Sunteți pe pagina 1din 16

DIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZITUL PE VENIT Direcționează 3,5% www.fundatiareginamaria.

ro
PENTRU SĂNĂTATE ŞI EDUCAȚIE PÂNĂ PE 30 IUNIE. din impozit

Nr. 24 (1584), anul XXXII


19 iunie 2020
16 pagini
4 lei
www.viata-medicala.ro

Pământul este
o singură ţară,
iar oamenii
sunt cetăţenii ei.
Baha’u’llah

5G
De
OPINII
Paradoxurile COVID-19
Caracteristicile nemaiîntâlnite ale SARS-CoV-2

ce

?
au determinat apariţia unor informaţii
contradictorii în lumea medicală, mai ales în ceea
ce privește tratarea infecţiei cu noul coronavirus.
Între subiectele intens dezbătute se numără

ne
utilizarea hidroxiclorochinei și a ibuprofenului
în schemele terapeutice administrate
pacienţilor, dar și rolul „protector” al nicotinei
în faţa COVID-19. PAGINA 5

sperie
ACTUALITATE
Bolile hematologice
și pandemia
Prof. dr. Daniel Coriu, șeful Secţiei de
Hematologie Clinică și Transplant
Medular de la Institutul Clinic Fundeni,
arată că în managementul bolilor
hematologice evitarea neutropeniei
este un aspect esenţial. La unii pacienţi
cu boli cronice grave este bine să se
amâne administrarea anumitor anticorpi
monoclonali. Chimioterapia la dozele
standard trebuie continuată. PAGINA 3

Enzimoterapia
la domiciliu
Pacienţii cu boli lizozomale, precum bolile
Gaucher, Fabry sau Pompe, care au în
mod obișnuit o interacţiune constantă cu
mediul spitalicesc, au adresat un memoriu
Ministerului Sănătăţii și Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate prin care solicită un

Prin ce se cadru legal pentru administrarea tratamentului


perfuzabil la domiciliu. În lume există ţări
deosebește 5G care au rezolvat favorabil această problemă,

de 3 sau 4G considerând benefică măsura.


PAGINA 10

Medicina m-a
ajutat enorm.
Rucsandra Hurezeanu a devenit în
ultimii ani unul dintre cei mai
importanţi antreprenori în domeniul
dermatocosmeticii românești.
PAGINA 15

Spre deosebire de generaţiile anterioare


de antene, care sunt pasive, antenele 5G
sunt sisteme active, care permit formarea
undelor electromagnetice și direcţionarea
lor spre telefoane. Iar asta ne sperie…
PAGINILE 8-9

Suntem sau nu
în pericol?
2 VIA�A MEDICALĂ
19 iunie 2020 l Nr. 24
Actualitate

Robotul COVID-19 a înjumătăţit


numărul donatorilor de
Mako sânge
a ajuns
Anul acesta, în luna martie,
la Centrul de Transfuzie Ziua Mondială a Donatorului de
Sanguină din București Sânge este marcată anual la
(CTSB) s-au prezentat doar 14 iunie. Tema campaniei din

și în
2.500 de donatori de sânge, acest an a fost „Safe blood saves
cu 50% mai puţini faţă de lives”, iar sloganul „Give blood and
aceeași perioadă din 2019, make the world a healthier place”.
a semnalat dr. Doina Goșa,

România
directorul centrului, în cadrul SARS-CoV-2: „Pornind de la experienţa
unei dezbateri organizate în pe care am câștigat-o, trebuie să mer-
contextul Zilei Mondiale a gem mai departe cu recoltarea de plas-
Donatorului de Sânge. mă din care să obţinem medicamentele
Săptămâna aceasta a fost anunţată atât de necesare pacienţilor din Româ-
o premieră medicală pentru
Europa Centrală și de Est – dotarea S căderea a fost determinată de insta- nia. Din plasmă se obţin medicamente
urarea stării de urgenţă și limitarea pentru foarte multe boli – imunoglo-
deplasărilor, ca urmare a declarării bulină, albumină, factori de coagulare
departamentului de ortopedie al
Spitalului Ponderas cu un echipament pandemiei de COVID-19, a adăugat etc.”, a precizat dr. Corina Posea.
medicul. În aprilie și mai, la CTSB s-au Potrivit specialistului, o altă proble-
robotic de ultimă generaţie dedicat
înregistrat puţin peste 3.000 mă care ar trebui rezolvată este
intervenţiilor de protezare personalizată de donări, faţă de 4.800- crearea unui număr mare de
a genunchiului și șoldului. 5.000 în aceeași perioadă
50.000 donatori recurenţi, astfel

C
din 2019. Numărul este încât să nu mai fie nevoie
u ajutorul acestui sis- Ce poate face Mako insuficient, mai ales în este numărul să se apeleze la donato-
tem chirurgical, Dr. Vlad Predescu contextul actual, în care actual al rii de substituţie, acele
intervenţiile orto- spune că acest echipa- spitalele reiau efectuarea donatorilor din situaţii în care, pe patul
pedice se vor rea- ment permite implan- intervenţiilor chirurgi- de spital, pacientul află că
București.
liza minim-invaziv, ceea ce tarea protezei totale cale care nu constituie ur- trebuie să trimită pe cineva
conferă o recuperare mai de șold, protezei to- genţe, după cum a subliniat să doneze pentru el.
facilă și mai rapidă, spune tale de genunchi, iar și dr. Corina Posea, medic primar Necesitatea creării unui ast-
dr. Vlad Predescu, coor- în anumite cazuri hematolog la CTSB: „Sunt pacienţi cu fel de nucleu a fost evidenţiată și de dr.
donatorul Secţiei de Or- atent selecţionate, a afecţiuni cronice ale căror intervenţii Doina Goșa, care a subliniat importan-
topedie și Traumatologie protezei parţiale de ge- chirurgicale au fost amânate deja patru ţa donării constante: „Mesajul pe care
Sportivă din cadrul Spitalu- nunchi, „un concept pe luni din cauza pandemiei, iar acum nu vreau să-l transmit donatorilor este că
lui Ponderas. Bazându-se pe care eu l-aș numi extrem putem să-i amânăm din nou din lipsa încă este nevoie ca ei să doneze și este
rezultatele furnizate de CT, dar de revoluţionar”. sângelui”. foarte important să nu o facă doar o
și de modelarea 3D a anatomiei Istoric vorbind, cu dată. Donarea recurentă oferă și mai
osoase, specialiștii ortopezi vor folosi această tehnologie s-au efectuat Recoltarea de plasmă, multe componente sanguine. De la do-
noul robot pentru a crea un plan chirurgical deja „peste 300.000 de intervenţii, o provocare pentru România natorul recurent facem trei colecte,
personalizat și pentru a identifica dimensiunea, certificate și dovedite că funcţionează, și există Una dintre provocările cu care uneori chiar și mai multe”. Medicul și-a
orientarea și alinierea implantului, pe baza ana- peste 130 de articole care au demonstrat repro- centrul de transfuzii din București exprimat speranţa ca în viitorul apro-
tomiei unice a fiecărui pacient. ductibilitatea, eficienţa și siguranţa acestui ro- s-a confruntat în contextul pandemi- piat să poată fi reluate colectele mobile
Partea bună, spune doctorul Predescu, vine bot”. Evoluţia robotului Mako a început în preaj- ei de COVID-19 a fost recoltarea de și, astfel, să poată crește numărul de
din faptul că planul chirurgical stabilit iniţial ma anului 2006 în SUA, a fost lansat în 2010, plasmă convalescentă de la persoa- donatori.
trebuie validat intraoperator: „Aici este nouta- iar la generaţia din prezent s-a ajuns în 2016. nele care s-au vindecat de infecţia cu Cristina Ghioca
tea și cred că va face diferenţa faţă de alţi roboţi, Sistemul s-a răspândit rapid în toată lumea, dar
faptul că noi trebuie să validăm intraoperator mai ales în SUA (compania producătoare este
planul chirurgical pe care l-am făcut static și să-l americană).
reajustăm, după ce am colectat din nou informa- Ajuns în România la finalul anului trecut, ro-
ţii legate de tensiunea ligamentară. Abia apoi botul Mako, după ce a fost montat și calibrat, a
trecem la executarea actului chirurgical, în care participat deja la cinci intervenţii, toate înainte
braţul robotic împreună cu mâna ortopedului de impunerea restricţiilor aferente pandemiei
secţionează și fac tranșele osoase. În felul acesta de COVID-19. Intervenţiile au fost atât de pro-
beneficiem de o acurateţe chirurgicală maximă, tezare de șold, cât și de protezare de genunchi,
erorile fiind cotate la sub 0,2 mm în toate studiile „iar pacienţii au evoluat foarte bine”, afirmă
efectuate”. Vlad Predescu. Potrivit medicului, pregătirea
E o tehnologie fără precedent care nu mai personalului s-a realizat în străinătate, au fost și
surprinde pe nimeni, potrivit prof. dr. Cătălin vizite în centre care au tradiţie deja în protezare
Copăescu, directorul medical al Ponderas Aca- cu ajutorul robotului, „iar primele cazuri au fost
demic Hospital: „Ar fi poate anacronic să mai operate sub supravegherea unui expert din străi-
facem chirurgia care era specifică anilor ’60, cu nătate, care avea mai multă instruire decât noi”.
instrumentele clasice, aproximând și orientând În prezent, intervenţia chirurgicală nu este
montarea protezei din perspectiva decadelor an- compensată de casa de asigurări. Este scumpă,
terioare, când o putem face astăzi mult diferit, spune medicul citat, și pentru că robotul utili-
orientându-ne asupra situaţiei anatomice pe re- zează foarte multe instrumente consumabile de
pere concrete, beneficiind de calculele și preci- unică folosinţă. Costul acestui echipament a fost PRECIZARE: Titlul articolului „Viitorul stetoscopului, digitalizarea”, publicat
zia unui astfel de dispozitiv, un excelent partener de 1,5 milioane de euro. sub semnătura prof. dr. Eduard Apetrei, publicat în numărul 18 din 8 mai 2020,
în echipa tehnologie-echipă medicală”. Dan Dumitru Mihalache în pagina 10, aparţine redacţiei.

VIAŢA MEDICALĂ dr. GABRIEL DIACONU, EDITOR BERTA ALEXE în redacţie, pe toată durata lunii, pentru o
publicaţie săptămânală prof. dr. DAN L. DUMITRAȘCU, Adresa: Green Gate, perioadă de 1, 3, 6 sau 12 luni.
Fondator dr. RADU GOLOGAN, bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, Titularii abonamentelor pe 12 luni
dr. MIHAIL MIHAILIDE dr. ALEXANDRA GUŢĂ, etaj 11, sector 5, București sunt creditaţi astfel:
Director editorial dr. NICOLAE-IORDACHE IORDACHE, Telefon: 021.315.61.09; – membrii Colegiului Medicilor
dr. LAURA DAVIDESCU dr. ALEXANDRA MIHAI, dr. GABRIELA Stomatologi din România – 5 ore de EMC;
Redactor șef Fax: 021.315.69.80;
MIHĂILESCU, prof. dr. FLORIN Publicitate: 0729.729.737 – membrii Colegiului Farmaciștilor din
DAN DUMITRU MIHALACHE
MIHĂLŢAN, dr. CORNELIA PARASCHIV, România – 10 ore de EFC;
Redactori E-mail: redactia@viata-medicala.ro
dr. MĂDĂLINA EUGENIA BADEA, dr. VIOREL PĂTRAȘCU, Director general – membrii OBBCSSR – 7 credite FPC;
Website: www.viata-medicala.ro
dr. ROXANA DUMITRIU, acad. CONSTANTIN POPA, dr. SIMONA MELNIC – membrii OAMGMAMR – 5 ore de EMC.
ISSN 1220-5354
FLORENTINA IONESCU, PAULA ROMANESCU, CANDID STOICA, Director vânzări Detalii la tel.: 021.315.60.60, de luni
Tiparul executat de Deasign Print
CRISTINA GHIOCA, dr. VLAD STROESCU, până vineri, orele 9–15, sau prin e-mail:
MIRCEA TOMESCU ABONAMENTE
DORINA NOVAC, dr. ALINA SIMACHE DEMOSTENE ȘOFRON, abonamente@viata-medicala.ro.
Marketing și Publicitate  În perioada 1–20 a fiecărei luni, la toate
Colaboratori permanenţi dr. FLORINA VÎRNĂ Conducerea săptămânalului
Grafică pagina 1 dr. MARIANA MINEA oficiile poștale din ţară, se pot încheia abo­ „Viaţa Medicală” respectă opiniile titularilor
dr. RALUCA BULEA,
prof. dr. RADU-SEPTIMIU CÂMPIAN, ANDREI POPESCU Financiar-contabilitate na­mente la „Viaţa Medicală” până la sfârșitul de rubrică (persoane fizice sau juridice), ale
dr. MONICA-EMILIA CHIRILĂ, C. CIOSU, Tehnoredactare CORINA PUPEZESCU, MARIA STEMATE anului 2020. În Catalogul de presă al Poștei colaboratorilor ocazionali și ale redactorilor
prof. dr. ALEXANDRU VLAD CIUREA, GINA MANCIU Secretariat Române, „Viaţa Medicală” săi, chiar dacă nu întotdeauna și le însușește,
dr. RICHARD CONSTANTINESCU, Corectură DANIELA RADU figurează la Nr. 23078. câtă vreme acestea sunt argumentate și
dr. CAMELIA CRISTINA DIACONU, VIOLETA MOCANU Difuzare: Abonamentele se pot încheia și direct exprimate într-un limbaj decent.
Actualitate VIA�A MEDICALĂ
19 iunie 2020 l Nr. 24
3

România, în sistemul european S-A PLĂTIT STIMULENTUL


pentru vaccinul SARS-CoV-2 DE RISC PENTRU LUNA MAI
R omânia a fost înscrisă în sistemul
european pentru vaccinul împotriva
COVID-19, a anunţat Nelu Tătaru, minis-
dr. Dragoș Damian, director executiv al
Patronatului Producătorilor Industriali de
Medicamente din România. El a precizat
Ministerul Sănătăţii a anunţat,
miercuri, că 46.565 de persoane
urgenţă și de transport sanitar aflate în con-
tract direct cu casele de asigurări de sănăta-
te (CAS) au beneficiat de stimulentul de risc
din sistemul sanitar au primit
trul Sănătăţii, într-o emisiune difuzată la că este vorba de „un efort de cercetare la aferent lunii mai din Fondul Unic de
stimulentul de risc aferent lunii
Digi24, marţi seară. El a precizat că pri- care sunt angrenate peste 250 de centre Asigurări Sociale de Sănătate.
oritatea în repartizarea vaccinului se va universitare, 100 de companii farmaceuti-
mai. Listele cu personalul din linia întâi
stabili în funcţie de populaţia unei ţări, dar
este important ca România să se numere
printre solicitanţii vaccinului. Importan-
ce și mai mult de 100 de mii de voluntari
sănătoși și pacienţi, inclusiv din România”.
Săptămâna trecută și compania
A stfel, 13.969 de persoane din cadrul
unităţilor de primiri urgenţe, servi-
ciilor de ambulanţă, direcţiilor de sănă-
care beneficiază de acești bani sunt întoc-
mite și asumate de managementul uni-
tăţilor și instituţiilor sanitare, conform
ţa înscrierii ţării noastre în acest sistem Johnson & Johnson a anunţat că a acce- tate publică, IML, asistenţi comunitari, legislaţiei în vigoare.
european a fost subliniată, anterior, și de lerat iniţierea fazei 1/2a a primului studiu dar și rezidenţi implicaţi direct în trans-
prof. dr. Alexandru Rafila. clinic uman din cadrul investigării vacci- portul, echiparea, evaluarea, diagnostica- În luna aprilie, de stimulentul de risc
În prezent se află în diverse etape de nului SARS-CoV-2, Ad26.COV2-S, recom- rea și tratamentul pacienţilor infectaţi cu au beneficiat 14.355 de persoane din
dezvoltare și studii clinice peste 20 de binat. Planificată iniţial pentru septem- SARS-CoV-2 au beneficiat de o supli- linia întâi și alte 29.719 din unităţile sa-
tratamente medicamentoase și aproxi- brie, cercetarea este estimată a începe în a mentare a veniturilor cu 2.500 lei brut. nitare aflate în contract direct cu CAS.
mativ 70 de tipuri de vaccinuri împotri- doua parte a lunii iulie. Alte 32.596 de persoane din spitale, centre
va COVID-19, după cum a afirmat recent Cristina Ghioca de dializă, laboratoare, unităţi sanitare de Dorina Novac

Editorial
LECŢIA MEA
DIN PANDEMIE
S unt în floarea carierei și încă nu știu ce
înseamnă să fii medic. O recunosc cu o măsură
de rușine. Fiind un ins mereu reţinut în anxietatea
lui de fond, mereu am avut o strângere de inimă
faţă de profesia asta care îţi invadează fiinţa,
viaţa și personalitatea, măturând tot ce e pe acolo
și rearanjând felul în care
gândești și simţi.
Am ales să fiu medic
dintr-un impuls existenţial,
cum păţesc adesea, de parcă
un instinct ascuns se satură
de ezitările mele nesfârșite
și, o dată pe deceniu, mă
împinge de la spate. După
acel moment, m-am întors Dr. Vlad Stroescu
la ezitări, încercând mereu să păstrez un punct de
vedere în afara medicinei.
Mai întâi, am refuzat să consider medicina ca
pe o chemare, preferând să o văd ca pe un simplu
meșteșug, ca tâmplăria, ce se poate învăţa temeinic
pe lângă un meșter și în afara căruia poţi face și

Managementul bolilor hematologice


alte lucruri. Dar dacă ar fi fost doar un meșteșug,
nimeni nu l-ar mai fi făcut. E prea greu și ingrat. Și
nu există timp cu adevărat liber.
Scriu textul acesta dintr-un scurt concediu

în pandemia de COVID-19
la Mangalia, e ora zece și deja am fost sunat de
cinci ori, primul apel trezindu-mă din somn. În
primii ani, asta era o problemă. Familia mea era
supărată pe mine. Eu însumi nu dormeam nopţile,
Pentru protejarea pacienţilor preferat folosirea unor preparate orale, întrebându-mă ce-o mai face domnul X care se
imunodeprimaţi de infecţia pentru ca pacientul să nu mai fie nevoit gândea să se sinucidă sau doamna Y ale cărei voci
cu SARS-CoV-2 este necesară să intre în contact cu personalul medical. o îndemnau să-și dea foc la casă. Cu timpul, ne-
reducerea numărului de vizite O altă măsură amintită de șeful Secţiei de am obișnuit cu toţii, anxietatea mi-a scăzut, iar
Hematologie Clinică este amânarea ad- eu mă întrebam dacă am căpătat experienţă sau
în spital și înlocuirea lor cu
ministrării unor anticorpi monoclonali, dacă nu cumva am un mic burnout cronic, ca mai
consultaţii online, susţine prof. cum ar fi rituximab, care se leagă la an- toţi medicii care nu se mint și nu se adapă din
dr. Daniel Coriu. tigenul CD20 un medicament cunoscut propria importanţă. Oricare ar fi fost explicaţia,

