Sunteți pe pagina 1din 8

Avizat,

Inspector de specialitate,
Prof .Cristina MariaCiocoiu

FIŞĂ DE AVIZARE A PROIECTULUI


DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL

Instituţia de învăţământ: Școala Gimnazială „M. Eminescu”,


structură Gradinita „PRICHINDEL”, Craiova-Dolj
Denumirea opţionalului: „UNIVERSUL COPILARIEI”
Tipul: La nivelul mai multor domenii experienţiale
Nivel/Grupa: I – Grupa mijlocie
Durata: anul scolar 2020-2021
Educatoare: CIOI GEORGIANA-FLORENTINA
CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE:
DA NU DA, cu
recomandarea
I. Respectarea structurii standard a curriculumului:
Argument
Competențe generale
Competențe specifice
Activităţi de învăţare (cel puţin una pentru fiecare
obiectiv)
Conţinuturi
Modalităţi de evaluare
II. Existenţa unei bibliografii
III. Elemente de calitate
Respectarea particularitătilor de vârstă ale copiilor
Concordanţa cu ethosul grădiniţei, cu interesele
copiilor şi cu nevoile comunităţii
Conţinutul argumentului
* oportunitatea opţionalului
* realismul în raport cu resursele disponibile
Corelarea competențelor cu activităţile de învăţare
Corelarea competențelor cu unităţile de conţinut:
(competenţe de integrare, transfer, în cazul unui
opţional integrat)
Adecvarea modalităţilor de evaluare la demersul
didactic propus.

Avizul Comisiei de curriculum al școlii DA / DA, cu recomandări / NU


Avizul CA Nr. ........... din ......................................

Director,
Prof. Silvia Cârțu

Gradinița „PRICHINDEL”
Structura a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”
NR: ______ / _____________

„UNIVERSUL COPILĂRIEI”

Profesor învățământ preșcolar:


CIOI Georgiana-Florentina

Grupa mijlocie

An şcolar
2020 - 2021
Argument:

Ca motivație a alegerii acestui opțional, este ideea apropierii copiilor în etapa


actuală de literatura pentru copii, când ei sunt tot mai legați de prietenul lor calculatorul.
Agresiunea audiovizualului în domeniul informaţiilor, de multe ori facile şi
nocive, lipsa posibilităţii de selecţie, care conduce la pervertirea conştiinţei multor
copii, debusolarea în conduita de cunoaştere necesită găsirea unor modalităţi de atragere
a copiilor către un univers plăcut, atractiv, relaxant, acela al literaturii pentru copii.
Cândva mirific, acest univers trebuie redescoperit de către micii preşcolari, prin
iniţierea şi parcurgerea unor teme interesante, bogate în conţinut informaţional, cu
valenţe formative şi capabile să readucă în conştiinţa lor adevăratul sens al copilăriei.
Operele literare pentru copii raman intotdeauna un manual al copilariei, nedepasit
de nici o stiinta, in care copiii – cu ajutorul educatoarei – gasesc un bun sfatuitor.
Literatura pentru copii ii ajuta pe adulti sa priveasca, sa inteleaga etapa copilariei,
acest mic univers si totusi mare , sa-si aminteasca mereu ca minunatele basme sunt
create pentru cei mici si tot pentru ei sunt confectionate frumoasele papusi, catei,
ursuleti, etc.
In timpul lecturarii copilul invata ce inseamna pentru el sa fie drept, curajos, bun,
prietenos, dar in acelasi timp va respinge atitudinea personajelor negative care
reprezinta pentru ei viclenia, hotia, ura - calitati negative etc.
De aceea sa-i lasam camp liber gandului sa zboare, sa cladeasca castelul unui
print sau al unui zmeu, sa cheme un prieten cand are nevoie de ajutor, sa indreptam
greseli cand este cazul, apoi iarasi sa intram in jocul basmului pana cand cei mici invata
ce este bine sa faca in viata si sa se fereasca de aspectele negative.
Iată de ce consider că, nu întâmplător, literatura pentru copii, ca disciplină
opţională vine în întâmpinarea cerinţelor a mai multor direcţii: interesul copiilor, dorinţa
părinţilor şi nu în ultimul rând, asigurarea viitorului societăţii cu o generaţie avansată
din punct de vedere moral.

