
vizând competența generală 5:
Exprimarea identității lingvistice și culturale
proprii în context național și internațional; 5.1.
Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești
și ale unor comunități etnice de pe teritoriul
României − discuții despre diferențele culturale
ale comunității proprii și ale altor comunități
PROFESORII DE LIMBA SI
etnice (comportamente sociale, valori, stil de
ȘCOALA LITERATURA ROMÂNĂ
viață), valorificând informațiile din legendele
27.11.2018 GIMNAZIALĂ Prof.Diaconu Emil
popoarelor; − prezentări ale specificului local în
LOGREȘTI GIMNAZIU –
spațiul tradițiilor românești; − proiect de
VALEA AMARADIEI
prezentare a sărbătorilor tradiționale (de iarnă și
de primăvară), la români și la alte popoare;
2. Identificarea unor aspecte controversate ale
limbii române actuale
3 Prezentare de carte, preferabil cu
aplicabilitate didactică
4. Atelier de bună practică: abordarea
subiectelor de la evaluarea națională (clasa a

An școlar 2018 - 2019


Activități metodice 2017 - 2018

Loc de
Activitatea proiectată Data Participanţi Responsabili
desfăşurare
VIII-a)/ de la examenul național de definitivare
(2018)
5. Dezbatere – Cultivarea patriotismului în
cadrul orelor de limba și literatura română
1.Activitate demonstrativă la clasa a VIII-a,
vizând competența generală 3:
3.1. Redactarea unui text complex, în care să îşi
exprime puncte de vedere argumentate, pe
diverse teme sau cu referire la diverse texte
citite − identificarea ipotezei/opiniei şi a
argumentului/argumentelor într-un text de tip
opinie/argumentativ; − ordonarea paragrafelor;
− relaţionarea propoziţiilor prin conectori; −
exerciții de elaborare a unui text de tip PROFESORII DE LIMBA SI
opinie/argumentativ despre un text Școala LITERATURA ROMÂNĂ
27 noiembrie Prof.Georgescu
literar/eveniment petrecut în viața clasei sau un Gimnazială Nr.2
2018 Corina
conflict identificat într-un text recomandat de Motru GIMNAZIU –
profesor. MOTRU
2.Identificarea unor aspecte controversate ale
limbii române actuale
3.Prezentare de carte, preferabil cu
aplicabilitate didactică
4. Atelier de bună practică: tratarea subiectelor
de la evaluarea națională (clasa a VIII-a)/ de la
examenul național de titularizare (2018)
5.Dezbatere – Predarea limbii latine în
gimnaziu
1.Lecție demonstrativă 13 noiembrie Liceul Toți profesorii care predau
Prof.Filip Ramona
2.Studiu:Metode didactice moderne folosite în 2018 Tehnologic limba latină

An școlar 2018 - 2019


Activități metodice 2017 - 2018

Loc de
Activitatea proiectată Data Participanţi Responsabili
desfăşurare
studiul limbii latine Turceni
3.Atelier de lucru:redactarea unor subiecte
pentru Olimpiada de limba latină

 SEMESTRUL al II-lea

Activitatea proiectată Data Loc de desfăşurare Participanţi Responsabili


1.Lecție demonstrativă în care vor fi
valorificate,deopotrivă,texte ficționale și
nonficționale, în deplină concordanță cu
planificarea semestrială a conținuturilor;
2.Identificarea unor aspecte controversate ale
limbii române,in contextul dinamicii PROFESORII DE LIMBA SI
funcționale; LITERATURA ROMÂNĂ
14 mai Liceul Tehnologic
3.Prezentare de carte(sugestii de lectura cu Prof.dr.Roată Elena
2019 Baia de Fier.
finalitate metodică,aplicabile în actul didactic); LICEU
4.Profesorul,între provocari si soluții-Ateliere
de buna practică(în vederea rezolvării
subiectelor la examenele si concursurile
naționale-grade didactice,olimpiade,sesiuni de
evaluare nationala sau bacalaureat).

1.Activitate demonstrativă la clasa a VIII-a, PROFESORII DE LIMBA SI


Școala Gimnazială
vizând competența generală 3: 21 mai LITERATURA ROMÂNĂ Prof.Dr.Dima
,,Ecaterina
3.1. Redactarea unui text complex, în care să îşi 2019 Luminița
Teodoroiu”,Tg.-Jiu
exprime puncte de vedere argumentate, pe GIMNAZIU –TG.-JIU

An școlar 2018 - 2019


Activități metodice 2017 - 2018

Activitatea proiectată Data Loc de desfăşurare Participanţi Responsabili


diverse teme sau cu referire la diverse texte
citite − identificarea ipotezei/opiniei şi a
argumentului/argumentelor într-un text de tip
opinie/argumentativ; − ordonarea paragrafelor;
− relaţionarea propoziţiilor prin conectori; −
exerciții de elaborare a unui text de tip
opinie/argumentativ despre un text
literar/eveniment petrecut în viața clasei sau un
conflict identificat într-un text recomandat de
profesor.
2..Identificarea unor aspecte controversate ale
limbii române actuale
3.Prezentare de carte, preferabil cu
aplicabilitate didactică
4. Atelier de bună practică: tratarea subiectelor
de la evaluarea națională (clasa a VIII-a)/ de la
examenul național de titularizare (2018)
5.Dezbatere – Predarea limbii latine în
gimnaziu
1.Lecție demonstrativă la clasa aVI-a
2.Prezentare de carte
3.Greșeli frecvente de folosire a formei literare
PROFESORII DE LIMBA SI
de plural.Substantive cu două forme de plural
LITERATURA ROMÂNĂ
nediferențiate semantic.Substantive cu două 14 mai Scoala Gimnaziala
forme de plural diferențiate semantic 2019 Ţânţăreni Prof.Corici Simona
GIMNAZIU –TG.-
4.Atelier de bună practică:Rezolvarea unor
CARBUNEȘTI
subiecte –model elaborate pentru Definitivat
2019
5.Dezbatere:Rolul manualului, al auxiliarelor
didactice, al internetului în orele de limba și