M
pentru faptul că agravează limfopenia. îmi asumasem „chemarea”.
edicul primar în hemato- Un alt exemplu este daratumumab, care Apoi a venit starea de urgenţă și vechiul meu
logie clinică și șeful Secţiei este folosit pentru mielomul multiplu. instinct secret care se trezește doar o dată la zece
de Hematologie Clinică și „În aceste situaţii, încercăm, mai ales ani a deschis iar ochii. Mi-am dat seama cu o teribilă
transplant medular de la Un aspect esenţial în managemen- dacă este posibil, să evităm administra- surpriză că nu pot suporta să nu muncesc. Dacă
Institutul Clinic Fundeni a arătat că, în tul bolilor hematologice este evitarea rea acestor medicamente”, a punctat dr. până acum trei luni cochetam zilnic cu ideea de a
contextul pandemiei de COVID-19, pro- neutropeniei. Pacienţii cu boli grave din Daniel Coriu. Toate aceste terapii trebu- lăsa baltă totul în favoarea cultivării de dovlecei,
vocările în ceea ce privește managemen- Institutul Clinic Fundeni au nevoie de ie făcute în spitalizarea de zi, pentru a se de-abia acum am înţeles că, la un moment dat,
tul pacienţilor cu boli hematologice sunt chimioterapie, iar în anumite cazuri de evita contactul prelungit al pacientului cu transformarea s-a încheiat și am devenit medic
multiple. În opinia sa, pentru a-i proteja imunochimioterapie. La aceștia un ase- spitalul. „Bineînţeles, decizia terapeutică până în adâncul fibrei fiinţei mele. Chiar dacă
pe pacienţii imunodeprimaţi de o infecţie menea tratament înseamnă, de cele mai va fi particularizată de medicul curant într-o specialitate aparent marginală, ca psihiatria.
cu SARS-CoV-2, trebuie redus numărul multe ori, neutropenie, afirmă dr. Dani- pentru fiecare pacient în parte, având în Și munca mea, în zilele stării de urgenţă, a fost
vizitelor acestora în spital. el Coriu: „Ca să o evităm, folosim factori vedere riscurile și beneficiile. Dacă avem grea, dar am făcut-o cu inima mai ușoară decât
„Pentru a suplini această reducere a de creștere granulocitari, indiferent de o boală gravă, va trebui să continuăm chi- am simţit-o vreodată, parcă m-am vindecat și de
numărului de vizite, vom folosi mijloace grupa de risc, cum făceam înainte. În mioterapia la dozele standard, pentru a burnout, și de lașitate, și de sindromul impostorului
electronice de comunicare, consultaţii pe trecut, foloseam selectiv acești factori de evita recăderea de boală sau lipsa contro- și de toţi demonii care ne împresoară conștiinţa.
e-mail, pe WhatsApp sau prin telefon”, a creștere. Acum îi folosim la toţi pacienţii”. lului”, a conchis medicul de la Institutul E pace acum și demonii revin încetul cu încetul
adăugat profesorul Coriu vineri, într-un Clinic Fundeni. la joburile lor. Eu redevin reţinut și ezitant. Dar nu
briefing găzduit de platforma MedicHub. AMÂNAREA ADMINISTRĂRII Toate aceste recomandări au fost sunt același. Simt că am absolvit o etapă despre
El a subliniat că pacienţii pot face anali- UNOR MEDICAMENTE sintetizate într-un ghid, iar acesta a fost care nimeni nu ne-a vorbit în facultate, dar care
zele într-un laborator din apropierea lo- Totodată, în contextul epidemiologic publicat pe site-ul Societăţii Române de e mai reală decât primariatul (pe care tot refuz să
cuinţei lor, iar rezultatele vor fi trimise actual, trebuie să se ia în considerare și Hematologie și poate fi consultat aici: îl dau) și ar trebui să valoreze măcar o boccea de
apoi către medicul curant prin mijloacele modificarea unor scheme terapeutice, https://bit.ly/2zyfo2x. puncte EMC. E lecţia mea intimă pe care o iau din
enumerate mai sus. iar medicul hematolog susţine că este de Florentina Ionescu pandemie.
4 VIA�A MEDICALĂ
19 iunie 2020 l Nr. 24 Opinii
CMSR

Noile premise schimbă Prof. dr.

perspectivele
Radu
Septimiu
Câmpian,
vicepreședinte
CMSR

Situaţia medicilor practică medicală independentă. recunoașterea calificărilor pro-


stomatologi, respectiv Ei vor furniza servicii medicale fesionale are prevederi clare
practica profesională fără ca instituţiile formatoare să privind formarea profesională
le fi asigurat condiţiile necesare și pentru medicina dentară. Ast-
în stomatologie nu s-au
obligatorii prin lege de dobândire fel, aspectele descrise mai sus
deteriorat ca urmare a și însușire a procedurilor stoma- sunt reglementate în Capitolul
pandemiei, ci aceasta tologice aferente planurilor de în- III, Secţiunea 4, Articolul 34,
doar a agravat o situaţie văţământ. COVID-19 este vinovat Formarea de bază de me-
preexistentă. pentru că studenţii termină for- dic stomatolog, aliniatul (3):

C
mal facultatea, fără a o fi terminat „Formarea de bază de medic
abinetele stomatologice de fapt? Este distanţarea fizică im- dentist garantează că persoana
au avut și au mari difi- pusă acoperitoare pentru lipsurile în cauză a dobândit (...) o expe-
cultăţi, pe care trebuie grave din formarea profesională a rienţă clinică adecvată sub su-
să le înfrunte singure. unui medic stomatolog? praveghere corespunzătoare”.
Aceste greutăţi recente s-au adă- Situaţia este neplăcută și în Îmi exprim îngrijorarea faţă de
ugat altora, preexistente crizei in- context european. Deficitul de evoluţia situaţiei semnalate.
duse de pandemia de COVID-19. Numărul de absolvenţi ai fa- legislativ ambiguu și controversat. practică medicală la pacient este Colegiul Medicilor Stomato-
Este tot mai dificil să reziști pe cultăţilor de medicină dentară din Pandemia a agravat situaţia până semnalat de câţiva ani de studenţii logi din România va primi solici-
piaţa liberă a serviciilor medicale fiecare an este semnificativ mai la limita de toleranţă. Izolarea im- francezi din facultăţile noastre și tările de înscriere ale absolven-
stomatologice în condiţiile unei mare decât pierderile naturale de pusă a suspendat orice activitate am fost interpelaţi în acest sens de ţilor din generaţia 2020 și prin
subfinanţări publice a sănătăţii forţă de muncă din domeniu. Este practică medicală a studenţilor fa- diverse autorităţi profesionale ale certificatele de membru avizate
orale a populaţiei. Profesia de me- adevărat că migraţia profesională cultăţilor de medicină dentară. Uniunii Europene. Acum, situaţia va valida calitatea unei formări
dic stomatolog este demitizată. în arealul Uniunii Europene este o Absolvenţii acestui an uni- s-a agravat! Din nou, România este profesionale corecte și legale.
Nu mai este profesia de altăda- alternativă. Dar împlinirea profe- versitar sunt puși într-o situaţie vulnerabilă la declanșarea unei Aceasta se face pe baza diplomei
tă, o profesie râvnită de tineri și sională ca medic plecat din Româ- neplăcută. Putem spune că sunt proceduri de infrigement pentru de licenţă și a suplimentului la di-
respectată de cetăţeni. nia este mai sigură pentru medici- la limita legalităţii! Ei nu au avut nerespectarea unei directive eu- plomă în care sunt precizate com-
Caracterul liberal al exerci- na generală decât pentru medicina în ultimul semestru al ultimului ropene. Poate fi invocat COVID-19 petenţele acordate de formator.
tării profesiei, sistemul concu- dentară, cu toate că inserţia profe- an de facultate nicio oră de stagiu ca circumstanţă atenuantă? Oare Își vor asuma universităţile acele
renţial aplicat și mediatizările sională pe zona privată oferă con- clinic efectiv, în condiţiile în care pacienţii unor medici din această competenţe care au fost pertur-
tendenţioase au deteriorat în diţii net mai atractive și corecte în acest semestru trebuia să fie unul promoţie de sacrificiu vor înţelege bate în dobândirea lor de către
mare măsură imaginea medicului stomatologie în alte ţări europene cu multe ore de practică medicală și vor accepta unele „imperfecţi- distanţarea fizică impusă prin
stomatolog. Atractivitatea profe- decât în România. aplicată sub îndrumarea unui ca- uni” ale tratamentelor primite? lege, fără asigurarea unor măsuri
siei este în scădere. Este evidentă dru medical competent. compensatorii? Este o situaţie
această realitate în contextul des- Deficitul de practică În această toamnă, mai mult Trebuie găsită o soluţie! neobișnuită la care trebuie găsi-
fășurării examenelor de admitere medicală la pacient de 1.500 de medici stomatologi vor Directiva 2005/36/CE a Parla- tă o soluţie. Poate că o practică de
la universităţile de medicină și Învăţământul medical stoma- intra în practica medicală efecti- mentului European și a Consiliu- specialitate desfășurată un timp
farmacie. tologic este deteriorat de cadrul vă, cu toate drepturile legale de lui din 7 septembrie 2005 privind limitat ar putea fi rezolvarea?

LEACUL CEL BUN


mesajelor pe care le primesc fac
referire la realizări și împliniri pro-
fesionale. Am ajuns să salvez acele
urări care nu pomenesc de carieră.
dintre cei ţinuţi la piept, ori dintre crescut de trei femei de la vârsta de într-un timp scurt, înainte de ulti- În spatele multor cariere de așa-zis
aceia ţinuţi la facultate. Cei ţinuţi 2,5 luni. O străbunică, o bunică și o ma plecare, unchiul, străbunica și succes sunt mari suferinţe. Oame-
și întreţinuţi sunt mai interesant mătușă – mi-au fost mamă, tată și bunica-mamă. Dar tot pe această nii importanţi pe care îi vedem pe
de analizat. După ce s-au străduit familie. Hiperprotecţia unor femei canapea am primit și vestea morţii scenă ascund în interiorul lor copii
să-i facă deștepţi, cu riscul pierde- care și-au pierdut soţii și apoi ne- mamei. Unchiul meu m-a invitat să suferinzi. Efortul lor de a fi „cineva”,
rii copilăriei și a subdezvoltării so- poata și fiica am simţit-o din plin. mă așez și mi-a comunicat că mama de a avea o influenţă semnificati-
cio-emoţionale, părinţii i-au plasat Într-o anumită măsură am putut să nu mai este. Însă a simţit că trebuie vă într-o universitate sau într-un
la o facultate – care îi ţine ocupaţi, mă extrag și să-mi conturez singur să-mi dea și un imbold: „Mama ta a spital, cu orice mijloace, nu e decât
iar ei îi susţin financiar. Mulţi dintre traiectoriile vieţii. Am înţeles și nu fost profesoară de biologie. E dato- efectul traumelor acumulate din
adolescenţii deștepţi nu reușesc să am înţeles acţiunile bunicii-mamă ria ta să o depășești!”. Nu a fost de- pruncie.
Dr. Richard înţeleagă lucrurile simple ale vieţii și ale mătușii, de aceea intenţionez parte de mesajul cuplului de medici Îmi doresc pentru acest copil,
Constantinescu și sunt total lipsiţi de îndemânare în să mă raportez diferit în relaţia cu din anul 2020. Atât s-a priceput, așa care încă se plămădește, să fie bu-
viaţa domestică. fiica pe care o voi întâlni în luna a considerat un tată care-și pierduse curos și curios. Și să râdă, așa cum

U n cuplu de medici a postat


pe o reţea de socializare o
nouă „realizare”: nașterea unui bă-
Când i-am spus unei mame, care
nu înţelegea de ce fiul ei tot eșuează
în viaţa personală, că grija excesivă
august.
Pe canapeaua din holul apar-
tamentului din Tecuci am văzut
el însuși un copil, să-mi așeze în me-
morie un îndemn mobilizator.
De fiecare dată când este
eu nu am făcut-o! Să străbată viaţa
cu inima veselă! Și să fugă cât mai
departe de cei cu duhul mâhnit și
ieţel. De ce am scris „realizare”? pe care o manifestă în continuare, cum au ajuns să fie așezaţi, pe rând, ziua mea de naștere, majoritatea oasele uscate!
Pentru că așa a fost prezentată în deși băiatul ei are mult peste 40 de
mediul online. La puţină vreme ani, nu-i este deloc benefică, ea a
le-au împărtășit prietenilor virtu- recunoscut că mereu l-a super-pro-
ali creștinarea copilului. Fotogra- tejat și infantilizat, însă, dacă ar da
fia era însoţită de următorul text: timpul înapoi, tot la fel ar proceda.
„Să fii deștept și să ne aduci numai Mereu mi se spunea, când ve-
bucurii!”. deam și le comunicam cele obser-
Nici bine nu a apărut în aceas- vate unor mame, că le voi înţelege
tă lume, și copilului îi sunt trasate acţiunile numai când voi ajunge
misiunile: aceea de a fi mintos și părinte. În mai puţin de două luni
de a-i ferici pe părinţi. „Mintoșe- voi adăuga și acest nou rol existen-
nia” aceasta nu cred că se referă la ţei mele. Ceea ce am trăit, ceea ce
isteţime ori la iscusinţa de a căuta am văzut în jur sper că mă va face
și dobândi o viaţă plină de sens, ci să nu ajung să postez un mesaj pre-
la performanţa școlară menită să-l cum acela pe care l-am menţionat la
diferenţieze de colegi, spre fala pă- început.
rinţilor și invidia celorlalţi, musai În prima zi de Crăciun a anului
dintre colegii lor de breaslă. 1986, îmi pierdeam mama și deve-
Mereu am fost atent la relaţia neam orfan. Nu am cunoscut-o prea
dintre părinţi și copii, fie că sunt bine, pentru că viaţa a făcut să fiu
Opinii VIA�A MEDICALĂ
19 iunie 2020 l Nr. 24
5

Paradoxurile COVID-19
Lumea medicală a fost dominată, în Relaxarea a luat-o înaintea evoluţiei epide- care, după o ipoteză lansată într-un singur industriei tutunului, ţări precum Polonia,
perioada pandemiei de COVID-19, miei și talkshow-urile reiau subiecte politice studiu efectuat de medici din Paris, a încu- Bulgaria, Ungaria, care s-au confruntat cu
de numeroase webinarii pe această vechi, cu contre care ne aduc aminte de vre- rajat în mod indirect fumătorii să continue același coronavirus, au rezistat cu brio.
temă. Totodată, au existat multe murile pre-COVID-19. cu această dependenţă „protectoare” pe
controverse privind infecţia perioada pandemiei. O LECŢIE UITATĂ PREA UȘOR
cu SARS-CoV-2, pornind de la CONFUZII ȘI CONTROVERSE Și pentru că vorbim despre cancere
MEDICALE PANDEMIA, FOLOSITĂ ÎN pulmonare, să nu uităm și periplul acestor
eficacitatea sau ineficacitatea SCOPURI PERSONALE
În lumea medicală, în această perioadă, a pacienţi în aceste trei luni. Mulţi, de teama
anumitor tratamente și mergând fost o abundenţă de teleconferinţe, webinarii, Nu se putea ca industria tutunului să contagiunii, au stat acasă, îngropând sau
până la acţiunile mai mult sau toate legate de COVID-19. Nu cred că a mai nu încerce să rezolve și ea niște probleme neglijând simptomele evidente ale bolii.
mai puţin inspirate ale unor actori fost până acum un virus atât de disecat și așa de sănătate în această perioadă. S-a în- Alţii au fugit de spitalele care erau în prima
importanţi din domeniu. de analizat pe toate părţile ca acest coronavi- scris cu surle și trâmbiţe în competiţia de linie, unde și cele de pneumologie funcţio-
rus. A reușit să focuseze atenţia mai mult de- descoperire a unui vaccin contra infecţiei nau în acest regim selectiv. Consecinţa: nu
cât vechiul cap de afiș, virusul gripal. Au apă- cu noul coronavirus. Paradoxul este următo- am văzut de mult atâtea cancere pulmonare
rut „staruri” medicale COVID, prezente pe rul: deși continuă comercializarea de ţigări grupate în stadii terminale, cu extensii ne-
toate posturile, dar și medici umili care și-au tradiţionale (în ciuda ultimelor anunţuri ale bănuite, unde cursa contracronometru pen-
dat cu presupusul. Poate că aveau și multiple OMS din 31 mai 2020, care arată că avem tru confirmare și începerea terapiei trebuia
Prof. dr. motive, dacă ne uităm la presa internaţională opt milioane de decese pe an pe mapamond să se desfășoare într-un interval scurtat faţă
Florin și la anunţurile OMS. Cea mai recentă infor- cauzate de tabagism), în același timp, pen- de vremurile non-COVID. Noroc cu mama
Mihălţan, maţie distorsionată este cea legată de absenţa tru a-și arăta grija deosebită faţă de fumă- natură. Ea ne-a demonstrat în aceste trei
Institutul de contagiunii la asimptomatici, știre anunţată torii în carantină, industria tutunului a ac- luni cât de poluant este omul, cât de mult
Pneumoftiziologie și contrazisă în mai puţin de 24h de aceiași ţionat cu mult aplomb și a sprijinit este încurajat virusul să prolifereze
„M. Nasta”, reprezentanţi. Aceeași motivaţie a funcţio- activităţi din reţeaua sanitară, Ce în arii de pe continent recunos-
București nat ca o scuză: invocarea unor studii insufici- cum a desconspirat Euronews facem de cute pentru poluarea industri-
ente, care au deficienţe. Este deja un scenariu recent. acum încolo cu ală, și nu numai. E o lecţie pe

