Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Propunător: VASILOANCĂ LOREDANA


Data: 28 mai 2014
Clasa: a I-îi
Disciplina: Religie ortodoxă
Unitatea de învăţare: Sfinții-prietenii copiilor
Subiectul lecţiei: Sfântul Stelian- ocrotitorul copiilor
Tipul lecției: însușire de noi cunoștințe
Scopul lecției: dobândirea unor noi cunoștințe despre viața Sfântului Cuvios Stelian, pentru a-i aduc cinstea cuvenită și pentru a-i urma
exemplul; cultivarea responsabilității elevilor față de credința pe care o mărturisim.

Obiective operaționale:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
COGNITIVE:
O1 - să precizeze date semnificative din viața Sfântului Stelian, pe baza materialelor informative primite la oră;
O2 - să identifice calitățile Sfintului Stelian, cunoscând aspecte din viața lui;
O3 - să argumenteze modul în care ar trebui să se comporte creștinii față de cei aflați în dificultăți, urmând modelul Sfântului Stelian;
O4 - să enumere minim trei însușiri pe care trebuie să le aibă un om pentru a deveni sfânt, referindu-se la cunoștințele religioase
acumulate anterior;

AFECTIVE:
O5a: să manifeste iubire creștină față de cei aflați în dificultăți
PSIHO-MOTRICE:
O6p: să redea corect Imnul Învierii.

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: lectura, conversaţia, explicaţia, lectura expresivă, vizionarea, conversaţia euristică, argumentarea, observarea
dirijată, exerciţiul, problematizarea.
2. Mijloace de învăţământ: caietul special, icoana Sfântului Stelian, material ppt, fragment de film, laptop, video-proiector, coli duplex,
fotografii tematice, marker, postit-uri, cretă, tablă.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, individuală şi pe grupe.

Resurse:
1. Oficiale :
• Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa a I-îi;
• Planificarea calendaristică orientativă;
• Proiectarea pe unități de învățare.
1
2. Temporale: • număr de lecţii: 1
• durata: 50 minute
3. Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură , Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1992;
2. Șebu, Pr. Prof. Dr. Univ. Sebastian, Opriș Dorin, Opriș Monica, Metodica predării religiei, Editura “Reîntregirea”, Alba –Iulia,
2000;
3. Panoschi Mihaela, Muha Camelia, Ghid de proiectare didactică, disciplina Religie,cl. I- IV,, Editura “Sf. Mina”, 2002;
4. Cucoş Constantin, Educaţia religioasă, Editura Polirom, Iaşi, 1999;
5. Muha Camelia, Caiet de religie creştin-ortodoxă pentru clasa a I-a, Edit. Sf. Mina, Iaşi, 2012;
7. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivat şi grade didactice, Editura „Polirom", Iaşi,
1998;
8. Vieţile Sfinţilor pe luna noiembrie, retipărite şi adăugite cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, după ediţia
din 1901–1911, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1993, sub îngrijirea P. C. Arhim. Ioanichie Bălan;
9. Acatistul Cuviosului Părinte Stelian Paflagonul;
10. http://sfantulnicolaevelimirovici.wordpress.com/2012/11/26/26-noiembrie-sf-cuv-alipie-stalpnicul-sf-cuv-iacov-pustnicul-sf-cuv-
stelian-sf-cuv-nicon-propovaduitorul-pocaintei-sf-inochentie-din-irkutk-facatorul-de-minuni-proloagele-de-la-ohrid/
11. http://dexonline.ro/definitie/paflagonia

SCENARIUL DIDACTIC

Metode Mijloace
Etapele Ob. Timp Forme de
Activitatea profesorului Activitatea elevului şi de învăţă- Evaluare
lecţiei op. (min.) organizare
procedee mânt
Salutul: „Hristos a înviat!” Salutul: „Hristos a înviat!” icoana
1. Momentul Rugăciunea – se cântă troparul Învierii Rugăciunea - troparul Învierii din clasă
organizatoric
O6 2'
Notarea absenţelor Elevii se pregătesc pentru
Pregătirea pentru începerea lecţiei începerea lecţiei
Profesorul prezintă elevilor mai multe Lectura Imagini,
vederi cumpărate de la mănăstiri. vederi de
2. Pregătirea Î: Ați mai văzut astfel de imagini? De E: Sunt imagini de la mănăstiri. la Aprecieri
elevilor unde le am oare? Voi ați vizitat vreodată Am vizitat mănăstiri împreună mănăstiri verbale
pentru vreo mănăstire din România? cu familia în vacanțe. Conversaţi Activitate
receptarea
3'
Cum se numesc cei care locuiesc în E: Ei se numesc călugări, a frontală
noilor mănăstire? călugărițe, maici, măicuțe...
cunoştinţe Astăzi vom învăța despre un sfânt care a Elevii se pregătesc pentru oră.
fost călugăr, dar nu în România, ci în
Paflagonia.

