Sunteți pe pagina 1din 15

Institutia de

invatamant : SCOALA
GIMNAZIALA SECIALA
Denumire optional:POVESTI LA GURA SOBEI
Tipul:Formarea abilitatilor de comunicare
Clasa: a VI a
An scolar :2019-2020
Durata: 1 an
Numar de ore pe saptamana :1 ora
Autorul:Vremaroiu Marina Cristina
Abilitarea pentru sustinerea cursului :profesor psihopedagog
„Oricât de simple si usoare ar părea aceste povesti, ele nasc, fara îndoiala, între copii dorinta de a fi
asemănători cu cei buni, care ajung fericiti, în acelasi timp se naste în sufletul lor teama fata de nenorocirile ce li s-
ar putea întâmpla dacă i-ar urma pe cei rai.”
Charles Perrault
Este vârsta la care copilul, printr-o dirijare strategică bine gândita,poate întelege ca, o carte de lectură este
„o casuta cu povesti” primitoare şi darnică şi mai poate descoperi biblioteca, identificând-o ca pe un tarâm cu
mistere pe care el ar trebui să îndrăznească să le descopere. Ceea ce se urmăreşte de fapt, este de a-i
determina pe copii să se „adune”, să se relaxeze şi să învete treptat să „simta” cuvintele, frumusetea şi
expresivitatea lor să aiba rabdare şi să recepteze cu placere textele literare. Textele studiate vor fi adecvate
vârstei şi fac parte din galeria de
povesti îndragite cel mai mult de
copii:”Capra cu trei iezi”, „Scufita
Rosie”,”Turtita” etc.
I.Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificatiilor structurilor verbale orale;

II.Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic;

III.Dezvoltarea creativitatii şi expresivitatii limbajului oral.

 Să audieze cu atentie un text, să retină


ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înteles;
 Să urmărească linia unei povesti, concomitent cu imaginile din carte, ori ascultând povestea spusa sau citita
de profesor;
 Sa asculte si sa reactioneze adecvat la povesti transmise fie prin citire sau povestire, fie prin mijloace audio-
vizuale(cd-uri audio sau video );
 Să demonstreze întelegerea textului apelând la diferite modalitati: repovestire, dramatizare, desen;
 Să-şi îmbogatească vocabularul activ şi pasiv şi sa utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere
gramatical;
 Să alcătuiască propozitii simple şi dezvoltate despre personaje din povesti;
 Să recepteze un text care i se citeste ori i se povesteste, întelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive
şi estetice ale acestuia;
 Să utilizeze calitatile expresive ale limbajului oral şi ale celui corporal în transmiterea unor idei şi
sentimente;
 Să realizeze mini-dramatizări sau jocuri cu rol pornind de la textul unei povestiri, utilizând vorbirea
dialogata, nuantarea vocii, intonatia, cu sprijinul profesorului şi folosind indicatiile sugerate de text;
 Să fie capabil să creeze el însuşi ( cu ajutor) povestiri şi mici dramatizări.

I.Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea


corectă a semnificatiilor structurilor verbale orale;

OBIECTIVE DE REFERINTA ACTIVITATI DE INVATARE


 Să audieze cu atentie un text, să retină ideile “Scufita Rosie”
acestuia şi să demonstreze că l-a înteles;

 Să urmărească linia unei povesti, concomitent cu “Ursul pacalit de vulpe”


imaginile din carte, ori ascultând povestea spusa sau
citita de profesor;
 Sa asculte si sa reactioneze adecvat la povesti “Iedul cu trei capre”
transmise fie prin citire sau povestire, fie prin
mijloace audio-vizuale(cd-uri audio sau video );

II.Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de


vedere fonetic, lexical şi sintactic;
OBIECTIVE DE REFERINTA ACTIVITATI DE INVATARE
 Să demonstreze întelegerea textului apelând la “Turtita”
diferite modalitati: repovestire, dramatizare,
desen;
 Să-şi îmbogatească vocabularul activ şi pasiv şi “Ridichea uriasa”
sa utilizeze un limbaj oral corect din punct de
vedere gramatical;
 Să alcătuiască propozitii simple şi dezvoltate “Punguta cu doi bani”
despre personaje din povesti;
 Să recepteze un text care i se citeste ori i se
“Capra cu trei iezi”
povesteste, întelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;