L
familiar, dacă ne gândim că săptămâna tre- Exemple vin din Gre- care ne a dat-o cu brio prin
a aproape trei luni de la explozia cută au fost anunţuri contradictorii ale acelo- cia, unde a făcut o donaţie
viaţa semenilor, mandatarii săi, delfinii din
COVID-19 în România, suntem rași reprezentanţi OMS, de data aceasta ali- de ventilatoare pentru spi- cu meseriile Marea Mediterană, precum
încă în faza de comparaţii, de con- mentate de un studiu din The Lancet legate tale, alta materializată în lor, cu mersul și gaura de ozon de la Polul
cluzii parţiale, de reflecţii, de emi- de hidroxiclorochină. Aceste studii au adus o Ucraina, dar și din România, economiei? Nord.
tere de ipoteze și de impresii care au un iz recomandare de stopare a trialurilor din ca- prin Crucea Roșie, care a primit Se pare că învăţăm greu,
medico-politic din ce în ce mai mare. Sigur uza efectelor adverse, care ar depăși cu mult o donaţie de un milion de dolari. pentru că economia poluantă revi-
că dacă privim în urmă observăm o multitu- beneficiile medicamentului. Nu a ţinut mult Astfel, această organizaţie și-a asociat nu- ne în forţă și motoarele ei sunt turate din
dine de momente de cumpănă, de strategii și s-a revenit rapid cu anunţul că trialurile vor mele cu cel mai mare „furnizor” de cancere nou la maxim. Probabil că omenirea are o
rămase în sertare sau altele aplicate cu dez- continua, uitându-se că atunci când s-a tras pulmonare la nivel mondial și a făcut cea memorie scurtă nu doar legată de epidemi-
involtură. De aici încep paradoxurile socia- semnalul de alarmă alimentat de un singur mai mare campanie de promovare pentru ile fatale, dar și de răul pe care și-l face omul
le, economice, politice, medicale sau, dacă studiu, erau deja în desfășurare 140 din 180 firma care le-a băgat bani în conturi în plină ca autor principal al consecinţelor poluării
vreţi, întrebările care nu au răspuns sau la de trialuri pe acest produs, și că un cercetător pandemie. asupra globului și ecosistemului.
care răspunsul găsit nu este satisfăcător. francez avea deja o experienţă acumulată în De fapt, o organizaţie naţională sem- Am văzut zilele acestea un banner care
Un prim element care cred că le-a dat de ani de testare legată de acest medicament. natară ca observator independent la Con- spunea „Eroii noștri sunt la casă”. Citindu-l,
gândit tuturor politicienilor a fost și a rămas Să ne reamintim și problema ibuprofe- venţia Cadru pentru controlul tutunului a nu am reușit să nu mă gândesc că, sigur, unii
ce facem de acum încolo cu viaţa semenilor, nului, pentru care a existat o atenţionare OMS a devenit oficial o lobbistă, plină de casieri au expunere directă când încasează
cu meseriile lor sau cu mersul economiei. serioasă la începutul epidemiei, care a adus mulţumiri și recunoștinţă faţă de o compa- bani, dar nu aș vrea să cred că după ce trece
Unii salariaţi și-au pierdut joburile, alţii au în oglindă vânzări enorme de paracetamol, nie transnaţională de tutun, contravenind criza COVID-19 personalul medical, ajuns în
exersat munca de acasă, s-au specializat în pentru ca acum să avem cel puţin trei studii unor principii etice care, indiferent de faza de epuizare fizică și psihică, va fi tot el
tehnologii de comunicare și s-au obișnuit care desfiinţează această contraindicaţie. perioadă, ar fi trebuit să primeze. Ciudat este cel care va încasa consecinţele sau interpre-
să se trezească mai târziu, să lucreze când Un alt exemplu este problema nicotinei, că la astfel de tentaţii financiare din partea tările epidemiei.
vor, cum vor, iar teleconferinţele au devenit
cuvântul de ordine. S-a pierdut obiceiul să
privești omul în faţă când îi vorbești, iar dis-
tanţa a funcţionat ca indicaţie, cerinţă sau
ordin.

ECOURI LA ÎNCEPUT ȘI SFÂRȘIT


DE DISTANŢARE SOCIALĂ
De fapt, a fost o distanţare socială cu
multe ecouri în timpul și la sfârșitul acestei
perioade. Angajatorii au constatat că uneori
foloseau prea mulţi angajaţi pentru același
tip de muncă sau au remarcat cu durere că
businessul lor a rămas fără obiectul muncii.
Populaţia, adică cei de unde acest virus di-
abolic și-a ales cu grijă victimele, a înţeles
doar parţial normele de izolare și distanţa-
re fizică. Pentru pensionari, COVID-19 s-a
transformat într-un „blestem”. Ei au fost
prioritari la internările în spitale, fiind de
obicei un cumul de comorbidităţi cu risc le-
tal. Nu au înţeles de ce doar la anumite ore
aveau voie să iasă, iar acum, în aceste condi-
ţii de alertă, au uitat în bună parte de obliga-
ţiile minimale legate de purtarea măștii sau
distanţare.
La polul opus, tineretul sau adulţii activi
au reînceput în trombă activităţile de rela-
xare la munte și la mare, dar au fost rapid
readuși cu picioarele pe pământ de cozile
kilometrice pe aceleași șosele înguste și in-
suficiente ale patriei. Pentru politicieni s-a
relansat disputa care are mai mult legături
cu economia, cu trambulinele politice, cu
alegerile, decât cu mersul pandemiei. Se
curtează intens aceiași suferinzi financi-
ari - pensionarii, se schimbă contre pe su-
biecte medicale, mulţi dintre acești politi-
cieni devenind peste noapte epidemiologi.
6 VIA�A MEDICALĂ
19 iunie 2020 l Nr. 24 Internaţionale
Grupaj realizat de
dr. Alina Simache

Dublu transplant pulmonar


Italia implementează
tehnologia de
monitorizare a infecţiei
pentru COVID-19, realizat SARS-CoV-2

în premieră în SUA
Italia a lansat recent o variantă
„descentralizată” a aplicaţiei smartphone
pentru monitorizarea infecţiilor COVID-19,
reușind să depășească problemele de
Medicii din SUA au efectuat confidenţialitate, anunţă Reuters.
în premieră pe teritoriul
acestei ţări un dublu transplant
pulmonar, la o pacientă tânără
A utorităţile guvernamentale promovează noua uneal-
tă „vitală” pentru controlul răspândirii infecţiilor
cu SARS-CoV-2, dorindu-se evitarea unui al doilea val de
infectată cu SARS-CoV-2, COVID-19, cu efecte potenţial devastatoare. După succesul
informează Washington Post. înregistrat în Italia, și alte ţări, precum Germania, Elveţia,
Iniţiativa a fost determinată de Irlanda, Polonia și Letonia, au decis să utilizeze o aplicaţie
cele similare din Asia și Europa. cu design „descentralizat”, folosind tehnologia dezvoltată de

P
Apple și Google, potrivit BBC. „Ne dorim o vară în care turis-
acienta, în vârstă de aproxi- mul va fi cât se poate de sigur. Această aplicaţie poate ajuta
mativ 20 de ani, a fost inter- la reluarea activităţilor anterioare izolării la domiciliu”, a
nată timp de șase săptămâni declarat pentru Reuters Paola Pisano, ministrul Inovaţiilor
în secţia de terapie intensi- Tehnologice și al Digitalizării.
vă a spitalului Northwestern Memo- Deși a fost întâmpinată cu reticenţă din cauza proble-
rial, necesitând ventilaţie invazivă și melor legate de păstrarea confidenţialităţii datelor utili-
ECMO (extracorporeal membrane zatorilor, italienii au acceptat iniţiativa, fiind înregistrate
oxygenation). În ciuda eforturilor 2,2 milioane de descărcări ale aplicaţiei în numai zece zile.
medicilor, plămânii tinerei prezen- În prezent, aceasta este disponibilă doar în patru regiuni ale
tau leziuni ireversibile, aceasta având Italiei, urmând să fie lansată la nivel naţional în cursul aces-
tei luni. Aplicaţia inovatoare, denumită „Immuni”, utilizează
tehnologia bluetooth pentru a înregistra, în siguranţă, în ca-
drul dispozitivului, contactele apropiate. Medicii raportează
rezultatele pozitive ale testelor SARS-CoV-2 la nivelul unui
server, iar aplicaţia le transmite notificări persoanelor care
au intrat în contact cu cei infectaţi, sfătuindu-i să se adrese
unui doctor, să intre în autoizolare și să se testeze.

Franţa și Marea Britanie susţin abordarea


„centralizată”
În același timp, autorităţile franceze au lansat o aplicaţie
care stochează datele la nivelul unui server central. Totuși,
această versiune nu poate fi utilizată pe dispozitivele Apple
din cauza termenilor și condiţiilor de confidenţialitate. De-
numită „StopCovid France”, aplicaţia are același scop ca
varianta din Italia, dorindu-se monitorizarea răspândirii
SARS-CoV-2 în cadrul populaţiei și prevenirea unui al doilea
val de infecţii. După modelul francez, Marea Britanie a creat
o aplicaţie similară, cu design „centralizat”.
„Aplicaţia oferă cel mai bun sistem de alertare precoce
nevoie de urgenţă, de efectuarea unui transplant pulmonar. „O asemenea prin înregistrarea contactelor fizice apropiate cu persoane-
dublu transplant pulmonar. intervenţie chirurgicală este foar- le cunoscute, dar și cu cele pe care nu le cunoaștem sau pe
„Suntem unul dintre primele siste- te riscantă, iar personalul medical care nu ni le putem aminti (...). Analizele noastre recente
me de sănătate care au reușit să efec- trebuie să realizeze operaţia într-o sugerează că și la cel mai scăzut nivel de înregistrare, aplica-
tueze cu succes un transplant pulmo- cameră cu presiune negativă, pur- ţia va avea un efect protector asupra unei reţea de contacte
nar la o pacientă care se recupera după tând echipament de protecţie pe localizate”, a declarat un reprezentant al dezvoltatorilor aces-
COVID-19. Vrem ca și alte centre toată durata intervenţiei, ceea ce teia. Totuși, potrivit ultimelor informaţii publicate de BBC,
de transplant să știe că, deși pro- este dificil, atât din punct de vedere miniștrii iau în considerare trecerea la tehnologia dezvoltată
cedura este dificilă la astfel de pa- psihologic, cât și fizic”, a declarat dr. de Apple și Google. Susţinătorii modelului „centralizat” con-
cienţi, ea poate fi efectuată în si- Chen Jingyu. sideră că această abordare le oferă mai multe date epidemio­
guranţă, oferindu-le pacienţilor cu logilor pentru realizarea unei analize amănunţite, ceea ce
COVID-19, aflaţi în stadii termina- Austria, prima din Europa i-ar putea sprijini în controlul răspândirii infecţiei. În plus,
le, o altă opţiune pentru supravie- În luna mai, medicii de la De- conform susţinătorilor săi, abordarea „centralizată” nu este
ţuire”, a declarat dr. Ankit Bharat, partamentul de chirurgie din cadrul limitată de regulile impuse de companiile Apple și Google,
șeful secţiei de chirurgie toracică și di- MedUni Vienna/Vienna General ale căror tehnologii se află la baza modelului „descentralizat”.
rector al Programului de transplant de Hospital au realizat primul dublu
la Northwestern Medicine. transplant pulmonar asociat CO-
Medicii care au efectuat transplan- VID-19 de pe teritoriul Europei, la o SARS-CoV-2
tul au specificat că pacienta trebuia pacientă cu insuficienţă respiratorie
să fie negativă pentru noul coronavi- severă, potrivit CNN. Intervenţia a
rus înainte de a fi inclusă pe lista de fost efectuată de o echipă condusă de
transplant. „Datorită abilităţii pro- dr. Walter Klepetko, șeful Departa-
gramului ECMO al Northwestern mentului de chirurgie și al Secţiei
Medicine, care sprijină pacienţii cu de chirurgie toracică de la MedUni
afecţiuni pulmonare cu risc vital pe Vienna/Vienna General Hospital.
termen lung, pacienta a beneficiat de „Suntem foarte mulţumiţi de starea
timp suficient pentru a elimina viru- pacientei, având în vedere circum-
sul din organism, permiţându-se lua- care a durat aproximativ cinci ore, stanţele iniţiale extrem de dificile.
rea în considerare a unui transplant”, a fost realizată de dr. Chen Jingyu, (...) La numai câteva zile de la pro-
a explicat dr. Beth Malsin, specialist expert în domeniul transplantului cedură, pacienta este bine, în curs
în terapie intensivă la Northwestern pulmonar, director adjunct al Wuxi de recuperare”, a conchis doctorul
Memorial Hospital. People’s Hospital, situat în provincia Klepetko.
Jiangsu, din estul Chinei. Sursă imagini: Northwestern Medicine

China, pioniera intervenţiei Similar cazului din SUA, pacientul Bibliografie


1. https://www.nm.org/about-us/northwestern-medicine-newsroom/
În urmă cu patru luni, la finalul în vârstă de 59 de ani fusese infectat press-releases/2020/lung-transplant-performed-on-covid-19-patient-
at-northwestern-medicine
lunii februarie, o echipă medicală cu SARS-CoV-2, necesitând ventilaţie 2. https://www.washingtonpost.com/health/surgeons-
perform-first-known-us-lung-transplant-for-covid-19-
din China a reușit să efectueze cu invazivă și ECMO. Deși, în urma in- patient/2020/06/10/02a43dd6-ab62-11ea-a9d9-a81c1a491c52_story.
html
succes primul dublu transplant pul- tervenţiilor terapeutice, bolnavul a re- 3. https://www.globaltimes.cn/content/1181228.shtml
4. https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-
monar din lume, la un pacient cu ușit să elimine virusul din organism, pandemic-05-25-20 intl/h_89c1115205b3397219ee7579bf6eed66
5. https://www.meduniwien.ac.at/web/en/about-us/news/
COVID-19, anunţa Global Times. In- leziunile pulmonare erau ireversibile, detailsite/2020/news-im-mai-2020/meduni-viennavienna-general-
hospital-carries-out-europes-first-lung-transplant-on-coronavirus-
tervenţia chirurgicală complexă, fiind esenţială realizarea unui dublu patient/
Interviu VIA�A MEDICALĂ
19 iunie 2020 l Nr. 24
7

PROFESIA,
Oncologia
este o
specialitate
medicală în care
mai putem să ne
aducem un aport

ca o lungă poveste
pozitiv. Pentru
stadiile incipiente,
tratamentele cu metode
și medicamente noi
duc la o supravieţuire la
5 ani

de dragoste
mai mare de
90%.

Profesorul Michael Untch, născut în România, în zona Făgărașului, dar format cancer de sân care primește trata-
în Germania, reușește să îmbine căldura și cordialitatea care, ne place să ment endocrin, acesta poate dura
credem, ne caracterizează ca popor, cu exactitatea și profesionalismul devenite cinci sau chiar zece ani. Și chiar și
reprezentative pentru ţara în care își desfășoară activitatea. Despre toate de pacientele la care tratamentul

’’
se termină mai repede, pentru că
acestea, dar și despre tratamentul actual în cancerul de sân, în interviul pe care
acestea trebuie să se prezinte la
profesorul l-a acordat în exclusivitate pentru Viaţa Medicală. controale post terapeutice.
cu cancer în stadii avansate de boa- (Olaparib și Talazoparib). Utilizarea Această decizie în tumor board,
Michael Untch a absolvit Trebuie să ne lă, supravieţuirea era de 10-20% la 5 lor a fost deja aprobată în Germania obișnuiţi să o luaţi înainte de pri-
Medicina la München și a
urmat studii postdoctorale
gândim că în jurul ani. Acum, cu ajutorul noilor tipuri și, în viitorul apropiat, probabil că va mul act terapeutic?
în SUA, specializându-se în tumorii este un de medicamente, cum ar fi inhibi- fi aprobată și în România. Decizia se ia în echipa multidis-
chirurgia cancerelor mamare pacient, respectiv o torii CDK 4/6 pentru pacientele cu cipinară înainte de fiecare etapă
și ginecologice. Este recunoscut pacientă, și trebuie să ne receptori hormonali pozitivi, sau, TUMOR BOARDUL, ESENŢIAL terapeutică, nu doar înainte de pri-
pe plan internaţional, ca pentru cele cu receptori HER 2 po- ÎN FIECARE ETAPĂ mul tratament. Mai ales când paci-
adresăm tuturor nevoilor zitivi, anticorpii anti HER 2 (Trastu- enta dezvoltă metastaze și trebuie
urmare a studiilor și cărţilor
de referinţă publicate în acest apărute în contextul bolii. zumab, Pertuzumab) sau TDM1, Care sunt cele mai frecvente gre- aleasă terapia cea mai potrivită [se
domeniu. Și-a adus aportul Care sunt, în opinia dvs., cele mai pacientele au șanse de peste 70% de șeli pe care le-aţi observat până întrunește tumor boardul]. De ase-
în schimbarea paradigmei importante schimbări apărute în a fi în viaţă la 4 ani de la diagnostic. acum în tratarea pacientelor cu menea, și în timpul terapiei, când
terapeutice și în promovarea ultimii ani în tratamentul cance- Cu toate acestea, trebuie să lucrăm cancer mamar – unde consideraţi trebuie evaluate motivele pentru
tratamentului neoadjuvant, rului de sân? mai departe pentru că și paciente- că ar trebui aduse îmbunătăţiri? care ar trebui schimbat tratamen-
adjuvant și al bolii metastatice, Din fericire, atât pentru paciente- le cu șanse mai puţin favorabile ne Experienţa pe care am avut-o în tul, este foarte importantă echipa
coordonând în prezent echipa le cu cancer incipient, cât și cu cel întreabă „Ce se poate face pentru Germania, dar și cu colegi din alte terapeutică. De exemplu, specialis-
multidisciplinară pentru avansat sau cel metastatic, au fost noi?” Mergem mai departe cu sub- ţări, se referă la un lucru foarte sim- tul în imagistică poate să evalueze
cancer de sân a unui centru multe schimbări în bine în ultimii stanţe moderne, trialuri inovative. plu: tratamentul pacientei cu cancer dacă tumora de la nivelul sânilor și
german de renume din Berlin. 20 de ani, dar mai ales în ultimii 5. de sân este unul multidisciplinar.
În afară de inhibitorii de CDK 4/6 ganglionilor a reacţionat adecvat
Este membru al numeroase
Pentru stadiile incipiente, trata- (Ribociclib, Palbociclib, Abemaci- Acum 20-25 de ani, tratamentul la tratamentul neoadjuvant; sau, în
organizaţii știinţifice și echipe
mentele cu metode și medicamen- clib), o nouă clasă de substanţe poate era dominat de specialiștii din chi- cazuri avansate, poate să evalueze
editoriale, având rol de formator
te noi duc la o supravieţuire la 5 ani fi folosită la paciente cu metastaze rurgie, care optau pentru folosirea care metastaze au răspuns și care
în domeniul său de expertiză.
mai mare de 90%. Pentru pacientele și mutaţie BRCA: inhibitorii PARP bisturiului ca prim tratament. Între nu au răspuns la tratament și să re-
timp, am învăţat că mai ales la paci- comande o biopsie din acestea din

