Sunteți pe pagina 1din 15

Proiect Distribuţie şi Logistică S.C. Botuşanu Com S.R.

L Fălticeni

Partea I
Descrierea sistemului logistic al firmei

1. INTRODUCERE
S.C Botuşanu Com S.R.L are sediul în Municipiul Fălticeni, Strada 2 Grăniceri, nr.2,
Bl. 9, Sc.C, Ap.5 , iar punctul de lucrul este pe strada Dimitrie Leonida nr. 3 Fălticeni,
este înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie Suceava cu numarul J33/576/1994, cod unic
de înregistrare 5506220 şi cu un capital subscris şi vărsat de 10 510 RON.
Societatea comercială Botuşanu Com S.R.L are capiatal integral românesc şi este
organizată şi funcţionează în conformitate cu statutul propriu având ca obiectiv clar de
activitate:
- comerţul în sistem en-gross
- comerţul în sistem en-detail
Societatea a luat fiinţă în anul 1994 din dorinţa fondatorilor soţii Vasile şi Lucica
Botuşanu de a demara o afacere pe cont propriu. Această afacere s-a dezvoltat într-un ritm
constant pornind de la un chioşc în piaţa agro-alimentară Fălticeni, continuând cu deschiderea
unor magazine şi a unui depozit en-gross de desfacerea produselor alimentare şi nealimentare
şi culminând în 2003 cu amenajarea unui supermarket pe o arteră importantă a municipiului.
O dată cu aceste investiţii imobiliare, societatea a investit constant în mijloace de transport şi
o serie de alte active mărindu-şi în acelaşi timp numărul de angajaţi de la 2 în anul înfiinţării,
la aproape 100 în prezent.
Depozitul de produse alimentare şi nealimentare este folosit atât pentru nevoi proprii
(aprovizionarea propriilor magazine şi supermarketuri de pe raza municipiului Fălticeni) cât şi
pentru distribuţia lor spre alte firme care comercializează produse alimentare şi nealimentare,
şi spre persoanele fizice interesate care achiziţionează produsele direct de la sediul
depozitului.
Mărfurile oferite sunt reprezentate de autovehicule, piese şi accesorii pentru
autovehicule, produse agricole şi animale vii, produse textile, materiale lemnoase, produselor
de papetărie şi materiale de birou, produse alimentare, produse zaharoase, produse de
panificaţie şi patiserie, băuturi şi tutun, produse cosmetice, aparate electrice şi de uz
gospodăresc, produse din ceramică, sticlărie, tapete şi produse de întreţinere, echipamente şi

1
Proiect Distribuţie şi Logistică S.C. Botuşanu Com S.R.L Fălticeni

furnituri de fierărie, iposerie, şi încălzire, iar aria teritorială vizată este reprezentată de
judeţele Suceava, Neamţ, Iaşi, Botoşani, Vaslui.
În prezent, dată fiind activitatea desfăşurată de S.C. Botuşanu Com S.R.L gradul de
implicare al acesteia în activităţi logistice este destul de ridicat, firma desfăşurând activităţi de
aprovizionare, desfacere şi livrare. Efectuarea comenzilor către furnizori cât şi preluarea
acestora de la clienţi se realizează prin fax sau prin poştă. Deşi gestiunea stocurilor este ţinută
pe calculator, firma nu deţine momentan un site oficial prin care să-şi facă cunoscută
activitatea, produsele sale nefiind vândute prin internet ci doar prin intermediul comenzilor
poştale sau a celor prin fax dar şi prin interacţiunea directă cu clienţii.

2. LOGISTICA DE APROVIZIONARE
Responsabilul departamentului de achiziţii este domnişoara Camelia Munteanu, care
indeplineşte şi funcţia de director comercial.

