Sunteți pe pagina 1din 2

METODA PHILIPS 6/6

Se aplică numai în cazul în care o problemă trebuie analizată din mai multe puncte de vedere,
când o problemă are mai multe soluţii posibile.

Învățat

Tenace Lucid
„vorbește drept,
cumpătat ca și când
„Vrun an de zile a dus-o „câtă vreme vor
ar citi din carte”
părintele Trandafir cu fi sărăcenii
leneși ,ei vor
Bun rămînea săraci și

„om bun”
Băttrân(după 10 ani)

Ironic Trăsăturile morale Harnic


„părul cărunt și barba
„ strânge daruri căruntă„

robust

Franc

„prea verde-fățiș” Trăsăturile fizice


Vesel

„moș tătuca râde


POPA din toată inima”
Enervant TANDA

„ajuns ca ciuma”

săteni

Ostil
Alte personaje Nepoții
„popa e omul
dracului

Model Bunic grijuliu

„ține-l Doamne
mulți ani că este preoteasa
omul lui Dumnezeu”
copii
Soț iubitor

Tată afectuos
În cadrul acestei metode se formează grupuri de câte şase persoane care dezbat timp
de şase minute o problemă studiată. Metoda oferă posibiltatea participării la dezbateri, la găsirea
de soluţii, la alegerea celei mai potrivite strategii de lucru.
Avantajele metodei Philips 6/ 6 sunt similare brainstormingului şi tehnicii 6/ 3/ 5, în ceea
ce priveşte facilitarea comunicării, obţinerea într-un timp scurt a numeroase idei, prin
intensificarea demersului creativ şi prin stimularea imaginaţiei tuturor participanţilor.

APLICAT: Popa Tanda,de I. Slavici – caracterizarea personajului principal


Tipul lecției: de receptare a textului literar
Dirijarea învățării. ( 20 min )
Se actualizează printr-o discuție frontală tipurile de personaje și procedeele de caracterizare
învățate.
Se utilizează metoda Philips 6/6. Pentru aceasta, se alcătuiesc trei grupe de căte 6 elevi,
stabilindu-se pentru fiecare conducătorul și secretarul. Timp de 6 minute, elevii trebuie să
identifice, cu ajutorul fragmentelor din manual împărțite în trei secvențe distribuite celor trei
echipe, procedeele de caracterizare folosite de autor pentru conturarea imaginii preotului
Trandafir.
După ce expiră timpul, fiecare echipă prezintă rezultatul investigațiilor. Prin discuții deschise
se completează pe tablă și în caiete un ciorchine cu procedeele de caracterizare identificate și cu
citate reprezentative.

S-ar putea să vă placă și