Sunteți pe pagina 1din 2

Analiza SWOT (TSOA)

Subiectul analizei: Analiza învățării online

De ajutor în atingerea obiectivelor NOTE Periculos în atingerea obiectivelor NOTE


Puncte tari (T) Puncte slabe (S)
Origini interne (atribute

T1 Flexibilitate privind programul de învățare; 4 S1 Tendința unei bune părți din studenți de a nu 3
termina cursurile;
T2 Afișarea ratingului fiecărui curs/program de învățare, 2 S2 Lipsa feedback-ului imediat; 2
interne)

dat de persoanele care l-au urmat;


T3 Ofertă foare bogată și variată de cursuri online; 4 S3 Absența fizică a instructorului; 3
T4 Costuri relativ scăzute în comparație cu învățarea 3 S4 Procent scăzut de cursuri acreditate. 2
clasică;
T5 Platforme care oferă cursuri standardizate. 2
Oportunităţi (O) Ameninţări (A)
O1 Creșterea numărului de persoane care aleg să învețe 3 A1 Concurența învățării tradiționale; 3
(atribute ale mediului
Origini externe

online;
O2 Parteneriate cu instituții de învățământ clasice; 1 A2 Apariția metodelor hibride pentru învățare clasă- 2
externe)

online;
O3 Adaptare continuă a cursurilor; 2 A3 Apariția cursurilor dezvoltate de către persoane 2
care nu posedă cunoștințe solide;
A4 Susținere slabă din partea autorităților. 2

Date de intrare pentru “Programul de management al obiectivelor calității / oportunităților”, itemii:


T2 Afișarea ratingului fiecărui curs/program de învățare, dat de persoanele care l-au urmat;
T5 Platforme care oferă cursuri standardizate.
O2 Parteneriate cu instituții de învățământ clasice;
O3 Adaptare continuă a cursurilor;

Date de intrare pentru “Programul de management al riscurilor”, itemii:


S1 Tendința unei bune părți din studenți de a nu termina cursurile;
S3 Absența fizică a instructorului;
A1 Concurența învățării tradiționale;
Analiza SWOT – cuantificare

Note: 1.Se dă notă fiecărui factor, după cum urmează:


a. Pentru ”Puncte tari” și ”Oportunități”, nota reprezintă: 4 = situația cea mai favorabilă, 1 = situația cea mai nefavorabilă
Intervalul de interes care necesită acțiuni de îmbunătățire este 1-2.
2. Pentru ”Puncte slabe” și ”Amenințări”, nota reprezintă: 4 = situația cea mai nefavorabilă, 1 = situația cea mai favorabilă
Intervalul critic de risc este 3-4.
3. Itemii din intervalul critic de risc constituie date de intrare in “Programul de management al riscurilor”
4. Itemii din intervalul de interes constituie date de intrare pentru “Programul de management al obiectivelor calității / oportunităților”.

ÎNTOCMIT : Stan Mihai Gabriel

Data: 12.12.2019

S-ar putea să vă placă și