Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII

AL REPUBLICII MODOVA
Direcţia Generală Educaţie Orhei
IP Gimnaziul Step – Soci

PROIECTAREA DE SCURTĂ DURATĂ


în CLASA I

Învăţător: Dolghi Vera,

grad didactic doi

Step – Soci, 2019 – 2020


Data: Durata: 45 minute
______________________________ Nr. în orar: ________
Disciplina: Nr. în modul: ________
__________________________
Modulul:
_____________________________________________________________________
__
_____________________________________________________________________
___________
Subiectul lecţiei:
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________
Tipul lecţiei: LFCDC, LFCÎC, LFCAC, LFCA-SC, LFCEC, Lecţie mixtă.
Unităţi de competenţă Obiective operaţionale
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:

PRODUSUL Criterii de succes

Strategii didactice:
a) Metode, tehnici şi procedee:
Problematizarea, explicaţia, exerciţiul, observarea, descoperirea, discuţia dirijată,
jocul didactic, clusteringul, semaforul (procedeul crromatic) , răspunsul la minut, tehnica
întrebări de echilibrare / de control sau confirmare / de atitudine, tehnica de reflecţie
mesajul zilei / declar lumii întregi,
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________
b) Mijloace de învăţământ:
Creioane – indicatoare (procedeul crromatic), fişe emoţicoane, poster cu criterii de
succes, caiet pentru teme scrise, manual (Matematică pag.__ , Abecedar pag.__),
__________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________
c) Forme de organizare: ☺ frontal, ☺ individual, ☺ în perechi, ☺ în grup.
Strategii de evaluare (ECD)
a) Tipuri de evaluare: EI, EFP, EFE, EFI, ES, ESO, autoevaluare, evaluare
reciprocă.
Instrumentală / non-instrumentală
b) Instrument de evaluare: probă scrisă / probă orală / probă practică / test / proiect.
Etapele Ob.
CONŢINUTUL (DEMERSUL) DIDACTIC
cadrului op.
Activitatea învăţătorului şi a elevului
ERRE
 Organizarea elevilor pentru lecţie.
 Verificarea temei de acasă (calitativ şi cantitativ).
E  CAPTAREA ATENŢIE ____________________________________________
V  ________________________________________________________________
O __________________________________________________________________
C __________________________________________________________________
A
R __________________________________________________________________
E __________________________________________________________________
 Anunţarea subiectului şi obiectivelor (accesibil elevilor). După caz, anunţarea
criteriilor de succes şi a formelor de organizare.
__________________________________________________________________
R
E
__________________________________________________________________
A __________________________________________________________________
L __________________________________________________________________
I __________________________________________________________________
Z
A __________________________________________________________________
R __________________________________________________________________
E __________________________________________________________________
A __________________________________________________________________
S __________________________________________________________________
E __________________________________________________________________
N __________________________________________________________________
S __________________________________________________________________
U
L __________________________________________________________________
U __________________________________________________________________
I __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
R
E __________________________________________________________________
F __________________________________________________________________
L
__________________________________________________________________
E
C __________________________________________________________________
Ţ __________________________________________________________________
I __________________________________________________________________
E __________________________________________________________________
 Evaluare / Apreciere. Autoevaluare / Autoapreciere. Apreciere reciprocă.
 Tema pentru acasă:
EXTINDERE
►Obligatoriu: ______________________________________________________
►Opţional: ________________________________________________________