Aceasta are mai multe responsabilităţi printre care: relaţii cu furnizorii şi cu clienţii,
aprovizionarea zilnică cu materialele, supravegherea personalului responsabil cu executarea
comenzilor cerute de diverşi clienţi.
S.C. Botuşanu Com S.R.L Fălticeni are un număr mare de parteneri de afaceri,
furnizori respectiv clienţi, selectaţi pe baza unor criterii foarte stricte punându-se accent în
primul rand pe:
o calitatea produselor;
o politica de preţuri;
o condiţii de furnizare;
o prestigiul şi seriozitatea firmei

2
Proiect Distribuţie şi Logistică S.C. Botuşanu Com S.R.L Fălticeni

Aprovizionarea se face de la furnizori pe bază de factură înregistrată în contabilitate ca


notă de recepţie. Înregistrarea se face pe contul de mărfuri (cont 371 - Mărfuri) pe fiecare
furnizor în parte ( 371 = 401) şi pe fiecare produs, precum şi pe magazii.

Există două tipuri de relaţii cu furnizorii. Cei cu care se întreţin relaţii de afaceri de
mai mult timp, există relaţii bazate pe încredere, în timp ce cu furnizorii noi, se încheie
contracte. În funcţie de necesităţile societăţii, furnizorii pot fi împărţiţi pe categorii precum:
• furnizori de mărfuri: produse alimentare (S.C. Adicost S.R.L SV,
S.C.Griro Com S.R.L SV, S.C. T.G.I.E. S.R.L Oradea), băuturi
alcoolice (S.C. Bermas S.A. SV, S.C.Vinalcool S.R.L. SV), produse
industriale (S.C. Interbrands S.R.L. SV, S.C. Aquila S.R.L. Ploieşti,
S.C. Ro Team Piatra Neamţ, S.C. EEPLTD Bucureşti);
• furnizori de materiale consumabile, produse de schimb, obiecte de
inventar (S.C. Assist S.R.L SV - echipamente hard şi soft, S.C.
SedcomLibris S.A., S.C. Brax S.R.L. SV - materiale consumabile);
• furnizori de combustibili (SNP Petrom, S.C. Benzinăria Negru S.R.L
Şcheia);
• furnizori prestatori de servicii (S.C. Electrica S.A. SV, Romtelecom
S.A SV, S.C. Goscom S.A. Fălticeni, S.C. Nada Florilor Fălticeni).

3
Proiect Distribuţie şi Logistică S.C. Botuşanu Com S.R.L Fălticeni

Furnizorii societăţii Botuşanu sunt atât societăţi cu capital privat cât şi cu capital de
stat. Între firmă şi furnizori există o permanentă legatură, informăndu-i asupra problemelor
apărute şi asupra noilor materiale. Are loc vehicularea tuturor informaţiilor necesare
procesului de distribuţie, atât pe ruta producător - intermediari - consumatori, cât şi pe
circuitul invers.
Facturile de la furnizori se trec în Jurnalul de Cumpărări pe baza căruia se determină
TVA-ul (442.6), care se va centraliza în declaraţia de T.V.A împreună cu celelalte cumpărări
pentru nevoile firmei sau de mijloacele fixe ori utilităţi.
Acest registru de cumpărări se prezintă organelor de control în momentul în verificării
T.V.A. – ului de către Administraţia Financiară.

3. LOGISTICA DE DEPOZITARE (Warehousing)


Activitatea firmei este structurată în diverse departamente şi birouri după cum
urmează:

ADMINISTRATOR

4
Proiect Distribuţie şi Logistică S.C. Botuşanu Com S.R.L Fălticeni

Secretariat Contabil şef


Director Comercial

Birou juridic

Birou aprovizionare-transport
Serviciu contabil
Birou administrativ

Birou desfacere comercială

Serviciu financiar

Depozit en-gross

Birou personal / salarizare

Magazine

Responsabil pentru logistica de depozitare este doamna Gontariu Marinela. Acesta


primeşte produsele alimentare şi nealimentare şi urmăreşte “traseul” pe care acestea le
parcurg până la intrarea în posesie de către consumatorul final. Multe din aceste produse
ajung în posesia consumatorului final, fie prin achiziţionarea directă de la sediul depozitului
en-gross, fie prin intermediul magazinelor de vânzare cu amănuntul. Se ţine legătura cu
departamentul comercial pentru a se asigura necesarul de materiale si a nu exista „goluri”.
Spaţiile de depozitare se prezintă sub forma unor hale situate pe str. Dimitrie Leonida
nr. 3 în oraşul Fălticeni. Halele sunt situate în spatele fabricii de pâine MOPAN S.A Suceava
şi în faţa liniei ferate care face legătura cu Dolhasca. Depozitul de mărfuri este o structură
nouă, construită din fibrociment ecologic.

