Sunteți pe pagina 1din 6

LIBERALISMUL ECONOMIC CLASIC

„Fiecare individ urmăreşte numai avantajul său, astfel, în acest caz,


ca şi în multe altele, el este condus de o mână invizibilă, ca să promoveze un scop
ce nu face parte din intenţia lui.” (Adam Smith)
„De la un om căruia nu i se permite să aibă proprietatea sa privată, nu se poate aştepta decât
să mănânce cât mai mult şi să lucreze cât mai puţin.” (Adam Smith)
„Pentru profit şi nu din altruism, ne asigură brutarul, măcelarul sau berarul
cina necesară.” (Adam Smith)
(Sursa: http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Adam+Smith)

Aspecte teoretice abordate în cadrul seminarului

1) Impactul liberalismului economic clasic asupra științei economice.


2) Personalitatea și opera economică a lui Adam Smith.
3) Contribuția lui David Ricardo la dezvoltarea științei economice.
4) Opera economică a lui Robert Thomas Malthus și a lui Jean-Baptiste Say.

Cuvinte cheie

1) Concurență – reprezintă totalitatea relațiilor dintre participanții ce


acționeză pe piață în vederea atingerii obiectivelor proprii, dar în contextul libertății
economice.
2) Concurență perfectă – reprezintă o formă de concurență care nu se
manifestă în realitatea economică, fiind considerată un model ideal spre care este bine
să se tindă. Acest tip de concurență, impune o formă aparte de organizare a economiei
ce este dominată de reguli stricte, care au drept obiectiv prioritar realizarea unui cadru
de acțiune, în care să fie asigurată o uniformizare a condițiilor pentru toți participanții
la viața economică.
3) Liberalism – Doctrină economică și politică care a apărut în perioada de
dezvoltare a burgheziei industriale, atunci când se manifesta tendința de limitare a
monarhiei prin intermediul parlamentului. Tot în această perioadă se milita pentru:
libertate economică; libera circulație a mărfurilor; extinderea dreptului de vot;
admiterea libertății democratice etc.
4) Proprietatea privată – reprezintă acea formă de proprietate care se află în
posesia unei persoane fizice sau juridice. Proprietarul bunurilor mobile sau imobile își
poate îndeplini atributele dreptului de proprietate, dar în contextul legii. Acest tip de
proprietate reprezintă fundamentul economiei de piață.

*** Liberalismul clasic


Acesta a avut un impact puternic asupra ştiinţei economice care s-a concretizat
în dezvoltarea economică, mai ales a lumii occidentale.

Principalele trăsături ale liberalismului economic clasic:


 libertatea economică (reprezintă principalul motor al dezvoltării
economice);
 libera iniţiativă;
 proprietatea privată (fundamentul economiei);
 intervenția cât mai redusă a statului în economie;
 promovarea propriului interes economic (reprezintă baza armoniei în
societate);
 ordinea naturală în economie şi capacitatea de autoreglare a pieţei);
 libera concurenţă (reprezintă suportul progresului din economie);
 caracterul universal al acestor principii.
Teste grilă

1) Adam Smith s-a făcut remarcat prin lucrarea:


