Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

Profesor: Braniștov Vadim

Clasa: a V-a

Disciplina: Educație tehnologică

Subiectul: Traforajul

Forma de organizare: Lecție

Tipul lecției: Mixtă

Obiective operaționale:elevul la finele lecției va fi capabil:

O1- Să definească noțiunea de traforaj , analizând textul din manual

O2- Să enumere materialele și ustensiile necesare pentru traforajare.

O3- Să analizeze normele de igienă și protecție a muncii în timpul traforajării

O4-Să reprezinte procedeele și metodele de traforajare .

Competențe derivate:

1. Identificarea materialelor și ustensiilor necesare pentru traforajare


2. Descrierea procedeelor și metodelor de traforajare.

Strategii didactice :
Manualul de Educație tehnologică clasa a V-VI-a, scheme, tabele, imagini,
ciorchinele nestructurat, conversația, tehnica Sinelg, tehnica R.A.I, demonstrația.
Desfășurarea activității:
Etapele Ob. Activitatea profesorului Activitatea Metode și
lecției elevilor procedee
Evocare Profesorul se salută cu elevii și Elevii se salută și
îi îndeamnă să se pregătească se pregătesc de
de lecție. lecție

Tema de astăzi este:


Elevii își notează
“Traforajul”
tema nouă

Realizarea O1 Traforajul este procedeul de Elevii își notează Discuția


sensului tăiere (traforare) cu ferăstrăul definiția în caiete
de traforaj a ornamentelor în
placaj sau plăci din alte
materiale.
O2 Ciorchinele
Pentru executarea traforajelor nestructurat
se utilizeazã: placaj, plãci
subþiri din lemn, plexiglas,
metale moi, oase (Anexa 1) Lucrul cu
manual
Ustensilele necesare pentru Elevii își notează
traforaj sunt: în caiete
-ferăstrău de traforaj
ustensilele
- măsuță de traforaj
-compas necesare pentru
-vrilă traforaj.
-ciocan mic
-pilișoare
O3 -clește patent
-ferăstrău cu dantură fină
-ciocan de lemn
- sfredel
-sulă cu vârf plat
-coarbă
-rezervor pentru clei (adeziv).
El reprezintã un Lucrul cu
Tãierea în placaj a contururilor,
cadru de metal în manualul
exterioare și interioare,ale
ornamentului se execută cu formă de „U“, la
O4 ferăstrăul de traforaj manual. capetele căruia
sunt niște
dispozitive cu
șurub. În aceste
dispozitive se
fixeazã pânza de
traforaj.
Pentru facilitarea traforării, se
utilizeazã:
 ferăstrăul electric
pendular
 ferãstrãul electric Elevii își notează
staționar de traforaj în caiete

În timpul orelor de educație Elevii i-au


tehnologică trebuie să ținem cunoștință cu
cont de următoarele norme de normele de igienă
igienă și securitate. (Anexa 2) și protecție a
muncii în timpul
Placajul pentru executarea unui
ornament trebuie sã fie curat. traforării.
Dacă este nevoie, el se curăță
de-a lungul fibrelor cu hârtie
abrazivă.
Demonstrația
Procedeu de tãiere a unui
ornament cu ferãstrãul de
traforaj.(Anexa 3)

Placajul împreunã cu ferăstrăul Elevii sunt atenți la


se așază pe măsuța de traforaj. informația și la
Ferăstrăul cu pânza montată se cele redate de
ține în mâna dreaptă, cu rama profesor.
rezemată de aceasta.Materialul
se ține fix cu mâna stângă pe
măsuța de traforaj. Ferăstrăul Finisarea pieselor
de traforaj trebuie ținut se face prin
perpendicular pe suprafața șlefuirea lor cu
placajului. În timpul tăierii, hârtie abrazivă și
pânza lui trebuie să se situeze cu pilișoare.Se vor
aproximativ în mijlocul șlefui cu atenție
deschizăturii unghiulare a perimetrele
măsuței de traforaj sau în gaura tăieturilor în
lui circularã. Tăierea se face placaj. Apoi
prin mișcări uniforme piesele se
pendulare pe verticală, mișcând asamblează cu clei,
mâna de la cot în sus și în jos,
urmând linia conturului se retează cepurile
ornamentului. care ies în afara
materialului.La
dorință, piesele se
vor da cu baiț, apoi
cu lac sau se vor
lustrui.
Reflecția Pentru a consolida materialul Elevii alcătuiesc Tehnica
studiat astăzi profesorul le întrebări, elevul R.A.I
propune elevilor , prin tehnica numit de profesor
Sinelg
Sinelg să citească și să noteze adresează o
pe foaie interactivul de întrebare din tema
eficientizarea lecturii și studiată unui coleg
gândirii . la alegere,
respectivul, după
ce răspunde la
întrebarea acordată
Se analizează răspunsul oferă o altă
elevilor și se apreciază cei mai întrebare altui
activi dintre ei. coleg
Extensia Studiere temei “Traforajul” Elevii își notează
pagina 27-31. De realizat lucrul tema pentru acasă
individual pagina 31.
Anexa 1:

Materiale pentru executarea traforajelor

or
placaj
rajel
trafo
ea plăci subțiri din lemn
utar
exec plexiglas
ru
pent
e metale moi

erial
Mat oase
Anexa 2:

Norme de igienă și protecție a muncii în timpul lucrului cu ferăstrăul de


traforaj:

 Nu țineți degetele în fața dinților pânzei ferăstrăului de traforaj; pânza poate


să se rupă și să vă rănească;
 Din când în când permiteți-vă o pauzã; faceți câteva mișcãri de gimnasticã;
 Pentru montarea și demontarea pânzei, folosiți cleștele de traforaj;
 Dacă s-a rupt pânza, fragmentele acesteia se scot cu cleștele de traforaj;
 Nu apăsați prea tare pe pânza ferăstrăului de traforaj;
 Aveți grijă cum mânuiți burghiul sau sula când faceți găurile în placaj, fiți
atenți să nu vă răniți mâinile.

!!! Țineți placajul fixat în timpul tăierii rectilinii, iar în timpul tăierii
contururilor curbe, rotiți cu atenție, puțin câte puțin, placajul în jurul axei
pânzei. Linia trasatã cu creionul trebuie sã se afle mereu în partea stângă a
pânzei ferăstrăului, foarte aproape de ea, pentru a fi văzută permanent.
Tăietura va fi perpendiculară pe fața materialului numai dacă rama
ferăstrăului se va ține aproape de braț, iar mânerul lui – în poziție
verticalã.
Anexa 3:

Procedeu de tăiere a unui ornament cu ferăstrăul de traforaj