5
Proiect Distribuţie şi Logistică S.C. Botuşanu Com S.R.L Fălticeni

Spaţiul interior este de circa 560 mp şi transferul mărfurilor se face cu elevatorul de 1


tonă sau cu transpaleta. Atunci când este posibil, marfa din interiorul depozitului este
paletizată şi, întotdeauna catalogată şi înregistrată.

În interiorul acestor hale sunt amenajate birouri administrative, depozite, camere


frigorifice, o cameră şi o baie exterioară cu duş pentru angajaţi, o parcare de cca 1500 mp
pentru camioane, o zonă acoperită pentru stocarea mărfurilor (cu suprafaţa de circa 100 mp.)
şi un depozit acoperit de circa 900 mp., în interiorul căruia se găseşte şi zona frigorifică.
Aceasta este formată dintr-o antecameră pentru descărcarea mărfii la temperatură controlată,
cu capacitatea de refrigerare de -7 grade Celsius şi două camere frigorifice cu capacitatea de
refrigerare de -25 grade Celsius.

6
Proiect Distribuţie şi Logistică S.C. Botuşanu Com S.R.L Fălticeni

Antecamera la temperatură de refrigerare are o suprafaţă utilă de 150 mp, unde pot să
fie stocaţi circa 25 de paleţi cu produse alimentare refrigerate. Fiecare cameră frigorifică de
joasă temperatură are o capacitate de stocare de circa 200 de paleţi cu înălţimea maximă de
2,5 m, datorită sistemului de rafturi “drive in” cu plan dublu. Camerele frigorifice pot stoca
produse alimentare cu autorizaţia A.S.S. Nr. 2 Isontina cod 11BMSoSLMPDFb, cărnuri
congelate de toate tipurile, cu timbru C.E.E. 2834/F şi produse din peşte ambalate unic şi
având timbrul C.E.E. 2852. Toate produsele care vor fi introduse în camerele frigorifice de
joasă temperatură vor trebui să fie congelate sau refrigerate şi, chiar dacă vor ajunge cu
ambalaje ''vrac'', vor fi paletizate înainte de introducerea lor în aceste camere frigorifice.
Controlul şi gestiunea sanitară a partidelor intrate, înmagazinate sau în ieşire din
depozitul frigorific, se face conform Planului de sistem de autocontrol pentru supravegherea
igienică HACCP (Directivele nr. 93/43/C.E.E. şi nr. 96/3/C.E.). Este garantată şi identificarea
produselor alimentare în conformitate cu Regulamentul CE nr. 178/2002.
Pentru a garanta corecta păstrare a produselor, în afara sistemelor obligatorii de detectare a
temperaturilor din interiorul camerelor frigorifice prevăzute de legislaţia actuală, este activ un
sistem de alarmă telefonică GSM autoalimentat, conectat la mai mulţi destinatari (proprietar,
frigotehnist, etc care intră în funcţiune în cazul lipsei curentului electric.