Competențe generale:
I. Perceperea continutului de idei si de sentimente din opere dedicate
copiilor prin imbinarea laturii estetico- emotionale cu cea relationala

II. Cultivarea gustului estetic,discernamantului critic, in virtutea caruia


sa emita judecati de valoare

Competențe specifice:
I.1 -Sa constientizeze mesajul lecturii
I.2 -Sa traiasca emotional continutul operei prin intuirea si constientizarea mesajului
etic si estetic al acesteia
I.3 -Sa cultive pasiunea pentru lectura
II.1-Sa formeze deprinderea de a respecta normele de comportare civilizata
II.2-Sa valorifice creator mesajul artistic, etic si estetic al fiecarei creatii in parte
III.3-Sa interpreteze diferentiat in functie de specificul operei, de genul si specia textului
audiat
Comportamente:
I.1 a) Sa retina ideile principale
b) Sa inteleaga ,mesajul
c) Sa mentioneze momentele principale ale lecturii
d) Sa denumeasca personajele
e) Sa precizeze timpul si locul actiunii
f) Sa descopere faptele positive-negative care intretin neintrerupt firul lecturii
g) Sa mentioneze caracteristicile specifice basmului, povestii, povestirii, fabulei.
h) Sa retina formule specifice diferitelor specii literare
I.2 a) Sa solicite lecturarea ori repovestirea unui text literar
b) Sa precizeze personajele care savarsesc fapte bune
c) Sa discrimineze personajele in pozitive si negative
I.3 a) Sa utilizeze cartile din biblioteca
b) Sa povesteasca ori de cate ori este solicitat de catre adult sau copii
c) Sa audieze in clasa, acasa, teatru etc. un text literar, o dramatizare, o opera
literara pusa in scena.

II.1 a)sa denumeasca faptele pozitive din textul literar


b) sa recunoasca eroii pozitivi
c) sa gaseasca exemple de fapte similare intalnite in realitate
II.2 a)sa manifeste interes pentru latura interpretativa
b)sa creeze povesti cu final neasteptat
c) sa plaseze eroi in prezent
d) sa compuna un text cu sau fara suport material
e) să creeze rime, acrostih cu sau fără sprijin
II.3 a)sa aleaga rolul care il reprezinta
b)sa utilizeze toate instrumentele de lucru in vederea pregatirii unui rol
c)sa valorifice cunostintele si deprinderile invatate in serbari, spectacole etc.

Activitǎţi de învǎţare:
- exerciţii de ascultare a unor texte literare, prezentate de către educatoare sau de către
copil;
- audierea unor texte literare înregistrate pe casete audio;
- exerciţii de identificare şi explicare a cuvintelor şi expresiilor necunoscute;
- exerciţii de identificare a celor mai importante momente din desfăşurarea acţiunii unui
basm, poveste, povestire;
- exerciţii de ordonare a acestor momente principale într-o succesiune logică;
- exerciţii de identificare, cu ajutorul educatoarei, a trăsăturilor fizice şi morale ale
personajelor principale;
- exerciţii de exprimare a opiniilor proprii faţă de comportamentul personajelor.
- exerciţii de „citire” a imaginilor şi de adecvare a acestora la text;
- exerciţii de ordonare a imaginilor corespunzătoare firului epic dintr-un text;
- exerciţii de povestire după imagini; exerciţii de creare a unor texte după imagini date;
- exerciţii de formulare a răspunsurilor la întrebări adresate de educatoare sau de copil;
- dramatizări; joc de rol;
- exerciţii de memorare şi recitare a versurilor;
- exerciţii de reprezentare prin desen a imaginilor artistice din textul liric;
- exerciţii de modificare a conţinutului unor părţi din text;
- exerciţii de ordonare a cuvintelor într-un enunţ;
- exerciţii de integrare a cuvintelor şi expresiilor noi în contexte proprii;
- exerciţii de creare a unui text cu început sau cu final dat.
- prezentarea etapelor de realizare a unei cărţi;
- vizite la biblioteca gradinitei/din cartier;
- organizarea unor expoziţii de carte ilustrată;
- competiţii pe teme date;
- vizite la muzee şi case memoriale; realizarea unor momente artistice.
-discutarea unei carti,
-dramatizari cu modificare de scenariu, personaje, loc timp, creare de rimeetc.

Conţinuturi: basme, povesti, povestiri, legende, filme pentru copii bazate pe texte
literare, poezii, auditii literare, povesti cu inceput dat, text-imagine/imagine –text,
sociogramă literară, acrostih literar, fabula
- Popas la bibliotecă (familiarizarea cu biblioteca)
- Traista cu basme şi poveşti (snoave, basme şi poveşti din literatura română şi
universală)
- Copilul şi copilăria
- Din folclorul copiilor
- Proverbe, zicători, ghicitori
- Din lumea celor care nu cuvântă (texte despre viaţa plantelor şi a vieţuitoarelor)

Metode: predarea-invatarea reciproca, povestirea, expunerea, brainstorming, metoda


„Frisco”, „Pălăriuţele gânditoare”, studiul de caz, problematizarea, conversatia, lectura
explicativa, munca cu cartea, tehnica „Lotus”, jocul de rol

