Sunteți pe pagina 1din 2

curs GCDF mai 2010

EXERCIȚIUL Lista abilităţilor

Citiţi lista de abilităţi de mai jos si acordaţi-vă un scor la fiecare. Comentaţi. Puneţi o steluţă în dreptul
nivelului care credeţi că vă caracterizează

Aria de Abilităţi Nivel Nivel Nivel


abilităţi înalt mediu scăzut
Management Planificare si distribuire
Delegarea responsabilităţilor
Atenţie la detalii vizuale
Evaluarea muncii proprii în aceeasi măsură cu
cea a colegilor
Utilizarea bazelor de date si a softurilor
pentru organizarea si prezentarea
informaţiilor
Executarea sarcinilor multiple
Prioritizarea
Comunicare Capacitatea de ascultare
Oferire de informaţii
Acceptarea informaţiilor primite de la ceilalţi
Editare corespondenţă, rapoarte, înregistrări,
documente tehnice si specializate
Prezentare de informaţii către grupuri mari si
medii
Abilităţi de negociere
Abilităţi de comunicare în limbi străine
Exprimare verbală (orală, scrisă) peste medie
Comunicare electronică (internet, e-mail)
Rezolvarea Analiza problemelor
problemei Abilitatea de a rezolva probleme abstracte
Identificarea mai multor soluŃii pentru aceeasi
problemă si abilitatea de a alege pe cea potrivită
Formularea unor obiective si planuri de acţiune realiste
Abiltăţi de gândire creativă
Relaţii Coordonarea unei echipe
interumane Aprecierea si evaluarea muncii celorlalţi
Rezolvarea problemelor si a conflictelor
Motivarea angajaţilor/colegilor
Încurajarea si susţinerea celorlalţi
Atenţia si înţelegerea nevoilor celorlalţi
Capacitatea de a colabora bine cu oameni diferiţi
Abilitatea de a-i instrui pe ceilalţi
Învăţare Capacitatea de a munci susţinut
Capacitate de a trece peste obstacole
Utilizarea tehnologiilor informatice pentru
investigarea, accesarea si stocarea datelor
Utilizarea Internetului în scopuri de cercetare

© APT Evolution 2010


curs GCDF mai 2010

Comentaţi

© APT Evolution 2010