7
Proiect Distribuţie şi Logistică S.C. Botuşanu Com S.R.L Fălticeni

În afară de acestea, mai există un software care semnalizează eventuala creştere a


temperaturii în interiorul camerei frigorifice, care avertizează, în acelaşi mod, diferitele
persoane interesate.
Zona logistică este supravegheată de camere video şi protejată cu alarme acustice şi
telefonice conectate, printre altele, cu personalul de la paza şi securitatea depozitului. În hale,
pe lângă faptul că există aceste produse depozitate, se mai află şi cateva spaţii destinate
producerii şi ambalării hartiei igienice, precum şi execuţiei tâmplăriei de aluminiu.
Departamentul financiar-contabil are un rol strategic în ansamblu societăţii deoarece
este cel care coordonează întreaga activitate. În cadrul acestui department lucrează 5 persoane
care-şi impart responsabilităţile în funcţie de competenţele dobândite, astfel încât întreaga
activitate a firmei să fie acoperită în mod corespunzător. Fiecare angajat are responsabilităţi
precise.
Sistemul logistic se bazează şi pe utilizarea unor tehnici de ultimă oră legate de
tehnologia informaţiei care se traduc în folosirea mai multor programme de gestiune,care sunt
achiziţionate sub licenţă şi updatate în funcţie de necesităţi de către operatori speciali.
Un astfel de program este NeoManager 4.0 utilizat în special în gestionarea salariilor.
De asemenea societatea utilizează şi un program informaţional de tip reţea CIEL. Cu ajutorul
acestui program se realizează o bună colaborare între compartimentele contabil,
aprovizionare, desfacere, facturare, asigurare şi situaţii economico-financiare care stau la baza
deciziilor manageriale.
Produsul informatic CIEL existent în cadrul unităţii este de tip reţea locală LAN –
Local Area Network instalat în cadrul compartimentelor funcţionale. Reţeaua LAN existentă
la S.C Botuşanu S.R.L este de tip stea şi se caracterizează prin existenţa unui mod central de
prelucrare (file server) şi a unor moduri satelit de prelucrare (work station). Sistemul
informatic este caracterizat prin procese de centralizare a prelucrărilor şi de transmitere de
date între baza centrală şi baze de date locale.
Sistemul informatic va trebui să asigure fiecărui factor de decizie toate informaţiile
vizând conturile pe care el le poate controla conform competenţelor sale. Analiza “bottom-
up” (de jos în sus) şi sinteza “top-down” (de sus în jos) se concretizează în scheme de sistem
de jalonare a noului system din punct de vedere funcţional.
Programul CIEL oferă posibilitatea ţinerii contabilităţii analitice.
Toate produsele aflate în depozit sunt introduse într-un calculator, fiecare având un
nume şi un cod, pentru a avea o gestiune clară a ceea ce se află în hală. În funcţie de comenzi
se depozitează în partea din faţă produsele necesare mai devreme, care au o cerere mare şi în

8
Proiect Distribuţie şi Logistică S.C. Botuşanu Com S.R.L Fălticeni

capăt produsele utilizate mai târziu. Controlul se face prin intermediul calculatorului în care
Marinela Gontariu, are responsabilitatea să actualizeze zilnic datele referitoare la produsele
existente în stoc. Domnişoara Camelia Munteanu are subalterni, agenţi de vânzări, care au
responsabilitatea de a aduna comenzi şi de a le preda apoi ei pentru a fi trecute în gestiune.
Ieşirea produselor din depozit se face sub supravegherea d-rei Camelia şi raportată d-nei
Marinela pentru actualizarea datelor privind stocul de produse. Dacă mai sunt necesare alte
tipuri de produse, este informată d-ra Camelia care în foarte scurt timp ia legatura cu
furnizorii.

4. TRANSPORTUL
Societatea Botuşanu Com S.R.L efectuează transporturi rutiere pentru aprovizionarea şi
distribuirea produselor. Acesta se efectuează cu camioane de tip MAN, două aflându-se chiar
în dotarea firmei. Dacă există situaţii în care aceste camioane nu fac faţă solicitărilor, se
apelează la serviciul de închirieri camioane de la firmele din zonă. Parcul auto propriu deţine
2 camioane MAN, 2 motostivuitoare, 1 elevator, utilaje pentru execuţia produselor din
tâmplărie de aluminiu. Are o capacitate de 50 mp şi este situat în faţa halelor.
Relaţiile cu firmele de transport sunt contractuale, în funcţie de nevoii .Rutele sunt
stabilite de d-ra Camelia, director comercial, în funcţie de destinaţia dorită. Programarea
transporturilor se face după ce se calculează distanţa, viteza medie şi timpul necesar, în
funcţie de urgenţa comenzii şi de mijloacele de transport existente. Mijloacele de comunicare
sunt reprezentate de telefon. Fiecare angajat are propriul lui telefon mobil pus la dispoziţie de
către firma pentru o mai bună comunicare şi coordonare.