III.Dezvoltarea creativitatii şi expresivitatii limbajului


oral.
OBIECTIVE DE REFERINTA ACTIVITATI DE INVATARE
 Să utilizeze calitatile expresive ale limbajului oral
“Coliba iepuraşului”
şi ale celui corporal în transmiterea unor idei şi
sentimente;

 Să realizeze mini-dramatizări sau jocuri cu rol Evaluare: jocuri didactice


pornind de la textul unei povestiri, utilizând vorbirea
dialogata, nuantarea vocii, intonatia, cu sprijinul
profesorului şi folosind indicatiile sugerate de text;
 Să fie capabil să creeze el însuşi ( cu ajutor) Evaluare: jocuri didactice
povestiri şi mici dramatizări.

VALORI SI APTITUDINI
Prin studierea acestui optional, elevul va fi capabil:
a) sa manifeste curiozitate pentru textul literar;
b) sa distinga faptele bune de faptele rele ale personajelor;
c) sa emita pareri privind faptele personajelor;
d) sa-si cladeasca treptat un sistem propriu de valori, in care notiunile de adevar si dreptate, cinste si omenie sa ocupe un loc
de baza;

SUGESTII METODOLOGICE
În activitatea cu copiii cu deficienţe mintale severe, profunde şi/ sau asociate, este important a stabili o metodă eficientă, în măsură
să permită o comunicare rapidă şi accesibilă profesor– elev. Interesul pentru comunicare, în cazul copilului cu deficienţe mintale
severe, profunde şi/sau asociate, se naşte numai într-un context obiectual şi imagistic familiar.
În lumea sa, înconjurat de persoane apropiate, jucării, obiecte (de forme, culori şi mărimi diferite) şi, ulterior, de suporturi imagistice
atractive, copilul cu deficienţe mintale severe, profunde şi/sau asociate ,,învaţă” să comunice. Într-o primă fază, pentru a
asigura comprehensiunea mesajului transmis, profesorul apelează la o comunicare predominant nonverbală, axată pe mimico-
gesticulaţie, urmărind să asigure, treptat, activizarea vocabularului verbal pasiv şi îmbogăţirea sa.
În comunicarea nonverbala, cele mai frecvente metode sunt:
- utilizarea limbajului corporal şi a expresiei faciale;
- folosirea privirii pentru a indica răspunsurile;
- folosirea obiectelor şi/ sau a imaginilor ca mijloace de comunicare;
- folosirea calculatorului şi/ sau a returului vocal;
În comunicarea verbală, sunt indispensabile exerciţiile de vorbire reflectată, modelul verbal al profesorului fiind preluat şi, cu timpul,
interiorizat.

La acest optional s-a urmărit proiectarea unor tematici în concordanta cu particularitatile de vârsta ale
copiilor, nivelul de dezvoltare psihica a capacitatilor individuale, tematici prin care să poată fi realizate obiectivele
propuse: povesti , auditii cd-uri , vizionare dvd-uri , dramatizări , jocuri de rol , activitati creative( desen,
confectionare masti, puzzle, labirinturi) , jocuri didactice.

 Povestiri ale
profesoarei ;
 Repovestiri;
 Jocuri didactice ;
 Dramatizari;
 Desene cu scene din poveşti;
METODE ŞI PROCEDEE : conversatia, expunerea, povestirea, demonstratia, exercitiul, jocul didactic,
dramatizarea,joculderol. FORME DE ORGANIZARE: cu toata clasa , pe
grupuri mici şi individual.
- Probe orale;
- Probe practice;
- Autoevaluare;
- Probe scrise (fişe de muncă independentă);
- Organizarea de mici spectacole constând în dramatizări ale poveştilor sau textelor studiate.

SEMESTRUL I
“Scufita Rosie” – 4 activitati
“Ursul pacalit de vulpe” – 4 activitati
“Iedul cu trei capre” – 3 activitati
Evaluare: jocuri didactice – 2 activitati

SEMESTRUL al II-lea
“Turtita” – 3 activitati
“Punguta cu doi bani” – 3 activitati
“Coliba iepuraşului” – 3 activitati
“Ridichea uriasa” – 3 activitati
“Capra cu trei iezi” – 4 activitati
Evaluare: jocuri didactice – 5 activitati
- Constanta Cuciniic, ”In casuta cu povesti”, editura Aramis, 2004.
- Magdalena Dumitrana - Educarea limbajului în învatamântul prescolar, volumul I—Comunicarea orala. -
Aurelia Ana, Zoe Ivanus, „Activitati optionale pentru învatamântul prescolar şi primar”, Editura Astra, Deva, 2005;
-Lurentiu Culea, Filofteia Grama, Stela Anghel, „Culegere de texte literare pentru copii”, vol. I,
E.D.P.,Bucureşti,1994.
Nr ore Data
Nr crt Tema Obiective de Continutul invatarii
activitatii referinta