„Cancerul de sân: genele


entele cu forme agresive de cancer urmă, pentru a identifica biologia
P triplu negativ (sau HER2 pozitiv), tumorală acolo unde prima terapie
nu trebuie să începem cu chirurgia, nu a acţionat și pentru a orienta
ci este mult mai bine să începem cu alegerea unei noi terapii.

tale vorbesc, noi traducem!”


tratamentul medical. În al doilea
rând, abordarea pacientelor cu can- TINERII AU NEVOIE DE
cer de sân, dar și cea a pacienţilor PERFORMANŢĂ, MOTIVAŢIE
oncologici în general, este bine să o ȘI PERSEVERENŢĂ
facem într-o echipă multidiscipli-
Cancerul mamar reprezintă în Ultimele recomandări ale tutu- nară (tumor board). Discuţiile cu Ce sfat i-aţi da unui coleg (mai) tâ-
prezent cea mai frecventă tumoră ror ghidurilor internaţionale (ESMO, specialiștii anatomopatologi sunt năr care și-ar dori să aibă o carieră
malignă, cu o incidenţă de peste St. Gallen, ASCO, NCCN, NICE) foarte importante, pentru că numai la fel de frumoasă ca a dvs.?
2.000.000 de cazuri pe an în întreaga subliniază, în mod deosebit, nevoia de ei pot face diferenţa între tipuri L-aș sfătui să meargă într-un insti-
lume și peste 10.000 de cazuri pe an screening, întrucât în cazurile în care asemănătoare la prima vedere, dar tut performant, să înveţe de la cei
în ţara noastră, numere care eviden- acesta nu a fost efectuat, iar medicii
cu prognostic mult diferit, cum care au experienţă și renume în
ţiază puternic dimensiunea socială a curanţi s-au concentrat exclusiv pe ca-
bolii. În ciuda gradului mare de răs- racteristicile clinice ale fiecărui paci- este carcinomul adenoid chistic, cu acel domeniu și să fie motivat, chiar
pândire a acestei afecţiuni, cancerul ent pentru a alege un anume protocol prognostic foarte bun, și cance- dacă are eșecuri la început. Să nu
de sân este o maladie cu prognos- de tratament, 73% dintre pacienţi au rul triplu negativ, care este foarte se descurajeze dacă unii colegi mai
tic favorabil, dacă este diagnosticat fost supratrataţi (au fost supuși unui agresiv. experimentaţi din acea echipă nu
într-un stadiu iniţial. tratament suplimentar inutil), în timp Cine ar trebui să mai facă parte din îl sprijină așa cum și-ar dori și să
Existenţa predispoziţiei sindroa- ce 43% au fost subtrataţi (ar fi trebuit echipa care ar trebui să ia decizia își găsească o motivaţie intrinsecă,
melor carcinomatoase ereditare se să primească tratament suplimentar). de tratament? cum este aceea de a ajuta pacienţii.
întâlnește în aproximativ 5-10% din Rezultatele de mai sus fac ca Anatomopatologul, radioterape- De asemenea, [contează] perseve-
totalul cazurilor diagnosticate anual și testarea genomică Oncotype DX® utul, colegii chirurgi, radiologi, renţa într-un anumit domeniu. De
este strâns corelată cu prezenţa ano- BreastRecurrenceScore să fie cea
Andreea Truican, oncologi medicali și, de asemenea, la început, lucrarea mea de doctorat,
maliilor moștenite la nivelul anumitor mai importantă armă a medicilor on-
gene. Rezultatele studiilor de speciali- Director Marketing cologi, ajutându-i să aleagă, în mod psihooncologii au un cuvânt de spus de profesorat, au fost pe tema can-
tate recomandă efectuarea controlului Internaţional obiectiv, cu siguranţă și încredere, tra- în luarea deciziei de tratament. Așa cerului de sân, pentru că acesta m-a
genetic complet al pacientului, dar și al Genekor Medical S.A. tamentul potrivit pentru fiecare paci- cum spunea și colega Karen Drumea fascinat și am continuat să mă per-
celorlalţi membri ai familiei. ent diagnosticat cu carcinom mamar din Israel, trebuie să ne gândim că fecţionez în același domeniu. M-am
Astăzi dispunem de tehnologia și de cunoștinţele ne- în stadiu incipient; Oncotype DX® BreastRecurrenceScore în jurul tumorii este un pacient, re- gândit că oncologia este o specialita-
cesare pentru a studia genele implicate în apariţia cance- este acum disponibil în mod gratuit pentru municipiul spectiv o pacientă, și trebuie să ne te medicală în care mai putem să ne
rului ereditar (HerediGENEAssay și BRCA1, BRCA2 Ngseq, București (vizitează: http://testaregenetica.assmb.ro/). adresăm tuturor nevoilor apărute în aducem un aport pozitiv. Multe pro-
MLPA) și putem determina elementele moștenite ale bolii contextul bolii. De exemplu, pentru bleme au fost rezolvate, dar aici mai
pentru un tratament individualizat și eficient. Genekor Medical S.A. este o societate transnaţională o pacientă de 40 de ani cu copii mici, sunt multe lucruri de făcut. Eu am
Cu toate acestea, un aspect extrem de important pen- care activează în domeniul Geneticii și Biologiei
trebuie să ţinem cont de cum va co- cinci copii, dintre care unul studiază
tru comunitatea știinţifică este modalitatea de abordare Moleculare. S-a înfiinţat la începutul anului 2000,
a femeilor diagnosticate cu cancer mamar în stadiu inci- dispune de o echipă de geneticieni care lucrează în munica ea diagnosticul familiei, co- medicina, și când mi-a cerut sfatul
pient, respectiv alegerea unui tratament corespunzător. Laboratoare Clinice certificate și, mai mult, este lider piilor. Cea mai rea variantă este să despre domeniul în care ar putea să
Studiul TAILORx, cel mai amplu studiu prospectiv între laboratoarele de biologie moleculară europene. nu vorbească despre situaţie, pentru își aducă aportul, i-am sugerat să se
privind cancerul de sân (10.273 de pacienţi), constă în Are filiale și colaborări atât în ţări din Europa, Statele că oricum copiii şi familia vor simţi ocupe de imuno-oncologie, pentru
analiza celor mai importante 21 de gene implicate în Unite ale Americii, cât și din Orientul Mijlociu, că ceva nu este în regulă. Apoi, este că în acest domeniu mai sunt multe
cancerul mamar (Oncotype DX® BreastRecurrenceScore), contribuind activ la lupta împotriva cancerului, prin importantă prezenţa unei breast lucruri de descoperit. După 35 de
iar rezultatele acestuia reprezintă un instrument integrat utilizarea, dezvoltarea tehnologiilor, investigaţiilor nurse – asistentă specializată în can- ani, eu încă sunt îndrăgostit ca în
în alegerea tratamentului ţintit pentru fiecare individ de ultimă generaţie și implicarea în cele mai ample cerul de sân, care are grijă de pacien- prima zi de profesia mea, cu toate că
diagnosticat. Printre rezultatele valoroase ale studiului cercetări știinţifice. este grea, dar motivaţia vine din in-
te de la primul șoc al diagnosticului
clinic TAILORx s-a raportat faptul că aproximativ 70% din
și până la sfârșitul tratamentului, terior, și acest lucru mă face să merg
totalul pacienţilor cu cancer de sân în stadiu incipient nu
au avut beneficii după administrarea chimioterapiei. dar și mai departe, pentru anii care mai departe cu aceeași pasiune.
urmează, pentru că la o pacientă cu Dr. Monica Chirilă
8 VIA�A MEDICALĂ
19 iunie 2020 l Nr. 24 Special
Anul 2019 nu ne-a adus doar un virus nou și periculos, ci și un
nou standard în comunicaţiile mobile. Paradoxul este că virusul a
omorât deja sute de mii de oameni, dar cu toate acestea sunt mulţi
care nu cred în existenţa sa, pe când radiaţiile 5G, cu toate că au
o energie mult mai scăzută decât standardele anterioare și nici nu
au fost implementate, sunt deja blamate și considerate periculoase.
Protestele și actele de vandalism împotriva instalării noilor reţele
s-au înregistrat mai ales în Marea Britanie și Statele Unite, dar să
știţi că au existat deja manifestaţii anti-5G și în marile orașe din
România, la începutul lui 2020.
În acest context, fizicianul Violeta Calotă, din cadrul
Departamentului de Igiena Radiaţiilor de la Institutul Naţional de
Sănătate Publică, a oferit, pentru Viaţa Medicală, informaţii privind
existenţa sau inexistenţa pericolului în implementarea tehnologiei
5G, precum și alte chestiuni legate de sursele de radiaţii casnice și

De ce ne sperie
din mediul apropiat și posibila afectare a populaţiei.
Redacţia

Unde de telefonie mobilă, ca unde milimetrice având lungimea de undă precizată reprezintă valoarea maximă pe
CÂMPURILE
între 10 mm și 1 mm. Aceste unde au o atenu­ care o poate produce telefonul respectiv. Va­
reţele WI-FI, comunicaţii are mare, fiind absorbite de gazele din atmo­ loarea reală poate fi mai mică și este influen­ ELECTROMAGNETICE, ÎN
Bluetooth… Suntem din ce sferă; sunt blocate de pereţii clădirilor și sunt ţată de calitatea semnalului electromagnetic, FUNCŢIE DE FRECVENŢĂ
în ce mai prinși în hăţișul atenuate semnificativ de vegetaţie. La aceste care este în funcţie de apropierea de staţia de - câmpuri electrice și magnetice statice (0 Hz)
frecvenţe înalte se poate transfera rapid o bază, de existenţa obstacolelor care pot să
câmpurilor de energie, cantitate mare de date, dar pe distanţă scur­ atenueze semnalul (pereţi groși) sau dacă uti­
- câmpuri electrice și magnetice de joasă
frecvenţă (până la 100 kHz)
care se întretaie cu cel al tă, ceea ce duce la necesitatea instalării unui lizatorul se deplasează cu viteză (este în tren, - câmpuri electromagnetice de înaltă frecvenţă
informaţiilor contradictorii număr mare de antene (de mici dimensiuni) mașină etc.). (radiofrecvenţă și microunde,
la distanţe apropiate. Odată cu dezvoltarea tehnologiei, tele­
și al teoriilor conspirative. foanele au posibilitatea de adaptare a puterii
100 kHz-300 GHz)
- radiaţia infraroșie (300 GHz-430 TeraHz)
Suntem sau nu în pericol? Fiecare telefon mobil are propria de emisie în funcţie de condiţiile existente - radiaţia vizibilă (luminoasă)

S
rată de absorbţie specifică (distanţa faţă de staţia de bază, dificultăţi de - radiaţia ultravioletă
erviciile de telefonie mobilă utili­ Mărimea fizică adecvată pentru ca­ transmisie etc.), astfel încât telefonul să func­ - radiaţia ionizantă (de ex. razele X, gamma)
zează radiaţii neionizante. Aceste racterizarea efectelor termice generate de ţioneze la puterea minimă necesară. În acest Radiaţiile ionizante au cea mai mare frecvenţă,
unde nu au energie suficientă ca, câmpurile de radiofrecvenţă este rata de fel, puterea de emisie a unui telefon mobil în deci și cea mai mare energie. Câmpurile
prin interacţiunea cu materia vie, absorbţie specifică (SAR – Specific Absorb­ sistem GSM (G2) se poate reduce cu un factor electromagnetice folosite în telefonia mobilă
să rupă legăturile dintre molecule sau să for­ tion Rate). Se referă la rata cu care energia de 1.000, iar în sistem UMTS (G3), până la sunt incluse în banda de frecvenţă de până la
meze ioni (prin dislocarea unui electron din câmpului electromagnetic este absorbită în 100 de milioane de ori. Alte metode de codifi­ 300 GHz.
atom). Energia radiaţiilor neionizante ab­ ţesut (unitatea de masă de ţesut corporal). Se care și modulare a semnalului determină di­
sorbită de sistemul biologic duce la creșterea măsoară în watt/kilogram (W/kg). Conform ferenţele între valorile puterii maxime/medii presupune emiterea unui semnal către sta­
vibraţiilor materiei biologice și este converti­ legislaţiei din UE și din România (Ordinul de emisie a telefoanelor din generaţii diferite, ţia de bază. Analiza valorilor SAR în studiul
tă local în căldură, determinând creșteri ale MS nr.1193/2006), limita pentru emisia tele­ așa cum se poate observa în tabelul următor INTERPHONE**(2011) a indicat un trend de­
temperaturii ţesuturilor. foanelor mobile se referă la SAR localizat la (valori selectate din Raportul SCENIHR*, screscător, nesemnificativ statistic, al acestor
În telefonia mobilă se utilizează câmpuri nivelul capului sau trunchiului și are valoarea 2015, pag.31). valori în decursul anilor.
electromagnetice cu frecvenţe între 600 și de 2 W/kg. Prin Ordinul nr. 125/2003 pentru
Generaţia Anul Tara/Regiu- Puterea Puterea Expunerea la reţelele WI-FI
2.600 MHz pentru generaţiile până la 4G adoptarea unor măsuri privind importul

’’
co- nea/ maximă medie
inclusiv. Serviciile de telefonie 5G vor uti­ sau comercializarea telefoanelor mobile este merci- Sistemul emisă emisă
este neglijabilă
liza atât frecvenţe deja folosite până acum obligatorie menţionarea indicelui SAR în ali- de tele- WI-FI cuprinde tehnologii care sunt
de telefon
în telefonia mobilă, cât și frecvenţe mai cartea tehnică a telefonului mobil. Valoarea zării fon (W) (W) utilizate în reţelele locale wireless
înalte, din domeniul gigahertzilor, respectiv G1 Italia, Marea (WLAN) și pentru accesul la internet.
3,4-3,8 GHz, 26 GHz etc. La aceste frecvenţe înalte (sistem 1985 Britanie/ 0,6 0,6 Acestea funcţionează la frecvenţe de
analogic) ETACS 2,45 și 5 GHz și sunt formate din mai
Prin ce se deosebește 5G de 3 sau 4G (pentru 5G - n.r.) se poate 1992 UE/GSM900 2 0,240 multe dispozitive numite terminale
Fiecare generaţie de telefoane, 1G transfera rapid o G2 UE/ (laptop, telefon, imprimantă etc.),
(~1980), 2G (~1990), 3G (~2000), 4G 1993 1 0,120 conectate la un punct de acces. În UE
cantitate mare de date, dar pe GSM1800
(~2010), respectiv 5G (~2020), are o tehno­ puterea efectivă maximă de emisie a
logie diferită de funcţionare și reprezintă o
distanţă scurtă, ceea ce duce la Nivel global
unui echipament WLAN este limitată
G3 2001 W-CDMA(me- 0,125 0,125
necesitatea instalării unui număr

’’
evoluţie tehnologică faţă de generaţia ante­ toda UMTS) la 100 mW, la frecvenţa de 2,45 GHz
rioară. Antenele 5G sunt sisteme active, care mare de antene. și la 200 mW la 5 GHz.
permit formarea fasciculelor electromagne­ În modul stand-by, telefoanele mobi­ În anul 2007, mai multe studii au raportat
tice și direcţionarea acestora spre terminalul le sunt active doar în momentul în care se la distanţă de 0,2 m și de 1m faţă de un punct
receptor (telefonul mobil), faţă de generaţi­ În modul stand-by, face actualizarea localizării telefonului, la de acces valori maxime ale densităţii de pu­
ile anterioare de antene, care sunt pasive și un interval între două și cinci ore, care este tere de 40 și 180 mW/m2 respectiv de 1 și 3
transmit constant într-un sector larg. telefoanele mobile sunt stabilit de operatorul reţelei. Între aceste mW/m2. Din cercetările efectuate în școli din
Spectrul utilizat în 5G cuprinde benzile active doar în momentul intervale, telefonul nu emite. Telefoanele de Marea Britanie pe 146 de laptopuri și puncte
600/700/800 MHz și 3,4-4,2 GHz, frecvenţe în care se face actualizarea tip smartphone, datorită faptului că oferă, de acces din șapte reţele, au rezultat valori
care sunt deja folosite în telefonia mobilă. În pe lângă serviciile de voce și SMS, conecta­ pentru SAR de ordinul µW/kg la nivelul to­
plus, în tehnologia 5G se vor folosi frecvenţe localizării telefonului, la un interval re la internet pentru transmitere de date, racelui unui copil de 10 ani. Din aceste stu­
din banda 24-71 GHz. Acestea sunt cunoscute între două și cinci ore. necesită actualizări mai frecvente, ceea ce dii analizate în cadrul Raportului SCENIHR
Special VIA�A MEDICALĂ
19 iunie 2020 l Nr. 24
9