5. STRATEGII DE DISTRIBUŢIE

Canalul de distribuţie utilizat este unul lung, varianta de circuit a distribuţiei, utilizată
în cazul bunurilor de consum urmează traseul:

9
Proiect Distribuţie şi Logistică S.C. Botuşanu Com S.R.L Fălticeni

În cadrul acestui canal puterea este deţinută de intermediar. Intermediarul, cum este
numit cel mai adesea, în virtutea inerţiei, a tradiţiei, este membrul canalului de distribuţie, de
activitatea căruia depinde în foarte mare măsură soarta unei afaceri, şi în care îşi pun
speranţele în primul rând producătorii, pentru că ei pot accelera schimburile, dar şi
consumatorii, pentru că ei le dau şansa să-şi satisfacă cel mai bine nevoile, punându-le la
dispoziţie bunurile ce se produc în societate.

Acest tip de canal se utilizează în mod frecvent pentru mărfurile cu sortiment


complex, cu cerere sezonieră sau care presupun operaţiuni de sortare, ambalare, etc. În acest
caz produsele trec printr-o singură verigă de depozitare, dar pot fi şi mai multe. Un asemenea
canal necesită cheltuieli mai mari, încetinirea vitezei de rotaţie şi chiar pierderi datorită
condiţiilor de depozitare, dar asigură o aprovizionare ritmică şi condiţii în genere adecvate de
păstrare. Produsele sunt oricând disponibile pentru un număr cât mai mare de consumatori de
pe piaţă. Personalul care se ocupă de distribuţia produselor se află sub îndrumarea domnului
Cozma Horaţiu, care posedă cunoştinţe de specialitate şi desfăşoară eforturi pentru o bună
promovare a produselor respective.

Activitatea întregului canal de distribuţie se concretizează în aducerea produselor cât


mai aproape de consumatorii finali şi într-un timp cât mai util, deasemenea oferirea unor
costuri cât mai mici ale produselor dar care întrunesc în acelaţi cerinţele de calitate.
În cadrul societăţii Botuşanu Com S.R.L există două tipuri de vânzări: prin magazinele
proprii către persoanele fizice şi din depozitul en-gross către persoanele juridice şi nu numai.
Persoanele fizice primesc bonurile de casă de la casele de marcat, ca justificare a vânzărilor
făcute.
La nivelul depozitului en-gross se întocmesc facturi pe numele fiecărui client în parte
cu datele de identificare trecute pe factură iar calculatorul va scoate un centralizatoral