Mijloace de realizare: memorizari, povestiri, repovestiri, lectura educatoarei,


vizionare film, vizionare spectacole de teatru pentru copii, convorbiri, dramatizari
Modalitǎţi de evaluare:

Modalități de evaluare: scenete, jocuri de rol, expoziţii, lucrări colective, album foto,
concurs de poezii/povesti/ desene

Bibliografie:
1. „Curriculum naţional”, M. E. C.I, Bucureşti, 2009
2. „Curriculum pentru discipline opţionale”, Bucureşti, 2000
3. PREDA V., BREBEN S, GONGEA E.,MITRULESCU V., „Invăţarea bazată pe
proiect” Editura ARVES 2009
4. BREBEN S., GONGEA E., RUIU G., FULGA M., „Metode interactive de
grup” Editura Arves 2006
5. GONGEA E., BREBEN S., RUIU G „Activitati bazate pe inteligente multiple”
vol I
6. Programa activităţilor instructiv-educative in grădiniţa de copii - Editura V&I
Integral, Bucureşti 2000
7. Ioan Damsa si colaboratorii: "Dezvoltarea vorbirii in grădiniţa de copii si in
clasele I si a II-a"- E.D.P. Bucureşti 1996
PLANIFICAREA ACTIVITǍŢII OPŢIONALE

NR. PERIOADA OBIECTIVE TEMA ACTIVITǍŢII


CRT.
Sa cultive pasiunea pentru “În împărăţia cărţilor”
1
lectura Vizită la biblioteca
Septembrie
2020 „Cartea din biblioteca”
2 Sa dezvolte respectul pentru prezentarea etapelor de
carte realizare a unei cărţi;
“Puiul” de Al. Bratescu
3 Sa constientizeze mesajul Voinesti
lecturii -lectura educatoarei
“Puiul” de Al. Bratescu
Octombrie Voinesti
4
2020 Sa retina ideile principale analiza prin metoda Frisco
-repovestire-
“Poveste de toamna”
5
Sa denumeasca personajele -lectura educatoarei-
si caracteristicile fiecarui “Poveste de toamna”
6
personaj -repovestire-
Povestea merisorului
7 Sa precizeze timpul si locul - povestea educatoarei-
actiunii “Fata mosului si fata
Noiembrie
8
2020
babei”
Sa mentioneze momentele lectura educatoarei
principale ale lecturii “Fata mosului si fata
9
babei”-dramatizare-
“Legenda lui Mos Craciun”
10 Sa descopere faptele
Decembrie -povestire-
2020 pozitive-negative care “Legenda lui Mos Craciun”
11 intretin neintrerupt firul dramatizare
lecturii „Micii cititori”
exerciţii de povestire a
12
textelor în proză studiate;
Ianuarie
Sa retina formule specifice - dramatizări, joc de rol
2021 diferitelor specii literare “Prima lectie” inregistrare
13
teatru radiofonic -auditie
Sa traiasca emotional “Caprioara“
14 continutul operei prin Emil Girleanu
Februarie intuirea si constientizarea “Caprioara“
2021 mesajului etic si estetic al
15 Emil Girleanu
acesteia -repovestire-
16 “Frunza” Emil Girleanu
17
Sa solicite lecturarea ori
“Frunza” Emil Girleanu
repovestirea unui text literar
-repovestire-
Legende romanesti
exerciţii de integrare a
18
Sa precizeze personajele care cuvintelor şi expresiilor noi
savarsesc fapte bune în contexte proprii;
“Punguta cu doi bani” I.
19 Martie 2021 Creanga
-lectura educatoarei-
Sa discrimineze personajele “Punguta cu doi bani” I.
20 in pozitive si negative Creanga
-repovestire-
“Mica Sirena”
21
Sa creeze continuturi -vizionare-
valorificand textele literare “Cenusareasa” Fratii
22 Grimm
Sa cultive pasiunea pentru -poveste-
lectura “Cenusareasa” Fratii
Aprilie 2021
23 Grimm
Sa audieze in clasa, acasa, -dramatizare-
teatru etc. un text literar, o “Alice in tara minunilor”
24 dramatizare, o opera literara -vizionare-
pusa in scena. “Alice in tara minunilor”
25
-repovestire-
Sa povesteasca ori de cate ori “Alba ca zapada si cei
26 este solicitat de catre adult sapte pitici” de Fratii
sau copii Grimm
Mai 2021
“Alba ca zapada si cei
Sa utilizeze cartile din sapte pitici” de Fratii
27 biblioteca Grimm
-repovestire-
Sa creeze povesti cu final “Povestea preferata”
28 neasteptat -povestire-
Sa plaseze eroi in prezent “Cel mai bun povestitor”
29
Iunie 2021 -concurs-
Sa manifeste interes pentru “Invitatie la carnaval”
30 latura interpretativa