a) Republica;
b) Aritmetica politică;
c) Câte ceva despre bani;
d) Avuţia naţiunilor (denumită și „Biblia liberalismului”);
e) Capitalul;
f) Tabloul economic.
2) David Ricardo s-a impus prin lucrarea:
a) Tabloul economic;
b) Memoriu asupra proprietăţii;
c) Despre capacitatea clasei muncitoare;
d) Despre principiile economiei politice şi impunerii;
e) Politica.
1) În concepţia lui Adam Smith, creşterea bogăţiei depinde de:
a) raportul dintre numărul indivizilor utilizaţi într-o muncă productivă şi
numărul celor folosiţi într-o muncă neproductivă;
b) priceperea cu care se desfăşoară munca;
c) numărul factorilor de producţie folosiţi.
4) Munca productivă, în concepţia lui Adam Smith, prezintă următoarele
caracteristici:
a) este plătită din capital;
b) are ca finalitate obţinerea de bunuri materiale;
c) generează profit.
5) Adam Smith a identificat mai multe clase sociale în timpul său:
a) muncitori;
b) capitalişti;
c) proprietari funciari.
6) Potrivit opiniei lui David Ricardo, în momentul în care bunurile prezintă
utilitate, valoarea de schimb pentru bunuri are la bază diverse surse de
formare:
a) raritatea bunurilor;
b) abundența bunurilor;
c) cantitatea de muncă necesară pentru producerea bunurilor.
7) David Ricardo a arătat faptul că, după sursele de formare şi modul de
măsurare, există diverse categorii de bunuri:
a) nereproductibile;
b) intermediare;
c) reproductibile.
9) Identificați principalele probleme economice abordate de Adam Smith în
opera sa:
a) originea banilor;
b) diviziunea muncii;
c) valoarea mărfurilor;
d) crearea venitului național;
e) cheltuielile și veniturile statului.
10) Adam Smith a identificat:
a) valoarea de schimb;
b) valoarea de întrebuințare;
c) cheltuielile statului.
11) În viziunea lui Adam Smith, valoarea de schimb poate să fie echivalată cu:
a) prețul real al mărfii;
b) prețul natural al mărfii;
c) prețul de echilibru.
12) Potrivit lui Adam Smith, „mâna invizibilă” prin intermediul concurenței
reglează:
a) prețurile reale;
b) prețul de echilibru;
c) prețurile administrate.
13) Adam Smith a sesizat că venitul național este repartizat către anumite clase
sociale:
a) capitaliști;
b) muncitori;
c) intelectuali;
d) proprietari funciari.
14) Principalele lucrări elaborate de Jean-Baptiste Say:
a) Capitalism contra Capitalism;
b) Avuția Națiunilor;
c) Tratat de economie politică;
d) Curs complet de economie politică practică.
15) Adam Smith a susținut ideea potrivit căreia un guvern este din ce în ce mai
puternic pe măsură ce se implică:
a) din ce în ce mai mult în economie;
b) din ce în ce mai puțin în viața economică;
c) în viața economică, mai ales prin politici protecționiste.
16) Factorii determinanți ai schimbului, identificați de David Ricardo:
a) veniturile fundamentale ale agenților economici;
b) costul comparativ al mărfurilor;
c) valoarea mărfurilor.

Să se specifice valoarea de adevăr pentru următoarele afirmații:

1) Potrivit opiniei lui Adam Smith, structurarea economiei ce are la bază


specializarea producătorilor este impusă de schimb. A / F
2) Principiul „laissez-faire, laissez-passer” reprezintă baza liberalismului
economic clasic. A / F
3) Potrivit opiniei lui David Ricardo, o țară este bogată doar atunci când are la
dispoziție cât mai mult capital. A / F
4) „Despre principiile economiei politice şi impunerii” reprezintă lucrarea
fundamentală elaborată de David Ricardo. A / F
5) Potrivit lui Jean-Baptiste Say, legea cererii și ofertei, pe de o parte, reglează
prețul produselor, iar pe de altă parte, reglează prețul serviciilor. A / F
6) Jean-Baptiste Say este autorul ,,teoriei piețelor sau a debușeelor’’. A / F
7) David Ricardo este adeptul unei politici liber-schimbiste în ceea ce privește
comerțul internațional. A / F
8) Liberalismul este o doctrină ce se află la polul opus față de socialism. A /
F
9) Liberalismul susține, mai ales, libertatea economică, libera concurență și
liberul schimb. A / F
10) Potrivit teoriei lui Robert Thomas Malthus, rezervele de hrană cresc în
progresie aritmetică, iar populația crește în progresie geometrică. A / F
11) Opera lui John Stuart Mill reprezintă o orientare către analiza marginalistă
aferentă neoclasicilor. A / F

Teme referate

1) Opera economică a lui Adam Smith.


2) Viziunea lui Adam Smith despre avuţia naţiunilor.
3) Opera economică a lui David Ricardo.
4) Contribuția liberalismului la dezvoltarea gândirii economice.
5) Perspectiva lui Adam Smith asupra evoluției prețurilor în economie.
6) Opera economică a lui Jean-Baptiste Say.
7) Contribuția teoriei „mâinii invizibile” la dezvoltarea gândirii economice.
8) Modul de formare al rentei funciare din perspectiva lui David Ricardo.
9) Paradigma liberalismului economic clasic.
10) Avantajele specializării economiilor naționale în vederea participării la
schimburile internaționale.

11) Opera economică a lui Thomas Malthus.


12) Impactul produs de lucrarea „Eseu asupra populației”, elaborată de
Thomas Malthus asupra gândirii economice.
13) Influența lui John Stuart Mill asupra economiei de piață.

S-ar putea să vă placă și