10
Proiect Distribuţie şi Logistică S.C. Botuşanu Com S.R.L Fălticeni

vânzărilor, pe facturi şi clienţi, cu plata în numerar sau prin ordin de plată sau C.E.C/billet la
ordin, care se trece de asemenea în Jurnalul de Vânzări. Pe baza jurnalului de vânzări şi a
Jurnalului de Cumpărări, care sunt obligatorii pentru calculul T.V.A.- ului conform Legii
Contabilităţii, firma mai are obligaţia să ţină şi alte registre:
- Registrul Jurnal;
- Registrul Inventar;
- Registrul Unic de Control – procese verbale ale tuturor
Organelor de Control;
- Registrul de Casă – încasările şi plăţile în numerar care se fac
de către firmă pe baza documentelor emise
de furnizori şi clienţi.
La sfârşitul fiecărei luni pe baza tuturor documentelor legate de activitatea societăţii
(facturi, state de plată, note contabile, registru de casă, extrase de cont) şi prin intermediul
softului CIEL se elaborează Balanţa de Verificare.
La 6 luni se întocmeşte Contul de Profit şi Pierdere iat anual Bilanţul pe baza Balanţei
de verificare.
Din cele precizate mai sus se poate constata că, societate însăşi fiind un depozit en-
gross nu-şi vinde produsele mai departe altor en-grossişti, ci unor retaileri, ajungând în final la
consumator. Reţeaua de distribuţie este foarte vastă, aria sa de acoperire fiind formată din
oraşele Suceava, Piatra-Neamţ, Botoşani precum şi toate localităţile aflate în imprejurimile
acestora.
Timpul alocat, pentru ca produsul să ajungă la client este de maxim o săptămână, în
funcţie de mărfurile sau materialele necesare. Preluarea comenzilor se realizeazã şi în sistem
electronic - prin fax - d-na Marinela fiind cea căreia îi revine această sarcină.
Strategia de distribuţie utilizată este cea intensivă sau generală deoarece implică
desfacerea în orice punct posibil a bunurilor ce se cumpără în mod curent, ce se cumpără
zilnic sau la intervale mici, fără a fi interesantă marca produsului.
Mai mult decât atât această formă de distribuţie, presupune plasarea prin toate
mijloacele avute la dispoziţie, pentru a avea un grad de acoperire a pieţii cât mai mare.

Pentru producători, S.C Botuşanu Com realizează vânzarea, finanţarea, asumarea


riscului, distribuţia fizică, promovarea, etc. deci activităţi de marketing, de tranzacţionare, de
mişcare a produselor până la consumatorul final.

11
Proiect Distribuţie şi Logistică S.C. Botuşanu Com S.R.L Fălticeni

Pentru consumator , societatea este cea care le asigură accesul la produsele dorite, în
momentul şi la locul potrivit, cu cele mai mici cheltuieli financiare şi de timp.

Acţiunile de promovare ale societăţii sunt luate numai cu aprobarea directorului


comercial, d-ra Camelia, ea fiind cea care aprobă sau nu politica de promovare.

6. RELAŢII POST VÂNZARE

O vânzare de succes nu se încheie odată cu semnarea contractului. Dezvoltarea unor


servicii post vânzare de calitate poate fi esenţială în succesul unei afaceri .După încheierea
contractelor şi distribuirea produselor firma nu mai păstrează legătura cu toţi clienţii cu care a
interacţionat o singura data , ci doar cu cei mai fideli dintre ei.
Se consideră faptul că aceştia sunt foarte importanţi şi lor le trebuie acordată atenţia
cea mai mare, dacă nu maximă, fiind una din sursele principale de venituri ale firmei.

Partea a II a
Probleme sesizate în sistemul logistic al
firmei analizate

12
Proiect Distribuţie şi Logistică S.C. Botuşanu Com S.R.L Fălticeni

1. APROVIZIONARE
Din analiza mai sus am putea spune că sistemul de aprovizionare este unul reuşit. În
permanenţă sunt verificate stocurile de marfă şi sunt sesizate mărfurile care s-au epuizat sau
sunt în cantităţi insuficiente pentru a satisface o cerere ridicată. Prin monotorizarea
permanentă a comenzilor responsabilul de depozitare ştie care sunt produsele cele mai cerute
şi astfel îşi asigură pe cât posibil cantitatea necesară pentru a nu întâmpina probleme în
livrarea comenzilor.
Totul se desfăşoară într-un ritm normal, fiecare operaţiune desfăşurându-se la
momentul potrivit. Bineînţeles că tot timpul este loc de mai bine, deci şi firma Botuşanu Com
ar putea să-şi desfăşoare procesul de aprovizionare mult mai eficient. Li s-a întâmplat şi lor să
li se epuizeze stocurile de mărfuri şi astfel să întârzâie livrarea comenzilor.Cu timpul însă, s-
au organizat mai bine, au introdus sistemul de stocare pe calculator, reuşind astfel să observe
mult mai uşor epuizarea mărfurilor.

