Sunteți pe pagina 1din 3

La disciplina Limba și literatura română se pot desfășura diverse activități de învățare structurate

pe baza celor 8 competențe- cheie.

Activități de învățare pentru dezvoltarea competenței Comunicare în limba maternă:

- activități descoperire a mesajului unui text;

- întelegerea sensului unui cuvânt desprins din context;

- compuneri cu început/final dat;

- formularea unor predicţii, pe baza unor fragmente de text audiate;

- descrierea unui personaj pe baza intrebarilor din explozia stelara;

- relatări în scris pe baza întrebărilor: cine, ce, cum, unde, de ce a făcut..

- realizarea unor cvintete pornind de la un anumit cuvânt

- folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea textelor.

Activități de învățare pentru dezvoltarea competenței Comunicare în limbi străine:

- intuirea sensului unui cuvânt dintr-o secvenţă de emisiune audio/ video;

- formulare de propoziții având ca suport imagini reprezentative;

- jocuri care se bazează pe întrebări reciproce;

- realizare de benzi desenate, pe baza unor texte audiate;

- asocierea unor cuvinte/ expresii după criterii date;

Activități de învățare pentru dezvoltarea competențelor matematice/ competenţe de bază în


ştiinţe şi tehnologii:

- analiza si sinteza problemelor;

- formulare de probleme pornind de la situații reale de viață;

- folosirea terminologiei matematice prin memorarea unor poezii scurte

- realizarea unor experimente științifice care presupun notarea observațiilor și interpretarea


rezultatelor;

- descrierea unor forme/ corpuri geometrice și asocierea lor cu obiecte din viața reală;

- jocuri de rol care implică componente matematice, de științe, tehnologie ( ”La magazin”, ”La
doctor”, ”La croitor”, ”La bibliotecă”);

Activități de învățare pentru dezvoltarea competenței digitale:

- utilizarea softurilor educaționale cu jocuri specifice unei anumite teme;


- folosirea ppt in cadrul lectiilor de transmitere de cunostinte;

- redactare de texte în format electronic

- comunicare în mediul online folosind rețelele de socializare;

- identificarea sensului unui cuvânt, folosind dicționarul online.

Activități de învățare pentru dezvoltarea competenței ”A învăța să înveți”:

- realizare de hărți mentale

- discutarea greşelilor descoperite în cadtul testelor de evaluare;

- utilizare de organizatori grafici/ diagrame/ tabele pentru a identifica și sorta informații;

-realizarea hărții textului pentru identificarea unor elemente privind locul, timpul, personajele;

- folosirea jurnalului cu dublă intrare;

- utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu/ Vreau să ştiu/Am învăţat.

Activități de învățare pentru dezvoltarea competențelor sociale şi civice:

- întâlniri cu scriitori, iniţierea unei corespondenţe cu un scriitor;

- activităţi de grup în care soluţionarea temei necesită angajarea verbală a tuturor membrilor;

- proiecte în perechi/ grupuri mici în care elevii stabilesc roluri şi sarcini în derularea activităţilor;

- concursuri pe echipe în vederea rezolvării unor sarcini

- antrenamente de scriere creativă în grup (avansare de idei, selectare de idei, construirea firului
narativ, revenire asupra textului);

- jocuri de rol pentru a se identifica cu numite personaje;

- organizarea unui eveniment în şcoală/ comunitate (expoziții cu vânzare- produse confecționate,


marșuri în comunitate pe teme de ecologie);

- participare la campanii de susţinere/ de atragere a atenţiei asupra unei probleme sociale (cu ocazia
Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului);

- exprimarea propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut, o întâmplare trăită, un eveniment


public (studii de caz);

Activități de învățare pentru dezvoltarea competenței ”Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat”:

- participare la diverse proiecte;

- promovarea de inițiative prin diverse materiale;

- interacțiunea și colaborarea în grup pentru realizarea unei sarcini;


Activități de învățare pentru dezvoltarea competenței ”Sensibilizare şi exprimare culturală”:

- vizionarea unor documentare;

- concurs de prezentări orale pe o anumită temă ;

- participări la teatru, galerii de artă, expoziții;

- realizarea de proiecte care vizează legăturile dintre lumea reală şi cea imaginară prezentată în
textele citite sau opere de artă;