2
3. Anunţarea Se anunţă şi se scriu pe tablă data şi titlul Elevii notează data şi titlul Explicaţia Tabla, Activitate
titlului şi a lecţiei: Sfântul Stelian- ocrotitorul lecţiei în caiete. creta, frontală
2'
obiectivelor copiilor Elevii ascultă explicaţiile caietele
lecţiei Se precizează obiectivele lecţiei. profesorului. speciale
15' V-am pregătit un material. Să-l urmărim, Lectura Material Activitate
iar după aceea, vom privi și în caietul expresivă, ppt. frontală
special. Elevii ascultă explicaţiile vizionare Caietul
profesorului. special
Stelian s-a născut într-o familie de creştini
din Paflagonia (Sudul Mării Negre- azi, în
Turcia), sec.VII (600-700).
Numele său, „Stelian”, înseamnă „cel de
4. pe stâlp”, adică un om care îşi trăieşte Aprecieri
Comunicarea viaţa pe un stâlp, în rugăciune. verbale
/ Când a crescut, a rămas orfan.
însuşirea Și-a împărţit averea la săraci şi s-a
noilor călugărit, ducând o viaţă aspră și, de
cunoştinţe aceea, îl numim astăzi „cuvios”.
A luat binecuvântare de la duhovnicul său
și s-a retras într-o peşteră, pentru a se
ruga în linişte.
Acea peşteră s-a luminat de la sufletul lui
curat, strălucitor și un înger din cer îi Elevii ascultă explicaţiile Lectura
aducea hrană. profesorului. expresivă, Activitate
Iată cum îşi petrecea timpul în peşteră vizionare Material frontală
Sfântul Stelian: postea, se ruga chiar şi în ppt.
timpul nopţii și iubea tăcerea.
Ceilalţi călugări din Paflagonia au aflat de
viaţa deosebită a Sfântului Stelian şi s-au
uimit de frumuseţea sufletului său.
Înainte de adormirea lui, pe 26 noiembrie,
s-au pogorât un înger care i-a dus sufletul
la cer, iar faţa lui a strălucit ca soarele.
Trupul său ne-a rămas ca sfinte moaşte,
făcător de minuni: vindecător de boli ale
trupului şi ale sufletului, ajutător al familiilor
şi ocrotitor al copiilor.
Astfel, de mai multe ori, când venea vreo
3
boală molipsitoare, care omora copiii,
Sfântul Stelian era chemat în ajutor prin
rugăciune şi prin pictarea icoanei sale.
Atunci copiii bolnavi se vindecau, iar
mamele cărora le muriseră copiii, nășteau Lectura
alţi copii sănătoși. expresivă, Activitate Aprecieri
De aceea, Sfântul Stelian e reprezentat în Elevii ascultă explicaţiile vizionare Material frontală verbale
icoane cu un prunc în braţe. profesorului. ppt.
Sfântul Stelian e şi un mare ocrotitor al
celor ce poartă numele său. O parte din
sfintele sale moaşte au fost aduse în anul
1736 în Bucureşti la o biserică. Aceasta a
primit numele Sfântul Stelian.
Prin viața sa plăcută lui Dumnezeu, el este
un model pentru noi. Imagini
Chiar dacă suntem copii, tineri sau bătrâni, tematice
cu toţii putem alerga la icoana sa şi la
sfintele sale moaşte, pentru a-i cere
ajutorul și, dacă vom avea credință, îl vom
primi.