2. DEPOZITARE
Sistemul de depozitare este bine gândit. Prin dispunerea produselor cu o cerere foarte
mare, care sunt necesare urgent la intrarea în depozit se asigură ordinea şi uşurarea modului
de lucru. În plus produsele care trebuiesc livrate sunt depozitate separat pentru a nu fi
încurcate cu celelalte materiale. Ceea ce ar trebui îmbunătăţit este modul de înregistrare în
calculator. Nu întotdeuna există o ordine în fişierele existente şi personalul responsabil nu ţine
evidenţa lor în permanenţă. Ar trebui realizat un sistem automat care să înregistreze ieşirea
mărfurilor imediat ce acestea sunt scoase din depozit.
O altă problemă o reprezintă mărimea spaţiilor de depozitare care este foarte mică.
Uneori halele sunt insuficiente în raport cu necesităţile firmei.
Dar având în vedere că firma lucrează la îmbunătăţirea sistemului să sperăm ca într-un
viitor apropiat va gasi o solutie mai bună pentru modul de depozitare.

3. TRANSPORTUL
Transportul, spre deosebire de depozitare nu este atât de bine organizat. Datorită
faptului că firma nu are în dotare mijloacele de transport necesare a întâmpinat de multe ori
probleme pentru că nu a putut să-şi livreze marfa.

13
Proiect Distribuţie şi Logistică S.C. Botuşanu Com S.R.L Fălticeni

Faptul că nu le sunt aduse la cunoştinţă celor care transportă marfa, informaţii cu


privire la starea drumurilor – cele care sunt închise - , dificultăţile care le pot întâmpină pe
parcursul traseului, a dus la întârzâierea mărfii şi în final la insatisfacţia clientului.
Firma ar trebui să ia în considerare aceste aspecte, existând riscul pierderii unui
număr important de clienti şi întâmpinarea unor dificultăţi în atragerea altora noi.

4. DISTRIBUŢIE
Canalul de ditributie este unul direct: furnizor – intermediar - client. Din punctul
nostru de vedere ar trebui sa fie mai bine organizat. Nu există o definire exactă în acest sector.
Strategia de ditribuţie utilizată este cea intensivă sau generală, dar cred că ar fi fost mai
eficientă o strategie selectivă, deoarece aceasta permite realizarea unui control mai efcient şi
costuri mai mici cu distribuţia, dar şi o colaborare doar cu anumite persoane, selectate în acest
scop.

5. RELAŢII POST – VÂNZARE


Firma ar putea să-si creeze o bază de date cu clienţii fideli şi să aplice anumite
facilităţi pentru acestia. De asemenea, ar putea păstra legătura cu toţi clienţii pentru o mai
bună colaborare în viitor. Prin prezentarea permanentă a ofertelor, foştii clienţi vor şti că
firma mai există pe piaţă şi vor ţine cont de existenţa ei atunci când vor avea nevoie de astfel
de produse.
Ar trebui acordată atenţie şi clienţilor care au beneficiat doar de o singură dată de
serviciile firmei.
Deşi există o comunicare între firmă şi clienţi, aceasta ar putea fi îmbunătăţită prin
implementarea unor noi soluţii.

PARTEA A iii A

14
Proiect Distribuţie şi Logistică S.C. Botuşanu Com S.R.L Fălticeni

SoluŢII PROPUSE PENTRU UN MAI BUN MANAGEMENT


LOGISTIC ÎN CADRUL FIRMEI

Informatizarea lucrărilor de contabilitate constituie o activitate complexă, care


presupune îmbinarea strânsă a cunoaşterii economice de specialitate cu cele privind
programarea şi utilizarea calculatoarelor electronice
Iată câteva propuneri în vederea creşterii eficacităţii firmei:
 creşterea nivelului de pregătire profesională a utilizare a PC-urilor;
 reducerea la minim a înregistrărilor eronate a datelor, propagarea erorilor;
 achiziţionarea unei noi versiuni a programului CIEL, mai avansate, lansate
deja pe piaţă;

15