e reţelele 5g?
din 2015, rezultă că atât valorile SAR, cât și
valorile densităţii de putere emise de dispo-
aparatura electrocasnică (frigider, televi-
zor, radio, uscător de păr, aspirator, robot de Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre radiaţii
zitivele care funcţionează în WLAN sunt bucătărie, hotă, cuptorul cu microunde etc.), Aveţi la dispoziţie mai multe surse oficiale, atât în limba română, cât și în engleză.
mult mai mici decât valorile limită asociate, practic orice aparat conectat la o priză. Siteul INSP
2 W/kg (SAR), respectiv 10 W/m2(densitatea Sursele de câmpuri de înaltă frecvenţă - https://cnmrmc.insp.gov.ro/images/Informatii_privind_tehnologia_5_G.pdf
- https://cnmrmc.insp.gov.ro/en/22-electromagnetism/52-electromagnetism
de putere). sunt emiţătoarele folosite pentru transmisii
Raportul din 2015 al Comitetului Știinţific al Uniunii Europene pentru Sănătate, Mediu şi Riscuri
radio-TV, antenele pentru comunicaţii mo-
emergente SCENIHR/SCEER
Pericolul real e reprezentat bile (telefoane mobile și staţiile de bază), sis- https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_041.pdf
de liniile de înaltă tensiune temele antifurt (din magazine, de exemplu), Organizaţia Mondială a Sănătăţii: https://www.who.int/peh-emf/en/
Așa cum s-a menţionat mai sus, sunt mai telefoanele fixe fără fir, sistemele de naviga- Monitorizarea dezvoltării 5G, site realizat cu sprijinul Comisiei Europene: http://5gobservatory.
multe tipuri de câm- puri ţie maritimă și aeriană, radarele pentru con- eu/about/what-is-the-european-5g-observatory/
electromag ne ti- trolul traficului, cuptoarele cu microunde.
ce/radiaţii, cu Nivelul câmpului electromagnetic în Bronzatul artificial este Cu toate acestea, luându-se în considera-
domeniul 0 Hz-300 GHz la care reglementat prin lege re asociaţia statistică găsită între expunerea
poate fi expusă populaţia este re- În anul 2016, România s-a alăturat altor la câmpuri magnetice cu frecvenţă de 50 Hz
glementat la nivel internaţional state din UE care au modificat legislaţia pri- generate de liniile de înaltă tensiune și creș-
și naţional - Ordinul Ministru- vind expunerea la radiaţia UV a utilizatori- terea incidenţei leucemiei la copii, câmpurile
lui Sănătăţii Publice nr. 1193 din lor de sisteme de bronzat tip solar artificial. magnetice de extrem de joasă frecvenţă au
29.09.2006, conţinând Normele Ordinul MS nr. 291/2016 privind aprobarea fost clasificate în anul 2002, de către Agenţia
privind limitarea expunerii popula- Normelor de igienă pentru saloanele/cen- Internaţională de Cercetare asupra Canceru-
ţiei generale la câmpuri electromagne- trele de bronzare stabilește o valoare-limi- lui (IARC), de tipul 2B, posibil carcinogene.
tice de la 0 Hz la 300 GHz. Aceste norme tă de expunere la radiaţia UV de la solar. Asociaţia statistică nu implică în mod obliga-
transpun integral prevederile Recoman- Pentru ca această limită să fie respectată a toriu relaţia de cauzalitate. Așa cum s-a men-
dării 519/1999 a Consiliului Uniunii Europe- fost necesară înlocuirea sau modificarea ma- ţionat mai sus, până în prezent nu s-a găsit
ne. Se consideră că prin respectarea nivelu- jorităţii solarelor funcţionale la acel moment mecanismul prin care câmpurile magnetice
rilor de expunere din Ordinul MS 1193/2006 în România. În plus, în ordin sunt precizate la frecvenţă de 50 Hz ar putea induce/promo-
nu vor exista efecte negative asupra sănătăţii. criterii de selectare a utilizatorilor în vede- va leucemia infantilă.
Un aspect important de discutat este dis- rea protecţiei sănătăţii acestora. Utilizatorii În anul 2011, câmpurile de radiofrecvenţă
tanţa locuinţei faţă de liniile de înaltă tensi- trebuie informaţi despre riscurile expunerii au fost și ele clasificate de către IARC în cate-
une. Trebuie ţinut cont de legislaţia ANRE, la solar. goria 2B (aceeași ca mai sus), pe baza riscului
care prevede prin lege anumite distanţe în În concluzie, sursele de câmpuri electro- crescut (asociaţie statistică) găsit pentru gli-
funcţie de tensiunea liniei. În plus faţă de magnetice la care populaţia poate să aibă ac- om – o tumoră cerebrală malignă, la utiliza-
acestea, se recomandă aplicarea principiului ces, în condiţiile în care funcţionează astfel torii de telefon mobil. Această categorie – 2B
precauţiei: nu se construiesc case în apro- încât nivelul câmpului electromagnetic emis – înseamnă că este posibil să existe un risc. În
pierea liniilor de înaltă tensiune existente să se încadreze în limitele stabilite prin nor- aceeași categorie intră cafeaua – avându-se în
proprietăţi diferite în funcţie de frec- sau nu se construiesc linii de înaltă tensi- me, nu sunt periculoase pentru populaţie. vedere riscul pentru vezica urinară, murătu-
venţa/energia pe care o au. În dome- une lângă casele existente. Se recomandă rile asiatice, cloroformul, în total 314 agenţi.
niul de joasă frecvenţă, sursele prin- efectuarea de măsurători la frecvenţa de Efectele radiaţiilor neionizante Radiaţia UV, indiferent dacă sursa este
cipale sunt liniile de înaltă tensiune, 50Hz la distanţa la care se preconizează asupra sănătăţii organismului solară sau artificială, a fost clasificată în cate-
staţiile de transformare, instalaţiile electrice, construirea locuinţei. Singurele efecte stabilite știinţific se refe- goria 1 de risc, „carcinogeni pentru oameni”,
ră la expunerea pe termen scurt: stimularea alături de alţi 120 de agenţi.
nervoasă și musculară la câmpuri de joasă Fizician Violeta Calotă
CUPTORUL CU MICROUNDE SE FOLOSEȘTE frecvenţă și efectele termice, determinate *SCENIHR/SCEER se ocupa cu aspecte legate de riscurile
DE 50 DE ANI de absorbţia energiei de înaltă frecvenţă. de mediu și sănătate, existente sau nou identificate și
de probleme complexe, multidisciplinare, care necesită
Cuptoarele cu microunde sunt disponibile comercial din 1970 și sunt folosite pe scară largă și Nu s-a evidenţiat până în prezent niciun
o evaluare cuprinzătoare a riscului pentru siguranţa
astăzi, după 50 de ani. Există standarde de produs pe care cuptoarele cu microunde trebuie să mecanism prin care câmpurile electromag- consumatorului sau pentru sănătate publică și care nu
le respecte pentru a putea fi comercializate. netice ar putea induce sau promova diferite sunt acoperite de alte comitete.
Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, mâncarea gătită într-un cuptor cu microunde este la **INTERPHONE este un studiu retrospectiv caz-control
tipuri de cancere, leucemii, afecţi- coordonat de IARC la care au participat 13 ţări, proiectat
fel de sigură și are aceeași valoare nutritivă ca și mâncarea gătită într-un cuptor convenţional. uni cardiovasculare, depresii, afecţiuni să determine dacă există o legătură între utilizatorii
(https://www.who.int/peh-emf/publications/facts/info_microwaves/en/). neurodegenerative etc. adulţi de telefon mobil și cancerele cerebrale.
10 VIA�A MEDICALĂ
19 iunie 2020 l Nr. 24 Sănătate publică
CE VOR PACIENŢII CU BOLI LIZOZOMALE

Cadru legal pentru tratamentul


perfuzabil la domiciliu

’’
Pacienţii cu boli cronice
sunt printre cei mai expuși
riscului de a dezvolta forme
severe de COVID-19. Trei
pentru a limita riscurile de infectare
organizaţii ale pacienţilor Sub monitorizarea personalului medical dedicat, instruit în
cu boli lizozomale din administrarea medicației, în recunoașterea și tratamentul
și de folosire necorespunză­
toare, respectarea regulilor
În România
România au înaintat reacțiilor adverse, administrarea la domiciliu reprezintă de igienă. trăiesc aproximativ
un memoriu, prin care un pas suplimentar în integrarea socială a pacienților cronici, Nu în ultimul rând, 80 de pacienţi diagnosticaţi cu
solicită reglementarea reducerea impactului asupra vieții cotidiene și, în contextul actual, trebuie avută în vede-
administrării la re și decontarea dis- boala Gaucher,
scăderea expunerii la infecțiile dobândite în mediul spitalicesc.
domiciliu a tratamentului pozitivelor de abord 50 cu boala Fabry și 12 cu boala
(Dr. Andrei Voiosu)
specific perfuzabil sub
venos și distribuire,
precum și a pro-
Pompe.
supravegherea personalului boli genetice rare, de metabolism, pacienți au oprit tratamentul la spital, duselor utilizate ca Numărul real al acestor bolnavi
medical dacă este necesară, progresive și multisistemice care, în la alții asistenta medicală a refuzat vector pentru medi- nu este cunoscut nicăieri
cu decontarea îngrijirilor. absența tratamentului corespunzător, să se deplaseze la domiciliu”, ne-a camentele respective,
în lume, pentru că nu toţi

S
pot pune viața pacientului în pericol. explicat dr. Mihaela Dan, consilier ști- susțin reprezentanții
chimbările sociale impuse de Tratamentul de elecție este substituția ințific al Asociației Gaucher România. celor trei organizații iniți- ajung să fie
controlul răspândirii infecției enzimelor deficitare (enzimoterapie), Potrivit acesteia, odată obținut acordul atoare ale demersului.
SARS-CoV-2 sunt fără prece- tratament care se administrează in- de principiu, etapele vor fi pregătite „Luând toate măsurile
diagnosticaţi.
dent și reprezintă o încercare travenos, la fiecare două săptămâni, de un grup de lucru „la care suntem de siguranță – alegerea pacien-
grea pentru sistemul medical. Măsuri- pe tot parcursul vieții. În România, gata să participăm”. În acest sens, ților eligibili, determinarea unui ca-
le de distanțare fizică impuse de auto- acest lucru se face exclusiv în mediul inițiatorii solicită și sprijinul informațio- dru legal și a unei metodologii clare,
rități au avut un impact sever asupra spitalicesc. nal al companiilor farmaceutice. „Știm
bolnavilor cronici, prin limitarea acce- În alte țări din Europa și nu numai, că nu toți pacienții sunt eligibili pentru
sului acestora la îngrijiri, mai ales în aceste medicamente au făcut deja tratament la domiciliu, dar este impor-
mediul spitalicesc sau ambulatoriu. obiectul unor studii care au demon- tant ca această posibilitate să existe
Metodele de reducere a expunerii strat buna lor toleranță, dar și posi- și în România. Prepararea perfuziei
inutile au fost adoptate cu rapiditate bilitatea administrării la domiciliu. În în sine este bine codată, protocolul
în multe sisteme medicale, accelerân- țara noastră însă, nu există un cadru de preparare este unul general, doar
du-se schimbarea inevitabilă a unor legal care să permită administrarea dozele diferă; odată ce ritmul de admi-
politici de sănătate. „În acest context, tratamentului perfuzabil la domiciliu. nistrare este stabilit, nu intervin alte
pacienții suferinzi de boli cronice și Franța, Marea Britanie, Olanda, Israel variabile”, a adăugat dr. Mihaela Dan.
care necesită tratament periodic în ca- sunt doar câteva dintre țările care au
drul spitalelor sunt vulnerabili atât prin rezolvat această problemă, permițând Avantaje, dar și provocări
natura patologiei lor, cât și prin expu- administrarea tratamentului în condiții „Tratamentul enzimatic adminis-
nerea la un mediu cu potențial infec- clar definite. trat prin perfuzie pacienților cu boală
țios ridicat”, explică dr. Andrei Voiosu, În urmă cu aproape o lună, trei or- Gaucher a adus un enorm beneficiu
medic specialist Gastroenterologie la ganizații de pacienți cu boli lizozomale în viața acestora, dar presupune an-
Spitalul Colentina din București. din România au înaintat către Ministe- gajarea, probabil pe întreaga durată
Pacienții cu boli lizozomale, pre- rul Sănătății și Casa Națională de Asi- a vieții, la administrarea periodică a Dispozitive pentru abordul venos
cum boala Gaucher, boala Fabry sau gurări de Sănătate un memoriu pentru tratamentului injectabil”, afirmă dr.
boala Pompe, care au în mod obișnuit aprobarea/reglementarea administră- Voiosu. Potrivit acestuia, multe siste-
o interacțiune constantă, regulată cu rii la domiciliu a tratamentului specific me medicale au optat pentru oferirea
mediul spitalicesc, au avut și ei de perfuzabil sub supravegherea perso- variantei de administrare la domiciliu
suferit în această perioadă. Pe de-o nalului medical dacă este necesară, a tratamentului, „având în vedere
parte, în anumite localități, medica- cu decontarea îngrijirilor. Organizațiile profilul înalt de siguranță al acestor
mentele eliberate exclusiv în farmaci- implicate în acest demers sunt: Asoci- medicații și raritatea evenimentelor
ile cu circuit închis nu au putut fi ridi- ația Gaucher România, Asociația Paci- adverse la pacienții experimentați”. El
cate de aceștia, iar pe de altă parte, enților cu Boala Fabry din România și spune că această practică ar fi bazată
tratamentele perfuzabile efectuate Asociația Pacienților cu Boala Pompe pe experiența acumulată în studii clini-
în spital sau în ambulatoriu la fiecare din România, sprijinite de Alianța Nați- ce și în populații extinse, permisă prin
două săptămâni au fost sistate tem- onală pentru Boli Rare din România și rezumatul caracteristicilor produsului
porar. Uneori, pacienții au fost obligați Comitetul Național de Boli Rare. și sancționată în multe țări.
să realizeze aceste tratamente în am- „Problema tratamentului la domi- Literatura de specialitate, bazată
bulatoriu, însă într-un cadru insuficient ciliu ne preocupă de multă vreme, dar pe studii internaționale, arată faptul că
reglementat. anul acesta ne-am unit cu pacienții cu tratamentul perfuzabil la domiciliu ar
boala Fabry și cu cei cu boala Pompe fi, din punct de vedere calitativ, iden-
Enzimoterapie la domiciliu și am inițiat împreună acest demers. tic cu cel realizat în spital. Pornind de Pompă elastomer cu dimensiuni Pompă elastomer portabilă în husă
Boala Gaucher, boala Fabry și Contextul epidemiei actuale ne aduce la acest fapt, semnatarii memoriului și debit variabil - umplerea - 250 ml
dispozitivului
boala Pompe sunt boli lizozomale, doar în fața lipsei acestui cadru: unii amintit enumeră câteva dintre avanta-
jele adoptării unei astfel de metode de
Recomandările specialiștilor, în contextul administrare a tratamentului, printre
care: evitarea deplasării pacienților la
pandemiei spital, ceea ce înseamnă o economie
- MetabERN (Rețeaua europeană de referință pentru bolile metabolice) recomandă admi- de timp pentru pacient, prezervarea
nistrarea tratamentelor la domiciliul pacienților ori de câte ori este posibil, pentru limitarea autonomiei pacientului în mediul său
riscului infecțios în contextul pandemiei și evitarea întreruperii tratamentului (1).
de viață, creșterea flexibilității față de
- European Working Group on Gaucher Disease a recomandat, în urma unei reuniuni de
lucru în urgență din 1 aprilie 2020, administrarea tratamentului la domiciliu pentru pacien- activitățile din viața familială și pro-
ții cu boala Gaucher, ori de câte ori acest lucru este posibil (2). fesională, respectarea programului
- Agenția Italiană a Medicamentelor a eliberat în regim de urgență, la 30 martie 2020, o normal de școlarizare în cazul copiilor.
serie de recomandări pentru încadrarea tratamentului enzimatic la domiciliu pe perioada De asemenea, această posibilitate ar
pandemiei. crește calitatea vieții pacientului, sa-
- International Gaucher Aliance aduce la cunoștința pacienților și specialiștilor că trata-
mentul perfuzabil la domiciliul pacientului cu boala Gaucher este posibil în multe țări, cu tisfacția lui și a anturajului în contex-
sau chiar fără asistență medicală, cu ameliorarea calității vieții pacienților. Acest aspect tul unui tratament care durează toată
este un avantaj în perioada pandemiei în țările care au adoptat deja tehnica de adminis- viața, crește observanța tratamentului
trare la domiciliu. și scade costul pentru sistemul de
- Fabry International Network menționează posibilitatea recursului la tratamentul perfu- sănătate.
zabil la domiciliu pentru pacienții cu boala Fabry cu sau fără asistență medicală, atrăgând Pompă elastomer pentru perfuzie intravenoasă continuă
atenția asupra fragilității acestor pacienți – comunicat 2 aprilie 2020 (3).
Pe de altă parte, acest mod de
- International Pompe Association recomandă continuarea tratamentului pe perioada administrare a tratamentului perfuza- educarea și instruirea personalului sub supraveghere pentru pacienții cu
pandemiei, cu respectarea distanțării sociale și a măsurilor de igienă, tratamentul la domi- bil necesită o identificare a pacienților medical dedicat, dispunerea de tru- boală Gaucher ar reprezenta un pas
ciliu fiind menționat ca una dintre posibilitățile de administrare, cu asistență medicală (4). care pot beneficia de el (starea de să- se de prim-ajutor specific, monito- înainte în îngrijirea bolnavilor cro-
Bibliografie
1. https://metab.ern-net.eu/wp-content/uploads/2020/04/Information-for-all-patients-with-rare-IMDs-vs4.pdf nătate, mediul de viață și familial, gra- rizarea atentă și comunicarea cu nici în România”, conchide medicul
2. https://infogaucher.ro/covid-19/
3. http://www.fabrynetwork.org/2020/04/09/webinar-on-covid-19-and-fabry-disease-with-expert-panel-2/
dul de educare). Necesită, de aseme- specialiștii – deschiderea către po- bucureștean.
4. http://amda-pompe.org/downloads/news/AMDA_QA_with_Dr._Kishnani_on_COVID-19-final_.pdf nea, precizarea cadrului de realizare, sibilitatea tratamentului la domiciliu Dan Dumitru Mihalache
De știut VIA�A MEDICALĂ
19 iunie 2020 l Nr. 24
11

Dispozitivele contraceptive intrauterine,


metodă cost-eficientă
Dispozitivele intrauterine orale: eficienţă crescută și efecte Într-un mic studiu descriptiv, mu-
(DIU) sunt contraceptive sistemice minime. Acţionează timp cusul colului uterin a rămas pene-
reversibile cu acţiune de de 3,5 sau 10 ani. FDA a aprobat trant pentru spermatozoizi până
lungă durată (LARC), cu cinci tipuri de DIU. Patru sunt de tip la 5 zile după introducerea a 52
utilizare pe o perioadă hormonal, cu eliberare de levonor- mg LNG-DIU. În termen de o lună
cuprinsă între trei și gestrel (LNG-DIU), cu doze de după inserţie, concentraţii intra­
13,5 mg, de 19,5 mg, respec- uterine mari de LNG induc atrofie
zece ani. Sunt mai cost-
tiv de 52 mg, acestea din urmă endometrială. În plus, modifică-
eficiente decât metodele fiind eficiente timp de 5 ani. rile distincte care apar în joncţi-
cu acţiune mai scurtă, În caz de utilizare a LNG-DIU, pro- unile intercelulare între epiteliul
cum ar fi contraceptivele babilitatea medie a sarcinii este de endometrial și celulele stromale
orale, deoarece utilizarea aproximativ 0,2-0,9% în decursul și o creștere a numărului celule-
lor asociază rate de unui an. Al cincilea este pe bază lor fagocitice endometriale pot
eșec semnificativ mai de cupru (Cu-DIU) și este eficient contribui la efectul contraceptiv.
pentru 10 ani. Efectele asupra endometrului și a
mici, comparabile cu ale
mucusului cervical sunt similare
sterilizării chirurgicale. Contracepţia, pe diferite căi pentru cele două tipuri, de 13,5 și Contraindicaţii comunice aceste efecte înainte de
De asemenea, DIU au În UE, se folosesc predilect 52 mg LNG-DIU. Majoritatea femeilor pot utili- inserarea DIU, deoarece informa-
efecte sistemice minime și LNG-DIU. Pe lângă contracep- DIU pe bază de Cupru sunt dis- za un DIU. Nu este necesar un test ţiile le pot ajuta să decidă ce tip
implică o singură decizie ţie, indicaţiile autorizate pentru pozitive non-hormonale, cu baza Papanicolau înainte de inserarea de DIU să aleagă. Efectele hormo-
contraceptivă la fiecare utilizarea sa includ gestionarea din plastic (de regulă, în forma li- dispozitivului, cu excepţia cazului nale rare (acnee, hirsutism, cefa-
3,5 sau 10 ani. sângerărilor menstruale abun- terei T), pe care este înfășurat un în care se suspectează leziuni de lee, creștere în greutate, scăderea
dente și protecţia endometrială fir subţire din cupru. Unele conţin col uterin. libidoului) pot fi motiv de renun-