5. Fixarea şi O1 10' Acum, să vedem cine a reținut, din ce țară Elevii răspund la solicitările Conversaţi
sistematizare era Sfântul Stelian? profesorului: a euristică
a Sfântul era din Paflagonia, azi,
cunoştinţelor în Turcia. Activitate
O1 Ce fel de copil era el? Era un copil cuminte, iubitor de frontală Aprecieri
biserică și nu avea frați, pentru verbale
că îi muriseră.
O2 Pentru a răspunde acestei întrebări ”Ce După ce notează, elevii vin și Postit-
calități avea Sfântului Stelian?”, fiecare lipesc pe planșă postit-urile. Argumen- uiri,
trebuie să notați pe aceste bilețele, care se Creștinii ar trebui să fie iubitori, tarea planșa
pot lipi, 2 însușiri ale sfântului. Aveți la înțelegători, calmi, răbdători,
dispoziție 2 minute. darnici, ....etc. Explicaţia
Acum, veniți să le lipim pe această planșă. Caietul
elevului
O3 Cum ar trebui să se comporte creștinii față Oamenii pot deveni sfinți daca
de cei aflați în dificultăți, urmând modelul vor duce o viata placuta lui
Sfântului Stelian? Dumnezeu, isi vor iubi semenii Explicaţia
4
etc.
O4 Enumerați cel puțin 3 moduri prin care Să fii milos, să faci fapte bune,
creștinii pot deveni sfinți, referindu-se la să fii credincios, să te
cunoștințele acumulate pe parcursul anului spovedești și să te împărtășești,
școlar la oră. să fii ascutător.

Profesorul notează pe tablă cuvântul Elevii dau răspunsuri şi Exerciţiul Tabla, Activitate Aprecieri
„IUBIRE”, pe verticală, şi explică elevilor completează „rebusul” pe tablă. creta pe grupe verbale
sarcina de lucru: Pe grupe, să completeze
pe orizontală cu cuvinte care exprimă
comportamente moral-religioase. (timp: 3’)
Profesorul verifică, prin sondaj,
corectitudinea completării „rebusului”,
intervenind cu explicaţii suplimentare acolo Conversaţi
unde este cazul. a
După expirarea timpului de lucru,
profesorul ascultă câteva variante de
răspuns.
Se adresează elevilor următoarele Elevii răspund: Conversaţi Activitate
întrebări: a frontală
Cine este modelul de iubire pe care trebuie Mântuitorul Iisus Hristos care şi-
să-l urmăm? a dat viaţa pentru toţi oamenii.
Cunoaşteţi și alți oameni care I-au urmat Sfinţii... Aprecieri
exemplul? verbale
6. Asocierea,
Ce învăţături puteţi formula din această Să-i iubim pe părinţi şi pe toţi Problema-
generalizarea O5 8'
, aplicarea lecţie? oamenii! tizarea
Să ne rugăm pentru familia
noastră şi pentru toţi oamenii!
Să notăm ideile principale pe tablă și pe Să fim buni la inimă asemeni Caietele
caietele speciale. sfinților! speciale,
Sfinte Stelian, roagă-te pentru creta,
noi! tabla
Se fac aprecieri generale şi individuale Elevii ascultă cu atenţie Catalogul Activitate Notarea
7. Aprecierea privind implicarea elevilor în desfăşurarea aprecierile profesorului. clasei frontală
activităţii 5' lecţiei.
elevilor Se notează elevii care au participat la
lecţie.

5
8. Precizarea Se anunţă, se explică şi se notează tema Elevii ascultă cu atenţie şi Explicaţia Caietul Activitate
şi explicarea pe tablă: Realizați activitatea practică din notează tema în caiete. special individuală
3'
temei pentru caietul special, pagina 71.
acasă
9. Încheierea Rugăciunea „Tatăl nostru” Rugăciunea „Tatăl nostru” icoana Activitate
2'
activităţii Salutul: „Hristos a înviat!” Salutul: „Hristos a înviat!” din clasă frontală

________________________________________________________________

Oglinda tablei
data: 28 mai 2013
Sfântul Stelian- ocrotitorul copiilor

Să fim buni la inimă asemeni sfinților!


Sfinte Stelian, roagă-te pentru noi!

_____________________________________________________________________________________

FIȘA DE LUCRU

I
U
B
I
R
E

6
FIȘA DE LUCRU

I
U
B
I
R
E

FIȘA DE LUCRU

I
U
B
I
R
E

FIȘA DE LUCRU

I
U
B
I
R
E

7
8

S-ar putea să vă placă și