Sunteți pe pagina 1din 2

Calistru Olga

LABORATOR DE APLICAȚII ECONOMICE

Calcularea multiplicatorului de depozit

După depunerea în bancă banii se includ în fluxul circular, fiind folosiți pentru credite și depuneri, ceea ce cauzează
o creștere a masei de monedă. Totuși, cantitatea de <bani nou-creați> este limitată de rata rezervelor obligatorii,
stabilită de Banca Națională pentru întregul sistem bancar. Creșterea de monedă poate fi calculată prin îmulțirea
depozitului de “bani noi” cu multiplicatorul de depozit. De exemplu, la un multiplicator de depozit de 6 și un
deposit de 10000 lei, creșterea masei monetare va fi de 60 000 lei.

Multiplicatorul de deposit reprezintă o mărime corespondentă ratei rezervelor obligatorii. De exemplu, la o rată de
5% multiplicatorul va fi egal cu 20 (deoarece 5% = 5/100 = 1/20 și mărimea corespondentă este 20).

1.Completați tabelul de mai jos cu numerele care lipsesc:


Rata rezervelor Exprimată sub Mărimea Banii noi în Creșterea maximă
obligatorii formă de fracție corespondentă sistemul posibilă
bancar
10% 10/100=1/10 100/10=10 1 000 000 lei 10 000 000 lei
20% 20/100=2/10 100/20=5 1 000 000 lei 5 000 000 lei
25% 25/100=25/10 100/25=4 1 000 000 lei 4 000 000 lei
30% 30/100=30/10 100/30=3.333 1 000 000 lei 3 333 333.333 lei
50% 50/100=50/10 100/50=2 1 000 000 lei 2 000 000 lei
2. Ce se va întâmpla cu capacitatea sistemului bancar de a mări masa de monedă în cazul în care rata
rezervelor obligatorii va crește?

 În cazul în care care rata rezervelor obligatorii va crește capacitatea sistemului bancar va scădea .

3. Una din funcțiile importante ale Băncii Naționale este de a controla masa monetară a statului. O
monedă con- stă în modificarea ratei rezelvelor obligatorii. Să presupunem că Banca Națională plasează
noi rezerve în valoare de 1 miliard de lei în sistemul bancar. Care ar fi creșterea maximă posibilă a masei
monetare dacă rata rezervei o-bligatorii este de 20 %?

 creșterea maximă posibilă a masei monetare dacă rata rezervei o-bligatorii este de 20 % va fi
5 000 000 de lei

4. Cum va proceda Banca Națională pe măsura creșterii economice a țării – va mări sau va micșora rata rezervelor
obligatorii. De ce?
 Ea va mări rata rezervelor obligatorii deoarece odată cu mărirea rezervelor creșterea maximă
posibilă va scădea.

5.Ce credeți că s-ar întâmpla dacă Banca Națională ar mări brusc rata rezervelor obligatorii?
După părerea mea oamenii vor cheltui mai puțin și fluxul banilor se va micșora.

Laborator de aplicații economice


Agregate monetare
. Determinați mărimea agregatelor monetare în Republica Moldova în baza evoluției masei monetare
în luna mai 2019. Bani în circulație 22,43 mlrd, depozite la vedere 17,55mlrd, depozite la termen
19,39 mlrd, depozite în valută străină 27,49 mlrd.

M0=22,43 mlrd

M1=22,43+17,55=39,98 mlrd

M2=_39,98+19,39=59,37 mlrd

M3=59,57+27,49=86,86mlrd

2. Determinaţi evoluţia agregatelor monetare în economia Republicii Moldova, efectuează calculele mai
jos:

Anul Banii în Depuneri Depuneri Depuneri M1 M2 M3


circulaţie la vedere la termen în valută
1993 118,4 71,4 105,2 51,2 189.8 295 346,2
2000 1469,3 493,8 551,2 990,0 1963,1 2514,3 3504,3
2006 5145,8 3122,4 4202 7070,8 8268,2 12470,2 1954,1
Rezolvare:

*1993 M1=118,4+71,4=189,8

M2=189,8+105,2=295

M3=295+51,2=346,2