S
în timpul terapiei de substituţie a un miez de argint sau de alt metal Contraindicaţiile includ: in- ţare la 52 mg LNG-DIU în până la
pre deosebire de sterili- estrogenului. nobil, pentru prevenirea coroziu- fecţia pelvină actuală, de obicei 12% dintre cazuri.
zarea chirurgicală, efec- Steriletul cu levonorgestrel nii cuprului. Un Cu-DIU este efici- boală inflamatorie pelvină (PID), Ratele medii de expulzare a
tul contraceptiv al ste- (LNG-DIU) este un dispozitiv mic ent imediat după introducere, fer- cervicita mucopurulentă cu BTS DIU sunt de obicei <5% în primul
riletului este complet și elastomeric în forma literei T. tilizarea fiind inhibată prin efectul suspectată, TB pelvină, avortul an de la inserare. La șase săptă-
rapid reversibil. Capacitatea de Lungimea tijei verticale este de 30- cuprului asupra ovulului și a sper- septic sau endometrită puerperală mâni de la introducere, va fi nevoie
concepţie se restabilește, în medie, 32 mm, iar lungimea tijei orizonta- mei. Modificările aduse compozi- ori sepsisul în ultimele trei luni; ca un clinician să confirme plasa-
la câteva săptămâni de la înlătura- le de 28-30 mm. În tija verticală ţiei mucusului cervical inhibă, de anomaliile anatomice care distor- rea corectă a DIU, prin examinarea
rea steriletului (după următoarea este inserat un miez de LNG. S-au asemenea, penetrarea spermato- sionează cavitatea uterină; boala cervixului.
menstruaţie). În SUA, 10% dintre demonstrat efecte ale LNG-DIU zoizilor. Dacă fertilizarea a avut trofoblastică gestaţională cu nive- O complicaţie redutabilă este
femeile care utilizează contracep- asupra mucusului cervical, dar nu deja loc, reacţia inflamatorie endo- luri serice persistente de beta-hCG perforaţia uterină, dar care apare
ţia folosesc DIU, datorită avantaje- este înţeles pe deplin cât de rapid metrială s-a dovedit a avea un efect (o contraindicaţie relativă, deoa- foarte rar (1/1.000 de inserţii DIU).
lor acestora faţă de contraceptivele sunt stabilite astfel de schimbări. anti-implantare. rece lipsesc datele de susţinere); Rareori, boala inflamatorie pelvină
PUBLICITATE sângerarea vaginală inexplicabilă; se dezvoltă în prima lună după in-
cancerul de col uterin sau cancerul serarea DIU, prin antrenarea bacte-
endometrial; graviditate. Pentru riilor în cavitatea uterină în timpul
LNG-DIU, contraindicaţiile includ introducerii dispozitivului. Totuși,
și cancerul de sân sau alergia la le- riscul este scăzut, iar profilaxia de
vonorgestrel, iar pentru Cu-DIU, rutină cu antibiotice nu este indi-
boala Wilson sau alergia la cupru. cată. Dacă se dezvoltă PID, se vor
Condiţiile care nu contraindi- administra antibiotice. Cu excepţia
că DIU includ credinţele religioa- primei luni după introducere, DIU
se care interzic avortul, deoarece nu cresc riscul de PID.

Steriletele reduc riscul de


hiperplazie și cancer endometrial
Utilizarea LNG-DIU poate ameliora durerile și sângerările
la femeile cu adenomioză și endometrioză. Utilizarea Cu-
DIU reduce în mod semnificativ
riscul de dezvoltare a cancerului
endometrial (CE). Există dovezi
solide că LNG-DIU reduc
semnificativ riscul de cancer
și hiperplazie endometrială
(HE). În prezent, LNG-DIU
este una dintre cele mai
eficace metode de tratament
al HE, la 96% dintre femeile
cu hiperplazie fără atipii
dispozitivul ducând la regresia
modificărilor respective.

DIU nu sunt abortive. Istoricul Incidenţa sarcinii ectopice este


de boală inflamatorie pelvină, de mult mai mică la utilizatoarele de
BTS sau de sarcină ectopică nu DIU faţă de femeile care nu utili-
contraindică inserarea DIU. zează nicio metodă contraceptivă.
Însă, dacă o femeie rămâne însăr-
Efectele adverse, rare cinată în timp ce un DIU este în
Sângerarea vaginală se oprește vigoare, riscul de sarcină ectopică,
complet la 1 an la 6% dintre feme- dar și de complicaţii este crescut,
ile care utilizează LNG-DIU timp iar ea trebuie evaluată prompt.
de trei ani și la 20% dintre femeile Dr. Cornelia Paraschiv
Bibliografie:
care au utilizat un LNG-DIU timp 1. Diedrich JT1 et al. Long-acting reversible contraception
in adolescents: a systematic review and meta-analysis Am J
de cinci ani. Unele tipuri de Cu- Obstet Gynecol. 2017 Apr;216(4).
2. https://www.msdmanuals.com/professional/gynecology-
DIU – cupru T380 – pot provoca and-obstetrics/family-planning/intrauterine-device-iuds-
iud#v39505344
sângerări menstruale mai grele și 3. FSRH Clinical Guideline: Intrauterine Contraception
crampe mai severe, care răspund (September 2019) https://www.fsrh.org/standards-and-
guidance/documents/ceuguidanceintrauterinecontraception/
la AINS. Femeilor trebuie să li se 4. WHO Family Planning: A global handbook for providers.
2018.
12 VIA�A MEDICALĂ
19 iunie 2020 l Nr. 24 Ars medici

Aspecte ale abordării pacientului


hematologic în contextul COVID-19
De la începuturile 1) supravieţuitori aflaţi în remi-
epidemiei cu virusul SARS- siuni prelungite ale bolii, fără tra-
CoV-2 au fost publicate tament specific sau în terapie orală
de întreţinere, care pot fi evaluaţi de
numeroase studii clinice la distanţă (prin telefon, sisteme vi-
și epidemiologice privind deo) sau pe plan local, fără să necesi-
diverse aspecte asociate te consultaţii specializate imediate;
COVID-19, inclusiv 2) bolnavi în stadii avansate, la
referitoare la riscul care ciclul de tratament actual poa-
potenţial crescut de a te fi amânat sau omis și înlocuit cu
contracta infecţia în tratament suportiv, avându-se în
vedere beneficiul redus asupra du-
rândul pacienţilor cu
ratei de viaţă a pacientului, compa-
cancer – cu tumori solide și rativ cu riscul vital al infectării cu
cu hemopatii maligne –, și SARS-CoV-2;
al celor cu hemopatii 3) bolnavi cu hemopatii cura-
non-maligne. bile, la care iniţierea tratamentului

D
oncologic poate fi amânată cu 4-8
omeniul hematologiei și chiar 12 săptămâni, sau numă-
clinice a cunoscut, înde- rul de cicluri de terapie poate fi Frecvenţa
osebi în ultima decadă, scurtat, iar planul de radio- infecţiei cu
o adevărată explozie de terapie ajustat în funcţie de
SARS-CoV-2 a fost
noi agenţi terapeutici, ceea ce a dus stadiul clinic și de forma
la o creștere semnificativă a opţi- histologică;
semnificativ mai
unilor terapeutice și la o îmbună- 4) bolnavi la care riscul mare la pacienţii
tăţire a prognosticului pacienţilor. complicaţiilor infecţioase hematologici decât
Totodată, este binecunoscut faptul postterapeutice este ridicat la cei cu tumori naţi cu vaccin SARS-CoV-2, a arătat că pacienţii anti-receptor de IL-6). Beneficiul a
că majoritatea pacienţilor cu boli (istoric de neutropenii repe- solide. a ntipneumo- infectaţi cu acest virus prezintă fost în corelaţie cu scăderea nivelului
maligne hematologice se confruntă tate, istoric terapeutic încărcat, cocic pentru a mai frecvent anemie, limfopenie și sanguin de IL-6 (Fig. 1), implicată în
cu supresia funcţiilor medulare și de exemplu), la care se pot mări in- preveni coinfecţia bac- trombocitopenie, un nivel ridicat patogeneza mielomului multiplu.
cu afectarea, în diverse grade și la tervalele între cicluri, se pot alterna teriană la cei care contractează CO- de D-dimeri și LDH, coinfecţii cu
diverse niveluri, a imunităţii, conse- cure mai puţin neutropenizante sau VID-19. Pe de altă parte, pacienţii cu bacterii și/sau alte virusuri, sindrom Experienţa medicilor din
cinţă atât a bolii hematologice, cât și cure scurte de corticoterapie, ori, COVID-19 și siclemie sunt mai ex- de detresă respiratorie, insuficienţă toată lumea, disponibilă
a tratamentelor administrate. Sunt de exemplu, se pot folosi factori de puși la riscul de a face crize de sicli- renală, forme severe de boală și mor- online
create astfel condiţiile pentru un creștere granulocitari profilactic; zare, deseori cu localizare toracică. talitate mai ridicată (evaluată provi- American Society of Hemato­logy
risc crescut de a contracta infecţii, 5) pacienţi nou-diagnosticaţi În algoritmul decizional privind zoriu la o medie de 22%). În cazul lor, (ASH) a luat iniţiativa colectării de
care constituie serioase provocări cu hemopatii severe (leucemii pacientul hematologic infectat, sau COVID-19 evoluează mai rapid spre cazuri clinice reprezentând pacienţi
pentru pacienţi și pentru medici. acute, limfoame de mare malig- nu, cu virusul SARS-CoV-2 mai tre- stadiile critice și deces. testaţi pozitiv pentru virusul SARS-
Riscul pacienţilor hematologici nitate etc.) la care tratamentul de buie avute în vedere disponibilitatea Frecvenţa infecţiei cu CoV-2 care au fost sau sunt în prezent
de a contracta infecţia cu virusul inducţie și consolidare nu poate materialelor sanitare și a medica- SARS-CoV-2 a fost semnificativ trataţi pentru o hemopatie malignă.
SARS-CoV-2 este semnificativ mai fi amânat sau diminuat, deoarece mentelor specifice și adjuvante, a mai mare la pacienţii hematologici Medicii din toată lumea sunt încura-
mare comparativ cu al altor cate- riscul de deces prin boala hemato- sângelui și derivatelor de sânge, pre- decât la cei cu tumori solide. Unele jaţi să trimită cazurile lor prin inter-
gorii de pacienţi cu diverse comor- logică este mai mare decât cel prin cum și a cadrelor specializate în tra- modificări de laborator induse de mediul unui formular, datele colec-
bidităţi, ceea ce obligă la precauţii COVID-19. tarea bolilor hemato-oncologice și a virus sunt mascate sau uneori mai tate prin site-ul „ASH RC Data Hub
suplimentare: evitarea contactelor posibilităţilor de spitalizare, diferite greu interpretabile la pacienţii he- COVID-19 Registry for Hematologic
fizice, protecţie individuală și tes- Particularităţi ce orientează în funcţie de mersul epidemiei în di- matologici. Contrar așteptărilor, nu Malignancy” urmând a fi difuzate
tări repetate pentru evidenţierea decizia ferite locaţii. Toate acestea – fără a le s-a evidenţiat, la pacienţii analizaţi, sub formă de rezumat, aproape în
virusului. Se recomandă reducerea Transplantul de celule stem transmite pacienţilor hematologici o frecvenţă mai mare a COVID-19 timp real, medicilor practicieni care
la strictul necesar a consulturilor la hematopoietice și terapia celula- impresia că sunt neglijaţi sau chiar la cei cu malignităţi ale sistemu- se confruntă direct cu pacienţii cu
cabinet sau spital, utilizarea pe cât ră adoptivă cu limfocite T autolo- abandonaţi. lui limfatic (limfoame, leucemii COVID-19, pentru a le oferi experi-
posibil a tratamentelor oncologice ge modificate genetic (CAR-T cell limfoide), comparativ cu cei cu enţa globală în domeniu, utilizabilă
cu administrare orală, efectuarea la therapy) vor fi amânate ori de câte Evoluţie mai severă malignităţi mieloide. în îngrijirea pacienţilor. O iniţia-
domiciliu a unor manevre precum ori este posibil. Pentru pacienţii la a infecţiei virale tivă similară a venit și din partea
administrarea curelor de chimiote- care aplicarea acestor proceduri Observaţiile publicate relevă Sindromul eliberării forumului European Bone Marrow
rapie, dacă este posibil, și recoltarea este urgentă, aceasta se va face ţi- că la pacienţii hematologici infec- de citokine indus terapeutic Transplantation, care colectează
de sânge pentru laborator. nându-se cont de recomandările ţia cu SARS-CoV-2 survine mai O situaţie particulară, speci- cazuri de pacienţi transplantaţi
forumului European Bone Marrow frecvent și urmează o evoluţie mai fică unor hemopatii maligne în sau trataţi cu terapie celulară de
Situaţii întâlnite Transplantation, care a elaborat un severă. Astfel, un studiu obser- tratament, este cea a sindromului tip CAR-T și infectaţi cu virusul
Au fost evidenţiate câteva si- ghid în acest sens. vaţional efectuat pe două loturi eliberării de citokine indus tera- SARS-CoV-2 (www.ebmt.org).
tuaţii în care se pot afla acești Pacienţii cu siclemie prezin- comparabile de pacienţi internaţi peutic. O serie de agenţi precum Totodată, ASH a pus la dispo-
pacienţi, precum și alţi pacienţi tă, pe de o parte, un risc crescut de cu hemopatii maligne diverse, anticorpi monoclonali anti-CD20 ziţia specialiștilor compartimen-
oncologici: infecţii pulmonare și vor fi vacci- infectaţi, respectiv neinfectaţi cu (Rituximab, Obinutuzumab), anti- tul „Resources for clinicians”, iar
corpi anti-CD52 (Alemtuzumab), European Hematology Associati-
anti-CD30 (Brentuximab vedotin), on – compartimentul „COVID-19 &
globulina anti-timocitară, terapia Hematology Information Center,
celulară de tip CAR-T și alţii sunt Recommendations”, unde specia-
grevaţi de asocierea cu acest sin- liștii pot găsi date actualizate conti-
drom, uneori sever. Acest tip de nuu, conţinând recomandări de tra-
efect advers este dificil, dacă nu im- tament al principalelor hemopatii
posibil de diferenţiat de sindromul maligne și non-maligne în condiţiile
furtunii de citokine întâlnit la unii pandemiei de COVID-19.
pacienţi cu COVID-19, în cazuri Dr. Radu Gologan
precum infectarea cu SARS-CoV-2 Bibliografie
1. Wenjuan He et al. COVID-19 in persons with haematological
a pacienţilor aflaţi în cursul terapi- cancers. Leukemia 2020, doi.org/10.1038/s41375-020-0836-7
2. Novel Coronavirus-19 (COVID-19) in the
ei antineoplazice sau imediat după immunocompromised transplant recipient:
#Flatteningthecurve. Am J Transplant. 2020, DOI: 10.1111/
aceasta. ajt.15890
3. Xiang-Hong Jin et al. COVID-19 in a patient with chronic
A fost relevată și o altă faţetă lymphocytic leukaemia. Lancet Haematol 2020; 7: e351–52
a apariţiei „furtunii” de citokine 4. Xuhan Zhang et al. First case of COVID-19 in a patient with
multiple myeloma successfully treated with tocilizumab.
la pacienţii hematologici, pre- Blood Adv. 2020, 4(7):1307
5. Schrag D. et al. Oncology Practice During the COVID-19
cum cea raportată la un pacient Pandemic. JAMA 2020, doi:10.1001/jama.2020.6236
6. Willan J. et al. Care of haematology patients in a COVID-19
cu mielom multiplu și COVID-19 epidemic. British Journal of Haematology, 2020, 189, 241–243
7. EBMT - Coronavirus disease COVID-19: EBMT
care a beneficiat de tratament cu recommendations update March 23, 2020
Fig. 1. Sinteză a evoluţiei unui pacient cu mielom multiplu tratat cu tocilizumab. CT – computer tomograf tocilizumab (anticorp monoclonal
8. Gavillet M. et al. ,L’hematologie au temps du COVID-19. Rev
Méd Suisse 2020, 7 Avril.
scan, MP – methilprednisolone. Reprodus din Xuhan Zhang et al., 2020 (4).
Publicitate VIA�A MEDICALĂ
19 iunie 2020 l Nr. 24
13

A vaccina sau a nu vaccina?


