Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 2.2.

a Sinteză pentru activități metodice

Activitate 2.2.a Sinteză pentru activități metodice


Conținut: Descrierea unei ființe imaginare

Competențe generale: Redactarea textului scris de diverse tipuri

Competența specifică:  3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere
etapele procesului de scriere și structurile specifice, pentru a comunica idei și informaţii sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate

Abordare intuitivă (fără utilizarea terminologiei de specialitate)

Desenează pe o coală îndoită două animale pe care le preferi. Taie fiecare parte în două și
pliază, astfel încât să obții un animal nou. Ce fel de ființă ai creat?

Spune despre ființa creată dacă este bună sau vicleană, protectoare sau înșelătoare.

Dă un nume acestei ființe!

Abordare aplicativă (utilizarea terminologiei de specialitate, fără teoretizare)

Notează elementele componente ale ființei imaginate de tine.

Stabilește care sunt trăsăturile fizice și morale ale acesteia.

Punctează puterile miraculoase, locul unde trăiește, relația cu cei din jur.

Abordare cu teoretizare 

Descrie ființa imaginară, precizând trăsăturile fizice și morale, dar și pe cele miraculoase. 
Prezintă în fața colegilor!           
 
Nota maximă: -