Sunteți pe pagina 1din 2

Testul Nr.

8
Tema 7. Impozitul pe venit (I.p.V). Particularităţile calculării impozitului pe venit pentru persoanele ce practică
activitate de întreprinzător (part 2)
№ INTREBARE Răspunsul
Adevărat Fals Comentarii

1 Gospodăriile ţărăneşti au regimul special de impozitare: scutire de I.p.V. + 7% din venitul impozabil
2 Orice întreprindere micro poate alege regimul special de impozitare + Doar mici si mijlocii
3 Activitatea rezidenţilor în ZEL se impoziteaza în mărimea de 75% din cota +
I.p.V fără termen
4 Venitul impozabil se determină ca diferența dintre venituri obţinute și + Suma/diferenta dintre
sumele aferente unor tipuri de cheltuieli sumele aferente unor
tipuri de venituri si
cheltuieli
5 Întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) sunt obligate să + In 2 etape ¼ pina la 25
achite I.p.V în patru etape septembr si ¾ pina la 25
decembrie
6 Facilităţile aferente I.p.V sînt reglementate numai de prevederile titlului II + Precum si legile
din CF bugetului de stat pe anul
respectiv
7 Cota I.p.V. pentru întreprinderile mici şi mijlocii constituie 4% din Profitul + 4% din venitul din
pînă la impozitare. activitatea operationala
obtinut in perioada
fiscala
8 Instituţiile de învăţămînt private sunt scutite de I.p.V +
9 Cota-standard I.p.V. constituie 7% din venitul impozabil + Pentru
gospodarii,rezidentii
parcurile pt tehnolo infor
10 Agenţii economici sînt obligaţi să achite suma calculată drept IpV ce +
urmează a fi plătit în patru etape