Trei principii de bază pentru o decizie informată
R
ecentul sondaj IRES, derulat în și sinteză, atitudine deschisă către dialog și care se testa percepția publică privind proiec-
perioada 13-14 mai 2020, care a conștiința limpede asupra impactului decizi­ tul legii vaccinării (2), a arătat că 88% dintre
evaluat impactul stării de urgență ilor lor. Este vorba despre un efort deosebit, respondenți au considerat că rata de vaccina-
asupra vieții românilor (1), arată care va avea un impact pe termen mediu re se afla în scădere din cauza următoarelor
că aproximativ 40% dintre români ar fi dispuși și lung asupra stării de sănătate a întregii motive: lipsa vaccinului (27%), mediatizarea
să se vaccineze împotriva SARS-CoV-2 dacă populații. unor cazuri de îmbolnăviri (cu alte afecți-
acest vaccin ar fi omologat, în timp ce 33% A ajunge la o concluzie în ceea ce priveș- uni grave) în urma vaccinării (27%), părerile
dintre cei intervievați au afirmat că nu s-ar te „vaccinarea” nu este prin urmare o țintă personale ale părinților (17%), campaniile
vaccina sub nicio formă. Dacă vaccinarea ar realistă în acest moment. Mi-am propus, de anti-vaccinare promovate de anumite per-
condiționa călătoriile și vacanțele în alte țări, aceea, mai degrabă să aduc în atenție trei sonalități publice (10%) și lipsa ori calitatea
6 din 10 români au afirmat că ar fi dispuși principii de bază care ar trebui să ne ghideze slabă a informării corecte a părinților (10%).
să se testeze pentru a primi un „pașaport de în orice dezbatere sau decizie în această sferă Aceste cifre sunt extrem de sugestive cu
imunitate”. de interes. privire la rolul unei bune educații pentru pre-
Pandemia de COVID-19 a scos la suprafa- venție, la nivel de populație generală. Scopul
ță numeroase dificultăți cu care sistemele de 1. Claritatea temei aduse este o mai bună înțelegere a locului și rostului
sănătate din întreaga lume se confruntă, în
general, dar mai ales în prezent. O mare pro-
în discuție imunizării, calea cea mai sigură și eficientă
pentru prevenirea unor boli grave, acute sau
blemă este reprezentată de implementarea, Un prim element este claritatea temei cronice, și o informare permanentă cu privire
sau nu, a programelor de vaccinare, în contex- aduse în discuție. Este vorba despre schema la toate noutățile care apar în aria vaccinării
tul în care omenirea întreagă așteaptă cu cel standard de imunizare a copiilor împotriva (cum se dezvoltă un vaccin, care sunt fazele
mai mare interes vestea găsirii vaccinului care unor boli cu potențial mortal, prevenibile prin pe care le parcurge pentru a fi pus pe piață,
ar putea limita răspândirea SARS CoV-2 și, în vaccinare, dintre care multe au fost pe punc- cum se evaluează eficacitatea și siguranța sa
perspectivă, stoparea pandemiei. tul de a fi eradicate total? Este vorba despre etc.), a recomandărilor și ghidurilor naționale
Cu toate acestea, comunitatea medicală vaccinurile opționale, care aduc protecție în sau ale organizațiilor internaționale, precum
nu poate decât să observe cu îngrijorare că, special celor cu risc major de complicații grave OMS, CDC (USA) și ECDC (Europa).
departe de a se întrevedea o atitudine gene- sau chiar deces, cu atât mai mult cu cât există
rală favorabilă vaccinării sau o creștere a rate- boli sau condiții medicale asociate? Este vor- 3. Mituri, concepții
lor de vaccinare, problematica vaccinării tinde
să devină și mai complexă, atât din punct de
ba despre vaccinul împotriva SARS-CoV-2, un
vaccin cu totul nou? Decizia de vaccinare va fi
greșite, adevăr privind ingrediente din compoziția vaccinurilor.
vedere al percepției generale, cât și din per- influențată de factori diferiți – de eficiența și vaccinarea Prea puțin se vorbește despre faptul că
spectiva practică a accesului la vaccinare. Un siguranța dovedite de vaccinurile clasice, de Am vorbit mult în ultima perioadă des- acestea joacă un rol precis – de exem-
exemplu îl reprezintă situația actuală: în plină riscurile potențiale asupra unor persoane con- pre mituri, concepții greșite, dar și adevăr în plu, asigură stabilitatea vaccinului, co-
pandemie COVID-19, în 23 de țări au fost sus- siderate cu risc medical sau de consecințele ceea ce înseamnă vaccinare. Este un subiect relată cu siguranța în administrare, sau
pendate campaniile de vaccinare împotriva epidemiologice ale agentului care produce care merită toată atenția comunității medica- cresc eficiența răspunsului imun pe care
rujeolei și nu numai, și aproximativ 117 mili- boala respectivă. le, pentru că suntem astfel mai pregătiți să îl declanșează.
oane de copii NU vor mai fi vaccinați. dăm răspuns rapid celor mai frecvente între- · Sunt vaccinurile sigure? Avem toate in-
Prin urmare, medicii și părinții deopotrivă 2. Buna informare bări, îngrijorări sau chiar refuzului vaccinării. formațiile necesare despre reacțiile ad-
se află în fața unei dileme care solicită res- Am abordat această temă în ultimele con- verse? Milioane de copii sunt vaccinați
ponsabilitate, informare corectă obținută ex- Un al doilea principiu este legat de buna ferințe și congrese naționale, în secțiunile anual, iar efectele secundare sunt de
clusiv de la specialiști, capacitate de analiză informare cu privire la tipul de vaccin, și mă destinate imunizării, și voi continua să dez- obicei ușoare, legate de vaccinarea în
gândesc aici deopo- volt acest subiect în publicații și materiale sine, și în niciun caz nu sunt echivalente
trivă la public și la de sinteză pentru informarea colegilor mei cu boala determinată de virusul natural.
comunitatea me- și a părinților dornici să ia decizii informa- Virusurile vaccinale sunt modificate, ate-
dicală. Un alt te, din surse credibile din punct de vedere nuate sau inactivate, prin urmare niciun
sondaj de opi- științific vaccin nu poate produce boala.
nie IRES, rea- ·  Chiar dacă studii largi prospective au ·  Nu este mai bine să treci prin boală
lizat în aprilie confirmat lipsa unei legături între vac- decât să te vaccinezi? Imunitatea do-
2017, într-un cinare și autism, există în continuare bândită prin trecerea prin boală, re-
moment în o preocupare cu privire la rolul unor zultat al infecției naturale, poate fi
mai bună decât cea rezultată în urma
vaccinării, dar, foarte important, și ris-
antigripal te- tuturor celor cu vârsta între 2 și 18 ani. Părin- cul este mai mare! Pneumonii severe,
travalent cu ții au fost încântați că își pot proteja copiii fără complicații și sechele neurologice, afec-
administrare stresul unei înțepături. Iar mie mi-a plăcut să tări cronice de organ, retard mental, sur-
intranazală. îl administrez! Am avut câțiva copii de 2-3 ani ditate sau orbire, deces – sunt un preț
Pentru a reuși care au venit temători la cabinet, pentru că prea mare pe care un copil nevaccinat și
să vaccinez cât știau că un vaccin înseamnă puțină durere, părinții lui îl pot plăti...
mai mulți pacienți, deși li se explicase în ce constă vaccinarea. Acestea sunt doar câteva exemple.
am organizat trei zile În ciuda explicațiilor, au fost și câteva lacrimi. Personal, îi încurajez pe toți părinții să acce-

Experienţa
de vaccinare, în care copiii veneau oricând în Dar după efectuarea vaccinului au întrebat seze informații din surse autorizate, ale foruri-
intervalul stabilit, special pentru efectuarea mirați: „Gata?!”. Nu le venea să creadă cât lor medicale sau organizațiilor internaționale.
vaccinului, pe care familiile îl procurau și îl de ușor fusese. Pentru că era un vaccin nou Există materiale și recomandări clare, pe baza

în cabinet
transportau respectând lanțul frigului. Am pe piața din România, i-am rugat pe părinți să cărora părinții pot lua o decizie cu adevărat
promovat aceste evenimente pe Facebook, informată. Nu în ultimul rând, susțin personal
iar interesul părinților a fost atât de ridicat, orice demers de comunicare publică a impor-
încât mă bucur că la două dintre evenimen- tanței și beneficiilor vaccinării, o activitate

L a cabinet urmăresc mulți copii de vârste


diferite, de la sugari la preșcolari, uneori
școlari. Prin luna octombrie, când ne apro-
te am colaborat cu un asistent medical și cu
alți medici pediatri, pentru a asigura fluxul
pacienților și a minimiza timpul de aștepta-
care ar trebui să devină continuă în sistemul
nostru medical.
Prof. dr. Doina Pleșca,
piam de sezonul de gripă, am început să dis- re. Părinții erau informați despre procedură, Preşedintele Societăţii Române
cut mai intens cu părinții despre vaccinarea semnau consimțământul, copilul era consul- de Pediatrie
Bibliografie
antigripală, a lor și a copiilor lor. Spun „mai tat, apoi i se explica și lui ce urmează, pe în- 1. Sondaj IRES – Impactul stării de urgență asupra vieții
intens” pentru că, atunci când vorbim despre țelesul lui. Totul a decurs bine, am reușit să românilor
2. Sondaj IRES – percepții publice privind proiectul legii
vaccinuri opționale, în discuțiile cu părinții vaccinez câteva zeci de pacienți, sunt sigură
RO-6154/iunie 2020

vaccinării
menționez și vaccinul antigripal, indiferent de că ar fi fost mult mai mulți dacă aproviziona- 3. https://www.who.int/immunization/
4. https://www.cdc.gov/vaccines/parents/FAQs.html
sezonul în care suntem. Le-am prezentat vac- rea cu vaccinuri în farmacii ar fi fost mai bună 5. https://www.ecdc.europa.eu/en/immunisation-and-
cinurile existente și le-am făcut recomandări – mulți părinți au spus că au găsit cu dificul- vaccines
în funcție de vârstă. În familiile cu copii sub 6 tate vaccinurile. Probabil că voi organiza și în
luni, am recomandat vaccinarea tuturor mem- acest an astfel de evenimente, cred că pre- Acest material a fost publicat cu sprijinul
brilor din jurul sugarului, pentru protejarea venția împotriva gripei este extrem de utilă.
acestuia. Pentru vârstele 6 luni – 2 ani și de Vaccinul antigripal cu administrare intra- îmi comunice orice reacție adversă. Nu a fost
peste 18 ani, am recomandat vaccinul injec- nazală a fost noutatea sezonului 2019-2020. niciuna, iar vaccinul s-a dovedit eficient.
tabil tetravalent. Cei mai fericiți au fost copiii M-am bucurat să aud de existența lui, am citit Dr. Ilinca Tranulis,
între 2 și 18 ani, care au putut primi vaccinul studiile despre el și am decis să îl recomand medic pediatru
14 VIA�A MEDICALĂ
19 iunie 2020 l Nr. 24 Medic-Medicină-Cultură

Iniţiativă veche,
extrem de actuală
D e curând, platforma Gândul a transmis o piesă de teatru cu
un subiect contemporan – „Stăpânul Ciolanului”, de Marilena
Dumitrescu – o producţie a grupului Vouă realizată în urmă cu aproa-
pe zece ani de neobositul animator al sus-numitei formaţii, Adrian
Fetecău. Minune, mare minune! Se întâmplă azi, când aproape toate
teatrele, în frunte cu cele naţionale, stipendiate de la bugetul de stat se
feresc ca dracul de tămâie de dramaturgia scrisă de autori români în
viaţă, care prezintă viaţa de zi cu zi cu bucuriile, dar și cu necazurile ei
din România de azi, apelând din gros fie la dramaturgia clasică, fie la
însăilări evazioniste care aduc cu spectacolele ce ilustrau altădată Cân-
tarea României. Este de notorietate scandaloasă că la Teatrul Naţional
din București se joacă de mai multă vreme „O scrisoare pierdută”, fără
actul 3 – o radiografie acidă a sistemului și clasei politice românești
interbelice –, act pe care Ion Caramitru (director) și Horaţiu Mălăele
cu bună știinţă l-au exclus!
Binomul Fetecău - Marilena Dumitrescu mai „recidivaseră” câţiva
ani mai înainte cu spectacolul „O mătușă pierdută” în care erau într-un
fel demascate afacerile oneroase ale unui important personaj politic al
vremii. „Stăpânul Ciolanului” are ca subiect angoasele și suferinţele

ÎNSINGURATUL POET
unui îmbogăţit peste noapte (Billy Colac) speriat că i se fură rodul bo-
găţiei sale, personificat într-un ciolan uriaș la care râvnește avid un alt
îmbogăţit din afaceri necurate. Mottoul piesei este foarte sugestiv în
ceea ce privește subiectul: „Ciolanu’ e-n toate, e-n cele ce sunt/ Și-n cele
Muzeul Naţional al Literaturii Române Punctul de cotitură în viaţa personală, care îi va in- ce mâine vor râde la soare!”.
(MNLR) și-a redeschis porţile pentru public fluenţa și creaţia poetică, este reprezentat de pierderea Cu toate că i-a făcut toate tipurile de asigurări, pentru furt, pentru
cu o expoziţie prezentă în același timp în părinţilor, în special a mamei, victime ale holocaustului cutremur, pentru incendii, pentru inundaţii, până și CASCO, mili-
spaţiul virtual și pe simezele muzeului din Bucovina, în 1942, precum și de propria sa experien- ardarul Colac știe că există pericole pe care nu le poţi evita în niciun
(la sediul central din Calea Griviţei 64-66). ţă în tabăra de muncă de la Tăbărăști, Buzău. Vinovat, în fel. Dacă cumva se va da vreo lege să se naţionalizeze toate ciolanele?
faţa propriei conștiinţe, pentru a fi supravieţuit, va duce Dacă se interzic ciolanele românești și impune Uniunea Europeană

E
cu sine pentru tot restul zilelor o depresie care se va ac- ciolane străine? Obsesia lui se va transforma în coșmar și nimeni nu
xpoziţia a fost vernisată online chiar la centua cu trecerea timpului. Îl va face pacient frecvent va mai avea liniște în casa miliardarului Colac. În scenă se va duce o
1 iunie, ziua când MNLR aniversează 63 de în anii 1960 al sanatoriilor psihiatrice și îl va împinge, luptă acerbă pentru păstrarea sau adjudecarea ciolanului de dimensi-
ani de existenţă. Marcând centenarul naș- în final, la sinucidere. În ciuda tristeţii sale devenită or- uni impresionante, care străjuiește permanent pe scenă. (scenograf:
terii poetului Paul Celan, dar și semicen- ganică, a reușit totuși să își câștige prieteni adevăraţi, Dan Toader). Protagoniștii sunt doi miliardari: Billy Colac (Adrian
tenarul morţii sale (survenită în 1970, când a ales să în special în rândul scriitorilor, atât în România, cât Fetecău) și Stelian Pupăză (Tudorel Filimon). În cele din urmă, în ciu-
se arunce în Sena), expoziţia „Printre cuvinte/ Unter și în Austria, Germania și Franţa. da divergenţelor, cei doi magnaţi se vor înţelege încuscrindu-se, cio-
den Wörtern” reprezintă rodul unui parteneriat între lanul rămânând în felul acesta în familie. Pe cei doi actori principali
MNLR, Institutul Cultural Român (ICR), Forumul ODĂ UNUI CREATOR EUROPEAN care-și portretizează excelent personajele îi secondează cu dezinvol-
Cultural Austriac, Departamentul de Limbi și Litera- Panourile aflate pe simezele MNLR, disponibile în tură și umor Marilena Chelaru (mama lui Colac), Marcelo Cobzariu
turi Germanice, Universitatea din București, Editura variantă virtuală pe site-ul Forumului Cultural Austriac, (bodyguardul casei), subsemnatul (un senator corupt), Cristina Cabel
Suhrkamp și Arhivele de Stat din Freiburg. Urmând îmbină textul explicativ în română și germană cu foto- (soţia), Daniel Torje (alt senator), Felix Dumitrescu (tânăr ziarist),
în paralel parcursul vieţii, dar și al carierei artistice a grafii ale poetului, ale familiei și prietenilor săi, ale soţiei regia spectacolului aparţinând tânărului regizor Alex Avădanei.
poetului, ni se dezvăluie amănunte și momente-cheie sale Gisèle de Lestrange, ale locurilor în care a trăit și a Iniţiativa grupului Vouă, cu peste 35 de ani de activitate artistică,
petrecute între orașul natal Cernăuţi, aflat pe atunci creat, precum și cu reproduceri ale manuscriselor, scri- merită felicitări din toată inima pentru demersul său îndrăzneţ, dar și
în Regatul României, în București, la Viena (o scurtă sorilor și volumelor sale de poezie. Unele dintre aceste pentru realizarea acestei piese, o realizare ce se dovedește extrem de
perioadă) și, în final, pentru mai bine de două decenii, cărţi și documente scrise se găsesc și în vitrina instalată actuală și astăzi.
la Paris. în mijlocul sălii de expoziţie. În următoarea perioadă Candid Stoica
expoziţia va fi prezentă în spaţiul virtual, prin reţeaua
O VIAŢĂ MARCATĂ DE DEPRESIE Forumurilor Culturale Austriece, cu versiuni în limbile
Elementele definitorii ale copilăriei și tinereţii naţionale, la Budapesta, Istanbul, Kiev, Paris, Roma și
poetului au fost apartenenţa la o familie de evrei vor- Varșovia. Un gest de recunoaștere a importanţei unui
bitori de germană de care a fost profund atașat, pre- poet care, dincolo de originile ori convingerile sale, a fost
cum și traiul în multiculturalul Cernăuţi interbelic. într-adevăr un creator european.
După finalizarea studiilor liceale, începe Facultatea de În același spirit, de omagiere a unui artist internaţi-
Medicină la Tours, în Franţa, pe care va fi obligat să o onal, neîngrădit de graniţe politice, și ICR, prin sucur-
abandoneze după ocuparea acestei ţări de către Germa- salele sale de la Berlin, Stockholm și Bruxelles, a desfă-
nia hitleristă. Întors în ţară, se dedică studiului limbilor șurat multiple activităţi de promovare a lui Paul Celan,
romanice, ceea ce îi va permite mai târziu în viaţă, indi- prezentând un documentar dedicat vieţii sale și organi-
ferent de meleagurile pe care se afla, să își câștige traiul zând concursuri de creaţie poetică.
ca traducător. Dr. Raluca Bulea

PUBLICITATE

S.C. DIOPTIC SRL SUCEAVA VÂND/ÎNCHIRIEZ ANGAJĂM


angajează FARMACIE ÎMPREUNĂ · medic Recuperare Medicală (asigurăm locuință) la Clinica
medic oftalmolog CU SPAŢIUL EI. RELAŢII Paltinul – Spital Victoria din orașul Victoria, Brașov;
pe perioadă nedeterminată. Relații la telefon 0729.951.289. LA TEL. 0755.730.237 · medic Diabet, nutriție și boli metabolice;
· medic Medicină de laborator
pentru Clinica Paltinul din Sibiu și din Victoria.
Abonează-te pe 12 luni la Viaţa Medicală! Contact: paltinul@rdsmail.ro, tel.: 0766.356.821.
Săptămânal, vei primi ziarul
Ziarul tipărit*: Ziarul pdf: tipărit și/sau vei avea acces la
200 lei 129 lei ziarul în format pdf. În plus, vei Clinica Cristina Medical din
avea acces la toate articolele
*Primești bonus, gratuit, abonament pe 12 luni la ziarul pdf. postate pe www.viata-medicala.ro București
angajează medici specialiști pentru următoarele specialități:
Cum te abonezi: - Cardiologie
• Online: creează-ți cont pe medichub.ro și accesează - Medicină internă
www.medichub.ro/reviste/ziarul-viata-medicala - Neurologie
sau
- Reumatologie
• Trimite un e-mail pe adresa abonamente@viata-medicala.ro cu datele tale
(nume, adresă de livrare a ziarului, specializare) și cu dovada plății contravalorii - Psihiatrie
abonamentului (în contul RO09INGB0000999906229895, deschis la ING Bank; - Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice
Titular cont: S.C. VIAŢA MEDICALĂ ROMÂNEASCĂ SRL; CIF RO4197070). - Medicina muncii
Te vom contacta în cel mai scurt timp. Scanează QR codul pentru linkul de abonare
Relații pe e-mail: sescugabi@yahoo.ro sau la telefon: 0787.898.703.
Interviu VIA�A MEDICALĂ
19 iunie 2020 l Nr. 24
15

Dr. Rucsandra Hurezeanu:


„Medicina
m-a ajutat enorm”
Fascinată de proprietăţile apei termale de la Herculane, pe care o utilizează de 15 ani
la fabricarea dermocosmeticelor, medicul-antreprenor a adăugat în portofoliu, încă
de la începutul pandemiei, produsele dezinfectante și biocide.