An școlar 2018 - 2019


Activități metodice 2017 - 2018

Activitatea proiectată Data Loc de desfăşurare Participanţi Responsabili


literatura română
Prof.Sgaibă LIliana
1. Lecție demonstrativă: cl. a V-a, prof.
Gîlcescu Claudia
2. Prezentare de carte: prof. Merișor Adela
PROFESORII DE LIMBA SI
3. Aspecte raportate la dinamica limbii române: Școala Gimnazială
14 mai LITERATURA ROMÂNĂ Prof.Frunză
prof. Gîlcescu Claudia Urdari
2019 Mariana
4. Atelier: rezolvarea subiectelor date a
GIMNAZIU –ȚICLENI
examenele naționale: membrii cercului.

1.Adjectivul.Consolidarea și sistematizarea
cunoștințelor.
2 D-l Goe..., de I.L.Caragiale-dramatizare
Prof. Albadi Andreea
ROFESORII DE LIMBA SI
3.Aspecte metodico-științifice în predarea 19 martie
Școala Gimnazială LITERATURA ROMÂNĂ Prof.Logofetescu
adjectivului în gimnaziu 2019
Stănești Elena
Prof.Săvescu Adriana
GIMNAZIU –Cercul Nr.2
4.Dan C. Mihăilescu –Cărțile care ne-au făcut
oameni
Prof.Logofetescu Elena

1.Lecție demonstrativă: Interjecția (transmitere


de noi cunoștințe), clasa a VII-a
Prof.Viorel Vilău ROFESORII DE LIMBA SI
21 mai Școala Gimnazială PROF.PANDURU
2.Prezentare de carte – LITERATURA ROMÂNĂ
2019 Săcelu ANCA
prof. Viorel Vilău GIMNAZIU-NOVACI
3.Referat: Tendințele argoului și jargonului în
vorbirea elevilor,

An școlar 2018 - 2019


Activități metodice 2017 - 2018

Activitatea proiectată Data Loc de desfăşurare Participanţi Responsabili


Prof. Panduru Anca Giorgiana
4.Atelier de lucru: rezolvare de subiecte propuse
pentru examenul de Evaluare Națională la clasa
a VIII-a
1Activitate demonstrativă la clasa a VI-a,
vizând competența generală 5:
Exprimarea identității lingvistice și culturale
proprii în context național și internațional; 5.1.
Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești
și ale unor comunități etnice de pe teritoriul
României − discuții despre diferențele culturale
ale comunității proprii și ale altor comunități
etnice (comportamente sociale, valori, stil de
viață), valorificând informațiile din legendele
popoarelor; − prezentări ale specificului local în
PROFESORII DE LIMBA ȘI
spațiul tradițiilor românești; − proiect de 26 martie Școala Gimnazială Prof.Georgescu
LITERATURA ROMÂNĂ
prezentare a sărbătorilor tradiționale (de iarnă și 2019 Nr. 1 Corina
GIMNAZIU-MOTRU
de primăvară), la români și la alte popoare;
2. Identificarea unor aspecte controversate ale
limbii române actuale
3 Prezentare de carte, preferabil cu
aplicabilitate didactică
4. Atelier de bună practică: abordarea
subiectelor de la evaluarea națională (clasa a
VIII-a)/ de la examenul național de definitivare
(2018)
5. Dezbatere – Cultivarea patriotismului în
cadrul orelor de limba și literatura română
.Activitate demonstrativă la clasa a VIII-a, 21 mai ȘCOALA PROFESORII DE LIMBA ȘI PROF.DIACONU
vizând competența generală 3: 2019 GIMNAZIALAĂ LITERATURA ROMÂNĂ EMIL

An școlar 2018 - 2019


Activități metodice 2017 - 2018

Activitatea proiectată Data Loc de desfăşurare Participanţi Responsabili


3.1. Redactarea unui text complex, în care să îşi HUREZANI GIMNAZIU-VALEA
exprime puncte de vedere argumentate, pe AMARADIEI
diverse teme sau cu referire la diverse texte
citite − identificarea ipotezei/opiniei şi a
argumentului/argumentelor într-un text de tip
opinie/argumentativ; − ordonarea paragrafelor;
− relaţionarea propoziţiilor prin conectori; −
exerciții de elaborare a unui text de tip
opinie/argumentativ despre un text
literar/eveniment petrecut în viața clasei sau un
conflict identificat într-un text recomandat de
profesor.
2..Identificarea unor aspecte controversate ale
limbii române actuale
3.Prezentare de carte, preferabil cu
aplicabilitate didactică
4. Atelier de bună practică: tratarea subiectelor
de la evaluarea națională (clasa a VIII-a)/ de la
examenul național de titularizare (2018)
5.Dezbatere – Predarea limbii latine în
gimnaziu
1.Lecție demonstrativă
2.Studiu:Mituri și legende ale lumii antice Școala Gimnazaială
19 martie Toți profesorii care predau
3.Rezolvarea unor subiecte eleborate pentru „Constantin
2019 limba latină
examenul de titularizare și definitivat(atelier de Brâncuși”, Tg-Jiu
lucru)

An școlar 2018 - 2019