1. “Scufita -sa audieze cu - audierea poveştii şi clasificarea


Rosie” atentie povestea; faptelor şi a personajelor după
de Charles - să transpună în criterii date (bine-rău, pozitiv-
Perrault joc personajele, negativ)
faptele; - fişă: aşează o bulină roşie în
-să reproducă cu dreptul personajului pozitiv şi o
ajutorul profesoarei bulină albastră în dreptul
dialogul dintre personajului negativ
personaje; - repovestirea copiilor
-sa respecte - evaluare: joc „Recunoaşte
conturul; personajul”
- desen: „Colorează personajul
preferat din poveste”-
expoziţia lucrărilor (turul galeriei)
- dramatizare-joc de rol: „De-a
Scufiţa Roşie”
- joc: „Cărui personaj îi aparţine
această mască”
2. “Ursul -sa audieze cu - audierea poveştii şi clasificarea
păcălit de atentie povestea; faptelor şi a personajelor , după
vulpe” -sa memoreze criterii date (bine-rău, pozitiv-
de Ion cantecul,respectand negativ)
Creangă linia melodica; - audiere cântec: “Ursul păcălit de
-sa redea pestisorii vulpe”
prin folosirea - repovestire: “Ursul păcălit de
tehnicilor de vulpe”
modelaj; -modelaj: „Peştişorii furaţi de
vulpe”
3. “Iedul cu -sa audieze cu - povestirea profesoarei
trei capre” atentie povestea; - dramatizare
de Octav -sa redea momentele
Pancu-Iasi povestirii;
- să transpună în joc
personajele, faptele;
-sa audieze cu - audierea poveştii şi caracterizarea
“Turtita” atentie povestea; personajelor
-sa retina
momentele - modelaj turtita
povestirii; - desen: „Turtiţa”- expoziţia
-sa utilizeze tehnici lucrărilor (turul galeriei)
specifice
modelajului;
-sa respecte
conturul;

4. -sa recunoasca - joc didactic „Recunoaşte povestea şi


Evaluare povestile personajul”
studiate;
-sa respecte
regulile si
sarcinile jocului;
-să se exprime
in propozitii;

Nr crt Tema Obiective de referinta Continutul invatarii Nr ore Data


activitatii
1. -sa audieze cu atentie - audierea povestii-
povestea; clasificarea faptelor şi a
“Punguta cu -sa redea drumul personajelor după
doi bani” cocosului la punguta criterii date (bine-rau,
de Ion -să reproducă cu ajutorul pozitiv-negativ)
Creanga profesoarei dialogul - joc- labirint: „Cum ajunge
dintre personaje cocosul la punga„
- dramatizare

-sa asculte cu atentie - povestirea profesoarei


povestea si sa retina - repovestire după imagini
2. “Coliba momentele povestirii; - joc de rol
iepurasului”

3 -sa enumere personajele; - audierea poveştii şi


„Ridichea -sa interpreteze rolurile enumerarea personajelor
uriasa” primite - dramatizarea
- colorăm imagini din
poveste
4 -să urmărească atent - audierea poveştii
„Capra cu -povestea - cântec: „În pădurea
trei iezi” -să identifice personajele fermecată”
de Ion din poveste - reconstituire puzzle: scene
Creanga -sa imbine piesele redand din poveste
scene din povesti;
5 Evaluare -sa descrie un personaj - joc didactic: „Cine sunt
dintr-o poveste; ,cine esti?”
-sa porneasca de la titlul - joc didactic: „Ce a greşit
real al povestii si sa pictorul?”
creeze unul pe dos; - joc didactic: „Povesti pe
dos”
- povestire succintă:
„Poveşti care se ţin de
mână”
carnaval: „Invitaţie la
carnaval”
6. sa recunoasca povestile -joc didactic”Spune, cine
Evaluare studiate; este?”
-sa respecte regulile si
sarcinile jocului;
-să se exprime in
propozitii;

S-ar putea să vă placă și