’’
seboreică, dermatita de contact, industrie extrem de dinamică și
pielea uscată, iritată, sensibilă. Ele Felul în care felul în care rămâi conectat cu ino-
își găsesc locul în cadrul schemelor rămâi conectat vaţiile și tendinţele, rapiditatea cu
de tratament alături de preparate- care creezi ceea ce vor medicii și
cu inovaţiile și
le medicamentoase dermatologice, consumatorii constituie o măsură
Cu un doctorat în Boli atât topice, cât și orale. De exem- tendinţele, rapiditatea a succesului.
infecţioase și specializare plu, utilizarea constantă a produ- cu care creezi ceea Cât v-a ajutat pregătirea medica-
selor hidratante din portofoliul lă în business?
de management și ce vor medicii și
nostru în managementul derma- Medicina m-a ajutat enorm; înţe-
marketing farmaceutic produsele mele preferate, ca și ale titei atopice reduce durata utiliză- consumatorii constituie leg ușor mecanismele de funcţio-
obţinută în Franţa, prietenelor mele. Cum cele mai rii tratamentului medicamentos, o măsură a succesului. nare intimă celulară a structuri-
dr. Rucsandra Hurezeanu multe mărci din Franţa au ca in- ceea ce înseamnă o creștere a lor pielii. Felul cum ingredientele
a devenit în ultimii ani gredient principal apa termală, complianţei pacienţilor. Franţa, fiind vorba de câteva zeci active acţionează și interferă cu
unul dintre mai importanţi m-am gândit că aș putea căuta în Aţi efectuat studii clinice pentru de tone pe an. Acolo este ionizată procesele naturale de funcţionare
România un izvor termosalin cu produsele dvs.? și îmbuteliată în sprayuri sau intră sau de îmbătrânire a pielii repre-
antreprenori în domeniul
efecte calmante și antiiritante pen- Am făcut nenumărate studii cli- în compoziţia celorlalte produse, zintă partea cea mai fascinantă în
dermatocosmeticii tru piele. Mi-au atras atenţia bine- nice, pentru a demonstra efecte- într-un procent de 10-30%, în func- cosmetologie.
românești. Recunoaște că înţeles izvoarele Băilor Herculane, le asupra pielii. Ultimul este un ţie de cum am creat formula fiecă- În acest moment, produceţi și
a fost inspirată (și ajutată cea mai veche și prestigioasă sta- studiu multicentric, efectuat pe o rui produs. dezinfectanţi...
financiar) de către mama ţiune termală din Europa, pentru sută de pacienţi, sub coordonarea Care sunt cele mai importante Am realizat repede în luna martie
sa, care a fost una dintre care Împărăteasa Elisabeta făcuse prof. dr. Călin Giurcăneanu, pre- lecţii pe care le-aţi învăţat, ca că toţi fabricanţii francezi produc
o adevărată pasiune. Aici am găsit ședintele Societăţii Române de antreprenor? la foc continuu dezinfectante pen-
primele antreprenoare din
un izvor cu o concentraţie optimă Dermatologie. Cu o aplicare a apei Ca antreprenor înveţi zi de zi; de tru mâini. Mi-am dat seama că ce-
industria farmaceutică de de Ca, Mn, Mg, Zn, cu proprietăţi în spray pe jumătate de faţă după 15 ani am acumulat multă experi- rerea locală pe fiecare piaţă este
după Revoluţie. antiinflamatoare, calmante pen- proceduri estetice neinvazive – enţă. Businessul internaţional este enormă și că nu vor veni produse
Este conștientă că tru piele, așa cum am demonstrat laser, peeling, microneedling – la 5 probabil cel mai greu, dar și cel din import foarte repede. Cum
din ce în ce mai multe în teste și studii in vitro și ex vivo minute și la 15 minute, s-a măsurat mai interesant. E nevoie de multă suntem foarte puţini actori în
persoane au un teren de-a lungul timpului. și demonstrat scăderea semnelor flexibilitate și de adaptare la stiluri această industrie în România, am
atopic și că pielea început imediat să lucrăm la aces-
M-A FRAPAT CREȘTEREA te produse dezinfectante pentru
acestora necesită o INCIDENŢEI mâini, sub formă de geluri și solu-
îngrijire aparte, iar AFECŢIUNILOR PIELII ţii hidroalcoolice. Avem mai multe
produsele formulate formule, cu concentraţie diferită
în laboratoarele ei se Care este povestea Ivatherm, de alcool, între 60 și 80%. Soluţia
dovedesc adjuvante marca de dermatocosmetice pe cu concentraţie mai mare de alcool
valoroase în tratamentele care aţi creat-o? este înregistrată ca biocid. Pentru
Acum 15 ani, am creat Ivatherm, o virusul SARS-CoV-2 este suficien-
prescrise de dermatologi.
companie dedicată pielii sensibi- tă o concentraţie mică de alcool,
În prezent, pe lângă le. De-a lungul carierei mele, m-a de 40% chiar, dar spitalele care se
producţia de cosmetice, frapat creșterea incidenţei afec- confruntă cu infecţii nosocomiale
compania pe care o ţiunilor pielii. Peste 50% dintre au nevoie de soluţii cu concentra-
conduce s-a adaptat la oameni suferă de alergii și au piele ţie mare, de 80%.
noile norme de păstrare a sensibilă, din cauza poluării, die- Cu cât concentraţia de alcool
tei precare și a stresului. Impactul este mai mare, cu atât pielea se usu-
igienei, punând pe piaţă
emoţional este uriaș. Mi-am dorit că și se irită mai repede. Vom avea
noi formule de produse cu să găsesc o cale de a trata aceste două-trei soluţii împachetate în
proprietăţi dezinfectante afecţiuni combinând apa termală recipiente de diverse dimensiuni,
și biocide. Herculane cu cele mai inovatoa- pentru a face faţă cererilor diver-
re ingrediente cosmetice, creând se. Toate formulele sunt fabricate
Cum aţi ajuns să îmbrăţișaţi produse sigure, eficiente, reco- după reţetele-standard recoman-
medicina? mandate de medici, dar ușor acce- date de OMS. Crema-barieră pen-
Am studiat medicina continu- sibile consumatorilor. Ivatherm e tru dermatita de contact este și ea
ând o tradiţie a familiei și cres- un brand cosmetic de produse de foarte cerută și foarte apreciată
când înconjurată de medici și farmacie recomandat de medicii în această perioadă, pentru trata-
farmaciști. După Facultatea de dermatologi. inflamaţiei: eritem, edem, tem- și culturi diferite, la specificul fie- rea iritaţiilor și a uscăciunii pielii,
Medicină Generală am obţinut un Ce criterii trebuie să îndeplineas- peratură. De aici beneficiul uti- cărei pieţe. E esenţial să ai această cauzate de utilizarea frecventă a
doctorat în Boli infecţioase. Am că un produs dermatocosmetic? lizării apei termale în cabinetele mobilitate de gândire. Suntem pre- gelurilor dezinfectante. Are un
lucrat apoi în industria farmace- Dermatocosmeticele sunt cosme- dermatologilor și în cele de medi- zenţi în 12 ţări, din Asia și până în ingredient filmogen care izolează,
utică mulţi ani, în marketing și tice de farmacie. Ele nu au o legis- cină estetică, dar și acasă, pentru Orientul Mijlociu, și adaptăm por- protejează și repară mâinile agre-
vânzări, și am studiat, la Paris, laţie specială faţă de alte produse reducerea iritaţiei și inflamaţiei. tofoliul de fiecare dată la nevoile sate și uscate din cauza soluţiilor
Management și Marketing far- cosmetice. Dar sunt produse a locale. În Asia există ritualuri mai alcoolice.
maceutic în cadrul unui MBA, la căror eficienţă a fost dovedită cu FORMULELE lungi, produsele se aplică în mul- Ce mesaj aţi vrea să le transmi-
ESCP Business School. Mama mea studii clinice și sunt foarte bine to- PRODUSELOR CONŢIN te straturi, texturile sunt foarte teţi medicilor dermatologi?
a fost una din primele femei antre- lerate. Faptul că sunt recomandate ÎNTRE 10 ȘI 30% APĂ DE LA lejere și apa termală Herculane e Medicii dermatologi au testat și
prenoare în industria farmaceuti- de medici și vândute în farmacii HERCULANE extrem de apreciată, fiind cel mai prescris produsele noastre încă de
că, cu afaceri în retail, distribuţie sau clinici le dă o credibilitate vândut produs în acea regiune. acum 15 ani, când lansam pe piaţă
și producţie de medicamente. Ea suplimentară. Produsele sunt fabricate în Fran- Ca antreprenor, alegerea și prima companie românească de
m-a încurajat și m-a sprijinit fi- Au anumite produse din portofo- ţa, dar ingredientul-vedetă este formarea echipei potrivite este dermocosmetice. Suntem profund
nanciar când am creat Ivatherm, liul mărcii indicaţii terapeutice? din România. Cum procedaţi cel mai important lucru. Suntem recunoscători pentru deschiderea
acum 15 ani. Produsele Ivatherm ameliorează logistic? o echipă de oameni animaţi de cu care au primit aceste produse și
Ce vă leagă de Herculane? afecţiuni frecvente ale pielii, cum Apa termală este colectată la sur- pasiunea noastră comună pen- le mulţumim pentru colaborarea și
Încă din vremea când locuiam sunt acneea, cuperoza, rozace- să, chiar în Herculane, în reci- tru cosmetice și ne străduim să parteneriatele noastre.
la Paris, dermocosmeticele erau ea, dermatita atopică, dermatita piente sterile și transportată în fim cei mai buni. Activăm într-o Dr. Laura Davidescu
16 VIA�A MEDICALĂ
19 iunie 2020 l Nr. 24 Medicina altfel Grupaj realizat de
dr. Mădălina Badea

Efectele secundare pulmonare


Administrarea de metotrexat nu
crește riscul de boală pulmonară
interstiţială, putând avea

ale metotrexatului în PR
chiar un rol protector la pacienţii
cu poliartrită reumatoidă (PR),
conform unor studii prezentate
online la Congresul European de populaţia generală, independent de tra- interpreta rezultatele ambelor studii cu pre-
Reumatologie. tamentul cu metotrexat, după un an, cauţie. Pentru a înţelege cum o anumită in-
respectiv după cinci ani de urmărire. tervenţie precum utilizarea de metotrexat

D eși au fost raportate asocieri între


metotrexat și pneumonita de hiper-
sensibilitate, rolul acestui medicament
Mai mult, un studiu de tip caz-control ce a
inclus 1.000 de pacienţi cu PR a raportat o
incidenţă mai scăzută a bolii interstiţiale
influenţează apariţia bolii pulmona-
re interstiţiale, este necesar un studiu
prospectiv care să realizeze o ajustare
în apariţia bolii interstiţiale difuze era in- difuze la cei care utilizau metotrexat faţă de la factorii de risc ai acestei patologii”,
cert. Un studiu danez ce a inclus 30.512 naivi. menţionează dr. Elizabeth Volkmann
pacienţi cu PR a raportat o incidenţă de „Totuși, aceste studii sunt limita- de la University of California pentru
3-5 ori mai mare a acestei patologii faţă de te de caracterul retrospectiv. (...) Aș Medscape.

O descoperire interesantă despre


metformin
Un mic studiu japonez publicat în Diabetes Care susţine rolul metfor-
minului în excreţia glucozei prin materiile fecale. Deși acest medicament
este utilizat de peste 60 de ani în tratamentul diabetului zaharat de tip 2,
încă se descoperă elemente noi despre mecanismul său de acţiune. Acest
studiu retrospectiv a inclus 48 de pacienţi investigaţi prin PET-MRI (posi-
tron emission tomography – magnetic resonance imaging), în combinaţie
cu un trasor radioactiv pe bază de glucoză.
Scopul a fost detectarea unor formaţiuni
tumorale, care au tendinţa de a capta mai
multă glucoză. Jumătate dintre cei incluși
se aflau în tratament cu metformin. S-a ob-
servat că aceștia aveau o captare crescută a
trasorului în spaţiul intraluminal la nivelul
ileonului și colonului, dar nu și în peretele
intestinal, comparativ cu lotul de control.
Descoperirea a fost interpretată de cercetători ca o dovadă a rolului
metforminului în excreţia glucozei prin scaun. Totuși, acest aspect trebuie
confirmat prin studii de dimensiuni mai mari, care să ia în considerare și
alte variabile ce pot influenţa această asociere. „Descoperirea ne lărgește
cunoștinţele despre metformin, dincolo de ideea de control glicemic, con-
siderând interacţiuni cu celulele endocrine intestinale sau influenţarea
microbiomului și florei intestinale”, afirmă dr. Vanita Aroda de la Brigham
and Women’s Hospital din Boston, pentru Medscape.

Detecţia neoplaziilor în sânge,


mai aproape de realitate?
Un studiu publicat recent în Science sugerează că o analiză sanguină
care poate detecta mai multe forme de cancer, în asociere cu evaluarea prin
tomografie cu emisie de pozitroni (PET-CT) a întregului corp, ar putea de-
veni noul standard în screeningul neopla-
zic. Aproximativ 10.000 de femei cu vârsta
între 65 și 75 de ani, fără antecedente per-
sonale oncologice, au fost evaluate printr-o
analiză de sânge care studiază ADN-ul
plasmatic și biomarkerii proteici. La pri-
ma testare, 490 de femei au fost pozitive,

Reevaluarea duratei
urmând ca 134 să fie confirmate printr-un
alt test. Aceste paciente au fost îndrumate către PET-CT pentru confirma-
re și localizarea neoplaziei.
În final au fost diagnosticate 26 de neoplazii, în principal prin biopsie.

tratamentului pentru
Neoplaziile aveau localizări diverse, majoritatea într-un stadiu foarte pre-
coce al bolii. Cele două teste combinate au avut o specificitate de 99,6%, dar
o sensibilitate de numai 15,6%, întrucât alte 70 de cazuri au fost diagnosti-
cate prin alte metode în următorul an. Se lucrează la îmbunătăţirea sensi-

infecţiile urinare joase


bilităţii acestui test, urmând ca metoda să fie evaluată în studii ulterioare.

Crioablaţia percutană a cancerului


Durata tratamentului cu anumite antibiotice
în cistita acută necomplicată la femei ar
Date sugestive pentru pivmecilinam
și fluoroquinolone renal, eficientă în stadii precoce
În cadrul acestui studiu a fost evaluată eficienţa Tratamentul prin crioablaţie percutană a cancerului renal identificat
putea fi scurtată, cu obţinerea aceleiași
clinică și antimicrobiană a numeroase regimuri te- în stadiu precoce a obţinut rate de supravieţuire cel puţin la fel de bune ca
eficienţe terapeutice și cu diminuarea rapeutice cu amoxicilină/clavulanat, cefalosporine nefrectomia, reiese dintr-un studiu prospectiv publicat în Radiology*. Spe-
reacţiilor adverse, arată o metaanaliză de generaţia I și III, fosfomicină, fluoroquinolone de cialiștii au evaluat supravieţuirea la 10 ani
a 61 de studii publicată în The Lancet generaţia II, III sau IV, nitrofurantoin, pivmecilinam, pentru 134 de pacienţi cu carcinom renal
Infectious Diseases*. trimetoprim și sulfometoxazol, cu durate de la una în stadiul 1 trataţi în acest mod, comparân-

Î
până la șapte zile. Datele obţinute pentru alte antibio- du-le cu rezultatele obţinute prin nefrecto-
n cadrul metaanalizei, specialiștii au obţinut tice, în afară de pivmecilinam și fluoroquinolonele de mie parţială sau radicală, existente în baza
date privind tratamentul cu pivmecilinam și generaţia III sau IV, au fost mai puţin sugestive, deși de date americană a pacienţilor oncologici.
cu fluoroquinolone de generaţia III sau IV. Trei regimul de trei zile cu nitrofurantion, trimetoprim Prin crioablaţie percutană ghidată imagis-
zile de tratament cu pivmecilinam au fost la fel sau dozele unice de cefalosporine de generaţia I sau tic, rata de supravieţuire generală la cinci
de eficiente ca regimurile de cinci sau șapte zile, în III ar putea fi opţiuni viabile care merită investigate ani a fost de 87%, iar la zece ani de 72%. Rata de supravieţuire specifică, legată
timp ce doza unică de sparfloxacin sau gatifloxacin în continuare. de neoplazie, a fost de 94% în ambele cazuri. La cinci ani, 85% dintre pacienţi
induce un răspuns clinic și antimicrobian similar Pe lângă îmbunătăţirea raportului eficienţă-toxi- nu prezentau recidivă tumorală, procentul fiind de 69% la zece ani. În grupul
tratamentului de trei zile. Deși mai multe studii au citate, aceste regimuri reduse sunt mai avantajoase celor trataţi chirurgical, rata de supravieţuire generală în grupul cu interven-
indicat eficienţa regimurilor antibiotice mai scur- din punct de vedere economic și scad riscul apariţiei ţie prin nefrectomie parţială a fost de 78% la cinci ani și de 49% la zece ani, iar
te, ghidurile actuale nu reflectă întocmai aceste rezistenţei microbiene. în grupul cu nefrectomie radicală, de 67%, respectiv 43%.
recomandări. *
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30121-3/fulltext https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2020192325
*