Sunteți pe pagina 1din 5

MERCANTILISMUL

,,Un popor redus ca număr este sărac. O națiune cu opt milioane de locuitori este de două ori
mai bogată decât alta la fel de extinsă dar cu nu mai mult de patru milioane, astfel guvernanții
- ce constituie sarcina principală - se pot ocupa în aceeași măsură de un număr mai mic sau
mai mare de indivizi’’.
(William Petty, The Growth Increase and Multiplication of Mankind, 1681)
(Sursa: http://www.eumed.net/ecorom/Mari%20economisti/william_petty.htm)

Aspecte teoretice abordate în cadrul seminarului

Caracterizarea generală a mercantilismului.


Etapele mercantilismului.
Lucrările cu caracter economic elaborate de William Petty.
Manifestarea mercantilismului în țările europene.
Contribuția lui Jean-Baptiste Colbert la dezvoltarea gândirii economice.

Cuvinte cheie

1) Avuţie naţională – reprezintă ansamblul bunurilor ce există la un moment


dat într-o economie naţională, fără să se ţină cont de forma de proprietate, în care
acestea se află. În cadrul avuţiei naţionale se includ, pe de o parte, bunurile tangibile,
iar pe de altă parte, regăsim acele posesiuni intangibile.
2) Mercantilism – reprezintă o doctrină economică ce s-a manifestat în
prima fază a dezvoltării capitalismului și a fost practicată de mai multe țări europene.
Potrivit acestei doctrine, bunăstarea unei națiuni are la bază, pe de o parte, dezvoltarea
schimbului de mărfuri, iar pe de altă parte, acumularea de capital bănesc.
3) Preţul pieţei – reprezintă preţul pe care îl plătesc toţi consumatorii pentru
a cumpăra un produs sau serviciu. Acesta este determinat, de regulă, de raportul dintre
cerere şi ofertă (cu excepţia intervenţiei statului pe piaţă, a situaţiilor de oligopol,
monopol etc.).
4) William Petty (1623 - 1687) – statistician şi economist englez. El este
unul dintre fondatorii economiei politice. William Petty a pus bazele ,,teoriei valorii
ce are la bază munca şi a plusvalorii”. Principalele lucrări elaborate: ,,Tratat asupra
impozitelor şi contribuţiilor”; ,,Câte ceva despre bani”; ,,Aritmetica politică” etc.

*** Mercantilismul
Reprezintă primul curent de gândire economică ce s-a manifestat în epoca
modernă. El are o dublă semnificaţie: doctrină economică şi politică economică.

Principalele idei promovate de mercantilism:


avuţia are la bază, mai ales, comerţul exterior;
bogăţia este susţinută de politica protecționistă (sprijinul acordat
exportatorului prin intermediul statului);
materiile prime interne sunt folosite în vederea producerii de bunuri finite;
exportul de produse finite să fie prioritar;
balanţă activă.
Mercantilismul este clasificat în trei etape:
Mercantilismul timpuriu
Mercantilismul matur
Mercantilismul târziu

Teste grilă

Mercantilismul poate fi considerat:


a doua reflectare teoretică a economiei de piaţă;
prima reflectare teoretică a economiei de piaţă;
a treia reflectare teoretică a economiei de piaţă.
Mercantilismul a cunoscut în Europa diverse forme:
colbertismul;
bullionismul;
comercialismul.
3) Mercantilismul a promovat mai ales dezvoltarea:
agriculturii;
producţiei;
culturii;
comerţului exterior.
Doctrina economică mercantilistă s-a bazat pe mai multe idei specifice:
forma ideală a bogăţiei sunt banii, respectiv metalele preţioase din care
sunt confecţionaţi;
profitul reprezintă mobilul oricărei activităţi economice;
agricultura reprezintă cel mai rentabil domeniu de activitate;
comerţul exterior reprezintă activitatea economică cea mai eficientă.
Reprezentanţii mercantilismului au promovat:
intervenţia activă a statului în economie;
intervenţia statului în economie numai în calitate de agent economic;
intervenţia statului în economie numai în calitate de sprijinitor al agenţilor
economici particulari.
Primul curent de gândire economică modernă:
Fiziocratismul;
Marxismul;
Neoclasicismul;
Mercantilismul.
Principalele lucrări ale lui William Petty:
Avuţia naţiunilor;
Capitalul;
Aritmetica politică;
Tratat asupra impozitelor şi contribuţiilor;
Câte ceva despre bani.
William Petty a definit mai multe categorii de preţuri:
preţul politic;
preţul natural;
prețul curent;
preţul de echilibru.
,,Părintele economiei politice” poate fi considerat (în viziunea lui Karl
Marx):
John Locke;
Aristotel;
Platon;
Adam Smith;
William Petty.
William Petty a emis câteva idei în legătură cu preţurile:
izvorul preţului natural îl reprezintă factorii de producţie;
mărimea valorii depinde de cantitatea de muncă folosită pentru
producerea mărfii;
izvorul preţului natural îl reprezintă munca.
În concepţia lui William Petty, plusprodusul reprezintă:
totalitatea cheltuielilor cu producerea mărfurilor;
surplusul de valoare peste cheltuielile făcute cu obţinerea mărfurilor;
cumulul de cheltuieli şi de venituri;
totalitatea veniturilor obţinute în urma vânzării mărfurilor.
Prin specificul lor, majoritatea lucrărilor mercantiliste se pot încadra în
următoarele forme de economie:
pozitivă;
normativă;
naturală.
Să se specifice valoarea de adevăr pentru următoarele afirmații:

1) Principiul ,,laissez-faire, laissez-passer” reprezintă baza mercantilismului. A


/ F
2) Mercantilismul s-a identificat cu teoria balanţei comerciale producătoare de
avuţie. A / F
3) Potrivit viziunii mercantiliste, banii au fost asimilaţi cu capitalul. A / F
4) Reprezentanţii mercantilismului au susţinut că statul trebuie să sprijine
agenţii economici în vederea expansiunii pe pieţele externe. A / F
5) Scopul vieţii sociale în optica mercantiliştilor a fost reprezentat de
acumularea de bogăţie. A / F
6) William Petty a facilitat drumul către doctrina economică a liberalismului
economic clasic. A / F
7) Ideile mercantiliste s-au manifestat identic în toate ţările din Europa. A /
F
9) Mercantilismul comercialist a fost preferat mai ales în Marea Britanie. A /
F
10) Mercantilismul reprezintă o doctrină economică, ce a apărut la începutul
dezvoltării capitalismului. A / F
11) În viziunea mercantiliştilor, sursa cea mai semnificativă a veniturilor era
reprezentată de circulaţia mărfurilor. A / F
12) Protecţionismul este o politică vamală promovată de o ţară care urmărește
protejarea economiei naţionale prin limitarea concurenţei străine. A / F
Teme referate

1) Impactul curentului mercantilist asupra gândirii economice.


2) Opera economică a lui William Petty.
3) Principalele probleme economice analizate de către Thomas Mun.
4) Opera economică a lui Jean-Baptiste Colbert.
5) Contribuţia mercantilismului timpuriu asupra gândirii economice.
6) Aportul mercantilismului dezvoltat asupra gândirii economice.
7) Particularităţile mercantilismului în Anglia.
8) Specificul mercantilismului în Spania.
9) Mercantilismul în Portugalia.
10) Destinul istoric al mercantilismului.

S-ar putea să vă placă și